iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B"

Transkript

1 iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé København S Sendt pr. mail: Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel. (+45) Fax (+45) CVR-nr DATO: 7. maj 2010 REF.: SEKRETÆR: Alice Sander DIR.NR.: Ankesagen - Janne Aagaard Andersen mod A/B Gunløg Jeg sender hermed kopi af dom fra Østre Landsret. Byrettens dom er som bekendt stadfæstet, men værd at bemærke er, at Østre Landsret udtaler, at "det ikke for tiden" kan føre til nedsættelse. Om det betyder, at det kan senere vides ikke, men Østre Landsret kan kun tage stilling til, som sagen foreligger oplyst på nuværende tidspunkt. Den fremadrettede ændring har vi drøftet og det bør der - efter min opfattelse - tages hånd om i andelsboligforeningen. Jeg bemærker også, at Østre Landsret ikke har nævnt spørgsmålet om sagsomkostninger for byretten med et eneste ord. Den er blot stadfæstet og der er tilkendt yderligere kr for Østre Landsret. Jeg vil herefter snarest vende tilbage med afregning af sagen. Med veølig hijsen G A N G S T E D/RASMUSSEN Rasmu.s'Juvik c.c. Henrik Tingleff - Sendt pr. mail:

2 B112900G-SMH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 5. maj 2010 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Finn Morten Andersen og Lone Bach Nielsen (kst.)). 16. afd. a.s. nr. B-l : Janne Aagaard Andersen Gad (advokat Jesper Gad) mod Andelsboligforeningen Gunløg v/formand Henrik Tingleff (advokat Rasmus Juvik) Københavns Byrets dom af 1. april 2009 (BS 8C-5941/2007) er anket af Janne Aagaard Andersen Gad med påstand om, at Andelsboligforeningen Gunløg tilpligtes at anerkende, at hendes boligafgift skal udgøre kr. pr. måned med virkning fra 1. oktober 2007 indtil 30. juni 2009 svarende til 47,60 kr. pr. m 2 pr. måned og kr. pr. måned fra 1. juli 2009 svarende til 54,44 kr. pr. m 2, indtil der igen sker ændring i boligafgiften. Andelsboligforeningen Gunløg har påstået stadfæstelse. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af Preben Jønsson, Jens Duus, Povl Heiberg Gad og Henrik Tingleff, der alle har forklaret i det væsentlige som for byretten.

3 -2- Preben Jønsson har supplerende forklaret bl.a., at der ikke var problemer med salg af lejligheder i hans formandstid. Problemerne opstod først, da man i 2006 besluttede en meget stor forhøjelse af andelskronen. Andelsboligforeningen var ikke blevet etableret, hvis boligafgiften ikke var blevet fastsat på baggrund af huslejen. Det skyldtes blandt andet, at der i lejlighederne var lavet så mange forandringer, der ikke var godkendte eller registrerede, at det ville være umuligt at få et overblik over forbedringerne. Han kan ikke genkende Povl Gads forklaring om, hvad der blev sagt ved fremvisningen. Han kan muligvis have givet udtryk for, at det måske kunne komme på tale at udjævne boligafgiften ad åre. Han solgte sin egen lejlighed i 2007 til et familiemedlem og fik den fastsatte pris. Jens Duus har supplerende forklaret bl.a., at han i forbindelse med etableringen foreslog en model, hvor alle betalte samme boligafgift pr. m 2. Beboerarbejdsgruppen forkastede den model, idet der var stor variation i den husleje, der hidtil var betalt pr. m 2. Der blev herefter etableret en model, hvor forbedringsforhøjelsen skulle indgå i boligafgiften. Den for foreningens drift nødvendige merindtægt ud over den hidtidige huslejeindtægt blev fordelt ligeligt efter m 2. De kr. er det beløb, foreningens gæld skulle nedbringes med for, at Janne Aagaard Andersen Gads boligafgift kunne nedsættes med det ønskede beløb. Efter stiftelsen blev muligheden for en udligning af boligafgiften pr. m 2 drøftet. Man talte blandt andet om en femårig overgangsperiode. Han erindrer ikke, at han ved fremvisningen skulle have sagt, at boligafgiften var lidt højere. Han har givetvis sagt, at boligafgiften var højere, og at boligafgiften ville kunne nedsættes, hvis der kom nye andelshavere til i stedet for lejere. Han kan ikke forestille sig, at de ved fremvisningen har drøftet muligheden for at købe sig fri af boligforbedringerne ved at betale et kontant beløb, men han og Povl Gad har drøftet det senere. Der er givet prisafslag ved salg efter 2006, hvor andelskronen blev fastsat til kr. pr. m 2. Ved de seneste 4 salg er der givet store nedslag i 2 tilfælde, men i de andre 2 tilfælde er lejlighederne solgt til udbudsprisen. Det er ikke åbenbart, at prisafslagene er givet på grund af boligafgifterne, som har været stort set ens. Nedslagene skyldes nok nærmere konjunkturerne de seneste 2 år, eller beslutningen om at gennemføre større bygningsarbejder på ejendommen. Povl Heiberg Gad har supplerende forklaret, at han i byretten forklarede, at de forventede at kunne få 1 mio. kr. mere for lejligheden, end de havde givet. En mægler har i maj 2009 vurderet, at de på grund af den høje boligafgift ikke kunne forvente at få mere end kr. for lejligheden. Vurderingen skete med henblik på salg, men de har ikke sat den til salg, idet de ikke er indstillet på at sælge til den pris. Det er for lidt i forhold til de

4 -3- prisstigninger, der har været. Ifølge mægleren falder prisen med ca kr. for hver 500 kr. boligafgiften er for høj. Han vurderer derfor, at lejligheden må kunne sælges til ca.l mio. kr. under andelsværdien. Indtil for 2-2/4 år siden blev lejligheden anvendt til bofællesskab, og 2 lejere betalte halvdelen af boligafgiften. Ved købet fik de referatet af den stiftende generalforsamling udleveret, men det indeholder ikke oplysninger om, hvor meget boligafgifterne varierer. Han har talt med Martin Sejr Poulsen, som gennem lang tid har forsøgt at sælge sin lejlighed. På grund af en meget høj boligafgift har han trods flere store prisnedslag ikke kunnet sælge sin lejlighed. Henrik Tingleff har supplerende forklaret, at bestyrelsens forslag om en model for udligning af boligafgifterne blev stemt ned på en ordinær generalforsamling, som dog samtidig pålagde bestyrelsen at fremkomme med et nyt forslag. Medlemmerne er delt i 2 lejre. De medlemmer, som ikke ønsker ændringer, har hidtil haft flertal, men det er ikke udelukket, at der i fremtiden kan blive flertal for en udligningsordning. Stand og beliggenhed har sammen med boligafgiften betydning for salgsprisen. Procedure Parterne har i det væsentlige gjort de samme anbringender gældende som for byretten og procederet i overensstemmelse hermed. Landsrettens begrundelse og resultat Landsretten tiltræder, at aftalelovens ugyldighedsregler ikke for tiden kan føre til, at Janne Aagaard Andersen Gads boligafgift nedsættes som påstået. Herefter og i øvrigt af de af byretten anførte grunde, stadfæster landsretten dommen. Under hensyn til sagens udfald, karakter og omfang skal Janne Aagaard Andersen Gad i sagsomkostninger for landsretten betale kr. til Andelsboligforeningen Gunløg. Thi kendes for ret: Byrettens dom stadfæstes.

5 -4- I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten, Janne Aagaard Andersen Gad, betale kr. til indstævnte, Andelsboligforeningen Gunløg. Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8a. (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den ^). 3 'vo )niorfuldmægtiq

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Side 1 af 6 Til forsiden Om koncernen Kontakt Web-tv Nyhedsmail Myndigheder Borger Virksomhed Rådgiver Presse Brug af afgørelser domme kendelser mv. Vis alle afgørelser Skønsmæssig ansættelse - manglende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB NY LANDSRETSDOM OM VALUARENS ANSVAR FOR VURDERINGEN > side 2 NY PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM OVERPRIS VED KØB AF ANDELSBOLIG > side 4 NY HØJESTERETSDOM OM PRINCIPPERNE

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 Sag 148/2009 (1. afdeling) Lloyd s syndikaterne: Aegis Syndicate no. 1225, Beazley Syndicate no. 2623, Beazley Syndicate no. 0623, Millennium Syndicate

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret 123.1 Forvaltningsret

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere