OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER."

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: genvex.dk

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanel Montage af betjeningspanelet Opstart Betjening Betjening og ændring af data i driftsmenu Hovedmenu Dato og tid Kalender Brugermenu Display menu Info drift Service menu Skema for afrimning Skema for ugeprogram Skema for setpunkter Funktion Styring Ekstra kapacitet Driftssikkerhed Vedligehold Alarmer Demontering/anlægget ønskes taget ud af drift Fejlsøgning Højtrykspressostat Anlægget kører ikke Fejl på luftsiden Ret til tekniske ændringer forbeholdes i Optima 301

3 1. Betjeningspanel Betjeningspanelet skal monteres på en indervæg, der er placeret centralt i boligen. Da betjeningspanelet samtidig fungerer som rumtermostat, er det vigtigt, at følgende bliver overholdt: At panelet ikke får direkte sollys, At panelet ikke sættes på en ydervæg, At panelet ikke planforsænkes ind i væggen. At panelet ikke sættes over en varmekilde. En lampe for tæt på betjeningspanelet kan påvirke lyssensoren, så panelet ikke regulerer lysstyrken efter hensigten. På betjeningspanelets forside er der 7 knapper, der bruges til betjening af panelet. Knapperne skifter funktion afhængig af, hvilken menu der vælges. Under glasruden sidder en infrarød bevægelsessensor. Blot ved at føre hånden forbi betjeningspanelet kommer menuen for daglige betjeningsmuligheder frem. Denne funktion kan slås fra. 2. Montage af betjeningspanelet Betjeningspanelet er beregnet til montering på en plan væg. Find det sted, hvor betjeningspanelet skal sidde, og mærk af til hullerne. Beslaget skrues fast på væggen. Min. fire skruer skal isættes, de to øverste og de to nederste. Skrue obligatorisk Skrue Skrue obligatorisk Skrue obligatorisk Skrue På undersiden af betjeningspanelet er følgende placeret: 1: SD kort 2: Rumføler 3: Lyssensor 4: Mini USB- stik for tilslutning til computer 1: SD kortet, som kan tages ud, indeholder alle sty ringsmodeller og versioner, hvilket gør, at betjenings panelet er kompatibelt til ældre versioner. Desuden indeholder SD kortet alle sprog, menuer, hjæl petekster, symboler samt opsamlede datalogninger. Under opstartsproceduren lægges de aktuelle versioner ind i betjeningspanelet, så styringen kan fungere uden SD kort. Dog vil hjælpetekster ikke blive vist i displayet, og datalogninger vil ikke blive gemt uden SD-kortet. 4: For at en computer kan læse datalogningerne, skal computeren have installeret Genvex datalogger pro gram. Skrue obligatorisk Skrue obligatorisk Vægrammen holdes op mod væggen, og huller til fastgørelse af rammen mærkes op. Boring af huller, hulstørrelse og tilsvarende skruer til fastgørelse afhænger af vægmateriale. Sæt betjeningspanelet ned i beslagene og vip den ind mod væggen. De fire støttepunkter i hjørnerne af displayet skal berøre væggen, for at displayet sidder stabilt. Støttepunkt Støttepunkt Støttepunkt Støttepunkt A Forneden af betjeningspanelet er der adgang til: A: Klemrække. Tilslutning til hovedprint. Ret til tekniske ændringer forbeholdes i Optima 301 3

4 Mellem aggregat og betjeningspanel skal der monteres et svagstrømskabel 4 x 0,25 mm 2. Den maksimale kabellængde er 50 m. Over 50 m bliver spændingsfaldet for stort og kan give driftsforstyrrelser. Ledningsforbindelse til klemmer 21-24: 21 Signal 22 Signal Volt 24 0 Volt Måden at montere vægbeslaget på: Først skrues beslaget fast på en plan væg, og kablet føres synligt op nedefra. Svagstømskablet forbindes til klemrækken. Kontrollér, at kablet er forbundet til de samme numre i begge ender (mellem betjeningspanel og hovedprint i aggregatet), jvnf. el-diagrammet i installationsvejledningen. Betjeningspanelet klipses derefter på vægbeslaget ved at føre det ned oppefra lidt skråt ud for neden. Afsluttes med at trykke det ind for neden, så det sidder plan med væggen. Ved demontering: Trækkes betjeningspanelet lidt ud for neden og løft det op. 3. Opstart Første gang anlægget startes op, vil der i displayet på betjeningspanelet stå: Choose language (vælg sprog). Tryk next for at skifte mellem de forskellige sprog. Når det ønskede sprog står i displayet, trykkes Enter. Nu vil betjeningspanelet indlæse den aktuelle programversion på det valgte sprog. I displayet vil der stå: Updating model (Indlæsning af aktuel model) Wait 1.5 minutes (det tager ca. 1,5 minut at indlæse den aktuelle version) Language load (105) Language OK Menu load (84) Menu OK Icon load (405) Menu OK Reset to default Restarting.. Optima 301 DK Herefter vil skærmbilledet skifte til: Genvex logo Optima 301 DK Versionsnummer D (Betjeningspanel): 3.1 C (Hovedprint): 1.4 Til sidst skifter skærmbilledet til daglig betjening, og anlægget er nu i drift med fabriksopsætningen, som kun er en grundindstilling. Anlægget er nu klar til at blive indreguleret med de optimale luftmængder og med de driftsmæssige ønsker og krav til den aktuelle bolig, eksempelvis ugedrift, temperaturer etc. for derved at opnå optimal udnyttelse og drift af anlægget. Pos. Beskrivelse 1 Hus for panel 2 Front for panel 3 Trykplade for display 4 Vægbeslag 5 Glas for display 4 Ret til tekniske ændringer forbeholdes i Optima 301

5 4. Betjening Optima 301 Alle Genvex varmepumper af typerne Premium Preheat til boliger leveres med Optima 301 styring, der har en fabrikssindstilling, så anlægget kan sættes i drift uden yderligere indstillinger. Fabriksindstillingen er en grundindstilling, som skal ændres til de driftsmæssige ønsker og krav til den aktuelle bolig for derved at opnå optimal udnyttelse og drift af anlægget. 4.1 Betjening & ændring af data i driftsmenu Displayet viser normalt skærmen med symboler for daglig betjening, hvor følgende trykknapper ses: K4 - Hovedmenu Med denne funktion er det muligt at komme ind i hovedmenuen, hvor underpunkterne Dato og tid, Kalender, Bruger menu, Display menu, Info drift menu og Service menu er tilgængelige. K5 - Filter (shop.genvex.dk) Med denne funktion er det muligt at nulstille filteralarmen. Dette gøres ved at holde trykknappen ud for symbolet Filter nede, indtil udråbstegnet i symbolet forsvinder. Inden filteralarmen nulstilles, skal filtrene kontrolleres/skiftes. K6 - Information Med denne funktion er det muligt at komme ind i Info drift menu og få et godt overblik over den aktuelle driftstilstand: Temperaturer, ventilatorindstillinger, relæstatus ON/OFF, alarm er og timetællere. Tryk på trykknappen ud for symbolet Info for at aflæse anlæggets driftstilstand. K1 K2 K7 K6 K7 - Temperatur Med denne funktion er det muligt at indstille ønsket temperatur. På trykknappen ud for symbolet temperatur kan den ønskede temperatur indstilles mellem 10 og 30 C. Midt i displayet vil den aktuelle rumtemperatur blive vist. Når man trykker på knappen K4, kommer man ind i hovedmenuer og undermenuer, og følgende knapper skifter funktion: K3 K4 K1 - Hastighed Med denne funktion er det muligt, at indstille ventilatorhastigheden i trin På trykknappen ud for symbolets hastighed kan der skiftes mellem de 4 hastigheder. Desuden kan anlægget stoppes ved at holde knappen nede i 3-4 sekunder. Det er en forudsætning, at servicemenu punkt 28 er ON. K2 - Forlænget drift (Party mode) Med denne funktion er det muligt at indstille timer for ventilatorhastighed i trin 4 til mellem 1 og 9 timer, hvorefter anlægget automatisk går tilbage til ventilatorhastighed trin 3. Står timetallet på 0, er denne funktion ikke i drift. K5 K3 skifter til Pil ned og ved ændring af indstilling til. K4 skifter til Enter. Med trykknappen Enter er det muligt at komme videre ind i menuer og undermenuer. K5 skifter til Pil op og ved ændring af indstilling til +. K6 skifter til Exit. Ved at trykke Exit går man tilbage til det foregående skærmbillede. K7 skifter til Help. Ved at trykke Help får man en kort beskrivelse af det aktuelle menupunkt. Den vandrette pil i menuen som viser, hvilket punkt man står ved. Er der blevet rettet i et menupunkt, skal der afsluttes med at trykke Enter, hvorved ændringen gemmes. K3 - Eftervarme Ved denne funktion er det muligt at tænde og slukke for el-eftervarme. Vises et varmeflade-symbol uden kryds over, og er anlægget udstyret med en eftervarmeflade, vil eftervarmen koble ind, når der er et behov. Vises et varmeflade-symbol med kryds over, og er anlægget udstyret med en eftervarmeflade, vil eftervarmen IKKE koble ind, selvom at der er et behov. Ret til tekniske ændringer forbeholdes i Optima 301 5

6 4.2 Hovedmenu Der er et Bog -symbol nederst i midten af skærmen med de daglige betjeningsmuligheder. Tryk på denne tast K4 for at komme ind i hovedmenuen, som er opdelt i følgende menupunkter: Dato og tid (pkt. 4.3) Kalender (pkt. 4.4) Bruger menu (pkt. 4.5) Display (pkt. 4.6) Info drift (pkt. 4.7) Service menu (pkt. 4.8) Ved at trykke på Pil ned eller Pil op vil symbolet skifte til en vandret pil, der angiver den nuværende placering. Ved at trykke Enter er der mulighed for at få adgang til den aktuelle menu s underpunkter. Ved igen at trykke på Pil ned eller Pil op kan det ønskede undermenupunkt vælges. Når den vandrette pil står ud for et undermenupunkt, så vil de 2 linier skifte plads, skriftstørrelserne vil blive ændret og få tilføjet teksten Set. Ved at trykke Enter ud for det valgte undermenupunkt vil baggrunden for punktet blive grå. På knapperne + og - kan den aktuelle værdi ændres. Ved igen at trykke Enter vil den ændrede indstilling blive gemt. Ønskes der ingen ændringer, er det muligt at komme retur til de forrige menuer ved at trykke på knappen Exit. Ved at trykke på Help vil der komme en kort hjælpetekst på skærmen, som fortæller om menupunktet. For at komme ud af hjælpeteksten skal der trykkes på en af knapperne. Bliver ingen af knapperne aktiveret inden for kort tid, vil styringen automatisk gå ud af menuerne. 4.3 Dato og tid Med denne funktion er det muligt at indstille og ændre dato og tid. Funktionen er opdelt i følgende menupunkter: 01 Timer Her kan det aktuelle timetal indtastes. Ved skift mellem sommer-/vintertid stilles her manuelt en time frem eller tilbage. 02 Minutter Her kan det aktuelle minuttal indtastes. 03 Ugedag Her kan den aktuelle ugedag indtastes. 04 Dato Her kan den aktuelle dato indtastes. 05 Måned Her kan den aktuelle måned indtastes. 06 År Her kan det aktuelle år indtastes. Ugedag Mandag 1 Tirsdag 2 Onsdag 3 Torsdag 4 Fredag 5 Lørdag 6 Søndag 7 Måned Januar 1 Februar 2 Marts 3 April 4 Maj 5 Juni 6 Juli 7 August 8 September 9 Oktober 10 November 11 December Kalender Med denne funktion er det muligt at indstille og ændre på hver ugedags indstilling. Hver ugedag kan indstilles til at køre med forskellige ventilationshastigheder alt efter behov. Det er muligt at kopiere indstillinger fra en ugedag til en anden. Der er her mulighed for at taste ON eller OFF, dvs. hvis der f.eks. i en periode ikke befinder sig nogen i boligen, kan de daglige indstillinger slås fra, og anlægget vil køre efter en manuel indstilling, som f.eks. trin 1. Funktionen er opdelt i følgende menupunkter: 01 - Kalender Her kan der vælges mellem at styre anlægget manuelt eller at styre hastighed (luftskifte) og temperatur automatisk efter et fastlagt ugedagsprogram. Sættes menupunkt til OFF, styres anlægget manuelt efter den hastighed og temperatur, der er valgt. Sættes menupunkt til ON, styres anlægget efter de ugedagsprogrammer, som er indtastet i menupunkterne 02 til Mandag På en ugedag kan der indtastes op til 10 skiftetidspunkter. Tidspunkterne kan indtastes i vilkårlig rækkefølge. I første kolonne indtastes timer, i anden kolonne minutter, i tredje kolonne hastighed og i fjerde kolonne indtastes den temperaturdifference, som temperaturen ønskes sænket med. 6 Ret til tekniske ændringer forbeholdes i Optima 301

7 Eksempel: Hvis temperaturen er sat til 21 C, og der indtastes 2 C, så vil anlægget styre efter 19 C. Hvis hastigheden manuelt er blevet ændret på knappen under daglig drift, vil programmet gå tilbage til ugedagsprogrammet, når det næste skiftetidspunkt passeres. Eksempel på et dagsprogram: 01 07:30 H3-0, :15 H1-1, :00 H3-0, :00 H2-0, :30 H2-2,0 Det er ikke nødvendigt at bruge alle skiftetidspunkter. Står der 0 i hele linien, springes linien over af styringen. 03 til 08 Disse dage kan individuelt udfyldes på samme måde som under punkt Kopier dag I dette menupunkt er det muligt at kopiere en ugedag til en anden, hvor de samme skiftetidspunkter, hastigheder og temperatursænkninger ønskes. Eksempelvis: Fra torsdag til tirsdag. 4.5 Brugermenu Denne menu er opdelt i følgende undermenupunkter: 01 - Temperatur I servicemenu punkt 19 kan der vælges mellem rum- eller udsugningstemperaturregulering (rumføleren sidder i betjeningspanelet). Indstillingsmulighed: mellem 10 og 30 C. Fabriksindstilling: 21 C Køling For at forhindre at køling af indblæsningsluften kobler ind, så snart der ikke er et varmebehov, skal der indstilles, hvor mange grader temperaturen skal være over den indstillede temperatur i brugermenu punkt 1, før køling må starte. Indstillingsmulighed: mellem 3 og 10 C. Fabriksindstilling: 3 C Køling ON / OFF Indstilles setpunktet på ON, køler anlægget, når temperaturen kommer over den indstillede temperatur i brugermenu punkt 2. Ønskes kølefunktionen ikke, skal setpunktet indstilles på OFF Timer 3-4 Ved at indstille setpunktet på ON vil anlægget automatisk koble tilbage til hastighed 2 fra hastighed 3 og 4 efter det antal timer, som er indstillet i servicemenu punkt 17. Indstilles setpunktet på OFF, vil anlægget køre på hastighed 3 eller 4, indtil man manuelt skifter til en anden hastighed Filterskift (shop.genvex.dk) Der er indbygget en filtertimer, som tæller, hvor lang tid anlægget har været i drift siden sidste filterskift. Setpunktet kan indstilles mellem 1 6 mdr. Det anbefales, at setpunktet første gang indstilles på 3. Er filtrene for snavsede efter den indstillede periode, kan man indstille setpunktet til et færre antal måneder. Er det ikke nødvendigt at skifte filtrene efter den indstillede periode, kan setpunktet indstilles til et højere antal måneder. Når timeren når den indstillede værdi for filterskift, vil teksten Alarm! stå og blinke foroven i pauseskærmen, og teksten Skift filter blinker lige under. (Filtre kan købes på shop.genvex.dk) Når filtrene er skiftet, vendes der tilbage til skærmbilledet for daglige betjeningsmuligheder, og knappen for filtersymbolet holdes inde, indtil Alarm forsvinder, og anlægget går tilbage til normal drift. Indstillingsmulighed: mellem 1 og 6 mdr. Fabriksindstilling: Display menu Med denne funktion er det muligt at indstille og ændre på følgende undermenupunkter: 01 - Sprog Her er der mulighed for at vælge mellem flere forskellige sprog i displayet Program info I denne menu ses, hvilken styringsversion og versionsnummer for anlægget: Eksempel: Optima 301 DK D: 3,0 C: 1,0 D står for betjeningspanelets versionsnummer. C står for hovedprintes versionsnummer i aggregatet Pauseskærm Her kan følgende opsætninger vælges: 0: Pauseskærm slukket (står tændt med daglige betjeningsmuligheder) 1: Pauseskærm slukket, men med lysdæmpning 2: Temperatur + lysdæmpning 3: Ur + lysdæmpning 4: Ur og temperatur + lysdæmpning 5: Sort skærm + lysdæmper Indstillingsmulighed: mellem 0 og 5. Fabriksindstilling: 3. Ret til tekniske ændringer forbeholdes i Optima 301 7

8 04 - Pause tid Her kan indstilles, hvor lang tid der skal gå, fra der ikke er betjent nogle af symbolerne i skærmbilledet for daglig menu, til det automatisk skal skifte tilbage til pauseskærmen. Fra daglig menu til pauseskærm er variablen fra 1 til 250 minutter. De øvrige automatiske tilbagekoblinger kan ikke ændres. Hvis der ikke er trykket på en knap indenfor nævnte tider, skiftes automatisk tilbage til foregående skærmbillede: - Ændring i menupunkt tilbage til menupunkt = 30 sek. - Fra menupunkt til hovedmenu = 2 min. - Fra hovedmenu til daglig menu = 2 min. Indstillingsmulighed: mellem 1 og 250 min. Fabriksindstilling: 10 min Auto vågn op Det er muligt at frakoble funktionen Auto vågn op, hvor der skiftes fra pausebilledet til skærmbilledet med symbolerne for de daglige betjeningsmuligheder ved at føre hånden forbi betjeningspanelet. Indstillingsmulighed: mellem 0 og 4. Fabriksindstilling: 1. 0 OFF 1 Max følsom 2 Niveau 2 3 Niveau 3 4 Mindst følsom 06 - Auto lysstyrke I displayet er der monteret en bevægelsessensor. Fabriksindstilling: ON Lys dag Her indtastes den maksimale lysstyrke, der ønskes ved betjening, når rummet er helt oplyst. Fabriksindstilling: 100 % Lys nat Her indtastes den minimale lysstyrke, der ønskes ved betjening, når rummet er helt mørkt. Fabriksindstilling: 30 % Lys dag pause Her indtastes den maksimale lysstyrke, der ønskes ved pausebillede, når rummet er helt oplyst. Fabriksindstilling: 50 % Lys nat pause Her indtastes den minimale lysstyrke, der ønskes ved pausebillede, når rummet er helt mørkt. Fabriksindstilling: 0 % Fabriksreset Hvis setpunkterne er indstillet, så anlægget ikke fungerer som forventet, og det er ikke muligt at finde årsagen, kan der vælges mellem 2 forskellige reset af menupunkterne til fabriksindstillingerne. - Tastes der 1, vil alle menupunkter blive ændret til fabriksindstillingerne, pånær menupunkterne for Hastighed (Trin), Filtertimer, Kalender og Afrimningstemperaturer. - Tastes der 2, vil samtlige menupunkter blive ændret til fabriksindstillingerne. Bemærk: Inden der gennemføres en reset, skal det sikres, at aktuelle indtastede værdier er noteret i Skema for setpunkter. Indstillingsmulighed: mellem 0 og 2. Fabriksindstilling: Sikkerhedsmenu Det er muligt at adgangssikre udvalgte displaymenu punkter, så de ikke kan ændres uden en adgangskode, som er et 4-cifret tal. Første gang tastes der 4 gange 0 og dernæst Enter i dette menupunkt. Derved åbnes displaymenu punkterne 13 til 18. I displaymenu punkt 18 kan en ny adgangskode vælges, som skal bruges fremover Dato og tid Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i menuen for Dato og tid uden brug af adgangskoden valgt i punkt Kalender Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i menuen for Kalender uden brug af adgangskoden valgt i punkt Bruger menu Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i Bruger menu uden brug af adgangskoden valgt i punkt Display Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i Display menu uden brug af adgangskoden valgt i punkt Ret til tekniske ændringer forbeholdes i Optima 301

9 17 - Service menu Sættes dette punkt til ON, er det ikke muligt at komme ind i Service menu uden brug af adgangskoden valgt i punkt Password Her indtastes den adgangskode, som fremover skal bruges i displaymenu punkt 12 for at komme ind i punkterne 13 til 18. Skulle adgangskoden glemmes, kan Genvex Serviceafdeling kontaktes for hjælp. Ønskes adgangskoden ændret, trykkes en ny kode ind i dette punkt, og der trykkes Enter for at gemme ændringen. 4.7 Info drift I info drift menu er det muligt at få et overblik over anlæggets aktuelle driftstilstand. Ønskes anlæggets driftstilstand set over en driftsperiode, kan dette ske ved at koble betjeningspanelet til en computer og anvende Genlog datalog program. Hvert minut aflæser anlægget driftstilstanden og gemmer data i op til to år på SD kortet. Info drift er opdelt i følgende sider: Aktuelle temperaturer Ved at trykke Enter ud for info drift menu vises de aktuelle temperaturer. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Indblæsning Rum Friskluft Afkast Før fordamper Fordamper Udsugning T8-føler T9-føler Aktuelle ventilatorhastigheder Ved at trykke Pil ned vises de aktuelle ventilatorhastigheder i procent, åbning af eksternt bypass og vandventil samt de målte ventilatoromdrejninger. Indblæsning i % Udsugning i % Eksternt bypass i % Vandventil i % Indblæsning Udsugning i R i R Aktuel indstilling af driftsrelæer Ved at trykke Pil ned igen vises den aktuelle stilling af driftsrelæerne. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Kompressor Eftervarme Forvarme Afrimning Eftervarme 1 (R10) Eftervarme 1 (R11) Ej i brug Køling R9 Hjælperelæ 9 Aktuel alarmoversigt Ved endnu engang at trykke Pil ned vises de aktuelle alarmer. Står der ON ud for en alarm, er den aktiveret. På ON er der alarm, hvilket også ses på pauseskærmen og skærmbillede for daglige betjeningsmuligheder, hvor der foroven står Alarm!. I Info drift menuen ses, hvilken alarm det er. Når timeren når den indstillede værdi for filterskift, vil alarmen Skift filtre stå og blinke foroven i pauseskærmen, og teksten Skift filter blinker lige under. Når filteret er skiftet, og alarmen er nulstillet, vil alarmen stå på OFF. Fejlmelding Status Fejl ved ON Stop styring ON/OFF Filter ikke skiftet efter 14 dage. Det er muligt at montere eksternt stop på L8, klemme 1 og 2. Når disse bliver kortsluttet, stopper anlægget. Skift filter ON/OFF Filtrene skal skiftes (shop.genvex.dk). Pressostat ON/OFF Højtryksfejl i kølesystem. - *) ON/OFF Com fejl ON/OFF Betjeningspanelet kan ikke kommunikere - *) ON/OFF - *) ON/OFF med hovedprintet (ml. display og print). SD-card err. ON/OFF Fejlbehæftet eller manglende SD-kort. *) Ikke i brug Timetællere (2 sider) Ved igen at trykke Pil ned vises timetællere, som tæller fra den dag, anlægget er sat i drift. De viste tal skal ganges med 10. Her vises, hvor mange timer anlægget har været i drift, og hvor mange timer anlægget har kørt ved de forskellige hastigheder, samt hvor mange timer relæerne har været koblet ind (ON). Ret til tekniske ændringer forbeholdes i Optima 301 9

10 Total tid Trin 0 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Relæ 1 Kompressor Relæ 2 Eftervarme Relæ 3 Forvarme Relæ 4 Afrimning Relæ 5 Eftervarme 1 (R10) Relæ 6 Eftervarme 2 (R11) Relæ 7 Ej i brug Relæ 8 Køling Relæ 9 Hjælperelæ Ved at trykke Exit vendes der tilbage til hovedmenuen. 4.8 Service menu Ved denne funktion er det muligt at indstille og ændre på følgende undermenupunkter: 10 - Trin 1 indblæsning Trin 1 er laveste hastighed, som oftest benyttes, når der ikke er nogen hjemme. Fabriksindstilling: 25 % Trin 2 indblæsning Trin 2 er den hastighed, anlægget anbefales at køre på for at give det optimale indeklima, og skal indreguleres til boligens ventilationsbehov. Fabriksindstilling: 40 % Trin 3 og 4 indblæsning Trin 3 er den højeste hastighed, som kan indstilles. Den benyttes f.eks., hvis der er mange gæster, eller der er gang i større køkkenaktiviteter. Indstillingsmulighed i trin 3: mellem 0 og 100 %. Fabriksindstillingen i trin 3: 70 %. Trin 4 benyttes især om sommeren, når det ønskes at sænke temperaturen indendørs. Indstillingsmulighed i trin 4: kan ikke indstilles. Fabriksindstillingen i trin 4: 100 % Trin 1 udsugning Ventilatorhastigheden indstilles, indtil samme luftmængde som indblæsning trin 1 opnås. Fabriksindstilling: 25 % Trin 2 udsugning Ventilatorhastigheden indstilles, indtil samme luftmængde som indblæsning trin 2 opnås. Fabriksindstilling: 40 % Trin 3 og 4 udsugning Luftmængden i trin 3 indstilles, indtil samme luftmængde som indblæsning trin 3 opnås. Indstillingsmulighed i trin 3: mellem 0 og 100 % Fabriksindstillingen i trin 3 er 70 %. Indstillingsmulighed trin 4: kan ikke indstilles. Fabriksindstillingen i trin 4 er 100 % T2 Justering Det er muligt at finjustere betjeningspanelets rumføler, så displayet viser den rigtige aktuelle rumtemperatur. Indstillingsmulighed: mellem 0 og -5 C. Fabriksindstilling: -3 C Timer 3-4 Anvendes automatisk tilbagekobling for hastighed 3 eller 4 kan man indtaste, hvor mange timer anlægget skal køre på trin 3 eller 4, inden det automatisk kobler tilbage til trin 2. Indstillingsmulighed: mellem 1 og 9 timer. Fabriksindstilling: 3 timer Filter/stop For at sikre at der skiftes filtre, når betjeningspanelet står og blinker og skriver Skift filter, kan setpunktet indstilles på ON. Så vil anlægget automatisk stoppe efter 14 dage, hvis filtrene ikke er blevet skiftet i den mellemliggende periode og filtertimer nulstillet. Ønskes denne sikkerhed ikke, kan setpunktet indstilles på OFF, og anlægget vil køre videre Reguleringsform Der kan vælges imellem to reguleringsmuligheder: 0. Rumregulering (T2 føler) 1. Udsugningregulering (T7 føler) Indstillingsmulighed: mellem 0 og 1. Fabriksindstillingen er Forvarme ON/OFF Ønsker man ikke at benytte forvarmefunktionen, kan man sætte funktionen til OFF. Den ønskede forvarmetemperatur indstilles i servicemenu punkt 21. Fabriksindstilling: ON Forvarme Her indstilles til den ønskede frisklufttemperatur for, hvornår forvarmefladen skal koble ind. Indstillingsmulighed: -15 og 0 C. Fabriksindstilling: -3 C. 10 Ret til tekniske ændringer forbeholdes i Optima 301

11 22 - Regulering vand Er der monteret vandeftervarmeflade med motorventil på anlægget, kan det være nødvendigt at ændre reguleringstiden. Jo mindre reguleringstid, jo hurtigere vil motorventilen regulere. Indstillingsmulighed: mellem 1 og 250 sek. Fabriksindstilling: 20 s Regulering af el-eftervarme Det kan være nødvendigt at ændre reguleringstiden for eftervarmefladen. Indstillingsmulighed: mellem 1 og 30 min. Fabriksindstilling: 3 min Min luftmængde For at opnå optimal drift af anlægget skal anlæggets luftmængder være minimum de luftmængder, der står i databladet for det aktuelle anlæg. Sættes indblæsningsog udsugningsluftmængden lavere end minimumskravet, stopper selve varmepumpen, og der blæses kun varmegenvundet luft ind i alle opholdsrummene. Fabriksindstilling: 30 % Vandfrost ON/OFF Er der monteret vandeftervarmeflade med motorventil på anlægget, skal der monteres en vandfrostføler i vandeftervarmefladen, og setpunktet indstilles på ON. Er der ikke monteret nogen vandfrostføler, skal setpunktet indstilles på OFF Vandfrost temperatur Er vandfrost i servicemenu punkt 25 indstillet på ON, skal den ønskede vandfrosttemperatur indstilles på den temperatur, hvor anlægget skal stoppe og motorventilen åbne helt for gennemstrømning af varmt vand. Indstillingsmulighed: mellem 0 og 10 C. Fabriksindstilling: 5 C Hjælperelæ R9, H17 Denne funktion kan anvendes til følgende: Setpkt. Funktion 0 Relæet er slukket 1 Relæet er tændt, når anlægget er i drift. Den kan f.eks. bruges til at åbne og lukke friskluft- og afkastpjæld. 2 Relæet er tændt, når der opstår et behov for ekstra varme. 3 Relæet er tændt, når anlægget melder Skift filter. Dette kan be-nyttes til aktivering af en ekstern alarm. 4 Relæet er tændt, når der er behov for ekstra køling. 5 Styringen kan håndtere en jordvarmeveksler vha. af et spjæld. Relæet vil være tændt ved én af følgende to betingelser: - Udetemperaturen, føler T9, er lavere end den indstillede værdi i servicemenu punkt 26 (vandfrost temperatur, typisk indstillet på 5 C). - Udetemperaturen, føler T9, er mere end 1 C over den indstillede temperatur i brugermenu punkt 1 og 1 C over den aktuelle temperatur. 6 Funktionen bruges til at styre et ekstra spjæld, der monteres på kanaltilslutningen bag på anlægget. På denne måde kan man lede luft uden om varmefladen i anlægget for at køle et rum, feks. so-veværelset. Relæet er tændt, når temperaturen er 1 C højere end den indstillede værdi i servicemenu punkt 40. Indstillingsmulighed: mellem 0 og 6. Fabriksindstilling: Anlæg stop Her indstilles, om anlægget må kunne slukkes ved at holde knappen K1 i driftsmenuen nede i 3-4 sek. Er værdien OFF, kan anlægget ikke slukkes. Fabriksindstilling: ON Stop afrimning Som standard stopper afrimningsperioden, når kølefladen har nået en temperatur på 5 C, hvilket er standardindstillingen. Ved særlige driftstilstande, hvor kølefladen ikke bliver helt afrimet, kan det være nødvendigt at ændre denne temperatur til en højere værdi. Indstillingsmulighed: mellem 0 og 15 C. Fabriksindstilling: 5 C NB: Bør kun ændres under kyndig vejledning Kompressor dif. Som standard er temperaturdifferencen mellem start/stop for kompressor ± 0,4 C. Ved særlige driftstilstande vil det være en fordel at ændre temperaturdifferencen. Indstillingsmulighed: mellem 0,1 og 1,0 C. Fabriksindstilling: 0,4 C. NB: Bør kun ændres under kyndig vejledning Konstant ON/OFF Er boligens øvrige varmesystem ikke koblet sammen med varmepumpe-anlægget, kan boligens øvrige varmesystem, f.eks. brændeovn, stoppe aggregatet, således at varmepumpeanlægget kun blæser varmegenvundet luft ind i alle opholdsrum. Dette kan give stigende trækproblemer, jo koldere det er udenfor. Ved at indstille setpunktet på ON, vil rumføleren blive koblet fra. Aggregatet vil altid være i drift og blæse varm luft ind, når frisklufttemperaturen er under den indstillede temperatur i servicemenu punkt 32. Ret til tekniske ændringer forbeholdes i Optima

12 Er setpunktet indstillet på OFF, vil rumføleren regulere aggregatet uanset frisklufttemperaturen. Fabriksindstilling: ON Konstant Er servicemenu punkt 31 sat på ON, indstilles her minimum lufttemperatur på friskluftsiden af varmeveksleren, før varmepumpefunktionen må koble fra. Indstillingsmulighed: mellem 0 og 10 C. Fabriksindstilling: 4 C Reduktion Ved meget lav frisklufttemperatur kan det være en fordel at sænke indblæsningsluftmængden for at forbedre aggregatets driftsbetingelser og samtidig få en højere indblæsningstemperatur, selvom der fortsat bliver suget den samme luftmængde ud. Ved at indstille setpunktet på ON, vil indblæsningsluftmængden blive sænket, når indblæsningstemperaturen kommer under den indstillede temperatur. Er setpunktet indstillet på OFF, vil der ikke ske nogen reduktion af indblæsningsluftmængden. Denne indstilling anvendes, hvis der er installeret en forvarmeflade. Bør kun anvendes med omtanke, når der i boligen er monteret brændeovn Reducere indblæsningsluftmængde Når setpunktet er ON i servicemenu punkt 33, kan her indstilles, ved hvilken frisklufttemperatur funktionen skal træde i kraft. Det anbefales at sætte denne værdi til -10 C. Indstillingsmulighed: mellem -15 og 0 C. Fabriksindstilling: -10 C Indblæsningsluftmængde Når setpunktet er ON i servicemenu punkt 33, anbefales det at indstille den reducerede indblæsningsluftmængde 20 % lavere end den indstillede værdi i servicemenu punkt 11. Fabriksindstilling: 20 % Min. ude køl For at hindre anlægget i at køle om vinteren, uanset hvor høj rumtemperaturen er, kan frisklufttemperaturen indstilles til den temperatur, som ønskes, før kølefunktionen kobler ind. Det anbefales, at temperaturen sættes på minimum 15 C. Indstillingsmulighed: mellem 0 og 20 C. Fabriksindstilling: 15 C. Er setpunktet sat til OFF, så kommer eftervarmefladen ikke i drift, selvom der er et varmebehov. Er setpunktet sat til ON, så kobler eftervarmefladen ind efter behov. Den indstiller sig efter den temperatur, der er indstillet i brugermenu punkt 1 minus 1 C. Indstillingsmulighed: ON/OFF Ekstra el-forvarme ON/OFF Er der monteret en el-forvarmeflade med flere varmetrin over et ekstra relæ, så skal setpunktet indstilles på ON. Er der ikke monteret ekstra relæprint, så skal setpunktet indstilles på OFF Ekstra el-forvarme Er ekstra el-forvarme sat til ON i servicemenu punkt 38, skal man indstille setpunktet til den ønskede frisklufttemperatur, som el-forvarmefladen skal opvarme friskluften til før varmeveksleren. Indstillingsmulighed: mellem -25 og 0 C. Fabriksindstilling: -10 C Soveværelse Ønskes der en lavere rumtemperatur i soveværelse eller i et andet rum end den indstillede værdi i brugermenu punkt 1, er der mulighed for at montere et ekstra spjæld mellem indblæsningkanal og kanaltilslutning for soveværelse og styre temperaturen i det aktuelle rum med en rumføler (T9) ved at indstille setpunktet på 6 i servicemenu punkt 27. Indstillingsmulighed: mellem 10 og 25 C. Fabriksindstilling: 20 C. 44 Ventilator Diff. Her indtastes den største difference, der må være imellem indblæsning og udsugning. Sættes værdien til 0, er funktionen ude af drift. Fabriksindstilling: 0 %. 45 *) Modbus mode Indstillingsmuligheder: 0 = OFF 1 = 9600 baud 2 = baud Fabriksindstilling: *) Modbus adresse Indstillingsmuligheder: adresser Fabriksindstilling: Eftervarme ON/OFF Er der er installeret en eftervarmeflade, kan man vælge, hvornår man ønsker eftervarmefladen i drift. Genvej til denne indstilling er K3 på daglig drift skærmen. 12 Ret til tekniske ændringer forbeholdes i Optima 301

13 47 Afrim indblæsning Her kan angives, hvilken hastighed indblæsningsventilatoren skal køre med under afrimning. Jo lavere hastighed, jo hurtigere afrimning. Indstillingsmulighed: mellem 0 og 40 %. Fabriksindstilling: 20 %. 48 Service mode Må kun anvendes af serviceteknikere. Funktionen bruges i forbindelse med indregulering af de enkelte ventilatorhastigheder. Bruger man ikke denne funktion, er der fare for at, styringen kan ændre ventilatorhastighed under indreguleringen af ventilationsanlægget. Husk at ændre funktionen tilbage til 0 for at deaktivere funktionen. Skulle man glemme det, vil funktionen automatisk blive deaktiveret efter 6 antal timer: 0 = OFF 1 = Ventilatorhastighed 1 2 = Ventilatorhastighed 2 3 = Ventilatorhastighed 3 4 = Ventilatorhastighed 4 Fabriksindstilling: 0. *) 45+46: Kun displays med Modbus. 4.9 Skema for afrimning Før køleflade C Køleflade C Ret til tekniske ændringer forbeholdes i Optima

14 4.10 Skema for ugeprogram Mandag Timer Minutter Hastighed Red. T2 Tirsdag Timer Minutter Hastighed Red. T2 Onsdag Timer Minutter Hastighed Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Torsdag Timer Minutter Hastighed Red. T2 Fredag Timer Minutter Hastighed Red. T2 Lørdag Timer Minutter Hastighed Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Søndag Timer Minutter Hastighed Red. T2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Red. T2 = Reduceret rumtemperatur (natsænkning) 14 Ret til tekniske ændringer forbeholdes i Optima 301

15 4.11 Skema for setpunkter Pkt.: Overskrift: Fabriksindstililng: Indstillingsområde: Dato: Dato: Dato: Dato: (4.5) 1 Temperatur 21 C C 2 Køling 3 C 3-10 C 3 Køling ON /OFF OFF ON / OFF 4 Timer 3-4 OFF ON / OFF 5 Filterskift 3 mdr. 1-6 mdr. (4.8) 10 Trin 1 indblæsning 25 % % 11 Trin 2 indblæsning 40 % % 12 Trin 3 og 4 indblæsning 70 / 100 % % 13 Trin 1 udsugning 25 % % 14 Trin 2 udsugning 40 % % 15 Trin 3 og 4 udsugning 70 / 100 % % 16 T2 Justering 3 C 5-0 C 17 Timer timer 1-9 timer 18 Filter/stop OFF ON / OFF 19 Reguleringsform Forvarme ON/OFF ON ON / OFF 21 Forvarme 3 C 15-0 C 22 Regulering vand 20 s s 23 Regulering af el-eftervarme 3 min min. 24 Min luftmængde 30 % % 25 Vandfrost OFF ON / OFF 26 Vandfrosttemperatur 5 C 0-15 C 27 Hjælpefunktion R9, H Anlæg stop ON ON / OFF 29 Stop afrimning 5 C 0-15 C 30 Kompressor dif. 0,4 C 0,1-1,0 C 31 Konstant ON/OFF ON ON / OFF 32 Konstant 4 C 0-10 C 33 Reduktion OFF ON / OFF 34 Reducere indblæsningsluftmængde 10 C 15-0 C 35 Indblæsningsluftmængde 20 % % 36 Min. ude køl 15 C 0-20 C 37 Eftervarme OFF ON / OFF 38 Ekstra el-forvarme ON/OFF OFF ON / OFF 39 Ekstra el-forvarme 10 C 15-0 C 40 Soveværelse 20 C C 44 Ventilator Diff. 0% % 45 *) Modbus mode *) Modbus adresse Afrim. indblæsn. 20 % % 48 Service mode *) 45+46: Kun displays med Modbus. Ret til tekniske ændringer forbeholdes i Optima

16 5. Funktion 5.1 Styring Regulering af temperatur Temperatur styres af enten T2-føleren, som sidder i betjeningspanelet (rumregulering) eller T7-føleren (udsugningsregulering). Er der eksempelvis sat en temperatur til 21 C, vil kompressoren starte, når temperaturen er faldet til 20,6 C. Når temperaturen når 21,4 C, stopper kompressoren. Er der monteret en el-eftervarmeflade på anlægget, og kan varmepumpen ikke holde den indstillede temperatur, vil el-eftervarmefladen koble ind, når temperaturen er faldet til 20 C. Er reguleringstiden eksempelvis sat til 3 minutter, vil føleren efter 3 minutter måle, om temperaturen nu er over eller under 20 C. Er temperaturen fortsat under 20 C, vil el-eftervarmefladen fortsætte med at varme. Når temperaturen når de 20 C, vil el-eftervarmefladen koble ud. Når kølingen starter, kobler indblæsnings- og udsugningsventilatorerne op på hastighed 3, og 4-vejs magnetventilen MA7 åbner, således at kondensatoren på indblæsningssiden bliver køleflade, og kølefladen på afkastsiden bliver kondensator. Når temperaturen er faldet 1 C under den ønskede temperatur, stopper kompressoren, og ventilatorerne går ned på normal drift. 4-vejs magnetventilen MA7 lukker, således at kølefladen på indblæsningssiden igen bliver kondensator, og kondensatoren på afkastsiden bliver fordamper. Er der på anlægget monteret ekstra køleanlæg, vil dette koble ind, når temperaturen er 2 C højere end start køling. Preheat-funktionen fungerer således: Er servicemenu punkt 20 sat til ON, og når frisklufttemperaturen under det indstillede setpunkt i servicemenu punkt 21, vil magnetventilen MA8 åbne, således at kølemidlet bliver ledt igennem den indbyggede forvarmeflade, som således tilfører varme til indtagsluften. Så snart frisklufttemperaturen når 1 C over setpunktet i servicemenu 21, lukker magnetventilen MA8 atter, og der tilføres ikke varme til indtagsluften. udover dens anvendelsesområde, er der indbygget en elektronisk højtrykspressostat, som kobler ud, når trykket bliver for stort. Når årsagen til fejlen er fundet og udbedret, nulstilles pressostaten ved at slukke anlæg i ca. 1 min og herefter starte op igen. Overstyring af indblæsningsventilator Hvis indblæsningstemperaturen stiger til over 45 C, og indblæsningshastigheden på trin 3 ikke er indstillet til 100 %, begynder indblæsningsventilatorens hastighed at stige. Indblæsningstemperaturen søges fastholdt på 45 C. Overstyring af udsugningsventilator Hvis udsugningstemperaturen stiger til over 45 C, og udsugningshastigheden på trin 3 ikke er indstillet til 100 %, begynder udsugningsventilatorens hastighed at stige. Afkasttemperaturen søges fastholdt på 45 C. Afrimning Når temperaturforskellen mellem temperatur før køleflade og kølefladens temperatur bliver for stor, går anlægget i afrimning. Dette sker, når der dannes is på kølefladen. Magnetventilen MA4 åbner, og indblæsningsventilator og el-varmeflader stopper, indtil isen er smeltet, og kølefladen har nået en temperatur på ca. 5 C, Herefter lukker magnetventilen igen, og indblæsningsventilator og el-varmeflader starter igen. 5.2 Driftsikkerhed Højtrykspressostat For at sikre kompressoren mod at komme til at køre 16 Ret til tekniske ændringer forbeholdes i Optima 301

17 6. Vedligehold For vedligehold af selve aggregatet, se installationsvejledningen. Miljørelevante krav Ved istandsættelse eller demontering af aggregatet skal de miljø- og lovmæssige regler og krav følges i forbindelse med genbrug samt destruering af div. materialer. 6.1 Alarmer Filtertimer For at sikre, at filtrene bliver skiftet og en optimal drift opretholdes, har styringen en filtertimer. På det tidspunkt, hvor timeren når den indstillede værdi, vil der i displayet stå Alarm!, Skift filter vil blinke, og et udråbstegn vil stå i filtersymbolet, indtil filtrene er blevet skiftet. Når filtrene er skiftet, holdes knappen for filtersymbolet nede, indtil Alarm!, Skift filter og udråbstegnet slukkes, og anlægget går tilbage til normal drift. Com fejl Denne fejl vises ved kommunikationsfejl mellem display og styring. Kontrollér, at ledningsforbindelsen er i orden på klemmerne 21 til Signal 22 Signal Volt 24 0 Volt Pressostatfejl Hvis den elektroniske højtrykspressostat kobler ud, vil der i displayet stå ON ud for Pressostat i info drift menu. Når årsagen til fejlen er fundet og udbedret, nulstilles pressostaten ved at slukke anlæg i ca. 1 min og herefter starte op igen. SD-card err Defekt eller manglende SD-kort. Vil først blive registret som fejl, efter at fejlen er opstået 6 gange med hver 6 timers mellemrum svarende til 36 timer. 6.2 Demontering/anlægget ønskes taget ud af drift Følgende skal gøres: Anlægget skal gøres spændingsfrit dvs. elkablerne demonteres. Afmonter kondensafløbene og elkabler til evt. eftervarme/forvarme. Afmonter ledninger til panelet. Ønskes anlægget taget ud af drift, skal kanalerne afmonteres for at hindre, at der dannes kondensvand i anlægget og i kanalerne. Luk alle indblæsnings- og udsugningsventiler. 7. Fejlsøgning 7.1 Højtrykspressostat Den elektroniske Højtrykspressostaten beskytter aggregatet mod et for højt tryk i kølekredsløbet. Ved forstyrrelser vil højtrykspressostaten stoppe kompressoren. Årsagen til fejlen findes, og pressostaten nulstilles ved at slukke anlæg i ca. 1 min og herefter starte op igen. 7.2 Anlægget kører ikke Anlæg stoppet Fejl: Sikring i eltavle er sprunget, ingen spænding på anlægget. En af sikringerne på anlæggets print er sprunget. Løs ledning, ingen spænding til aggregatet. Løs ledning mellem aggregatet og betjeningspanelet. Defekt eller fejlindstillet ugeprogram. Højtrykspressostaten er koblet ud. Filtertimer har koblet anlægget ud. 7.3 Fejl på luftsiden Ingen indblæsning: Fejl: Defekt indblæsningsventilator. Tilstoppet indblæsningsfilter. Tilstoppet friskluftgitter med snavs og blade om efteråret eller sne og is om vinteren. Sikring på styreprint er sprunget. Aggregatet afrimer (indblæsningsventilator stopper) Forkert indstilling af service menu punkt 20. Ingen udsugningsluft: Fejl: Defekt udsugningsventilator. Tilstoppet udsugningsfilter. Sikring på styreprint er sprunget. Kold indblæsning: Fejl: Varmeveksleren er tilstoppet. Udsugningsventilatoren er defekt. Udsugningsfiltret er tilstoppet. El-eftervarmefladen er koblet ud på overhedningstermostaten (kun anlæg med el-eftervarmeflade installeret). Luft i varmerør, defekt termostat/motorventil, fejlindstilling af betjeningspanel. Ret til tekniske ændringer forbeholdes i Optima

18 Såfremt det ikke er en af de ovennævnte fejl, kontaktes: I garantiperioden (0-2 år): Den installatør, aggregatet er købt af. Efter garantiperioden (2 år ->): Den installatør, aggregatet er købt af, eller Genvex Serviceafdeling (tlf.: ). Før De ringer, hav da venligst data fra typeskilt klar (sølvskilt på aggregatet). 18 Ret til tekniske ændringer forbeholdes i Optima 301

19 Vores aggregater og styring dit valg Genvex har mere end 40 års erfaring med at skabe kvalitetsanlæg, der giver det optimale indeklima med omtanke for energiforbruget. Vores anlæg leveres med de nyeste teknologier indenfor varmegenvinding med en varmegenvindingsevne på op til 96%. Anlæggene bliver løbende optimeret med de nyeste teknologier. Avancerede styringer sikrer, at der bruges mindst mulig energi på at nå den optimale komfort. Dagens og fremtidens byggeri stiller større og større krav til energivenlige anlæg, der samtidig er kompakte. Det er vi hos Genvex bevidste om og udvikler hele tiden på løsninger, der opfylder disse behov. Til den decentrale boligventilation er der for eksempel emhætteløsning med fuld integration til anlæggets styring, så det mest effektive ventilationssystem opnås med den mest enkle installation. Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: genvex.dk

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 22.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 22.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 22.08.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

Optima 250 DESIGN. shop.genvex.dk. Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print

Optima 250 DESIGN. shop.genvex.dk. Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print Version 2011.12.15 betjeningsvejledning Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK Optima 250 DESIGN Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 300 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 300 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 300 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1.

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1. Betjeningsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC Version 1.4_1.4 Indholdsfortegnelse: Optima 300 AC/DC Betjeningspanel mv.

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online Version 0.0.8 betjeningsvejledning Optima 00 Opus Optima 00 Design Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK ORIGINAL w w w.g e nvex.dk Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 310 DESIGN Version V1.05-0810

betjeningsvejledning Optima 310 DESIGN Version V1.05-0810 DK betjeningsvejledning Optima 310 DESIGN Version V1.05-0810 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 311 Design. Kombineret ventilation/brugsvandsvarmepumpe Display 2.0 / Version 0.2

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 311 Design. Kombineret ventilation/brugsvandsvarmepumpe Display 2.0 / Version 0.2 Version 2012.07.12 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING Optima 311 Design Kombineret ventilation/brugsvandsvarmepumpe Display 2.0 / Version 0.2 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanel... 3 Side 2. Montage...

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 251 ECO 190, ECO 375

BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 251 ECO 190, ECO 375 BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 251 ECO 190, ECO 375 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Monteringsvejledning...3 1.1 Installation af betjeningspanelet...3 1.2 Montering...3 2. Betjeningspanel...4 3. Installation...4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING COMBI 185 S/LS. DK / Version DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,0B

BETJENINGSVEJLEDNING COMBI 185 S/LS. DK / Version DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,0B BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 311 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,0B Version 26.02.2014 COMBI 185 S/LS Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45 73 53 27 00 salg@genvex.dk

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 GES Energy 1 EC GE 290-890 AC GE Energy 1-3 EC GEU 390-590 AC GEU Energy 1 EC GE 200-400 AC-ST Version 3.

betjeningsvejledning Optima 250 GES Energy 1 EC GE 290-890 AC GE Energy 1-3 EC GEU 390-590 AC GEU Energy 1 EC GE 200-400 AC-ST Version 3. DK betjeningsvejledning Optima 250 GES Energy 1 EC GE 290-890 AC GE Energy 1-3 EC GEU 390-590 AC GEU Energy 1 EC GE 200-400 AC-ST Version 3.05-0208 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe

Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe 2 Indholdsfortegnelse 1. Betjening...3 1.1 Betjening... 3 1.2 Ændring af data i driftsmenu... 4 1.3 Driftsmenu... 4 1.4 Skema

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe. Version 3.07-0310

Betjeningsvejledning. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe. Version 3.07-0310 DK Betjeningsvejledning Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe Version 3.07-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...3 1.2 Ændring af data i driftsmenu...3 1.3 Driftsmenu...4 1.4 Skema

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 260 ECO 190, ECO 375

BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 260 ECO 190, ECO 375 BETJENINGS- VEJLEDNING OPTIMA 260 ECO 190, ECO 375 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Montage Optima 100 Design...3 2. Montage Opus...4 3. Betjening...4 4. Datalogger...5 5. Setpunkter i Genlog...9 6. Funktion...16

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version 7.0.0 INSTALLATIONSVEJLEDNING GES Energy Small GES Energy Medium Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 Indholdsfortegnelse GES Energy - montage... Kanaltilslutning... 6 Kondensvandsafløb...

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1 GE ENERGY / / GES ENERGY PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00 salg@genvex.dk

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel Vejledning CTS6000 betjeningspanel Version 1.03, 29.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Menuer i betjeningspanelet... 4 Alarmlog/Hændelseslog... 4 Powerknap... 5 Ugeprogram...

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310

betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310 DK betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...3 1.2 Ændring af data i driftsmenu...3 1.3 Driftsmenu...4

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

GES Premium 1/1L VA Datablad

GES Premium 1/1L VA Datablad 2 PE 0N 9F 8N 2 6N PE N 0N 2N 9F 8N 6N N 2N T.6AH T.6AH 2 26 2 28 29 0 2 6 8 ES2 2 26 2 28 29 0 2 6 8 PIC8F2 ES2 2 pol 22 PC-COM 2 2 PIC8F2 2 pol 22 PC-COM 2 2 2 PE 0N 9F 8N 6N N 2N T.6AH 2 22 2 2 2 26

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.02, 19-05-2014 Software-version: 2.21

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.02, 19-05-2014 Software-version: 2.21 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 15 VPL 15 Top Version: 9.02, 19-05-2014 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version 0.08.08 INSTALLATIONSVEJLEDNING GES Energy Small GES Energy Medium Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 Indholdsfortegnelse GES Energy - montage... Kanaltilslutning... 6

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt

Indholdsfortegnelse. Figuroversigt Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPM 120 VPM 240 VPM 360 VPM 480 VPM 560 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

. GE MINI-C. GE MIDI-C

. GE MINI-C. GE MIDI-C DK Installationsvejledning Aktiv Ventilation Varmepumpe. GE MINI-C. GE MIDI-C Version.0-008 Indholdsfortegnelse Opstilling... Kanaltilslutning... Kanalsystem... Kondensvandsafløb... Isolering af kanaler

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 300 Polar. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 300 Polar. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Combi 300 Polar Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan VPL 15-28 Aktiv varmegenvinding med køling (luft/luft) Nilan VPL 15-28 Boligventilation med varmegenvinding

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere