Foto: Jørgen Jakobsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Jørgen Jakobsen"

Transkript

1 HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD Gilleleje Havn Foto: Jørgen Jakobsen

2 Udkigstønden Så tager vi igen hul på en spændende fotosæson med mange forskellige aktiviteter. Men først og fremmest et SDF-landsmøde, hvor vi selv er med til at arrangere og skal stå for blandt andet lands-ud-stil-lingen Dansk Fotografi. Det bliver en stor - og spændende - udfordring, og der bliver rigeligt brug for alle de hjælpende hænder, som vi har i weekenden 1 3. oktober. Fra udkigstønden er der lidt udsigt bagud. Herfra kan man især få øje på vores vellykkede weekendtur til Vangegård sammen med en lille gruppe af Höganisserne, hvoraf flere stadig kunne huske os, og også Philips torsdags-workshops om HDR er et tydeligt højdepunkt. Så vi glæder os til at se mange flere farvestrålende billeder med mærkelige højlys og skyggepartier i den kommende sæson. I løbet af efteråret får vi en masse gæster, som kommer og viser os forskellige vinkler på fotografi og billeder, både kreative kreationer og gribende reportager. Først John Ehbrecht fra Slagskyggerne, senere den berømte Tine Harden og sidst på året Jørgen Feldstedt fra Frederiksberg. Vi skal også en tur ind til Bent Cramers atelier og fotografere ansigter i flashlys, så der bliver nogle nye motiver at arbejde med til portrætkonkurrencen. Og vi skal arbejde med teknik på to planer: - dels vil vi følge op på den store succes, som forårets HDRworkshops var, ved at lægge op til gruppearbejde på en række af torsdage om forskellige, lidt besværlige ting efter ønske (fx fritlægning, lag i Photoshop, forebyggelse og fjernelse af billedstøj, og brug af den ny printkalibrator), - dels vil vi sidst på året have to teknikaftener, som er lagt an på mere eller mindre nybagte digitalfotografer. Vi gør nok et forsøg på at afholde den duel mod Frederikssund Fotoklub, som blev aflyst i februar, da de sneede inde. Så det er på med vanten igen, og frem med dine bedste kreative billeder!! Lige efter nytår kommer der en virkelig nyskabelse den traditionelle efterårstur til Skäralid er i år ændret til en vintertur, så nu kan vi få sne- og isbilleder med hjem fra det nærmeste udland. Så det skal nok blive en aktiv og varieret efterårssæson i Herlev Fotoklub.

3 Referat af ordinær generalforsamling den 25. maj 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Billedsekretærens beretning 4. Diskussion af indkøb af udstyr til klubben 5. Fremlæggelse af regnskab og budget; vedtagelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer m.v. 8. Eventuelt Der var 13 medlemmer til stede, heraf hele bestyrelsen. Ad 1. Tage blev foreslået som dirigent, og blev straks valgt. Han takkede for valget, og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen havde stået i de seneste klubblad og således var indkaldt med rigeligt langt varsel. Ad 2. Formanden (Uwe) indledte beretningen med at sige tak til alle medlemmerne for opbakningen til foreningen og dens aktiviteter. Vi er nu lidt færre medlemmer i klubben, men aktiviteten er uændret høj, og klubben fungerer harmonisk. I SDF s landskonkurrence blev klubben nr.6, så vi er fortsat med i top-10. Vi er også godt med i Region Nord, hvor Carsten har hentet en 4. plads og Philip to 10. pladser. Lokalet har været forskånet for vand- og brandskader i år, og vi må til at få gjort det helt klar efter moderniseringen i En stor tak til Carsten for at drive klubbens hjemmeside, og til Tage for at lave vores blad. Der har stadig været en blanding af konkurrencer, teknik og fremvisning af billeder igennem sæsonen. Vi har haft en lang række spændende gæster: Henning Strack Hansen, som viste spændende bybilleder fra hemmelige steder; naturfotografen Anders Tvevad, Janni Rosen-krantz Frank, som havde billeder med blomster og natur i grafisk gengivelse med til os. Sæsonens hemmelige gæst viste sig at være den intuitive maler Karin Nordlund. Vi har også haft besøg af Annette Eriksen og Claude Zwahlen, begge fra Halsnæs fotoklub, og begge medbringende en samling utrolig spændende billeder, af Brendan Hankock og af Per Valentin. Endelig kom Vibeke Rambeck Røhling og besøgte os med sine hulkameraer, og til sidst kom en stor del af Albertslund Fotoklub på besøg med billeder. Teknikaftenerne har handlet om lyd (til lyddias), portrætfotografering med kunstlys fra Laurits flashanlæg, printerproblemer og passepartout. Netop nu er Philip i gang med

4 en workshop om HDR en stor tak for dette engagement. Vi har netop genoptaget en tradition med weekendtur til Vangegård, hvor vi var 14 med heraf 3 fra Höganäs. Vejret var ikke det bedste, men det holdt nogenlunde tørt. Alle hjalp hinanden med det praktiske, og Philip introducerede weekendens emne HDR-billeder. Ud over Vangegård har vi været på besøg hos Canon (tak til Carsten), i Skäralid og Söderåsens Nationalpark, i Arken, i Mindelunden på 4. maj, og i Hvalsø hos maleren Helge Nordstrøm. Sæsonen har også budt på et par fiaskoer. Vi skulle have haft duel mod Frederikssund 2. februar, men den måtte aflyses på grund af snestorm, og Uwe skulle have vist traditionelle lyddias men teknikken var i total udu. Philips udflugt i højderne ved hjælp af en lift blev aflyst fordi der var for ringe tilslutning. Alt i alt har det været en god sæson. Til sidst vil jeg gøre opmærksom på, at klubben er blevet overtalt til at arrangere SDF s landsmøde til oktober. Vi skal især stå for at få bedømt Den Nationale og for at ordne alle de praktiske ting på selve landsmødet. Der blive brug for alle de hjælpende hænder, der sidder på klubmedlemmerne, når det går løs. Men det skal nok blive sjovt. Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, som indbragte forsamlingens bifald. Ad 3. Billedsekretæren (Joan) fremlagde statistikkerne om årets konkurrencer. Der var mange flere sort/hvide billeder og lidt flere farvebilleder i konkurrencerne i år, og det er godt at se den store aktivitet. I alt har vi set 79 sort/hvide og 127 farvede billeder. Både konkurrencerne i serier og kreativ blev afholdt i år, hvor 3 hhv. 6 var med, og der var 5 som deltog i portræt og 8 i natur. De fire glaskonkurrencer var bedømt af Ove Lyngsie (KFAK), Erik V (Ølstykke), vores tidligere medlem Michael Rønsdorf (Nikon) og Bjørn Tversted (SAS Fotoklub). De bedst placerede var: Monochrome (sort/hvid): 1. Jørgen; 2. Philip; 3. Laurits. Farvepapir: 1. Philip; 2. Tage; 3. Søren Andersen Konkurrencerne i Natur og Portræt blev bedømt af Brendan Hancock, og her vandt Tage i Natur og Philip i portræt. Konkurrencerne Kreativ og Serie blev bedømt af René Nørager. Denne gang vandt Laurits i kreativ og Philip i serie. Konkurrencen Årets billede blev bedømt i Maribo af Lars, Willy og en anonym, som vi gættede meget på. Årets billede både i monochrome (sort/hvid) og i farvepapir var lavet af Laurits Til sidst blev der uddelt fire store glas til: Philip, Jørgen og Laurits x

5 2, og der blev klappet en hel del. Ad 4. Der var en forsigtig diskussion af, hvilke apparater klubben behøver at investere i. Den godt besøgte workshop om HDR havde afsløret, at vi har behov for nogle netledninger med fordelerdåser. Desuden blev det foreslået, at bestyrelsen ser om man kan få en brugbar kalibrator til printer / papir til rimelige penge. Efter forlydender skulle sådan en kunne skaffes for ca kr., og det var der bred tilslutning til. Ad 5. Kassereren Jørgen Jakobsen uddelte det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget for det kommende finansår. Regnskabet udviste et underskud på 2000 kr., som især skyldes vores aktivitetsniveau. Der er brugt mange flere penge til dommere og gæster, en del flere penge til SDF landskonkurrence, og 1000 kr. mere end forventet til præmieglas. Tilbagegangen af medlemmer havde givet en lille nedgang i kontingentbetaling. Revisorerne havde ikke kritiske bemærkninger til hverken regnskab eller bilagene. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som blev godkendt med bifald. Herefter gennemgik Jørgen det uddelte budgettet, som gik ud fra at vi skulle fortsætte med uændret kontingent, og som i øvrigt handlede om at videreføre den nuværende praksis. Budgettet viste et underskud på 2680 kr., og Jørgen sagde at han ville være mildt stemt overfor et forslag om kontingentforøgelse, ikke mindst på grund af ønsket om at investere i en kalibrator. Det udløste en lang diskussion, som dels fortsatte diskussionen fra pkt. 4 om indkøb og dels foregreb punkt. 6. Idet Philip nævnte at hjemmesiden trænger til en opdatering og et flottere udseende. Det kan man købe sig fra for mange penge, eller gå på et kursus for et lidt mindre beløb. Diskussionen handlede på skift om fornyelse af hjemmesiden, om kontingentstigning og om, hvilke andre aktiviteter klubben skulle sætte i værk for at tiltrække nye (og yngre) medlemmer. Her blev det foreslået at genoptage vores udstillinger i lokalområdet, fx på biblioteket, og at samarbejde med kommunens ungdomsskoler. Snakken om hjemmesiden blev henvist til næste punkt, og snakken om kontingent udmøntede sig i bestyrelsens oprindelige forslag om uændret kontingent (50 kr./md.), et forslag om en forøgelse på 10 kr./md. og et forslag om at forhøje det med hele 25 kr./md. Ved håndsoprækning blev det besluttet - enstemmigt - at forhøje kontingentet med 25 kr. fra 1. juli. Ad 6. For første gang i mange år var der indsendt et forslag, nemlig Philips forslag om at forny klubbens hjemmeside. Forslaget var foregrebet lidt under forrige punkt, men Philip ville godt præcisere, at der ikke var

6 tale om kritik af det arbejde, som først Tage og siden Carsten har lagt i hjemmesiden. Hjemmesiden opfylder vores basale behov, men den kunne godt se mere festlig og indbydende ud, fortælle lidt mere inspirerende, hvem vi er, og der skal mange flere billeder på. Flere af de medlemmer, der selv har hjemmeside, foreslog at man en aften ser på hinandens hjemmesider og diskuterer, hvad der skal på klubbens hjemmeside og hvordan vi vil have den til at fungere. Det blev besluttet at nedsætte en initiativ-komite bestående af Philip, Søren, Peter og Carsten, som skulle foreslå en dato (til efteråret, efter landsmødet) for en hjemmesideworkshop og modtage forslag. Så må vi til den tid finde ud af, om vi skal købe noget (software eller assistance) for at opfylde vores ønsker, eller om vi selv er kloge nok til at bruge de forhåndenværende søm. Ad 7. Der skulle i år vælges kasserer og et bestyrelsesmedlem. Jørgen tilbød at tage nok en periode, og blev straks valgt. Også Joan lod sig besnakke til at genopstille, og så skete det samme for hende. Palle ville godt træde tilbage i utide og give sin plads til et yngre og mere aktivt medlem, men der var ikke tilslutning til forslaget, så han blev nødt til at fortsætte i et år mere. Som suppleanter blev Peter nyvalgt og Finn blev genvalgt med stort bifald. Under forsamlingens jubel blev både revisorerne, Susanne og Lise, og revisorsuppleanten Ilse genvalgt. Ad 8. Under eventuelt blev der snakket om løst og fast. Joan foreslog at emnekonkurrencerne kun bliver afholdt hvert andet år, fordi der indkommer så få billeder især i serie. Det var der dog ikke mange, der kunne tilslutte sig. Derimod blev det foreslået, at der i programmet bliver bygget op til afleveringerne af emnekonkurrencerne. Søren foreslog en fototur til Egebjerg, og Palle foreslog en teknikaften om fritlægning med Photoshop. Bestyrelsen vil se på alle forslagene, når den træder sammen umiddelbart inden sommerferien og lægger program I år var det ikke Løkkens Gudinde men Uwe, der trak lod om to flasker rødvin blandt de 5 medlemmer, som havde betalt kontingent et helt år forud. Tage blev den heldige vinder. - ref.: Jørgen

7 Konkurrencer Tilbagelevering af billederne sker normalt samme dag som bedømmelsen, dog bliver ofte de 10 bedste i Region Nord udstillet ca. 1 måned efter bedømmelsen. Type Indlevering Bedømmelse Sted Herlev FK. Glas august 05. oktober Herlev Kreativ og Serie 14. september 26. oktober Herlev Region Nord, 1. papir 28. september 24. november Torstorp Fk. Herlev FK, Glas oktober 23. november Herlev Region Nord, digital 26. oktober 17. januar Valby Fk. Duel med Frederikssund 09. november 23. marts Herlev Portræt og Natur 23. november 18. januar Herlev Herlev FK. Glas november 01. februar Herlev Region Nord, 2. papir 04. januar 24. februar Frederikssund Årets billede 01. februar 22. marts Herlev Region Nord, serie 01. februar 05. april Damgårdshave KIKKERTER & TELESKOPER -Vi har et af Danmarks største udvalg du selv kan teste og sammenligne! -Kvalitets digitalprint: 10 x 16cm til 50 x 75cm på Kodak Royal fotopapir. - Alt i printerpatroner såvel originale, som Hollandske Wecare patroner. Sorgenfri Torv Virum. Hverdage Lør P lige ved døren. Tlf

8 Konkurrenceresultater, Årets Fotograf, mm. Årets fotograf, monocrome Årets fotograf, farvepapir Point Point 01. Jørgen Jakobsen Philip Oest Møller Philip Oest Møller Tage Christiansen Laurits A. Hansen Søren Andersen Søren Andersen Laurits A. Hansen Tage Christiansen Lise Aagaard Palle Damm Uwe Hess Carsten Langkjær Jørgen Jakobsen Sven Ingvorsen Sven Ingvorsen Susanne Sørensen Carsten Langkjær Marie Skjær Palle Damm 42 Årets billede, momocrome Årets billede, farvepapir 01 Laurits A. Hansen 01 Laurits A. Hansen 02 Philip Oest Møller 02 Lise Aagaard 03 Laurits A. Hansen 03 Jørgen Jakobsen 04 Jørgen Jakobsen 04 Søren Andersen 05 Laurits A. Hansen 05 Laurits A. Hansen 06 Jørgen Jakobsen 06 Tage Christiansen 07 Philip Oest Møller 07 Marie Skjær 08 Tage Christiansen 08 Søren Andersen 09 Laurits A. Hansen 09 Jørgen Jakobsen Natur Portræt Serie Tage Christiansen Philip Oest Møller Philip Oest Møller Kreativ Laurits A. Hansen

9 Kalibrer din printer! Vi har hørt meget klynk gennem årene om, hvor svært det er at få printerens billeder til at minde om det, der er på skærmen. Men nu er det slut, for klubben har investeret i en Color Munki. Den skal bruge 2 3 stykker af dit papir og en tilsvarende mængde farve, og godt en time af din tid, så skulle dine print være i topklasse fremover. Vi er spændte på, om den virker lige så godt som reklamerne siger. Program efterår/vinter august - Sommerferiebilleder Den første klubaften ser vi feriebilleder. Tag mindst 5 (og højest 20!) billeder med fra en eller anden ferie (forstørrelser, småbilleder, digitalbilleder eller hvad som helst), og fortæl om ferien og billederne. Det behøver ikke lige at være sommerferien i år vi er ikke alle samme så hurtige til at få lavet billeder! Vi ser, om Jørgens anvisninger har virket, og om billederne er bedre end de plejer. 24. august Udflugt til Flakfortet (NB: Vi mødes ved færgen ved Nyhavn 71 kl ) Færgen afgår kl , så det gælder om ikke at komme for sent. Tag en nabo, ven eller kæreste med på turen, som koster 140 kr. Så sejler vi ud til fortet midt i Øresund, hvor vi har arrangeret solnedgang over byen. Vi fotograferer i fortets dystre gange og de spændende udsigter til alle sider, så vi får nogle flotte billeder med hjem 31. august Vi ser billeder fra turene til Vangegård og Sluseholmen I aften ser vi på de billeder, som vi har taget på weekendturen til Vangegaard og sommerafslutningen i Sluseholmen, og kommenterer hinandens billeder. Vi får sikkert igen lejlighed til at undres over, hvor forskelligt vi oplever de samme steder, og over hvor forskellige billeder, der kan komme ud af det. Er det nogle af vinderne i sæsonens glaskonkurrencer, vi her bliver præsenteret for? HUSK - aflevere billeder til Glas 2

10 7. september Hvorfor kom mit billede ikke med på Den Nationale 2010 Vi er i år arrangører af SDF s Landsmøde. Vi gennemser de antagne billeder til Den nationale 2010 inden vi skal hænge dem op på Skt. Helene. Hjælperne fra bedømmelserne beretter om hvordan bedømmelserne blev gennemført, og vi drøfter hvad de antagne billeder kan og som vores ikke kan. 14. september Sort/hvide eller monochrome billeder I gamle dage bestemte man hjemme fra, om der skulle sort/hvid eller farvet film i kameraet. Men digitalerne laver jo det hele i farve, og så skal man sidde bagefter og finde ud af at lave det om til noget mere monochromt. I aften fortæller Jørgen og Tage om hvordan de hver især laver de sort/hvide billeder, og hvad de lægger vægt på, når et billede skal have fjernet kulørerne. Hvilke billeder eller motiver gør sig bedst i sort/hvid? HUSK: aflevere billeder til serie & kreativ + aftale fælles kørsel til Valby 21. september - Atelierfotografering i Valby (NB: ændret mødested) Vi besøger i aften Bent Kramers veludstyrede atelier i Valby i aften, billedværkstedet Ravage. Først vil Bent fortælle om stedet og vise os hvordan lysanlægget virker, og han vil fortælle hvordan man lægger det bedste lys på en model, som han har inviteret indenfor. Bagefter går vi selv løs. Medbring kamera, batteri og dit bedste ansigt. Adressen er Trekronergade 90, 1. sal i Valby. 28. september Så er landsmødet lige op over I aften samler de sidste løse ender op inden landsmødet i weekenden, og aftaler hvem der gør hvad og hvornår. Vi finder knappenåle og andre remedier frem, og ind imellem får vi også tid til at glæde os grundigt til weekendens festligheder. HUSK: aflevere billeder til Region nord papir 1 (både sort/hvid og farve, eller enten/eller) 1 3. oktober: SDF Landsmøde i Tisvildeleje. Og vi står selv for det!!! Så er det nu, det sker! Landsmødet er altid en stor ting, hvor alle landets fotografer mødes og man kan se både berømthederne og Landets Bedste Billeder. Ud over de spændende workshops og den festlige landsmødemiddag. Men i år er det endnu større, for der står vi selv for det. Der er masser af praktiske ting, som skal løses, så der er en ekstra god grund til at komme med i år. Det foregår i Tisvildeleje.

11 5. oktober Bedømmelse af Glas 2 Nu er der igen en nervepirrende bedømmelse i klubben! Det er sæsonens anden klubkonkurrence, der ruller over tavlen, og hvor vi får nok en dommer til at fortælle, hvad hun synes om vores billeder. Det bliver spændende at høre kommentarerne og diskutere dommerens billedsyn, og det bliver ikke mindst spændende, hvem der ender med at blive aftenens dygtige vindere. 12. oktober De nye medlemmers aften Fotoaftenen er reserveret til vores nye medlemmer - og også til de, der ikke plejer at få vist deres billeder på tavlen, når vi har bedømmelse. Tag et par håndfulde billeder med, vis dem frem og fortæl lidt om, hvad du har tænkt på med de enkelte billeder. Så skal du nok få masser af opfindsomme kommentarer, kreative forslag og kammeratlige råd. Det er jo det, vi har hinanden til i klubben. HUSK - aflevere billeder til Glas oktober efterårsferie, ikke noget møde 26. oktober Bedømmelse serie og kreativ I aften er der igen bedømmelse, denne gang af de to specialkonkurrencer kreativ og serie. Vi skal se de spændende billeder og høre hvilke kreative kommentarer og konstruktive bemærkninger, de har givet dommeren anledning til. Til sidst får vi lejlighed til at hylde de to heldige vindere. + aflevere til Reg.Nord digital 2. november Besøg af Tine Harden Det er lykkedes os at få en aftale med Tine Harden. Hun er kendt fra sine år som pressefotograf i Politiken, og er to gange udråbt til årets pressefotograf. Men hun er især berømt for sine personlige og indsigtsfulde portrætter bl.a. bogen om Victor Borge, og reportager fra andre lande. I aften viser hun os et udvalg af billederne. Du kan forberede dig på oplevelsen ved at se hendes galleri 9. november Duel med Frederikssund Fotoklub Vores seneste duel med Frederikssund blev aflyst, fordi det sneede. Nu prøver vi igen og emnet er stadig Kreative billeder. Her gælder alle kunstneriske kneb, så længe billedet kan præsenteres fladt og indenfor det sædvanlige format 30x40 cm. For at fremme stemningen medbringes landskampudstyr, tudehorn, serpentiner og flag. Herlev Rules!!

12 16. november Besøg af Jørgen Feldstedt Jørgen Feldstedt er en meget aktiv fotograf på Frederiksberg, som bruger mange forskellige teknikker til at gøre sine billeder spændende og udtryksfulde, bl.a. primitive linser (Lens Baby). I aften vil han vise en samling af sine billeder for os og dele ud af sine erfaringer. Se hans hjemmeside på november Bedømme glas 3 Så er det tid til sæsonens tredje klubkonkurrence. Vi ser på de nye, flotte billeder, og hører hvad dommeren har fået ud af dem. Hvordan har dommeren oplevet vores billeder, hvilke elementer lægger han vægt på, og hvem er de dygtige billedkreatører, der scorer aftenens præmieglas? Tegner der sig monstro allerede et billede af, hvem der bliver årets fotograf? HUSK - aflevere billeder til emnekonkurrencerne portræt og natur + fælles kørsel til Taastrup onsdag 24. november Region Nord bedømmelse papir (NB: ændret dag, ændret sted) Torstorp Fotoklub i Taastrup står for aftenens Region Nord bedømmelse af sæsonens første konkurrence for papirbilleder, både med og uden farver. Vi mødes med vennerne fra de mange andre fotoklubber i regionen, og vi hører hvad dommeren har at tilføje til de mange flotte billeder. 30. november Teknikaften 1, fra kamera til PC I aften har vi den første af to teknikaftener, hvor vi lægger vægten på de grundlæggende ting, som nogen af os måske ikke har fået helt fat i og andre har glemt. Jørgen fortæller om de almindelige indstillinger af kameraer og hvordan de virker, hvordan billederne kommer over i PC en, og et par af de enkleste tricks i Photoshop. Det er nu, du skal komme frem med de spørgsmål, som du har undret dig over længe, og fortælle om de problemer som driller dig måske er der nogen der kan svare på dem! HUSK - aflevere billeder til Glas 4 7. december Juleafslutning i klubben Så er det sidste mødeaften i Den benytter vi traditionen tro til julehygge og nissesjov. Tag en lille ting (til omkring en 20 er), som er smukt indpakket, med til vores gavelotteri. Vi spiller bingo og får delt gaverne ud. Så gør vi et forsøg på at genoptage en gammel tradition med at vise en ægte smalfilm måske er det Gøg og Gokke i Fordvognen.

13 Nytår januar - Teknikaften 2, fra PC til billede Sæsonens anden teknikaften stiller skarpt på problemerne med at få billederne ud af PC en igen. Hvordan kan man komme til at bestemme over sin printer, så farverne bliver rigtige det er der et par fiduser til. Philip fortæller, hvordan han får lavet forstørrelser i de rigtige farver over Internettet. HUSK aflevere billeder til Region Nord papir januar Udenlandske mapper hvad er nu det? Vi har lånt en af SDF s udenlandske mapper, som er en samling af billeder fra et sted i udlandet, og som SDF har liggende for at klubberne kan låne dem og se på dem. Når vi er færdige med at kigge, snakker vi, om det er en idé for klubben at lave sådan en mappe og sende til et sted i udlandet. HUSK: aftale kørsel til Skäralid mandag 17. januar Region Nord bedømmelse digital (NB: ændret dag, ændret sted) Valby Fotoklub står for Region Nord bedømmelsen i kategorien digitale billeder, som er mere eller mindre rå billedfiler, der vises direkte på lærred uden forstyrrende printning. Vi mødes i København et sted og hører, hvad dommeren har fået ud af den slags billeder, og vi får os en snak med fotovennerne fra de andre klubber i regionen. 18. januar Bedømmelse af Portræt & Natur I aften ser vi resultaterne af de to emne-konkurrencer om henholdsvis portræt og natur, og vi hører dommerens mening og kommentarer. Ud over flotte billeder kan du regne med meningsudvekslinger om øjenkontakt nu også virkelig er nødvendigt i et portræt, og hvor naturligt et naturbillede behøver at være. Vi får chance for at skærpe billedsynet og den kritiske sans, og måske også for en god billedsnak. 25. januar Besøg af en hemmelig gæst Aftenens gæst er endnu ikke afsløret. Men det er noget med meget anderledes og spændende billeder, og også om hvordan man bærer sig af med det. HUSK: aftale kørsel til Skäralid

14 29. januar Vintertur til Skäralid. Uwe & Lise har i år arrangeret en vintertur til et af deres hemmelige steder i det Sydlige Sverige, naturparken Skäralid (Söderåsens Nationalpark). Afhængigt af vejrets luner er der dækket op til rimfrost i grenene, sne og is eller brusende bæk. Men under alle omstændigheder er der både widescreen udsigt fra Kopperhatten og dunkel underskov langs bækken. Kom og find ud af, hvad der er på programmet. Det aftales hvem der kører, hvor og hvornår man mødes, og hvem der arrangerer fotovejret. 1. februar Bedømmelse af glas 4 Det er nu det sker. Sæsonens sidste glaskonkurrence bliver bedømt, og det bliver afsløret hvem der bliver årets mest vindende fotograf. Ud over væddeløbet er der også udsigt til nogen af klubbens flotteste billeder, og vi får sikkert også kløgtige kommentarer fra dommeren. HUSK: at aflevere billeder til Årets billede + aflevere billeder til Region Nord serie 5. februar reservedag for tur til Skäralid - for at hvis vejret ikke var ordentligt i orden 29. januar 8. februar Billeder til udenlandske saloner besøg af Per Valentin I aften skal vi igen til udlandet. Det er ikke så mange af os, der sender billeder til udenlandske saloner, men det kan vi gøre noget ved nu. Per kommer og fortæller om, hvordan man gør det med at sende og betale er ikke så svært endda. Måske afslører han også, hvordan han laver sine billeder, så han får dem antaget vidt og bredt. HUSK: aftale fælles kørsel til Louisiana 15. februar Kunsttur til Louisiana (NB: ændret sted) Vi mødes ved hovedindgangen til Louisiana kl og går ind og ser på Den Store Kunst, så vi kan få noget inspiration til de billeder, vi hver især nørkler med her i vintermørket. -så er der ikke programlagt længere, men torsdag 24. februar Region Nord bedømmelse, papir 2, Frederikssund 22. marts bedømmelse af årets billede tirsdag 5. april bedømmelse Region Nord serie; Damgårdshave i vestegnen et sted.

15 Formand: Uwe Hess Søvej Vallensbæk Str Kasserer: Jørgen Jakobsen Glaciset 43 B 2800 Lyngby Næstformand: Laurits A. Hansen Skibbyvejen 10A 4050 Skibby Suppleant: Finn Andersen Hækmosen 74B 2730 Herlev Billedsekretær: Joan Olsen Valhøjs Allé 91, 8. dør Rødovre Bestyrelsesmedlem: Palle Damm Stadionvej 73, 1. th Glostrup Suppleant: Peter Jensen-Bech Værebrovej 2, 5. sal lej Bagsværd Postgiro: ALLE FOTOINTERESSEREDE ER VELKOMNE I FOTOKLUBBEN.. ØNSKER DU AT VIDE MERE OM HERLEV FOTOKLUB - så kontakt et medlem af bestyrelsen, eller mød op på en klubaften-tirsdage HERLEV FOTOKLUB: PERSILLEHAVEN PARTERRE Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren Tage Christiansen Vingeager Glostrup

16 Bagsiden Laurits på lur efter forårs motiv Foto: Jørgen Jakobsen

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen Udkigstønden Godt nytår til alle og velkommen til det nye klubblad. Her fra mastetoppen er der udsigt til et rigtig spændende og afvekslende foto-forår.

Læs mere

Blad i sol Foto: Carsten Langkjær

Blad i sol Foto: Carsten Langkjær HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 10-11 Blad i sol Foto: Carsten Langkjær Udkigstønden Så er der gået nok et kalenderår og en halv fotosæson, og her midt i snevinteren tager vi hul på forårssæsonen. Hvis

Læs mere

Foto: Søren Andersen

Foto: Søren Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 11-12 Sko børste holdet Foto: Søren Andersen Udkigstønden Lige nu, hvor vi har skiftet et brugt kalenderår ud med et nyt, og hvor vi er halvvejs igennem fotoklubbens sæson,

Læs mere

Foto: Susanne Sørensen

Foto: Susanne Sørensen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 09-10 Blade Foto: Susanne Sørensen Udkigstønden Hvad er der nu sket med Siden sidst som plejer at stå her på den første side? Ja, der står jo stadig væk noget det du læser,

Læs mere

Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller

Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 11-12 Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller Udkigstønden Her midt i sommeren ligger fotoklubben stille, og der er frit syn til alle sider. Vi har haft en god

Læs mere

Viften by night Foto: René Wedel

Viften by night Foto: René Wedel HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 12-13 Viften by night Foto: René Wedel Udkigstønden Så skal vi i gang igen efter julepausen, og her midtvejs igennem sæsonen er det tid til at se lidt bagud og en hel masse

Læs mere

Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank. Herlev Fotoklub. 60 år

Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank. Herlev Fotoklub. 60 år HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 13-14 Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank Herlev Fotoklub 1954 2014 60 år Udkigstønden Godt nytår. Lige nu er det umuligt at kigge nogen steder hen fra Herlev

Læs mere

Stonefaces Foto: Per Valentin

Stonefaces Foto: Per Valentin HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 06-07 Stonefaces Foto: Per Valentin Workshop om naturfoto Klubben afholder en naturworkshop for alle interesserede, herunder medlemmerne, på Vangegaard i weekenden 2. 3.

Læs mere

Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard

Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 07-08 Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard Siden sidst Så er det igen ved at være eftersommer, fotosæsonen starter og du står med et duftende frisk blad i hånden. Bagerst i bladet

Læs mere

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder Vi tager nu hul på et nyt fotoår i Esbjerg Fotoklub 0 En gennemgang af hvad der forventes vil ske i løbet af året. Birthe Diget Der vil kunne forekomme rettelser til programmet. Der kan jo komme ideer

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 14-15 Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen Udkigstønden Efter et godt overstået årsskifte står vi nu midt i en af de mindst fotoegnede vintre i mange år. Men der er god

Læs mere

Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen

Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 04-05 Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen Siden sidst Godt nytår. Så fik vi afsluttet klubbens 51. år, som jo begyndte med et brag af en jubilæumsudstilling på Gammelgaard, og

Læs mere

Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard

Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 15-16 Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard Ohøj og godt nytår! Der er udsigt til en helt forrygende sæson fremme i sejlretningen, men først skal vi lige kigge bagud og se

Læs mere

Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf

Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 06-07 Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf Siden sidst Glædelig sommer og vel mødt efter en forhåbentlig god ferie, hvor der er kommet mange gode billeder på chicp en (eller

Læs mere

Foto: Jørgen Jakobsen

Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 14-15 Pil ved Elterwater Foto: Jørgen Jakobsen Udkigstønden Nu er vi midt i jubilæumsåret, og man må sige at det fik en flot start med først vores jubilæumsudstilling i Hjortespring

Læs mere

Bro Foto: Niels M. Nielsen

Bro Foto: Niels M. Nielsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 13-14 Bro Foto: Niels M. Nielsen Udkigstønden Nu tager vi hul på en ny, spændende fotosæson med et mylder af aktiviteter. Først og fremmest er der her fra udsigt til klubbens

Læs mere

Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen

Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 07-08 Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen Siden sidst Nu er det snart forår, og så træerne får grønne blade og himlen tunge skyer på gråblå baggrund. Så bliver det igen svært

Læs mere

www.lyngbyfotoklub.dk

www.lyngbyfotoklub.dk Lyngby Fotoklub Virum skole, Parcelvej 169, indgang C, Lokale K 19, 2830 Virum - Giro 1 38 22 92 Postadresse: Formand: Lars Bundesen, 45 85 14 18 e-mail: lars.bundesen@vip.cybercity.dk September 2011 6.,

Læs mere

Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen

Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 03-04 Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen Siden sidst Så går starten på klubbens sæson nr. 50. Jubilæet, som løber af stabelen til januar, kommer efterhånden til at

Læs mere

G Foto: Tage Christiansen

G Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 05-06 G Foto: Tage Christiansen Siden sidst Godt nytår til alle. Vi er nu kommet over juleferien og halvvejs igennem sæsonen 2005/06. Vi har haft nogle gode arrangementer

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: www.afa-foto.dk Århus den 11/4/2016 Referat af ordinær generalforsamling i AFA 2016. Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Foto: Jesper Plambech

Foto: Jesper Plambech HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 02-03 Foto: Jesper Plambech Siden sidst Godt nytår. Vi er efterhånden kommet os ovenpå julens og nytårets udskejelser, og er kommet i gang med fotoarbejdet. Der var lige

Læs mere

Foto: Tage Christiansen

Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 01-02 Foto: Tage Christiansen Siden sidst Nu er vi igennem efterårssæsonen og den mørke årstid, og det bliver lysere igen. Klubbladet du nu holder i hånden har fået ny redaktør,

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

2009 januar februar marts

2009 januar februar marts november december 2009 januar februar marts 2010 www.fotoklubnegativ.dk Peter Johansen Velkommen til vintersæsonen 2009-2010 Her er så Fotoklubben Negativs aktiviteter. Sæsonens programudvalgsmøde var

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Foto: Peter Strøiman

Foto: Peter Strøiman HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 12-13 Efterår Foto: Peter Strøiman Udkigstønden Nu er det sommer og højsæson for at tage billeder, og lige om lidt begynder klubaftenerne. Vi kan starte med at glæde os over

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

PROGRAM FORÅR 2018 Senest revideret 1. januar 2018

PROGRAM FORÅR 2018 Senest revideret 1. januar 2018 PROGRAM FORÅR 2018 Senest revideret 1. januar 2018 I løbet af forårs-sæsonen skal vi på adskillige ekskursioner, men de er ikke indsat i programmet, da vi satser på at planlægge dem ad hoc i forhold til

Læs mere

Blad med dråber Foto: Tommy Martens

Blad med dråber Foto: Tommy Martens HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 03-04 Blad med dråber Foto: Tommy Martens Siden sidst Det blev et brag af en åbning af klubbens 50 års jubilæumsudstilling, der fandt sted på Gammel gaard den 10. januar.

Læs mere

Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund. Program 1. halvår 2015

Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund. Program 1. halvår 2015 Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund Program 1. halvår 2015 Kontakt Formand: Børge K. Lund Egemosen 3 3162 8272 6200 Aabenraa bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand: Dorte Lorenzen Johnsen Vester Terpvej 5

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 08-09 No Foto: Joan Olsen

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 08-09 No Foto: Joan Olsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 08-09 No Foto: Joan Olsen Siden sidst Nu er vi kommet godt i gang med forårssæsonen, selv om der endnu ikke er ret meget forår over vejret. Men det plejer jo at komme, og

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB nr. 1 KLUBBLAD 01-02 Foto : Uwe Hess

HERLEV FOTOKLUB nr. 1 KLUBBLAD 01-02 Foto : Uwe Hess HERLEV FOTOKLUB nr. 1 KLUBBLAD 01-02 Foto : Uwe Hess Siden sidst... Der er løbet meget vand ud af ørerne siden sidste blad udkom, og lidt er der da også løbet ud siden sæsonen startede igen efter sommerferien

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

august - december 2014

august - december 2014 Program august - december 2014 18 August. Feriebilleder + præsentation af programmet og tilmeldinger til Foto Emne konkurrence til borges@rafael.dk. (se den 1. Sep.) Indlevering af billeder til udstilling

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Foto: Laurits A. Hansen

Foto: Laurits A. Hansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 05-06 Tjeneren Foto: Laurits A. Hansen Siden sidst Nu er det slut med sommerferien (for flere af os) og i gang med en ny fotosæson. Her ved indgangen til et fantastisk spændende

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Foto: Tage Christiansen

Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 02-03 Foto: Tage Christiansen Siden sidst Glædelig sommer - eller sensommerer er det nok blevet inden bladet udkommer. Vi har lagt klubbens 48.ende sæson bag os og nærmer

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Titel: Ko i Sølsted mose Dorte Lorenzen Johnsen 1 Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Mob. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand Heine Dransfeldt

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten

Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 15-16 Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten Så blev det endelig sommer, sådan en slags, men vi fik da holdt sommerafslutningen i Kyndby Huse under helt reglementerede og sågar

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af RNFoto Årsmøde 2017

Referat af RNFoto Årsmøde 2017 Referat af RNFoto Årsmøde 2017 Torsdag den 18. maj 2017 Afholdt hos Ølstykke Fotoklub. Fremmødte: Albertslund Fotoklub Brøndby Strand Fotoklub & RNF Brøndby Strand Fotoklub fotoakrobaterne & RNF Frederikssund

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen

marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen marts april maj juni 2010 www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen Velkommen til forårssæsonen 2010 Endnu en gang har vi haft et kreativt programudvalg, og bredden i programmet, Negativt Oplysnings Forbunds

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30 i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere