Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forholdet mellem Koranen og Sunnah en"

Transkript

1 Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh) har selv fortalt om dem, der ville gøre det. Hans udsagn herom (hadîth) citeres senere i artiklen.det er nødvendigt indledningsvist at præcisere nogle punkter omkring islams kilder: nemlig først og fremmest Koranen og Sunnah en.koranen er Allahs ord, som blev åbenbaret til Profeten Mohammed og blev nedskrevet i takt med, at Profeten modtog åbenbaringerne. Profetens tilhængere fik ikke lov til at nedskrive hans sædvane og udsagn, medens han levede. Det var først efter hans død, at arbejdet med at indsamle udsagnene blev udført. Det gav anledning til en stor videnskab: Hadîth-videnskaben (Ilm al-hadîth). Denne videnskab har givet os mulighed for at skelne mellem stærke og svage Hadîth med flere forskellige grader i klassifikation. Sunnah er et arabisk ord, som etymologisk betyder: metode, vej, eksempel eller model. Profeten har sagt: Den, der starter en god sunnah, får ikke kun belønning for sig selv, men også for andre, der har gjort som ham, indtil Dommedag. Og den, der starter en dårlig sunnah, bliver ikke kun straffet for det, han har gjort, men også for det, som andre har gjort ved at efterligne ham indtil Dommedag. Iflg. Sharî a betyder Sunnah en alt det, som Profeten har sagt, gjort eller stiltiende accepteret. Tale-Sunnah er f.eks.: Om havet: (dets vand er Tahour, dette døde er Halal) Handlings- Sunnah er f.eks. : Hvordan Profeten forrettede de fem daglige bønner, hvordan Profeten foretog pilgrimsfærd (al Hadj) eller hvordan Profeten accepterede et vidne i stedet for to, hvis den, der fremsatte en påstand kunne sværge på den. Accept-Sunnah er f.eks.: Det, som Profetens sahaba (følgere) gjorde, og som han stiltiende accepterede enten ved ikke at udtale sig, ved ikke klart at tage afstand, eller ved at vise sin accept i form af glæde, som f.eks.: To sahaba, der var på rejse, skulle bede den tredje bøn. Da de ikke havde vand til at foretage den rituelle afvaskning (wudû ), foretog de den symbolsk (tajamum). Da de senere fandt vand, gentog den ene af dem bønnen den anden ikke. Da Profeten hørte derom, sagde han til den, der ikke havde gentaget bønnen: Du har ramt Sunnah en - og til den, der havde gentaget bønnen, sagde han: Du vil få dobbelt belønning. Et andet eksempel er Muads svar til Profeten, da han ville sende ham til Yemen. Profeten spurgte ham: Hvad vil du bruge som kilde, når du skal dømme i en sag? Muads svar var: Koranen. Hvis jeg ikke kan finde noget i den, vil jeg bruge Profetens Sunnah. Og hvis jeg ikke kan finde noget i den, vil jeg anstrenge mig for at danne mig min mening. Profeten accepterede og sagde: Tak til Allah, som har vist Profetens budbringer den rette vej. Sunnah en som kilde til jurisprudens: Der er blandt muslimerne konsensus om, at Sun nah en er en kilde til lovgivning, så længe den er stærk med hensyn til den kæde af personer, der har overleveret et givent udsagn (isnâd). Det betyder, at de regler, som Sunnah en indeholder, sammen med Koranens regler er den lov, som enhver muslim ved godt helbred, ved sin fornufts fulde brug og som er fri (dvs. ikke slave), skal respektere fra pubertetsalderen. Profetens rolle Muslimerne tror, at Allah har sendt Profeten med to centrale opgaver: At videregive Koranen til menneskene: Oh Profet! Videregiv det, der blev åbenbaret til dig fra Allah. Hvis du ikke gør det, har du ikke videregivet Hans Budskab. (5:68) At forklare Koranens betydning: Vi har åbenbaret advarselen (Koranen), for at du forklarer menneskene det, der er nedsendt til dem og for at de må

2 tænke efter. (16:45) 1.) Ud fra dette kan man forstå, at Sunnah en, som er forklarende, er blevet bevaret ligesom Koranen, fordi et bevis kun har værdi sammen med sin forklaring. Det er Os, der lidt efter lidt har nedsendt advarslen (Koranen), og Vi vil bevare den (imod forvanskning og udslettelse). (15:10) 2.) Imam Shâfi î har vist os forskellen mellem Koranen og Sunnah en: Koranen er samlet i én bog, medens Sunnah en er opdelt - og det, der er opdelt, er her på jorden sammen med Bogen (Koranen). Det er de lærdes viden om Sunnah en, der udgør forskellen imellem dem. Imam Shâfi î siger i bogen Al-Rissalah: Det arabiske sprog er det mest omfattende og har det største ordforråd, og der findes ikke noget menneske, som kender alle afskygninger af dette sprog undtagen én der er profet. Hvorfor nævner Shâfi î det arabiske sprog i denne sammenhæng? Det er, fordi kendskab til det arabiske sprog hos araberne er lige så vigtigt som kendskab til Sunnah en hos de retslærde (fuqaha): Vi kender ikke nogen, der har samlet Sunnah en, og som ikke har glemt en del af den. Hvis vi samler alle lærdes viden, har vi Sunnah en. Og hvis man spreder én lærds viden, er der flere dele, han ikke kan huske; men som han kan finde hos andre. (Al- Rissalah side 42-43) 3.) Sunnah ens forhold til Koranen De lærde siger, at Sunnah ens forklaringer til Koranen indeholder flere sider: Den bekræfter Koranens tekst, f.eks.: Forret bøn og betal zakât. (2:84) Oh I troende! Det er foreskrevet jer at faste, som det var foreskrevet dem før jer. (2:188) Enhver, der har mulighed derfor, er forpligtet over for Allah at valfarte til Huset. (3:98) Omars søn har videregivet, at Profeten har sagt: Islam er bygget på fem (søjler): Vidnesbyrd (la Ilaha Illa Allah), bøn, zakât (almisse), valfart og faste i måneden ramadan. (al-bukhâri og Muslim) 4). Den specificerer det, der er generelt, hvilket udgør den største del af Sunnah en: I Koranen er der generelle love (regler), som specificeres i Sunnah en. Koranen foreskriver bøn, medens Sunnah en specificerer tidspunkter, antal rakaa (bøjninger), form og alt det, der gør bønnen formelt acceptabel. Iflg. Hadîth, har Profeten også sagt: Forret bøn, som I har set mig bede. (al-bukhâri). En anden form for specificering : Ang. arv siger Koranen: til en dreng så meget som to pigers andel, men hvis der er piger over (tallet) to, så skal de have to tredjedele af, hvad den (afdøde) efterlader sig. Er der kun én, så skal hun have halvdelen (4:12) Dette vers er generelt; men Sunnah en har præciseret, at reglen ikke gælder, når de implicerede parter har forskellig tro. Iflg. Usama Ibn Zaid har Profeten sagt: En Muslim må ikke arve en vantro, og en vantro må ikke arve en muslim. (al-bukhâri) Den forklarer det, der kan misforstås: Den er en slags eksegese. Spis og drik, indtil I kan skelne en hvid tråd fra en sort i dagningen. (2:188) Da dette vers var blevet åbenbaret, fortalte Adij Ibn Hatim: Jeg tog en sort og en hvid tråd og lagde dem under min hovedpude. Jeg kiggede på dem om natten; men jeg kunne ikke se nogen forskel. Jeg fortalte dette til Profeten, som sagde: Det er nattens mørke og dagens lys. (al-bukhâri) Den begrænser det ubegrænsede: I skal have halvdelen af, hvad jeres hustruer efterlader sig, hvis de ikke har børn. Og hvis de har børn, så skal I have en fjerdedel af, hvad de efterlader sig, efter at jeres gæld og stiftende legater (testamente) er fratrukket (4:13) Dette vers specificerer ikke hvem, der kan modtage tes ta mentariske gaver, og hvor stor en del af formuen, der kan testamenteres bort. Iflg. Sunnah en må de testamentariske gaver ikke overstige en tredjedel af formuen, og legale arvinger kan ikke modtage testamentariske gaver. Iflg. Mus ab Ibn Saad Ibn Abi Waqqas sagde hans far: Profeten besøgte mig på mit dødsleje. Jeg sagde: Jeg vil testamentere hele min formue

3 bort. Profeten sagde: Nej. Så sagde jeg: Halvdelen? Så sagde Profeten: Nej. Så sagde jeg: En tredjedel. Så sagde Profeten: Ja, og tredjedelen er meget. (Muslim). Iflg. Abu Umama hørte han Profeten sige: Allah har givet enhver sin ret. Og den, der har arveret, har ikke ret til at modtage testamentariske gaver. (Abu Dawud). 5.) Kan Sunnah en annullere Koranen? Et eksempel kan belyse dette: Koranen fastlægger, hvilke kvinder en mand ikke må gifte sig med (4:23-25) Disse vers nævner femten tilfælde, hvorefter det nævnes, at udover disse er resten tilladt. Iflg. Sunnah en har Profeten sagt: Det er ikke tilladt at være samtidig gift med en kvinde og hendes moster eller faster. (Bukhâri & Muslim), og Ibn Hibban har tilføjet: Hvis I gør dette, har I brudt slægtsbåndet. Dette tilfælde er ikke nævnt i Koranen. Har Sunnah en annulleret Koranens ubegrænsede tilladelse med disse nye forbud? Realiteten er, at hvis der ikke var disse hadîth, der forbyder at gifte sig med en kvinde og hendes faster eller moster samtidig, ville reglen være, at man gerne må samle dem, medens Koranverset udelukkende forbyder at, man kan være gift med to søstre samtidig. De lærde siger, at man ikke må være gift med en kvinde og hendes moster eller faster samtidig. Ved nærmere eftertanke kan man sige, at der blot var en sproglig uenighed mellem dem, der har sagt, at Sunnah en kan annullere Koranen og dem, der har sagt det modsatte. Dette kan generaliseres til alle hadîth og Koranen. Kan Sunnah en lovgive uden om Koranen? Profetens hadîth gør det tydeligere, at Islam tages fra to kilder : Koranen og Sunnah en. Koranens vers tydeliggør, at hengivelse til Allah og til Profeten er en forpligtelse. Ingen af de lærde muslimer har sagt, at Sunnah en lovgiver uden om Koranen, men én af Profetens profetier er, at der kommer engang, hvor nogle folk vil kalde sig Koranens folk, og som ikke vil anerkende Sunnah en. Hadîth siger: Der vil snart være én, der hører én af mine hadîth, og som vil sige: Koranen er mellem jer og os. Det vi finder i den som halal, vil vi tage som halal, og det, vi finder i den, som haram, vil vi tage som haram. Husk, at det Profeten har forbudt, er forbudt iflg. Allah. (Sahih al jami assaghir no.8038). En anden hadîth siger: Jeg har modtaget Koranen og noget lignende med den. Der vil snart være én mæt, som sidder på sin stol og siger: I skal tage Koranen. Det, den tillader, skal I tillade, og det, den forbyder, skal I forbyde. Det er jer ikke tilladt at tage noget, som en dhimmi 6.) har tabt, med mindre han ikke mere har brug for det. En gæst har krav på kira (velkomstdrik), hvis de, hos hvem han er, ikke giver ham den, så må han godt tage det, der svarer til sin kira. (Sahih al jamii assaghirno.264). Sunnah en forklarer det, som Koranen ikke omtaler. Sunnah en er en del af åbenbaringen. Uanset, om forklaringen drejer sig om det, der er generelt, eller om noget, der ikke omtales i Koranen. Kan Sunnah en modsige Koranen? Der findes ingen stærk Sunnah (sahih hadîth), som de lærde har accepteret, og som modsiger Koranen - det er utænkeligt. Så hvis der er nogen, der mener, der er modsætninger, bør de prompte tage afstand fra det, og den lærde, der får kendskab til deres mening, må finde årsagen: Årsagen kan være uegnethed til at finde relationen (sammenhængen) mellem det generelle og det, som Sunnah fastlægger. Alkama siger : Jeg har været hos Aicha. Så kom Abu Huraira, og hun sagde: Er det dig, der siger, at en kvinde blev straffet for en kat, som hun lod sulte og tørste!? Han sagde: Ved du, hvad den kvinde var? Den kvinde var oven i købet vantro, den troende er mere værdig for Allah end at han vil blive straffet for en kat! Hvis du viderebringer Profetens udsagn, så vær forsigtig med, hvad du siger.

4 Aicha kunne ikke forestille sig, at en troende straffes for et dyr, men de lærde har accepteret denne hadîth og har forklaret det som en af islams fortrin: I hvert levende væsen er der belønning (ajr), og mennesket straffes for lidelser, de udsætter dyr for ligesom de straffes for de lidelser, de udsætter mennesker for. (bab al aula) (det mere sandsynlige = prioriterings princip). Imam Ahmad) Fornuftens plads i lovgivningen De, som i nogle perioder ville skelne mellem Koranen og Sunnah en eller ville give mere plads til fornuften i lovgivningen, havde forskellige grunde dertil: I den periode, hvor udsagnene blev samlet, var det svært at skelne mellem stærke og svage hadîth. Derfor ville nogle bruge fornuften som en slags målestok. De udsagn, som ikke blev accepteret af fornuften, blev dengang forkastet. 7.) Det var en slags ekstremisme, som blev forkastet af de lærde muslimer. Igennem kontakten med græsk filosofi, var der andre, der tog vestlige principper som arbejdsredskab. Det kunne ikke lade sig gøre, fordi islamiske kilder selv har fastlagt lovgivningsprincipper, som allerede var blevet nedskrevet under Omar Ibn Abdel Aziz. 8.) De samme principper er stadigvæk gældende i de forskellige jurisprudens-nstanser i den islamiske verden. Fornuften har spillet en stor rolle ved samlingen af hadîth ene, idet man opsatte regler for, hvordan og hvornår man kan acceptere en hadîth og klassificere den blandt de andre. Fornuften har hjulpet til at klassificere Hadîth-samlinger i forskellige grader. Nogle sahaba startede indsamlingen af hadîth allerede på Profetens tid, f.eks. : Abu Hurajra, Jabir og Abdellah ibn Amr Ibn Al as. De tre var blandt dem, der udgør en del af de samlinger i Omar Ibn Abdel Azizs tid. Det var forbudt at skrive Koranen og Sunnah en på samme materialer. 9.) Det var kun nogle få velrenommerede skriftkloge, der fik tilladelse til at nedskrive Sunnah en separat. Blandt dem, der nedskrev Koranen, nævner Subhi Saleh 40. De fleste af dem var fra Mekka. 40 er ingenting i forhold til datidens befolkningstal. Araberne var ikke et folk, der kunne læse og skrive; men de havde mundtlige overleveringer og ingen filosofi. Det forklarer, hvad der skete, da Koranen opfordrede folk til at studere: Blandt de muligheder, som fangerne havde for at løskøbe sig, var muligheden for at undervise 10 muslimske børn i at læse og skrive. Alle var ivrige efter at lære at læse og skrive; men de fleste fik ikke lov til at nedskrive Koranen, ej heller Sunnah en. De vigtige ting blev nedskrevet og offentliggjort, som f.eks. pagten mellem muslimerne og jøderne i Medina, og pagten mellem muslimerne og Mekkas beboere. 10.) De, der kunne skelne i skrift mellem Koranen og Sunnah en fik lov til at skrive. Derfor har man taget deres samlinger i betragtning, da man skulle lave den store samling på Omar Ibn Abdel Azizs tid. Sunnah en og dagligdagen En stor del af Sunnah en handler om Profetens daglige færden, og om skik og brug. Det domæne er frivilligt, og individet må gerne rette sig efter de forskellige situationer, som det befinder sig i - med respekt for overordnede principper. For at en handling får status af ibada (tilbedelse), må den skifte zone fra skik til efterligning af Profeten - medmindre omstændighederne ikke giver mulighed for efterligning. Konteksten skal altid tages i betragtning uden at dræbe islams ånd og charias principper. Opsummering Vi har i det foregående berørt et vigtigt emne, som drager skel mellem folk og udelukker nogle fra islam. Man kan ikke skelne mellem Koranen og Sunnah en. Der hersker konsensus blandt muslimerne om, at Sunnah en er en kilde til lovgivning, så længe den er stærk med hensyn til den kæde (sanad), som har fortalt den. Det betyder, at de regler, som Sunnah en indeholder - sammen

5 med Koranens regler - er lov, som enhver muslim ved godt helbred, ved sin fornufts fulde brug og som er fri (dvs. ikke slave) skal respektere fra pubertetsalderen. Sunnah ens regler er bekræftende og forklarende i forhold til Koranen, eller lovgivende på de områder, Koranen ikke har sagt noget om. Derfor lovgiver Sun - nah en efter de samme principper, som Koranen selv fastsætter. Følgelig kan der ikke være modsætninger mellem Koranen og Sunnah en. Koranen siger, at Profeten ikke taler af eget begær (al hawa) Og han taler ikke af eget begær. (53:4) Det, som Profeten siger, er åbenbaring - med mindre han tilføjer, at det, han taler om, ikke er åbenbaring, og at det er en del af det, hvor fornuften er mesteren. Opsummerende kan man sige: At skelne mellem Koranen og Sunnah en er at dræbe Islam. En muslim, som ikke tager Sunnah en i betragtning i sine handlinger, er som én, der går med et slukket lys - det kan han ikke bruge til noget. Muslimer uden Sunnah en er som et samfund uden fædrene arv. De lærde siger: Den, der forkaster Sunnah en grosso modo, har forladt Islam.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget 1 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-Islamiyya

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Når Koranen bliver levende

Når Koranen bliver levende Når Koranen bliver levende Indhold Introduktion / Til lærerne 3 Når Koranen bliver levende 4 Mål for pensum 4 Introduktion / Til eleverne 5 Koranen, sunna og hadith 6 Iman, ibadat og muamalat 6 Religionen

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Projektets baggrund... 7 Anbefalinger til handicaporganisationer,

Læs mere

HVAD NATUREN DOG SIGER

HVAD NATUREN DOG SIGER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden 1 Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden Dette

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere