Magt & Modstand under Forandring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magt & Modstand under Forandring"

Transkript

1 NOV arrangerer Skandinavisk arbejdskonference udi Tavistock traditionen om autoritet, organisation og ledelse. Gjáarkonferencen afholdes den februar 2016 i den idylliske bygd Gjógv på Færøerne med titlen: Magt & Modstand under Forandring Rammen om Gjáarkonferencen er den dramatiske og foranderlige natur, hvor det enorme Atlanterhav brager kraftfuldt mod kystens sprøde basalt og de grønne fjeldsider belejres af skiftende vinde, himmelsk regn, græssende får og solrige øjeblikke. På bagsiden af fjeldet er der grå sorte fuglefjelde, der strækker sig lodret fra havets dybe blå helt op i himmelens evigt skiftende og dragende lys. Den lille bygd Gjógv befinder sig i midten af denne storslåede natur og tilbyder en unik mulighed for udforskning af nogle af psykologiens bærende dele i grupper, organisationer og større samlinger af mennesker. Denne gang sætter vi fokus på spændingsfelterne mellem Magt, Modstand og Forandring. Alle grupper og organisationer har Magt som væsentlig del af sit psykologiske DNA. Under forandring skabes altid forskydninger i de mange underliggende og usynlige magtstrukturer, der er styrende og dominerende i enhver aktivitet og relation og skaber både synlige og skjulte modstande. Modstand er også magt. Magten kan være så stærk, at enhver modstand undertrykkes, men nogen steder er modstanden både den aktive og den passive form mere magtfuld end magten selv. Magt og Modstand er også under forandring! Moderniteten har skabt nye magtelementer i samspillet mellem mennesker og dermed også andre modstande i de underliggende dynamikker. Forestil dig disse dynamikker i spil i én gruppe. Forestil dig så dynamikkerne i spil mellem to grupper. Og forestil dig så dynamikken i spil i en hel organisation med mange horisontale og vertikale spændingsfelter. Den komplekse og meget omfattende psykodynamik har afgørende indflydelse på organisationens arbejde med hovedopgaven konstruktivt, destruktivt, effektivt, positivt, kreativt eller måske slet ikke.!? Det stiller store krav til indsigt, overblik og kompetent ledelse. Gjáarkonferencen 2016 giver dig mulighed for at gå på opdagelse i disse organisationspsykologiske kræfter, der er så afgørende for at få succes. Sæt dig selv i spil i en midlertidig organisation, Gjáarkonferencen!, og tag hjem med en ny rygsæk fyldt med erfaring, læring og ubetalelig indsigt! 1

2 Konferencens perspektiver Konferencen henvender sig til ledere, HR ansvarlige, konsulenter, projektansvarlige, politikere og alle andre, der ønsker at udvikle egen indsigt og forståelse i forhold til de mange forskellige bevidste og ubevidste; frivillige og ufrivillige psykologiske processer i grupper og organisationer, der konstant influerer og styrer det arbejde der pågår på overfladen. Under overfladen er der et væld af både solide og foranderlige strukturer, plantede vækster og strømninger, som har afgørende indflydelse på arbejdet med hovedopgaven både hvad angår effektivitet, kvalitet og innovation. Tænk også på størrelser som trivsel, fastholdelse og parathed til forandring. Under overfladen eksisterer der altid flere hierarkier, der sjældent er i overensstemmelse med de formelle hierarkier. Nogle kan identificeres og andre er næsten umulige at sætte ord på, men en fælles faktor for de mange bevidste og ubevidste hierarkier, er Magt! Når magten spiller med muskler og manipulation, opstår Modstand! Nogle gange kan det være konstruktivt og mange gange vil det være destruktivt i forhold til de mål og opgaver, som udstikkes af organisationens ledere og nøglepersoner. Men hvad kan du gøre, når modstanden ofte er usynlig eller skjult? Hvordan skal du navigere, når der skal forandres? Hvilke forandringer finder sted under overfladen og uden din vilje? Hvordan kan du få øje for de mange dynamikker i de vertikale og horisontale lag i grupper og organisationer? Ingen i en organisation har samme organization in the mind, men har du en forståelse for dét? Kan du navigere, så magt og modstand kan samstemmes i en dans, der fremmer gode og nødvendige forandringer? Konferencen giver mulighed for at arbejde nysgerrigt med ovenstående spørgsmål. Deltagelsen er derfor en rigtig go investering for organisationen, og med en betydelig sidegevinst: En betragtelig indsigt og læring på det personlige niveau. 2

3 Tidligere deltager på Gjáarkonferencen: Energin är enorm och så även både de inre och yttre känslostormarna. Att sedan få uppleva detta på Färöarna, där vädret går som i en parallellprocess till mina egna känslosvall ger ytterligare dimension som är ovärderlig. Jag rekommenderar alla som vill fortsätta pusslet med sig själva och processer kring grupper att åka på en Tavinstock konferens, och för er som vill våga lite mer att ta chansen att delta i den på Färöarna! Udtalelser og testimonials fra tidligere deltagere kan du se på Konferencens hovedopgave er at udforske udøvelsen af autoritet og ledelse i de mange forskellige systemer og relationer, der eksisterer og udvikler sig i løbet af konferencen og særligt med sans for temaet Magt & Modstand under Forandring. Arbejdet finder sted indenfor rammerne af den midlertidige organisation, som konferencen udgør. Den er designet til at muliggøre studier og undersøgelser af organisations og gruppepsykologiske processer og til organisatorisk og personlig læring. Deltagere og stab bringer erfaringer fra en mangfoldighed af grupper og organisationer med sig ind i arbejdskonferencen og tager nye oplevelser og forståelser med sig tilbage i de grupper og organisationer, hvor de arbejder og færdes. Idéer og nye forståelser, som opstår undervejs i konferencens mange elementer, kan måske undersøges og testes umiddelbart? Deltagelse giver bl.a. mulighed for at undersøge og lære om: gruppe og organisationsprocesser, der opstår på baggrund af usynlig og skjult magt og modstand udøvelse af autoritet på vegne af andre og hvordan roller fordeles i grupper og organisationer dynamikker og processer, der knytter sig an til gruppen uafhængigt af de enkelte individer hvor væsentligt det er at finde eller ikke finde sin egen autoritet i komplekse sammenhænge hvilke roller du selv tiltrækkes af og hvilke du undgår, både frivilligt og ufrivilligt, bevidst og ubevidst din evne og kapacitet til at rumme både dit eget og andres psykiske materiale (projektioner o.a.) hvordan du påvirker andre og selv påvirkes, når der arbejdes med forandringer i og omkring dig hvordan følelser, indtryk, forventninger, tanker, angst, lidenskab, begær, fantasier, sympatier og antipatier er helt centrale data for forståelse af relationer og forhold mellem individer, grupper og organisationer. Tidligere deltager på Gjáarkonferencen: Deltagelse på arbejdskonferencer har åbnet op for et ufatteligt stort personligt potentiale, som jeg ikke anede jeg besad, og som beriger både mit personlige og arbejdsmæssige liv. Jeg vil vove at påstå, at uden den tilegnede lærdom fra arbejdskonferencer, kunne jeg ikke løse mine arbejdsmæssige opgaver med samme succes, som det er mig muligt i dag.. 3

4 Konferencens elementer Konferencen veksler mellem plenumsamlinger og forskellige gruppesamlinger, som giver mulighed for egen erfaring og reflektion. Åbnings og Afslutningsplenum Konferencen åbner med plenum for alle deltagere (A+B+P) og efterfølges af åbningsplenum for hhv. A delen, B delen og P delen. I åbningsplenum kan medlemmerne og staben undersøge de processer der foregår, når en konference og et samarbejde begynder. Konferencen afrundes med et afslutningsplenum for hhv. A delen, B delen og P delen efterfulgt af afslutningsplenum for alle deltagere (A+B+P). Afslutningsplenum inviterer til en konferencediskussion, hvor alle deltagere og staben udveksler erfaringer, oplevelser og læring fra såvel konferencen i sin helhed som fra de enkelte dele og momenter. Lille Processtudiegruppe (Lille PSG; kun A delen) Sessionerne giver mulighed for at undersøge og forstå interne gruppeprocesser mellem den enkelte og gruppen, og gruppen i sin helhed mens de pågår. Ud over dette gives ingen specifik opgave. En konsulent bistår gruppen i arbejdet. Stor Processtudiegruppe (Stor PSG; kun A delen og B delen) Sessionerne giver deltagerne mulighed for at erfare og undersøge de mange forskellige processer i en stor gruppe mens de pågår. Konsulenter bistår gruppens arbejde. Organisationsøvelsen (OØ; A delen, B delen og P delen) Øvelsen skaber mulighed for at undersøge processer og strukturer i en organisation, med særlig vægt på intergrupperelationer. Samtlige deltagere og staben deltager i arbejdet med øvelsens hovedopgave. Øvelsen starter med introduktion (OØ åbningsplenum) og afsluttes med en plenumdiskussion (OØ afslutningsplenum), hvor alle deltagere og konferencestaben kan dele erfaringer og læring ud fra de forskellige roller i OØ, samt reflektere over samspillet mellem grupper i en organisation. Rolleanalysegruppe (RG; kun B delen) Disse grupper giver deltagerne mulighed for at fordybe sig i betydningen af samspillet mellem forskellige vilkår, formelle som uformelle, for at forstå og fungere i forskellige roller. En konsulent bistår gruppen i arbejdet. Praxis (PX; kun P delen) Disse sessioner giver deltagerne mulighed for at arbejde med konsultation og konsulentrollen som tema, teoretisk så vel som praktisk. Konsulenter bistår i gruppens arbejde. Reflektions og Anvendelsesgruppe (RAG) Sessionerne giver mulighed for at reflektere over konferencedynamikker og læring på det givne tidspunkt, og hvilke erfaringer den enkelte deltager har gjort sig i samspillet mellem de forskellige dele i konferencen og egen rolle. Det er tilbageblik og reflektion (review). Sessionerne giver siden mulighed for at reflektere over, hvorledes læring og gjorte erfaringer kan anvendes i egen hjemorganisation (application). A og B er adskilte. Konsulenter vil bistå grupperne i arbejdet. Tidligere deltager på Gjáarkonferencen: Vov at tage til kanten af verdenen og mød din egen kant. Her er chancen for at blive mere vis, uden at behøve at være klog på hvad og hvorfor Tidligere deltager på Gjáarkonferencen: Sjældent, eller aldrig, har jeg oplevet en konference med så mange deltagere, hvor der var så meget åbenhed og så meget accept mellem deltagerne, og hvor jeg i den grad følte jeg var velkommen og kunne snakke med alle... 4

5 A, B og P Medlemsskab I konferencen etableres tre delsystemer: A delen, B delen og P delen. Alle deltagere ansøger om medlemsskab i een af de tre delsystemer, da antallet af pladser er begrænset (max 48 deltagere ialt). Alle kan ansøge om plads i A delen. Ansøgere, der har tidligere erfaring med denne type konference, kan ansøge om plads i B delen (max 12 pladser). P delen er for deltagere, som ønsker at træne konsulentfærdigheder i praksis (max 6 deltagere). Dette er for deltagere, som ønsker at udvikle deres læring fra andre perspektiver eller evne til at arbede i konsultative roller, eksempelvis i grupperelationskonferencer. Ansøgere til P delen skal have deltaget i to gruppe relationskonferencer, hvoraf mindst en skal være international og mindst en skal være af min. fem dages varighed. Deltagerne i P delen har sit eget program i konferencen det er særskilt og kun delvist overlappende med programmet for A delen og B delen. Forandringer kan dog forekomme i forhold til etableringen af de tre delsystemer. Erfaringen viser, at delingen af medlemsskabet i A, B og P bidrager til at forstå kompleksiteten og samspillet i og mellem grupper i organisationer. Konferencestaben Konferencestaben (staben) består af ledelse og konsulenter. Konferenceledelsen udgøres af direktør, associeret direktør, administrator og assisterende administrator. Konferencedirektøren er autoriseret af NOV. Konferenceledelsen leder såvel konferencekonsulenter som konferencen. Sammen med konsulenterne agerer ledelsen konferencestaben i sin helhed som kollektiv ledelse. Den kollektive ledelse tager ansvar og autoritet for at stille grænsebetingelser opgave, tid og territorium til rådighed for medlemsskabet, således at dette kan engagere sig i arbejdet med konferencens hovedopgave. Derfor er stabens medlemmer meget eksplicitte og tydelige om deres opgaver og roller under konferencen. Konferencestaben har forskellige roller i konferencen undertiden lederroller og andre gange konsulentroller. Konferencestaben organiserer sig i forhold til at varetage både A delen, B delen og P delen og konstituerer et stabsmedlem som explicit ansvarlig for hver af de tre delsystemer. Tidligere deltagere på Gjáarkonferencen: Fem poäng av fem möjliga för ledning, lärande och tema! En bidragande orsak kan vara det nordiska deltagandet som jag upplevde som befriande. Det fanns en oro, beroende på en tidigare, mindre god erfarenhet, att jag skulle ha svårt att förstå och kunna jobba med mig själv med konsulter som pratar danska eller färöyiska men det var inga problem. Det kändes bra att det var en stor och bred stab. Omgivningarna var fantastiska. Utroligt hvad vores adfærd og personlighed gør ved andre mennesker, og hvor megen modstand det kan give, uden at vi selv opdager det. Du får meget ud af konferencen, hvis du tør være dig selv. Det er lærerigt og samtidigt grænseoverskridende. Næring til krop og sjæl ; ) 5

6 Konferencestaben vælges blandt og sammensættes af følgende: Konferenceledelse: Siv Boalt Boëthius, konferencedirektør (SE) Professor em., Stockholms Universitet; leg. psykolog och psykoanalytiker. Tidigare rektor och chef för Ericastiftelsen i Stockholm. Arbetar med konsultation utbildning och forskning med fokus på ledarskaps och organisationsfrågor. Är en av grundarna av AGSLO och har lång erfarenhet av grupprelationskonferenser i Europa, USA och Australien som konferensledare och konsult. Björn Josefsson, associeret konferencedirektør (SE) Specialist i organisationspsykologi, dipl. Gruppanalytiker, chefspsykolog NAV Östfold, VD och organisationskonsult, PROFORUM Psykologisk Analys & Utveckling AB. Har medverkat vid ett flertal nationella, internationella och organisationsinterna grupprelationskonferenser och symposier. Medlem av OPUS (UK). Stiftelsesråd I AGSLO. Annilisa Klevang Eikhólm, konferenceadministrator (FO) Cand.IT, Sygeplejerske og certificeret HR coach. Arbejder med projektledelse og ITsikkerhed på Elektron (FO). Erfaringer fra grupperelationskonferencere på Færøerne og fra A. K. Rice i USA. Medlem af bestyrelsen i NOV. Dánjal Samuelsen, assisterende konferenceadministrator (FO) B.Sc. (Datalogi og økonomi), Ba. Exam Art (Historie og etnologi). Arbejder til daglig som rådgiver indenfor marketing og forretningstrategi hos kommunikationsbureauet Sansir. Har tidligere erfaringer fra grupperelationskonferencer på Færøerne og er certificeret HR Coach. Medlem af NOV. Gjáarkonferencen ledes af Siv Boalt Boëthius. Professor em., Stockholms Universitet. Siv Boalt Boëthius har fået tildelt Sveriges Stora Psykologpriset 2013 for sit mangeårige foregangsarbejde som psykolog. For øvrigt arbejde og publikationer se ISPSO: International Society for Psychoanalytic Study of Organizations OPUS: Organization for Promoting Understanding of Society AGSLO: Arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation NAPSO: Netværk for Anvendt Psykodynamisk Systemteoretisk Organisationspsykologi 6

7 Konferencekonsulenter: Ulla Charlotte Beck, konsulent (DK) Cand.Mag. i statskundskab og psykologi, gruppeanalytiker (IGA), psykoterapeut og ekstern lektor i organisationspsykologi på Roskilde Universitet. Derudover en række kortere uddannelser indenfor terapi, ledelse og organisation samt mentaliseringsbaseret terapi. Arbejder med organisationkonsultation, leder og konsulentuddannelse, psykodynamisk coaching og organisationspsykologisk forskning. En af grundlæggerne af OPU (DK) og har lang erfaring med grupperelationskonferencer i Danmark, England og USA. Medlem af ISPSO og OPUS. Renate Grønvold Bugge, konsulent (NO) Utdannet ved Universitetet i Oslo Spesialist i Klinisk psykologi og Arbeids & organisasjonspsykologi. Hatt flere leder stilllinger og jobber internationalt som organisationskonsulent i egen konsulentvirksomhed. Deltatt i stab og som konferansedirektør på flere grupperelasjonskonferanser i Europa og USA. Medlem af ISPSO og OPUS. Stefan Jern, konsulent (SE) Docent (Lunds u.), leg.psykolog, specialist i klinisk och organisationspsykologi. Tidigare universitetslektor vid Linköpings och Lunds universitet samt konsult i egen firma. Arbetat som konsult och konferensledare på ett sjuttiotal Grupprelationskonferenser i Sverige, Norge, Finland, Frankrike och StorbrItannien sedan Styrelseledamot och ordförande i AGSLO under ca 25 år och nu medlem av dess stiftelseråd. Medlem av ISPSO og OPUS. Birthe Johansen, konsulent (DK) Organisationskonsulent. Ergoterapeut og gruppeanalytiker, Organisationspsykologisk Uddannelse, OPU og Master i Organisationspsykologi, MPO. Godkendt vejleder og supervisor af Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Psykologforening. Lærer på Institut for Gruppeanalyse i Århus ogpå linien Gruppeanalyse, Organisation og Ledelse. Arbejder med erhvervspsykologi i egen virksomhed. Niels Chr. Nolsøe, konsulent (FO) Freelance ledelses og organisationskonsulent. Civilingeniør. Lang erfaring fra erhvervslivet, bl.a. som konsulent, direktør og bestyrelsesmedlem. Har erfaring med stabsrollen fra mange konferencer. Medstifter af og tidligere formand for NOV. Tóra Petersen, konsulent (FO) PhD, cand.psych.aut. Arbejder som privatpraktiserende i egen virksomhed og på Landssygehuset på Færøerne. Erfaringer fra grupperelationskonferencer fra Færøerne, Danmark og USA. Medlem af NOV. Rune Rønning, konsulent (NO) DMan, Psykolog (cand.psychol) og Tavistock Institute ś Advanced Organizational Consultancy (AOC). Direktør for Forskning og Utvikling, AFF ved Norges Handelshøyskole (NHH). Medlem af OPUS. Erfaring fra flere internationale grupperelasjonskonferanser. Jan Willemoes, konsulent (FO) Cand.psych.aut et Cand.merc. Erhvervspsykolog med egen konsulentvirksomhed og arbejder i alle dele af samfundet. Erfaringer fra grupperelationskonferencer i UK, Indien, USA, Israel, Danmark og Færøerne. Medlem af ISPSO og OPUS, NAPSO og NOV. Tidligere deltagere på Gjáarkonferencen: Gjáarkonferencen er den enkeltstående begivenhed, der har flyttet mest i mit hoved og i min måde at gribe ledelse an på i de sidste 20 år. Mere af dét, tak! Der kom redskaber på banen som jeg kunne tage med tilbage til min egen organisation og bruge på mig selv personligt. At komme hjem og forstå organisationen og de mekanismer der er på spil ubevidst har øget min tolerance overfor medarbejdere, og min forståelse for konflikters ophav 7

8 Praktisk Information Arbejdskonferencen afholdes på Gjáargarður i Gjógv som et internat. Se mere på Deltagere indkvarteres i sommerhuse i bygden med plads til 2 4 personer (alle får enkeltværelse). Gjáarkonferencen 2016 starter onsdag den 24. februar kl og slutter lørdag den 27. februar kl Der er plads til max 48 deltagere. Der er 12 stabsmedlemmer knyttet til konferencen fra DK, FO, NO og SE. Konferencesproget er skandinavisk. Med sproget rækker vi over grænser og arbejder på tværs af skel. Konferencen har tre muligheder for deltagelse: En A del, en B del og en P del. Prisen for at deltage i A og B delen er DKK ,00. Prisen for at deltage i P delen er DKK ,00. Prisen inkluderer konference, materialer, logi og forplejning. Det er muligt at ansøge om nogle få stipendiater (reduceret pris). Ansøgning sendes til konferenceadministratoren ved tilmelding. For tilrejsende deltagere reduceres prisen med DKK 3.500,00. Meningen er, at udgiften til transport og ekstra overnatning ikke skal hæmme deltagelse fra de øvrige skandinaviske lande. Tidlig booking af fly = Billig billet. Ved tidlig tilmelding (senest 19. oktober 2015) reduceres prisen med DKK 2.500,00. Tidligere deltageres testimonials (læringsoplevelser) og yderligere information kan ses på NOV tilbyder deltagere og stab en gratis opfølgningsdag fredag 18. marts 2016 kl for at skabe mulighed for at arbejde med tilbageblik og anvendelse af læringen fra alle roller og elementer i konferencen. Konferenceprogram sendes til deltagere og lægges på januar Tilmelding senest mandag den 12. december 2015 Tilmelding foretages på Indbetaling i BankNordik på konto Information om flyforbindelse og priser ses på Information om Færøerne på Spørgsmål og yderligere information: Konferenceadministrator Annilisa Klevang Eikhólm på mail eller Konferencedirektør Siv Boalt Boëthius på mail siv.boalt 8

9 Litteratur og Links Beck, Ulla Charlotte (2009). Psykodynamisk coaching fokus og dybde. København: Hans Reitzels Forlag. Bion, W.R. (1961). Experiences in Groups, London: Tavstock Publications. Boalt Boëthius, S. & Ögren, M L. (2012). Möjligheter och utmaningar i grupphandledning. Lund: Studentlitteratur. Boalt Boëthius, S. (2003). Ledarskap, grupper och organisationer ur ett psykoanalytiskt perspektiv. I Å. Sandberg (Red.) Ledarskap för alla? Perspektivbrytningar i arbetsliv och företagsledning (sid ). Fjärde upplagan. Stockholm: SNS Förlag. Boalt Boëthius, S. & Wrangsjö, B. (1988). Managing art. A case study of a symphony orchestra. In F. Gabelnick and A. W. Carr: Contributions to Social and Political Science. Proceedings of the First International Symposium on Group Relations, Keble College, Oxford. Bugge R.G. (2008). Organisasjonspsykologisk forståelse som intervensjon ved større ulykker: Togulykken ved Åsta stasjon Tidsskrift for Norsk Psykologforening Nr. 3. Bugge R.G. (1993). Temporary organization for crisis intervention: when disaster a hotel fire strikes a community. In: J.P. Wilson & B. Raphael (Eds). International handbook of traumatic stress syndromes ( ). New York: Plenum Press. Heinskou, T. & Visholm, S. (2004). Psykodynamisk organisationspsykologi på arbejde under overfladen. København: Hans Reitzels Forlag. Sv oversettelse v. Liber Förlag. Heinskou, T. & Visholm, S. (2011). Psykodynamisk organisationspsykologi på mere arbejde under overfladerne. København: Hans Reitzels Forlag. Jern, S & Näslund, J. (2015). Organisationspsykologi. Lund: Studentlitteratur. Jern, Stefan (1998/2015). Den välfungerande arbetsgruppen. En genomgång av forskning och praktikererfarenheter. I K. Granström, S. Jern, J. Näslund & D. Stiwne (red.) Grupper och gruppforskning (s ). Linköping: Skapande Vetande Visholm, Steen (2013). Forfremmede Søskende om åben og skjult familiedynamik I organisationer. København: Hans Reitzels Forlag. Links og flere artikler: 9

10 Tidligere deltagere på Gjáarkonferencen: Återigen slogs jag av att man kan läsa hur många kloka tjocka böcker som helst men det är först när du känner och är, som teori blir användbar i praktiken. Det finns få, om ens någon, annan form av medarbetar eller ledarutveckling som ger erfarenheter och insikter som kommer till dig så långt efteråt konferensens genomförande. Insikter som bidrar till ökad förståelse om mellanmänskligt samspel, drivkrafter, ledarskap och följarskap, som utvecklar dig som både medarbetare och ledare. Det første ord der faldt mig ind, da jeg så spørgsmålet, var professionalisme Hele settingen var holdt i strikte Tavistockrammer, hvilket for mig gav en vis tryghed og forudsigelighed Jeg oplevede endda mig selv sige (med let overbærenhed) til en deltager, som aldrig før har oplevet en arbejdskonference eller noget der ligner, at alt er som det skal være Efter hendes blik at dømme, tog hun dog ikke mit udsagn for gode varer ;) Veldig bra. Jeg ble sendt dit av min sjef og hadde ikke satt meg så godt inn i hva jeg skulle på. Ble overrasket. Tok litt tid å forstå hva dette var, men det gjorde faktisk det hele som en stor reise for meg. For dem som ikke har vært borte i grupperelasjoner så er det spennende å se hvordan en gruppe fungerer. Hva er satt av «usynlige» rammer og hva skjer om man utfordrer disse og hvordan du selv tar plass i en gruppe. Videre hvordan gruppen reagerer på ulike sider av deg. Det er mulig å teste ut ulike case for egen læring. Flott og spennende natur og et vær som harmoniserer med stemningene på konferansen. Efter min mening har arbejdskonferencen på Færøerne som eneste skandinavisk sprogede arbejdskonference på flere måder kvaliteter, der kan sammenlignes med Tavistock: Ud over at mange af konsulenterne er blandt Skandinaviens dygtigste organisationspsykologer, er der også en deltagersammensætning a la Tavistock det vil sige med blandet international (fra hele Skandinavien) deltagelse og med en erfaringsspredning blandt deltagerne fra totalt uerfarne i konference og psykodynamiske sammenhænge til hardtcore næsten konsulenter, hvilket tydeligt giver en brugbar og meget lærerig dynamik. Det er grænseoverskridende, intenst, spændende og sandelig udfordrende at være deltager på Gjáarkonferencen. Til gengæld så er det de mest lærerige 4 dage i mit liv. Denne midlertidige organisation er så tæt på virkeligheden, og sjældent får man mulighed for at være deltager i en midlertidig organisation og få så stor en indflydelse på så få dage. 10

At bevæge og lade sig bevæge

At bevæge og lade sig bevæge NOV arrangerer Skandinavisk arbejdskonference udi Tavistock-traditionen om autoritet, organisation og ledelse. Gjáarkonferencen afholdes den 26. februar - 1. marts 2014 i idylliske og dramatiske Gjógv

Læs mere

Ledelse mellem Fantasi og Fakta

Ledelse mellem Fantasi og Fakta NOV arrangerer Skandinavisk arbejdskonference udi Tavistock-traditionen om autoritet, organisation og ledelse. Gjáarkonferencen afholdes den 25. 28. februar 2015 i idylliske og dramatiske Gjógv på Færøerne

Læs mere

Autoritet, ledelse og samarbejde i højrisikoteams og -organisationer

Autoritet, ledelse og samarbejde i højrisikoteams og -organisationer n er et træningsprogram for folk, der arbejder i grupper, teams og organisationer i højrisikomiljøer, hvor en sikker opgaveløsning er afhængig af teamsamarbejde og evnen til at tænke under stress. Konferencen

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere 1 Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling i de nye kommuner og regioner Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere i de nye kommuner og regioner Udviklingsprogrammer,

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

ARBEJDSLIV. Hvad er organisationspsykologens. vigtigste kompetencer? Hvilke kompetencer

ARBEJDSLIV. Hvad er organisationspsykologens. vigtigste kompetencer? Hvilke kompetencer VISIONER AF KARIN BORG F R E M T I D E N S ARBEJDSLIV Hvad er organisationspsykologens vigtigste kompetencer? Hvilke kompetencer vil der blive brug for i fremtiden? Og hvilken type uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 4-årig Diplomuddannelse i Gruppeanalyse (GAU-D) 2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING DI s konference om sundhedsfremme på arbejdspladsen - Sund Ledelse Tirsdag d. 16. september 2014, Odense Congress Center

Læs mere

Miljøterapi for børn og unge

Miljøterapi for børn og unge Miljøterapi for børn og unge Den miljøterapeutiske behandlingsinstitution i opbrud forandring forvandling Et seminar med fokus på forskning, praksis, idealer og realiteter i en verden hvor miljøterapiens

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse!

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Dansk Socialrådgiverforening" 17. November 2009" Odense " Richard Ledborg Hansen" Forsvaret" Registreret revisor " Økonomidirektør" Adm. direktør" Forretningsudvikling"

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach.

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach. Udtalelser supervision Joann Sønder Virksomhedskonsulent www.human-interaction.dk Min oplevelse af at få supervision på et assistent NLP Practitioner forløb: Som obligatorisk forløb for at blive HR coach

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse What is pink? Poul Reumerts Vej 41,1 DK-2500 Valby Tel.: +45 28 88 95 20 Mail: niko@whatispink.dk www.whatispink.dk

Læs mere

opbrud forandring forvandling

opbrud forandring forvandling Norsk-dansk trænings- og uddannelsesprogram for ledere, projektledere og konsulenter 15 dage fordelt på 5 moduler i tidsrummet september 2005 september 2006 opbrud forandring forvandling Norge Danmark

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 16-01-2015. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 16-01-2015. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange 16-01-2015 1 Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet Frans Ørsted Andersen & Nina Tange FLOW Flow i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen 16-01-2015 Flow i studie-

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Seminar, 15. april 2013

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Seminar, 15. april 2013 PSYKOLOGKAMPAGNEN Seminar, 15. april 2013 Intro Åh nej, de er alle sammen klogere end mig 2 Hvem er jeg? Navn: Stilling: Kan: Rasmus Iver Agesen, M.Sc. Psych. Manager i Møller & Company, Nordic Transformation

Læs mere

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE 1-årig etterutdannelse THE ARTIST FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST HANDLER OM DIG SOM KUNSTNER.

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

INNOVATION CAMP. 30. november - 4. december IDEER 50 UNGE INNOVATION NYE VENNER KREATIVITET INDFLYDELSE FRIVILLIGE NORDIC YOUTH BRAINSTORM KOMPETENCER

INNOVATION CAMP. 30. november - 4. december IDEER 50 UNGE INNOVATION NYE VENNER KREATIVITET INDFLYDELSE FRIVILLIGE NORDIC YOUTH BRAINSTORM KOMPETENCER IDEER 50 UNGE INNOVATION NORDIC YOUTH INNOVATION CAMP NYE VENNER KREATIVITET INDFLYDELSE FRIVILLIGE BRAINSTORM KOMPETENCER HELSINGØR & KØBENHAVN, DANMARK 30. november - 4. december INNOVATION WHAT? Lad

Læs mere

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab På kanten af organisationspsykologien Perspektiver på organisationspsykologiske praksisser og genstandsfelt 5. - 7. februar 2015 i Nyborg DSB kursuscenter

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil du lære

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod At gøre værdier SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod Værdier i klubarbejdet Fortæl om en succesoplevelse fra klubben - hvor det lykkes at udvikle

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Nordisk Forening for Leksikografi Generalforsamling 22. maj 2015, København Årsberetning 0. Indledning Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER - et kursus i ledelse af fagprofessionelle Tanker bag I et videnssamfund er det at få videnspersoner til at spille godt sammen af fundamental betydning. For mange af de dagligdags

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 Projektbeskrivelse Kort udgave Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 De personlige hensyn i plejen af afhængige ældre Det stigende antal ældre og en begrænset økonomi har gennem mange år ført til en stigende

Læs mere

Denne bog henvender sig til både interne

Denne bog henvender sig til både interne Anmeldelser Maja Loua Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard: Anerkendende HR og organisationsudvikling Skab mening, handlekraft og bedre resultater Dansk Psykologisk Forlag, 2008, 231 sider, ISBN 978-87-7706-526-2

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere