Autoritet, ledelse og samarbejde i højrisikoteams og -organisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Autoritet, ledelse og samarbejde i højrisikoteams og -organisationer"

Transkript

1 n er et træningsprogram for folk, der arbejder i grupper, teams og organisationer i højrisikomiljøer, hvor en sikker opgaveløsning er afhængig af teamsamarbejde og evnen til at tænke under stress. Konferencen består af teori, diskussion, undersøgelse af psykologiske processer i små og store grupper og en større samarbejdsøvelse. Man kan læse mere om konceptet i Amy Fraher: Gruppedynamik i højrisikoteams. Grundbog. København: Hans Reitzel Konferencestaben består af erfarne arbejdskonferenceledere og -konsulenter, folk med erfaring fra ITTC i San Diego og professionelle fra kriseledelse, militær og sygehuse. Pris alt inkl.: ,- kr. (inkl. moms) NAPSO er et Netværk for Anvendt Psykodynamisk Systemteoretisk Organisationspykologi oprettet på initiativ af MPO/RUC, OPU/IGA og Process Aps. Nærmere oplysninger findes på: NAPSO Autoritet, ledelse og samarbejde i højrisikoteams og -organisationer Havnsø Hotel og Kursuscenter d. 23. November kl til d. 26. November kl

2 Autoritet, ledelse og samarbejde i højrisikoteams og organisationer Oktober 2010 Havnsø Hotel og Kursuscenter Undersøgelser af flykollisioner og andre ulykker viser, at de bagvedliggende menneskelige fejl hyppigt udspringer af autoritets- og samarbejdsproblemer mellem ledere og medarbejdere. I teams, der arbejder i højrisikomiljøer, er det håbet, at teamets forskellige medlemmer når at opfange og korrigere hinandens fejl, før de bliver til ulykker. Enkeltpersoner begår fejl, men et godt team opdager dem, før de bliver til katastrofer. Dette er i mange tilfælde rigtigt, men i teamsamarbejdet og i forholdet mellem ledere og medarbejdere ligger også kilder til fejl, der kan blive fatale. Den til dato største flykatastrofe, Los Rhodeos Airport, Tenerife 27/3-1977, hvor to jumbojetfly kolliderede på startbanen og 583 mennesker omkom, er et eksempel på dette. KLM-flyets kaptajn var en meget erfaren og hædret pilot, hvis billede også blev brugt i reklamer. Co-piloten var ganske erfaren, men han var først for nylig blevet godkendt til den pågældende flytype, og det var den selv samme hæderkronede kaptajn, der havde udstedt autorisationen. Flyene var blevet omdirigeret fra Las Palmas, hvor de ikke kunne lande på grund af en bombetrussel. Det var halvdårligt vejr, sigtbarheden var reduceret og mandskaberne var frustrerede over ikke at komme nogen vegne. KLM kaptajnen startede flyet, co-piloten indvendte, at de ikke havde nogen klarmelding, kaptajnen bad co-piloten indhente en sådan, det gjorde co-piloten, men fik i stedet et 'standby for takeoff', hvad han meddelte kaptajnen. Kaptajnen gav imidlertid ordren: 'take-off', hvad co-piloten gav videre over radioen. Hverken co-piloten eller andre fra teamet skred ind. Resultat: fuld fart på ind i tågen, hvor Pan American flight 1736 ventede. Sikkerhedsanalytikere konkluderede, at 'co-piloten sandsynligvis var blevet intimideret af kaptajnens legendariske status'. Autoritetsproblemer er med andre ord centrale, når fejl udvikler sig til katastrofer. Højrisikoteams arbejder i sammenhænge, hvor selv mindre fejl hurtigt kan dreje sig om liv og død: flybesætninger, politi, militær, hospitalspersonale, redningsfolk m.f. I disse miljøer er faren hele tiden nærværende. Sikkerhedsinstrukser gennemgås, der holdes øvelser, der er manualer med procedurer for mange forskellige faresituationer og adrenalinpumperne aktiveres hyppigt. De gruppe- og organisationspsykologiske processer, der foregår i højrisikoteams, er imidlertid ikke meget anderledes end de processer, der foregår i grupper og organisationer generelt. I højrisikoteams bliver processerne imidlertid tydeligere, fordi her ofte er 'kontant afregning' med det samme. I ganske mange organisationer, som f.eks. finanssektoren, asylcentre, fængsler, ministerier etc. skal der imidlertid ofte træffes beslutninger med vidtrækkende konsekvenser under stressende betingelser. Derfor er gruppedynamikken i højrisikoteams ekstremt vigtig at lære af for alle professionelle indenfor grupper, teams og organisationer. 2

3 KONFERENCENS FORMÅL Konferencens formål er at udvikle mere effektivt lederskab og samarbejde i højrisikomiljøer. Konferencen bygger på deltagernes erfaring, tilbyder nye redskaber til forøgelse af 'den følelsesmæssige intelligens' og sætter deltagerne i stand til at bruge flere af deres egne og af teamets ressourcer. KONFERENCENS HOVEDOPGAVE er at undersøge udøvelsen af ledelse, autoritet og samarbejde i og mellem konferencens deltagere og stab i den midlertidige organisation som konferencen udgør. ARBEJDSROLLER I KONFERENCEN Deltager Rollen som konferencedeltager består i at bruge de muligheder, som er til stede for at lære om konferencens tema. Åbenhed er en forudsætning for læring. Det gælder både om at gøre sig åben for oplevelser og om at være parat til at dele sine oplevelser med andre deltagere og stabsmedlemmer. Man må være parat til at tåle usikkerhed, og man må tage mod til sig for at teste egne fortolkninger og meninger i forhold til andres. Der er ingen facitliste, og ingen andre end den enkelte bestemmer, hvad der giver mening, og hvad der ikke gør. Konferencestaben Konferencen ledes af en konferencestab. NAPSOs bestyrelse har autoriseret konferencelederen, der siden har inviteret konferencestaben. Konferenceledelsen består af konferencelederen, den associerede konferenceleder og konferenceadministratoren og fungerer sammen med den øvrige konsulentstab som kollektiv ledelse. Den kollektive ledelse tager ansvar og autoritet for at stille rammebetingelser - opgave, tid og territorium - til rådighed, for dermed at sikre læringsmuligheder for deltagerne. De enkelte stabsmedlemmer indgår i forskellige leder-, administrative og konsulentroller. Den måde, staben involverer sig i konferencen, er altid åben for undersøgelse. KONFERENCENS ELEMENTER Åbnings- og afslutningsplenum Konferencen indledes med et plenum, hvor opgaven er at påbegynde konferencen og at undersøge de processer der foregår, når et samarbejde skal begynde. Konferencen afsluttes ligeledes med et plenum, hvor opgaven dels er at dele oplevelser og erfaringer fra konferencen som helhed og i fællesskab reflektere over disse, og dels at afslutte de arbejdsrelationer, der er udviklet under konferencen. Alle deltagere samt hele konferencestaben indgår. Teori og diskussion Her præsenteres grundbegreberne i arbejdskonferencen dels ud fra Amy Fraher's bog, der forventes læst inden konferencen (ca. 110 sider) og dels ud fra psykodynamisk systemteori generelt. Der er mulighed for diskussion af egne cases i mindre grupper. Lille studiegruppe Den lille studiegruppes opgave er at undersøge hvilke processer, der foregår mellem den enkelte og gruppen og i gruppen som helhed - mens de foregår. Metoden er at dele iagttagelser, tanker, følelser, drømme og fantasier og i fællesskab reflektere herover. Den lille studiegruppe består af 6-10 deltagere. En konsulent fra konferencestaben bistår gruppen i dens arbejde. Stor studiegruppe Den store studiegruppes opgave er at undersøge hvilke processer, der foregår mellem den enkelte og gruppen og i gruppen som helhed - mens de foregår. Metoden er at dele iagttagelser, tanker, følelser, drømme og fantasier og i fællesskab reflektere herover. Alle deltagere indgår i den store studiegruppe. Konsulenter fra konferencestaben bistår gruppen i dens arbejde. Samarbejdsøvelse I samarbejdsøvelsen arbejder samtlige deltagere. Opgaven stilles ved øvelsens start. Stabsmedlemmer indgår i øvelsen dels som konsulenter og dels i ledelsesroller Stabsmøde - åbent for deltagere Stabsmødets hovedopgave er at sikre, at konferencen arbejder på hovedopgaven og at de nødvendige betingelser for dette er tilgængelige. Mødet er åbent for deltagerobservation. Tilbagebliks- og anvendelsesgruppe Tilbagebliks- og anvendelsesgruppen består af 5-7 deltagere og er sammensat af konferenceledelsen. Opgaven i tilbagebliksgruppen er at kigge tilbage på og reflektere over de oplevelser og erfaringer, som den enkelte deltager har indsamlet i løbet af konferencen. Opgaven i anvendelsesgruppen er for hver enkelt deltager at forbinde læringen på konferencen med udfordringer og problemstillinger i egen hjemorganisation. Samarbejdsøvelses-plenum I samarbejdsøvelses-plenum medvirker både deltagere og stab. Alle opfordres til at kigge tilbage på øvelsen og dele iagttagelser, tanker og følelser i relation til øvelsen og i fællesskab reflektere herover. 3

4 4 KONFERENCESTABEN Konferenceledelsen Steen Visholm, konferenceleder og prekonferenceadministrator Cand. psych. 1983, Ph.D Lektor på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC. Stabsmedlem på OPU/IGA. Uddannelsesleder for MPO/RUC. Free lance organisationskonsulent. Godkendt som specialist og supervisor i psykoterapi & arbejds- og organisationspsykologi. Gunnar Hjelholt Prisen Bestyrelsesformand for NAPSO. Medlem af ISPSO og OPUS. Annual Meeting chair ISPSO 2010, Elsinore, Denmark. Associate editor at Organisational and Social Dynamics, OPUS/Karnac. Renate Grønvold Bugge, associeret konferenceleder Cand. Psychol Spesialist i klinisk psykologi & arbeids og organisasjonspsykologi, Norsk Psykologforening. Daglig leder, konsulent og eneejer af KOL A/S: Krise/Organisasjon/Ledelse, Kristiansand Stabsmedlem og konferencedirektør af grupperelationskonferencer i Sverige, Norge, Tyskland, USA og UK efter Tavistock-modellen. 25 års erfaring fra forskellige toplederstillinger i sundhedsvæsenet. Har særlig kompetence i at bistå lokalsamfund, organisationer og grupper i krise-situationer, hvad enten det er ved store ulykker eller på grund av omfattende ændringer. Jan Willemoes, konferenceadministrator Cand. merc. og autoriseret cand. psych. Erhvervspsykolog og indehaver af virksomheden Sp/f Willemoes ProConsult, Færøerne. Erfaringer fra grupperelationskonferencer i Israel (OFEK), DK (OPU/MPO/NAPSO), UK (Tavistock) og Amy Fraher's workshop i MiraMAR/ITTC, USA. Medlem af ISPSO og OPUS. De øvrige stabsmedlemmer vil blive engageret fra denne liste Vivian Müller Mandøe Uddannet sygeplejerske og Autoriseret Sygeplejefaglig vejleder. Master i organisationspsykologi MPO/RUC Diplom i pædagogik. Efteruddannet systemisk- og kognitiv coach. Praktiseret som intensivsygeplejerske og sygeplejelærer. Specialkonsulent i organisationsog lederudvikling Hærens Officersskole siden 2005, Ekstern underviser på Forsvarsakademiet Institut for ledelse og organisation 2005, Freelance konsulent for Lægernes Uddannelses Forening m.fl konsulent Udviklingsafdeling, Centralforvaltning i Københavns Amt. Lars Robl Master i Organisationspsykologi MPO/RUC års erfaring som officer (oberstløjtnant) i hæren, heraf 21 år med tilknytning til Jægerkorpset. 4 x i Afghanistan og 2 x i Irak. Indehaver af LederSkaberne ApS. Proceskonsulentuddannet. Erfaringer fra Amy Fraher's workshop i MiraMAR/ITTC, USA. Stud. psych. KU. Bente Ourø Rørth Sygeplejerske 1978, MPO Roskilde universitet Overspl Thoraxkirurgisk afd. Gentofte Hospital, Chefspl Hillerød Sygehus Sygeplejedirektør Frederiksborg Amt, 2007 Vicedirektør Hillerød Hospital. Medlem af Dansk selskab for patientsikkerhed, Nationale/ regionale opgaver vedr. strategi for opgaveforskydning i sundhedsvæsenet og strategi for sundhedsuddannelser. Regionale opgaver vedr. fusioner og fissioner. Bente Sonne Cand. mag Chefkonsulent i Green Andersen, Erhvervspsykologi. Ledelses- og organisationsudvikling. Lærer ved Gruppeanalytisk Uddannelse i Organisation og Ledelse, GOL/IGA-Århus. Stabsmedlem på grupperelationskonferencer i DK og internationalt: The Tavistock Institute s Leicester Conference, MPO og OPU. Bestyrelsesmedlem NAPSO, medlem af ISPSO. Praktiske oplysninger TILMELDING - sker ved to trin: 1) At udfylde nedenstående tilmeldingsblanket og sende den pr. mail til prekonferenceadministrator Steen Visholm: så hurtigt som muligt og senest d. 8. Oktober og 2) inden d. 8. oktober 2010 at indbetale ,- kroner til Danske bank, reg. nr konto nr og mærke betalingen med navn og "NAPSO KONF". Prisen er inklusiv moms. Konferencens gennemførelse afhænger af et tilstrækkeligt antal deltagere. Betalingen skal således være indgået på NAPSOs konto 8/ Umiddelbart herefter vil man få yderligere oplysninger. Nærmere oplysninger: Steen Visholm, konferenceleder og prekonferenceadministrator: Konferencelokalitet Havnsø Hotel og Kursuscenter, Havnevej 3, DK 4591 Føllenslev, Telefon mail: Værelser: Der er enkeltværelse med bad til alle deltagere. Værelserne er indrettede med separat bad og toilet, hårtørrer, tv og fransk altan. De fleste værelser har havudsigt. Der er mulighed for trådløs internetopkobling uden ekstra omkostning.

5 NAPSO TILMELDINGSBLANKET: Navn:... Stilling:... Arbejdssted:... Uddannelse:... Adresse: Autoritet, ledelse og samarbejde i højrisikoteams og organisationer Havnsø Hotel og Kursuscenter, November 2010 Telefon: TILMELDING - sker ved to trin: 1) At udfylde nedenstående tilmeldingsblanket og sende den pr. mail til prekonferenceadministrator Steen Visholm: så hurtigt som muligt og senest d. 8. Oktober og 2) inden d. 8. oktober 2010 at indbetale ,- kroner til Danske bank, reg. nr konto nr og mærke betalingen med navn og "NAPSO KONF". Prisen er inklusiv moms. 5

At bevæge og lade sig bevæge

At bevæge og lade sig bevæge NOV arrangerer Skandinavisk arbejdskonference udi Tavistock-traditionen om autoritet, organisation og ledelse. Gjáarkonferencen afholdes den 26. februar - 1. marts 2014 i idylliske og dramatiske Gjógv

Læs mere

Ledelse mellem Fantasi og Fakta

Ledelse mellem Fantasi og Fakta NOV arrangerer Skandinavisk arbejdskonference udi Tavistock-traditionen om autoritet, organisation og ledelse. Gjáarkonferencen afholdes den 25. 28. februar 2015 i idylliske og dramatiske Gjógv på Færøerne

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingssygeplejerske Lisbeth H. Retsbo november, 7 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Resumé s. 4 1. Baggrund s. 7 2. Formål s. 8

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

NÅR LEDERGRUPPEN MANGLER LEDELSE

NÅR LEDERGRUPPEN MANGLER LEDELSE NÅR LEDERGRUPPEN MANGLER LEDELSE Hvad sker der, når organisationens stærkeste ressource, ledergruppen, ikke formår at løse sin hovedopgave, men bruger kræfter på fjendtlige diskussioner eller kedsommelige

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere