Information om IVF-behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om IVF-behandling"

Transkript

1 F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s R o s k i l d e T l f Anette Lindhard Overlæge 1

2 Maj 2009 Om vejledningen: Denne vejledning udleveres til kvinder, der behandles med reagensglasbefrugtning. Det er hensigten at give en vejledning om de praktiske forhold og søge at svare på nogle af de hyppigst forekommende spørgsmål. Følgende emner behandles: Del 1 Generelle forhold... side Hvad er IVF Hvem kan behandles med IVF?... 3 Ferielukning... 3 Hvor foregår behandlingen? Hvornår begynder du behandlingen? Hvordan begynder du behandlingen?... 4 Lokaliteter... 4 Hormonbehandlingen (kort behandling/antagonist behandling)... 5 Hormonbehandlingen (lang behandling)... 6 Ægudtagningen Donorsæd Ægdyrkning... 8 Ægoplægning Tiden efter ægoplægningen Graviditetsprøven Hvis du ikke er gravid Hvor mange behandlinger tilbydes Nedfrysning og optøning af befrugtede æg Behandling med optøede æg Kontakt fertilitetsklinikken Del 2 Problemer, bivirkninger og risici Aflysning af behandlingen før ægudtagningen Manglende befrugtning af æggene Få æg ved ægudtagningen Graviditetschancen Bivirkninger og risici ved behandlingen Overstimulation Børn født efter IVF behandling Hvad kan du selv gøre? Hvordan påvirker behandlingen dig psykisk? Del 3 Resultaterne af IVF-behandlingen Del 4 Andre forhold Fravær fra arbejdet Afslutning efter endt behandling Adoption Adoption i lesbisk forhold Erklæring om nedfrysning af befrugtede æg

3 Lovmæssige krav til den enlige kvinde Underskriftsformular vedr. behandling for barnløshed Medicinpriser Tilskudsregler for medicin Kørselsgodtgørelse Eksempler på behandlingsskemaer Resumé af lang og kort behandling Del 1 Hvad er IVF? IVF er en forkortelse for In Vitro Fertilisation. I daglig tale bruges betegnelsen "reagensglasbefrugtning" eller kunstig befrugtning. IVF betyder, at modne æg udtages fra æggestokken og befrugtes med sæd uden for kroppen i laboratoriet ("in vitro" - betyder på latin "i glas"). Normalt sker befrugtningen af ægget i æggelederen. Først når ægget har været igennem flere celledelinger, når det frem til livmoderhulen. Ved IVF behandling udtages æggene fra æggestokkene lige før ægløsningen. Æggene befrugtes i laboratoriet og lægges op i livmoderhulen 2-3 dage efter ægudtagningen, når æggene er begyndt på celledelingen. Hvem kan behandles med IVF? Fælles kriterier for IVF behandling i offentligt regi: 1. Tilbud om IVF behandling til at få i alt 1 eget barn. 2. Der skal være medicinsk indikation - dvs. en lægefaglig begrundelse for behandlingen. 3. Behandlingen afsluttes, når kvinden fylder 40 år. 4. Har kvinden nedfrosne befrugtede æg, kan hun henvises indenfor 5 år mhp anvendelse af disse, selvom der er et barn/børn i hjemmet. Disse æg må også anvendes, selvom kvinden i mellemtiden er fyldt 40 år. Nedfrosne æg holdes nedfrosne efter gældende lovgivning - p.t. maksimum 5 år Information om behandlingen Mundtlig og skriftlig information om behandlingen gives i forbindelse med det første ambulante besøg i fertilitetsklinikken. Her vil vi gennemgå din situation og udføre vaginal ultralydsskanning af dig. Vi vil aftale, hvornår behandlingen kan indledes og udlevere relevante recepter. Denne samtale med undersøgelse tager ca. 30 minutter. I visse tilfælde er det nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser, før behandlingen kan begynde. Det kan f.eks. dreje sig om, at du skal gennemføre et vist vægttab først. Ferielukning Behandlingen i form af ægudtagning og ægoplægning foregår alle dage, også i weekender og kortere ferier, dog ikke søndage. I sommerferien og i juleferien gives ingen behandling. Ultralydsskanninger udføres ikke i weekenden. Hvor foregår behandlingen Al udredning samt hormonbehandling, ultralydsskanning og opfølgning efter ægoplægning foregår på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Ægudtagning og oplægning af befrugtede æg i livmoderen foregår på Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus. Det samme gælder oplægning af optøede æg. 3

4 Hvornår kan du begynde behandlingen I forbindelse med undersøgelsen og samtalen i ambulatoriet, bliver du informeret om, hvornår du kan melde dig til behandlingen. Hvordan begynder du behandlingen Når du får menstruation, ringer du på telefon mellem kl og Begynder menstruationen i weekenden, ringes på nærmeste hverdag. Du kan ikke henvende dig personligt eller melde dig til behandling via fax. Sekretæren vil bede om dit telefonnummer, finde din journal og aflevere denne til én af fertilitetslægerne. Du vil få besked, om behandlingen kan begynde i den pågældende cyklus, enten ved telefonopringning eller per brev senest en uge efter. Der er begrænset kapacitet på Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus, hvorfor vi kun må starte behandling på et begrænset antal patienter per uge. Det kan således ske, at du får besked om, at der ikke er plads til flere behandlinger i den uge. Du må i så fald ringe igen næste måned. Vi giver aldrig afslag 3 gange i træk. Hvis du får lov til at begynde behandling, vil du blive informeret om dato og tid for ultralydsundersøgelse og opstart af behandlingen, enten 3. cyklusdag eller mellem 19. og 25. cyklusdag, medmindre andet er aftalt. Dette afhænger af hvilken behandling, der er aftalt. Såfremt du siden hen skal igennem endnu en behandling, gælder samme regler, dvs. at du atter kan risikere at få afslag, hvis programmet er overbooket. Vi er helt klar over, at dette system ikke er ideelt, men desværre er vi nødt til at opretholde det af kapacitetsmæssige årsager. Du har som regel fået udleveret en recept på den medicin, du skal anvende. Det er vigtigt, at du har købt denne og medbringer medicinen den dag, du skal møde til behandlingsstart. Mangler du en recept, bedes du give sekretæren besked. Man skal ikke selv begynde at tage noget medicin, før man udtrykkeligt har fået besked herom af Fertilitetsklinikken.. Lokaliteter Fertilitetsklinikken på Roskilde Sygehus ligger i Gynækologisk Ambulatorium i stueetagen, indgang 15 eller 16, opgang C. Her foregår samtaler, information om behandling, hormonbehandling samt ultralydsundersøgelser. Desuden foretages opfølgning efter ægoplægningen i form af undersøgelse for graviditet samt ultralydsskanning, hvis man opnår graviditet. Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus har adressen Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk, tlf. nr Du vil få udleveret en kørselsvejledning dertil, når det bliver aktuelt. Her foregår udtagningen af æg og 2-3 dage senere oplægning af befrugtede æg. Hvis der skal behandles med optøede befrugtede æg, foretages ultralydsskanning i Roskilde og oplægning af optøede æg i Holbæk. Hormonbehandlingen Vi har 2 forskellige måder at behandle med hormoner: kort og lang behandling. Behandlingerne omtales nedenfor, og som bilag bagest i denne vejledning findes et eksempel på et behandlingsforløb på henholdsvis lang og kort behandling. Kort behandling er klinikkens normale behandling og udgør 60% af alle behandlingerne. I den normale menstruationscyklus modnes normalt kun ét æg. Den hormonbehandling, du får, skal resultere i, at flere æg modnes på samme tid. 4

5 "Kort" behandling (antagonist-behandling). Denne består i daglig indsprøjtning med et hormon, kaldet follikel stimulerende hormon (FSH). Dette stimulerer ægmodningen og forhandles under navnene Gonal-F, Puregon, Elonva, Bravelle og Fostimon. Desuden findes et præparat, Menopur, som består af hormonerne FSH og LH. Begge hormoner indgår i den naturlige cyklus, hvor de stimulerer æggestokkene til at udvikle og modne æggene. I vil få besked om hvilket præparat vi vil anbefale. Medicinen skal tages om aftenen. 1.stimulationsdag = 3.cyklusdag. Der foretages som regel vaginal ultralydsskanning. Hormonbehandlingen begyndes herefter på 3.blødningsdag (3.cyklusdag)(se skema) og tages hver aften. Det er vigtigt, at du helst nogle dage før har købt medicinen på apoteket, da det ikke er altid, at apoteket ligger inde med medicinen. FSH præparatet medbringes, så du kan blive instrueret i, hvordan medicinen skal tages. Medicinen er dyr se prislisten og læs om tilskud på hjemmesiden: sk-afdeling/afsnit-og-funktioner/sider/fertilitetsklinik.aspx Recepten kan anvendes til køb af op til et større antal ampuller. Vi ved ikke præcist hvor mange du skal bruge i alt, hvorfor du bør begynde med at købe det antal ampuller, som vi har foreslået dig. Vi skriver normalt på recepten, hvor meget du bør købe i første omgang. Sygeplejerskerne vil instruere i hvordan medicinen kan tages af dig selv eller gives af en pårørende. Den indsprøjtes i underhuden, og du vil kunne få udleveret en skriftlig vejledning eller en instruktionsvideo, der viser hvordan man tager medicinen. Dag 6-9. Ca. 1 uge efter stimulationens start møder du atter til ultralydsskanning. Vi vurderer nu hvor mange og hvor store ægblærer, der er fremkommet i æggestokkene, og vi aftaler det videre forløb med dig. De fleste skal stimuleres endnu nogle dage, før ægudtagningen kan planlægges. Af og til skal der tages en blodprøve denne dag. Ofte justeres dosis denne dag, afhængigt af hvordan du har reageret på den hidtidige dosis. Antagonisten er et ægløsnings-hæmmende hormon, der gives fra 5.stimulationsdag. Antagonisten blokerer for frigivelsen af LH hormonet, som er nødvendigt for den spontane ægløsning. Får du spontan ægløsning, vil der ikke være æg at hente ud ved ægudtagningen. Antagonisten forhandles enten som Cetrotide eller Orgalutran. De virker på samme måde, men er fabrikeret af 2 forskellige medicinalfirmaer. Denne medicin skal tages om morgenen, også den dag, hvor den ægløsnende sprøjte tages. Elonva kort behandling. Denne behandling anvendes til kvinder, som er yngre, uden for mange æg i æggestokkene, og som i øvrigt anses for at være sunde og raske. Der foretages som regel vaginal ultralydsskanning på 3.cyklusdag. Hormonbehandlingen begyndes samme dag i form af en enkelt injektion med Elonva. Herefter gives ikke mere medicin de følgende dage før på 5.stimulationsdag, hvor der gives en antagonist, som du selv skal tage. (se ovenfor). Denne medicin skal tages hver dag om morgenen, også den dag, hvor den ægløsnende sprøjte tages. Vi 5

6 vil instruere dig i, hvordan sprøjten skal tages, når du kommer til skanning på 3.cyklusdag. Du kommer til skanning 2. gang på 7.stimulationsdag. Den dag er der nogle, som allerede har ægblærer, der er store nok, mens andre har behov for yderligere nogle dages stimulation. I første tilfælde aftales, hvornår det ægløsnende hormon skal tages, i sidste tilfælde skal du fortsætte med daglig hormonsprøjte, til ægblærerne er store nok (17-18 mm). I disse tilfælde gives inj. Puregon hver aften på et fast tidspunkt. Puregon findes som en pen. I vil blive instrueret i, hvordan medicinen skal tages. Indsprøjtning af det ægløsnende hormon før ægudtagningen. Den dag, hvor vi ud fra ultralydsskanningen kan se, at æggene er ved at være modne, tages enten Ovitrelle eller Pregnyl, som begge er et ægløsnende hormon. Medicinen skal tages om aftenen, 36 timer forud for ægudtagningen, og gives i maveskindet på samme måde som de hidtidige præparater. Denne indsprøjtning bevirker, at æggene færdigmodnes og løsnes, ca timer senere. Ægudtagningen foretages derfor ca. 36 timer efter at den ægløsnende medicin er taget. Det er derfor yderst vigtigt, at denne medicin huskes til tiden! Den dag, ægudtagningen aftales, vil du få udleveret følgende: en kørselsvejledning til Holbæk Sygehus instruktion i, hvornår og hvordan medicinen skal tages. Det er vigtigt, at medicinen tages på dette tidspunkt! Du vil få besked om, hvornår du skal møde på klinikken i Holbæk. Graviditetsprøven i form af en blodprøve skal tages her på Roskilde Sygehus 14 dage efter ægoplægningen (se nedenfor). Lang behandling. Princippet i denne behandling er, at du først forbehandles (nedreguleres) i 2-3 uger, før selve stimulationsbehandlingen begynder. Denne forbehandling består i enten Synarela næsespray, (et pust i næsen 3 gange dagligt) eller Suprefact injektion 1 gang dagligt. Aktuelt anvender vi næsespray som førstevalgsbehandling, men du kan selv vælge. Denne behandling hæmmer dannelsen af de overordnede kønshormoner i hjernen. Det er disse hormoner, der styrer æggestokkenes funktion. Specielt hæmmes det ægløsnende hormon (LH), således at man undgår, at du får ægløsning, før æggene tages ud. Kvinder med regelmæssige menstruationer begynder på dagen i deres menstruationscyklus med at tage denne medicin i mindst 14 dage. Nogle kvinder med uregelmæssige menstruationer skal tage p-piller i den cyklus, hvor nedreguleringen skal begynde. Dette vil i så fald være aftalt med dig forinden. Ca. 21. cyklusdag. Der udføres først en vaginal ultralydsskanning. Derefter giver en sygeplejerske dig instruktion i anvendelse af den nedregulerende medicin: Synarela næsespray sætter kortvarigt kvindens normale hormonproduktion ud af drift. På denne måde opnår man en god kontrol over ægmodningen. Man får ofte flere æg modnet end ved den korte behandling, og man kan næsten undgå risikoen for, at du får ægløsning af dig selv. Du skal tage 1 pust i næsen 3 gange om dagen de næste 2 3 uger, dvs. med 8 timers mellemrum. Herefter nedsættes dosis til 2 pust om dagen, men først når vi giver besked om dette. Hvis du hellere vil behandles med en daglig indsprøjtning, instruerer sygeplejersken dig i at tage 0,5 ml Suprefact, der virker på samme måde. Medicinen injiceres i underhuden gennem maveskindet eller på forsiden af låret 6

7 en gang om aftenen de næste 2-3 uger. Du får udleveret sprøjter og kanyler af sygeplejerskerne, som vil instruere i, hvordan medicinen skal tages. Synarela og Suprefact kan give bivirkninger i form af hedeture, irritabilitet, træthed og hovedpine. Du vil få menstruation nr.2 under forbehandlingen. Der vil i forbindelse med ovennævnte undersøgelse blive udleveret recepter på den medicin, der skal anvendes under resten af behandlingen. 1.stimulationsdag. Efter 2-3 ugers forbehandling kommer du til ny kontrol. Selve stimulationsbehandlingen kan begynde, såfremt menstruationen er i gang eller er afsluttet. Denne kommer ofte 7-12 dage efter forbehandlingen er begyndt. Menstruationen kan være lidt forsinket. I så tilfælde fortsættes med Synarela eller Suprefact, og den videre behandling udsættes en uge eller to. Det samme gælder, hvis du har udviklet cyster på æggestokkene. De under nedreguleringen omtalte bivirkninger vil oftest forsvinde i løbet af få dage efter stimulationsbehandlingen er begyndt. Stimulationsbehandlingen. Foregår som anført under Kort behandling. Der anvendes dog ikke antagonist. Udover FSH fortsættes med nedsat dosis Synarela (2 pust dgl.) eller Suprefact (0,2 ml dgl.). Disse to præparater tages lige så længe, der stimuleres med FSH. Bivirkninger: Se del 2. Medicintilskud: Se del 4. Ægudtagningen Finder hyppigst sted dage efter stimulationens start. På den aftalte dag møder du på Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus til aftalt tid. Tidspunktet afhænger af hvor mange ægudtagninger, der er den pågældende dag. Sædvanligvis ligger tidspunktet mellem kl og Det vil være en god idé at medbringe en ven/veninde eller et familiemedlem, der kan støtte dig under ægudtagningen, og som kan sørge for din hjemtransport. Du må gerne spise et let morgenmåltid. En time før ægudtagningen skal du tage to tbl. Paracetamol (Pinex, Pamol, Panodil) á 500 mg (smertestillende). Under ægudtagningen ligger du på et gynækologisk leje ligesom ved almindelig ultralydsskanning. Den pårørende kan være til stede under hele ægudtagningen, som tager mellem 10 og 15 minutter. Der bliver lagt en lille plastikkanyle i hånden, således at smertestillende medicin i form af hurtigtvirkende morfin kan gives under ægudtagningen. Der foretages en afvaskning med sterilt vand i skeden, hvilket kan føles lidt ubehageligt, da æggestokkene kan være temmelig ømme på dette tidspunkt. Der lægges lokalbedøvelse i toppen af skeden. Herefter foretager speciallægen ægudtagningen under ultralydsvejledning. Gennem skeden indføres en tynd nål i æggestokkene. De enkelte ægblærer tømmes for væske, hvorved æggene suges ud. Der er et æg i hver ægblære, men det er ikke sikkert, at man får æg ud af alle ægblærerne. Æggene er kun 1/10 mm i diameter og kan ikke ses uden brug af mikroskop. Medicinen bevirker, at du bliver træt og vil være det resten af dagen. Efter ægudtagningen går der som regel et kvarter, hvor du sidder og får lidt at drikke. 7

8 Derefter kan du tage hjem. Du må ikke cykle eller køre bil selv, da medicinen kan være længe om at komme ud af kroppen. (se ovenfor). Du skal ikke regne med at kunne gå på arbejde den dag. Efter ægudtagningen kan der opstå underlivssmerter, og du må derfor gerne de følgende dage tage smertestillende piller, f.eks. Panodil eller Pinex 2 stk. hver 6. time. Der kan være lidt blødning fra skeden de næste par dage, men dette giver kun yderst sjældent problemer. Det er ikke så godt at anvende gigt-præparater og Kodimagnyl, da de kan have en negativ virkning på graviditetschancen. Donorsæd Der anvendes anonyme sæddonorer, som i Danmark er yngre, raske mænd, oftest studerende. Der må ikke være kendte alvorlige arvelige sygdomme i deres familie - f.eks. sukkersyge i en ung alder eller sindssygdomme. Sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af donorsæd Donorerne må ikke tilhøre nogen risikogruppe m.h.t. HIV-smitte og leverbetændelse, dvs. at de f.eks. ikke må være homoseksuelle, stofmisbrugere eller have haft samleje med prostituerede eller kvinder fra Afrika. Donorerne bliver HIV-testet, før de må afgive sæd. Sæden bliver nedfrosset i 6 måneder, hvorefter donor igen testes, og først da må sæden benyttes. Reservation af donorsæd Hvis du opnår graviditet og fødsel med anvendelse af donorsæd, har du som regel mulighed for at reservere sæd fra den samme donor til barn nr.2. Dog skal du ikke vente for længe med at give besked, da sædstrå fra den pågældende donor kan blive opbrugt. Du kan få oplysning om donors nummer herfra og derefter selv reservere sæden hos det firma (Cryos), som leverer donorsæden. Det koster et vist beløb at reservere donorstrå. Vi har desværre ikke kapacitet til at opbevare dine donorstrå, og vi må kun hjælpe dig til et barn. Ønsker du flere børn, må den efterfølgende behandling foregå i privat regi. Ægdyrkning Alle æg, der tages ud, bliver dyrket, selvom der normalt kun bliver lagt 1-2 befrugtede æg op i livmoderen. Æggene placeres i et dyrkningsmedium i små vækstkamre (reagensglas), som placeres i et varmeskab 2-3 dage. Sædprøven renses og opkoncentreres. Efter 4-6 timer tilsættes ca sædceller til hvert æg i dyrkningsmediet. Befrugtningen tager timer, afhængigt af æggets modningsgrad. To forkerner, som er arvemassen fra kvinden og manden, kan et døgn efter ægudtagningen ses i mikroskopet som tegn på, at befrugtningen er sket. To døgn efter ægudtagningen ser man efter i mikroskopet, om æggene har delt sig. De skal helst have delt sig til 2-4 celler på det tidspunkt, hvor de skal lægges op i livmoderen (typisk 2 dage efter ægudtagningen). Er det 3 dage efter, skal de helst have delt sig til 6-10 celler. Ca. halvdelen af æggene befrugtes og deler sig. Det er derfor nødvendigt at dyrke alle æggene, da man ikke på forhånd ved hvilke og hvor mange æg, der befrugtes, deler sig og er af en sådan kvalitet, at de kan anvendes. 8

9 Ægoplægning De befrugtede æg udvikler sig i løbet af de næste 2 døgn fra at være én celle til 2-6 celler. I laboratoriet i Holbæk følges udviklingen dagligt, men først efter 2 døgn kan man se, om æggene har udviklet sig tilfredsstillende. Hvis udviklingen har været tilfredsstillende, det vil sige, at der er æg, der har delt sig, vil ægoplægningen foregå samme dag eller dagen efter. Du får telefonisk besked om morgenen, såfremt der ikke er nogen æg at lægge op. Dette sker i ca. 10 % af behandlingerne. Det eller de befrugtede æg føres op i livmoderen igennem livmoderhalskanalen ved hjælp af et tyndt plastikkateter. Dette er normalt smertefrit og tager få minutter. Det er en god idé at have en fyldt blære under ægoplægningen, da livmoderhalskanalen rettes ud, hvorved det bliver nemmere at indføre kateteret.. Der oplægges normalt 1, evt. 2 befrugtede æg, afhængigt af kvindens alder og hvor mange befrugtede og delte æg, der er til rådighed. Se dog nedenfor. Hvor mange æg skal lægges op? Umiddelbart inden ægoplægningen oplyser lægen/bioanalytikeren om hvor mange befrugtede og delte æg, der er. Jo flere æg, der oplægges, jo større sandsynlighed for graviditet til gengæld er der også større risiko for tvillinger eller trillinger. Sundhedsstyrelsen har bestemt, at der højst må oplægges 2 befrugtede æg. Efter oplægning af 2 æg vil hver 4. graviditet være en tvillingegraviditet. Problemet med tvillinger er dels, at det kan være belastende for en familie, men det væsentligste er, at fødslen ofte indtræder for tidligt, og at børnene kan være meget små ved fødslen, hvorfor de oftere skal indlægges på en børneafdeling. Der er også blandt tvillinger flere børn med handicaps og misdannelser. Det er i dag vores politik at anbefale oplægning af kun ét befrugtet æg hos kvinder, der har en særlig høj chance for at opnå graviditet. Efter at denne politik er indført, har vi stort set haft samme sandsynlighed for opnåelse af en levende graviditet som tidligere, og antallet af tvillingegraviditeter er faldet drastisk. Ikke alle delte æg er egnede til oplægning. Er der imidlertid flere velegnede æg, end der skal lægges op, er der mulighed for nedfrysning af disse. Kun æg, som er af den bedste kvalitet, tåler nedfrysning. Der vil derfor ofte være æg, der er befrugtede og delte, som ikke bliver nedfrosset. I ca. 1/4 af behandlingerne er der æg til nedfrysning. De nedfrosne æg kan anvendes, hvis du ikke bliver gravid, og dermed øge den samlede graviditetschance. Se senere. Tiden efter ægoplægningen Du skal ikke sygemeldes; men vi anbefaler, at du ikke løfter meget tunge ting eller dyrker ekstrem sport de næste 2 uger. Ellers kan man leve fuldstændigt normalt. Efter ægoplægningen gives dagligt hormontilskud i form af vaginal creme, Crinone (progesteron), der indføres i skeden hver morgen. Du skal fortsætte med vaginalcremen, indtil der er svar på graviditetsprøven, som tages 2 uger efter ægoplægningen. Begynder menstruationen før graviditetsprøven er taget, fortsættes ligeledes med cremen, medmindre menstruationen er meget kraftig. Det er normalt, at der vil komme et lidt specielt udseende, sejt udflåd under denne behandling. Af og til anvendes et andet progesteronpræparat i form af vaginalstikpiller, Lutinus, som i så fald skal lægges op i skeden, 1 tablet 3 x dagligt. 9

10 Smerter i perioden efter ægoplægningen Efter ægoplægningen er det almindeligt, at der i 1-2 uger kan være gener fra underlivet i form af smerter, trykkende fornemmelse og en vis oppustethed. Dette skyldes dels, at æggestokkene er stimulerede, dels kan det være følger efter selve ægudtagningen. Disse gener forsvinder normalt efter ca. 2 uger. Hvis du føler dig usikker, er du altid velkommen til at kontakte os i fertilitetsklinikken. Graviditetsprøven 2 uger efter oplægning af æggene skal du komme til blodprøve på Roskilde Sygehus med henblik på påvisning af tidlig graviditet, uanset om du har fået blødning eller ej. Graviditetsprøven tages på klinisk biokemisk afdeling på 1.sal oven over klinikken kl Du kan ringe om svaret til sekretæren i gynækologisk ambulatorium på tlf , mellem kl og Hvis prøven er positiv, vil du få tid til en graviditetsskanning 5 uger efter ægoplægningen. Hvis du bløder, vil du få taget en ny blodprøve efter en uge. Hvis du ikke er blevet gravid Hvis graviditetsprøven er negativ, vil du få et brev fra én af fertilitetslægerne i løbet af den efterfølgende uge m.h.p. planlægning af den næste behandling. Det er vigtigt, at du holder en måneds pause fra hormonbehandlingen, før du melder dig til en ny behandling. Hvor mange behandlinger tilbydes Som regel tilbydes i alt 3 ægoplægninger, dog ikke medregnet oplægning af optøede befrugtede æg. Kun behandlinger, der medfører oplægning af befrugtede æg, tæller med. Enkelte kvinder bliver aflyst tidligt i behandlingen og må så gentage behandlingen flere gange. Nogle kvinder opnår ikke at få oplagt æg pga. manglende befrugtning af æggene, eller fordi der ikke var nogen æg at hente ud fra æggestokkene. De må så prøve endnu en gang. Vi tilbyder oftest 3 gennemførte IVF-behandlinger, men højst 5 stimulationsforsøg per patient. Enkelte tilbydes kun 1-2 forsøg, såfremt der viser sig helt særlige problemer, f.eks. at der ikke kan stimuleres nogen æg frem fra æggestokkene. 10

11 Nedfrysning og senere optøning af befrugtede æg ved IVFbehandling Hovedformålet med nedfrysning af befrugtede æg er, at man kan mindske antallet af tvillinger og trillinger. Man kan nemlig nøjes med at oplægge færre friske æg (højst 2, se ovenfor). De nedfrosne æg kan da anvendes, hvis du ikke bliver gravid. Derved øges den samlede graviditetschance efter ægudtagningen. Hvilke æg kan nedfryses med henblik på senere optøning? Det er kun befrugtede æg, der kan nedfryses. Det er ikke tilladt at nedfryse ubefrugtede æg. Kun æg, som er af den bedste "kvalitet", tåler nedfrysning. Der kan derfor godt hos nogle par være æg, der er befrugtede og delte, som ikke bliver nedfrosset. Det er således kun ca. en fjerdedel af behandlingerne, at der er æg til nedfrysning. Hvorledes tåler de befrugtede æg nedfrysning? Omkring 60 % af de æg, der nedfryses, overlever nedfrysning og efterfølgende optøning og kan anvendes efter optøning. Hvordan foregår behandlingen med optøede æg? Princip De nedfrosne æg skal tøs op og oplægges i livmoderen midt i menstruationscyklus. Normalt oplægges æggene i en spontan/naturlig cyklus, hvor vi ved hjælp af ultralydsskanning prøver at finde det bedst egnede tidspunkt for oplægningen, hvor både ægblære og slimhinde er moden. Man kan dog også lægge æg op i en såkaldt kunstig cyklus, hvor kvinden får hormoner. Naturlig cyklus Hvordan aftales tid til behandling? Du kan blive behandlet efter 1 måneds behandlingspause i stedet for at gå i gang med en ny IVF behandling. Ring til Fertilitetsklinikken på tlf mellem kl.8.00 og 9.00 på nærmeste hverdag, når du har fået menstruation. Oplys dit navn, CPR-nummer, og at det drejer sig om en behandling med optøede æg. Der er ingen begrænsning med hensyn til at komme til. Du vil da få en tid til skanning. Vi vil i forvejen have aftalt med dig, på hvilken måde behandlingen skal foregå, da du fik svar på den negative graviditetsprøve. Du kan forvente at skulle skannes på ca. 10. cyklusdag. Det videre forløb afhænger af, hvor stor ægblæren er, og hvor tyk livmoderslimhinden er, når der skannes. Nogle patienter må komme et par gange, før tidspunktet for ægoplægning kan beregnes. Når dette er fastlagt, vil du få besked om tidspunktet, hvor du skal tage en indsprøjtning med det ægløsnende hormon (Ovitrelle eller Pregnyl). Denne indsprøjtning giver du dig selv på det angivne tidspunkt om aftenen, og det er den eneste form for medicin, du skal have. Ægoplægningen Ægoplægningen foregår på Fertilitetsklinikken, Holbæk Sygehus, 4 dage efter indsprøjtningen med det ægløsnende hormon. Du vil få oplagt æg, såfremt der er mindst 1 levedygtigt æg. I risikerer, at ingen af æggene kan anvendes efter optøningen, og at behandlingen således ikke kan gennemføres. Du bliver ringet op af bioanalytikeren i Holbæk om morgenen mellem kl og 09.00, såfremt der ikke er nogen æg, der har overlevet optøningen. Ringer de ikke, betyder det, at du skal møde til aftalt tid. 11

12 Når der oplægges optøede æg, er det forsvarligt at lægge op til 3 æg op ad gangen. Vi taler dog om dette, da nogle optøede æg kan være meget flotte og have delt sig videre. I så fald anbefaler vi måske kun 2 befrugtede æg. Du har selvfølgelig også selv indflydelse på hvor mange æg, der skal anvendes. Kunstig cyklus Såfremt du ikke har en normal menstruationscyklus, eller cyklus er længere end 30 dage, er det nødvendigt at give hormonbehandling. Behandlingen består af tabletter Femanest (østradiol). Du ringer ind, når du får menstruation, som ovenfor beskrevet. Hvis du ikke bløder af dig selv, skal vi muligvis skanne dig og sætte blødningen i gang. Fra dag 2-3 i din menstruationscyklus skal du begynde at tage Østradiol: Progynon 3 tabletter á 2 mg x 1 dagligt på et fast tidspunkt, som du selv vælger. Du vil få en tid til ultralydsskanning ca. 10 dage efter; men der kan godt gå flere dage. Typisk vil vi foretage en skanning torsdag eller fredag, hvor tidspunktet for ægoplægning som regel da kan fastsættes. Du skal begynde at anvende vaginal creme Crinone, når du får besked af lægen, typisk start lørdag, og desuden skal du fortsætte med de 3 Østradiol tabletter for at gøre slimhinden mere modtagelig for æggene. Æggene vil så blive lagt op om tirsdagen på Holbæk klinikken. For nogle kvinder er 3 tabletter Østradiol dagligt ikke tilstrækkeligt. Dosis vil da blive sat op, og ny skanning vil blive aftalt. Hvis du får lagt æg op, skal du fortsætte med Progynon og Crinone, til du kender svaret på graviditetsprøven. Behandles du i naturlig cyklus, skal du ikke tage medicin, medmindre andet er aftalt. Graviditetsprøven tages som ved IVF-behandlingen ca. 14 dage efter ægoplægningen og på samme måde. Hvis der ikke er overlevende æg efter optøning I så fald afventes menstruationen, og du kan melde dig til ny behandling. Du vil typisk modtage et brev fra fertilitetslægerne om hvilken behandling, man vil anbefale. Behandles du i kunstig cyklus, ophører du med østradiol og Crinone og afventer menstruationen, hvorefter du kan melde dig til ny behandling. Hvis du bliver gravid. I så fald får du en tid til graviditetsskanning som anført under IVF-behandlingen. Er du behandlet i "kunstig cyklus", skal du fortsætte med Progynon og Crinone uændret til og med 10.graviditetsuge. Hvis du ikke er gravid. I så fald ophører du med Crinone og Progynon. Menstruationen vil herefter komme efter nogle dage, hvis den ikke er begyndt forinden. Er der ikke flere æg i fryseren, kan du melde dig til ny IVF-behandling, denne gang uden 1 måneds pause, medmindre andet er aftalt. Er de børn, der fødes, raske? Erfaringerne viser, at der ikke er nogen øget forekomst af misdannelser hos børnene. 12

13 Hvad er graviditetschancen med optøede æg? Chancen for at opnå en graviditet er omkring % per oplægning, når der anvendes optøede æg. Behandling med optøede æg "tæller ikke med" i de IVFforsøg, du kan få i offentligt regi. I Danmark findes en lov om nedfrysning af menneskelige æg. De må højst være nedfrosset i 5 år. Før nedfrysning og optøning kræves det, at du underskriver en erklæring om betingelserne for nedfrysning og optøning af æggene. Kontakt Såfremt du har spørgsmål, eller har emner du ønsker at få uddybet, er du altid velkommen til at kontakte Fertilitetsklinikken på tlf på hverdage mellem kl og Fertilitetsklinikkens personale Der er per tilknyttet følgende: Anette Lindhard, overlæge, speciallæge i Gynækologi og Obstetrik med ekspertuddannelse inden for fertilitetsbehandling. Bettina Breitowicz, 1.reservelæge. Mette Karlsen, sygeplejerske Linda Holst Bille, sygeplejerske. Mie Majken Nielsen, sygeplejerske Lillian Gjurup, sekretær. Anita Ladefoged, sekretær. 13

14 DEL 2. Anden del af vejledningen informerer om de væsentligste problemer, bivirkninger og risici, der kan være ved IVF behandlingen. A. Aflysning af behandlingen før ægudtagningen. I ca. 10 % af behandlingerne afbrydes behandlingen før ægudtagningen. Hovedårsagerne til dette er: Hormonbehandlingen fungerer ikke godt nok. Det hyppigste er, at der modnes for få æg. I andre tilfælde vokser ægblærerne ikke godt nok, og blodprøverne viser, at der dannes for lidt hormon. Hos andre er der cyster på æggestokkene, hvilket nogle gange kan have betydning for hormonstimulationen. Hos enkelte må behandlingen afbrydes for ikke at risikere overstimulation af æggestokkene. Du kan blive syg med høj feber (f.eks.influenza) under behandlingen. B. Manglende befrugtning af æggene. Efter knapt 10 % af alle ægudtagninger vil der desværre ikke ske nogen befrugtning og deling af æggene. Du kan derfor ikke få oplagt nogen æg. Vi kender som regel ikke årsagen hertil. Nogle gange er det pga. umodne eller overmodne æg. C. Få æg ved ægudtagningen. En del kvinder modner meget få æg (færre end 5) trods intensiv hormonstimulation. I 2007 var der på Fertilitetsklinikken Region Sjælland 30 % tilfælde med < 5 æg ved ægudtagningen. I disse tilfælde er der øget risiko for, at ægoplægningen må aflyses p.gr.a. manglende befrugtning eller dårlig kvalitet af de forhåndenværende befrugtede æg. For kvinder over 37 år gælder, at 55 % af ægoplægningerne blev aflyst, mens det drejede sig om 40 %, hvis kvinden var under 38 år gammel. Chancen for graviditet er også nedsat, for kvinder over 37 år til ca. 5 % og under 38 år til ca. 15 %. Disse tal er i overensstemmelse med andre fertilitetsklinikker (kilde: overlæge, dr.med. Anne Lis Mikkelsen). Det er sjældent, at en mere intensiv hormonstimulation vil kunne øge antallet af modne æg, da antallet af æg, der findes i æggestokkene ( ægreserven ) er nedsat hos disse kvinder. D. Graviditetschancen Chancen for graviditet er afhængig af kvindens alder og æggenes kvalitet. Chancen for fødsel af levende barn per påbegyndt IVF behandling varierer således, alt efter kvindens alder: år: >20 %, år:15 %, 39 år:10 %, > 40 år: 6 %. Abortrisikoen stiger, især fra ca. 35 års alderen. Kvaliteten af de befrugtede æg har også betydning. Der oplægges kun æg af en kvalitet, der giver en rimelig chance for graviditet. Kvinder med muskelknuder i livmoderen har en noget nedsat chance for graviditet og en let øget risiko for abort. Kvinder med aflukkede og udspilede æggeledere, som er fyldt med væske, har ligeledes en nedsat chance (med mindre æggelederne fjernes). 14

15 Bivirkninger og risici ved behandlingen Bivirkninger af medicinen. Under nedreguleringen (lang behandling) forekommer af og til bivirkninger i form af: hovedpine, hedestigninger eller svedeture og måske humørsvingninger. Hormonbehandlingen med Gonal-F, Puregon eller Menopur kan få dig til at føle dig oppustet, give brystspænding og trykken i underlivet. En del angiver, at de får et ustabilt humør. Overstimulation af æggestokkene. Den væsentligste risiko er overstimulation af æggestokkene. Vi forsøger at undgå denne komplikation. Såfremt udviklingen af ægblærerne bliver for voldsom, afbrydes behandlingen. Med denne forsigtighedsregel ses overstimulation yderst sjældent. Overstimulation kan være alvorlig. Behandlingen af overstimulation er normalt indlæggelse, sengeleje og væskebehandling. Overstimulation, der kræver indlæggelse, sker efter 1 ud af 200 behandlinger. Symptomerne er smerter i maven, oppustethed i underlivet, kvalme, opkastning og almen utilpashed. Du må henvende dig, hvis dette indtræder. Tilstanden opstår typisk en lille uge efter ægoplægningen, og meget ofte viser det sig herefter, at kvinden er gravid. Underlivsbetændelse. Selvom ægudtagningen foregår så rent som muligt, kan der opstå underlivsbetændelse omkring æggestokkene. Betændelse giver smerter og feber. Denne komplikation indtræder hos ca. 1 ud af 300 ægudtagninger. Blødning efter ægudtagning. Der er altid en smule blødning fra skeden umiddelbart efter ægudtagningen. Blodet kommer fra stikket i skedevæggen. En sjælden gang er blødningen imidlertid kraftigere. Der må da oplægges noget gaze i skeden for at standse blødningen. Denne gaze kan typisk fjernes 1-2 timer efter ægudtagningen. Underlivssmerter i ugerne efter ægoplægningen. Dette forekommer som tidligere angivet hyppigt, oftest dog kun i let grad. Årsagen er så godt som altid, at dine æggestokke er stimulerede samt følger efter ægudtagningen. Generne forsvinder af sig selv, men kan godt en gang imellem vare i op til 14 dage. Såfremt du føler dig syg, må du kontakte os. Graviditet uden for livmoderen. Som bekendt oplægges de befrugtede æg i livmoderen, men hvis æggelederne ikke er normale, kan de glide ud i æggelederne. Knapt 5 % af graviditeterne er uden for livmoderen. Dette kan give symptomer i form af blødning og eventuelt smerter, som dog normalt tidligst kan opstå ca. 14 dage efter at graviditetsprøven er positiv. Behandlingen er normalt operation. Er der risiko for senere udvikling af kræft i æggestokkene? Der er tidligere blevet rejst mistanke om, at kvinder, der behandles med medicin, som stimulerer ægmodningen, kunne have en øget risiko for at udvikle kræft i æggestokkene siden hen. Såfremt man opnår graviditet, er der imidlertid ikke mistanke om en øget risiko, da graviditet og amning beskytter mod æggestokskræft. Der er inden for de sidste år fremkommet et par nye større undersøgelser, som viser, at der næppe er nogen øget risiko for kræft i æggestokkene efter IVF behandling. Når 15

16 forholdet nævnes, er det fordi det var fremme i pressen for nogle år siden. Børn født efter IVF behandling Der er intet, der tyder på, at disse børn hyppigere har misdannelser end andre børn. Alle gravide i Danmark får nu tilbudt en nakkefoldsskanning, som tidligere omtalt. Der er ingen grund til at udføre fostervandsprøve, fordi graviditeten er etableret ved IVF. Børn født efter IVF behandling vejer i gennemsnit lidt mindre end danske "gennemsnitsbørn". Børn, der fødes som enkeltfødte, vejer f.eks. 70 gram mindre end gennemsnittet. Dette betinges af, at kvinden oftest er ældre førstegangsfødende, og at flere tidligere er opereret i underlivet eller har særlige sygdomme. Hovedproblemet er den øgede forekomst af tvillinger. Tvillingefødsler sker ofte for tidligt, hvilket medfører højere dødelighed og en øget forekomst af handicaps hos børnene. Tvillinger vejer i gennemsnit kun gram ved fødslen. Vi anbefaler derfor yngre kvinder at nøjes med at få oplagt ét befrugtet æg i forbindelse med den første IVF-behandling. Videnskabelige projekter Klinikken vil, ofte i samarbejde med klinikken i Holbæk, løbende gennemføre forskellige videnskabelige projekter. Som hovedregel er formålet med disse at forbedre behandlingen med IVF eller ICSI. Der er ingen, der deltager i noget projekt, uden at de er informeret mundtligt og skriftligt samt har givet deres skriftlige samtykke hertil. Hvad kan du selv gøre for at behandlingen skal lykkes? Såfremt en behandling ikke lykkes, er der som regel en biologisk grund. Der er meget lidt, du selv kan gøre. Vægt: Overvægtige kvinder har gavn af vægttab. Overvægt giver øget risiko for sukkersyge og komplikationer i graviditeten. Desuden kan det være vanskeligt at styre stimulationsbehandlingen. Rygning: Rygere bør ophøre med dette. Vi ved, at rygere generelt har en ringere chance for graviditet end andre. Rygning har stor effekt på hormonbalancen. Kvindelige rygere går f.eks. betydeligt før i overgangsalder end ikke-rygere, ca. 5-7 år før. Det er således vort råd, at du ophører med at ryge. Egen læge kan hjælpe. Der findes en brochure om hjælp til vægttab, som kan udleveres på klinikken. Hjælp til vægttab og rygeafvænning kan fås ved henvendelse til egen læge. Vi vil meget gerne hjælpe tillige. Spiritus: Alkohol er også vist at have en negativ effekt på graviditetschancen, selv et moderat forbrug. Det anbefales derfor kvinderne at holde sig til max. 2 genstande om ugen under hele behandlingsforløbet og i graviditeten. Vitaminer og folinsyre: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du tager en multivitaminpille, der indeholder 400 mikrogram folinsyre dagligt. Tabletten tages fra ca. 1 måned før behandlingen påbegyndes til 3 måneder efter graviditet er påvist. Dette anbefales alle, der forsøger at opnå graviditet for at forebygge neuralrørs-defekter hos fosteret. Medicin: Generelt frarådes gravide og kvinder, der forsøger at blive gravide, at indtage medicin, medmindre det er meget nødvendigt. F.eks. er det vist, at brugen af medicin med indhold af ibuprofen og andre gigtmidler samt 16

17 smertestillende midler, der indeholder acetylsalicylsyre, kan reducere fertiliteten og anbefales derfor ikke til kvinder, som planlægger at blive gravide. Man bør kontakte egen læge for at høre, om den medicin, man skal/er i gang med, påvirker graviditetschancen eller øger risiko for graviditetskomplikationer. Det samme gælder for al naturmedicin. Hvordan påvirker behandlingen dig psykisk? Når man er i behandling, er det vigtigt ikke at have for mange andre projekter i gang samtidigt, da det kræver et vist fysisk og psykisk overskud at gennemgå IVFbehandlingen. Mange finder det både positivt og belastende at være i fertilitetsbehandling. De mange undersøgelser, hormonpåvirkningerne, de daglige indsprøjtninger og den nervepirrende ventetid på svaret på graviditetsprøven medfører perioder, hvor humøret kan gå op og ned. Specielt hvis graviditetsprøven viser sig at være negativ efter en længerevarende behandling, er det meget naturligt, at parret føler dyb skuffelse i en periode herefter. Nogle har brug for en pause, hvor man foretager sig noget andet. Det er vigtigt, at du har nogen at tale sammen med om disse ting, og som kan støtte dig. Det kan også være en stor hjælp at dele sine oplevelser med andre, der er eller har været barnløse eller i barnløshedsbehandling. Nogle vælger at kontakte Landsforeningen af Ufrivilligt Barnløse (www.lfub.dk). På klinikken kan du få udleveret et hæfte: Når barnløsheden bliver et problem, som handler om, hvad man selv kan gøre undervejs i behandlingen. Klinikkens personale står naturligvis også til rådighed, hvis der skulle opstå behov for personlig støtte undervejs. 17

18 DEL 3 Resultaterne af IVF-behandlingen. Sandsynligheden for graviditet (positiv graviditetsprøve) efter hver ægoplægning er omkring 45 %, dog afhængigt af kvindens alder, se tidligere. Af dem, der bliver gravide (opnår positiv graviditetsprøve), føder omkring 65 % et eller flere børn. Dette skyldes, at: Af dem, der bliver gravide, vil ca.15 % abortere. Af dem, der bliver gravide, vil ca.15 % blot være forbigående gravide (biokemisk graviditet). Dette viser sig ved blødning omkring det tidspunkt, hvor graviditetsprøven tages, og at graviditetsprøven bliver negativ i løbet af en uges tid. Af dem, der bliver gravide, vil 5 % have en graviditet uden for livmoderen. Af dem, der føder, får knapt 25 % tvillinger (hvis der er oplagt 2 æg). Det for dig væsentligste tal er: Sandsynligheden for, at du får et eller flere børn efter det samlede behandlingstilbud på Fertilitetsklinikken, er omkring 60 %. IVF - den normale fertilitet Normale, sunde og raske par har en chance for en naturligt opstået graviditet i en cyklus på ca %, således at graviditetschancen ved IVF er sammenlignelig med chancen hos normalt fertile par. Chancen for graviditet er ens fra 1. til 5. behandlingsforsøg. Forøger IVF risikoen for misdannelser? Der er nu født flere millioner børn efter IVF-behandling. Der er intet, der tyder på, at disse børn hyppigere har misdannelser end andre børn. Det let øgede antal graviditeter med mere end et barn øger risikoen for fødsel før tiden og problemer i graviditeten for moderen. 18

19 DEL 4 ANDRE FORHOLD Fravær fra arbejde Den dag, hvor du får udtaget æg, og den dag, hvor du får oplagt æg, bør du ikke gå på arbejde. Det afhænger i øvrigt ganske af, hvorledes du har det. Kvinder, der er noget overstimulerede og har fået udtaget mange æg, bør være mere forsigtige end andre. Hvor kan du henvende dig ved problemer? Du kan ringe til Fertilitetsklinikkens sygeplejerske på , personsøger 4088 ml. kl.7.45 og 8.15 på almindelige hverdage. Opstår der et akut problem i dagtiden uden for dette tidsrum, kan klinikkens sekretærer kontaktes på tlf Uden for almindelig dagtid og på søn- og helligdage kan du ved akut opståede problemer, som du skønner ikke kan vente til næste morgen, ringe til den vagthavende reservelæge på gynækologisk afdeling. Du kan komme i kontakt med denne via sygehusets omstilling Hvis du bor langt herfra, vil det være naturligt at kontakte dit lokale sygehus. Behandling på privat fertilitetsklinik Man kan være i behandling i privat regi såvel før som efter behandlingen i offentligt regi. Det offentlige behandlingstilbud ændres ikke herved. Udsættelse af behandlingen Såfremt du ønsker at udsætte din behandling, er der intet til hinder for dette. Du bedes blot kontakte sekretæren, som så vil notere det i journalen. Hvis vi ikke har haft kontakt med dig inden for et års tid, vil du automatisk blive afsluttet. Afslutning efter endt behandling Såfremt du opnår graviditet, vil du normalt blive afsluttet herfra 3 uger efter, at graviditetsprøven er positiv, dvs. den dag, hvor graviditetsskanningen udføres. Såfremt der er særlige forhold, f.eks. tvillinger, foretages normalt en ekstra skanning ca. 2 uger senere. Du får udleveret et skema i forbindelse med skanningen, som du bedes udfylde og sende retur til os efter fødslen. Skemaet indeholder oplysninger om resten af graviditeten, fødslen og om barnet/børnene. Såfremt du ikke har opnået graviditet efter 3 gennemførte behandlinger, foreslår vi, at du ringer hertil og aftaler en tid til en samtale, hvor vi dels kan gennemgå behandlingsforløbet, dels kan forsøge at rådgive dig med henblik på, om det f.eks. er rimeligt med yderligere forsøg i den private sektor. Såfremt du ikke ønsker en afsluttende samtale, vil vi bede dig om alligevel at ringe eller skrive herind og meddele, at du ikke ønsker yderligere. Vi kan så afslutte din sag herfra. IVF-behandling er en vanskelig opgave, som er tidskrævende og kan medføre betydelige overvejelser, uro og evt. skuffelser. Du er altid velkommen til at kontakte Fertilitetsklinikken, hvis du har nogle problemer. 19

20 Adoption Ifølge loven skal vi også informere dig om muligheden for adoption. Der gælder særlige regler for adoption for enlige og lesbiske par. Det er vigtigt at kende reglerne for adoption, idet man ellers kan risikere at vente med at beslutte sig til et tidspunkt, hvor man f.eks. er for gammel til at opfylde lovens krav. Der er lang ventetid på at modtage børn fra udlandet. Adoptioner formidles gennem Adoption Center (Århus) og DanAdopt (Birkerød). Du kan få udleveret en pjece om adoption på klinikken, ligesom emnet er beskrevet i hæftet: Når barnløsheden bliver et problem. Sagsbehandling i forbindelse med adoption af stedbarn i et lesbisk forhold/ I kan få udleveret en pjece herom. 20

Information før insemination

Information før insemination LÆS DETTE MATERIALE FLERE GANGE Information før insemination Velkommen til StorkKlinik Vi glæder os til at tale med dig til den indledende journalsamtale, hvad enten det bliver på StorkKlinik eller via

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

HVIS DU OVERVEJER. Abort

HVIS DU OVERVEJER. Abort HVIS DU OVERVEJER Abort Indhold Årsager til at du overvejer abort 3 Dine rettigheder 6 Lægen vil vejlede dig 10 Medicinsk abort 14 Kirurgisk abort 17 Abort efter 12 uger 21 Prævention efter abort 23 Støtte

Læs mere

Et spil om liv og død Om spillet

Et spil om liv og død Om spillet Et spil om liv og død Om spillet Indhold Et spil om liv og død Copyright 1995 by Experimentarium & Det Etiske Råd Experimentarium Tuborg Havnevej 7 2900 Hellerup Tlf. 39 27 33 33 Det Etiske Råd Ravnsborggade

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Patientvejledning. Cyster på æggestokkene

Patientvejledning. Cyster på æggestokkene Patientvejledning Cyster på æggestokkene Kvinden har to æggestokke (ovarier), som har form og størrelse som en stor mandel. De ligger på hver sin side af livmoderen i tæt kontakt med æggelederne. Æggestokkenes

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation Patientvejledning Generel vejledning i forbindelse med din operation Aleris-Hamlet deltager i Sundhedsministeriets landsdækkende undersøgelser om patientoplevelser. Det er en stikprøverundersøgelse og

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF MEDICINE SEATTLE CHILDREN S Forsøgets navn: Nonmyeloablativ

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION. Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese

Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION. Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese PAT I E N T E N I C E N T R U M Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Diabetes og potensproblemer

Diabetes og potensproblemer e-mergency 03069 Diabetes og potensproblemer DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Materialet er sponseret af: Spørg om forsikring Tlf. 70-112020 DIABETESFORENINGEN Diabetes og potensproblemer

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL Et bedre liv med KOL En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL indholdsfortegnelse Et bedre liv med KOL Om KOL side Din egen KOL-bog... 5 Flere og flere får KOL... 6 KOL

Læs mere

En bog om krop, kærester, kærlighed mm

En bog om krop, kærester, kærlighed mm spiseforstyrrelser prævention overgreb graviditet kroppen kærlighed sexsygdomme forelskelse forældre homoseksualitet den første gang venner En bog om krop, kærester, kærlighed mm www.libresse.dk Denne

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Informationsmateriale før insemination

Informationsmateriale før insemination Informationsmateriale før insemination Velkommen hos Storkereden Hos Storkereden er vi klar til at tage godt imod dig for at sikre et godt inseminationsforløb. Det er vigtigt at du føler dig tryg og i

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR.

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2007 Bevar dit helbred på en sund og fornuftig måde Motionscyklen»Humanitær«,

Læs mere