Forælder Fonden Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forælder Fonden Årsberetning 2013"

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 Ikke et ondt ord om skilsmisser. Bare en masse alvorsord om konsekvenserne for børn. Selvom dagligt beskæftiger sig med den ofte høje menneskelige pris på skilsmisser, og konsekvensen af forhold der går i opløsning så er det ikke vores opgave at bruge hverken løftede pegefingre eller moralprædikener. I så fald var man også i færd med at lægge sig ud med fire ud af ti danskere, der går til alteret sammen. For 40% af alle ægteskaber ender med skilsmisse. Med andre ord - mennesker mødes og mennesker skilles. I s verden vælger vi at se slutningen af ethvert forhold som begyndelsen på noget forhåbentligt bedre, og det som ikke kan stå, har vel også bedre af at falde? Selv samme afslappede holdning har vi dog ikke på et enkelt område: Barnets tarv. Vi ved, at børn der lever med en enlig forælder får tyndere skjold og bliver mere udsatte. Risikoen for at klare sig dårligere i skolen, socialt og generelt i tilværelsen, er alarmerende stigende, når man kommer fra et hjem, hvor én i stedet for to voksne står for husholdet og opdragelsen. Her sætter ind med alt, hvad vi har. Til alle som måtte have lyst til en hjælpende hånd. Vi skelner ikke mellem, om den enlige forælder kommer fra trange kår eller fra gode vilkår. Vi hæfter os blot ved, at det er en stor opgave at være enlig forsørger. Råd og vejledning kan være en nyttig vejviser. Som sagt, vi støtter med det vi har og kan. Nogen gange med en bolig, andre gange med et legat, andre gange igen med assistance gennem et ofte snørklet offentligt system. er til for alle der er: Alene med børn. 2

3 Alene med børn betyder ofte, at mor og far kun har grundskolen som baggrund. Dette smitter af på børnenes motivation og lyst til at tage sig en uddannelse. Her prøver vi at hjælpe. 20 Der er en verden til forskel

4 Resultatopgørelse 2013 / tkr / tkr. Indtægter Tilskud og arv Huslejeindtægter Øvrige indtægter Finansielle poster, netto Omkostninger vedrørende fondens drift Trykning af årsberetning Revision og regnskabsassistance Til disposition før uddelinger mv I henhold til fondens vedtægter er anvendt følgende beløb: Understøttelsesvirksomhed Rådgivningsvirksomhed Uddelinger ialt Årets resultat ( ) / tkr / tkr Ejendomme Anlægsaktiver Værdipapirer Likvide beholdninger Mellemregning med disponible aktiver ( ) (2.628) Omsætningsaktiver Bundne aktiver Værdipapirer Indskud og deposita Udlån Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger Mellemregning med bundne aktiver Omsætningsaktiver Disponible aktiver Aktiver Vi giver altid vores overskud videre til dem, der er alene med børn Bunden kapital Disponibel kapital Fondskapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

5 Telefonen ringer hos som aldrig nogensinde før. Og med samme iver, ringer vi med indsamlingsklokken. Faktisk kan vi ikke få øje på loftet over behovet. Men at dømme ud fra den nærmest eksplosive udvikling af søgninger som oplever, med mere end en tredobling af henvendelser på blot få år, så mener vi at kunne sige, at vi opererer indenfor et område, hvor behovet både er enormt - og stigende. Ord der tåler gentagelse. For kombinationen af enormt og stigende, det burde få alarmklokker til at ringe, al den stund at man derved har retning mod det på sigt uoverskuelige. Sandt er det i hvert fald, at vi lever i tid, hvor stadig flere enlige forsørgere føler sig rådvilde og står med udfordringer, der virker lidt adresseløse. For hvor går man hen med problemer, der falder udenfor gængse sociallove? Resultatet bliver, at mange enlige er udfordrede men også lidt lovløse. Forstået således, at de har brug for hjælp, men at de ikke har krav på hjælp. Og netop indenfor den snitflade har mange opkald. Vi kan se på tal, at flere og flere bliver enlige forældre. Og vi kan se, at for børnene betyder det, at de nemt falder et trin eller to ned på den sociale trappestige. Det er nemmere at motivere et barn til at gøre noget fagligt med sit liv, når man er to voksne, end når man er en. For den enlige forsørger fylder de praktiske gøremål i hverdagen simpelthen så meget, at hverken den voksne eller junior giver uddannelse plads eller prioritet. Naturligvis en grov generalisering, men ikke desto mindre et billede vi ser igen og igen. Hvilket igen gør, at et tiltagende samfundsproblem ligger på lur. Heldigvis møder meget velvillighed fra gavmilde folk og fonde, som lytter og støtter. Dem er vi evigt taknemmelige. Men opråbet fortsætter vi med. For midler mangler. Til at gøre endnu mere. 8

6 kan give enlige med børn et skub. Mod et liv med mere uddannelse - eller bare med mere retning. Den kortsigtede hjælp kan være god nok. Og ofte er det nogen som står med et akut problem, som henvender sig til os. Men vores største fokus vil altid være, at forsøge at give enlige med børn en vej og et perspektiv på en mere helstøbt tilværelse. På den måde afviser vi ikke, sagt med et skævt smil, at vi som hedder nogle gange selv kan lyde som en forælder. For vi søger den overordnede, langsigtede løsning. Snusfornuft er i hvert fald ikke et ord, vi kimser ad. Vi stiller krav om, at viljen til forandring skal være der hos den enkelte. Og derefter forsøger vi i samarbejde at skabe vilkår, således at eksempelvis hjem med dårlige forudsætninger og traditioner for akademiske løbebaner, eller hjem hvor man ikke har fuldt overblik over hvilke faglige muligheder der er derude, de får den bedste assistance. Ensidig hjælp tror vi ikke lige så meget på som på gensidigt samarbejde. Den enlige og os i mellem. Arbejdsformen hos har således mere præg af, at vi indgår i fælles projekter med de enlige forældre, fremfor at sidde fast bag skranker som svundne tiders socialrådgivere. Alene med børn men ikke alene med opgaven. 10

7 Alene med børn - betyder ofte, at børnene vokser op med forældre uden arbejde. Her prøver vi at hjælpe. 12 Der er en verden til forskel

8 Kald det social hjælp. Men der findes et ord der nok dækker bedre: Sparringspartner. Det nemmeste er at ringe til os. Mange gør det, men vi forsøger alligevel at svare prompte. Om ikke andet, så med tilbud om at ringe tilbage. Vi sætter desuden en ære i, og en organisation sammen, således, at der er tid til at føre samtalen. Hastværk gør socialhjælp til gætteværk. For lærer vi ikke hinanden ordentligt at kende, så går vi bare standardløsningens ærinde. At mange enlige forældre, efter de har benyttet os, kalder os for deres sparringspartner tager vi som et kompliment og som en dejlig bekræftelse på, at det vi skal gøre, skal vi gøre sammen. Og hvis vi efterfølgende også må lære af dig, høre om dine erfaringer med vores ydelser, om hjælpen du fik også fik skabt en forandring i dit liv, så vi derved kan bruge enhver sag til at fremme kvaliteten af vores arbejde så har vi bare skabt en nyttig alliance. 14

9 Kollegiehuse for f littige folk. Man skal være varsom med at udråbe sig selv til markedsleder. Hellere, at andre gør det. Så hos siger vi ikke, at vi har positionen men vi flager dog gerne intentionen. Og på et bestemt område er vi kommet langt, og agter at fortsætte med at forsøge at sætte nye standarder: Kollegiehuse. driver i dag et kollegiehus for enlige forældre. Et sted hvor vi giver tag over hovedet til alle, der stålsat ønsker at tage sig en uddannelse samtidigt med, at de er enlige forsørgere. Et travlt liv, hvor vi kan bidrage med rammer der giver ro til bøgerne og leg til børnene. I skrivende stund er vi desuden langt med kollegiehus nummer to. Igen kun muligt, fordi vi møder en næsten hjerteskærende generøsitet fra ildsjæle og storsindende fonde. Den overordnede tanke er at forsøge at lægge barren højere end det normen tidligere har været. Forsøge at skabe en endnu mere tidssvarende effekt med kollegiehuse. Vi tror, at bygger man kvalitetskollegiehuse, placerer dem centralt og med gennemtænkte faciliteter, gør det til steder, hvor man hæver niveauet, men også hæver adgangskravet og med mild røst forlanger, vilje for husly og engagement for fællesskabet, så vinder alle. Beboerne, byen, samfundet og os der støtter sagen. Interessant er det ihvertfald at opleve en bred tilslutning til tanken om, at vi med ny tilgang til kollegiehuse måske kan gøre gavn på flere fronter. Hjælpe arbejdsmarkedet, aflaste socialydelser og motivere unge. Et emne vi meget gerne taler mere om. 16

10 Tilskud 2013 Kroner Private tilskud Andersen, Lars Erik Andersens Familiefond Arnstedske, Det Arnstedske Familiefond Augustinus Bikubenfonden Buntzen, Enkefru Juliane Buntzens Mindelegat Buy Aid Collstrop, Grosserer A. Collstrop og søns Mindelegat Danielsens Fond, Aase og Ejnar Danske Banks Fond Evers, William og Hugo Evers Fond FLSmidth og Co. A/S Gavefond (FLS industries) Foss A/S Hannes Fond Harder, Georg & Johanne Harders Legat Hempel Husmann, Ernst og Vibeke Husmans fond ILS Laboratories Scandinavia Aps Justesen, Asta og Jul. P. Justesens Fond Kastrup-Nielsen, Tømrermester Axel Kastrup-Nielsen & Hustru Eva Kastrup-Nielsens Mindefond Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond Kong Frederik d. VII s Stiftelse Lauritzen Louis-Hansen, Aage & Johanne Louis-Hansens Fond Margrethegårdens Legat Metro-Schrøder Müller, I.F. Lemvigh Müllers Fond Møller, Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond Obel, Det Obelske Familie Fond Pedersen, Louis Pedersens Legat Petersen, Krista og Viggo Petersens Fond Privatpersoner, samlede bidrag Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond Skov, Henry og Mary skovs Fond Spies, Simon Spies Varelotteriet Vemmetofte Kloster I alt Private tilskud, øremærkede Arbejdsmarkedets Feriefond, sommerferiestøtte Børnelegatet af 1976, sommerferie for beboere på Virginiavej Frederiksberg, nye køkkener på Virginiavej Jessens Fond, Heinrich og Laurine, uddannelseslegater Kirk, Ole Kirks Fond, tilskud til efterskoleophold OAK Foundation LTD, socialrådgiver OAK Foundation LTD, bygherrerådgivning I alt Midler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Tips- og lottopuljen til frivillige sociale organisationer - LOTFRI Puljen til frivilligt socialt arbejde - PUF I alt tilskud, diverse kommuner Brøndby Kommune Ballerup Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Københavns Kommune Lyngby-Tårbæk Kommune Rudersdal Kommune I alt En fælles tak Det er noget ganske særligt at modtage bidrag til vores arbejde fra privatpersoner. Mange af jer har været trofaste støtter i mange år. Vi takker alle for at dele ud af jeres overskud og giver det videre til dem, der er alene med børn. Vi takker også alle fonde, virksomheder, kommuner og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for støtte, opbakning og tillid. Vi ser frem til samarbejdet i Tilskud søgt direkte til forældre og børn Tømrermester Axel Kastrup-Nielsen & Hustru Eva Kastrup-Nielsens Mindefond: 9 enlige forsørgere med 15 børn har efter indstilling modtaget kr Krista & Viggo Petersens Fond: 38 enlige forsørgere indstillet til uddannelseslegat Lions Club Hedeland: 10 julekurve Frimurerne: 15 julekurve Virum Rotary Klub, Ønsketræet: 14 familier fik efter indstilling julegaver i år Heinrich & Laurine Jessens Fond: 1 familie med 1 barn fik efter indstilling kr Arbejdsmarkedets Feriefond: 20 familier med 37 børn kom på ferieophold til kr Støtte kan være andet end penge Tak til følgende for deres bidrag og den glæde de skabte Camilla Bograd for tøjindsamling Rachel Röst for bøger Erik Vølund fra Forlaget Jurainformation for lovsamlinger og konference Slikbussen i Helsingør for slikposer BUSTER Københavns internationale filmfestival for børn og unge for fribilletter Den Blå Planet for fribilletter 18

11 Alene med børn betyder ofte, at man skruer ned for egne ambitioner når det gælder om at tage en akademisk uddannelse. Her prøver vi at hjælpe. 12 Der er en verden til forskel

12 Frivillige medarbejdere Repræsentantskabets medlemmer Elsa Andreassen Jesper Gad Andresen Dorthe Arnoldi Lis Augustinus Majbrit Augustinus Line Barfod Nina Berrig Lise Bouet Knud Brandenborg Lone Brandenborg Ulla Britta Buch Ville Budtz Frede Christensen Anja Cordes Henrik Dahl Marie Dalsgaard Lene Fiorini Tove Flygare Bente Hyldahl Fogh Søren Friis Ellen Hansen Stefan Herman Caroline Heering Jørgen Hertling Jane Hvidt Poul Erik Høyer Marianne Jelved Henning Bolt Jørgensen Jette Jørgensen Vibeke Jørgensen Preben Erik Nielsen Karin af Rosenborg Niels Holst Kjærsgård Anne Pram Kjølbye Birthe Klovborg Connie Kruckow Carsten Kaag Inger Steen Madsen Birgit Meister Knud Munch Niels Erik Møller Lars Perch Nielsen Lise Nørgaard Christen Obel Lykke Obel Birthe Philip Margrethe Pump Tina Richter Charlotte Rønholt Lise Svanholm Pernille Skov Svanholm Hanne Thomsen Ib Thyregod Kristina Treschow Hanne Weng Marianne Willumsen Line Aarsland Elsa Andreassen, Charlottenlund Nina Berrig, Vallensbæk Helena Bever-Gimsing, Charlottenlund Camilla Bograd, Charlottenlund Tine Brandt, Taastrup Ville Budtz, København Kirsten Bragh, København Anne Birgitte Clausen, Borup Anni D Artibale, Kastrup Marie-Louise Dalsgaard Ullerup, København Birgitte Elle, Vedbæk Annette Gottlieb, Frederiksberg Hanne Halbye, Vedbæk Ellen Hansen, København Yvonne Harder, Hvidovre Bestyrelse Lene Fiorini, St. Kongensgade 118, 4.th., 1264 København K, formand Lise Bouet, Lindegårdsvej 51, 1., 2920 Charlottenlund, næstformand Lars Perch Nielsen, kasserer Majbrit Augustinus Carsten Kaag Margrete Pump Pernille Skov Svanholm Line Aarsland Bente Hytoft, Birkerød Jonatan Wendel Jessen, København Pia Agerlund Johannessen, København Hanne Johansen, København Linda Jørgensen, Hvidovre Susanne Lernø, Charlottenlund Ellen Lequime, København Jacob Christian Møller, København Lis Engel Møller, Holte Jytte & Eric Nielsen, København Marianne Olsen, Taastrup Annie Ramm, København Birgitte Raaschou-Nielsen, Holte Merete Vexby, København Medarbejdere Protektor Kristine Sørensen, leder Rikke Bohlbro Christiansen, socialrådgiver Ea Holst, socialrådgiver deltid Majbrit Thomassen, socialrådgiver Pia Sauer, regnskab Katharina Vid, sekretær Liv Ljungar, projektleder, Stormfulde Højder Bjørn Engtorp, bestyrer Mette Kjeldgaard, vicevært Virginiavej Gunnar Kristoffersen, praktisk medarbejder Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte 22

13 Oversigt over s virksomhed Rådgivningskontoret har 1 leder, 2 fuldtidsansatte socialrådgivere, 1 sekretær, 1 regnskabsmedarbejder samt 8 frivillige medarbejdere. Der ydes råd og vejledning til alle, der er alene med børn, med sigte på familiens samlede sociale situation. Ring og book en tid. Førstehjælpslejlighederne er møblerede lejligheder som vi fremlejer ud for ½-1 år som en midlertidig løsning. De ligger i København og omegnskommunerne hertil. 13 frivillige medarbejdere passer disse lejligheder. Kollegiet ligger på Frederiksberg. Det er et gammelt hus i en lukket have på en lukket vej. Huset har 13 små lejligheder samt fællesrum til enlige forsørgere, der er i gang med en uddannelse. Hellerup Krisecenter er for kvinder (med eller uden børn), der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Spørgsmål vedrørende eventuel indflytning rettes direkte til krisecentret. Telefon Stormfulde Højder er et hus beliggende i en granplantage udenfor København. Stedet bruges som udflugtsmål for børn. Uddannelseslegater administreres og uddeles af til enlige mødre og fædre fra Børjessons legat, Maren Beiers Mindefond og Lis Møllers Mindelegat. Vi har endvidere mulighed for at indstille et antal ansøgere til Krista og Viggo Petersens Fond. Lån og legater ydes i mindre omfang eksempelvis i forbindelse med etablering i egen lejlighed, til jul eller sommerferie, når der ikke kan ydes hjælp fra det offentlige. Rådgivning ved psykolog og familieterapeut. Ved behov har vi mulighed for at henvise til op til 15 timers samtale. Meget begrænset egenbetaling. Juridisk og økonomisk rådgivning. Frivillige jurister med viden og erfaring på det familieretslige område og økonomiske rådgivere er tilknyttet. Enlige forældre kan tilbydes specifik rådgivning om juridiske og økonomiske forhold. Fundatsen 1 Navn og hjemsted s navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. blev stiftet den 24. maj 1966 under navnet Boligfonden for enlige mødre 2 Formål s formål er i trangstilfælde at yde støtte til enlige forsørgere, især til løsning af deres boligproblem. Støtte kan endvidere ydes til uddannelse samt på andre områder med det formål at hjælpe enlige forsørgere igennem særligt kritiske perioder. Støttens art og omfang, til hvem støtte skal ydes, afgøres endeligt af bestyrelsen. s støtte må ikke antage karakter af varig hjælp, ligesom støtte ikke kan ydes, når hjælpen kan eller skal dækkes af offentlige midler. kan gennem sine midler drive rådgivningskontor og etablere nødhjælpslejligheder til anvendelse for enlige forsørgere efter regler, der nærmere fastsættes af bestyrelsen, ligesom fonden yder støtte til den selvejende institution Hellerup Krisecenter og andre nødhjælpsherberger og legatboliger, oprettet under fonden. 3 Ledelse ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som vælges af fondens repræsentantskab. Et af bestyrelsesmedlemmerne skal desuden efter indstilling fra repræsentantskabet godkendes af fondsmyndigheden. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen. I tilfælde af afgang af bestyrelsesmedlemmer inden udløbet af den 3-årige periode kan bestyrelsen supplere sig med nye medlemmer for perioden indtil næste ordinære årsmøde. Hvert år afgår 3 af bestyrelsens medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende. Over bestyrelsesmøderne føres et referat, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 4 Tegningsberettigelse tegnes af formanden eller næstformanden i forening med kassereren eller to andre bestyrelses-medlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af formand eller næstformand i forening med 4 andre bestyrelsesmedlemmer. 5 Ansættelse mv Bestyrelsen kan, såfremt fondens virksomhed nødvendiggør det, ansætte ulønnet medhjælp, ligesom bestyrelsen skal være bemyndiget til at afholde nødvendige udgifter i forbindelse med administrationen af fondens virksomhed. Bestyrelsen kan nedsætte særlige arbejdsudvalg til forberedelse og løsning af specielle opgaver. Endvidere kan bestyrelsen træffe beslutning om nedsættelse af lokalkomitéer. For lokalkomitéer udarbejder bestyrelsen vedtægter for disses virksomhed. 24

14 6 Repræsentantskab har et repræsentantskab bestående af indtil 75 medlemmer med interesse for fondens arbejde. Nye medlemmer til repræsentantskabet vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan indstille kandidater til valg til repræsentantskabet. Valg af nye repræsentantskabsmedlemmer foretages på hvert ordinært årsmøde. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen, ligesom det af bestyrelsen udarbejdede årsregnskab med tilhørende dispositioner skal være godkendt af repræsentantskabet, forinden bestyrelsen indsender det til fondsmyndigheden. 7 Årsmøde Under ledelse af fondens bestyrelse afholdes hvert år i maj måned ordinært årsmøde. Indkaldelse af repræsentantskabets medlemmer sker ved bestyrelsesformandens foranstaltning med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse. Dagsorden for årsmødet skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af beretning for fondens virksomhed. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 4. Eventuelt valg af medlemmer til repræsentantskabet. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. fondens opløsning. Forslagene skal endvidere godkendes af Justitsministeriet. Er det med Justitsministeriets samtykke vedtaget at opløse fonden, tager repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen bestemmelse om anvendelse af fondens midler i almennyttigt og med fondens formål beslægtet øjemed. Vedtægtsændringer og opløsning af fonden kræver endvidere fondsmyndighedens tiltrædelse. Således enstemmigt vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. oktober 1986, og med ændringer af oktober 1988, april 1991, oktober 1996 samt maj 2010 efter forhandling med fondsmyndigheden. Ændringerne er foretaget på grund af navneændring ( 1), der er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 27. maj Uddelinger Uddeling af anvendelse af fondens driftsmidler, herunder lånebevillinger, jfr. 2, træffes efter bestyrel-sens nærmere beslutninger. 9 Kapital s stamkapital er pr. 31. marts 1986 fastsat til kr , som foreligger i obligationer. s midler kan efter bestyrelsens beslutning anbringes i fast ejendom, når formålet med er-hvervelsen tjener fondens vedtægtsmæssige formål eller er lokaler til fondens administration. Endvidere i værdipapirer i overensstemmelse med de af Justitsministeriet til enhver tid fastsatte regler herom og som indskud i pengeinstitut. Værdipapirer og kontante midler skal være anbragt i en af Justitsministeriet godkendt forvaltnings-afdeling. Ved erhvervelse af fast ejendom skal der på denne tinglyses deklaration om, at der ikke kan rådes over ejendommen ved salg eller pantsætning eller på anden måde uden tilladelse fra fondsmyndigheden. 10 Tilskud og midlers anvendelse kan tilvejebringe midler ved tilskud, afholdelse af lotteri, bidrag fra private fonde, institutioner eller organisationer samt privatpersoner. kan modtage arv eller gaver. Sådanne tilskud mv. kan ikke uddeles, medmindre tilskudsgiver eller arvelader har bestemt, at aktiverne må anvendes til uddeling eller for så vidt angår lotterier, hvis bestyrelsen træffer sådan bestemmelse, jfr. i det hele fondslovens 9, stk. 1, nr Revision og regnskab s regnskab revideres af den på årsmødet valgte revisor, der skal være statsautoriseret. s regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Omlægningsåret er Det af bestyrelsen udarbejdede og af revisor reviderede og påtegnede regnskab forelægges på det ordinære årsmøde. 12 Vedtægtsændringer og fondens opløsning Ændringer af fondens vedtægt kan besluttes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen, når forslag herom er optaget på dagsordenen, og 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Samme regler gælder ved 26

15 Rådgivningskontoret Åboulevard 5, 1635 København V Åbningstider: Mandag torsdag kl Fredag kl og 3. onsdag i måneden desuden kl Telefon: Fax: Husk det benyt det: Donationer kan indbetales til reg. nr kontonummer s fondsregisternr.: 7382 s CVR nr.:

Åbningstider: Mandag torsdag kl. 9-16. Fredag kl. 9-14. 1. og 3. onsdag i måneden til kl. 18.

Åbningstider: Mandag torsdag kl. 9-16. Fredag kl. 9-14. 1. og 3. onsdag i måneden til kl. 18. Forælder Rådgivningskontoret Åboulevard 5, 1635 København V Åbningstider: Mandag torsdag kl. 9-16. Fredag kl. 9-14. 1. og 3. onsdag i måneden til kl. 18. Telefon: 35 83 68 86. Fax: 35 83 88 02 mail@foraelderfonden.dk

Læs mere

Vanførefonden Årsberetning 2005/2006

Vanførefonden Årsberetning 2005/2006 Vanførefonden Årsberetning 2005/2006 1 Årsberetning for Vanførefonden 2005/2006 Vanførefondens oprettelse og formål Vanførefonden blev stiftet den 24. maj 1955 af statsminister Viggo Kampmann. Vanførefondens

Læs mere

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Vejledning til sagsbehandlere Huntingtons sygdom

Vejledning til sagsbehandlere Huntingtons sygdom ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 32. årgang Forår Nr. 1 Vejledning til sagsbehandlere Huntingtons sygdom Se side 29 Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk

Læs mere

Stor opbakning til Kreds Vest

Stor opbakning til Kreds Vest BERETNING FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 Foto: Martin Dam Kristensen Stor opbakning til Kreds Vest Generalforsamlingerne for Kreds Nord og Kreds Syd stemte lørdag den 29.

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

ÅRSBERETNING // 2013

ÅRSBERETNING // 2013 ÅRSBERETNING // 2013 KNUD HØJGAARDS FOND FONDEN ER STIFTET I 1944 - af civilingeniør Knud Højgaard. Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 H.K.H. Kronprinsesse Mary svarer på spørgsmål INTERVIEW Overblikket vendte tilbage Sofie en af Mødrehjælpens frivillige ildsjæle LEDER CASE Mads Roke Clausen, direktør

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere