En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser"

Transkript

1 En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser

2 Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale om sagens forudsætninger... 4 Forprojekt... 4 Økonomi/optioner... 4 Ekstraarbejde... 4 Anlægsbudget... 5 Finanseringskilder... 5 Indkaldelse til afdelingsmøde... 6 Afdelingsbestyrelse, byggeudvalg og administration... 6 Dagsorden til afdelingsmødet... 6 Afdelingsmødet... 6 Urafstemning... 6 Afdelingsmødet/urafstemningen har godkendt projektet... 7 Projekt til godkendelse i organisationen... 7 Lånetilsagn fra realkreditinstitution... 7 Trækningsrettilsagn... 7 Udbudsmateriale... 7 Udvælgelse af entreprenører... 7 Licitation... 7 Underhåndsbud... 7 Valg af entreprøenør... 7 Mere end 10%-overskridelse... 7 Kontrakt med entreprenøren... 7 Arbejdet udføres... 8 Lejeforhøjelse... 8 Mangelgennemgang... 8 Aflevering års-gennemgang års-gennemgang

3 Forord Denne drejebog omhandler udelukkende renoveringssager - også kaldet moderniseringer eller forbedringer. Som eksempel kan nævnes en vinduesudskiftning, der finansieres af henlagte midler og realkreditlån Sager med støtte fra Landsbyggefonden berøres ikke i denne forbindelse, idet sådanne projekter adskiller sig ved, at der tilknyttes eksterne teknikere med speciel ekspertise, ligesom finansieringen også er en anden. Tidshorisonten for gennemførelse af sådanne sager er typisk flere år. For at et projekt kan komme i betragtning til støtte fra Landsbyggefonden skal projektet omfatte byggeskader og/eller forbedrede adgangsforhold (eks. elevatorer) og/eller fremtidssikring (sikre at boligerne også er attraktive for fremtidens boligtagere) eller være en så omfattende renoveringssag, at den vil indebære udlejningsproblemer som følge af de huslejemæssige konsekvenser af en normal, ustøttet finansiering. For ejendomme med et par år på bagen er det god ide at benytte sig af Lejerbos tilbud om at få udarbejdet en fremtidssikringsrapport, der kan beskrive de udfordringer og muligheder som tegner sig for ejendommen. 3

4 Frem til beslutning på afdelingsmøde For at få et kvalificeret grundlag at træffe beslutning på benyttes en ekstern tekniker/rådgiver (i de fleste tilfælde et rådgivende ingeniørfirma). Ansvar Afdelingsbestyrelse og administration Afdelingsmødets godkendelse Afdelingsbestyrelsen indhenter afdelingsmødets godkendelse til, at afdelingsbestyrelsen kan arbejde videre med planerne efter en nærmere fastlagt økonomisk ramme. Teknisk samarbejdspartner Afdelingsbestyrelsen og administrationen vælger sammen en teknisk samarbejdspartner. Afdelingsbestyrelse Byggeudvalg Der nedsættes et byggeudvalg. Valget kan foretages af afdelingsbestyrelsen alene eller af et afdelingsmøde. Afdelings- og organisationsbestyrelsen bør altid have en vægtig repræsentation i byggeudvalget, ligesom LI/VM og DC bør være repræsenteret sammen med den tekniske rådgiver. Aftale om sagens forudsætninger Afdelingsbestyrelsen indgår aftale om sagens forudsætninger, hvor afdelingen vedkender sig forpligtelsen til at betale tekniker og administrationen for arbejdet frem til det besluttende afdelingsmøde i det tilfælde, at sagen ikke skulle blive til noget. Forprojekt I denne fase fastlægges arbejdets omfang og sagens tekniker udarbejder overslag på sagens samlede udgifter. Tekniker er indkalder/tovholder på byggeudvalgsmøderne. Der kan kun træffes beslutninger i byggeudvalget. Byggeudvalg, administration og teknikere Økonomi/optioner Teknikeren skal sætte økonomi på arbejderne og eventuelle optioner. Optioner giver valgmuligheder på afdelingsmødet eller efter licitationen. Når alle detailspørgsmål har været drøftet, er projektet principielt lukket og klar til færdiggørelse og udbud. Ekstraarbejde Herefter kan ændringer indebære ekstraarbejde for tekniker og 4

5 Ansvar administration og kan derfor også medføre ekstraudgifter for afdelingen. Anlægsbudget Ud fra teknikerens budget, som hviler på byggeudvalgets beslutninger, udarbejder administrationen et anlægsbudget, som indeholder alle sagens omkostninger, herunder håndværkerudgifter, teknikerhonorar, byggesagshonorar til Lejerbo, eventuelle låneomkostninger, revision, forsikring o.a. Anlægsbudgettet kan også indeholde oplysninger om eventuelle besparelser på varme, el, vand, almindelig/planlagt vedligeholdelse m.v. Finanseringskilder I samarbejde med byggeudvalg sammensættes en finansiering af udgifterne og lejekonsekvensen beregnes. Finansieringskilder kan være: Trækningsret (kan bruges til forbedringsarbejder + større udgiftskrævende genopretningsarbejder ). Trækningsret kan ikke anvendes sammen med henlagte midler. Dispositionsfondstilskud til betaling af låneydelse. Henlagte midler Lån af egne midler Realkreditlån (løbetid på lån bør matche levetiden på forbedringen) 5

6 Indkaldelse til afdelingsmøde Der indkaldes til afdelingsmøde (med min. 4 ugers varsel til ordinært afdelingsmøde/med min. 14 dages varsel til ekstraordinært afdelingsmøde). Ansvar Afdelingsbestyrelse, byggeudvalg og administration Afdelingsmødet Dagsorden til afdelingsmødet Dagsordenen til afdelingsmødet skal indeholde information om projektet, et anlægsbudget samt oplysning om de huslejemæssige konsekvenser. Urafstemning Det er kun afdelingsmødet, der kan tage beslutning, om der skal holdes efterfølgende urafstemning. Det kan være fornuftigt i nogle tilfælde at anbefale urafstemning. 6

7 Afdelingsmødet/urafstemningen har godkendt projektet Hvis afdelingsmødet/urafstemningen godkender projektet fortsættes ad to spor. Ansvar Projekt til godkendelse i organisationen en sender projektet til godkendelse i organisationen. Lånetilsagn fra realkreditinstitution Der indhentes lånetilsagn fra realkreditinstitution, og sagen sendes til godkendelse i kommunen (her må påregnes 3-4 måneders ekspeditionstid). Trækningsrettilsagn Eventuelt trækningsretstilsagn fra Landsbyggefonden indhentes, hvis det ikke er sket inden afdelingsmødet. Tekniker Tekniker/ administration Tekniker/ administration Udbudsmateriale Tekniker udarbejder udbudsmateriale, og indhenter byggetilladelse. Udvælgelse af entreprenører Udvælgelse af entreprenører, som inviteres til at byde på opgaven, sker i samråd med byggeudvalget. Ved større sager kan der blive tale om prækvalifikation. Licitation Ved større sager gennemføres en licitation. Underhåndsbud I mindre sager anvendes underhåndsbud. Valg af entreprenør Valg af entreprenør sker ud fra billigste pris. (Hvis ikke andet er aftalt i udbuddet). Tekniker gennemgår de indkomne tilbud/optionspriser og sammenholder dem med det godkendte anlægsbudget. Derefter fremsendes en indstilling til byggeudvalget, som accepterer det fremsendte. Mere end 10 % -overskridelse Mere end 10 % -overskridelse af anlægssummen indebærer altid et nyt afdelingsmødes godkendelse, en ny godkendelse i kommune samt godkendelse i administrationen. Kontrakt med entreprenøren Når alle tilladelser, godkendelser og økonomien er tjekket, kan der skrives kontrakt med entreprenøren. 7

8 Arbejdet udføres Byggeudvalg tager stilling til væsentlige ekstraarbejder/ændringer. Rådgiver tager selv de mindre og mere tekniske valg og orienterer efterfølgende byggeudvalget. Byggeudvalg, LI/VM og DC deltager ikke i byggemøder (mellem tekniker og entreprenør). Byggeudvalget aftaler egen mødefrekvens. Ansvar Tekniker Tekniker Tekniker / tekniker Lejeforhøjelse Lejeforhøjelse varsles så den kan træde i kraft, når arbejderne er afsluttet. Mangelgennemgang Mangelgennemgang sker på foranledning af rådgiver. Der er mulighed for input fra byggeudvalg/vm/li, og der udsendes mangelsedler til alle beboere. Aflevering Aflevering styres af tekniker. Byggeudvalg/bestyrelse kan give input forinden og kan være til stede ved afleveringen. 1-års-gennemgang 1-års-gennemgang er teknikers opgave at gennemføre. Input fra bestyrelsen forinden og via mangellister fra beboere. 5-års-gennemgang 5-års-gennemgang er ikke indeholdt i teknikers honorar, og skal afregnes efter særlig aftale. Input fra bestyrelsen forinden samt via mangelsedler fra beboeren. 8

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

TRANSLATØRFORENINGEN

TRANSLATØRFORENINGEN TRANSLATØRFORENINGEN Etablering af netværk mellem translatørvirksomheder Translatørnetværk Får du noget for dine annoncekroner? Er du synlig i telefonbogen? Taler du med dine kolleger? Har du råd til elektroniske

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere