Fritid og kultur. Regnskab Administration og service. Veje, trafik og forsyning. Kommunens gæld mindsket Sundhed og forebyggelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritid og kultur. Regnskab Administration og service. Veje, trafik og forsyning. Kommunens gæld mindsket Sundhed og forebyggelse"

Transkript

1 Årsberetning 2006 Indhold: I kommunalreformens tegn 2 Fritid og kultur 4 Regnskab 6 Administration og service 2 Veje, trafik og forsyning 4 Kommunens gæld mindsket 7 Sundhed og forebyggelse 2 Boligsocialindsats 4 Arbejdsmarked 7 Skoler og daginstitutioner 3 Byudvikling 5 Ældre 8 Børne- og ungeindsats 3 Miljø 5 Handicappede og sindslidende 8

2 Side 2 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2006 I kommunalreformens tegn 2006 blev et år med fokus på kommunalreformen. Byråd, administration og institutioner havde travlt med at forberede ændringerne, som fulgte med reformen: flere opgaver til kommunen, især fordi amtet skulle nedlægges, og besparelser, fordi der ikke fulgte tilstrækkeligt med penge med til alle de nye opgaver. Forberedelse af nye opgaver Kommunen skulle 1. januar 2007 overtage sundheds- og forebyggelsesopgaver fra amtet. Kommunen udarbejdede derfor i 2006 gennem en spørgeskemaundersøgelse en sundhedsprofil for borgerne, som dannede baggrund for en ny sundhedspolitik. Også på børne- og ungeområdet overtog kommunen amtslige opgaver og indledte derfor i 2006 et samarbejde med de øvrige vestegns-kommuner om specialundervisning af handicappede børn. Et samarbejde der bl.a. skal sikre, at de forskellige grupper af børn kan få varetaget deres særlige behov på tværs af kommunegrænserne. En stor opgave gennem 2006 var at forberede etableringen af kommunens nye jobcenter på Erik Husfeldtsvej. Her blev Arbejdsformidlingen og den kommunale beskæftigelsesindsats lagt sammen til ét jobcenter den 1. januar Også på de øvrige områder er der kommet nye opgaver til. Fælles for alle opgaverne er, at kommunen gennem 2006 har haft som pejlemærke, at borgerne ved årsskiftet kom til at opleve så få ændringer som muligt. En spændende udfordring som også har krævet et særligt fokus på økonomien. En udgiftstung reform Høje-Taastrup Kommune tabte 55 mio. kr. på kommunalreformen og udligningsreformen! Trods en ihærdig kampagne sammen med andre trængte kommuner lykkedes det ikke at påvirke reformerne i en mere retfærdig retning. Vi fik et plaster på såret i form af 10 mio. kr. fra puljen til særligt trængte kommuner, og så måtte byrådet ellers selv smøge ærmerne op og finde løsninger på det økonomiske hul, dels ved besparelser på kommunens administration, hvor blandt andet to afdelinger af Borgerservice blev lukket, dels ved at finde besparelser i budgettet for Der blev lagt et stort arbejde i at finde besparelser, der kunne friholde kommunens kerneydelser til børn, unge og ældre. Og det lykkedes. Positivt regnskabsresultat Regnskabsresultatet for 2006 endte positivt med et overskud på den samlede drift på 40,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Du kan se Regnskabsresultat for 2006 i detaljer i denne årsberetning. Resultatet skyldes til dels ekstraordinære indtægter, men er også en følge af mindreforbrug og udskudt forbrug, der overføres til Med resultatet holdes kommunens service-udgifter inden for den ramme og det udgiftsloft, som staten har fastsat for kommunerne for 2006 ved lov. Vi undgår dermed også sanktioner fra staten med reduktion af bloktilskuddet i Det positive driftsresultat forbedrer samtidig kommunens likviditet og vores finansielle situation er dermed forbedret. Vi har samtidig betalt af på vores skattefinansierede gæld med afdrag på 40,3 mio. kr. i Alt i alt er kommunens økonomi blevet styrket i 2006, og Høje-Taastrup Kommune står mere robust ved indgangen til Kvalitet og udvikling sikret Vi kan altså se tilbage på et år, hvor økonomien som udgangspunkt kom under pres, men hvor kvalitet og udvikling på kommunens kerneområder alligevel blev sikret. Og der blev heldigvis plads til udvidelser i Den nye heldagsskole på Selsmoseskolen så dagens lys og kom godt fra start, og 52 nye boliger på plejeområdet blev taget i brug. Jeg håber, at årsberetningen vil give et overblik over kommunens indsats og fokusområder i Benyt kuponen bagerst på disse sider eller besøg kommunens hjemmeside hvis du gerne vil vide mere. Med venlig hilsen Michael Ziegler borgmester Sundhed og forebyggelse Udstedelse af pas og kørekort er i dag en opgave for Borgerservice. Personalet skulle derfor læres op i politiets hidtidige arbejde. Administration og borgerservice Besparelser på administrationen Da budgetsituationen i forsommeren 2006 tegnede til, at kommunen blandt andet på grund af udligningsreformen ville mangle næsten 100 mio. kr., besluttede byrådet før sommerferien besparelser på ca. 16 mio. kr. på kommunens administration m.m. Som følge heraf lukkede de to afdelinger af Borgerservice på Taastrup Hovedgade og Hovedgaden i Hedehusene. Borgerservice på bibliotekerne I efteråret åbnede Borgerservice i stedet én gang om ugen på henholdsvis Taastrup Bibliotek og Hedehusene Bibliotek. Der arbejdes videre med at udbygge borgerservice via bibliotekerne. Borgernes sundhed kortlagt I 2006 skulle kommunen forberede sig på at overtage hovedansvaret for de offentlige sundheds- og forebyggelsesopgaver fra 1. januar Som led i forberedelsen fik Høje- Taastrup Kommune gennem en spørgeskema-undersøgelse udarbejdet en sundhedsprofil for borgerne. Sundhedspolitik Sundhedsprofilen viste, at kun få af de voksne borgere i kommunen har en sund livsstil på alle områder. På den baggrund og med inddragelse af borgere og foreninger på en temadag blev efterfølgende udarbejdet en ny sundhedspolitik for Høje-Taastrup Kommune. Den lægger op til en indsats med fokus på blandt andet sundere kost, mere fysisk aktivitet, mindre alkohol og rygestop. Sundhedspolitikken lægger op til, at sundhed tænkes ind i hverdagen overalt i kommunen, og derfor skal kommunens medarbejdere være ambassadører for sundheden, når de i deres daglige arbejde møder borgerne. I 2006 ansatte kommunen en frivillighedskonsulent, som skal styrke kommunens samarbejde med de frivillige foreninger på ikke mindst sundhedsområdet. Røgfri kommune Byrådet vedtog endvidere, at alle kommunens arbejdspladser skulle være røgfri fra 1. januar I 2006 iværksatte byrådet også ombygning af trænings-faciliteterne på aktivitetscentret Espens Vænge, som udvides til de nye genoptræningsopgaver, som kommunen skulle overtage fra amtet fra 1. januar Danmarks bedste hjemmeside Desuden fortsætter arbejdet med at gøre borgerservice tilgængelig via nettet. I 2006 blev Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside kåret som Danmarks bedste kommunale hjemmeside. Igen i 2006 blev der holdt en række kurser for borgere, der havde lyst til at blive introduceret til, hvordan man kan betjene sig selv med offentlige ydelser på nettet. Borgerservice og bibliotekerne stod for kurserne, som også fortsætter i Nye opgaver Borgerservice skulle i 2006 forberede sig på en række nye opgaver i forbindelse med kommunalreformen blandt andet skulle personalet udstyres med nye IT-programmer og læres op i politiets hidtidige arbejde med at modtage henvendelser om pas og kørekort. Kommunen overtog ved årsskiftet 2006/2007 en del sundheds- og forebyggelsesopgaver fra amtet herunder genoptræning.

3 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2006 Side 3 Skoler og daginstitutioner Succesfuld heldagsskole på Selsmoseskolen En skoledag fra kl med høj grad af integration af leg og læring. Et fleksibelt skema der kan skifte fra uge til uge. Øget forældresamarbejde og stor vægt på sprogstimulering og begrebsforståelse, sprogtest og lektiehjælp. Det er nogle af ingredienserne i heldagsskolen for klasse, som blev indviet af børn og voksne på Selsmoseskolen i august Selsmoseskolen er kommet godt fra start med stor tilfredshed og opbakning blandt elever, forældre og personale. Sund mad i skolerne I august 2006 startede en ordning med sund skolemad på tre skoler: Gadehaveskolen, Selsmoseskolen og Fløng Skole. I såkaldte udleveringskøkkener kan børnene købe sund mad, leveret af firmaet Skolemad. Byrådet besluttede inden årets udgang at afsætte midler i 2007 til at indrette udleveringskøkkener på flere skoler. Børnene i Charlotteager I tidlig relevant og helhedsorienteret hjælp til udsatte børn. Det er målet med kommunens projekt Helhed for det udsatte barn i Charlotteager, som har fået støtte fra Familiestyrelsen. Charlotteager har en høj arbejdsløshed og husstande med lav indkomst. Medarbejderne i fem daginstitutioner i området arbejder med at udvikle metoder til bedre at støtte de udsatte børn i det daglige. Ny daginstitution Kommunen indledte i 2006 planlægningen af en ny daginstitution, der skal opføres på Frøgård Alle. Den integrerede institution får plads til fire børnegrupper - dvs. mellem 66 til 88 børn i institutionen alt efter børnenes alder. Desuden blev det besluttet at udvide daginstitutionerne Stenmøllen i Hedehusene og Lyngen i Fløng. Der var balloner og flag i massevis, da eleverne tog hul på et nyt skoleår og indviede den nye heldagsskole på Selsmoseskolen i august Udvidet åbningstid Åbningstiden i daginstitutioner og SFO blev i 2006 udvidet. Forældrebestyrelserne og skolebestyrelserne afgjorde selv, om man ønskede, at alle institutioner og SFO skulle holde åbent i dagene før påske, eller om det var nok med en enkelt institution/sfo. I sidstnævnte tilfælde kunne bestyrelserne indstille til Børne- og Ungdomsudvalget, at man ønskede den ekstra tid fordelt på anden vis på en eller flere institutioner i området. Målet var, at den øgede åbningstid kunne tilrettelægges ud fra de lokale behov. Børne- og ungeindsats Opgaver over for handicappede børn Også på børne- og ungeområdet har kommunen i løbet af 2006 forberedt sig på at overtage nye opgaver fra amtet 1. januar Blandt andet indledte Høje-Taastrup Kommune samarbejde med de øvrige vestegns-kommuner om specialundervisning af handicappede børn, således at de forskellige grupper af børn kan få varetaget deres særlige behov på tværs af kommunegrænserne. Kommunen skulle også forberede sig på at overtage rådgivningen af familier med handicappede børn. Anbringelsesreform Den 1. januar 2006 trådte anbringelsesreformen i kraft. Reformen lagde op til, at børn, unge, familier og netværk knyttes tættere sammen om at skabe løsninger, når familieforholdene tillader det. Høje-Taastrup Kommune har i forvejen anvendt blandt andet familie-rådslagning, men i 2006 indledte kommunen en massiv efteruddannelse af samtlige medarbejdere på området i metoder, der styrker fokus på barnets og familiens ressourcer som udgangspunkt for at finde løsninger. Nyt center for børne- og ungerådgivning I 2006 flyttede man familiecentrenes medarbejdere sammen på rådhuset og nedlagde de lokale familiecentre. Målet var at kunne tilbyde bedre borgerservice, fordi man ved at samle medarbejderne får et stærkere fagligt miljø, hvor medarbejderne i højere grad kan udvikle metoderne i det sociale arbejde og hente sparring hos hinanden og hos ledelsen. Desuden er et større center mindre sårbart over for sygdom og ferie end de små enheder var, og dermed sikrede sammenlægningen også, at akut opståede situationer og indberetninger kan håndteres. Disse ændringer sammen med de nye opgaver fra amtet førte til, at kommunen ved årsskiftet 2006/2007 etablerede et nyt Børne- og Ungerådgivningscenter på rådhuset til at varetage indsatsen over børn og unge. Bedre tandpleje Byrådet besluttede i 2006, at den kommunale børne- og ungdomstandpleje skal samles i fire centre for at sikre en bedre og mere moderne tandpleje. Etableringen af de fire tandplejecentre sker trinvist i 2006 og Ved etablering af fire centre bliver der penge, plads og personale til at anskaffe og betjene moderne udstyr som f.eks. computerbaseret bedøvelse samt digital røntgen og digital journalisering. Samtidig samles tandplejens medarbejdere i stærke, faglige teams med fokus på erfaringsudveksling og en bedre udnyttelse af den enkeltes specialkompetencer, ligesom sårbarhed ved sygdom og ferie mindskes. Den kommunale børne- og ungdomstandpleje skal samles i fire centre. Det besluttede Byrådet i 2006.

4 Side 4 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2006 Boligsocial indsats Boligsocialt partnerskab afsluttet Høje-Taastrup Kommune og en række samarbejdspartnere i form af virksomheder, boligselskaber, beboere og foreningslivet afsluttede i 2006 det boligsociale partnerskab for integration og beskæftigelse. Det Boligsociale Partnerskab rettede sig primært mod tre målgrupper: Voksne arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere, Unge samt Indvandrere og flygtninge. Og i de tre boligområder Charlottekvarteret, Taastrupgård og Torstorp blev forskellige projekter iværksat, der rettede sig mod netop disse målgrupper. Ved afslutningen af det fireårige partnerskab konkluderede man, at partnerskabets aktiviteter havde givet nyt liv til boligområder og beboere for eksempel i form af lektiecaféer, sprogundervisning og arrangementer. Aktiviteter fortsætter En række af partnerskabets aktiviteter fortsætter. Udover de ovennævnte er det blandt andet Jobexpres, som med stor succes har specialiseret sig i at få flygtninge og indvandrere i arbejde og uddannelse. Desuden fortsætter projektet A-holdet, som hjælper unge ud af en kriminel løbebane og i gang med job og uddannelse. Svømmehallerne i Fløng (billedet) og Taastrup fik handicaplifte i slutningen af Fritid og kultur Brugerstyrede idrætsanlæg Efter høring om en ny administrativ model i foreningerne gennem 2005, overtog de nye brugerbestyrelser i slutningen af 2006 ledelsen af kommunens idrætsanlæg, samlet i henholdsvis vest og øst i kommunen. Svømmehallerne i Taastrup og Fløng samt Sengeløse Idrætsanlæg er dog samlet i det kommunale Høje-Taastrup Idrætsteam. Kommunen fik tilsagn om tilskud på 1. mio. kr. fra DBU (Dansk Boldspil Union) i slutningen af 2006 til etablering af kunstgræsbane på Nyhøj Idrætsanlæg byrådet har afsat yderligere 4,9 mio. kr., og banen vil blive anlagt i sommeren Gang i svømmehallerne Der blev i slutningen af 2006 etableret handicaplifte i de to svømmehaller til glæde for handicapbrugerne. Ligeledes var der bevilget midler til renovering af bassinerne. Renoveringen blev dog udsat til 2007, idet svømmehallernes samlede stand skulle vurderes af Teknologisk Institut i begyndelsen af 2007 af hensyn til langtidsplanlægning. Biblioteksservice på SMS Bibliotekerne har i 2006 haft fortsat stigning i antallet af lånere, der benytter bibliotekernes digitale tjenester til bestilling af bøger og besked om, hvornår bestilte materialer kan afhentes eller materialer skal afleveres. Bibliotekerne var igen i 2006 rammen om utallige arrangementer for både børn og voksne. Kul Tour og Hedeland Byrådet havde valgt også i 2006 at bakke økonomisk op om kulturugen Kul Tour, der med et væld af kulturelle aktiviteter satte Høje-Taastrup Kommune på landkortet en uge i juni. Kommunale institutioner som Taastrup Kulturcenter, den kommunale billedskole, bibliotekerne og mange flere bidrog sammen med foreninger, private virksomheder og Kul Tourarrangørerne til det righoldige program med aktiviteter. Også den årlige opera i amfiteatret i Hedeland er et kulturelt tilløbsstykke i Høje-Taastrup Kommune i regi af teater Hedeland, som er stiftet sammen med nabokommunerne Greve og Roskilde. Projekt A-holdet er et af de initiativer, der fortsætter i en ny helhedsplan for Taastrupgård, som byrådet har godkendt. Tilsvarende har byrådet godkendt en ny helhedsplan for Charlottekvarteret, som blandt andet vil fortsætte med at støtte det frivillige arbejde i kvarteret. Byfornyelse med udgangspunkt i kultur En byfornyelse skal binde kvarteret omkring Taastrup Teater og Taastrupgårdsvej tættere sammen med Taastrup Bymidte og give kvarteret et løft visuelt og funktionelt. Staten har givet tilsagn om midler til byfornyelsen, byrådet har afsat midler, og i 2006 blev partnerskabet Kulturringen stiftet med deltagelse fra kommune, erhvervsliv, institutioner og foreninger i området. I 2007 vil aktiviteterne for alvor gå i gang. Blandt andet skal Taastrup Teater og Kjeld Abells Plads foran teatret ombygges og udvides. Begge svømmehaller har gennem 2006 udvidet tilbuddene med stilleaftner, wellness-arrangementer og andre aktiviteter. Veje, trafik og forsyning Fokus på trafiksikkerheden Høje-Taastrup Kommune har i 2006 foretaget en del vejrenoveringer blandet andet med fokus på trafiksikkerheden. Der er etableret et nyt fortov ved Baldersbo Plejecenter og istandsat fortove 13 steder i kommunen. Langs Taastrup Hovedgade, i Tofte-kvarteret i Taastrup og flere andre steder er sierne til kloakafløb istandsat, og mange steder er chikaner gjort permanente ved at uskifte blomsterkasserne med granitkantsten. Derudover er der lagt nyt asfalt-slidlag på 14 vejstrækninger i kommunen. I 2006 besluttede byrådet desuden, at kommunens vejbelysning skal moderniseres i løbet af Renovation I 2006 blev der indført nye bestemmelser om elektronik-affald, således at elektronik-affaldet leveres tilbage til importøren eller producenten. På genanvendelses- og affaldspladserne blev der indført et nyt kundesystem for bedre betjening af borgerne. Det nye vandværk I 2006 begyndte arbejdet med at etablere det nye vandværk på grunden ved Agrovej. Når værket står færdigt, vil Høje- Taastrup Kommune kunne være selvforsynende med op til 40 % af behovet for vandforsyning i kommunen mod i dag kun omkring 10 %. De mange byggerier i kommunen gav også travlhed: Der er blandt andet foretaget byggemodninger i Kraghave Nord og Georg Hansens Ager/Lindegårdsager i Hedehusene/Baldersbrønde. Desuden er der påbegyndt renovering af hovedledning ved Gadevang. Vandforsyningen glæder sig over, at ledningstabet fortsat er lavt der er altså ikke store problemer med utætheder i kommunens vandledninger. Kloakforsyningen har tilsvarende foretaget byggemodninger i Kraghave Nord og Georg Hansens Ager/Lindegårdsager. Dette års renoveringer af kloaknettet fandt sted i Fløng, Taastrup og Sengeløse. Parkområdet 2006 har ikke budt på nyskabelser i parkerne. På grund af en omprioritering af ressourcer overtog kommunens parkmedarbejdere i 2006 vedligeholdelsen af udendørsarealerne ved daginstitutionerne. En opgave, der - for en tid - har skubbet plejen af kommunens grønne arealer lidt i baggrunden.

5 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2006 Side 5 Byudvikling Fortsat byfornyelse i Taastrup Bymidte Byfornyelsen er fortsat i Taastrup Bymidte, hvor selve hovedgaden og byens pladser er renoveret og ombygget med chausséstens-belægning, nye bænke, kunst m.m. og træbeplantning i de foregående år. I 2006 blev Axeltorv og pladsen foran Medborgerhuset færdiggjort. Den 1. januar 2006 skiftede Køgevej navn til Taastrup Hovedgade. Byfortætning Herudover er byfornyelsen sket i form af byfortætnings-projekter, hvoraf to er færdigbygget og taget i brug i Det ene er byggeriet på hjørnet af Lindevej og Taastrup Hovedgade, hvor en ejendommen med butikker i gadeplan og beboelse i etagerne ovenover lukker det tidligere tomme hul i gaderækken over for pladsen ved Taastrup Ret. Det andet er byggeriet Vesterparken på arealet mellem Gasværksvej, Vesterparken og Pile Allé, hvor kommunen og en privat grundejer gik sammen om at udbyde et areal til boligbyggeri. Med flot beliggenhed ved Vandtårnsparken og Rådhushaven er her opført et byggeri i spændende arkitektur, som har tilført bymidten 34 boliger nye boliger Også i andre dele af kommunen skød nye byggerier talstærkt op i Blandt de nye bebyggelser er adskillige parcelhuse samt to seniorbofællesskaber i Kragehave ved Høje Taastrup samt Thorsparken, Eigtveds Have og Hallands Enge i Høje Taastrup By, beboelsesejendomme på Kallerupvej i Hedehusene og parcelhuse i området syd for Liselundager i Hedehusene/Baldersbrønde. Axeltorv er en af de pladser i Taastrup Bymidte, som fik et ansigtsløft i 2006 med ny belysning, belægning osv. I alt er der de seneste to-tre år opført omkring 1100 nye boliger i Høje-Taastrup Kommune, og flere er på vej. Størst bliver udbygningen i Hedehusene Sydøst området Gammelsø som byrådet åbnede mulighed for med vedtagelsen af kommuneplan Miljø Nye opgaver Kommunalreformen betød også på miljøområdet, at kommunen måtte bruge kræfter i 2006 på at forberede sig på de nye opgaver, som kommunen skulle overtage, når amtet lukkede med udgangen af De nye opgaver omfatter blandt andet beskyttelse af naturtyper som enge, søer og moser, tilsyn med fredede områder og udarbejdelse af plejeplaner. Desuden skulle kommunen forberede sig på at overtage godkendelse af og tilsyn med en række miljømæssigt betydende virksomheder og myndighedsopgaver vedrørende råstofindvinding (især grusgravning). Kommunen skulle også forberede sig på at overtage opgaven med at udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, som skal sikre rent drikkevand i fremtiden. På jordforureningsområdet skulle kommunen være parat til fra 1. januar 2007 at give tilladelse til byggeri på forurenede grunde. Derudover skulle kommunen gøre sig klar til fra årskiftet 2006/2007 at foretage Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) i en række større sager, som vurderes at kunne have betydning for det omgivende miljø. Miljøkampagne vedrørende brændeovne I 2006 gennemførte rådhusets Teknik- og Miljøcenter en kampagne for bedre brug af brændeovne med det mål at sikre den miljømæssigt bedst mulige brug af brændeovnene i husstandene i Kommunen. Foruden annoncering af miljørigtig og nabovenlig fyring i brændeovne i lokalavisen rettede Plan- og Miljøudvalget også henvendelse til Miljøministeren med et forslag til supplement til den kommende brændeovnsbekendtgørelse, som har været undervejs et stykke tid. Plan- og Miljøudvalget foreslog blandt andet, at alle brændeovne, som sælges fra og med 2008, skal være testet og leve Naturbeskyttelse og tilsyn med fredede områder er nogle af de nye opgaver, som kommunen måtte forberede sig på at overtage i forbindelse med kommunalreform. op til en grænse for, hvor mange partikler der må sendes ud fra brændeovnens skorsten. Udvalget foreslog også, at der skulle indføres en udfasningsordning for eksisterende brændeovne, og at der informeres om udfasningsordningen i for- bindelse med skorstensfejerens besøg. Høje-Taastrup Kommunes forslag ser i 2007 ud til at blive tilgodeset i en ny ambitiøs plan, der kan gøre fyring i brændeovne og brændekedler (brændefyr) mere miljøvenligt.

6 Side 6 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2006 Regnskab 2006 Resultatopgørelse 2006 (1.000 kr.) (Minus = indtægt eller overskud) Resultatområde Opringeligt Budget Regnskab 2006 Regnskab 2005 Skatter Tilskud og udligning I alt Driftsudgifter incl. refusioner, skattefinansierede område Dagpleje- og daginstitutioner Folkeskolen (incl. sfo og ungdomsskoler) Fritids- og ungdomsklubber Udsatte børn og unge Omsorg og pleje vedr. ældre Foranstaltninger for udviklingshæmmede m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Forsørgelse, integrations- og arbejdsmarkedsforanstaltninger Boligstøtte og boligsociale opgaver Andre sociale opgaver Veje, grønne områder mm Biblioteker og kulturelle formål Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Administration og borgerbetjening I alt Renter A. Resultat af ordinær drift (skattefin. område) Anlægsudgifter, skattefinansierede område Dagpleje- og daginstitutioner Folkeskolen (incl. sfo og ungdomsskoler) Fritids- og ungdomsklubber Omsorg og pleje vedr. ældre (excl. ældreboliger) Foranstaltninger for udviklingshæmmede m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Veje, grønne områder mm Biblioteker og kulturelle formål Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I alt B. Resultat af skattefinansierede område i alt Brugerfinansierede område: Jordforsyning, anlæg (netto) Forsyningsvirksomhed, drift (netto) Forsyningsvirksomhed, anlæg (netto) Anlæg: Konvertering af plejehjem I alt C: Samlet resultat Finansforskydninger og finansiering Konvertering af plejehjem (indfrielse af byggekredit) Øvrige finansforskydninger Afdrag på lån Afdrag på lån vedr. ældreboliger Låneoptagelse til ældreboliger Øvrig låneoptagelse Restanceført låneoptagelse Forskydning i likvide aktiver I alt Primo 2006 Ultimo 2006 Formueændring Aktiver: Likvide aktiver Tigodehavender hos staten Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Aktiver tilhørende fonds legater mv Materielle aktiver (grunde, bygninger, tekniske anlæg m.v) I alt Passiver: Passiver tilhørende fonds, legater mv Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre kassekreditter og byggelån Kortfristet gæld til staten Kortfristet gæld i øvrigt Langfristet gæld excl. ældreboliger Langfristet gæld, ældreboliger Hensættelser Egenkapital I alt

7 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2006 Side 7 Kommunens gæld mindsket med 40,3 mio. kr. Positivt regnskabsresultat Regnskabsresultatet for 2006 endte med et overskud på den samlede skattefinansierede drift inkl. renter på 40,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Resultatet dækker over øgede indtægter fra skat og udligning på knap 12 mio. kr. På de samlede nettorenteudgifter var der et mindreforbrug på godt 2 mio. kr., mens mindreforbruget på alle øvrige driftsudgifter og refusioner udgjorde netto godt 26 mio. kr. I dette overskud indgår bl.a. mindreforbrug, der overføres til Holder statens loft og undgår straf Statens styring af kommunernes økonomi indbefatter bl.a. en serviceramme eller loft hvorunder kommunerne skal holde deres serviceudgifter d.v.s. udgifterne til blandt andet løn og drift på alle de kommunale kerneservice-områder. Folketinget vedtog i 2006 regeringens forslag om, at statens tilskud til kommunerne reduceres hvis kommunernes regnskab udviser et højere niveau for serviceudgifterne end forudsat i kommunernes budgetter. Da kommunens udgifter holder sig under det fastsatte loft, vil Høje-Taastrup Kommune ikke blive pålagt en individuel straf med reduktion af vores bloktilskud i Resultatet skyldes til dels ekstraordinære indtægter, men er også en følge af mindreforbrug og udskudt forbrug, der overføres til Ser man på kommunens samlede resultat (det skattefinansierede drifts- og anlægsområde samt det brugerfinansierede område) udgør mindreudgiften i alt 107,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindre gæld Det positive driftsresultat forbedrer samtidig kommunens likviditet populært sagt kassebeholdningen - og vores finansielle situation er dermed forbedret. Vi har samtidig betalt af på vores skattefinansierede gæld med afdrag på 40,3 mio. kr. i Alt i alt er kommunens økonomi blevet styrket i 2006, og Høje-Taastrup Kommune står mere robust ved indgangen til januar 2007 blev Arbejdsformidlingen og den kommunale beskæftigelsesindsats lagt sammen. Det nye jobcenter blev forberedt i 2006, så alt var klart til indvielsen. I løbet af året blev Jobcenter Høje-Taastrup desuden udpeget til at varetage den landsdækkende funktion som specialenhed for etnisk integration på arbejdsmarkedet blandt andet på grund af Høje-Taastrup Kommunes gode erfaringer med Jobexpres. Fokus på fleksjob I 2006 havde kommunen særligt fokus på at skaffe fleksjob til de mange borgere, som for eksempel efter en sygeperiode er godkendt til et fleksjob. Kommunens indsats bestod i målrettet at opsøge arbejdspladser, der kunne have behov for lige netop den enkelte fleksjob-medarbejders kvalifikationer. Arbejdsmarked Fusion af AF og kommunal indsats En stor opgave gennem 2006 var at forberede etableringen af det nye jobcenter i kommunen, hvor Arbejdsformidlingen (AF) og den kommunale beskæftigelsesindsats skulle lægges sammen til ét jobcenter den 1. januar Sammenlægningen var affødt af kommunalreformen, og målet er, at jobcentret giver virksomhederne én indgang til arbejdskraft og de ledige én indgang til arbejdsmarkedet. Den nye organisation og IT-systemerne skulle forberedes, og kommunens bygning på Erik Husfeldtsvej skulle ombygges til formålet, så alt stod klar til 1. januar. Sprogcentret Sprogcentret overgik i 2006 fra at være selvejende institution til at være kommunalt. Formålet var, at Sprogcentrets aktiviteter i endnu højere grad skulle være en del af kommunens samlede integrations- og arbejdsmarkedsindsats. Udover danskundervisning på mange niveauer tilbyder Sprogcentret derfor blandt andet kurserne Forældredansk for forældre på skoler med mange tosprogede børn og kurserne Dansk på arbejde målrettet virksomheder, ligesom Sprogcentret indgår med sprogundervisning i kommunens aktiveringsprojekter. Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2006 Udgivet maj Redaktion: Byrådscentret/Informationsafdelingen. Design og produktion: Lokalavisen-Taastrup. Fotos: Inge Aasmul, Kenn Thomsen, Thomas Olsen, Christian Langballe / Wanek & Myrner og Høje-Taastrup Kommune. Oplag: ex. Klip ud og send Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/Informationsafdelingen Bygaden Taastrup

8 Side 8 Høje-Taastrup Kommune Årsberetning 2006 Henriksdal Plejecenter blev udvidet i 2005 og moderniseret i I oktober 2006 kunne beboerne tage de nye to-værelses lejligheder i brug. oplæring i og erfaring med at bruge det nye redskab. Med den håndholdte computer får medarbejderen adgang til blandt andet information om den borger, som skal hjælpes, ligesom medarbejderen fx kan lægge beskeder ind i det fælles system til den næste, der skal hjælpe borgeren. Før måtte medarbejderen ringe til kontoret med sine spørgsmål og efter en arbejdsdag aflevere sedler med beskeder om de enkelte borgere, som så skulle skrives ind af andet personale. På den måde kan den mobile IT lette det administrative arbejde med at dokumentere, hvad der er gjort og skal gøres hos den enkelte borger. Og kvaliteten kan blive bedre, fordi tingene kan blive skrevet ned med det samme, og nødvendige informationer er tilgængelige ude hos borgeren. Ældreområdet Målet er, at kvaliteten i hjemmeplejen bliver endnu bedre, og at medarbejderne oplever mindre stress og større tilfredshed med arbejdet. Moderniserede plejeboliger indviet Plejecentrene Sengeløse, Henriksdal og Baldersbo udvides og moderniseres i disse år. I 2005 kunne tilbygninger med nye plejeboliger indvies på alle tre plejecentre. I oktober 2006 afsluttedes moderniseringen og ombygningen af de eksisterende plejeboliger på Sengeløse Plejecenter og Henriksdal Plejecenter, mens ombygningen af de eksisterende plejeboliger på Baldersbo afsluttes i Resultatet er, at kommunens plejeboliger nu er moderne toværelseslejligheder på ca. 65 kvm. med køkken og bad. Med udvidelserne er der kommet 52 nye plejeboliger. Mobil IT styrker plejen Hjemmeplejen har i 2006 indført mobil IT i en del af hjemmeplejen. De små håndholdte computere indføres område for område, sådan at medarbejderne kan få den fornødne Professionel omsorg og faglig stolthed Alle medarbejderne i kommunens hjemmepleje har i 2006 deltaget i tre dages efteruddannelse med fokus på den professionelle omsorg og faglige stolthed. Målet har også været at sikre, at alle medarbejderne har et godt kendskab til og ensartet opfattelse af det politisk besluttede serviceniveau for hjemmeplejen i Høje-Taastrup Kommune. Handicappede og sindslidende Aftale med nyt botilbud 1. september 2006 blev bofællesskabet Birthe Marie Hjemmet i Liselundager i Hedehusene indviet - et botilbud til 12 udviklingshæmmede og sent udviklede. Botilbuddet er oprettet af Fonden Marie-Hjemmene. Nye institutioner fra amtet Igennem det meste af 2006 har kommunen forberedt overtagelsen af institutioner fra Københavns Amt pr. 1. januar På området for handicappede og sindslidende drejer det sig om: Vestervænget - et botilbud for 41 psykisk syge voksne med særlige behov for behandling og støtte hele døgnet. Frøgård Alle 6 - et botilbud for 24 voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Taxhuset - her bor 40 yngre mennesker med vidtgående fysiske handicap som f.eks. senhjerneskade og sclerose. Behandling af misbrug Forberedelserne til kommunalreformen har også omhandlet andre områder. Blandt andet har kommunerne også fra 1. januar 2007 overtaget ansvaret for misbrugsbehandlingen og andre botilbudsformer. Derfor har der også igennem 2006 været forberedelser til at kunne overtage driftsoverenskomster fra amtet med to Blå Kors-tilbud. Disse er: Blå Kors Pensionat (selvejende) - et midlertidigt botilbud for voksne, der er hjemløse eller i en periode ikke kan opholde sig i eget hjem. Der er 17 døgnpladser. Blå Kors Behandlingshjem og ambulatorium (selvejende) - et behandlingshjem med 18 døgnpladser, syv dagpladser og et ambulatorium for voksne alkoholikere og deres pårørende. Taxhuset, som kommunen 1. januar 2007 overtog fra amtet, er et botilbud for 40 yngre fysisk handicappede mennesker. Jeg ønsker at bestille: (sæt kryds) Budgetavisen Høje-Taastrup Kommune i tal Pjecerne kan også ses på eller hentes i Borgerservice og på bibliotekerne Navn: Adresse: Postnr.: By: Min mening om årsberetningen: ja nej Det er en god ide at få årsberetningen sammen med lokalavisen De enkelte emner er godt beskrevet Der mangler nogle emner Hvis ja, hvilke? Gode ideer til årsberetningen: Klip ud og send Høje-Taastrup Kommune Rådhuset, Bygaden 2, 2630 Taastrup, telefon Åbningstider: Man-ons kl torsdag kl fredag kl Borgerservice på biblioteker: Tirsdag kl er der en borgerservicemedarbejder tilstede. I den øvrige åbningstid er det bl.a. muligt at aflevere og få udleveret blanketter på: Taastrup Bibliotek, Selsmosevej 2, 2630 Taastrup, telefon , og på Hedehusene Bibliotek, Hovedgaden 516 B, 1. sal, 2640 Hedehusene, telefon

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

en stemme for din hverdag

en stemme for din hverdag Kommunalvalg den 15. november 2005 i Høje-Taastrup Kommune en stemme for din hverdag Kommunens opgaver fra børnepasning til plejecentre Høje-Taastrup Kommune er en af Danmarks nuværende 271 kommuner. Her

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

En stemme for din hverdag

En stemme for din hverdag En stemme for din hverdag kommunalvalget den 17. november 2009 Udgivet august 2009 af Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/ Kommunikationsafdelingen Oplag: 3000 Fotos: Kenn Thomsen og Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

EAN- Afdeling lokationsnummer Beskrivelse Beskrivelse Adresse Postnr By Telefon

EAN- Afdeling lokationsnummer Beskrivelse Beskrivelse Adresse Postnr By Telefon Afdeling EANlokationsnummer Beskrivelse Beskrivelse Adresse Postnr By Telefon 331116 5790001123277 10.klasse skole Linie 10 Parkvej 76 2630 Taastrup 43 35 38 80 331468 5790000401536 Bakketoppen Bakketoppen

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

En stemme for din hverdag. Kommunalvalget den 19. november 2013 i Høje-Taastrup Kommune

En stemme for din hverdag. Kommunalvalget den 19. november 2013 i Høje-Taastrup Kommune En stemme for din hverdag Kommunalvalget den 19. november 2013 i Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune sørger for, at der er blomster i parker og grønne områder. Ved Selsmosen kan du slappe af i

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste Center Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Fuldtids ansatte

OBS: Afdelinger med mindre end 5 ansatte er skjult i nedenstående liste Center Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Fuldtids ansatte Fraværsstistik OBS: Afdelinger med mindre end 5 er skjult i nedenstående liste Anste AMC Jobafklaring - Jobcentret AC - Job og Fremtid 21,39 21,86 4,4 Side 1/8 Sum Sum 21,39 21,86 4,4 AC - Arbejdsmarkedssekretariet

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Servicemål for. borgerkontakt

Servicemål for. borgerkontakt Servicemål for borgerkontakt 2 Servicemål for borgerkontakt Det kan du forvente, når du henvender dig til Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune er en moderne servicevirksomhed. Det betyder, at vi

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender, udlæg til forsyningsområder (renovation). Opr. Korr. Afvigelse Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 3.065 0 1.479-1.586 Renter af likvide

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Regnskab 2006 Bemærkninger til igangværende anlægsarbejder

Regnskab 2006 Bemærkninger til igangværende anlægsarbejder Regnskab 2006 Bemærkninger til igangværende anlægsarbejder 135 Jordforsyning Boligformål 002.052 Byggemodning ved Baldersbuen etape I Byggemodning af Liselundager samt salg af den nordlige og sydlige grund

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere