SJournalen. September Formuepleje i vækst. UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SJournalen. September 2013. Formuepleje i vækst. UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering"

Transkript

1 SJournalen September Formuepleje i vækst 8 UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering 2 10 HØJT INDTJENINGSNIVEAU FASTHOLDT God indtjening, men kursreguleringer og nedskrivninger trækker ned i første halvår Undgå gældsfælden Stadig flere dårlige betalere Læs også om Nyt fra lokalområdet Personalenyt Hanstholm Elektronik A/S

2 Fortsætter den stabile udvikling Med resultatet for 1. halvår 2013 fortsætter Sparekassen Thy den lange række af positive resultater. Overskuddet blev på 9,2 mio. kr. før skat og bliver opnået på trods af negativ kursregulering og stigende afskrivninger Højt indtjeningsniveau udbygget Sparekassen Thy har i de seneste år haft en flot udvikling i driftsindtjeningen, og i første halvår er dette niveau ikke alene fastholdt, men yderligere udbygget. I første halvår har vi ud over overtagne kunder fra sparekasserne i Østerild og Ydby budt yderligere nye kunder velkommen i Sparekassen Thy, oplyser direktør Ivan Christiansen fra Sparekassen Thy. Denne vækst har samlet udmøntet sig i en stigning i indtjeningen på 8 %, svarende til 11 mio. kr., og selvom omkostningerne er steget med 5 mio. kr., giver det samlet en vækst på 6,1 mio. kr. i det ordinære resultat til i alt 59,4 mio. kr. Beskedne kurstab Sidste halvdel af juni måned var præget af faldende kurser på såvel aktier som obligationer, og da Sparekassen Thys fondsbeholdning er på mio. kr., har det givet et kurstab på 11 mio. kr. Hen over sommeren er kurserne dog atter steget, således at en del af kurstabet allerede er indtjent igen. Boddum-Ydby Sparekassen Thy overtog Boddum- Ydby Sparekasse med virkning fra den 15. december I løbet af første halvår 2013 er alle kunder konverteret til Sparekassen Thy, og samtidig er der foretaget en grundig gennemgang af engagementerne med henblik på at afdække behovet for yderligere nedskrivninger. Resultatet af denne omvurdering blev et betydeligt forøget behov for nedskrivninger, som påvirker posten Afskrivninger med 30 mio. kr. I denne sammenhæng er det dog vigtigt at præcisere, at selvom der har været behov for disse ekstraordinære nedskrivninger, har vi med overtagelsen af Boddum-Ydby også fået mange gode kunder, som vi er glade for at byde velkommen i Sparekassen Thy. Og hertil nogle dygtige kolleger, som nu arbejder i Hurup afdelingen, understreger Ivan Christiansen. Stort fald i nedskrivninger Udviklingen i sparekassens øvrige kunders kreditværdighed har været meget positiv, og netto er der kun behov for at nedskrive 6,9 mio. kr., hvilket er et betydeligt fald i forhold til samme periode i 2012, oplyser direktør Ivan Christiansen. Vækst i forretningsomfanget Sparekassens indlån er vokset med 347 mio. kr. til 4,4 mia. kr., og udlånet med 109 mio. kr. til 3,6 mia. kr. Den beskedne vækst i udlånet viser, at kunderne fortsat er tilbageholdende med at foretage nye investeringer. Flere låneansøgninger er velkomne Vi så meget gerne flere låneansøgninger fra vore kunder, og vi er bestemt klar, når optimismen vender tilbage, og kunderne igen køber nyt hus, bil m.v. eller for erhvervskundernes vedkommende foretager investeringer i deres virksomheder, fortæller Ivan Christiansen. Vi vil gerne øge udlånet, og vi er klar, når optimismen vender tilbage, og kunderne igen køber nyt hus, bil m.v. Ivan Christiansen Direktør Positive forventninger til andet halvår Den samlede driftsindtjening for året forventes fortsat at ligge lidt over niveauet for Nettoresultatet vil blive påvirket af behovet for yderligere nedskrivninger og kursreguleringer. Ivan Christiansen Direktør Halvårsresultat mio. kr Ændring Netto renteindtægt ,8 + 8,1% Netto rente- og prov.indt. 155,3 143,7 + 8,1% Omkostninger ,7 + 6,2% Kursreguleringer - 11,2 + 6, Halvårsresultat før skat 9,2 29,9 876 Balance pr. 30. juni Udlån ,0% Indlån ,8% Egenkapital ,4% 2

3 Sæt dine penge i pleje Investering er ikke kun for millionærer. Alle med opsparinger og pensionsbeholdninger kan trække på vores ekspertise, og stadig flere gør det. Både i investeringsafdelingen på Store Torv i Thisted og ude i afdelingerne mærker vi en stigende interesse for investering. Det er især aftaler om formue- og depotpleje, der er populære. Alene i år er der indgået 613 aftaler, så vi nu forvalter i alt aftaler (pr. 15. august 2013 ). Hvordan kommer man i gang? Al investering er forbundet med risiko, og derfor er nøgleordet rådgivning. Kontakt din rådgiver, som er uddannet og opdateret til at hjælpe dig med at få overblik over investeringsmulighederne. Samtidig trækker rådgiveren på investeringsafdelingen, som følger markedet tæt og udformer anbefalinger, der passer til dit behov og temperament. Hvad er din profil? Finanskrisen har givet anledning til en del stramninger på investeringsområdet. Det betyder bl.a., at man ikke kan investere uden at få afdækket sin profil med hensyn til evner og risikovillighed. Sådan har det nu altid været, men i dag er der blot ekstra sikkerhed og dokumentation, før investeringsaftalen sættes i værk. Ingen garanti - kun gode afkast! Ingen kan spå om fremtiden, og der er ingen garanti for investeringsgevinst. Men kigger man i bakspejlet, så har vores puljeafkast været meget fornuftige de sidste mange år. Det er ingen garanti, men det giver da en begrundet tro på, at vi også fremover kan skabe gode afkast for vore investeringskunder. Antallet af formueplejeaftaler er steget med 33% i år, og vi forvalter nu i alt formueplejeaftaler. Vi har nu rundet 3 milliarder i depotværdier, og det er en stigning i år på 7,7% 3

4 Vi har brug for hurtige beslutninger Hanstholm Elektronik A/S er en spændende virksomhed i vækst og er desuden ny erhvervskunde i Sparekassen Thy. 75 medarbejdere Hovedsæde i Hanstholm og afdelinger i Esbjerg og på Lindø/Fyn Specialiseret i installation af el og elektronik på skibe. Administrerende direktør Ole Østergaard har foreløbigt kun gode erfaringer med Sparekassen Thy som sparringspartner. Den personlige kontakt og de korte beslutningsveje er vigtige grunde til, at Hanstholm Elektronik A/S skiftede til sparekassen i foråret. Vi har desuden det lokale engagement til fælles, fortæller Ole, der også arbejder aktivt for havneudvidelsen i Hanstholm. Nye mandskabsvogne Der er nye firmavogne på vej til Hanstholm Elektronik, som er leaset gennem sparekassen. Så sparer vi på driftskapitalen og kender de løbende omkostninger, fortæller Ole. Se videointerview med Ole Vi tilbyder erhvervsleasing gennem selskabet Kronekapital, som vi er medejer af. Michael G. Sørensen Afdelingsdirektør Sparekassen Thy, Hanstholm Personlig kontakt og hurtige beslutninger er vigtige grunde til, at vi er skiftet til Sparekassen Thy. Ole Østergaard Adm. direktør og partner Hanstholm Elektronik A/S 4

5 God indtjening Det er nu 11 år siden, Sparekassen Thy satte gang i planerne om at udvide med flere filialer mod syd. Det betød en udvidelse af det filialnære forretningsområde, så det var en stor beslutning. De sydlige afdelinger står i dag for en væsentlig andel af vores forretning, så det var en god beslutning at udvide mod syd. Afdelingen i Aulum åbnede i 2002, og kort efter samme år åbnede vi i Holstebro. Herning kom til i De tre afdelinger er blevet til efter en aktiv beslutning om at etablere sig i byerne. Afdelingen i Struer er derimod overtaget efter Fjordbank Mors, som krakkede i Struer Aulum Holstebro Stabilitet og service er nøgleordene for vores succes! Herning Per Knudsen Afdelingsdirektør Sparekassen Thy, Holstebro Forretning: Struer + Aulum + Holstebro + Herning Mio. kr. Sparekassen Thy Syd Andele i % Udlån ,79 Indlån ,21 Garantkapital ,71 Garantier ,52 Depotværdier ,61 Realkredit ,34 I alt ,68 Kunder ,11 5

6 NYT om vores medarbejdere Erik Steen Rasmussen 40 års jubilæum 1. juli Erik Steen er oprindeligt udlært i manufaktur hos Sørensens Herreekvipering i Thisted. Han blev elev i Sparekassen Thy i 1973 og startede i Kassekredit og kom derefter i ekspeditionen og betalingstjenesten i sparekassens afdeling i Frederiksgade i Thisted. Allerede i 1976 prøvede han at være kasserer på Store Torv. Efter en kort afstikker til Hurup afdeling var han tilbage på Store Torv i Fra 1988 har Erik Steen været tilknyttet det ansvarsfulde arbejde omkring hovedkassen. IT medarbejder Tage Thobiasen 40 års jubilæum den 15. juli Tage startede som elev i Hurup afdeling. Efter et halvt år kom han til betalingsserviceafdelingen i Thisted og derefter til dataafdelingen. EDB har altid haft hans store interesse og opmærksomhed, og han har opbygget en stor viden på området. Han fik hurtigt ansvaret for alle IT-opgaver og fik titlen EDB-chef - senere IT-chef. Tage var ansvarlig og aktiv deltager i udviklingen af sparekassens selvbetjeningssystemer. Tage, der har en prisværdig tålmodighed, har senere kastet sig over kundekurserne i NetBank. Tage har valgt at geare lidt ned, og han er i dag IT-medarbejder. IT medarbejder Jørn Schjøtler 25 års jubilæum den 1. juli Jørn er kontoruddannet på Nordjyllands revisionskontor. Han fik senere ansættelse på Viborg Handelsskole. Her begyndte han for alvor at arbejde med EDB. I samme periode blev han Merkonom i Regnskabsvæsen. I efteråret 1986 startede Jørn Schjøtler på uddannelsen som EDB-assistent. Jørn blev ansat til Sparekassen Thys EDB-afdeling i Jørn videreuddannede sig løbende og opbyggede specialer i blandt andet datamatarkitektur og objektorienteret programmering. Jørn blev færdig som Datanom i 1990 og senere diplomuddannet i softwarekonstruktion. Anette Neergaard Pedersen 25 års jubilæum 1. august Efter HH blev Anette ansat som elev i Sparekassen Thy, Frederiksgade. I 1986 opsagde hun jobbet og flyttede til Randers, hvor hun fik ansættelse hos Sparekassen Kronjylland. Hun flyttede senere til Nors. I perioden læste Anette SVK (Sparekassernes Videregående Korrespondencekursus). Hun blev genansat i 1990 i et barselsvikariat i Koldby. I 1991 blev hun fast ansat til Hanstholm afdelingen. Anette har siden været konstitueret afdelingsbestyrer i Koldby afdeling, været i erhvervsafdelingen i Thisted, afdelingsbestyrer i Vestervig samt privatrådgiver i Thisted. Anette er i dag ansat i Kreditafdelingen. Søren Lynge 25 års ansættelse i Hunstrup-Østerild Sparekasse og Sparekassen Thy den 1. august Efter sin HHX-eksamen i 1987 aftjente han værnepligten som ambulancefører på Hvorup Kaserne. I 1988 startede han som elev i Hunstrup-Østerild Sparekasse, hvor han også i dag betjener kunderne som privatrådgiver i afdelingen på Villavej i Østerild. I dag står der blot Sparekassen Thy på facaden, da Hunstrup- Østerild Sparekasse fusionerede med Sparekassen Thy i august NYANSÆTTELSER Arne Stampe Pedersen (Ansat 1. april 2013) Privatrådgiver i Herning. Arne var indtil ansættelsen i Sparekassen Thy privatrådgiver hos Vestjysk Bank, Videbæk. Arne tog Akademiuddannelsen i 2008 og har efterfølgende gjort uddannelsen Den Kompetente Rådgiver færdig. P.t. er Arne i gang med HD i Finansiel Rådgivning. Arne, der er 30 år, er meget engageret lokalt, idet han er i bestyrelsen i Videbæk Idrætsforening og revisor i Svømmeklubben og Dansk Røde Kors. Han har endvidere været leder i den lokale ungdomsklub gennem flere år. Arne er desuden af og til rejsearrangør specielt fodboldrejser. Anders Kristian Pugdahl Pedersen (Ansat 1. april 2013) Investerings- og pensionsrådgiver i Investeringsafdelingen i Thisted. Anders Kristian, der er Cand. Merc. i finansiering og regnskab, har tidligere været ansat i Sparbank Vest og Alm. Brand Børs, hvor han bl.a. har fungeret som dealer, primært med aktier og obligationer, men også danske aktiefutures. Senest var Anders Kristian souschef i en investeringsafdeling med ansvar for salg, koncepter, produkter og administrationen. Anders Kristian er 43 år, bor sammen med Mette og drengene Mikkel på 10 år og Rasmus på 7 år i Løgstrup. 6

7 Thomas Engen Jensen (Ansat 1. maj 2013) Privatrådgiver i Holstebro. Thomas er bl.a. uddannet inden for salg og i ejendomsbranchen, hvor han er kendt fra ThyBolig i Holstebro. Efter beslutningen om at lukke ThyBolig i Holstebro blev Thomas ansat hos Alm. Brand Bank i Holstebro. Her var han 1 år, inden han blev headhuntet til Nykredit Bank i Holstebro. Hos Nykredit har Thomas gennemgået en omskoling/oplæring til privatrådgiver, således at han i dag har en bred faglig profil. Thomas er 38 år, bor sammen med Joan og drengene Rasmus på 4 år og Mikkel på 7 år. Lene Tastum Hansen (Ansat 15. maj 2013) Kreditmedarbejder i Thisted. Lene, der er cand. jur. har 12 års erfaring inden for rådgivning i pengeinstitutter, inden hun påbegyndte sit studie i erhvervsret. Lene har via sit job i Finansiel Stabilitet beskæftiget sig med pengeinstitutjura og erhvervsjura og bistået bankens erhvervsafdeling med løsning af komplicerede juridiske problemstillinger. Lene er 45 år, gift med Niels Richard Hansen. De har sammen 2 børn, Julie 13 år og Christian 10 år Klaus Hedegaard (Ansat 19. august 2013) Erhvervsrådgiver i Thisted. Klaus er oprindeligt udlært i Morsø Bank. Han har endvidere været ansat i Nykredit i Thisted og Jyske Bank i Nykøbing, hvor han indtil umiddelbart før skiftet fungerede som afdelingsdirektør. Klaus har i næsten hele sin finansielle karriere beskæftiget sig med rådgivning af erhvervskunder, hvorfor det er en erfaren rådgiver, der nu får ansættelse i Thisted. Klaus er 42 år og er gift med Lisbeth. Sammen har de 3 børn, Malene på 10 år, Kasper på 13 år og Pernille på 15 år. ELEVER Maria Gottenborg Ørts (Ansat 1. september 2013) Finanselev i Aulum. Maria har afsluttet HHX på Holstebro Handelsskole. Hun læste videre på HA i Herning, indtil hun startede som elev i Aulum. Maria har lidt kendskab til branchen og områdets afdelinger, idet hun i 9. klasse var i praktik i Holstebro afdelingen. Maria er 21 år og har via sin kærestes bopæl i Aulum et godt kendskab til egnen. Trine Møller Kirk (Ansat 1. september 2013) Finanselev i Thisted. Trine er student fra Fjerritslev Gymnasium. Dernæst læste Trine til finansøkonom på ejendomsmæglerlinien. Trine har gjort uddannelsen som ejendomsmægler færdig hos Home i Hasseris. Trine er 22 år og bor i Fjerritslev i eget hus med kæresten Morten. Jakob Smalbro Pedersen (Ansat 1. september 2013) Finanselev i Hurup. Jakob har afsluttet HHX på EUC Nordvest. Jakob har arbejdet som ufaglært salgsassistent i Føtex i Thisted. I perioden februar 2013 til ultimo august 2013 fik han ansættelse som vikar i Sparekassen Thy., hvilket betyder, at Jakob allerede nu har fået et godt kendskab til kollegerne og opgaverne i sparekassen. Jakob er 21 år og bor i Sundby Thy. 7

8 Solceller finansieret med Energilån 8 Af Ann Kerol AL Kommunikation Et Energilån med en fast rente på 3,75% (renteniveau i 2012) tilbagebetalt over 10 år blev forskellen på drøm og virkelighed for Maja og Vagn Nørby Dahl, som i længere tid havde talt om at få monteret et solcelleanlæg på deres parcelhus i Asp. Tanken om solcelleanlæg og miljøvenlig produktion af strøm til huset var parret dog ikke helt enige om i starten. - Jeg syntes i starten, det var mange penge at investere på et tidspunkt i vores liv, hvor vi jo er begyndt at spare ned og holde igen med nye store investeringer og låntagning. Så jeg var nok længe skeptikeren, der holdt lidt igen, siger Maja. Men da Vagn i foråret 2012 havde været til et foredrag om solcelleanlæg og samtidig blev gjort bekendt med finansiering gennem Energilån og tilskudsordninger, så begyndte planen at tage form. - Da Vagn kom hjem og fortalte om Energilån, så begyndte jeg at blive mere åben overfor ideen, og vi besluttede at forhøre os om mulighederne, fortæller Maja, og Vagn tilføjer, at på det tidspunkt var det begyndt at rumle fra de politiske trommer om, at den favorable fradragsordning fra 2010 for investering af solceller ville bortfalde eller blive reduceret i Så det var nu, vi skulle i gang, hvis vi skulle nå at få den fulde gevinst af ordningen, siger han. Nogle af solcellerne er placeret til højre for et solvarmeanlæg, som blev monteret på huset, da det blev bygget i Maja og Vagn Nørby Dahl fra Asp ved Struer realiserede i juni 2012 ideen om at forsyne huset med billig og grøn strøm med et solcelleanlæg finansieret med et Energilån fra Sparekassen Thy. Planen blev realiseret - Jeg henvendte mig til en el-installatør, som lavede nogle beregninger og gav os en god vejledning i hvilken type anlæg, der ville være velegnet for os, forklarer Vagn. Valget faldt på et anlæg, som kan dække en meget stor del af familiens forbrug af strøm, som lige nu ligger på omkring 8000 kwh. - Prisen på et anlæg af den størrelse ville løbe op i ca kroner, som vi besluttede at låne. Monteringen af anlægget kunne jeg selv stå for, forklarer Vagn. Og efter en kort snak med deres rådgiver gennem flere år, Flemming Trelborg i Sparekassen Thys afdeling i Struer, så faldt tingene på plads. - Vi havde drøftet ideen med Flemming gennem længere Vi er med til at reducere CO2- udslippet samtidig med, at vi faktisk tjener penge ved det.

9 tid, men da vi kom med en færdig plan over projektet og et prisoverslag fra el-installatøren, så gik det stærkt. I løbet af kort tid havde Flemming regnet på tallene, og vi fik et godt Energilån med en rente på 3,75 procent og med en kort tilbagebetalingsperiode på 10 år. Det var vigtigt for os, siger Vagn. God forretning Efter at anlægget har kørt i et år, kan parret nu begynde at regne på tallene. Og det viser sig, at anlægget på et år har produceret mere strøm end budgetteret. - Vi har faktisk et lille overskud altså en besparelse på strømregningen også når vi regner afdragene på lånet ind. Så min skepsis lige i starten er nu gjort til skamme. Og nu har jeg faktisk en rigtig god mavefornemmelse med at være med til at reducere CO2-udslippet samtidig med, at vi faktisk sparer penge ved det. Så jeg kan kun anbefale andre at springe ud i det, siger Maja. Se videointerview Maja og Vagn * EnergiLån Solenergi Hus-mølle Jordvarme Isolering Energivinduer og meget mere... * Låneeksempler Lån kr kr kr kr kr. Løbetid i år 5 år 5 år 7 år 10 år 10 år Etableringsomk kr kr kr kr kr. Månedlig ydelse 494 kr. 969 kr kr kr kr. Renter i perioden kr kr kr kr kr. ÅOP 7,12% 6.28% 5,61% 5,24% 5,17% FAKTA om vores EnergiLån ( 1. sep ) Nominel rente: 4,5% p.a. (Variabel rente) Annuitetslån Debitorrente: 4,6% p.a. (Variabel rente) ÅOP 5,02% - uden pant (Variabel) Beregnet ud fra et samlet kreditbeløb på kr. incl. etableringsomkostninger. Samlet kreditbeløb: kr. Etableringsomkostninger: kr. Månedlig ydelse: kr. Renter: kr. Løbetid: 12 år Kræver helkundeforhold i sparekassen Bevilges efter almindelig kreditvurdering Fast eller variabel realkreditrente? Nyt realkreditlån? Hvilken lånetype skal jeg så vælge? Det spørgsmål er der sikkert mange låntagere, der stiller sig selv, nu hvor spændet mellem den variable og faste rente er relativ lavt. Svaret på dette spørgsmål er desværre ikke så enkelt. Din risikoprofil? Den væsentligste forudsætning for at vælge det rigtige realkreditlån er, at du kender og tager højde for din risikoprofil. Afdragsfrihed eller afdrag på lånet Du skal også tage stilling til, hvilken afdragsprofil du ønsker. Afdragsfrihed kan med fordel vælges, hvis du har brug for at afvikle dyr gæld eller for at finansiere uddannelse, orlov o.l. I Sparekassen Thy samarbejder vi med Totalkredit, og på de realkreditlån, vi formidler, betaler man altid afdrag på den del af lånet, der optages ud over 60% af boligens værdi det, synes vi, er sund fornuft. Søg rådgivning i Sparekassen Thy og få klarhed over dine muligheder og en snak om dine ønsker nu og i fremtiden. Ønsker du størst mulig sikkerhed, kan du vælge fast rente: Fast ydelse i hele lånets løbetid Det giver mulighed for en konverteringsgevinst ved fremtidige renteudsving og beskytter formuen ved rentestigninger. Ønsker du lidt mindre sikkerhed, kan du vælge variabel rente med renteloft ( rentemax): Lav ydelse. Ydelsen kan stige/falde ved renteudsving Loft over, hvor meget renten kan stige Du får en begrænset beskyttelse af formuen, men sparer penge så længe renteniveauet er lavt. Accepterer du lav sikkerhed, kan du vælge rentetilpasningslån uden renteloft: Ydelsen kan stige/falde ubegrænset ved renteudsving Begrænset beskyttelse af formuen ved rentestigninger, men til gengæld den laveste rente så længe niveauet er lavt. 9

10 Køb en - betal for to!!! De dyre forbrugslån er et af emnerne, når sparekassens privatrådgivere tager ud og holder gratis foredrag på skolerne. Vi kender de unges økonomiske vaner og ikke mindst de udfordringer og fristelser de møder i hverdagen. Derfor er vi troværdige, og vi kan trænge igennem med vores budskaber, fortæller rådgiver Jørgen Lind. Det er vores indtryk, at de unges viden om privatøkonomi generelt er mangelfuld. Mange unge - og deres forældre - er derfor meget glade for dette initiativ, og vi ser, at flere får mod på at opsøge den effektive hjælp, som kunderådgiveren i pengeinstituttet kan tilbyde. Vi håber, at de unge anspores til gode økonomiske vaner, som de kan have glæde af resten af livet. Kun 199,- pr. md. ingen udbetaling Spørg i sparekassen! Det lyder billigt, og det er også nemt at få et strakslån en lørdag formiddag i forretningen og få det nye lækre surroundanlæg med hjem med det samme. MEN, der er som regel skyhøje renter på finansieringselskabernes forbrugslån. Flere dårlige betalere Forbrugslånene er medvirkende til, at der nu er registreret ca dårlige betalere i RKI. Det er en stigning på 3,5% det seneste år. Det svarer til, at hver 20. voksne person i Danmark er havnet i økonomiske problemer. Mange er så forgældede, at det ikke er realistisk at tro, at de kan komme ud af det på egen hånd. Nu som før kan vi kun anbefale, at man tager sin rådgiver med på råd, inden man sætter sig i gæld. Så kender man sin økonomiske formåen og har forudsætning for at vælge den bedste og billigste finansiering. TNS Gallupundersøgelse fra april 2013 viser, at 18 pct. af alle danskere har et forbrugslån. Heraf absolut flest i aldersgruppen år. Vi gør en aktiv indsats for at give de unge en nyttig basal viden om privatøkonomi. Jørgen Lind Privatrådgiver og ungdomsansvarlig Sparekassen Thy, Thisted 10

11 Lokalt nyt fra vores område Muhny inviterede til cirkus, hvor nogle af forældrene også fik lov til at optræde. Sommerens populære dyrskue- og byfestaktivitet var Segway. Her er banen kridtet op i Aulum. I marts uddelte Hassing-Villerslev Sparekassefond endnu engang penge til foreninger og studerende i lokalområdet. Sparekassen støtter et utal af foreninger. Her er det Vestervig Roklub, der tester et nyt sæt årer skænket af Sparekassen Thy i Hurup. Årets heldigste konfirmand blev Sander Hundal Andersen, der vandt sparekassens konfirmand-førstepræmie. En ipad mini. Hunstrup-Østerild Sparekasses Fond uddelte knap kr. i april. Fonden blev oprettet efter sammenlægningen med Sparekassen Thy. 11

12 Returadresse: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted Kompetent bestyrelse Kompetent bestyrelse! Det kan lyde som plat selvros, men i dag bliver pengeinstitutternes bestyrelser faktisk tjekket for, om de nødvendige kompetencer er til stede. Vores bestyrelse er blevet godkendt, og derfor er prædikatet kompetent helt på sin plads. Repræsentantskabet vælger medlemmer til bestyrelsen. Alle myndige garanter kan opstille til repræsentantskabsvalget, som afholdes næste gang i efteråret Den nuværende bestyrelse konstituerede sig i marts og medlemmerne er ( fra venstre): Afdelingsleder Michael Axelsen, Thisted Erhvervsrådgiver Finn Holst, Holstebro Kortansvarlig Per Rasmussen, Thisted Souschef Erik Nielsen, Thisted Økonomikonsulent Ivan Høgh, Thisted Murermester Ricky Larsen, Hurup Økonomichef Tina Brandt, Thisted Advokat Jacob Schousgaard, Thisted Vognmand Jens Pedersen, Hanstholm Statsaut. revisor Anders Colstrup, Holstebro Byrådsmedlem Arne Lægaard, Holstebro Politiassessor Lene Thiel, Thisted SJournalen i tal 12 Oplag: stk. Modtagere: Garanter i Sparekassen Thy (En pr. husstand) Udgivet og omdelt: Primo september 2013 Tekst: Sparekassen Thy Foto: Sparekassen Thy, Colourbox m.fl.

SJournalen. Februar - marts 2014. Kan&Vil. Formuepleje 2014 - endnu et godt investeringsår? Sådan nogen som os Garantvalg og møde i efteråret

SJournalen. Februar - marts 2014. Kan&Vil. Formuepleje 2014 - endnu et godt investeringsår? Sådan nogen som os Garantvalg og møde i efteråret SJournalen Februar - marts 2014 Kan&Vil 12 Formuepleje 2014 - endnu et godt investeringsår? Sådan nogen som os Garantvalg og møde i efteråret 9 Tilfredshed og optimisme Finanstilsynets rapport og årsregnskabet

Læs mere

SJournalen. August 2014. Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift!

SJournalen. August 2014. Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift! SJournalen August 2014 2 Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift! 2014 Kandidat-opstilling - til Sparekassen Thys repræsentantskabsvalg oktober/november 2014 Navn: Stilling: Adresse: Postnr: By: Cpr.

Læs mere

Vi har o erskud til flere kunder!

Vi har o erskud til flere kunder! Sparekassen Thy Februar - marts 2012 Vi har o erskud til flere kunder! Sparekassen Thy s regnskab for 2011 viser et solidt overskud, og den gode sundhedstilstand kommer vore kunder til gode - både eksisterende

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Pålydende udlånsrente. 50 % udnyttelse 8,25 %-13,75 % 8,509 %-14,475 % 10,1 % - 16,4 %

Pålydende udlånsrente. 50 % udnyttelse 8,25 %-13,75 % 8,509 %-14,475 % 10,1 % - 16,4 % Andelskassen J.A.K. Rentesatser - Udlån Alle rentesatser er variable. Alle udlån bevilges på baggrund af almindelig kreditvurdering. Lånetyperne og beregningseksemplerne er baseret på Finanstilsynets prisoplysningsbekendtgørelse

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

SJournalen. Marts 2015. Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab. Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing.

SJournalen. Marts 2015. Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab. Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing. SJournalen Marts 2015 2010 2011 2012 2013 2014 14 16 15 40 81 2014 2010 2011 2012 2013 Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab 2 5 Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing 7 Generationsskifte

Læs mere

Rentesatser udlån Side 2.1

Rentesatser udlån Side 2.1 Rentesatser udlån Side 2.1 Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet. Herunder tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

IKOM IINDEN IFOR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE 6-7 SIDE 11 SIDE SOLID BANK SOLIDE SVAR 2-3

IKOM IINDEN IFOR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE 6-7 SIDE 11 SIDE SOLID BANK SOLIDE SVAR 2-3 IKOM IINDEN IFOR BOLIG SIDE 4-5 SIDE 6-7 PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR PENSION KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SOLID BANK SIDE 2-3 SIDE 11 INVESTERING SIDE 8-9 SIDE 10 ERHVERV SOLIDE SVAR EN

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Velkommen til nye kunder og nye medarbejdere

Velkommen til nye kunder og nye medarbejdere Sparekassen Thy August 2011 Velkommen til nye kunder og nye medarbejdere Sparekassen Thy har aldrig været stærkere og mere sikker, end den er i dag Det er mig derfor en stor glæde at byde velkommen til

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Bankdirektør Lars Møller og Kundechef, Erhverv Carsten Lauth Jacobsen 2. oktober 2014 SPAR NORD ANNO 2014 OVERBLIK PÅ

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Ja tak til GarantKapital -nej tak til kapital fra staten

Ja tak til GarantKapital -nej tak til kapital fra staten Sparekassen Thy Oktober 2009 Ja tak til GarantKapital -nej tak til kapital fra staten 4,25% på GarantBevis.. -det er næsten kunst! I Sparekassen Thy har vi valgt at takke nej til Bankpakke II. Vi vil derfor

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Agenda 1: Merkur, Den Almennyttige Andelskasse 2: Klimalån a) energirenovering b)

Læs mere

19. november 2014 RENTESATSER

19. november 2014 RENTESATSER 19. november 2014 RENTESATSER Indlånssatser 19. november 2014 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING?

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING? INVESTERING I FREMTIDEN TOPSKAT eller OPSPARING? INFORMATION SOLENERGI EJENDOMME ESTATEPARTNER A/S KORT SAGT Vi administrerer selskaber for over DKK 1 mia. Vi udbyder hert år omkring 10 nye sunde solprojekter

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads og et godt sted at være kunde Kristian Gren 35 år og gift med Tina Far til Emil, Magnus, August og Sebastian Cand. Merc. Int. Markting 2 år

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. juli 2015. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit 12,75

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Kandidater søges 15. 3,5% september. GarantmØder 2010

Kandidater søges 15. 3,5% september. GarantmØder 2010 Sparekassen Thy August 2010 Kandidater søges Opstillingsfrist 15. Indhold: Garantmøder 2010 - stil op! 12 lejere i erhvervsparken Halvårsregnskab Personalenyt Nem adgang med NemID Garantmøder 2010 Thy

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Finansiering af vindmøller i Tyskland

Finansiering af vindmøller i Tyskland V I N D M Ø L L E R Finansiering af vindmøller i Tyskland Temadag i Fredericia 13. november 2014 Dagsorden 1. Præsentation af Landbobanken 2. Præsentation af vindmølleafdelingen 3. Vindmølleafdelingens

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

1/2014 den 31. marts 2014. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt 6,25% Væsentlige personalerokeringer

1/2014 den 31. marts 2014. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt 6,25% Væsentlige personalerokeringer Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2014 den 31. marts 2014 GarantNyt 2014 6,25% Tilmelding til garantfesten Vigtigt nyt om garantbeviser Væsentlige personalerokeringer 2013 blev tilfredsstillende

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

21,5 millioner i overskud i Sparekassen Thy

21,5 millioner i overskud i Sparekassen Thy Sparekassen Thy Februar 2010 21,5 millioner i overskud i Sparekassen Thy Sparekassen Thy er kommet rigtig godt igennem 2009 med et overskud på 21,5 mio. kr. efter skat. Det er tilfredsstillende set i lyset

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

PRIVATE BANKING HOLTE

PRIVATE BANKING HOLTE PRIVATE BANKING HOLTE Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus Bankdrift handler i bund og grund om tillid. Det er den altafgørende faktor for langt de fleste bankkunder, når de vælger bank. I

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2 Forår 2008 Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn Så er tiden igen kommet, hvor Hals Sparekasse inviterer til det årlige garantmøde. Det bliver 25. april - i år med dansebandet 4tunez. Læs mere på

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard Torben Iversen Joe Jensen Susanna Lange Jonna

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Produkt Pålydende rente i pct. Debitorrente i pct. Årlige omk. i pct. før skat Bankens kreditomkostninger Offentlige omkostninger til sikkerhed KREDITTER (1) Kunder

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Finansierings- og rentemøde

Finansierings- og rentemøde Finansierings- og rentemøde onsdag, den 7. oktober 2015 v/ Jørgen Thorø, KHL Kort og lang rente siden 1998 Råvareakties op- og nedtur Økonomisk udvikling i Danmark Den absolutte rentebund

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

SPAR NORD BANK. Seminar hos PWC: Få et godt samarbejde med banken

SPAR NORD BANK. Seminar hos PWC: Få et godt samarbejde med banken SPAR NORD BANK Seminar hos PWC: Få et godt samarbejde med banken DAGSORDEN 1. Spar Nord kort fortalt 2. Bankerne vil gerne finansiere 3. En vurdering af virksomheden og dens ledelse 4. Analyse og vurdering

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere