INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri ( ) a. Godkendelse af byggeregnskab vedr. afdeling 29 Kalmargade (B) * b. Forretningsgang for nybyggerisager (B) * 2. Økonomi ( ) a. Politik for kapitalforvaltning (B) * 3. Organisation ( ) a. Kundeundersøgelse (D) * b. Status på udvalgenes udarbejdelse af kommissorier (O) c. Opfølgning på seminar (B) * d. Status på realiseringen af forvaltningsrevisionens mål (O) * e. Beslutning vedr. fælles beboerdemokratiske og sociale arrangementer (B) f. Ny struktur i 5. kreds orientering fra møde den 23. februar (O) * g. Kandidatopstilling til kredsvalg 2012 (B) * h. Repræsentantskabsmøde i Aarhusbo * 4. Afdelinger ( ) a. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * b. Indkaldelse af stiftende afdelingsmøde afdeling 71 Damgårdstoften (B) c. Oplysning om hvor man kan finde referater fra afdelings- og afdelingsbestyrelsesmøder (O) d. Debatproces vedr. børnereglen (B) 5. Administration ( ) a. Orientering fra administrationen (O) * b. Årsberetning fra Café Smilet (O) * c. Aarhus 2017 * 6. Næste møde ( ) a. Emner til næste møde, der holdes den 12. april 2012 (B) * b. Emner til repræsentantskabsmøde (B) * c. Beslutning om mødedage i bestyrelsen maj-december (B)

2 7. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

3

4

5

6

7

8 NOTAT TIL PKT 4.D Forretningsgang vedr. nybyggerisager DATO 25. januar 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING I bilag 1 er angivet den overordnede ansvarsfordeling og tidsplan for nybyggerisager. De enkelte faser er uddybet i bilag 2. I organisationsbestyrelsen nedsættes der et byggeudvalg, der skal følge det enkelte byggeri. Udvalget inddrages og orienteres som anført i oversigt. Referater fra byggemøder skal være tilgængelige for udvalget. Byggeudvalget indkaldes ved specielle forhold eller høres pr. mail ved alle væsentlige ændringer af projektet samt informeres om alle væsentlige nye oplysninger som f.eks. økonomisk eller tidsplanmæssig karakter. Projektmedarbejderen er ansvarlig herfor. I administrationen nedsættes der fra organisationsbestyrelsens godkendelse af nybyggeri et udvalg bestående af projektmedarbejderen (formand) samt en repræsentant fra Udlejning, Økonomi og Ledelsessekretariat (kommunikation). Udvalget mødes mindst en gang om måneden for at sikre gensidig information og opfølgning på planen. Administrationen (projektmedarbejder/teknisk chef) afholder møde med rådgiveren (byggeleder/tilsyn) minimum hver 14. dag, for at være opdateret omkring byggeriets stade, kvalitet og økonomi, og i forhold til at klæde denne bedre på i forhold til at træffe eventuelle beslutninger på bygherrens vegne f.eks. af økonomisk karakter i forbindelse med eventuelle ekstraarbejder.

9 Bilag 1 Tidsplan Repræsentantskab Organisationsbestyrelse Byggeudvalg Direktør Administrationschef Teknisk chef Udlejning Projektmedarbejder Inspektør Ejendomsfunktionær Kommunikationsmedarbejder Virksomhedsnævn Rådgiver Byggepladsleder Fagtilsyn Entreprenører Kommune Landsbyggefonden Byggeskadefonden Revision Kommende beboere Beboere Afdelingsbestyrelse Screening af idé X X X X Drøftelse af ide Ansøgning om kvote X X Godkendelse af forslag til nyt byggeri X X Grundkøb Forslag til byggeri X X X X Godkendelse af forslag til byggeri Forslag til teknikere i projekteringsfasen X X X X Udbud af "Aftale om teknisk rådgivning og bistand" ABR89 X X Godkendelse af teknikere/projektering O X X X Aftale med teknikere X X X X Udarbejdelse af ideprogram (materialevalg, rumprogram m.m.) Godkendelse af ideprogram (materialevalg, rumprogram m.m.) X X X Udarbejdelse af skitseprojekt Godkendelse af skitseprojekt X X X Udarbejdelse af dispositionsforslag Godkendelse af dispositionsforslag X X X Udarbejdelse af projektforslag Godkendelse af projektforslag X X X Kvalitetssikring af projektforslag X X Udarbejdelse af forprojekt Godkendelse af forprojekt X X X Kvalitetssikring af forprojekt X X X X Udarbejdelse af hovedprojekt X Godkendelse af hovedprojekt (myndighedssæt) X X X X Kvalitetssikring af hovedprojekt X X Udarbejdelse af skema A X X Godkendelse af skema A X X X Bank/byggekredit Realkreditinstitutter X Egen finansiering (inden for lovens rammer) X Orientering om finansiering O O X Valg af udbudsform X X X X X X Udpegning af inspektør X Planlægning af ressourcer for ejendomsfunktionær O X X X Planlægning af grønne arealer X X X X Udarbejdelse af udbudsmateriale X X X X Udarbejdelse af udbudstidsplan X X X Licitation X X X X X X X X X X

