RAPPORT. Antikorruptionsberetning 27. MARTS rødekors.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. Antikorruptionsberetning 27. MARTS 2014. rødekors.dk"

Transkript

1 RAPPORT 27. MARTS 2014 Antikorruptionsberetning 2013 rødekors.dk

2 INDHOLD 1 Indledning Aktuelle korruptionssager Uganda (C1290) Guinea (C1298) Mali (C1286) Andre Røde Kors anti-korruptionsindsatser

3 1 INDLEDNING Denne anti-korruptionsberetning opsummerer, hvad Røde Kors i Danmark har gjort for at forhindre korruption i I tråd med vores åbenhedspolitik opridser rapporten endvidere aktuelle korruptionssager, hvad der er sket, hvordan vi har fulgt op og de forhåndsregler, som er taget. Røde Kors i Danmark definerer korruption som misbrug af betroet magt for egen vindings skyld. Det er en bred definition, som rummer flere former for korruption såsom svindel, misbrug af magt og midler, bestikkelse og at give eller modtage gaver eller tjenester. Bekæmpelse af korruption står stærkt i organisationen, og der er et øget fokus på at arbejde aktivt for at forebygge, bekæmpe og afdække alle former for korruption. Derfor vedtog hovedbestyrelsen i januar 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption. Udmøntning af anti-korruptionsholdningen i det internationale arbejde Udover at vedtage en holdning til anti-korruption udarbejdede Røde Kors i Danmark i 2013 retningslinjer for forebyggelse og bekæmpelse af korruption i det internationale arbejde: Guideline for Preventing Corruption in the International Operations of the Danish Red Cross (februar 2013) Holdningspapiret og retningslinjerne er delt bredt i organisationen og med vore internationale partnere. Kendskab til både politik og holdninger samt til retningslinjer og procedurer er vigtig for arbejdet med anti-korruption. Tekstboksen herunder indeholder standardprocedurer (Standard Operational Procedures) for Røde Kors' anti-korruptions-arbejde internationalt. Standardprocedurerne er tilgængelige på den internationale portal sammen med andre retningslinjer og procedurer for projektledelse og monitorering. SOP for Anti-corruption DRC strictly enforces the principle that corruption will not be tolerated in any DRC international operations or programs. See further DRC position on Corruption. 1. The Head of Region is responsible for implementing preventive measures to reduce corruption in the international operations that fall under his/her area of responsibility. This implies ensuring that prevention of corruption is incorporated into the planning, implementation, monitoring and reporting of the international activities. 2. The Head of Region ensures that the DRC position on Corruption and Guideline for the prevention of corruption in the international operations of DRC is available in the regional office as well as any country office. 3. The Head of Region ensures that DRC position on Corruption and Guideline for the prevention of corruption in the international operations of DRC is known and observed by all DRC staff, delegates, partners and entities involved in Danish Red Cross supported programs and activities. 4. The Head of Region ensures that Guideline for the prevention of corruption in the international operations of DRC is included in all Development Contracts or MoU (see tool box SOP 1.5) with partner organisations. 5. The Head of Region ensures that the Corruption clause is included in all agreements and contracts with suppliers as stipulated in the Development Contract or MoU. 6. The Head of Region ensures that the principles in the DRC position on Corruption and Guideline for the prevention of corruption in the international operations of DRC are disseminated to all partners; hereby enforcing the full understanding among partners of the DRC position on corruption. 7. Any Danish Red Cross staff that receives information about alleged fraud and corruption related to Danish Red Cross operations, or otherwise have reason to suspect corruption, has a duty to inform his/hers superior. The reporting procedures outlined in Guideline for the prevention of corruption in the international operations of DRC, must be followed. 3

4 8. The Head of Region and Delegate ensure that a logbook is kept and updated with all actions and developments in the relation to a specific case. 9. Danish Red Cross is obliged to immediately inform its donors and cooperating partners about cases of wellfounded suspicion and proven corruption in the international operations. The reporting procedures outlined in Guideline for the prevention of corruption in the international operations of DRC, must be followed (See further toolbox for reporting requirements to the Danish Ministry of Foreign Affairs). Udmøntning af anti-korruptionsholdningen i det nationale arbejde: For aktiviteterne i Danmark udarbejdede Røde Kors i 2013 en økonomivejledning til afdelingernes bestyrelser, som vejleder i, hvordan afdelingerne håndterer midler i Røde Kors i Danmark. Økonomivejledningen understreger, at vi passer på pengene i Røde Kors, og vejledningen lægger vægt på afdelingsbestyrelsernes ansvar for at lede og følge op på hjælpearbejdet lokalt og angiver rammerne for god og rettidig økonomistyring lokalt. Økonomivejledningen angiver også retningslinjer for, hvordan betroede midler i Røde Kors behandles. Fokus er på at sikre gode rutiner og god praksis i den daglige administration af midler, så uorden og uregelmæssigheder forebygges bedst muligt. Eksempelvis understreges det, at i tilfælde, hvor flere håndterer kontanter (f.eks. i genbrug, tombolaer og ved brug af indsamlingsbøsser), er der altid mindst to frivillige om håndteringen. Endvidere er der eksempelvis retningslinjer for opbevaring af sikrede midler og værdier. Økonomivejledningen fremhæver også betydningen af, at bestyrelsen udarbejder et realistisk budget for de enkelte aktiviteter og følger regelmæssigt op, så mulige justeringer kan foretages og eventuel merforbrug eller uregelmæssigheder opdages i tide. Der er endvidere udarbejdet procedurer for, hvordan Røde Kors følger op i tilfælde af uregelmæssigheder. 2 AKTUELLE KORRUPTIONSSAGER Som anført i holdningspapiret mod korruption og tilhørende retningslinjer, har Røde Kors altid fokus på forebyggelse af korruption, og skulle der opstå uregelmæssigheder eller mistanke om svindel, har Røde Kors fokus på omgående at følge op på den pågældende sag. I 2013 var der tre nye sager i henholdsvis Uganda, Guinea og Mali, som alle blev indberettet til Udenrigsministeriet. Det udestående beløb svarer til DKK , dog er Uganda ikke indregnet endnu, da vi endnu ikke ved, hvor mange danske midler, der er involveret i den sag. Det udestående beløb forventes tilbagebetalt af vore partnere og skal endvidere ses i sammenhæng med den årlige omsætning på det internationale område, som i 2013 var på 412 mio. kr. Ud over ovennævnte sager følger Røde Kors i Danmark ved udgangen af 2013 fortsat op på tidligere sager i Zimbabwe, Liberia og Mozambique, som går tilbage til Sagerne er indberettet til Udenrigsministeriet, som fortsat underrettes om opfølgningen på sagerne i Zimbabwe og Liberia. Et centralt element i indrapporteringen til Udenrigsministeriet er således at dokumentere, hvordan der følges op på sagerne fra Røde Kors' side. Sager fra før 2013 forekommer på listen, fordi opfølgningen i flere tilfælde strækker sig over lang tid. 4

5 2.1 Uganda (C ) Uganda Røde Kors' generalsekretær blev arresteret og anmeldt af skattemyndighederne i Uganda for skatte- og momsunddragelser medio oktober Generalsekretæren er sigtet for at have udnyttet sin position og Uganda Røde Kors' status til at importere private luksusgenstande skattefrit. Nærmere undersøgelser af denne sag gav grundlag for mistanke om andre uregelmæssigheder i organisationen, som ser ud til at berøre bl.a. danske midler. Beløbene er per marts 2014 ikke klarlagt. Da sagen startede, blev alle udbetalinger fra Røde Kors i Danmark og andre partnere til selskabet sat i bero. Uganda Røde Kors har på sin side været samarbejdsvillig og løsningsorienteret. Generalsekretæren, hans økonomidirektør og dennes assistent er fyret, præsidenten og bestyrelsen er gået af, og der er igangsat en grundig ekstern revision. En interimgeneralsekretær er på plads sammen med en ny interimbestyrelse. Resultaterne fra første fase af den eksterne revision bekræfter, at der er rod i regnskabet og lån mellem ulige projektkonti, som også berører danske midler. I januar 2014 sendte partnerne et fælles brev til Uganda Røde Kors, hvor man påpegede, hvad der skal på plads, før man kan vurdere at genoptage udbetalinger til projekterne. Uganda Røde Kors viser stor samarbejdsvilje og åbenhed omkring processen, og hvordan de ser for sig, at de kan tilbagebetale programmidler. Anden fase af revisionen ventes færdig i midten af marts Der forventes da at foreligge en fyldestgørende oversigt over uregelmæssigheder i Uganda Røde Kors. Selskabet forventes videre at fremlægge en plan for tilbagebetaling af midler, som de skylder til partnere og andre kreditorer. Der ses løbende på, hvordan finansieller rutiner og procedurer kan forbedres og gøres mere transparente. 2.2 Guinea (C1298) I februar 2013 i forbindelse med Røde Kors i Danmarks regionale finansdelegats monitorering af den finansielle styring af det danskstøttede koleraprojekt i Guinea Conakry fik den regionale finansdelegat mistanke om uregelmæssigheder. Det blev derefter besluttet at gennemføre en intern revision af koleraoperationen. Den interne revision (rapporten i endelig version forelå i juni 2013) afslørede korruption i forbindelse med kontraktindgåelse og kontraktefterlevelse i form af falsificering af dokumenter og overfakturering. Det svindlede beløb andrager DKK Opfølgning i sagen har medført, at de ansvarlige personer er frataget ansvar i forbindelse med implementeringen af de danskstøttede projekter. Korrigerende foranstaltninger er indført hos Guinea Røde Kors, og en ny Røde Kors-delegat er rekrutteret til Guinea Conakry. Røde Kors i Danmarks' regionale finansdelegat besøger landet for at monitorere implementeringen af de korrigerende foranstaltninger og introducere et forbedret finansstyringssystem. Det er besluttet at rekruttere en finansassistent til at støtte finansstyringen af de danskstøttede programmer, og som refererer direkte til den danske delegat i landet. Røde Kors i Danmark har anmodet om, at Guinea Røde Kors indgår en tilbagebetalingsaftale for det svindlede beløb. Der er igangsat en ekstern generel revision af Guinea Røde Kors (både organisation og programmerne), som vil dække 2011, 2012 og Rapporten forventes færdig juli Mali (C1286) Røde Kors støtter et projekt for internt fordrevne og konfliktramte befolkningsgrupper i Mali. Mistanken om korruption opstod i forbindelse med en monitorerings- og revisionsforberedende mission gennemført af Røde Kors' regionale finansdelegat i november Pga. af konflikten i Mali er projektet gennemført af Mali Røde Kors' afdeling i Mopti med i perioder ingen eller meget begrænset mulighed for monitorering fra Røde Kors i Danmarks programdelegat. Uregelmæssighederne er forbundet med uddeling af fødevarer og anden nødhjælp (madrasser, tæpper, moskitonet), hvor dokumentationen er 1 C-numrene sat i parentes er Udenrigsministeriets referencenummer på sagen 5

6 mangelfuld og i nogle tilfælde forfalsket. Der er desuden en mangelfuld redegørelse for overskydende nødhjælp. I tillæg er store mængder nødhjælp tilsyneladende forsvundet fra et lokalt nødhjælpslager i byen Djenné under de lokale myndigheders kontrol, uden at dette har ført til en politianmeldelse eller rapportering til Mali Røde Kors' hovedkontor eller Røde Kors i Danmark. Der er mistanke om, at korruptionen beløber sig til op mod DKK Røde Kors i Danmark er i gang med at undersøge sagen yderligere, få afdækket omfanget, karakteren og ansvaret i forbindelse med uregelmæssighederne. Mali Røde Kors' generalsekretær og præsident har meddelt Røde Kors i Danmark, at de vil iværksætte interne undersøgelser for at afdække sagen yderligere. En ekstern revision af projektet er i gang. Røde Kors vil iværksætte skærpet finansiel styring og udarbejde en liste over korrigerende foranstaltninger for projekter under distancemonitorering, der vil nedbringe risikoen for fremtidige uregelmæssigheder. Det skal nævnes, at der i øjeblikket er adgang til Mopti-regionen, og Røde Kors i Danmark derfor kan gennemføre monitoreringsbesøg i felten. Samarbejdet med Mali Røde Kors forventes fortsat gennemført under forudsætning af Mali Røde Kors' fulde opbakning og samarbejdsvilje til undersøgelse af sagen og iværksættelse af aftalte tiltag. Herunder at Mali Røde Kors implementerer korrigerende foranstaltninger og gør, hvad der er muligt for at stille de ansvarlige til ansvar og få tilbagebetalt de svindlede midler. 3 ANDRE RØDE KORS ANTI-KORRUPTIONSINDSATSER I tillæg til at Røde Kors i Danmark efterforsker og rapporterer alle tilfælde af mistanke om korruption, så deltager Røde Kors i flere internationale initiativer, som skal styrke vore kompetencer, øge samarbejdet og forbedre vores anti-korruptionsarbejde. Røde Kors i Danmark deltager i samarbejdet mellem Nordiske Røde Kors-selskaber om antikorruption. En aftale om, hvordan man kan arbejde fælles mod svindel og korruption, blev underskrevet i Reykjavik den 7. marts Formålet med denne intentionsaftale var at forbedre risikohåndteringen og indsatsen for at forebygge svindel og korruption. De nordiske selskaber har forpligtet sig til en nul tolerance over for korruption, og det indebærer, at man forpligter sig til at efterforske alle mistanker om svindel eller korruption og følge op med handling. De Nordiske Røde Kors-selskaber har videre forpligtet sig til at informere hinanden om korruptionsmistanker og finde fælles procedurer for, hvordan man kan arbejde sammen i kampen mod korruption. Samarbejdet vil fokusere på følgende områder: o Informationsdeling o Støtte og deltage i undersøgelser o Udvikle fælles handlingsplaner o Bidrage med økonomisk og teknisk støtte Røde Kors deltager i referencegruppen (Project Advisory Committee) for et nystartet projekt mellem IFRC og Transparency International Norge, som skal udvikle netbaserede læringsværktøjer 2 med henblik på at styrke kompetencerne inden for anti-korruption hos de humanitære organisationer. 2 Projektets titel: Building capacity to help humanitarian community to address corruption risks 6

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 04 Den private sektor Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) GRØNBOG om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (fremsat af Kommissionen) DA DA GRØNBOG OM ET EUROPÆISK

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

- en sammenfatning af tre projekter

- en sammenfatning af tre projekter Kvalitetsenheden Kræftens Bekæmpelse Patientsikkerhed i kræftbehandlingen - en sammenfatning af tre projekter 2010 Kræftpatienters rapportering af utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

Årsager til fejl i årsrapporter

Årsager til fejl i årsrapporter Årsager til fejl i årsrapporter Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen September 2014 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018 Marts 2015 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448

Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018 Marts 2015 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 Udenrigsministeriet Justitsministeriet Forsvarsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI OG VÆBNET RØVERI TIL SØS 2015-2018 Strategi for den danske indsats

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE DANIDA FELLOWSHIP CENTRE ÅRSBERETNING 2011 F O R K O R T E LSE R 2iE L de Ouagadougou AIT Asian Institute of Technology CBS Copenhagen Business School DANIDA Danish International Development Assistance

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere