Åbningstider: Mandag torsdag kl Fredag kl og 3. onsdag i måneden til kl. 18.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbningstider: Mandag torsdag kl. 9-16. Fredag kl. 9-14. 1. og 3. onsdag i måneden til kl. 18."

Transkript

1 Forælder Rådgivningskontoret Åboulevard 5, 1635 København V Åbningstider: Mandag torsdag kl Fredag kl og 3. onsdag i måneden til kl. 18. Telefon: Fax: Forælder s fondsregisternr.: 7382 Forælder s SE nr.: Husk det benyt det: Donationer kan indbetales til reg.nr kontonummer

2 Forælder Årsberetning 2011

3 Indhold 4 Det går desværre alt, alt for godt for Forælder 6 Resultatopgørelse 8 Som enlig forælder bliver man nemt lovløs 10 Alt det kommunerne ikke har tid til. Det har vi 12 Oversigt over Forælder s virksomhed 14 Enlige men mange 16 Man skal bede pænt, også selvom man har lyst til at råbe 18 Tilskud Når man driver et vellykket kollegium, så kan man drive det vidt. Eksempelvis til et mere. 22 Repræsentantskabets medlemmer, protektor, frivillige medarbejdere, ansatte og bestyrelsen 24 Forælder s fundats 2

4 Forælder

5 Det går desværre alt, alt for godt for Forælder. 4

6 Siden Forælder for et par år siden besluttede at skifte både navn, adfærd og adresse og blive en mere offensiv aktør indenfor vores specialområde af social-rådgivning end vi var, dengang vi lystrede Boligfonden, så har søgningen til vores tjenester kun gået en vej. Op. Fremgang. Fyldte huse. Faktisk i en sådan grad, at Forælder i dag ofte har dage med dobbelt så mange henvendelser som for bare et år siden. En næsten overvældende fremgang og forvandling der gør os både glade og stolte. Men ikke et faktum der efterlader begejstringen udelt. For mens egen fremgang skam er glædelig nok, så fortæller den også, at i dagens samfund er der en uendelig masse enlige forældre med et behov for støtte og rådgivning. Et behov som langt overskrider de muligheder og ressourcer, som Forælder ligger inde med. Vi kan gøre vores. Og gerne lidt til. Men sandheden er, vi kan næppe gøre nok. Markedet er mægtigere end vores muligheder. Derfor er Forælder s fremadrettede mål også at arbejde ihærdigt, ikke bare for individet, men også for helheden. Assistere den enkelte enlige forælder, den person der er alene med børn, men også påvirke og rådgive system og samfund med debat og konstruktive forslag, således at vi kan lære af situationen. Ændre hvor vi i dag fejler. Samle op hvor vi i dag taber. En årsrapport skal summere op var Forælder s måske bedste år nogensinde. Desværre nok. Forælder

7 Resultatopgørelse 2011/ tkr / tkr. Indtægter Tilskud og arv Renter mv Huslejeindtægter Indtægter i alt Omkostninger ved fondens drift Til disposition før uddelinger mv Understøttelsesvirksomhed i alt Rådgivningsvirksomhed Henlæggelser (netto) Uddelinger mv i alt Resultat (før og efter skat) Trods finanskrisen har vi haft et godt år. Tak for tilliden. 6

8 2011/ tkr / tkr. Balance pr. 31. december AKTIVER Stamkapital Ejendomme Værdipapirer Likvide beholdninger Stamkapital i alt Disponibel kapital Værdipapirer Udlån Diverse tilgodehavender Likvide beholdninger Disponible aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER s kapital Stamkapital (bunden) Disponibel kapital s kapital i alt Langfristet gæld Kortfristet gæld Gæld og hensættelser i alt Passiver i alt Forælder

9 Som enlig forælder bliver man nemt lovløs. 8

10 Fordi man har fået et barn - eller måske flere børn - og sidenhen bliver skilt, så er man ikke nødvendigvis i en dårlig position. Tilværelsen kan sagtens fungere udenfor kernefamiliens rammer. Brud med konventioner gør os ikke automatisk nødstedte. Men ikke mindst blandt unge, enlige mødre og fædre ser man en tendens, der kalder på opmærksomhed. For selv om det praktiske, daglige liv måske hænger nogenlunde sammen, så er billedet ofte, at faglige og boglige ambitioner bliver sat på vågeblus hos de yngre enlige forældre. Enlig forsørger og krævende uddannelse er ikke en kombination der supplerer hinanden godt. Og her sniger samfundsperspektivet sig ind. Den enlige forælder med lyst til at uddanne sig til et bedre liv for sig selv og sit barn eller børnene, har rimeligvis ikke mange krav at gøre gældende overfor fællesskabet. Man er så at sige lovløs. Kan ikke forvente særbehandling fra samfundet, bare fordi man har sat børn i verden. Og sengen man ligger i, er da heller ikke redt af andre, så automatisk medynk lægges der heller ikke op til fra vores side. Men derfor kan vi godt gøre en aktiv indsats for, at mulighederne bliver bedre for de enlige forældre. Det er faktisk til fælles gavn og sund samfundsøkonomi ved siden af det medmenneskelige perspektiv. For at børn arver forældrenes ambitioner, det ved vi. Hvad vi måske glemmer er, at samfundet derefter arver børnenes evner eller mangel på samme, når de engang er voksne og gerne skulle kunne falde ind og bidrage til fælleskabet. Det koster simpelthen dyrt at efterlade børn i uambitiøse rammer. Her prøver Forælder at gøre en forskel. Forælder

11 Alt det kommunerne ikke har tid til. Det har vi. 10

12 Det gælder om at undgå at blive en sag og en klient. Det handler om at få et liv til at blive vellykket. Her er kommunernes vinger ofte stækket. Antal og ressourcer står ikke mål med velmenende intentioner, og så ender den der søger lidt hjælp, råd og assistance nemt som en brik i systemet; også selv om det er lutter søde mennesker, der sidder på begge sider af bordet. System og næstekærlighed kan sagtens trives sammen, men tiden afsat til formålet lægger naturlige bånd. Her prøver Forælder at gå anderledes til værks. Vi er frie fugle og lever på gavmilde donorers nåde, derfor kan vi også tillade at indrette os, så vi kan insistere på, at der er den tid personen kræver, og ikke den tid systemet kræver. Det giver os mulighed for at arbejde mere i dybden med hver enkelt enlig forsørger, og ofte har det den glædelige effekt, at problemstillingen bliver mødt, drøftet, analyseret og løst - og derefter kan livet forhåbentlig gå videre af sig selv. Nu i forbedret udgave. Sådanne vilkår har kommunerne ikke altid. Men det har vi. Og det kommer der mange gode skæbner ud af. Forælder

13 12

14 Oversigt - over Forælder s virksomhed Rådgivningskontoret har 2 fuldtidsansatte socialrådgivere, 1 sekretær, 1 regnskabsmedarbejder samt 5 frivillige medarbejdere. Der ydes råd og vejledning til alle, der er alene med børn, med sigte på familiens samlede sociale situation. Ring og book en tid. Førstehjælpslejlighederne er møblerede (flest) lejligheder, vi fremlejer ud for ½-1 år som en akut foranstaltning. De ligger i København og omegnskommunerne hertil. 17 frivillige medarbejdere passer disse lejligheder. Kollegiet ligger på Frederiksberg. Det er et gammelt hus i en lukket have på en lukket vej. Huset har 13 små lejligheder samt fællesrum til enlige forsørgere, der er i gang med en uddannelse. Hellerup Krisecenter er for kvinder (med eller uden børn), der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Spørgsmål vedrørende eventuel indflytning rettes direkte til krisecentret. Telefon Stormfulde Højder er et hus beliggende i en granplantage udenfor København. Stedet bruges som udflugtsmål for børn. Uddannelseslegater. Forælder administrerer uddannelseslegater til enlige mødre og fædre fra Børjessons legat, Maren Beiers Mindefond og Lis Møllers Mindelegat. Vi har endvidere mulighed for at indstille et antal ansøgere til Krista og Viggo Petersens Fond. I samarbejde med Egmont kan vi yde støtte til betaling af efterskoleophold. Lån og legater i øvrigt. Forælder har i mindre omfang mulighed for at yde lån og legater i forbindelse med etablering i egen lejlighed, hvor der ikke kan ydes hjælp fra det offentlige. I samarbejde med andre fonde ydes legater til jul og sommerferie. Rådgivning ved psykolog og familieterapeut. Ved behov har vi mulighed for at henvise til op til 15 timers samtale. Meget begrænset egenbetaling. Forælder

15 Enlige, men mange. 14

16 I vores virke holder klichéen om, at ikke to behov er ens. Derfor har Forælder heller ikke en fast manual eller nøje planlagte fremgangsmåder med præfabrikerede løsningsforslag. Vi lytter før vi anbefaler. Og et samarbejde starter ikke med at udfylde nogen standardformular. Som sådan er vores kontor også et åbent landskab, hvor den enlige forsørger kan drøfte sine udfordringer med kompetente folk i diskrete omgivelser. Få gang i en sparring. Få peget på muligheder, som måske kan være svære selv at se, når man er havnet i en rille, hvor fremgang ikke ligger lige for. Nogle har brug for et stipendium, andre bare en god snak. Nogle mangler tag over hovedet, andre har brug for et juridisk overblik, nogle søger en sidemand til, når dialogen med kommunen skal føres. Andre igen søger at rede tråde ud og få overblik over uddannelsesmuligheder. Vi stiller op og hjælper, det bedste vi har lært. Med individet i fokus. Forælder

17 Man skal bede pænt, også selv når man har lyst til at råbe. 16

18 Forælder s arbejde er fuldstændig afhængigt af venlig støtte fra fonde, institutioner og privatpersoner. Gerningen fordres af gavmildhed. Vi har mange at takke, og vi lægger stor vægt på aldrig at tage selv trofaste støtter for givet. Enhver bidragyder og ethvert beløb gør indtryk og gør forskel. Og samtidig er vi i den situation, at når søgningen fra by og samfund mod Forælder s ydelser tager fart, som vi har oplevet det det sidste år, så er emnet penge og midler en endnu mere afgørende faktor. Vi ønsker at vokse i takt med behovet, men strengt taget er det ikke noget vi selv bestemmer. Det bestemmer den kontante velvillighed, man kan gå i byen og opsøge. Vi skriver til mange, vi beder pænt, men bag den beherskede tone må opråbet gerne høres. Der er brug for Forælder, statistikken har argumenterne. Vi ønsker at både holde trit og holde budget. Vi ønsker at gøre mere, derfor anmoder vi om mere. På forhånd tak. Forælder

19 Tilskud 2011 Kroner Anonyme Arnstedske, Det Arnstedske Familiefond Augustinus, Lis 500 Ballerup Kommune ( 18-midler) Bethlehem, Børnehjemmet Bethlehems Fond Bing, Otto og Gerda Bings Mindelegat Brøndby Kommune ( 18-midler) Buch, Tove Buntzen, Enkefru Juliane Buntzens Mindelegat Buy Aid Dahl-Sørensen, Kirsten 500 Danielsen, Aase og Ejnar Danielsens Fond Danske Banks Fond Diverse bidrag Egmont (efterskoleophold) Evers, William og Hugo Evers Fond Faltum, Ulla 500 FLS industries Fogh, Bente Hyldahl Fogh, Hanne Fogh, Jesper Hyldal Fogh, Mads Hyldal Fogh, Peter Fogh, Søren og Suzanne Foss A/S Frederiksberg Kommune ( 18-midler) Frederiksberg Kommune HMS Fond Hannes Fond Hvidovre Kommune ( 18-midler) Justesen, Asta og Jul. P. Justesens Fond Karin grevinde af Rosenborg 500 Kjærsgård, Charlotte Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond Kong Frederik d. VII s Stiftelse Kontorindvielse Kurrild-Klitgaard, Camilla Cathrine Københavns Kommune ( 18-midler) Laursen, Virginia Raynolds Lions Club Hedeland Louis-Hansen, Aage & Johanne Louis-Hansens Fond Lorenzen, Helene Lyngby-Tårbæk Kommune ( 18-milder) Lægeforeningens Boligers Fond Madsen, Inger Steen 500 Margrethegårdens Legat Metro-Schrøder Müller, I.F. Lemvigh Müllers Fond

20 Møller, Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond Møller, Niels Erik Obel, Det Obelske Familie Fond Obel, Lykke 500 Olufsen, Kirsten (julelegat) Petersen, Krista og Viggo Petersens Fond Piczenik, Malou Rudersdal Kommune ( 18-midler) Rønhof, Charlotte 500 Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond Skov, Kamma Socialministeriet - LOTFRI Socialministeriet - PUF Sørensen, Lis - koncert Varelotteriet Wedell-Wedellsborg, Elisabeth Vemmetofte Kloster Weng, Hanne Willemoes, Regitze Witmeur, Læge Olaf Wodschow, Karin Tilskud søgt direkte til klienter Tømrermester Axel Kastrup-Nielsen og hustru Eva Kastrup-Nielsens Mindefond: 9 enlige forsørgere med 12 børn har efter indstilling modtaget i alt kr Krista og Viggo Petersens Fond: 42 enlige forsørgere indstillet til uddannelseslegat. Den Danske Frimurerorden: 10 julekurve Lions Hedeland: 10 julekurve Egmontfonden: 36 familier har efter indstilling modtaget ferie-, jule, og/eller etableringslegat for i alt kr ,50 Virum Rotary Klub, Ønsketræet: 10 familier fik efter indstilling julegaver i år Heirich og Laurine Jessens Fond: 5 enlige forsørgere med 9 børn har efter indstilling modtaget kr Børnelegatet af 1976: Virginiavejs beboere fik kr til en ferieuge på Bornholm + 4 enlige forsørgere og deres børn modtog ferielegat. Støtte kan være andet end penge. Tak til følgende for deres bidrag og den glæde de skabte. Hoist Technology Denmark for skønhedspleje Lea m.fl. for tøj Randi for hårklip Slikbussen i Helsingør for slikposer TV-3 for videofilm BUSTER Københavns Internationale Filmfestival for Børn og Unge for fribilletter Forælder

21 Når man driver et vellykket kollegium, så kan man drive det vidt. Eksempelvis til et mere. 20

22 Forælder har siden 1983 drevet et kollegium på Virginiavej Frederiksberg, hvor enlige forældre kan bo på favorable vilkår, mens de passer deres studie. Huset er populært og ordningen en succes. Den bekræfter, at får man ro om sine rammer, så er det nemmere at holde fokus på sine ambitioner. En god seng og et godt studie har nok umiddelbart mere med hinanden at gøre, end vi aner. Erfaringerne på Virginiavej har givet os mod på mere, således at vi kan få endnu flere enlige forældre flyttet fra et liv uden vej til et liv med mere viden og meget mere perspektiv. Vores kollegiums boliger er små og forholdsvis spartanske. Men de har alle udsigt til et bedre liv. Forælder

23 Repræsentantskabets medlemmer Elsa Andreassen Jesper Gad Andresen Dorthe Arnoldi Lis Augustinus Line Barfod Nina Berrig Lise Bouet Knud Brandenborg Lone Brandenborg Ulla Britta Buch Ville Budtz Rachel Bæklund Frede Christensen Anja Cordes Henrik Dahl Kirsten Dahl-Sørensen Marie Dalsgaard Lene Fiorini Tove Flygare Bente Hyldahl Fogh Søren Friis Stefan Herman Caroline Heering Jørgen Hertling Jane Hvidt Poul Erik Høyer Marianne Jelved Henning Bolt Jørgensen Jette Jørgensen Vibeke Jørgensen Preben Erik Nielsen Karin af Rosenborg Naser Khader Niels Holst Kjærsgård Lis Kjærulff Anne Pram Kjølbye Birte Klovborg Connie Kruckow Carsten Kaag Tove Kaag Paul Lind Inger Steen Madsen Birgit Meister Knud Munch Niels Erik Møller Lars Perch Nielsen Lise Nørgaard Christen Obel Lykke Obel Gerda Colberg Pedersen Birthe Philip Margrethe Pump Tina Richter Charlotte Rønholt Lise Svanholm Pernille Skov Svanholm Hanne Thomsen Ib Thyregod Hanne Weng Marianne Willumsen Line Aarsland Medarbejdere Ellen Hansen, leder og socialrådgiver Katharina Vid, sekretær Pia Sauer, regnskab Majbrit Thomassen, socialrådgiver Medarbejdere tilknyttet projektet i Veksø Bjørn Engtorp Liv Ljungar Praktisk medarbejder Gunnar Kristoffersen 22

24 Frivillige medarbejdere Elsa Andreassen, Charlottenlund Nina Berrig, Vallensbæk Tine Brandt, Tåstrup Anni D Artibele, København Birgitte Elle, Vedbæk Annette Gottlieb, Frederiksberg Yvonne Harder, Rødovre Annemarie Helligsøe, Frederiksberg Bente Hytoft, Birkerød Hanne Johansen, København Christine Lequime, København Ellen Lequime, København Jessie Mejborn, Albertslund Lis Engel Møller, Holte Jytte og Eric Nielsen, København Marianne Olsen, Hedehusene Birgitte Raaschou-Nielsen, Holte Merete Vexby, København Bestyrelse Lene Fiorini, St. Kongensgade 118, 4.th., 1264 København K, formand Lise Bouet, Lindegårdsvej 51, 1., 2920 Charlottenlund, næstformand Lars Perch Nielsen, kasserer Lis Augustinus Carsten Kaag Marianne Jelved Margrethe Pump Pernille Skov Svanholm Line Aarsland Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Forælder

25 Fundatsen 1 Navn og hjemsted s navn er Forælder. s hjemsted er Københavns Kommune. blev stiftet den 24. maj 1966 under navnet Boligfonden for enlige mødre 2 Formål s formål er i trangstilfælde at yde støtte til enlige forsørgere, især til løsning af deres boligproblem. Støtte kan endvidere ydes til uddannelse samt på andre områder med det formål at hjælpe enlige forsørgere igennem særligt kritiske perioder. Støttens art og omfang, til hvem støtte skal ydes, afgøres endeligt af bestyrelsen. s støtte må ikke antage karakter af varig hjælp, ligesom støtte ikke kan ydes, når hjælpen kan eller skal dækkes af offentlige midler. kan gennem sine midler drive rådgivningskontor og etablere nødhjælpslejligheder til anvendelse for enlige forsørgere efter regler, der nærmere fastsættes af bestyrelsen, ligesom fonden yder støtte til den selvejende institution Boligfondens Hjælpecenter og andre nødhjælpsherberger og legatboliger, oprettet under fonden. 3 Ledelse ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som vælges af fondens repræsentantskab. Et af bestyrelsesmedlemmerne skal desuden efter indstilling fra repræsentantskabet godkendes af fondsmyndigheden. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen. I tilfælde af afgang af bestyrelsesmedlemmer inden udløbet af den 3-årige periode kan bestyrelsen supplere sig med nye medlemmer for perioden indtil næste ordinære årsmøde. Hvert år afgår 3 af bestyrelsens medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende. Over bestyrelsesmøderne føres et referat, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 4 Tegningsberettigelse tegnes af formanden eller næstformanden i forening med kassereren eller to andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af formand eller næstformand i forening med 4 andre bestyrelsesmedlemmer. 24

26 s formål er at yde støtte til dem, der er alene med børn til bl.a. uddannelse og bolig. Forælder

27 5 Ansættelse mv Bestyrelsen kan, såfremt fondens virksomhed nødvendiggør det, ansætte ulønnet medhjælp, ligesom bestyrelsen skal være bemyndiget til at afholde nødvendige udgifter i forbindelse med administrationen af fondens virksomhed. Bestyrelsen kan nedsætte særlige arbejdsudvalg til forberedelse og løsning af specielle opgaver. Endvidere kan bestyrelsen træffe beslutning om nedsættelse af lokalkomitéer. For lokalkomitéer udarbejder bestyrelsen vedtægter for disses virksomhed. 6 Repræsentantskab har et repræsentantskab bestående af indtil 75 medlemmer med interesse for fondens arbejde. Nye medlemmer til repræsentantskabet vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan indstille kandidater til valg til repræsentantskabet. Valg af nye repræsentantskabsmedlemmer foretages på hvert ordinært årsmøde. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen, ligesom det af bestyrelsen udarbejdede årsregnskab med tilhørende dispositioner skal være godkendt af repræsentantskabet, forinden bestyrelsen indsender det til fondsmyndigheden. 7 Årsmøde Under ledelse af fondens bestyrelse afholdes hvert år i maj måned ordinært årsmøde. Indkaldelse af repræsentantskabets medlemmer sker ved bestyrelsesformandens foranstaltning med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse. Dagsorden for årsmødet skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af beretning for fondens virksomhed. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 4. Eventuelt valg af medlemmer til repræsentantskabet. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. 8 Uddelinger Uddeling af anvendelse af fondens driftsmidler, herunder lånebevillinger, jfr. 2, træffes efter bestyrelsens nærmere beslutninger. 9 Kapital s stamkapital er pr. 31. marts 1986 fastsat til kr , som foreligger i obligationer. s midler kan efter bestyrelsens beslutning anbringes i fast ejendom, når formålet med erhvervelsen tjener fondens vedtægtsmæssige formål eller er lokaler til fondens administration. Endvidere i værdipapirer i overensstemmelse med de af Justitsministeriet til enhver tid fastsatte regler herom og som indskud i pengeinstitut. 26

28 Værdipapirer og kontante midler skal være anbragt i en af Justitsministeriet godkendt forvaltningsafdeling. Ved erhvervelse af fast ejendom skal der på denne tinglyses deklaration om, at der ikke kan rådes over ejendommen ved salg eller pantsætning eller på anden måde uden tilladelse fra fondsmyndigheden. 10 Tilskud og midlers anvendelse kan tilvejebringe midler ved tilskud, afholdelse af lotteri, bidrag fra private fonde, institutioner eller organisationer samt privatpersoner. kan modtage arv eller gaver. Sådanne tilskud mv. kan ikke uddeles, medmindre tilskudsgiver eller arvelader har bestemt, at aktiverne må anvendes til uddeling eller for så vidt angår lotterier, hvis bestyrelsen træffer sådan bestemmelse, jfr. i det hele fondslovens 9, stk. 1, nr Revision og regnskab s regnskab revideres af den på årsmødet valgte revisor, der skal være statsautoriseret. s regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Omlægningsåret er Det af bestyrelsen udarbejdede og af revisor reviderede og påtegnede regnskab forelægges på det ordinære årsmøde. 12 Vedtægtsændringer og fondens opløsning Ændringer af fondens vedtægt kan besluttes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen, når forslag herom er optaget på dagsordenen, og 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Samme regler gælder ved fondens opløsning. Forslagene skal endvidere godkendes af Justitsministeriet. Er det med Justitsministeriets samtykke vedtaget at opløse fonden, tager repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen bestemmelse om anvendelse af fondens midler i almennyttigt og med fondens formål beslægtet øjemed. Vedtægtsændringer og opløsning af fonden kræver endvidere fondsmyndighedens tiltrædelse. Således enstemmigt vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. oktober 1986, og med ændringer af oktober 1988, april 1991, oktober 1996 samt maj 2010 efter forhandling med fondsmyndigheden. Ændringerne er foretaget på grund af navneændring ( 1), der er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 27. maj Forælder

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

ÅRSBERETNING // 2013

ÅRSBERETNING // 2013 ÅRSBERETNING // 2013 KNUD HØJGAARDS FOND FONDEN ER STIFTET I 1944 - af civilingeniør Knud Højgaard. Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 09 31. maj 2012 ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 FREMTIDENS KOLLEGER NY FORSKNING OM STUDE- RENDES

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere