INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri ( ) a. Godkendelse af byggeregnskab vedr. afdeling 29 Kalmargade (B) * b. Forretningsgang for nybyggerisager (B) * 2. Økonomi ( ) a. Politik for kapitalforvaltning (B) * 3. Organisation ( ) a. Kundeundersøgelse (D) * b. Status på udvalgenes udarbejdelse af kommissorier (O) c. Opfølgning på seminar (B) * d. Status på realiseringen af forvaltningsrevisionens mål (O) * e. Beslutning vedr. fælles beboerdemokratiske og sociale arrangementer (B) f. Ny struktur i 5. kreds orientering fra møde den 23. februar (O) * g. Kandidatopstilling til kredsvalg 2012 (B) * h. Repræsentantskabsmøde i Aarhusbo * 4. Afdelinger ( ) a. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * b. Indkaldelse af stiftende afdelingsmøde afdeling 71 Damgårdstoften (B) c. Oplysning om hvor man kan finde referater fra afdelings- og afdelingsbestyrelsesmøder (O) d. Debatproces vedr. børnereglen (B) 5. Administration ( ) a. Orientering fra administrationen (O) * b. Årsberetning fra Café Smilet (O) * c. Aarhus 2017 * 6. Næste møde ( ) a. Emner til næste møde, der holdes den 12. april 2012 (B) * b. Emner til repræsentantskabsmøde (B) * c. Beslutning om mødedage i bestyrelsen maj-december (B)

2 7. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

3

4

5

6

7

8 NOTAT TIL PKT 4.D Forretningsgang vedr. nybyggerisager DATO 25. januar 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING I bilag 1 er angivet den overordnede ansvarsfordeling og tidsplan for nybyggerisager. De enkelte faser er uddybet i bilag 2. I organisationsbestyrelsen nedsættes der et byggeudvalg, der skal følge det enkelte byggeri. Udvalget inddrages og orienteres som anført i oversigt. Referater fra byggemøder skal være tilgængelige for udvalget. Byggeudvalget indkaldes ved specielle forhold eller høres pr. mail ved alle væsentlige ændringer af projektet samt informeres om alle væsentlige nye oplysninger som f.eks. økonomisk eller tidsplanmæssig karakter. Projektmedarbejderen er ansvarlig herfor. I administrationen nedsættes der fra organisationsbestyrelsens godkendelse af nybyggeri et udvalg bestående af projektmedarbejderen (formand) samt en repræsentant fra Udlejning, Økonomi og Ledelsessekretariat (kommunikation). Udvalget mødes mindst en gang om måneden for at sikre gensidig information og opfølgning på planen. Administrationen (projektmedarbejder/teknisk chef) afholder møde med rådgiveren (byggeleder/tilsyn) minimum hver 14. dag, for at være opdateret omkring byggeriets stade, kvalitet og økonomi, og i forhold til at klæde denne bedre på i forhold til at træffe eventuelle beslutninger på bygherrens vegne f.eks. af økonomisk karakter i forbindelse med eventuelle ekstraarbejder.

9 Bilag 1 Tidsplan Repræsentantskab Organisationsbestyrelse Byggeudvalg Direktør Administrationschef Teknisk chef Udlejning Projektmedarbejder Inspektør Ejendomsfunktionær Kommunikationsmedarbejder Virksomhedsnævn Rådgiver Byggepladsleder Fagtilsyn Entreprenører Kommune Landsbyggefonden Byggeskadefonden Revision Kommende beboere Beboere Afdelingsbestyrelse Screening af idé X X X X Drøftelse af ide Ansøgning om kvote X X Godkendelse af forslag til nyt byggeri X X Grundkøb Forslag til byggeri X X X X Godkendelse af forslag til byggeri Forslag til teknikere i projekteringsfasen X X X X Udbud af "Aftale om teknisk rådgivning og bistand" ABR89 X X Godkendelse af teknikere/projektering O X X X Aftale med teknikere X X X X Udarbejdelse af ideprogram (materialevalg, rumprogram m.m.) Godkendelse af ideprogram (materialevalg, rumprogram m.m.) X X X Udarbejdelse af skitseprojekt Godkendelse af skitseprojekt X X X Udarbejdelse af dispositionsforslag Godkendelse af dispositionsforslag X X X Udarbejdelse af projektforslag Godkendelse af projektforslag X X X Kvalitetssikring af projektforslag X X Udarbejdelse af forprojekt Godkendelse af forprojekt X X X Kvalitetssikring af forprojekt X X X X Udarbejdelse af hovedprojekt X Godkendelse af hovedprojekt (myndighedssæt) X X X X Kvalitetssikring af hovedprojekt X X Udarbejdelse af skema A X X Godkendelse af skema A X X X Bank/byggekredit Realkreditinstitutter X Egen finansiering (inden for lovens rammer) X Orientering om finansiering O O X Valg af udbudsform X X X X X X Udpegning af inspektør X Planlægning af ressourcer for ejendomsfunktionær O X X X Planlægning af grønne arealer X X X X Udarbejdelse af udbudsmateriale X X X X Udarbejdelse af udbudstidsplan X X X Licitation X X X X X X X X X X

10 Tidsplan Repræsentantskab Organisationsbestyrelse Byggeudvalg Direktør Administrationschef Teknisk chef Udlejning Projektmedarbejder Inspektør Ejendomsfunktionær Kommunikationsmedarbejder Virksomhedsnævn Rådgiver Byggepladsleder Fagtilsyn Entreprenører Kommune Landsbyggefonden Byggeskadefonden Revision Kommende beboere Beboere Afdelingsbestyrelse Sammenstilling af licitationsresultat X Orientering om licitationsresultat X X X Godkendelse af licitationsresultat X X X X X Forhandling med licitationsvindere X X X Udarbejdelse af skema B X X Godkendelse af skema B X X X Orientering om skema B X X X Udarbejdelse af entreprisekontrakter X X X Godkendelse af entreprisekontrakter X X X Udarbejdelse af accepter X X Udarbejdelse af tids- og rateplan X X X X X Første spadestik X X X X Valg af antenne- og internetudbyder X Praktisk gennemførelse af byggeriet X X X X X Beslutning om til- og frakøb X X X X X Rejsegilde X X X X X X X Udarbejdelse af aftalesedler X X Godkendelse/attestation af aftalesedler X X Udarbejdelse af løbende information om byggeriets gennemførelse O O X X Hjemtagelse af finansiering til de rigtige tidspunker X X Likviditetsstyring X Betaling af forfaldne faktura X Godkendelse af a conto betalinger X Aftaler med forsyningsselskaber -6m X X Fastlæggelse af indflytningstidspunkt(er) -5m O O X X X X X Materiale til -5m X X Aflevering af brochuremateriale til åbent hus -5m X X X X X Start på udlejning -4m X Åbent hus -4m X X X X Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner -3m X X X X X X Informationsbrev til nye lejere (sæt) -3m O X X X X X Kvalitetssikringsmateriale kontrol af udarbejdelse X X X Udarbejdelse af slutopgørelser X X Godkendelse af slutopgørelser X X X Indkaldelse til mangelgennemgang X X X Afleveringsforretning -14d X X X Udbedring af fejl- og mangler X Kontrol af at fejl- og mangler er udført X X X Godkendelse af kvalitetssikringsmateriale X X X X Udarbejdelse af driftsplaner X X Planlægning af nøgleudlevering -14d X X

11 Tidsplan Repræsentantskab Organisationsbestyrelse Byggeudvalg Direktør Administrationschef Teknisk chef Udlejning Projektmedarbejder Inspektør Ejendomsfunktionær Kommunikationsmedarbejder Virksomhedsnævn Rådgiver Byggepladsleder Fagtilsyn Entreprenører Kommune Landsbyggefonden Byggeskadefonden Revision Kommende beboere Beboere Afdelingsbestyrelse Indflytning I0 X X X X Stiftende afdelingsmøde (senest 6 måneder efter ibrugtagning) +4m X X Udarbejdelse af skema C X X Revision af skema C X X Udarbejdelse af revisionsprotokollat X Godkendelse af revisionsprotokollat + X X X skema C Indkaldelse til 1 års eftersyn +5m X X X X 1 års eftersyn gennemgang X X X X X X Udbedring af fejl- og mangler i forbindelse med 1 års eftersynet X Godkendelse af 1 års eftersyn O O X X X X X Nedskrivning af garanti efter 1 års eftersynet X X X Udarbejdelse af orientering om 1 års X X eftersynet Godkendelse af orientering om 1 års X X X eftersynet Indkaldelse til 5 års eftersyn +48m X X X X 5 års eftersyn gennemgang X X X X X Udbedring af fejl- og mangler i forbindelse med 5 års eftersynet X Godkendelse af 5 års eftersyn O O X X X X X Nedskrivning af garanti efter 5 års eftersynet X X X Udarbejdelse af orientering om 5 års X X eftersynet Godkendelse af orientering om 5 års X X X eftersynet Hovedansvarlig/initiativtager Inddrages/høres Orienteres X X O

12 Bilag 2 Fase Screening af idé Drøftelse af ide Kommentar Påtegning af Teknisk Afdeling Administration Afdelingsbestyrelse Eventuelt rådgivere Eventuel myndigheder Beboermøder Eventuelt Landsbyggefonden Eventuelt Byggeskadefonden Eventuelt finansieringsmuligheder Forhøre sig i Udlejning om der er ledige boliger i det pågældende område. Skal man eventuelt ændre koncentrationen af 3, 4 og 5 rums boliger, for at øge efterspørgslen Godkendelse af forslag til nyt byggeri Grundkøb Forslag til byggeri Bemyndigelse fra repræsentantskab Tegningsberettiget underskriver. Direktør foranlediger advokatbistand. Forslag kan komme fra en ekstern rådgiver/entreprenør/udstykker Totaløkonomi/driftsøkonomi Totaløkonomiske vurderinger er indført som krav i offentligt støttet byggeri fra 1998 og er fra år 2000 indført som krav for statsligt byggeri - Hvad er en totaløkonomisk beregning? -Princippet bag totaløkonomi er at anvende helhedsbetragtninger og se på de samlede udgifter i hele levetiden -Det nytter ikke at udvikle et produkt, som er billigt at fremstille, hvis der er store udgifter forbundet med dets brug (eller fjernelse) -Ved totaløkonomiske beregninger tages der hensyn til de mest relevante udgifter såsom anlægsudgift, vedligeholdelse, varmetab og skrotning -Totaløkonomi er et godt redskab i beslutningsprocessen, da det muliggør sammenligning af alternative løsninger, og man kan f.eks. se, om det kan betale sig at investere i kvalitet og lang holdbarhed. De totaløkonomisvurderinger bør derfor indgå så tidligt som muligt i beslutningsprocessen. Beregningsmodel ligger på Byggeskadefondens hjemmeside til fri afbenyttelse Af andre totalberegningsmodeller og overvejelser haves: Erhvervs- og Boligstyrelsens Totaløkonomiske beregning på bygningsdels niveau COWIs beregningsmodel Renovering kontra udskiftning af vinduer fra før 1950 Forslag til teknikere i projekteringsfasen Udbud af "Aftale om teknisk rådgivning og bistand" ABR89 Punkt 1 s tv annoncerede oplysning om, at den dyreste bliver den billigste ganske som vist elforbrug på AA mærkede køleskabe, men budskabet er baseret på en totaløkonomisk beregning Dokumenteret erfaring med fagtilsyn og byggeledelse Vær særlig opmærksom på tærskelværdierne

13 Fase Udarbejdelse af ideprogram (materialevalg, rumprogram m.m.) Kommentar Idéfejl er typisk byggerier, som ikke burde været bygget f.eks.: Byggerier, som har en så stram økonomi, at der gås på kompromis med kvalitet, tid og materialer Problemerne er typisk mange ændringer, omprojektering, sparerunder, ændring i udbudsfasen fra fagentrepriser til totalentrepriser, hvor f.eks. totalentreprenøren tager styring Svag bygherre og ingen rådgivere, som siger fra i tide Byggerier, som fra arkitektens side er meget risikobetonet, og hvor risici udførelsesmæssigt og økonomisk ikke er afklaret Udarbejdelse af skitseprojekt Udarbejdelse af projektforslag Udarbejdelse af skema A "Hoved under armen projekter". Også faciliteter for ejendomsfunktionærer Projekteringsfejl skyldes ofte Ikke gennemtænkte løsninger Manglende koordinering Manglende dialog ikke fokus på kommunikation Manglende viden om materialer Manglende granskning i de nævnte faser Manglende KS Drift og vedligehold er ikke et af succeskriterierne Mange rådgiver tænker ikke på helheder,(specialister) I denne fase skal indsamles og bearbejdes følgende oplysninger om følgende: Oplysningerne skal indberettes digitalt på hjemmesiden (teknisk chef) Grund Bebyggelsens bruttoetageareal Lokalplan Tegninger til byggeri Specifikation af byggeri Fremskaffelse af priser på byggeriet, fordelt på de enkelte udgiftsarter Beregning af rammebeløbsanskaffelsessummen Finansiering Beregning af boligafgift Fordeling af anskaffelsessum Valg af udbudsform Udarbejdelse af udbudsmateriale De oplysninger som indsamles i denne fase, skal arkiveres, indtil Boligkontoret Århus får integreret et digitalt sags- og dokumenthåndteringssystem i et Fase 1 ringbind for det pågældende projekt. Ringbindet skal indrettes således, at der er faneblade for hvert område. Administrationen laver indstilling til organisationsbestyrelsen Udlejningsmateriale skal være beskrevet i udbudsmaterialet Digital levering af ALT udbudsmateriale Tegninger i 3D Driftsplan KS (økonomi som incitament) Tage referencer på firmaer ifbm. udbud/accepter Dokumenteret erfaring på medarbejdere fra firmaer, vi entrerer med

14 Fase Udarbejdelse af skema B Kommentar Skema B skal indberettes digitalt på hjemmesiden I denne fase skal der afholdes endelig licitation på de enkelte delentrepriser i projektet. Ved den endelige licitation, afgøres hvilke håndværkere der får overdraget de enkelte entrepriser. Der skal udarbejdes entrepriseaftaler med alle håndværkere, hvor betingelserne for byggeriet fastlægges/eller kontrakt. Entreprisekontrakterne skal stemples og underskrives af teknisk chef og entreprenør. Der skal stilles bankgaranti af håndværkerne i henhold til AB92 eller ABT93. Entreprisekontrakterne skal opbevares i et ringbind, hvor der er et faneblad for hver enkelt entreprise. Ikke accepterede entreprisekontrakter opbevares, bl.a. til eventuelle senere behov ved dokumentation af om licitationen er afholdt i henhold til gældende lovgivning. På grundlag af licitationen skal det afgøres om byggeriet kan gennemføres indenfor rammebeløbene. Hvis byggeriet ikke kan gennemføres, skal der foretages besparelser i et sådant omfang, at byggeprojektet kan gennemføres indenfor rammebeløbet. Når det er konstateret, at byggeriet kan gennemføres, udarbejdes skema B, soim danner grundlag for den endelige myndigheds godkendelse af byggeriet. Skema B skal indeholde: Almindelige oplysninger Projektets indhold Anskaffelsessum Den skønnede boligleje Støttens omfang Kommunalbestyrelsens erklæring Specifikation af anskaffelsessum Specifikation af anskaffelsessum fordelt på enkeltentrepriser Fortegnelse over håndværkere, som har fået overdraget de enkelte entrepriser med budsum Totalrådgivningshonorarberegning Beregning af administrationshonorar Beregning af bestyrelseshonorar - Skema A (?) Driftsbudget Det materiale som har dannet grundlag for udarbejdelsen af skema B, skal arkiveres i et ringbind mærket fase 2. Udarbejdelse af tids- og rateplan Første spadestik Ajourføres løbende i samarbejde med rådgiver Taler udarbejdes Mad Telt Spade Indbydelser (naboer, myndigheder) Udlejningsmateriale 1. del skal foreligge God PR på hjemmeside/medier Landinspektør har afsat byggeriet i henhold til myndighedskrav - godkendt af rådgiver Valg af antenne- og internetudbyder Grundpakken udbydes altid. Ønsker lejer udvidet pakke, tilkøbes det direkte fra leverandør.

15 Fase Praktisk gennemførelse af byggeriet Kommentar Udførelsesfejl kan skyldes, At håndværkeren ikke følger tegninger At materialer f.eks. vinduer ikke er udført rigtigt Tilpasning på byggeplads Beslutninger taget på byggepladsen, hvor konsekvensen ikke er gennemtænkt Tidsplan vanskeliggør indbygning af sårbare materialer Byggematerialer indbygget det forkerte sted Manglende eller tilfældigt udført vinterforanstaltninger En håndværkers skade på egne eller andres leverancer. Tidsforskydning eller optræk hertil skal af de ansvarlige forelægges på det første byggemøde efter tidsforskydningerne eller optræk hertil er konstateret. På byggemødet skal det vurderes, om tidsforskydningen skal forelægges teknisk chef - hvis der på dette møde er snak om en eventuel tidsfristforlængelse, skal teknisk chef inddrages. På byggemødet skal der tages stilling til, om afvigelserne får økonomiske konsekvenser. Hvis tidsafvigelserne får økonomiske konsekvenser, skal ansvaret placeres, og der udarbejdes de nødvendige aftalesedler. Såfremt der opstår afvigelser, vil en række af afvigelserne kunne afklares på pladsen, en del vil kunne afklares på bygherremøderne, og endelig skal større afvigelser godkendes af teknisk chef. Det skal pointeres, at alle afvigelser skal medtages i første bygherremøde referat efter afvigelserne er konstateret. Byggeriet følges og opdateres på hjemmesiden Rådgiver Rådgiverkontrakt skal være sammensat på en måde, så arkitekten og ingeniør er med i hele byggeprocessen - også tilsyn fra arkitekt, så det sikres at bygherre, får den udbudte kvalitet og æstetik i henhold til arkitektens projekt. Skal der ske ændringer i detaljerne og konstruktionerne, skal projektmedarbejderen involveres i beslutningen. Fagtilsyn Fagtilsynet skal føre løbende tilsyn med, om de udførte arbejder opfylder specifikations- og kvalitetskrav, og om de er udført indenfor tidsfristen. Konstares fejl- og mangler i en grad, som fagtilsynet ikke selv er i stand til at få bragt i orden, skal projektmedarbejder kontaktes i forhold til straks at få tilvejebragt den ønskede kvalitet i byggeriet. AB92 eller ABT93 inddrages om nødvendigt - det kan komme på tale om at standse byggeriet, indtil der er fundet en acceptabel løsning for bygherren. På byggemøder skal alle afvigelser rapporteres, således at de kan komme med i bygherremøde referaterne, og dermed danne grundlag for opfølgning af om problemerne løses og det økonomiske ansvar belastes de ansvarlige. Godkendelse/attestation af aftalesedler Hjemtagelse af finansiering til de rigtige tidspunker Aflevering af brochuremateriale til åbent hus Åbent hus Max beløb kr. Afhængig af en eventuel forsinkelse Udarbejdelsen og defineringen af brochurematerialet, skal være indeholdt i udbudsmateriale til rådgiverne Udlejningsmateriale skal være færdigt til udlevering Brochure Husleje Antenne Størrelser Haver Materialer m.v.

16 Fase Kvalitetssikringsmateriale kontrol af udarbejdelse Udarbejdelse af slutopgørelser Udarbejdelse af driftsplaner Indflytning Udarbejdelse af skema C Kommentar Evt. rådgiver tager kopi af materiale Max beløb kr. Inspektøren modtager relevante oplysninger om bygningsdele, levetider m.m. til brug for udarbejdelsen af de 10 årige drifts- og vedligeholdelsesplaner. Rådgiver skal sikre at oplysningerne er leveret inden aflevering. Det skal specificeres i udbudsmaterialet, at der skal ske tilbagehold, indtil levering er sket. herunder KS materiale. Tjekke om lejer har betalt Udarbejdelse og godkendelse af skema C samt dertil hørende specifikationer I denne fase gennemføres byggeriet, og der skal udarbejdes skema C. Skema C skal indsendes til myndighederne senest 6 måneder efter byggeriets afslutning. Indsendelse af bekræftelse på, at hensatte beløb er anvendt (6 mrd. efter godkendelse af byggeri) Afslutning af byggesag med endelig accept af udført arbejde, garantieftersyn m.m. I denne fase skal byggeriet godkendes endeligt. Dette indebærer, at skema C godkendes af myndighederne. I skema C vil der blive afsat skyldige beløb. De skyldige beløb skal dokumenteres inden 6 måneder fra byggeriets afslutning. I denne fase skal endvidere gennemføres garantieftersyn (1- og 5 års) Ved godkendelse af byggeriet skal opmærksomheden henledes på "Bekendtgørelsen om offentlig støttet Byggeri efter lov om Boligbyggeri". 1 års eftersyn gennemgang Fejl- og mangelskema udleveres til beboer, der indsender til projektmedarbejder Godkendelse af 1 års eftersyn Afdelingsbestyrelsen kan f.eks. Underskrive som garanter for eventuelle "klagesager" over at afdelingsbestyrelsen ikke var med i gennemgangen INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forretningsgangen og bemyndiger administrationen til at foretage mindre justeringer baseret på erfaringer med brugen af forretningsgangen i praksis.

17 NOTAT KAPITALFORVALTNING DATO MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING Boligkontoret har overtaget obligationsbeholdningen fra Højbo, Bo83 og Vesterbo. Den samlede kursværdi var kr. pr. 31. december Der er 4 til at administrere obligationerne. Danske Bank havde kr. pr. 31/ , Saxo Bank kr., Sydbank kr. og Nordea kr. Nordea overtog administrationen efter Carnegie den 15. oktober Der skal mindst være kr. i aftale. Som det fremgår af fusionsmaterialet er det passende med 3-4 til at administrere en så stor obligationsbeholdning. I øjeblikket er det ikke relevant med store aftaleindskud i banker på grund af lav forrentning. Det kan ændre sig. Vi modtager afkastrapportering enten månedligt eller kvartalsvis samt en årlig afkastopgørelse. INDSTILLING Det indstilles der foretages en årlig vurdering om der skal ske ændringer blandt dem der administrerer obligationerne. Det vil ske på bestyrelsesmødet i februar eller marts måned på baggrund af afkastopgørelser for det forløbne regnskabsår. Administrationschefen laver en indstilling til bestyrelsesmødet. Der fokuseres både på afkastet for det forløbne år samt en periode på 2-3 år. Der kan være forskel i afkast de enkelte år. Det udjævnes ved at se på en længere periode. Hvis en præsterer et markant lavere afkast over 2-3 år indstilles at vedkommende udskiftes med en anden. Jeg har kigget på afkastopgørelser for 2010 og Det viser sig at Saxo Bank har klaret sig markant dårligere end Danske Bank for Højbo og Bo83. Saxo Bank havde afkast på 2,63 % i 2010 og 2,27 % i 2011 mens Danske Bank havde afkast på 6,10 % og 4,89 %. I Vesterbo har Sydbank og Danske Bank klaret sig godt. Nordea har som nævnt først overtaget administrationen pr. 15/ Det indstilles på baggrund af ovenstående at aftalen med Saxo Bank opsiges og beholdningen hos Højbo overdrages til Nordea og fra Bo83 til Sydbank. Obligationerne samles i et depot pr. aftale, altså 3 depoter.

18 NOTAT Sammenfatning af kundeundersøgelse 2011 DATO 17. februar 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING I december 2011 og januar 2012 blev der gennemført en elektronisk kundeundersøgelse blandt beboerne i Boligkontoret Århus. Undersøgelsen blev annonceret via beboerbladet Kvarteret og samt BKÅ Portalen. Undersøgelsen har givet et meget lavt antal besvarelser i alt kun 71 afsluttede besvarelser. Det gør det meget svært at lave pålidelige konklusioner på undersøgelsen, både fordi stikprøven er meget lille, og fordi man må formode, at det primært er kunder med noget særligt på hjerte, der har benyttet sig af muligheden, mens der er et meget stort, tavst flertal, som undersøgelsen ikke siger noget om. Svarene fordeler sig tillige ganske skævt på afdelingerne: Afdeling Pct. af besvarelser Pct. af boliger 01 Jens Baggesensvej/Paludan Müllersvej 2,8% 6,4% 02 Haugesundsvej osv. 4,2% 0,6% 04 Chr. Molbechs Vej/H.V. Kaalunds Vej 4,2% 2,1% 08 Peter Fabersvej/Vilhelm Bergsøesvej 1,4% 1,4% 09 Trøjborgvej 1,4% 0,2% 11 Helge Rodes Vej 5,6% 1,4% 13 Hammershusvej 1,4% 2,5% 14 Aldersrovej 4,2% 0,8% 15 Otto Benzonsvej/Peter Fabersvej osv. 1,4% 3,9% 18 Trøjborgvej 4,2% 0,8% 19 Tamperdalsvej 1,4% 1,3% 20 Norgesparken 1,4% 2,0% 22 Illerupvej 2,8% 2,6% 23 Nydamsparken 5,6% 4,4%

19 Afdeling Pct. af besvarelser Pct. af boliger 25 Reginehøj 5,6% 7,2% 26 Gustav Wiedsvej/Vestre Ringgade 1,4% 0,6% 27 Fuglebakkevej/Høgevej 1,4% 3,5% 29 Kalmargade 2,8% 4,4% 32 Nørreskovvej 4,2% 2,4% 33 Gustav Wiedsvej/Vestre Ringgade 1,4% 0,9% 34 Salonikivej 1,4% 0,7% 35 Skelagervej 2,8% 1,7% 36 Hallssti 1,4% 0,3% 42 Hjelmagerparken 2,8% 1,1% 46 Vistoftparken 2,8% 0,9% 47 Julsøvej 1,4% 0,6% 48 Skæring Parkvej 4,2% 1,9% 53 Julsøvej 4,2% 0,5% 57 Åvænget 1,4% 0,8% 61 Chokoladen 1,4% 1,4% 63 Skæring Parkvej 1,4% 0,3% 67 Hørretløkken 1,4% 1,1% 69 Ryttervej 2,8% 0,4% 72 Rønnevangen 2,8% 0,4% Fagbo 8,5% #I/T Der er således kun besvarelser fra 34 ud af 72 afdelinger, og disse besvarelser er meget ulige fordelt. Fx stammer 2,8 pct. af besvarelserne fra afdeling 72 Rønnevangen, selv om afdelingen kun udgør 0,4 pct. af lejemålene i Boligkontoret Århus. Tilsvarende er der kun 0,2 pct. af lejemålene i afdeling 9 Trøjborgvej, men 1,4 pct. af besvarelserne. Der er slet ingen besvarelser fra selv store afdelinger som afdeling 28 Lindholmparken med 216 lejemål eller afdeling 17 Uffesvej med 164 lejemål. Det betyder, at selve undersøgelsen skal tages med et betydeligt gran salt, og at der nok i højere grad bør lægges vægt på konkrete udsagn i kommentarerne, end det overordnede resultat. Det betyder også, at det bør overvejes, om metoden kan lægges om til næste gang. Fx ved at udvælge 200 beboere, der bliver bedt om at svare, ved at udsende spørgeskemaer i papirform eller evt. gennemføre interview telefonisk.

20 Overordnede resultater Med de bemærkninger in mente, viser undersøgelsen et rigtig pænt billede af beboernes syn på Boligkontoret Århus service. På alle parametre ligger scoren over middel Tilfredshed med boligkvalitet sammenlignet med husleje 2,6 2. Tilfredshed med service fra ejendomsfunktionær 2,8 3. Tilfredshed med service fra administrationen 2,4 4. Tilfredshed med information 2,8 Det skal sammenlignes med, at det mål, organisationsbestyrelsen har sat for udgangen af 2012 er, at vi på alle parametre når mindst 3,0. Upåagtet at undersøgelsen ikke er særligt valid, er der god grund til at arbejde med de konkrete input på alle områder. Resultaterne kan afbilledes således: 100% 90% 25% 44% 21% 26% 80% 70% 48% 46% 54% 60% 50% 29% 40% 30% 20% 10% 0% 16% 16% 14% 12% 16% 14% 12% 7% Boligkvalitet Ejendomsfunktionær Administration Information Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Kommentarer Beboerne har haft mulighed for at give kommentarer til de enkelte spørgsmål, og i det følgende vil hovedtrækkene blive gennemgået. Der bliver fulgt op på hver enkelt problemstilling af de relevante afdelinger. 1 Middel hverken tilfreds eller utilfreds er 2,0. Skalaen går fra 0,0 (alle meget utilfredse) til 4,0 (alle meget tilfredse)

21 De helt konkrete bemærkninger til enkeltstående medarbejdere, problemstillinger osv. er videregivet til de relevante medarbejdere og vil blive fulgt op, men har ikke som sådan relevans for sammenfatningen. Sammenhæng mellem bolig og kvalitet: Mange fremhæver utætheder, dårlig isolering og dårlig forsyning som problemer med boligkvaliteten Derudover er der forholdsvis mange besvarelser fra afdeling 72 Rønnevangen, der naturligt påpeger mangler ved byggeriet. Det er gennemgående, at mange beboere er indstillet på betale mere i husleje for højere kvalitet Tilfredshed med ejendomsfunktionær Som resultaterne antyder, er der generelt meget stor tilfredshed med ejendomsfunktionærer. Resultaterne er dog meget svingende fra afdeling til afdeling. Der er særligt fokus på vigtigheden af at huske de indgåede aftaler. Mange roser vedligeholdelsen af udendørsarealer, men der er også steder, det giver anledning til kritik. Et par beboere hæfter sig ved tilgængeligheden af ejendomsfunktionærer og efterspørger andre kontortider Et par enkelte respondenter udtrykker bekymring for serviceniveauet i Sabro som følge af den delte drift med AlmenBo. Tilfredshed med administrationen Det er administrationen, der udtrykkes mindst tilfredshed med, selv om der også her opnås en score klart over middel. Nogle har oplevet, at forskellige medarbejdere har tacklet ens problemstillinger uensartet og har oplevet, at der er uklarhed om, hvilke procedurer der følges. Nogle har haft en oplevelse af, at administrationen Ikke ønsker at gå i dialog med beboeren for at løse problemerne En enkelt påpeger, at administrationen angiveligt har en tendens til at vægte råderet fremfor nødvendige moderniseringer i afdelingerne. Enkelte hæfter sig ved den manglende sammenhæng mellem åbningstid på telefon og ekspedition Tilfredshed med information Generelt er der ganske stor tilfredshed med informationen. Mange efterlyser meget mere elektronisk information fx også beboerbladet Kvarteret og mulighed for at selektere i information Der bliver også udtrykt ønske om mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrev med nyheder fra afdeling og administration Omvendt er der adskillige, der er frustrerede over manglende opdatering af afdelingshjemmesider og efterlyser mere justits i den forbindelse.

22 Generelle kommentarer En kunde efterlyser: Tag jeres beboere alvorligt, og gør en indsats når de påtaler fejl og mangler!. Og måske er det værd at have in mente, at det ikke mindst, når der opstår fejl, at ambitionen om byens bedste service skal stå sin prøve. Beboerdemokrati 52% svarer, at de har deltaget i mindst én beboerdemokratisk aktivitet, hvilket ligger klart over målet på 40%. Det er klart positivt igen vel vidende at undersøgelsen ikke er ret repræsentativ for beboerne som helhed. Nogle påpeger, at afdelingsbestyrelserne har for lidt at sige i forhold til administrationen, og at de ikke oplever inspektøren høre afdelingsbestyrelserne inden arbejder sættes i gang. Andre oplever ikke, at de er i målgruppen for beboeraktiviteterne hvilket kan være en reminder om at lave aktiviteter og arbejdsformer, der ikke kun henvender sig til Tordenskjolds soldater Flere mener ikke, der bliver lyttet i beboerdemokratiet i afdelingen, men at beboere med høj anciennitet sidder på magten. Videre undersøgelser Det er et led i konceptet for forvaltningsrevisionen, at der skal gennemføres en kundeundersøgelse hvert år sidst på året. Det vil ske ultimo 2012 med de overvejelser, der blev gennemgået i indledningen af dette notat. Men allerede på nuværende tidspunkt er der flere undersøgelser i gang. Dels har vi i forbindelse med kundeundersøgelsen fået fundet frem til et panel af ikke-valgte beboere, som vil blive inviteret til drøftelser med jævne mellemrum for at få en fokusgruppe med beboere, der kan give input til fx forbedringer af servicen. Dels er der iværksat en spørgeskemaundersøgelse til beboervalgt (afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelse) for at belyse serviceringen af disse. INDSTILLING Det indstilles at bestyrelsen drøfter undersøgelsen og tager den til efterretning, samt at administrationen til mødet i juni giver en status på opfølgningen på undersøgelsen.

23 NOTAT TIL PKT 3 c Opfølgning på bestyrelsesseminar DATO 8. marts 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Organisationsbestyrelsen var samlet den marts 2012 for at samle op på det eksisterende visionspapir og formulere det om til et nyt grundlag for Boligkontoret Århus. Resultatet af anstrengelserne kan sammenfattes således, med mål for de tre år mellem repræsentantskabsmøderne i 2012 og 2015:

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 ORIENTERING FRA ADMINISTRATIONEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Beboertilfredshed 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Boligkvalitet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem X Henrik

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 17.30. Afbud: Anders O. Sørensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010 X Robert Thorsen bestyrelsesformand X Olav Bertelsen næstformand X Søren Høgsberg bestyrelsesmedlem X Chris Cully bestyrelsesmedlem X Lars

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Dato 19. maj 2014 INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 22. maj 2014, kl. ca. 22.00 på Hotel Scandic Østergade Århus C med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Velkomst

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 side nr. 253 Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Erling Sørensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl. 10.00 i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder.

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013 Målsætningsprogram 2010 2013 1 Overordnede målsætninger for organisationen At synliggøre for organisationen, såvel beboerdemokratiet som organisationens ansatte, hvad der er organisationens overordnede

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 En status på mødeafholdelser siden repræsentantskabsmødet i november 2014 er et repræsentantskabsmøde, 5 hovedbestyrelsesmøder.

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 15-10-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2 timer. Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Tværvej

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. februar, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar blev godkendt

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Side nr. 23 Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud fra: Administrationen: Vicky Jensen Morten Glud Ulla Asmussen Erling Sørensen Chris Cully Birthe Blach Irene Madsen Graver

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere