LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN"

Transkript

1 LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN Erhvervspsykolog THEA MIKKELSEN D. 18. DECEMBER 2012 THEA MIKKELSEN Thea Mikkelsen, cand. mag. i Litteraturvidenskab og Moderne Kultur og Kulturformidling & cand. psych. med speciale i kreativitet og innovation. Indehaver af TRAC, der står for kurser, foredrag og procesforløb i offentlige og private virksomheder, hvor man arbejder med innovation og udvikling, samt i virksomheder med kreativt/kunstnerisk arbejde. Underviser i ledelse, selvledelse og samarbejde for bl.a. Arkitektforeningen, DJØFefteruddannelse og Den Danske Filmskoles Efteruddannelse, samt på Den Danske Filmskole. Ekstern lektor på lederuddannelsen Master of Organisational Psychology, RUC. Tilbyder coaching til kreative og ledere samt psykoanalyse. Forfatter til Kreativitetens Psykologi (NNF 2009), kapitlet Det usynlige arbejde før innovation i Innovationspsykologi (DPF, 2012) samt sammen med Mette Møller forfatter til bogen Den kreative kraft i innovationsledelse (DPF, 2010) 1

2 HVAD ER KREATIVITET? Creativity refers to the production of original, useful and elegang solutions to novel, complex and illdefined problems. Sage Handbook of Leadership,

3 Creativity is not the work of art, but the art of work. Georgia O Keefe HVAD KENDETEGNER DEN KREATIVE ARBEJDSFORM? Fleksibilitet Personlig investering Særlige opmærksomheder på: Visioner Metoder Oversættelse af ubevidste sansninger til kreative betydninger (Mikkelsen, 2009) 3

4 LEDELSE AF KREATIVE Ledelse af kreative kræver en evne til at have at gøre med dette komplekse sæt af investeringer og krav fra medarbejderen side samtidig med, at virksomhedens hovedopgave er i fokus HVAD ER LEDELSE? 4

5 HVAD ER LEDELSE? Alt for mange ledere synes, at ledelse er noget, der forstyrrer deres arbejde. Erik Kjær, erhvervspsykolog og co-founder af Right, Kjær og Kjærulf (privat samtale) HVAD ER LEDELSE? Ledelse handler om at få andre til at arbejde ud fra de linjer, man udstikker på baggrund af en bevidsthed om hovedopgaven. Derfor handler ledelse om at agere i en kompleksitet af projekt og medarbejdere. For at kunne holde hovedet klart i denne kompleksitet, så man kan overskue projektet og gennemskue sine medarbejderes udfordringer, skal man også kunne lede sig selv. 5

6 OPMÆRKSOMHEDS-TRIANGLEN Lederen selv Projektet Medarbejdere Mikkelsen & Møller Den krea8ve kra: i innova8onsledelse, DPF, 2010 PROJEKTET Planlægge, strukturere, se fremad (Bryman et al, 2011) Udvikle kontrol- og evalueringssystemer opfange og genkende originale idéer (Licuanan, Dauley and Mumford, 2007) 6

7 GRUPPEN Containe følelser af angst og usikkerhed, og hjælpe med at give mening til de angstfyldte tanker og ideer (Hirschhorn & Gilmore, 1994) Def. containe: Rumme, bære og bearbejde psykisk materiale (Bion, 1962) Psykologisk nærværende (Visholm, 2011) Opmærksom på de følelser der opstår i relation til arbejdet (jalousi, misundelse, magtesløshed, udleverethed) (Visholm, 2011) Opmærksom på de projektioner, som medarbejderne lægger på hinanden og på lederen (autoriteten) og hvilken konsekvens det har for arbejdet på hovedopgaven jo større pres, jo større chance for projektioner (Visholm, 2011) LEDERENS OPMÆRKSOMHED PÅ EGEN ROLLE Reflektere over egne følelser: tune in, stay with, reflect on, move on (Stokes, 2005) Skabe rammer for sig selv, så man kan få autoritet oppefra, nedefra og indefra (Obholzer, 1994) Holde fokus på hovedopgaven (Bion, 1984) Regulere grænser mellem organisation og omverden - hvad skal ind og hvad skal ud? (Visholm, 2011) Mellem funktioner i organisationen samt definere klare roller for sig selv og andre i organisationen (Visholm, 2011) 7

8 HVAD HANDLER LEDELSE AF KREATIVE OM? LEDELSE AF KREATIVE Ledelse af kreative handler om at arbejde kreativt med både projektet, med medarbejdergruppen og med sig selv Projektet: Hvordan skabe rammer og struktur, der fordrer kreativitet? Medarbejderne: Rumme deres angst og sætte dem sammen i inspirerende roller Én selv: Lede sig selv, så man kan bevare fleksibiliteten og være kreativ i forhold til hovedopgaven 8

9 HVORDAN BEVARE AUTORITETEN SOM LEDER, NÅR MAN GERNE VIL VÆRE ÅBEN? I traditionel ledelse ligger autoriteten i at vide bedre (personlig autoritet) eller i rollen som direktør eller leder (rolle autoritet) I begge tilfælde får man autoritet til at tage beslutninger I ledelse af kreative er man ikke altid den rette til at tage den kreative beslutning, så hvor ligger autoriteten så? 9

10 Autoritet indenfor ledelse af kreative handler om at bevare sin integritet og fokus på hovedopgaven være stabil, men fleksibel Mens man hjælper med at: Evaluere Planlægge Være forudseende Opbygge de kreatives self-efficacy Rumme usikkerhed og svære følelser HVILKE RAMMER BEFORDRER KREATIVITET OG HVILKE BLOKERER DEN? 10

11 LEDELSESMÆSSIGE RAMMER I Lederen af kreative skal sørge for: Overordnede visioner og kommunikere dem ud Hjælpe med at udvikle arbejdsformer, der passer til den enkelte At interessere sig ægte for medarbejdere Selv at bryde konventioner Penge/gaver/luksuriøse arbejdsforhold gør ingen forskel i sig selv men kan bruges som tegn for sin interesse LEDELSESMÆSSIGE RAMMER II Lederen af kreative skal passe på: At være uklar i sin kommunikation skaber fantasier, der fjerne medarbejderen fra sin opgave At kræve tilpasning, der ikke har med opgaven at gøre Virke ligeglade Være for strømlinet Det blokerer, hvis der ikke er plads til primærprocesser drømme, fantasier, leg 11

12 FYSISKE RAMMER Der er ingen beviser for, at fodboldspil fremmer kreativitet Men det er godt med rammer, der giver plads til uformelt samvær HVORDAN SÆTTER MAN ET KREATIVT HOLD? 12

13 DET BEDSTE KREATIVE HOLD Har tillid til hinanden kender hinanden Består af mennesker på samme dygtighedsniveau Har definerede roller Har en leder, der hjælper dem med at strukturere samarbejdet HVORDAN SKRUER MAN OP FOR KREATIVITETEN? 13

14 KREATIVITETENS PSYKOLOGI Hvis man vil skrue op for kreativiteten, skal man være opmærksom på, hvor man sætter ind: De overordnede visioner Teknikken, metoderne Motivationen (Mikkelsen, 2009) LITTERATUR Bryman et al: SAGE Handbook of leadership, 2011 Thea Mikkelsen Kreativitetens Psykologi Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2009 Det usynlige arbejde bag innovation" i bogen Innovationspsykologi fra Dansk Psykologisk Forlag, Thea Mikkelsen og Mette Møller: Den Kreative Kraft i Innovationsledelse, Dansk Psykologisk Forlag, 2010 together with Mette Møller. Thea Mikkelsen and Carina Zunino: MUVI-cards se Ehrenzweig: The Hidden Order of Art, 1967 Laplanche: Life and Death in Psychoanalysis, 1987 Reiner: Bion and Being Passion and the Creative Mind, 2012 Visholm og Heinskou red. Psykodynamisk organisationspsykologi, I & II, 2005,

15 15