Ud i det blå. En innovationshistorie om Altan.dk. Caserapport fra projektet Den brugerkonfigurerede altan 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ud i det blå. En innovationshistorie om Altan.dk. Caserapport fra projektet Den brugerkonfigurerede altan 2007"

Transkript

1 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk Caserapport fra projektet Den brugerkonfigurerede altan 2007 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk 1

2 Indhold Fra entreprenør til systemleverandør 4 Om etableringen af Altan.dk Fra byggeprojekter til systemprodukter 6 Om fokus og specialisering Fra produktrod til Produktråd 8 Om produktmodellering Fra analog til digital 10 Om Altan.dk s it-strategi Sådan fungerer konfiguratoren 12 Om de nye muligheder i 3D-konfiguratoren Fra ingeniørtil brugerperspektiv 14 Om at sætte kunden i centrum Fra leverandører til udviklingspartnere 16 Om nye relationer til underleverandørerne Fra individualister til kollektiv 18 Om udviklingens krav til medarbejderne Fakta om projektet 20 Om processen med Byggeriets Innovation A case of innovation in construction 22 Om læren af innovationsprocessen 2 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk

3 Forord Da en række forskellige aktører for to år siden satte hinanden stævne til en workshop i Magleås, var det en ekspedition ud i det blå. Ikke fordi mødet var uden formål eller struktur, men fordi ingen af deltagerne dengang kunne vide, præcis hvilken proces det skulle sætte gang. I dag kender vi begyndelsen til det innovationsforløb, der blev sat i gang. Vi ved, at der er formet en helt ny virksomhed, Altan.dk, der reelt har grundlagt systemleverancer af altaner til eksisterende etageejendomme som et selvstændigt marked. Og vi kan se, at denne virksomhed med ambitiøse skridt bevæger sig væk fra mange af de traditionelle måder at gøre forretning på i byggebranchen. Historien om Altan.dk fortæller blandt andet om nye veje til: at producere og servicere systemløsninger at inddrage kunderne mere aktivt at systematisere sin viden, så der kan tjenes penge på den at specialisere sig for at kunne udvide sit marked at forene brugerdesign med masseproduktion at styrke samarbejdet i værdikæden at forstå og markedsføre sit produkt bedre. Det er også baggrunden for, at Byggeriets Innovation fra begyndelsen engagerede sig i projektet. Vi så perspektiver i at koble en lokal entreprenørvirksomhed og dens netværk med førende eksperter i produktmodulering og 3D-konfiguration. Og vi har - især i de tidlige faser af forløbet - faciliteret deres indbyrdes samarbejde med ideer, netværk, arbejdskraft og økonomisk støtte. Men æren for de resultater, der er opnået, tilfalder de mange projektdeltagere, der har sat deres viden og virksomheder i spil i innovationens tjeneste. I denne caserapport præsenterer vi i kort form nogle af de mest bemærkelsesværdige resultater, der er opnået indtil nu. For selv om Byggeriets Innovation hermed afslutter projektet, fortsætter udviklingen for Altan.dk på mange fronter. En række parallelle udviklingsprojekter skal afsluttes, før altankonfiguratoren kan integreres fuldt ud i den daglige drift, og gevinsterne af den samlede indsats kan gøres endeligt op. Projektet er det første af en række beslægtede forløb, Byggeriets Innovation er involveret i. Læs mere om vores arbejdsgrundlag og aktiviteter på Mikkel A. Thomassen Sekretariatsleder, Byggeriets Innovation Veje, som i store dele af branchen er relativt ubefærdede, men som efter vores vurdering kan være med at føre byggeriet ud af sin langvarige produktivitets- og innovationskrise. De sidste to år har vist, at en stærkere integration på tværs af byggeriets traditionelle grænser kan åbne nye muligheder for at skabe helhedsorienterede systemløsninger. Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk 3

4 Fra entreprenør til systemleverandør Allerede da Peter Knudsen i 1994 etablerede Ringsted Bygningsentreprise (RBE), traf han et valg, der er sjældent i branchen. Han sagde nej tak. Nej til den brede vifte af byggeopgaver, som de fleste af konkurrenterne lever af. RBE skulle specialisere sig. Fokusere. Opdyrke sin egen niche på markedet. Nichen var udvendig bygningsforbedring: Altaner, facader, tag og vinduer. Et felt, mange entreprenører finder besværligt på grund af vejrliget, men som ofte er mindre kompliceret end de indendørs arbejder. Peter Knudsen vurderede, at det var hér - og ikke fx i de hårde licitationer om byfornyelsesopgaver - man kunne opretholde en fornuftig indtjening. RBE blev da også en blomstrende forretning - i sit seneste regnskabsår med en omsætning på 200 mio. kr., 130 mand på lønningslisten og sorte tal på bundlinjen. I den situation besluttede direktør Knudsen at følge sin kongstanke om specialisering helt til dørs. Han isolerede altanaktiviteterne i et selvstædigt selskab - Altan.dk - og solgte resten af RBE fra. Nu handlede det om at rendyrke virksomhedens altan-ekspertise på et marked, der vokser i takt med byboernes lyst til at omsætte velstand til livskvalitet under blå himmel. En revolution bag facaden På afstand ligner mange af de altaner, Altan.dk i dag etablerer, dem håndværkerne satte op, da der stod RBE på deres arbejdstøj. Men processerne og filosofien bag er i fuld gang med at gennemgå en mindre revolution. Og det er også nødvendigt, hvis virksomheden skal realisere sine ambitiøse vækstmål: fra 2007 til 2009 skal omsætningen fordobles, uden at der ansættes flere funktionærer. Antallet af montører skal vokse med omkring en tredjedel, og deres produktivitet skal øges betydeligt. Vejen til målet er en systematisk gennemgang af virksomhedens hidtidige produkter og processer. Blandt de vigtige forandringer er: Fokusering: Afgrænsning af altanmarkedet, fravalg af altantyper og kundesegmenter Kundeorientering: Nyt fokus på altanens brugs- og livsstilsværdi Systematisering: Alle arbejdsprocesser analyseres og harmoniseres Produkttilpasning: Reduktion af unødvendig produktvarians Produktudvikling: Konsekvent modularitet, etablering af Produktråd Digitalisering: Alle arbejdsgange digitaliseres helt ud i skurvognene Konfiguration: 3D-konfigurator bruges til salgsog produktionsstyring. Samlet set kan processen bedst beskrives som en målrettet udvikling fra projektsælgende entreprenør til industrialiseret byggevirksomhed med fokus på mass customization. Se faktaboks. Et lokomotiv i udviklingsprocessen De mange udviklingsprocesser er tæt indbyrdes forbundne - og mange af dem har lange rødder tilbage i RBE. Alligevel er direktør i Altan.dk, Peter Knudsen, ikke i tvivl om, at projektet med at udvikle en 3D-konfigurator har været en meget kraftig motor i den samlede innovationsproces: - Det afgørende er ikke så meget konfiguratoren i sig selv, men alt det den har trukket med sig: behovet for et professionelt ESDH-system, nødvendigheden af at arbejde med fælles standarder og saneringen i vores produktsortiment mv. Det er betydelige kulturændringer og fælles erkendelser i virksomheden, og dem var vi ikke nået så hurtigt frem til uden konfiguratorprojektet, siger han og fortsætter: - Projektet har udløst et nødvendigt jordskred i hele virksomheden. Vi har fået så mange sidegevinster, at de samlet set udgør hovedgevinsten. Vi har da store forventninger til konfiguratoren som værktøj, men selv om vi så rangerede den ud på et sidespor, ville virksomheden nu køre i fuld fart den rigtige vej. Den proces, projektet har startet, er en succes i sig selv. 4 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk

5 Fakta om Altan.dk I juni 2006 valgte indehaver af Ringsted Bygningsentreprise (RBE), Peter Knudsen, at udskille altandelen af RBE i den selvstændige virksomhed Altan.dk, der blev stiftet den 1. oktober Peter Knudsen er fortsat som eneejer og direktør i det nye selskab. etablerede i sit første år omkring 2000 altaner og forventer en omsætning på 120 mio. kr. Altan.dk har hovedkontor i Sorø, et salgskontor i Horsens samt et showroom i Valby. Virksomheden har aktuelle planer om at styrke sin tilstedeværelse i Jylland. I juni 2007 beskæftigede Altan.dk 20 administrative medarbejdere og 29 selvstyrende tomands-team af altanmontører. Virksomheden Mass customization Mange virksomheder oplever i disse år et krav fra kunderne om at kunne levere kundetilpassede produkter til omtrent samme tid, pris og kvalitet som et masseproduceret produkt. Denne udvikling er bl.a. beskrevet ved hjælp af begrebet mass customization, dvs. en produktionsform, hvor man leverer kundetilpassede produkter, samtidig med at man udnytter masseproduktionens fordele. Nogle af de centrale principper i en strategi for mass customization er: En fokuseret markedsstrategi, dvs. en klar strategi for, hvilke kunder man ønsker at servicere med hvilke produkter. Salg og produktionsforberedelse af kundetilpassede produkter via anvendelse af produktkonfigureringssystemer. Et modulopbygget produktsortiment, hvor et kundetilpasset produkt sammensættes ved, at man udvælger, kombinerer og eventuelt tilpasser et sæt af standardmoduler. Masseproduktion af standardmoduler og kundeinitieret montage af kundetilpassede produkter baseret på anvendelse af moduler. Installation og after sales service af produkter baseret på installation og udskiftning af moduler. Kilde: Lars Hvam m.fl.: Produktkonfigurering kundetilpasning af produkter, Nyt Teknisk Forlag, Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk 5

6 Fra byggeprojekter til systemprodukter - Egentlig er vores koncept ganske enkelt: Vi tilstræber at holde kunden i hånden fra A-Z gennem hele processen fra første besigtigelse til færdig monteret altan. Dette betyder, at vi ikke kun er en altanentreprenør, men lige så meget en servicevirksomhed, der varetager projektering, statiske beregninger, myndighedsbehandling mv. Selve altanen kan sammensættes med forskellige typer af bund, rækværk og ophængning. På denne måde sikres en stor fleksibilitet kombineret med fordelene i en systemleverance. Sådan forklarer direktør Peter Knudsen Altan. dk s produktionsfilosofi. Men selv om systemleverance-konceptet lyder enkelt, har det store konsekvenser for hele virksomheden. - Tidligere har sælgerne næsten villet sælge hvad som helst for at tilfredsstille kunderne. Glaslukning, så gerne. Betonrenovering af gamle altaner det kan vi da godt regne på osv. Efter ganske intense diskussioner har vi nu foretaget nogle markante fravalg, som alle er indforstået med: Vi sælger fx kun åbne altaner og kun til eksisterende etageejendomme. Det vil sige hverken til nybyggeriet eller til strandvejsvillaen, der skal have én flot altan. For os er fokusering og specialisering en simpel forudsætning for at kombinere høj kvalitet med øget produktivitet, siger systemchef Nils Frederiksen. - Der var fx en Smallegade 39 og den populære Middelgrundsvej. Det svarer til, at en bil hed Nørregade 38, fordi den blev leveret dertil. Det har vi gjort op med. Nu er der en aluserie og en stålserie med hver seks undertyper. Det lyder indlysende i dag, men det har været en voldsom proces at snævre det ind, siger marketingchef Lasse Bendixen. Og selv om variationsmulighederne ikke længere er uendelige, hører Altan.dk ingen beklagelser fra kunderne. - Min klare oplevelse er, at folk faktisk ikke har brug for alt for mange valgmuligheder. De ønsker ikke selv at opfinde deres altan helt fra bunden. Som eksperter skal vi definere, at der er fx er 12 forskellige typer altaner. Så vil kunderne gerne vælge størrelse, detaljer, farver etc. Deres fokus ligger et helt andet sted end tremmer, hulstørrelse og ophæng. De køber lys, luft og en forlængelse af boligen ud i det fri, siger Lasse Bendixen blandt andet med baggrund i projektets brugerundersøgelser. Fokuseringen er blandt andet synlig i virksomhedens markedsføring. I den seneste brochure har altanerne for første gang distinkte og systematiske produktnavne og er opdelt i to produktserier. Tidligere blev hver altan navngivet efter, hvor den skulle etableres. 6 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk

7 Systemleverancer Ifølge lektor Lars Hvam, DTU, er den danske byggebranche mærket af altid at have været meget lokalt forankret og præget af håndværkstraditionen. Men i takt med at konkurrencen bliver hårdere og mere global, bliver virksomhederne tvunget til at systematisere, udvikle og industrialisere deres processer. Han peger fx på, at der ikke mindst blandt materialeproducenter en tydelig tendens i retning af systemprodukter og leverancer til byggeriet. - Materialeproducenterne ligner i stigende grad resten af industrien, hvor de fleste større virksomheder i dag tænker i moduler, konfigurering og systemløsninger. Det er ofte store spillere, som gerne vil op i værdikæden. De vil ikke bare være underleverandører af enkeltkomponenter, men vil tættere på kunder og slutbrugere, fordi det giver højere indtjening og gør dem mindre sårbare, siger Lars Hvam. At være systemleverandør til byggeriet indebærer typisk: at byggematerialeproducenter (eller entreprenører) går fra at levere komponenter til et byggeri til at levere komplette systemprodukter. Med systemprodukter menes en del af et byggeri, der i dag skal sammensættes af komponenter fra forskellige byggematerialeproducenter. at den samlede værdikæde er udviklet, så man effektivt og fejlfrit kan levere og installere systemproduktet. at processen ændres fra projektering af kundespecifikke løsninger til konfigurering af systemprodukter, baseret på et veldefineret og modulopbygget produktsortiment. at man flytter en del af byggeprocessen ind i fabrikshallen. at man investerer i at udvikle systemprodukter, der kan anvendes i et konkret byggeri, så konfigurering, produktion, levering og installation kan udføres mere effektivt, i en højere og mere ensartet kvalitet og til forudsigelig tid og pris. Et af de mest markante eksempler på tendensen til systemleverance i dansk byggeri er Danfoss. Virksomheden var tidligere underleverandør af termostater, ventiler, rør, fittings, varmevekslere mv. til installatører, der så dimensionerede og installerede fjernvarmestationen hos kunderne. I dag kan privatkunder købe fjernvarmestationen direkte som en samlet systemløsning hos Danfoss, der dimensionerer, konfigurerer, producerer og leverer stationen, der så typisk installeres af en lokal installatør. Satsningen på systemleverancer har flyttet Danfoss fra bunden til toppen af værdikæden og gjort virksomheden til verdens største spiller på markedet for fjernvarmestationer. Kilde: Kundetilpassede systemprodukter. Byggematerialeindustrien, Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk 7

8 Produktmodellering Modularisering Produktmodellering er processen, hvor man lægger viden om fx produkters opbygning, funktion, fremstilling, transport, montage, anvendelse osv. ind i en overskuelig informationsstruktur. Mange virksomheder har udviklet et stort produktsortiment med et uoverskueligt antal varianter. For at få et overblik over produkterne, tegnes sortimentet op i en produktvariantmaster. En produktvariantmaster består af to dele. I den ene listes de moduler (eller produktdele), der indgår i produktfamilien: Bund, rækværk, ophæng etc. I den anden beskrives de forskellige typer, et modul kan fås i: størrelse, farve mv. I produktvariantmasteren defineres desuden de vigtigste bindinger mellem modulerne, dvs. regler for hvilke moduler det er tilladt at sætte sammen. Anvendelse af produktkonfigurering er tæt forbundet med udvikling og anvendelse af moduler. Et modul er en afgrænset del af et produkt med en veldefineret funktion og med en veldefineret grænseflade til de øvrige dele (moduler) i produktet. For det enkelte modul fastlægges grænsefladen til de øvrige moduler, samt hvorledes de forskellige moduler kan sættes sammen. Formålet med at udvikle og anvende moduler er dels at kunne skabe kundetilpassede produkter dels at reducere antallet af varianter, der skal håndteres internt i virksomheden. Derved kan man reducere kompleksitet og omkostninger. Kilde: Lars Hvam m.fl.: Produktkonfigurering kundetilpasning af produkter, Nyt Teknisk Forlag, Fra produktrod til Produktråd En konfigurator giver kun mening, hvis man kan forsyne den med præcis og udtømmende viden om produktets enkelte dele og deres indbyrdes sammenhæng. Det viste sig hos Altan.dk at være en langt større udfordring end forventet. Den viden eksisterede nemlig primært i hovederne på virksomhedens medarbejdere. - Altan.dk har en masse dygtige mennesker, der ved, hvordan man bygger en altan. Men der stod ingen steder, hvordan de gjorde det. Det viste sig da også, at der var endog meget stor uenighed om mange aspekter af processen, siger civilingeniør Anders Haug fra Institut for Produktudvikling på DTU. Han fik hovedansvaret for i dialog med Altan.dk at analysere virksomhedens produkter helt ned i detaljen med henblik på at kunne beskrive dem entydigt i en såkaldt produktvariantmaster. Se faktaboks. Også forretningsprocesserne blev analyseret dels for at optimere processerne dels for at gøre virksomheden klar til at udnytte konfigureringssystemet. Det blev en både krævende og udbytterig proces at skabe overblik over det sortiment, virksomheden rent faktisk benyttede. I sine første versioner fyldte masteren fem plancher, der hver var 1 meter brede og op til 5 meter lange. Og mellem den første kontakt og den endelige version ligger mere end 30 modelleringssessioner. - Samlet set havde de al den nødvendige viden de var bare ikke enige om den. Først spurgte jeg én produktekspert i virksomheden og tegnede en model op af det, han havde sagt. Så tjekkede han mine tegninger, og vi rettede dem til. Så viste jeg den til hans kollegaer, som var uenige på en række punkter: Der mangler noget, den længde bruger vi ikke, den profil hedder noget andet etc. Leverandørerne var også inde over, og de havde ofte en helt tredje vurdering af sagen. Og nok så vigtigt: Ingen af parterne var klar over, at der var 8 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk

9 så store forskelle i deres opfattelse af produkter og processer, siger Anders Haug. Mindre at vælge imellem I den version af produktvariantmasteren, der blev lagt ind i konfiguratoren, er der for næsten alle delkomponenter valgt løsninger fra, som hidtil har været gangbare. Blandt de mange saneringer kan nævnes: Løsningsprincipperne for ophæng af altaner er reduceret til omkring det halve Antallet af hulstørrelser i aluminiumspladerne er gået fra 23 til 5. Der er valgt de 10 standardfarver, som 90 pct. af kunderne alligevel vælger. Før var der op mod 40 farver på paletten. Som forarbejde til produktkonfiguratoren har IPU desuden gennemgået Altan.dk s forretningsprocesser med særlig fokus på de såkaldte ansvarsskift, hvor en altansag skifter hænder. IPU har således fulgt sagerne fra vugge til grav og har også været ude hos underleverandørerne for at belyse og optimere informationsflowet mellem virksomhederne. Produktråd og produktkatalog Nogle af fordelene ved produktmodelleringen vil for alvor vise sig, når Altan.dk tager konfiguratoren i brug. Men en del af gevinsterne vil formentlig kunne høstes under alle omstændigheder: Færre fejl, hurtigere levering, mere effektiv produktion, lettere projektering og generelt en større viden om eget produkt. - Vi har endnu ikke fået reaktioner fra kunder, der klager over, at variationsmulighederne er blevet for små. Mange af de ting vi har sorteret fra, har slet ingen betydning for kunderne. Og selv på de områder, hvor kunderne godt vil have medindflydelse, er det min erfaring, at de hellere vil have et overskueligt antal varianter præsenteret, siger marketingchef Lasse Bendixen. Inspireret af saneringen i produktsortimentet har Altan.dk oprettet et Produktråd, så virksomheden nu har et organ, der kan træffe koordinerede beslutninger om ændringer og fornyelser i produkter og moduler. Virksomheden har også for første gang kunne lave et præcist katalog over de komponenter, der indgår i altanerne. Alt kunne lade sig gøre Altan.dk lægger ikke skjul på, at det store arbejde har været helt nødvendigt for at nå frem til en fælles forståelse af, hvad virksomheden sælger: - Produktmodelleringen har været en af de meget vigtige gevinster i arbejdet frem mod konfiguratoren. Vores produktmodel var vokset helt ukontrollabelt. Vi havde komponenter på lager, der ikke var blevet benyttet de sidste syv år. Hvis kunden spurgte om noget, kunne sælgeren altid finde lige den særlige type rækværk. Alt kunne lade sig gøre. Men virksomheder kan ikke i længden tjene penge på, at alt kan lade sig gøre, påpeger systemchef Nils Frederiksen. Én af fem plancher med produktvariantmasteren - undervejs i processen. Masteren var et vigtigst redskab i dialogen om virksomhedens hidtidige og fremtidige produktsortiment. Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk 9

10 Fra analog til digital Arbejdet med produktmodellering og 3D-konfigurator har for Altan.dk gjort det både naturligt og nødvendigt at digitalisere alle virksomhedens øvrige processer. Et ønske både virksomheden og dens leverandører havde næret længe, men ikke haft tid og ressourcer til at realisere. Konfigurator - Da jeg besøgte virksomheden første gang, virkede den måske en smule it-forskrækket. Generelt var den interne it-viden ikke særlig høj, og de havde formentlig klaret sig ganske udmærket uden. Men efter grundige analyser af deres forretningsprocesser blev det tydeligt også for dem selv at de fx ville kunne opnå store gevinster ved at bruge et elektronisk sagsog dokumenthåndteringssystem (ESDH), siger Anders Haug fra IPU. Lidt forenklet er en konfigurator et it-system, som indeholder viden om virksomhedens produktsortiment. Derved bliver salg og interne funktioner i virksomheder i stand til effektivt at håndtere kundevarianter. Konfigurering er effektiv til at understøtte en lang række områder, f.eks. tilbudsgivning, salg, konstruktion af kundetilpassede produkter, produktionsforberedelse etc. En 3D-konfigurator er et konfigureringssystem, der kan gengive produkterne tredimensionelt og dermed også har mulighed for at vende og dreje dem og se dem fra forskellige vinkler. Kilde: Lars Hvam m.fl.: Produktkonfigurering kundetilpasning af produkter, Nyt Teknisk Forlag, Den vurdering bekræfter systemchef Nils Frederiksen: - Vi har måske 100 sager om året, og sagerne løber typisk over 5-10 år fra første kontakt til sidste gennemgang. Så der skal være styr på mange dokumenter over lang tid. Den videndeling har vi helt oplagt ikke været gode nok til. Vi finder selvfølgelig altid de nødvendige dokumenter, men vi har brugt for meget tid på at skulle lede efter dem, siger han. Stort udviklingsprojekt Derfor har Altan.dk sat en gennemgribende digitaliseringsproces i gang. Den indebærer at samtlige arbejdsgange fremover vil foregå pr. computer. Der oprettes digitale projektmapper på alle opgaver og alle papirdokumenter scannes ind, så de let kan genfindes elektronisk. Kernen i processen er et nyt ESDH-system, som ventes i intern drift i efteråret 2007 og med ekstern webbaseret adgang i foråret Det er nemlig meningen, at også skurvognene skal have det nødvendige it-udstyr og internetadgang, så altanmontørerne kan downloade sager og informationer, når de står og skal bruge dem ude på byggepladsen. På længere sigt kan kunderne eventuelt også få adgang til at finde 10 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk

11 og følge deres sag på nettet inkl. adgang til alle relevante dokumenter. Fordele ved konfiguratoren Den samlede digitaliseringsproces rummer en lang række fordele for Altan.dk. Når det gælder selve konfiguratoren, regner Nils Frederiksen især med, at den vil: Give sælgeren mulighed for at vise kunden alle kombinationsmuligheder, der er i sortimentet. Give kunden mulighed for at se altanen præ- cist som specificeret og sikkerhed for at han får det, han ønskede sig i salgssituationen. Frigøre tid hos sælgere og ansatte ved at levere alle de dokumenter, der skal bruges til formidling af altansagen mellem altan.dk, ingeniøren, kommunen, leverandører og kunden. Optimere produktion og håndtering af den enkelte altansag så gennemløbstiden bliver kortere. Nedsætte muligheden for fejl via automatisk specifikation og styklistegenerering i leverandørernes ERP-systemer. Tidsplan for digitalisering i Altan.dk Konfigurator I (kun alu-altaner) sommer 2007 ESDH-intern efterår 2007 Integration CRM/ESDH/konfigurator efterår 2007 ESDH-Citrix (fjernadgang) forår 2008 Digitale skurvogne - test forår 2008 Konfigurator II (inkl. stålaltaner) sommer 2008 Digitale skurvogne sommer 2008 Scanning af post efterår 2008 Digitale fakturaer efterår 2008 Nyt økonomisystem efterår 2008 Ud Ud i det i blå En En innovationshistorie om Altan.dk 11

12 Fakta om konfiguratoren Altankonfiguratoren bygger på softwareproduktet VirtuBUILD fra 3Dfacto A/S. VirtuBUILD gør det muligt at kombinere visualisering, geometri, beregninger og traditionel produktkonfigurering til en samlet konfigurationsløsning. VirtuBUILD er baseret på avanceret patenteret teknologi. Sådan fungerer 3D-konfiguratoren I konfiguratoren vælges først bundtype (til venstre), hvorefter rækværk, håndlister mv. genereres automatisk og straks vises visuelt. 12 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk

13 Facaden med dør tilføjes konfigurationen af altanen, idet døren er en del af leverancen. Eksisterende vinduer tilføjes efter behov for at give et mere virkelighedsnært billede af altanløsningen. Det er muligt i konfiguratoren at opbygge en hel facade for at give kunden og fx kommunen - et indtryk af det samlede altanprojekt. Konfiguratoren kan gå helt ned i detaljen med de valgte komponenter. Her et omegabeslag og profil i nærbillede fra konfiguratoren. Konfiguratoren danner automatisk CAD-tegninger, materialepris og en lang række andre dokumenter, der benyttes i tilbudsog ordrefasen. For den valgte løsning genereres der automatisk styklister, som kan sendes direkte til leverandørerne. Alle billeder i konfiguratoren kan drejes i 3D. Her vises livet på altanen indefra og ud. Der kan tilføjes modelmøbler for at illustrere størrelsesforhold og rumligheden på altanen. Også fx afstanden til overboens altan kan visualiseres. Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk 13

14 Middagslur Læsning Gæster Privat Minihave Frisk luft Tørrestativ Øl/sodavand opbevaring Størrelse/ plads Solbadning Udseende Drømmealtan Rækværk Rygning Spisning Kvalitet Altankasser Dagslys Grill Julepynt Udsyn Personligt præg Gulvbelægning Fra ingeniørtil brugerperspektiv Undervejs i forløbet har designvirksomheden AKP Design gennemført to brugerundersøgelser én mindre som en del af det såkaldte prejekt og en mere omfattende under selve projektet. - Vi har fået et fantastisk udbytte af brugerundersøgelserne. Helt grundlæggende har vi fået vendt vores perspektiv 180 grader. Som ingeniører og entreprenører betragtede vi før altanerne udefra og nedefra som noget, der var hængt uden på huset. Men det er selvfølgelig ikke brugernes perspektiv. De tænker altanen som en forlængelse af boligen ud i det fri. Derfor går deres perspektiv på altanen indefra og ud, forklarer marketingchef hos Altan.dk, Lasse Bendixen. Den første undersøgelse bestod i interview med i alt 50 personer. Den halvdel af deltagerne, der allerede havde altan, fik besøg af både interviewer og fotograf. Alle deltagere blev spurgt om betydningen af forhold som pris, finansiering, brugsværdi, design, medindflydelse, vedligeholdelse, konstruktion, byggeproces, leveringstid mv. I den anden undersøgelse indgik 25 personer, heraf 15 med altan og 10, der var i processen med at skulle have én. Undersøgelsen kombinerede et skriftligt spørgeskema, som deltagerne udfyldte på forhånd, med et brugerbesøg. Her iagttog og fotoregistrerede AKP Design altanejernes brug af deres altan samt gennemførte et særligt dialogspil om brugernes altandrømme. I dialogspillet blev hver enkelt bruger bedt om at placere 50 ord på en skydeskive. I den inderste cirkel skulle de placere de seks ord, der havde størst betydning for deres drømmealtan. Mens de placerede ordene, noterede interviewerne deres udsagn og begrundelser. Alle spilleplader blev siden sammenholdt og analyseret. Nyt brændstof i markedsføringen - Undersøgelserne har givet os mulighed for at tilrettelægge vores salg og markedsføring meget bedre. De værdier, brugerne knytter til deres altan, bruger vi fx meget aktivt i vores salgsbrochure. Vi har fået en række præcise brand values forærende, siger Lasse Bendixen. Brugerperspektivet kommer blandt andet til at påvirke måden at tage billeder af altanerne på. Før stillede man sig ned på fortovet og tog billeder af facaden med altanerne. Sådan ser næsten alle altanbilleder ud i dag også hos Altan.dk s 14 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk

15 Skydeskivemodellen. Slutbrugerne har prioriteret, hvilke ord der bedst beskriver deres drømmealtan. Modellen viser det aggregerede resultat, men metoden giver også mulighed for at analysere forskelle mellem forskelle deltagergrupper Kilde: AKP Design konkurrenter. Og for bare to-tre år siden, var der aldrig mennesker på billederne. Brugernes budskab til designerne Et af formålene med brugerundersøgelsen var at give Altan. dk og to industrielle designvirksomheder input til den videre produktudvikling. Den stafet, AKP Design gav videre til Copenhagen Square og Knud Holscher Design, rummede blandt andet følgende budskaber: - Men det er jo ikke alubund, hulplader og ophæng, vi sælger. Vi sælger kerneværdier som luft, lys, plads, sol, spisning. Det er udvidelsen af boligen, der er interessant, ikke hvordan altanen ser ud nede fra gaden, siger Lasse Bendixen. Altanen er med andre ord blevet et livsstilsprodukt på linje med køkkener og badeværelser, som folk også er villige til at investere en del i. Inspiration til fremtidens altan Brugerne er direkte blevet spurgt, hvad ved deres altan, de gerne ville kunne påvirke selv. Det har givet Altan.dk nogle mere præcise ideer om, hvilken variation der ønskes i sortimentet, men også spændende inspiration til fremtidens altan: hængekøje i overboens bund, lys i rækværket, varme i bunden, rækværk med solceller etc. Og mens slutbrugernes forventninger og ønsker om at præge eksteriøret var relativt beskedne, formulerede de et stærkt behov, som Altan.dk må forholde os strategisk til: De vil gerne have mulighed for at tilvælge forskellige accesories, der funktionelt og æstetisk passer til deres nye altan: gulve, altankasser, parasoller, grill, tørrestativer, askebægre, opbevaringsmøbler etc. Tankegangen er bestemt ikke ny for Altan.dk men beslutningen er ikke let: - Vi overvejer helt klart at gå ind på markedet for accessories. Man kan købe en altankasse i Silvan til 125 kr., men vil måske gerne give væsentligt mere for den helt rigtige, der passer perfekt til vores altaner. Omvendt risikerer vi at genåbne for kompleksiteten i sortiment og logistik, hvis vi fx skal til at sammensætte 40 individuelle pakker med accesories til en hel ejendom, fortæller direktør Peter Knudsen, Altan.dk. Grænser for tilpasning: Der er eksteriør -dele (konstruktion, facadeæstetik mv.), som slutbrugerne straks er klar over, at de ikke kan få tilpasset individuelt. Brugerne ønsker at have indflydelse på alt det indvendige, som ikke er dikteret af eksempelvis kommune, naboer eller bestyrelse etc. Mulighed for fleksibilitet det skal være muligt at omkonfigurere altanens interiør til forskellige funktioner på forskellige tidspunkter i løbet af dagen, året - og livet. System med høj modularitet det skal være muligt at skifte interiør på altanen, dels i forhold til skift i smag og stil, men også i forhold til sæsonog vejrskift. Multifunktionelle møbler og tilbehør det skal være muligt at omstille imellem flere funktioner på begrænset plads. Møbler skal være visuelt integreret, men ikke nødvendigvis en fast del af altanen. Høj kvalitet og god æstetik - skal være godt design (funktionelt og æstetisk), men det behøver ikke være et Arne Jacobsen- eller et Philippe Starck-brand. Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk 15

16 Fra leverandører til udviklingspartnere Den samlede udviklingsproces har knyttet båndene endnu tættere mellem Altan.dk og virksomhedens mangeårige samarbejdspartnere. Det gælder ikke mindst den svenske leverandør af aluminiumsaltaner, Weland Aluminium, den danske stålleverandør Kecon samt rådgivervirksomheden Bascon, der især står for beregninger af ophæng og statik. - Hele projektet har beroet på, at vi allerede havde etableret en fuld gensidig åbenhed med vores faste samarbejdspartnere. Vores leverancer er meget tæt integreret med Weland og Kecon, og vi har så godt som fuld indsigt i hinandens forretninger. Alligevel har konfiguratorprojektet - og alt hvad det har trukket med sig skabt et endnu tættere samarbejde mellem parterne, forklarer direktør Peter Knudsen, Altan.dk. har blandt andet ført til mange forskellige standarder for både altaner og rækværk - afhængig af medarbejdernes personlige præferencer. Nu har vi fundet frem til et produktsortiment, som vi er enige om at arbejde videre med. Det betyder, at man har et stort standardsortiment, som alle medarbejdere kender eller kan lære sig. Det giver flere af vores afdelinger mulighed for at forenkle arbejdsgangene, hvilket igen kan føre til kortere leveringstid, sikrere leverancer samt færre fejl og klager, siger han. Peter Melldén understreger, at enigheden om sortimentet betyder, at man også i fællesskab kan komme hurtigere frem til, hvad der er godt, og hvor der er brug for yderligere produktudvikling eller måske for at reducere sortimentet yderligere. Hos Weland Aluminium bekræfter direktør Peter Melldén, at alene produktsaneringen har løftet samarbejdet op på et højere niveau: - Også dét vil også føre til bedre produkter og færre reklamationer, vurderer han. - Samarbejdet har bestået i snart 15 år, hvor både Altan.dk og Weland er vokset i såvel omsætning som personale. Personaleudskiftningen Kecon 3Dfacto Stålløsninger til konfiguratoren Begrænsninger af fejl Adgang til hinandens systemer Evt. opbygning af fælles fabrik Udvikling af nye produkter Videreudvikling af konfigurator Vedligehold af konfigurationssystem Vedligehold af produktmodel Evt. ESDH-system Med i advisory board og usergroup Opbygning af eksportsamarbejde Produktudvikling Fælles uddannelsesaktiviteter Altan.dk Brugerinterface Hjælp til produktmodel og ESDH-system Foreningen for produktmodellering Rådgivning ved nye projekter Weland Aktiv medspiller ift. kommunen Tættere samarbejde om projektering Udviklingssamarbejde om stål Deltagelse i projektgruppen Øge kapaciteten til projekteringsopgaver IPU Bascon 16 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk

17 Forventninger til konfiguratoren Der knytter hos flere af leverandørerne særlige forventninger til effekterne af konfiguratoren, når den bliver taget i drift. Det fremgår blandt andet af den liste over mulige forbedringer, der blev indsamlet som led i IPU s arbejde med produktmodelleringen. Såvel Weland og Bascon fremhævede således mere detaljerede og korrekte specifikationer i elektronisk form som deres vigtigste ønske. Se også faktaboks. Og det er netop, hvad konfiguratoren forventes at kunne generere. Et af dens automatiske output er komplette specifikationer og styklister på de bestilte altaner. Det er tanken, at disse informationer skal kunne leveres direkte ind i Welands kommende ERP-system. - Da vi endnu ikke har fået vores nye system, kan vi ikke med sikkerhed vide, hvor meget tid det vil spare. Men det er helt klart, at konfiguratoren betyder faste rutiner og en bedre styring af kommunikationen. Forhåbentlig kan mere præcise materiale- og styklister reducere det samlede tidsforbrug til projektering og konstruktion, siger Peter Melldén. Også stålproducenten Kecon har høstet fordele af samarbejdet omkring konfiguratorprojektet. Standardiseringen af sortimentet gør deres produktion væsentlig lettere, fordi de nu kan præfabrikere mere og købe ind i større mængder. For nu ved de præcis, hvilke elementer Altan. dk bruger. Fordele, der formentlig bliver endnu tydeligere, når næste fase af konfiguratorprojektet også kommer til at omfatte Altan.dk s serie af stålaltaner. Fremtidens samarbejde. Projektet har udvidet Altan.dk s samarbejdsrelationer og kan trække spor langt ud i fremtiden og i verden. Figuren viser Altan.dk s scenarie for nogle af de fremtidige samarbejdsrelationer. De mange indbyrdes relationer mellem de fem øvrige samarbejdspartnere er ikke gengivet på denne model. Ingeniørerne i Bascon får det også lettere, vurderer Anders Haug fra IPU, der har taget rundturen til Altan.dk s samarbejdspartnere. En del af deres rutinearbejde med at tegne altanerne bliver afløst af de CAD-tegninger, konfiguratoren leverer. Desuden bliver mange af deres beregninger simplere, fordi såvel altaner som ophæng bliver mere ensartede. Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk 17

18 Fra individualister til kollektiv Ved at specialisere sig i altaner har Altan.dk kunne organisere sig anderledes end traditionelle allround-entreprenører. Virksomheden er for længst holdt op med at tale om tømrer, murer, VVS er e.l., selv om dét ofte er medarbejdernes faglige baggrund. Hos Altan. dk er de alle altanmontører. Man har heller ikke byggeledere, men små selvstyrende team, der består af hver to personer. De tilrettelægger selv alle aspekter af arbejdet inklusive dialogen med kunder og beboere i forbindelse med monteringen. - Rent håndværksmæssigt bliver arbejdet måske lidt mindre udfordrende, når det er mere standardiseret. Men processer og styring bliver til gengæld meget mere interessant, fordi altanmontørerne både er håndværkere og byggeledere. Måske falder enkelte montører fra, hvis de ikke kan leve med fokuseringen og standardiseringen. Men virksomheden opfattes generelt som attraktiv i lokalsamfundet. Man tjener godt, og vi har et godt arbejdsklima. Det trækker mange til, forklarer direktør Peter Knudsen. Som noget nyt har Altan.dk ansat to såkaldte altan-coaches, der er med ude på pladserne. Når et nyt team starter, får de en erfaren altanmontør med ud som coach. Han arbejder sammen med teamet i nogle uger alt efter behov. For teamet er ordningen attraktiv, fordi coachen indgår som en ekstra mand, og de dermed hurtigere lærer at arbejde effektivt og holde en god akkord. De to coaches spiller desuden en vigtig rolle i kvalitetssikringen af virksomhedens leverancer. Nye krav til medarbejderne Den omstilling, Altan.dk nu står midt i, stiller yderligere krav til medarbejdernes kompetencer på en række områder. Det gælder ikke mindst digitaliseringen af alle virksomhedens processer. Når 80 mand fremover skal kunne sidde ude i skurvognene og trække data via nettet, kræver det selvsagt en vis uddannelsesindsats. Samtidig gør den nye bevidsthed om standardisering af produkter og processer det helt nødvendigt med en mere systematisk oplæring, uddannelse og videndeling i virksomheden end 18 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk

19 Sikkerhed og miljø IT og digitalisering Mission og vision Introduktion af nye medarbejde Montage og produktion Altanakademiet Produktionsplanlægning Administration Adfærd Undervisning - metoder og materialer Produktkendskab Altan.dk har sat sin kompetenceudvikling i system. En samlet kompetencestrategi skal være med til at sikre et højt og ensartet vidensniveau blandt medarbejderne på en lang række områder. tidligere. Til det formål har Altan.dk oprettet uddannelsesprogrammet Altanakademiet. - Det er meningen, at alle medarbejdere løbende skal have vurderet deres kompetencer og dermed også, hvor de har brug for ny viden og flere færdigheder. Vi benytter os af en bred vifte af læringsformer fra sidemandsoplæring til møder, seminarer og kurser. Samlet udgør det en ny måde at tænke oplæring og videreuddannelse på i byggebranchen, hvor de færreste håndværkere fx har årlige udviklingssamtaler, siger Nils Frederiksen. Arbejder i fællesskab Ledelsen i Altan.dk har satset meget bevidst på at inddrage hele virksomheden i den omstilling, der er i gang herunder også i udviklingsprojektet med Byggeriets Innovation. - Vi har brugt mange ressourcer på at få alle medarbejdere med til alle møder, så de oplevede sig som en del af samme proces. Det vil vi fortsat investere tid og penge i. I begyndelsen var vi to-tre stykker, der kørte projektet. Men hvis det skal lykkes, må det forankres i hele ledelsen og administrationen og senere helt ud til montørerne, siger Nils Frederiksen. Resultatet er da heller ikke udeblevet. - Fra at hver mand har siddet og suboptimere sit eget lille område, optimerer vi i dag på hele forretningen samlet. Vi er i højere grad begyndt at tænke i helheder end i den enkeltes arbejdsområde. Det er egentlig hele processens største udbytte: At vi nu arbejder som et fællesskab, siger han. Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk 19

20 Fakta om projektet Projektet Den brugerkonfigurerede altan er gennemført fra september 2005 til juli Målet med projektet har været at udvikle en konfigureringsløsning, der skaber sammenhæng mellem tilbudsgivning, projektering, produktion og montage. Til det formål er Altan.dk s eksisterende leverandørnetværk suppleret med eksperter i produktmodellering og 3D-konfiguration. Det samlede hold består således foruden Altan.dk af: Bascon, der leverer rådgivning om statik Weland, der producerer og leverer aluminiumsaltaner Kecon, der producerer og leverer stålaltaner IPU, der leverer viden om produktmodulering 3Dfacto, der leverer konfigureringsviden og software AKP Design, der leverer brugerundersøgelser Hovedprojektaftalen er indgået mellem Byggeriets Innovation og Ringsted Bygningsentreprise senere Altan.dk. Byggeriets Innovation har bidraget med 49 pct. af det samlede budgetramme på 6 mio. kr. Den anden halvdel har de deltagende virksomheder og her især Altan.dk finansieret. Forud for det egentlige projekt er gået et såkaldt prejekt. Her er altankonfiguratorens perspektiver blevet drøftet grundigt igennem af projektpartnerne på tre workshops med henblik på at vurdere, om der var grundlag for et egentligt projekt. I prejektfasen er der desuden gennemført en række undersøgelser af altanmarked, brugerbehov mv. Selve projektet har foruden det løbende arbejde med produktmodellering og konfigurering bestået af en to typer af supplerende aktiviteter: Fire miniundersøgelser med følgende erklærede formål: Slutbrugerundersøgelse: At få klarlagt de behov som forskellige brugergrupper har i forbindelse med altaner og få dem omsat til hovedprincipper for udformning af altanen og dens tilbehør. Undersøgelsen er udført af AKP Design. Arkitektur og design: At skabe et arkitektonisk og designmæssigt løft i udformningen af altaner og deres tilbehør til glæde for såvel altanbrugere som brugere af det offentlige rum. Designprojektet er udført af Copenhagen Square og Knud Holscher Design. Branding: At undersøge og få inspiration til, hvordan altanen kan brandes for dels at synliggøre, dels kapitalisere den merværdi, der ligger i at tilbyde en velafprøvet systemleverance. Brandingprojektet er udført af Manipulation A/S. Markedsundersøgelse: At få klarlagt, hvordan Altan.dk s fortsatte vækst kan sikres, og hvilke udenlandske altanmarkeder der eventuelt kunne være relevante for Altan.dk at etablere sig i. Markedsundersøgelsen er udført af Dansk Industris Eksportafdeling. Tre brugerhøringer, hvor udvalgte grupper af brugere og interessenter har kommenteret forskellige aspekter af projektets udvikling i begyndelsen, midten og afslutningen af projektforløbet. Det samlede projektforløb er illustreret nedenfor og er desuden udførligt beskrevet i den artikel om projektet, der gengives på de følgende sider. 20 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Industrialiseret arkitektur

Industrialiseret arkitektur CINARK sætter fokus Industrialiseret arkitektur økonomi proces produkt/værk Kunstakademiets Arkitektskole CINARK Center for Industriel Arkitektur (CINARK) er oprettet som en integreret del af Institut

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Megaportaler i Danmark

Megaportaler i Danmark Megaportaler i Danmark JUBII, SOL OG OPASIA SPECIALE Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet Februar 2002 Karsten Bubber Outzen Årskortnummer: 19932450 Vejleder: dr.phil. Jens Christensen

Læs mere

At analysere et videnregnskab

At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab udgives af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samtidig med publikationen Videnregnskaber den nye guideline. Begge er resultater

Læs mere

Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet

Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Stefan Christoffer Gottlieb Kresten Storgaard Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009. Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen

Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009. Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009 Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - INDLEDNING... 4 1.1 - CASEN...

Læs mere

BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK

BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK BENCHMARK OG VIDENDELING I NETVÆRK SOM METODE TIL AT SKABE BEDRE ARBEJDSMILJØ I KUNDECENTRE En rapport om AMICA-projektet Inger-Marie Wiegman, TeamArbejdsliv Tina Weller Nielsen, DTU Management Ole H.

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Projektledelse. Teori og praksis. 5. udgave. Bjarne Kousholt. Nyt Teknisk Forlag

Projektledelse. Teori og praksis. 5. udgave. Bjarne Kousholt. Nyt Teknisk Forlag Projektledelse Teori og praksis 5. udgave Bjarne Kousholt Nyt Teknisk Forlag Projektledelse Teori og praksis 5. udgave,. oplag, 204 Nyt Teknisk Forlag 204 Forlagsredaktør: Henrik Larsen, hka@ef.dk Omslag:

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION Jan Stentoft Arlbjørn Ole Stegmann Mikkelsen Kristin Balslev Munksgaard Jakob Schlichter Antony Paulraj ISBN: 978-87-92471-07-9 Design og produktion: hegnet.dk

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk

Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk September 2000 Laila Dybkjær med bidrag fra Niels Ole Bernsen, Eddie Jørgensen og Sven Madsen Feasibility-studium

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere