Magt & Modstand under Forandring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magt & Modstand under Forandring"

Transkript

1 NOV arrangerer Skandinavisk arbejdskonference udi Tavistock traditionen om autoritet, organisation og ledelse. Gjáarkonferencen afholdes den februar 2016 i den idylliske bygd Gjógv på Færøerne med titlen: Magt & Modstand under Forandring Rammen om Gjáarkonferencen er den dramatiske og foranderlige natur, hvor det enorme Atlanterhav brager kraftfuldt mod kystens sprøde basalt og de grønne fjeldsider belejres af skiftende vinde, himmelsk regn, græssende får og solrige øjeblikke. På bagsiden af fjeldet er der grå sorte fuglefjelde, der strækker sig lodret fra havets dybe blå helt op i himmelens evigt skiftende og dragende lys. Den lille bygd Gjógv befinder sig i midten af denne storslåede natur og tilbyder en unik mulighed for udforskning af nogle af psykologiens bærende dele i grupper, organisationer og større samlinger af mennesker. Denne gang sætter vi fokus på spændingsfelterne mellem Magt, Modstand og Forandring. Alle grupper og organisationer har Magt som væsentlig del af sit psykologiske DNA. Under forandring skabes altid forskydninger i de mange underliggende og usynlige magtstrukturer, der er styrende og dominerende i enhver aktivitet og relation og skaber både synlige og skjulte modstande. Modstand er også magt. Magten kan være så stærk, at enhver modstand undertrykkes, men nogen steder er modstanden både den aktive og den passive form mere magtfuld end magten selv. Magt og Modstand er også under forandring! Moderniteten har skabt nye magtelementer i samspillet mellem mennesker og dermed også andre modstande i de underliggende dynamikker. Forestil dig disse dynamikker i spil i én gruppe. Forestil dig så dynamikkerne i spil mellem to grupper. Og forestil dig så dynamikken i spil i en hel organisation med mange horisontale og vertikale spændingsfelter. Den komplekse og meget omfattende psykodynamik har afgørende indflydelse på organisationens arbejde med hovedopgaven konstruktivt, destruktivt, effektivt, positivt, kreativt eller måske slet ikke.!? Det stiller store krav til indsigt, overblik og kompetent ledelse. Gjáarkonferencen 2016 giver dig mulighed for at gå på opdagelse i disse organisationspsykologiske kræfter, der er så afgørende for at få succes. Sæt dig selv i spil i en midlertidig organisation, Gjáarkonferencen!, og tag hjem med en ny rygsæk fyldt med erfaring, læring og ubetalelig indsigt! 1

2 Konferencens perspektiver Konferencen henvender sig til ledere, HR ansvarlige, konsulenter, projektansvarlige, politikere og alle andre, der ønsker at udvikle egen indsigt og forståelse i forhold til de mange forskellige bevidste og ubevidste; frivillige og ufrivillige psykologiske processer i grupper og organisationer, der konstant influerer og styrer det arbejde der pågår på overfladen. Under overfladen er der et væld af både solide og foranderlige strukturer, plantede vækster og strømninger, som har afgørende indflydelse på arbejdet med hovedopgaven både hvad angår effektivitet, kvalitet og innovation. Tænk også på størrelser som trivsel, fastholdelse og parathed til forandring. Under overfladen eksisterer der altid flere hierarkier, der sjældent er i overensstemmelse med de formelle hierarkier. Nogle kan identificeres og andre er næsten umulige at sætte ord på, men en fælles faktor for de mange bevidste og ubevidste hierarkier, er Magt! Når magten spiller med muskler og manipulation, opstår Modstand! Nogle gange kan det være konstruktivt og mange gange vil det være destruktivt i forhold til de mål og opgaver, som udstikkes af organisationens ledere og nøglepersoner. Men hvad kan du gøre, når modstanden ofte er usynlig eller skjult? Hvordan skal du navigere, når der skal forandres? Hvilke forandringer finder sted under overfladen og uden din vilje? Hvordan kan du få øje for de mange dynamikker i de vertikale og horisontale lag i grupper og organisationer? Ingen i en organisation har samme organization in the mind, men har du en forståelse for dét? Kan du navigere, så magt og modstand kan samstemmes i en dans, der fremmer gode og nødvendige forandringer? Konferencen giver mulighed for at arbejde nysgerrigt med ovenstående spørgsmål. Deltagelsen er derfor en rigtig go investering for organisationen, og med en betydelig sidegevinst: En betragtelig indsigt og læring på det personlige niveau. 2

3 Tidligere deltager på Gjáarkonferencen: Energin är enorm och så även både de inre och yttre känslostormarna. Att sedan få uppleva detta på Färöarna, där vädret går som i en parallellprocess till mina egna känslosvall ger ytterligare dimension som är ovärderlig. Jag rekommenderar alla som vill fortsätta pusslet med sig själva och processer kring grupper att åka på en Tavinstock konferens, och för er som vill våga lite mer att ta chansen att delta i den på Färöarna! Udtalelser og testimonials fra tidligere deltagere kan du se på Konferencens hovedopgave er at udforske udøvelsen af autoritet og ledelse i de mange forskellige systemer og relationer, der eksisterer og udvikler sig i løbet af konferencen og særligt med sans for temaet Magt & Modstand under Forandring. Arbejdet finder sted indenfor rammerne af den midlertidige organisation, som konferencen udgør. Den er designet til at muliggøre studier og undersøgelser af organisations og gruppepsykologiske processer og til organisatorisk og personlig læring. Deltagere og stab bringer erfaringer fra en mangfoldighed af grupper og organisationer med sig ind i arbejdskonferencen og tager nye oplevelser og forståelser med sig tilbage i de grupper og organisationer, hvor de arbejder og færdes. Idéer og nye forståelser, som opstår undervejs i konferencens mange elementer, kan måske undersøges og testes umiddelbart? Deltagelse giver bl.a. mulighed for at undersøge og lære om: gruppe og organisationsprocesser, der opstår på baggrund af usynlig og skjult magt og modstand udøvelse af autoritet på vegne af andre og hvordan roller fordeles i grupper og organisationer dynamikker og processer, der knytter sig an til gruppen uafhængigt af de enkelte individer hvor væsentligt det er at finde eller ikke finde sin egen autoritet i komplekse sammenhænge hvilke roller du selv tiltrækkes af og hvilke du undgår, både frivilligt og ufrivilligt, bevidst og ubevidst din evne og kapacitet til at rumme både dit eget og andres psykiske materiale (projektioner o.a.) hvordan du påvirker andre og selv påvirkes, når der arbejdes med forandringer i og omkring dig hvordan følelser, indtryk, forventninger, tanker, angst, lidenskab, begær, fantasier, sympatier og antipatier er helt centrale data for forståelse af relationer og forhold mellem individer, grupper og organisationer. Tidligere deltager på Gjáarkonferencen: Deltagelse på arbejdskonferencer har åbnet op for et ufatteligt stort personligt potentiale, som jeg ikke anede jeg besad, og som beriger både mit personlige og arbejdsmæssige liv. Jeg vil vove at påstå, at uden den tilegnede lærdom fra arbejdskonferencer, kunne jeg ikke løse mine arbejdsmæssige opgaver med samme succes, som det er mig muligt i dag.. 3

4 Konferencens elementer Konferencen veksler mellem plenumsamlinger og forskellige gruppesamlinger, som giver mulighed for egen erfaring og reflektion. Åbnings og Afslutningsplenum Konferencen åbner med plenum for alle deltagere (A+B+P) og efterfølges af åbningsplenum for hhv. A delen, B delen og P delen. I åbningsplenum kan medlemmerne og staben undersøge de processer der foregår, når en konference og et samarbejde begynder. Konferencen afrundes med et afslutningsplenum for hhv. A delen, B delen og P delen efterfulgt af afslutningsplenum for alle deltagere (A+B+P). Afslutningsplenum inviterer til en konferencediskussion, hvor alle deltagere og staben udveksler erfaringer, oplevelser og læring fra såvel konferencen i sin helhed som fra de enkelte dele og momenter. Lille Processtudiegruppe (Lille PSG; kun A delen) Sessionerne giver mulighed for at undersøge og forstå interne gruppeprocesser mellem den enkelte og gruppen, og gruppen i sin helhed mens de pågår. Ud over dette gives ingen specifik opgave. En konsulent bistår gruppen i arbejdet. Stor Processtudiegruppe (Stor PSG; kun A delen og B delen) Sessionerne giver deltagerne mulighed for at erfare og undersøge de mange forskellige processer i en stor gruppe mens de pågår. Konsulenter bistår gruppens arbejde. Organisationsøvelsen (OØ; A delen, B delen og P delen) Øvelsen skaber mulighed for at undersøge processer og strukturer i en organisation, med særlig vægt på intergrupperelationer. Samtlige deltagere og staben deltager i arbejdet med øvelsens hovedopgave. Øvelsen starter med introduktion (OØ åbningsplenum) og afsluttes med en plenumdiskussion (OØ afslutningsplenum), hvor alle deltagere og konferencestaben kan dele erfaringer og læring ud fra de forskellige roller i OØ, samt reflektere over samspillet mellem grupper i en organisation. Rolleanalysegruppe (RG; kun B delen) Disse grupper giver deltagerne mulighed for at fordybe sig i betydningen af samspillet mellem forskellige vilkår, formelle som uformelle, for at forstå og fungere i forskellige roller. En konsulent bistår gruppen i arbejdet. Praxis (PX; kun P delen) Disse sessioner giver deltagerne mulighed for at arbejde med konsultation og konsulentrollen som tema, teoretisk så vel som praktisk. Konsulenter bistår i gruppens arbejde. Reflektions og Anvendelsesgruppe (RAG) Sessionerne giver mulighed for at reflektere over konferencedynamikker og læring på det givne tidspunkt, og hvilke erfaringer den enkelte deltager har gjort sig i samspillet mellem de forskellige dele i konferencen og egen rolle. Det er tilbageblik og reflektion (review). Sessionerne giver siden mulighed for at reflektere over, hvorledes læring og gjorte erfaringer kan anvendes i egen hjemorganisation (application). A og B er adskilte. Konsulenter vil bistå grupperne i arbejdet. Tidligere deltager på Gjáarkonferencen: Vov at tage til kanten af verdenen og mød din egen kant. Her er chancen for at blive mere vis, uden at behøve at være klog på hvad og hvorfor Tidligere deltager på Gjáarkonferencen: Sjældent, eller aldrig, har jeg oplevet en konference med så mange deltagere, hvor der var så meget åbenhed og så meget accept mellem deltagerne, og hvor jeg i den grad følte jeg var velkommen og kunne snakke med alle... 4

5 A, B og P Medlemsskab I konferencen etableres tre delsystemer: A delen, B delen og P delen. Alle deltagere ansøger om medlemsskab i een af de tre delsystemer, da antallet af pladser er begrænset (max 48 deltagere ialt). Alle kan ansøge om plads i A delen. Ansøgere, der har tidligere erfaring med denne type konference, kan ansøge om plads i B delen (max 12 pladser). P delen er for deltagere, som ønsker at træne konsulentfærdigheder i praksis (max 6 deltagere). Dette er for deltagere, som ønsker at udvikle deres læring fra andre perspektiver eller evne til at arbede i konsultative roller, eksempelvis i grupperelationskonferencer. Ansøgere til P delen skal have deltaget i to gruppe relationskonferencer, hvoraf mindst en skal være international og mindst en skal være af min. fem dages varighed. Deltagerne i P delen har sit eget program i konferencen det er særskilt og kun delvist overlappende med programmet for A delen og B delen. Forandringer kan dog forekomme i forhold til etableringen af de tre delsystemer. Erfaringen viser, at delingen af medlemsskabet i A, B og P bidrager til at forstå kompleksiteten og samspillet i og mellem grupper i organisationer. Konferencestaben Konferencestaben (staben) består af ledelse og konsulenter. Konferenceledelsen udgøres af direktør, associeret direktør, administrator og assisterende administrator. Konferencedirektøren er autoriseret af NOV. Konferenceledelsen leder såvel konferencekonsulenter som konferencen. Sammen med konsulenterne agerer ledelsen konferencestaben i sin helhed som kollektiv ledelse. Den kollektive ledelse tager ansvar og autoritet for at stille grænsebetingelser opgave, tid og territorium til rådighed for medlemsskabet, således at dette kan engagere sig i arbejdet med konferencens hovedopgave. Derfor er stabens medlemmer meget eksplicitte og tydelige om deres opgaver og roller under konferencen. Konferencestaben har forskellige roller i konferencen undertiden lederroller og andre gange konsulentroller. Konferencestaben organiserer sig i forhold til at varetage både A delen, B delen og P delen og konstituerer et stabsmedlem som explicit ansvarlig for hver af de tre delsystemer. Tidligere deltagere på Gjáarkonferencen: Fem poäng av fem möjliga för ledning, lärande och tema! En bidragande orsak kan vara det nordiska deltagandet som jag upplevde som befriande. Det fanns en oro, beroende på en tidigare, mindre god erfarenhet, att jag skulle ha svårt att förstå och kunna jobba med mig själv med konsulter som pratar danska eller färöyiska men det var inga problem. Det kändes bra att det var en stor och bred stab. Omgivningarna var fantastiska. Utroligt hvad vores adfærd og personlighed gør ved andre mennesker, og hvor megen modstand det kan give, uden at vi selv opdager det. Du får meget ud af konferencen, hvis du tør være dig selv. Det er lærerigt og samtidigt grænseoverskridende. Næring til krop og sjæl ; ) 5

6 Konferencestaben vælges blandt og sammensættes af følgende: Konferenceledelse: Siv Boalt Boëthius, konferencedirektør (SE) Professor em., Stockholms Universitet; leg. psykolog och psykoanalytiker. Tidigare rektor och chef för Ericastiftelsen i Stockholm. Arbetar med konsultation utbildning och forskning med fokus på ledarskaps och organisationsfrågor. Är en av grundarna av AGSLO och har lång erfarenhet av grupprelationskonferenser i Europa, USA och Australien som konferensledare och konsult. Björn Josefsson, associeret konferencedirektør (SE) Specialist i organisationspsykologi, dipl. Gruppanalytiker, chefspsykolog NAV Östfold, VD och organisationskonsult, PROFORUM Psykologisk Analys & Utveckling AB. Har medverkat vid ett flertal nationella, internationella och organisationsinterna grupprelationskonferenser och symposier. Medlem av OPUS (UK). Stiftelsesråd I AGSLO. Annilisa Klevang Eikhólm, konferenceadministrator (FO) Cand.IT, Sygeplejerske og certificeret HR coach. Arbejder med projektledelse og ITsikkerhed på Elektron (FO). Erfaringer fra grupperelationskonferencere på Færøerne og fra A. K. Rice i USA. Medlem af bestyrelsen i NOV. Dánjal Samuelsen, assisterende konferenceadministrator (FO) B.Sc. (Datalogi og økonomi), Ba. Exam Art (Historie og etnologi). Arbejder til daglig som rådgiver indenfor marketing og forretningstrategi hos kommunikationsbureauet Sansir. Har tidligere erfaringer fra grupperelationskonferencer på Færøerne og er certificeret HR Coach. Medlem af NOV. Gjáarkonferencen ledes af Siv Boalt Boëthius. Professor em., Stockholms Universitet. Siv Boalt Boëthius har fået tildelt Sveriges Stora Psykologpriset 2013 for sit mangeårige foregangsarbejde som psykolog. For øvrigt arbejde og publikationer se ISPSO: International Society for Psychoanalytic Study of Organizations OPUS: Organization for Promoting Understanding of Society AGSLO: Arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation NAPSO: Netværk for Anvendt Psykodynamisk Systemteoretisk Organisationspsykologi 6

7 Konferencekonsulenter: Ulla Charlotte Beck, konsulent (DK) Cand.Mag. i statskundskab og psykologi, gruppeanalytiker (IGA), psykoterapeut og ekstern lektor i organisationspsykologi på Roskilde Universitet. Derudover en række kortere uddannelser indenfor terapi, ledelse og organisation samt mentaliseringsbaseret terapi. Arbejder med organisationkonsultation, leder og konsulentuddannelse, psykodynamisk coaching og organisationspsykologisk forskning. En af grundlæggerne af OPU (DK) og har lang erfaring med grupperelationskonferencer i Danmark, England og USA. Medlem af ISPSO og OPUS. Renate Grønvold Bugge, konsulent (NO) Utdannet ved Universitetet i Oslo Spesialist i Klinisk psykologi og Arbeids & organisasjonspsykologi. Hatt flere leder stilllinger og jobber internationalt som organisationskonsulent i egen konsulentvirksomhed. Deltatt i stab og som konferansedirektør på flere grupperelasjonskonferanser i Europa og USA. Medlem af ISPSO og OPUS. Stefan Jern, konsulent (SE) Docent (Lunds u.), leg.psykolog, specialist i klinisk och organisationspsykologi. Tidigare universitetslektor vid Linköpings och Lunds universitet samt konsult i egen firma. Arbetat som konsult och konferensledare på ett sjuttiotal Grupprelationskonferenser i Sverige, Norge, Finland, Frankrike och StorbrItannien sedan Styrelseledamot och ordförande i AGSLO under ca 25 år och nu medlem av dess stiftelseråd. Medlem av ISPSO og OPUS. Birthe Johansen, konsulent (DK) Organisationskonsulent. Ergoterapeut og gruppeanalytiker, Organisationspsykologisk Uddannelse, OPU og Master i Organisationspsykologi, MPO. Godkendt vejleder og supervisor af Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Psykologforening. Lærer på Institut for Gruppeanalyse i Århus ogpå linien Gruppeanalyse, Organisation og Ledelse. Arbejder med erhvervspsykologi i egen virksomhed. Niels Chr. Nolsøe, konsulent (FO) Freelance ledelses og organisationskonsulent. Civilingeniør. Lang erfaring fra erhvervslivet, bl.a. som konsulent, direktør og bestyrelsesmedlem. Har erfaring med stabsrollen fra mange konferencer. Medstifter af og tidligere formand for NOV. Tóra Petersen, konsulent (FO) PhD, cand.psych.aut. Arbejder som privatpraktiserende i egen virksomhed og på Landssygehuset på Færøerne. Erfaringer fra grupperelationskonferencer fra Færøerne, Danmark og USA. Medlem af NOV. Rune Rønning, konsulent (NO) DMan, Psykolog (cand.psychol) og Tavistock Institute ś Advanced Organizational Consultancy (AOC). Direktør for Forskning og Utvikling, AFF ved Norges Handelshøyskole (NHH). Medlem af OPUS. Erfaring fra flere internationale grupperelasjonskonferanser. Jan Willemoes, konsulent (FO) Cand.psych.aut et Cand.merc. Erhvervspsykolog med egen konsulentvirksomhed og arbejder i alle dele af samfundet. Erfaringer fra grupperelationskonferencer i UK, Indien, USA, Israel, Danmark og Færøerne. Medlem af ISPSO og OPUS, NAPSO og NOV. Tidligere deltagere på Gjáarkonferencen: Gjáarkonferencen er den enkeltstående begivenhed, der har flyttet mest i mit hoved og i min måde at gribe ledelse an på i de sidste 20 år. Mere af dét, tak! Der kom redskaber på banen som jeg kunne tage med tilbage til min egen organisation og bruge på mig selv personligt. At komme hjem og forstå organisationen og de mekanismer der er på spil ubevidst har øget min tolerance overfor medarbejdere, og min forståelse for konflikters ophav 7

8 Praktisk Information Arbejdskonferencen afholdes på Gjáargarður i Gjógv som et internat. Se mere på Deltagere indkvarteres i sommerhuse i bygden med plads til 2 4 personer (alle får enkeltværelse). Gjáarkonferencen 2016 starter onsdag den 24. februar kl og slutter lørdag den 27. februar kl Der er plads til max 48 deltagere. Der er 12 stabsmedlemmer knyttet til konferencen fra DK, FO, NO og SE. Konferencesproget er skandinavisk. Med sproget rækker vi over grænser og arbejder på tværs af skel. Konferencen har tre muligheder for deltagelse: En A del, en B del og en P del. Prisen for at deltage i A og B delen er DKK ,00. Prisen for at deltage i P delen er DKK ,00. Prisen inkluderer konference, materialer, logi og forplejning. Det er muligt at ansøge om nogle få stipendiater (reduceret pris). Ansøgning sendes til konferenceadministratoren ved tilmelding. For tilrejsende deltagere reduceres prisen med DKK 3.500,00. Meningen er, at udgiften til transport og ekstra overnatning ikke skal hæmme deltagelse fra de øvrige skandinaviske lande. Tidlig booking af fly = Billig billet. Ved tidlig tilmelding (senest 19. oktober 2015) reduceres prisen med DKK 2.500,00. Tidligere deltageres testimonials (læringsoplevelser) og yderligere information kan ses på NOV tilbyder deltagere og stab en gratis opfølgningsdag fredag 18. marts 2016 kl for at skabe mulighed for at arbejde med tilbageblik og anvendelse af læringen fra alle roller og elementer i konferencen. Konferenceprogram sendes til deltagere og lægges på januar Tilmelding senest mandag den 12. december 2015 Tilmelding foretages på Indbetaling i BankNordik på konto Information om flyforbindelse og priser ses på Information om Færøerne på Spørgsmål og yderligere information: Konferenceadministrator Annilisa Klevang Eikhólm på mail eller Konferencedirektør Siv Boalt Boëthius på mail siv.boalt 8

9 Litteratur og Links Beck, Ulla Charlotte (2009). Psykodynamisk coaching fokus og dybde. København: Hans Reitzels Forlag. Bion, W.R. (1961). Experiences in Groups, London: Tavstock Publications. Boalt Boëthius, S. & Ögren, M L. (2012). Möjligheter och utmaningar i grupphandledning. Lund: Studentlitteratur. Boalt Boëthius, S. (2003). Ledarskap, grupper och organisationer ur ett psykoanalytiskt perspektiv. I Å. Sandberg (Red.) Ledarskap för alla? Perspektivbrytningar i arbetsliv och företagsledning (sid ). Fjärde upplagan. Stockholm: SNS Förlag. Boalt Boëthius, S. & Wrangsjö, B. (1988). Managing art. A case study of a symphony orchestra. In F. Gabelnick and A. W. Carr: Contributions to Social and Political Science. Proceedings of the First International Symposium on Group Relations, Keble College, Oxford. Bugge R.G. (2008). Organisasjonspsykologisk forståelse som intervensjon ved større ulykker: Togulykken ved Åsta stasjon Tidsskrift for Norsk Psykologforening Nr. 3. Bugge R.G. (1993). Temporary organization for crisis intervention: when disaster a hotel fire strikes a community. In: J.P. Wilson & B. Raphael (Eds). International handbook of traumatic stress syndromes ( ). New York: Plenum Press. Heinskou, T. & Visholm, S. (2004). Psykodynamisk organisationspsykologi på arbejde under overfladen. København: Hans Reitzels Forlag. Sv oversettelse v. Liber Förlag. Heinskou, T. & Visholm, S. (2011). Psykodynamisk organisationspsykologi på mere arbejde under overfladerne. København: Hans Reitzels Forlag. Jern, S & Näslund, J. (2015). Organisationspsykologi. Lund: Studentlitteratur. Jern, Stefan (1998/2015). Den välfungerande arbetsgruppen. En genomgång av forskning och praktikererfarenheter. I K. Granström, S. Jern, J. Näslund & D. Stiwne (red.) Grupper och gruppforskning (s ). Linköping: Skapande Vetande Visholm, Steen (2013). Forfremmede Søskende om åben og skjult familiedynamik I organisationer. København: Hans Reitzels Forlag. Links og flere artikler: 9

10 Tidligere deltagere på Gjáarkonferencen: Återigen slogs jag av att man kan läsa hur många kloka tjocka böcker som helst men det är först när du känner och är, som teori blir användbar i praktiken. Det finns få, om ens någon, annan form av medarbetar eller ledarutveckling som ger erfarenheter och insikter som kommer till dig så långt efteråt konferensens genomförande. Insikter som bidrar till ökad förståelse om mellanmänskligt samspel, drivkrafter, ledarskap och följarskap, som utvecklar dig som både medarbetare och ledare. Det første ord der faldt mig ind, da jeg så spørgsmålet, var professionalisme Hele settingen var holdt i strikte Tavistockrammer, hvilket for mig gav en vis tryghed og forudsigelighed Jeg oplevede endda mig selv sige (med let overbærenhed) til en deltager, som aldrig før har oplevet en arbejdskonference eller noget der ligner, at alt er som det skal være Efter hendes blik at dømme, tog hun dog ikke mit udsagn for gode varer ;) Veldig bra. Jeg ble sendt dit av min sjef og hadde ikke satt meg så godt inn i hva jeg skulle på. Ble overrasket. Tok litt tid å forstå hva dette var, men det gjorde faktisk det hele som en stor reise for meg. For dem som ikke har vært borte i grupperelasjoner så er det spennende å se hvordan en gruppe fungerer. Hva er satt av «usynlige» rammer og hva skjer om man utfordrer disse og hvordan du selv tar plass i en gruppe. Videre hvordan gruppen reagerer på ulike sider av deg. Det er mulig å teste ut ulike case for egen læring. Flott og spennende natur og et vær som harmoniserer med stemningene på konferansen. Efter min mening har arbejdskonferencen på Færøerne som eneste skandinavisk sprogede arbejdskonference på flere måder kvaliteter, der kan sammenlignes med Tavistock: Ud over at mange af konsulenterne er blandt Skandinaviens dygtigste organisationspsykologer, er der også en deltagersammensætning a la Tavistock det vil sige med blandet international (fra hele Skandinavien) deltagelse og med en erfaringsspredning blandt deltagerne fra totalt uerfarne i konference og psykodynamiske sammenhænge til hardtcore næsten konsulenter, hvilket tydeligt giver en brugbar og meget lærerig dynamik. Det er grænseoverskridende, intenst, spændende og sandelig udfordrende at være deltager på Gjáarkonferencen. Til gengæld så er det de mest lærerige 4 dage i mit liv. Denne midlertidige organisation er så tæt på virkeligheden, og sjældent får man mulighed for at være deltager i en midlertidig organisation og få så stor en indflydelse på så få dage. 10

At bevæge og lade sig bevæge

At bevæge og lade sig bevæge NOV arrangerer Skandinavisk arbejdskonference udi Tavistock-traditionen om autoritet, organisation og ledelse. Gjáarkonferencen afholdes den 26. februar - 1. marts 2014 i idylliske og dramatiske Gjógv

Læs mere

Ledelse mellem Fantasi og Fakta

Ledelse mellem Fantasi og Fakta NOV arrangerer Skandinavisk arbejdskonference udi Tavistock-traditionen om autoritet, organisation og ledelse. Gjáarkonferencen afholdes den 25. 28. februar 2015 i idylliske og dramatiske Gjógv på Færøerne

Læs mere

Autoritet, ledelse og samarbejde i højrisikoteams og -organisationer

Autoritet, ledelse og samarbejde i højrisikoteams og -organisationer n er et træningsprogram for folk, der arbejder i grupper, teams og organisationer i højrisikomiljøer, hvor en sikker opgaveløsning er afhængig af teamsamarbejde og evnen til at tænke under stress. Konferencen

Læs mere

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Klaus Stagis og Annemette Hasselager Vi har i længere tid set en stigende efterspørgsel

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

1. korrektur. INTERAKTION. INTERAKTIONSinnovation < 175. Af Anders Trillingsgaard & Morten Novrup Henriksen

1. korrektur. INTERAKTION. INTERAKTIONSinnovation < 175. Af Anders Trillingsgaard & Morten Novrup Henriksen kapitel 6 Fra ny-tænkning TIL ny- INTERAKTION. INTERAKTIONSinnovation i LEDERGRupper Af Anders Trillingsgaard & Morten Novrup Henriksen Alle skal vi innovere mere. Både for at bevare konkurrenceevnen og

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker Kom bedst fra start som ny leder Fra kollega til leder 1 dag Nyudnævnt leder 3 dage Styrk din position som erfaren leder Ledernes Leadership Programme 8 dage Coachuddannelse for ledere 15 dage 12 Master

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Frirum til tænkning og kreativitet

Frirum til tænkning og kreativitet Frirum til tænkning og kreativitet negativ formåen og lederes udvikling Birthe Johansen Lars Peter Nielsen Ledere i almindelighed og topledere i særdeleshed er i dag udfordret af konstante forandringer,

Læs mere

FORÅRSKATALOG 2013. EmpowerMinds produkter er blandt

FORÅRSKATALOG 2013. EmpowerMinds produkter er blandt EmpowerMinds produkter er blandt verdens stærkeste indenfor empowerment skabende udviklingsaktiviteter. Her ser du de overordnede kvaliteter vi kan tilbyde dig, som også omfatter international certificering

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive August 2014 juni 2016 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens opbygning...

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Hold fokus på hovedopgaven

Hold fokus på hovedopgaven Hold fokus på hovedopgaven Af Steen Visholm, professor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet I komplekse offentlige institutioner under pres er lederens måske vigtigste

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Job & dialog. DIT uden DAT. Når sind mødes. Fagforeningens fremtid

Job & dialog. DIT uden DAT. Når sind mødes. Fagforeningens fremtid 22. februar 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 4 Job & dialog Psykologkampagnen blev skudt i gang med en konference den 28. januar. Dialogen med erhvervslivet åbner muligheder og stiller krav. Side

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Offentlig. Introvert hvem skulle tro det? At danse tango kræver musikalitet

Offentlig. Introvert hvem skulle tro det? At danse tango kræver musikalitet Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 12 Introvert hvem skulle tro det? Mange succesrige topledere har introverte træk, blandt andet

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere