Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select"

Transkript

1 Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select

2 2 2 Danske Invest Halvårsrapport Select / Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr Parallelvej Kgs. Lyngby Telefon Bestyrelse Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, formand Advokat Bo Holse, næstformand Direktør Lars Fournais Direktør Birgitte Brinch Madsen Direktør Jens Peter Toft Direktion Danske Invest Management A/S: Adm. direktør Morten Rasten Revision Ernst & Young P/S CVR-nr Depotbank Danske Bank Layout BEYER DESIGN WUNDERGEIST Foto Morten Larsen

3 Danske Invest Select / Halvårsrapport Indhold 3 Oversigt over alle afdelinger og andelsklasser under Investeringsforeningen Danske Invest Select 4 Udv ikling i første halvår Anvendt regnskabspraksis 7 Ledelsespåtegning 8 Afdelingernes halvårsregnskaber Oversigt over alle afdelinger og andelsklasser under Investeringsforeningen Danske Invest Select 010 Aktier KL 011 AlmenBolig Korte Obligationer KL AlmenBolig Korte Obligationer, Klasse DKK d AlmenBolig Korte Obligationer, Klasse DKK W d 015 AlmenBolig Mellemlange Obligationer KL AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d 019 AlmenBolig Obligationer Varighed 2 KL AlmenBolig Obligationer Varighed 2, Klasse DKK W d 022 Danske Obligationer Absolut KL 023 Danske Obligationer Absolut Lav Risiko KL 024 Danske Obligationer Allokering KL 025 Danske Obligationer Allokering Akkumulerende KL Danske Obligationer Allokering Akkumulerende, klasse DKK W h 028 Danske Obligationer Varighed 0 6 KL 029 Danske Obligationer Varighed 3 KL 030 Emerging Markets KL Emerging Markets, klasse DKK d Emerging Markets, klasse DKK W d 034 Euro - Accumulating KL Euro, klass SEK Y 037 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted KL Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d 041 Europa Højt Udbytte Restricted Akkumulerende KL Europe High Dividend Restricted, klasse NOK I 044 Europe Low Volatility Accumulating KL 045 Flexinvest Aktier KL 046 Flexinvest Danske Obligationer KL 047 Flexinvest Fonde KL 048 Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KL 049 Flexinvest Globale Obligationer KL 050 Flexinvest Korte Obligationer KL 051 Flexinvest Lange Obligationer KL 053 Global KL Global, klasse DKK d Global, klasse DKK W d 056 Global Equity Solution KL 057 Global Equity Solution Akkumulerende KL Global Equity Solution, klass SEK W Global Equity Solution, klasse NOK W Global Equity Solution Akkumulerende, klasse DKK W 062 Global Equity Solution 2 Akk. KL Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W 065 Global Restricted KL 066 Global StockPicking Restricted Accumulating KL 067 Kommuner 4 KL 068 Kommuner Europæiske Obligationer KL 069 Norske Aktier Restricted Akkumulerende KL Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I 072 Online Danske Obligationer Indeks KL 073 Online Global Indeks KL 074 PP Pension Aktieallokeringsfond Accumulating KL PP Pension Aktieallokeringsfond Accumulating Class A PP Pension Aktieallokeringsfond Accumulating Class I 079 US Dollar Accumulating KL US Dollar, klass SEK Y 081 US High Yield Bonds KL 082 US High Yield Bonds Akkumulerende KL US High Yield Bonds, klass SEK W h US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h US High Yield Bonds Akkumulerende, klasse DKK W 087 USA KL 088 USA Low Volatility Accumulating KL

4 4 Danske Invest Select / Halvårsrapport 2017 Udvikling i første halvår 2017 Udviklingen i den globale økonomi er god. Den økonomiske fremgang fortsatte i løbet af første halvår 2017, og vi vurderer, at den globale økonomi ved udgangen af første halvår voksede med en årlig vækstrate på omkring 5 pct. Det skyldes dels, at den globale fremstillingssektor kom stærkt tilbage i begyndelsen af året, og dels at både den førte penge- og finanspolitik er lempelig på tværs af de store økonomier. Fremadrettet vurderer vi dog, at både konjunkturpolitik og udviklingen i fremstillingssektoren vil føre til lavere, men stadig relativt høje vækstrater. De daglige udsving på de finansielle markeder var moderate i første halvår 2017, og vi var dermed vidner til en periode, der stod i kontrast til 2016, hvor usikkerhed om væksten i den globale økonomi førte til store kursudsving. Store politiske begivenheder som f.eks valg i Frankrig og Storbritannien og usikkerhed om den amerikanske præsident Donald Trumps politik var ikke i stand til at ryste markederne i første halvår 2017, og det skyldes i vores optik, at de underliggende fundamentale forhold som beskrevet ovenfor har understøttet de finansielle markeder. Når fremgangen i den globale økonomi er ved at være ved vejs ende, eller centralbankerne strammer pengepolitikken, vil markedsdynamikken sandsynligvis ændre sig med større udsving til følge. Efter vores vurdering vil ingen af delene dog udspille sig i større omfang i andet halvår Acontoudbytter Den 4. oktober 2017 udbetaler følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest Select acontoudbytte: Afdeling AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK d AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W d AlmenBolig Obligationer Varighed 2, klasse DKK W d Udbytte i kr. pr. bevis 0,70 0,70 0,40 0,40 0,60 Flexinvest Lange Obligationer KL 0,60 Flexinvest Fonde KL 0,65 Kommuner 4 KL 0,60 Kommuner Europæiske Obligationer KL 0,80 Danske Obligationer Absolut KL 0,80 Danske Obligationer Absolut Lav Risiko KL 0,60 Danske Obligationer Varighed 3 KL 0,60 Danske Obligationer Varighed 0 6 KL 0,70 Formueudvikling og nettosalg Formuen i Investeringsforeningen Danske Invest Select var 128,4 mia. kr. pr. 30. juni 2017 mod en formue på 122,0 mia. kr. ultimo Nettosalget af investeringsbeviser beløb sig i første halvår til 6,2 mia. kr., og halvårets resultat blev 2,5 mia. kr. Der blev i første halvår 2017 udbetalt udbytter for 2,2 mia. kr.

5 Danske Invest Select / Halvårsrapport Nye andelsklasser og prisjusteringer Den 1. juli 2017 trådte MiFID II-direktivet i kraft med nye regler, der regulerer betalingen af formidlingsprovision fra investeringsforeninger til distributører (banker). Distributører må fremadrettet ikke modtage formidlingsprovision for andele i investeringsforeninger, der indgår i en pasningsløsning. Danske Invest Select har i første halvår 2017 oprettet en række klasser, som gør, at foreningens distributører, herunder Danske Bank, kan overholde lovgivningen vedrørende pasningsløsninger. Disse klasser er markeret med et W i navnet, og investorer kan alene investere i dem gennem en pasningsløsning hos en af vores distributører. Pr. 1. juli 2017 er omkostningsstrukturen i disse nye klasser ændret, så der ikke længere er indeholdt formidlingsprovision i klasserne. Se listen over de nye andelsklasser her på siden. De investorer, som har investeret gennem en pasningsløsning, har fået ombyttet deres andele til nye andele, der ikke betaler formidlingsprovision. Ombytningen skete i forholdet 1:1, hvilket betyder, at den nominelle beholdning og værdien af beholdningen vil være den samme før og efter ombytningen. Ombytningen har ingen skattemæssige konsekvenser. Ombytningen blev gennemført den 6. juni Som led i ombytningen var en række andelsklasser lukket for handel fra den 1. juni 2017 til den 6. juni 2017, begge dage inklusive. I afdelinger hvor der før ombytningen ikke var andelsklasser, blev der oprettet to nye andelsklasser; en andelsklasse, der er en videreførelse af afdelingen, og en W-andelsklasse. Andelsklasserne, der var en videreførelse af den oprindelige afdeling blev oprettet den 18. maj 2017 og vedrørte følgende afdelinger: Afdelingsnavn AlmenBolig Mellemlange Obligationer KL Navn på ny andelsklasse > AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d Emerging Markets KL > Emerging Markets, klasse DKK d Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted KL > Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d Global KL > Global, klasse DKK d Lukning af afdeling Der er sket en afvikling af afdeling FX Accumulating KL med tilhørende andelsklasser pr. 15. juni 2017 med Finanstilsynets godkendelse. På en ekstraordinær generalforsamling den 6. februar 2017 blev det vedtaget at afvikle afdeling FX Accumulating KL, da afdelingens modelbaserede investeringsstrategi som følge af pengepolitiske lempelser i en række lande ikke længere fungerer, samtidig med at afdelingens formue som følge af investorernes udtræk var reduceret til under 2 mio. kr. Nye andelsklasser rettet mod pasningsløsninger AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d Emerging Markets, klasse DKK W d Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d Global, klasse DKK W d AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W d

6 6 Danske Invest Select / Halvårsrapport 2017 Fusion På forårets generalforsamling blev der vedtaget en fusion af en afdeling: Ophørende afdeling Europe Focus KL (under Investeringsforeningen Danske Invest Select) Fortsættende afdeling Europa Fokus KL (under Investeringsforeningen Danske Invest) Fusionen af afdeling Europe Focus KL med afdeling Europa Fokus KL under investeringsforeningen Danske Invest havde baggrund i, at afdelingerne havde samme investeringsunivers og samme strategi, og at der ikke længere var skattemæssige årsager til at opretholde begge afdelinger. Fusionen blev gennemført pr. 8. maj Navneændring På forårets generelforsamling blev det vedtaget at afdeling Flexinvest Udenlandske Obligationer KL har ændret navn til Flexinvest Globale Obligationer KL pr. 24. maj Navneændringen blev gennemført pr. 24. maj Om Active Share Målet for samtlige afdelinger, der følger en aktiv investeringsstrategi, er at opnå et afkast, der er højere end afkastet på det respektive benchmark. Målet for afdelinger, som følger en passiv investeringsstrategi, er at sammensætte investeringerne, så de følger udviklingen i et udvalgt indeks. Active Share Active Share er et mål for, hvor stor en andel af porteføljen, der ikke er sammenfaldende med det udvalgte benchmark. Dette nøgletal v iser et øjebliksbillede på statusdagen. Select følger løbende op på, at alle afdelinger med en aktiv investeringsstrategi faktisk er aktive. I Investeringsforeningen Danske Invest Select er der en afdeling, som har en Active Share under 50 pct. og en Tracking Error under 3 pct., som kunne være den umiddelbare indikation på manglende aktiv styring. Det gælder for afdeling Norske Aktier Restricted Akkumulerende KL med tilhørende andelsklasse, som er aktivt styret, men har et smalt benchmark, som gør det vanskeligt at komme over grænseværdien. Afkast i forhold til benchmark viser, at afdelingen har tilstrækkelig aktivitet til at kunne opfylde sin målsætning om at opnå et afkast, der er højere end afkastet på benchmark. Der er således ikke noget ønske om at ændre strategierne i afdelingen. Investeringsforeningen Danske Invest Select har yderligere en afdeling, som har en Active Share under 50, og som ikke har haft et benchmark i tre år og dermed ikke har en beregnet Tracking Error. Det gælder for afdeling Global Equity Solution 2 Akkumulerende KL med tilhørende andelsklasse. Her er afdelingens omkostninger tilpasset afdelingens lavere aktivitetsniveau, således at afdelingen kan opfylde sin målsætning om at opnå et afkast, der er højere end afkastet på benchmark. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest

7 Danske Invest Select / Halvårsrapport Tracking error Tracking error er et matematisk udtryk for variationen i forskellen på afkastet mellem en afdeling og dens benchmark. Få mere at vide På danskeinvest.dk finder du en række informationer om vores afdelinger blandt andet aktuelle afkast og beskrivelse af hver afdelings investeringsområde. I prospektet samt seneste årsrapport, som også findes på danskeinvest.dk, beskriver v i de specifikke risici for hver afdeling. Værdipapirudlån Foreningen er omfattet af EU forordning 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner (værdipapirudlån) defineret som blandt andet aktieudlån, repoforretninger og købs-/tilbagesalgsforretninger. Foreningen har ikke foretaget værdipapirudlån i første halvår 2017.

8 8 Danske Invest Select / Halvårsrapport 2017 Anvendt regnskabspraksis Denne halvårsrapport er i overensstemmelse med gældende praksis ikke revideret af foreningens revisor. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Anvendt regnskabspraksis i halvårsrapporten er uændret i forhold til den anvendte regnskabspraksis for årsrapporten for Specifikationen af de børsnoterede finansielle instrumenter er udeladt i halvårsrapporten, idet specifikationen kan findes på danskeinvest.dk eller kan bestilles ved at kontakte: Ved fusion indregnes og måles de overtagne aktiver og forpligtelser i den ophørende afdeling til disses dagsværdi på ombytningsdagen. Fusionsvederlaget, som den fortsættende afdeling modtager på ombytningsdagen, tilføres afdelingen i en særlig linje under Investorernes formue. Der foretages hverken tilpasning af formuen primo i den fortsættende afdeling eller af sammenligningstal i resultatopgørelse, balance og noter. Danske Invest Management A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Nøgletallene afkast, benchmarkafkast og administrationsomkostninger i pct. er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelige med tilsvarende nøgletal i årsrapporterne, hvor tallene er opgjort på årsbasis. Administrationsomkostninger i pct. omregnes til halvårsbasis for afdelinger/andelsklasser startet i løbet af første halvår For afdelinger/andelsklasser startet i løbet af andet halvår 2016 vises sammenligningstal fra årsrapporten for 2016, hvor administrationsomkostninger i pct. er omregnet til helårsbasis.

9 Danske Invest Select / Halvårsrapport Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for regnskabsperioden sluttende 30. juni Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Halvårsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Kgs. Lyngby, den 28. august 2017 Direktion Danske Invest Management A/S Morten Rasten Administrerende direktør Bestyrelse Agnete Raaschou-Nielsen Formand Bo Holse Næstformand Lars Fournais Birgitte Brinch Madsen Jens Peter Toft

10 10 Danske Invest Select / Halvårsrapport 2017 Aktier KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER Likvide midler Kapitalandele Mellemværende vedr. handelsafvikling Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Mellemværende vedr. handelsafvikling 85 0 Anden gæld Passiver i alt Note 1: Investorernes formue Investorernes formue primo Udlodning fra sidste år Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Supplerende noter til balancen Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 99,3 99,6 I alt finansielle instrumenter 99,3 99,6 Øvrige aktiver og passiver 0,7 0,4 I alt 100,0 100,0 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 129,57 113,34 Afkast i DKK (pct) 1,35-5,43 Benchmarkafkast i DKK (pct) 2,33-1,88 Administrationsomk. (pct) 0,80 0,77 ÅOP 1,11 1,74 Afdelingens profil Ikke børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret: Maj 2010 Risikoindikator (1-7): 5 Benchmark: MSCI World Index inkl. nettoudbytter Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Danske Capital div ision af Danske Bank A/S Landefordeling USA 59,4% Schweiz 10,8% Frankrig 8,5% Storbritannien 7,0% Sverige 4,0% Øvrige inkl. likv ide 10,3% Nøgletal for risiko Sharpe Ratio 0,43 Standardaf v igelse 12,92 Active share 92,05

11 Danske Invest Select / Halvårsrapport AlmenBolig Korte Obligationer KL Afdelingen udbydes i to andelsklasser: - AlmenBolig Korte Obligationer, Klasse DKK d - AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W d Samlet regnskab for afdelingen omfattende resultat af investeringer m.m., som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger findes på de følgende sider. Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider. Nøgletal for indre værdier, afkast og omkostninger m.m. beregnes for hver klasse.

12 12 Danske Invest Select / Halvårsrapport 2017 AlmenBolig Korte Obligationer KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER Likvide midler Obligationer Mellemværende vedr. handelsafvikling Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Mellemværende vedr. handelsafvikling Anden gæld Passiver i alt Note 1: Investorernes formue Investorernes formue primo Udlodning fra sidste år Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Supplerende noter til balancen Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 96,6 98,4 I alt finansielle instrumenter 96,6 98,4 Øvrige aktiver og passiver 3,4 1,6 I alt 100,0 100,0 Investorernes formue (t.dkk) *) Afdelingen er opdelt i andelsklasser, hvorfor en række af nøgletallene heref ter v ises under de enkelte klasser.

13 Danske Invest Select / Halvårsrapport AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK d Andelsklasse under AlmenBolig Korte Obligationer KL NOTER VEDRØRENDE RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE FOR KLASSERNE I DKK. Klassens resultatposter Andel af resultat af fællesporteføljen Klassespecifikke transaktioner: Administrationsomkostninger Klassens resultat Investorernes formue Investorernes formue primo Udlodning fra sidste år Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 100,91 100,17 Afkast i DKK (pct) 0,60 0,17 Aconto udlodning 0,40 0,00 Administrationsomk. (pct) 0,11 0,10 ÅOP 0,30 0,23 Andelsklassens profil Ikke børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret: Juni 2016 Risikoindikator (1-7): 2 Benchmark: Intet benchmark Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Danske Capital div ision af Danske Bank A/S Varigheder 0-1 år 31,2% 1-3 år 47,3% 3-5 år 16,6% 5-10 år 3,9% Øvrige inkl. likv ide 1,0%

14 14 Danske Invest Select / Halvårsrapport 2017 AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W d Andelsklasse under AlmenBolig Korte Obligationer KL NOTER VEDRØRENDE RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE FOR KLASSERNE I DKK. Klassens resultatposter Andel af resultat af fællesporteføljen Klassespecifikke transaktioner: Administrationsomkostninger -237 Klassens resultat Investorernes formue Investorernes formue primo 0 Emissioner i perioden Indløsninger i perioden -20 Periodens resultat Investorernes formue ultimo Nøgletal for halvåret 1. halvår 2017 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK 100 Indre værdi (DKK pr. andel) 100,91 Afkast i DKK (pct) 0,60 Aconto udlodning 0,40 Administrationsomk. (pct) 0,11 ÅOP 0,23 Andelsklassens profil Ikke børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret: Juni 2017 Risikoindikator (1-7): 2 Benchmark: Intet benchmark Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Danske Capital div ision af Danske Bank A/S Varigheder 0-1 år 31,2% 1-3 år 47,3% 3-5 år 16,6% 5-10 år 3,9% Øvrige inkl. likv ide 1,0%

15 Danske Invest Select / Halvårsrapport AlmenBolig Mellemlange Obligationer KL Afdelingen udbydes i to andelsklasser: - AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d - AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d Samlet regnskab for afdelingen omfattende resultat af investeringer m.m., som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne valutaafdækninger og omkostninger findes på de følgende sider. Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider. Nøgletal for indre værdier, afkast og omkostninger m.m. beregnes for hver klasse.

16 16 Danske Invest Select / Halvårsrapport 2017 AlmenBolig Mellemlange Obligationer KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER Likvide midler Obligationer Mellemværende vedr. handelsafvikling Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Mellemværende vedr. handelsafvikling Anden gæld 21 9 Passiver i alt Note 1: Investorernes formue Investorernes formue primo Udlodning fra sidste år Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Supplerende noter til balancen Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 96,8 93,5 I alt finansielle instrumenter 96,8 93,5 Øvrige aktiver og passiver 3,2 6,5 I alt 100,0 100,0 Investorernes formue (t.dkk) *) Afdelingen er opdelt i andelsklasser, hvorfor en række af nøgletallene heref ter v ises under de enkelte klasser.

17 Danske Invest Select / Halvårsrapport AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d Andelsklasse under AlmenBolig Mellemlange Obligationer KL NOTER VEDRØRENDE RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE FOR KLASSERNE I DKK. Klassens resultatposter Andel af resultat af fællesporteføljen Klassespecifikke transaktioner: Administrationsomkostninger Klassens resultat Investorernes formue Investorernes formue primo Udlodning fra sidste år Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 101,64 101,25 Afkast i DKK (pct) 1,12 2,83 Aconto udlodning 0,70 0,70 Administrationsomk. (pct) 0,11 0,14 ÅOP 0,30 0,23 Andelsklassens profil Ikke børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret: Juli 1999 Risikoindikator (1-7): 2 Benchmark: Intet benchmark Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Danske Capital div ision af Danske Bank A/S Varigheder 0-1 år 24,2% 1-3 år 27,0% 3-5 år 22,8% 5-10 år 25,7% Øvrige inkl. likv ide 0,3% Nøgletal for risiko Sharpe Ratio 1,21 Standardaf v igelse 1,26

18 18 Danske Invest Select / Halvårsrapport 2017 AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d Andelsklasse under AlmenBolig Mellemlange Obligationer KL NOTER VEDRØRENDE RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE FOR KLASSERNE I DKK. Klassens resultatposter Andel af resultat af fællesporteføljen 652 Klassespecifikke transaktioner: Administrationsomkostninger -44 Klassens resultat 608 Investorernes formue Investorernes formue primo 0 Emissioner i perioden Periodens resultat 608 Investorernes formue ultimo Nøgletal for halvåret 1. halvår 2017 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK 100 Indre værdi (DKK pr. andel) 101,64 Afkast i DKK (pct) 1,12 Aconto udlodning 0,70 Administrationsomk. (pct) 0,11 ÅOP 0,23 Andelsklassens profil Ikke børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret: Juni 2017 Risikoindikator (1-7): 2 Benchmark: Intet benchmark Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Danske Capital div ision af Danske Bank A/S Varigheder 0-1 år 24,2% 1-3 år 27,0% 3-5 år 22,8% 5-10 år 25,7% Øvrige inkl. likv ide 0,3%

19 Danske Invest Select / Halvårsrapport AlmenBolig Obligationer Varighed 2 KL Afdelingen udbydes i en andelsklasse: - AlmenBolig Obligationer Varighed 2, Klasse DKK W d Samlet regnskab for afdelingen omfattende resultat af investeringer m.m., som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger findes på de følgende sider. Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider. Nøgletal for indre værdier, afkast og omkostninger m.m. beregnes for hver klasse.

20 20 Danske Invest Select / Halvårsrapport 2017 AlmenBolig Obligationer Varighed 2 KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER Likvide midler Obligationer Mellemværende vedr. handelsafvikling Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Mellemværende vedr. handelsafvikling Anden gæld Passiver i alt Note 1: Investorernes formue Investorernes formue primo Udlodning fra sidste år Emissioner i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag 86 0 Periodens resultat Investorernes formue ultimo Supplerende noter til balancen Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 96,1 98,4 I alt finansielle instrumenter 96,1 98,4 Øvrige aktiver og passiver 3,9 1,6 I alt 100,0 100,0 Investorernes formue (t.dkk) *) Afdelingen er opdelt i andelsklasser, hvorfor en række af nøgletallene heref ter v ises under de enkelte klasser.

21 Danske Invest Select / Halvårsrapport AlmenBolig Obligationer Varighed 2, klasse DKK W d Andelsklasse under AlmenBolig Obligationer Varighed 2 KL NOTER VEDRØRENDE RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE FOR KLASSERNE I DKK. Klassens resultatposter Andel af resultat af fællesporteføljen Klassespecifikke transaktioner: Administrationsomkostninger Klassens resultat Investorernes formue Investorernes formue primo Udlodning fra sidste år Emissioner i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag 86 0 Periodens resultat Investorernes formue ultimo Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 101,25 100,25 Afkast i DKK (pct) 0,85 0,25 Benchmarkafkast i DKK (pct) 0,08 0,23 Aconto udlodning 0,60 0,00 Administrationsomk. (pct) 0,10 0,10 ÅOP 0,23 0,23 Andelsklassens profil Ikke børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret: Juni 2016 Risikoindikator (1-7): 2 Benchmark: Danske Capital Constant Maturity 2.0 years Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Danske Capital div ision af Danske Bank A/S Varigheder 0-1 år 26,4% 1-3 år 32,5% 3-5 år 30,9% 5-10 år 9,0% Øvrige inkl. likv ide 1,2%

22 22 Danske Invest Select / Halvårsrapport 2017 Danske Obligationer Absolut KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER Likvide midler Obligationer Mellemværende vedr. handelsafvikling Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Mellemværende vedr. handelsafvikling Anden gæld Passiver i alt Note 1: Investorernes formue Investorernes formue primo Udlodning fra sidste år Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Supplerende noter til balancen Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 92,1 97,0 I alt finansielle instrumenter 92,1 97,0 Øvrige aktiver og passiver 7,9 3,0 I alt 100,0 100,0 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 105,23 105,12 Afkast i DKK (pct) 1,01 2,08 Acontoudlodning 0,80 0,90 Administrationsomk. (pct) 0,08 0,08 ÅOP 0,18 0,18 Afdelingens profil Ikke børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret: November 2009 Risikoindikator (1-7): 2 Benchmark: Intet benchmark Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Danske Capital div ision af Danske Bank A/S Varigheder 0-1 år 20,5% 1-3 år 31,1% 3-5 år 19,2% 5-10 år 20,4% Øvrige inkl. likv ide 8,8% Nøgletal for risiko Sharpe Ratio 1,03 Standardaf v igelse 1,20

23 Danske Invest Select / Halvårsrapport Danske Obligationer Absolut Lav Risiko KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER Likvide midler Obligationer Mellemværende vedr. handelsafvikling Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Mellemværende vedr. handelsafvikling Anden gæld Passiver i alt Note 1: Investorernes formue Investorernes formue primo Udlodning fra sidste år Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Supplerende noter til balancen Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 96,8 97,6 I alt finansielle instrumenter 96,8 97,6 Øvrige aktiver og passiver 3,2 2,4 I alt 100,0 100,0 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 101,49 101,80 Afkast i DKK (pct) 0,66 1,04 Acontoudlodning 0,60 0,70 Administrationsomk. (pct) 0,08 0,08 ÅOP 0,18 0,18 Afdelingens profil Ikke børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret: November 2009 Risikoindikator (1-7): 2 Benchmark: Intet benchmark Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Danske Capital div ision af Danske Bank A/S Varigheder 0-1 år 34,3% 1-3 år 48,4% 3-5 år 12,6% 5-10 år 2,9% Øvrige inkl. likv ide 1,8% Nøgletal for risiko Sharpe Ratio 1,51 Standardaf v igelse 0,52

24 24 Danske Invest Select / Halvårsrapport 2017 Danske Obligationer Allokering KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER Likvide midler Obligationer Mellemværende vedr. handelsafvikling Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Mellemværende vedr. handelsafvikling Anden gæld Passiver i alt Note 1: Investorernes formue Investorernes formue primo Udlodning fra sidste år Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Supplerende noter til balancen Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 99,6 99,6 I alt finansielle instrumenter 99,6 99,6 Øvrige aktiver og passiver 0,4 0,4 I alt 100,0 100,0 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 102,45 102,64 Afkast i DKK (pct) 0,43 1,90 Benchmarkafkast i DKK (pct) 0,07 2,45 Administrationsomk. (pct) 0,28 0,28 ÅOP 0,41 0,58 Afdelingens profil Ikke børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret: Februar 2013 Risikoindikator (1-7): 2 Benchmark: Danske Capital Constant Maturity 3,0 years Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Danske Capital div ision af Danske Bank A/S Varigheder 0-1 år 9,7% 1-3 år 35,6% 3-5 år 38,2% 5-10 år 15,9% Øvrige inkl. likv ide 0,6% Nøgletal for risiko Sharpe Ratio 0,87 Standardaf v igelse 1,09 Tracking error 0,68 Information Ratio -0,55 Sharpe Ratio (benchm.) 0,86 Standardaf v igelse (benchm.) 1,54

25 Danske Invest Select / Halvårsrapport Danske Obligationer Allokering Akkumulerende KL Afdelingen udbydes i en andelsklasse: - Danske Obligationer Allokering Akkumulerende, kl. DKK W h Samlet regnskab for afdelingen omfattende resultat af investeringer m.m., som foretages for klassen, samt resultat af klassens omkostninger findes på de følgende sider. Noter for den enkelte klasse findes også på de følgende sider. Nøgletal for indre værdi, afkast og omkostninger m.m. beregnes for hver klasse.

26 26 Danske Invest Select / Halvårsrapport 2017 Danske Obligationer Allokering Akkumulerende KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER Likvide midler Obligationer Mellemværende vedr. handelsafvikling Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Mellemværende vedr. handelsafvikling Anden gæld Passiver i alt Note 1: Investorernes formue Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Supplerende noter til balancen Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 99,4 99,6 I alt finansielle instrumenter 99,4 99,6 Øvrige aktiver og passiver 0,6 0,4 I alt 100,0 100,0 Investorernes formue (t.dkk) *) Afdelingen har en andelsklasse, hvor nøgletallene v ises.

27 Danske Invest Select / Halvårsrapport Danske Obligationer Allokering Akk., klasse DKK W h Andelsklasse under Danske Obligationer Allokering Akkumulerende KL NOTER VEDRØRENDE RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE FOR KLASSERNE I DKK. Klassens resultatposter Andel af resultat af fællesporteføljen Klassespecifikke transaktioner: Administrationsomkostninger Klassens resultat Investorernes formue Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 106,17 105,53 Afkast i DKK (pct) 0,45 1,87 Benchmarkafkast i DKK (pct) 0,07 2,45 Administrationsomk. (pct) 0,28 0,28 ÅOP 0,41 0,58 Andelsklassens profil Ikke børsnoteret Akkumulerende Introduceret: Oktober 2013 Risikoindikator (1-7): 2 Benchmark: Danske Capital Constant Maturity 3,0 years Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Danske Capital div ision af Danske Bank A/S Varigheder 0-1 år 10,5% 1-3 år 32,6% 3-5 år 38,4% 5-10 år 16,8% Øvrige inkl. likv ide 1,7% Nøgletal for risiko Sharpe Ratio 0,89 Standardaf v igelse 1,08 Tracking error 0,67 Information Ratio -0,54 Sharpe Ratio (benchm.) 0,86 Standardaf v igelse (benchm.) 1,54

28 28 Danske Invest Select / Halvårsrapport 2017 Danske Obligationer Varighed 0 6 KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER Likvide midler Obligationer Mellemværende vedr. handelsafvikling Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Mellemværende vedr. handelsafvikling Anden gæld 3 3 Passiver i alt Note 1: Investorernes formue Investorernes formue primo Udlodning fra sidste år Emissioner i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Supplerende noter til balancen Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 96,9 97,8 I alt finansielle instrumenter 96,9 97,8 Øvrige aktiver og passiver 3,1 2,2 I alt 100,0 100,0 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 102,18 101,27 Afkast i DKK (pct) 1,05 1,27 Acontoudlodning 0,70 0,10 Administrationsomk. (pct) 0,08 0,08 ÅOP 0,18 0,18 Afdelingens profil Ikke børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret: Maj 2016 Risikoindikator (1-7): 2 Benchmark: Intet benchmark Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Danske Capital div ision af Danske Bank A/S Varigheder 0-1 år 18,4% 1-3 år 30,3% 3-5 år 23,5% 5-10 år 27,1% Øvrige inkl. likv ide 0,7%

29 Danske Invest Select / Halvårsrapport Danske Obligationer Varighed 3 KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER Likvide midler Obligationer Mellemværende vedr. handelsafvikling Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Mellemværende vedr. handelsafvikling Anden gæld Passiver i alt Note 1: Investorernes formue Investorernes formue primo Udlodning fra sidste år Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Supplerende noter til balancen Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 91,6 99,0 I alt finansielle instrumenter 91,6 99,0 Øvrige aktiver og passiver 8,4 1,0 I alt 100,0 100,0 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 102,34 102,06 Afkast i DKK (pct) 0,96 2,06 Benchmarkafkast i DKK (pct) 0,07 1,54 Acontoudlodning 0,60 0,40 Administrationsomk. (pct) 0,08 0,08 ÅOP 0,18 0,18 Afdelingens profil Ikke børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret: Marts 2016 Risikoindikator (1-7): 2 Benchmark: Danske Capital Constant Maturity 3.0 years Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Danske Capital div ision af Danske Bank A/S Varigheder 0-1 år 14,2% 1-3 år 34,0% 3-5 år 14,4% 5-10 år 22,1% Over 10 år 5,5% Øvrige inkl. likv ide 9,8%

30 30 Danske Invest Select / Halvårsrapport 2017 Emerging Markets KL Afdelingen udbydes i to andelsklasser: - Emerging Markets, klasse DKK d - Emerging Markets, klasse DKK W d Samlet regnskab for afdelingen omfattende resultat af investeringer m.m., som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne omkostninger findes på de følgende sider. Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider. Nøgletal for indre værdier, afkast og omkostninger m.m. beregnes for hver klasse.

31 Danske Invest Select / Halvårsrapport Emerging Markets KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER Likvide midler Kapitalandele Mellemværende vedr. handelsafvikling Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Mellemværende vedr. handelsafvikling Anden gæld Passiver i alt Note 1: Investorernes formue Investorernes formue primo Udlodning fra sidste år Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Supplerende noter til balancen Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 98,2 97,9 I alt finansielle instrumenter 98,2 97,9 Øvrige aktiver og passiver 1,8 2,1 I alt 100,0 100,0 Investorernes formue (t.dkk) *) Afdelingen er opdelt i andelsklasser, hvorfor en række af nøgletallene heref ter v ises under de enkelte klasser.

32 32 Danske Invest Select / Halvårsrapport 2017 Emerging Markets, klasse DKK d Andelsklasse under Emerging Markets KL NOTER VEDRØRENDE RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE FOR KLASSERNE I DKK. Klassens resultatposter Andel af resultat af fællesporteføljen Klassespecifikke transaktioner: Administrationsomkostninger Klassens resultat Investorernes formue Investorernes formue primo Udlodning fra sidste år Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) , ,75 Afkast i DKK (pct) 8,29 9,44 Benchmarkafkast i DKK (pct) 9,52 3,73 Administrationsomk. (pct) 0,90 0,88 ÅOP 1,81 1,85 Andelsklassens profil Børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret: Maj 1999 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI Emerging Market inkl. nettoudbytter Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Aberdeen Asset Management Asia Limited Landefordeling Indien 16,4% Hongkong 12,3% Brasilien 12,0% Sydkorea 7,9% Mexico 7,3% Øvrige inkl. likv ide 44,1% Nøgletal for risiko Sharpe Ratio 0,49 Standardaf v igelse 14,08 Tracking error 4,94 Information Ratio -0,05 Sharpe Ratio (benchm.) 0,50 Standardaf v igelse (benchm.) 14,23 Active share 79,56

33 Danske Invest Select / Halvårsrapport Emerging Markets, klasse DKK W d Andelsklasse under Emerging Markets KL NOTER VEDRØRENDE RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE FOR KLASSERNE I DKK. Klassens resultatposter Andel af resultat af fællesporteføljen Klassespecifikke transaktioner: Administrationsomkostninger Klassens resultat Investorernes formue Investorernes formue primo 0 Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag 112 Periodens resultat Investorernes formue ultimo Nøgletal for halvåret 1. halvår 2017 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) ,82 Afkast i DKK (pct) 8,29 Benchmarkafkast i DKK (pct) 9,52 Administrationsomk. (pct) 0,90 ÅOP 1,19 Andelsklassens profil Ikke børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret: Juni 2017 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI Emerging Market inkl. nettoudbytter Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Aberdeen Asset Management Asia Limited Landefordeling Indien 16,4% Hongkong 12,3% Brasilien 12,0% Sydkorea 7,9% Mexico 7,3% Øvrige inkl. likv ide 44,1% Nøgletal for risiko Active share 79,56

34 34 Danske Invest Select / Halvårsrapport 2017 Euro Accumulating KL Afdelingen udbydes i en andelsklasse: - Euro, klass SEK Y Samlet regnskab for afdelingen omfattende resultat af investeringer m.m., som foretages for klassen, samt resultat af klassens omkostninger findes på de følgende sider. Noter for den enkelte klasse findes også på de følgende sider. Nøgletal for indre værdi, afkast og omkostninger m.m. beregnes for hver klasse.

35 Danske Invest Select / Halvårsrapport Euro Accumulating KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER Likvide midler Obligationer Mellemværende vedr. handelsafvikling Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Mellemværende vedr. handelsafvikling Anden gæld 1 1 Passiver i alt Note 1: Investorernes formue Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Supplerende noter til balancen Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 65,7 98,7 I alt finansielle instrumenter 65,7 98,7 Øvrige aktiver og passiver 34,3 1,3 I alt 100,0 100,0 Investorernes formue (t.dkk) *) Afdelingen har en andelsklasse, hvor nøgletallene v ises.

36 36 Danske Invest Select / Halvårsrapport 2017 Euro, klass SEK Y Andelsklasse under Euro Accumulating KL NOTER VEDRØRENDE RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE FOR KLASSERNE I DKK. Klassens resultatposter Andel af resultat af fællesporteføljen Klassespecifikke transaktioner: Administrationsomkostninger Klassens resultat Investorernes formue Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i SEK Indre værdi (SEK pr. andel) 101,60 100,32 Afkast i SEK (pct) -0,11 2,44 Benchmarkafkast i SEK (pct) 0,40 2,78 Administrationsomk. (pct) 0,18 0,18 Andelsklassens profil Ikke børsnoteret Akkumulerende Introduceret: September 2015 Risikoindikator (1-7): 4 Benchmark: EUR SEK Fondskode: DK Porteføljerådgiver: Danske Capital - Sampo Bank Finland Løbetidsfordeling Korte obligationer 99,5% Øvrige inkl. likv ide 0,5%

37 Danske Invest Select / Halvårsrapport Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted KL Afdelingen udbydes i to andelsklasser: - Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d - Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d Samlet regnskab for afdelingen omfattende resultat af investeringer m.m., som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne valutaafdækninger og omkostninger findes på de følgende sider. Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider. Nøgletal for indre værdier, afkast og omkostninger m.m. beregnes for hver klasse.

38 38 Danske Invest Select / Halvårsrapport 2017 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER Likvide midler Obligationer Mellemværende vedr. handelsafvikling 0 6 Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Afledte finansielle instrumenter 51 3 Mellemværende vedr. handelsafvikling Anden gæld Passiver i alt Note 1: Investorernes formue Investorernes formue primo Udlodning fra sidste år Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo Supplerende noter til balancen Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 98,4 92,7 Øvrige finansielle instrumenter 0,4 0,3 I alt finansielle instrumenter 98,8 93,0 Øvrige aktiver og passiver 1,2 7,0 I alt 100,0 100,0 Investorernes formue (t.dkk) *) Afdelingen er opdelt i andelsklasser, hvorfor en række af nøgletallene heref ter v ises under de enkelte klasser. Varigheder 0-1 år 2,9% 1-3 år 21,7% 3-5 år 32,5% 5-10 år 39,0% Over 10 år 2,0% Øvrige inkl. likv ide 1,9%

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 18 53 61 02 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest 2 Danske Invest / Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport 2016. Investeringsforeningen Danske Invest

Halvårsrapport 2016. Investeringsforeningen Danske Invest Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017 Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon 33 38 73 33 info@majinvest.dk www.majinvest.dk CVR-nr. 28 70 59 21 Medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011 Danske Invest Velkommen til generalforsamling g 2011 12. april 2011 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2016, kl. 16.00 i Radisson Blu Falconer

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning..................................................

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning............................. 4 Afdelingsregnskaber

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 Halvårs 017 Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Årsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select

Årsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select Årsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 Danske Invest Select / Årsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforening i henhold til dansk lov. CVR.-nr: Investeringsforeningen Sydinvest

Halvårsrapport Investeringsforening i henhold til dansk lov. CVR.-nr: Investeringsforeningen Sydinvest Halvårsrapport 2016 Investeringsforening i henhold til dansk lov CVR.-nr: 24250534 Investeringsforeningen Sydinvest INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 4 BETALINGSSTEDER OG SALGSKONTORER 4 DE FINANSIELLE

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Halvårsrapport investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2017 investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2017... 4 Jyske Invest Korte Obligationer KL... 6 Jyske

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen ProCapture

PROSPEKT. Investeringsforeningen ProCapture PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Offentliggjort den 12. januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 Uafhængig revisors erklæring om prospektet...

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 Halvårs 016 Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskab...6

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen ProCapture. Fællesprospekt for 8 afdelinger

Investeringsforeningen ProCapture. Fællesprospekt for 8 afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Fællesprospekt for 8 afdelinger Europe Index Fund - Accumulating KL Global AC Index Fund - Accumulating KL Global Emerging Markets Index Fund - Accumulating KL

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

generalforsamling 2010

generalforsamling 2010 Danske Invest Velkommen til Velkommen til generalforsamling 2010 Fælles generalforsamling li for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen BankInvest CVR-nr. 26 22 00 92 Halvårs Investeringsforeningen BankInvest CVR-nr. 26 22 00 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Offentliggjort den 10. maj 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 Uafhængig revisors erklæring om prospektet...

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Offentliggjort den 12. januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 Uafhængig revisors erklæring om prospektet...

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Danske Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Danske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Danske Invest 2 kapiteltekst Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.........................................

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport CVR nr. 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskaber...9 Optimal

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

Kapitalforeningen Nykredit Invest

Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i 2015...4 Halvårsregnskaber...7 Balance

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Opdateret 14-09-2016 Indhold Generelle navneændringer... 3 Aktier... 4 Verden... 4 Aktier II... 5 Basis 1... 5 Basis 2... 6 Basis 3... 6 Basis 4... 7 Danmark...

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere