Foto: Jørgen Jakobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Jørgen Jakobsen"

Transkript

1 HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD Gilleleje Havn Foto: Jørgen Jakobsen

2 Udkigstønden Så tager vi igen hul på en spændende fotosæson med mange forskellige aktiviteter. Men først og fremmest et SDF-landsmøde, hvor vi selv er med til at arrangere og skal stå for blandt andet lands-ud-stil-lingen Dansk Fotografi. Det bliver en stor - og spændende - udfordring, og der bliver rigeligt brug for alle de hjælpende hænder, som vi har i weekenden 1 3. oktober. Fra udkigstønden er der lidt udsigt bagud. Herfra kan man især få øje på vores vellykkede weekendtur til Vangegård sammen med en lille gruppe af Höganisserne, hvoraf flere stadig kunne huske os, og også Philips torsdags-workshops om HDR er et tydeligt højdepunkt. Så vi glæder os til at se mange flere farvestrålende billeder med mærkelige højlys og skyggepartier i den kommende sæson. I løbet af efteråret får vi en masse gæster, som kommer og viser os forskellige vinkler på fotografi og billeder, både kreative kreationer og gribende reportager. Først John Ehbrecht fra Slagskyggerne, senere den berømte Tine Harden og sidst på året Jørgen Feldstedt fra Frederiksberg. Vi skal også en tur ind til Bent Cramers atelier og fotografere ansigter i flashlys, så der bliver nogle nye motiver at arbejde med til portrætkonkurrencen. Og vi skal arbejde med teknik på to planer: - dels vil vi følge op på den store succes, som forårets HDRworkshops var, ved at lægge op til gruppearbejde på en række af torsdage om forskellige, lidt besværlige ting efter ønske (fx fritlægning, lag i Photoshop, forebyggelse og fjernelse af billedstøj, og brug af den ny printkalibrator), - dels vil vi sidst på året have to teknikaftener, som er lagt an på mere eller mindre nybagte digitalfotografer. Vi gør nok et forsøg på at afholde den duel mod Frederikssund Fotoklub, som blev aflyst i februar, da de sneede inde. Så det er på med vanten igen, og frem med dine bedste kreative billeder!! Lige efter nytår kommer der en virkelig nyskabelse den traditionelle efterårstur til Skäralid er i år ændret til en vintertur, så nu kan vi få sne- og isbilleder med hjem fra det nærmeste udland. Så det skal nok blive en aktiv og varieret efterårssæson i Herlev Fotoklub.

3 Referat af ordinær generalforsamling den 25. maj 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Billedsekretærens beretning 4. Diskussion af indkøb af udstyr til klubben 5. Fremlæggelse af regnskab og budget; vedtagelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer m.v. 8. Eventuelt Der var 13 medlemmer til stede, heraf hele bestyrelsen. Ad 1. Tage blev foreslået som dirigent, og blev straks valgt. Han takkede for valget, og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen havde stået i de seneste klubblad og således var indkaldt med rigeligt langt varsel. Ad 2. Formanden (Uwe) indledte beretningen med at sige tak til alle medlemmerne for opbakningen til foreningen og dens aktiviteter. Vi er nu lidt færre medlemmer i klubben, men aktiviteten er uændret høj, og klubben fungerer harmonisk. I SDF s landskonkurrence blev klubben nr.6, så vi er fortsat med i top-10. Vi er også godt med i Region Nord, hvor Carsten har hentet en 4. plads og Philip to 10. pladser. Lokalet har været forskånet for vand- og brandskader i år, og vi må til at få gjort det helt klar efter moderniseringen i En stor tak til Carsten for at drive klubbens hjemmeside, og til Tage for at lave vores blad. Der har stadig været en blanding af konkurrencer, teknik og fremvisning af billeder igennem sæsonen. Vi har haft en lang række spændende gæster: Henning Strack Hansen, som viste spændende bybilleder fra hemmelige steder; naturfotografen Anders Tvevad, Janni Rosen-krantz Frank, som havde billeder med blomster og natur i grafisk gengivelse med til os. Sæsonens hemmelige gæst viste sig at være den intuitive maler Karin Nordlund. Vi har også haft besøg af Annette Eriksen og Claude Zwahlen, begge fra Halsnæs fotoklub, og begge medbringende en samling utrolig spændende billeder, af Brendan Hankock og af Per Valentin. Endelig kom Vibeke Rambeck Røhling og besøgte os med sine hulkameraer, og til sidst kom en stor del af Albertslund Fotoklub på besøg med billeder. Teknikaftenerne har handlet om lyd (til lyddias), portrætfotografering med kunstlys fra Laurits flashanlæg, printerproblemer og passepartout. Netop nu er Philip i gang med

4 en workshop om HDR en stor tak for dette engagement. Vi har netop genoptaget en tradition med weekendtur til Vangegård, hvor vi var 14 med heraf 3 fra Höganäs. Vejret var ikke det bedste, men det holdt nogenlunde tørt. Alle hjalp hinanden med det praktiske, og Philip introducerede weekendens emne HDR-billeder. Ud over Vangegård har vi været på besøg hos Canon (tak til Carsten), i Skäralid og Söderåsens Nationalpark, i Arken, i Mindelunden på 4. maj, og i Hvalsø hos maleren Helge Nordstrøm. Sæsonen har også budt på et par fiaskoer. Vi skulle have haft duel mod Frederikssund 2. februar, men den måtte aflyses på grund af snestorm, og Uwe skulle have vist traditionelle lyddias men teknikken var i total udu. Philips udflugt i højderne ved hjælp af en lift blev aflyst fordi der var for ringe tilslutning. Alt i alt har det været en god sæson. Til sidst vil jeg gøre opmærksom på, at klubben er blevet overtalt til at arrangere SDF s landsmøde til oktober. Vi skal især stå for at få bedømt Den Nationale og for at ordne alle de praktiske ting på selve landsmødet. Der blive brug for alle de hjælpende hænder, der sidder på klubmedlemmerne, når det går løs. Men det skal nok blive sjovt. Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, som indbragte forsamlingens bifald. Ad 3. Billedsekretæren (Joan) fremlagde statistikkerne om årets konkurrencer. Der var mange flere sort/hvide billeder og lidt flere farvebilleder i konkurrencerne i år, og det er godt at se den store aktivitet. I alt har vi set 79 sort/hvide og 127 farvede billeder. Både konkurrencerne i serier og kreativ blev afholdt i år, hvor 3 hhv. 6 var med, og der var 5 som deltog i portræt og 8 i natur. De fire glaskonkurrencer var bedømt af Ove Lyngsie (KFAK), Erik V (Ølstykke), vores tidligere medlem Michael Rønsdorf (Nikon) og Bjørn Tversted (SAS Fotoklub). De bedst placerede var: Monochrome (sort/hvid): 1. Jørgen; 2. Philip; 3. Laurits. Farvepapir: 1. Philip; 2. Tage; 3. Søren Andersen Konkurrencerne i Natur og Portræt blev bedømt af Brendan Hancock, og her vandt Tage i Natur og Philip i portræt. Konkurrencerne Kreativ og Serie blev bedømt af René Nørager. Denne gang vandt Laurits i kreativ og Philip i serie. Konkurrencen Årets billede blev bedømt i Maribo af Lars, Willy og en anonym, som vi gættede meget på. Årets billede både i monochrome (sort/hvid) og i farvepapir var lavet af Laurits Til sidst blev der uddelt fire store glas til: Philip, Jørgen og Laurits x

5 2, og der blev klappet en hel del. Ad 4. Der var en forsigtig diskussion af, hvilke apparater klubben behøver at investere i. Den godt besøgte workshop om HDR havde afsløret, at vi har behov for nogle netledninger med fordelerdåser. Desuden blev det foreslået, at bestyrelsen ser om man kan få en brugbar kalibrator til printer / papir til rimelige penge. Efter forlydender skulle sådan en kunne skaffes for ca kr., og det var der bred tilslutning til. Ad 5. Kassereren Jørgen Jakobsen uddelte det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget for det kommende finansår. Regnskabet udviste et underskud på 2000 kr., som især skyldes vores aktivitetsniveau. Der er brugt mange flere penge til dommere og gæster, en del flere penge til SDF landskonkurrence, og 1000 kr. mere end forventet til præmieglas. Tilbagegangen af medlemmer havde givet en lille nedgang i kontingentbetaling. Revisorerne havde ikke kritiske bemærkninger til hverken regnskab eller bilagene. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som blev godkendt med bifald. Herefter gennemgik Jørgen det uddelte budgettet, som gik ud fra at vi skulle fortsætte med uændret kontingent, og som i øvrigt handlede om at videreføre den nuværende praksis. Budgettet viste et underskud på 2680 kr., og Jørgen sagde at han ville være mildt stemt overfor et forslag om kontingentforøgelse, ikke mindst på grund af ønsket om at investere i en kalibrator. Det udløste en lang diskussion, som dels fortsatte diskussionen fra pkt. 4 om indkøb og dels foregreb punkt. 6. Idet Philip nævnte at hjemmesiden trænger til en opdatering og et flottere udseende. Det kan man købe sig fra for mange penge, eller gå på et kursus for et lidt mindre beløb. Diskussionen handlede på skift om fornyelse af hjemmesiden, om kontingentstigning og om, hvilke andre aktiviteter klubben skulle sætte i værk for at tiltrække nye (og yngre) medlemmer. Her blev det foreslået at genoptage vores udstillinger i lokalområdet, fx på biblioteket, og at samarbejde med kommunens ungdomsskoler. Snakken om hjemmesiden blev henvist til næste punkt, og snakken om kontingent udmøntede sig i bestyrelsens oprindelige forslag om uændret kontingent (50 kr./md.), et forslag om en forøgelse på 10 kr./md. og et forslag om at forhøje det med hele 25 kr./md. Ved håndsoprækning blev det besluttet - enstemmigt - at forhøje kontingentet med 25 kr. fra 1. juli. Ad 6. For første gang i mange år var der indsendt et forslag, nemlig Philips forslag om at forny klubbens hjemmeside. Forslaget var foregrebet lidt under forrige punkt, men Philip ville godt præcisere, at der ikke var

6 tale om kritik af det arbejde, som først Tage og siden Carsten har lagt i hjemmesiden. Hjemmesiden opfylder vores basale behov, men den kunne godt se mere festlig og indbydende ud, fortælle lidt mere inspirerende, hvem vi er, og der skal mange flere billeder på. Flere af de medlemmer, der selv har hjemmeside, foreslog at man en aften ser på hinandens hjemmesider og diskuterer, hvad der skal på klubbens hjemmeside og hvordan vi vil have den til at fungere. Det blev besluttet at nedsætte en initiativ-komite bestående af Philip, Søren, Peter og Carsten, som skulle foreslå en dato (til efteråret, efter landsmødet) for en hjemmesideworkshop og modtage forslag. Så må vi til den tid finde ud af, om vi skal købe noget (software eller assistance) for at opfylde vores ønsker, eller om vi selv er kloge nok til at bruge de forhåndenværende søm. Ad 7. Der skulle i år vælges kasserer og et bestyrelsesmedlem. Jørgen tilbød at tage nok en periode, og blev straks valgt. Også Joan lod sig besnakke til at genopstille, og så skete det samme for hende. Palle ville godt træde tilbage i utide og give sin plads til et yngre og mere aktivt medlem, men der var ikke tilslutning til forslaget, så han blev nødt til at fortsætte i et år mere. Som suppleanter blev Peter nyvalgt og Finn blev genvalgt med stort bifald. Under forsamlingens jubel blev både revisorerne, Susanne og Lise, og revisorsuppleanten Ilse genvalgt. Ad 8. Under eventuelt blev der snakket om løst og fast. Joan foreslog at emnekonkurrencerne kun bliver afholdt hvert andet år, fordi der indkommer så få billeder især i serie. Det var der dog ikke mange, der kunne tilslutte sig. Derimod blev det foreslået, at der i programmet bliver bygget op til afleveringerne af emnekonkurrencerne. Søren foreslog en fototur til Egebjerg, og Palle foreslog en teknikaften om fritlægning med Photoshop. Bestyrelsen vil se på alle forslagene, når den træder sammen umiddelbart inden sommerferien og lægger program I år var det ikke Løkkens Gudinde men Uwe, der trak lod om to flasker rødvin blandt de 5 medlemmer, som havde betalt kontingent et helt år forud. Tage blev den heldige vinder. - ref.: Jørgen

7 Konkurrencer Tilbagelevering af billederne sker normalt samme dag som bedømmelsen, dog bliver ofte de 10 bedste i Region Nord udstillet ca. 1 måned efter bedømmelsen. Type Indlevering Bedømmelse Sted Herlev FK. Glas august 05. oktober Herlev Kreativ og Serie 14. september 26. oktober Herlev Region Nord, 1. papir 28. september 24. november Torstorp Fk. Herlev FK, Glas oktober 23. november Herlev Region Nord, digital 26. oktober 17. januar Valby Fk. Duel med Frederikssund 09. november 23. marts Herlev Portræt og Natur 23. november 18. januar Herlev Herlev FK. Glas november 01. februar Herlev Region Nord, 2. papir 04. januar 24. februar Frederikssund Årets billede 01. februar 22. marts Herlev Region Nord, serie 01. februar 05. april Damgårdshave KIKKERTER & TELESKOPER -Vi har et af Danmarks største udvalg du selv kan teste og sammenligne! -Kvalitets digitalprint: 10 x 16cm til 50 x 75cm på Kodak Royal fotopapir. - Alt i printerpatroner såvel originale, som Hollandske Wecare patroner. Sorgenfri Torv Virum. Hverdage Lør P lige ved døren. Tlf

8 Konkurrenceresultater, Årets Fotograf, mm. Årets fotograf, monocrome Årets fotograf, farvepapir Point Point 01. Jørgen Jakobsen Philip Oest Møller Philip Oest Møller Tage Christiansen Laurits A. Hansen Søren Andersen Søren Andersen Laurits A. Hansen Tage Christiansen Lise Aagaard Palle Damm Uwe Hess Carsten Langkjær Jørgen Jakobsen Sven Ingvorsen Sven Ingvorsen Susanne Sørensen Carsten Langkjær Marie Skjær Palle Damm 42 Årets billede, momocrome Årets billede, farvepapir 01 Laurits A. Hansen 01 Laurits A. Hansen 02 Philip Oest Møller 02 Lise Aagaard 03 Laurits A. Hansen 03 Jørgen Jakobsen 04 Jørgen Jakobsen 04 Søren Andersen 05 Laurits A. Hansen 05 Laurits A. Hansen 06 Jørgen Jakobsen 06 Tage Christiansen 07 Philip Oest Møller 07 Marie Skjær 08 Tage Christiansen 08 Søren Andersen 09 Laurits A. Hansen 09 Jørgen Jakobsen Natur Portræt Serie Tage Christiansen Philip Oest Møller Philip Oest Møller Kreativ Laurits A. Hansen

9 Kalibrer din printer! Vi har hørt meget klynk gennem årene om, hvor svært det er at få printerens billeder til at minde om det, der er på skærmen. Men nu er det slut, for klubben har investeret i en Color Munki. Den skal bruge 2 3 stykker af dit papir og en tilsvarende mængde farve, og godt en time af din tid, så skulle dine print være i topklasse fremover. Vi er spændte på, om den virker lige så godt som reklamerne siger. Program efterår/vinter august - Sommerferiebilleder Den første klubaften ser vi feriebilleder. Tag mindst 5 (og højest 20!) billeder med fra en eller anden ferie (forstørrelser, småbilleder, digitalbilleder eller hvad som helst), og fortæl om ferien og billederne. Det behøver ikke lige at være sommerferien i år vi er ikke alle samme så hurtige til at få lavet billeder! Vi ser, om Jørgens anvisninger har virket, og om billederne er bedre end de plejer. 24. august Udflugt til Flakfortet (NB: Vi mødes ved færgen ved Nyhavn 71 kl ) Færgen afgår kl , så det gælder om ikke at komme for sent. Tag en nabo, ven eller kæreste med på turen, som koster 140 kr. Så sejler vi ud til fortet midt i Øresund, hvor vi har arrangeret solnedgang over byen. Vi fotograferer i fortets dystre gange og de spændende udsigter til alle sider, så vi får nogle flotte billeder med hjem 31. august Vi ser billeder fra turene til Vangegård og Sluseholmen I aften ser vi på de billeder, som vi har taget på weekendturen til Vangegaard og sommerafslutningen i Sluseholmen, og kommenterer hinandens billeder. Vi får sikkert igen lejlighed til at undres over, hvor forskelligt vi oplever de samme steder, og over hvor forskellige billeder, der kan komme ud af det. Er det nogle af vinderne i sæsonens glaskonkurrencer, vi her bliver præsenteret for? HUSK - aflevere billeder til Glas 2

10 7. september Hvorfor kom mit billede ikke med på Den Nationale 2010 Vi er i år arrangører af SDF s Landsmøde. Vi gennemser de antagne billeder til Den nationale 2010 inden vi skal hænge dem op på Skt. Helene. Hjælperne fra bedømmelserne beretter om hvordan bedømmelserne blev gennemført, og vi drøfter hvad de antagne billeder kan og som vores ikke kan. 14. september Sort/hvide eller monochrome billeder I gamle dage bestemte man hjemme fra, om der skulle sort/hvid eller farvet film i kameraet. Men digitalerne laver jo det hele i farve, og så skal man sidde bagefter og finde ud af at lave det om til noget mere monochromt. I aften fortæller Jørgen og Tage om hvordan de hver især laver de sort/hvide billeder, og hvad de lægger vægt på, når et billede skal have fjernet kulørerne. Hvilke billeder eller motiver gør sig bedst i sort/hvid? HUSK: aflevere billeder til serie & kreativ + aftale fælles kørsel til Valby 21. september - Atelierfotografering i Valby (NB: ændret mødested) Vi besøger i aften Bent Kramers veludstyrede atelier i Valby i aften, billedværkstedet Ravage. Først vil Bent fortælle om stedet og vise os hvordan lysanlægget virker, og han vil fortælle hvordan man lægger det bedste lys på en model, som han har inviteret indenfor. Bagefter går vi selv løs. Medbring kamera, batteri og dit bedste ansigt. Adressen er Trekronergade 90, 1. sal i Valby. 28. september Så er landsmødet lige op over I aften samler de sidste løse ender op inden landsmødet i weekenden, og aftaler hvem der gør hvad og hvornår. Vi finder knappenåle og andre remedier frem, og ind imellem får vi også tid til at glæde os grundigt til weekendens festligheder. HUSK: aflevere billeder til Region nord papir 1 (både sort/hvid og farve, eller enten/eller) 1 3. oktober: SDF Landsmøde i Tisvildeleje. Og vi står selv for det!!! Så er det nu, det sker! Landsmødet er altid en stor ting, hvor alle landets fotografer mødes og man kan se både berømthederne og Landets Bedste Billeder. Ud over de spændende workshops og den festlige landsmødemiddag. Men i år er det endnu større, for der står vi selv for det. Der er masser af praktiske ting, som skal løses, så der er en ekstra god grund til at komme med i år. Det foregår i Tisvildeleje.

11 5. oktober Bedømmelse af Glas 2 Nu er der igen en nervepirrende bedømmelse i klubben! Det er sæsonens anden klubkonkurrence, der ruller over tavlen, og hvor vi får nok en dommer til at fortælle, hvad hun synes om vores billeder. Det bliver spændende at høre kommentarerne og diskutere dommerens billedsyn, og det bliver ikke mindst spændende, hvem der ender med at blive aftenens dygtige vindere. 12. oktober De nye medlemmers aften Fotoaftenen er reserveret til vores nye medlemmer - og også til de, der ikke plejer at få vist deres billeder på tavlen, når vi har bedømmelse. Tag et par håndfulde billeder med, vis dem frem og fortæl lidt om, hvad du har tænkt på med de enkelte billeder. Så skal du nok få masser af opfindsomme kommentarer, kreative forslag og kammeratlige råd. Det er jo det, vi har hinanden til i klubben. HUSK - aflevere billeder til Glas oktober efterårsferie, ikke noget møde 26. oktober Bedømmelse serie og kreativ I aften er der igen bedømmelse, denne gang af de to specialkonkurrencer kreativ og serie. Vi skal se de spændende billeder og høre hvilke kreative kommentarer og konstruktive bemærkninger, de har givet dommeren anledning til. Til sidst får vi lejlighed til at hylde de to heldige vindere. + aflevere til Reg.Nord digital 2. november Besøg af Tine Harden Det er lykkedes os at få en aftale med Tine Harden. Hun er kendt fra sine år som pressefotograf i Politiken, og er to gange udråbt til årets pressefotograf. Men hun er især berømt for sine personlige og indsigtsfulde portrætter bl.a. bogen om Victor Borge, og reportager fra andre lande. I aften viser hun os et udvalg af billederne. Du kan forberede dig på oplevelsen ved at se hendes galleri 9. november Duel med Frederikssund Fotoklub Vores seneste duel med Frederikssund blev aflyst, fordi det sneede. Nu prøver vi igen og emnet er stadig Kreative billeder. Her gælder alle kunstneriske kneb, så længe billedet kan præsenteres fladt og indenfor det sædvanlige format 30x40 cm. For at fremme stemningen medbringes landskampudstyr, tudehorn, serpentiner og flag. Herlev Rules!!

12 16. november Besøg af Jørgen Feldstedt Jørgen Feldstedt er en meget aktiv fotograf på Frederiksberg, som bruger mange forskellige teknikker til at gøre sine billeder spændende og udtryksfulde, bl.a. primitive linser (Lens Baby). I aften vil han vise en samling af sine billeder for os og dele ud af sine erfaringer. Se hans hjemmeside på 23. november Bedømme glas 3 Så er det tid til sæsonens tredje klubkonkurrence. Vi ser på de nye, flotte billeder, og hører hvad dommeren har fået ud af dem. Hvordan har dommeren oplevet vores billeder, hvilke elementer lægger han vægt på, og hvem er de dygtige billedkreatører, der scorer aftenens præmieglas? Tegner der sig monstro allerede et billede af, hvem der bliver årets fotograf? HUSK - aflevere billeder til emnekonkurrencerne portræt og natur + fælles kørsel til Taastrup onsdag 24. november Region Nord bedømmelse papir (NB: ændret dag, ændret sted) Torstorp Fotoklub i Taastrup står for aftenens Region Nord bedømmelse af sæsonens første konkurrence for papirbilleder, både med og uden farver. Vi mødes med vennerne fra de mange andre fotoklubber i regionen, og vi hører hvad dommeren har at tilføje til de mange flotte billeder. 30. november Teknikaften 1, fra kamera til PC I aften har vi den første af to teknikaftener, hvor vi lægger vægten på de grundlæggende ting, som nogen af os måske ikke har fået helt fat i og andre har glemt. Jørgen fortæller om de almindelige indstillinger af kameraer og hvordan de virker, hvordan billederne kommer over i PC en, og et par af de enkleste tricks i Photoshop. Det er nu, du skal komme frem med de spørgsmål, som du har undret dig over længe, og fortælle om de problemer som driller dig måske er der nogen der kan svare på dem! HUSK - aflevere billeder til Glas 4 7. december Juleafslutning i klubben Så er det sidste mødeaften i Den benytter vi traditionen tro til julehygge og nissesjov. Tag en lille ting (til omkring en 20 er), som er smukt indpakket, med til vores gavelotteri. Vi spiller bingo og får delt gaverne ud. Så gør vi et forsøg på at genoptage en gammel tradition med at vise en ægte smalfilm måske er det Gøg og Gokke i Fordvognen.

13 Nytår januar - Teknikaften 2, fra PC til billede Sæsonens anden teknikaften stiller skarpt på problemerne med at få billederne ud af PC en igen. Hvordan kan man komme til at bestemme over sin printer, så farverne bliver rigtige det er der et par fiduser til. Philip fortæller, hvordan han får lavet forstørrelser i de rigtige farver over Internettet. HUSK aflevere billeder til Region Nord papir januar Udenlandske mapper hvad er nu det? Vi har lånt en af SDF s udenlandske mapper, som er en samling af billeder fra et sted i udlandet, og som SDF har liggende for at klubberne kan låne dem og se på dem. Når vi er færdige med at kigge, snakker vi, om det er en idé for klubben at lave sådan en mappe og sende til et sted i udlandet. HUSK: aftale kørsel til Skäralid mandag 17. januar Region Nord bedømmelse digital (NB: ændret dag, ændret sted) Valby Fotoklub står for Region Nord bedømmelsen i kategorien digitale billeder, som er mere eller mindre rå billedfiler, der vises direkte på lærred uden forstyrrende printning. Vi mødes i København et sted og hører, hvad dommeren har fået ud af den slags billeder, og vi får os en snak med fotovennerne fra de andre klubber i regionen. 18. januar Bedømmelse af Portræt & Natur I aften ser vi resultaterne af de to emne-konkurrencer om henholdsvis portræt og natur, og vi hører dommerens mening og kommentarer. Ud over flotte billeder kan du regne med meningsudvekslinger om øjenkontakt nu også virkelig er nødvendigt i et portræt, og hvor naturligt et naturbillede behøver at være. Vi får chance for at skærpe billedsynet og den kritiske sans, og måske også for en god billedsnak. 25. januar Besøg af en hemmelig gæst Aftenens gæst er endnu ikke afsløret. Men det er noget med meget anderledes og spændende billeder, og også om hvordan man bærer sig af med det. HUSK: aftale kørsel til Skäralid

14 29. januar Vintertur til Skäralid. Uwe & Lise har i år arrangeret en vintertur til et af deres hemmelige steder i det Sydlige Sverige, naturparken Skäralid (Söderåsens Nationalpark). Afhængigt af vejrets luner er der dækket op til rimfrost i grenene, sne og is eller brusende bæk. Men under alle omstændigheder er der både widescreen udsigt fra Kopperhatten og dunkel underskov langs bækken. Kom og find ud af, hvad der er på programmet. Det aftales hvem der kører, hvor og hvornår man mødes, og hvem der arrangerer fotovejret. 1. februar Bedømmelse af glas 4 Det er nu det sker. Sæsonens sidste glaskonkurrence bliver bedømt, og det bliver afsløret hvem der bliver årets mest vindende fotograf. Ud over væddeløbet er der også udsigt til nogen af klubbens flotteste billeder, og vi får sikkert også kløgtige kommentarer fra dommeren. HUSK: at aflevere billeder til Årets billede + aflevere billeder til Region Nord serie 5. februar reservedag for tur til Skäralid - for at hvis vejret ikke var ordentligt i orden 29. januar 8. februar Billeder til udenlandske saloner besøg af Per Valentin I aften skal vi igen til udlandet. Det er ikke så mange af os, der sender billeder til udenlandske saloner, men det kan vi gøre noget ved nu. Per kommer og fortæller om, hvordan man gør det med at sende og betale er ikke så svært endda. Måske afslører han også, hvordan han laver sine billeder, så han får dem antaget vidt og bredt. HUSK: aftale fælles kørsel til Louisiana 15. februar Kunsttur til Louisiana (NB: ændret sted) Vi mødes ved hovedindgangen til Louisiana kl og går ind og ser på Den Store Kunst, så vi kan få noget inspiration til de billeder, vi hver især nørkler med her i vintermørket. -så er der ikke programlagt længere, men torsdag 24. februar Region Nord bedømmelse, papir 2, Frederikssund 22. marts bedømmelse af årets billede tirsdag 5. april bedømmelse Region Nord serie; Damgårdshave i vestegnen et sted.

15 Formand: Uwe Hess Søvej Vallensbæk Str Kasserer: Jørgen Jakobsen Glaciset 43 B 2800 Lyngby Næstformand: Laurits A. Hansen Skibbyvejen 10A 4050 Skibby Suppleant: Finn Andersen Hækmosen 74B 2730 Herlev Billedsekretær: Joan Olsen Valhøjs Allé 91, 8. dør Rødovre Bestyrelsesmedlem: Palle Damm Stadionvej 73, 1. th Glostrup Suppleant: Peter Jensen-Bech Værebrovej 2, 5. sal lej Bagsværd Postgiro: ALLE FOTOINTERESSEREDE ER VELKOMNE I FOTOKLUBBEN.. ØNSKER DU AT VIDE MERE OM HERLEV FOTOKLUB - så kontakt et medlem af bestyrelsen, eller mød op på en klubaften-tirsdage HERLEV FOTOKLUB: PERSILLEHAVEN PARTERRE Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren Tage Christiansen Vingeager Glostrup

16 Bagsiden Laurits på lur efter forårs motiv Foto: Jørgen Jakobsen

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen Udkigstønden Godt nytår til alle og velkommen til det nye klubblad. Her fra mastetoppen er der udsigt til et rigtig spændende og afvekslende foto-forår.

Læs mere

Foto: Søren Andersen

Foto: Søren Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 11-12 Sko børste holdet Foto: Søren Andersen Udkigstønden Lige nu, hvor vi har skiftet et brugt kalenderår ud med et nyt, og hvor vi er halvvejs igennem fotoklubbens sæson,

Læs mere

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 14-15 Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen Udkigstønden Efter et godt overstået årsskifte står vi nu midt i en af de mindst fotoegnede vintre i mange år. Men der er god

Læs mere

Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf

Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 06-07 Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf Siden sidst Glædelig sommer og vel mødt efter en forhåbentlig god ferie, hvor der er kommet mange gode billeder på chicp en (eller

Læs mere

Foto: Jørgen Jakobsen

Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 14-15 Pil ved Elterwater Foto: Jørgen Jakobsen Udkigstønden Nu er vi midt i jubilæumsåret, og man må sige at det fik en flot start med først vores jubilæumsudstilling i Hjortespring

Læs mere

Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen

Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 07-08 Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen Siden sidst Nu er det snart forår, og så træerne får grønne blade og himlen tunge skyer på gråblå baggrund. Så bliver det igen svært

Læs mere

G Foto: Tage Christiansen

G Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 05-06 G Foto: Tage Christiansen Siden sidst Godt nytår til alle. Vi er nu kommet over juleferien og halvvejs igennem sæsonen 2005/06. Vi har haft nogle gode arrangementer

Læs mere

www.lyngbyfotoklub.dk

www.lyngbyfotoklub.dk Lyngby Fotoklub Virum skole, Parcelvej 169, indgang C, Lokale K 19, 2830 Virum - Giro 1 38 22 92 Postadresse: Formand: Lars Bundesen, 45 85 14 18 e-mail: lars.bundesen@vip.cybercity.dk September 2011 6.,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen

marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen marts april maj juni 2010 www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen Velkommen til forårssæsonen 2010 Endnu en gang har vi haft et kreativt programudvalg, og bredden i programmet, Negativt Oplysnings Forbunds

Læs mere

Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten

Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 15-16 Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten Så blev det endelig sommer, sådan en slags, men vi fik da holdt sommerafslutningen i Kyndby Huse under helt reglementerede og sågar

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder Vi tager nu hul på et nyt fotoår i Esbjerg Fotoklub. En gennemgang af hvad der forventes vil ske i løbet af året. Birthe Diget Der vil kunne forekomme rettelser til programmet. Der kan jo komme ideer op

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Titel: Siv i modlys Foto: Dorte Lorenzen Johnsen. Program 2. halvår 2012

Titel: Siv i modlys Foto: Dorte Lorenzen Johnsen. Program 2. halvår 2012 Titel: Siv i modlys Foto: Dorte Lorenzen Johnsen Program 2. halvår 2012 Kontakt Formand: Børge K. Lund Egemosen 3 7462 8272 6200 Aabenraa bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand: Dorte Lorenzen Johnsen Vester

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

november december januar februar marts www.fotoklubnegativ.dk Foto: Frank Søe

november december januar februar marts www.fotoklubnegativ.dk Foto: Frank Søe november december 2012 januar februar marts 2013 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Frank Søe Velkommen til vinterprogrammet for sæsonen 2012-2013. Kære alle Vi håber, at programmet falder i medlemmernes smag.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

270 udstiller egne værker

270 udstiller egne værker Den store fotoudstilling F O T O GRAFER 270 udstiller egne værker Rødovre Bibliotek Rødovre Parkvej 140, 2610 Rødovre 2. april - 22. april 2013 RNFoto Sammenslutningen af aktive fotoklubber På fotoudstillingen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

august september oktober november

august september oktober november august september oktober november 2012 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Peter Johansen Velkommen til efterårsprogrammet for sæsonen 2012-2013, som er Fotoklubben Negativs 35 års jubilæumssæson. Kære alle Jeps

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Om Downstairs Fotografisk Workshop

Om Downstairs Fotografisk Workshop Medlemsinformation Februar 2012 Om Downstairs Fotografisk Workshop Downstairs Fotografisk Workshop, i det daglige kaldet Downstairs, er Danmarks største fotoklub. Klubben blev stiftet i 1989, hvor syv

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere