Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen"

Transkript

1 HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen

2 Siden sidst Så går starten på klubbens sæson nr. 50. Jubilæet, som løber af stabelen til januar, kommer efterhånden til at fylde mere og mere i vores aktiviteter. Vi satser på at det bliver en flot og festlig jubilæumsudstilling, som vi får op at stå på Gammelgaard, og at vi får en uforglemmelig jubilæums- og gallamiddag på Vangegaard. For at det skal lykkes rigtig godt, er det nødvendigt at vi alle sammen yder en indsats, både med at lave gode billeder til udstillingen og med alt muligt andet efterhånden som der bliver brug for det. Ellers har den forgangne forårsperiode budt på to dueller med henholdsvis Frederikssund og Downstairs. De fik begge den revanche, de havde håbet så stærkt på, og det undte vi dem sådan set også. Nu er det os, der skal tage os ekstra meget sammen, når vi allerede til vinter har udfordret Frederikssund til duel på farvepapir. Downstairs må vente i skræk lidt endnu. Vi har haft nogle dejlige ture ud i naturen, og specielt sæsonens seneste, hvor vejret var godt, blev helt vellykkede. Vejret er tit bedre om sommeren end når det regner. Nu bliver det spændende at se, hvilke billeder der kommer ud af udflugterne, og om vi på den måde kan løfte klubbens niveau i naturbilleder. Der bliver efterhånden arbejdet meget med digitale billeder i klubben, både af dem med digitale kameraer og dem med de gode gammeldags, og hvor man scanner sine negativer eller dias til videre forbedring indeni PC en. Digitalerne har ikke nyhedens interesse længere, men til gengæld har fotograferne fået godt fat i teknikken og kan udnytte den til at lave billeder, som for det meste er fuldt på højde med traditionelt fremstillede billeder. Vi har aldrig i klubbens konkurrencer skelnet mellem digitale og analoge billeder, men har ladet de forskellige teknikker konkurrere på indhold og kvalitet. Både i den afsluttede og i den kommende sæson er det flere aftener, som er afsat til digitale teknikker, fordi der er mange af os, som endnu har brug for en (kraftig) håndsrækning til at blive fortrolig med den nye måde at gøre det på. Vi vil tage en ny aktivitet op hen igennem jubilæumsåret, idet vi sætter sportsfotografering på plakaten. Ideen stammer fra Herlev Medborgerhus, og er planlagt at kulminere til efteråret 2004, hvor vi skal udstille en serie billeder derhenne, som viser idrætten i Herlev samtidig med at arrangementet Årets sportsnavn bliver afholdt. Vi har søgt om støtte til film og papir mv. til udstillingen, og vores engagement i sagen kommer til at afhænge en hel del af, hvor meget økonomisk hjælp vi får. Det er dog nok en god ide at begynde allerede i efterårssæsonen at overveje, hvilke sportsbilleder, man har lyst til at arbejde med, og indenfor hvilke sportsgrene, det kan lykkes at realisere de billeder. Måske får vi nogle helt anderledes billeder med fart og tempo at se i denne sæson?

3 Referat af ordinær generalforsamling den 27. maj 2003 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Billedsekretærens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab og budget; vedtagelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer m.v. 7. Eventuelt Der var 9 medlemmer til stede. Det var den samlede bestyrelse, én suppleant, de to revisorer og et enkelt medlem helt uden portefølje. Ad 1. Lise Aagaard blev foreslået til dirigent og blev straks valgt. Hun bad Jesper holde mund, og da der således var ro, konstaterede hun at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt langt varsel. Det blev afklaret at den var beslutningsdygtig på trods af det lille fremmøde. Ad 2. Formanden, alias Laurits A. Hansen, aflagde beretning om begivenhederne i klubbens sæson nr. 49. Vi har igen i år haft mange vellykkede klubaftener. Vi har haft besøg af bl.a. Erland Pillegaard, som viste sine meget personlige billeder, og af Leif Schrack- Nielsen, som viste rejsebilleder fra Madagascar. Vi har haft flere billedkunstnere til at besøge os, her skal især fremhæves Peter Hesk, som var mester for en fantastisk aften, og Thilde Norlin og Søren Skram. Ud over at vise deres egne værker, gav kunstnerne kommentarer og kritik til et udvalg af vores, og det var hver gang spændende og inspirerende at opleve et billedsyn, som ikke er det sædvanlige for fotoklubber. Vi har haft en hel del aktiviteter om digitale billeder, som omkring halvdelen nu bruger. Tak for indsatsen fra Jesper, Lise og Tage. Af vores egne medlemmer har Jesper vist rejsebilleder fra Gambia, og både Uwe og Tage har stået for en retrospektiv aften med billeder fra alle årene. Vi har haft nogle gode byture til både København og Roskilde, en vellykket tur til Louisiana og en noget regnfuld tur til Nordskoven. Vi har haft dueller med henholdsvis Frederikssund og Downstairs, og begge steder har vi nu en revanche til gode - og så kommer vi ikke mere ind på det! Klubben har vist et udvalg af billeder fra Den Nationale på Herlev Bibliotek, det var en pæn men lidt klemt udstilling, som igen gav god opmærksomhed. Vi har i årets løb fået hele fire nye medlemmer, Ilse, Kurt, Tommy og Daniel. Daniel måtte dog kort efter rejse til udlandet, men alligevel er vi et par stykker mere end i sidste sæson, og det er en god udvikling.

4 I Region Nord har klubben igen markeret sig godt i de to kategorier, hvor vi huskede at deltage. Tillykke til Lotte med en flot placering i sort/hvid. Og i SDF s landskonkurrence var klubben helt fremme: Lise og Uwe fik igen sølv i lyddias, formanden selv bronze i farvepapir, og klubben fik ud over alle lyddiasserne antaget 9 billeder. Heraf bidrog Jesper med 4, Uwe med 2, og Laurits, Susanne og Tage med hver ét. Der er indledt en rengøringskampagne i lokalet, især af hensyn til de, der ikke kan tåle støv, og det har hjulpet en del. Helt godt bliver det nok først, når vi får skiftet gulvbelægningen ud. Afslutningsvis takkede formanden alle medlemmer for deres indsats i og udenfor klubben, dommerhverv og hvad det måtte være. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning, som forsamlingen herefter godkendte med applaus. Farvepapir: 1. Jesper Plambech; 2. Tage Christiansen; 3. Lise Aagaard Dias: 1. Kurt Engelhardt; 2. Jørgen Jakobsen; 3. Susanne Sørensen. I dias måtte der omtælling til, fordi Kurt og Jørgen lå á point. Konkurrencerne i Natur og Portræt blev bedømt af Peder B. Pedersen fra Halsnæs. Her vandt Jesper i natur, og Jørgen i portræt - med et billede af Jesper. Konkurrencen Årets billede blev bedømt på Fyn af Gruppe 2000 af Bent Smed, Rune Toftrup og Carlo Pedersen. Vinderne var: Monochrome (sort/hvid): Tage Christiansen, med sig selv, Laurits og Jørgen på en stærkt delt 2. plads. Farvepapir: Jesper Plambech, og han fik også 2. pladsen med Lise og Tage på en delt 3. plads Ad 3. Billedsekretæren alias Uwe Hess præsenterede statistikkerne for årets konkurrencer. Deltagelsen i de fire glaskonkurrencer var stigende i farvepapir men aftagende i både sort/hvid og dias. Konkurrencerne var bedømt af Jørgen Bresson fra Albertslund, Kurt Jeppesen fra Jernbanerne, Michael Rønsdorf for Biogon og Ove Lyngsie fra KFAK. I den samlede stilling blev de bedst placerede: Monochrome (sort/hvid): 1. Jørgen Jakobsen; 2. Tage Christiansen; 3. Jesper Plambech Dias: Jørgen Jakobsen, skarpt forfulgt af Jesper på både 2. og 3. plads. Uwe delte successivt de flotte, store præmieglas ud. Ad 4. Kassereren Jørgen Jakobsen gennemgik de uddelte papirer: det reviderede regnskab, regnskab for Vangegårdturen sammen med Höganisserne, og bestyrelsens forslag til budget for det kommende finansår. Der var et lille underskud på 317 kr., hvilket imidlertid var en del bedre end

5 budgettet. Forklaringen er især, at vi er flere medlemmer som betaler godt med kontingent. Desuden har vi solgt en forstørrelsesoptik, som vi havde fået forærende, og juleauktionen gik igen godt. I forhold til budgettet har der været lidt større udgifter til SDF s landskonkurrence, fordi vi var mange der deltog, til reparation af lysbilledapparater, fordi vi fik ordnet en erstatning for klubbens elendige Pradovit på den samme konto, og til administration, fordi kassereren havde flottet sig og købt nye kolonnebøger. Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, heller ikke til regnskabet over turen til Vangegaard. Den anden revisor, Susanne, mente at det var et flot regnskab, og herefter blev regnskabet godkendt med højlydt klappen. Så gennemgik Jørgen forslaget til budget, som var baseret på et forøget kontingent som følge af forventede udgifter til klubbens jubilæum. Bortset herfra var der forventninger om uændrede indtægter og udgifter over hele linien. Kontingentet har været uændret 40 kr. pr. måned i 10 år. Jesper så hellere, at der blev opkrævet et engangsbeløb til jubilæet end at kontingentet blev hævet, fordi han mente, at der ville være modstand mod et højere kontingent. Der var imidlertid ikke andre af de tilstedeværende, som udtalte sig imod budgetforslaget og en kontingentforhøjelse. Herefter blev budgettet vedtaget enstemmigt men helt uden klappen. Ad 5. Der var ikke fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Ad 6. Der skulle i år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer. Laurits blev genvalgt til formand. Uwe og Tage var villige til at genopstille til bestyrelsen, og de blev straks valgt. Jesper og Cai - som imidlertid ikke var til stede men som garanteret ikke havde noget imod det - blev begge genvalgt til suppleanter. Også de to revisorer, Lise og Susanne, blev genvalgt. Ilse blev foreslået til posten som revisorsuppleant, og blev øjeblikkeligt valgt. Alle valg foregik under heftige klapsalver, og efter valgene havde alle fremmødte fået en tillidspost. Ad 7. Under eventuelt var der flere, som ønskede ordet. Uwe nævnte vinterens udflugt til Sverige som et eksempel på en god tur, som vi godt kunne gøre til en tradition. Hvis vores årlige tur med Höganisserne ebber ud, skal vi sørge for nye, livskraftige traditioner. Under diskussionen blev det blandt meget andet foreslået at arrangere weekendtur med andre fotoklubber, fx Downstairs. Også en tur til Öland blev nævnt. Ilse foreslog, at de billeder der vinder i de enkelte glaskonkurrencer bliver scannet og lagt på klubbens hjemmeside. Det forslag var der almindelig tilslutning til. Desuden nævnte hun, at det godt kunne være svært at komme

6 i gang med at fotografere, og hun kunne godt tænke sig at være med som føl hos forskellige medlemmer. På stedet fik hun adskillige tilbud af slagsen. Jesper foreslog, at lidt flere gik ind i turnussen med at gøre rent i klubben. Det koster ikke andet end at møde en halv time tidligere og køre en tur med støvsugeren, og det behøver kun at være ca. hver 14. dag, hver 3. uge for at holde det rimelig rent. Flere nævnte, at det skulle de nok tænke på. Det blev nævnt, at der måske også var behov for en turnus for oprydning og opvask efter klubaftenerne. Jesper spurgte til hvornår ventilationen bliver sat op, hvilket Jørgen mente ville kunne ske i løbet af sommeren. Laurits refererede ganske kort fra Region Nord årsmøde, som han havde overværet. Han nævnte, at der er mulighed for at disponere over Vesterbro Kulturhus til alle mulige fotografiske aktiviteter, og at der kan lægges billeder ind på Region Nord s hjemmeside. Da debatten ebbede ud afsluttede Lise generalforsamlingen og takkede for lydhørhed og pæn opførsel Herefter stod Ilse for lodtrækningen af to flasker rødvin blandt de 5 medlemmer, som havde betalt kontingent et helt år forud. Præmien blev vundet af Tage. - ref.: Jørgen

7 Konkurrenceresultater og statistik Årets fotograf Monocrome Antal billeder Jørgen Tage Jesper Lotte 2 33 Lise 2 30 Laurits 1 22 Ialt 53 Opnået point Farvepapir Antal billeder Opnået point Jesper Tage Lise Susanne Uwe 8 59 Laurits 4 51 Ove 4 48 Daniel 4 37 Lotte 4 26 Kurt 1 18 Ialt 83 Dias Antal billeder Opnået point Kurt 10 95* Jørgen 16 95** Susanne Jesper 4 77 Paul 4 76 Laurits 4 63 Lotte 4 48 Ialt / 02 var der 5 deltagere med 71 deltagende billeder / 01 var der 6 deltagere med 45 deltagende billeder / 00 var der 6 deltagere med 38 deltagende billeder / 99 var der 6 deltagere med 47 deltagende billeder / 98 var der 11 deltagere med 92 deltagende billeder 2001 / 02 var der 9 deltagere med 63 deltagende billeder / 01 var der 9 deltagere med 75 deltagende billeder / 00 var der 7 deltagere med 59 deltagende billeder / 99 var der 12 deltagere med 75 deltagende billeder / 98 var der 13 deltagere med 116 deltagende billeder 2001 / 02 var der 8 deltagere med 66 deltagende billeder / 01 var der 6 deltagere med 70 deltagende billeder / 00 var der 6 deltagere med 76 deltagende billeder / 99 var der 5 deltagere med 56 deltagende billeder / 98 var der 7 deltagere med 97 deltagende billeder * 117 for de 5 bedste ** 116 for de 5 bedste

8 Monocrome 1 Tage 2 Laurits 3 Jørgen 4 Tage 5 Jørgen Konkurrenceresultater og statistik Årets billede Der var afleveret 15 billeder af 5 autorer, 2002 / billeder 6 autorer, 2001 / billeder af 3 autorer, 1999 / billeder af 3 autorer, 1998 / billeder 5 autorer 1997 / billeder 6 autorer Farvepapir 1 Jesper 2 Jesper 3 Lise 4 Tage 5 Jesper Der var afleveret 24 billeder af 6 autorer, 2002 / billeder af 7 autorer, 2001 / billeder af 6 autorer, 1999 / billeder af 6 autorer, 1998 / billeder, 6 autorer 1997 / billeder 7 autorer Dias 1 Jørgen 2 Jesper 3 Jesper 4 Jørgen 5 Jørgen Der var afleveret 17 billeder af 5autorer / billeder 4 autorer, 2000 / billeder af 4 autorer, 1999 / billeder af 5 autorer, 1998 / billeder, 4 autorer 1997 / billeder 6 autorer Natur og Portræt Den årlige konkurrence i Portræt og Natur, blev bedømt af Peder B. Pedersen og vinderne blev i Portræt: Jørgen Jakobsen Natur: Jesper Plambech Tillykke Så har vi fået resultaterne fra SDF s landskonkurrence, den 22. nationale. Det er især i kategorien Natur/papir, klubben har markeret sig stærkt med en bronzemedalje (til Uwe) og et diplom (til Kurt). Vi husker, at Kurt lige netop lod sig presse til at indsende ét billede, og det var åbenbart nok til diplomet. Tillykke til de to dygtige fotografer!! Lise: MC Træ i sne. Laurits: MC No. Tage: MC 3 X kirke, Kuglen, FP Åkande, Natur Birketræ. Uwe: FP Badehus i Skanör I, Låge i Hede, Natur Sten i is Tosteberga (bronzemedalje). Kurt: Natur Efterårs Mosaik Guldsmed (diplom). Jørgen: Dias Bræddevæg. Til gengæld får vi ikke nogen lyddias færdige til landsmødet denne gang, så vi må afstå fra de medaljer, diplomer og andre udmærkelser, som klubben ellers plejer at høste i den disciplin.

9 Konkurrencer Tilbagelevering af billederne sker normalt samme dag som bedømmelsen, dog bliver ofte de 10 bedste i Region Nord udstillet ca. 1 måned efter bedømmelsen. Type Indlevering Bedømmelse Sted Herlev FK, Glas september 07. oktober Herlev Herlev FK. Port 16. september 28. oktober Herlev, dom. Hesk SDF, alle mm 30. april 27. september Esbjerg Region Nord. Dias 30. september 23. oktober Frederikssund Herlev FK. Glas oktober 25. november Herlev Region Nord. FP 25. november 04. februar Torstrup FK Herlev FK. Glas december 20. januar Herlev Region Nord. S/H 27. januar 17. marts Gråtonerne Herlev FK. Glas februar? Herlev Husk også: Herlev FK. Fototur ifølge program 03. og 10. juni Ser på billederne 16. september Herlev Frederiks FK. Rally 07. september? Frederikssund Herlev FK. Digitale fotografer har op til 10 billeder med 09. september, forklarer om deres billeder Herlev Resultater fra Region Nord mm. Den 18. marts afholdt Ølstykke Fotoklub konkurrencen i sort/hvid, der var som vanligt et stort fremmøde til bedømmelse ved dommer Tove Thage. Vi havde 8 billeder med ud af de 113 indleverede, flg. fik antaget, Laurits 1 stk. Jesper 1 stk. Jørgen 1 stk. og Tage 2 stk. Vinder blev William Gaarde Nissen, Torstorp FK. 2. Bent Kramer, Gråtonerne FK. 3. Mogens Herskind, Ølstykke FK, 4. Rafael Borges Gråtonerne FK, 5. Janne Bjarnholt, KFAK. Husk at deltage i Region Nords konkurrencer, der er penge at vinde. Se afleverings datoer andet sted i bladet.

10 Program efterår 2003 / vinter august: Vi mødes på Bakken Første klubaften i sæsonen bliver en Bakketur. De, der har lyst, aftaler fælles spisning på et af de hyggelige spisesteder med Jørgen. Vi mødes så med resten af banden udenfor Bakkens Hvile kl , nyder en stille genstand, og går derefter ud og fotograferer fest og farver mens sommernatten sænker sine blå nuancer over motiverne. 26. august: Besøg af en kunstner Laurits har engageret en kunstner til at komme og vise et udvalg af sine billeder og fortælle om dem og om billeder i almindelighed. Det er stadig en hemmelighed, hvem der er tale om - kom og bliv både overrasket og inspireret! 2. september: Billeder fra Region Nord Vi låner en billedsamling fra en Region Nord-konkurrence og bedømmer selv de indsendte billeder. Kommer vi frem til samme resultat, som dommeren gjorde? Synes vi stadigvæk, at vores egne billeder er så meget bedre?? Uanset om du får svar på spørgsmålene, så bliver der massevis af flotte affotograferede billeder på lærredet i aften. søndag d. 7. september: Frederikssund Fotorally (NB: ændret mødedag og -sted) Mødested er i Elværket, overfor kirken mellem kl. 09 og 10, hvor der er morgenkaffe. Starten går kl dut til kapfotografering på to bundne emner i den morgensløve by. Der må bruges både sort/hvid, farve og digitaler. Når rally et er overstået, kører vi over broen til Laurits & Lissi, hvor vi spiser madpakker. Dagen rundes af med en gang naturfotografering i det nordligste Horns Herred. 9. september: Digital billedaften Som opfølgning på forårets digitale arrangementer har alle, der arbejder med den slags billeder, lavet op til ca. 10 billeder på CD og/eller papir. Vi viser hver især vores kunstværker og fortæller, hvordan vi har gjort, og modtager forsamlingens kommentarer og gode råd. Med videre. HUSK:. aflevere til Glas 1

11 16. september: Vores egne naturbilleder Vi ser på hvad der kom ud af forsommerens indsats på naturfoto - de to ture 3. og 10. juni. Alle, der var med, har til i aften lavet billeder, som kan vises og kommenteres. Vi vil igen undres over, hvor forskellige billeder der kan komme ud af, at vi render oven i hinanden og fotograferer. Og der bliver kritik, som man kan gå hjem og arbejde videre på, så billederne bliver helt perfekte til den næste Nationale. HUSK: aflevere port billeder til bedømmelse 23. september: Bytur i København (NB: ændret mødested) Vi mødes over en pint i Shamrock kl (også kendt som Twin Irish Pubs, den irske pub i Scala, overfor Cirkusbygningen). Når vi så er færdige med at mødes, går vi ud og tager billeder i byen mens det tusser. Husk: aftale fælles rejse eller kørsel til landsmødet i weekenden september: SDF Landsmøde i Esbjerg SDF s landsmøde er i år helt ovre i Esbjerg. Vi skal igen mødes med alle vennerne fra de andre fotoklubber og se landsudstillingen (Den 22. Nationale) for første gang. Vi skal også med til alle de spændende aktiviteter, til landsmødemiddag, vi skal modtage alle vores udmærkelser og feste. 30. september: Jesper viser billeder og måske digitale lyddias I aften vil Jesper stå for billed- og muligvis også lydsiden. Han viser et udvalg af de imponerende flotte billeder fra sine mange ture i udkanterne af den danske natur. Desuden har han endda strikket nogle af dem sammen til foreløbige udkast til klubbens første digitale lyddias, som måske virker. Vi vil beundre billederne og glæde os over, hvad den ny teknologi også kan bruges til. Husk: aflevere dias til Region Nord 7. oktober: Bedømmelse af glas 1. Så er det i aften, sæsonens første glaskonkurrence bliver bedømt. Hvilke kreative kommentarer giver dommeren vores billeder med på vejen, og hvem bliver aftenens heldige vindere?? Er det igen et af de nye talenter, eller for en gangs skyld en af de garvede rotter? Der er udsigt til flotte billeder på tavlen! 14. oktober: Efterårsferie Der er ikke noget møde, fordi vi fejrer skolernes efterårsferie.

12 21. oktober: Digital aften med Michael Rønsdorf Vi har i aften fået Michael, som er professionel Photoshop-bruger, til at komme og fortælle om sine bedste fifs, så vores digitale billeder kan blive endnu bedre og flottere. Der er vist mange, som husker Michaels billeder fra hans bedømmelse af forårets glaskonkurrence og især hans strålende farver. Nu kan du lure nogle af hans tricks af og få inspiration til dine egne computerbilleder. Efter Michaels inspirerende indlæg, bliver der udleveret en CD med billeder til alle interesserede, som selv kan eksperimentere med Photoshop og senere vise os andre resultatet - den 13. januar. Husk: aflevering til glas 2. Husk også at aftale fælles kørsel til på torsdag 23. oktober: Bedømmelse af Region Nord konkurrence i dias (NB: i Frederikssund) Vi mødes med fotovennerne i Region Nord, denne gang i Frederikssund (Ved Kirken 6) kl og hører hvad dommeren har fået ud af vores dias - og de andres. Kom og se en masse flotte og/eller interessante billeder. 28. oktober: Besøg af Peter Hesk Det er endnu en gang lykkedes os at få billedhuggeren og grafikeren Peter Hesk til at komme og besøge os i klubben. Denne gang tager han udgangspunkt i vores billeder indenfor emnet Port. Kom og få en uforlignelig billedsnak og en ny, inspirerende vinkel på dit billedsyn. 4. november: Forkritik af billeder til jubilæumsudstillingen I aften ser vi på de serier eller kollektioner, som vi hver især har forberedt gennem lang tid til klubbens store jubilæumsudstilling på Gammelgaard til januar. Vi giver gode råd og ideer til færdigbehandling af villederne, eller til at vælge. Det skulle gerne være billeder af allerypperste kvalitet, der kommer op og hænge til 50-års jubilæet. Husk: fælles transport til Peter Herskind næste gang. 11. november: Fotogravure - besøg hos Peter Herskind (NB: Ændret mødested) Vi besøger Peter Herskind i hans fotogravure-laboratorium i Ølstykke, og forsøger os med den spændende, gamle teknik. Medbring et egnet sort/hvid billede i størrelse A4, 18x24 eller tilsvarende, og se hvad der kan komme ud af det. 18. november: Lyddias Der er i aften et glædeligt gensyn med et sortiment af klubbens lyddias-serier, både de gode, gamle og de nyere. Det lykkedes jo ikke helt at få nogle nye serier færdige til landsmødet i år, så nu starter vi i god tid inden næste år med en inspirerende aften hvor der er farver, bevægelse og lyd på programmet.

13 25. november: Bedømmelse af glas konkurrence nr. 2 Så er der nok en nervepirrende bedømmelse i klubben! Det er sæsonens anden glaskonkurrence, hvor vi får nok en dommer til tavlen og til at fortælle, hvad hun synes om vores billeder. Det bliver spændende at høre kommentarerne, og det bliver ikke mindst spændende, hvem der er aftenens dygtige vindere. Husk: aflevere farvepapir til Region Nord. 2. december: Pariseraften I aften tager vi på en tankerejse til byernes by - Paris. Medbring billeder fra Paris og lidt pariserstemning - så indtager vi begge dele sammen med lidt lokal vin og flûtes med eller uden ost. 9. december: Julehygge Det er sidste mødeaften i år. Den benytter vi traditionen tro til julehygge og nissesjov. Herunder en medrivende auktion over fotografiske mærkværdigheder, gamle apparater og næsten intakte himstregimser. Tag en lille ting (til ca. 15 kr.) med, som er smukt indpakket, til vores gavelotteri. Kom og hyg, og gør et kup. Der er hadegaver for ingen verdens penge, og de går lige i klubkassen. Husk: aflevering til glas 3.

14 6. januar 2004: Forberedelser til jubilæet Nu er det i sidste øjeblik. På lørdag åbner jubilæumsudstillingen, og vi gør de sidste detaljer klar og lapper de løse ender. 10. januar: Jubilæum - åbning af jubilæumsudstilling på Gammelgard (NB: lørdag) Festlig fernisering og herlig hyldest finder sted i kulturhuset Gammelgaard, hvor mange prominente gæster og fotovenner fra nær og fjern kommer og hjælper os med at fejre klubbens 50 års fødselsdag. 13. januar: Digital aften Vi ser på hvad der er kommet ud af de billeder, som blev delt ud på CD på Michael Rønsdorfs aften. Ud fra de forskellige billeder, som vi hver især har frembragt, diskuterer vi både billeder, teknik og smag, og vi udveksler digitale fifs januar: jubilæumsfest på Vangegaard (NB: weekend) Gallafest i anledning af klubbens 50 års jubilæum. Den finder sted på Vangegaard, hvor vi ellers plejer at mødes med Höganisserne, og hvor der nu er dækket op til det helt store. Vi fejrer os selv og hinanden. 20. januar: Bedømmelse af klubkonkurrence - glas nr. 3 Så er det tid til sæsonens tredje glaskonkurrence. Vi ser på de nye, flotte billeder, og hører hvad dommeren har fået ud af dem. Hvilket billedsyn ligger til grund for aftenens bedømmelse, og hvem er de dygtige billedmagere, der løber af med de tre glas? Tegner der sig monstro et billede af, hvem der bliver årets fotograf i de forskellige kategorier?? 27. januar: Portrætaften i klubben Laurits har taget et mindre lysanlæg med, og viser hvordan man lægger et dekorativt, klædeligt lys på forskellige ansigter og måske også andre legemsdele. Prøv selv - og tag nogle gode portrætter til emnekonkurrencen senere på sæsonen. Husk: aflevere sort/hvid til Region Nord 3. februar: Besøg af Pernille Mejslow I aften får vi besøg af billedkunstneren Pernille Mejslow, som viser en samling af sine værker. Det er både malerier, akvareller og fotogravure. Kom og se nogle spændende og anderledes billeder og få inspiration til de mørke vinteraftener. Husk: aflevering til glas 4. Husk også fælles kørsel i morgen. Du kan også komme til orde i bladet Send dit indlæg til Tage

15 4. februar: Bedømmelse af Region Nord farvepapir (NB: det er en onsdag) I aften er det Torstrup Fotoklub, som for nylig har tilsluttet sig Region Nord, der står for arrangementet. Der er igen lagt op til en spændende aften, hvor vi skal se en hel masse billeder, hylde de heldige vindere, og mødes med fotovenner fra de andre klubber i området. Husk: fælles transport til TV byen 10. februar: Vi besøger TV byen Vi regner med, at vi har fået besnakket os til et besøg bag skærmen i TV byen. Nærmere afklaring og flere oplysninger - herunder om mødested og -tid følger. 17. februar: Sportsfotografering Så går starten for en fælles aktivitet, der kører igennem en del af jubilæumsåret: sportsfotografering. Vi besøger en række sportsklubber i Herlev og fotograferer deres aktiviteter. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med action, fut og fart i billederne, så er det nu, du kan begynde at bygge din grundform op. 24. februar: Billederne fra den Nationale I aften ser vi billederne fra Den 22. Nationale, som første gang blev vist på Landsmødet i Esbjerg. Denne gang har vi tid til at se og diskutere billederne, og samtidig udvælger vi de billeder, som skal vises på biblioteket. Husk: aftale hvem der hænger billeder op på torsdag. 2. marts: Duel med Frederikssund Fotoklub Vi har en revanche til gode mod Frederikssund Fotoklub, som jo vandt i vores seneste træfning på dias. Denne gang kommer de til os, og kampen foregår på farvepapir. Derfor skal vi møde op alle sammen, og medbringe vores to allerbedste farvede billeder, så vi kan få genoprettet selvtilliden. 9. marts: Endnu ikke programlagt 16. marts: Besøg af Carlo Pedersen Carlo, som er næstformand og PR-specialist i landsforbundet SDF, tager faktisk også billeder. Han er endda god til det, og har vundet mange udmærkelser i ind- og udland. I aften kommer han forbi og viser os et skønsomt udvalg af sine billeder til beundring og inspiration, og vi får nok en god billedsnak ud af det også. 17. marts: Bedømmelse af Region Nord konkurrence i sort/hvid Bedømmelsen foregår i Vesterbro Kulturhus, og det er Gråtonerne, som har arrangeret arrangementet. Glæd dig til næste nummer af bladet

16 Kasserer: Jørgen Jakobsen Glaciset 43 B 2800 Lyngby Formand: Laurits A. Hansen Skibbyvejen Skibby Lis- Billedsekretær: Uwe Hess Søvej Vallensbæk Str Næstformand/referent: Joan Olsen 5. Juni Plads 3, Frederiksberg Suppleant: Cai Nielsen Højbjergvej 47 st. th Herlev Externe konkurrencer: Tage Christiansen Vingeager Glostrup Suppleant: Jesper Plambech Høje Gladsaxe 72, 1. tv Søborg Postgiro: ALLE FOTOINTERESSEREDE ER VELKOMNE I FOTOKLUBBEN.. ØNSKER DU AT VIDE MERE OM HERLEV FOTOKLUB - så kontakt et medlem af bestyrelsen, eller mød op på en klubaften-tirsdage HERLEV FOTOKLUB: PERSILLEHAVEN PARTERRE Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren Tage Christiansen Vingeager Glostrup

Foto: Jesper Plambech

Foto: Jesper Plambech HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 02-03 Foto: Jesper Plambech Siden sidst Godt nytår. Vi er efterhånden kommet os ovenpå julens og nytårets udskejelser, og er kommet i gang med fotoarbejdet. Der var lige

Læs mere

Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen

Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 04-05 Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen Siden sidst Godt nytår. Så fik vi afsluttet klubbens 51. år, som jo begyndte med et brag af en jubilæumsudstilling på Gammelgaard, og

Læs mere

Blad med dråber Foto: Tommy Martens

Blad med dråber Foto: Tommy Martens HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 03-04 Blad med dråber Foto: Tommy Martens Siden sidst Det blev et brag af en åbning af klubbens 50 års jubilæumsudstilling, der fandt sted på Gammel gaard den 10. januar.

Læs mere

Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard

Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 07-08 Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard Siden sidst Så er det igen ved at være eftersommer, fotosæsonen starter og du står med et duftende frisk blad i hånden. Bagerst i bladet

Læs mere

Foto: Tage Christiansen

Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 02-03 Foto: Tage Christiansen Siden sidst Glædelig sommer - eller sensommerer er det nok blevet inden bladet udkommer. Vi har lagt klubbens 48.ende sæson bag os og nærmer

Læs mere

Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf

Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 06-07 Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf Siden sidst Glædelig sommer og vel mødt efter en forhåbentlig god ferie, hvor der er kommet mange gode billeder på chicp en (eller

Læs mere

G Foto: Tage Christiansen

G Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 05-06 G Foto: Tage Christiansen Siden sidst Godt nytår til alle. Vi er nu kommet over juleferien og halvvejs igennem sæsonen 2005/06. Vi har haft nogle gode arrangementer

Læs mere

Foto: Tage Christiansen

Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 01-02 Foto: Tage Christiansen Siden sidst Nu er vi igennem efterårssæsonen og den mørke årstid, og det bliver lysere igen. Klubbladet du nu holder i hånden har fået ny redaktør,

Læs mere

Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller

Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 11-12 Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller Udkigstønden Her midt i sommeren ligger fotoklubben stille, og der er frit syn til alle sider. Vi har haft en god

Læs mere

Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard

Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 15-16 Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard Ohøj og godt nytår! Der er udsigt til en helt forrygende sæson fremme i sejlretningen, men først skal vi lige kigge bagud og se

Læs mere

Stonefaces Foto: Per Valentin

Stonefaces Foto: Per Valentin HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 06-07 Stonefaces Foto: Per Valentin Workshop om naturfoto Klubben afholder en naturworkshop for alle interesserede, herunder medlemmerne, på Vangegaard i weekenden 2. 3.

Læs mere

Foto: Søren Andersen

Foto: Søren Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 11-12 Sko børste holdet Foto: Søren Andersen Udkigstønden Lige nu, hvor vi har skiftet et brugt kalenderår ud med et nyt, og hvor vi er halvvejs igennem fotoklubbens sæson,

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB nr. 1 KLUBBLAD 01-02 Foto : Uwe Hess

HERLEV FOTOKLUB nr. 1 KLUBBLAD 01-02 Foto : Uwe Hess HERLEV FOTOKLUB nr. 1 KLUBBLAD 01-02 Foto : Uwe Hess Siden sidst... Der er løbet meget vand ud af ørerne siden sidste blad udkom, og lidt er der da også løbet ud siden sæsonen startede igen efter sommerferien

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Foto: Laurits A. Hansen

Foto: Laurits A. Hansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 05-06 Tjeneren Foto: Laurits A. Hansen Siden sidst Nu er det slut med sommerferien (for flere af os) og i gang med en ny fotosæson. Her ved indgangen til et fantastisk spændende

Læs mere

Referat af RNFoto Årsmøde 2017

Referat af RNFoto Årsmøde 2017 Referat af RNFoto Årsmøde 2017 Torsdag den 18. maj 2017 Afholdt hos Ølstykke Fotoklub. Fremmødte: Albertslund Fotoklub Brøndby Strand Fotoklub & RNF Brøndby Strand Fotoklub fotoakrobaterne & RNF Frederikssund

Læs mere

Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank. Herlev Fotoklub. 60 år

Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank. Herlev Fotoklub. 60 år HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 13-14 Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank Herlev Fotoklub 1954 2014 60 år Udkigstønden Godt nytår. Lige nu er det umuligt at kigge nogen steder hen fra Herlev

Læs mere

marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen

marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen marts april maj juni 2010 www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen Velkommen til forårssæsonen 2010 Endnu en gang har vi haft et kreativt programudvalg, og bredden i programmet, Negativt Oplysnings Forbunds

Læs mere

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 14-15 Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen Udkigstønden Efter et godt overstået årsskifte står vi nu midt i en af de mindst fotoegnede vintre i mange år. Men der er god

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Foto: Susanne Sørensen

Foto: Susanne Sørensen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 09-10 Blade Foto: Susanne Sørensen Udkigstønden Hvad er der nu sket med Siden sidst som plejer at stå her på den første side? Ja, der står jo stadig væk noget det du læser,

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen Udkigstønden Godt nytår til alle og velkommen til det nye klubblad. Her fra mastetoppen er der udsigt til et rigtig spændende og afvekslende foto-forår.

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Bro Foto: Niels M. Nielsen

Bro Foto: Niels M. Nielsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 13-14 Bro Foto: Niels M. Nielsen Udkigstønden Nu tager vi hul på en ny, spændende fotosæson med et mylder af aktiviteter. Først og fremmest er der her fra udsigt til klubbens

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder Vi tager nu hul på et nyt fotoår i Esbjerg Fotoklub 0 En gennemgang af hvad der forventes vil ske i løbet af året. Birthe Diget Der vil kunne forekomme rettelser til programmet. Der kan jo komme ideer

Læs mere

Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen

Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 07-08 Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen Siden sidst Nu er det snart forår, og så træerne får grønne blade og himlen tunge skyer på gråblå baggrund. Så bliver det igen svært

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Blad i sol Foto: Carsten Langkjær

Blad i sol Foto: Carsten Langkjær HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 10-11 Blad i sol Foto: Carsten Langkjær Udkigstønden Så er der gået nok et kalenderår og en halv fotosæson, og her midt i snevinteren tager vi hul på forårssæsonen. Hvis

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Viften by night Foto: René Wedel

Viften by night Foto: René Wedel HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 12-13 Viften by night Foto: René Wedel Udkigstønden Så skal vi i gang igen efter julepausen, og her midtvejs igennem sæsonen er det tid til at se lidt bagud og en hel masse

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: www.afa-foto.dk Århus den 11/4/2016 Referat af ordinær generalforsamling i AFA 2016. Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

www.lyngbyfotoklub.dk

www.lyngbyfotoklub.dk Lyngby Fotoklub Virum skole, Parcelvej 169, indgang C, Lokale K 19, 2830 Virum - Giro 1 38 22 92 Postadresse: Formand: Lars Bundesen, 45 85 14 18 e-mail: lars.bundesen@vip.cybercity.dk September 2011 6.,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

2009 januar februar marts

2009 januar februar marts november december 2009 januar februar marts 2010 www.fotoklubnegativ.dk Peter Johansen Velkommen til vintersæsonen 2009-2010 Her er så Fotoklubben Negativs aktiviteter. Sæsonens programudvalgsmøde var

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

november december januar

november december januar november december januar 2007 februar marts 2008 http://home2.inet.tele.dk/peterpe/ Foto: Birte Saxtorph Velkommen til vintersæsonen 2007-2008 Hermed Fotoklubben Negativs program for denne vinters aktiviteter.

Læs mere

Foto: Jørgen Jakobsen

Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 14-15 Pil ved Elterwater Foto: Jørgen Jakobsen Udkigstønden Nu er vi midt i jubilæumsåret, og man må sige at det fik en flot start med først vores jubilæumsudstilling i Hjortespring

Læs mere

Foto: Jørgen Jakobsen

Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 10-11 Gilleleje Havn Foto: Jørgen Jakobsen Udkigstønden Så tager vi igen hul på en spændende fotosæson med mange forskellige aktiviteter. Men først og fremmest et SDF-landsmøde,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten

Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 15-16 Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten Så blev det endelig sommer, sådan en slags, men vi fik da holdt sommerafslutningen i Kyndby Huse under helt reglementerede og sågar

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere