DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE. Accesorii electronice şi materiale pentru birotică

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE. Accesorii electronice şi materiale pentru birotică"

Transkript

1 UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică aplicată Nr / DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE pentru achiziţia publică de produse prin aplicarea procedurii de achiziţie directă a contractului de furnizare de Accesorii electronice şi materiale pentru birotică aferent proiect nr. 9/2015-PN-III M-ERA.NET, Intcersen Conţine: SECŢIUNEA I: INVITAŢIA DE PARTICIPARE SECŢIUNEA II: CAIETUL DE SARCINI SECŢIUNEA III: MODELUL DE CONTRACT 1

2 SECŢIUNEA I INVITAŢIE DE PARTICIPARE Prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi să depună oferte pentru atribuirea contractelor privind achiziţia de accesorii electronice şi materiale pentru birotică. 1. Informaţii generale 1.1. Achizitor Denumirea: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică aplicată, Str.Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.23, Imobil ETH, , Iaşi. Tel: Fax: Publicarea invitaţiei de participare şi a documentelor anexate: Depunere oferte: Ofertele se vor publica până pe data de , ora 14.00, pe SEAP, pe site-ul în Catalogul de produse din Procedura de atribuire: Cumpărări Directe. Se va introduce fiecare lot ofertat, cu denumirile şi codul CPV indicat pentru fiecare lot în parte, astfel: 1. LOT1 ACCESORII ELECTRONICE KSWB IEEI, COD CPV:. 2. LOT2 ACCESORII ELECTRONICE MSP IEEI, COD CPV:. 3. LOT3 ACCESORII ELECTRONICE RFID IEEI, COD CPV:. 4. LOT4 MATERIALE PENTRU BIROTICA IEEI, Cod CPV: Ofertele tehnico-economice detaliate se vor depune pe adresa de până pe data de , ora NOTĂ: Se acceptă oferte pentru unul sau mai multe loturi, dar numai pentru loturi întregi. 2. Obiectul contractului achiziţiei: 2.1. Descrierea Denumire contract: achiziţia de accesorii electronice şi materiale pentru birotică Descrierea produselor ce vor fi achiziţionate: conform Caietului de Sarcini Locul de livrare a produselor: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică aplicată, Str. Prof.dr. docent Dimitrie Mangeron nr.23, imobil ETH, Durata contractului de achiziţie: până la plata acestuia. 3. Informaţii detaliate şi complete cu privire la tipul procedurii, criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, şi stabilirea ofertei câştigătoare: Tipul procedurii: achiziţie directă cu finalizare electronică prin catalogul de cumpărări directe din SEAP( Criteriul de atribuire: PREŢUL CEL MAI SCĂZUT. Stabilirea ofertei câştigătoare: se realizează numai prin compararea ofertelor la valoarea întregului LOT ofertat, prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje. Oferta economică detaliată, care se va depune pe adresa de până pe data de , ora 14.00, va fi fermă, cu preţul detaliat pe fiecare produs ofertat în parte din cadrul unui lot, dar şi pe TOTAL LOT ofertat, exprimat în RON, fără TVA, preţ care va include şi costul de livrare la adresa achizitorului, alte taxe,etc. Preţurile nu pot fi ajustate pe toată durata de derulare a contractului. Oferta câştigătoare pentru un lot, va fi oferta care va răspunde cerinţelor minime impuse prin prezentul Caiet de sarcini, şi care va avea preţul cel mai scăzut pe lotul respectiv. 2

3 Notă: Ofertantului cu preţul cel mai mic îi vor fi solicitate (dacă informaţiile nu sunt suficiente la descrierea produselor) fişe tehnice ale produsului/produselor, cu nume producător, marcă necesare verificării îndeplinirii caracteristicilor minime prevăzute în documentaţia de atribuire. În cazul în care nu corespunde cerinţelor caietului de sarcini, oferta acestuia va fi considerată neconformă. 4. Prezentarea ofertei 4.1. Limba de redactare a ofertei: Limba română 4.2. Moneda în care este exprimat preţul contractului: Lei 4.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile Modul de prezentare a ofertei: Oferta va conţine în mod obligatoriu propunerea tehnico-financiară. Cerinţele impuse în Caietul de Sarcini, vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de Sarcini, atrage descalificarea ofertantului. Ofertele care depăşesc valoarea estimată sunt considerate inacceptabile. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Ofertele tehnice detaliate, care vor fi depuse pe adresa de până pe data de , ora 14.00, vor respecta în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. În acest scop propunerea tehnică va conţine, în funcţie de cerinţele prevăzute, un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective. Modul de prezentare al propunerii tehnice va fi redactat analog Caietului de Sarcini Specificaţii tehnice, astfel încât să se asigure posibilitatea verificării uşoare a corespondenţei propunerii tehnice a ofertantului cu specificaţiile tehnice minime obligatorii necesare, prevăzute în Caietul de sarcini. Nu se acceptă înlocuirea specificaţiilor din oferta tehnică cu sintagme de genul conform caietului de sarcini. 5.Informaţii referitoare la termenele de livrare şi plată: Condiţiile şi termenele de livrare: Ofertantul trebuie să precizeze în ofertă termenul de livrare. Asigurarea transportului şi cheltuielile de livrare şi manipulare, se suportă de către furnizor. Livrarea produselor din loturile de accesorii electronice şi materiale pentru birotică, de către furnizor, nu va depăşi : - 49 de zile (7 săptămâni) de la data semnării contractului, pentru LOTUL nr.1, LOTUL nr.2, şi LOTUL nr zile (2 săptămâni) de la data semnării contractului, pentru LOTUL nr.4. Ofertele care vor conţine termene de livrare mai mari vor fi considerate neconforme. Ofertantul va furniza certificate de garanţie şi conformitate. Condiţiile şi termenele de plată: Plata: se va face prin OP în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maximum 30 de zile de la data recepţiei finale a produselor, în baza facturii fiscale în original, a contractului de achiziţie şi a notei de recepţie. 6.Informaţii referitoare la încheierea contractului: Contractul se va încheia la adresa achizitorului din Iaşi, Facultatea IEEI, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.23, birou Administrator Şef Facultate IEEI, etaj 2, imobil ETH. 7.Termenul limită pentru solicitarea clarificărilor privind Invitaţia de participare/caietul de sarcini: , ora:14,00. 3

4 SECŢIUNEA II CAIETUL DE SARCINI NOTĂ nr.1: Se acceptă oferte pentru unul sau mai multe loturi, dar numai pentru loturi întregi. NOTA nr.2: reperele din TABELELE de mai jos constituie loturi. Lipsa unui reper din oferta pentru unul din loturi, atrage descalificarea pentru întregul lot ofertat. CARACTERISTICI LOTURI: LOT1-ACCESORII ELECTRONICE KSWB IEEI, COD CPV:. Sursă de finanţare: proiect nr. 9/2015-Intcersen, PN III M-ERA.NET Valoare estimată totală LOT 1= 2130 lei fără TVA. Termen de livrare: în cel mult 49 de zile (7 săptămâni) de la data semnării contractului. Nr. lot/ Configuraţia Cod CPV DENUMIRE PRODUS/ Specificaţii tehnice IEEI 1 Modul de evaluare cu antenă dipol, pentru kitul de evaluare Evaluation Board IC Andy100 cu circuitul de Start-Up integrat. Frecventă de functionare: 860MHz-960MHz, - Compatibil cu EPC C1G2, - Compatibil ISO Tip C, - EPC pe 96 de biti si TID pe 32 de biti, - Circuit de pornire încorporat, -Antenă dipol de bandă largă, format PCB. Produs de referinta: SPIDER-H254-DKSWB. Parque Tecnológico de San Sebastián Paseo Mikeletegi 54, Planta 0 - Oficina 1, Donostia - San Sebastián, Spain., Part# 38402, Code: Spider-H254-DKSWB. U.M. Cant. Buc. 2 IEEI 2 Modul de evaluare cu antenă meander, pentru IC Andy100 cu circuitul de Start- Up integrat. Frecventă de functionare: 860MHz-960MHz, - Compatibil cu EPC C1G2, - Compatibil ISO Tip C, - EPC pe 96 de biti si TID pe 32 de biti, - Circuit de pornire încorporat, -Antenă meander de bandă largă, format PCB. Produs de referinta: SPIDER-H254-MKSWB. Parque Tecnológico de San Sebastián Paseo Mikeletegi 54, Planta 0 - Oficina 1, Donostia - San Sebastián, Spain,, Part# 34802, Code: Spider-H254-MKSWB IEEI 3 Senzor de orientare fără baterii compatibil EPC C1G2. Contine accelerometru LIS3DH, antenă dipol de bandă largă, format PCB, - Frecventă de functionare: 860MHz-960MHz, - Compatibil cu EPC C1G2, - Compatibil cu ISO Tipul C, - EPC pe 96 de biti si TID pe 32 de biti, -domeniu acceleratie: ±2 g la ±16 g, -precizie: ±40 mg, - rezolutie: 1 mg. Produs de referinta: KINEO-A3DH. Part# 36102, Code: Kineo-A3DH-DKSWB 4

5 IEEI 4 Senzor de umiditate relativa si temperatura fără baterie compatibil cu EPC C1G2. Contine senzor de umiditate relativă si temperatură HTS-221, antena dipol de bandă largă, format PCB, - Frecventă de functionare: 860MHz-960MHz, - Compatibil cu EPC C1G2, - Compatibil cu ISO Tipul C, - EPC pe 96 de biti si TID pe 32 de biti, -Domeniu umiditate: 0 la 100%, - Precizie umiditate rh: ±4.5% (de la 20% la 80% rh), -Rezolutie umiditate: 0.004%, -Domeniu temperatura: -30C la +85C, -Precizie temperatura :±0.5 C, -rezolutie temperatura: 0.016C. Produs de referinta: HYGRO-FENIX-H221. Part# 37302, Code: Hygro-Fenix-H221-DKSWB IEEI 5 Senzor de presiune absolută si temperatura fără baterie compatibil cu EPC C1G2. Contine senzorul MS BA, antenă dipol de bandă largă, format PCB, - Frecventă de functionare: 860MHz-960MHz, - Compatibil cu EPC C1G2, - Compatibil cu ISO Tipul C, - EPC pe 96 de biti si TID pe 32 de biti, Presiune absoluta: domeniu: 0 la 6 bar, precizie: ±50 mbar, rezolutie: 5 mbar. Temperatura: domeniu -30C la 85C, precizie:±1c, rezolutie: 0.1C. Produs de referinta: CYCLON-05BA. Part# 37902,Code: CYCLON-05BA-DKSWB IEEI 6 Platforma de dezvoltare cu antenă dipol pentru senzori/traductoare, bazata pe IC Andy100 fără baterii si compatibila cu EPC C1G2. Frecventă de functionare: 860MHz-960MHz, - Compatibil cu EPC C1G2, - Compatibil ISO Tip C, - EPC pe 96 de biti si TID pe 32 de biti, - Microcontroler încorporat cu putere mică: MSP430G2233, -Antenă dipol de bandă largă, format PCB. Produs de referinta: MEDUSA-M2233-DKSWB. Part# 38302, Code: Medusa-M2233-DKSWB Buc. 2 IEEI 7 Platforma de dezvoltare cu antenă meander pentru senzori/traductoare, bazata pe IC Andy100 fără baterii si compatibila cu EPC C1G2. Frecventă de functionare: 860MHz-960MHz, - Compatibil cu EPC C1G2, - Compatibil ISO Tip C, - EPC pe 96 de biti si TID pe 32 de biti, - Microcontroler încorporat cu putere mică: MSP430G2233, -Antenă meander de bandă largă, format PCB. Produs de referinta: MEDUSA-M2233-MKSWB. Part# 34402, Code: Medusa-M2233-MKSWB IEEI 8 Platforma de dezvoltare cu antenă dipol pentru senzori de tip rezistiv fără baterie compatibila cu EPC C1G2. R-metru cu microcontroler cu ADC de 10 biti, antena dipol de bandă largă, format PCB, - Frecventă de functionare: 860MHz-960MHz, - Compatibil cu EPC C1G2, - Compatibil cu ISO Tipul C, - EPC pe 96 de biti si TID pe 32 de biti, - Interval de precizie: de la 100 Ω la 1MΩ, - Interval extins: de la 10 Ω la 10MΩ, - Precizie în domeniul de precizie: ± 1%, - Precizie în domeniul extins: ± 15%, - Temperatura de functionare: de la -30 C până la + 85 C. Produs de referinta: RMeter-MA10-DKSWB. Part# 37102, Code: RMeter-MA10-DKSWB IEEI 9 Platforma de dezvoltare cu antenă meander pentru senzori de tip rezistiv fără baterie compatibila cu EPC C1G2. R-metru cu microcontroler cu ADC de 10 biti, antena meander de bandă largă, format PCB, - Frecventă de functionare: 860MHz-960MHz, - Compatibil cu EPC C1G2, - Compatibil cu ISO Tipul C, - EPC pe 96 de biti si TID pe 32 de biti, - Interval de precizie: de la 100 Ω la 1MΩ, - Interval extins: de la 10 Ω la 10MΩ, - Precizie în domeniul de precizie: ± 1%, - Precizie în domeniul extins: ± 15%, - Temperatura de functionare: de la -30 C până la + 85 C. 5

6 Produs de referinta: RMeter-MA10-MKSWB. Part# 34102, Code: RMeter-MA10-MKSWB IEEI Voltmetru de curent continuu cu antenă dipol fără baterii compatibil cu EPC C1G2. Voltmetru pentru măsurarea curentului continuu de joasă tensiune cu ADC de 10 biti, antenă dipol de bandă largă, format PCB, - Frecventă de functionare: 860MHz-960MHz, - Compatibil cu EPC C1G2, - Compatibil cu ISO Tipul C, - EPC pe 96 de biti si TID pe 32 de biti, - Domeniu tensiune: 0V to 1.5V, -factor de amplificare A: 1 la1000, -Rezolutie: 1.5mV (A=1) la 1.5µV (A=1000), -precizie :±1%. Produs de referinta: VMETER-DCLV10-DKSWB. Part# 37402, Code: VMeter-DCLV10-DKSWB IEEI Voltmetru de curent continuu cu antenă meander fără baterii compatibil cu EPC C1G2. Voltmetru pentru măsurarea curentului continuu de joasă tensiune cu ADC de 10 biti, antenă meander de bandă largă, format PCB, - Frecventă de functionare: 860MHz-960MHz, - Compatibil cu EPC C1G2, - Compatibil cu ISO Tipul C, - EPC pe 96 de biti si TID pe 32 de biti, -Domeniu tensiune: 0V to 1.5V, -factor de amplificare A: 1 la1000, -Rezolutie: 1.5mV (A=1) la 1.5µV (A=1000), -precizie :±1%. Produs de referinta: VMETER-DCLV10-MKSWB. Part# 34502, Code: VMeter-DCLV10-MKSWB LOT2-ACCESORII ELECTRONICE MSP IEEI, COD CPV:. Sursă de finanţare: proiect nr. 9/2015-Intcersen, PN III M-ERA.NET Valoare estimată totală LOT 2= 4250 lei fără TVA. Termen de livrare: în cel mult 49 de zile (7 săptămâni) de la data semnării contractului. Nr. lot/ Configuraţia LOT 2/ IEEI 1 Cod CPV DENUMIRE PRODUS/ Specificaţii tehnice Programator si depanator pentru microcontrolere MSP430. Modul programator/depanator pentru microcontrolerele Texas Instruments MSP430. Acesta include interfetele USB pentru PC si interfetele de programare/depanare JTAG si Spy-Bi-Wire (2 fire JTAG). Produs de referinta: MSP-FET. Manufacturer: Texas Instruments U.M. Cant. LOT 2/ IEEI 2 Adaptor dintre MSP-FET si microcontrolere MSP432. Adaptor care permite utilizarea modulului MSP-FET la programarea si depanarea microcontrolerelor MSP432 Cortex-M. Produs de referinta: MSP-FET-432ADPTR. Manufacturer: Texas Instruments 6

7 LOT 2/ IEEI 3 Modul digital de control pentru aplicatii analogice cu senzori. Este utilizat pentru citirea registrelor, scrierea registrelor si captarea datelor de la diferiti senzori TI montati pe module AFE (Analog Front End) TI. Acest modul va fi utilizat impreuna cu modulul AFE TI de tip LMP91000EVM. Produs de referinta: SPIO-4. Manufacturer: Texas Instruments SPIO-4/NOPB P4167.aspx LOT 2/ IEEI 4 Modul de evaluare a circuitului LMP Modulul de evaluare AFE (Analog Front End) Texas Instruments LMP91000EVM permite evaluarea si dezvoltarea de aplicatii cu senzorul potentiostat LMP Acest modul se conecteaza la PC prin intermediul modulului SPIO-4. Produs de referinta: LMP91000EVM. Manufacturer: Texas Instruments LMP91000EVM/NOPB P3929.aspx Buc. 3 LOT 2/ IEEI 5 Circuit integrat cu rol de potentiostat pentru H2S si CO pentru aplicatii chimice. Potentiostat AFE (Analog Front End) de joasă putere configurabil pentru aplicatii de masurare a concentratiilor de H2S si CO. Sensibilitate: 0.5 na/ppm na/ppm.conversie a curentului: 5 µa µa. Tensiune: 2.7 V to 3.6 V. Consum: <10 µa. Produs de referinta: LMP Manufacturer: Texas Instruments LMP91002SDE/NOPB 0 LOT 2/ IEEI 6 Circuit integrat cu rol de potentiostat pentru aplicatii chimice. Potentiostat AFE (Analog Front End) de joasă putere configurabil pentru aplicatii de masurare a parametrilor chimici. Sensibilitate: 0.5 na/ppm na/ppm.conversie a curentului: 5 µa µa. Tensiune: 2.7 V to 3.6 V. Consum: <10 µa. Produs de referinta: LMP Manufacturer: Texas Instruments LMP91000SDE/NOPB 0 LOT 2/ IEEI 7 Circuit integrat cu rol de stabilizator de tensiune LDO. Stabilizator de tensiune cu cadere redusa de Low Drop Aut) cu 2 nivele programabile de tensiune intre 1.2V si 4.2V, 150mA curent de iesire. Produs de referinta: TPS78001DDC. Manufacturer: Texas Instruments TPS78001DDCT 0 7

8 LOT3-ACCESORII ELECTRONICE RFID IEEI, COD CPV:. Sursă de finanţare: proiect nr. 9/2015-Intcersen, PN III M-ERA.NET Valoare estimată totală LOT 3= 2980 lei fără TVA. Termen de livrare: în cel mult 49 de zile (7 săptămâni) de la data semnării contractului. Nr. lot/ Configuraţia LOT 3/ IEEI 1 Cod CPV DENUMIRE PRODUS/ Specificaţii tehnice Cititor (Interogator) UHF RFID atasabil USB. Standard: ISO C (EPC Clas 1 Gen 2), - Banda de frecventa: ETSI MHz, CC/IC MHz, - conexiune directa USB, - distanta citire: tipic 1m, - putere RF: >27dBm, - rata de citire: 200taguri/s). Produs de referinta: Nordic ID Stix. Manufacturer: NORDIC ID HEADQUARTERS Salo, FINLAND Other supplier: Code:Nordic ID NPC00001 Nordic ID Stix / UHF RFID (USB), EU ( U.M. Cant. Buc. 2 LOT4-MATERIALE PENTRU BIROTICA IEEI, Cod CPV: Sursă de finanţare: proiect nr. 9/2015-Intcersen, PN III M-ERA.NET Valoare estimată totală LOT 4= 780 lei fără TVA. Termen de livrare: în cel mult 14 zile (2 săptămâni) de la data semnării contractului. Nr. lot/ Configuraţia LOT 4/ IEEI 1 LOT 4/ IEEI 2 LOT 4/ IEEI 3 LOT 4/ IEEI 4 Cod CPV DENUMIRE PRODUS/ Specificaţii tehnice Cartuş toner negru CERTO COMPATIBIL Q7560A Cartuş toner negru Q7560A, pentru imprimanta, HP LASERJET 3000, pagini, cartuş CERTO COMPATIBIL. Cartuş toner albastru CERTO COMPATIBIL Q7561A, Cartuş toner albastru Q7561A, pentru imprimanta HP LASERJET 3000, pagini, cartuş CERTO COMPATIBIL. Cartuş toner galben CERTO COMPATIBIL Q7562A Cartuş toner galben Q7562A, pentru imprimanta, HP LASERJET 3000, pagini, cartuş CERTO COMPATIBIL. Cartuş toner roşu CERTO COMPATIBIL Q7563A Cartuş toner roşu Q7563A, pentru imprimanta, HP LASERJET 3000, pagini, cartuş CERTO COMPATIBIL. U.M. Cant. Prof.univ.dr.ing. Cristina Schreiner Prof.univ.dr.ing. Cristian-Romeo Ciobanu Şef lucr.dr.ing.marius Olariu Ing. Adrian Timofte 8

9 SECŢIUNEA III Nr. / MODEL de CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE nr.... din.... Preambul În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, şi în temeiul celorlalte acte normative emise în baza Legii nr.98/2016, a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Hotărârii nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între Autoritatea contractantă Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, adresa/sediul Str. Dimitrie Mangeron nr.67, Imobil T, Iaşi, telefon/fax , ce funcţionează în baza legii nr.1360/1937 şi a Hotărârii Guvernului nr.44/2016-anexa 3-poz.28, codul fiscal , Cod IBAN:... deschis la Trezoreria Iaşi, reprezentată prin: Prof.univ.dr.ing. Dan CAŞCAVAL Rector şi Ec. Mariana CRIVOI Director Economic, în calitate de achizitor, pe de o parte şi...denumire operatorul economic... adresă sediu... telefon/fax... număr de înmatriculare Oficiul Naţional al Registrului Comerţui... cod fiscal... cont... Trezoreria...reprezentată prin...(denumirea conducatorului) functia...în calitate de furnizor. 2. Definitii In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: a. contract reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale. b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului; e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract; f. furnizare ansamblu de operatiuni care cuprinde (dupa caz): vanzare, livrare, transport, incarcare, descarcare, montare, instalare, punere in functiune, efectuare probe tehnice, de functionare, autorizare functionare, intretinere in perioada de garantie tehnica. g. standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică; h. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului. i. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; j. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 Camera Internationala de Comert (CIC). k. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; l. zi - zi calendaristica; an de zile. 3. Interpretare 3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit. 9

10 Clauze obligatorii 4. Obiectul principal al contractului Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv să vândă...(denumirea produselor si cantitatile), in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, produsele având specificaţiile tehnice detaliate în Anexa la prezentul contract Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract. 5. Pretul contractului 5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate, platibil furnizorului de catre achizitor conform graficului de plati, este de. Lei, la care se adauga lei, reprezentând TVA, adică.. lei inclusiv TVA, detaliate valoric şi cantitativ în Anexa 1 la prezentul contract. 6. Durata contractului 6.1 Durata prezentului contract este de... luni, incepand de la data semnării contractului de ambele părţi. 6.2 Prezentul contract inceteaza sa produca efecte de la data îndeplinirii de către ambele părţi contractante a obligaţiilor ce le revin conform contractului. ( se inscrie data la care inceteaza contractul) 6.3 Durata contractului include termenul de livrare, receptie şi plată. Nu include perioada de garantie tehnica deoarece certificatul de garantie tehnica constituie un angajament complet distinct de prezentul contract. 7. Executarea contractului 7.1 Executarea contractului începe la data semnării contractului de către ambele părţi. 8. Caracterul confidenţial al contractului 8.1 Contractul are caracter public. 8.2 Documentele ce insotesc oferta, cuprinzand date despre ofertantul economic castigator, sunt confidentiale. 9. Documentele contractului Documentele contractului sunt: a) Caietul de sarcini cuprins în Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei înregistrată sub nr..; b) propunerea tehnică şi propunerea financiară cuprinse în oferta înregistrată sub nr.. şi a adresei cuprinzând corecţii şi precizări la propunerile tehnică şi financiară înregistrată sub nr... (dacă este cazul); c) anexe la contract. 10. Obligatiile principale ale furnizorului Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performantele prezentate în oferta înregistrată sub nr Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevazute prin graficul de livrare prezentat in propunerea tehnica, anexa la contract Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor Furnizorul se obligă sa livreze produsele care fac obiectul contractului la sediul Facultăţii de Inginerie electrică, Energetică şi Informatică aplicată(str.prof.dr.doc.dimitrie Mangeron nr.23, imobil ETH, birou Administrator şef facultate, et.2) Furnizorul se obligă să transporte produsele în condiţii de siguranţă, la locul de livrare Toate costurile de livrare la sediul achizitorului, incarcarea, descarcarea, manipularea echipamentelor/echipamentului, sunt asigurate de furnizor În cazul in care, la predare - primire, unul sau mai multe dintre echipamentele achizitionate nu respecta caracteristicile tehnice precizate in propunerea tehnica anexa la prezentul contract, nu se va realiza recepţia acestora Furnizorul se obliga sa remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului si in termenul indicat de acesta, orice deficienta in furnizarea produselor care fac obiectul prezentului contract, cauzata de neindeplinirea obligatiilor sale contractuale. 10

11 10.9 Furnizorul este obligat sa respecte instructiunile transmise de catre achizitor, ca şi cum acestea ar fi parte a contractului insusi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile in integralitate Furnizorul se obliga sa anunte imediat achizitorul si sa contribuie la minimizarea efectelor negative aparute ca urmare a unor cauze de forta majora care determina intarzieri in furnizarea produselor sau chiar intreruperea temporara a acestuia. 11. Obligatiile principale ale achizitorului Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul de 30 de zile, de la data întocmirii/efectuării recepţiei finale, respectiv după livrare, şi dacă este cazul, după punerea în funcţiune şi instruirea personalului care va deservi produsele care fac obiectul prezentului contract, pe baza facturii si a procesului verbal de receptie finala. Nota de intrare recepţie se întocmeşte după emiterea facturii de catre furnizor Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia furnizorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a solicita furnizorului şi/sau de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea neonorata a contractului până la cuantumul maxim de 100% din valoarea neonorată a contractului. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract nici într-o perioadă de 30 de zile după data de livrare limită(prezentată în Anexa la contract), achizitorul este îndreptăţit să solicite daune interese în cuantum de 100% din valoarea neonorata a contractului şi/sau să considere contractul anulat, fără nici o altă procedură prealabilă şi fără nici o obligaţie din partea beneficiarului In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile asumate prin contract conform art.11.2, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere, din plata neefectuata. În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract nici într-o perioadă de 30 de zile după data limită de plată, furnizorul este îndreptăţit să solicite daune interese în cuantum de 100% din valoarea neonorată a contractului Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public În cazul prevăzut la clauza furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului. Clauze specifice 13. Receptie, inspectii si teste Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract (1) Recepţia cantitativă se va efectua la sediul Facultăţii de Inginerie electrică, Energetică şi Informatică aplicată, în prezenţa reprezentanţilor ambelor părţi. Recepţia va fi consemnată într-un proces verbal de recepţie cantitativ semnat de ambele părţi. (2) Recepţia calitativă la beneficiar se va face în termen de maxim 24 ore de la montarea, instalarea şi testarea echipamentelor/componentelor de către furnizor. Recepţia va fi consemnată într-un proces verbal de punere in functiune semnat de ambele părţi Recepţia finală se va face după instruirea personalului de deservire, ocazie cu care va fi încheiat şi procesul verbal de recepţie finala Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor Daca vreunul din produsele inspectate sau testate la recepţie nu corespunde specificaţilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, în maxim 10 zile de la notificare, fără a modifica preţul contractului: a) de a înlocui produsele refuzate, sau b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice. 11

12 Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala Prevederile clauzelor nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract. 14. Ambalare si marcare (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala. (2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit Produsele vor fi livrate la beneficiari, ambalate în cutii etichetate. Ambalajul exterior va avea obligatoriu o eticheta continand urmatoarele date: - denumirea autoritatii contractante; - nr. de contract inregistrat la Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi; - denumirea produsului (denumirea din contract) ce se afla in ambalajul respectiv; Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc) raman in proprietatea achizitorului. 15. Standarde Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. 16. Livrarea si documentele care insotesc produsele Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor respectand datele din graficul de livrare (conform Caietului de sarcini) (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare. (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele: a) facturi fiscale (comerciale) cuprinzând denumirea produsului, codul configuraţiei din Caietul de sarcini, cantitatea, valoarea. Furnizorul poate întocmi facturi separate pe fiecare tranşă transportată spre achizitor. De asemenea furnizorul va întocmi facturi separate funcţie: de locul de destinaţie finală din cadrul universităţii; şi functie de sursele de finanţare si codurile fiscale; si functie de termenele de plata- in baza informatiilor din anexa 3 Centralizator cantitativ si valoric cu surse de finantare, loc de destinatie-livrare, termene de plata, astfel: Sursa de finanţare Cod fiscal Cont IBAN b) certificatul de garanţie pentru fiecare produs, sau un certificat pentru toate produsele din contract, certificatul de calitate, declaraţie de conformitate pentru fiecare produs sau pe grupe de produse; Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor receptia finala produselor. 17. Asigurari Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de livrare convenit. 18. Servicii Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract. Instalarea şi montarea se vor face în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în ofertă. 12

13 Furnizorul este pe deplin responsabil de respectarea regulilor de securitatea muncii si prevenirea si stingerea incendiilor pe toată durata prestarii serviciilor. Orice incident/accident datorat nerespectării acestor reguli de catre personalul Furnizorului este imputabil Furnizorului. 19. Perioada de garantie acordata produselor Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea tehnica. (se precizeaza perioada de garantie acordata produselor) (2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei finale efectuate dupa livrarea si instalarea acestora la destinatia finala Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul în termen de...zile de la anunţarea defecţiunii, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Reparaţiile se vor efectua la sediul beneficiarului. În cazul când reparaţia nu poate fi efectuată la sediul beneficiarului, ofertantul va înlocui produsul defect, luat spre reparare, cu un produs similar, pentru perioada reparaţiei. Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada de reparaţie. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract. 20. Ajustarea pretului contractului Pentru produsele livrate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract Preţul contractului nu se actualizează. 21. Amendamente Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 22. Intarzieri in indeplinirea contractului Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in graficul de livrare Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta graficul de livrare, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului. 23. Cesiunea 23.1 Cesiunea de obligatii nu este permisa in contractul de achizitie publica In cazul aparitiei unor acte normative care au ca efect schimbari in situatia juridica a autoritatii contractante (fuziuni, divizare, dizolvari), partile contractante vor lua de indata toate masurile pentru ca drepturile si obligatiile existente in patrimoniul fostei autoritati sa fie preluate in aceleasi conditii, in intregime, de catre noua entitate juridica Cesiunea drepturilor reprezentand sume de incasat este permisa, prin act aditional, cu acordul scris, in prealabil, al achizitorului Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract. 24. Forta majora Forta majora este constatata de o autoritate competenta Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 13

14 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 25. Solutionarea litigiilor Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania, respectiv Tribunalul Iaşi/Curtea de Apel Iaşi. Litigiile care nu se pot soluţiona pe cale amiabila, vor fi supuse spre decizie instanţelor competente din Iaşi şi acceptate ca atare. 26. Încetarea contractului 26.1 Prezentul contract inceteaza prin ajungerea la termen, prin executarea, de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca urmare a disparitiei, fara vina nici uneia dintre parti, a unui element esential al contractului, astfel cum acesta este definit in legislatia aplicabila Achizitorul poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile Furnizorului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitându-se la acestea: a) Furnizorul nu furnizeaza produsele conform cu prevederile prezentului contract; b) Furnizorul nu se conformeaza intr-o perioada de cel mult ore/zile notificarii emise de catre Achizitor care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul contract care afecteaza executarea corespunzatoare si la timp a furnizarii produselor; c) Furnizorul refuza sa duca la indeplinire comenzile sau instructiunile emise de catre Achizitor; d) Furnizorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva; f) Furnizorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care Achizitorul o poate justifica; g) impotriva Furnizorului a fost pronuntata o hotarâre având autoritate de lucru judecat cu privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna intereselor financiare ale CE; h) in cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedura de acordare a unei finantari din bugetul CE, Furnizorul a fost declarat culpabil de incalcarea grava a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale; i) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Furnizorul, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract; j) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prezentului contract; k) furnizorul a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic In termen de 5 zile dupa momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea produselor furnizate si toate sumele cuvenite Furnizorului la data rezilierii Daca Achizitorul reziliaza prezentul contract, va fi indreptatit sa recupereze de la Furnizor fara a renunta la celelalte actiuni la care este indreptatit in baza prezentului contract, orice pierdere sau prejudiciu suferit. 27. Limba care guverneaza contractul Limba care guverneaza contractul este limba română. 28. Comunicări (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 29. Legea aplicabila contractului Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 14

15 Părţile au înţeles să încheie azi... prezentul contract în in 3 (trei) exemplare: 1 ex. la furnizor şi 2 ex. la beneficiar. FURNIZOR.. (L.S.) Director,.. (semnătura autorizată) ACHIZITOR Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi (L.S.) RECTOR, Prof. univ. dr. ing. Dan CAŞCAVAL (semnătura) Director general administrativ, Dr.ec.jur. Petru CONDREA (semnătura) Director Economic, Ec. Mariana CRIVOI (semnătura) Vizat oficiu juridic, Jur. Mirela TROIA (semnătura) Responsabil contract (semnătura) 15

HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 17 decembrie 1987 * Landsorganisationen i Danmark for Tjenerforbundet i Danmark împotriva Ny Mølle Kro

HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 17 decembrie 1987 * Landsorganisationen i Danmark for Tjenerforbundet i Danmark împotriva Ny Mølle Kro HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 17 decembrie 1987 * Landsorganisationen i Danmark for Tjenerforbundet i Danmark împotriva Ny Mølle Kro [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Arbejdsret

Læs mere

Hotărâre din data 18 noiembrie 1999 Cauza

Hotărâre din data 18 noiembrie 1999 Cauza Hotărâre din data 18 noiembrie 1999 Cauza C-275/98 Obiectul cererii Contracte lucrări publice - Directiva 93/36/CEE - Atribuirea contractelor de lucrări publice de către un organism altul decât autoritatea

Læs mere

Montant telescopic balustradă S

Montant telescopic balustradă S 10/2009 Informaţii pentru utilizator 999409021 ro Instrucţiuni de montaj şi utilizare Montant telescopic balustradă S Nr. art. 580470000 Indicaţii elementare de siguranţă Grupuri de utilizatori Aceste

Læs mere

Immigration Dokumenter

Immigration Dokumenter - Generelt Unde pot găsi un formular pentru? Hvor kan jeg finde formularen til? Spørg efter en formular Când a fost emis [documentul]? Spørg hvornår et dokument blev udstedt Unde a fost emis [documentul]?

Læs mere

TRANSPORTGRUPPEN Contractul Colectiv de Muncă al Distribuitorii de Presă încheiat între Danske Mediers Arbejdsgiverforening şi

TRANSPORTGRUPPEN Contractul Colectiv de Muncă al Distribuitorii de Presă încheiat între Danske Mediers Arbejdsgiverforening şi TRANSPORTGRUPPEN Contractul Colectiv de Muncă al Distribuitorii de Presă încheiat între Danske Mediers Arbejdsgiverforening şi 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014-2017 Contractul Colectiv

Læs mere

Montant balustrada de protecţie 1,10m

Montant balustrada de protecţie 1,10m 02/2009 Informaţii pentru utilizator 999430021 RO Instrucţiuni de montaj şi utilizare Montant balustrada de protecţie 1,10m Nr. art. 584384000 Tehnica Cofrajelor Indicaţii elementare de siguranţă Informaţii

Læs mere

West Property Advisor SRL Timişoara Bd. Take Ionescu, nr. 32 Tel Fax:

West Property Advisor SRL Timişoara Bd. Take Ionescu, nr. 32 Tel Fax: ARAD 2012 West Property Advisor SRL Timişoara 300064 Bd. Take Ionescu, nr. 32 Tel. + 40 769 68 89 98 + 40 726 19 97 99 + 40 760 19 13 86 Fax: + 40 356 42 27 20 + 40 356 17 51 88 e-mail: office@wpa.ro http://www.westpropertyadvisor.ro

Læs mere

Cunoașteți-vă drepturile. destinat tuturor angajaților implicați în lucrările de construcție a metroului

Cunoașteți-vă drepturile. destinat tuturor angajaților implicați în lucrările de construcție a metroului Cunoașteți-vă drepturile destinat tuturor angajaților implicați în lucrările de construcție a metroului 2016 Toți angajații care lucrează la construcția metroului au o serie de drepturi contractuale care

Læs mere

INCINTE TERMOSTATATE. Metode de etalonare şi de evaluare a incertitudinii de măsurare. Sonia Gaiţă INM - Laboratorul Termometrie

INCINTE TERMOSTATATE. Metode de etalonare şi de evaluare a incertitudinii de măsurare. Sonia Gaiţă INM - Laboratorul Termometrie INCINTE TERMOSTATATE. Metode de etalonare şi de evaluare a incertitudinii de măsurare Sonia Gaiţă INM - Laboratorul Termometrie Sonia Gaiţă - INM Subiecte Termeni şi definiţii Obiectivele etalonării Metodele

Læs mere

Direcia General a Finanelor Publice Braov Serviciul metodologie i asisten contribuabili

Direcia General a Finanelor Publice Braov Serviciul metodologie i asisten contribuabili Direcia General a Finanelor Publice Braov Serviciul metodologie i asisten contribuabili CODUL FISCAL - TITLUL V - IMPOZITUL PE VENITURILE OBINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENI I IMPOZITUL PE REPREZENTANELE

Læs mere

PIESE PT SUPRASTRUCTURI FRIGORIFICE SRL

PIESE PT SUPRASTRUCTURI FRIGORIFICE SRL PIESE PT SUPRASTRUCTURI FRIGORIFICE ARTICULATII PT USI LATERALE 7.1 5101-010-3 5101-010-4 5101-020-4 5101-020-3 5101-030-3 5101-030-4 COD DENUMIRE SUPRAFATA kg/buc 5101-010-4 articulatie usa laterala 135x60

Læs mere

COMUTAREA TRANZISTORULUI BIPOLAR

COMUTAREA TRANZISTORULUI BIPOLAR Comutarea tranzistorului bipolar P a g i n a 11 LUCRAREA NR. 2 COMUTAREA TRANZISTORULUI BIPOLAR Scopul lucrării: se studiază regimul de comutare al tranzistorului bipolar, se măsoară timpii de comutare

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Mă puteți ajuta, vă rog? Vorbiți în engleză? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Expert consultant Dan Stelian Popa EXPLOATARE COMERCIALĂ. Cod EC

Expert consultant Dan Stelian Popa EXPLOATARE COMERCIALĂ. Cod EC Expert consultant Dan Stelian Popa EXPLOATARE COMERCIALĂ Cod EC Ediţia 01/01.11.2004 Revizia 01/01.11.2004 1 Noile tehnologii din domeniul informaţiei şi comunicaţiilor şi mutaţia tot mai pronunţată înspre

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

EUN2244AOW DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 RO CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 17 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 33

EUN2244AOW DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 RO CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 17 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 33 EUN2244AOW DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 RO CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 17 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 33 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING...5 4. DAGLIG

Læs mere

Consiliul Județean Maramureș. Agenția de Management Energetic Maramureș. Manual - ghid pentru observarea emisiilor de Gaze cu Efect de Seră

Consiliul Județean Maramureș. Agenția de Management Energetic Maramureș. Manual - ghid pentru observarea emisiilor de Gaze cu Efect de Seră Consiliul Județean Maramureș Agenția de Management Energetic Maramureș Manual - ghid pentru observarea emisiilor de Gaze cu Efect de Seră - 2 - [ de la cunoaştere.. la acţiune] [Singura responsabilitate

Læs mere

1. Construcţii civile.

1. Construcţii civile. 1. Construcţii civile www.leier.eu 2 www.leier.eu Cuprins 1. ACHIZIŢIONAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢII CIVILE LEIER... 4 2. PREZENTAREA PRODUSELOR... 5 2.1. Domeniul de utilizare al elementelor de construcţii

Læs mere

Ghidul utilizatorului

Ghidul utilizatorului Ghidul utilizatorului SOFTWARE DE GESTIONARE A TERAPIEI PENTRU DIABET 6025179-235_a REF MMT-7335 2011 Medtronic MiniMed, Inc. Toate drepturile rezervate. Paradigm Veo este o marcă comercială a Medtronic

Læs mere

30344 Black Box. Instrucţiuni de montaj şi de utilizare Monterings- og driftsvejledning

30344 Black Box. Instrucţiuni de montaj şi de utilizare Monterings- og driftsvejledning 30344 Black Box Instrucţiuni de montaj şi de utilizare Monterings- og driftsvejledning 2 Instrucţiuni de montaj şi de utilizare Sub rezerva modificărilor tehnice şi de design Monterings- og driftsvejledning

Læs mere

Sistemul de sănătate danez. Det danske sundhedsvæsen

Sistemul de sănătate danez. Det danske sundhedsvæsen Sistemul de sănătate danez Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

SFATURI DE CĂLĂTORIE

SFATURI DE CĂLĂTORIE Help and advice for consumers in Europe SPRIJIN ȘI CONSULTANȚĂ PENTRU CONSUMATORI ÎN EUROPA SFATURI DE CĂLĂTORIE Justiție și consumatori Această publicație a fost produsă sub egida Programului multianual

Læs mere

Prevenirea riscurilor cauzate de zgomot în practică

Prevenirea riscurilor cauzate de zgomot în practică Prevenirea riscurilor cauzate de zgomot în practică Introducere Bazele Pierderea de auz indusă de zgomot este subtilă, permanentă şi ireparabilă. Într-o ţară dezvoltată, expunerea la zgomot excesiv este,

Læs mere

DISCRIMIN AREA SUBIECTIV NU SUNT O PROBLEMĂ I

DISCRIMIN AREA SUBIECTIV NU SUNT O PROBLEMĂ I S-U EB RII EKCK TEI VD RIMI NTU şi A L DIF Egali tatea FIU î n col cu 3F abor are şi Mi niste copii r u l pt., ega litate, inte grare şi afa ceri s ocial e EREN UN EĂ OEMND GCG la l ivire r p entu cu m

Læs mere

De la numărul de serie Revizuit Vă mulţumim că aţi ales grupul hidraulic HYCON.

De la numărul de serie Revizuit Vă mulţumim că aţi ales grupul hidraulic HYCON. Grup hidraulic HPP18E FLEX De la numărul de serie 4708 Revizuit 27.04.2011 Înainte de punerea în funcţiune Vă mulţumim că aţi ales grupul hidraulic HYCON. Vă rugăm să aveţi în vedere că grupul hidraulic

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Können Sie mir bitte helfen? At spørge efter hjælp Sprechen Sie Englisch? At spørge efter om en person snakker engelsk Mă puteți ajuta, vă rog? Vorbiți în engleză? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Læs mere

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Humalog 100 unități/ml, soluţie injectabilă în flacon 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ 2.1 Descriere generală

Læs mere

Aplicaţii ale radiaţiilor electromagnetice în domeniul medical

Aplicaţii ale radiaţiilor electromagnetice în domeniul medical J. Neamţu P.G. Anoaica Aplicaţii ale radiaţiilor electromagnetice în domeniul medical 2991,10 1377,59 1053,87 628,69 1763,98 Abs 1239,44 Editura Medicală Universitară Craiova, 2006 Prefaţă Lucrarea de

Læs mere

Lista agen ilor economici certifica i de OCS - AFER pentru sistemul de management al calit ii. în perioada

Lista agen ilor economici certifica i de OCS - AFER pentru sistemul de management al calit ii. în perioada Ordinul ministrului lucr rilor publice, transporturilor i locuin ei nr. 1851/11.11.2002 privind aprobarea Instruc iunilor pentru predarea-primirea vagoanelor i modul de recuperare a lipsurilor i degrad

Læs mere

Seria 1X-F: Manual de instalare

Seria 1X-F: Manual de instalare Seria 1X-F: Manual de instalare P/N 501-415045-1-31 REV 03.10 ISS 21NOV13 Copyright Mărci comerciale şi brevete Producător Versiune Certificare Directive ale Uniunii Europene 2013 UTC Fire & Security.

Læs mere

Noutati Marca competentei economisirii de energie

Noutati Marca competentei economisirii de energie Noutati 2011 Marca competentei economisirii de energie COB si CGS castigator test pag 3 pompe de caldura de inalta eficienta pag 4 cazan gaz in condensare si aport solar CSZ pag 8 cazan gazeificare lemn

Læs mere

SUNT OCHII TĂI. suntnikon.ro

SUNT OCHII TĂI. suntnikon.ro SUNT OCHII TĂI suntnikon.ro Folosiţi o altă perspec tivă Fiecare fotograf este unic. Indiferent care sunt ideile, experienţa sau viziunea dumneavoastră creativă, există un obiectiv NIKKOR care să vă ajute

Læs mere

Montarea, deservirea, punerea ín funcţiune. Sistem de control Paralel Profibus DP Modbus DeviceNet Foundation Fieldbus

Montarea, deservirea, punerea ín funcţiune. Sistem de control Paralel Profibus DP Modbus DeviceNet Foundation Fieldbus Acţionări electrice multitură SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Unitate de comandă: electronică (MWG) cu panou de comanda integrat, tip AUMATIC Sistem de control Paralel Profibus DP Modbus DeviceNet Foundation

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Mă puteți ajuta, vă rog? Asking for help Vorbiți în engleză? Asking if a person speaks English Vorbiți _(limba)_? Asking if a person speaks a certain language Nu vorbesc _(limba)_. Clarifying

Læs mere

Personlig hilsen. hilsen - ægteskab. hilsen - Forlovelse

Personlig hilsen. hilsen - ægteskab. hilsen - Forlovelse - ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Brugt til at lykønske et nygift par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag. Brugt til at lykønske et nygift

Læs mere

Bona System. Bona System. Catalog de Produse. Utilizat de profesioniști începând cu 1919

Bona System. Bona System. Catalog de Produse. Utilizat de profesioniști începând cu 1919 Bona System Bona System Catalog de Produse Utilizat de profesioniști începând cu 1919 U1 Catalog Produse Bona Bine aţi venit Introducere În Lumea Bona Cuprins Introducere Date de Referinţă 2 Sustenabilitate

Læs mere

Henry Joergensen Cornelia Mihai, Simona Steriu Cornelia Roşoga, Oana Tănăsache Adrian Greculescu

Henry Joergensen Cornelia Mihai, Simona Steriu Cornelia Roşoga, Oana Tănăsache Adrian Greculescu Titlu: Autori: Lideri de proiect: Coordonatori MADR: Traducători: Grafică: Sisteme pentru depozitarea furajelor. Standarde de fermă Henrik Frederiksen, Daniel Dănuţ, Mihai Maşinistru, Adrian Greculescu

Læs mere

Acţionări electrice multitură SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 STANDARD AUMA (fără panou de comandă)

Acţionări electrice multitură SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 STANDARD AUMA (fără panou de comandă) Acţionări electrice multitură SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 STANDARD AUMA (fără panou de comandă) Manual de utilizare Montarea, deservirea, punerea ín funcţiune Cuprins SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR

Læs mere

Genetica viitorului. DanBred

Genetica viitorului. DanBred Genetica viitorului DanBred Experienţa daneza Toate fermele DanBred sunt supuse celor mai stricte reguli pentru prevenirea infecţiilor şi al controlului sanitar. Toate datele şi rezultatele probelor se

Læs mere

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii

Læs mere

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Plavix 75 mg comprimate filmate Plavix 300 mg comprimate filmate 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Plavix

Læs mere

Personal Scrisori. Scrisori - Adresa. Clarisse Beaulieu 18, rue du Bac Paris.

Personal Scrisori. Scrisori - Adresa. Clarisse Beaulieu 18, rue du Bac Paris. - Adresa Clarisse Beaulieu 18, rue du Bac 75500 Paris. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Formatul românesc de adresă: Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului

Læs mere

Curăţarea cu înaltă presiune în ferme. Curăţarea cu înaltă presiune în ferme Cum să evitaţi leziunile

Curăţarea cu înaltă presiune în ferme. Curăţarea cu înaltă presiune în ferme Cum să evitaţi leziunile Curăţarea cu înaltă presiune în ferme 1 Curăţarea cu înaltă presiune în ferme Cum să evitaţi leziunile 2 Curăţarea cu înaltă presiune în ferme Prefaţă Consiliul Danez al Mediului de Lucru în Industrie,

Læs mere

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ZYPREXA VELOTAB 5 mg comprimate orodispersabile ZYPREXA VELOTAB 10 mg comprimate orodispersabile ZYPREXA VELOTAB

Læs mere

Buletinul informativ Agricultura Ecologică în. Europa Centrala şi de Est

Buletinul informativ Agricultura Ecologică în. Europa Centrala şi de Est Buletinul informativ Agricultura Ecologică în Europa Centrală şi de Est N R 2 9 A U G U S T 2 0 1 1 Avalon Promovam dezvoltarea rurala cumpatata in regiunile de cultivare sensibile din punct de vedere

Læs mere

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Cymbalta 30 mg capsule gastrorezistente Cymbalta 60 mg capsule gastrorezistente 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Læs mere

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Temozolomidă Sandoz 5 mg capsule 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Fiecare capsulă conţine temozolomidă 5 mg.

Læs mere

APARAT FOTO DIGITAL. Manual de referinţă

APARAT FOTO DIGITAL. Manual de referinţă APARAT FOTO DIGITAL Manual de referinţă Ro Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat foto digital cu vizare prin obiectiv (SLR) Nikon. Pentru a obţine randamentul maxim de la aparatul dumneavoastră

Læs mere

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI FORSTEO 20 micrograme/80 microlitri soluţie injectabilă in stilou injector (pen) preumplut. 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ

Læs mere

Sisteme de adăpost pentru cai Standarde de fermă

Sisteme de adăpost pentru cai Standarde de fermă Sisteme de adăpost pentru cai Standarde de fermă Titlu: Autori: Lideri de proiect: Coordonatori MADR: Traducători: Grafică: Sisteme de adăpost pentru cai. Standarde de fermă Eric Clausen, Daniel Dănuţ,

Læs mere

DSLR-A300 / A350. Camerã digitalã Single Lens Reflex Manual de instrucþiuni. Pregãtirea camerei. Înainte de acþionare. Înregistrarea imaginilor

DSLR-A300 / A350. Camerã digitalã Single Lens Reflex Manual de instrucþiuni. Pregãtirea camerei. Înainte de acþionare. Înregistrarea imaginilor Pregãtirea camerei Înainte de acþionare Înregistrarea imaginilor Folosirea funcþiilor de înregistrare Folosirea funcþiilor de vizualizare Modificarea configurãrii camerei Vizualizarea imaginilor cu ajutorul

Læs mere

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ. Programul de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune

TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ. Programul de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune Daniel BOTEZ Romică ADAM Doina PĂCURARI Ion ŢUŢUEANU Mihai DEJU (coordonator) Marcela Cornelia DANU Simona Elena DRAGOMIRESCU Aristiţa ROTILĂ Mircea MUNTEAN Mirela Cristina MIRCEA Daniela Cristina SOLOMON

Læs mere

PLANUL STRATEGIC Revizie 2014

PLANUL STRATEGIC Revizie 2014 PLANUL STRATEGIC 2012-2017 Revizie 2014 I. MANDAT SPITALUL MUNICIPAL COSTACHE NICOLESCU DRAGASANI este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale spitalicesti

Læs mere

Acţionări sfert de tură SGExC 05.1 SGExC 12.1 STANDARD AUMA (fără panou de comandă)

Acţionări sfert de tură SGExC 05.1 SGExC 12.1 STANDARD AUMA (fără panou de comandă) Acţionări sfert de tură SGExC 05.1 SGExC 12.1 STANDARD AUMA (fără panou de comandă) Manual de utilizare Montarea, deservirea, punerea ín funcţiune Cuprins SGExC 05.1 SGExC 12.1 Citiţi cu atenţie manualul!

Læs mere

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt - Einleitung Stimate Domn, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Stimată Doamnă, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Kære Hr., Kære Fru., Stimate Domn/Stimată Doamnă, Kære Hr./Fru.,

Læs mere

Giovanni Battista PERGOLESI ( ) Transcription pour orgue : R. LOPES

Giovanni Battista PERGOLESI ( ) Transcription pour orgue : R. LOPES Giovai Battista PERGOLESI (110-1) Stabat Mate Tascitio ou ogue : R. LOPES 1....... 8. 9. 10 11. 1. Stabat Mate doloosa Cuus aimam gemetem O quam tistis et alicta Quae moeebat et dolebat Quis est homo Vidit

Læs mere

Rumænsk. Tekst- og opgavesamling B. Til elever, der læser og skriver på rumænsk som stærkeste sprog. Afdækning af litteracitet

Rumænsk. Tekst- og opgavesamling B. Til elever, der læser og skriver på rumænsk som stærkeste sprog. Afdækning af litteracitet Afdækning af litteracitet Tekst- og opgavesamling B Rumænsk Til elever, der læser og skriver på rumænsk som stærkeste sprog 1 Introduktion Denne tekst- og opgavesamling anvendes sammen med samtaleark,

Læs mere

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

MANUAL DE INSTRUCTIUNI RO MANUAL DE INSTRUCTIUNI Va multumim ca ati achizitionat un produs Canon. EOS DIGITAL REBEL XSi/EOS 450D este un aparat SLR de fotografiat de inalta performanta cu un senzor de 12.20 megapixeli. Camera

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 4 dänischer Vertragstext DA (Normativer Teil) 1 von 21 AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Læs mere

Jud. Iaşi. Comuna Cotnari. R a p o r t d e m e d i u. Pentru Planul Urbanistic General al comunei Cotnari, judeţul Iaşi

Jud. Iaşi. Comuna Cotnari. R a p o r t d e m e d i u. Pentru Planul Urbanistic General al comunei Cotnari, judeţul Iaşi . Jud. Iaşi Comuna Cotnari R a p o r t d e m e d i u Pentru Planul Urbanistic General al comunei Cotnari, judeţul Iaşi În conformitate cu Anexa 2 la Hotărârea nr. 1076 din 08/07/2004 privind stabilirea

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE EEE/BG/RO/da 1 DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK,

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

SAMLEBOKSE FOR NTT VEJECELLER

SAMLEBOKSE FOR NTT VEJECELLER SAMLEBOKSE FOR NTT VEJECELLER 4-16 VECELLER CAJA/N-PL for 4 vejeceller, samlebokse i plast IP68 beskyttelse. 2 stk gas sikringer som vil være med til at forhindre overspændinger via forsyning til boksen

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Sortimentbrochure. Xerox Toner til ikke-xerox-printere

Sortimentbrochure. Xerox Toner til ikke-xerox-printere Sortimentbrochure Xerox Toner til ikke-xerox-printere Gældende fra Q2 2017 Xerox Toner til ikke-xerox-printere Xerox har udviklet et bredt sortiment af toner patroner til HP, Brother, Lexmark, Kyocera,

Læs mere

MANDAG DEN 9. JULI 2007

MANDAG DEN 9. JULI 2007 1-001 MANDAG DEN 9. JULI 2007 1-002 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand (Mødet åbnet kl. 17.00) 1-003 Genoptagelse af sessionen 1-003-002 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev

Læs mere

BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ 4/1997 BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ Nr.4 CUPRINS GENERAL 30 aprilie 1997 Direcţia-Redacţia-Administraţia OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI Str. Ion Ghica nr.5, sect.3 telefon: 614

Læs mere

Introduktion. STICK READER RS320 ISO Compatible RFID Læser Med batteri og aftagelig snoet ledning

Introduktion. STICK READER RS320 ISO Compatible RFID Læser Med batteri og aftagelig snoet ledning Introduktion STICK READER RS320 ISO Compatible RFID Læser Med batteri og aftagelig snoet ledning Version DK, marts 2007 Klargøring til brug punkt 1 : Monter batteriet I stav-antennens batterihus Punkt

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Dealer s Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Medicines

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-2012 IT-vejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Klinisk afprøvning MDR

Klinisk afprøvning MDR Klinisk afprøvning MDR Forordning 2017/745 om medicinsk udstyr, Kapitel VI Kristin Jøranli Astrup & Jannie Wiegand Storgaard Sektion for medicinsk udstyr med-udstyr@dkma.dk Præsentationen er ikke en redegørelse

Læs mere

B 2 EPB B 3 EPB B 3,3 EPB B 5 EPB B 9 EPB B15 EPB B 22 EPB. Incalzitoare electrice Instruc iuni de folosire

B 2 EPB B 3 EPB B 3,3 EPB B 5 EPB B 9 EPB B15 EPB B 22 EPB. Incalzitoare electrice Instruc iuni de folosire B 2 EPB B 3 EPB B 3,3 EPB B 5 EPB B 9 EPB B15 EPB B 22 EPB Incalzitoare electrice Instruc iuni de folosire 4511.591V1. 2010 AL TË DHEN AT TEKN IKE / BG / CZ TECHNICKÉ ÚD AJE/ DE TECHN ISCHE D ATEN / DK

Læs mere

Kortlægning af ressourcepotentialet i WEEE 4.juni 2014

Kortlægning af ressourcepotentialet i WEEE 4.juni 2014 Kortlægning af ressourcepotentialet i WEEE 4.juni 2014 B.Malmgren-Hansen Formål: Screening af produkttyper hvor danske virksomheder har størst potentiale for udvikling/overførsel af teknologi til genanvendelse

Læs mere

IMX datasystems Strandgade 70,1 DK 1401 København Denmark tel.: +45 2982 4526 e mail: salg@imx.dk Januar 2014

IMX datasystems Strandgade 70,1 DK 1401 København Denmark tel.: +45 2982 4526 e mail: salg@imx.dk Januar 2014 Denmark tel.: +45 2982 4526 e mail: salg@imx.dk HP bærbare pc'er D4T10AW EP900 Atom Z2760/2GB(1D)/64GB SSD/10.1" LED WXGA TFT /CAM/HSPA+/abgn WLAN/BT/Win 8 Pro 32 5.695 H5F11EA EB 810 G1 Core i5 3437M/4GB(0D)/128GB

Læs mere

CJE Information Hollændervænget 27A DK 2791 Dragør Denmark tel.: +45 2982 4526 e mail: salg@cje.dk Januar 2014

CJE Information Hollændervænget 27A DK 2791 Dragør Denmark tel.: +45 2982 4526 e mail: salg@cje.dk Januar 2014 CJE Information Hollændervænget 27A DK 2791 Dragør Denmark tel.: +45 2982 4526 e mail: salg@cje.dk HP bærbare pc'er D4T10AW EP900 Atom Z2760/2GB(1D)/64GB SSD/10.1" LED WXGA TFT /CAM/HSPA+/abgn WLAN/BT/Win

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Utilizarea apei în bazinul hidrografic dunårean 4

Utilizarea apei în bazinul hidrografic dunårean 4 Utilizarea apei în bazinul hidrografic dunårean 4 Introducere 147 Obiective, materiale, aspecte organizatorice 148 Activitatea 1: Analiza apei potabile 149 Activitatea 2: Apa ne scapå printre degete 150

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Insurance services. Info. Buyer. Description. Ext. description. Version 1. Publish date 12/24/2013 5:05 AM. Bid due date 1/20/2014 2:00 PM

Insurance services. Info. Buyer. Description. Ext. description. Version 1. Publish date 12/24/2013 5:05 AM. Bid due date 1/20/2014 2:00 PM Insurance services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42534392.aspx External tender id 437893-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Negotiated procedure

Læs mere

KONTORAVISEN 389,- SUPER TILBUD 3.995,- SE SIDE 4 A3 FARVE PR. MD. KOPI, PRINT, SCAN, FAX - VI HAR LØSNINGEN

KONTORAVISEN 389,- SUPER TILBUD 3.995,- SE SIDE 4 A3 FARVE PR. MD. KOPI, PRINT, SCAN, FAX - VI HAR LØSNINGEN TIL KONTORER / 2015 KONTORAVISEN KOPI, PRINT, SCAN, FAX - VI HAR LØSNINGEN SPÆNDENDE NYHEDER OG GODE TILBUD TIL KONTORET SE DET STORE UDVALG HER I AVISEN SUPER TILBUD 2500ci A3 farve multimaskine med kopi,

Læs mere

Velkommen til den nye ISO Glaesel HSEQ Management

Velkommen til den nye ISO Glaesel HSEQ Management 11.93 11.36 6.31 5.78 0.18 0.37 5.98 6.49 9.1 9.6 12.13 8.83 7.33 6.73 TIP: You the layou Choose t slide ove left pane the slide Layouts design yo 6.21 2.86 2.55 Velkommen til den nye 0.78 1.09 ISO 45001

Læs mere

Tryktransmitter AKS 32 og AKS 33

Tryktransmitter AKS 32 og AKS 33 Datablad Tryktransmitter AKS 32 og AKS 33 AKS 32 og AKS 33 er tryktransmittere, som måler et tryk og omsætter det målte tryk til et standardsignal: y 1 5 V DC eller 0 10 V DC for AKS 32 y 4 20 ma for AKS

Læs mere

Les pratiques d écriture réflexive en contexte de

Les pratiques d écriture réflexive en contexte de Les pratiques d écriture réflexive en contexte de formation générale Serge Bibauw, Jean-Louis Dufays To cite this version: Serge Bibauw, Jean-Louis Dufays. Les pratiques d écriture réflexive en contexte

Læs mere

http ://w w w. c vr. d k/ S i tel Forms/ Pub I i c Se rv i ce/ D i s p I aycornpanl,. as p... $\ t'h s:i,: i\

http ://w w w. c vr. d k/ S i tel Forms/ Pub I i c Se rv i ce/ D i s p I aycornpanl,. as p... $\ t'h s:i,: i\ C]VR http ://w w w. c vr. d k/ S i tel Forms/ Pub I i c Se rv i ce/ D i s p I aycornpanl,. as p... $\ t'h s:i,: i\ \''irksomhedso plvs ninge r 19.02.201 13:44 CE NIELSEN ApS under konkurs Starndata A bonn

Læs mere

Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen. Undgåelse af tilbagesugning og fejl på slangesæt

Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen. Undgåelse af tilbagesugning og fejl på slangesæt Dansk Standard DS/EN 61770 2. udgave Godkendt:2000-05-29 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61770:2000 Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen. Undgåelse

Læs mere

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange.

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange. Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Navn: Klasse: Materiale

Læs mere

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil ØLAND udsugningsventil KSO-M-TH er udviklet og testet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut Anvendelse Øland udsugningsventil KSO-M-TH anvendes til udsugning fra baderum, bryggers, toilet, køkken og

Læs mere

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik 24.April 2014 Stig Yding Sørensen Teknologisk Institut http://rately.com/questions/tech-blue-birdsculpture-bird-sculpture-jay-gatsby-lasvegas-crow-with-snowy-white-owlsculpture-which-bird-sculpture-foryou-509945e2843f9c2c8f009997

Læs mere

HP LaserJet Pro M102w Laser

HP LaserJet Pro M102w Laser HP LaserJet Pro M102w Laser Description HP LaserJet Pro M102w - Printer - monochrome - laser - A4/Legal - 1200 dpi - up to 22 ppm - capacity: 160 sheets - USB 2.0, Wi-Fi Features Designet til effektivitet

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

STATIONS MODERNI- SERINGER

STATIONS MODERNI- SERINGER T- 2015-16 TRU. 372 Offi STTIOS MOERI- SERIER PLER FOR 2017-2019 I EOL TIL KOTRKT MELLEM TRSPORT- O BYISMIISTERIET O SB OM TRFIK UFRT SOM OFFETLI SERICE I PERIOE 2015-2024 1 Rih: R i hi SB h f i i i i

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere