Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf"

Transkript

1 HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf

2 Siden sidst Glædelig sommer og vel mødt efter en forhåbentlig god ferie, hvor der er kommet mange gode billeder på chicp en (eller i kassen). Vi står foran en ny og spændende sæson, og benytter lejligheden til et kig bagud på nogle af oplevelserne fra foråret. Vi har haft premiere på de to nye kategorier kreativ og serie, og de kom rigtig godt fra start med flotte og spændende billeder af begge slags. Bedømmelsen gav et glædeligt gensyn med vores mangeårige medlem og tidligere formand Erik Laursen, og vores nyeste medlem Per Valentin satte sig solidt på begge kategorierne. Hjemmeopgaven, hvor vi hver især skulle bearbejde et af Jespers digitale billeder til hhv. et farvebillede, et sort/hvidt og et kreativt ét, havde lidt svigtende tilslutning, men der kom i øvrigt nogle gode forsøg frem. Vi vil prøve ideen med en digital hjemmeopgave en gang mere i den kommende sæson, så de, der ikke helt nåede det sidst, får nok en chance til at eksperimentere løs og få kritik og gode råd med hjem, og vi vil også prøve at lave en hjemmeopgave med lyd/billede (digital lyddias). Vi har haft nogle rigtig spændende gæster på besøg i foråret. Først var det maleren Matthias Braun, der på grund af en vellykket hjemmefødsel begyndte at male og siden har udviklet en meget personlig tilgang til billeder. Han viste en stak af sine nye og gamle billeder, og gav os en uforglemmelig aften med historier om alt muligt. Rune Hansen kom igen og viste denne gang en samling meget flotte, fremmedartede og medlevende billeder fra Armenien, hvor han havde rejst rundt til de ødeste egne sammen med det danske bibelselskab. Efter et par forsøg fik vi også besøg af Niels Dejgaard, som viste rigtige lysbilleder af mennesker han havde mødt eller set på gaderne i alverdens byer, og som fortalte om sine billeder og hvordan han kunne lykkes med at få dem i kassen. Vi har atter et par gange haft glæde og fornøjelse af at høre Dorf fortælle om, hvordan man kan behandle digitale billeder, og vi mødte Frederikssund i den traditionelle duel, og fik en ærefuld andenplads men vi kommer naturligvis stærkt igen, ganske som vi plejer! Og vi har været ude af lokalet et helt par gange, både i Louisiana og se Brasaï s flotte og mørke nattebilleder fra Paris, på Holmen og se skoleskibe og aftenskumring over byen, og i Dragør havn til sommerafslutningen, hvor vi havde arrangeret et forrygende flot vejr. I SDF landskonkurrencen er det gået over alle tænkelige forventninger, kom der efterretninger om kort inden deadline. Klubben har fået en klar 1. plads blandt alle landets fotoklubber med 1 guld, 1 sølv og 2 bronzemedaljer, hvortil kommer 11 diplomer og i alt 38 antagelser!!! Og det er endda før vi lægger de forventede mange medaljer for vores lyddias oveni! Ansvaret for det strålende resultat hviler tungt på Per Valentin, som klarede én medalje af hver slags, 4 af diplomerne og 11 antagelser, men så rakte det også til en førsteplads blandt samtlige autorer. Heller ikke Dorf, som fik en flot andenplads med en bronze, 3 diplomer og 10 antagelser, kan sige sig fri for en god del af skylden, og Jesper med 3 diplomer og 5 antagelser klarer heller ikke frisag. Herfra skal lyde et stort og velfortjent tillykke til de dygtige fotografer.

3 Referat af ordinær generalforsamling den 23. maj 2006 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Billedsekretærens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab og budget; vedtagelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer m.v. Eventuelt Der var 13 medlemmer til stede, heraf den samlede bestyrelse og halvdelen af suppleanterne. Ad 1. Ole Stormholt blev foreslået som dirigent, og blev straks valgt. Han takkede for valget, og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen havde stået i klubbladet fra februar, og at den således var lovligt indvarslet. Ad 2. Formanden (Laurits) aflagde beretning om begivenhederne i klubbens 52.ende sæson. Vi har igen i år haft mange vellykkede gæsteaftener, hvoraf skal fremhæves to besøg af Rune Hansen med billeder fra Kina og senest fra Armenien, maleren Matthias Braun med sine malerier og gode historier, Niels Dejgaard med billeder af mennesker i storbyer, og fotoklubberne Gråtonerne og Torstorp. Lise har vist sin oldefars billeder, Jørgen har vist egne lysbilleder fra Grønland, Jesper har vist naturbilleder og billeder fra Egypten og formanden har fremvist billeder med cykler fra hhv. Tour en og tøserunden. Vi har haft udflugter til København, Vestskoven og Uwe & Lise. Duellen med Frederikssund blev gennemført, men vi vandt ikke helt. Vi har set både analoge og digitale lyddias i klubben, og Jesper stillede en spændende opgave, som desværre ret få responderede på. Vi har ikke haft interne konkurrencer i dias i år, men derimod to nye discipliner, kreativ og serier, og der var flot tilslutning til dem. Klubben er godt med i Region Nord, hvor Dorf og Jesper har haft mange gode placeringer, og Dorf også vandt i portfolio. Vi gjorde det rigtig godt til Den Nationale, hvor Dorf og Jørgen tog sølv og bronze i lyddias, Tage fik en bronze i natur, og der var diplomer til Tage, Tommy, Dorf og Laurits. Mellem sund og bælt gik fint, hvor vi fik mange antagelser og Valentin fik en pris for bedste entry.

4 Jesper blev valgt ind i bestyrelsen af SDF, og klubben har påtaget sig at sørge for bedømmelsen af den nye udstilling den censurerede Vi har også meldt os til at afholde Mellem Sund og Bælt næste gang, det bliver bl.a. med en udstilling i Gammelgaard til februar. Vores traditionsrige besøg af Höganisserne måtte i år aflyses på grund af svigtende fremmøde alle udeblev. Et forsøg på at stable et alternativt arrangement med kort varsel lykkedes heller ikke. Ole har via kontakt med en fotoklub i Prag foranlediget at en samling af vores billeder er vist på 4 forskellige lokaliteter, og vi har haft en samling af deres billeder på udstilling i biblioteket. Vi har også traditionen tro udstillet et udvalg af SDF s nationale i biblioteket. Medlemstallet er stagnerende, men der er flere aktive, og vi har flere gange oplevet pladsen som trang i lokalet. Vi må finde en bedre måde at udnytte pladsen på. Afslutningsvis takkede formanden alle i klubben for indsatsen i klubben, i SDF og i Region Nord. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning, som indbragte forsamlingens applaus. Ad 3. Billedsekretæren (Uwe) præsenterede oplysninger om og resultater fra årets konkurrencer. Der var endnu højere deltagelse i sort/hvid end sidste år og fortsat mange afleveringer i farvepapir. De to nye konkurrencer i henholdsvis serier og kreativ havde tiltrukket hhv. 4 og 5 autorer, mens de traditionelle natur og portræt konkurrencer havde haft deltagelse af 9 og 7 autorer. De fire glaskonkurrencer var bedømt af Linda Jeppesen (Jernbanerne), Ole E. Høy (KFAK), Claus Carlsen (Downstairs) og Tommy Jacobsen (Nikon). De bedst placerede var: Monochrome (sort/hvid): 1. Jesper Plambech; 2. Michael Rønsdorf; 3. Per Valentin (med 4 afleverede billeder!). Der skulle optælling af de 5 bedste placeringer til for at adskille Jesper og Dorf, som lå á point. Farvepapir: 1. Michael Rønsdorf, 2. Jesper Plambech, 3. Tommy Martens Kreativ og Serie blev bedømt af Erik Laursen, her fik Per Valentin både 1. og 2. plads i begge konkurrencer. Konkurrencerne i Natur og Portræt blev bedømt af Frank Lindström, og her vandt Jesper Plambech og Tage Christensen.

5 Konkurrencen Årets billede blev bedømt i Frederikssund Fotoklub af Jan Bruun Andersen, Thomas Olsen og Erik V Jensen. Årets billede gav følgende placeringer: Monochrome (sort/hvid): Laurits A Hansen Farvepapir: Per Valentin Ad 4. Kassereren Jørgen Jakobsen uddelte det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget for det kommende finansår. Regnskabet udviste et lille overskud, men var i det store og hele i overensstemmelse med budgettet. Den største afvigelse er, at klubben havde bevilget sig selv en skærmkalibrator, som medlemmerne kan låne. Revisorerne havde ikke kritiske bemærkninger. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som blev godkendt med bifald. Herefter gennemgik Jørgen budgettet, som gik ud fra uændret kontingent og lignede budgetterne for de foregående år. Der var et spørgsmål om, hvorvidt klubben har penge til en ny pære til projektoren, hvis den springer i utide, og det kunne kassereren bekræfte. Så blev budgettet og kontingentet vedtaget med spredt klappen. Ad 5. Der var heller ikke i år fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Ad 6. Der skulle i år vælges kasserer og ét bestyrelsesmedlem. Jørgen erklærede sig villig til at genopstille og blev straks valgt som kasserer. Joan var heller ikke uvillig til at genopstille, og hun blev valgt til bestyrelsen med stort bifald. Begge suppleanterne, Jesper og Cai, blev genvalgt ved støjende klapsalver, og under forsamlingens jubel blev både revisorerne, Susanne og Lise, og revisorsuppleanten Ilse (in absentium) genvalgt. Ad 7. Under eventuelt blev der snakket om løst og fast. Vi begyndte snakken om vores engagement med Sund og Bælt, hvor Dorf meldte sig som frivillig medarrangør. Vi skal arrangere indkaldelse i SDF bladet, entry form, bedømmelse og underholdning på åbningsdagen.

6 Hvis interessen for at fortsætte weekenderne med Höganäs fotoklub virkelig er så lav som forårets aflysning indikerer, vil vi hellere lave et åbent arrangement, som vi har lyst til. Fx noget ud fra Dorf og Jespers forslag om digitale billeder og ditto lyddias i en weekend, hvor arrangementet skal omfatte mindst 20 og højest 40 deltagere. Bestyrelsen ser på, hvornår det kan lade sig gøre at disponere over Vangegård til det formål. Så snakkede vi om, hvad vi kan gøre ved pladsmangelen i lokalet. Af ideer fremkom: Beslag til projektoren i loftet, så den ikke tager plads op; bedre (=mindre) borde; ud med reolerne med lekture, de kan stå i mørkekammeret et eller andet sted. I samme åndedrag blev de nedslidte gulvtæpper nævnt, der var ønske om mere renholdelsesvenlige overflader vinyl eller trægulv. Bestyrelsen arbejder videre med ideerne Herefter stod Jesper for lodtrækningen om to flasker rødvin blandt de 5 medlemmer, som havde betalt kontingent et helt år forud. Denne gang var det Tage, som var den heldige.

7 Deltagere i Glas konkurrencer Nedenstående ses en graf over antal af deltagere og antal af indleverede billede i Glas konkurrencerne fra 1998 til 2006 til årets fotograf i monocrome og farvepapir. Efter en nedtur i 1999 og 2000 er det gået flot fremad. Årets fotograf monocrome Deltagere Billeder Årets fotograf, farvepapir Deltagere Billeder

8 Deltagere i Årets billede konkurrencer Nedenstående ses en graf over antal af deltagere og antal af indleverede billede i Årets billede konkurrencerne fra 1998 til 2006 til årets bedste billede i monocrome og farvepapir. Årets billede, farvepapir Deltagere Billeder Årets billede, monocrome Deltagere Billeder

9 SDF, Den Nationale 2006 Her var Herlev Fotoklub den helt store vinder, jeg tror det er det bedste resultat i klubbens historie. Klubben blev en klar vinder med 375 point, foran Dansk Nikon Klub med 205 point og Aalborg Fotoklub med 190 point. I top 10 over de bedste autorer blev Valentin klar vinder med 155 point, Dorf nr. 2 med 95 point, Jesper med 55 point på en 7. plads. Der var også andre fra Herlev Fotoklub som fik billeder med, her er de alle: Valentin, 1 guld, 1 sølv, 1 bronze, 4 diplomer 11 antagelser. Dorf, 1 bronze, 3 diplomer, 10 antagelser Jesper, 3 diplomer, 5 antagelser Laurits, 2 antagelser Jørgen, 4 antagelser Tommy, 3 antagelser Tage 2 antagelser Uwe 1 antagelse Jeg håber ikke jeg har glemt nogle? Et stort tillykke til alle de dygtige fotografer, det er bare flot. Region Nord Bedømmelse af papir 2 blev arrangeret af Skovlunde Fotoklub. Dommer var Thorbjørn Hansen. Herlev Fotoklub havde indleveret 18 billeder, Jesper fik antaget 2, Dorf 2, Valentin 1, Tage 1, Laurits 2, hvoraf det ene som nr. 9. Nr. 1 til 5 blev, Jørgen Bresson Rebæk, Rafael Borges Rebæk, Kristine Pehrsson KFAK, Mike Malling Ølstykke, Jens Andersen Nikon. Bedømmelse af portfolie blev afholdt af KFAK, med Poul Chr. Jensen og Halldór Gudlaugsson fra Odense Fotoklub som dommere. Herlev Fotoklub havde afleveret 6 serier, de fem bedste blev 1. Dorf, Herlev Fk 2. Jens Andersen, Nikon, 3. Frank Lindstrøm, Rebæk, 4. Ove Lyngsie, KFAK, 5. Jesper Plambech, Herlev og som nr. 10 igen Dorf, Herlev. Ny konkurrence det blev besluttet på Region Nords årsmøde at lade konkurrencen dias udgå, da der ikke længere er særlig stor søgning til denne konkurrence. Der vil fra denne sæson i stedet for være konkurrencen digital, som går ud på at man aflevere 2 filer pr. autor, alle klubbens filer skal så samles på en CD som så aflevere til bedømmelse. Det bliver spændende at se hvor stor tilslutning denne konkurrence vil få i disse digitale tider, men den skal nok blive stor.

10 Mindeord Det var med sorg, vi hørte kort efter deadline på bladets førsteudgave, at Cai Nielsen døde den 4. juli på Herlev Sygehus. Cai har været et aktivt og engageret medlem i fotoklubben igennem 10 år, heraf de 8 som suppleant til bestyrelsen. Her havde han havde en særlig betydningsfuld opgave som kontaktperson til Herlev Kommune. Cai har været et stort aktiv for klubben med sit smittende gode humør og sin åbenhjertige facon. Der var en særlig god stemning på de klubaftener, hvor Cai var med, og vi vil savne ham. Æret være hans minde. Bestyrelsen Sund og Bælt på Gammelgaard Det er jo Herlev Fotoklub, der skal arrangere den sjællandske fotokonkurrence Mellem Sund og Bælt denne gang. Det betyder, at der bliver brug for et par hjælpende hænder med mellemrum hen igennem efteråret og især når de udvalgte billeder skal op og hænge på de fine vægge i begyndelsen af februar. Samtidig med, at vi udstiller de udvalgte billeder i en del af Gammelgaard, vil vi vise en udstilling med de billeder, som klubbens medlemmer selv har frembragt i den seneste tid. Der lægges op til, at hvert medlem kan vise en kollektion på omkring 5 6 gode, nyere billeder. Billederne skal på en eller anden måde svare til hinanden, men det behøver ikke at være en serie (eller portefeullie). De skal være store og flotte, og de skal helst være rammet ind og bag glas. Klubben har en del rammer fra tidligere udstillinger, som man kan låne hovedsagelig i størrelsen 30 x 40cm. Så det er ikke spor for tidligt at gå i gang med at udvælge og bearbejde og printe / kopiere de billeder, der skal deltage i den store udstilling på Gammelgaard i samklang med Sund og Bælt. Samtidig vil det da være flot, hvis klubben får antaget mange billeder i Sund og Bælt, så der er også brug for nogle rigtig gode billeder til konkurrencen.

11 Konkurrencer Tilbagelevering af billederne sker normalt samme dag som bedømmelsen, dog bliver ofte de 10 bedste i Region Nord udstillet ca. 1 måned efter bedømmelsen. Type Indlevering Bedømmelse Sted Frederiks FK. Rally 03. september? Frederikssund Herlev FK, Glas september 03. oktober Herlev Region Nord, 1. papir 19. september? Torstorp Fk. Herlev FK. Glas oktober 28. november Herlev Herlev, behandl Digita 07. november 07. november Herlev Region Nord. Digital 07. november 16. januar Nikon Klubben Herlev FK. Natur/Portræt 28. november 09. januar Herlev Herlev FK. Glas december 23. januar Herlev Mellem Sund og Bælt 11. december Region Nord, 2. papir 09. januar? Negativ Roskilde Herlev FK. Glas februar Herlev Region Nord. Portfolie 06. februar? Rebæk Søpark SDF, alle mm 24. april?? Autor: Tage Christiansen

12 Program efterår 2006/ vinter : 22. august: Første klubaften vi ser feriebilleder Så er det tid igen til at mødes efter en lang sommerferie. Vi har genoptaget en gammel tradition med at have feriebilleder med i klubben, hvor vi viser dem til hinanden. Tag mindst 5 (og højest 20!) billeder med fra en eller anden ferie (småbilleder, forstørrelser, lysbilleder eller hvad som helst), og fortæl om ferien og billederne. Det behøver ikke lige at være sommerferien i år vi er ikke alle samme så hurtige til at få lavet billeder! 29. august: Besøg Ole Suszkiewicz Landets højest dekorerede (EFIAP/p, MSDF/b) og mest vindende fotograf behøver ikke nogen lang introduktion. Vi får ham på besøg i levende live sammen med en samling af hans kreative billeder, så vi kan nyde dem og måske få at vide hvordan han arbejder med dem og hvorfor. Søndag d. 3. september Billedræset Frederikssund Fotoklubs Fotorally starter i Elværket kl. 10, men der er morgenkaffe (for de virkelig morgenfriske) allerede fra kl. 09. Fotorallyet udkæmpes på både sort/hvid, farver og digitalt, så alle kan være med til den spændende dyst kunstfoto på lånt tid. 5. september: Besøg af furier fra KFAK KFAK har gennem nogle år haft en tradition for meget kreative og dygtige kvindelige fotografer. Sidste års vinder i guld-eksperimental er ingen undtagelse, og i aften får vi mulighed for at hilse på Kirstine Pehrsson og også Birgit Olsen og (måske) yderligere en furie fra den traditionsrige, københavnske fotoklub. Der bliver både spændende og flotte billeder at se, og en rigtig billedsnak. HUSK: aflevering til sæsonens første klubkonkurrence, glas 1 HUSK: tag et par af dine yndlings-foto med, så vi kan hænge dem på tavlen til næste gang. 12. september: Billeder i dialog besøg af Hanna Fink og Anna Trans Vi får igen et spændende besøg, i aften af de to malere Hanna Fink og Anna Trans. De viser billeder og fortæller om, hvordan de arbejder som amatørmalere. Tag et par af dine yndligs-foto med (hvis du glemte det sidst) så kan vi med udgangspunkt i maleri, tegning og fotografi få en dialog om hvilke elementer i et billede, der påvirker sindsstemningen, og hvordan det sker, samt om glæden ved at lave billeder.

13 19. september: Billeder fra det helt gamle København Lise har scannet en ny samling billeder fra hendes oldefar, fotografen Julius Aagaard, som levede og fotograferede i København i årene Nu får vi andre en mulighed for at se endnu flere af de flotte, interessante og rørende billeder, og for at undres over både motiverne, de afbildede personer og billedsynet fra lang tid inden Verden gik af Lave HUSK: aflevering til Region Nord, 1. papirkonkurrence 26. september: Premiere på de nye lyddias I aften er der snigpremiere på de nye lyddias, som (forhåbentlig) er blevet færdige inden de skal stå deres prøve til SDF landsmødet i Aalborg. Men når nu grejet står der, kan vi jo ligeså godt tage et hyggeligt gensyn med et par af de gode, gamle serier. Der bliver farver, bevægelser og lyde i klubben i aften! 3. oktober: Bedømmelse af klubkonkurrence nr. 1 I aften bliver sæsonens første glaskonkurrence bliver bedømt. Hvad synes dommeren om vores billeder, hvilke konstruktive kommentarer giver hun dem med på vejen, og hvem bliver aftenens heldige vindere?? Er der igen kommet nye talenter til fadet? Der er udsigt til flotte billeder på tavlen! oktober: Landsmøde i Aalborg I år er SDF s landsmøde henlagt til Aalborg, så vi skal langt hjemmefra. Weekenden tilbringes i selskab med fotovennerne fra de andre klubber i hele landet. Der er premiere på landsudstillingen Den Nationale, Den Censurerede og på lyddias, og der ud over er der en række interessante og underholdende arrangementer, festmiddag og kåring af de dygtige vindere. 10. oktober: Portrætaften Laurits har taget flashudstyr med i klubben, og vi prøver at lægge lys og tage portrætter af hinanden og af evt. medbragte modeller. Er der nogen der kan huske de tricks vi hørte om hos Inge Aasmul? Er der nogen, som måske har endnu bedre ideer om hvordan det skal gøres? Eller er du en af dem som har gjort det forkert på så mange måder at det er tiden til at prøve forfra med lyslægningen? Det er i aften, der er mulighed for at tage vinderbilledet til sæsonens portræt-konkurrence. 17. oktober: ikke noget møde vi holder efterårsferie

14 24. oktober: Besøg af maleren Jens Otto Hansen I aften er det en af dommerne fra Den Censurerede, maleren Jens Otto Hansen, som kommer og besøger os. Han vil fortælle om billeder, maleri, komposition og om at se på billeder. Vi er nogle få, meget gamle medlemmer, som kan huske at Jens Otto var på besøg for mange år siden og var årsag til en spændende, lærerig og meget morsom aften, og vi glæder os til at se ham igen. I andre kan bare glæde jer. HUSK: aflevering til sæsonens anden klubkonkurrence, glas oktober: Aftentur til det Indre København (ændret mødested) Vi tager på bytur og fotograferer nattestemning i den inderste by. Først mødes vi med hinanden på Shamrock, den irske pub i Scalabygningen, kl , og her aftaler vi de nærmere detaljer i slagets gang. Husk både kamera, stativ og friske batterier. 7. november: Hjemmeopgave behandling af digitale billeder I starten af sæsonen fik vi alle sammen udleveret nogle digitale billeder til en ny hjemmeopgave. Ud fra de samme billedfiler skal vi alle sammen løse de opgaver, som Jesper har stillet. I aften skal vi se, hvad der er kommet ud af det, og hører om hvordan det dog er sket. Hvor forskellige billeder kan man lave fra det samme udgangspunkt, og hvad for ét bliver flottest? HUSK: aflevering til Region Nord, digitale billeder 14. november: Besøg af John Edouard Petersen Vi får besøg fra en anden af dommerne fra Den Censurerede, John Edouard Pedersen fra billedbureauet Scanpix. Ud over sit arbejde i bureauet laver han spændende og kreative billeder, hvoraf tre blev optaget på Charlottenborgs Forårsudstilling John vil i aften fortælle løst og fast om billeder og fotografi med særligt øje for kreative billeder, og måske har han medbragt nogle af sine flotte billeder. 21. november: Hjemmeopgave digital lyd/billed I aften skal vi arbejde med digitale lyddias, eller lyd/billede som det retteligen hedder for tiden. Vi har forberedt mere eller mindre af en serie med billeder, som passer til hinanden og/eller noget lyd som passer til nogen billeder, og det viser vi for hinanden. Så giver og får vi gode råd om hvordan vi hver især kan arbejde videre med serierne.

15 28. november: Bedømmelse af glas 2 Så er der nok en nervepirrende bedømmelse i klubben! Det er sæsonens anden klubkonkurrence, der ruller over tavlen, og hvor vi får nok en dommer til at fortælle, hvad hun synes om vores billeder. Det bliver spændende at høre kommentarerne og diskutere dommerens billedsyn, og det bliver ikke mindst spændende, hvem der ender med at blive aftenens dygtige vindere. HUSK: aflevere til både Natur og Portræt konkurrencerne 5. december: Julehygge Så er det sidste mødeaften i Den benytter vi traditionen tro til julehygge og nissesjov. Tag en lille ting (til ca. 15 kr.) med, som er smukt indpakket, til vores gavelotteri. Aftenen kulminerer i en medrivende auktion over fotografiske himstregimser, praktiske småting, mystiske mærkværdigheder, gamle apparater og næsten brugbare dippedutter. Kom og hyg, og gør et kup. Der er gaver til hele familien for ingen verdens penge, og overskuddet går lige i klubkassen. Husk: aflevering af billeder til tredje klubkonkurrence, glas januar 2007: Tage og Susanne viser billeder fra Skotland Vi starter det nye år med at se billeder fra Susanne og Tages tur til Skotland, som gav de to fotografer så mange flotte billeder. I aften viser de et udsnit af feriens bedste billeder og fortæller om dem og om rejsen i de 1000 destilleriers land. Er det altid regnvejr derovre, findes søslangen i Loch Ness, og hvorfor kører de i den forkerte side af vejen? Find selv på flere spørgsmål, og få svarene i aften.

16 9. januar: Bedømmelse af natur og portræt konkurrencerne I aften ser vi resultaterne af de to emne-konkurrencer om henholdsvis portræt og natur, og vi hører dommerens mening og kommentarer. Ud over flotte billeder kan du regne med meningsudvekslinger om øjenkontakt nu også virkelig er nødvendigt i et portræt, og hvor naturligt et naturbillede behøver at være. Vi får chance for at skærpe billedsynet og den kritiske sans, og måske også for en god billedsnak. HUSK: aflevering til Region Nord, 2. papirkonkurrence. 16. januar: Bedømmelse Region Nord digitale billeder (NB: ændret mødested) Nikon Klubben står for Region Nord bedømmelsen i den nye kategori digitale billeder, som er mere eller mindre rå billedfiler, der vises direkte på skærm eller lærred uden forstyrrende printning. Vi mødes i København et sted og hører, hvad dommeren har fået ud af den slags billeder, og vi får os en snak med fotovennerne fra de andre klubber i regionen. 23. januar: Bedømmelse af klubkonkurrence - glas nr. 3 Så er det tid til sæsonens tredje klubkonkurrence. Vi ser på de nye, flotte billeder, og hører hvad dommeren har fået ud af dem. Hvordan har dommeren oplevet vores billeder, hvilke elementer lægger han vægt på, og hvem er de dygtige billedkreatører, der scorer aftenens præmieglas? Tegner der sig monstro allerede et billede af, hvem der bliver årets fotograf? Husk: aflevering af billeder til glas januar: Klargøring af Sund og Bælt I aften lægger vi sidste hånd (?) på udstillingen af de billeder, som juryen har udtaget til den store udstilling Sund og Bælt, som åbner i Gammelgaard i weekenden. Måske er det vores egne billeder, som også skal op og hænge i udstillingsbygningen, der skal have en hånd med på vejen, eller andre af de 1000 praktiske problemer, som altid dukker op i sidste øjeblik. 6. februar: Besøg af maleren Jens Otto Hansen Vi får et gensyn med maleren Jens Otto Hansen, som vil fortælle mere om billeder. HUSK: aflevering til Region Nord, port folie. 13. februar: Ikke møde vinterferie 20. februar: Jesper viser billeder fra Afrika Nogle af Jespers mange rejser har gået til Afrika, og i aften vil han vise og et lille udvalg af sine allerflotteste billeder fra det store kontinent.

17 Formand: Laurits A. Hansen Skibbyvejen Skibby Kasserer: Jørgen Jakobsen Glaciset 43 B 2800 Lyngby Næstformand/referent: Joan Olsen Valhøjs Allé 91, 8. dør Rødovre Suppleant: Vakant Billedsekretær: Uwe Hess Søvej Vallensbæk Str Externe konkurrencer: Tage Christiansen Vingeager Glostrup Suppleant: Jesper Plambech Høje Gladsaxe 72, 1. tv Søborg Postgiro: ALLE FOTOINTERESSEREDE ER VELKOMNE I FOTOKLUBBEN.. ØNSKER DU AT VIDE MERE OM HERLEV FOTOKLUB - så kontakt et medlem af bestyrelsen, eller mød op på en klubaften-tirsdage HERLEV FOTOKLUB: PERSILLEHAVEN PARTERRE Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren Tage Christiansen Vingeager Glostrup

G Foto: Tage Christiansen

G Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 05-06 G Foto: Tage Christiansen Siden sidst Godt nytår til alle. Vi er nu kommet over juleferien og halvvejs igennem sæsonen 2005/06. Vi har haft nogle gode arrangementer

Læs mere

Stonefaces Foto: Per Valentin

Stonefaces Foto: Per Valentin HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 06-07 Stonefaces Foto: Per Valentin Workshop om naturfoto Klubben afholder en naturworkshop for alle interesserede, herunder medlemmerne, på Vangegaard i weekenden 2. 3.

Læs mere

Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard

Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 07-08 Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard Siden sidst Så er det igen ved at være eftersommer, fotosæsonen starter og du står med et duftende frisk blad i hånden. Bagerst i bladet

Læs mere

Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen

Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 04-05 Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen Siden sidst Godt nytår. Så fik vi afsluttet klubbens 51. år, som jo begyndte med et brag af en jubilæumsudstilling på Gammelgaard, og

Læs mere

Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen

Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 03-04 Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen Siden sidst Så går starten på klubbens sæson nr. 50. Jubilæet, som løber af stabelen til januar, kommer efterhånden til at

Læs mere

Foto: Laurits A. Hansen

Foto: Laurits A. Hansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 05-06 Tjeneren Foto: Laurits A. Hansen Siden sidst Nu er det slut med sommerferien (for flere af os) og i gang med en ny fotosæson. Her ved indgangen til et fantastisk spændende

Læs mere

Foto: Jesper Plambech

Foto: Jesper Plambech HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 02-03 Foto: Jesper Plambech Siden sidst Godt nytår. Vi er efterhånden kommet os ovenpå julens og nytårets udskejelser, og er kommet i gang med fotoarbejdet. Der var lige

Læs mere

Foto: Susanne Sørensen

Foto: Susanne Sørensen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 09-10 Blade Foto: Susanne Sørensen Udkigstønden Hvad er der nu sket med Siden sidst som plejer at stå her på den første side? Ja, der står jo stadig væk noget det du læser,

Læs mere

Foto: Tage Christiansen

Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 01-02 Foto: Tage Christiansen Siden sidst Nu er vi igennem efterårssæsonen og den mørke årstid, og det bliver lysere igen. Klubbladet du nu holder i hånden har fået ny redaktør,

Læs mere

Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen

Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 07-08 Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen Siden sidst Nu er det snart forår, og så træerne får grønne blade og himlen tunge skyer på gråblå baggrund. Så bliver det igen svært

Læs mere

Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller

Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 11-12 Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller Udkigstønden Her midt i sommeren ligger fotoklubben stille, og der er frit syn til alle sider. Vi har haft en god

Læs mere

Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard

Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 15-16 Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard Ohøj og godt nytår! Der er udsigt til en helt forrygende sæson fremme i sejlretningen, men først skal vi lige kigge bagud og se

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB nr. 1 KLUBBLAD 01-02 Foto : Uwe Hess

HERLEV FOTOKLUB nr. 1 KLUBBLAD 01-02 Foto : Uwe Hess HERLEV FOTOKLUB nr. 1 KLUBBLAD 01-02 Foto : Uwe Hess Siden sidst... Der er løbet meget vand ud af ørerne siden sidste blad udkom, og lidt er der da også løbet ud siden sæsonen startede igen efter sommerferien

Læs mere

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder Vi tager nu hul på et nyt fotoår i Esbjerg Fotoklub 0 En gennemgang af hvad der forventes vil ske i løbet af året. Birthe Diget Der vil kunne forekomme rettelser til programmet. Der kan jo komme ideer

Læs mere

Foto: Søren Andersen

Foto: Søren Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 11-12 Sko børste holdet Foto: Søren Andersen Udkigstønden Lige nu, hvor vi har skiftet et brugt kalenderår ud med et nyt, og hvor vi er halvvejs igennem fotoklubbens sæson,

Læs mere

Blad med dråber Foto: Tommy Martens

Blad med dråber Foto: Tommy Martens HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 03-04 Blad med dråber Foto: Tommy Martens Siden sidst Det blev et brag af en åbning af klubbens 50 års jubilæumsudstilling, der fandt sted på Gammel gaard den 10. januar.

Læs mere

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 14-15 Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen Udkigstønden Efter et godt overstået årsskifte står vi nu midt i en af de mindst fotoegnede vintre i mange år. Men der er god

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Foto: Tage Christiansen

Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 02-03 Foto: Tage Christiansen Siden sidst Glædelig sommer - eller sensommerer er det nok blevet inden bladet udkommer. Vi har lagt klubbens 48.ende sæson bag os og nærmer

Læs mere

2009 januar februar marts

2009 januar februar marts november december 2009 januar februar marts 2010 www.fotoklubnegativ.dk Peter Johansen Velkommen til vintersæsonen 2009-2010 Her er så Fotoklubben Negativs aktiviteter. Sæsonens programudvalgsmøde var

Læs mere

Bro Foto: Niels M. Nielsen

Bro Foto: Niels M. Nielsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 13-14 Bro Foto: Niels M. Nielsen Udkigstønden Nu tager vi hul på en ny, spændende fotosæson med et mylder af aktiviteter. Først og fremmest er der her fra udsigt til klubbens

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 08-09 No Foto: Joan Olsen

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 08-09 No Foto: Joan Olsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 08-09 No Foto: Joan Olsen Siden sidst Nu er vi kommet godt i gang med forårssæsonen, selv om der endnu ikke er ret meget forår over vejret. Men det plejer jo at komme, og

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen Udkigstønden Godt nytår til alle og velkommen til det nye klubblad. Her fra mastetoppen er der udsigt til et rigtig spændende og afvekslende foto-forår.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: www.afa-foto.dk Århus den 11/4/2016 Referat af ordinær generalforsamling i AFA 2016. Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank. Herlev Fotoklub. 60 år

Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank. Herlev Fotoklub. 60 år HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 13-14 Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank Herlev Fotoklub 1954 2014 60 år Udkigstønden Godt nytår. Lige nu er det umuligt at kigge nogen steder hen fra Herlev

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

Foto: Jørgen Jakobsen

Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 10-11 Gilleleje Havn Foto: Jørgen Jakobsen Udkigstønden Så tager vi igen hul på en spændende fotosæson med mange forskellige aktiviteter. Men først og fremmest et SDF-landsmøde,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

www.lyngbyfotoklub.dk

www.lyngbyfotoklub.dk Lyngby Fotoklub Virum skole, Parcelvej 169, indgang C, Lokale K 19, 2830 Virum - Giro 1 38 22 92 Postadresse: Formand: Lars Bundesen, 45 85 14 18 e-mail: lars.bundesen@vip.cybercity.dk September 2011 6.,

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Viften by night Foto: René Wedel

Viften by night Foto: René Wedel HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 12-13 Viften by night Foto: René Wedel Udkigstønden Så skal vi i gang igen efter julepausen, og her midtvejs igennem sæsonen er det tid til at se lidt bagud og en hel masse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Blad i sol Foto: Carsten Langkjær

Blad i sol Foto: Carsten Langkjær HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 10-11 Blad i sol Foto: Carsten Langkjær Udkigstønden Så er der gået nok et kalenderår og en halv fotosæson, og her midt i snevinteren tager vi hul på forårssæsonen. Hvis

Læs mere

Referat af RNFoto Årsmøde 2017

Referat af RNFoto Årsmøde 2017 Referat af RNFoto Årsmøde 2017 Torsdag den 18. maj 2017 Afholdt hos Ølstykke Fotoklub. Fremmødte: Albertslund Fotoklub Brøndby Strand Fotoklub & RNF Brøndby Strand Fotoklub fotoakrobaterne & RNF Frederikssund

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen

marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen marts april maj juni 2010 www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen Velkommen til forårssæsonen 2010 Endnu en gang har vi haft et kreativt programudvalg, og bredden i programmet, Negativt Oplysnings Forbunds

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

november december januar

november december januar november december januar 2007 februar marts 2008 http://home2.inet.tele.dk/peterpe/ Foto: Birte Saxtorph Velkommen til vintersæsonen 2007-2008 Hermed Fotoklubben Negativs program for denne vinters aktiviteter.

Læs mere

Foto: Jørgen Jakobsen

Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 14-15 Pil ved Elterwater Foto: Jørgen Jakobsen Udkigstønden Nu er vi midt i jubilæumsåret, og man må sige at det fik en flot start med først vores jubilæumsudstilling i Hjortespring

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

december januar februar marts www.negativ.fotoklub.dk Foto: Michael Berthelsen

december januar februar marts www.negativ.fotoklub.dk Foto: Michael Berthelsen december 2008 januar februar marts 2009 www.negativ.fotoklub.dk Foto: Michael Berthelsen Velkommen til vintersæsonen 2008-2009 Her er så Fotoklubben NEGATIVs program for denne vinters aktiviteter. Sæsonens

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten

Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 15-16 Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten Så blev det endelig sommer, sådan en slags, men vi fik da holdt sommerafslutningen i Kyndby Huse under helt reglementerede og sågar

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling 3. maj 2014 Referat Der var ca. 10 deltagere til generalforsamlingen, incl. bestyrelse og Cyklistforbundets direktør. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund. Program 1. halvår 2015

Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund. Program 1. halvår 2015 Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund Program 1. halvår 2015 Kontakt Formand: Børge K. Lund Egemosen 3 3162 8272 6200 Aabenraa bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand: Dorte Lorenzen Johnsen Vester Terpvej 5

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

PROGRAM FORÅR 2018 Senest revideret 1. januar 2018

PROGRAM FORÅR 2018 Senest revideret 1. januar 2018 PROGRAM FORÅR 2018 Senest revideret 1. januar 2018 I løbet af forårs-sæsonen skal vi på adskillige ekskursioner, men de er ikke indsat i programmet, da vi satser på at planlægge dem ad hoc i forhold til

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

GODKENDTE FÆLLES FYNSKE REGLER GÆLDENDE FRA 2007

GODKENDTE FÆLLES FYNSKE REGLER GÆLDENDE FRA 2007 GODKENDTE FÆLLES FYNSKE REGLER GÆLDENDE FRA 2007 Dette regelsæt bygger på tidligere regelsæt for Fælles Fynske, men er udformet, så det overholder de krav, der følger med en SDF-godkendelse. SDF har givet

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat fra Ringsted Fotoklubs generalforsamling, mandag den

Referat fra Ringsted Fotoklubs generalforsamling, mandag den Referat fra Ringsted Fotoklubs generalforsamling, mandag den 4.3.2013. Tilstede: 20 fremmødte (24 betalende medlemmer). Afbud: Alice Florrisson 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent: Kim Fomsgaard 3.

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Hvad skal vi med fotoklubber?

Hvad skal vi med fotoklubber? Hvad skal vi med fotoklubber? Det spørgsmål har jeg tænkt over i et stykke tid.tanker jeg gerne vil dele med dig. Spørgsmålet hvad skal vi med fotoklubber? er sat igang af en lang række faktorer og samtaler

Læs mere