Socialudvalget SOU alm. del Bilag 162 Offentligt. Københavns Bybi Forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 162 Offentligt. Københavns Bybi Forening"

Transkript

1 Socialudvalget SOU alm. del Bilag 162 Offentligt Københavns Bybi Forening årsrapport 2011

2 3 INDHOLD Om Københavns Bybi Forening Om Københavns Bybi Forening 3 Tak for støtten. Den virkede! 5 Klar besked 6 Hvem er Københavns Bybi Forening 7 Eksempel: En ny generation af bybiavlere 11 Bier for Børn 12 Eksempel: Naturvejledning i samarbejde med Amager Fælled Skole 13 Samarbejde med virksomheder 14 Eksempel: Bier på Lundbeck 15 Bybi på farten 16 Eksempel: Kulturnat i biernes by 17 Frivillig i Københavns Bybi Forening 18 Bybi i medierne 19 Mål for Bybis tredobbelte bundlinje 21 Milepæle 22 Status for mål 23 Mål for Foreningsoplysninger Københavns Bybi Forening Sundholmsvej København S Danmark Hjemmeside: Telefon: CVR-nr.: Hjemstedskommune: København Bestyrelse Torben Laustsen - Iværksætter Karen-Inger Thorsen Dansk Røde Kors Lars Mollerup-Degn - Biavler Rune Lang Danmarks Naturfredningsforening Maria Nielsen Fonseca Københavns Kommune Direktion Oliver Maxwell, direktør På Bybi.dk kan du læse meget mere om Københavns Bybi Forening. Det er også her, du kan downloade nyhedsstof, videoer og artikler om foreningen.

3 Tak for støtten. Den virkede! 5 Københavns Bybi Forening skaber en bedre by for bier, blomster og borgere på kanten af det etablerede arbejdsmarked. Vi samarbejder med virksomheder, og sociale projekter, der aktivt imødegår sociale- og miljømæssige udfordringer på arbejdspladsen og i samfundet. Sammen skaber vi nye løsninger, der er økonomisk rentable, miljømæssigt fremsynede og socialt ansvarlige. Da vi startede Københavns Bybi Forening turde vi slet ikke tro på at vi ville få så stor succes. Det lykkes ikke bare at bringe millioner af bier til byen, men også at sætte et summende Sundholm på landskortet. Projektet gav anledning til over 44 historier i pressen og med 34 begivenheder i løbet af året fi endnu flere mennesker i København en positiv oplevelse med en uundværlig del af byens natur. Det kunne ikke været sket uden både goodwill og økonomisk støtte fra et bredt netværk af både frivillige og samarbejdspartnere. Vi kan især takke Tips og Lotto midler fra Friluftsrådet, Amager Vest Lokaludvalg og Sundholmskvarteret Områdeløft for vores succes. Vi vil også sige tak til de mere end 30 mennesker og organisationer, som har støttet os med alt fra juridisk rådgivning til gratis tryk. Og selvfølgelig var det ikke lykkedes uden en stor indsats fra vores bestyrelse, vores medarbejdere Michael Pedersen og Siri Jacobsen, assistent biavlerne fra Aktivitetscenter Sundholm, Allan Bjarke Bengtson, Bjørn Ambjørn Breden og Andreas Jensen og vores frivillige Tommy Flood og Anders Saxsbøl. På de efterfølgende sider kan du læse mere om vores aktiviteter i 2011 og vores planer for På vegne af vores mange samarbejdspartner, medarbejdere, frivillige og vores millioner af bier. Mange tak Oliver Maxwell Direktør for Københavns Bybi Forening STØTTET AF: Tips og Lottomidler til Friluftslivet SPONSORER: SAMARBEJDSPARTNERE:

4 Klar besked Hvem er Københavns Bybi Forening 7 Dette hæfte er en introduktion til Købehavns Bybi Forenings arbejde og giver indblik i Bybis resultater, aktiviteter, strategier og mål på det sociale og miljømæssige område. Siden stiftelsen i 2010 har Københavns Bybi Forening haft som formål at arbejde for at udnytte de miljømæssige, sociale og økonomiske fordele ved biavl og honningproduktion i København. Som social virksomhed er Københavns Bybi Forening primært beskæftiget med at fremme en socialt og miljømæssigt bæredygtig udvikling inden for urban biavl, miljøet i byen og det rummelige arbejdsmarked. Disse indsatsområder er forankret i Bybis vedtægter. Vores mål er at få flere bier til byen og sørge for, at det også betyder flere muligheder for borgere på kanten af samfundet f.eks. langtidsledige, tidligere hjemløse og psykisk syge, som har svært ved at finde en plads på det etablerede arbejdsmarked. Vi arbejder desuden målrettet for at skabe nye naturvejledningstilbud til børn i byen. Og så har vi sidst men ikke mindst sat os som mål at yde et kontinuerligt, synligt bidrag til en grønnere, mere bæredygtig by. Derfor etablerer vi samarbejde på tværs af virksomheder, sociale projekter, skoler og lokale biavlere. Vi danner nye netværk og professionelle fællesskaber på tværs af traditionelle skel. Vi tror nemlig på, at NGO er, virksomheder, offentlige institutioner og privatpersoner kan mødes om en fælles interesse i social og miljømæssig bæredygtighed og samarbejde om at få byen til at blomstre af liv. Vi har valgt at drive foreningen efter socialøkonomiske principper. Det betyder, at vi geninvesterer overskuddet fra alt, hvad vi omsætter, i vores sociale og miljømæssige aktiviteter. Læs vedtægterne for Københavns Bybi Forening på

5 9 Bybi på Sundholm Bybi tilbyder træning i biavl til socialt udsatte i samarbejde med Aktivitetscentret Sundholm. Samarbejdet har været afgørende for foreningens aktiviteter i Aktivitetscentret Sundholm er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune og er et tilbud til socialt udsatte borgere, som lever i afhængighed, er hjemløse og/eller har psykiske problemer. Aktivitetscentret støtter Bybi med socialfaglig ekspertise, råd og vejledning i hverdagen og har stillet de lokaler til rådighed som blev til Bybis honning fabrik.

6 11 Eksempel: En ny generation af bybiavlere Gennem bisæsonen 2011 har otte brugere fra Aktivitetscenter Sundholm været i kontakt med Københavns Bybi Forening, og tre brugere har arbejdet og modtaget træning som biavlerassistenter og honningproducenter. De er løbende blevet overdraget et stadigt større ansvar for projektets forløb, hvilket inkluderer at passe og servicere 50 bistader i København. Brugernes arbejdsindsats har været uundværlig for projektets gennemførelse, og de har i kraft af deres personlige engagement bidraget til profileringen af Københavns Bybi Forening ved særlige begivenheder og i medierne. Brugerne har opnået en højere grad af erhvervsduelighed gennem træningen i biavl, den faste tilknytning til arbejdspladsen Bybi, samt løbende erfaring med løsning af de daglige arbejdsopgaver. De har desuden fået nye sociale relationer og mulighed for at få skærpet deres sociale færdigheder gennem omgang med Bybis brede netværk, herunder repræsentanter for sponsorvirksomheder, skolebørn, foreningsmedlemmer og pressen. Deltagernes livsmod er blevet styrket gennem arbejdet med egne mål og kompetencer inden for rammerne af Bybis træningsforløb. Vi tilbyder et åbent og rummeligt arbejdsmiljø med plads til at udvikle nye kompetencer og mulighed for at deltage i nye professionelle og sociale netværk. Vi lægger vægt på, at frivillige, ansatte og brugere indgår i et ligeværdigt arbejdsfællesskab. Når jeg står og ser ned i et bistade, tænker jeg nogle gange på, hvor meget det minder om et lille samfund: Ingen kan undværes og der er plads til alle. Jeg kan godt lide at være en del af projektet. Det hjælper mig til at tro, at der også kan være plads til sådan en som mig i det danske samfund. Bjørn Ambjørn, biavlerassistent

7 Bier for Børn Bybi arbejder for en grøn, bæredygtig by med plads til alle. Vi tror på, at alle store som små har noget at bidrage med, når det gælder om at passe på vores fælles miljø. Og vi ved, at børn i dag vokser op til store miljøudfordringer på grund af klimaforandringer og rovdrift på naturen. Derfor er det vigtigt, at glæde ved naturen, klimabevidsthed og ansvarsfølelse over for miljøet bliver en integreret del af opvæksten for børn i byen. Derfor udvikler Bybi nye naturvejledningstilbud til børn i skolealderen. Eksempel: Naturvejledning i samarbejde med Amager Fælled Skole I 2011 indgik Bybi en samarbejdsaftale med Amager Fælled Skole om etableringen af pilotprojektet Bier for Børn. Hele skoleåret fulgte elever fra 5.v med i biernes liv på Sundholm. Eleverne lærte om biavl og om biernes rolle i naturen. De deltog i den første honninghøst og fik indsigt i, hvordan honningen bliver bearbejdet og puttet på glas. 13 Bier for Børn engagerer børn i deres lokale miljø, skaber glæde for byens natur og lærer børn, hvordan de kan være med til at passe på den. Biavlerassistenter fra Københavns Bybi Forening hjælper til med undervisningen af skolebørnene. Det giver selvtillid at kunne lære fra sig og gennem oplysningsarbejdet udvikler assistenterne nye, erhvervsrettede kompetencer. Det er god synergi. Børnene fra Amager Fælled Skole var med seks gange i løbet af Børnene fra Amager Fælled fik rigtigt meget ud af deres deltagelse. At Bybi ikke bare er bier, men også natur, produktion, madlavning og en social indsats skaber konkrete muligheder for undervisning og interesse for flere børn - Karin Hamberg Rasmussen, Amager Fælled Skole

8 14 15 Eksempel: Bier på Lundbeck Samarbejde med virksomheder Vi har i år haft succes med at involvere nogle af landets største virksomheder i arbejdet med at skabe en bedre by for bier. På Bybi.dk kan du læse mere om de virksomheder, der sponsorerer Københavns Bybi Forening. Du kan også bestille bæredygtigheds-rapporter om vores samarbejde med Det Europæiske Miljøagentur, Carlsberg, Bella Center, Væksthuset, Lundbeck og Alka Forsikring. I maj 2011 etablerede vi Lundbecks egen bigård med fire bistader, der tilsammen huser bier. I løbet af året etablerede vi desuden to aflæggere og hermed skaffede vi i samarbejde med Lundbeck yderligere bier til byen. Lundbecks små stribede medarbejdere har haft travlt med at forskønne lokalområdet og forbedre produktiviteten i de grønne områder omkring virksomhedens hovedkvarter. Fra bigården flyver bierne i en radius på fem kilometer for at indsamle pollen og nektar. Biernes arbejde hjælper med at holde de grønne områder produktive og sunde. Samtidig medvirker Lundbecks bier til at forbedre bestøvningen af blomster i lokalområdets haver, parker og anlæg. På den måde yder Lundbeck en konkret indsats for at styrke biodiversiteten i lokalmiljøet og sikrer, at området holdes sundt og grønt. Projektet er lykkedes over alle forventninger. At tilknytte mennesker med psykiske problemer, det lokale miljø og Lundbecks medarbejdere er ikke bare smukt og sjovt det er også i overensstemmelse med Lundbecks formål. Vi, der arbejder hos Lundbeck, er blevet meget glade for bierne og kontakten til biavlerne. At honningen så også smager godt, er jo bare et ekstra plus! Ellen Dahl Frederiksen, Lundbeck

9 16 17 Bybi på farten Vi har i år gjort en stor indsats for at være synlige og give københavnerne smag for bier i byen ved en række forskellige festivaller, konferencer og begivenheder med fokus på bier, miljø og bæredygtige fødevarer. Bybis stand på dette års MAD Foodcamp var en publikumssucces og der var rift om smagsprøverne på den gode honning. Vi var også til stede på konferencen Mad + Medier, og ved Danmarks Biavlerforenings årlige Honningfestival vandt honning fra Sundholms bier 5 ud af 5 point i en smagstest af honning fra hele landet! I alt har Bybi være med til 37 begivenheder, inklusive 20 rundvisninger, 11 oplæg og workshops samt 7 festivaler. Læs mere på Bybi.dk Eksempel: Kulturnat i biernes by På Kulturnatten 2011 indtog vi Det Europæiske Miljøagentur og forvandlede den gamle byg-ning i hjertet af København til en fantastisk by for børn og bier. Her kunne de mindste kultur-natsgæster lege, smage, lytte og danse sig til ny, spændende viden. Samtidig kunne voksne kulturnatsgæster få sig en snak med miljø- eksperter fra hele Europa og møde biavlerne fra Københavns Bybi Forening. Børnenes rejse til biernes by bød blandt andet på et maleri lavet af honning, smukke lysende blomster, et elektrisk tog, sære historier i loftet og biernes danseskole. Begivenheden, der tiltrak en summende flok af børn i alle aldre, blev til i samarbejde med Det Europæiske Miljøagentur, frivillige fra Bybi og kulturformidler Henriette Brun.

10 18 19 Frivillig i Københavns Bybi Forening Bybi i medierne En vigtig del af vores opgave som nystartet forening Året igennem har frivillige i Bybi ydet en i 2011 var at få Bybi ud over rampen at fåskabt uvurderlig indsats både i det daglige arbejde med kendskab til foreningen, få folk med på ideen, og bierne og ved begivenheder rundt omkring i byen. involvere en masse gode kræfter i vores aktiviteter. Derfor gennemførte vi i årets løb en solid Alle er velkomne til at blive aktive i Køben- presseindsats, der gav rigtig gode resultater. havns Bybi Forening, og som frivillig har du rig Historier om bierne og os optrådte blandt andet i mulighed for at udforme dine egne arbejdsopgaver og sætte dit præg på foreningens aktiviteter. 19 landsdækkende medier (heriblandt Politikken, Weekendavisen og Berlingske Tidende) Hvis du har lyst til at blive aktiv i foreningen, eller hvis du har forslag til projekter og aktiviteter, hører vi meget gerne fra dig. Du er også altid velkommen til at lægge vejen forbi vores lokaler på Sundholm til en snak eller en rundvisning i honningcentralen og bigården. 9 internationale medier (heriblandt i Norge, Holland, Tyskland, Ukraine og Rusland) 7 lokalaviser (heriblandt Amagerbladet, Valbybladet, Bryggebladet Lollands-Posten) 7 radioindslag (heriblandt P1, P4 Tysk, Italiensk og Koreansk radio) 4 Vi planlægger en masse spændende aktiviteter TV-indslag (heriblandt Aftenshowet, TV- Lorry ) for vores medlemmer til næste bi-sæson, så husk at melde dig til Bybis nyhedsbrev og følge med på På bybi.dk/home/om-bybi/presse kan du se en Facebook. Du kan melde dig til nyhedsbrevet her: samlet nyhedsoversigt, downloade videoklip og bybi.dk/kontakt/nyhedsbrev læse artikler om Bybi.

11 21 Bybis tredobbelte bundlinje Vi arbejder for at blive økonomisk og finansielt rentabel med hensyn til: Vækst Investorer Samfundsøkonomisk vækst Mål for 2011 I 2011 havde vi følgende mål: Vores arbejde forbedrer miljøet hvad angår: Biodiversitet Produktivitet i byens grønne områder Sikring af biernes overlevelse i Københavnsområdet At oprette 5 bigårde i samarbejde med virksomheder i Københavnsområdet At bringe 3 millioner bier til byen At forbedre tilværelsen og beskæftigelsesmulighederne for 3 til 6 tidligere hjemløse brugere fra Aktivitetscentret Sundholm At lægge fundamentet for en ny urban miljøbevægelse for flere bier i byen At skabe bred og vedkommende folkeoplysning om urban biavl og bier i byen Vi er socialt ansvarlige over for: Medarbejdere Samarbejdspartnere Lokalsamfundet Vi inddrager de tre elementer fra vores tredobbelte bundlinje, når vi træffer forretningsbeslutninger. Sådan sikrer vi, at alle Bybis aktiviteter fremmer miljøet, den sociale sammenhængs-kraft i byen og samfundets behov for bæredygtig vækst.

12 22 23 Milepæle Vi har desuden blandt andet I 2011 nåede vi følgende milepæle: Stiftelsen af Københavns Bybi Forening: Vi har i foreningens første leveår budt velkommen til 50 nye medlemmer af Bybi. Vores medlemmer er urbane biavlere, sociale projekter og organisationer, offentlige institutioner og privatpersoner med lyst til at gøre noget for miljøet og bierne. Flere af vores medlemmer deltager på frivillig basis i vores miljøfremmende aktiviteter og hjælper til med at udbrede kendskabet til biavl i byen. Etablering af et tværsektorielt samarbejde med Aktivitetscenter Sundholm om træning i biavl til socialt udsatte borgere: Tre brugere af Aktivitetscentret Sundholm gennemførte i 2011 vores træningsforløb i urban biavl. Yderligere 5 brugere blev involveret i projektet i kortere perioder. Vi har bragt urban biavl på den nationale dagsorden. I 2011 opnåede vi således 44 nyhedshistorier i lokale, landsdækkende og internationale medier inklusive medier fra Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Ukraine og Italien. Miljøformidling der rykker: Vi har med gode resultater gennemført et pilotprojekt om naturformidling i folkeskolen. For vores sponsorer og øvrige interessenter har vi afholdt 34 oplæg, temadage og events, der har formidlet problemstillinger og løsningsmodeller for byens miljøudfordringer og inspireret til aktiv stillingtagen og deltagelse på tværs af sociale skel. Vi har vist, at grøn biavl kan lade sig gøre i storbyen endda med succes. Status for mål I 2011 opstillede vi 30 bistader fordelt på fem bigårde i samarbejde med vores hovedsponsorer. I alt blev det til 3 millioner nye bier i byen. I samarbejde med Væksthuset og Aktivitetscentret Sundholm har vi nået vores mål om at vise, at projekter med biavl kan skabe nye muligheder og forbedre tilværelsen for borgere på kanten af samfundet. Vi har etableret en række tværsektorielle samarbejder med henblik på at grundlægge en bred bevægelse for en grønnere, mere bivenlig by. Som led i Københavns Bybi Forenings folkeoplysende indsats har vi afholdt og deltaget i flere end 34 arrangementer med fokus på vores sociale og miljømæssige virke. Produceret 1010 kilo honning Fået 711 nye venner på Facebook Etableret en praktikordning i samarbejde med Væksthuset Udviklet en plan for at for at forbedre de fremtidige beskæftigelsesmuligheder for Bybis biavlerassistenter Gennemført en oplysningskampagne om miljøfremmende arbejde med urban biavl via direct mail, sociale medier og events Inspireret nye projekter baseret på vores model i Århus, Ålborg og Odense samt Holland, England og Portugal. Fået 6 priser for vores arbejde: Social Innovation Prize 2010 fra Social Innovation Exchange, Food on Film pris 2010, Uffe El- bæks Et Andet Skema pris 2011, Forening for Hovstadens Forskønnelse Skulderklap 2011, Amager Vest Lokaludvalgs Skulderklap 2011 og Københavns Miljøpris 2011.

13 Mål for 2012 I 2011 beviste vi, at det kan lade sig gøre at holde bier i byen, og at biavl og honning produktion kan fungere som beskæftigelse for udsatte mennesker. Vores tema for 2012 er udbredelse, fællesskab, involvering og oplevelse. Vi vil være med til at bringe endnu flere bier til byen, oplære flere biavlere, og give flere af byens børn og borgere nærkontakt med byens natur. Vi vil: Oprette mindst 4 nye bigårde i samarbejde med virksomheder i Københavns-området Etablere projekt Min by, min bi, som skal samarbejde med 5 skoler og fritidshjem Etablere 5 honninghaver i København for at oplære nye biavlere og for at skabe plads til flere bier i byen. Fortsætte vores arbejde med 3 til 6 tidligere hjemløse brugere fra Aktivitets-centret Sundholm Tal på bierne bier blev bragt til byen i Bybierne i København producerede kilo honnig. Bybi var i år med til at sikre timers træning i biavl og honningproduktion til socialt udsatte. Bierne i København besøgte områdets blomster over gange i løbet af sommerhalvåret. For hvert kilo honning fløj bierne kilometer det svarer til mere end tre gange rundt om jorden! 25 Den gode historie om Bybi og vores sponsorer blev fortalt i 18 landsdækkende medier, 8 internationale nyhedsmedier og 7 lokalaviser. Det blev desuden til 7 radiointerviews og 4 indslag på TV. Bybis medarbejdere og frivillige har været med til 37 begivenheder i løbet af sæsonen inklusive rundvisninger, oplæg og festivaler. Siden projektets stiftelse i 2010, har Bybi vundet 6 priser: Københavns Miljøpris, Amager Vest Lokaludvalgs Skulderklap, Forening til Hovedstatens Forskønnelse, Uffe Elbæks Et andet Skema, Food on Film 2010 og Social Innovation Europe Layout:

14

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening ÅRSBERETNING Københavns Bybi Forening 1 Bybi s år Når man ser tilbage på alle de ting, der er sket i, er det ikke svært at forstå, hvorfor vi har haft så travlt i Bybi. Vi har brugt meget tid på at starte

Læs mere

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 BYBIERNES ÅR 2013 Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 Natur, produktion og samfund Bybi er en virksomhed, der tager udgangspunkt i bierne. Vi vil skabe en industri i Danmarks byer, der sætter gang

Læs mere

Bier i Byen. Byens Netværk 04.09.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Bier i Byen. Byens Netværk 04.09.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Bier i Byen Byens Netværk 04.09.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Bybi involverer og uddanner socialt udsatte mennesker i biavl og honningproduktion og bringer københavnere i nærkontakt med byens

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet

Social- og Integrationsministeriet Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 162 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Skema til projektskitse for udviklingsprojekt under satspuljen for 2012 Ansøgningen sendes til: Social- og Integrationsministeriet,

Læs mere

Fly og Bi. Side 1. Case_BYBI.indd 1 07-01-2016 16:05:44

Fly og Bi. Side 1. Case_BYBI.indd 1 07-01-2016 16:05:44 Fly og Bi Partnerskab mellem Bybi og Københavns Lufthavne (CPH) giver omtale, der går verden rundt. Via bierne får CPH en indikator for luftkvaliteten, mens Bybi får adgang til 70.000 potentielle daglige

Læs mere

NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune

NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune Sekretariat og Integration Sagsnr. Brevid. Ref. KRA Dir. tlf. 4631 7814 kimraben@roskilde.dk 22. december 2014 NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe):

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Titel: Prags Have, fase 2 Formål: Projektet Prags Haves overordnede formål er at aktivere lokale beboere og institutioner i

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

OK a.m.b.a. OK er et kundeejet selskab, der arbejder for et frit, fornuftigt og ansvarligt energivalg.

OK a.m.b.a. OK er et kundeejet selskab, der arbejder for et frit, fornuftigt og ansvarligt energivalg. OK a.m.b.a. OK er et kundeejet selskab, der arbejder for et frit, fornuftigt og ansvarligt energivalg. Olieefterforskning og -produktion Energibutikken OK Dansk kundeejet andelsselskab Ejet af ca. 13.000

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Nyhedsbrev. Lindersv ld Februar 2015. Elever fra skolecenteret Lindersvold optræder til Vinterkoncerten

Nyhedsbrev. Lindersv ld Februar 2015. Elever fra skolecenteret Lindersvold optræder til Vinterkoncerten Nyhedsbrev Elever fra skolecenteret Lindersvold optræder til Vinterkoncerten Til vinterkoncerten var der ikke kun professionelle kunstnere på scenen. Vi havde også glæde af at nyde forestillinger fra bl.a.

Læs mere

Sorg kan ødelægge børn og unges liv

Sorg kan ødelægge børn og unges liv Sorg kan ødelægge børn og unges liv Men du kan hjælpe dem. Bliv sponsor for Team Giv Håb og lad hele Danmark se, at din virksomhed er med til at hjælpe børn og unge, der rammes af ødelæggende sorg. Team

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Udgivet af Danmarks Biavlerforening, 2009.

Udgivet af Danmarks Biavlerforening, 2009. Bier og biavl i Folkeskolen Foto: Rolf Tulstrup Theuerkauf Til biavleren Udgivet af Danmarks Biavlerforening, 2009. Aftale mellem biavleren og skolen Aftalen mellem biavleren og læreren skal indeholde

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Nr. 6 - november 2011. Indhold. Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune

Nr. 6 - november 2011. Indhold. Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune Nr. 6 - november 2011 Indhold Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune Risiko for at miste status som social hjælpeorganisation hos SKAT Børn, Unge & Sorg modtager 60.000

Læs mere

Elev hos Vestforsyning...

Elev hos Vestforsyning... Det har været et godt elevforløb. Jeg har fået lov til at komme omkring alle typer af opgaver, og jeg er blevet kastet ud i lidt af hvert. Fagligt har jeg fået meget ud af det, og medarbejderne har været

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Hørsholm og Omegns Biavlerforening. 28. januar 2015

Hørsholm og Omegns Biavlerforening. 28. januar 2015 Hørsholm og Omegns Biavlerforening 28. januar 2015 Hvem er Danmarks Biavlerforening? Videns- og interesseorganisation for Danmarks 5000 biavlere Ca. 100.000 bifamilier eller 4 mia. bier Medlemsfremgang

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Alssund Biavlerforening

Alssund Biavlerforening Alssund Biavlerforening Sommer program 2015 APRIL Onsdag den 8/4 kl. 19.00. Sønderborg Roklub Film aften. Pris DKK 25,00 En hygge aften hvor vi ser filmen More than honey. Denne film sætter lup på den

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Forældrefernisering - et alternativ til det traditionelle skole/hjem-samarbejde Trine Knudsen og Helle Bruun Sophienborgskolen

Forældrefernisering - et alternativ til det traditionelle skole/hjem-samarbejde Trine Knudsen og Helle Bruun Sophienborgskolen WORKSHOP 11 Forældrefernisering - et alternativ til det traditionelle skole/hjem-samarbejde Trine Knudsen og Helle Bruun Sophienborgskolen Mail: foraeldrefernisering@gmail.com Interview med elever Fernisering

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

At være frivillig i UngEnergi

At være frivillig i UngEnergi At være frivillig i UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er en gruppe af unge mellem 15 og 35 år, som brænder for det samme mål: en grøn og bedre verden. Vores projekter har til

Læs mere

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Præsentation Jes Aagaard Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Hvad er Naturvejledning (Asta) Hvorfor Naturvejledning en visionær miljøminister Hvem er den typiske nordmand? Mange

Læs mere

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så?

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så? Rotary iværksætter kampagne Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling. når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber

Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling. når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber WORKSHOP?? Program for de næste 45 minutter: Præsentation Kort om Center for Civilsamfund

Læs mere

BESKÆFTIGELSES -TILBUD

BESKÆFTIGELSES -TILBUD BESKÆFTIGELSES -TILBUD Aktivitetscentret Sundholm Til brugere INDHOLD VELKOMMEN 1 BYHAVEN & TERRÆN 2 CYKEL- & KØRESTOLSVÆRKSTEDET 4 GRUNDLÆGGERNE 6 MULTIVÆRKSTEDET/ -GALLERIET 7 ØVRIG INFO 8 VELKOMMEN

Læs mere

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT DECEMBER 2014 VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT Velkommen til det inspirerende ConnectSport Netværk. Opgaven for mange ledere i dag er at være inspirerende. Men hvor skal man lade sig inspirere

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan 2016-2020 2 Velkommen til Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan I Fagcenter for Socialpsykiatri er visionen at skabe fremtidens velfærd,

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Besøg Electrolux Showroom

Besøg Electrolux Showroom Besøg Electrolux Showroom masser af inspiration Åbent for alle Højt til loftet I Electrolux Showroom er der højt til loftet og masser af plads til dine drømme. Her kan du se, mærke og afprøve forskellen

Læs mere

Aalborg Bæredygtighedsfestival september Kom og vær med!

Aalborg Bæredygtighedsfestival september Kom og vær med! Aalborg Bæredygtighedsfestival 9. - 16. september 2017 Kom og vær med! Aalborg Bæredygtighedsfestival 9. - 16. september 2017 Den 9. - 16. september 2017 afholdes der igen Aalborg Bæredygtighedsfestival.

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter!

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter! Vil I være med til at arbejde for samfundets udsatte og dermed understrege, at folkekirken er en handlende kirke i forhold til aktuelle, sociale problemer? Folkekirken tager medansvar og drager omsorg

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther

HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther En bi er et insekt. Men en bi er ikke bare en bi. I Danmark lever der næsten 300 forskellige arter af bier. Men det

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Til stede: Bygge og Anlæg: Sara og Jannick M. Film og Foto: Victor Kvintel, Danni Andersen og Kiwi Jagne Pædagogik

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Bilag 1 - Interviewguides

Bilag 1 - Interviewguides Bilag 1 - Interviewguides De unge, UU-vejledere, Virksomhedsleder, lærer og Fritidsjobkonsulent Gitte Interviewguide de unge Hver er de unge alder, fritidsjoberfaringer, skole Betydningen af at have et

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

NOTAT: LIVSKVALITET ER SOCIALT

NOTAT: LIVSKVALITET ER SOCIALT HAPPINESS NOTAT: LIVSKVALITET ER SOCIALT Publiceret: 29. september 2014 Den 16. september afholdt tænketanken, Institut for, deres workshop om fællesskaber og sociale relationer. Her diskuterede deltagerne

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

BESKÆFTIGELSES -TILBUD

BESKÆFTIGELSES -TILBUD BESKÆFTIGELSES -TILBUD Aktivitetscentret Sundholm Til brugere INDHOLD VELKOMMEN 3 BYHAVEN & TERRÆN 4 CYKEL- & KØRESTOLSVÆRKSTEDET 6 GRUNDLÆGGERNE 8 MULTIVÆRKSTEDET/ -GALLERIET 9 VASKERIET & RENGØRING

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17 RØGFRI FREMTID 2030 Sund By Netværket Tobakstemagruppe 12-12 Knudshoved 22/5-17 Stagnation 100 80 Mænd Alle Kvinder 60 40 20 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Styrker og svagheder i DK Styrker:

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere