HERLEV FOTOKLUB nr. 1 KLUBBLAD Foto : Uwe Hess

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERLEV FOTOKLUB nr. 1 KLUBBLAD 01-02 Foto : Uwe Hess"

Transkript

1 HERLEV FOTOKLUB nr. 1 KLUBBLAD Foto : Uwe Hess

2 Siden sidst... Der er løbet meget vand ud af ørerne siden sidste blad udkom, og lidt er der da også løbet ud siden sæsonen startede igen efter sommerferien hvor det her blad var planlagt. Det skal vi nok gøre bedre næste gang. Vi har haft nogle spændende besøg i foråret. Først af en flok vilde fotografer fra Rebæk Søpark som hver viste os et mindre pænt udvalg af deres værker, og bagefter af Mathias Braun som havde taget nogle af sine malerier med og brugte dem som udgangspunkt for en lang og farverig billedaften. Så har vi været på besøg hos Höganisserne, og det var som altid vældig hyggeligt. Vi fandt ud af hvor mange å er der er i ålene i Råå-å, og vi var i keramikovnen og til globryllup. Vi blev indlogeret på vandrerhjem, hvor Höganisserne også gav en festmiddag, og hvor vi så et udvalg af Glenns lyddias - virkelig gode og tankevæk-kende. Om søndagen var der landskamp som forløb rigtig godt, og vi fik lov at bedømme en fotokonkurrence og blev til gengæld budt på en glimrende frokost i fotoklubbens nye lokaler. Der har været generalforsamling som er omtalt et andet sted i bladet. Kassereren blev mødt med bange anelser da han dukkede op ualmindelig velklædt, og der var endnu mere bange anelser da han fortalte om nye revisionsprincipper for at modregne for tidligt betalte kontingentrestancer. Men pengene var i kassen kunne Lise og Susanne bedyre. Sommerafslutningen i Dragør havn var fantastisk vellykket. Aldrig har Øresund været så spejlblank, og sjældent har himlen på en sommeraften været klarere. Efter sommerferien var vi nogle få der oplevede en spændende aften med Polaroid transfer. Vi fik teknikken til at lykkes mere end halvdelen af gangene, og fik lavet adskillige gullige billeder som nok skal dukke op i glaskonkurrencerne. Der var glædeligt mange som havde taget opgaven Mit rum til sig og givet den et par tanker i løbet af sommeren. Og der var mange gode kommentarer til kreationerne, som de kreative fotografer kan arbejde videre med. Vi havde et meget glædeligt gensyn med Henrik og hans billeder fra nordøst-grønland. Det var virkelig flotte billeder han havde taget med til os, og hans historier stod ikke tilbage for Jørn Riels skrøner. Til allersidst er det lykkedes klubbens flittige medlemmer at få frembragt hele 4 nye lyddias i tide inden SDF landsmødet, og de er kommet til at tage sig godt ud. Så vi krydser fingre for autorerne og siger en stor tak til Uwe og Lise for indsatsen med råd og dåd og udlån af apparatur og hjemmebagte kager med meget, meget mere.

3 Årets fotografer Monocrome Tage Christiansen 97 Jørgen Jacobsen 93 Susanne Sørensen 75 Paul Nilsson 74 Lars B. Andersen 68 Dias Laurits A. Hansen 93 Paul Nilsson 92 Palle Bo Nielsen 88 Susanne Sørensen 87 Jørgen Jacobsen 86 Farvepapir Tage Christiansen 95 Laurits A. Hansen 93 Ove Bent Hansen 88 Uwe Hess 87 Lise Aagaard 84 Årets billeder Monocrome Jørgen Jacobsen Susanne Sørensen Tage Christiansen Jørgen Jacobsen Jørgen Jacobsen Dias Palle Bo Nielsen Palle Bo Nielsen Jørgen Jacobsen Susanne Sørensen Palle Bo Nielsen Farvepapir Tage Christiansen Tage Christiansen Laurits A. Hansen Tage Christiansen Lise Aagaard

4 Referat af ordinær generalforsamling den 22. maj 2001 Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Billedsekretærens beretning Fremlæggelse af regnskab og budget; vedtagelse af kontingent Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer m.v. Eventuelt Der var 10 medlemmer til stede, herunder den samlede bestyrelse, begge suppleanter og den ene revisor. Ad 1. Der var fra en begyndelse afstemning mellem, om Joan Olsen eller Ove Bent Hansen skulle lede aftenens møde. Joan vandt, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet. Ad 2. Formanden alias Laurits A. Hansen aflagde beretning om årets store og små begivenheder. Vi har igen i år haft mange vellykkede gæsteaftener med bl.a. maleren Mathias Braun, den vordende fotograf Sune, polartrotteren Jens K.L. Jørgensen og stereofotografen Peter Randløv. Vi har også haft besøg fra Næstved og Rebæk Søpark fotoklubber. Af de mange udflugter nævnte formanden bl.a. besøg hos Color-gruppen, besøg på Louisiana, bytur i København og besøg i Paul s atelier. Klubben har afholdt bedømmelse af Region Nord konkurrence i farvepapir i Herlev Skole, og sørget for at SDF s landsudstilling blev vist på Herlev Bibliotek. En gruppe af klubmedlemmerne besøgte Elisabeth og Bo i Onslunda i efteråret, og en lille tapper skare var forgangne weekend på tur med Höganisserne. Det lykkedes at få bragt Lille Olsson med hjem, idet den tapre flok vandt landskampen med 5-0. Klubben har været indblandet i en dias-duel med Downstairs, som vi vandt overlegent med 18-7, og i endnu en duel med Frederikssund, som vi vandt

5 knebent men fortjent med I region nord har klubben igen været med i toppen, tillykke til Tage med en 6- plads i farvepapir og en 1. plads i sort/hvid. I SDF s landskonkurrence var klubben helt fremme: Lise fik guld i farvepapir, Paul fik sølv i lyddias og Jørgen bronze i det helt fri billede. Lise blev slået til ridder af ASDF, og Tage fik ESDF. Medlemstallet i klubben er forholdsvis stabilt, men formanden udtrykte et fromt ønske om at der ville komme en tilgang af aktive medlemmer. Til sidst takkede formanden bestyrelsen og alle i klubben for indsatsen i den forgangne sæson. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning, som forsamlingen godkendte ved at klappe højlydt. Ad 3. Billedsekretæren alias Uwe Hess præsenterede statistikkerne for årets konkurrencer. Deltagelsen i de fire glaskonkurrencer var svagt stigende i monochrome (sort/hvid), tydeligt stigende i farvepapir, og aftagende i dias. Der er dog fortsat tale om en forholdsvis lav deltagelse. Konkurrencerne var bedømt af Egon Andersen fra KFAK, af Uwe himself, af Jørgen Kryger fra Maribo og af Tommy Jørgensen fra Nikon klubben. I den samlede stilling blev de bedst placerede: Monochrome (sort/hvid): 1. Tage Christiansen; 2. Jørgen Jakobsen; 3. Susanne Sørensen Farvepapir: 1. Tage Christiansen; 2. Laurits A. Hansen; 3. Ove Bent Hansen Dias: 1. Laurits A. Hansen; 2. Paul Nilsson; 3. Palle Bo Nielsen. Konkurrencen Årets billede blev bedømt i Køge fotoklub af Michael Frangos, Ole Struer og Mogens Sørensen. Her blev de heldige vindere: Monochrome (sort/hvid): Jørgen Jakobsen Farvepapir: Tage Christiansen Dias: Palle Bo Nielsen.

6 Konkurrencerne i Natur og Portræt bliver først bedømt efter generalforsamlingen. Uwe delte de store velformede præmieglas ud til Tage, Tage, Tage og enkelte andre af de fremmødte. Ad 4. Kassereren Jørgen Jakobsen kom en del for sent, og punktet var udskudt til sidst på mødet. Det reviderede regnskab for klubben og også for turen til Vangegaard maj var kopieret og omdelt tillige med bestyrelsens forslag til budget for det kommende finansår. Der var et overskud på 733 kr., hvilket er mere end budgetteret, og som især skyldes at det igen i år er lykkedes at bruge for få penge til bladet. Også kontoen gaver er mindre end budgetteret, og af indtægterne springer det i øjnene at der er færre kontingenter end vi har regnet med. Selv om vi sidste år havde glemt at budgettere med udgifter til Vangegaard-turen, var katastrofen til at overskue, idet klubbens bidrag kun beløb sig til 135 kr. Resten var afholdt af de deltagende. Under diskussionen prøvede Jørgen at forklare hvorfor og hvordan kontingentindbetalingerne skal korrigeres for de forud betalte kontingenter (periodiceres). Regnskabet blev godkendt. Så gennemgik Jørgen forslaget til budget, som var stort set ligesom tidligere budgetter, herunder med uændret kontingent for 8. år i træk. Der kom forslag om at kontingentet skulle sætte op og klubben skulle give bidrag til fotoudflugter bl.a. til Sverige. Et andet forslag gik ud på at forbedre belysningen af betragtningstavlen i klubben. Under diskussionen fremførte kassereren, at rejseaktiviteter ligger noget perifert i forhold til klubbens formål, og at han ligesom Uwe ville fortrække, at udgifterne blev afholdt af de deltagende. Forslaget blev trukket tilbage, og budgettet blev vedtaget uden ændringer. Ad 5. Der var ikke fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Ad 6. Der skulle i år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer. Tage Christiansen og Uwe Hess var på valg. Alle erklærede sig villige til genvalg, og der var ikke andre, der ønskede at stille op, så der blev genvalg og højlydt bifald.

7 Til posterne som suppleanter genopstillede Cai Nielsen, mens Paul Nilsson ikke ønskede at stille op igen. I stedet blev Joan Olsen opstillet, og Cai og Joan blev valgt med klappen. De to revisorer, Lise Aagaard Nielsen og Susanne Sørensen blev genvalgt, ligesom revisorsuppleanten Grethe Wiede. Formanden sagde pænt tak til Paul for hans mange år som aktiv i bestyrelsen, både som formand, som alment bestyrelsesmedlem, og gennem de seneste år som suppleant. Ad 7. Under eventuelt blev der snakket om hvilke lyddias projekter, der er på beddingen dels som individuelle præstationer, dels som gruppearbejde. Hvis det holder stik, hvad der blev hævdet, så kan klubben alene mønstre over 5 serier til SDF til efteråret, og det er fornemt. Der blev også snakket om den nys overståede tur til Höganäs, og om hvad vi skal underholde svenskerne med, når de næste år besøger os. Af hensyn til diskretion refereres ideerne ikke her, men bl.a. et mini-foto-marathon blev drøftet. Cai blev, efter at have fremsat et par glimrende ændringsforslag, pålagt at skaffe de sædvanlige lokaliteter til weekenden maj Det blev pålagt et udvalg af klubbens ingeniører at gennemføre et eksperiment med alternativ belysning af tavlen i form af et par store lysstofarmaturer direkte oven over den. Til sidst afsluttede Joan generalforsamlingen, mens der stort set var lejlighed til at sige tak for ro og orden. Juleauktion Klubben har fået en større samling af gamle og ældre fotografiapparater af Ole Stange i Holte. Apparaterne vil blive solgt på den traditionsrige juleauktion 11. december. Der er virkelig mange spændende ting - et par historiske apparater - en dejlig lille Zeiss - en rigtig russisk Zenit med flere linser - og en større samling af Minolta'er både med og uden spejlrefleks. Vi siger mange tak til Ole Stange, og opfordrer i samme åndedrag alle medlemmer der er interesseret 'rigitge' apparater, om at komme til auktionen.

8 Den Nationale Ved Herlev Fotoklubs deltagelse i Den Nationale blev følgende billeder antaget: S/H : Tage med "Bær og Blade" FP: Laurits med "Markedsdag", "Kortspil", "Baghave", "Aftenlys" og Lise med "Lofoten tang 2" Bronzemedalje: Dias: Laurits med "Landhus" Sølvmedalje: Lyddias: Uwe & Lise Stort tillykke til de dygtige fotografer. FP Natur: Jørgen med "Portal", Uwe med "Tranerød Mose, Græs", Tage med "Brændt Træ" og "Solnedgang" Klik ind på: Fototips Links til fotoprodukter Tilbud: Kameraer, digital, objektiver, kikkerter, foto & Mail gerne, hvis du ønsker tilbud på fotoudstyr, brochurer og data. forstørrelser Siden opdateres løbende - m.v.h. Paul

9 MØDEKALENDER 9. oktober: Bedømmelse af glas 1. Så er det i aften, at sæsonens første glaskonkurrence bliver bedømt. Hvem er dommeren, hvilke bemærkninger får vores billeder med på vejen, og hvem bliver aftenens vindere?? Et nyt talent eller en af de garvede rotter? Der bliver igen udsigt til flotte billeder på tavlen! 16. oktober: ikke noget møde. fordi vi holder fri, fordi det er skolernes efterårsferie. 23. oktober: Irene viser billeder. Irene, som er Laurtis overbo, har rejst en del rundt omkring i hele verden. Når hun nu alligevel var dér, har hun taget en masse spændende og flotte billeder. Dem skal vi se et udvalg af i aften. Husk: aflevering til glas oktober: Bytur i skumringen. (NB: ændret mødested) Vi mødes i Shamrock kl (det er den irske pub i Scala, ligger lige overfor Cirkusbygningen). Når vi er færdige med at mødes, tager vi ud og tager billeder i byen mens det mørkner. Måske bliver det endda helt mørkt, og så tager man jo de bedste billeder. Husk: aflevering til Golden - i en skrækkelig masse kategorier. 6. november: Digital aften. Opfølgning på Tages digitale aften tidligere på året og på arrangementet i Frederikssund. Vi ser på digitale billeder, udveksler fiduser, ideer og erfaringer med det spændende nye medie, som får flere og flere op af stolen og i gang med at lave kreative billeder. Husk: aftale fælles kørsel til København næste tirsdag. 13. november: Bedømmelse af Region Nord dias. (NB: ændret mødested) Det er Nikonklubben, der arrangerer bedømmelsen, så det foregår sikkert inde i byen. Vi skal ind og krydse fingre for vores dygtige diasfotografer, se alle de spændende billeder og sludre med fotovennerne fra de andre klubber. 20. november: Fotoduel mod Downstairs. I aften vil Downstairs prøve at få revance efter den sidste duel, hvor vi tværede dem totalt. Duellen foregår denne gang i farvepapir. Husk et par af dine bedste F/P-billeder til konkurrencen, tudehorn og andet landskampudstyr - der bliver tryk på!!

10 27. november: Bedømmelse af glas 2. Når vi har luftet krudtrøgen ud, kommer der endnu et spændende arrangement på skærmen - i din egen klub!! Der er bedømmelse af sæsonens anden glaskonkurrence, hvor vi får nok en dommer til tavlen og til at fortælle, hvad hun synes om vores billeder. Der bliver spændende at høre kommentarerne, og det bliver ikke mindst spændende hvem der er aftenens dygtige vindere. Husk: aflevering af farvepapir til Region Nord. 4. december: Tre furier - eller flere? Inspireret af en god fotoaften for nogen tid siden, hvor vi havde besøg af De tre furier fra KFAK, har vi i aften fået vores egne furier til at komme og vise et repræsentativt udvalg af deres billeder. Vi byder velkommen til Susanne, Joan og Lise, og måske også Grethe og Marie. 11. december: Juleafslutning. Traditionen tro holder vi jule-hygge i klublokalet. Vi fejrer det med varm glögg og lune og kolde kager, gaver og juleknas og amerikansk lotteri. Tag en lille ting (til ca. 15 kr.) med, som er smukt indpakket til gavelotteriet. Tag også godt med skillemønt med, for vi har også som sædvanligt auktion over fotografiske mærkværdigheder fra pulterkammeret, Pauls baglokale og andre raritetskabinetter. Gør et godt køb - en hadegave for en slik. Husk: aflevering til glas jul og nytår januar 2002: Jørgen viser feriebilleder fra fjernøsten. På den første klubaften i det nye år kommer Jørgen og viser et sortiment af lysbilleder fra Vietnam, hvor han var på sommerferie. Kom med på en gratis tur til billedskønne landskaber, mystiske og fjerne bjergområder og fortidige kulturmonumenter i det fjerneste østen. 15. januar: Besøg af maleren John Klemens. I aften får vi besøg af en maler, John Klemens fra kunstnersammenslutningen DGO98, som viser os et udvalg af sine billeder og fortæller om dem. Bagefter vil han kigge på en (mindre) samling af vores billeder og kommentere dem - og fortælle om billeder sådan i al almindelighed. Det bliver en rigtig billedaften. 22. januar: Bedømmelse af glas 3 Så er det allerede sæsonens tredje glaskonkurrence, der er på plakaten. Kom og få et kig på de nye, spændende billeder, og hør hvad dommeren har fået ud af dem. Hvilket billedsyn ligger til grund for aftenens bedømmelse, og hvem løber af med sejren? Kan vi begynde at gisne om hvem der bliver årets fotograf i de forskellige kategorier?? Husk: aflevering af sort/hvid til Region Nord. Husk også at aftale fælles kørsel til Rebæk/Hvidovre.

11 29. januar: Bedømmelse af farvepapir i Region Nord. (NB: ændret mødested) Rebæk Søpark fotoklub står for bedømmelsen, så vi skal sikkert ud i vestegnen. Denne gang er det klubbens eminente farvefotografer, der står for skud - får vi mon en 1. præmie i år igen? Uanset hvordan det går med konkurrencen, så bliver der udsigt til en masse gode billeder og til et gensyn med alle fotovennerne. 5. februar: Billederne fra den 20. Nationale. I aften ser vi på tætteste hold billederne fra Den 20. Nationale, som havde premiere på landsmødet i Roskilde. Når vi er færdige med at glæde os over de spændende billeder, vælger vi det udvalg, som vi senere på ugen skal have hængt op og udstillet i Herlev Bibliotek. Husk: aflevering til glas februar: Besøg af Claus Neble. I aften vil Claus Neble tage os med på en byvandring i det gamle København. Der bliver forevist stereobilleder fra hovedstaden, som den tog sig ud i 1860 erne og 70erne. Mon vi kan se forskellen til de billeder, vi fik taget på byturen i oktober?? 19. februar: Besøg af Ole E. Høj. Ole Høj var i foråret 2000 på rejse i Kenya, hvor han bl.a. var på safari med 6 samburu krigere og 10 kameler i de meget tørre steppeegne nær Lake Tukana, tæt ved grænsen til Sudan. Ole Høj viser dias fra turen og fortæller om sine oplevelser i en af de afkroge af verden, hvor turister er sjældne. 26. februar: Billedaften Vi har lånt et par af SDF s billedmapper, og får suppleret vores billedsyn med et særlig udvalgt sæt af billeder fra Tages enorme lager. En billedaften, hvor vi kun er os selv og hinanden Udpluk af kommende arrangementer, afleveringer og andre mærkedage: 5. marts: Husk: indlevere til Natur og Portræt 12. marts: Bedømmelse af glas marts: Bedømmelse af sort/hvid i Region Nord, det er Skovlunde, der arrangerer denne gang 9. april: Bedømmelse af natur og portræt 23. april: Bedømmelse af årets billede og klargøring af billeder til Den Nationale / SDF weekenden den maj: Höganäs på besøg, tur til Vangegaard 21. maj: Generalforsamling 2002

12 Kasserer: Jørgen Jakobsen Glaciset 43 B 2800 Lyngby Bestyrelsen Formand: Laurits A. Hansen Skibbyvejen 10 A 4050 Skibby ( ) Billedsekretær: Uwe Hess Søvej Vallensbæk Str Næstformand/referent: Palle Bo Nielsen Nyelandsvej tv 2000 Frederiksberg Suppleant: Cai Nielsen Højbjergvej 47 st.th Herlev Externe konkurrencer: Tage Christiansen Vingeager Glostrup Suppleant: Joan Olsen Femte Juni Plads 3, Frederiksberg Postgiro: ALLE FOTOINTERESSEREDE ER VELKOMNE I FOTOKLUBBEN... ØNSKER DU AT VIDE MERE OM HERLEV FOTOKLUB?? - så kontakt et medlem af bestyrelsen, eller mød op på en klubaften - tirsdag kl HERLEV FOTOKLUB : PERSILLEHAVEN Parterre Breve til bladet m.v. sendes til redaktøren : Paul Nilsson Sorgenfri Foto - Sorgenfri Torv Virum tlf. & fax: ( )

Foto: Tage Christiansen

Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 01-02 Foto: Tage Christiansen Siden sidst Nu er vi igennem efterårssæsonen og den mørke årstid, og det bliver lysere igen. Klubbladet du nu holder i hånden har fået ny redaktør,

Læs mere

Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen

Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 04-05 Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen Siden sidst Godt nytår. Så fik vi afsluttet klubbens 51. år, som jo begyndte med et brag af en jubilæumsudstilling på Gammelgaard, og

Læs mere

G Foto: Tage Christiansen

G Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 05-06 G Foto: Tage Christiansen Siden sidst Godt nytår til alle. Vi er nu kommet over juleferien og halvvejs igennem sæsonen 2005/06. Vi har haft nogle gode arrangementer

Læs mere

Foto: Jesper Plambech

Foto: Jesper Plambech HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 02-03 Foto: Jesper Plambech Siden sidst Godt nytår. Vi er efterhånden kommet os ovenpå julens og nytårets udskejelser, og er kommet i gang med fotoarbejdet. Der var lige

Læs mere

Foto: Tage Christiansen

Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 02-03 Foto: Tage Christiansen Siden sidst Glædelig sommer - eller sensommerer er det nok blevet inden bladet udkommer. Vi har lagt klubbens 48.ende sæson bag os og nærmer

Læs mere

Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf

Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 06-07 Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf Siden sidst Glædelig sommer og vel mødt efter en forhåbentlig god ferie, hvor der er kommet mange gode billeder på chicp en (eller

Læs mere

Stonefaces Foto: Per Valentin

Stonefaces Foto: Per Valentin HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 06-07 Stonefaces Foto: Per Valentin Workshop om naturfoto Klubben afholder en naturworkshop for alle interesserede, herunder medlemmerne, på Vangegaard i weekenden 2. 3.

Læs mere

Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen

Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 03-04 Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen Siden sidst Så går starten på klubbens sæson nr. 50. Jubilæet, som løber af stabelen til januar, kommer efterhånden til at

Læs mere

Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard

Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 15-16 Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard Ohøj og godt nytår! Der er udsigt til en helt forrygende sæson fremme i sejlretningen, men først skal vi lige kigge bagud og se

Læs mere

Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard

Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 07-08 Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard Siden sidst Så er det igen ved at være eftersommer, fotosæsonen starter og du står med et duftende frisk blad i hånden. Bagerst i bladet

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Blad i sol Foto: Carsten Langkjær

Blad i sol Foto: Carsten Langkjær HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 10-11 Blad i sol Foto: Carsten Langkjær Udkigstønden Så er der gået nok et kalenderår og en halv fotosæson, og her midt i snevinteren tager vi hul på forårssæsonen. Hvis

Læs mere

Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen

Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 07-08 Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen Siden sidst Nu er det snart forår, og så træerne får grønne blade og himlen tunge skyer på gråblå baggrund. Så bliver det igen svært

Læs mere

Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller

Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 11-12 Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller Udkigstønden Her midt i sommeren ligger fotoklubben stille, og der er frit syn til alle sider. Vi har haft en god

Læs mere

Foto: Laurits A. Hansen

Foto: Laurits A. Hansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 05-06 Tjeneren Foto: Laurits A. Hansen Siden sidst Nu er det slut med sommerferien (for flere af os) og i gang med en ny fotosæson. Her ved indgangen til et fantastisk spændende

Læs mere

Blad med dråber Foto: Tommy Martens

Blad med dråber Foto: Tommy Martens HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 03-04 Blad med dråber Foto: Tommy Martens Siden sidst Det blev et brag af en åbning af klubbens 50 års jubilæumsudstilling, der fandt sted på Gammel gaard den 10. januar.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 14-15 Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen Udkigstønden Efter et godt overstået årsskifte står vi nu midt i en af de mindst fotoegnede vintre i mange år. Men der er god

Læs mere

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: www.afa-foto.dk Århus den 11/4/2016 Referat af ordinær generalforsamling i AFA 2016. Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Foto: Susanne Sørensen

Foto: Susanne Sørensen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 09-10 Blade Foto: Susanne Sørensen Udkigstønden Hvad er der nu sket med Siden sidst som plejer at stå her på den første side? Ja, der står jo stadig væk noget det du læser,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank. Herlev Fotoklub. 60 år

Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank. Herlev Fotoklub. 60 år HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 13-14 Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank Herlev Fotoklub 1954 2014 60 år Udkigstønden Godt nytår. Lige nu er det umuligt at kigge nogen steder hen fra Herlev

Læs mere

Foto: Søren Andersen

Foto: Søren Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 11-12 Sko børste holdet Foto: Søren Andersen Udkigstønden Lige nu, hvor vi har skiftet et brugt kalenderår ud med et nyt, og hvor vi er halvvejs igennem fotoklubbens sæson,

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen Udkigstønden Godt nytår til alle og velkommen til det nye klubblad. Her fra mastetoppen er der udsigt til et rigtig spændende og afvekslende foto-forår.

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder Vi tager nu hul på et nyt fotoår i Esbjerg Fotoklub 0 En gennemgang af hvad der forventes vil ske i løbet af året. Birthe Diget Der vil kunne forekomme rettelser til programmet. Der kan jo komme ideer

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Viften by night Foto: René Wedel

Viften by night Foto: René Wedel HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 12-13 Viften by night Foto: René Wedel Udkigstønden Så skal vi i gang igen efter julepausen, og her midtvejs igennem sæsonen er det tid til at se lidt bagud og en hel masse

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 08-09 No Foto: Joan Olsen

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 08-09 No Foto: Joan Olsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 08-09 No Foto: Joan Olsen Siden sidst Nu er vi kommet godt i gang med forårssæsonen, selv om der endnu ikke er ret meget forår over vejret. Men det plejer jo at komme, og

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

www.lyngbyfotoklub.dk

www.lyngbyfotoklub.dk Lyngby Fotoklub Virum skole, Parcelvej 169, indgang C, Lokale K 19, 2830 Virum - Giro 1 38 22 92 Postadresse: Formand: Lars Bundesen, 45 85 14 18 e-mail: lars.bundesen@vip.cybercity.dk September 2011 6.,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 2 / 2013

Nyhedsbrev nr. 2 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Nyhedsbrev nr. 2 / 2013 Kære visevenner! I næste uge - den 8. marts - får vi besøg af en kær ven af foreningen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

august - december 2014

august - december 2014 Program august - december 2014 18 August. Feriebilleder + præsentation af programmet og tilmeldinger til Foto Emne konkurrence til borges@rafael.dk. (se den 1. Sep.) Indlevering af billeder til udstilling

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af RNFoto Årsmøde 2017

Referat af RNFoto Årsmøde 2017 Referat af RNFoto Årsmøde 2017 Torsdag den 18. maj 2017 Afholdt hos Ølstykke Fotoklub. Fremmødte: Albertslund Fotoklub Brøndby Strand Fotoklub & RNF Brøndby Strand Fotoklub fotoakrobaterne & RNF Frederikssund

Læs mere

Bro Foto: Niels M. Nielsen

Bro Foto: Niels M. Nielsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 13-14 Bro Foto: Niels M. Nielsen Udkigstønden Nu tager vi hul på en ny, spændende fotosæson med et mylder af aktiviteter. Først og fremmest er der her fra udsigt til klubbens

Læs mere