Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning."

Transkript

1 Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot gøres tilgængelig over Internettet. Til dette projekt er der blevet anvendt en af Instituttets standard robotter en Small Mobile Robot. Robotten er blevet web-enablet ved at udvikle en Java applikation, som kan styre robotten ud fra nogle koordinater, der genereres af en bruger. Koordinaterne sendes, når vedkommende klikker på et billede fra robottens webkamera, vist på en dertil konstrueret hjemmeside. Desuden er der lavet en applikation, som er i stand til at sende en SMS via en serviceudbyder, så som 2sms.dk. Dette gør det muligt for administratoren af en robot at blive kontaktet i tilfælde af, at vedkommendes robot har fået problemer. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

2 Abstract This report has been written as part of the project Internet based interface for mobile robots at the Automation Institute at The Technical University of Denmark. Internet based interface also known as web enabling means that a robot has been made accessible through the Internet. This project has been developed using a standard robot from the institute, a Small Mobile Robot. The robot has been web enabled by developing a Java application, which controls the robot using coordinates generated by the user. The coordinates are sent when the user clicks the image from the robot s web-camera, which is shown on a website made for that purpose. Another application has also been developed. This has the purpose of sending a SMS to the robot administrator, using the service of a service provider such as 2sms.dk. This makes it possible for the administrator to discover a problem, without being near the robot. This can minimize time wasted during projects with autonomous robots.

3 1 Indhold Resumé...1 Abstract Indhold Indledning Problemstilling Afgrænsning Information til læseren Teknologier Robotter SMR PHP JAVA C/C SOAP Web Services SMS Javamail Palantir Analyse Use case modellering Use cases Aktører Use case diagram Scenarier Scenarie 1: Scenarie 2: Kravspecifikation Del Del Mulige løsninger Udviklingsprocessen SOAP PHP Java WebenableSMR Main

4 5.4.2 Init RobotCOM WebCOM RobotDrive CameraDistance Log RobotInfo og Auxiliary LogNAlert Alerter Main AuxFunc LogNAlert Hjemmeside Test WebenableSMR Alerter Webbrowser Resultater Diskussion Mangler Hvad har jeg lært Udviklingsmuligheder Konklusion Litteratur Bilag Bilag 1 Intel specs Bilag 2 mobitech info Bilag 3 XML fil Bilag 4 Manual Palantir SMRDEMO WebenableSMR Alerter Kalibrering af webkamera Bilag 5 Kildekode Main Init RobotCOM

5 9.5.4 WebCOM RobotDrive CameraDistance Log Auxiliary RobotInfo LogNAlert AuxFunc Main Alerter Project.php ClickAndDrive.php

6 4

7 2 Indledning Dette speciale er udarbejdet som afslutning på et langt Civilingeniørstudie på DTU. Det forventes, at læseren har nogen erfaring med forskellige matematiske og softwaremæssige begreber. Formålet med dette projekt er, at lave et velfungerende interface til styring af en Small Mobile Robot 1 via Internettet. Endvidere skal der udvikles en logfunktion til en SMR, som har mulighed for at alarmere brugerne af SMR en via en SMS i tilfælde af, at der er problemer med SMR en. Formålet med et Internetbaseret interface eller webenablingen 2 af SMR en er, at robotten kan anvendes til demonstration af, hvad man kan give sig i kast med på Institut for Automation 3. Det således tanken, at nysgerrige besøgende på IAU s hjemmeside kan køre rundt med en SMR via Internettet. Måden det fungerer på er, at der på SMR en er monteret et webkamera, som hele tiden transmitterer et billede til en hjemmeside. Brugeren kan så se dette billede ved at klikke ind på siden. Hvis brugeren ønsker at styre SMR en rundt, kan vedkommende trykke på det viste billede, hvorefter ro- 1 Herefter kaldet en SMR 2 Andet ord for styring via Internettet 3 Herefter IAU 5

8 botten vil bevæge sig hen til det pågældende markerede punkt. Log-delen af projektet er udtænkt med det formål, at man i test af robotter ofte lader disse passe sig selv i f.eks. en weekend. Hvis robotten får problemer i løbet af denne periode, er det en fordel, at den har mulighed for at kontakte sin ejer og fortælle denne, at der er problemer. Det er tanken, at robotten skal sende en alarm SMS til vedkommende, samt en med relevant log data. Ejeren kan herefter tage stilling til problemet, hvorefter han kan hjælpe robotten på rette vej igen, eventuelt via et webinterface. 2.1 Problemstilling Der ønskes implementeret en løsning til web-enabling af en smr-robot. Endvidere ønskes der implementeret et system til at advisere den ansvarlige, via SMS og , hvis en robot kommer i problemer Afgrænsning Denne problemstilling er meget bred, og det skal præciseres, at der primært vil bliver arbejdet på at få styring af robotten via en webbrowser implementeret. Design af hjemmesiden vil ikke blive prioriteret ret højt i dette projekt. Der skal altså ikke forventes meget af den grafiske præsentation på hjemmesiden. 6

9 2.2 Information til læseren Det forudsættes at læsere af denne rapport har en forståelse for civilingeniørmæssige værktøjer, som er på niveau med forfatterens, samt er rimeligt fortrolige med begreber som UML og desuden har et rimeligt kendskab til forskellige programmeringssprog, i særdeleshed Java. Rapporten er skrevet på dansk, men der kan forekomme engelske termer, som det ikke har været belejligt at oversætte. 7

10 3 Teknologier I det følgende afsnit vil nogle af de teknologier, som har været i betragtning til dette projekt, blive beskrevet. Det er ikke dem alle, der er blevet anvendt i den endelige løsning, men der vil siden hen blive gjort rede for hvorfor/hvorfor ikke de er blevet valgt. Da dette projekt blev påbegyndt, var min erfaring indenfor webenabling meget begrænset. Derfor var den indledende opgave at undersøge, hvorfor og hvorledes. Til dette er søgemaskinen Google et yderst effektivt værktøj, som hurtigt kan lede en på rette spor. 3.1 Robotter Robotter er et begreb, som dækker over en meget stor mængde af elektroniske enheder. En definition på en robot kan være: an electro-mechanical device that can perform autonomous or preprogrammed tasks. 4 Fælles for robotter er, at de er i stand til at bevæge sig på den ene eller anden måde, samt at de kan udføre en fysisk opgave. Man kan opdele robotter i mange kategorier. Nogle robotter udfører opgaver autonomt vha. deres programmerede kun- 4 8

11 stige intelligens, hvorimod andre robotter styres af mennesker ved brug af joysticks og lignende. Oprindeligt blev robotter produceret for at udføre et stykke arbejde for mennesker, men efterhånden bliver de også produceret som underholdning. Et eksempel herpå er robothunden AIBO, som er udviklet af Sony. Figur 1 - AIBO fra Sony AIBO er ikke i stand til at lave et stykke arbejde efter vore begreber, men man kan træne den til at lave kunster ligesom en rigtig hund. Udviklingen inden for robotindustrien fortsætter med fuld fart. I en knap så fjern fremtid bliver det højst sandsynligt normen, at hver husstand har en eller flere robotter som hjælper til med at passe hus. Allerede nu findes der flere modeller af selvkørende plæneklippere og støvsugere, som kan ordne have og gulve, uden at vi mennesker skal bruge tid og energi på det. 3.2 SMR Først og fremmest er det oplagt at forklare lidt om det hardware som er mål for projektet. Målet er, at programmet skal afvikles på en Small Mobile Robot (SMR). En SMR er en lille firkantet robot med mål på cirka 28 * 28 * 30 cm. Den drives frem ved hjælp af to motorer, som er koblet til hver 9

12 sit baghjul. Foran sidder to svingbare hjul monteret. Dette design gør, at SMR en har nemt ved at dreje omkring sit eget rotationspunkt, og kan gøre det med ganske lille svingradius. Figur 2 Rotationspunktet på en SMR set fra oven SMR en kører med en kompakt linux installation, som afvikles fra en flashdisk. Dette betyder, at der er mange af de samme features tilgængelige som på en almindelig pc. Robotten er i stand til at afvikle C og Java programmer. SMR en styres fra programmet SMRDEMO, som forstår og eksekverer kommandoer skrevet i sproget SMRCL. Der er forskellige muligheder for at anvende SMRDEMO: blandt andet kan det køres som en server der modtager kommandoer via en socket. Et eksempel på en kommando i SMRCL er: fwd Denne kommando beder robotten om at køre 2 meter frem, med hastigheden 1 m/s og accelerationen 1 m/(s*s). Endvidere er der en intern log funktion, som gør det muligt at monitorere værdierne af de forskellige sensorer. For et fuldt overblik over mulighederne med SMRCL kan jeg henvise til dokumentationen heraf, som findes på følgende adresse: Den robot, som er anvendt til dette projekt, er en af de robotter som er blevet opdateret med lidt nyere hardware. 10

13 Den er udstyret med en Via C3 1,2 GHz processor og har en batterilevetid på ca. 2,5 time 5. Dette kunne godt være bedre, da formålet med dette projekt er at køre rundt med robotten uden strøm tilsluttet, men da IAU er i besiddelse af en del SMR er, vil der som oftest være mulighed for at sætte et fuldt opladt batteri i SMR en. Batterilevetiden vil dog efterhånden blive et mindre vigtigt emne, da der hele tiden kommer nye og bedre batterier, samt at processorerne bliver mere og mere energi besparende. Intel s nye Core SOLO ultra low voltage anvender kun ca. 5,5 watt 6, hvilket er ca. halvdelen 7 af den energi, den nuværende bruger. VIA, som har produceret den processor, der sidder i SMR erne nu, er også kommet med en nyere model. Deres Ultra Low Voltage model C7 skulle ifølge dem selv være førende i ydelse-prwatt operationer, og denne model kan fås med et energiforbrug helt ned til 3,5 watt PHP For at få en interaktion med brugeren er det nødvendigt med noget kode til at opfange brugerens klik på skærmen. 5 Teleoperation af Mobile Robotter M. Løvgreen og A. Beck s Se bilag 1 7 Teleoperation af Mobile Robotter M. Løvgreen og A. Beck s

14 Der var ikke de store valgmuligheder i dette tilfælde, da det er nødvendigt, at handlingen sker på server-side for at få adgang til IAU s interne netværk. Da denne server allerede anvender PHP, blev dette også sproget til at skrive hjemmesiden i. PHP er et meget alsidigt sprog, som har et væld af indbyggede funktioner, men det har også sine ulemper. For eksempel er det muligt at gemme værdier af forskellig type i den samme variabel, hvilket kan gøre det svært at lave fejlsøgning i koden. Da PHP, som oprindeligt var en forkortelse for Personal Home Page Tools, men nu står for PHP: Hypertext Preprocessor 9, er udviklet som et open-source projekt, tiltaler det mange brugere, og har derfor vundet indpas på servermarkedet som konkurrent til Microsofts IIS. Et serversidesprog, fungerer ved, at brugeren kan komme med noget input eller en forespørgsel, hvorefter der dynamisk genereres en Webside med indhold derefter. Dette gør det praktisk til visning af indhold fra databaser, da man let kan generere visningen ud fra brugerens valg

15 3.4 JAVA Java er et objekt orienteret programmeringssprog. Det blev udviklet af SUN Microsystems i starten af 90 erne og ligger rimelig tæt op ad C og C++ i syntaksen. Et objekt orienteret sprog lader brugeren programmere sin applikation i små dele, kaldet klasser. Man kan forstille sig, at det er lidt ligesom at samle en cykel. Klasserne er i dette tilfælde de elementer, som cyklen består af, dvs. stel, hjul, styr, pedaler, kæde osv. Når man samler alle delene, får man en velfungerende cykel. Det samme gælder i JAVA, hvor klasserne hver for sig giver en vis funktionalitet, men samlet giver de et velfungerende program. Fordelen ved denne form for programmering er, at man kun behøver at lave tingene én gang, men at man kan anvende klasserne igen og igen. Java har også fordel af at være platforms-uafhængigt: alt der er nødvendigt for at køre et program er Javas runtime environment (JRE), som findes til stort set alle platforme. Med JRE installeret på en maskine kan Java applikationer køres, selvom de er skrevet på en helt anden platform. Java er et meget alsidigt sprog, med rigtig mange færdige klasser. Det er derfor vældig praktisk at skrive kode i Java, hvis man ikke ønsker at opfinde hjulet igen. 13

16 3.5 C/C++ C og C++ er et alternativ til at skrive programmet i Java. C++ er også et objekt orienteret programmeringssprog og har fordel af at være hurtigere til at eksekvere programmer end Java. C++ er dog også et mere komplekst sprog, hvor man har mulighed for at adressere steder i hukommelsen vha. pointere. C++ blev udviklet af Bjarne Stroustrup i 1983 som en udvidelse til C. Oprindeligt blev det kaldt for C med klasser, da det netop var det udvidelsen gik på 10. C++ er ligesom Java et meget alsidigt sprog, og man kan stort set lave de samme ting i C++ og Java, men C++ er som oftest mere effektivt i sin kørsel, hvilket er prisen Java må betale for at være lidt mindre komplekst. Der er fordele og ulemper ved begge sprog, og der er mange, som har ideer om, hvorfor det ene er bedre end det andet, men jeg har valgt at bruge Java, da det er det sprog, jeg har mest erfaring i at anvende

17 3.6 SOAP I begyndelsen af dette projekt havde jeg kun en meget begrænset ide om, hvad webenabling egentlig er. Det tager dog ikke lang tid, før Google leder en i retningen af værktøjet SOAP. Dette værktøj er en simple XML-protokol, som kan bruges til at sende information over Internettet via HTTP. Der er rigtig mange fordele forbundet ved dette, da de fleste netværk har åben adgang på HTTP porten (port 80). Dette gør, at man slipper for bøvl med eventuelle firewalls og deslige. Hvad er det, der gør SOAP så smart? SOAP står for Simple Object Access Protocol. Det er en protokol, som tillader, at applikationer kan kommunikere med hinanden via http. Det vil sige, at SOAP kan gå ind og løse nogle af de samme opgaver som DCOM 11 og CORBA 12, men på en mere simpel måde. Da DCOM og CORBA kommunikerer ved hjælp af Remote Procedure Calls, opstår der ofte problemer med hensyn til sikkerhed, idet denne form for trafik ofte blokeres af firewalls. Denne forhindring er ikke noget problem for SOAP, da den anvender HTTP, som allerede understøttes af alle webservere og browsere. Endvidere gør SOAP det muligt at kommunikere mellem applikationer skrevet i forskelli

18 ge sprog, og som bliver afviklet på forskellige operativ systemer Web Services En anden ting, som man hurtigt støder på, når man søger efter information om webenabling, er web services. Ideen med web services er at gøre allerede eksisterende applikationer til web applikationer, det vil sige, at man laver dem tilgængelige via Internettet. Web services er tiltænkt at blive indlemmet i eksisterende applikationer, hvorved de ved hjælp SOAP, UDDI og WSDL kan publiceres til andre brugere. Endnu er web services et forholdsvist simpelt værktøj, men når SOAP protokollen bliver udvidet med bedre sikkerhed og routing features, vil det blive mere alsidigt og brugbart SMS Dette er en service, som de fleste store mobil selskaber tilbyder. Den gør det muligt at få videresendt en til en mobiltelefon, som SMS. Dette er en service, som er interes

19 sant, da det er betydeligt enklere at programmere en funktion til afsendelse af en , end det er at programmere en funktion til afsendelse af en SMS. Da begge dele koster lidt at få afsendt, var det ikke oppe til den store overvejelse, hvilken en af disse der skulle anvendes. Det fungerer således, at man opretter et abonnement hos en af udbyderne, TDC, Sonofon eller Mobitech. I Mobitech s tilfælde skal man så komponere en med en modtager i formatet: mobilnummer. Herefter modtager man den som en almindelig SMS. En SMS er defineret som 160 tegn, og ønsker man at skrive en længere besked, bliver der afregnet derefter Javamail Til at kreere s i Java er det nødvendigt, at man henter en udvidelse til Java2SE, som hedder Javamail. Denne udvidelse indeholder alle de nødvendige biblioteker til understøttelse af s. For at få indblik i mulighederne med Javamail henvises der til følgende: 15 For mere info: ; eller 17

20 Palantir Webkameraet er en meget essentiel del af dette projekt. Valget af Palantir som webcamserver er baseret på andre undersøgelser af dette, fortaget af bl.a Anders Bech og Mikkel Løvgreen. Da der findes et utal af forskellige webcamservere til linux (WebMedia, UGrabCam, cqcam og mange flere) 16, har jeg prioriteret således, at i stedet for at lave en tidskrævende undersøgelse selv, har jeg valgt at følge anbefalingerne fra tidligere projekter. De peger på Palantir som det bedste valg med den begrundelse, at programmet anvender færrest ressourcer samt er nemt at anvende - og fleksibelt 17. Specielt vigtigt for valget er ressourceforbruget, da det på SMR en er vigtigt ikke at bruge for mange ressourcer, da det ellers kommer til at gå ud over ydelsen af programmet. Palantir er meget nemt at anvende. Selve koden hentes fra Her findes desuden en glimrende dokumentation af programmet. Palantir skal startes som superuser, og selve konfigurationen af Palantir sker ved at tilpasse filen Palantir.conf. I den Teleoperation af Mobile Robotter M. Løvgreen og A. Beck s

21 ne fil kan man sætte frameraten, kompressionsniveauet, billedstørrelse, samt mange andre variable. I dette projekt er anvendt en framerate på 5 fps, en kompression på 90 og en outputstørrelse på 640x480 pixels. 19

22 4 Analyse I dette afsnit vil jeg forsøge at analysere opgaven. Denne analyse skal være med til at kaste lys på de vigtigste problemer og vil ende ud i en endelig kravspecifikation. I det følgende vil jeg opstille nogle use cases for, hvilken idé projektet har til formål at opfylde. 4.1 Use case modellering Denne form for modellering anvendes til at beskrive funktionaliteten af et system. Der vises et struktureret syn på systemet. I dette underafsnit vil jeg derfor beskrive nogle use cases samt beskrive, hvilke aktører der vil anvende systemet. Dernæst vil jeg opstille et use case diagram Use cases Der er ikke så mange muligheder med hensyn til use cases, men følgende vil være den primære: Kørsel med robotten: 1. En bruger surfer ind på hjemmesiden 2. Siden viser instruktionerne til brugeren 3. Brugeren klikker på billedet, hvorved koordinaterne for klikket sendes til robotten. 4. Robotten kører til det punkt, der er klikket på. Skarp drejning: 1. En bruger surfer ind på hjemmesiden 2. Siden viser instruktionerne til brugeren 3. Brugeren klikker på scrolldown-menuen og vælger aktion, og derefter klikkes på billedet, hvorved koordina- 20

23 terne for klikket samt aktionsnummeret sendes til robotten. 4. Robotten ignorerer koordinaterne og udfører kun den valgte aktion. Klik på billedet imens robotten kører: 1. Robotten er i gang med at udføre en tidligere kommando 2. Brugeren klikker på billedet, imens robotten stadig kører 3. Brugeren får en fejlmeddelelse på skærmen og robotten fortsætter den forrige instruktion Robotten kører tilbage automatisk: 1. Brugeren har forladt siden efter endt kørsel 2. Robotten venter på nyt input 3. Efter et bestemt stykke tid skifter robotten til tilbagekørselsprogrammet 4. Robotten kører tilbage, indtil den når start. Kørsel med robotten: Forud defineret problem opstår 1. Brugeren kører med robotten 2. Under kørslen foretages fejltjek på forud definerede problemer (evt. for lav batterispænding). 3. Robotten finder, at en af disse fejl er opstået, og kalder alarmeringsprogrammet. 4. Robotten afventer hjælp. 21

24 4.1.2 Aktører Nedenstående beskrives de aktører, som har indflydelse på programmet. Dette vil primært være menneskelige aktører, men kan også være computere. Dette system har kun én udefrakommende aktør, hvilket er brugeren. Derudover fungerer robotten selv som aktør, når der køres tilbage. I det tilfælde at alarmeringsdelen bliver aktiveret, er det igen robotten selv, der fungerer som aktør Use case diagram Ovenstående resulterer i et følgende use case diagram. Figur 3 Use Case Diagram 22

25 4.2 Scenarier I det følgende vil jeg opstille nogle scenarier som idéer på hvorledes man kunne tænke sig, at programmet kunne anvendes Scenarie 1: En nysgerrig studerende klikker sig ind på IAU s hjemmeside for at få et større indblik i, hvad det egentligt er, der foregår hos IAU. Han får klikket sig hen til punktet web-enabling og vælger punktet, kør med en af IAU s robotter. Han får nu åbnet et nyt vindue, hvori han kan se billeder fra robottens webkamera. Han følger nu instruktionerne på siden og kører rundt med robotten ved at klikke på billedet Scenarie 2: En robot er programmeret til at køre igennem Dyrehaven. Efter at have kørt et par timer opstår et problem, så den er ude af stand til at køre videre. Programmet opdager, at noget er galt, og det udløser en alarm, som sender en SMS til brugeren om at der er opstået et problem, samt en indeholdende et XML dokument med de seneste sensordata. Brugeren bliver opmærksom på problemet og kan, ud fra de opsamlede data, få en ide om, hvad problemet er, og kan derefter forsøge at løse det eller køre ud og reparere robotten. 4.3 Kravspecifikation Der er opstillet følgende krav til projektet Del 1 Det skal være muligt at styre robotten via en internetbrowser. 23

26 Robotten skal kunne dreje til højre og venstre. Web-kameraet skal opdatere, imens robotten kører. Robotten skal kunne detektere motorfejl. Robotten skal kunne køre tilbage til start ved hjælp af logning af modtagne koordinater Del 2 Det skal være muligt at kontakte brugeren via SMS i tilfælde af alarm Det skal være muligt at sende logdata til brugeren via i tilfælde af alarm Der skal kunne føres log af op til 8 variable Det skal kunne integreres i eksisterende systemer 4.4 Mulige løsninger Problemstillingen kunne løses på flere forskellige måder. Nedenstående vil jeg liste nogle af de idéer som blev overvejet i brainstormingen. Konvertering af eksisterende program til en webservice. Programmere webside til håndtering af hele styringen. Lave en webservice fra begyndelsen. Java applikation som kan afvikles direkte på robotten. 24

27 FOR 1 Har et velfungerende program at bygge videre på. 2 Har det hele samlet på web serveren, ingen problemer med sikkerhed 3 Får kun nødvendige funktioner med i programmet. Mere overblik. 4 Stærkeste i dette sprog. Let at arbejde med. Platformsuafhængigt. Mange færdige klasser. IMOD Kræver programmering på meget højt niveau. Måske for ambitiøst hold op imod min programmeringserfaring. Begrænsninger i sproget. Er ikke sikker på, at det kan køre problemfrit Manglende erfaring Ydelse i forhold til C/C++ Ellers ingen nævneværdige. 25

28 5 Udviklingsprocessen I dette afsnit vil jeg beskrive, hvorledes udviklingsprocessen af dette projekt er foregået. Som nævnt tidligere havde jeg intet kendskab til webenabling før dette projekt, men den første idé var at bygge videre på midtvejsprojektet af Anders Bech og Mikkel Løvgreen og prøve at få dette konverteret til noget brugbart. 5.1 SOAP Den indledende litteratursøgning gav meget hurtigt et fingerpeg om, at løsningen på problemet var at anvende SOAP sammen med webservices. Måden, hvorpå SOAP og webservices fungerer, er ikke så svær at forstå, men at finde det rette værktøj til denne opgave var ikke så let endda. Da koden i midtvejsprojektet er skrevet i C/C++, var det naturligt at finde et SOAP værktøj til C/C++. Der findes en række forskellige SOAP værktøjer til C, men jeg valgte at fokusere på gsoap 18. Eftersom mine undervisningstimer indenfor programmering primært har været i Java, var det lidt af en udfordring

29 Efter at have læst et utal af vejledninger og eksempler på brugen af gsoap var der ikke sket de store fremskridt. For det første fordi jeg ikke helt kunne gennemskue brugen af gsoap, og for det andet, drejede alle artiklerne sig om, hvorledes man kreerede en webservice fra bunden af. Mit problem var, at jeg havde et færdigt produkt, som skulle konverteres til en webservice. Det eneste, jeg kunne finde i min søgen på information, om konverteringen af allerede eksisterende software, var, at man kunne betale sig fra det hos diverse firmaer, hvilket ikke var til den store hjælp. Derfor måtte jeg, efter en del overvejelser, vælge at løse dette problem på en helt anden måde. 5.2 PHP Efterfølgende overvejede jeg, om man kunne lave projektet udelukkende ved hjælp af PHP. Jeg havde fundet ud af, at det kun var en lille del af Anders og Mikkels projekt, som jeg egentlig havde brug for. De havde nemlig udviklet en funktion i deres program til at håndtere styringen af en SMR ved hjælp af museklik på et billede fra et påmonteret webkamera. Jeg havde en idé om, at det måtte kunne lade sig gøre at konvertere denne del af programmet til PHP, da PHP ikke er så langt fra C/C++. Dette var i sig selv ikke helt forkert tænkt, og implementering af Click and Drive funktionen var da også mulig, men ikke brugbar, da andre problemer hurtigt viste sig. En anden fordel ved PHP er, at det er et server-side sprog, og derfor ville der ikke være nogle sikkerhedsmæssige problemer forbundet med anvendelse, da det hele ville foregå på IAU s servere. Denne fordel viste sig dog også at være en ulempe, da load tiderne på web-siden hurtigt blev fuldkommen uanvendelige. Det viste sig, at problemet lå i for- 27

30 bindelsen til SMR en. Siden kunne ikke loade færdig, så længe PHP koden stadig havde en åben tcp forbindelse til SMR en. På grund af den måde SMRDEMO fungerer på, var det desværre ikke muligt at åbne og lukke denne forbindelse efter behag, da lukning af denne resulterer i, at SMRDEMO lukker ned og skal genstartes via en kommandopromt. Efter at have fortaget endnu en fejldisposition var det ved at være sidste udkald for at få lavet noget brugbart. Derfor valgte jeg at gå i gang med at udvikle projektet i Java. 5.3 Java Da det nu var klart, at projektet skulle udvikles i Java, var det nødvendigt at få formuleret en klar kravspecifikation. Det kan være en hjælp at bruge UML til dette. Det første skridt i processen var derfor, at udføre de trin som findes beskrevet i ovenstående afsnit. Selve udviklingen foregår som en iterativ proces, da det ikke er muligt at komme på alle de rigtige idéer alene i planlægningsprocessen. Da kravspecifikationen var på plads, indledtes selv kodningen. Selvom Java er det sprog, hvor jeg har størst erfaring, er det stadig begrænset, hvor fortrolig man bliver med et sprog ved at bruge det til 3 projekter. Heldigvis er Java rimeligt intuitivt at bruge, og derfor var mit største problem da også, at koden hurtigt blev lidt rodet. En hurtig opdeling af funktionerne i relevante klasser fik dog sat skik på koden igen. Selve koden er bygget op omkring en while-løkke, der kører indtil programmet stoppes manuelt. Det er lavet som et command-line program, og der er derfor ingen grafisk brugerflade som sådan. 28

31 I det følgende vil jeg kort beskrive klasserne i programmet. 5.4 WebenableSMR Dette er programmet, som står for styringen af robotten. Det fungerer således, at programmet venter på en forbindelse fra hjemmesiden, hvorfra brugerinput bliver sendt. Dette input bliver så behandlet af programmet, som sender en kørselskommando til SMR en, hvorefter programmet vender tilbage til lyttetilstanden. Programmet er opbygget af 9 klasser til eget brug samt en klasse, som bruges til at forbinde til alarm-programmet Main Dette er hovedklassen i programmet. Heri initialiseres alle de nødvendige klasser. Endvidere er det herfra, programmet kører rundt i de forskellige tilstande i programmet. Reelt er der kun to tilstande. Den første hvor der lyttes efter indkomne koordinater, og den anden hvor koordinaterne bliver behandlet Init Formålet med denne klasse er, at alle værdierne fra web- Enable.conf -filen bliver hentet ind i programmet. Det er her programmet modtager information omkring kaliberering, højde på webkameraet samt mange andre vigtige konstanter. Uden denne information er det ikke muligt for programmet at fungere korrekt. Derfor er det meget vigtigt, at denne konfigurationsfil bliver kopieret ind i samme bibliotek som programmet, inden det køres. Indholdet af konfigurationsfilen ser ud som vist herunder: ######################################################################### #Her kan indtastes ipadressen paa den robot der oenskes kontakt til. # #Syntax: # ######################################################################### 29

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Efficient Position Updating

Efficient Position Updating Efficient Position Updating Pervasive Positioning, Q3 2010 Lasse H. Rasmussen, 20097778 Christian Jensen, 20097781 12-03-2010 1 Introduktion Denne rapport har til formål at beskrive implementeringen og

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm

DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm DT-serien: forskellige funktioner til forskellige behov Nyeste generation af DanTrack's Satellit tracking alarmer - DT-30 - lever lige som sin forgænger, DT-100 op

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre Postregistrering Eksamensprojekt i Lavet af: Frantz Furrer Vejleder: Claus Borre Side af 4 Titelblad: Skolens navn: Svendborg Tekniske Gymnasium - Rapport: Rapportens titel: Postregistrering Side antal:

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Prezi Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Prezi?...4 Hvordan finder jeg Prezi?...5 Skoletube og Prezi...5 Lav din første Prezi-præsentation...5 Indtast

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ken Mathiasen 4/9-2014 Må gerne kopieres (men husk referencen :) Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Ken Mathiasen 4/9-2014 Må gerne kopieres (men husk referencen :) Side 1 af 12 Android projekt, overvågningskamera Foscam - Informationsteknologi C I dette projekt anvender vi et trådløst overvågningskamera som vi styrer med en Android app som vi selv udvikler. Opgaven begynder med

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

myway Brugervejledning Version 2.2

myway Brugervejledning Version 2.2 myway Brugervejledning Version 2.2 myway INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MYWAY 7 FUNKTIONER I MYWAY 8 AFSLUT

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere