Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A."

Transkript

1 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt Regnskab 2004/2005

2 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 2 Indledning Karup Kartoffelmelfabrik aflægger hermed grønt regnskab for regnskabsåret 2004/2005 (1. maj april 2005) i henhold til bekendtgørelse nr. 594 af , vedr. visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Præsentation Virksomheden Karup Kartoffelmelfabrik AmbA Engholmvej 19, 7470 Karup Tlf : Fax: CVR nr.: P-nr.: Anlæggelsesår 1933 Medlemmer 527 medlemmer/kartoffelavlere. Bestyrelse Thorkild Sangild, formand Ole Carstensen, næstformand Niels Barslund Anders Dyrberg Kaj Jepsen Ivan Kloster Johan Mikkelsen Direktion Jens Mikkelsen, adm. direktør Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Branche Kartoffelstivelsesindustri. Hovedaktiviteter Fremstilling af kartoffelstivelse. Fremstilling af kartoffelprotein. Hovedaktivitetens beliggenhed Engholmvej 19, 7470 Karup. Åhusevej 3, 7470 Karup.

3 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 3 Væsentlige biaktiviteter Opbevaring/udbringning af kartoffelfrugtvand til anvendelse som gødningsformål på landbrugsjord. Salg af kartoffelpulp - hovedsageligt til kreaturfoder. Væsentlige biaktiviteters beliggenhed Opbevaringsanlæg for frugtvand Uhrevej 72, 7470 Karup / Gedhusvej 14B, 7441 Bording. Salg af kartoffelpulp Engholmvej 19, 7470 Karup. Listepunkt Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse nr. 594 listepunkt : E. 8a f.: Kartoffelmelfabrikker. Registrering EMAS Virksomheden er ikke registreret i EMAS. Miljø- og Energirådgivere WaterTech, 8000 Århus C Dansk Proces Teknologi I/S, 9240 Nibe Regnskabsår 2004/2005 Virksomhedens nøgletal: Regnskabsperiode : Antal medarbejdere : 28 Omsætning : 241 mio. kr. Miljøtilsynsmyndigheder Hovedaktiviteter Karup kommune Viborg amtskommune Aarestrupvej 19 Skottenborg Karup 8800 Viborg Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Væsentlige biaktiviteter Karup kommune Viborg amtskommune Aarestrupvej 19 Skottenborg Karup 8800 Viborg Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Ikast kommune Ringkjøbing amtskommune Torvet 1 Damstrædet Ikast 6950 Ringkjøbing Tlf.: Tlf.: Fax: Fax:

4 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 4 Hovedaktiviteter, væsentlige biaktiviteter og produktbeskrivelse Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. består af flere fabriksafsnit, afsæknings- og udleveringsfaciliteter, samt lagersiloer, og reservoirer for opbevaring af frugtvand. Virksomhedens vigtigste hovedaktivitet er fremstilling af kartoffelstivelse. Der fremstilles kartoffelstivelse i perioden fra ultimo august til primo januar, den såkaldte kampagne. Dansk kartoffelstivelse er anerkendt over alt i verden, ikke alene fordi det er dansk, men også fordi det er et rent og godt produkt. Ca. 85% eksporteres til over 70 forskellige lande. Kartoffelstivelse indeholder 80% stivelse og 20% vand. Kartofler består af vand, cellemateriale, forskellige næringsstoffer og stivelse. I fremstillingsprocessen udskilles og udvaskes stivelsen, og denne udvaskning foregår ved hjælp af rent vand. Vandets kvalitet har stor betydning for den færdige stivelses kvalitet. Der anvendes kun rent grundvand til raffinering af stivelse. Efter at vandet har været brugt til udvaskning af stivelse, genanvendes det flere gange til de mindre krævende processer i fabrikken. Procesvandet benævnes i daglig tale som frugtvand. Frugtvandet bliver, efter udvinding af protein, anvendt som gødning på landbrugsjord i vækstsæsonen. En anden hovedaktivitet er fremstilling af kartoffelprotein. Kartoffelprotein indeholder kun 10% vand. Proteinet udvindes af frugtvandet. Det er med nuværende teknologi muligt at udvinde ca. halvdelen af det protein, som findes i frugtvandet. Det færdige produkt opfylder endnu ikke kvalitetskravene til human brug og anvendes derfor kun til dyrefoder og i fermenteringsindustrien. Kartoflens indhold Stivelse 19% Cellevægge (pulp 6%) Biprodukter De 2 biprodukter kartoffelpulp og kartoffelfrugtvand udnyttes på en fornuftig måde. Pulpen, som anvendes til kreaturfoder, har et højt proteinindhold og er et eftertragtet fodermiddel. Pulpen består af ca. 14% tørstof og ca. 86% vand. Saft 75% Langt den største del (ca. 75 %) af en kartoffel består af vand(frugtsaft). Spisekartofler indeholder omkring 10 % stivelse, mens de kartoffelsorter der benyttes til stivelsesfremstilling i gennemsnit indeholder 19 % stivelse. De resterende 6 % af kartoflen består af cellevægge for stivelseskorn, mineraler og næringsstoffer (f.eks. protein). Kartoffelpulp er et eftertragtet fodermiddel Kartoffelfrugtvand består af kartoflens naturlige saftindhold iblandet rent vand og anvendes, via et rørledningssystem på ca. 140 km, til gødningsformål på ca ha landbrugsjord. Frugtvandet, som kun indeholder naturlige næringsstoffer, genanvendes i landbrug som erstatning for handelsgødning. Frugtvandet er så rent et naturgødning, at det må anvendes i økologisk landbrug. Frugtvandet udbringes på en energivenlig måde og på et tidspunkt hvor planterne har størst optagelsesevne. Fabrikken har, i form af reservoirer, opbevaringskapacitet til hele frugtvandsproduktionen. Frugtvand har et tørstofindhold på ca. 4%.

5 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 5 Vaskevand, som er det vand der har været brugt til at vaske kartoflerne med, udsprøjtes med vandingsanlæg på omkringliggende landbrugsjorder efter samme miljømæssige principper som frugtvand. Samlet giver anvendelsen af produkterne en fuld udnyttelse af stivelseskartoflens indhold af gødnings- og næringsstoffer. Miljøgodkendelser 1979 Første godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Virksomheden er klassificeret som en liste E. virksomhed og er underlagt miljømyndighedernes tilsyn for så vidt angår emissioner til omgivelserne, herunder røg, støj, støv, spildevand, lugt m.v Hele virksomheden godkendes efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven Tillæg til miljøgodkendelse vedr. reservoir m 3, Uhrevej 72, 7470 Karup til opbevaring af frugtvand Ny miljøgodkendelse omhandlende hele virksomhedens produktions- og opbevaringsanlæg Tillæg til miljøgodkendelse vedr. reservoir m 3, Gedhusvej 14, 7441 Bording til opbevaring af frugtvand november: Ny miljøgodkendelse vedr. den eksisterende stivelsesfabrik og planlagte udvidelser omfattende protein- og protamylasseproduktion. Certificeringer og Autorisationer Virksomheden har og vedligeholder følgende certificeringer og autorisationer: DS/EN ISO 9001:2000 DS 3027:2002 (HACCP) AIB DS/EN ISO DS 2403 BRC Egenkontrol Et kvalitetsstyringssystem gældende for stivelsesfremstilling. Erstatter DS/EN ISO Første gang certificeret i Et hygiejnestyringssystem gældende for stivelsesfremstilling. Der fokuseres på produktsikkerhed. Erstatter DS Første gang certificeret i En international hygiejnecertificering benævnt AIB (American Institute of Baking). Første gang certificeret i Et miljøstyringssystem, hvor der sættes mål for forbedringer, samt opbygges procedurer for miljøhåndtering og miljøledelse. Første gang certificeret i Energiledelsescertificering. Første gang certificeret i Erstatter energieffektiviseringsaftalen med Energistyrelsen, der første gang blev indgået i En engelsk hygiejnecertificering benævnt BRC (British Retail Consortium). Denne certificering kræves af engelske kunder. Autorisation fra Levnedsmiddelstyrelsen til egenkontrol indenfor levnedsmidler. Virksomheden er autoriseret til egenkontrol indenfor levnedsmidler efter Miljø- og Levnedsmiddelstyrelsens fastsatte normer angående hygiejne og kvalitetskontrol vedr. tilvirkning, opbevaring, emballering, ompakning og transport af levnedsmidler.

6 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 6 Beredskabsplaner Beredskabsplaner er udarbejdet og afprøvet i fuld skala omhandlende: Fabriksanlægget, Engholmvej 19, 7470 Karup. Lager-, afsæknings- og udleveringsfaciliteter Åhusevej 3, 7470 Karup Opbevaringsanlæg for frugtvand Uhrevej 72, 7470 Karup / Gedhusvej 14, 7441 Bording. Ledelsens redegørelse Begrundelse Det grønne regnskab for 2004/2005 indeholder efter ledelsens opfattelse de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af de miljømæssige forhold i forbindelse med virksomheden Karup Kartoffelmelfabrik AmbA's aktiviteter på adresserne Engholmvej 19, 7470 Karup, Åhusevej 3, 7470 Karup, Uhrevej 72, 7470 Karup og Gedhusvej 14B, 7441 Bording. Redegørelse Kampagnen 2004/2005 startede den 23. august 2004 og sluttede den 12. januar 2005, efter i alt 132 produktionsdøgn. Fabrikken startede op med en fuld besat 2 ugers forkampagne. Der blev i alt behandlet kartofler med en gns. stivelse på 18,32%, og en gns. smuds på 4,49%. Der blev produceret kartoffelmel, heraf C-stivelse, og vi har i lånt 4,90% af EU-kvoten for 2005/2006. Kampagnen blev afviklet tilfredsstillende, uden et eneste unødvendigt stop i fabrikken. Kvalitetsmæssigt må årets kartoffelavl betegnes som værende meget tilfredsstillende. Systemet med fremrykket levering imod betaling blev slet ikke benyttet. Der blev i gns. behandlet ton kartofler/uge. Avlerkredsen er siden fusionen i 1999 reduceret med 229 avlere (fra 756 til 527 avlere). Den gennemsnitlige avlerstørrelse er steget fra hkg/avler til hkg/avler. Fabrikken har udarbejdet, gennemført og vedligeholder til stadighed 7 forskellige kvalitetsstyringssystemer, som alle er nødvendige for at tilfredsstille KMC, kunder og myndigheder. ISO 9001:2000, DS 3027:2002 (HACCP), ISO 14001, DS 2403 (energiledelse), AIB, BRC og egenkontrol. Karup Kartoffelmelfabrik foretog til denne kampagne en større investering i opførelsen af stivelsesmarkedets mest moderne og energieffektive proteinfabrik. En fabrik der producerer den bedste kvalitet af denatureret protein, med energiomkostninger på under halvdelen af andre proteinfabrikker på markedet. Efter én uges indkøringsvanskeligheder, har fabrikken fuldt opfyldt vores forventninger til produktion, kvalitet og energiforbrug. EU har ydet et tilskud til fabrikken på 10,1 mio. kr. med baggrund i, at det er markedets mest energirigtige fabrik, og den skal derfor fungere som demonstrationsanlæg for andre fabrikker i Europa, der ønsker at høste viden og erfaringer fra Karups proteinfabrik. Der er i år produceret kartoffelprotein. Da det er første år med proteinproduktion, er der ikke udarbejdet miljøindeks.

7 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 7 Ud over sidste års kraftige besparelser på el- og vandforbrug, er der i år yderligere besparelser på disse områder. Til denne kampagne blev de 9 gamle og energitunge rivere i stivelsesfabrikken udskiftet med 4 store nye og energilave rivere. Disse rivere kører endda med større kapacitet og lavere energiforbrug end forventet. Miljøindeks for vaskevand svinger lidt op og ned afhængig af kartoffelkvaliteten, men ligger stadig pænt. Vaskevandet indeholder kun en mindre mængde næringsstoffer. Miljøindekset er beregnet efter kvælstof (N)-værdien pr. ton produceret kartoffelmel. Virksomheden har i oktober 2002, i samarbejde med de øvrige kartoffelmelfabrikker, fået en 5 årig dispensation fra Miljøstyrelsen til udbringning af vaskevand i perioden 1. oktober 1. februar. Undersøgelser viser, at der ikke er sket en større udvaskning af næringsstoffer i den 3-års periode, som den tidligere dispensation omfattede. Miljøindeks for frugtvand er faldet kraftigt med 44% i forhold til sidste år. Dette skyldes at ca. halvdelen af kvælstoffet omdannes til protein i den nye proteinfabrik. Til næste år vil der være opført et inddamperanlæg, som omdanner frugtvandet til ca m 3 rent vand og ca m 3 koncentrat. Regnskabsåret 2004/2005 er således det sidste år med frugtvand. Virksomheden har i kampagnen modtaget én klage over lugtgener vedr. udbringning vaskevand. Der har ikke været klager over lugtgener vedr. udbringning og opbevaring af frugtvand. Der har i kampagnen været et brud på frugtvandsledningen, med deraf følgende udstrømning af frugtvand. Bruddet blev opdaget og udstrømningen stoppet i løbet af 2 timer, der skete derfor kun begrænset skade på omgivelserne. Virksomheden har også i denne kampagne udelukkende anvendt svovlsyre ved opbevaring/konservering af frugtvand. Der er tilsat i alt 869 svovlsyre. Svovlsyren indgår ikke i virksomhedens miljøindeks, da den er omdannet og indgår som en naturlig bestanddel i frugtvandets gødningsværdi. Svovlsyren er derved med til at dække planternes naturlige behov for svovl. Svovlsyren er tillige et nødvendigt tilsætningsstof for at udvinde protein af frugtvandet. Elforbrug pr. produceret kartoffelmel er faldet yderligere i forhold til det kraftige fald sidste år, hvilket skyldes de nye og energibesparende rivere. Faldet er på 0,35% i forhold til 2003/04 og opfylder således ikke helt fabrikkens miljømål med at spare 1% på elforbruget pr. produceret kartoffelmel i forhold til 2003/2004. El pr. ton kartoffelmel kwh/ton / / / / /05 Udviklingen i virksomhedens elforbrug.

8 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 8 Indeks for naturgasforbrug (produktion) har stort set ligget på samme niveau de sidste 5 år, men der er i år et merforbrug pr. produceret kartoffelmel på 1,83% i forhold til 2002/2003. Fabrikkens miljømål, som er en besparelse på 2% i forhold til 2002/2003, er således ikke opfyldt. Stigningen tillægges en ændret viskositet i stivelsen, som følge af det nye raffineringsanlæg, der har skabt en del problemer i forbindelse med tørringen på vakuumtromlefiltrene både i år og sidste år. Virksomheden er, i samarbejde med de øvrige kartoffelmelfabrikker, i gang med undersøgelser omkring eventuelle besparelser i tørrerierne. Varme pr. ton kartoffelmel NM 3 /ton / / / / /05 Udviklingen i virksomhedens naturgasforbrug. Naturgas(rumvarme) anvendes til opvarmning af kontorer, kantine og værksteder. Der ud over anvendes naturgas(rumvarme) til opvarmning af afsækningshal, fabrikshal og vaskekælder, samt til opvarmning af varmt vand. I forbruget er indregnet opvarmning af ca liter varmt vand til rengøring af produktionsanlægget. Vandforbrug (produktion) er i forhold til det kraftige fald sidste år, yderligere faldet med 5,67% pr. produceret kartoffelmel. Virksomhedens miljømål er en besparelse på 1% i forhold til 2003/2004. Den yderligere vandbesparelse er således meget tilfredsstillende Vandforbrug (øvrige) kan variere meget. I dette tal indgår den vandmængde, der er medgået til rengøring af produktionsanlægget udenfor produktionsperioden. M 3 /ton Vandforbrug pr. ton kartoffelmel / / / / /05 Udviklingen i virksomhedens vandforbrug.

9 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 9 Forbruget af natriumbisulfit er steget kraftigt i forhold til sidste år. Dette skyldes at der kræves mere natriumbisulfit for at fremstille et godt kartoffelprotein. Virksomheden vil bestræbe sig på at holde dette niveau. Natriumbisulfit (levnedsmiddelgodkendelse E222) anvendes som teknisk hjælpestof for at modvirke aflejring/misfarvning af kartoffelsaft i raffineringsanlægget. Der analyseres løbende for rester af natriumbisulfit i det endelige produkt, som i år viser ppm SO 2 < 2, hvilket er langt under grænseværdien. Forbrug af struktol (produktion) anvendes i raffineringsanlægget for at modvirke skumdannelse. Den type skumdæmper som anvendes, er levnedsmiddelgodkendt. Forbrug af struktol (vaskevand) er faldet lidt i forhold til sidste år. Variationen gennem årene tillægges udsving i kartoffelkvaliteten, som bevirker at kartoflerne danner mere eller mindre skum ved vaskning og derfor kræver mere eller mindre skumdæmpende middel struktol. Struktol er en blanding af fedtsyreestre og -alkoholer og er FDA og LMBG godkendt som teknisk hjælpestof i levnedsmiddelproduktion. Struktol indgår ikke i slutproduktet og anvendes i et meget lille målforhold. Struktol er opblandet i vaskevandet og frugtvandet og bortskaffes ved udvanding på landbrugsjord. Struktol forårsager, ifølge produktoplysningerne, ingen påvirkninger af miljøet. Der er til den daglige rengøring af proteinanlægget i kampagnen anvendt 300 natronlud. Rengøringsvandet er efterfølgende, sammen med fabrikkens vaskevand, udbragt på landbrugsjord. Virksomheden holder sig løbende orienteret, om anvendelse af natriumbisulfit og struktol kan undgås ved hjælp af ny teknologi. Viborg Amts Miljøpris 2005 Fabrikken har i år opnået den ære og anerkendelse at modtage Viborg Amts Miljøpris Udover æren medfulgte en check på kr. Prisen gives til den virksomhed, der har gjort den største indsats for at bedre miljøet. Med miljøprisen ønsker Viborg Amt at synliggøre virksomheden, der har prioriteret ansvaret for miljøet og har fokus på mindst mulig forbrug af ressourcer. Amtsborgmester Bent Hansen sagde i sin begrundelse: Inden for det seneste år har Karup Kartoffelmelfabrik nedsat vandforbruget med 45% og elforbruget med 15%. Desuden har virksomheden halveret kvælstofudledningen og nedsat lugtgenerne betydeligt. Amtsborgmester Bent Hansen (t.v.) overrækker miljøprisen til formanden for Karup Kartoffelmelfabrik Thorkild Sangild (i.m.) og direktør Jens Mikkelsen (t.h.).

10 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 10 Miljøpolitik og mål Det er virksomhedens miljøpolitik: At drive en virksomhed, som til stadighed overholder de af myndighederne stillede miljøkrav samt andre bestemmelser, fabrikken eventuelt har tilsluttet sig. At minimere den eksterne og interne miljøbelastning. At minimere risici for uheld og påvirkninger, som på kort eller lang sigt kan være skadelige for miljøet og for medarbejdernes helbred. At den enkelte medarbejder har et dokumenteret ansvars- og beslutningsgrundlag, således at den specificerede kvalitet, hygiejne og miljøbevidsthed opnås. At gennemføre langsigtede miljømål med baggrund i den for virksomheden nødvendige forskning i og udvikling af virksomhedens produktionsmetoder og produktsortiment baseret på forædling af nuværende biprodukter. Miljømål: Elforbrug pr. produceret kartoffelmel reduceres med 1% i forhold til 2003/2004. Gasforbrug pr. produceret kartoffelmel reduceres med 2% i forhold til 2002/2003. Vandforbrug pr. kartoffelmel reduceres med 1% i forhold til 2003/2004. Kemikalieforbruget skal reduceres mest muligt pr. produceret kartoffelmel. Arbejdsmiljø Karup Kartoffelmelfabrik prioriterer medarbejdernes sundhed og sikkerhed højt. Der anvendes ikke sundhedsskadelige stoffer i produktionen. Der er ingen støvgener og ingen bakteriepåvirkning. Det er påbudt at anvende høreværn i fabrikshallen. Der er stor fleksibilitet i arbejdet, så ensformige arbejdsstillinger undgås og for at undgå tunge løft, er der overalt hjælpemidler til rådighed. Som følge af de store om- og tilbygninger, samt ændringer i produktionsudstyret har virksomheden tilpasset sin APV (arbejdspladsvurdering). Medarbejderinddragelse Medarbejderne deltager aktivt i virksomhedens miljøregistreringssystem ved indsamling af data til udarbejdelse af dagbøger til fremlæggelse for Fødevaredirektoratet, samt indsamling af data vedr. energiforbrug, vandforbrug m.v. og motiveres der igennem til at være miljø- og energibevidste.

11 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 11 Væsentlige miljø- og ressourcemæssige parametre De væsentligste ressourcemæssige forbrug er anvendelse af energi i form af el og naturgas. Virksomhedens samlede energiforbrug er ca. 10,2 mio. kwh og ca. 2.4 mio. m³ naturgas årligt. Virksomheden er meget opmærksom på den miljømæssige belastning, som energiforbruget udgør og arbejder, gennem det indførte energiledelsessystem, aktivt på at finde mulige områder for energibesparelser. Frugtvand anses for at være en væsentlig miljøparameter på grund af det høje indhold af næringsstoffer, som ved udvaskning til grundvandet kan udgøre en miljømæssig belastning. Virksomheden har etableret kontrolboringer og udtager løbende prøver for at se, om grundvandet påvirkes af frugtvandsopbevaringen. Der er ikke konstateret ændringer i grundvandets nitratindhold, som kan tilbageføres til opbevaring af frugtvand. Anvendelse og opbevaring af frugtvand til gødningsformål på landbrugsjord er underlagt Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 2003, om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål, med indberetningspligt om indhold og mængde til kommunale og amtslige miljømyndigheder. Mængderne indgår i landmændenes gødningsregnskaber, som kontrolleres af Plantedirektoratet. Som følge af opførelsen af inddamperanlægget til næste kampagne, vil frugtvandet i næste regnskabsår være omdannet til ca m 3 rent vand og ca m 3 koncentrat. Regnskabsåret 2004/2005 er således det sidste år med frugtvand. Virksomheden anser også forbrug af grundvand som et væsentligt miljøparameter og har som mål at anvende mindst muligt vand pr. ton produceret stivelse uden at forringe stivelseskvaliteten. Øvrige væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne er emission af CO 2 fra afbrænding af naturgas samt emission af støv fra tørrerier m.v. Investeringer Ny administrationsbygning Karup Kartoffelmelfabrik opførte til denne kampagne en ny 300 m 2 stor administrationsbygning. De gamle kontorlokaler sættes i stand og vil blive anvendt til produktionskontor og ny kantine til medarbejderne. Den gamle kantine ombygges og anvendes til nye omklædningsfaciliteter. Den nyopførte administrationsbygning

12 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 12 Proteinfabrik Karup Kartoffelmelfabrik foretog til denne kampagne en større investering i opførelsen af stivelsesmarkedets mest moderne og energieffektive proteinfabrik. En fabrik der producerer den bedste kvalitet af denatureret protein, med energiomkostninger på under halvdelen af andre proteinfabrikker på markedet. EU har ydet et tilskud til fabrikken på 10,1 mio. kr. med baggrund i, at det er markedets mest energirigtige fabrik, og den skal derfor fungere som demonstrationsanlæg for andre fabrikker i Europa, der ønsker at høste viden og erfaringer fra Karups proteinfabrik. Proteinfabrikken er på m 2, dertil kommer en proteinopbevaringssilo til ton protein. Investeringen i proteinfabrikken beløb sig til ca. 47 mio. kr. Der er tillige bygget afsæknings-, opbevarings- og udleverings- faciliteter på i alt 900 m 2. Yderligere oplysninger om projektet findes på Den nyopførte proteinfabrik Nye rivere. I stivelsesfabrikken er 9 gamle og energitunge rivere udskiftet med 4 store nye og energilave rivere. Disse rivere kører endda med større kapacitet og lavere energiforbrug end forventet. Samtidigt er hele rivselsafdelingen udskiftet til rustfri stål, som er mere hygiejne- og rengøringsvenlig. Investeringer 2005/2006 Til kommende kampagne vil Karup Kartoffelmelfabrik investere i to hovedområder, nemlig proteinfabrikken og inddampningsanlæg til opkoncentrering af frugtvand. Fabrikken investerer ca. 2,5 mio. kr. i udstyr til fjernelse af solanin i det protein vi producerer. Den nye type solaninfri protein, vil have et solaninindhold på under 150 ppm, og vil derfor kunne anvendes til et større udvalg af dyrefodermarkedets brugere, og evt. til human brug. Det skulle alt andet lige, betyde en fremtidig merpris for proteinet, og adgang til et større marked. Her ud over investerer fabrikken ca. 27 mio. kr. i et inddampningsanlæg til opkoncentrering af frugtvandet samt bygning af 3 stk m 3 overdækkede lagertanke til koncentratet. De nuværende ca m 3 frugtvand, vil så blive til ca m 3 rent vand, hvoraf en stor del vil kunne genbruges i fabrikken, samt ca m 3 koncentrat med ca. 50% tørstof, som hovedsageligt er afsat til biogasanlæg. Investeringen er et led i Karup Kartoffelmelfabriks strategi, om at videreudvikle fabrikken til at være en af de mest effektive og miljørigtige stivelsesfabrikker på markedet.

13

14 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 14 Råvareforbrug, produktion og udledninger I nedenstående skema fremgår virksomhedens forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer samt udledningen af forskellige stoffer: No- 2004/05 Ind- 2003/04 Ind- 2002/03 Ind- 2001/02 Ind- 2000/01 Indte eks eks eks eks eks Kartofler brutto ton ton ton ton ton Gns. smudsindhold 2 4,49 % 4,23 % 3,99 % 4,41 % 4,10 % Sten ton ton ton ton ton Sand, jord, skræld ton ton ton ton ton Vaskevand m³ m³ m³ m³ m³ 100 Rene kartofler ton ton ton ton ton Gns. stivelsesindhold 6 18,32 % 19,33 % 19,10 % 18,85 % 18,48 % Stivelse ton ton ton ton ton Produceret kartoffelmel ton ton ton ton ton Kartoffelpulp ton ton ton ton ton Kartoffelprotein ton Frugtvand(inkl.regnvand) m³ m³ m³ m³ m³ 100 Vand-, energi- og hjælpemiddelforbrug: Vand (produktion) m³ m³ m³ m³ m³ 100 Vand (øvrige) m³ m³ m³ m³ m³ El (stivelse) kwh kwh kwh kwh kwh 100 El (protein) kwh Naturgas (stivelse) m³ m³ m³ m³ m³ 100 Naturgas (protein) m³ Naturgas (rumvarme) m m m m m 3 Natriumbisulfit ,2 ton ,7 ton ,6 ton ,3 ton ,7 ton 100 Struktol (produktion) 18 3,1 ton 3,1 ton Struktol (vaskevand) 18 7,8 ton 104 7,2 ton 109 6,2 ton 94 8,3 ton 123 7,5 ton 100 Svovlsyre ,3 ton 661,6 ton 580,0 ton 500,0 ton 0,0 ton Natronlud ,6 ton Som følge af afrundinger vil der ved efterregning være mindre differencer i tallene. Beregnet næringsstofindhold i udledning til jord: Vaskevand: Kvælstof (N) 9,5 ton 7,3 ton 8,6 ton 8,3 ton 8,2 ton Fosfor (P) 1,6 ton 2,1 ton 2,0 ton 1,4 ton 1,5 ton Kalium (K) 12,3 ton 11,7 ton 17,0 ton 10,8 ton 11,8 ton Frugtvand: Kvælstof (N) 323,6 ton 502,5 ton 558,4 ton 582,6 ton 738,4 ton Fosfor (P) 68,5 ton 77,3 ton 61,0 ton 83,6 ton 86,8 ton Kalium (K) 862,7 ton 698,3 ton 692,5 ton 993,2 ton 1082,5 ton Magnesium (Mg) 46,3 ton 36,4 ton 39,0 ton 50,9 ton 66,6 ton Beregningen er foretaget på baggrund af gennemsnit af udtagne analyser. Beregnet indhold i udledning til luft: Røggas/støv: CO ton ton ton ton ton NO x 5,1 ton 3,1 ton 3,0 ton 3,0 ton 3,3 ton Støv 9,3 ton 8,2 ton 8,0 ton 8,2 ton 9,1 ton Beregningen er foretaget på baggrund af normale standarder.

15 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 15 Støj- og lugtforhold Der forekommer ingen støjgener fra fabrikken. Der kan enkelte år opstå kortvarige lugtgener i forbindelse med opbevaring og udbringning af frugtvand. Anvendelse af motorbrændstof, rengørings- og smøremidler Der er i 2004/2005 anvendt ca.: Til trucks, traktor og bil: liter let motordiesel Til rengøring og desinfektion: liter Cip Alka (cipvæske) 800 liter brintoverilte 150 liter klor Til smøring: 100 liter olie 125 kg smørefedt 50 kg levnedsmiddelgodkendt smørefedt Til afrensning: 75 liter rensevæske Til frostsikring: 135 liter glycol Der ud over anvendes en mindre mængde sæbe og rengøringsmidler. Afhændelse af affald Der er i 2004/2005 afhændet ca.: Til forbrænding Til genbrug kg emballageaffald kg metalskrot Spildolie opsamles og indleveres til godkendt modtagervirksomhed, når der er en passende mængde. Dagrenovation indleveres til forbrænding.

16 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 16 Noter: 1. Kartofler brutto Kartofler brutto er den mængde urensede kartofler, som virksomheden modtager. 2. Gns. smudsindhold Gennemsnitligt smudsindhold er den indvejede mængde sten, sand, jord og skræld. 3. Sten, sand, jord, skræld Sten er anvendt til vejmateriale/opfyldningsformål i lokalområdet. Sand og jord fra tørrensning er anvendt til opfyldningsformål i lokalområdet. Skræld (kartoffelskind, - stykker og toppe) fra rotorsiever er afhændet som dyrefoder til landbrugsbedrifter. Mængderne er beregnet på baggrund af vejet læs gange antal læs og kan derfor afvige i forhold til gennemsnitligt smudsindhold. 4. Vaskevand Vaskevand fra sedimentationsanlægget er udbragt på græsbevokset landbrugsjord i lokalområdet. Miljøindekset er beregnet efter kvælstof (N)-værdien pr. ton produceret kartoffelmel. 5. Rene kartofler Rene kartofler er kartoffelmængde efter vaskning. 6. Gns. stivelsesindhold, stivelse. Mængden af stivelse i de rene kartofler. 7. Produceret kartoffelmel. Mængden af produceret kartoffelmel. Kartoffelmel består af 80% stivelse og 20% vand. 8. Kartoffelpulp Mængden af produceret kartoffelpulp. Anvendes hovedsageligt til kreaturfoder. Kartoffelpulp består af ca. 14% tørstof og ca. 86% vand. 9. Kartoffelprotein Mængden af produceret kartoffelprotein. Anvendes p.t. kun til dyrefoder og i fermenteringsindustrien. Kartoffelprotein består af ca. 90% tørstof og ca. 10% vand. 10. Frugtvand (inkl. regnvand) Frugtvand, som er kartoflernes naturlige saftindhold tilsat rent vand, anvendes til gødningsformål på landbrugsjord. Frugtvand må anvendes i økologisk landbrug. Miljøindekset er beregnet efter kvælstof (N)- værdien pr. ton produceret kartoffelmel. Frugtvand indeholder ca. 4% tørstof. Regnvand er den mængde nedbør, der falder i opbevaringsperioden. Det store overfladeareal på reservoirerne gør, at der pr. mm nedbør indgår ca. 45 m³ regnvand i det opbevarede frugtvand. 11. Vand Vand (produktion) er den anvendte vandmængde i produktionsanlægget. Miljøindekset er beregnet efter m³ vand pr. ton produceret kartoffelmel. Vand (øvrige) er den mængde vand, der anvendes til rengøring af produktionsanlæg uden for produktionsperioden

17 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 17 Noter: 12. El (stivelse) Det anvendte elforbrug til stivelsesfremstilling. Miljøindekset er beregnet efter kwh pr. ton produceret kartoffelmel. 13. El (protein) Det anvendte elforbrug til proteinfremstilling. 14. Naturgas (stivelse) Det naturgas som anvendes til tørring af kartoffelstivelsen. Miljøindekset er beregnet efter m 3 naturgas pr. ton produceret kartoffelmel. 15. Naturgas (protein) Det naturgas som anvendes til tørring af kartoffelproteinet. 16. Naturgas (rumvarme) Det naturgas som anvendes til opvarmning af kontorer, kantine og værksteder. Der ud over anvendes naturgas(rumvarme) til opvarmning af afsækningshal, fabrikshal og vaskekælder, samt til opvarmning af varmt vand. I forbruget er indregnet opvarmning af ca liter varmt vand til rengøring af produktionsanlægget. 17. Natriumbisulfit Natriumbisulfit anvendes som teknisk hjælpestof i produktionsanlægget. Miljøindekset er beregnet efter kg natriumbisulfit pr. ton produceret kartoffelmel. 18. Struktol Struktol (produktion) type J 650 K, som er levnedsmiddelgodkendt anvendes som skumdæmpende middel i raffineringsanlægget. Struktol (vaskevand) type DS 2031, anvendes som skumdæmpende middel ved kartoffelvaskningen. Miljøindekset er beregnet efter kg struktol pr. ton produceret kartoffelmel. 19. Svovlsyre Svovlsyre anvendes til konservering (syrning) af frugtvand for at undgå lugtdannelse ved opbevaring, samt til udvinding af protein ved syrefældningsmetoden. 20. Natronlud Natronlud anvendes til rengøring af proteinanlægget. Forudsætninger: Støvudledning: Anlæg med cyklon: 20 mg/nm 3 (årsgennemsnit) Energianlæg: 1,2 kg gas/nm 3 14 Nm 3 røggas/kg gas 125 mg No x /Nm 3 røggas 2,2 kg CO 2 /m 3

18 Karup Kartoffelmelfabrik FLOWDIAGRAM Kartofler Rent vand Genbrugsvand Struktol Procesvand Natriumbisulfit Tørrensning Vaskning Rivning Jord, humus Jord, humus Sand Sten Vaskevand Procesvand Ekstraktion Pulp Procesvand Rent vand Natriumbisulfit Raffinering Frugtvand Rent vand Afvanding Protein Returstivelse Frisk luft Transportluft Lagersiloer Tørring Støv Vanddamp Transportluft Grovsigtning Skalmel Finsigtning Transportluft Emballage Færdigvaresiloer Bulk Sække Danish Potatostarch Spildmel Emballering Big Bag

19 J. PAPIR A/S Færdigvarer Karup Kartoffelmelfabrik CO NO X 5,1 Støv 9,3 MASSEBALANCE 2004/05 Luftemission 389,2 869,3 299,6 10,9 0,2 8,4 0,8 3,0 Natriumbisulfit Svovlsyre Natronlud Struktol Klor Cipvæske Brintoverilte Let motordiesel m 3 Kartoffelmel Kartoffelprotein Pulp Frugtvand Råvarer Kartofler Sten Sand, jord, skræld El KWh Naturgas NM m 3 Vand Vaskevand m 3

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt Regnskab 2001/2002 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 2 Indledning Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2001/2002 (1. maj 2001 30.

Læs mere

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver.

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver. GRØNT REGNSKAB 2005 / 2006 Side 1 Forord Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2005/2006 (1. maj 2005 30. april 2006) er det tredje grønne regnskab for iht. bekendtgørelse nr. 594 af 5.juli 2002 om visse

Læs mere

Grønt regnskab 2011/2012. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2011/2012. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2011 2012 Grønt regnskab 2011/2012 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2011/2012 (1. maj 2011 30. april 2012) er det femtende grønne regnskab

Læs mere

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2012 2013 Grønt regnskab 2012/2013 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2012/2013 (1. maj 2012 30. april 2013) er det sekstende grønne regnskab

Læs mere

Grønt regnskab 2009/2010. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2009/2010. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2009 2010 Grønt regnskab 2009/2010 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2009/2010 (1. maj 2009 30. april 2010) er det trettende grønne regnskab

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Karup Kartoffelmelfabrik. A.m.b.A. Årsrapport. CVR nr.: 16 21 77 19. 80. regnskabsår

Karup Kartoffelmelfabrik. A.m.b.A. Årsrapport. CVR nr.: 16 21 77 19. 80. regnskabsår Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Årsrapport CVR nr.: 16 21 77 19 80. regnskabsår 1. maj 2012 til 30. april 2013 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. 2 Dagsorden for generalforsamlingen onsdag den 19. juni

Læs mere

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003 Roskilde Golf Klub Grønt Regnskab 2003 Miljoe_03 Side 1 5/17/2012 Forord... 3 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Adresse... 3 1.2 Matrikel. Nr... 3 1.4 Beliggenhed... 4 1.5 Hovedvirk- somhed... 6 1.6 Bivirksomhed...

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012

Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012 Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012 Side 2 Forord Miljøredegørelsen omfatter regnskabsåret 2012, og er sammenfaldende med kalenderåret 2012. Miljøredegørelsen er virksomhedens status i forbindelse

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Roskilde Golf Klub Grønt Miljøregnskab 2004

Roskilde Golf Klub Grønt Miljøregnskab 2004 Roskilde Golf Klub Grønt Miljøregnskab 2004 Forord... 3 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Adresse... 3 1.2 Matrikel. Nr.... 3 1.3 Ejerforhold... 4 1.4 Beliggenhed... 4 1.5 Hovedvirksomhed... 4 1.6 Bivirksomhed...

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

SOLEN HAR MEGET AT GI

SOLEN HAR MEGET AT GI SOLEN HAR MEGET AT GI MARSTAL FJERNVARME A.M.B.A. HISTORIEN OM ET FORSØG, DER BLEV EN FAST FORSYNINGSKILDE PÅ UDKIG EFTER MILJØVENLIG VARME Det var et sammenfald af flere omstændigheder, som tændte idéen

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Ajourført Miljøredegørelse 2010 Grundfos A/S Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Resumé...3 2. Nøgleindikatorer...4 2.1 Medarbejderinvolvering...4

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Miljøpulje for spildolie

Miljøpulje for spildolie Rev. september 2015 Mineralolie Branchens Miljøpulje for spildolie MILJØPULJEN ApS Postboks 08 2791 Dragør Telefon 33 14 59 22 For Mineralolie Branchen er det væsentligt at sikre, at medlemmernes smøreolier

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

[ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab

[ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab [ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab 2012 2013 Introduktion Selskabet Hjørring Varmeforsyning er beliggende på Buen 7 i Hjørring. CVR-nr. 64 54 46 16. P-nr. 1003156630 Selskabets

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Thisted Varmeforsyning

Thisted Varmeforsyning - Termisk komfort til enhver tid Kort & godt om a.m.b.a. Ringvej 26 7700 Thisted Tlf. 97 92 66 66 Fax 96 17 71 66 www.thisted-varmeforsyning.dk post@thisted-varmeforsyning.dk CVR nr. 30 99 25 12 Stiftet:

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Miljø og økonomi græspleje GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Hvorfor fokusere på boldbaners miljøforhold? Hvilke miljøforhold er de vigtigste? Kortlægning Miljømæssige

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere