NØGLETALSNYT Eksporten fortsat udfordret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLETALSNYT Eksporten fortsat udfordret"

Transkript

1 NØGLETALSNYT Eksporten fortsat udfordret AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge bød på både op og nedture. Mandag offentliggjorde Danmark Statistik tal for Danmarks handel med udlandet frem til oktober. Det viste, at vareeksporten fortsat er udfordret og faldt med 1,5 pct. sammenlignet med september. Eksportens udfordringer er på sin vis overraskende. Det går usædvanligt godt på vores afsætningsmarkeder men det smitter desværre ikke fuldt ud af på vores eksport. Det kan skyldes flere forhold men en stærkere effektiv kronekurs og kapacitetsudfordringer i de danske virksomheder er efter vores vurdering de vigtigste forklaringer på, hvorfor vores eksport langsomt sakker bagud. Vi fik desuden i den forgangene uge tal for bilsalget i november måned, der viste et lille fald sammenlignet med oktober, når der korrigeres for sæsonudsving. Bilsalget har generelt set været godt kørende i 2017 på trods af, at politiske forhandlinger om ny bilaftale lagde en kraftig dæmper på salget af biler i august og september. Det er ikke urealistisk, at bilsalget slår rekord i I den seneste uge har vi derudover fået en række stærke nøgletal for Europa. De gode nøgletal for Europa er naturligvis godt nyt for danske eksportører Europa er med bred margin vores vigtigste afsætningsmarked. I den kommende uge offentliggøres en lang række nøgletal op mod jul. Der offentliggøres således tal for lønmodtagerbeskæftigelsen frem til oktober i år på torsdag. Beskæftigelsen er steget med over personer siden bunden men fremgangen var mindre i 3. kvartal i år end kvartalerne før. Det bliver interessant at se om tendensen er fortsat i oktober. Der offentliggøres ligeledes tal for detailsalget og forbrugertilliden, som giver os et indblik i de helt aktuelle tendenser med hensyn til udviklingen i det private forbrug. Sidst men ikke mindst får vi reviderede BNP-tal for 3. kvartal. De foreløbige tal viste et overraskende stort fald i BNP, det bliver interessant at følge om fredagens tal bekræfter det billede. Nøgletal Side Eksporten fortsat udfordret 2 Faldende forbrugerpriser fra oktober til november - årsstigning på 1,3 pct. 3 Mindre fald i bilsalget i november men rekord i 2017 ikke urealistisk 4 Fremgang i beskæftigelsen i hele landet 5 BNP vækst i hele landet - men store forskelle 6 Beskæftigelsen i Europa sætter nye rekorder 7 Overraskende stærkt europæisk opsving 8

2 Eksporten fortsat udfordret Danmarks Statistik har offentliggjort tal for vores handel med udlandet frem til og med oktober i år. Vores vareeksport har generelt været udfordret i år og udfordringerne fortsatte i oktober, hvor eksporten faldt med 1,5 pct. i forhold til september. Vareeksporten ligger et godt stykke under niveauet i slutningen af sidste år. Reelt har eksporten i løbende priser dog været uændret over det seneste halve år. Mens vareeksporten faldt i oktober, så steg importen af varer med 0,5 pct. så vores varehandel med udlandet trak samlet set væksten ned i oktober. Eksportens udfordringer er på sin vis overraskende. Det går usædvanligt godt på vores afsætningsmarkeder men det smitter desværre ikke fuldt ud af på vores eksport. Det kan skyldes flere forhold men en stærkere effektiv kronekurs og kapacitetsudfordringer i de danske virksomheder er efter vores vurdering de vigtigste forklaringer på, hvorfor vores eksport langsomt sakker bagud. Blandt andet vores eksport til USA er under pres, hvilket skal ses i lyset af den svagere dollar. Trods den manglende eksportvækst, så har vi fortsat et meget solidt betalingsbalanceoverskud, som er mere strukturelt end konjunkturelt. Det store betalingsbalanceoverskud er reelt udtryk for en ubalanceret økonomi. Opsparingsniveauet i dansk økonomi er højt, men investeringerne er ikke fulgt med op. Det store betalingsbalanceoverskud er en medvirkende forklaring på, hvorfor det danske renteniveau er tvunget til at være lavere end det europæiske. Et så lavt renteniveau er ikke hensigtsmæssigt i en økonomi i en højkonjunktur. Betalingsbalanceoverskuddet det seneste år Mia. kr Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Tallene for hver måned er beregnet ved at summere de seneste 12 måneders betalingsbalanceoverskud. DANSK ERHVERV 2

3 Faldende forbrugerpriser fra oktober til november - årsstigning på 1,3 pct. Danmarks Statistik har offentliggjort forbrugerpriser for Danmark frem til november i år. Det samlede forbrugerprisindeks steg med 1,3 pct. i november i forhold til samme måned sidste år. Det er en mindre årsstigning, end vi så i oktober. Forbrugerpriserne er faldet med 0,3 pct. fra oktober til november. Det er både varer og tjenester, der er årsag til de lavere forbrugerpriser fra oktober til november. Forbrugerpriserne på varer er faldet med 0,1 pct. fra oktober til november, mens priserne på tjenester er faldet med 0,4 pct. Når vi ser på årsbasis, kan inflationen mærkes for en almindelig husholdning. For en almindelig husholdning med 2 voksne og 2 børn og en årlig indkomst på kr. før skat betyder inflationen, at rådighedsbeløbet bliver udhulet med ca kr. på årsbasis. Det er især stigende priser på bolig, vedligehold og vandforsyning samt stigende fødevarepriser, der trækker i retning af et mindre rådighedsbeløb for familien, mens lavere priser på telefoni trækker i retning af øget rådighedsbeløb for familien (jf. tabellen nedenfor). Vi kan dog se, at lønnen er steget 2,3 pct. i løbet af det sidste år (3. kvartal 2017 sammenlignet med 3. kvartal 2016). Dermed er stigningen i lønnen højere end inflationen, hvilket vil sige, at husholdningerne oplever fremgang i reallønnen. Det betyder, at der er privatøkonomiske forudsætninger for fremgang i det private forbrug. Der er dermed også forudsætninger for at putte lidt ekstra store julegaver under juletræet i år. Udvikling i rådighedsbeløb for en almindelig familie m. 2 voksne og 2 børn, november november 2017 Bolig, vedligehold og vandforsyning Elektricitet, gas og andet brændsel 800 Telefoni, internet og porto 900 Anskaffelse og drift af køretøjer 300 Pakkerejser, taxi og fly -700 Forsikringer og finansielle tjenester -700 Møbler, husholdningsudstyr og husholdningstjenester 200 Fødevarer, drikkevarer og tobak Restauranter og hoteller Beklædning og fodtøj 300 Fritid, kultur, sport, have og kæledyr -500 Sundhed -100 Undervisning -100 Andre varer og tjenester 200 Inflationens betydning for rådighedsbeløbet kr. Lønudviklingens betydning for rådighedsbeløbet Samlet udvikling i rådighedsbeløbet i løbet af det sidste år Kilde: Egne beregninger pba. DST s forbrugsundersøgelse, forbrugerprisindeks samt DA s lønstatistik. Note: En almindelige familie med 2 voksne og 2 børn er her antaget at have en samlet indkomst på kr. om året før skat, efter pensionsindbetalinger. Lønudviklingen før skat er baseret på stigningen fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal DANSK ERHVERV 3

4 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 maj-17 sep-17 NØGLETALSNYT UGE 50 DECEMBER 2017 Mindre fald i bilsalget i november men rekord i 2017 ikke urealistisk Danmarks Statistik har offentliggjort tal for salget af biler frem til november i år. Bilsalget har generelt set været godt kørende i 2017 på trods af, at politiske forhandlinger om ny bilaftale lagde en kraftig dæmper på salget af biler i august og september. Salget i de resterende måneder har dog været så stærkt, at det generelle niveau for bilsalget i 2017 er højt. De nyeste tal viser, at der i november var en tilgang på nye biler, når der korrigeres for sæsonmæssige udsving det er et fald på 2 pct. i forhold til oktober. I forhold til samme måned sidste år er der tale om en stigning på 0,3 pct. altså reelt set et uændret niveau i forhold til november Der har i gennemsnit været en tilgang på nye biler om måneden i 2017 indtil nu i 2016 lå det samlede månedsgennemsnit på Med tallene fra november måned er der en ny bilsalgsrekord i sigte, hvis der i december sæsonkorrigeret kommer nye biler altså lidt højere end hvad vi ellers har set om måneden i 2017 indtil nu, men bestemt ikke urealistisk. Efter bilsalgstallene for november nu er offentliggjort, mangler vi kun at se de endelige bilsalgstal for december, men med det tempo vi har set på bilsalget i de første 11 måneder, er det ikke urealistisk at vi kommer til at slutte 2017 af med en rekord mht. salget af biler. At 2017 har været et så stærkt år for bilsalget skal ses i lyset af, at de danske forbrugeres økonomi nu i længere tid har oplevet en gunstig udvikling. Beskæftigelsen er høj, vores lønningerne stiger mere end det generelle prisniveau i økonomien samtidig med at vores boliger bliver mere værd. Alt sammen er med til at gøre, at vi godt kan tillade os at bruge lidt flere penge på eksempelvis en ny bil. Alt i alt peger bilsalget i retning af økonomisk vækst i 4. kvartal, hvilket er med til at sætte streg under at dansk økonomi stadig er i god gænge, og at opbremsningen i væksten vi så i 3. kvartal kun var midlertidig. Mulig rekord i sigte for bilsalget i 2017 Antal personbiler I alt, sæsonkorrigeret I alt, trend Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. DANSK ERHVERV 4

5 Fremgang i beskæftigelsen i hele landet Danmarks Statistik har offentliggjort tal for udviklingen i beskæftigelsen på tværs af landet frem til og med 3. kvartal i år. Det er altid interessant at følge udviklingen på landsdele, og heldigvis er budskabet opløftende. Fremgangen på arbejdsmarkedet kommer hele landet til gavn. Fra 3. kvartal sidste år til 3. kvartal i år er beskæftigelsen steget med personer svarende til 1,7%. Der er ikke nogen områder, hvor beskæftigelsen ikke er steget i løbet af det sidste år. Den største beskæftigelsesfremgang er at finde i Københavns omegn og Østjylland (i høj grad trukket af Aarhus). I de to områder er beskæftigelsen steget med over 2,5%. Siden bunden er beskæftigelsen samlet set steget med personer. Det har sikret, at beskæftigelsen på landsplan nu nærmer sig det højeste niveau nogensinde der mangler kun job. Men der er faktisk fire områder, hvor beskæftigelsen allerede på nuværende tidspunkt er på det højeste niveau nogensinde. Det gælder København, Københavns omegn, Østsjælland (Roskilde) og Østjylland (Århus). Der er til gengæld fortsat et stykke til beskæftigelsestoppen på Vest- og Sydsjælland, hvor der endnu mangler job, før rekorden nås, det svarer til at afstanden til toppen er på 9,9 pct. Det er dog værd at bemærke, at beskæftigelsen over det seneste år faktisk er steget med personer, hvilket jo er en ganske fin fremgang. Det er rigtigt glædeligt at hele landet er med i beskæftigelsesopsvinget. For det første mindsker det trods alt risikoen for flaskehalse, at al fremgangen ikke trækkes af ét område, men derudover illustrerer det også, at vores økonomi fortsat hænger fint sammen på tværs af vores trods alt begrænsede geografi. Vi forventer at beskæftigelsen fortsætter med at stige over de kommende kvartaler, men netop flaskehalsproblemer er en stigende udfordring, som sandsynligvis kommer til at bevirke at tempoet på jobskabelsen tager af. Udvikling i beskæftigelsen fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 Det seneste kvartal Det seneste år Det seneste år i % Siden bund Siden bund i % Afstand til top Hele landet , , Byen København , ,4 Rekord Københavns omegn , ,9 Rekord Nordsjælland , , Bornholm , , Østsjælland , ,2 Rekord Vest- og Sydsjælland , , Fyn , , Sydjylland , , Østjylland , ,9 Rekord Vestjylland , , Nordjylland , , Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger DANSK ERHVERV 5

6 BNP vækst i hele landet - men store forskelle Danmarks Statistik har offentliggjort det regionale nationalregnskab for Dermed kan vi sige noget mere sikkert om den økonomiske udvikling på tværs af landet. Året 2016 blev det første år siden finanskrisen med vækst på landsplan på 2%. Dykker vi ned i udviklingen opdelt på tværs af landet, så var det dog ikke i alle områder, at der var så flot fremgang. På Bornholm var væksten i 2016 kun på 0,3% og Nordjylland havde kun en vækst på 0,6%. Det er faktisk meget lav vækst. Til gengæld steg BNP i Københavns omegn med 3,6%. Selvom der er forskel på tværs af landet, så er det dog alligevel interessant at konstatere, at BNP trods alt er stigende i alle områder af Danmark. Det er faktisk kun anden gang siden finanskrisen første gang var i Målt over de seneste fem år er det ligeledes Københavns omegn, som har haft den højeste vækst med en samlet fremgang på 16,9%. Men også her er det værd at glæde sig over, at der har været fremgang i hele landet. Selvom væksten i 2016 ikke var voldsomt høj, så sætter BNP rekord på Bornholm, det samme gør sig gældende i Københavns området og Nordsjælland, samt i Sydjylland og Østjylland. Befolkningsforskydninger spiller en stor rolle for udviklingen i BNP. I de fleste områder stiger antallet af indbyggere, og BNP per indbygger vokser dermed også mindre end BNP. Kigger vi på Østsjælland, så har BNP per indbygger faktisk været faldende i 2016 trods fremgang i BNP. Østsjælland er også det område, hvor BNP per indbygger ligger længst fra før-krise niveauet. BNP per indbygger sætter til gengæld rekord på Bornholm, Sydjylland og i Københavns området. Der er med andre ord inden tvivl om, at fx Sydjylland og Bornholm gør det godt økonomisk set. Det skal siges, at det regionale BNP ikke måler velstand på tværs af landet. BNP måler produktion og en stor del af den BNP, der bliver skabt i Københavns området bliver skabt ved hjælp af arbejdskraft, som pendler til København fra andre dele af Sjælland. Dertil kommer, at indkomstoverførsler også udjævner de regionale forskelle. Men BNP måler, hvor velstanden bliver skabt. Udviklingen i BNP fordelt på regioner Vækst Vækst de seneste fem i 2016 år Afstand til højeste BNP Vækst per indbygger i 2016 Afstand til højeste BNP per indbygger Hele landet 2 6,5 Rekord 1,2-0,9 Byen København 2,6 11,2 Rekord 1 Rekord Københavns omegn 3,6 16,9 Rekord 2,7 Rekord Nordsjælland 2,3 11,2 Rekord 1,5-0,7 Bornholm 0,3 5,7 Rekord 0,4 Rekord Østsjælland 0,7 4,4-0,6-0,4-6,4 Vest- og Sydsjælland 1,3 5,5-4,3 0,4-4,9 Fyn 1,5 4,1-0,6 1,1-2,2 Sydjylland 2 6,6 Rekord 1,5 Rekord Østjylland 1,7 4 Rekord 0,7-3,7 Vestjylland 1,9 2,4-2,4 1,6-3,6 Nordjylland 0,6 4,6-1,2 0-2,7 Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger DANSK ERHVERV 6

7 Beskæftigelsen i Europa sætter nye rekorder Eurostat har offentliggjort beskæftigelsestal frem til 3. kvartal og ikke overraskende fik vi endnu en beskæftigelsesrekord. Der har grundlæggende aldrig tidligere været så mange jobs i Europa. I den danske debat er der fortsat mange, som tror, at den europæiske økonomi lider, men det er bestemt ikke tilfældet. Der er opsving i Europa, og det er i vid udstrækning det europæiske opsving, som har haft sikret et økonomisk opsving herhjemme. Fra 2. til 3. kvartal steg beskæftigelsen i alle lande undtagen Litauen, Polen, Rumænien og Storbritannien. Bortset fra Litauen er beskæftigelsen dog steget over det seneste år i de fire lande. I Danmark lå beskæftigelsesfremgangen tæt på gennemsnittet for hele Europa, mens Estland, Malta og Kroatien gik forrest i jobskabelsen. Selv i nogle af de tidligere hårdt ramte lande skabes der faktisk arbejdspladser i øjeblikket. Over det seneste år er beskæftigelsen steget med 1,6% i Danmark hvilket er en smule under gennemsnittet for hele Europa i Grækenland er beskæftigelsen steget med 2%, og i Spanien er det blevet til en fremgang på 2,7%. Så når vi i Danmark til tider bliver lidt selvfokuserede og tror, at vi er de eneste med økonomisk fremgang, så er det værd at bide mærke i, at det går frem i hele Europa. Set over det seneste år er det kun i Litauen, at beskæftigelsen er faldet. Den stigende beskæftigelse i Europa er udtryk for, at det europæiske opsving er stærkt. Det er naturligvis godt for vores eksportmuligheder. Men det giver også udfordringer i relation til, at vi på arbejdsmarkedet i et stigende omfang er afhængige af udenlandsk arbejdskraft. Efterspørgslen efter medarbejdere stiger i hele Europa, hvilket gør rekruttering af udenlandsk arbejdskraft vanskeligere. Det kan dermed hæmme vækstmulighederne herhjemme. Udviklingen i beskæftigelsen, indeks 2005K1= EU28, sæsonkorrigeret EA19, sæsonkorrigeret Kilde: Eurostat samt egne beregninger DANSK ERHVERV 7

8 Overraskende stærkt europæisk opsving De økonomiske nøgletal for Europa er blevet stærkere og stærkere over de seneste måneder og så sent som her til formiddag fik vi PMI-tal for Euroområdet, som indikerer, at væksten i 4. kvartal bliver på 0,8% i forhold til 3. kvartal. Det svarer til en årsvækst på 3,2% - det er meget høj vækst. Den høje vækst har også trukket beskæftigelsen i Europa kraftigt op, og den sætter ny rekord dag for dag. De stadigt stærkere europæiske nøgletal er også blevet noteret i ECB, som her til eftermiddag har offentliggjort en ny økonomisk prognose. ECB forventer nu en vækst i år på 2,4% og 2,3% næste år i deres seneste prognose fra september ventede de kun en vækst på 2,2% i år og 1,8% næste år. Det er en meget markant oprevidering. Den stærkere vækst trækker også inflationsforventningerne en smule op, men der er trods udsigten til lidt højere inflation ikke grund til at forvente højere rente i Europa før tidligst i Man kan diskutere om det er hensigtsmæssigt med så lave renter, som der er i Europa pt, givet den flotte vækst, man kan i hvert fald godt være bekymret for, om det giver anledning til bobledannelse i de europæiske økonomier over de kommende år. Den høje vækst er naturligvis godt nyt for danske eksportører Europa er med bred margin vores vigtigste afsætningsmarked. Spørgsmålet er dog om vi kan følge med efterspørgslen. Det danske arbejdsmarked er allerede på nuværende tidspunkt meget stramt, og det er i stigende omfang svært for virksomhederne at finde de medarbejdere, de har behov for. Når man så samtidig har et stærkt europæisk opsving, så kan rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, som oftest er fra andre EU-lande, blive vanskeligere. Vi står dermed med et arbejdsmarked, som kan blive en meget reel hindring for væksten herhjemme, og vi får meget svært ved at følge med de høje vækstrater i Europa. Når det er sagt, så skal vi selvsagt være glade for den flotte europæiske vækst da der var europæisk krise, gjorde det som bekendt ondt på dansk økonomi. Fremgangen stiller blot krav til stram finanspolitik og reformer, som udvider arbejdsstyrken. DANSK ERHVERV 8

9 KONTAKT Henvendelser angående Dansk Erhvervs Nøgletalsnyt kan ske til cheføkonom Steen Bocian på eller tlf DANSK ERHVERV 9

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hut-li-hut for beskæftigelsen

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hut-li-hut for beskæftigelsen NØGLETAL UGE 25 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hut-li-hut for beskæftigelsen Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangene uge fik vi tal, der bekræftede, at udviklingen i den danske

Læs mere

NØGLETALSNYT Flot vækstafslutning på 2017

NØGLETALSNYT Flot vækstafslutning på 2017 NØGLETALSNYT Flot vækstafslutning på 2017 AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den forgangne uge bød på fremgang på de globale aktiemarkeder efter de voldsomme kursfald ugen

Læs mere

Nøgletalsnyt Forbrugspause

Nøgletalsnyt Forbrugspause Nøgletalsnyt Forbrugspause AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I denne uge fik vi onsdag tal for dankortomsætningen i september, og fredag blev der offentliggjort tal detailomsætningen.

Læs mere

NØGLETALSNYT Inflationen kravler op, men er fortsat lav

NØGLETALSNYT Inflationen kravler op, men er fortsat lav NØGLETALSNYT Inflationen kravler op, men er fortsat lav AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge bød på en række interessante nøgletal. For det første fik vi tal

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Svage nøgletal aftager væksten?

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Svage nøgletal aftager væksten? jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 mar-18 NØGLETAL UGE 15 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Svage nøgletal aftager væksten? Af: Kristian Skriver, økonom

Læs mere

NØGLETALSNYT Fald i BNP men ingen krise

NØGLETALSNYT Fald i BNP men ingen krise NØGLETALSNYT Fald i BNP men ingen krise AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den seneste uge har den klart vigtigste nyhed været, at dansk økonomi var overraskende svag

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Faldende aktiemarked

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Faldende aktiemarked 01-10-2017 01-11-2017 01-12-2017 01-01-2018 01-02-2018 01-03-2018 01-04-2018 01-05-2018 01-06-2018 01-07-2018 01-08-2018 01-09-2018 01-10-2018 NØGLETAL UGE 41 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Faldende aktiemarked

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Laveste ledighed i 9 år

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Laveste ledighed i 9 år NØGLETAL UGE 26 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Laveste ledighed i 9 år Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangene uge har været en rolig uge på nøgletalsfronten. Vi har dog fået nye

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig et skridt nærmere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig et skridt nærmere NØGLETAL UGE 24 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig et skridt nærmere Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangene uge kom der nye meldinger fra ECB. Her annoncerede Mario Draghi

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vi skal være glade for 1 pct.

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vi skal være glade for 1 pct. NØGLETAL UGE 39 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vi skal være glade for 1 pct. Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge gav en bekræftelse på, at det økonomiske opsving ikke buldrer

Læs mere

Optimismen i Euro-området daler

Optimismen i Euro-området daler NØGLETAL UGE 13 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Optimismen i Euro-området daler Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge fik vi et nyt og bedre bud på, hvordan væksten i dansk økonomi sluttede 2018 af.

Læs mere

God slutning, men eksporten skuffede i 2018

God slutning, men eksporten skuffede i 2018 NØGLETAL UGE 2 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt God slutning, men eksporten skuffede i 218 Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge bød på tal for udviklingen i vareeksporten i november,

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Glade vismænd eller realistisk regering

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Glade vismænd eller realistisk regering NØGLETAL UGE 22 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Glade vismænd eller realistisk regering Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangene uge blev vi rigere på prognoser for dansk økonomi.

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen NØGLETAL UGE 37 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge fik vi tal for udviklingen i eksporten i juli herhjemme. Vareeksporten

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt EU nedjusterer danske vækstudsigter

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt EU nedjusterer danske vækstudsigter NØGLETAL UGE 28 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt EU nedjusterer danske vækstudsigter Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har budt på flere interessante nøgletal. Vi fik endelig

Læs mere

IMF: Svagere global vækst i år

IMF: Svagere global vækst i år NØGLETAL UGE 4 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt IMF: Svagere global vækst i år Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge gav et lidt blandet billede af udviklingen i dansk og global

Læs mere

NØGLETALSNYT Optimisme i dansk erhvervsliv

NØGLETALSNYT Optimisme i dansk erhvervsliv NØGLETALSNYT Optimisme i dansk erhvervsliv AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN De forgangne uger har været forholdsvis stille på nøgletalsfronten. Lidt er der dog sket. Vi

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 160 nye job hver dag i 2018

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 160 nye job hver dag i 2018 NØGLETAL UGE 43 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 160 nye job hver dag i 2018 Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne har budt på nøgletal fra både ind- og udland. Den mest positive

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vareeksporten trodser dyk i salget til Storbritannien

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vareeksporten trodser dyk i salget til Storbritannien NØGLETAL UGE 23 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vareeksporten trodser dyk i salget til Storbritannien Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, chef for analyse og samfundsøkonomi og Kristian Skriver, økonom De forgangne

Læs mere

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den forgangne uge har vi fået en række indikatorer for væksten og udviklingen

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt kr.

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt kr. NØGLETAL UGE 44 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 1..52.27. kr. Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge var præget af sløje tal for væksten i den europæiske økonomi. Vi fik det første

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt !

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt ! NØGLETAL UGE 12 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 2.728.761! Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom & Steen Bocian, cheføkonom. Den forgangne uges klart vigtigste økonomiske nøgletal var tallene

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lunken dansk vækst

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lunken dansk vækst NØGLETAL UGE 33 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lunken dansk vækst Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har der været størst fokus på de hjemlige nøgletal. Danmarks Statistik

Læs mere

Vareeksporten i fin fremgang men tjenesteeksporten falder. Forbrugerpriser 4 Inflation på 1,5 pct. i oktober lønnen stiger dog mere.

Vareeksporten i fin fremgang men tjenesteeksporten falder. Forbrugerpriser 4 Inflation på 1,5 pct. i oktober lønnen stiger dog mere. NØGLETALSNYT To! AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den seneste uge fik vi reviderede BNP-tal for 2016. Tallene bød på en positiv overraskelse væksten blev således revideret

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Beskæftigelsesopsvinget fortsætter!

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Beskæftigelsesopsvinget fortsætter! NØGLETAL UGE 17 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Beskæftigelsesopsvinget fortsætter! Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom & Steen Bocian, cheføkonom. Den forgangne uge bød på (endnu) en rekord

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Øget risiko for global recession

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Øget risiko for global recession NØGLETAL UGE 33 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Øget risiko for global recession Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge fik vi fremragende tal for udviklingen i dansk økonomi, der viste vækst på hele

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hvad skal trække væksten i Q2?

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hvad skal trække væksten i Q2? NØGLETAL UGE 32 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hvad skal trække væksten i Q2? Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge gav nogle interessante nøgletal. Først og fremmest fik tal

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lastbilerne indikerer økonomisk stilstand

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lastbilerne indikerer økonomisk stilstand 2012M01 2012M05 2012M09 2013M01 2013M05 2013M09 2014M01 2014M05 2014M09 2015M01 2015M05 2015M09 2016M01 2016M05 2016M09 2017M01 2017M05 2017M09 2018M01 NØGLETAL UGE 14 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lastbilerne

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lavere fart på europæisk opsving

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lavere fart på europæisk opsving NØGLETAL UGE 18 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lavere fart på europæisk opsving Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge bød på tal for ledigheden frem til marts. Ledigheden steg

Læs mere

Pæn start på 2019 for vareeksporten

Pæn start på 2019 for vareeksporten 2018M02 2018M06 2018M08 2018M12 2019M02 NØGLETAL UGE 15 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Pæn start på 2019 for vareeksporten Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, chef for analyse og samfundsøkonomi og Kristian

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol, sommer og mangel på arbejdskraft hæmmer væksten

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol, sommer og mangel på arbejdskraft hæmmer væksten NØGLETAL UGE 35 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol, sommer og mangel på arbejdskraft hæmmer væksten Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har budt på flere interessante nøgletal,

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Tæt på beskæftigelsesrekord

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Tæt på beskæftigelsesrekord 2008M01 2008M06 2008M11 2009M04 2009M09 2010M02 2010M07 2010M12 2011M05 2011M10 2012M03 2012M08 2013M06 2013M11 2014M04 2014M09 2015M02 2015M07 2015M12 2016M05 2016M10 2017M03 2017M08 NØGLETAL UGE 7 Dansk

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Eksporten i omdrejninger i 3. kvartal

Eksporten i omdrejninger i 3. kvartal NØGLETAL UGE 48 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten i omdrejninger i 3. kvartal Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har blandt andet gjort os en smule klogere på udviklingen

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Fremragende vækst i dansk økonomi

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Fremragende vækst i dansk økonomi NØGLETAL UGE 35 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Fremragende vækst i dansk økonomi Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge fik vi fremragende tal for væksten i dansk økonomi i 2. kvartal. Det er særlig

Læs mere

2018: Laveste vækst i vareeksporten i 9 år

2018: Laveste vækst i vareeksporten i 9 år NØGLETAL UGE 6 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 218: Laveste vækst i vareeksporten i 9 år Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, seniorøkonom og Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge bød i tråd med de foregående

Læs mere

Med ét blev vi 28,5 mia. kr. rigere

Med ét blev vi 28,5 mia. kr. rigere NØGLETAL UGE 45 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Med ét blev vi 28,5 mia. kr. rigere Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge var kort og godt positiv for dansk økonomi. Danmarks

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Optimismen siver ikke længere ud af danske forbrugere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Optimismen siver ikke længere ud af danske forbrugere NØGLETAL UGE 17 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Optimismen siver ikke længere ud af danske forbrugere Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, chef for analyse og samfundsøkonomi og Kristian Skriver, økonom Den forgangne

Læs mere

3. kvartal satte gang i væksten

3. kvartal satte gang i væksten NØGLETAL UGE 46 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 3. kvartal satte gang i væksten Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge fik vi Danmarks Statistiks første og meget foreløbige bud

Læs mere

Lastbiler på sporet af økonomisk vækst

Lastbiler på sporet af økonomisk vækst NØGLETAL UGE 40 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lastbiler på sporet af økonomisk vækst Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har været relativ stilfærdig for dansk økonomi. Dét

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Konfliktrisikoen udskudt to uger mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Konfliktrisikoen udskudt to uger mere NØGLETAL UGE 16 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Konfliktrisikoen udskudt to uger mere Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom & Steen Bocian, cheføkonom. Den vigtigste økonomiske nyhed i den forgangne

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol og højere forbrug i maj

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol og højere forbrug i maj jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 mar-18 maj-18 NØGLETAL UGE 23 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol og højere forbrug i maj Af: Kristian Skriver, økonom

Læs mere

Overraskende høj dansk vækst i 4. kvartal

Overraskende høj dansk vækst i 4. kvartal NØGLETAL UGE 7 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Overraskende høj dansk vækst i 4. kvartal Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, seniorøkonom og Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge kom Danmarks Statistik med

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Overvurderer vi væksten?

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Overvurderer vi væksten? NØGLETAL UGE 9 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Overvurderer vi væksten? Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom & Steen Bocian, cheføkonom. Den forgangne uge har vi fået tal for både bilsalget,

Læs mere

Mindre optimistiske forbrugere

Mindre optimistiske forbrugere NØGLETAL UGE 51 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Mindre optimistiske forbrugere Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge er der kommet nye tal, der er med til at tegne det aktuelle

Læs mere

OECD: Væksten har toppet

OECD: Væksten har toppet NØGLETAL UGE 47 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt OECD: Væksten har toppet Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge kom OECD med en ny prognose. OECD vurderer, at væksten allerede

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Danske renter falder

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Danske renter falder NØGLETAL UGE 5 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Danske renter falder Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge kom de økonomiske vismænd med deres forårsrapport, der blandt andet indeholder en ny prognose

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sommerferie med 3 mio. beskæftigede

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sommerferie med 3 mio. beskæftigede 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 NØGLETAL UGE 26 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sommerferie med 3 mio. beskæftigede Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Flot fremgang i dansk eksport

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Flot fremgang i dansk eksport NØGLETAL UGE 32 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Flot fremgang i dansk eksport Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge har vi fået positive tal for udviklingen i dansk eksport, hvor der var pæn fremgang

Læs mere

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT ØKONOM JENS UHRSKOV HJARSBECH, CAND. POLIT Fremgang på arbejdsmarkedet Det går langsomt fremad i dansk økonomi,

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal april 2019

Status på økonomiske nøgletal april 2019 NØGLETAL APRIL 219 Status på økonomiske nøgletal april 219 Af: Kristian Skriver, økonom I løbet af de seneste måneder har historierne om udviklingen i europæisk økonomi ikke været specielt opløftende.

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig brudt ud

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig brudt ud 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 2017K1 2017K3 2018K1 NØGLETAL UGE 27 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig brudt ud Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangne

Læs mere

NØGLETALSNYT Udsigt til pæn vækst i 4. kvt.

NØGLETALSNYT Udsigt til pæn vækst i 4. kvt. NØGLETALSNYT Udsigt til pæn vækst i 4. kvt. AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået en lang række nøgletal, som bekræfter, at det økonomiske opsving

Læs mere

Laveste vækst i 5 år skyldes bl.a. teknik

Laveste vækst i 5 år skyldes bl.a. teknik NØGLETAL UGE 9 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Laveste vækst i 5 år skyldes bl.a. teknik Af: Kristian Skriver, økonom og Katrine Ellersgaard Nielsen, seniorøkonom. Den forgangne uge kom Danmarks Statistik

Læs mere

Notat markerede slutningen på forbrugskrisen

Notat markerede slutningen på forbrugskrisen Notat 2015 markerede slutningen på forbrugskrisen Af cheføkonom Steen Bocian 2015 blev ikke et vækstfyrværkeri 2015 blev på ingen måder et interessant år rent vækstmæssigt. Efter en lang ubrudt periode

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Stærke nøgletal i en svær tid

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Stærke nøgletal i en svær tid NØGLETAL UGE 36 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Stærke nøgletal i en svær tid Af: Kristian Skriver, økonom & Tore Stramer, cheføkonom I den forgangne uge har der været meget stille med nøgletal på udviklingen

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sætter bilsalget rekord i år?

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sætter bilsalget rekord i år? NØGLETAL UGE 36 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sætter bilsalget rekord i år? Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har ikke budt på så mange nye nøgletal. Men fredag fik vi

Læs mere

NØGLETALSNYT Faldet i BNP er alene et bump på vejen

NØGLETALSNYT Faldet i BNP er alene et bump på vejen NØGLETALSNYT Faldet i BNP er alene et bump på vejen AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge bød på både godt og skidt nyt. Torsdag fik vi tal for udviklingen

Læs mere

NØGLETALSNYT JOBS JOBS JOBS!

NØGLETALSNYT JOBS JOBS JOBS! NØGLETALSNYT JOBS JOBS JOBS! AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge bød på en række interessante økonomiske nøgletal. For det første fik vi tal for lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

Lastbilerne viser væksten!

Lastbilerne viser væksten! Lastbilerne viser væksten! AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER, CAND.POLIT. Resumé Transportbranchen er vigtig for dansk økonomi. Den er med til at holde hjulene i gang bogstavelig talt. Når ordrebøgerne i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2017

Status på udvalgte nøgletal september 2017 Status på udvalgte nøgletal september 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi venter en vækst i år på 2,25-2,5%. Det vil være den højeste vækst siden 26. Den højere

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Fornyet finansiel usikkerhed

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Fornyet finansiel usikkerhed NØGLETAL UGE 9 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Fornyet finansiel usikkerhed Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom & Steen Bocian, cheføkonom. Den forgangne uge bød desværre på fornyede aktiekursfald

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal marts 2019

Status på økonomiske nøgletal marts 2019 NØGLETAL MARTS 219 Status på økonomiske nøgletal marts 219 Af: Kristian Skriver, økonom I løbet af de seneste måneder har historierne om udviklingen i europæisk økonomi ikke været specielt opløftende.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2017

Status på udvalgte nøgletal august 2017 Status på udvalgte nøgletal august 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod det første år siden 26 med vækst på over 2%. De økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2017

Status på udvalgte nøgletal december 2017 Status på udvalgte nøgletal december 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er inde i et økonomisk opsving. Sidste år blev væksten på 2 pct., og meget

Læs mere

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. Pæn kvartalsvækst, lav årsvækst, negativ årsvækst i BNP

Læs mere

NØGLETALSNYT Beskæftigelsesrekord i sigte

NØGLETALSNYT Beskæftigelsesrekord i sigte NØGLETALSNYT Beskæftigelsesrekord i sigte AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge blev naturligvis præget af kommunal- og regionsrådsvalgene, men der kom også

Læs mere

NØGLETALSNYT Større julegaver under træet

NØGLETALSNYT Større julegaver under træet NØGLETALSNYT Større julegaver under træet AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rig på økonomiske nøgletal. Vi har fået tal for udviklingen i det

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Danmarks Statistik offentliggjorde i slutningen af november tal for lønudviklingen på tværs af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2010

Status på udvalgte nøgletal december 2010 Status på udvalgte nøgletal december 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Lille stigning i bruttoledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 personer, således at der i oktober var

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Dansk økonomi er i international vækstelite

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Dansk økonomi er i international vækstelite NØGLETAL UGE 40 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Dansk økonomi er i international vækstelite Af: Cheføkonom, Tore Stramer og økonom, Kristian Skriver I den forgangne uge har vi fået bekræftet, at dansk økonomi

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2017

Status på udvalgte nøgletal maj 2017 Status på udvalgte nøgletal maj 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling De økonomiske nøgletal i ind- og udland er fortsat ganske fornuftige men der er dog også forhold,

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal juni 2019

Status på økonomiske nøgletal juni 2019 NØGLETAL JUNI 219 Status på økonomiske nøgletal juni 219 Af: Kristian Skriver, økonom Fremgangen i dansk økonomi kom fint fra start i 219 med en vækst på,2 pct. i 1. kvartal. Trods væksten var en anelse

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Pejlemærker december 2018

Pejlemærker december 2018 Udlandet Gunstig udvikling i verdensøkonomien. Usikkerheden tager til BNP-Vækst Udsigt til moderat vækst i BNP Beskæftigelse 60.000 nye jobs, og stor efterspørgsel på højt kvalificeret arbejdskraft Arbejdsløshed

Læs mere

1. december Resumé:

1. december Resumé: 1. december 2008 Af Martin Madsen (tlf. 3355 7718) Frederik I. Pedersen (tlf. 3355 7712) Resumé: NATIONALREGNSKAB: DANSK ØKONOMI UNDER STÆRKT PRES De foreløbige nationalregnskabstal for 3. kvartal 2008

Læs mere

Mørkere skyer i eksporthorisonten

Mørkere skyer i eksporthorisonten NØGLETAL UGE 3 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Mørkere skyer i eksporthorisonten Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har vi fået tal for væksten i Tyskland sidste år, der endte

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

FORTSAT STORT FALD I ARBEJDSLØSHEDEN I APRIL 2008

FORTSAT STORT FALD I ARBEJDSLØSHEDEN I APRIL 2008 9. maj 8 Af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 77 FORTSAT STORT FALD I ARBEJDSLØSHEDEN I APRIL 8 Resumé: Arbejdsløsheden falder fortsat kraftigt. Alene fra marts til april 8 med. personer. Der er nu under.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2018

Status på udvalgte nøgletal januar 2018 Status på udvalgte nøgletal januar 218 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling De nyeste nøgletal indikerer, at 4. kvartal sidste år var stærkt rent vækstmæssigt. Fremgangen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

Omfattende mangel på elektrikere

Omfattende mangel på elektrikere Omfattende mangel på elektrikere i hele landet Dansk økonomi har omsider lagt krisen bag sig, og beskæftigelsen er specielt de sidste to år braget i vejret. Elektrikerne nyder også godt af de gode tider,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere