AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde"

Transkript

1 Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington, Jakob Steensig, Signe Nygaard Pedersen (stud.rep. Musikvidenskab og Dramaturgi), Mathias Risom Kristensen (stud.rep. Æstetik og Kultur, Kunsthistorie og Museologi), Søren Sandager Sørensen (stud.rep. Semiotik og Lingvistik), Ken Henriksen, Niels Lehmann, Steen Weisner, Ann Carroll-Bøgh, Tina Thode Hougaard, Peter Bakker, Birgitte Stougaard Pedersen Fraværende: Med afbud: Mads Rosendahl Thomsen, Ditte Catharina Lindved (stud.rep. Nordisk sprog og Oplevelsesøkonomi), Lill Darling Laursen Alber (stud.rep. Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur), Julie Lindhardt Høimark (stud.rep. Medier og Journalistik), Jakob Isak Nielsen, Uden afbud: Caroline Holst Lundqvist (Observatør. Informationsvidenskab og Digital design), Astrid Harboe Odgaard (stud.rep. Engelsk), Delvis fravær: Sissel Pihl Machholm (stud.rep. Tysk og Romanske Sprog), Inger Schoonderbeek Hansen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Kasper Lie Dato: 31. august 2015 Ref: KL Side 1/10 1. Godkendelse dagsorden 2. Internationalisering og udlandsophold 2.1 Udlandsopholds tilgængelighed 2.2 Hjemlig internationalisering 3. Brev vedr. praktikproblematikker (Forslag fra Ane) 4. Alternative uddannelsesinitiativer 5. Udspil fra Institutledelsen vedrørende ressourceeffektivisering m.m. 6. Evt. 1. Godkendelse dagsorden Dagsorden godkendes. 2. Internationalisering og udlandsophold 2.1 Udlandsopholds tilgængelighed Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C Tlf.: Fax:

2 Nævnet drøfter i dialog med Steen Weisner og Ann Carroll-Bøgh fra Forskning, Talent og Internationalisering hvorledes udlandsophold kan gøres mest muligt tilgængeligt for studerende på IKK, herunder en drøftelse af kompleksiteten af ansøgningsprocessen. Side 2/10 Steen Weisners indledende beskrivelse af udlandsophold: Guiden over hvilke trin den studerende skal igennem i forbindelse med udlandsophold ligger på Studieportalen. Den dækker hele processen fra de indledende overvejelser til de studerende sidder hjemme igen. Alle partneruniversiteter fra AU er samlet i en database. Den studerende kan udsøge databasen for hans eller hendes fagligheds partneruniversiteter. Der er krav om at de fag den studerende ønsker på partneruniversiteter afsøges inden der søges ind på det pågældende universitet. Kun de fag der skal bruges til det universitet hvor der gives plads skal efterfølgende forhåndsgodkendes. Der er et ønske om at der oprettes en database med forhåndsgodkendte fag på partneruniversiteterne, men det rummer et problem da studieordninger og fagudbud ændres. Nordisk har en fagpakke på Oslo Universitet. Fagpakker giver en sikkerhed når de studerende rejser ud. Der skal de bedst mulige aftaler for vore studerende med partneruniversiteter. I dag får man kun STÅ fra de gæstestuderende som optager pladser fra vore egne studerende der rejser ud. Der skal derfor sikres en større balance. Jo flere der rejser ud skal der oprettes flere engelsksprogede udbud til de gæstestuderende der rejser ind. Der er derfor et presserende behov for eks. flere engelsksprogede HUM-fag. Nu er der flere udrejsende end indrejsende. Hvis studerende prioriteter mange universiteter vil der altid være plads, men man skal være realistisk da de mest efterspurgte Universiteter kræver højt snit. Udlandsstipendier er en mulighed for studerende, dvs. hvor de studerende rejser ud på egen hånd. Det er derfor vigtigere at AU får attraktive aftaler. Der tages kontakt til faglighederne hvert eller hvert andet år for at afsøge om der er kommet nye interessante muligheder for partneruniversiteter. AU stiller krav om 30 ECTS pr semester - det betyder mindst 30 ECTS og det er muligt for de europæiske universiteter. Det er mindst 30 ECTS for at sikre at de studerende ikke bliver forsinket. Steen Weisner og kollegaer vil meget gerne komme ud til afdelingerne og fortælle om udlandsophold. International Day afholder små informationsmøder, her vil der komme studerende der har været på udlandsophold og fortælle om deres erfaringer. Engelsk har et initiativ hvor studerende der har været på bestemte universiteter kan give deres erfaringer videre til studerende der ønsker at komme til disse universiteter. Når der skabes partnerskaber skal de udenlandske universiteters studerende også kunne få relevante kurser hos os. Nævnets drøftelse:

3 Ann Carroll-Bøgh: Det vil være svært at lave en mindre kompliceret guide til udlandsophold da, ansøgninger om pladser, stipendier m.m. kræver mange trin. Der er to typer mobilitet, meritmobilitet hvor studerende tager ud og får meritoverført ECTS til egen herværende uddannelse og den type mobilitet hvor studerende rejser ud efter BA en og tager deres KA på et andet universitet. Arts er i en konkurrencesituation. Internship/praktikophold/projektorienterede forløb er en vigtig konkurrenceparameter da de efterspørges af studerende, både vore egne og studerende der kommer udefra. Er der samarbejde med forskningsgrupperne? I forskningsregi er der kontakter til andre forskere på andre universiteter - udnyttes det i forbindelse til oprettelse af aftaler? Ann Carroll-Bøgh: Hvis man har ideer, også fra Forskermiljøerne, må man meget gerne tage kontakt til Ann Carroll-Bøgh eller Steen Weisner der gerne vil tage en snak med dem som har ideer. Hvad er tilskyndelsen til at rejse til udlandet for studerende hvor sproget ikke er det centrale? Tilskyndelserne kan være forskellige, en kæreste i London, en strand i Australien, en særlige faglighed i Italien. Det er vigtigt at der fastholdes en permanent påmindelse om muligheden for internationalisering. Musik har erfaringer med at tage Skype-kontakt til en studerende der er derude så studerende herhjemme kan tale og stille spørgsmål til den studerende der sidder derude. Side 3/10 Indstilling: Nævnet foreslår at internationaliseringsarrangementer diskuteres på et kommende SN-møde. 2.2 Hjemlig internationalisering Nævnet drøfter muligheden for udvikling af fagpakker henvendt til udvekslingsstuderende ved Arts. En inspiration kan være Aspects of Denmark der tilbydes til udvekslingsstuderende på BSS. Litteraturhistorie, Engelsk og Nordisk er I gang med fagudvikling af en pakke på 3 gange 10 ECTS der kan tilbydes herværende udvekslingsstuderende. Når pilotprojektet er afprøvet skal det afgøres om ideen skal udbredes. Indstilling: Jacob Ladegaard inviteres når han har opnået erfaringer med hans valgfagspakke. Der vil også komme et notat fra Steen Weisner som kan bruges i forbindelse med en diskussion på Nævnet. 3. Brev vedr. praktikproblematikker (Forslag fra Ane) Nævnet drøfter nedenstående brevforslag til indstilling til Dekanen om praktikforløb og tidsforbrug. Brevet er, efter indstilling fra Nævnet, skrevet på baggrund af Næv-

4 nets tidligere diskussion om emnet samt en efterfølgende opsamling af erfaringer fra de enkelte fagligheder. Side 4/10 Kære Dekan, Studienævnet ved Institut for kommunikation og Kultur har på mødet d. 17. august 2015 drøftet længde og tidsforbrug i forbindelse med de studerendes praktikophold og projektorienterede forløb. På baggrund af Nævnets drøftelse står det klart at spørgsmålene vedr. praktikstedernes krav til længde og tidsforbrug i forbindelse med praktikophold og projektorienterede forløb bør løftes op på et højere politisk niveau hvor Nævnet normalt ikke har adgang. Drøftelsen bør føres på tværs af landets universiteter og i dialog med arbejdsgivernes organisationer. Det er baggrunden for at Nævnet fremsender denne henstilling til Dekanen ved Arts i håb om at du kan bringe drøftelsen videre til rette fora. Nævnet ønsker principielt at studerendes tidsforbrug under praktikophold svarer til den tilknyttede ECTS-belastning. Et 30 ECTS projektorienteret forløb + undervisning + eksamen skal svare til ca. 820 timer samt kunne afvikles inden for det normale semesters udstrækning. Aftagerne skal være klar over at de studerende også har andre forpligtigelser udover selve opholdet hos praktikstedet. Men samtidigt ønsker Nævnet at de studerende skal have de mest karrierefremmende og interessante praktikpladser, hvorfor der godkendes praktikkontrakter hvor praktikstedets krav til varighed ikke nødvendigvis lever op til Nævnets principielle ønsker. Den uoverensstemmelse mellem principielle ønsker og hverdagsrealitet skyldes ikke mindst at de attraktive praktikpladser søges af studerende fra alle landets universiteter. De attraktive praktiksteder kan derfor vælge og vrage mellem studerende fra alle universiteter og en fastholdelse af Nævnets principielle ønsker kan betyde at IKK-studerende bliver vraget til de attraktive praktikpladser. Dette dilemma bliver ikke mindre af at den enkelte studerende er bevidst om værdien af at få foden indenfor hos et attraktivt praktiksted. Det er svært at takke nej på grund af praktikopholdets tidsmæssige udstrækning hvis praktikpladsen er en vigtig vej til en efterfølgende karriere, især når andre studerende står klar til at overtage pladsen. Nævnets medlemmer har rejst dilemmaet overfor IKK s aftagerpanel. Medlemmerne af dette har forståelse for problematikken, men enkelte kontakter ændrer ikke de overordnede strukturer som de studerende bliver en del af i forbindelse med praktikophold og projektorienterede forløb.

5 Samtidigt har nye regler for eksamensafvikling på Arts øget behovet for at studerende afvikler deres eksaminer i ordinær eksamenstermin da alle eksaminer i omprøveterminen, med undtagelse af sygeeksaminer, afvikles efter Prøveform 2. Dette kræver at praktikophold er afsluttet forud for den ordinære eksamen. Endeligt afvikles de fleste praktikophold og projektorienterede forløb på kandidatuddannelsernes 3. semester, dvs. umiddelbart forud for specialet. Det har skabt en endnu større behov for at sikre at lange praktikforløb og projektorienterede forløb ikke forhindrer en tidlig igangsættelse af specialeprocessen. Side 5/10 Ideelt set ønsker Nævnet at universiteterne udvikler ensartede krav vedr. længde og tidsforbrug i forbindelse med praktikophold, gerne i tæt dialog med erhvervslivets organisationer således alle studerende står lige i praktikstedernes øjne. På den måde sikres det at det alene er den studerendes kvalifikationer der giver dem praktikpladsen, ikke hvor mange timer, uger og måneder de studerende og universiteterne er villige til at ligge i praktikopholdet. Nævnet er bevidst om at en sådan ensartet tværuniversitær praktikpolitik har lange udsigter, men Nævnet håber at du som Dekan vil tage problematikken med dig og adressere den i de fora hvor en dekanstemme har en betydning. Venlig hilsen Jody Pennington Studienævnsformand for Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur Indstilling: Brevet går til skriftlig høring i Nævnet. 4. Alternative uddannelsesinitiativer Nævnet drøfter ideer til mulige alternative uddannelsesinitiativer til kompensation for dimensioneringens økonomiske konsekvenser. Der ønskes en fælles forståelse mellem Nævnet og Institutledelsen vedr. satsningsområder m.m. samt eventuelt udvikling af en handlingsplan. Nævnets opstiller mulige alternative uddannelsesinitiativer: Flere fagligheder er engageret i Sound Studies-projektet der udspringer af forskningsprogrammet Lyd. Aftagersituationen er god, men grundet den uddannelsespolitiske situation vil der i øjeblikket ikke blive indsendt nye humanistiske ud-

6 dannelser. Sound Studies vil derfor tidligst komme i betragtning til I forbindelsen med fagudviklingen af uddannelsen har man drøftet muligheden for at gøre eksempelvis 3. og 4. semester engelsksproget for således at kunne tiltrække udenlandske studerende. Arbejdet med Health Communications på Engelsk har vist at aftagerne efterspørger en efteruddannelse/master-uddannelse på dansk inden for samme emne. Fra LICS vil der være forskere + ph.d ere der kan bidrage. Der mangler generelt en form for professionalisering af Masterområdet på AU med hensyn til markedsføring m.m. Erfaringer med masteruddannelser er at faglighedernes repræsentanter skal lave et opsøgende arbejde til kunderne. Det er de personlige kontakter der skal i spil.. Nævnet stilles forslag til en standardpulje der kan udbetales til den uddannelse som ønsker at udvikle en Master. En pulje som ikke kun strækker sig over et år, men eks. fem år så uddannelsen kan komme i gang. Enkelte medlemmer bemærker at der er store omkostninger udviklingen af alternative uddannelsesinitiativer - hvordan er de omkostninger indregnet i de besparelser eller evt. indtægter som kommer ud af udviklingsarbejdet? Hvordan imødegås Dimensioneringen? Det vigtige er at få gode studerende der får et arbejde, dvs. hvordan får vi vores uddannelser gjort endnu bedre og ikke kun lave besparelser? Hvis man eks. fjerner linjer eller tilvalg og kanaliserer ressourcerne over i de resterende uddannelser vil man måske kunne få færre igennem, men til tiden og med en høj faglighed. Nævnet maner til forsigtighed. Kvaliteten af uddannelserne må ikke forringes. Der er både et specialist- og et generalistmarked, og det kan være at de foreslåede tiltag ikke rammer nogle af de to markeder. Uddannelserne kan komme til at miste studerende hvis der skæres forkert. Side 6/10 5. Udspil fra Institutledelsen vedrørende ressourceeffektivisering m.m. På baggrund af nedenstående oplæg fra Studieleder drøfter Nævnet Institutledelsens udspil vedr. ressourceeffektivisering m.m.: Kære Studienævn, Jeg sender hermed vores (Niels og Ken) første udkast til et notat om de ressourceeffektiviseringer og samarbejdsinitiativer, der nu skal igangsættes på IKK. Baggrunden for initiativet er som bekendt de økonomiske udfordringer, der er forbundet med dimensioneringsindgrebet, som gør det nødvendigt at drive vores uddannelser på en mere effektiv måde. Det er vigtigt at understrege notatets foreløbige karakter. Tanken er nemlig at skrive det færdigt, når dette udkast har været drøftet i instituttets nævn og råd. Skrivet er også et forsøg på at imødekomme de ønsker, der blev fremsat under besøgsrunden før sommerferien. Her blev der nemlig efterlyst konkrete ledelsesforslag til de dogmer og retningslinjer, der skal rammesætte udviklings- og effektiviseringsarbejdet, ligesom man også ønskede konkrete bud på de samarbejdsfalder, der nødvendigvis skal etableres.

7 Vi er pinligt bevidste om, at det ikke er en let sag at effektivisere uddannelser, der allerede køres på en effektiv måde. Skabelsen af nye samarbejdsflader er også en stor udfordring, især fordi der jo allerede findes en lang række vellykkede og effektive samarbejder rundt omkring på instituttet. Side 7/10 Vi tager derfor meget gerne imod forslag til supplerende eller alternative forslag til tiltag, ligesom vi selvfølgelig også gerne vil have studienævnets vurdering af de tiltag, der er foreslået i papiret. Til sidst skal jeg beklage den meget sene udsendelse af dette oplæg. Det har desværre ikke været muligt at få det færdigt tidligere. Da vi er klar over, at det nok ikke er alle, der har haft tid til en grundig læsning, vil vi bruge lidt tid på at præsentere hovedkoordinaterne i papiret inden vi går over til en egentlig drøftelse. Ken Henriksen Institutleder Niels Lehmann indleder drøftelsen: Baggrunden for drøftelsen og oplægget er dimensioneringen og forarbejdet er foretaget på besøgsrunden. På besøgsrunden blev der efterspurgt konkrete oplæg til mulige samarbejder samt et ønske om Institutledelsen udarbejdede dogmeregler for samarbejderne. Dogmereglerne skal kunne tage hensyn til forskellige fagligheders størrelse og virkeligheder. Papiret Dimensionering på IKK - august 2015 er stadig i støbeskeen og skal forbi andre råd og nævn på instituttet. Med denne fremlæggelse i Nævnet vil der komme et studenterperspektiv på papiret. Indledende oplæg fra Studieleder Ken Henriksen: Dogmeregler og ressourceeffektivisering Både omkostningseffektivisering og øgede indtægter (fx via mindre frafald og bedre gennemførsel). Dogmer: 10 ECTS = 39 K-timer 10 % af udbuddet skal tilrettelægges som kollektiv vejledning. Discipliner på mindst 10 ECTS. Sammenvævning af undervisning og eksamen. Sammentænkning af 3 og 4. semester på KA. Internt uddannelsessamarbejde. Dogmeregler for uddannelsessamarbejdet: Alle BA-uddannelser skal indgå i samarbejde om udbud af mindst én kernefaglig disciplin.

8 Studium General skal udbydes i samarbejde med mindst én anden uddannelse. Alle KA-uddannelser skal indgå i samarbejde om mindst to fulde kernefaglige discipliner. Der skal foretages sammenlægninger af nogle af vores BA-tilvalg. Andre BAtilvalg bevares, men skal indgå i udbudssamarbejde med beslægtede tilvalg eller BA/KA-uddannelser. Side 8/10 Hvem skal samarbejde med hvem? Beslægtede uddannelser. Tre principper: Arbejdsmarkedsmæssige styrkepositioner. Institutorganiseringen: Institutter før fusionen i 2011 IKKs organisering i 9 afdelinger og UN. Eksisterende og forhenværende samarbejdsflader. Nævnets drøftelse og kommentarer: Er der forskel på kurser med få eller mange studerende? Institutleder: Der er fokus på udgifter og ikke indtægter, derfor er et kursus, i denne sammenhæng, bare et kursus, uafhængigt af antallet af studerende. Hvis der kommer for meget uddannelsessamarbejde vil det eventuelt kunne give større frafald fordi de studerend ikke kommer til at læse det de ønsker, dvs. hvis man brænder for at læse tysk kommer til at læse om fransk litteratur. Øget samlæsning vil kunne give problemer med den enkelte studerendes selvforståelse. Hvert år er der studerende der tager til KU efter første år på kunsthistorie - hvis der kommer endnu større tværfaglighed gennem kursussamarbejde kan man forvente at denne trafik stiger da de studerende vil søge derhen hvor de kan læse Kunsthistorie. På kandidatniveau sker der på Musik en vandring mod KU og AAU hvor der er mere Musik på deres KA-uddannelser. Hos aftagerne er der bekymring for at kandidaterne ikke har de rette forudsætninger til eks. gymnasieskolen. I et tidligere papir stod der at de enkelte uddannelser skulle spare X antal kurser pr. uddannelse. Det er beskrevet anderledes i det nuværende papir hvor besparelsen bredes ud på alle uddannelser. Uddannelseskonsulent Hanne Johansen: Der er uddannelser der allerede har sparet ind til benet og andre der stadig kan lave besparelser. På store uddannelser, eks. Nordisk, er holdene så store at de vil have svært ved at blive sammenlagt. Institutleder: Dogmepapiret er tiltænkt til instituttet, men der kan komme bilaterale løsninger, herunder også drøftelser om holdstørrelser. Fortaler for at dogmerne kan forhandles individuelt, men at man skal komme med alternative besparelsesområder hvis man skal omgå dogmerne. Hvis man skære ned på linjer og uddannelser vil der evt. kunne indhente ressourcer der kan bruges til endnu bedre uddannelser?

9 Studieleder: Her tales der om KA-uddannelser med linjer. Problemet er at disse linjer ikke er dyre i drift. De bliver drevet på en fornuftig måde og de samlæses med moderuddannelserne. Institutleder: Kan der ryddes op i Tilvalgsuddannelserne? Med samlæsninger er de ikke dyre i drift, men der skal ses på om der er tilvalgsuddannelser der er udfordret. For hvert sammenlagte kursus er der to berørte kurser, nemlig de kurser der skal samarbejde om det sammenlagte kursus. Studieleder: Ja, i udgangspunktet vil en besparelse på 45 kurser derfor have betydning for 90 kurser, men der er tale om 45 samarbejder. Hvilken rolle spiller aftagerne i samarbejdende og hvem skal betale udgifterne til udviklingen af samarbejdende? Studieleder: Aftagerne er tænkt ind i processen. Der indkaldes møder med aftagerpanelerne. Institutleder: Da det handler om uddannelseskvalitet spiller Studienævnet en stor rolle, men der er også mange andre råd og Nævn engageret i arbejdet, eks. Institutforum. Der kan for nuværende ikke siges noget om hvordan der afsættes ressourcer til udviklingen. Må man lave samarbejder på tværs af institutterne. ÆK vil eksempelvis gerne have muligheder for at samarbejde mange flere steder end papiret lægger op til. Institutleder: Man må gerne samarbejde ud over instituttets grænse. Det skal understreges at Studienævnet skal borge for uddannelseskvaliteten. Er det lovligt at samlæse mellem KA og BA? Institutleder: Man må ikke have samme eksaminer, men der må gerne samlæses. Vilkåret er, at uddannelserne ikke kan drives med det nuværende antal VIP ere. Der skal på nuværende tidspunkt hyres eksterne undervisere til at drive de nuværende undervisningsudbud - der er derfor ikke nogen af de nuværende VIP ere der bliver overflødige. 39 konfrontationstimer pr. 10 ECTS pr. semester på BA-uddannelserne. Hvorfor ikke sætte et tal på hele BA-uddannelsen og dermed give mulighed for at fordele timerne på de forskellige semestre henover uddannelsen. Eksempelvis mange i de første semestre og færre på de senere. Institutleder: Hovedpointen er at arbejdstidsnormen skal bruges aktivt. Ang. de 39 K-timer til 10 ECTS - tæller instruktortimerne med? Studieleder: Instruktortimerne er ikke medregnet på nuværende tidspunkt, dogmet vil derfor skulle omformuleres således dette tages med i overvejelserne. Studieleder: Mødet med Studienævnet har afdækket behov for at lave to sæt dogmer, for hhv. BA- og KA-uddannelserne da der vil være forskel på eksempelvis antallet af konfrontationstimer. Man indtænker eksamensformerne fra de studerendes synspunkter således arbejdsindsatsen fordeles over hele semesteret. Det er godt at høre at der også nævnes den didaktiske dimension. Enkelte af Nævnets medlemmer undrer sig over at Profileringssemesteret er urørligt i denne diskussion. Side 9/10

10 Studieleder: Der er sket en lille opblødning vedr. de 10 ECTS profilvalgfag som følge af drøftelsen om Profilfag på studienævnsmødet d. 19. august. Der er problemer med formuleringen om fællesforelæsningerne. Studieleder: Det er en problematisk formulering der skal laves om. Samlæsninger af Studium Generale er ikke nødvendigvis en god ide. Studieleder: Der skal være en didaktisk platform for de enkelte fagligheder, dvs. fællesforelæsninger kombineret med fagnære holdundervisning. Institutleder: Studium Generale vil godt kunne udbydes på engelsk andre steder end på Engelsk. Studieleder: Med hensyn til sammentænkningen af 3. og 4. kandidatsemester bedes faglighederne have hovedfokus på den mest udbredte studentergruppe hos dem, dvs. enten på gruppen der tager profilfag, gruppen der tager i projektorienteret forløb eller gruppen der tager internationale valgfag. Nævnet påpeger at lokalesituationen kan blive et problem med en øgning af antallet af store hold. Der bør nedsættes en task-force som nedefra kan komme med forslag til samarbejder. Forskningscentrene skal hjælpe med til dette. Side 10/10 Indstilling: Der nedsættes Task forces på næste studienævnsmøde - der afventes et ledelsesmæssigt oplæg til septembermødet. Ken og Niels bedes komme med et overslag over hvad der kan gives til task-forcene. Institutleder henstiller til at de enkelte fagligheder indmelder eventuelle tiltag til Ken Henriksen således de kan indarbejdes i papiret inden det går bredt ud. 6. Evt. Sæt gang afdelingernes arbejde med rekrutteringen til Uddannelsesnævnet og Studienævnet.

Dimensionering på IKK uddannelsessamarbejde og ressourceeffektivisering

Dimensionering på IKK uddannelsessamarbejde og ressourceeffektivisering Århus 18.09.2015 Dimensionering på IKK uddannelsessamarbejde og ressourceeffektivisering Introduktion I slutningen af august og begyndelen af september 2015 blev en første version af dette oplæg til, hvordan

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 09.12.20125 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 16.12.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Inger Schoonderbeek

Læs mere

OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER

OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER EFTERÅRET 2015 Jeg overtog denne opgave for 5 dage siden... så jeg samler op på samtaler, jeg ikke har deltaget i. Derfor: Hjælp mig, hvis jeg overser

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 17.06.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington, Leonardo

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 22. maj 2012 M Ø D E R E F E R A T 22. MAJ 2012 Forum Studienævnet Engerom

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ DAGSORDEN Dimensionering og fremdriftsreformen Status på de økonomiske effekter af reformerne Processer på fakultet og institut Instituteftersyn og uddannelseseftersyn Forskningstilsyn,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES SCHOOL OF Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 11 Sted: Bygn. 1483, lokale 516 Fagstudienævnet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 14.01.2015 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 15.04.2015 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington,

Læs mere

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Institut for Statskundskab og Samfundsfag, Aarhus Universitet 11. december 2016 Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Til stede:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.02.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Leonardo Cecchini, Inger

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær Møde den: 30. august 2016, kl. 12.15 14.15 Lokale 445, Dalgas Avenue (OBS ANDET LOKALE end normalt) Møde i studienævnet for Idræt Dagsorden Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik

Læs mere

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal Møde den: 9. december 2015, kl. 11.30 13.30 Bygning 1611, lokale 121B Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg,

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 6. APRIL 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-16.00 Mødedato: Onsdag den

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder)

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder) Møde den: 13. november 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Nina

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 8. oktober 2013 ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS

AARHUS UNIVERSITET. 8. oktober 2013 ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS PROGRAM HVAD ER ITT? ITT OG UDLANDSOPHOLD SÅDAN GØR DU HJÆLP OG VEJLEDNING 2 FORVENTNINGER? Hvad vil jeg gerne have med hjem herfra i dag? Skriv et kort

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.06.2014 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 15. AUGUST 2013 Forum

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen Michael Kristensen Gerth Stølting Brodal Birgit Olesen Mads Faurschou Knudsen Steen Thorbjørnsen Henrik Birkedal David Bækby Houborg Jeppe Kjeldsen Jensen Thorbjørn Grønbæk Rasmus Lunding Henriksen Molte

Læs mere

Bilag 1. Mødetype: Studienævnsmøde Teologi. Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed:

Bilag 1. Mødetype: Studienævnsmøde Teologi. Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed: Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed: 14.15 16.00 Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Jakob Engberg,

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23.11.2016, kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Thomas Rosendal Nielsen, Ane Hejlskov Larsen, Tore

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23.09.2015 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 12.06.2013, kl. (8.00) 9.00 12.00 Turing 014, Bygning 5341, Åbogade 34, 8200 Aarhus N Studienævnsmøde på IÆK, juni 2013 REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Sven

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl Møde den: Mandag d. 11-11-2013 i studienævnet for idræt kl. 14.00-16.00 REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen, Kristian Olesen. Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine

Læs mere

SN-IKK. IKK Studienævn. Forum. Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 kl

SN-IKK. IKK Studienævn. Forum. Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 kl I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T Forum IKK Studienævn Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 kl. 14.00-16.30

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 21. OKTOBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET

HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET Referat fra nr. 8 i Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation Kandidatstudienævn for Sprog og Erhvervskommunikation Tid: den 19. maj 2011 kl. 12.30 Sted: K102 Gitte Stavad Andersen Specialkonsulent

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 18.12.2013 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 Studienævnsmøde, Institut for Æstetik og Kommunikation REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 17.09.2014 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen,

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. APRIL 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig

Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig Referat fra studienævnsmødet den 27. maj 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig Afbud: John Kuada, Rasmus Lindgaard Christensen, Christine

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING

MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING Mødenr.: 10-2010 Dato: 08. december 2010 Sted: Kolding, lokale K 2.51. Starttidspunkt: 10.00 Sluttidspunkt: 12.00 Udsendt af: Karin Esmann

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES EXECUTIVE

AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES EXECUTIVE Masterstudienævn Aarhus Universitet, Business and Social Sciences Referat af møde nr. 2 i Masterstudienævnet Tid: 25. april 2012 kl. 10.00-12.00 Sted: R117 Til stede: Seniorforsker Mads Peter Sørensen,

Læs mere

studerendes forhold og rekruttering Kort oplæg ved Pia Rasmussen (DRAMUS) om deres initiativer ifm. udfordringer med rekruttering af 4+4:

studerendes forhold og rekruttering Kort oplæg ved Pia Rasmussen (DRAMUS) om deres initiativer ifm. udfordringer med rekruttering af 4+4: Studienævnsmøde den: 12.12.2012 kl. 09.00-11.30 Sted: Kasernen - Forskerhuset Deltagere: Unni From, André Wang Hansen, Pia Rasmussen, Jody W. Pennington, Sven E. Halse, Claus Bossen, Inger Schoonderbeek

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 15. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 10. februar Sted Karina Rømer. Referent

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 10. februar Sted Karina Rømer. Referent K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 10. FEBRUAR 2016 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 16. møde den 2. oktober 2014 kl. 14.00-16.00 Lokale D118 MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde Deltagere: Jeanette Magne Jensen (uddannelsesleder) Frans Ørsted Andersen Anne Larson Kristine Mariager-Anderson

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Ordinært møde 2014-2 den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund REFERAT Til stede: Claus Møller Jørgensen, Kirstine Nielsen, Mette Svart Kristiansen, Petter Bugge, Ole Høiris,

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, november

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, november Møde den: 13.11.2013, kl. 9.00-12.00 byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, november REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Leonardo Cecchini (Suppleant for Tysk og Romansk),

Læs mere

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Møde den: 28. maj 2015, kl. 12.00-14.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Referat Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær Deltagere studerende:

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 16. december 2003

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 16. december 2003 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 16. december 2003 Tilstede: Torben Damgaard (formand), Morten Ammentorp, Bo Møller Jensen, Jytte G. Larsen, Stine Baun

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 23. september 2015. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Studienævn: Musik Periode: Dato: Version: 2. 1 Aktuelt fald i antal nye studerende på BA 1 Øgning i optaget på BA til 30

Studienævn: Musik Periode: Dato: Version: 2. 1 Aktuelt fald i antal nye studerende på BA 1 Øgning i optaget på BA til 30 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for Musik Studienævn: Musik Periode: 2015-2018 Dato: Version: 2 Nuværende situation: Udfordringer: Uddannelsen er for så vidt inde i en god gænge, men

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Gæster: Hans Sommer, Helle Steffensen, Pia Rasmussen, Jakob Isak Nielsen, Jacob Buch, Solveig Sannem, Lene Kühle, Jan Ifversen, Kasper Lie.

Gæster: Hans Sommer, Helle Steffensen, Pia Rasmussen, Jakob Isak Nielsen, Jacob Buch, Solveig Sannem, Lene Kühle, Jan Ifversen, Kasper Lie. Uddannelsesudvalgsmøde, Arts Møde den 9. september 2014 kl. 12.00-15.00 Aarhus. Bygning 1431, lokale 021 Referat Deltagere, UU Arts: Marianne Ping Huang, Arne Kjær, Liselotte Malmgart, Ken Henriksen, Peter

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 27. februar 2017 kl. 9.15-12.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016

Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016 Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 20. april 2016. Til stede: Afbud: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Anja Jørgensen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK REFERAT AF MØDE I STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK FREDAG DEN 30. SEPTEMBER 2011 Til stede: Afbud: Karsten Schou, Jørgen Staun, Laura Havemann,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1.

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1. Møde den: 12. november 2010 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Malou Juelskjær, Anne Morin, Kirstine Louise Mei Petersen, Erik Storrud, Bue Bohr, Morten Høyer

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Anders Daniel Møller, Charlotte Langer Søndergaard,

Læs mere

Medlemmerne af Interim-fagstudienævnet for Erhvervskommunikation

Medlemmerne af Interim-fagstudienævnet for Erhvervskommunikation Medlemmerne af Interim-fagstudienævnet for Erhvervskommunikation Referat af møde nr. 1 (konstituerende møde) i Interim-fagstudienævnet for Erhvervskommunikation Tid: Fredag den 3. februar 2017 kl. 9.00

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Møde den: 8. februar 2016 kl. 13.00 16.00 B101a Emdrup og 2110-222 (det gule rum) Trøjborg Uddannelsesnævnet for Generel Pædagogik (UN) Referat Deltagere: Frederik Pio (formand - genvalgt), Rasmus Lillemose

Læs mere

Der var udsendt skriftligt materiale om afholdelse af Valg ved AU. Valgliste skal være indsendt senest d. 6. nov. kl

Der var udsendt skriftligt materiale om afholdelse af Valg ved AU. Valgliste skal være indsendt senest d. 6. nov. kl Ordinært studienævnsmøde 2015-9 den 7. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Lokale 4206-125 Referat Til stede: Lene Kühle, Karen Gram-Skjoldager, Thomas Schwarz

Læs mere

Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet

Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 13. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 24. NOVEMBER 2016 Vedr. Proces for udpegning af

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 13. november 2013 kl. 13.00-15.00 D118 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen (afbud), Mette Mejlvang, Claus Holm Medlemmer

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 5. studienævnsmøde Tidspunkt: Tirsdag den 7. juli 2015, kl. 11-14 Sted: A011 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Dimensionering v/mk. 3. Bemanding i efteråret 2015 v/mk. 4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/mk

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Dimensionering v/mk. 3. Bemanding i efteråret 2015 v/mk. 4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/mk I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 24.02.2016, kl 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, Godkendelse af endelig dagsorden

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, Godkendelse af endelig dagsorden Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn DAGSORDEN Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, Mandag den 5. oktober 2015 kl.: 10:00-13:00, NJV. 6B, i lokale

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Nyt punkt: Indstillinger fra Forretningsudvalget, hvor deres indstillinger godkendes. Møderne holdes fast onsdag kl oo.

Nyt punkt: Indstillinger fra Forretningsudvalget, hvor deres indstillinger godkendes. Møderne holdes fast onsdag kl oo. Møde den: 13.09.2012 Byg. 1481, lok. 366 Studienævnsmøde IÆK REFERAT Til stede: Unni From, Claus Bossen, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Sven E. Halse, Inger

Læs mere