Fremtidens Intelligente Faresti. June 6, 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens Intelligente Faresti. June 6, 2006"

Transkript

1 June 6,

2 Den Netværk for skal fremme innovativt samarbejde og deling af viden. Netværket henvender sig til forskningspartnere, IT virksomheder samt små og mellemstore virksomheder, som udvikler stalde og overvågningssystemer til brug i husdyrproduktionen. Forskningspartnerne har ekspertise indenfor adfærdsforskning, statistisk beslutningsstøtte og billedbehandling. Hensigten er: at finde samarbejdspartnere til udvikling af overvågningssystemer i farestalde forankret i biologisk viden om husdyrenes adfærd at etablere et forum for innovativ idé-udveksling mellem parterne med henblik på fremtidige samarbejdsprojekter. Netværket tager udgangspunkt i fremtidens faresti til søer med integration af informationsteknologi. På sigt vil netværket også kunne bidrage til udvikling af forskningsbaserede problemløsninger til flere grene af dansk husdyrproduktion. Formål med netværket Forskerkontakten og er koordineret med Danmarks Jordbrugsforskning indsats for teknologioverførsel i Tech Trans projektet Styrke vidensdeling, formidling og innovativt samarbejde mellem husdyrforskere, IT-virksomheder, og inventarproducerende virksomheder, med henblik på at frembringe basis for at udvikle et konkurrencedygtigt staldkoncept, hvor biologisk viden og ny teknologi i højere grad integreres og anvendes ved udvikling af staldkoncepter. Netværket tager udgangspunkt i fremtidens faresti til søer hvor informationsteknologi inddrages i styringen, men det forventes på sigt også at kunne bidrage til udvikling af forskningsbaserede problemløsninger til flere grene af dansk husdyrproduktion. 1 of :38

3 : Forsøg har påvist økonomisk lovende muligheder for anvendelse af adfærdsdata i husdyrproduktionen, for eksempel ved stalddesign, sygdomsovervågning, brunstdetektion og fødsels- og faringsovervågning. I forbindelse med fødsels- og faringsovervågningen har Danmarks Jordbrugsforskning siden 1999 samarbejdet med erhvervet i et projekt om reduktion af pattegrisedødelighed i farestier til løsgående søer. Projektet har skabt biologisk viden af betydning for tidlig pattegriseoverlevelse. Denne viden kan anvendes ved design af farestier til løsgående søer. Vi har identificeret flere betydende faktorer. Eksempler er hjælp til de nyfødte grise ved varmetildeling i gulvet i stiens fareområde og forbedring af faringsovervågningen. Intensiv overvågning og godt management er i dag en nødvendighed for opnåelse af en stabil produktion. Det er imidlertid en dyr løsning, med lønomkostningerne i dansk landbrug. Men mulighederne for forbedringer fra ovennævnte projekt kan i stor udstrækning tilvejebringes ved hjælp af automatisk overvågning og styring. Dette kan for eksempel ske ved brug af videoovervågning og sensorer til temperaturmålinger og lignende. Ved at analysere disse overvågningsdata ved hjælp af statistisk modellering kan de give oplysning om dyrenes adfærd. Dermed kan specifikke hændelser som faring og sygdom forudsiges, of informationerne kan derved støtte den daglige beslutningstagen. For eksempel en visionbaseret overvågning af dyrenes adfærd op til og under faringen kan derfor være en effektiv løsning, som kan sikre overvågning uden brug af ekstra arbejdskraft. Den biologiske adfærdsforskning og den statistiske beslutningsanalyse har således et stort potentiale i forbindelse med udvikling af stikoncepter og styringsredskaber til husdyrbranchen. Netværksdannelse For at fremme anvendelse af den forskningsbaserede viden indenfor disse felter har vi fået bevilliget midler fra Forskerkontakten, der er et jysk-fynsk samarbejde med henblik på at støtte netværk, der giver virksomheder nemmere adgang til ny. Forskerkontakten 1 of :39

4 : viden og teknologi, udviklet af forskningsinstitutioner fortrinsvis i Jylland og på Fyn. Netværket vil have fokus på vidensdeling, formidling, og innovativt samarbejde mellem forskningsinstitutioner, IT-virksomheder og de små og mellemstore virksomheder som i dag udvikler og producerer inventar og styringsredskaber til svineerhvervet. I forbindelse med ansøgningen blev der skabt kontakt til en række virksomher, men netværket er åbent for yderligere interesserede E. Jørgensen 02/05/ of :39

5 Projektgruppe: Projektgruppe Lene Juul Pedersen Projektets leder er Lene Juul Pedersen, som er seniorforsker ved Afd. for Husdyrsundhed, Velfærd, og Ernæring ved Danmarks Jordbrugsforskning (DJF). Lene har siden 1989 forsket i søers adfærdsbiologiske forudsætninger og deres tilpasningsevne til produktionsforhold. Fokus har været på betydning af miljømæssige forhold for udvikling af hensigtsmæssig socialadfærd, brunst og moderadfærd. Forskerkontakten. Målet med forskningen er at fremme kendskabet til, hvordan udvoksede dyrs produktionsmiljø indrettes, så det fremmer adfærd, der tilgodeser såvel dyrenes velfærd som deres produktions- og reproduktionsevner. Jens Malmkvist Jens Malmkvist er også seniorforsker ved afdelingen for Husdyrsundhed, Velfærd, og Ernæring ved DJF. Jens har siden 1995 forsket i adfærd og stressbiologi, med hovedvægt på de mekanismer, der påvirker dyrs adfærd. Et kernefelt er adfærd og hormoners betydning for den tidlige ungedødelighed hos mink og svin under produktionsforhold. Erik Jørgensen 1 of :40

6 Projektgruppe: Erik Jørgensen er også på DJF, men i forskergruppen for Statistik og Beslutningsteori ved afdelingen for Genetik og Bioteknologi. Erik har forsket i hvordan automatisk registreringer bedst muligt kan indpasses i styring og management af svinebedriften. Han har specielt fokuseret på metoder til vurdering af værdien af registreringerne, og hvordan moderne statistiske og beslutningsteoretiske metoder kan udnyttes til datafiltrering og optimering af beslutninger. Ved brug af disse metoder sikres at den biologiske forhåndsviden kan kombineres med registreringer fra besætningerne. Jens Michael Carstensen Beskrivelse under udarbejdelse. Jens Michael Carstensen er lektor på Danmarks Tekniske Universitet med speciale indenfor udnyttelse af biledbehandling. Han har været involveret i en lang række projekter inden for anvendelse af vision, både i industri- og jordbrugssammenhæng. Eksempler indenfor jordbrugssektoren omfatter vurdering af pelskvalitet, vejning af slagtesvin og kvalitetsbestemmelse af sukkerroer. Iøvrigt henvises til hans hjemmeside 2 of :40

7 Deltagere: Deltagere AgroSoft A/S Danish Farm Design A/S Dansk Svineproduktion - Stalde/Produktionssystemer Fremtiden Staldinventar A/S Funki Gråkjær Stald- & Industribyg Landbrugsrådgivning Svin MHJ Agroteknik A/S SKOV A/S TelTecnic A/S THOMAS Aps TNM Consult VengSystem Videometer A/S. Forskerkontakten 1 of :41

8 Plan: Plan Netværket forventes løbende vedligeholdt med inddragelse af nye parter indenfor andre grene af husdyrproduktionen, og det forventes at netværket kan fungere også efter projektperioden. Milepæle: 1 Indledende afdækning af muligheder og ideer hos potentielle samarbejdspartnere gennem virksomhedsbesøg 2 Tilbud om deltagelse i Tech Trans projektets Børsdag for erhverv og DJF-forskere. Børsdagen præsenterer udviklingsprojekter på området sensorer og præcisionsjordbrug i stalden. Opstartsmøde med deltagere i netværket arrangeres i tilknytning til Børsdagen. Foreløbig prioritering af indsatsområder og udkast til arbejdsform (f.eks. arbejdsgrupper) afklares med netværkets deltagere. Oplæg om potentialet udfra seneste forskningsresultater efterfølges af idéudveksling mellem forskning, IT virksomheder og inventarbranche. 3 Afdækning af innovative ideer, forretningspotentialer, manglende viden, og potentielle interessenter. Kontakt til yderligere relevante virksomheder og partnerne for netværket. Foreløbigt oplæg fra arbejdsgrupperne, udarbejdelse af ansøgning med prioriteret indsats. 4 Plenummøde med henblik på revurdering af prioritering og arbejdsgruppers sammensætning. Diskuteres på basis af oplæg fra Juni, august 2006 September 2006 Efterår 2006 Forår 2007 Forskerkontakten og er koordineret med Danmarks Jordbrugsforskning indsats for teknologioverførsel i Tech Trans projektet 1 of :42

9 Plan: arbejdsgrupperne. Fase II arbejdsgrupper nedsættes med henblik på at udarbejde modeller for konsolidering af netværket og identifikation af fremtidige finansieringsmuligheder. Studietur for netværkets partnere til førende udenlandske forskningsinstitutioner indenfor området. 5 Møde aktivitet i arbejdsgrupper Efterår Plenummøde med evaluering af netværk og vedtagelse af fremtidig struktur udfra samarbejdsflader identificeret i arbejdsgrupperne April of :42

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Rammeplan 2006-2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier... 5 DJF s planlægnings-,

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS

SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS 14 UDVALGTE CASES AMFU DSRELE ANTFOR KNING ÅCBS SAMFUNDSRELEVANT FORSKNING PÅ CBS 14 udvalgte cases DENNE PUBLIKATION BYGGER PÅ EN RAPPORT UDARBEJDET AF OPERATE A/S

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Landbrug og dyrevelfærd

Landbrug og dyrevelfærd Landbrug og dyrevelfærd Indhold Landbrug og dyrevelfærd... 3 Husdyravl... 5 Stalde og produktionsforhold... 7 Indsatsen i husdyrbesætningerne... 11 Transport... 15 Slagtning... 16 Love, regler og globalisering...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Erfaringer og resultater fra et OPI-samarbejde Projektleder Annette Dalsgaard Vilain og udviklingskonsulent Anna-Maj Stride Geyti April 2012 I projekt Rehabilitering

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand 2 bilag SAG 4 BILAG 1 KLIKOVAND

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund og investerer massivt i forskning

Læs mere