Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf."

Transkript

1 Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009

2 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre et grønt regnskab, for at holde virksomhedens interessenter orienterede om miljøpåvirkninger og miljøindsats. Miljøberetningen er udformet med henblik på at opfylde kravene i Miljøministeriets bkg. nr. 210 af 03/03/2010, Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger. Virksomhedens navn Svenningsens Maskinforretning A/S Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf til kontaktperson Web adresse CVR-nr P-numre Kastrup: Skanderborg: Branchebetegnelse og kode Hovedaktivitet Væsentlige biaktiviteter Listepunkt Tilsynsmyndighed Antal ansatte Ansvarlig ledelse og miljøansvarlig Sidste Miljøredegørelse Kvalitativ beskrivelse af de væsentligste miljø- og ressourcemæssige forhold Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr Maskinhandel Service, reparation og vedligeholdelse af maskiner og udstyr Ikke på listen Kommunen 90 i Danmark (heraf 70 i Kastrup og 20 i Skanderborg) Direktør: Niels Svenningsen Miljøansvarlig: Mogens Bastiansen Der er ikke tidligere udarbejdet miljøredegørelser I begge danske afdelinger er der et vist forbrug af energi, vand og hjælpestoffer samt belastning af miljøet med spildevand og mindre mængder af hovedsagelig ikke-farligt affald. Beskrivelse af Svenningsens Maskinforretning A/S Svenningsens er en af Danmarks største leverandører af professionelle maskiner og tilbehør til pleje og vedligeholdelse af vej- og græsarealer samt entreprenørmaskiner. Vi leverer til hele Skandinavien og forhandler en lang række af de mest attraktive produkter på markedet bl.a. har vi agenturet for førende internationale mærker som Holder, NIDO, Schmidt, Jacobsen s, Ransomes og Bobcat. Svenningsens løsninger dækker: Salg

3 Finansiering Maskinforsikring Reservedele Eftersalgsservice Reparationer Træning og efteruddannelse Reparation og vedligeholdelse af kundernes maskinpark foregår både ude hos kunderne og om nødvendigt på værkstedet i nærmeste afdeling af virksomheden. Svenningsens har afdelinger i både Danmark, Norge og Sverige og beskæftiger ca. 125 medarbejdere i hele koncernen. I sin danske organisation har Svenningsens i 2009 ca. 90 medarbejdere til at betjene kundekredsen, heraf ca. 70 i Kastrup (hovedsædet) og ca. 20 i Skanderborg. Antallet af medarbejdere er reduceret fra 2008 til Firmaets kunder er stat og kommuner, entreprenører, golfklubber, boligselskaber, anlægsgartnere, udlejninger m.v., og vi ser det som vores vigtigste opgave at opfylde den enkelte kundes behov og ønsker med hensyn til levering og servicering af maskiner og udstyr til konkurrencedygtige priser med fokus på kvalitet, effektivitet og høj kundeservice. Miljøpolitik Vi vil løbende og systematisk arbejde for at forbedre vores miljøforhold samt integrere miljømæssige overvejelser og ressourcehensyn i vores daglige arbejde ved at indføre et ledelsessystem til at kontrollere, forbedre og synliggøre vores miljøpræstationer. Vi vil: 1. reducere virksomhedens påvirkning af miljøet og forbruget af ressourcer 2. systematisk søge at forudse risici og forebygge miljøuheld. 3. overholde gældende krav i lovgivningen og de miljømæssige forpligtelser, vi har påtaget os. 4. regelmæssigt rapportere åbent om vores miljømæssige præstation. Miljøforhold, der medfører væsentlig miljøpåvirkning Virksomheden er ikke omfattet af listen over særligt forurenende virksomheder, der er forpligtet til at aflægge grønt regnskab eller indføre et miljøledelsessystem. Blandt de (begrænsede) miljøpåvirkninger vurderes forbruget af el, vand, naturgas og fjernvarme at være de væsentligste forhold, der evt. kan forbedres, men dette skal ikke forhindre, at virksomheden han ad vejen kan gennemføre forbedringer på andre områder, f.eks. affald, som måtte vurderes at være nemme og billige at implementere i forhold til en umiddelbar gevinst. Miljømål i forhold til væsentlige miljøforhold samt overvejelser om, hvordan disse miljøpåvirkninger kan reduceres Dette første grønne regnskab er præget af et stedvis ufuldstændigt og unøjagtigt datagrundlag, fordi den løbende registrering af miljø- og ressourceforbrug først er iværksat medio Af samme årsag vil opgørelsen for 2010 fortsat være præget af en dog væsentlig mindre usikkerhed om datagrundlaget. Fremadrettet vil virksomheden i første omgang investere ressourcer til reduktion af miljøpåvirkninger på områder, hvor en reduktion samtidig har udsigt til at medføre lønsomme økonomiske besparelser, dvs. investeringer med en tilbagebetalingstid op til 10 år og i princippet startende med de mest lønsomme, dvs. forsøge at plukke de lavthængende frugter. Ved de løbende udskiftning af udstyr og materiel på kontor, forretningslokaler og værksteder, der under alle omstændigheder er nødvendige, vil fremadrettet også blive inddraget hensyn til ressourceforbruget, således at i situationer, hvor totaløkonomien er nogenlunde lige imellem to mulige løsninger, vil den mest ressourceøkonomiske blive valgt også selv om denne samlet set må forventes at blive lidt dyrere end det billigste alternativ.

4 Der er tale om at fokusere på forbruget af energi og vand, hvor en reduktion både vil medføre reducerede udgifter til indkøb af energi og vand og reducerede udgifter til afledning samt medføre reduceret forureningsudledning til omgivelserne. I første omgang satses derfor på at nedbringe miljøbelastningen i praktisk omfang og skabe øget viden derom. Den eksisterede detaljeringsgrad for kortlægningen af miljøpåvirkninger er i mange tilfælde utilstrækkelig til, at konkrete mål kan fastlægges, dvs. mål som er realistiske, tidsfastsatte og målbare. I første omgang har virksomheden forsøgt at definere nogle nøgletal, der kan give en relevant og retvisende indikation af miljøpræstationerne. Nøgletallene vil evt. blive forbedret og suppleret med andre efterhånden som virksomheden opnår øget viden og erfaring på området. Efterhånden kan miljømålene derefter også gøres mere konkrete på et mere oplyst grundlag. Nøgletal for de væsentligste miljøforhold beregnes i forhold til relevante oplysninger om virksomheden i det pågældende kalenderår. I nedenstående oversigt er angivet de parametre, som i første omgang er udvalgt til at indgå ved beregning af de relevante nøgletal, fordi størrelsen af de pågældende parametre i et givet år antages at være af afgørende betydning ved vurdering af virksomhedens miljøpræstation i året. Eksempelvis antages det, at antal af m 2 bygningsareal er af afgørende betydning ved den miljømæssige vurdering af om et givet forbrug af energi til opvarmning bliver reduceret fra år til år. Hvis der bygges flere m 2 vil varmebehovet jo stige osv. Parameter til beregning af nøgletal for året Antal ansatte, Kastrup i gnsn Antal ansatte, Skanderborg i gnsn Samlet bygningsareal, Kastrup (m 2 ) Samlet bygningsareal, Skanderborg (m 2 ) Antal benzindrevne køretøjer, Kastrup (stk.) 8 7 Antal benzindrevne køretøjer, Skanderborg (stk.) 0 0 Antal dieseldrevne køretøjer, Kastrup (stk.) Antal dieseldrevne køretøjer, Skanderborg (stk.) Omsætning til rep. og vedligehold, Kastrup (mio.kr) (er ikke opgjort regnskabsmæssigt i 2008 og 2009) Omsætning til rep. og vedligehold, Skanderborg (mio.kr) (er ikke opgjort regnskabsmæssigt i 2008 og 2009)???? Elforbrug Elforbruget målt på nøgletal (se nedenfor) skal reduceres. Dette forventes at kunne ske ved bedre styring af lyset, ved udskiftning af lysarmaturer til mere elbesparende teknologier og ved øget bevidsthed om elforbruget blandt medarbejderne. El-forbrug i året Totalt el-forbrug, Kastrup (KwH) Totalt el-forbrug, Skanderborg (KwH) Samlet for hele virksomheden i Danmark

5 Vandforbrug Vandforbruget målt på nøgletal (se nedenfor) skal reduceres. Det vil blive overvejet om man med fordel kan anvende vand af sekundakvalitet til rengøring af maskiner mv., idet anvendelse af renset vaskevand og/eller opsamlet tagvand vil blive overvejet. Desuden vil der være fokus på anvendelse af vandbesparende sanitært udstyr efterhånden som udskiftning heraf måtte komme på tale. Vand-forbrug i året Vandforbrug i administrationsbygningen, Kastrup (m 3 /år) (indeholder både adm. og maskinvask i 2008 og 2009) Vandforbrug administrationsbygning, Skanderborg (m 3 /år) (indeholder både adm. og maskinvask i 2008 og 2009) Vandforbrug til maskinvask, Kastrup (m 3 /år) (er ikke målt særskilt i 2008 og 2009) Vandforbrug til maskinvask, Skanderborg (m 3 /år) (er ikke målt særskilt i 2008 og 2009) Samlet for virksomheden i Danmark Naturgasforbrug Naturgasforbruget målt på nøgletal (se nedenfor) skal reduceres. Mere energibesparende ventilationssystemer, evt. med varmegenvinding, overvejes. Mulighederne for bedre energistyring og/eller relevant isolering skal undersøges. Gas-forbrug i året Naturgasforbrug Kastrup (m 3 /år) Samlet for virksomheden i Danmark Fjernvarmeforbrug Fjernvarmeforbruget målt på nøgletal (se nedenfor) skal reduceres. Mere energibesparende ventilationssystemer, evt. med varmegenvinding, overvejes. Mulighederne for bedre energistyring og/eller relevant isolering skal undersøges. Fjernvarmeforbrug i året Fjernvarmeforbrug, Skanderborg (MJoule/år) Samlet for virksomheden i Danmark (MJoule/år) Benzin og dieselforbrug til virksomhedens egne køretøjer Forbruget af benzin og diesel til virksomhedens egne køretøjer skal nedbringes målt på nøgletal. Målet er her at køre flere kilometer pr. liter brændstof. Dette forventes at kunne opnås ved at inddrage brændstoføkonomi som en væsentlig faktor ved anskaffelse af køretøjer. Dette kan medføre, at virksomheden fremover i større udstrækning vil vælge at anskaffe brændstoføkonomiske dieselkøretøjer frem for benzinkøretøjer, hvor dette samtidig giver en totaløkonomi på nogenlunde samme niveau for de to

6 typer køretøjer. Desuden overvejes, om medarbejderkurser i økonomikørsel og løbende registrering af kørselsøkonomien kan påvirke medarbejdernes kørestil i retning af yderligere forbedringer af kørselsøkonomi allerede med de eksisterende køretøjer. Drivmiddelforbrug i året Benzinforbrug, Kastrup (ltr.) Benzinforbrug, Skanderborg (ltr.) 0 0 Dieselforbrug, Kastrup (ltr.) Dieselforbrug, Skanderborg (ltr.) Samlet for virksomheden i Danmark (ltr.) Affaldshåndtering Affaldsproduktionen fra virksomheden består overvejende af ufarligt brændbart affald (småt brændbart) samt spildolie. Herudover er der en smule brugt kølervæske, oliefiltre, olieslam fra olieudskillere, metalskrot og emballageaffald i form af pap og træ. Pap og metalskrot leveres til genvinding, mens småt brændbart og emballagetræ afleveres til forbrænding via et godkendt firma. Spildolie og kølervæske afleveres til et firma til genvinding og oliefiltre sendes til afbrænding via godkendt firma. Virksomheden vil fremadrettet iværksætte frasortering af papir til genbrug fra småt brændbart affald, således at mængden heraf nedbringes. Mål for affaldshåndteringen er endnu ikke fastlagt. De væsentligste affaldsmængder er opgjort i nedenstående skema. Affaldsproduktion i året Småt brændbart, Kastrup (t.) 48,2 47,2 Småt brændbart, Skanderborg (t.) 8,6 5,6 Spildolie, Kastrup (ltr.) Spildolie, Skanderborg (ltr.) Indsats og resultater samt overensstemmelse med miljømål Hidtil har virksomheden ikke systematisk arbejdet med miljøforholdene bortset fra, at virksomheden til stadighed har bestræbt sig på at efterleve vilkår og krav fra tilsynsmyndigheden. Derfor er en vurdering af resultater i forhold til virksomhedens miljømål ikke relevant. Redegørelse for virksomhedens løbende teknologiske forbedringer Virksomheden har ikke systematisk arbejdet med teknologiske forbedringer med henblik på at nedbringe miljøbelastninger. Udviklingen i væsentlige virksomhedsspecifikke nøgletal for udvalgte miljøforhold Virksomheden har ikke tidligere arbejdet systematisk med ressourceforbrug eller udledninger, der belaster miljøet, så der er ikke tidligere udvalgt og beregnet nøgletal, og en udvikling over tid i nøgletal er det derfor selvsagt heller ikke muligt at opgøre.

7 Følgende nøgletal er i første omgang udvalgt, idet udgangspunktet for måling af fremtidige forbedringer er de virksomhedsspecifikke nøgletal for 2009, men enkelte af tallene fra 2008 har også kunnet fremskaffes som baggrundsinformation: El-forbrug: Totalt el-forbrug pr. m 2 bygning, Kastrup (KwH/m 2 ) 27,6 30,8 Totalt el-forbrug pr. m 2 bygning, Skanderborg (KwH/m 2 ) 26,0 28,4 Totalt el-forbrug pr. medarbejder, Kastrup (KwH/m 2 ) Totalt el-forbrug pr. medarbejder, Skanderborg (KwH/m 2 ) Vandforbrug: Vandforbrug pr. medarbejder i administrationsbygningen, Kastrup (ltr./medarbejder) Vandforbrug pr. medarbejder i administrationsbygningen, Skanderborg (ltr./medarbejder) Vandforbrug til maskinvask mv. pr. mio. kr. omsætning til reparation og vedligehold, Kastrup (m3/mio.kr) (Vandforbruget er indeholdt i opgørelsen for administrationen i 2008 og 2009.) Vandforbrug til maskinvask mv. pr. mio. kr. omsætning til reparation og vedligehold, Kastrup (m3/mio.kr) (Vandforbruget er indeholdt i opgørelsen for administrationen i 2008 og 2009.) Naturgasforbrug: Naturgasforbrug pr. m 2 bygning, Kastrup (m 3 / m 2 ) 5,88 6,74 Fjernvarme: Fjernvarmeforbrug pr. m 2 bygning, Skanderborg (MJoule/ m 2 ) 47,2 60,1

8 Forbrug af drivmidler til virksomhedens køretøjer: Antal kørte km. er ikke registreret i 2008 og 2009, så dette nøgletal kan først beregnes for 2010 og følgende år. Gns. antal kørte km. pr. liter benzin (km/ltr.) Gns. antal kørte km. pr. liter diesel (km/ltr.) Næste miljøberetning Virksomheden vil i 2010 løbende søge at forbedre kortlægningen af miljøbelastningerne, således at mere præcise og udspecificerede miljødata kan indberettes for 2010 i foråret 2011 eller senest i foråret Sammen med afrapporteringen af grønt regnskab for 2011, vil miljøberetningen blive opdateret med nye/flere nøgletal, der dermed kan vise en udvikling over flere kalenderår.

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: 62253086 Telefax: 62253076 Mail: Website: Klintholm@klintholm-is.dk www.klintholm-is.dk Dato: 26-03-2015

Læs mere

AmAgerværket Grønt regnskab 2010

AmAgerværket Grønt regnskab 2010 Amagerværket Grønt regnskab 2010 Indhold Vattenfall i 2010... 3 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse...10 Oplysninger om miljøforhold...18 Miljødata... 23 Myndighedsudtalelse... 33 I marts 2010

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11

DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11 DANA LIM A/S Grønt Regnskab 2010/11 2 Indhold Indledende oplysninger 3. Om Det Grønne Regnskab 3. Selskabsoplysninger Ledelsens årsberetning 4. Vigtigste begivenheder 4. Ressourceforbrug 4. Miljøpåvirkninger

Læs mere

trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S

trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S Institut for Transportstudier International Transport

Læs mere

Amagerværket. Grønt regnskab 2013

Amagerværket. Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 12 Oplysninger om miljøforhold 19 Miljødata 22 Myndighedsudtalelse

Læs mere

Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET

Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN 1 Indhold Forord 3 INDLEDENDE OPLYSNINGER 4 Skov- og Naturstyrelsen 4 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 Grønt regnskab

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Grønt Regnskab 2012/2013 Indhold: 3 Generelle informationer 3 Miljøgodkendelse 4 Bestyrelse og ansvarlig ledelse 5 Profil og varmeplaner 5 Ledelsens redegørelse 6 Foreløbige

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE - 1 -

MILJØREDEGØRELSE - 1 - MILJØREDEGØRELSE 13-1 - Basisoplysninger om AVISTA OIL Danmark A/S, cvr-nr: 10 16 92 91 Selskabets afdelinger: Behandling af emulsioner: Administration, lager og baseolie-raffinaderi: Endelavevej 12 Juelsmindevej

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere