Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1"

Transkript

1 Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1

2 MedCom, Den Gode NPN Service ver

3 Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom version 1.0 Formål... 5 Introduktion... 5 Ansvar... 6 Prøvenummer Service... 6 Laboratoriesystem... 6 Tilgængelighed... 6 Modulus 11 tjek... 7 Beregning af modulus Eksempel implementering... 7 Funktionalitet... 8 GetAnalysisIdentifierInformation... 9 GetAnalysisIdentifiers... 9 SetAnalysisIdentifiersFree... 9 Bilag A: Forudsætninger Netværk Kommunikationsmodel Kuvert attributter Kuvert attribut Tilladt Logning Bilag B: Teknisk dokumentation Referencer MedCom, Den Gode NPN Service ver

4 MedCom, Den Gode NPN Service ver

5 Formål Formålet med projektet er at indføre et fælles Nationalt laboratorie Prøve Nummersystem, (NPN), så alle laboratorieprøver får et unikt nummer. Omnummerering og mulige forbytninger minimeres hermed. Introduktion Ønsket er at etablere et landsdækkende unikt nummersystem til mærkning af alle laboratorieprøver hos prøvetageren, så alle laboratorier kan anvende det direkte, uden at der er behov for ommærkning også når prøverne sendes videre til et servicelaboratorium. Hvert enkelt glas / prøvebeholder skal have et unikt prøvenummer, så der ikke forekommer dubletter. Den Gode NationalePrøveNummer service (NPN) giver laboratorier mulighed for at benytte prøvenumre der er unikke på nationalt niveau. For at overholde kravet om unikhed, stilles denne centrale nummer tildelings service til rådighed. Laboratoriesystemet kan med denne service rekvirere en nummerserie af valgt størrelse. Frigive en nummerserie, hvis numrene ikke skulle være brugt eller rekvireret ved en fejl. Søge på et givet nummer, for at se hvad nummerservicen har registreret omkring dette. Webservicen giver laboratoriesystemerne mulighed for at integrere rekvireringen af nye numre, så brugeren ikke skal spekulere over dette. Servicen udstilles som webservice der overholder Den Gode Webservice version MedCom, Den Gode NPN Service ver

6 Ansvar Nedenfor beskrives parternes ansvar. Prøvenummer Service Prøvenummer Servicen skal have en fornuftig oppe tid, her menes at den så vidt mulig skal være tilgængelig inden for alm. arbejdstid, dvs. mandag til fredag fra kl. 8 til kl. 16. Nedbrud er tilladt, men den skal være kørende igen efter en hverdag. Prøvenummer Servicen skal sørge for at registrere hvilket system der har reserveret, et givet prøvenummer, samt sørge for at det samme prøvenummer ikke reserveres mere end en gang. Laboratoriesystem Det enkelte laboratoriesystem skal reservere tilstrækkelige prøvenumre til at kunne tildele prøvenumre i mindst en måned fremad. Det er ligeledes laboratoriesystemets ansvar at reservere nye prøvenumre, når der kun er til 14 dages intern tildeling af prøvenumre tilbage. Hvis Prøvenummer Servicen er utilgængelig på reservationstidspunktet prøves der igen efter et passende stykke tid, dog ikke hyppigere end 10 minutter. Det er det enkelte systems ansvar, at de prøvenumre som systemet har reserveret, kun bruges til unik identifikation af en prøve. Tilgængelighed Til test er der udstillet en webservice der er tilgængelig via Internettet. Produktionswebservicen udstilles via sundhedsdatanettet. For at få tildelt en nummerserie og for at oprette de forskellige laboratorier skal man logge på NPN serveren som ligger på sundhedsdatanettet på følgende link enten via hjemmeside: eller via webservice: Der er til begge services også mulighed for at benytte en hjemmeside indtil servicen er integreret i eget system. Testservice hjemmeside kan tilgås her: Testservice webservice kan tilgås her: MedCom, Den Gode NPN Service ver

7 Modulus 11 tjek Af hensyn til forebyggelse af fejl ved manuel indtastning af et prøvenummer, er der indført modulus 11 tjek. Dette udelukker nogle numre i at blive brugt, men de tildeles stadig af nummer servicen, så det er op til klient systemerne at sortere de numre fra der ikke overholder modulus 11 tjekket. Beregning af modulus 11 For at beregne modulus 11 tjekket, ganges de enkelte cifre i prøvenummeret med en vægt og lægges sammen. Kontrol cifferet er det mindst betydende og det regnes ikke med ved udregningen. Modulus 11 beregnes på den samlede sum, og trækkes fra 10, på det resultat tages modulus 10 for at få værdien af kontrol cifferet. Position K Vægt Eksempel implementering Her er programkoden for en modulus 11 implementering i C. char calcmodulus(long nr){ unsigned int result = 0, position = 0; for(long current = nr / 10; current; current /= 10){ result += (current % 10) * (position % 7 + 2); position++; } return (10 result % 11) % 10; } MedCom, Den Gode NPN Service ver

8 Funktionalitet Der udbydes 3 kald, som er uafhængige kald. Søg information omkring et nationalt prøvenummer. Reserver en prøvenummerserie. Frigiv en serie af ubrugte prøvenumre. Funktionaliteten og forløbet for hvert af disse kald er beskrevet herunder. MedCom, Den Gode NPN Service ver

9 GetAnalysisIdentifierInformation Klientsystemet forespørger om det angivne prøvenummer er reserveret og i givet fald af hvem. Request data Et prøvenummer der søges information om. Response data Start og slut på den serie prøvenummeret indeholdes i. Navn på laboratorium, it system og leverandør hvis nummerserien er reserveret. Dato for seriens oprettelse og dato for sidste modificering. Fejlmelding Hvis det angivne prøvenummer er uden for område eller id-kort er ugyldigt, returneres en soap fault. GetAnalysisIdentifiers Klient systemet anmoder om en nummerserie af en angivet størrelse f.eks til , nummerservicen returnerer start og slut på den nu reserverede nummerserie. Request data Størrelse på nummerserie. Response data Start og slut numrene på den tildelte serie, disse er inklusiv. Fejlmelding Hvis det ikke er muligt at tildele serie, eller anden fejl, returneres en soap fault. SetAnalysisIdentifiersFree Bruges når klient system vil frigive en tidligere reserveret nummerserie (eller delmængde) som ikke er blevet brugt. Klient system angiver serie med start og slut (inklusiv) som skal frigives, ved succes returneres antallet af frigivet numre. Request data Start og slut værdier på den nummerserie der skal frigives, disse værdier er inklusiv. Response data Antallet af frigivet numre. Fejlmelding Hvis start er større end slut eller der angives en nummerserie der ikke er blevet tildelt det anmodende klient system, returneres en soap fault. MedCom, Den Gode NPN Service ver

10 Bilag A: Forudsætninger Netværk Den Gode Webservice kræver et krypteret transportlag og aftaler mellem de udvekslende parter for at sikre konfidentialitet af data. Den Gode NPN Service tillader følgende netværkstyper: Netværk Tilladt Sundhedsdatanettet (VPN) Andet VPN SSL Ja Nej Nej Id-kort attributter Oplysninger om afsenderens identitet lagres i id-kortet. Hvis afsenderen skal identificeres på bruger niveau, er id-kortet af typen USER. Hvis afsenderen skal identificeres på system niveau, er id-kortet af typen SYSTEM. Id-kortets versionsnummer referer til den tilhørende DGWS specifikation og autentifikationsniveauet angiver hvilke typer af akkreditiver der er medsendt. På det laveste niveau, 1 medsendes ingen akkreditiver, mens niveau 2 tillader brugernavn og password. På niveau 3 medsendes en digital signatur foretaget med et OCES virksomhedscertifikat (VOCES) og niveau 4 tillader alene medarbejder OCES signaturer (MOCES). Id-kort attribut Værdi Type SYSTEM Version Autentifikationsniveau 2-Brugernavn og Password Kommunikationsmodel Den Gode Webservice definerer to overordnede kommunikationsmodeller: Sign On (SO) og Single Sign On (SSO). I et SO scenarium kommunikerer klient og serviceudbyder alene med hinanden, mens SSO scenariet introducerer en betroet tredjepart. Id-kort attribut Tilladt Sign On Single Sign On Ja Nej MedCom, Den Gode NPN Service ver

11 Kuvert attributter I DGWS SOAP kuverters headere findes en række meta-oplysninger om de enkelte servicekald, hvoraf nogle udtrykker forventninger til serviceudbyderen. Selvom forventningerne i princippet kan variere fra operation til operation, idet der kan være forskel på hvor sensitive data der udveksles, ensretter denne specifikation attributterne på tværs af operationer aht. simpliciteten. En serviceudbyder skal således tage stilling til hvor lang tid der maksimalt må være gået siden brugeren blev autentificeret til et servicekald udføres. Dette Timeout implementeres af serviceudbyderen og kan medsendes i DGWS kuverter som et hint om hvad klienten forventer. DGWS definerer muligheden for at signere hele kuverten som sikkerhedsniveau 5. Klienter kan hvis serviceudbyderen understøtter det bede om at få en digital signatur på svaret i f.eks. indberetningssituationer. Endelig kan en klient angive sit ønske til behandlingsprioritet og serviceudbyderen kan, hvis det er muligt, derpå vælge at opprioritere behandlingen af kaldet. Kuvert attribut Tilladt Timeout - Sikkerhedsniveau 1-TOM Uafviselig kvittering Nej Prioritet RUTINE MedCom, Den Gode NPN Service ver

12 Logning Persondataloven [PERSLOV] og Sundhedsloven [SUNDLOV] udstikker retningslinjer for hvornår det er påkrævet at logge, hvem der har haft adgang til data. Dette fortolkes i bredeste forstand som, at have set eller opdateret personfølsom information om en anden person. Logning udføres af både klient og serviceudbyder. Kontrol Påkrævet Logning af adgang til personfølsomme data påkrævet? Ja Server (Udbyder) Udbyderen af servicen kan ikke logge hvem slutbrugeren er men logger følgende informationer: IP-adresse på klienten Request og response. Klienten Skal logge hvem slutbrugeren måtte være og sikre sig at denne er korrekt autentificeret. MedCom, Den Gode NPN Service ver

13 Bilag B: Teknisk dokumentation De fulde XML Lister viser det maksimale dataindhold i webservicens request- som response-meddelelser. MedCom s Den Gode webservice er beskrevet hvordan headerens XML kode for forsendelses- og sikkerhedsdata benyttes. Nedenfor er derfor alene beskrevet det maksimale indhold i meddelelsernes body-del. Datatype, anvendelse og beskrivelse af de enkelte XML elementer fremgår af DataListen. I MedCom s Den Gode webservice er beskrevet hvordan headerens XML kode for forsendelses- og sikkerhedsdata benyttes. Nedenfor er derfor alene beskrevet det maksimale indhold i meddelelsernes body-del. Datatype, anvendelse og beskrivelse af de enkelte XML elementer fremgår af DataListen. DataListe XML element Type Beskrivelse urn:oio:medcom:laboratory:idservice:1.0.0 AnalysisIdentifiersRequest AmountSequenceType Anmodning om nummerserie. AnalysisIdentifiersResponse IdentifierSerieSequenceType Svar med nummerserie angivelse. AnalysisIdentifiersFreeRequest IdentifierSerieSequenceType Anmodning om frigivelse af nummerserie. AnalysisIdentifiersFreeResponse AmountSequenceType Svar med antal af frigivende numre. AnalysisIdentifierInformationRequest AnalysisIdentifierType Anmodning om information på prøvenummer. AnalysisIdentifierInformationResponse AnalysisIdentifierInformationType Svar med registreret information på nummer. IdentifierSerie IdentifierSerieType Nummerserie. Start integer Første nummer i serie End integer Sidste nummer i serie LaboratoryName string Navn på laboratorium LaboratorySystemName string Navn på laboratoriesystem. SystemProvider string Navn på system leverandør for laboratorium. DateOfCreation date Dato for oprettelse. DateOfModification date Dato for ændring. MedCom, Den Gode NPN Service ver

14 Komplekse typer Type Antal Beskrivelse urn:oio:medcom:laboratory:idservice:1.0.0 IdentifierSerieType Angiver en nummerserie. Start 1 Første nummer i serie End 1 Sidste nummer i serie AnalysisIdentifierInformationType Registreret information på et prøvenummer Start 1 Første nummer i serie End 1 Sidste nummer i serie LaboratoryName 0..1 Navn på laboratorium LaboratorySystemName 0..1 Navn på laboratoriesystem. SystemProvider 0..1 Navn på system leverandør for laboratorium. DateOfCreation 0..1 Dato for oprettelse. DateOfModification 0..1 Dato for ændring. AnalysisIdentifierType Prøvenummer. AnalysisIdentifier 1 Prøvenummer. AmountSequenceType Størrelse af nummerserie. Amount 1 Størrelse af nummerserie. IdentifierSerieSequenceType En nummerserie. IdentifierSerie 1 En nummerserie. MedCom, Den Gode NPN Service ver

15 Operationer XML-Listen viser et eksempel på dataindhold i webservicens request- og responsemeddelelser for hver operation. Af hensyn til overskuelighed er header-informationer vedr. DGWS kun taget med på GetAnalysisIdentifierInformation. GetAnalysisIdentifierInformation SoapAction: GetAnalysisIdentifierInformation Søger på information omkring det prøvenummer i /soap:envelope/soap:body/analysisidentifierinformationrequest/analysisidentifier Request <soap:envelope xmlns:soap=" xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" xmlns:wsse=" open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu=" open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:medcom=" wsu:id="envelope"> <soap:header> <wsse:security> <wsu:timestamp> <wsu:created> t09:43:20z</wsu:created> </wsu:timestamp> <saml:assertion id="idcard" IssueInstant=" T09:43:20" Version="2.0"> <saml:issuer>lægesystema</saml:issuer> <saml:subject> <saml:nameid Format="medcom:cvrnumber">260</saml:NameID> <saml:subjectconfirmation> <saml:confirmationmethod>urn:oasis:names:tc:saml:2.0:cm:holder-ofkey</saml:confirmationmethod> <saml:subjectconfirmationdata> <wsse:usernametoken> <wsse:username>kurt</wsse:username> <wsse:password>ravn</wsse:password> </wsse:usernametoken> </saml:subjectconfirmationdata> </saml:subjectconfirmation> </saml:subject> <saml:conditions NotBefore=" T09:43:20Z" NotOnOrAfter=" T09:43:20Z"/> <saml:attributestatement id="idcarddata"> <saml:attribute Name="sosi:IDCardID"> <saml:attributevalue>aaatx</saml:attributevalue> </saml:attribute> <saml:attribute Name="sosi:IDCardVersion"> <saml:attributevalue>1.0.1</saml:attributevalue> </saml:attribute> <saml:attribute Name="sosi:IDCardType"> <saml:attributevalue>system</saml:attributevalue> </saml:attribute> <saml:attribute Name="sosi:AuthenticationLevel"> <saml:attributevalue>2</saml:attributevalue> </saml:attribute> </saml:attributestatement> <saml:attributestatement id="systemlog"> <saml:attribute Name="medcom:ITSystemName"> <saml:attributevalue>lægesystema</saml:attributevalue> </saml:attribute> </saml:attributestatement> MedCom, Den Gode NPN Service ver

16 </saml:assertion> </wsse:security> <medcom:header> <medcom:securitylevel>2</medcom:securitylevel> <medcom:timeout>1440</medcom:timeout> <medcom:linking> <medcom:flowid>amrrmd</medcom:flowid> <medcom:messageid>agq5zw</medcom:messageid> </medcom:linking> <medcom:priority>rutine</medcom:priority> </medcom:header> </soap:header> <soap:body> <AnalysisIdentifierInformationRequest xmlns="urn:oio:medcom:laboratory:idservice:1.0.0"> <AnalysisIdentifier> </AnalysisIdentifier> </AnalysisIdentifierInformationRequest> </soap:body> </soap:envelope> Response: <soap:envelope xmlns:soap=" xmlns:medcom=" xmlns:wsse=" xmlns:linking="urn:oio:medcom:laboratory:linking:1.0.0" xmlns:labid="urn:oio:medcom:laboratory:idservice:1.0.0" xmlns:wsu=" <soap:header> <wsse:security> <wsu:timestamp> <wsu:created> t13:18:33</wsu:created> </wsu:timestamp> </wsse:security> <medcom:linking> <medcom:flowid/> <medcom:messageid>agq5zw</medcom:messageid> <medcom:inresponsetomessageid>agq5zw</medcom:inresponsetomessageid> </medcom:linking> </soap:header> <soap:body> <labid:analysisidentifierinformationresponse> <labid:start> </labid:start> <labid:end> </labid:end> <labid:laboratoryname>andeby Central Lab</labid:LaboratoryName> <labid:laboratorysystemname>ducklab 1000</labid:LaboratorySystemName> <labid:systemprovider>ducksoft</labid:systemprovider> <labid:dateofcreation> t16:09:28</labid:dateofcreation> <labid:dateofmodification> t11:50:30</labid:dateofmodification> </labid:analysisidentifierinformationresponse> </soap:body> </soap:envelope> MedCom, Den Gode NPN Service ver

17 GetAnalysisIdentifiers SoapAction: GetAnalysisIdentifiers Reserverer en nummerserie af angivet størrelse. Request: <soap:envelope xmlns:soap=" <soap:header> <!-- DGWS IDKORT --> </soap:header> <soap:body> <AnalysisIdentifiersRequest xmlns="urn:oio:medcom:laboratory:idservice:1.0.0"> <Amount>10</Amount> </AnalysisIdentifiersRequest> </soap:body> </soap:envelope> Response: <soap:envelope xmlns:soap=" xmlns:medcom=" xmlns:wsse=" xmlns:linking="urn:oio:medcom:laboratory:linking:1.0.0" xmlns:labid="urn:oio:medcom:laboratory:idservice:1.0.0" xmlns:wsu=" <soap:header> <wsse:security> <wsu:timestamp> <wsu:created> t13:23:08</wsu:created> </wsu:timestamp> </wsse:security> <medcom:linking> <medcom:flowid/> <medcom:messageid>agq5zw</medcom:messageid> <medcom:inresponsetomessageid>agq5zw</medcom:inresponsetomessageid> </medcom:linking> </soap:header> <soap:body> <labid:analysisidentifiersresponse> <labid:identifierserie> <labid:start> </labid:start> <labid:end> </labid:end> </labid:identifierserie> </labid:analysisidentifiersresponse> </soap:body> </soap:envelope> MedCom, Den Gode NPN Service ver

18 SetAnalysisIdentifiersFree SoapAction: SetAnalysisIdentifiersFree Frigiver en serie af tidligere reserverede prøvenumre. Request: <soap:envelope xmlns:soap=" <soap:header> <!-- DGWS IDKORT --> </soap:header> <soap:body> <AnalysisIdentifiersFreeRequest xmlns="urn:oio:medcom:laboratory:idservice:1.0.0"> <IdentifierSerie> <Start>1</Start> <End>2</End> </IdentifierSerie> </AnalysisIdentifiersFreeRequest> </soap:body> </soap:envelope> Response: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:soap=" xmlns:medcom=" xmlns:wsse=" xmlns:linking="urn:oio:medcom:laboratory:linking:1.0.0" xmlns:labid="urn:oio:medcom:laboratory:idservice:1.0.0" xmlns:wsu=" <soap:header> <wsse:security> <wsu:timestamp> <wsu:created> t13:43:23</wsu:created> </wsu:timestamp> </wsse:security> <medcom:linking> <medcom:flowid/> <medcom:messageid>agq5zw</medcom:messageid> <medcom:inresponsetomessageid>agq5zw</medcom:inresponsetomessageid> </medcom:linking> </soap:header> <soap:body> <labid:analysisidentifiersfreeresponse> <labid:amount>2</labid:amount> </labid:analysisidentifiersfreeresponse> </soap:body> </soap:envelope> MedCom, Den Gode NPN Service ver

19 I DataListen er angivet alle værdibærende elementer i Den Gode Nationale PrøveNummer service i den rækkefølge variablene forekommer i XML Listen. XML-elementer der er medtaget i XMLListen af hensyn til dennes syntaks, er ikke medtaget i Datalisten. Skemaets type felt angiver en XML Schema type eller en enumeration. Følgende typer anvendes: 1. string angiver at dataindholdet skal være en streng. Reserverede xml styrekarakterer må ikke forekomme. Se 2. integer angiver at dataindholdet er et positivt hel-tal. Se 3. datetime angiver at data er en dato og et klokkeslæt på UTC formen (Universal Time, Coordinated) YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ, f.eks T23:59:00Z for 28 maj 2006 kl. 23:59:00. UTC bruger ikke sommer- og vintertid, så for at omregne fra dansk tid til UTC trækkes i vinterhalvåret 1 time fra (dansk tid = UTC + 1) og i sommerhalvåret trækkes 2 timer fra (dansk tid = UTC + 2). DGWS kræver at webservice klienter og webservice udbydere synkroniserer urene efter en global anerkendt tidsserver og benytter UTC som tidsangivelse. Se 4. anytype angiver at elementet kan indeholde et vilkårligt indlejret xml-dokument. 5. ENUM angiver at der skal benyttes én af de valgmuligheder der fremgår af Enumerationslisten. Nogle elementer kan forekomme flere gange, nogle er optionelle og nogle skal altid medtages. Dette angives med kolonnen Antal, hvor følgende gælder: 1. 1 betyder at elementet altid skal forekomme hvis betingelsen er opfyldt betyder at elementet kan forekomme 0 eller 1 gang hvis betingelsen er opfyldt n betyder at elementet kan forekomme 0 eller vilkårligt mange gange hvis betingelserne opfyldt Endelig angives en beskrivelse af elementet i den sidste kolonne. MedCom, Den Gode NPN Service ver

20 Referencer [DGWS] Den Gode Webservice, Version 1.0.1, MedCom 2008, [DGWS] Den Gode Webservice, Version 1.0, MedCom 2008, [DGWS] Den Gode Webservice, Version 1.0 Bilag, MedCom 2008, [PERSLOV] Persondataloven, Datatilsynet, Lov nr. 429 af 31. maj 2000, [SUNDLOV] Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005, MedCom, Den Gode NPN Service ver

Den Gode LÆ Service MedCom, version 1.0 W 1

Den Gode LÆ Service MedCom, version 1.0 W 1 Den Gode LÆ Service MedCom, version 1.0 W 1 MedCom, Den Gode LÆ Service ver. 1.0 2 Den Gode LÆ Service MedCom version 1.0 Formål... 5 Serviceudbyders Ansvar... 6 Tilgængelighed... 6 Funktionalitet... 7

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Den Gode Sårjournal Service MedCom, version W 1

Den Gode Sårjournal Service MedCom, version W 1 Den Gode Sårjournal Service MedCom, version 1.0.0 W 1 Den Gode Sårjournal Service Rettelser... 3 Formål... 4 Funktionalitet... 5 GetSignOnLink... 5 GetNumberOfUnreadNotes... 5 Bilag A: Specificering af

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation)

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) 29. feb.2016 version 1.2 Lægemiddelstyrelsens E2B Bivirkningsservice DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) Dokument historik Version Dato Ændring 1.0 19-06-2014 Final version ifm. idriftsættelse 1.1 29-06-2015

Læs mere

Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0

Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0 Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0 W1 Den Gode PatoBank webservice MedCom, ver. 1.0 Del A: Formål og funktionalitet...3 Formål og baggrund...3 Sikkerhedslog...4 Autentifikation...4 Webservice

Læs mere

Det Gode Rekvisitionshotel MedCom, version 1.0 W 1

Det Gode Rekvisitionshotel MedCom, version 1.0 W 1 Det Gode Rekvisitionshotel MedCom, version 1.0 W 1 MedCom, Det gode Rekvisitionshotel ver. 1.0 2 Det Gode Rekvisitionshotel MedCom version 1.0 Forord... 3 Rettelser... 3 Formål... 4 Introduktion... 4 Adgangskrav...

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Den Gode Webservice Bilag Version 1.0-13-07-2006

Den Gode Webservice Bilag Version 1.0-13-07-2006 Bilag Version 1.0-13-07-2006 Bilag 1: Digital signering med XML...37 #1: Opret XML...38 #2: Indsæt indhold i XML...39 #2.a: Udpeg det XML, der skal underskrives...39 #2.b:

Læs mere

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Sundhedsdatanettets Anatomi UNI-C Router Organisation A Router Router Organisation B Firewall Firewall Linjesikkerhed

Læs mere

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice 1. Historik...2 2. Indledning...3 3. SSL/TLS baseret netværk...3 4. Sundhedsdatanettet (VPN)...5 5. Opsummering...6 6. Referencer...6 Side

Læs mere

Den gode Børnedatabaseindberetning fra almen praksis

Den gode Børnedatabaseindberetning fra almen praksis Den gode Børnedatabaseindberetning fra almen praksis Indholdsfortegnelse Indberetning til Børnedatabasen... 3 A: Beskrivelse... 3 Baggrund... 3 Indsamling af data fra de alment praktiserende læger....

Læs mere

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Lars Hulbæk/10. November 2006 1. Teknisk sammenhæng mellem sundhed.dk og MedCom Arbejdsdelingen mellem

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

Den Gode E-CPRService

Den Gode E-CPRService Den Gode E-CPRService MedCom, version 1.0 W 1 MedCom, Den Gode E-CPRService ver. 1.0 opdat. 18.10.2011 2 Den Gode E-CPRService MedCom, version 1.0 Formål... 5 Introduktion... 5 Ansvar... 6 Erstatningscprnummerservice...

Læs mere

Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2

Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2 Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Introduktion... 3 Adgangskrav... 3 Sikkerhedslog... 3 Løsningsmodel... 4 Funktionalitet... 5 getpersoninformation...

Læs mere

Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste

Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse Indberetning til Børnedatabasen... 3 A: Beskrivelse... 3 Baggrund... 3 Indsamling af data fra den kommunale sundhedspleje....

Læs mere

National trivselsmåling i folkeskolen. Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen.

National trivselsmåling i folkeskolen. Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen. National trivselsmåling i folkeskolen Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen. National trivselsmåling i folkeskolen Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse

Læs mere

Valg af webservice standard

Valg af webservice standard Valg af webservice standard Agenda Valg til en serviceorienteret infrastruktur Identitetsbaserede Services, Kåre Kjelstrøm Teknologiske trends og udfordringer Debat, spørgsmål og kritik Skal du lave en

Læs mere

SOSI. (ServiceOrienteretrienteret SystemIntegration) Quick Tour 2.0

SOSI. (ServiceOrienteretrienteret SystemIntegration) Quick Tour 2.0 SOSI (ServiceOrienteretrienteret SystemIntegration) Quick Tour 2.0 Indhold Hvad og hvem er SOSI Visionen og Missionen Begreber, arkitektur og teknik Hvad er SOSI Projekt initieret og drevet af Ribe- og

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Den Gode Webservice. En fælles webserviceprofil for sundhedsvæsenet Version 1.0-13-07-2006. Den Gode Webservice

Den Gode Webservice. En fælles webserviceprofil for sundhedsvæsenet Version 1.0-13-07-2006. Den Gode Webservice Den Gode Webservice En fælles webserviceprofil for sundhedsvæsenet Version 1.0-13-07-2006 1 Introduktion...3 Anvendte standarder...5 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Grundlæggende

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Introduktion - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Læsevejledning... 2 3. Aktører... 2 4. Autentifikation...

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk Dato 16-09-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 13 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 1.0 Hele

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6 NKN Delprojekt 6 Formål Projektets formål er at etablere en fælles landsdækkende navngivning med korte, klinisk anvendte navne som supplement til de lange officielle NPU navne. Desuden at anbefale en præsentationsrækkefølge

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice. https://statistik.uni-c.dk/erhvervelevtrivsel/dok/uploadserviceeud.

Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice. https://statistik.uni-c.dk/erhvervelevtrivsel/dok/uploadserviceeud. Notat Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice uhl Version: 1.2 Fordeling: Systemleverandører Styrelsen for It og Læring Vester Voldgade 123 1552

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Sikkerhedsanalyse af WSRP

Sikkerhedsanalyse af WSRP Sikkerhedsanalyse af WSRP Analyse af sikkerhedsaspekter ved udveksling af brugerinformation mellem portaler og WSRP-portlets Sikkerhedsanalyse af WSRP Analyse af sikkerhedsaspekter ved udveksling af brugerinformation

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning. 2 Kontakt Webservicen. Webservice til Optagelse.dk

Vejledning. 1 Indledning. 2 Kontakt Webservicen. Webservice til Optagelse.dk Vejledning Vedrørende: Skrevet af: Webservice til Optagelse.dk Lars Strange Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 1 Indledning Dette

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1 UNI Login Eksport webservice WS17 v1 UNI Login Eksport webservice 1.3 Indhold 1 Eksport webservice... 1 1.1 Informationsmodel... 1 1.2 Entiteter og attributter... 2 1.2.1 Import... 2 1.3 Objekter... 2

Læs mere

ATP WS Provider Profile

ATP WS Provider Profile ATP WS Provider Profile Author: Integration Expert Team (IET) (IET) Subject: ATP WS provider profile Page 1 of 16 1. Dokumenthistorik ATP WS Provider Profile Revisioner Dato for denne version: 13.11.2014

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1 UNI Login Eksport webservice WS17 v1 UNI Login Eksport webservice 1.4 Indhold 1 Eksport webservice... 1 1.1 Indhold af data... 1 1.2 Dataaftale... 1 1.3 Klassifikation af data... 2 1.4 Informationsmodel...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dato: Ref.: Mellem og KOMBIT A/S Formål Formålet med denne aftale er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

System til System grænseflader

System til System grænseflader e-tl System til System grænseflader Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.9 10/10-07 Tommy D. Pedersen Første udkast Test og Teknikgruppen, DSS og Devoteam Indholdsfortegnelse Formål...

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final XML webservice for deklarationsgebyrer Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for deklarationsgebyrer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand EPJ-OBSERVATORIET GOP på tværs Årskonference d. 11. og 12. oktober 2007 Hotel Nyborg Strand Agenda 1. Hvem er MedCom 2. Baggrund for kommunikations-standard for genoptræningsplan (DGOP) 3. Dynamisk blanket

Læs mere

Identitetsbaserede webservices og personlige data

Identitetsbaserede webservices og personlige data > Identitetsbaserede webservices og personlige data Version 0.8 IT- & Telestyrelsen juni 2009 Indhold > Indledning 3 Målgruppe 3 Afgrænsning 4 Definitioner og begreber 5 Scenarier 7 Scenarie med browser

Læs mere

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1 Side 1 af 9 2. december 2009 Certifikatpolitik For den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.1 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for den fællesoffentlige log-inløsning. Politikken definerer

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. IDWS - Snitfladebeskrivelse. Version

Det Fælles Medicinkort. IDWS - Snitfladebeskrivelse. Version Det Fælles Medicinkort IDWS - Snitfladebeskrivelse Version 1.4.0.1 2014-09-18 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 1.4.0.1 2014-10-24 FRJ Første udgave af dokumentet Det Fælles Medicinkort IDWS

Læs mere

STS Fejlsituationer. STS Fejlsituationer

STS Fejlsituationer. STS Fejlsituationer STS Fejlsituationer i STS Fejlsituationer STS Fejlsituationer ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2013-04 N STS Fejlsituationer iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Behandling af forespørgsel

Læs mere

18/ VERSION 1.1

18/ VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 18/06-2013 VERSION 1.1 (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet) Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten

Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Af: TSO/Lakeside Version: 1.20 1/13 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Overordnet teknisk beskrivelse...3 Om kravspecifikationen...5 Kravenes form...5 A Funktionelle

Læs mere

Notat. Vedrørende: Indberetning af elevdata september 2015: Web-service. Version: 1.2 Fordeling:

Notat. Vedrørende: Indberetning af elevdata september 2015: Web-service. Version: 1.2 Fordeling: Notat Vedrørende: Indberetning af elevdata september 2015: Web-service Skrevet af: Version: 1.2 Fordeling: Henrik Rosendahl-Kaa Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk

Læs mere

Autencitetssikring. Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 12 19. september 2008. Version 1.0.

Autencitetssikring. Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 12 19. september 2008. Version 1.0. Side 1 af 12 19. september 2008 Autencitetssikring Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.0. Denne vejledning introducerer problemstillingen omkring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Oversigt... 4 3.1 Relevante OCES-detaljer... 4 4 Overholdelse af persondatalov mv.... 5 5 Importer...

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Politikker - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...... 2 2.1. Politik... 2 3. Sundhedsfaglig

Læs mere

Dette dokument beskriver den fællesoffentlige føderations minimumskrav til logning hos Service og Identity Providere.

Dette dokument beskriver den fællesoffentlige føderations minimumskrav til logning hos Service og Identity Providere. Side 1 af 17 19. september 2008 Logningspolitik For den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.0. Dette dokument beskriver den fællesoffentlige føderations minimumskrav til logning hos Service og Identity

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! "

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! " Dette dokument beskriver e-tl kommunikationstest For at sikre en tidlig aftestning af forbindelsen fra eksterne parter til e-tl er der implementeret en række Web Services,

Læs mere

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen)

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen) Aftale om tilslutning til EASY mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og Kundens navn: Kundens adresse: Postnr.

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope, Scenariebeskrivelser. MedCom

Den Gode VANSEnvelope, Scenariebeskrivelser. MedCom Den Gode VANSEnvelope, Scenariebeskrivelser MedCom Den Gode VANSEnvelope, Scenariebeskrivelser Jacob Glasdam, MedCom Ulrik Schønnemann, MedWare udgivelsesdato 19. november 2010 Revisionshistorie Revision

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Arkitektur af SOSI-GW... 2 Intern arkitektur... 2 Tilstandsdeling imellem clustermedlemmer... 2 Versionsstyring af

Læs mere

Tredjepart webservices

Tredjepart webservices Tredjepart webservices 4. juni 2015 USS Dok. Klik her for at angive tekst. 1/12 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Miljøer... 3 Adgang... 3 API kald... 4 GET: /authorizations... 4 Input 4 Output 4 Output

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol. TDC IP telefoni Scale

SIP. Session Initiation Protocol. TDC IP telefoni Scale SIP Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale SIP design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes SIP er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet -

Læs mere

Assignment #5 Toolbox Contract

Assignment #5 Toolbox Contract Assignment #5 Toolbox Contract Created by: René Kragh Trine Randløv E mail address cph rk70@cphbusiness.dk 23 11 2014 1 Introduktion Dette dokument indeholder en vertikal kontrakt for et system som skal

Læs mere

DPR Viderestilling. Grænseflade for klient applikation

DPR Viderestilling. Grænseflade for klient applikation DPR Viderestilling CSC Danmark Copyright All Rights Reserved. Side 2 af 15 1. Generel beskrivelse Program-til-program kommunikationen foregår mellem to applikationer: DPR Viderestilling og en klient applikation.

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Sikker udstilling af data

Sikker udstilling af data Sikker udstilling af data Digitaliseringsstyrelsen 8. oktober 2012 Thomas Gundel Agenda Baggrund hvorfor udstille data? OWSA Model T Identitetsbaserede Web Services NemLog-in s fuldmagtsløsning OAuth 2.0

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet - er helt sin

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning KOMBIT FLIS ipad-app Version: 0.1 Status: Godkender: Forfatter: Udkast [Manager] Philip Engberg Nielsen pen@netcompany.com Copyright 2014 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk, mekanisk,

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Den gode notifikation

Den gode notifikation Den gode notifikation Reminder-styring for projekt tilbagesvar. Dokumentation for de webservices der skal anvendes ved opfølgning på prøvetagning og prøvesvar i primærsektoren. Version 1.1 d. 15.08.2016

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere