Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag"

Transkript

1 Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde blokeringer og blive bedre til at opstille og gennemføre nye mål" "Du lærer at tænke positivt i vanskelige situationer. At identificere egne svagheder i en problematisk situation og blive bedre til at aflæse andres adfærd" 3 Personlig Power 2 "Du vil blive i stand til at fokusere på dine personlige ressourcer frem for på dine begrænsninger ( ) du vil få styrket din "Alle ( ) som gerne vil videreudvikle evne til at gøre positive forandringer og deres personlige potentiale og lære nye håndtere dine skyggesider. Du lærer at teknikker til at forandre bruge meditationsøvelser til at begrænse uhensigtsmæssig adfærd" stressreaktioner" "Fjerne mentale blokeringer, forankring af ressourcer i vanskelige situationer( ), forhandling med sig selv, håndtering af negative sider" 4 NLP 1 Effektiv komunikation "Kommunikation med forskellige mennesketyper. Mægling i konflikter - skab ro på arbejdspladsen. Fra kritikramme til "Deltagerne skal være glade, trygge og målramme. Sådan 'omvender' du en kritisk have lyst til at lære. Så får de noget ud person. Reframing - sådan gør du et af at gå på kursus. ( ) Vi garanterer problem til en fordel. Hensigt og adfærd - for, at vi når målene med kurset. sådan giver og modtager du kritik. Mål der Nogle kursister har specielle ønsker og behov. Vi forventer, at de selv er ansvarlige for at få dem opfyldt ved at give træneren besked" motiverer til handling. Sådan sætter du tiltrækkende mål for dig selv og andre. Sæt dig i førersædet. Sådan bliver du bedre til at styre dine følelser" NLP2 Eftektiv kommunikation Enneagram Train the trainer Assistentens / sekretærens værktøjer "Bearbejdning af indvendinger, punktering af søforklaringer, forandring af uhensigtsmæssig adfærd, forankring af personlige ressourcer" "lær at lægge positive ankre, lær at tale til en persons underbevidsthed, bliv opmærksom på egne og andres begrænsende overbevisninger, motivation og positiv tænkning" "Med enneagrammet og den tilhørende test er du langt bedre rustet til at vurdere medarbejdernes motivationsveje, ressourcer og placering i organisationen. Ud fra kendskabet til persontype kan man stimulere den personlige udvikling, "Indføring i ni grundlæggende persontyper. blive bedre til at forudsige reaktioner Find din egen persontype og opnå på stress og lære at tackle evt. selverkendelse. Lær om enneagrammets samarbejdsproblemer. (...) bliv bedre betydning for forhandling og teambuilding. til at forstå din egen og andres Sådan finder du den rigtige person til en adfærd." opgave" "Målet er, at gøre dig i stand til at undervise på en måde, så dine kursister får forståelse for og færdigheder i emnet. Du lærer om de forskellige opfattelseskanaler - at vi lærer forskelligt." "Hvordan motiverer vi deltagerne og fastholder interessen? Håndtering af besværlige tilhørere" "du vil på kurset blive bevidst om dine egne styrker og indsatsområder samt få nogle effektive værktøjer til større "Egne styrker og indsatsområder contra daglig effektivitet og bedre overblik. opgaver og ansvar. Håndtering af stress - Du bliver opmærksom på, hvordan du den positive lov. Sådan arbejder den opnår at kunne have "mange bolde i effektive sekretær. Motivation i praksis - luften" og dermed styrke dine evner til egen motivation og motivation af andre. at kunne supportere dine chefer og Sådan undgås konflikter - og sådan løser du kolleger" opståede konflikter 9 Assistentens / sekretærens udvikling "Du vil gennem inspiration og viden blive trænet i at være effektiv og målrettet i din hverdag. Der vil være fokus på kommunikation og psykologi, således at arbejdet med dine "Du arbejder med refleksion, dialog og samarbejdspartnere forbedres og du individuelle øvelser samtidig med at du får får ideer til, hvordan du tackler et klart billede af dig selv som menneske og vanskelige situationer og mennesker." samarbejdspartner" "Dig som sekretær - og din hverdag. Kortlægning af de psykologiske drivkræfter sat i relation til din hverdag. Praktisk og effektiv delegering. Fokus på egen effektivitet - Måling af styrker og indsatsområder. Effektive beslutninger der bliver til noget. Egen indsatsplan." 10 Personlig effektivitet, Bevidst, ubevidst eller målbevidst "Alle der i deres dagligdag føler, at de har travlt, gerne vil nå mere, få mere plads til udvikling af nye opgaver. Du vil med udgangspunkt i din egen Personlige Effektivitets Profil få nogle gode værktøjer og metoder, som vil give dig større personlig sikkerhed og gøre dig bedre til at udnytte egne ressourcer. Bruger du disse værktøjer rigtigt, vil du kunne frigøre mange timer til andre gøremål, og du vil samtidig blive opfattet som en god og effektiv samarbejdspartner, kollega og arbejdskraft." "Hvad er tid, og hvilken betydning har dine holdninger og vaner? Hvordan arbejder du med personlig målsætning? Sådan prioriterer du dine opgaver. Effektiv tidsanalyse. Forståelse for planlægning. Skemalægning. Hvordan håndterer du afbrydelser? Sådan arbejder du med delegering. Din betydning for teameffektiviteten"

2 kursusoversigt, tilmeldingsblanket kursusoversigt, tilmeldingsblanket s.php Stress Management Personlig udvikling Ledelse Oversigt over artikler om personlig udvikling "Ledere og medarbejdere i offentlige og private virksomheder som oplever 'øget arbejdspres, mere fleksibilitet, nye opgaver, effektivitet, besparelser, m.m. Vi bliver stresset, og hvis vi ikke lærer at tackle denne stress, kan det i værste fald få negative konsekvenser for en selv og dermed for virksomheden." "Ved at arbejde med bevidstgørelse af dine ressourcer bliver du som medarbejder og menneske mere fleksibel og opnår flere handlemuligheder. Personlig udvikling er starten på en proces, som varer hele livet" "God ledelse sikrer, at hver enkelt medarbejder og teamet som en samlet enhed er klædt på til at håndtere fremtidens krav" "Historier om Lykke, der lykkes, og Misse der mislykkes. Dokumenterbare resultater af det ene eller det andet tankesæt. Det vi fokuserer på, bliver vores virkelighed. En model for FOKUS" "Dette kursusforløb gør dig i stand til at håndtere egen stress. ( ) det forventes, at du som deltager bruger dig selv som arbejdsmateriale." "Det sprog vi taler bliver vores virkelighed. En model om grønne og røde ord. Selvprogrammering. Du bliver, hvad du tænker. Hvad kan DU selv gøre? Helt konkret? "Din egen stressprofil. Copingstrategier (værktøjskassen) "Selvorganisering gennem at udvikle nye vaner. ( ) Positive og negative forstærkninger." "Lykke der lykkes er en kvinde der "Du kender også Misse der mislykkes. Hun arbejder 37 om ugen. Hun møder altid kommer ofte for sent eller i sidste øjeblik. i god tid, er altid velforberedt og i godt Forvirret og uforberedt. Når hun arbejder humør. Hun bruger mellem 12 og 14 timer om ugen på transport - uden at med et område, blander hun sig konstant i, hvad alle andre foretager sig. ( ) Hun beklage sig. Når hun taler med kunder laver konstant om på det hun er i gang med. og kolleger, er hun 100 % opmærksom, nærværende og Hun har ikke tid til at gå på kurser, da hun jo bare har SÅ travlt. Efter aftensmaden deltagende. Hun deltager i flere kurser kaster hun sig foran fjernsynet, for hun Historier om "Lykke om året. (..) Hun er aldrig negativ, 'trænger bare til at slappe af' (...) brokker der lykkes" og Misse, men søger altid det positive i det, hun sig over sin mand, 'der ikke hjælper til, men der mislykkes" har med at gøre" roder" Dokumenterbare resultater af det ene og det andet tankesæt Det sprog vi taler, bliver vores virkelighed. En model om grønne og røde ord Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed. En model for FOKUS "Negative mennesker lever kortere og får et dårligere liv. Negative ledere skaber vantrivsel hos medarbejderne. Negative mennesker har svært ved at opretholde et godt netværk. Negative mennesker har svært ved at opretholde et godt netværk. Negative mennesker har lavt selvværd og lider af fejlangst. Negative mennesker er jaloux og kan ikke glæde sig over andres succes. De roser aldrig." "Prøv at lytte til, hvad der tales om, og læg specielt mærke til, hvordan negative bemærkninger forstærkes af andre. ( ) Derved får alle bekræftet, at det hele går ad h-til. ( ) Det sprog vi taler, bliver vores virkelighed. ( ) Lad os prøve noget andet. Væk med alle de røde ord. Vi prøver de grønne: 'Glæde, trivsel, stolthed (..) muligheder, talent, overskud For at provokere lidt kan vi fortsætte spørgerækken ( ) Hvem har den bedste chef? Den bedste kollega? Den, der fokuserer på det hos chefen, kollegaen der er ok, eller den der fokuserer på det, der ikke er ok? ( ) Hvis du ønsker at fokusere på det, der ikke er OK hos andre. Hvem siger så, at DU har ret? Sidder du så tæt på Gud (...), at du er berettiget til at rette på andre(...)? "Negative mennesker får stress, der senere kan give depressioner. Negative menneskers adfærd er selvforstærkende. De skaber negative spiraler. 40 % af alle ansatte har svære psykiske problemer. Som den der har fundet alle disse dokumentationer, kan det virkelig undre, at mange mennesker vælger at være negative og pessimister." "Nu fik mine fingre et helt andet tempo. Sveden i hænderne forsvandt. Det føles rart at være menneske. Det er rart at være her. Det er rart at være til. Vi er på vej til FLOW. Hvilke ord tror du, at Misse bruger?" "Misse bruger utroligt meget energi på at rette på alle andre. Hun placerer skyld og blander sig konstant i det, andre gør. Hun anerkender simpelthen ikke, at andre mennesker har andre måder at gøre tingene på. ( ) Misse vil aldrig blive en god leder, for der er kun hendes måde at gøre det på (..) " selv at vælge, hvad der sker. Men vi er altid frie til at vælge, hvordan vi reagerer på det, der sker. Dette betyder at både Lykke og Misse har deres frie valg til at vælge, hvordan de vil reagere på alt det, der sker på deres arbejde. Derfor tror jeg også, at jeg vil vælge Lykke som rollemodel for den måde, jeg selv ønsker at leve mit liv på. som Martin Seligman siger: "Du vælger selv det ene eller det andet tankesæt. Og hvilke tror du at Lykke bruger? Misse anvender konstant ord som: Problemer, bekymringer, umuligt at løse opgaven. Lykke anvender ord som: Udfordringer. Opgaver. Spændende at gå i gang med. Og sådan bliver deres liv så forskellige" Lykke ( ) hjælper, støtter og coacher, og hun ved, at andre lærer af deres erfaringer. Selvopfyldende profetier siger, at det, vi fokuserer på, bliver til virkelighed. Virkeligheden for Misse er, at alle andre er uduelige. At samfundet bærer skylden. ( ) til sidst retter hun fejlsøgningen og elendigheden mod sig selv. Depressionen banker på døren."

3 19 20 Løndal Management Personlig Uvikling e.dk/londal/index.ht m "du kan ændre dit fokus og lære at fokusere på alt det, der er OK. Der vil "du kan undgå stress ved at tage det altid være %, der er OK. Og vigtigste først. Når der ligger 3-6 "Du kan selv hver dag ingen siger, at DU har ret, hvis du telefonbeskeder til dig, så væn dig til at tage programmere dig selv. fokuserer på det ved dig selv og andre, den vanskeligste samtale først. Da vil du Ganske enkelt ved at der måske ikke passer dig. Du kan hele tiden kunne glæde dig over at have løst holde tommelfinger, lære dig selv at være opmærksom og den opgave og se frem til den næste. ( ) pegefinger og langfinger holde 100 % fokus på det, du lige nu vær opmærksom på dit sprog, taler du med samlet, mens du siger Hvad kan DU selv har med at gøre. NYD opgaven og gå i røde eller med grønne ord? Det sprog du YES. Gør det selv 5-7 gøre? Helt konkret? dybden med den" taler bliver din virkelighed gange dagligt." Under personlig udvikling "Kunne du tænke dig, at: 1. Vide mere om, hvem du selv er og hvad dit potentiale er? 2. Få mere viden om, hvordan du udnytter dit potentiale optimalt? 3. Få viden om, hvordan andre ser dig? Personlig Udvikling betyder blandt andet at ændre sin tankegang fra "Sådan er det bare" til "Sådan vælger jeg, at det skal være." "Jeg taler med mine kunder om alt, hvad de ØNSKER at tal om lige fra problemer i parforholdet over traumer i barndommen til manglende gennemslagskraft på arbejde og metoder/handlingsplaner i Personlig Udvikling - altså alt hvad der har indflydelse på den enkeltes succes - derfor kalder vi også vort koncept for "Det Hele Menneske" Virksomhedskonsul enterne hedskonsulenterne.d k/ Virksomhedskonsul enterne Niels Brock kurser og efteruddannelse k/ "Deltag på dette kursus og opnå en større forståelse af dine indre ressourcer og hvordan du i højere grad får fuld udnyttelse af dit potentiale. Kurset er en oplagt mulighed for alle, der ønsker at styrke gennemslagskraft, samspillet med andre og kommunikationsmæssige forudsætninger igennem personlig udvikling. (...) Du opnår, at dine muligheder forøges gennem forståelse af: (...) dine indre ressourcer og udviklingsområder "Vi er alle udstyret med en række personlige reaktionsmønstre, der er mere eller mindre automatiserede. Reaktionsmønstrene, der både styrer dine følelser og din adfærd, er for en stor dels vedkommende helt almindelige forudsætninger for at navigere i hverdagen. Andre reaktionsmønstre er besværlige og virker hæmmende på vores muligheder for at opføre os og udnytte os, som vi gerne vil - "Deltager du i et kursus, vil du få indsigt og værktøjer til at ændre dine begrænsninger. Du vil i højere grad kunne gennemføre de handlinger, du finder fordelagtige i det aktuelle nære og i dit livs længere perspektiv. Du vil forøge dine muligheder i alle facetter af dit liv. Du vil opnå en forståelse af din egen og andre menneskers personlighed, og du vil blive trænet i Åbne kurser personlig power eller nå de mål, vi sætter os," kommunikative modeller og andre værktøjer." "Vi ved om nogen, at skal stå højt på dagsordenen, såfremt du og den virksomhed du arbejder for, ønsker at Produkter vokse og være konkurrencedygtige på markedet" "Den enkelte medarbejder "Du opnår større personlig effektivitet "Ved hjælp af de rette redskaber og øvelser kan opnå større frihed og gennem en øget forståelse af egne og bliver du i stand til at håndtere konflikter og velvære i det daglige og andres værdier og en større tillid til at stress. Du får servicemindede og en større fleksibilitet i Om personlig indgå i forandringsprocesserne ved et velmotiverede medarbejdere/kolleger og en løsning af diverse udvikling øget kendskab til dine egne ressourcer øget service gennem målrettet betjening arbejdsopgaver" personlig udvikling - personlig effektivitet Step After Step rstep.dk/ om life coaching 26 Step After Step Under referencer "Du får indsigt i en række værktøjer til forbedring af effektiviteten på arbejdspladsen. Desuden bliver du afklaret om egne indsatsområder og udarbejder en konkret handlingsplan for disse. "Du udarbejder egen profil for at skabe bevidsthed om egne styrker og svagheder i f.t. 'effektivitet'. Profilen bygger på 12 kategorier, der alle gennemgås overordnet." "Mange mennesker besidder et stort og uudnyttet potentiale, der gennem coaching kan frigøres og effektivt omsættes til konkrete udfordringer. Vi retter fokus mod muligheder og handlekraft ved at analysere, hvad der holder os tilbage, hvorefter vi tilrettelægger en ny plan, der skal føre kunden frem til det ønskede mål" "Livet er for kort til at være tilskuer" "Jeg har fået større indsigt i mit potentiale og lader mig ikke længere bremse af udfordringer på vejen. Jeg tør nu stile efter højere mål end før. Tak" 27 Step After Step Business coaching "Højkonjunktion og mangel på kvalificeret arbejdskraft tvinger i dag virksomheder til at sætte medarbejdernes trivsel og udvikling øverst på dagsordenen. For at kunne tiltrække og fastholde en kompetent og motiveret medarbejderstab, skal der være fokus på et godt og inspirerende arbejdsmiljø for at opnå de resultater der sikrer virksomhedens succes. Business coaching kan bruges i alle virksomheder som et effektivt redskab til at skabe udvikling for den enkelte og for en afdeling. Motiverede og glade medarbejdere producerer mere... Og en investering her vil kunne ses direkte på bundlinien. Coaching kan bruges både individuelt til medarbejdere og ledere såvel som i teamcoaching. Individuel Business Coaching kan benyttes til kompetence såvel som personlig udvikling for medarbejdere/ledere for at ruste dem til nye udfordrende opgaver eventuelt i forbindelse med organisationsændringer eller karriereudvikling. Stressede medarbejdere/ledere kan lære at systematisere og få kontrol over deres tidsforbrug ved simple værktøjer, så der bliver luft i kalenderen. I teamcoaching tages udgangspunkt i teamets potentiale og involverer den enkelte medarbejder i processen med respekt for ressourcer, traditioner, kulturer og individualisme. De bedste resultater i et team opnås, hvis alle i teamet kender og arbejder efter samme mål og tager ejerskab for opgaverne."

4 Selvindsigt, samarbejde og kommunikation Velkommen til målrettet og livslang læring Din personlige kompetencepartner Citat fra afdelingschefer i DIEU empati og udvikling styrk din sociale kompetencer Assertion - personlig styrke "kurser og udannelse inden for personlig power, NLP, selvudvikling, assertion, kommunikation, konflikthåndtering, karisma, mediation, gennemslagskraft, empati, selvtillid, forandringsparathed, effektivitet, teamspirit og meget andet" "Dynamik, energi, fremdrift. Jeg forbinder med et menneske i bevægelse. Et menneske der skaber dynamik, energi, fremdrift, inspiration og ser nye horisonter. Til gavn for sig selv, sine omgivelser og sin arbejdsplads." "Kompetenceudvikling betyder maksimal udbytte af forretningsmæssige muligheder kombineret med glæde og motivation i arbejdslivet" "Ud over det store udbud af åbne programmer, som du kan se her i kataloget, arbejder vi internt i virksomheder og organisationer. Her rådgiver vi om "Vores ambition er at give dig strategisk, og muligheden for at udvikle de designer udviklingsforløb, så de hænger kompetencer, du behøver for at lykkes sammen med virksomhedens strategi og i dit arbejdsliv." medarbejdernes udgangspunkt" "som leder skal du kommunikere virksomhedens strategi og mål, så ingen er i tvivl. Det giver engagement og værdi hos dine medarbejdere" "få indsigt i dine roller og din adfærd i samspillet med andre. Håndtering af relationer er efterhånden blevet et konkurrenceparameter, så indsigt og forståelse af dynamikken i relationer er særdeles vigtig i dag." "Dit udbytte: Kunsten er at sige, hvad du mener og at gøre det på den rigtige måde, så du opnår det, du ønsker. Med assertion øger du din personlige gennemslagskraft med respekt for dig selv og andre. Lær at få balance mellem den måde du bruger dig selv og dine ressourcer. Lær at bruge ordet nej og undgå omsvøb, undskyldninger og et kropssprog, der kan modsige dig." "ret søgelyset mod de menneskelige kompetencer. Med de rigtige værktøjer og kompetencer får du også tid og rum til at lede." "Du få et tydeligt billede af dig selv, og hvorfor du reagerer, som du gør ( ) Du får konkrete værktøjer med hjem til at forbedre dine samarbejdsevner, ledelseskompetencer og generelle kommunikationsfærdigheder" "I dag er personlige kompetencer en konkurrenceparameter. Personlig udvikling skal derfor være en livslang succes" "Du lærer at: Vise større tolerance overfor andre, ( ) øge din bevidsthed om menneskers psykologiske natur og dermed øge din fleksibilitet. Frisætte dine ressourcer og udvide dit handlingsspektrum" 34 Kommunikation og samtaletræning. Dialog og samarbejde "Dit udbytte. Lær, hvordan du bruger din kommunikation og dine samtaler til noget konstruktivt. Lær at håndtere bestemte persontyper og situationer, og brug din entusiasme til at møde andre mennesker med et åbent sind. Du lærer at sætte dig i andres situation og bliver bedre til at spørge og lytte." 35 Enneagrammet som samarbejdsmodel "Stil skarpt på dit eget selvbillede og brug det i dit samvær med andre. Når du forstår dig selv og andre, har du bedre forudsætninger for at skabe gode relationer med styrke, nærvær og overskud. Du får tillid til, at det altid er muligt at skabe gode relationer - tillid til dig selv og til dine kolleger." 36 Personlig power "du giver din faglighed et løft, og bliver mere bevidst om dine egne værdier. ( ) du fordyber dig i en række emner, der udvikler dig som person, giver dig gennemslagskraft og bevidsthed om, hvordan du brander dig selv best. Du skal indstille dig på, at personlig vækst kræver, at du tager stilling og er villig til at forandre dig." Personlig vækst og gennemslagskraft Din personlige karisma "Styrk dine evner til at samarbejde og bevar overblikket og selvkontrollen i pressede situationer ( ) går ikke tættere på end du selv ønsker det. Hele din evne til at kommunikere får et kvanteløft samtidig med, at du bliver fuldt bevidst om dine mentale styrker." "lær hvordan du skaber et positivt første indtryk, og hvordan du trækker de sider, som gør dig mest karismatisk, frem i din personlighed. At udvikle sin karisma er opskriften på både personlig og professionel succes."

5 Selvledelse og arbejdsglæde Stress - indre styrke, ydre ro "Sæt fokus på din hverdag, dine udfordringer og dine muligheder for at øge din arbejdsglæde. Du får konkret viden og enkle værktøjer til " hvor du får tid og hjælp til at tage selvledelse, som kan give dig det skub action på dine udfordringer. ( ) Dig som du har brug for. Målet er, at du har svært ved at få balance mellem iværksætter en handlingsplan til gavn arbejdsliv og privatliv. Du ønsker at blive for dig selv, din arbejdsplads og dine udfordret på din prioritering - og at se dig nære relationer." selv med andre øjne på dig selv." "Få større overskud i både dit arbejdsog privatliv gennem positiv håndtering af stress. Når du undgår den negative side af stress, vil du nemlig opleve, at du forøger din effektivitet, din arbejdsglæde og dit overblik i dagligdagen. Lær grænsen mellem positiv og negativ stress at kende, og lær, hvordan du undgår at stresse dig selv og dine omgivelser" "dig som oplever, at arbejdspresset og tidspresset er blevet en belastning i dagligdagen - og nu gerne vil finde metoder til at gøre dig fri af den negative stress, der ødelægger helbredet. Om du er leder eller medarbejder, spiller ingen rolle. Coaching kræver både indsigt, nerve og masser af øvelse. Den jobrelaterede coaching er et unikt værktøj oplevelse for begge parter. Med win-win "Den succesfulde forhandling er en positiv citat fra til udvikling af både dig og din forhandling opnår du både respekt og medarbejdere i DIEU virksomhed. resultater på bundlinjen." Få et DIEU kursus hjem i din virksomhed ersonale.dk/ Problemløsning Hvorfor skal vi udvikle os? Forstå dig selv og andre Bliv bedre til at opstille og gennemføre målsætninger Evnen til at kommunikere Metamanagement Metamanagement Effektiv kommunikation 1 - med NLP "Et firmakursus eller internt udviklingsforløb gavner samarbejdet og relationerne i virksomheden og kan være med til at få gjort op med uhensigtsmæssige vaner og adfærd. Det skaber desuden et fælles udtryk, sprog og arbejdsmåde, som I kan arbejde videre med efter kurset og vi hjælper jer selvfølgelig med at få det lærte effektivt implementeret og " I får altså ( ) opgraderet medarbejdernes forankret. kompetencer på samme tid" "Udfordringen ligger i at kunne løse problemer med eksisterende Hvis medarbejdere og ledere i din ressourcer. De eksisterende resurser er de medarbejdere der udgør virksomheden eller organisationen i dag. organisation er i stand til at tænke konstruktivt og innovativt, er I optimalt rustet til at klare stigende konkurrence og forandringer" Uanset hvilken tilstand vores liv eller For at realisere vores potentiale, hvad organisation er i, er der altid mulighed for enten det er personligt eller forbedringer. ( ) Der er ikke for få organisatorisk, er det nødvendigt, at vi ressourcer, men måske er der for lidt udvikler os" genialitet" "For at kunne yde det optimale, både privat og i erhvervslivet, er ethvert menneske nødt til at kende sine styrker "Den øgede forståelse for dit potentiale og og sine svagheder. Når du forstår dig dine grænser vil også gavne ethvert selv, bliver du både mere tolerant samarbejde du indgår i. Det er faktisk en overfor andre og bedre til at få øje på betingelse for at kunne få et samarbejde til egne og andres udviklingsmuligheder." at fungere perfekt." "Jeg anser den person, der kan overvinde egne svagheder for større end den person, der har overvundet sine fjender" "Sokrates var den første, der virkeligt demonstrerede kunsten at bruge spørgsmål til at afdække en given problematik. Sokrates talte om, at alle mennesker har ressourcer til at løse deres problemer. Disse ressourcer skulle blot hentes frem via de rigtige spørgsmål arbejder med Metamanagement, som betyder overordnet styring, og beskriver centrale begreber ved organiseringen af arbejde såvel på jobniveau som på organisationsniveau. "Personlig power er et udtryk, bruger om evnen til at opstille og gennemføre målsætninger. Personlig power forstås som menneskets evne til at klare sig ved at skabe nyt. I denne sammenhæng er handlingscirklen det grundlæggende element." "Vi planlægger at fortsætte med et nyt udviklingstema hvert år, idet livslang læring ikke blot må være et 'statement' men skal gennemføres som praktisk medarbejderpolitik. " Metamanagement skaber en fælles virkelighed og forståelsesramme for, hvordan hverdagens jobs skal tackles. Det er også et effektivt redskab til at styre den konkrete medarbejdersamtale" "Tydeliggør virksomhedens visioner og mål. Coaching i at få medarbejderne til at "Udbytte: Fælles virkelighed for ledere opstille egne mål og ansvarsområder. og medarbejdere, ( ) større Afklarer hvilket produkt, den enkelte ansvarlighed og arbejdsglæde. ( ) medarbejder og arbejdsgruppe leverer i Mål og ressourcer. virksomheden." "Få plus på følelseskontoen, lær at håndtere følelsesladede situationer. Sådan motiverer du til handling, lær at lave bindende aftaler. Bliv bedre til at få dine meddelelser igennem. "Giv plads til hjerte og hjerne, når du formidler dit budskab. Det giver troværdighed." "forudsætninger for at skabe resultater: ( )Den enkeltes evne til at forstå sig selv og andre, den enkeltes evne til at opstille og gennemføre målsætninger." ( ) 9 grundlæggende egenskaber ved mennesket. Oversat til nutidig sprogbrug dækker de 9 egenskaber over følgende værdier: Kvalitet, service, effektivitet, originalitet, kompetence, samarbejde, entusiasme, levedygtighed, harmoni" "Gennem s NLPtræning lærer du at gennemskue og håndtere kommunikation. Derigennem øger du forståelsen for dine medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere.

6 Personlig Power 2 Personlig power 1 Enneagrammet "du vil blive i stand til at fokusere på dine personlige ressourcer frem for på dine begrænsninger. På kurset lærer du at identificere gamle overbevisninger, som begrænser din nuværende kreativitet og livskraft. Du vil få styrket din evne til at gøre positive forandringer og håndtere dine skyggeside" "Du lærer at tænke positivt i vanskelige situationer, at identificere egne svagheder i en problematisk situation og bedre at aflæse andres adfærd. Du vil desuden få værktøjer til konkret at arbejde med målsætninger og vil stifte bekendtskab med mental træning. Du lærer også at undgå at havne i en offerrolle og opstille din egen personlige grundlov for hvordan du vil få mere power i hverdagen." "Dette kursus giver dig en gennemgribende indføring i de 9 grundlæggende persontyper og deres udviklingsveje. Du lærer at forstå din egen enneagramprofil og får et klart bud på, i hvilken retning du bør gå for at undgå faldgruber og udvikle dig optimalt" Psykologisk salg giver dig det optimale udgangspunkt for personlig og forretningsmæssig succes Enneagrammet Salgsmateriale, CD'er Personlig power "På dette kursus får du kortlagt din personprofil og finder hermed din personlige sælgerstil." "Medarbejdere i vækst skaber virksomheder i vækst. Enneagrammet betyder 9-kant og dækker over 9 grundlæggende værdier, som styrer vores adfærd, motivation og udfordringer. Enneagrammet kan anvendes til medarbejderudvikling samt optimal kommunikation og samarbejde. Modellen er et enkelt og virkningsfuldt værktøj i arbejdet med human ressources i enhver virksomhed eller organisation" Personlig power dækker over de teknikker, der i dag findes til at optimere egne personlige ressourcer. Disse teknikker er her overført i et format, der egner sig til selvudvikling. På denne cd vil du lære at forholde dig til såvel din fortid, din nutid som din fremtid. Du vil træne din underbevidsthed i at opløse fortidige vanskeligheder, for derefter at bruge den frigjorte energi til at opstille nye mål og tage nye beslutninger." Præsentationen: Ved et salg taler og lytter såvel bevidsthed som underbevidsthed. På dette modul lærer du teknikker til at påvirke den vigtigste "Ressourcerne: Her lærer du at beslutningstager - programmere din hjerne med positive underbevidstheden. billeder så du kan håndtere negative Salget: Her lærer du at fænomener som vrede, frygt og afvisninger. bruge NLP til at afgrænse Du lærer at opretholde din følelse af kontrol indvendinger og skabe og at bruge et effektivt tidsstyringsværktøj" vind-vind situationer. " De ni grundtyper i Enneagrammet: Idealisten, hjælperen, udretteren, individualisten, tænkeren, loyalisten, generalisten, udfordreren, mægleren. "Nye veje med enneagrammet: Dette kursus giver en dybere forståelse for enneagrammets rødder, og hvordan det kan bruges såvel til personlig udvikling som i coaching af andre. Du får et nyt perspektiv på de 9 typers grundlæggende forhindringer, og på hvordan du kommer dine begrænsende overbevisninger til livs." Inner winner: På denne cd træner du din forestillingsevne. Forestillingsevnen er forudsætningen for resultater i hverdagen. Jo bedre du kan visualisere et ønske eller en god kontakt med andre mennesker, desto større er sandsynligheden for at det lykkes "Du lærer at genkende og forbedre din kommunikationsmåde og kunsten at gennemføre vanskelige samtaler. På kurset arbejdes med at afdække et teams profil, med udgangspunkt i de typer som indgår i teamet. Endvidere lærer deltagerne at opstille værdisæt for teams, organisationer og virksomheder. Enneagrammet bruges til at afdække konflikter imellem fællesværdier og den enkeltes personlige værdier." Reframing handler overordnet om din måde at forvalte din energi på. Med denne cd får du en guided hjælp til arbejde med din evne til at forandre uhensigtsmæssig adfærd, til smertekontrol og til at formindske allergiske og astmatiske reaktioner." 57 Artikler fra hjemmeside Konflikter - viden og mod til at løse dem. Forandring gennem konflikthåndtering "Lær at forebygge konflikter - lær at turde konflikter - lær at håndtere konflikter - lær værktøjerne til konfliktløsning - lær at bruge dem rigtigt. Find ud af hvorfor du reagerer som du gør i en konfliktsituation og få ændret dit reaktionsmønster. ( ) du bliver i stand til at forebygge og håndtere konflikter og til at opdage og turde gå ind i konflikterne - både dine egne og andres. På kurset lærer du at: At styrke din evne til at opfange og reagere på konfliktsignaler. Blive bedre til at forebygge og håndtere konflikter. Tackle følelsesmæssige reaktioner - også dine egne! ( ) Konflikt opstår som følge af forandring - en relation, en arbejdsgang eller en struktur. (...) Når du håndterer konflikter konstruktivt, frigives fastlåst energi, og der skabes rum for forandring. Derfor giver løsning af konflikter personlig tilfredsstillelse, engagement og arbejdsglæde og åbner for nye muligheder for udvikling og samarbejde. " "På kurset starter du en lærings- og udviklingsproces. Flere og flere deltagere vælger at fastholde det lærte ved at følge kurset op med personlige Coachingsessioner med én af underviserne, de har mødt på kurset."

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre Kend dig selv og andre kursusprogram Mægleren Idealisten Udfordreren Generalisten Hjælperen Udretteren Loyalisten Tænkeren Individualisten Når du lærer at bruge Enneagrammet, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Konflikthåndtering fra kaos til kontrol

Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Få værktøjerne til effektivt at forebygge og løse konflikter med konceptet Have A Nice Conflict Få værktøjer til effektiv

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Coachuddannelsen, modulopbygning

Coachuddannelsen, modulopbygning Coachuddannelsen, modulopbygning Modul 1: Dig i rollen som coach Tænk som en coach! På modul 1 kommer du godt i gang med at coache ved at bruge vores gennemprøvede og effektive coachingmodel De seks Trin.

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Assertiv kommunikation - MBK A/S

Assertiv kommunikation - MBK A/S Vil du være bedre til at få samarbejdet til at fungere? Til at få dine budskaber igennem på en god og ordentlig måde? Blive hørt, forstået og respekteret i samarbejdet med andre? Vil du vide, hvordan andre

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Eureka råbte de gamle grækere, når der gik en prås op for dem, og de pludseligt kunne se tingene i en ny sammenhæng. Vi andre nøjes med at råbe AHA

Eureka råbte de gamle grækere, når der gik en prås op for dem, og de pludseligt kunne se tingene i en ny sammenhæng. Vi andre nøjes med at råbe AHA Ahakompagniet Eureka råbte de gamle grækere, når der gik en prås op for dem, og de pludseligt kunne se tingene i en ny sammenhæng. Vi andre nøjes med at råbe AHA I Ahakompagniet, som tæller en række innovative

Læs mere

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster Bryd implementeringsmuren Evabeth Mønster Leder/nøgleperson og arbejdsmiljø Medarbejder og arbejdsmiljø Formålet med den næste gode time: Inspiration Dialog Erfaringsudveksling Værktøjer LMI Leadership

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Nyudnævnt leder og hva så?

Nyudnævnt leder og hva så? Nyudnævnt leder og hva så? Hvordan kan du så blive klædt på til opgaven? Hvad skal du især være opmærksom på? Hvem kan du søge hjælp hos? En ny leder, der på egen hånd skal igennem en årrække af action

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre kursusprogram Kend dig selv og andre Mægleren Idealisten Udfordreren Generalisten Hjælperen Udretteren Loyalisten Tænkeren Individualisten Når du lærer at bruge Enneagrammet, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are capable of living. - Nelson Mandela Introduktion

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER?

POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER? POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER? 2013 1 Overbevisninger Fysik ADFÆRDSMODELLEN Din adfærd er det du gør i hverdagen som leder - og er betinget af 4 kerneområder. Alle 4 områder

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE DEN KOMPETENTE RÅDGIVER SKAB MEROMSÆTNING I DIN PORTEFØLJE Det overordnede mål med Den kompetente Rådgiver er at uddanne rådgivere, der proaktivt

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere