Sommerskole 2010 uge 33 - den august og uge 34 - den august

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august"

Transkript

1 Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den august og uge 34 - den august

2 Dalgas Have Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig Marianne Marholt Telefon: / Homepage: Fotograf: Thomas Willads Grafisk design: Tone Thoresen Tryk: rosenberg Bogtryk Oplag:

3 side Praktiske oplysninger 4 Uge nr. [ OFFENTLIG ledelse ] DET FORTRÆNGTE OFFENTLIGE LEDERSKAB HVORDAN KOMMER VI UD AF SKABET? STRATEGISK FORANDRINGSLEDELSE I DET offentlige OFFENTLIG LEAN: MOD BEDRE DRIFTSLEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 8 [ MENNESKER OG ORGANISATION ] VIDENDELING PERSPEKTIVER, PROBLEMER OG PRaksis INNOVATIV OG VÆRDISKABENDE HRM SOM NØGLE TIL STRATEGIUDVikling HR TRANSFORMATION SÅDAN SKABER HR VÆRDI UDEFRA-IND NYE PERSPEKTIVER PÅ FORANDRINGSLEDELSE OG STRategi EFFEKTIV STRATEGISK UDVIKLING LEDELSE GENNEM PSYKOLOGISK OG SOCIAL kapital POSITIV PSYKOLOGI OG POSITIVe HEALTH nye BEGREBER SKABT OM DET GODE LIV PÅ DEN ATTRAKTIVE ARBEJdsplads COACHING OG LEDERSKAB 16 [ MARKETING OG KOMMUNIKATION ] STRATEGISK MARKEDSFØRing STRATEGISK LEDELSE AF BRands LOBBYISME, STAKEHOLDER RELATIONS & PUBLIC AFFAIRs CSR OG KLIMA STRATEGI, INNOVATION OG kommunikation STRATEGI OG EKSEKVERING I B2B KUNDERELATIONER STRATEGISK KOMMUNIKATION TRANSPARENS KONSISTENS VIRalitet 23 [ INNOVATION og STRATEGI ] IT LEADERSHIP IN THE 21ST CENTURy IT & BUSINESS INNOVation FÅ STYR PÅ AGIL IT- OG FORRETNINGSUDVIKLING SUCCESFULD STRATEGIIMPLEMENTERing STRATEGI PERSPEKTIVER OG PRaksis STRATEGISK INNOVATION OG BUSINESS DEVelopment ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP OG ORGANISATORISK FORnyelse 31 [ REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING ] ØKONOMISK MÅLING OG LEDELSE AF VIRKSOMHEDERS VÆRDISKABENDE EVne GRUNDLÆGGENDE ØKONOMISK STYRING OG OPFØlgning REGNSKABSANALYSE, KREDITANALYSE OG VÆRDIANSÆttelse ØKONOMISTYRING, INCITAMENTER OG ORGANISATION RISK management 37 [ FINANSIERING ] MODELLERING, PRISFASTSÆTTELSE OG STYRING AF RENTEUSIKKERHed CORPORATE FINANCe PORTEFØLJEALLOKERING NÅR AFKAST ER FORudsigelige 41 3

4 praktiske oplysninger På disse sider vil du kunne finde de fleste af de oplysninger, som du har brug for at vide om Sommerskole Hvis du har andre spørgsmål, kan du altid kontakte sekretariatet på tlf / Hvorfor vælge Sommerskole På Sommerskole har du mulighed for at komme tilbage på skolebænken og møde andre deltagere, som har lyst til at blive fagligt udfordrede samt indgå i tæt dialog med underviserne og de øvrige deltagere. Det er kendetegnende for kurserne, at der altid foregår en livlig diskussion, hvor deltagernes erfaringer og problemstillinger løbende trækkes ind i undervisningen. Der vil i løbet af kursusugen være rig mulighed for at netværke med de øvrige deltagere på kurset. I år udbyder vi 31 kurserne inden for temaerne: Offentlig ledelse Mennesker og organisation Marketing og kommunikation Innovation og strategi Regnskab og økonomistyring Finansiering Flere af kurserne har været udbudt tidligere med stor succes, mens andre er helt nye. De fleste kurser er tilrettelagt, så både deltagere fra den private og den offentlige sektor kan deltage. I år er der dog udviklet enkelte kurser rettet specifikt mod ledere og medarbejdere i den offentlige sektor. Kommer du fra organisationer mv., som har tæt kontakt med den offentlige sektor, vil du også med fordel kunne deltage på disse kurser. Hvem deltager på Sommerskole På Sommerskole er deltagerne ofte erfarne medarbejdere og ledere, som har en akademisk uddannelse bag sig. Se adgangskrav. Sommerskole workshop Har du lyst til at høre lidt mere om, hvad et Sommerskolekursus kan byde på, så har du mulighed for at tilmelde dig Sommerskole workshop, hvor nogle af underviserne giver en smagsprøve på, hvad deres kursus kommer til at dreje sig om. Det er gratis at deltage i Sommerskole workshop, som afvikles over et par timer én dag i løbet af april måned. Du kan læse mere om workshoppen på Dobbelt lærerdækning Underviserne på Sommerskole er alle rutinerede forskere ved Copenhagen Business School eller ved andre universiteter. På de fleste af kurserne vil der også optræde relevante praktikere fra erhvervslivet. Hvert kursus hae en er kursusansvarlig, som er gennemgående ansvarlig for forløbet. Men derudover vil der hele ugen altid være yderligere en underviser tilstede. Kursusmateriale Da vi lægger stor vægt på, at deltagerne på sommerskolekurserne får optimale muligheder for at kunne forberede sig til kurset, sendes kursusmateriale, program og læsevejledning ud til kurset ca. 6 uger inden kursusstart. Adgangskrav Deltagelse på Sommerskole forudsætter som minimum en bachelorgrad. Det vil dog være muligt at få dispensation for deltagelse. I vurderingen af muligheden for at få dispensation lægges især vægt på relevant erhvervserfaring. Tid og sted Sommerskole afvikles altid i uge 33 og uge 34. Kurserne afvikles enten i uge 33 fra den august eller i uge 34 fra den august Det fremgår af indholdsfortegnelsen og af kursusbeskrivelserne, hvilken uge kurset foregår. Kurserne foregår på Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg (lige ved Lindevang metrostation). Pris Prisen for deltagelse på et sommerskolekursus er kr excl. moms. Prisen dækker kursus, kursusmateriale og forplejning under kurset. Tilmelding til Sommerskole 2010 Ønsker du at tilmelde dig Sommerskole 2010, så skal du gøre det elektronisk på. Der er et begrænset antal pladser på kurserne, så hurtig tilmelding anbefales. Frist for tilmelding er den 24. maj Tilmeldingen er bindende. Er der fortsat ledige pladser efter fristen, vil det stadig være muligt at tilmelde sig. Det kan anbefales at kontakte sekretariatet og høre om der stadig er pladser på det ønskede kursus. Kursusdiplom På kursets sidste dag modtager du et kursusdiplom på både dansk og engelsk. For at modtage diplomet forudsættes det, at du har deltaget aktivt hele ugen. 4

5 [ offentlig ledelse ] xxxxxxxxxxx 5

6 Det fortrængte offentlige lederskab hvordan kommer vi ud af skabet? Kvalitetsreformen har givet anledning til en spændende debat om fornyelse af den offentlige styring og ledelse. Efter 25 års new public management oplever mange et behov for nytænkning og revitalisering af styringsformerne: Tælleregimerne har taget overhånd og er løbet løbsk. Lederne er blevet administratorer og ikke ledere. Styringen er derfor blevet meningsløs og motiverer ikke til større effektivitet og kvalitet, måske snarere tværtimod. Det offentlige lederskab er blevet fortrængt til skade for medarbejdermotivation og brugertilfredshed etc. Det store spørgsmål er nu, hvordan vi skal forny den offentlige styring, og hvad vi skal sætte i stedet. Dette kursus har til formål at præsentere disse initiativer og koncepter i en form, som gør det muligt for deltagerne at arbejde med dem i deres daglige arbejdspraksis. Kurset er centreret omkring følgende fem temaer, der hver får én kursusdag til præsentation: Hvorfor har new public management brug for en revitalisering? Nogle grundlæggende dogmer for fremtidens offentlige ledelse og styring med fokus på kerneopgaverne Offentlige ledere skal håndtere naturlige paradokser, onde problemer og politiske konflikter: - Hvordan kan vi i laboratorier bruge spændingsfelterne til frigørelse, eksperimenter og innovation? Hvordan kontrol og måling kan opbygges til at skabe mening, viden og værdi og bygge på tillids- og netværksrelationer Hvorfra kommer magten, drivkræfterne og kompetencerne til at forny den offentlige sektors kvalitet og proceseffektivitet? - Når styringen skal leve op til virkelighedens behov for brugertilfredshed, sammenhængskraft og innovationsevne - Hvad vil det sige at lede og iscenesætte gennemgribende innovationsprocesser? Her inddrages caseeksempler fra flere offentlige LEAN-projekter Undervisningen foregår i workshopform med vekslende faglige indlæg, praktikerindlæg, gruppearbejde, plenumdebat etc. Kursus 01 uge 33 Dette kursus er for dig, som er styrelseschef, institutionschef, strategiudvikler eller udviklingsansvarlig fra hele den offentlige sektor og de faglige institutioner. Kursusleder: Professor og centerdirektør Preben Melander, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL). Øvrige undervisere: Erhvervsforsker Peter Beyer, CVL, lektor Jens Kristian Elkjær, CVL, adjungeret professor og direktør Lars Goldschmidt, Dansk Industri, projektleder Henrik Hjortdal, FORUM/CVL, adjungeret professor og direktør Klaus Majgaard, Odense Kommune, adjungeret professor, Christian S. Nissen, CVL, universitetsdirektør Claus Nielsen, DTU, m.fl. Som deltager bliver du bedre til: At tage bestik af de strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer, som den offentlige sektor står over for At afklare behovet for afbureaukratisering, ledelsesudvikling, innovationskrav etc., som de offentlige reformer har givet anledning til At forstå mulighederne og svaghederne ved new public management At udvikle nye styringsformer, som kan oversætte og forankre de centrale visioner, strategier og politikker til lokale ambitioner, processer og kompetencer At organisere styringsforsøg og ledelsesudvikling gennem alternative styringsformer med baggrund i de faglige udfordringer 6

7 Strategisk forandringsledelse i det offentlige Offentlige organisationer bruger mange ressourcer på at udvikle og implementere større udviklings- og forbedringstiltag. På trods af at disse initiativer ofte er forbundet med omfattende planlægning og mange overvejelser om, hvordan de skal indføres, så ender de ofte med en dårlig implementering. I dette kursus vil vi undersøge arbejdet med ledelse af forandringer i offentlige organisationer. Der vil blive sat fokus på hvilke faktorer, der er særligt kendetegnende i offentlige organisationer. Vi vil se på både eksterne og interne faktorer. Kurset forudsætter en høj grad af deltagelse fra deltagerne. Formen i kurset er, at man på baggrund af oplæg arbejder konkret og casebaseret både i grupper og enkeltvis. I løbet af ugen inddrages konsulenter, som bidrager med erfaringer inden for forandringsledelse i offentlige organisationer. Der er i formen en stærk kobling mellem forskningsbaseret teori og praksis. Faget er intensivt og kræver engagement og villighed til at inddrage egne erfaringer i løbet af ugen. På kurset vil vi arbejde med forandringsprojekter fra kursisternes egen praksis samt en gennemgående case, som deltagerne får tilsendt inden sommerskolens start og forventes at have forberedt. Vi vil arbejde ud fra de mest anerkendte funktionelle forandringsledelsesmodeller og disses værdi til forandringsledelse i praksis. Samtidig vil vi se på, hvor de kommer til kort og inddrage andre perspektiver som fx håndtering af det eksterne niveau for at skabe et mere nuanceret billede. Kurset rummer en høj grad af praksisrelevans. Dette kursus er for dig, der arbejder med at planlægge og implementere ledelsesinitiativer og andre forandringstiltag i offentlige organisationer. Kursusleder: Ph.D. i forandringsledelse Rex Degnegaard, CBS Leadership Lab. Øvrige undervisere: Adjungeret professor Claus Valentiner, CBS Leadership Lab samt indlæg fra forskere samt praktikere med relevant erfaring fra praksis. Ved deltagelse på kurset vil du styrke dine kompetencer mht. at forstå og arbejde konkret med: Strategiske aspekter af forandringsinitiativer i det offentlige Hvordan man kan forberede, planlægge og implementere større forandringer i offentlige organisationer Anvendelse af eksterne rådgivere og eksperter på forandringsprojekter Kulturens betydning i forandringsledelse Forskellen på den planlagte forandring og den følelsesmæssige overgang (transition) Forandringskommunikation i egen organisation Kursus 02 uge 33 7

8 Offentlig Lean: Mod bedre driftsledelse i den offentlige sektor Lean er på få år blevet den nye mirakelkur i den offentlige sektor, der slås med stadig større krav til produktivitet, kvalitet og trivsel på arbejdet. Dette kursus indfører deltagerne i Lean-tankegangen og giver dem mulighed for at stifte bekendtskab med de mange værktøjer i Lean-paletten. Desuden går kurset bagom Lean-retorikken ved bl.a. at diskutere de mange faldgruber, der gør det svært for organisationen at høste det fulde udbytte af Lean-indsatsen. Endelig bliver deltagerne introduceret til, hvordan Lean-projekter bliver planlagt og gennemført i praksis. Kurset vil bl.a. indeholde følgende temaer: Lean i hovedtræk: Introduktion til Lean-begrebets historie, udvikling og nuværende popularitet i den offentlige sektor Tilgange og udfordringer i Lean-implementeringen: Om planlægningen, gennemførelsen, fastholdelsen og spredningen af Lean i offentlige organisationer Lean-værktøjer og -virkemidler: Lean-værktøjerne og deres brug i forhold til at øge produktiviteten og kvaliteten af den offentlige service Roller i Lean-implementeringen: Hvordan de centrale aktører kan påvirke Lean-processen og resultaterne Lean-perspektiver: Nye anvendelsesmuligheder for Lean i den offentlige sektor Kurset er baseret på bogen Offentlig Lean, som er udgivet på DJØF s forlag i På hjemmesiden kan man læse mere om bogen. Undervisningen bygger i høj grad på deltagernes aktive deltagelse. Udover traditionelle forelæsninger vil kurset bl.a. indeholde: Lean-cases: Deltagerne vil gennem en række cases få mulighed for at diskutere de mange problemstillinger, der kan opstå under implementeringen af Lean Lean-praksis: En række praktikere fortæller om deres egne erfaringer med Lean, som bl.a. bruges til en fælles diskussion af, hvad der er god Lean Lean Live: Deltagerne besøger en række organisationer, hvor de ved selvsyn kan iagttage, hvordan Lean anvendes i praksis Lean-rådgivning: Praktikere præsenterer konkrete Lean-problemstillinger, som deltagerne derefter bliver bedt om at løse. Derved får deltagerne mulighed for at afprøve deres nyerhvervede Lean-kompetencer Lean-netværk: Deltagerne opfordres til at danne en Lean-erfa-gruppe, hvor alle kan få støtte til Lean-arbejdet i den enkelte organisation Kursus 03 uge 33 Dette kursus henvender sig til offentlige ledere og ansatte, der ønsker teoretisk og praktisk viden om Lean-fænomenet og dets anvendelsesmuligheder i den offentlige sektor. Kursusleder: Lektor Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse. Øvrige undervisere: Chefkonsulent Mahad Huniche, Region Sjælland samt seniorpartner i Nordic Consulting Group og adjunkt Kenneth Brinch Jensen, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi. Efter deltagelse på dette kursus vil du være i stand til at: Forstå Lean-tankegangen Reflektere over Leans muligheder og begrænsninger i en offentlig organisation Bruge Lean-værktøjerne i praksis Koordinerer et Lean-projekt i egen organisation 8

9 [ Mennesker og organisation ] xxxxxxxxxxx 9

10 Videndeling perspektiver, problemer og praksis Videndeling handler om at blive bedre til at udnytte den viden, der allerede eksisterer. Selvom det måske lyder nok så enkelt og rigtigt, så har de fleste organisationer store problemer med videndeling. Formålet med kurset er at give en grundlæggende forståelse for, hvilke problemer videndeling rummer, hvorledes disse problemer kan reduceres, og dermed hvordan videndeling kan praktiseres. Det problematiske ved videndeling er bl.a., at individer ikke altid ønsker at dele viden, og at individer ikke altid har mulighed for at dele viden. Problemerne ved videndeling kan tematiseres i forhold til individer, strukturer og viden, og sammen med en introduktion til begrebet videndeling og en analyse og diskussion om hvordan videndeling kan praktiseres, udgør de kursets centrale temaer: Introduktion: Hvad er videndeling, og hvordan kan det betragtes i en organisatorisk sammenhæng? Individer: Hvordan kan det være, at individer ikke altid deler viden eller også deler de måske altid viden. I dette tema diskuteres bl.a. de forskellige individuelle forudsætninger, der lægges til grund for videndeling. Centrale begreber i dette tema er magt, motivation, kultur, tillid, sociale relationer og altruisme. Struktur: Hvilke rammer, som eksempelvis den tid der stilles til rådighed, eller de fysiske rammer organisationen befinder sig i, er de bedste for videndeling? Centrale begreber er netværk, kontorlandskaber, distancearbejde og tid. Viden: Hvilken viden er det egentlig, som skal deles, og hvordan samt hvor identificeres denne viden? I forbindelse med videndeling tales der ofte om best practices som den viden, der for alt i verden skal deles. Men videndeling handler også om at dele viden om kunder, viden om igangværende aktiviteter og viden om hvem, der ved hvad. Praktisering af viden: Hvordan kommer vi så i gang eller videre med videndeling? Der præsenteres og diskuteres en række metoder til videndeling, som fx kontorlandskaber, teknologiske løsninger, møder, følordninger og personalerokeringer. Undervisningen baseres på præsentation, dialog og gruppearbejde. Det teoretiske fundament perspektiveres til best practice -cases fra danske og udenlandske virksomheder, og deltagernes egne erfaringer inddrages også som en væsentlig perspektivering og anvendelse af de teoretiske perspektiver på videndeling. Kursus 04 uge 34 Kursets målgruppe er ledere og konsulenter i både private og offentlige organisationer, som har ansvar og interesse i at kvalificere organisationens arbejde med videndeling. Kursusleder: Lektor Peter Holdt Christensen, Center for Strategi og Globalisering. Øvrige undervisere: Professor Nicolai Juul Foss og adjunkt Mia Reinholt begge fra Center for Strategi og Globalisering. Kurset giver deltagerne kompetencer til at vurdere de udfordringer som praktisering af videndeling rummer, og hvorledes disse kan håndteres. Konkret bliver deltagerne således i stand til at analysere: Hvorvidt og hvordan der er behov for videndeling Hvilken viden der er behov for at dele, og hvilke personer og afdelinger dette involverer Hvilke konkrete barrierer, der i øjeblikket forhindrer effektiv videndeling Hvilke metoder, der kan anvendes for at mindske disse barrierer Hvilken effekt metoderne til videndeling har 10

11 Innovativ og værdiskabende HRM som nøgle til strategiudvikling Formål: At skærpe evnen til at bruge innovativ HRM som genvej til værdiskabelse At styrke mulighederne for at bruge HRM som strategisk udviklingsværktøj i samspil med topledelse og øvrige ledere At give overblik over de væsentligste udviklingstendenser inden for HRM-forskning At give et røntgenbillede af aktuel dansk HRM-praksis, set i et globalt lys, så deltagerne kan benchmarke sig og virksomheden At præsentere levende cases i form af oplæg fra progressive virksomheder At skabe gode muligheder for videndeling og erfaringsudveksling med andre HR-professionelle på kurset At overføre inspiration fra aktuel HRM-forskning og innovativ HRM-praksis i andre virksomheder til egen virksomhed At give impulser og værktøjer til at igangsætte konkrete HRM-aktiviteter i egen virksomhed Den nye HRM-dagsorden i videnvirksomheder: HRM s kritiske, strategiske rolle i værdikæden i dagligdagen og ved større fusioner, nedskæringer og outsourcing mv. Effekt- og præstationsmåling, belønningsledelse mv. som redskab til motivation og performance management Innovativ praksis vedr. fastholdelse af nøglemedarbejdere, bl.a. gennem bedre brug af psykologisk kontrakt, employer branding, CSR, incitamenter og fleksible personalegoder Bredspektret kompetence- og talentudvikling som match mellem virksomhedens strategiske udviklingsbehov og et human capital-perspektiv på de menneskelige ressourcer Psykosocialt arbejdsmiljø og etik i HRM, herunder videnarbejderes dilemma mellem begejstring og belastning (stress) International og interkulturel HRM HRM i offentlige og private virksomheder: Best practice i de to sektorer, og hvad man kan lære af hinanden Kurset rummer en blanding af forskningsoplæg, skarpe oplæg (levende cases) fra progressive virksomheder, præsentation af værktøjer, erfaringsudveksling mellem deltagere osv. Kurset skræddersyes til deltagerne ved, at der forud for kurset indsamles ønsker om indhold, form mv. Kurset afsluttes med, at deltagerne fastlægger en handlingsplan for et personligt vigtigt indsatsområde. Arbejder du med HR som medarbejder, partner, chef e.l., så er dette kursus måske noget for dig. Kurset henvender sig til den private såvel som den offentlige sektor. Kursusleder: Professor Henrik Holt Larsen, Institut for Organisation. Øvrige undervisere: Senior Vice President Lars Christian Lassen, Novo NordiskA/S; HRdirektør Peter Hansen, Københavns Lufthavne; Director for Corporate HRD Michael Kiaby, Coloplast; General Manager Thomas Rasmussen, A.P. Møller Mærsk A/S; lektor Nanna Mik-Meyer, Institut for Organisation; lektor Dana Minbaeva, Center for Strategic Management & Globalization; lektor Vibeke Andersen, DTU Management samt afdelingsdirektør Tina Christel Christensen, TDC. Ved deltagelse i kurset bliver du bedre til: At bruge HRM som strategisk udviklingsværktøj i samspil med topledelse og øvrige ledere i virksomheden, bl.a. gennem strategisk talentudvikling på individuelt og organisatorisk niveau At tackle det pres, som massiv organisatorisk omstilling, fx nedskæringer, lægger på HRM At fastlægge en målrettet og ambitiøs personlig HRM-handlingsplan Kursus 05 uge 33 11

12 HR Transformation Sådan skaber HR værdi udefra-ind I foråret 2010 udkommer Dave Ulrich et al. s/the RBL Groups nyeste bog HR Transformation på dansk. (www.hrtransformationbook.com). HR Transformation er et udtryk for, at HR ikke længere kan nøjes med at redefinere sin rolle og resultater. Strategisk eller ej, så handler HR mindre om at sidde med ved bordet og mere om ledelsens reelle evne til at koble og styre mennesker og organisationer med stadigt mere udfordrende mål og krav om resultater. Kurset viser, hvordan HR kan og må transformeres for overhovedet at få disse resultater til at ske i praksis. HR Transformation gør det muligt for organisationen og ledelsen at levere værdi til investorer, kunder, medarbejdere og lokalsamfund og på den måde kommer HR til at skabe værdi udefra-ind. Vurdering og måling af HR s værdi ud fra en performativ analytik Lederens nye rolle og handlerum som et spørgsmål om tillid og relationel magt ledelse af selvledelse Den HR-professionelles kompetencer og udvikling Undervisningform Kurset er praksisorienteret og teoretisk nytænkende og baserer læringsprocessen på deltagernes egne medbragte HR projekter og -problemstillinger store og små og der arbejdes med en blanding af dialogforelæsninger, cases, refleksive teams og individuelle handleplaner samt naturligvis undervisernes og deltagernes engagement og nysgerrighed! Det strategiske HR arbejde i relation til organisatorisk capability og virksomhedens/organisationens forhold til sin omverden Fundamenter i en immateriel økonomi og betydningen heraf for teoretisk og praktisk HR Kursus 06 uge 34 Kurset henvender sig til HR-partnere og -konsulenter i det private og offentlige, der ønsker at udvikle værdiskabende og kreative HR-initiativer. Kursusleder: Adjunkt Christine M. Cleemann, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi og faculty partner i the RBL Group, USA. Øvrige undervisere: Jon Younger, Partner and Director for Strategic HR, the RBL Group, USA og professor Sverre Raffnsøe (dr.phil), Institut for ledelse, Politik og filosofi, CBS. Gennem aktiv deltagelse på kurset bliver du: I stand til at udfordre, fokusere og styre dit praktiske HR-arbejde ud fra den målbare værdi, det kan skabe for virksomheden/organisationen Opdateret på den nyeste forskning og viden indenfor HR-teori og -praksis eksempelvis indenfor strategisk HR, organisatorisk capability, Immateriel økonomi, Resursebaseret teori, talentudvikling og ledelse af selvledelse Klogere på lederens rolle og betydning for HR Transformation Styrket i din generelle kompetence til at analysere komplekse problemstillinger Tilbudt globale HR benchmarks, undersøgelser og best practice cases til videre brug Bevidst om dine egne HR kompetencer og mulige udviklingspunkter 12

13 Nye perspektiver på forandringsledelse og strategi Dette kursus har til formål at demonstrere, hvorledes de seneste års teoriudvikling inden for områderne sociologi, psykologi og organisationsteori tilbyder en radikal nyforståelse af betingelserne for forandringsledelse i danske virksomheder, og hvordan disse kan gøre en forskel. Kurset har konkrete organisatoriske udviklingsprocesser som sit gennemgående tema. I lyset af dette diskuteres det, hvorledes innovation og fornyelse lader sig fortolke i de meget forskelligartede paradigmer, der introduceres på kurset. Således kan fx fusionsprocesser betragtes ud fra meget forskellige perspektiver og skabe rammer for meget forskellige strategier for forandringsledelse. Kurset tager udgangspunkt i fire forskellige teoretiske perspektiver (kultur- og identitetsteori, systemteori, institutionel teori og social konstruktion). Med dette udgangspunkt diskuteres de strategiske konsekvenser inden for de respektive retninger det vil bl.a. ske ved at fokusere på spørgsmålet: Hvad er strategi inden for et sådant perspektiv? Dette spørgsmål vil blive efterfulgt af en nærmere konkretisering af, hvad det vil sige at arbejde strategisk inden for det givne perspektiv. Det er ideen med kurset at demonstrere, hvorledes et skift i perspektiv får konsekvenser for den måde hvorpå, vi opfatter organisation, strategi, ledelse og forandring. De fire første dage introducerer således hver et teoretisk perspektiv, som skaber denne forståelse. Hver dag har samme form: Introduktion af et teoretisk perspektiv Anvendelse af perspektivet på en case Fælles analyse af stærke og svage sider ved det pågældende perspektiv Den femte dag samles iagttagelser på tværs af de fire perspektiver i en samlet forestilling om væsentlige perspektiver på og værktøjer til forandringsledelse Det er et meget deltageraktivt kursusforløb. Det vil i udstrakt grad være deltagernes erfaringsbase, der inddrages i diskussionerne og undervisningen vil trække på en række cases og konkrete øvelser. Arbejder du som leder, konsulent eller medarbejder, der med baggrund i erfaringer fra egen praksis ønsker at få et bredere og mere nuanceret repertoire til at analysere, forstå og påvirke organisatoriske udviklingsprocesser, så skulle du måske overveje dette kursus. Kursusleder: Professor Jesper Strandgaard, Institut for Organisation. Øvrige undervisere: Professor og uddannelsesdekan Jan Molin, Institut for Organisation samt gæstelærere. Dette kursus øger dine kompetencer til: At anlægge konkurrerende perspektiver på en organisatorisk kontekst At foretage en kritisk anvendelse af strategiske værktøjer At kombinere eksisterende strategiske analyser og modeller på nye måder At se sin egen rolle som forandringsleder i et strategisk perspektiv At tilrettelægge komplicerede udviklingsprocesser i organisationen Kursus 07 uge 34 13

14 Effektiv strategisk udvikling ledelse gennem psykologisk og social kapital Mange strategiske udviklingstiltag i virksomheder sker ud fra definerede problemer, svagheder eller trusler. Strategisk HRM og kompetenceudvikling foretages ofte efter et mangelsyn: Vores medarbejdere har et kompetencegab! Ledelse tager tit udgangspunkt i rationalisering: Processerne skal strammes op, så omkostningerne kan reduceres! Enhver reduktion af kompleksitet præsenteres som en løsning, om end den skjulte omkostning kan være svækkelse af motivation, kreativitet, innovation, medarbejdertilfredshed, engagement, loyalitet og tillid. Dette kursus har til formål at sætte en ny dagsorden for strategisk udvikling gennem fokus på psykologisk og social kapital. Psykologisk kapital kan kort defineres som medarbejdernes positive psykologiske ressourcer, der muliggør øget motivation og udviklingspotentiale i virksomheden. Social kapital kan kort defineres som de ressourcer, der fremstår i tillidsbaserede relationer/netværk. Kurset giver konkrete værktøjer til måling og udvikling af psykologisk og social kapital vha. hvilke, ledelsen kan bedrive effektiv strategisk udvikling. tiltag, dvs. anvendelse af den nyeste forskning i positiv psykologi, coaching og styrkebaseret organisationsudvikling) Strategisk udvikling på baggrund af de nye begrebsog modelapparater i din organisationskultur (to dage) Kurset byder på oplæg, cases, illustrative eksempler og øvelser, herunder spørgerammer til coaching samt erfaringsudveksling omkring afprøvet procesdesign i målrettede workshops (fx til opjustering af psykologisk kapital), hvor alle deltagere arbejder med konkrete handlingsplaner. Kurset har tre overordnede temaer: Social kapital (en dag med fascinations- og inspirationskraft) Psykologisk kapital (to dage med mærk- og målbare Kursus 08 uge 33 Dette kursus er for dig, som er personaleansvarlig, leder, konsulent eller coach, og som ønsker at anvende positiv psykologi i forbindelse med strategisk udvikling (organisationsudvikling, forandringsledelse, fusioner, m.m.). Kursusleder: Professor Claus Nygaard, CBS Learning Lab. Øvrige undervisere: Ekstern lektor Lars Ginnerup, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi samt praktikere med unik erfaring i udvikling af psykologisk og social kapital: Jacob Bøtter, stiftende partner i Wemind og ledende overlæge, dr. med, MMD, Claus Lund, Hvidovre Hospital. Du får konkret indblik i teorierne bag psykologisk og social kapital Du trænes i at tænke strategisk udvikling ud fra en ressourcetilgang med fokus på psykologisk og social kapital Du introduceres for nye psykologiske teknikker, der ansporer til optimistisk forklaringsstil og til at trække på styrker, rollemodeller og succeshistorier i tillidsfulde kollektive læreprocesser Du hjemtager nye og nyttige tilgange til strategi, samt mikro-interventioner, som både mærk- og målbart øger medarbejdertilfredshed og -engagement samt produktivitet og loyalitet 14

15 positiv psykologi og positive health nye begreber skabt om det gode liv på den attraktive arbejdsplads Kan en bevidstgørelse hos kursusdeltagerne om sammenhænge mellem positive organizational behavior, positive health og større personlig tilfredshed i dagligdagen anskueliggjort via subjektive, biologiske og funktionelle målinger medføre større ledelsespotentiale, færre sygedage, bedre humør, mindre stress og insufficiensfølelse? Vi mener, at svaret er ja og tilmed at livsopfattelsen er stærkt smittefarlig. Forklaringskraften og betydningsdybden i positivitetsraten (udregnes som antallet af oplevede positive følelser divideret med antallet af oplevede negative følelser) og kompleksitetsvækst i spændet mellem differentiering (mangfoldighed) og integration (enhed) er så ny og UNIK, at kun fantasien sætter grænser for, hvad der i dette perspektiv kan opnås ved at arbejde på bedre balancer i mennesker og organisationer. Det gode liv er forbundet med udfordret koncentration, og betingelserne herfor kan faciliteres frem. Trivsel på tre analyseniveauer individer, ægteskaber og virksomhedsteam er forbundet med positivitetsrater på over 2,9. På samme måde falder positivitetsraterne til under 2,9 for de individer, ægteskaber eller virksomhedsteam, der ikke fungerer så godt. Sammenhængen mellem positivitetsrater og trivsel virker robust: Den viser sig igen og igen på trods af forskelle i a) målinger af positivitet og negativitet, b) målinger af trivsel, c) tidsskalaer og d) analyseniveauer. /Fredrickson & Losada 2008 Kurset har fire overordnede temaer: Personlig udvikling (en dag med styrkebaseret coaching, der virkelig rykker) Trivsel og læring, styrkebaseret teambuilding og organisationsudvikling omkring den nye generiske KPI: positivitetsraten (to dage med mærk- og målbare tiltag) Profylakse og positiv psykologi også kaldet positive Health det nye dyr i åbenbaringen. Hvad er der empirisk evidens for? (en tankevækkende dag) Eksperimentarium: Hvordan doserer og tager vi så vores egen medicin som lederpersonlighed og i den omgivende organisation? Afsluttende dag med opbygning af ny model for lederskab og organisation og så lidt berettiget, men konstruktiv kritik Undervisningform Undervisningen kommer til at bestå af en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser, danske cases med kant (bevidning), spørgsmål, diskussion, erfaringsudveksling og træning af skarpsindigheder/færdigheder. Hvem er dette kursus for Dette kursus er specielt tilegnet dig, der som lederaspirant, leder, konsulent eller lign. ønsker at anvende positiv psykologi til at udvikle dit personlige lederskab, og samtidig forbedre læring og trivsel, tiltrækning og fastholdelse samt nettoproduktivitet på arbejdspladsen. Kursusleder: Ekstern lektor Lars Ginnerup, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi. Øvrige undervisere: Ledende overlæge, dr. med, MMD,, Claus Lund, Hvidovre Hospital. Du får forsknings- og erfaringsbaserede svar på spørgsmål som: Hvordan hænger anvendelsen af positiv psykologi sammen med et bedre liv og helbred? Kan anvendelsen læres og måles? Kan anvendelsens effekter ses i praksis? Hvad er årsagen til at medarbejdere fra sundhedsvæsenet konstant i dagligdagen føler sig kaldet til kritik af eget arbejdsliv? Og hvad medfører den modsatte holdning? Kursus 09 uge 34 15

16 Coaching og lederskab Ledelse handler om at bemyndige og tilskynde den enkelte medarbejder til at lede sig selv gennem en ny selvstændighed, improvisation, seriøs eksperimentering og serviceminded konduite uden tab af ansvarlighed og loyalitet. Her spiller permanent feedback, differentieret og sensitiv anerkendelsespraksis og evnen til at gøre værdier og livsindstillinger håndgribelige en afgørende rolle. En ny form for dialog er påkrævet, der giver medarbejdere og ledere nyt frihedsrum for talen. Kurset vil tage udgangspunkt i den såkaldte protreptik, et klassisk projekt omkring coaching, der forudsætter udviklingen af coachens bevidsthed om sine grundholdninger og disses konsekvenser, om sit erfarings- og erindringsmønster, om sin narrative identitet, om sin opfattelse af det andet menneske og om sin begivenhedsledelsesstil, således at dette også kan blive målet for den coachede. Ledelsesbaseret coaching forudsætter en ny forståelse af lederskabet og af organisationen, hvor afgørende parametre er eksemplarisk ledelse, skabende ledelse, normativ ledelse og æstetisk ledelse. Her opfattes organisationen som et menneskeligt og socialt fællesskab, der sætter produktion og servicering ind i en ramme af personlig fuldendelse og mesterskab. Vi vil gennemgå de betydningsfulde videnskabelige paradigmer på disse områder. Samtidig vil kurset indeholde en række praktiske øvelser, hvor protreptisk coaching, som frigørende praksis, demonstreres og udøves af deltagerne selv. Både coaching i plenum, i grupper og to-og-to vil blive præsenteret, og vi vil fokusere på evnen til at skelne mellem funktionsrettet og eksistensrettet coaching og dermed belyse grænserne for coachens rettigheder og pligter overfor den, som bliver coachet. Undervisningen vil være en blanding af forelæsninger, plenumdialog, gruppearbejde og øvelser. Kursus 10 uge 34 Kan du se nødvendigheden af at gøre værdier i din organisation virkelige gennem dialoger? Er du leder, mellemleder eller medarbejder inden for HR, coaching, undervisning, rådgivning, PR mv. så har du her et relevant kursus. Kursusleder: Professor Ole Fogh Kirkeby, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Øvrige undervisere: Ph.d. studerende, cand.mag. Tobias Dam, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi og violinist Karen Humle. På kurset vil du få udvidet din forståelse af og erfaringer med en ny dialogform, der er baseret på symmetri, og som hviler på vores naturlige evne til at filosofere. Denne dialogform er blevet systematisk udviklet gennem den såkaldte protreptiske disciplin siden de klassiske, græske executive academies dage. Protreptikken, der former lederrådgivning og lederuddannelse frem til vor tid, har som princip at vende et menneske mod det væsentlige i dets liv. Dermed vil du få en alternativ tilgang til ledelsesbaseret coaching gennem et solidt teoretisk grundlag, således at det er muligt at tage nye udfordringer op, som stilles af de typer af intimteknologier, der i dag dominerer ledelseslandskabet: Coaching, værdibaseret ledelse, anerkendelses- og feedback-praksis, tillidsskabelse og spontan loyalitetsskabelse. 16

17 [ MARKETING OG KOMMUNIKATION ] xxxxxxxxxxx 17

18 Strategisk markedsføring Strategisk markedsføring vedbliver med at være det centrale område i skabelsen, udviklingen og fastholdelsen af markedsandele og kunderelationer. Disse vigtige opgaver fordrer, at kunder og markeder læses rigtigt for at sikre fortsat udvikling af produkter, services og kompetencer. Formålet med kurset er derfor at anvende den strategiske markedsføringsvinkel som værktøj. Strategisk markedsføring befinder sig i krydsfeltet mellem marketing og strategi med fokus på din virksomheds vigtigste ressource: kunderne! Udgangspunktet er ikke blot at give dig ny teoretisk forståelse og indsigt, men også at operationalisere denne både på kurset og efterfølgende. Centrale emneområder i kurset er: Status på strategisk markedsføring, herunder introduktion til det dynamiske marketingbegreb i forbindelse med at krydse markedsføringskløften Dynamisk industrianalyse af konkurrenter og positioner, og at kunne se konkurrenter som samarbejdspartnere, kunder som konkurrenter, etc. B2B og B2C købsprocesser samt de nyeste udfordringer, disse processer stiller den sælgende virksomhed over for Relationstyper og relationsporteføljer og de afledte konsekvenser for virksomhedens leverancesystem Branding og storytelling samt disses relevans og brugbarhed Fra kompetencer og ressourcer til handling et opgør med vedvarende konkurrencemæssige fordele Den strategiske markedsføringsplan Vi søger dels at opdatere dig på centrale tanker, begreber og modeller, der bruges i dagens strategiske markedsføringsdiskussioner, og dels søger vi at knytte din nye viden til praksis. Undervisningform Kurset tilbyder en intensiv undervisning gennem en kombination af interaktiv undervisning, casediskussioner i plenum og gruppearbejde. Gruppearbejdet bliver gennemført på den måde, at deltagerne inddeles i arbejdsgrupper, hvori der dels arbejdes med egne strategiske markedsføringsplaner og dels arbejdes med færdiggørelse af én bestemt plan udvalgt i gruppen. På den sidste kursusdag fremlægger hver gruppe deres markedsføringsplan. Kursus 11 uge 33 Kurset er for dig, som har et overordnet lederansvar eller er medarbejder, som arbejder med mere specialiserede ansvarsområder inden for marketing og salg (kunde- eller produktansvar). Kursusleder: Erhvervsforsker og lektor Mogens Bjerre, Institut for Afsætningsøkonomi. Øvrig underviser: Adm. direktør Kevin John Terkelsen, Effective-Learning A/S. Efter fuldførelse af kurset har du erhvervet indsigt i følgende hovedtemaer: De strategiske udfordringer for egen virksomhed Det strategiske handlerum for marketing Sammenhænge mellem din virksomheds egne ressourcer og dens marketingstrategiske alternativer Rammer for din virksomheds strategiske markedsføringsplan 18

19 Strategisk ledelse af brands Da strategisk ledelse af brands bliver stadig mere central og betydningsfuld i skabelsen, udviklingen og fastholdelsen af organisationens positionering, dens markedsandele samt kunderelationer, så fordrer disse vigtige opgaver, at kunder og markeder læses rigtigt for at sikre forsat udvikling af produkter, services og kompetencer. Formålet med kurset er derfor at udnytte den strategiske spændvidde i de forskellige brandingperspektiver som inspiration og værktøj. Strategisk ledelse af brands befinder sig i krydsfeltet mellem marketing, HR og strategi og fungerer som et spejl af virksomhedens inderste værdier og dens relation med de væsentlige eksterne stakeholders. Udgangspunktet er ikke blot at give dig ny teoretisk forståelse og indsigt, men også at operationalisere denne både på kurset og efterfølgende hjemme i organisationen. Centrale emneområder i kurset er: Branding gennem 20 år de syv perspektiver Brandingperspektiver 1-2 The economic approach & the identity approach Brandingperspektiver 3-4 The consumer-based approach & the personality approach Brandingperspektiver 5-7 The relational approach, the community approach & the cultural approach Brand portfolio management kunst eller science Det strategiske valg: Kundernes valgkriterier = konkurrenceparametre Ledelse måling og opfølgning på konkrete brandinginitiativer (kort) Ledelse måling af brand value/equity (medium/lang) Vi søger dels at opdatere dig på centrale tanker, begreber og modeller, der bruges i dagens strategiske brandingdiskussioner, og dels søger vi gennem casearbejde at knytte din nye viden til praksis. Kurset tilbyder en intensiv undervisning gennem en kombination af interaktiv undervisning, casediskussioner i plenum og gruppearbejde. Gruppearbejdet bliver gennemført på den måde, at deltagerne inddeles i arbejdsgrupper, hvori der dels arbejdes med egne strategiske markedsføringsplaner og dels arbejdes med færdiggørelse af én bestemt plan udvalgt i gruppen. På den sidste kursusdag fremlægger hver gruppe deres strategiske overvejelser vedr. ledelse af organisationens brand(s), og der kåres en vinder. Kurset er for dig, som arbejder med brands og søger nye perspektiver på området branding samt input på de praktiske overvejelser og handlemuligheder, du har i brandingprocessen. Kursusleder: Erhvervsforsker og lektor Mogens Bjerre, Institut for Afsætningsøkonomi. Øvrig underviser: Adm. direktør Kevin John Terkelsen, Effective-Learning A/S. Efter fuldførelse af kurset har du erhvervet indsigt i følgende hovedtemaer: De strategiske udfordringer for egen virksomhed Forskellige strategiske brandperspektiver og deres muligheder Det strategiske handlerum for marketing og branding Sammenhænge mellem virksomhedens egne ressourcer og dens marketing-strategiske alternativer Rammer for virksomhedens strategiske brandingindsats Kursus 12 uge 34 19

20 Lobbyisme, stakeholder relations & public affairs Ingen leder i en privat eller offentlig virksomhed kan undgå at støde ind i det, der på moderne managementdansk kaldes lobbyisme. Det er dog de færreste, der forstår, hvad det relativt diffuse begreb indebærer teoretisk og praktisk. Dybest set handler det om at varetage interesser på en effektiv måde i konkurrence med konfliktende hensyn. Tidligere kunne det som hovedregel klares bag lukkede døre gennem allokering af penge og magt. Sådan er det ikke længere. Der må suppleres med strategisk brug af kommunikation og målrettet mediehåndtering i det offentlige rum. Kurset styrker disse færdigheder teoretisk og praktisk med fokus på udvikling af ny viden, bedre udnyttelse af eksisterende kompetencer til mere effektiv kanalisering af målrettet interessevaretagelse. Kurset vil derfor sikre, at deltagerne: Tilegner sig forskningsbaserede analyseredskaber og modeller Får skabt et kvalificeret grundlag for praktisk anvendelse af ny viden Relaterer denne viden til konkrete problemstillinger i egne organisationer Kurset styrker deltagernes evne til at analysere og håndtere tre kritiske udfordringer: Hvordan sikrer jeg, at min virksomhed fastholder sin licence to operate i en verden, hvor grænserne mellem business and politics er flydende? Hvordan kan jeg håndtere andre interessenters mere eller mindre legitime forsøg på at gøre særinteresser til almeninteresser? Hvordan kan jeg vinkle egne interesser som legitime og dermed udvide virksomhedens strategiske råderum? Gennem deltagelse i kurset vil deltagerne: Analysere muligheder og begrænsninger i skiftende alliancer af interessenter Arbejde med systematisk forståelse af strategisk brug af kommunikation Kvalificere samspil med medier og andre formidlere af offentlige anliggender Læringen finder sted i vekselvirkning mellem forelæsninger, case-analyser og stramt struktureret gruppearbejde. Deltagerne vil desuden efterfølgende få adgang til FBC CaseLab, der rummer forskningsbearbejdede og anonymiserede begivenhedsforløb velegnet til målrettet og situationel afprøvning af alternative strategier på egen hånd. Der tilbydes således (foruden et kollegialt netværk) også et erfaringsbaseret materiale, som kan tjene til inspiration og selvlæring ud over kursets rammer. Kursus 13 uge 33 Er du medarbejder, konsulent eller leder i erhvervslivet, i en interesseorganisation eller i stat eller kommune, og ønsker du at blive bedre til at arbejde strategisk i krydsfeltet mellem den private og den offentlige sektor, så kunne dette kursus måske have din interesse. Kursusleder: Erhvervsprofessor Anker Brink Lund, CBS International Center for Business and Politics. Øvrige undervisere: Thomas Blach, Firstline Communication, Peter Bro, Center for Journalisitk, Syddansk Universitet og Anders Krarup, Krarup Kommunikation. Kurset vil styrke dine kompetencer mht.: At aktivere komplekse netværk af interessenter (stakeholder relations) At udøve lobby-virksomhed både i et afsender- og modtagerperspektiv At formidle interesser med offentlig relevans (public affairs) At håndtere rygter, enkeltsager og mediestorme (issues management) At gøre medierne til medspiller i interessevaretagelsen (public relations) 20

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering DIPLOMCLASS DIGITALISERING - fra strategi til eksekvering Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau med teoretisk og praktisk indhold, samtidig med at der

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

To dages uddannelse for salgsledere med fokus på: To dages uddannelse for sælgere med fokus på:

To dages uddannelse for salgsledere med fokus på: To dages uddannelse for sælgere med fokus på: SALGSUDDANNELSE SALES ACADEMY Én uddannelse for både salgsledere og sælgere To dages uddannelse for salgsledere med fokus på: > > Virksomhedens salgsstrategi > > At opnå bedre salgstal > > At sammensætte

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Ledelse af organisationskultur

Ledelse af organisationskultur Ledelse af organisationskultur Brug kulturen som løftestang for forandringer De fleste ledere har oplevet, at uanset hvor god en strategi er, kan organisationskulturen vise sig at være en kraftfuld størrelse,

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering DIPLOMCLASS DIGITALISERING - fra strategi til eksekvering Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau med teoretisk og praktisk indhold, samtidig med at der

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet KURSUS 2 KURSUS Planlægning alene spænder ben for

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation - værktøjer til udvikling med brugeren i centrum Det får du ud af at deltage: n Få en innovationsprofil af din virksomhed n Skab optimale produkter og processer gennem brugernes

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs.

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. -nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. Den Professionelle Fællesskaber er en 1-årig uddannelse, der giver dig en helt ny faglighed. Du har måske allerede kendskab til, hvad det vil sige at facilitere.

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital Kortlægningsproces og dialog af Social kapital 13.00-14.45 Lederne Input fra 3BAR Kortlægning (3BAR, Kubix og RUC) v/ Det er ikke muligt at planlægge sig til social kapital. Social kapital er en konsekvens

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009.

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009. Notat Til: Til: Kopi til: Personalestyregruppen Drøftelse Den 15. januar 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune Følgende tiltag skal planlægges

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer 3 Arbejdsmiljøkampagnens

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere