Interaktiv 3d i Flash

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interaktiv 3d i Flash"

Transkript

1 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR Metode Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE Bruger anvendelighed Gode og dårlige ting Min ide er (overblik) 9 7 MARKEDSUNDERSØGELSE Spørgeskema Den første metode (Internet spørgeskema) Den Anden metode (Samtale med flash eleverne i skotland) Resultat Konkurrenter Kaon (http://www.kaon.com/software/swflash.html) Webcontinuum (http://www.webcontinuum.net/flash_3d_demo.aspx) Forgefx (http://www.forgefx.com/ ) HMX Media (http://content.hmxmedia.com/ ) Markedsanalyse Størrelse og Vækst Muligheder for bearbejdning Udgifter ved bearbejdning Konkurrencesituationen i segmentet Valg af segment Markedskonklusion 20 8 MÅLGRUPPE ANALYSE 21 Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 1 of 56

2 8.1 Brugerprofiler og brugerscenarier Profil 1 Claus Jensen Profil 2 Mads Rasmussen 22 9 KOMMUNIKATIONSPLAN Formål Effekt Afsender Målgruppe Budskab Medie Kommunikationsmiljø KRAVSPECIFIKATIONER KONCEPTBESKRIVELSE Brugervenligt Bevægelse Videreudvikling KODEANALYSE Sammen sætningen fra 3d max til flash UML Case Modelling Sequence Diagrams Modeling class behavior whit state diagram Eksterne file Flash D studio max KODEOPBYGNING For funktionen If funktionen trace() parsefloat() new Array(); Math.cos() og Math.sin() Math.roundt() 36 Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 2 of 56

3 14 STATUS OG PERSPEKTIVERING Nuværende tidspunkt Kommende udviklinger PROCESEVALUERING KONKLUSION Er dette system blevet udviklet og hvad for nogen teknologier er der blevet lavet inde for interaktiv 3d i flash? Hvor stort interesse er der for udviklingen af interaktiv 3d i flash og hvordan kan jeg bedst muligt markedsføre teknologien? Hvordan kan jeg lave et system som rammer målgruppen bedst muligt? Kravspecifikationer LITTERATURLISTE Bøger Artikler Websider BILAG Bruger undersøgelse Internet spørgeskema (www.unrealhuman.dk/4s/skema/default.php) Internet spørgeskema resultat Samtale med flash eleverne i Skotland Screenshot af test programmet Programs kode 47 Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 3 of 56

4 2 Introduktion 3D bliver brugt mere og mere i dag, hvor man har total kontrol over 3d objekter, f.eks. når man spiller et spil, hvor computeren rendere alle billederne mens du spiller. På den måde kan man bevæge sin figur i alle retninger og få ham til at gøre lige hvad man vil have ham til. Men denne udvikling eksisterer ikke rigtig til hjemmesider. Der er mange som prøver at lave 3d objekter og det tager tid og er meget besværlig, bare for at skabe et objekt. Grunden til dette er fordi det skal kodes helt fra bunden af mange gange. De fleste vælger at lave en billedserie, fordi det er nemmere men det tager lang tid at hente fra Internettet, og selve figuren er helt fastlåst, så den ikke kan bevæge sig i andre retninger end billedserien viser. Jeg mener at det er et problem at man ikke har gjort mere ud af 3d modulering til nettet, for 3d er fremtiden, og det skal også kunne ses på vores hjemmeside. Der eksister godt nok nogle ting på nettet om hvordan man kan lave 3d objekter, men det er fastlåste ting, altså en kasse som ikke skal bevæge sig. Det vil sige at den kun kan rotere i xyz akslen, og selve kassen kan ikke forandre form. Problemet med det er at de ikke har liv, selve figuren kan ikke bevæge sig, det er fast lås i sin position, det er her jeg vil gå ind og finde en bedre løsning. I denne rapport vil jeg se på mulighederne for at skabe en let måde at integrere 3d med flash, så man hurtig kan lave 3d objekter og stadig styre dem. Jeg valgte at bruge flash fordi det er et meget simpel system i forvejen, og de fleste mennesker kan bruge den på den ene eller anden måde, uden at være hardcore programmør. Her ud over er flash meget interaktivt, så den egner sig meget til 3d, som man mange gange mangler i flash spil eller bare et objekt som skal være i stand til at forandre form. Jeg vil også kigge lidt nærmere på muligheden for at sælge systemet til andre programmører og om der overhovedet er et marked for sådan et system. Jeg vil gennemgå alle punkter af udviklingen samt undersøgelserne som jeg vil fortage mig under vejs. 3 Problemformulering Er dette system blevet udviklet og hvad for nogen teknologier er der blevet lavet inde for interaktiv 3d i flash? Hvor stort interesse er der for udviklingen af interaktiv 3d i flash og hvordan kan jeg bedst muligt markedsføre teknologien? Hvordan kan jeg lave et system som rammer målgruppen bedst muligt? Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 4 of 56

5 4 Problemafgrænsning Er dette system blevet udviklet og hvad for nogen teknologier er der blevet lavet inde for interaktiv 3d i flash? For at kunne lave et nyt produkt skal jeg vide lidt om hvad for nogle teknologier der er blevet udviklet i forvejen. Så der for skal jeg have lavet en undersøgelse af markedet, som vil vise mig om det kan betale sige at lave sådan et system. Og hvor efter om jeg kan udnytte de nye teknologier til min egen fordel, her ved at skabe det bedste system. Hvor stort interesse er der for udviklingen af interaktiv 3d i flash og hvordan kan jeg bedst muligt markedsføre teknologien? Jeg har arbejdet meget med flash og synes selv jeg mangler noget mere interaktiv 3d i flash. Men for at kunne sælge systemet, og for at kunne starte opbygningen skal jeg vide, om der er andre der også mangler interaktiv 3d i flash. Her under hvad det er for nogle personer, som vil have interesse i sådan et system, og hvad de mener. Hvordan kan jeg lave et system som rammer målgruppen bedst muligt? Selve systemet skal opbygges i flere stadier for at kunne funger, her under skal kunden være 100 procent sikker på hvordan man bruger de forskellige funktioner, så kunden ikke bliver forvirret. Derfor skal jeg vide hvad kunden er for en størrelse. For at kunne ramme den rigtige målgruppe skal jeg vide hvad for en målgruppe som ville bruge systemet, og kunne udvikle det til deres specifikationer 5 Metode og Struktur I dette punkt går jeg ind og ser på hvordan jeg vil håndter dette projekt, altså ved at gå ind og vælge nogle områder jeg skal ind og dække, for at få lavede en sammenhængende rapport, og give forståelse. Jeg har valgt at bruge HOME 1 metoden da den er meget åben metode som kan tilpasse sig til næsten alle projekter, og passer fint til dette projekt. Fordi man får de 4 gode trin, foranalyse, undersøgelse, design og Realisering. Jeg har valgt at opbygge selve rapporten efter denne række følge så man kan følge med i hvordan systemet bliver udviklet hen af vejen, og hvad for nogle konklusioner jeg tager. Meget af processen kommer til at funger som vandfalds metoden 2, fordi jeg tage hvert emne for sige selv og få det lavede før jeg gå vider. Men selve modellen funger sådan at man laver et modul af gange og får 1 Udvikling af Multimedier En helhedsorienteret metode 2. Udgave side 42 -> 2 Udvikling af Multimedier En helhedsorienteret metode 2. Udgave side 32 Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 5 of 56

6 det godkendt. Da det er mig selv som er ham der står for det hele er det mig som også skal godkende det i forhold til konteksten. Efter det er godkendt går jeg vider til det næste emne, på den måde sikre jeg mig for at modulet er lavede rigtig og at man ikke skal tilbage og rette noget sener hen. 5.1 Metode Hvis vi starter med Foranalyse. Det jeg har valgt at have med i min foranalyse er Problemstilling og problem afgrænsning, da det er min egen ide som jeg udvikler skal jeg ikke ud og snakke med et firmaer samt andet, for at finde de informationer, som jeg normalt ville gøre Den næster i rækken er undersøgelser. Først og fremmest vil jeg forklar om min ide, og hvorfor jeg har mine syns vinkler i den retning. Her efter vælger jeg at lave en bruger undersøgelse som vil gå ind og finde ud af om folk overhovedet vil være interesse i sådanne et projekt, og hvad folk mener de gerne vil have med i sådan et system. Jeg regner også med at udspørge nogle elever fra den skotske skole som jeg har gået på i de sidste 3 måneder, her ved vil jeg få nogle beder indblik i hvordan udlændinge ser mit projekt og om jeg skal markedets før den på en anden måde til dem. Til sidst laver jeg en kommunikations plan som vil forklar hvordan jeg vil ramme min målgruppe. Design delle kommer ikke til at gå på grafisk design, men i steder for lave en kode analyse som vil forklar hvad for nogle tanker jeg har om programmet og hvad for nogle forbyggende ting jeg har analyseret på for at få lave min kode helt rigtig. Her ud over vil jeg også sætte kræv til systemet Som det sidste Realisering. Her under vil alle afsluttende ting komme, så som koden opbygning og konklusion og status og perspektivering, som vil forklar om projektet og hvad status jeg er kommet til i forhold til planen, og om jeg har nåde de ting som jeg havde planlagt. 5.2 Struktur Jeg starter med at lave en indledning så folk ved hvad det handler om, så man kan være med i hvad dette projekt er for noget. Her efter komme problem og problem afgrænsning, som er det problem som jeg ville finde en løsning på. Det næste er så min ide, som giver et indblik i hvorfor jeg mere det er nødvendigt at lave mere interaktiv 3d i flash og hvorfor det kan sælge. Her ud over kommer der også en dybere forklaring på hvad ide er, så man er lidt mere med i hvordan systemet skulle funger og bruges til. Her efter undersøger jeg markedet for hvad det er for nogle bruger som anvender flash, samt hvor gode de er til at arbejde med action script. Det vil ske med et spørgeskema og ud over det er der 3 samtaler med skotske elever som har 3d og flash i deres undervisning. Her efter komme markedsundersøgelser som viser hvor stor markedet er inde for interaktiv 3d i flash, og hvad for nogle teknologier som er blevet udviklet og kan hjælpe mig med at opbygge mit system og giver ideer til at forbedre systemet med. Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 6 of 56

7 Målgruppe bliver brugt for at kunne ramme de rigtig bruge, altså ved at finde ud af hvordan programmet skal funger og opbygges, og om det skal være hardcore forståelse eller om det bare skal være så simpelt så muligt Selve kommunikationsplan er der for at give den bedst mulig måde at få budskabet ud på, i dette tilfælde er det for at jeg kan få solgt systemet på den bedste måde. Kravspecifikationer er for at sætte en grænse for hvad systemet skal kunne, og ikke må overskride I Konceptbeskrivelse, beskrives de hovedpunkter som jeg har fundet frem til i markedsanalyse og målgruppeanalyse og her ud fra skaber jeg mit koncept Når jeg så ved hvordan konceptbeskrivelsen er blevet lavet, laver jeg min kodeanalyse, hvor jeg gå ind og ser på hvordan jeg vil bygge min kode, og hvad for nogle navne variablene skal have for det giver mening og beder forståelse. I selve kodeopbygningen går jeg i dybden med hvordan det helle funger og hvordan systemet er kommet til at se ud i forhold til kodeanalyse. Under status og Perspektivering går jeg ind og ser på hvad for nogle ting som funger, samt hvad der kan videreudvikles i fremtiden. Procesevaluering er hvor man kan se hvordan alting er gået og hvordan jeg selv synes projektet har forløbet med problemer og de gode ting. Så kommer vi til konklusion som er den som besvar problemformuleringen, her kan du finde svar på alle tingen som, jeg har sat i problemformuleringen. Litteraturliste, Bilag er alt de ting som jeg har brugt men ikke, er med i rapporten og hvor jeg har fundet tingende hænde. 6 Udviklings Ide. I dette emne vil jeg forklar hvad min ide er og hvorfor jeg synes det er nødvendigt at lave sådan et system, samt hvorfor jeg mener at den vil sælge. Selve ideen kom til mig da jeg var ved at arbejde med 3d max, jeg skulle have lavet nogle billeder til et flash spil. For at kunne få spillet til at virke mere 3d agtigt i en 2D verden, lavede jeg billedserie af hver position, altså så jeg havde af ryggen, fronten og siderne. Da jeg var færdig havde jeg omkring 160 billeder (Her ind under kommer der 4 løbe billedserier og 4 døds billedserier når man dør i spillet), som skulle sættes ind og redigeres. Når man har så mange billeder kan man risikere at det vil tage lang tid for at downloade spillet og det er jo ikke særlig godt når det nu skulle være et Internet spil. Her ud over kunne figuren kun bevæge sig i 4 retninger så man vil heller aldrig have fri bevægelse. Det irriterede mig i lang tid, fordi der ikke rigtig var nogen løsning på problemet. Jeg kom på at lave 3d figur i flash, altså en figur som kun lå i action script, på den måde ville man bare rendere figuren i den position, man havde brug for. Her ved slipper man også for den lange download tid, da man faktisk kun Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 7 of 56

8 behøver at hente et billede og en masse tekst (selve billedet bruges til map som skal lægges hen over figuren). Når disse ting er lavet vil man være i stand til at kunne flytte objektet hvor hen man vil, og kunne rotere den 360 graders i alle akser. Dette så ud til at funger fint, og jeg fik programmeret en prototype, men fandt hurtig ud af, at man ikke kunne bruge det til så meget, da figuren bare var en klods. Her ud over var der også mange andre som havde lavet en 3d objekt som ikke kunne andet end at dreje 360 graders. Så jeg begyndte at undersøge nettet for en bedre løsning, så man kunne bruge sin 3d objekt klods til noget, men fandt hurtig ud af at det var der ikke. Det eneste man kunne bruge det til var meget gamle udgaver af pc spil (3D Meteor som bare er en objekt der drejer 360 rundt). Det var her jeg konkluderede at der måtte være en måde at skabe lidt mere liv i disse 3d figurer. Jeg fandt ud af at grunden til at 3d objekterne virkede kedelig og træls er fordi, der ikke er bevægelse i dem, de kan rotere, men det er ikke det samme som at lave bevægelser fra selve objektet, f.eks. en person som bevæger et ben. Hvis vi nu skulle lave en 3d person med det system jeg har opfundet ville det bare være en klods som står og ikke kan bevæge sig. Der måtte være en bedre måde, så som at flytte punkterne som udgør 3d objektet uden at påvirke resten af figuren, og her ved at give liv. Det ville være for besværlig at skulle programmere hvert enkelt punkt for sig og det ville også komme til at se sjovt ud, hvis de ikke var helt præcist justeret efter deres plads i forhold til objektets symmetri. Der for begyndte jeg at tænke og så slog det mig jeg kunne tage funktionen fra 3d max, som er bones/bip, disse bones skulle være hjælper til at flytte punkterne rigtig. Men her kommer det store problem det vil tage meget lang tid at lave et 3d objekt i flash, fordi man skulle fiske rund med det i flash, altså opbygning af 3d objektet og bones systemet så det ser helt rigtig ud og få bones til at ligge helt korrekt og ramme de rigtige punkter. Her ser jeg 3d max som en udvej, da den har indbygget et fint kontrol system af punkterne og bones så det passer perfekt sammen. Selve programmet er bare en masse plugins, så det skulle ikke være så stort problem at få lavet en plugin som kan udgive en file med informationer om 3d objektet og bons systemet, som flash så kan bruge. På denne måde vil flash være i stand til at vise 3d figurer med bone systemet, og på den måde slipper man for en masse spildt arbejde. Denne ide kunne også let udvides til andre 3d programmer (3d max og maya og...), så længe man bare har et templet på hvad for nogle informationer filerne skal have. Disse informationer som filen har skal kunne læses i flash for at kunne skabe 3d objekter. Det vil sige, at jeg skal ha lavet en konverter og en fortolker som kan forstå data, og bruge den. Ved at gøre det på den måde vil jeg også være i stand til at kunne udvikle systemet senere, så den kan lave animation i 3d max og bruge det i flash uden de store problemer, men det ville være en videreudvikling som kommer senere, da jeg skal have opbygget systemet. Jeg valgte at arbejde med bones systemet fordi man kan lave mange sjove ting, en af dem er at give brugeren total kontrol over figuren. Altså hvis vi har en person som 3d objekt med bone system, vil vi være i stand til at kunne smide rund med ham og give ham forskellige positioner. Man kunne også lave et miljø som han vil reagere på, f.eks. hvis der var en boks det ramte ham vil han bevæge sig efter hvordan han var blevet ramt, på den måde gøre man ham mere interaktiv. Dette vil man kunne bruge i et boksespil, hvor man kan programmer ham til at falde om efter hvordan han blive ramt, og hvor stor skaden er. Dette kan være svært at gøre med en normal billedserie fordi hele kroppen reagerer på mange forskellige måder, alt efter hvordan man bliver ramt og Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 8 of 56

9 her ved kommer der liv til figuren. Systemet her er blevet brugt i lang tid inden for pc spil, gamebox, ps, og andre, men ikke rigtig på web sider. 6.1 Bruger anvendelighed For at kunne sælge dette system skal det være anvendeligt og i stand til at funger som en addering til flash, det vil sige man skal stadig vide noget om flash for at kunne bruge det. Jeg synes at man kunne bruge dette system til at lave spil med, men også til at fremvise ting, altså lige som en hjælpe person som giver hints nede i hjørnet. Der er rigtig mange muligheder. 6.2 Gode og dårlige ting De gode ting ved programmet vil være at den er i stand til at vise et 3d miljø, som kan laves i så mange kopier som er nødvendigt, her ud over giver det også mulighed for at frembringe mere 3D til web pages. Systemet kan udvikles hen af vejen, som projektet opgraderes. De dårlige ting ved programmet vil nok være at nogle pc er ikke ville være i stand til at køre den, fordi den kræver end lidt større cpu i forhold til en billede serie, men jeg tror ikke der er så mange der får problemer med det (det kan man først finde ud af senere, når man har lavet den første prototype), her ud over har den ikke nogen negative ting, efter min synsvinkel, 6.3 Min ide er (overblik) At skabe en 3D generator, som kan lave 3d objekter ved at skabe punkter, forbinde dem og fylde hullerne mellem linjerne, At benytte et Bone system, som kan rediger punkterne, efter hvordan man flytter med dem, det vil sige at man kan bevæge et ben på en person, uden at flytte helle 3d objektet Være nemt at skabe et 3d objekter og rediger dem, ved hjælp at andre programmer så som 3dmax og maya Gøre det muligt at programmer 3d objektet i flash så det er, letter at få den helt rigtig og så den kan bevæge sig efter miljø ved hjælp af bone systemet. Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 9 of 56

10 7 Markedsundersøgelse I dette emne vil jeg gå ind og finde ud af hvad for en markedsstrategi jeg skal bruge, ved hjælp af spørgeskema og samtale med nogle af eleverne samt konkurrenter og analyse, for at kunne finde den bedste måde at sælge systemet på. Når jeg er ved at tjekke konkurrenterne vil jeg lige undersøge hvad for nogle nye teknologier, der er blevet brugt for at se om der er noget som vil gavne mit system. Efter det laver jeg en konklusion af markedsundersøgelsen for at opsummeret hvad for et marked jeg skal ind på og hvor svært det vil være at få solgt systemet. 7.1 Spørgeskema Dette afsnit vil handle om bruger test jeg har lavet over Internettet gennem et spørgeskema, for at finde den helt rigtige målgruppe, med dette projekt. Her ud over valgte jeg også at lave samtaler med nogle at de skotske studerende for at få en mere international holdning om hvordan jeg skal markeds føre projektet Den første metode (Internet spørgeskema) Er et spørge skema som jeg lagde ud på nettet og som folk selv kunne gå ind og udfylde efter deres egne tidsplaner. Her neden under kan man se hvad for nogle forums jeg lage links ind på for at kunne få folk til at svar på mine spørgsmål. ActionScript.org Forums (http://www.actionscript.org/forums/index.php3) Flash Kit (http://board.flashkit.com/board/forumdisplay.php?forumid=30) Flash devils (http://www.flashdevils.com/forumdisplay.php?s=&forumid=4) Flash move (http://www.flashmove.com/) Flash forum (http://www.flashforum.dk/forum/viewforum.php?f=4) Udvikleren (http://www.udvikleren.dk) Actionscript(http://actionscript.dk) Selve spørgeskemaet ligger i bilag x.for at ramme flest mulige personer lavede jeg et spørge skema på dansk og engelsk, og en af grunden til det er fordi det skal sælges over Internettet, og der ved vil mange af kunderne blive udlændinge hvis jeg markedsfører det rigtigt. For at kunne markedsføre den rigtigt skal jeg finde ud af hvad folk gerne vil have og hvad de forventer, her ud over skal jeg vide hvor let den skal gøres, for jo mere systemet udvikles jo sværere bliver den også at forstå. Selve spørgeskemaet er nogle få spørgsmål som fortæller mig, hvilke grupper der vil finde systemet nyttigt og kan se mulighederne inden for projektet, Grunden til jeg vil vide om deres antal af flash timer, er også for at se om det er nogen som bruger programmet flash meget, eller om det bare er fritidsbruger som kunne finde på at udnytte sådan et system. Det næste jeg vil vide er om de bruger actionscrip og om de selv kan finde ud at programmere noget, eller de bare stjæler koden fra andre. Dette er vigtig at vide fordi så kan de ha lettere ved at forstå opbygningen og bruge tiden på at give dem ideer til hvordan det kan udnyttes på andre måde, og derved være i stand til Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 10 of 56

11 at kunne lege med systemet. Hvis de ikke kan forstå opbygningen, skal jeg bruge mere tid på at lave nogle standart opsætninger som systemet skal køre efter og bruge mere tid på tutorials som kan forklare systemet. Det næste punkt er om de har arbejdet med 3d objekter. Det er for at få en fornemmelse af om det er meget udbredt, og om det vil være til at forstå når man snakker om det. Lige for at se hvor meget man skal gå i dybden for at folk forstår en. En af de andre grunde, er så jeg kan se om de har erfarenhed når de sætte spørgsmål ved projektet eller giver gode råd, og for at høre lidt om hvorfor de ikke har arbejde med det. Efter dette punkt spørger jeg efter om folk kan bruge en nem måde at lave 3d objekter på, hvor efter det næste spørgsmål lyder om de også ville kunne bruge et bone system til at bevæge objekterne som er mit hoved ide. Jeg delte dem op for at få en fornemmelse om det kun var 3d de var interesseret i eller om der ligger grundlag for at gøre dem mere interaktiv ved hjælp af et simpelt system som hjælper brugeren. Sidst men ikke mindst, vil jer gerne vide om der er noget, de gerne vil have med i system, og hvad der kunne gøres bedre Den Anden metode (Samtale med flash eleverne i skotland) Jeg valgte at snakke med de flash elever som jeg arbejder sammen med, fordi de både arbejder med 3d max, flash og så er de udlændingen, og på den måde ville de være i stand til at give mig gode retningslinjer for hvordan jeg rammer den målgruppe, og andre udlændinge. Det er aldrig godt at udspørge nogen som man selv går i klasse med. Fordi at de har nogle holdning om en som kan forandre deres syn. Men jeg valgte at gøre det for disse elever bliver snart færdige, hvorefter de kommer ud på arbejdsmarkedet. Dette gør dem til en guldgruppe for hvis jeg kan ramme dem, kan jeg også ramme firmaet, og få mit system ud på den måde, hvis jeg er heldig. Selve spørgsmålene lyder, 1. Arbejde du med 3d i flash. a. Hvis ja hvor meget bevægelse kan du få ud af 3d objektet altså x,y,z og bruger du 3d max til at lave 3d objektet med? b. Hvis nej hvad er grunden til at du ikke arbejde med det? 2. Synes du der skal mere 3d ind i hjemmesiderne og kan du se hvad det kan bruges til? 3. Ville du selv bruge et 3d system hvis det var let at bruge? 4. Hvordan ser et let system ud i dine øjne, og hvorfor? a. Create3dobjekt(var1,var2,var3,var4,var5,var6) b. Load3dbjekt(var1) Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 11 of 56

12 SetBevægelse(punkt1,x,y) SetHastighed(var1) 5. Kunne du finde på at betale for at få et smart system, som kan håndtere 3d objekter og kontrollere dem, uden de store problemer? 6. Er der noget som du synes der mangles? Hvis vi tage dem fra toppen af. Nr.1 Først finder jeg ud af om de har erfarenhed inden for området. Her efter går jeg over og spørger efter hvor meget held de har haft med at bevæge objekterne i 360 i alle vinkler x,y,z, og hvis de ikke har arbejdet med 3d objekter finder jeg ud af hvorfor og hvad der er grunden til det.? Nr. 2 Her finder jeg ud af om de er interesseret i mere 3d eller om det er 2d som vinder, og hvad kan man anvende 3d objekter til, for hvis de kan se det, ville det ikke være svært at sælge systemet.? Nr. 3 Her går jeg ind og finder ud af om det bare er fordi at det er for svært at lave 3d objekter, at de ikke gide arbejde med det, og hvis det var lettere ville de så gøre det.? Nr. 4 Her har jeg valgt at sætte to måder op for at se hvad for en der er mest simpel at finde ud af og forstå.? Nr. 5 Her går jeg ind og undersøger om det er noget som man kan tage penge for? Nr. 6 Lige til sidst, vil jeg høre dem efter om de har nogle gode ideer som kan hjælpe mig med udviklingen af systemet. Her ud fra håber jeg på at kunne finde den bedste måde at markedsføre systemet på, og det tror jeg heller ikke bliver noget problem Resultat Hvis vi starter med spørgeskemaet, så er det meget forskellige mennesker som bruger flash, som har valgt at svart på spørgeskemaet. Det er nok fordi det er et meget simpelt program som alligevel har meget gode muligheder for at skabe grafiske ting. Men igen så er kun 2 ud af 17 som har arbejdet med 3d i flash og det er ikke ret mange, i forhold til gruppen. Forklaringen ligger også i at folk ikke kan finde ud af det og beslutter sig der for at lade være. Det er også meget tydeligt at se, at de gerne ville lave 3d hvis det bare var noget nemmer at lave. Hvis vi ser på selve alders gruppen kan man ikke finde nogen lighed der da de ligger mellem år, det er lige godt 15 års forskel. Når der er så mange års forskel vil det også være meget forskelligheder på brugene. Hvis man nu ikke kan finde noget på deres alder som samler gruppen, så må det måske være noget med antal timer som de bruge på flash programmet. Men her svinger det også meget, og alligevel er Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 12 of 56

13 det en symmetri i resultaterne, for dem som bruge mange timer er for det meste dem som ikke gider systemet fordi de selv koder, mens dem som ikke bruger det så meget snupper deres koder fra andre af. Men det er også dem som brugere mindre timer på det som ville være glad med sådan et system, hvor de hardcore programmører heller selv vil programmere deres egne ting. Det vil sige at jeg skal gå efter dem som ikke bruge så mange timer på det igen, men alligevel nogle timer. Her ud over kan jeg også prøve at ramme de mere professionel programmør ved at få dem til at se at de spare meget tid ved at bruge dette system. Noget af det sidste jeg fik ud af mit spørgeskema var hvad for nogle ting som folk gerne ville have med i programmet. Nogle af tingen er light system så man kan kontroller lys styrken, og skygge system, så man kan få et forhold til hvor objektet ligger henne i rummet. tyngdekraft, bump map, gradienter og lens flare det er de sidste ideer som der er kommet, og det giver en god ide om hvordan man kan opgrader systemet sener hen. Du kan finde informationer i Bilag side 40 Jeg lavet også en samtale mens jeg var i Skotland for at få deres holdninger til sådan et interaktiv 3d i flash. Skotterne mente nogen lunde det samme som dem fra spørgeskemaerne havde vist. Det vil sige det var dem som ikke kunne så meget igen, som helst ville have system, mens de mere professionelle ikke havde brug for den. De svar skotterne gav mig faktisk overens med det fra spørgeskemaerne af, så der for vil jeg ikke gennemgå dem da det er det samme de faktisk mener, Du kan finde resultaterne i Bilag side Konkurrenter Der vil altid være konkurrenter som man skal passe på, og derfor er det en god ting at finde ud af hvem det er, man skal holde ekstra godt øje. Det er ikke så slemt når man udvikler et nyt system, men som man siger en ny ide er to gamle ideer som man har sat sammen, derfor kan det godt risikeret at der er andre som har fået samme ide. Ud fra denne holdning af går jeg ind og undersøger hvad for nogle teknologier som allerede er ude på markedet. Her er de hjemmeside som jeg har tjekket for at finde ud af, hvad for nogle teknologi de bruger og hvor stor en konkurrent de er Kaon (http://www.kaon.com/software/swflash.html) Kano er nok en af de største konkurrenter, da de har lavede 3d objekter som er interaktive, dette eksempel er en ring som man bevæge rundt med musen. Selve objektet har lys refleksion og er i stand til at kunne roter 360 grader i hver vinkel. Jeg viste godt at 3d objekter var blevet lavet til flash, så det kommer ikke som så stor et chok, men deres programmering er meget langt fremme på i det grafiske og kode. Det vil sige at jeg skal kunne lave noget som nogen lunde skal kunne komme op på samme level, for at være i stand til at kunne konkurrer med dem. Det betyder ikke at jeg skal have lige så god grafik til at starte på, det skal bare have nogle fordele som gøre at mit system bliver valgt i stedet for deres. Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 13 of 56

14 De har også valgt at lave en engien som styre alt 3d, igen det er meget af den samme ide, som de har og bruger det til at lave objekter som man kan røre ved og bevæge med. Det er også en af grunden til at de kunne blive store konkurrenter for hvis de nu begynder at lave bone system ind i deres 3d objekter ville de være i stand til at lave det samme som mig. Her ved får de fordelen fordi deres system er mere gennem testet og redigerede så mange gang at de vil være i stand til at kunne lave noget som udkonkurrer mit, på grund af at de har mere erfarenhed, og en 3d engien som funger. Se figur 6.1 Kaon hjemmeside Figur Webcontinuum (http://www.webcontinuum.net/flash_3d_demo.aspx) Jeg valgt at tage webcontinuum med som en konkurrent selv om det bare er en privat person som sider og leger lidt med flash. Grunden til at han kan blive en konkurrent er på grund af at han har nogle egenskaber til at lave 3d figur som kan resulter i at han, måske vil gå vider med det. Alle mennesker i dag kan blive en konkurrent, og bare den mindste udvikling inde for 3d der ved kan det komme og bide mig i røve, hvis jeg ikke passer på. Men det er nok mere Kaon som vil være den største konkurrent, da de har viden og pengene til det. Selve 3d objektet som han har lavede har faktisk flere ting i et, da der både har streger samt overflader, og selve figuren er renderet fra kode af. Men som jeg siger, er han ikke den store konkurrent før han udvikler noget mere sit system. Se Figur 6.2 Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 14 of 56

15 Webcontinuum Figur Forgefx (http://www.forgefx.com/ ) Forgefx laver det som jeg prøve at sælge, jeg kan ikke komme uden om det, fordi de arbejder med interaktiv 3d i flash, det eneste jeg gør forskel fra dem af er at de laver skrædder syet systemer til deres kunder, det vil sige at de får en opgave om at lave noget interaktiv i flash som er rette specielt til kunden. Det der er forskel på mit system, er at den kan bruges af alle og der er mulighed for at bruge den til andre ting end bare en og her ved er den heller ikke afhænge af et firma, som tager mange penge for at udvikle systemet. Jeg må konkludere at de er en af de konkurrenter som man vil have svært ved at stille op med, hvis jeg lavede skrædder syet systemer. Der er mange ting inde på deres hjemmeside, som indiker at de er over hightech programmering. For lige meget hvad man prøve af deres ting funger det og det er stabilt, lige meget hvad man gør. Den eneste chance jeg har for at være oppe i mod dem er at lave mit system, så de rammer dem der selv gerne ville lege med 3d objekter uden at bruge en formue. Se Figur 6.3 Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 15 of 56

16 Forgefx Figur HMX Media (http://content.hmxmedia.com/ ) HMX medie går også meget op i 3d men det er mere, objekter som kan bevæge sige i xyz, og ikke så meget interaktiv 3d. Den største trussel her er hvis de vil udvide deres forretning og arbejde med nogle ting som bevægelse og ikke kun er stående 3d objekter som man kan roter med. De har godt styr over det grafiske og få mange detaljer med i deres objekter, som man kan se på billedet her neden under og det er også en af grunden til at de kunne gå hen og lave noget som kunne være problematisk for mit projekt/system. Et af de andre problemer med dette firma er at de har arbejde med mange kendte firmaer, som vil give dem et meget godt ryg hvis de skulle udvikle noget andet en bare roterende 3d objekter. Nogle af disse firmaer er Sony, adidas, nokia, kodak, hp, orange, philips, epson, 3 mobil, Nikon, IBM, Magellan, O2 og mange andre. Så ud fra dette er de meget kendte, og ville have letter ved at få tillid fra firmaerne af, i forhold til mig, da jeg ikke har arbejde med så mange firmaer. Se Figur 6.4 Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 16 of 56

17 HMX Media Figur Markedsanalyse Jeg har valgt at bruge SMUK 3 modellen for at finde et målgruppe valg, så det er muligt at rette målgruppe efter, og derved få letter ved at sælge systemet. Selve SMUK modellen består af fire ting Størrelse og Vækst Muligheder for bearbejdning Udgifter ved bearbejdning Konkurrencesituationen i segmentet Jeg vil analyser på 3 segmenter og den ene er fritids programmør, og den anden er Freelance programmør og den sidste er hardcore firmaer. Jeg vælger disse 3 grupper fordi, jeg ville finde ud af hvad for en gruppe som ville være bedst at sælge til Størrelse og Vækst Fritids programmør: Når man ser på dem som sider og programmer hjemme fra, er det mange gange kun små ting, altså til deres egne hjemmesider, og for at lære at håndter flash. Det er ikke dem som vil betale for at have et objekt, i 3d. Alligevel ville de nok godt kunne finde på at købe systemet, bare for at lege med ideen om 3d så længe det ikke koste ret meget. Selve væksten af fritids programmør er stigende fordi de fleste hjemmesider brugere flash, nu om dag, samt at flash er et meget simpelt system som giver store muligheder for at programmere uden de store kendskabet til programmerings sprog. Så selve væksten vil stige, og købekraften vil også være der hvis man ikke tog for meget for programmet. 3 International markedsføring 2. Udgave side 316 Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 17 of 56

18 Freelance programmør: Når man bliver til en freelance programmør er det fordi man er god til at lave mange forskellige opgaver, og er rimelig god til programmering. Jeg tror godt at en freelance programmør ville købe systemet hvis det var hurtig og nemt at bruge, da han ville spare penge på, ikke selv at skulle lave system, fra bunden af. Så der for tro jeg købekraften er rimelig god inde for freelancer, da de mange gange får et penge for en side og ikke for det antal tiden de arbejder. Selve væksten vil være mindre end fritid programmør fordi det kræver noget beder forståelse for at være i stand til at lave højt plan programmer, og kunne lave mange forskellige ting, fra video til animationer, til 3d objekter fra koden af. Hardcore firmaer: Der vil ikke være så stor købekræft i firmaer fordi de mange gang har en løsning på problemet, og så fordi de mange gang har deres systemer som er bygget helt på deres egne måde. Ud over det vil de også selv kode deres ting, med mindre de er helt ud hvor de ikke kan bunde. Flash firmaer er der ikke så mange af som Freelance programmør og Fritids programmør, der ved skal system også koste mere, hvis man også selv gerne vil have en indtjening på at sælge systemet. Med tiden vil der komme mange flere flash firmaer, da flash er ved at være meget kendt, samt bruges rigtig meget. Men der vil aldrig komme over et vist antal, fordi der vil være for stor en konkurrence mellem dem. Så derfor vil væksten ikke blive særlig stor, i forhold til de to andre segmenter Muligheder for bearbejdning Fritids programmør: Jeg mener det er meget let at få fat i fritids programmør, da man har Internettet med forums og hjemmesider samt e-butikker hvor man kan sælge systemet. Her du over kan man vælge at læge informationer ud på google for at fange interessen om systemet, samt lave en hjemmeside Freelance programmør: Freelancerne kan man også nemt ramme da man kan tage til flash foredrag og konferencer inde for flash, hvor man fremvise teknologien og få deres opmærksomhed, hvorved man sælge systemet på den måde. Men ellers kan man bruge samme måde som ved fritids programmerende, altså gennem Internettet med forums og hjemmesider samt e-butikker hvor man kan sælge systemet gennem et andet firm. Her du over kan man vælge at læge informationer ud på google for at fange interessen om systemet Hardcore firmaer: Firmaerne er meget svære at få fat i, da de mange gange ikke opsøger ny viden, men man kan altid lave hjemmesider og udgive sit system på et andet firmas side, som sælger systemer. Men den mest effektive måde man kan få fat i firmaerne på er ved at kontakte dem personligt, altså opsøge dem, med en præsentation som viser hvad systemet kan. Her ud over kan man også fange deres medarbejder, gennem skolerne før de bliver uddannet og på den måde få informationen vider til firmaet. Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 18 of 56

19 7.3.3 Udgifter ved bearbejdning Fritids programmør: Udgifterne vil være minimale fordi mange af tingende man kan gøre for at få fritids programmørens opmærksomhed er gratis. F.eks. google og forums, og meget andet, det eneste som der koster noget er det tid man bruge for at reklamer for sit system, og for at skabe en hjemmeside hvor folk kan læse om systemer og få hjælp til dens brug. Freelance programmør: Det vil komme til at koste noget mere for af ramme freelancerne fordi man mange gange skal betale for at have en plads ved en konferencer, og e-butik for at sælge dit system. Men ellers vil alt andet være gratis og bare tage tid. Hvis man ser i forhold til at ramme fritids programmørerne vil dette her komme til at koste noget mere, men igen, man ville også få mere kontakt med dem som arbejder meget med flash og ud over det vil man også være i stand til at se hvad andre folk har lavet, af nye ting. Hardcore firmaer: Man vil ikke bruge mange penge på at få fat i firmaer, det eneste som det ville koste noget er det jakke sæt man skal have på, til de møder hvor man kan fremvise sit system. Her ud over kommer det til at tage rigtig meget tid, da det er mange møder man skal til og firmaer tage sjældent hurtige beslutninger, da alting skal gennem tænkes det først Konkurrencesituationen i segmentet Jeg ser ikke de store konkurrencesituationer i nogle af segmenterne fordi, at det er et helt nyt system som ikke er udviklede, det kan være at der kommer nogen når nogen udvikler noget lindene system i fremtiden. Men som det ser ud lige nu er det stadig et ny tænkende projekt. Så den eneste konkurrence der er fra firmaer som synes det er en god ide og selv prøver at udvikle et system som dette Valg af segment Når man kigger over de 3 segmenter, ser man hurtigt at Hardcore firma segment, ikke rigtig funger, da det tage for meget arbejde og man ikke ville tjene nok på selve programmet, med mindre det var meget stort og indviklet. Samtidigt vil det tage meget tid at informer firmaerne, da man skal rundt til dem alle samme, og man ville ikke være sikker på man fik solgt systemet efter man var færdig. Så der for ville min målgruppe ikke være til hardcore firmaer, da der ikke er nok fortjeneste i det og det vil tage for meget tid. Så har vi kun fritids og freelance programmørerne tilbage, de lægger meget tæt op at hinanden og ved at det er meget let at udgive information om systemet til dem begge to. Freelancerne er lidt svære at få til at købe programmet da de mange gang selv er godt til at programmer, hvor efter fritids brugere ikke har det helt store brug for systemet, ud over at lege med det. Så der ved må selve systemet vel beregne sig til de to segmenter, og at man så bare holder det så enkelt og så nemt så muligt, og alligevel gør det muligt at få systemet til at tilpasse sig for dem som er beder til at programmer (freelancerne) Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 19 of 56

20 Når vi nu har disse to segmenter som ikke er så forskellige, vælger jeg at bruge en koncentreret markedsføring 4 som min målgruppestrategi, da de ikke er så meget forskellige på de to grupper, da de begge to ligger som middel gode programmør som har brug for et system som kan hjælpe dem med at spare tid og give noget mere interaktiv 3d på deres hjemmeside. Jeg her et produkt som skal sælges, og fordi det er en af de eneste ting mit firma har lige nu, skal jeg se på hvordan jeg kan sælge system uden at miste for mange penge. En af måder man kunne sælge system på var ved at sende en cd ud til kunden. Men det ville tage lang tid og koste mange penge. Så der for vælger jeg at bruge E-business E-business er transformation af virksomheders værdikæde-aktiviteter og forretningsprocesser ved anvendelse af Internet og andre elektroniske digitale teknologier. 5 Grunden til det er fordi et program er ligeså let at sende gennem nette som det er at sende gennem posten, her ved kommer det ikke til at koste noget, og så vil brugeren få programmet med det samme i stedet for han skal vente på det. Så der er beder kunde servis og man slipper for meget arbejde med at send programmet med posten. Men det har også sine negative ting, da det hurtig kan komme til at koste meget i software og server, hvis man selv skal stå med det fra bunden af. Derfor vælger jeg at udgive mit system på et andet firmas server som sælger programmer, på den måde slipper jeg for at tænke på det selv, og så skal man ikke selv ud og få lave en betalings system til sin hjemmeside, som også kommer til at koste penge. Men ved at gøre det på den måde kommer det til at koste mig nogle gebyr for at have mit program på siden. Det er ikke ret meget så længe man kun har få programmer til at ligge og ved at ligge på en samlede server, vil nogle folk også støde ind i systemet når de er ved at købe andre programmer. 7.4 Markedskonklusion Jeg synes jeg fik meget ud af den spørgeskemas som jeg fik lavet, selv om der ikke var så mange der udfyldte skemaet, så synes jeg alligevel at jeg fik nogle gode informationer, som jeg så kunne sammenline med mine samtaler med elverne fra Skotland af. Det var dem som brugte lidt mere tid på flash som var mest interesseret, i sådan et system, og det er meget logisk. Her ud over fandt jeg også ud af at det skulle være meget simpelt af forstå og brug, før at folk have lyst til at bruge programmet. Konkurrenterne ligger lige om højrente så hvis dette system skal blive til noget, skal de udvikles inden for kort tid, da 3d er ved at være mere udbred inden for hjemmeside. Mange af konkurrenterne er noget længer fremme med udviklingen af 3d i flash, end jeg er kommet så der for skal jeg køre på at mit system er beder i andre områder. 4 International markedsføring 2. Udgave side International markedsføring 2. Udgave side Afleveret d. 12. Juni 2007 Page 20 of 56

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning.

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Projektformulering... 4 Motivering... 5 Ideudvikling eller hvorfor det kan være godt at gemme sig... 6 Research... 9 Field Research... 10 1.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Sådan skriver du WEBTEKST. Der sælger. Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard

Sådan skriver du WEBTEKST. Der sælger. Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard Sådan skriver du WEBTEKST Der sælger Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard Forord af Morten Vadskær Mavefornemmelse er det næstbedste! 5 0. Før vi går i gang: Hvad er en konvertering? Og hvad betyder

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

ISBN 978-87-994173-0-8 Side 1

ISBN 978-87-994173-0-8 Side 1 ISBN 978-87-994173-0-8 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 7 OM FORFATTEREN OG TALLET 9 8 INDLEDNING 10 DE EN-ØJEDE ER KONGER I DE BLINDES RIGE 11 DOM SCRIPTING - WEBSHOPS SVAR PÅ GAFFA-TAPE 13 VI SKAL LIGE

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1 Deltagere: Sanne (S): Tidligere kunde i DB, har valgt at skifte Cathrine (C): Aldrig været kunde i DB Sophie (Soph): Følger sine forældres bankengagement ikke kunde i DB Jeppe (J): Tidligere kunde i DB

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

PASSIVBOLIG 2. SEMESTER

PASSIVBOLIG 2. SEMESTER PASSIVBOLIG 2. SEMESTER GRUPPE A7 - MUL A - ÅRGANG 2013 Projekt url demo.promotiv.dk/passivbolig VEJLEDERE MORTEN ROLD & DITLEV SKANDERBY AFLEVERINGSDATO - D. 2 JUNI 2014 2 3 Faktaark 3 Opgavebeskrivelse

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 2015 Andreas Pedersen. Alle rettigheder forbeholdes. 1 Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere vil blive retsforfulgt i videst muligt

Læs mere