10 Tidsplan Repræsentantskab Organisationsbestyrelse Byggeudvalg Direktør Administrationschef Teknisk chef Udlejning Projektmedarbejder Inspektør Ejendomsfunktionær Kommunikationsmedarbejder Virksomhedsnævn Rådgiver Byggepladsleder Fagtilsyn Entreprenører Kommune Landsbyggefonden Byggeskadefonden Revision Kommende beboere Beboere Afdelingsbestyrelse Sammenstilling af licitationsresultat X Orientering om licitationsresultat X X X Godkendelse af licitationsresultat X X X X X Forhandling med licitationsvindere X X X Udarbejdelse af skema B X X Godkendelse af skema B X X X Orientering om skema B X X X Udarbejdelse af entreprisekontrakter X X X Godkendelse af entreprisekontrakter X X X Udarbejdelse af accepter X X Udarbejdelse af tids- og rateplan X X X X X Første spadestik X X X X Valg af antenne- og internetudbyder X Praktisk gennemførelse af byggeriet X X X X X Beslutning om til- og frakøb X X X X X Rejsegilde X X X X X X X Udarbejdelse af aftalesedler X X Godkendelse/attestation af aftalesedler X X Udarbejdelse af løbende information om byggeriets gennemførelse O O X X Hjemtagelse af finansiering til de rigtige tidspunker X X Likviditetsstyring X Betaling af forfaldne faktura X Godkendelse af a conto betalinger X Aftaler med forsyningsselskaber -6m X X Fastlæggelse af indflytningstidspunkt(er) -5m O O X X X X X Materiale til -5m X X Aflevering af brochuremateriale til åbent hus -5m X X X X X Start på udlejning -4m X Åbent hus -4m X X X X Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner -3m X X X X X X Informationsbrev til nye lejere (sæt) -3m O X X X X X Kvalitetssikringsmateriale kontrol af udarbejdelse X X X Udarbejdelse af slutopgørelser X X Godkendelse af slutopgørelser X X X Indkaldelse til mangelgennemgang X X X Afleveringsforretning -14d X X X Udbedring af fejl- og mangler X Kontrol af at fejl- og mangler er udført X X X Godkendelse af kvalitetssikringsmateriale X X X X Udarbejdelse af driftsplaner X X Planlægning af nøgleudlevering -14d X X

11 Tidsplan Repræsentantskab Organisationsbestyrelse Byggeudvalg Direktør Administrationschef Teknisk chef Udlejning Projektmedarbejder Inspektør Ejendomsfunktionær Kommunikationsmedarbejder Virksomhedsnævn Rådgiver Byggepladsleder Fagtilsyn Entreprenører Kommune Landsbyggefonden Byggeskadefonden Revision Kommende beboere Beboere Afdelingsbestyrelse Indflytning I0 X X X X Stiftende afdelingsmøde (senest 6 måneder efter ibrugtagning) +4m X X Udarbejdelse af skema C X X Revision af skema C X X Udarbejdelse af revisionsprotokollat X Godkendelse af revisionsprotokollat + X X X skema C Indkaldelse til 1 års eftersyn +5m X X X X 1 års eftersyn gennemgang X X X X X X Udbedring af fejl- og mangler i forbindelse med 1 års eftersynet X Godkendelse af 1 års eftersyn O O X X X X X Nedskrivning af garanti efter 1 års eftersynet X X X Udarbejdelse af orientering om 1 års X X eftersynet Godkendelse af orientering om 1 års X X X eftersynet Indkaldelse til 5 års eftersyn +48m X X X X 5 års eftersyn gennemgang X X X X X Udbedring af fejl- og mangler i forbindelse med 5 års eftersynet X Godkendelse af 5 års eftersyn O O X X X X X Nedskrivning af garanti efter 5 års eftersynet X X X Udarbejdelse af orientering om 5 års X X eftersynet Godkendelse af orientering om 5 års X X X eftersynet Hovedansvarlig/initiativtager Inddrages/høres Orienteres X X O

12 Bilag 2 Fase Screening af idé Drøftelse af ide Kommentar Påtegning af Teknisk Afdeling Administration Afdelingsbestyrelse Eventuelt rådgivere Eventuel myndigheder Beboermøder Eventuelt Landsbyggefonden Eventuelt Byggeskadefonden Eventuelt finansieringsmuligheder Forhøre sig i Udlejning om der er ledige boliger i det pågældende område. Skal man eventuelt ændre koncentrationen af 3, 4 og 5 rums boliger, for at øge efterspørgslen Godkendelse af forslag til nyt byggeri Grundkøb Forslag til byggeri Bemyndigelse fra repræsentantskab Tegningsberettiget underskriver. Direktør foranlediger advokatbistand. Forslag kan komme fra en ekstern rådgiver/entreprenør/udstykker Totaløkonomi/driftsøkonomi Totaløkonomiske vurderinger er indført som krav i offentligt støttet byggeri fra 1998 og er fra år 2000 indført som krav for statsligt byggeri - Hvad er en totaløkonomisk beregning? -Princippet bag totaløkonomi er at anvende helhedsbetragtninger og se på de samlede udgifter i hele levetiden -Det nytter ikke at udvikle et produkt, som er billigt at fremstille, hvis der er store udgifter forbundet med dets brug (eller fjernelse) -Ved totaløkonomiske beregninger tages der hensyn til de mest relevante udgifter såsom anlægsudgift, vedligeholdelse, varmetab og skrotning -Totaløkonomi er et godt redskab i beslutningsprocessen, da det muliggør sammenligning af alternative løsninger, og man kan f.eks. se, om det kan betale sig at investere i kvalitet og lang holdbarhed. De totaløkonomisvurderinger bør derfor indgå så tidligt som muligt i beslutningsprocessen. Beregningsmodel ligger på Byggeskadefondens hjemmeside til fri afbenyttelse Af andre totalberegningsmodeller og overvejelser haves: Erhvervs- og Boligstyrelsens Totaløkonomiske beregning på bygningsdels niveau COWIs beregningsmodel Renovering kontra udskiftning af vinduer fra før 1950 Forslag til teknikere i projekteringsfasen Udbud af "Aftale om teknisk rådgivning og bistand" ABR89 Punkt 1 s tv annoncerede oplysning om, at den dyreste bliver den billigste ganske som vist elforbrug på AA mærkede køleskabe, men budskabet er baseret på en totaløkonomisk beregning Dokumenteret erfaring med fagtilsyn og byggeledelse Vær særlig opmærksom på tærskelværdierne

13 Fase Udarbejdelse af ideprogram (materialevalg, rumprogram m.m.) Kommentar Idéfejl er typisk byggerier, som ikke burde været bygget f.eks.: Byggerier, som har en så stram økonomi, at der gås på kompromis med kvalitet, tid og materialer Problemerne er typisk mange ændringer, omprojektering, sparerunder, ændring i udbudsfasen fra fagentrepriser til totalentrepriser, hvor f.eks. totalentreprenøren tager styring Svag bygherre og ingen rådgivere, som siger fra i tide Byggerier, som fra arkitektens side er meget risikobetonet, og hvor risici udførelsesmæssigt og økonomisk ikke er afklaret Udarbejdelse af skitseprojekt Udarbejdelse af projektforslag Udarbejdelse af skema A "Hoved under armen projekter". Også faciliteter for ejendomsfunktionærer Projekteringsfejl skyldes ofte Ikke gennemtænkte løsninger Manglende koordinering Manglende dialog ikke fokus på kommunikation Manglende viden om materialer Manglende granskning i de nævnte faser Manglende KS Drift og vedligehold er ikke et af succeskriterierne Mange rådgiver tænker ikke på helheder,(specialister) I denne fase skal indsamles og bearbejdes følgende oplysninger om følgende: Oplysningerne skal indberettes digitalt på hjemmesiden (teknisk chef) Grund Bebyggelsens bruttoetageareal Lokalplan Tegninger til byggeri Specifikation af byggeri Fremskaffelse af priser på byggeriet, fordelt på de enkelte udgiftsarter Beregning af rammebeløbsanskaffelsessummen Finansiering Beregning af boligafgift Fordeling af anskaffelsessum Valg af udbudsform Udarbejdelse af udbudsmateriale De oplysninger som indsamles i denne fase, skal arkiveres, indtil Boligkontoret Århus får integreret et digitalt sags- og dokumenthåndteringssystem i et Fase 1 ringbind for det pågældende projekt. Ringbindet skal indrettes således, at der er faneblade for hvert område. Administrationen laver indstilling til organisationsbestyrelsen Udlejningsmateriale skal være beskrevet i udbudsmaterialet Digital levering af ALT udbudsmateriale Tegninger i 3D Driftsplan KS (økonomi som incitament) Tage referencer på firmaer ifbm. udbud/accepter Dokumenteret erfaring på medarbejdere fra firmaer, vi entrerer med

14 Fase Udarbejdelse af skema B Kommentar Skema B skal indberettes digitalt på hjemmesiden I denne fase skal der afholdes endelig licitation på de enkelte delentrepriser i projektet. Ved den endelige licitation, afgøres hvilke håndværkere der får overdraget de enkelte entrepriser. Der skal udarbejdes entrepriseaftaler med alle håndværkere, hvor betingelserne for byggeriet fastlægges/eller kontrakt. Entreprisekontrakterne skal stemples og underskrives af teknisk chef og entreprenør. Der skal stilles bankgaranti af håndværkerne i henhold til AB92 eller ABT93. Entreprisekontrakterne skal opbevares i et ringbind, hvor der er et faneblad for hver enkelt entreprise. Ikke accepterede entreprisekontrakter opbevares, bl.a. til eventuelle senere behov ved dokumentation af om licitationen er afholdt i henhold til gældende lovgivning. På grundlag af licitationen skal det afgøres om byggeriet kan gennemføres indenfor rammebeløbene. Hvis byggeriet ikke kan gennemføres, skal der foretages besparelser i et sådant omfang, at byggeprojektet kan gennemføres indenfor rammebeløbet. Når det er konstateret, at byggeriet kan gennemføres, udarbejdes skema B, soim danner grundlag for den endelige myndigheds godkendelse af byggeriet. Skema B skal indeholde: Almindelige oplysninger Projektets indhold Anskaffelsessum Den skønnede boligleje Støttens omfang Kommunalbestyrelsens erklæring Specifikation af anskaffelsessum Specifikation af anskaffelsessum fordelt på enkeltentrepriser Fortegnelse over håndværkere, som har fået overdraget de enkelte entrepriser med budsum Totalrådgivningshonorarberegning Beregning af administrationshonorar Beregning af bestyrelseshonorar - Skema A (?) Driftsbudget Det materiale som har dannet grundlag for udarbejdelsen af skema B, skal arkiveres i et ringbind mærket fase 2. Udarbejdelse af tids- og rateplan Første spadestik Ajourføres løbende i samarbejde med rådgiver Taler udarbejdes Mad Telt Spade Indbydelser (naboer, myndigheder) Udlejningsmateriale 1. del skal foreligge God PR på hjemmeside/medier Landinspektør har afsat byggeriet i henhold til myndighedskrav - godkendt af rådgiver Valg af antenne- og internetudbyder Grundpakken udbydes altid. Ønsker lejer udvidet pakke, tilkøbes det direkte fra leverandør.

15 Fase Praktisk gennemførelse af byggeriet Kommentar Udførelsesfejl kan skyldes, At håndværkeren ikke følger tegninger At materialer f.eks. vinduer ikke er udført rigtigt Tilpasning på byggeplads Beslutninger taget på byggepladsen, hvor konsekvensen ikke er gennemtænkt Tidsplan vanskeliggør indbygning af sårbare materialer Byggematerialer indbygget det forkerte sted Manglende eller tilfældigt udført vinterforanstaltninger En håndværkers skade på egne eller andres leverancer. Tidsforskydning eller optræk hertil skal af de ansvarlige forelægges på det første byggemøde efter tidsforskydningerne eller optræk hertil er konstateret. På byggemødet skal det vurderes, om tidsforskydningen skal forelægges teknisk chef - hvis der på dette møde er snak om en eventuel tidsfristforlængelse, skal teknisk chef inddrages. På byggemødet skal der tages stilling til, om afvigelserne får økonomiske konsekvenser. Hvis tidsafvigelserne får økonomiske konsekvenser, skal ansvaret placeres, og der udarbejdes de nødvendige aftalesedler. Såfremt der opstår afvigelser, vil en række af afvigelserne kunne afklares på pladsen, en del vil kunne afklares på bygherremøderne, og endelig skal større afvigelser godkendes af teknisk chef. Det skal pointeres, at alle afvigelser skal medtages i første bygherremøde referat efter afvigelserne er konstateret. Byggeriet følges og opdateres på hjemmesiden Rådgiver Rådgiverkontrakt skal være sammensat på en måde, så arkitekten og ingeniør er med i hele byggeprocessen - også tilsyn fra arkitekt, så det sikres at bygherre, får den udbudte kvalitet og æstetik i henhold til arkitektens projekt. Skal der ske ændringer i detaljerne og konstruktionerne, skal projektmedarbejderen involveres i beslutningen. Fagtilsyn Fagtilsynet skal føre løbende tilsyn med, om de udførte arbejder opfylder specifikations- og kvalitetskrav, og om de er udført indenfor tidsfristen. Konstares fejl- og mangler i en grad, som fagtilsynet ikke selv er i stand til at få bragt i orden, skal projektmedarbejder kontaktes i forhold til straks at få tilvejebragt den ønskede kvalitet i byggeriet. AB92 eller ABT93 inddrages om nødvendigt - det kan komme på tale om at standse byggeriet, indtil der er fundet en acceptabel løsning for bygherren. På byggemøder skal alle afvigelser rapporteres, således at de kan komme med i bygherremøde referaterne, og dermed danne grundlag for opfølgning af om problemerne løses og det økonomiske ansvar belastes de ansvarlige. Godkendelse/attestation af aftalesedler Hjemtagelse af finansiering til de rigtige tidspunker Aflevering af brochuremateriale til åbent hus Åbent hus Max beløb kr. Afhængig af en eventuel forsinkelse Udarbejdelsen og defineringen af brochurematerialet, skal være indeholdt i udbudsmateriale til rådgiverne Udlejningsmateriale skal være færdigt til udlevering Brochure Husleje Antenne Størrelser Haver Materialer m.v.

16 Fase Kvalitetssikringsmateriale kontrol af udarbejdelse Udarbejdelse af slutopgørelser Udarbejdelse af driftsplaner Indflytning Udarbejdelse af skema C Kommentar Evt. rådgiver tager kopi af materiale Max beløb kr. Inspektøren modtager relevante oplysninger om bygningsdele, levetider m.m. til brug for udarbejdelsen af de 10 årige drifts- og vedligeholdelsesplaner. Rådgiver skal sikre at oplysningerne er leveret inden aflevering. Det skal specificeres i udbudsmaterialet, at der skal ske tilbagehold, indtil levering er sket. herunder KS materiale. Tjekke om lejer har betalt Udarbejdelse og godkendelse af skema C samt dertil hørende specifikationer I denne fase gennemføres byggeriet, og der skal udarbejdes skema C. Skema C skal indsendes til myndighederne senest 6 måneder efter byggeriets afslutning. Indsendelse af bekræftelse på, at hensatte beløb er anvendt (6 mrd. efter godkendelse af byggeri) Afslutning af byggesag med endelig accept af udført arbejde, garantieftersyn m.m. I denne fase skal byggeriet godkendes endeligt. Dette indebærer, at skema C godkendes af myndighederne. I skema C vil der blive afsat skyldige beløb. De skyldige beløb skal dokumenteres inden 6 måneder fra byggeriets afslutning. I denne fase skal endvidere gennemføres garantieftersyn (1- og 5 års) Ved godkendelse af byggeriet skal opmærksomheden henledes på "Bekendtgørelsen om offentlig støttet Byggeri efter lov om Boligbyggeri". 1 års eftersyn gennemgang Fejl- og mangelskema udleveres til beboer, der indsender til projektmedarbejder Godkendelse af 1 års eftersyn Afdelingsbestyrelsen kan f.eks. Underskrive som garanter for eventuelle "klagesager" over at afdelingsbestyrelsen ikke var med i gennemgangen INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forretningsgangen og bemyndiger administrationen til at foretage mindre justeringer baseret på erfaringer med brugen af forretningsgangen i praksis.

17 NOTAT KAPITALFORVALTNING DATO MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING Boligkontoret har overtaget obligationsbeholdningen fra Højbo, Bo83 og Vesterbo. Den samlede kursværdi var kr. pr. 31. december Der er 4 til at administrere obligationerne. Danske Bank havde kr. pr. 31/ , Saxo Bank kr., Sydbank kr. og Nordea kr. Nordea overtog administrationen efter Carnegie den 15. oktober Der skal mindst være kr. i aftale. Som det fremgår af fusionsmaterialet er det passende med 3-4 til at administrere en så stor obligationsbeholdning. I øjeblikket er det ikke relevant med store aftaleindskud i banker på grund af lav forrentning. Det kan ændre sig. Vi modtager afkastrapportering enten månedligt eller kvartalsvis samt en årlig afkastopgørelse. INDSTILLING Det indstilles der foretages en årlig vurdering om der skal ske ændringer blandt dem der administrerer obligationerne. Det vil ske på bestyrelsesmødet i februar eller marts måned på baggrund af afkastopgørelser for det forløbne regnskabsår. Administrationschefen laver en indstilling til bestyrelsesmødet. Der fokuseres både på afkastet for det forløbne år samt en periode på 2-3 år. Der kan være forskel i afkast de enkelte år. Det udjævnes ved at se på en længere periode. Hvis en præsterer et markant lavere afkast over 2-3 år indstilles at vedkommende udskiftes med en anden. Jeg har kigget på afkastopgørelser for 2010 og Det viser sig at Saxo Bank har klaret sig markant dårligere end Danske Bank for Højbo og Bo83. Saxo Bank havde afkast på 2,63 % i 2010 og 2,27 % i 2011 mens Danske Bank havde afkast på 6,10 % og 4,89 %. I Vesterbo har Sydbank og Danske Bank klaret sig godt. Nordea har som nævnt først overtaget administrationen pr. 15/ Det indstilles på baggrund af ovenstående at aftalen med Saxo Bank opsiges og beholdningen hos Højbo overdrages til Nordea og fra Bo83 til Sydbank. Obligationerne samles i et depot pr. aftale, altså 3 depoter.

18 NOTAT Sammenfatning af kundeundersøgelse 2011 DATO 17. februar 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING I december 2011 og januar 2012 blev der gennemført en elektronisk kundeundersøgelse blandt beboerne i Boligkontoret Århus. Undersøgelsen blev annonceret via beboerbladet Kvarteret og samt BKÅ Portalen. Undersøgelsen har givet et meget lavt antal besvarelser i alt kun 71 afsluttede besvarelser. Det gør det meget svært at lave pålidelige konklusioner på undersøgelsen, både fordi stikprøven er meget lille, og fordi man må formode, at det primært er kunder med noget særligt på hjerte, der har benyttet sig af muligheden, mens der er et meget stort, tavst flertal, som undersøgelsen ikke siger noget om. Svarene fordeler sig tillige ganske skævt på afdelingerne: Afdeling Pct. af besvarelser Pct. af boliger 01 Jens Baggesensvej/Paludan Müllersvej 2,8% 6,4% 02 Haugesundsvej osv. 4,2% 0,6% 04 Chr. Molbechs Vej/H.V. Kaalunds Vej 4,2% 2,1% 08 Peter Fabersvej/Vilhelm Bergsøesvej 1,4% 1,4% 09 Trøjborgvej 1,4% 0,2% 11 Helge Rodes Vej 5,6% 1,4% 13 Hammershusvej 1,4% 2,5% 14 Aldersrovej 4,2% 0,8% 15 Otto Benzonsvej/Peter Fabersvej osv. 1,4% 3,9% 18 Trøjborgvej 4,2% 0,8% 19 Tamperdalsvej 1,4% 1,3% 20 Norgesparken 1,4% 2,0% 22 Illerupvej 2,8% 2,6% 23 Nydamsparken 5,6% 4,4%

19 Afdeling Pct. af besvarelser Pct. af boliger 25 Reginehøj 5,6% 7,2% 26 Gustav Wiedsvej/Vestre Ringgade 1,4% 0,6% 27 Fuglebakkevej/Høgevej 1,4% 3,5% 29 Kalmargade 2,8% 4,4% 32 Nørreskovvej 4,2% 2,4% 33 Gustav Wiedsvej/Vestre Ringgade 1,4% 0,9% 34 Salonikivej 1,4% 0,7% 35 Skelagervej 2,8% 1,7% 36 Hallssti 1,4% 0,3% 42 Hjelmagerparken 2,8% 1,1% 46 Vistoftparken 2,8% 0,9% 47 Julsøvej 1,4% 0,6% 48 Skæring Parkvej 4,2% 1,9% 53 Julsøvej 4,2% 0,5% 57 Åvænget 1,4% 0,8% 61 Chokoladen 1,4% 1,4% 63 Skæring Parkvej 1,4% 0,3% 67 Hørretløkken 1,4% 1,1% 69 Ryttervej 2,8% 0,4% 72 Rønnevangen 2,8% 0,4% Fagbo 8,5% #I/T Der er således kun besvarelser fra 34 ud af 72 afdelinger, og disse besvarelser er meget ulige fordelt. Fx stammer 2,8 pct. af besvarelserne fra afdeling 72 Rønnevangen, selv om afdelingen kun udgør 0,4 pct. af lejemålene i Boligkontoret Århus. Tilsvarende er der kun 0,2 pct. af lejemålene i afdeling 9 Trøjborgvej, men 1,4 pct. af besvarelserne. Der er slet ingen besvarelser fra selv store afdelinger som afdeling 28 Lindholmparken med 216 lejemål eller afdeling 17 Uffesvej med 164 lejemål. Det betyder, at selve undersøgelsen skal tages med et betydeligt gran salt, og at der nok i højere grad bør lægges vægt på konkrete udsagn i kommentarerne, end det overordnede resultat. Det betyder også, at det bør overvejes, om metoden kan lægges om til næste gang. Fx ved at udvælge 200 beboere, der bliver bedt om at svare, ved at udsende spørgeskemaer i papirform eller evt. gennemføre interview telefonisk.

20 Overordnede resultater Med de bemærkninger in mente, viser undersøgelsen et rigtig pænt billede af beboernes syn på Boligkontoret Århus service. På alle parametre ligger scoren over middel Tilfredshed med boligkvalitet sammenlignet med husleje 2,6 2. Tilfredshed med service fra ejendomsfunktionær 2,8 3. Tilfredshed med service fra administrationen 2,4 4. Tilfredshed med information 2,8 Det skal sammenlignes med, at det mål, organisationsbestyrelsen har sat for udgangen af 2012 er, at vi på alle parametre når mindst 3,0. Upåagtet at undersøgelsen ikke er særligt valid, er der god grund til at arbejde med de konkrete input på alle områder. Resultaterne kan afbilledes således: 100% 90% 25% 44% 21% 26% 80% 70% 48% 46% 54% 60% 50% 29% 40% 30% 20% 10% 0% 16% 16% 14% 12% 16% 14% 12% 7% Boligkvalitet Ejendomsfunktionær Administration Information Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Kommentarer Beboerne har haft mulighed for at give kommentarer til de enkelte spørgsmål, og i det følgende vil hovedtrækkene blive gennemgået. Der bliver fulgt op på hver enkelt problemstilling af de relevante afdelinger. 1 Middel hverken tilfreds eller utilfreds er 2,0. Skalaen går fra 0,0 (alle meget utilfredse) til 4,0 (alle meget tilfredse)

21 De helt konkrete bemærkninger til enkeltstående medarbejdere, problemstillinger osv. er videregivet til de relevante medarbejdere og vil blive fulgt op, men har ikke som sådan relevans for sammenfatningen. Sammenhæng mellem bolig og kvalitet: Mange fremhæver utætheder, dårlig isolering og dårlig forsyning som problemer med boligkvaliteten Derudover er der forholdsvis mange besvarelser fra afdeling 72 Rønnevangen, der naturligt påpeger mangler ved byggeriet. Det er gennemgående, at mange beboere er indstillet på betale mere i husleje for højere kvalitet Tilfredshed med ejendomsfunktionær Som resultaterne antyder, er der generelt meget stor tilfredshed med ejendomsfunktionærer. Resultaterne er dog meget svingende fra afdeling til afdeling. Der er særligt fokus på vigtigheden af at huske de indgåede aftaler. Mange roser vedligeholdelsen af udendørsarealer, men der er også steder, det giver anledning til kritik. Et par beboere hæfter sig ved tilgængeligheden af ejendomsfunktionærer og efterspørger andre kontortider Et par enkelte respondenter udtrykker bekymring for serviceniveauet i Sabro som følge af den delte drift med AlmenBo. Tilfredshed med administrationen Det er administrationen, der udtrykkes mindst tilfredshed med, selv om der også her opnås en score klart over middel. Nogle har oplevet, at forskellige medarbejdere har tacklet ens problemstillinger uensartet og har oplevet, at der er uklarhed om, hvilke procedurer der følges. Nogle har haft en oplevelse af, at administrationen Ikke ønsker at gå i dialog med beboeren for at løse problemerne En enkelt påpeger, at administrationen angiveligt har en tendens til at vægte råderet fremfor nødvendige moderniseringer i afdelingerne. Enkelte hæfter sig ved den manglende sammenhæng mellem åbningstid på telefon og ekspedition Tilfredshed med information Generelt er der ganske stor tilfredshed med informationen. Mange efterlyser meget mere elektronisk information fx også beboerbladet Kvarteret og mulighed for at selektere i information Der bliver også udtrykt ønske om mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrev med nyheder fra afdeling og administration Omvendt er der adskillige, der er frustrerede over manglende opdatering af afdelingshjemmesider og efterlyser mere justits i den forbindelse.

22 Generelle kommentarer En kunde efterlyser: Tag jeres beboere alvorligt, og gør en indsats når de påtaler fejl og mangler!. Og måske er det værd at have in mente, at det ikke mindst, når der opstår fejl, at ambitionen om byens bedste service skal stå sin prøve. Beboerdemokrati 52% svarer, at de har deltaget i mindst én beboerdemokratisk aktivitet, hvilket ligger klart over målet på 40%. Det er klart positivt igen vel vidende at undersøgelsen ikke er ret repræsentativ for beboerne som helhed. Nogle påpeger, at afdelingsbestyrelserne har for lidt at sige i forhold til administrationen, og at de ikke oplever inspektøren høre afdelingsbestyrelserne inden arbejder sættes i gang. Andre oplever ikke, at de er i målgruppen for beboeraktiviteterne hvilket kan være en reminder om at lave aktiviteter og arbejdsformer, der ikke kun henvender sig til Tordenskjolds soldater Flere mener ikke, der bliver lyttet i beboerdemokratiet i afdelingen, men at beboere med høj anciennitet sidder på magten. Videre undersøgelser Det er et led i konceptet for forvaltningsrevisionen, at der skal gennemføres en kundeundersøgelse hvert år sidst på året. Det vil ske ultimo 2012 med de overvejelser, der blev gennemgået i indledningen af dette notat. Men allerede på nuværende tidspunkt er der flere undersøgelser i gang. Dels har vi i forbindelse med kundeundersøgelsen fået fundet frem til et panel af ikke-valgte beboere, som vil blive inviteret til drøftelser med jævne mellemrum for at få en fokusgruppe med beboere, der kan give input til fx forbedringer af servicen. Dels er der iværksat en spørgeskemaundersøgelse til beboervalgt (afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelse) for at belyse serviceringen af disse. INDSTILLING Det indstilles at bestyrelsen drøfter undersøgelsen og tager den til efterretning, samt at administrationen til mødet i juni giver en status på opfølgningen på undersøgelsen.

23 NOTAT TIL PKT 3 c Opfølgning på bestyrelsesseminar DATO 8. marts 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Organisationsbestyrelsen var samlet den marts 2012 for at samle op på det eksisterende visionspapir og formulere det om til et nyt grundlag for Boligkontoret Århus. Resultatet af anstrengelserne kan sammenfattes således, med mål for de tre år mellem repræsentantskabsmøderne i 2012 og 2015:

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 ORIENTERING FRA ADMINISTRATIONEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Beboertilfredshed 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Boligkvalitet

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Dato 19. maj 2014 INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 22. maj 2014, kl. ca. 22.00 på Hotel Scandic Østergade Århus C med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Velkomst

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Byggeskadefondens orienteringsmøder 2009

Byggeskadefondens orienteringsmøder 2009 Drift af almene boliger - fra tanke til grav Allerede i forbindelse med skitsering og på projekteringstidspunktet bør driftsspørgsmål indgå i overvejelserne, når disponeringen af byggeriet fastlægges og

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Referat 2014/01. Bestyrelsesmøde 28. januar 2014

Referat 2014/01. Bestyrelsesmøde 28. januar 2014 Boliger med kvalitet Bo42 St. Torv 2 3700 Rønne www. bo42.dk mail: bo42@bo42.dk tlf.: 5695 1942 Referat 2014/01 Bestyrelsesmøde 28. januar 2014 Tilstede: Formand Helge Hansen (HH), Britta Hammer Sonne

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen Referat KBS Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 10. april 2013 kl. 17 00 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Dagsorden: 1. Protokol 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag Bygherrevejledningen Din guide til byggesager i afdelingen Planlægge Udføre Afslutte b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Indhold 3 5 6 9 11 12 14 15 16 18 21 22 23 Hvad kan du bruge Bygherrevejledningen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 6. januar 2015 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. januar 2015, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:00

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup

Forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup Resumé af referat fra 13. marts 2014 Forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup Deltagere den 26.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere