SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)"

Transkript

1 SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold, som betyder at punkter skal tilføjes eller slettes. Dansk Sejlunion gør opmærksom på, at unionen ikke påtager sig noget ansvar i forbindelse med evt. fejl/uhensigtsmæssigheder ved anvendelse af denne råskitse/udkast m.h.p. udarbejdelse af en kontrakt eller direkte anvendelse uden ændringer, og brugeren accepterer herigennem, at unionen ikke kan drages til ansvar i forbindelse med eventuelle opståede problemer og/eller tvister parterne imellem, ligesom unionen ikke direkte kan gøres erstatningsansvarlig. Dansk Sejlunion anbefaler, at parterne lader den endelige aftale etablere via og/eller som minimum gennemgå af en juridisk kyndig person/ rådgiver eller advokat. Information om Skibsregistret: Eller hos Dansk Skibsregister: tlf fax mail: 6. jan SLUTSEDDEL RÅSKITSE DANSK SEJLUNION 1 / 6

2 SÆLGER: Navn:... Adresse: Postnr. & by:.. Tlf. priv: Tlf. dag:. Fax:. Mail SE/CPR.nr.: KØBER: Navn:... Adresse: Postnr. & by:.. Tlf. priv: Tlf. dag:. Fax:. Mail: SE/CPR.nr.: 1. BESKRIVELSE AF DET SOLGTE BÅDEN: Navn:. Hjemhavn: Fabrikat:. Bådtype:.. Model: Længde:. Bredde:.. Dybgang:... Byggemateriale: Værft/Byggenr.:. Byggeår: Sejlnr.: DEN - Søsat første gang: Byggematr... Sælger har ejet båden i følgende periode -.. Reg.nr.: (hvis båden er i Dansk Skibsregister eller tilsvarende i andre EUlande) For både bygget og/eller taget i brug i EU efter den 1. januar 1985 Momskvittering dateret 6. jan SLUTSEDDEL RÅSKITSE DANSK SEJLUNION 2 / 6

3 den.. vedlægges som bilag. MOTOR: Fabrikat: Motortype:. Motornr. Prod. år:.. Driftstimer:. Motoren er udskiftet år. hvis ja: Med fabriksny:. Renoveret: Brugt motor: UDSTYR: Trailerfabr:. Reg.nr: Andet: EKSTRAUDSTYR TIL BÅD: Vedlagt bilag TIDLIGERE ANVENDELSE: Privat: Andet:.(f.eks. udlejningsfartøj, eller skolefartøj (skriv hvilket)) HAR BÅDEN VÆRET SKADET: Ja: nej:.. Ikke i min ejertid: Hvis ja, omfanget oplyses: STØRRE REPARATIONER Ja: nej:.. Ikke i min ejertid: Hvis ja, omfanget oplyses: ER SKROGET HELT ELLER DELVIS OPLAKERET (Glasfiberbåd) Ja: nej:.. Ikke i min ejertid: Hvis ja, hvornår og hvor: 2. LEVERING & OVERDRAGELSE 2.1 Leveringssted: 2.2 Leveringsbetingelser: 2.3 Overdragelsestidspunkt Det er aftalt, at køber og sælger sammen søsætter og tilrigger båden i:.. Havn, den / - 200, kl. med henblik på gennemgang og endelig godkendelse af båden inden overdragelse. Risikoen overgår hermed til køber på overtagelsesdagen. Båden overtages i øvrigt i 6. jan SLUTSEDDEL RÅSKITSE DANSK SEJLUNION 3 / 6

4 den stand, hvori den er og forefindes som beset af køberen. I forbindelse hermed afsluttes handelen med erlæggelse af købesummen i henhold til pkt. 5. Har en bådsagkyndig beset båden: Ja. Nej. Hvis ja, navn på sagkyndig:. 3. ALMINDELIGE BETINGELSER 3.1 Ejendomsforhold Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil betaling af hele kontraktbeløbet har fundet sted. D.v.s. at såfremt købesummen ikke er betalt senest ved leveringen/overdragelse, forbliver ejendomsretten til det leverede med alt tilbehør hos sælger, indtil hele købesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt til sælger. 3.2 Forsikring Båden holdes fuldt ansvars- og kaskoforsikret af sælger indtil endelig overdragelse ved afregning af kontraktbeløbet har fundet sted. Evt. overtagelse af bådens forsikring kan aftales, forudsat selskabets godkendelse. Vilkår kan være forskellige p.g.a. havn, duelighedsbevis o.lign. 3.3 Sælgers ansvar Det er en forudsætning for handelen, at eventuelle papirer i skibsregistret er i orden og registreret i sælgers navn. Det er ikke en forudsætning, at båden er optaget i Dansk Skibsregister. Såfremt køber har behov for finansiering, hvor registrering i Dansk Skibsregister fortsat er nødvendig (bruttotonnage over 5), forpligter sælger sig til at indsende udfærdiget skøde samt Registreringsanmeldelse til Skibsregistret, vedlagt bankcheck fra køber på registreringsafgift m.v. iht. oplysninger fra Skibsregistret. Såfremt køber ikke har behov for finansiering, der kræver registrering af pant, og dermed ønsker båden slettet af Dansk Skibsregister, er sælger pligtig til at udlevere skøde og Nationalitetsbevis til køber, som herefter samlet indsender dette sammen med Anmeldelse S9 til Skibsregistret. Berigtiges hele eller dele af købesummen kontant, skal denne deponeres i et af sælger anvist pengeinstitut til frigivelse, når skibsskødet er kommet retur fra Skibsregistret uden præjudicerende anmærkninger. Sælger er ansvarlig for fejl og mangler ved det solgte i henhold til købelovens almindelige bestemmelser. (Hvis aktuelt: Dog opfordres køber til, for egen regning, inden den.. at foretage fagmæssig undersøgelse af det fartøjet (Teknologisk Institut, bådebygger eller anden fagmand kan f.eks. kontaktes) med henblik på konstatering af eventuelle 6. jan SLUTSEDDEL RÅSKITSE DANSK SEJLUNION 4 / 6

5 osmoseforekomster. Dersom køber ikke herefter, under henvisning til osmoseangreb, hæver købet, overgår ethvert ansvar for senere konstatering af eventuelt osmoseangreb til køber. Dersom køber ophæver nærværende aftale inden nævnte tidsfrist, betaler ingen af parterne erstatning eller omkostninger til den anden.) Sælger er ansvarlig for, at der er betalt moms ved fartøjets bygning/import og eventuelt ved senere re-import til EU efter fartøjets ophold i ikke-eu-lande i mere end 3 år. 4. ANDRE AFTALER: 4.1 Båden overtages i henhold til denne aftale samt vedlagte specifikation/udstyrslister og som beset, dog under forbehold af ovenstående pkt (Hvis aktuelt: Sælger har gjort opmærksom på og dokumenteret - i form af faktura - at båden i (år) har gennemgået en osmosebehandling udført af.. Bådeværft, og/eller at motoren er blevet hovedrenoveret i hos.) 4.3 Herudover oplyser sælger følgende vedr. handelen og/eller båd/udstyr: 5. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER: 5.1 Bådens pris er aftalt til kr. der erlægges som følger: A. Kontant betaling ved overdragelse/godkendelse af båden B. Bankcheck udstedt til sælger ved overdragelse af båden C. Deponering af købesummen på en spærret bankkonto, hvorfra betaling udløses efter nærmere aftale eller senest den / i jfr. pkt. 2 & 3 D. Andre vilkår, herunder eventuel gældsovertagelse:.. Ref. D: Såfremt købesummen eller en del af denne berigtiges ved, at køber overtager en sælger påhvilende gældsforpligtelse, er nærværende aftale betinget af den pågældende kreditors accept. Opnås en sådan accept ikke, er begge parter berettiget til at træde tilbage fra aftalen uden i den forbindelse at kunne gøre krav gældende mod den anden. Eventuelle erlagte beløb til sælgeren tilbagebetales omgående til køberen. 6. TVISTIGHEDER 6.1 Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt i denne slutseddel forudsættes dansk ret, sprog og værneting anvendt ved eventuelle tvistigheder. 7. BILAGSLISTE 7.1 Udstyrsliste, underskrevet af sælger og køber 6. jan SLUTSEDDEL RÅSKITSE DANSK SEJLUNION 5 / 6

6 7.2 Momskvittering (eventuelt) 7.3 Andet 8. ERKLÆRING FRA SÆLGER OG KØBER 8.1 Køber erklærer: at være myndig og have fuld rådighed over sit bo at være indforstået med slutsedlens vilkår inkl. bilag at have modtaget genpart af slutsedlen inkl. bilag 8.2 Sælger erklærer: at være eneejer af båden at båden er fri og ubehæftet medmindre andet er anført i denne kontrakt at båden sælger bekendt ikke lider af skjulte fejl og mangler at båden er i behørig og sødygtig stand Denne slutseddel er udfærdiget med 2 originale eksemplarer behørigt underskrevet af begge parter. Sted:.den / Sted: den / Sælgers underskrift Købers underskrift Til Vitterlighed f.s.v.a Sælger: Underskrift: Underskrift: Navn: Navn: Adresse:.. Adresse: Til Vitterlighed f.s.v.a Køber: Underskrift: Underskrift: Navn: Navn: Adresse:.. Adresse: 6. jan SLUTSEDDEL RÅSKITSE DANSK SEJLUNION 6 / 6

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere