24. september Budgetoverslag Budgetforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag"

Transkript

1

2 Resultatbudget Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr Det skattefinansierede område Skatter Tilskud og udligning Renter (netto) Finansiering i alt Drift (serviceudgifter) Drift (øvrige udgifter) Pris- og lønstigninger drift Afdrag på lån Driftsudgifter og afdrag på lån i alt Strukturelt driftsresultat Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger Øvrige skattefinansierede anlæg netto Pris- og lønstigninger anlæg Resultat skattefinansieret område Det takstfinansierede område Forsyningsvirksomheder - drift Forsyningsvirksomheder - Anlæg Resultat forsyningsvirksomheder Øvrige finansposter Balanceforskydninger (netto) Låneoptagelse NESA-midler Øvrige finansposter i alt Budgetbalance Forbrug af kassebeholdningen Forøgelse af kassebeholdningen Likvid beholdning ultimo året NESA-beholdning ultimo året 1) = udgifter og - = indtægter Budgetoverslag Forventet regnskab 2014 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering pr ) En andel på ca. 55 mio. kr. skal ultimo 2018 dække kommunens deponeringsforpligtelser primært for leje af servicearealer ved selvejende ældreboliger. I takt med at kommunen får ledig låneramme vil det blive brugt til at nedbringe deponeringen.

3 Politiske ændringer til budgetforslag kr. 24. september 2014 Drift I alt Teknik- og Miljøudvalget 1 Park & Vej besparelse på 1,4 mio. kr. i 2015 og herefter 2,85 mio. kr. årligt Teknik- og miljøudvalget i alt Kultur-og Fritidsudvalget 2 Kultur, Bibliotek, Idræt og Fritid, besparelse 1,25 mio. kr. i 2015 og herefter 2,5 mio. kr. årligt Kultur- og Fritidsudvalget i alt Socialudvalget 3 Optimering af hjemmehjælp 5,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. i efterfølgende år Socialudvalget i alt Økonomiudvalget 4 Ansættelse af controller i økonomifunktion 0,8 mio. kr. årligt 5 Ansættelse af LEAN konsulent i økonomifunktionen 0,8 mio. kr. årligt 6 Gentofte Ejendomme besparelse 4,0 mio. kr. p.a. 7 Besparelse Økonomiudvalget 3,5 mio. kr. i 2015 og herefter 6,5 mio. kr. årligt - bl.a. Gentofte Lige nu Konferencer Eksterne konsulenter 8 Nedsættelse af timetakst for byggesagsbehandling til 500 kr Økonomiudvalget i alt Drift i alt

4 Anlæg I alt Børn- og Skoleudvalget 9 Infrastruktur skoler - trådløst internet - Ramme anlægsinvestering på 7,5 mio. kr Børne- og Skoleudvalget i alt Anlæg i alt Finansiering I alt 10 Nedsættelse af dækningsafgiften på erhvervsejendomme med 10 % p.a. (nettoændring) Finansiering i alt ÆNDRINGER I ALT

5 Politiske ændringer til budgetforslag Noter 24. september 2014 Drift Teknik- og Miljøudvalget 1 Park & Vej besparelse på 1,4 mio. kr. i 2015 og herefter 2,85 mio. kr. årligt Med udgangspunkt i rapport fra Dansk Byggeri om erhvervsvenlighed i kommunerne fremgår det at Gentofte udliciterer 25 %. Da der ifølge KORA (2011) opnås en besparelse på 5-15 % ved udlicitering forslås at udlicitering øges maksimalt med en forventet gennemsnitlig besparelse på min. 7,5 % af kr. 38 mio. kr. (2015) svarende til 2,850 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget 2 Kultur, Bibliotek, Idræt og Fritid, besparelse 1,25 mio. kr. i 2015 og herefter 2,5 mio. kr. årligt De årlige udgifter reduceres med ca. 1,5 % svarende til 2,5 mio. kr., dog med halv effekt i Socialudvalget 3 Optimering af hjemmehjælp 5,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. i efterfølgende år Kostpris for hjemmehjælp er i 2015 kan beregnes til ca. 477 kr. pr. time Omkostningen nedbringes til 400 kr. pr. time ved kombination af 2 modeller Model 1 Etablering af selvledende teams med 10 medarbejdere der selv udarbejder vagtplaner, hvilket giver store administrative besparelser samtidig med at arbejdsglæde optimeres. Ledelsesfunktionen begrænses derved til en fagkompetent leder for hver 5 teams. Personalereduktion i ledelsen sker ved naturlig afgang og/eller interne omplaceringer. Model II Gentofte Kommune indgår aftale med godkendt privat udbyder af hjemmehælp. Eksempelvis tilbyder Hjemmehjælpen A/S, der er godkendt af Gentofte Kommune som leverandør, hjemmehjælp til kr. 300 ekskl. moms men inkl. transport I Gentofte hjemmepleje forventes efterspørgslen fra borgere i 2015 at udgøre ca timer fordelt på personlig pleje og praktisk hjælp. Økonomiudvalget 4 Ansættelse af controller i økonomifunktion 0,8 mio. kr. årligt Gentofte Kommune har de seneste år haft flere bedragerisager der samlet beløber sig til knap 10 mio. kr. Der er oplyst, at der er tilknyttet en medarbejder til intern revision. r ønsker denne funktion udbygget. Det forudsættes, at kontrolfunktionen varetager tilsyn med overholdelse af forretningsgange med opfølgning på fuldmagtsforhold og arbejder med intern målrettet digital screening for uregelmæssigheder og afvigelser i adfærd, udgifter og likviditet.

6 5 Ansættelse af LEAN konsulent i økonomifunktionen 0,8 mio. kr. årligt Der ansættes en intern LEANkonsulent, der har til opgave at forelægge ideer til effektivisering af arbejdsprocesser og nedbringelse af omkostningsniveau. Konsulenten udarbejder en månedlig rapport med projektbeskrivelse og optimeringsforslag til direktion og kommunalbestyrelsesmedlemmerne med henblik på at direktion og de politiske udvalg arbejder efter samme mantra Smartere, effektivt og billigere, med henblik på at denne holdning implementeres i hele organisationen. 6 Gentofte Ejendomme besparelse 4,0 mio. kr. p.a. Der indføres driftsregnskab pr. ejendom med nøgletal for lejeindtægter, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger med det formål, at nedbringe omkostningsniveauet. Samtlige opgaver indefor administration, renholdelse, drift- og tekniske opgaver konkurrenceudsættes. Skoler, institutioner og plejehjem får mulighed for selv at vælge håndværkere og kan selv håndtere rekvisition af håndværkere til mindre opgaver. Derved kan Gentofte Ejendomme reducere ressourceforbruget. De serviceområder GE varetager for Rådhuset, herunder postfordeling, vagt m.v. optimeres med henblik på besparelser. 7 Besparelse Økonomiudvalget 3,5 mio. kr. i 2015 og herefter 6,5 mio. kr. årligt - bl.a. Gentofte Lige nu Konferencer Eksterne konsulenter Det årlige budget for økonomiudvalgets driftsudgifter udgør ca. 333 mio. kr. Der foreslås en besparelse på 2,0 %. Eksempelvis kan til inspiration nævnes områder som IT og telefoni ca. 80 mio. kr. Kommunikation og og presse ca. 9 mio. kr. (fx Gentofte Lige Nu og borgerrettet annoncering). 8 Nedsættelse af timetakst for byggesagsbehandling til 500 kr. Med udgangspunkt i, at borgere og virksomheder betaler for kommunale ydelser svarende til den udgift der er forbundet med opgaven anses timesatsen kr. 695 for at være i overkanten og foreslås nedsat til 500 kr. Anlæg Børne- og Skoleudvalget 9 Infrastruktur skoler - trådløst internet - Ramme anlægsinvestering på 7,5 mio. kr. ønsker at der afsættes en ramme 7,5 mio. kr. i 2015 til udbygning af den trådløse infrastruktur på alle skoler allerede primo De nuværende internetløsninger på skolerne har ikke kapacitet til den store mænge brugere, hvilket betyder at anvendelse af den digitale læringsproces i undervisningen ikke er mulig. Da der allerede i 2014 er bevilget indkøb af digitalt udstyr, er det afgørende for anvendelsen i undervisningen at infrastrukturen udbygges tidligere end 2016.

7 Finansiering 10 Nedsættelse af dækningsafgiften på erhvervsejendomme med 10 % p.a. (nettoændring) ønsker at nedbringe skatte- og afgiftsniveauet, med henblik på at det bliver billigere og bedre at være dansker. Dækningsafgiften er en særskilt skat der påføres erhvervsvirksomheder, enten direkte fordi virksomhederne selv ejer ejendommen eller via udlejer, der afkræver afgiften fra de virksomheder der lejer forretnings- eller produktionslokale eller kontorer. Dækningsafgiften for 2015 er budgetteret til 65,0 mio. kr. En nedsættelse med 10 % udgør 6,5 mio. kr. i Skattenedsættelsen i 2015 giver mulighed for tilskud op til 75 % af provenutabet i 2015, 50 % i 2016 og 2017 samt 25 % i Der er ikke regnet med tilskud som følge af yderlig skattenedsættelse i 2016 mv. Nettopåvirkningen i 2015 for Gentofte Kommune kan reelt blive en udgift på 1,6 mio. kr. Dette forudsætter dog, at statens samlede ramme for tilskud til skattenedsættelser ikke overskrides af kommunerne samlet set. Det er forudsat, at kommunen ikke forhøjer skatten i perioden Kommunen vil ikke i en periode på 5 år være omfattet af den såkaldte "frit lejde" bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten for evt. individuelle sanktioner ifm. en skattesigning. Nedsættelsen finansieres via besparelser i kommunale driftsudgifter.

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2013-15

Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Svendborg 24. september 2012 Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Bevar velfærden, styrk klimaindsatsen og skab nye arbejdspladser Der er råd til at bevare velfærden og den kommunale service i 2013. Derfor

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere