Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag"

Transkript

1 Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde blokeringer og blive bedre til at opstille og gennemføre nye mål" "Du lærer at tænke positivt i vanskelige situationer. At identificere egne svagheder i en problematisk situation og blive bedre til at aflæse andres adfærd" 3 Personlig Power 2 "Du vil blive i stand til at fokusere på dine personlige ressourcer frem for på dine begrænsninger ( ) du vil få styrket din "Alle ( ) som gerne vil videreudvikle evne til at gøre positive forandringer og deres personlige potentiale og lære nye håndtere dine skyggesider. Du lærer at teknikker til at forandre bruge meditationsøvelser til at begrænse uhensigtsmæssig adfærd" stressreaktioner" "Fjerne mentale blokeringer, forankring af ressourcer i vanskelige situationer( ), forhandling med sig selv, håndtering af negative sider" 4 NLP 1 Effektiv komunikation "Kommunikation med forskellige mennesketyper. Mægling i konflikter - skab ro på arbejdspladsen. Fra kritikramme til "Deltagerne skal være glade, trygge og målramme. Sådan 'omvender' du en kritisk have lyst til at lære. Så får de noget ud person. Reframing - sådan gør du et af at gå på kursus. ( ) Vi garanterer problem til en fordel. Hensigt og adfærd - for, at vi når målene med kurset. sådan giver og modtager du kritik. Mål der Nogle kursister har specielle ønsker og behov. Vi forventer, at de selv er ansvarlige for at få dem opfyldt ved at give træneren besked" motiverer til handling. Sådan sætter du tiltrækkende mål for dig selv og andre. Sæt dig i førersædet. Sådan bliver du bedre til at styre dine følelser" NLP2 Eftektiv kommunikation Enneagram Train the trainer Assistentens / sekretærens værktøjer "Bearbejdning af indvendinger, punktering af søforklaringer, forandring af uhensigtsmæssig adfærd, forankring af personlige ressourcer" "lær at lægge positive ankre, lær at tale til en persons underbevidsthed, bliv opmærksom på egne og andres begrænsende overbevisninger, motivation og positiv tænkning" "Med enneagrammet og den tilhørende test er du langt bedre rustet til at vurdere medarbejdernes motivationsveje, ressourcer og placering i organisationen. Ud fra kendskabet til persontype kan man stimulere den personlige udvikling, "Indføring i ni grundlæggende persontyper. blive bedre til at forudsige reaktioner Find din egen persontype og opnå på stress og lære at tackle evt. selverkendelse. Lær om enneagrammets samarbejdsproblemer. (...) bliv bedre betydning for forhandling og teambuilding. til at forstå din egen og andres Sådan finder du den rigtige person til en adfærd." opgave" "Målet er, at gøre dig i stand til at undervise på en måde, så dine kursister får forståelse for og færdigheder i emnet. Du lærer om de forskellige opfattelseskanaler - at vi lærer forskelligt." "Hvordan motiverer vi deltagerne og fastholder interessen? Håndtering af besværlige tilhørere" "du vil på kurset blive bevidst om dine egne styrker og indsatsområder samt få nogle effektive værktøjer til større "Egne styrker og indsatsområder contra daglig effektivitet og bedre overblik. opgaver og ansvar. Håndtering af stress - Du bliver opmærksom på, hvordan du den positive lov. Sådan arbejder den opnår at kunne have "mange bolde i effektive sekretær. Motivation i praksis - luften" og dermed styrke dine evner til egen motivation og motivation af andre. at kunne supportere dine chefer og Sådan undgås konflikter - og sådan løser du kolleger" opståede konflikter 9 Assistentens / sekretærens udvikling "Du vil gennem inspiration og viden blive trænet i at være effektiv og målrettet i din hverdag. Der vil være fokus på kommunikation og psykologi, således at arbejdet med dine "Du arbejder med refleksion, dialog og samarbejdspartnere forbedres og du individuelle øvelser samtidig med at du får får ideer til, hvordan du tackler et klart billede af dig selv som menneske og vanskelige situationer og mennesker." samarbejdspartner" "Dig som sekretær - og din hverdag. Kortlægning af de psykologiske drivkræfter sat i relation til din hverdag. Praktisk og effektiv delegering. Fokus på egen effektivitet - Måling af styrker og indsatsområder. Effektive beslutninger der bliver til noget. Egen indsatsplan." 10 Personlig effektivitet, Bevidst, ubevidst eller målbevidst "Alle der i deres dagligdag føler, at de har travlt, gerne vil nå mere, få mere plads til udvikling af nye opgaver. Du vil med udgangspunkt i din egen Personlige Effektivitets Profil få nogle gode værktøjer og metoder, som vil give dig større personlig sikkerhed og gøre dig bedre til at udnytte egne ressourcer. Bruger du disse værktøjer rigtigt, vil du kunne frigøre mange timer til andre gøremål, og du vil samtidig blive opfattet som en god og effektiv samarbejdspartner, kollega og arbejdskraft." "Hvad er tid, og hvilken betydning har dine holdninger og vaner? Hvordan arbejder du med personlig målsætning? Sådan prioriterer du dine opgaver. Effektiv tidsanalyse. Forståelse for planlægning. Skemalægning. Hvordan håndterer du afbrydelser? Sådan arbejder du med delegering. Din betydning for teameffektiviteten"

2 kursusoversigt, tilmeldingsblanket kursusoversigt, tilmeldingsblanket s.php Stress Management Personlig udvikling Ledelse Oversigt over artikler om personlig udvikling "Ledere og medarbejdere i offentlige og private virksomheder som oplever 'øget arbejdspres, mere fleksibilitet, nye opgaver, effektivitet, besparelser, m.m. Vi bliver stresset, og hvis vi ikke lærer at tackle denne stress, kan det i værste fald få negative konsekvenser for en selv og dermed for virksomheden." "Ved at arbejde med bevidstgørelse af dine ressourcer bliver du som medarbejder og menneske mere fleksibel og opnår flere handlemuligheder. Personlig udvikling er starten på en proces, som varer hele livet" "God ledelse sikrer, at hver enkelt medarbejder og teamet som en samlet enhed er klædt på til at håndtere fremtidens krav" "Historier om Lykke, der lykkes, og Misse der mislykkes. Dokumenterbare resultater af det ene eller det andet tankesæt. Det vi fokuserer på, bliver vores virkelighed. En model for FOKUS" "Dette kursusforløb gør dig i stand til at håndtere egen stress. ( ) det forventes, at du som deltager bruger dig selv som arbejdsmateriale." "Det sprog vi taler bliver vores virkelighed. En model om grønne og røde ord. Selvprogrammering. Du bliver, hvad du tænker. Hvad kan DU selv gøre? Helt konkret? "Din egen stressprofil. Copingstrategier (værktøjskassen) "Selvorganisering gennem at udvikle nye vaner. ( ) Positive og negative forstærkninger." "Lykke der lykkes er en kvinde der "Du kender også Misse der mislykkes. Hun arbejder 37 om ugen. Hun møder altid kommer ofte for sent eller i sidste øjeblik. i god tid, er altid velforberedt og i godt Forvirret og uforberedt. Når hun arbejder humør. Hun bruger mellem 12 og 14 timer om ugen på transport - uden at med et område, blander hun sig konstant i, hvad alle andre foretager sig. ( ) Hun beklage sig. Når hun taler med kunder laver konstant om på det hun er i gang med. og kolleger, er hun 100 % opmærksom, nærværende og Hun har ikke tid til at gå på kurser, da hun jo bare har SÅ travlt. Efter aftensmaden deltagende. Hun deltager i flere kurser kaster hun sig foran fjernsynet, for hun Historier om "Lykke om året. (..) Hun er aldrig negativ, 'trænger bare til at slappe af' (...) brokker der lykkes" og Misse, men søger altid det positive i det, hun sig over sin mand, 'der ikke hjælper til, men der mislykkes" har med at gøre" roder" Dokumenterbare resultater af det ene og det andet tankesæt Det sprog vi taler, bliver vores virkelighed. En model om grønne og røde ord Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed. En model for FOKUS "Negative mennesker lever kortere og får et dårligere liv. Negative ledere skaber vantrivsel hos medarbejderne. Negative mennesker har svært ved at opretholde et godt netværk. Negative mennesker har svært ved at opretholde et godt netværk. Negative mennesker har lavt selvværd og lider af fejlangst. Negative mennesker er jaloux og kan ikke glæde sig over andres succes. De roser aldrig." "Prøv at lytte til, hvad der tales om, og læg specielt mærke til, hvordan negative bemærkninger forstærkes af andre. ( ) Derved får alle bekræftet, at det hele går ad h-til. ( ) Det sprog vi taler, bliver vores virkelighed. ( ) Lad os prøve noget andet. Væk med alle de røde ord. Vi prøver de grønne: 'Glæde, trivsel, stolthed (..) muligheder, talent, overskud For at provokere lidt kan vi fortsætte spørgerækken ( ) Hvem har den bedste chef? Den bedste kollega? Den, der fokuserer på det hos chefen, kollegaen der er ok, eller den der fokuserer på det, der ikke er ok? ( ) Hvis du ønsker at fokusere på det, der ikke er OK hos andre. Hvem siger så, at DU har ret? Sidder du så tæt på Gud (...), at du er berettiget til at rette på andre(...)? "Negative mennesker får stress, der senere kan give depressioner. Negative menneskers adfærd er selvforstærkende. De skaber negative spiraler. 40 % af alle ansatte har svære psykiske problemer. Som den der har fundet alle disse dokumentationer, kan det virkelig undre, at mange mennesker vælger at være negative og pessimister." "Nu fik mine fingre et helt andet tempo. Sveden i hænderne forsvandt. Det føles rart at være menneske. Det er rart at være her. Det er rart at være til. Vi er på vej til FLOW. Hvilke ord tror du, at Misse bruger?" "Misse bruger utroligt meget energi på at rette på alle andre. Hun placerer skyld og blander sig konstant i det, andre gør. Hun anerkender simpelthen ikke, at andre mennesker har andre måder at gøre tingene på. ( ) Misse vil aldrig blive en god leder, for der er kun hendes måde at gøre det på (..) " selv at vælge, hvad der sker. Men vi er altid frie til at vælge, hvordan vi reagerer på det, der sker. Dette betyder at både Lykke og Misse har deres frie valg til at vælge, hvordan de vil reagere på alt det, der sker på deres arbejde. Derfor tror jeg også, at jeg vil vælge Lykke som rollemodel for den måde, jeg selv ønsker at leve mit liv på. som Martin Seligman siger: "Du vælger selv det ene eller det andet tankesæt. Og hvilke tror du at Lykke bruger? Misse anvender konstant ord som: Problemer, bekymringer, umuligt at løse opgaven. Lykke anvender ord som: Udfordringer. Opgaver. Spændende at gå i gang med. Og sådan bliver deres liv så forskellige" Lykke ( ) hjælper, støtter og coacher, og hun ved, at andre lærer af deres erfaringer. Selvopfyldende profetier siger, at det, vi fokuserer på, bliver til virkelighed. Virkeligheden for Misse er, at alle andre er uduelige. At samfundet bærer skylden. ( ) til sidst retter hun fejlsøgningen og elendigheden mod sig selv. Depressionen banker på døren."

3 19 20 Løndal Management Personlig Uvikling e.dk/londal/index.ht m "du kan ændre dit fokus og lære at fokusere på alt det, der er OK. Der vil "du kan undgå stress ved at tage det altid være %, der er OK. Og vigtigste først. Når der ligger 3-6 "Du kan selv hver dag ingen siger, at DU har ret, hvis du telefonbeskeder til dig, så væn dig til at tage programmere dig selv. fokuserer på det ved dig selv og andre, den vanskeligste samtale først. Da vil du Ganske enkelt ved at der måske ikke passer dig. Du kan hele tiden kunne glæde dig over at have løst holde tommelfinger, lære dig selv at være opmærksom og den opgave og se frem til den næste. ( ) pegefinger og langfinger holde 100 % fokus på det, du lige nu vær opmærksom på dit sprog, taler du med samlet, mens du siger Hvad kan DU selv har med at gøre. NYD opgaven og gå i røde eller med grønne ord? Det sprog du YES. Gør det selv 5-7 gøre? Helt konkret? dybden med den" taler bliver din virkelighed gange dagligt." Under personlig udvikling "Kunne du tænke dig, at: 1. Vide mere om, hvem du selv er og hvad dit potentiale er? 2. Få mere viden om, hvordan du udnytter dit potentiale optimalt? 3. Få viden om, hvordan andre ser dig? Personlig Udvikling betyder blandt andet at ændre sin tankegang fra "Sådan er det bare" til "Sådan vælger jeg, at det skal være." "Jeg taler med mine kunder om alt, hvad de ØNSKER at tal om lige fra problemer i parforholdet over traumer i barndommen til manglende gennemslagskraft på arbejde og metoder/handlingsplaner i Personlig Udvikling - altså alt hvad der har indflydelse på den enkeltes succes - derfor kalder vi også vort koncept for "Det Hele Menneske" Virksomhedskonsul enterne hedskonsulenterne.d k/ Virksomhedskonsul enterne Niels Brock kurser og efteruddannelse k/ "Deltag på dette kursus og opnå en større forståelse af dine indre ressourcer og hvordan du i højere grad får fuld udnyttelse af dit potentiale. Kurset er en oplagt mulighed for alle, der ønsker at styrke gennemslagskraft, samspillet med andre og kommunikationsmæssige forudsætninger igennem personlig udvikling. (...) Du opnår, at dine muligheder forøges gennem forståelse af: (...) dine indre ressourcer og udviklingsområder "Vi er alle udstyret med en række personlige reaktionsmønstre, der er mere eller mindre automatiserede. Reaktionsmønstrene, der både styrer dine følelser og din adfærd, er for en stor dels vedkommende helt almindelige forudsætninger for at navigere i hverdagen. Andre reaktionsmønstre er besværlige og virker hæmmende på vores muligheder for at opføre os og udnytte os, som vi gerne vil - "Deltager du i et kursus, vil du få indsigt og værktøjer til at ændre dine begrænsninger. Du vil i højere grad kunne gennemføre de handlinger, du finder fordelagtige i det aktuelle nære og i dit livs længere perspektiv. Du vil forøge dine muligheder i alle facetter af dit liv. Du vil opnå en forståelse af din egen og andre menneskers personlighed, og du vil blive trænet i Åbne kurser personlig power eller nå de mål, vi sætter os," kommunikative modeller og andre værktøjer." "Vi ved om nogen, at skal stå højt på dagsordenen, såfremt du og den virksomhed du arbejder for, ønsker at Produkter vokse og være konkurrencedygtige på markedet" "Den enkelte medarbejder "Du opnår større personlig effektivitet "Ved hjælp af de rette redskaber og øvelser kan opnå større frihed og gennem en øget forståelse af egne og bliver du i stand til at håndtere konflikter og velvære i det daglige og andres værdier og en større tillid til at stress. Du får servicemindede og en større fleksibilitet i Om personlig indgå i forandringsprocesserne ved et velmotiverede medarbejdere/kolleger og en løsning af diverse udvikling øget kendskab til dine egne ressourcer øget service gennem målrettet betjening arbejdsopgaver" personlig udvikling - personlig effektivitet Step After Step rstep.dk/ om life coaching 26 Step After Step Under referencer "Du får indsigt i en række værktøjer til forbedring af effektiviteten på arbejdspladsen. Desuden bliver du afklaret om egne indsatsområder og udarbejder en konkret handlingsplan for disse. "Du udarbejder egen profil for at skabe bevidsthed om egne styrker og svagheder i f.t. 'effektivitet'. Profilen bygger på 12 kategorier, der alle gennemgås overordnet." "Mange mennesker besidder et stort og uudnyttet potentiale, der gennem coaching kan frigøres og effektivt omsættes til konkrete udfordringer. Vi retter fokus mod muligheder og handlekraft ved at analysere, hvad der holder os tilbage, hvorefter vi tilrettelægger en ny plan, der skal føre kunden frem til det ønskede mål" "Livet er for kort til at være tilskuer" "Jeg har fået større indsigt i mit potentiale og lader mig ikke længere bremse af udfordringer på vejen. Jeg tør nu stile efter højere mål end før. Tak" 27 Step After Step Business coaching "Højkonjunktion og mangel på kvalificeret arbejdskraft tvinger i dag virksomheder til at sætte medarbejdernes trivsel og udvikling øverst på dagsordenen. For at kunne tiltrække og fastholde en kompetent og motiveret medarbejderstab, skal der være fokus på et godt og inspirerende arbejdsmiljø for at opnå de resultater der sikrer virksomhedens succes. Business coaching kan bruges i alle virksomheder som et effektivt redskab til at skabe udvikling for den enkelte og for en afdeling. Motiverede og glade medarbejdere producerer mere... Og en investering her vil kunne ses direkte på bundlinien. Coaching kan bruges både individuelt til medarbejdere og ledere såvel som i teamcoaching. Individuel Business Coaching kan benyttes til kompetence såvel som personlig udvikling for medarbejdere/ledere for at ruste dem til nye udfordrende opgaver eventuelt i forbindelse med organisationsændringer eller karriereudvikling. Stressede medarbejdere/ledere kan lære at systematisere og få kontrol over deres tidsforbrug ved simple værktøjer, så der bliver luft i kalenderen. I teamcoaching tages udgangspunkt i teamets potentiale og involverer den enkelte medarbejder i processen med respekt for ressourcer, traditioner, kulturer og individualisme. De bedste resultater i et team opnås, hvis alle i teamet kender og arbejder efter samme mål og tager ejerskab for opgaverne."

4 Selvindsigt, samarbejde og kommunikation Velkommen til målrettet og livslang læring Din personlige kompetencepartner Citat fra afdelingschefer i DIEU empati og udvikling styrk din sociale kompetencer Assertion - personlig styrke "kurser og udannelse inden for personlig power, NLP, selvudvikling, assertion, kommunikation, konflikthåndtering, karisma, mediation, gennemslagskraft, empati, selvtillid, forandringsparathed, effektivitet, teamspirit og meget andet" "Dynamik, energi, fremdrift. Jeg forbinder med et menneske i bevægelse. Et menneske der skaber dynamik, energi, fremdrift, inspiration og ser nye horisonter. Til gavn for sig selv, sine omgivelser og sin arbejdsplads." "Kompetenceudvikling betyder maksimal udbytte af forretningsmæssige muligheder kombineret med glæde og motivation i arbejdslivet" "Ud over det store udbud af åbne programmer, som du kan se her i kataloget, arbejder vi internt i virksomheder og organisationer. Her rådgiver vi om "Vores ambition er at give dig strategisk, og muligheden for at udvikle de designer udviklingsforløb, så de hænger kompetencer, du behøver for at lykkes sammen med virksomhedens strategi og i dit arbejdsliv." medarbejdernes udgangspunkt" "som leder skal du kommunikere virksomhedens strategi og mål, så ingen er i tvivl. Det giver engagement og værdi hos dine medarbejdere" "få indsigt i dine roller og din adfærd i samspillet med andre. Håndtering af relationer er efterhånden blevet et konkurrenceparameter, så indsigt og forståelse af dynamikken i relationer er særdeles vigtig i dag." "Dit udbytte: Kunsten er at sige, hvad du mener og at gøre det på den rigtige måde, så du opnår det, du ønsker. Med assertion øger du din personlige gennemslagskraft med respekt for dig selv og andre. Lær at få balance mellem den måde du bruger dig selv og dine ressourcer. Lær at bruge ordet nej og undgå omsvøb, undskyldninger og et kropssprog, der kan modsige dig." "ret søgelyset mod de menneskelige kompetencer. Med de rigtige værktøjer og kompetencer får du også tid og rum til at lede." "Du få et tydeligt billede af dig selv, og hvorfor du reagerer, som du gør ( ) Du får konkrete værktøjer med hjem til at forbedre dine samarbejdsevner, ledelseskompetencer og generelle kommunikationsfærdigheder" "I dag er personlige kompetencer en konkurrenceparameter. Personlig udvikling skal derfor være en livslang succes" "Du lærer at: Vise større tolerance overfor andre, ( ) øge din bevidsthed om menneskers psykologiske natur og dermed øge din fleksibilitet. Frisætte dine ressourcer og udvide dit handlingsspektrum" 34 Kommunikation og samtaletræning. Dialog og samarbejde "Dit udbytte. Lær, hvordan du bruger din kommunikation og dine samtaler til noget konstruktivt. Lær at håndtere bestemte persontyper og situationer, og brug din entusiasme til at møde andre mennesker med et åbent sind. Du lærer at sætte dig i andres situation og bliver bedre til at spørge og lytte." 35 Enneagrammet som samarbejdsmodel "Stil skarpt på dit eget selvbillede og brug det i dit samvær med andre. Når du forstår dig selv og andre, har du bedre forudsætninger for at skabe gode relationer med styrke, nærvær og overskud. Du får tillid til, at det altid er muligt at skabe gode relationer - tillid til dig selv og til dine kolleger." 36 Personlig power "du giver din faglighed et løft, og bliver mere bevidst om dine egne værdier. ( ) du fordyber dig i en række emner, der udvikler dig som person, giver dig gennemslagskraft og bevidsthed om, hvordan du brander dig selv best. Du skal indstille dig på, at personlig vækst kræver, at du tager stilling og er villig til at forandre dig." Personlig vækst og gennemslagskraft Din personlige karisma "Styrk dine evner til at samarbejde og bevar overblikket og selvkontrollen i pressede situationer ( ) går ikke tættere på end du selv ønsker det. Hele din evne til at kommunikere får et kvanteløft samtidig med, at du bliver fuldt bevidst om dine mentale styrker." "lær hvordan du skaber et positivt første indtryk, og hvordan du trækker de sider, som gør dig mest karismatisk, frem i din personlighed. At udvikle sin karisma er opskriften på både personlig og professionel succes."

5 Selvledelse og arbejdsglæde Stress - indre styrke, ydre ro "Sæt fokus på din hverdag, dine udfordringer og dine muligheder for at øge din arbejdsglæde. Du får konkret viden og enkle værktøjer til " hvor du får tid og hjælp til at tage selvledelse, som kan give dig det skub action på dine udfordringer. ( ) Dig som du har brug for. Målet er, at du har svært ved at få balance mellem iværksætter en handlingsplan til gavn arbejdsliv og privatliv. Du ønsker at blive for dig selv, din arbejdsplads og dine udfordret på din prioritering - og at se dig nære relationer." selv med andre øjne på dig selv." "Få større overskud i både dit arbejdsog privatliv gennem positiv håndtering af stress. Når du undgår den negative side af stress, vil du nemlig opleve, at du forøger din effektivitet, din arbejdsglæde og dit overblik i dagligdagen. Lær grænsen mellem positiv og negativ stress at kende, og lær, hvordan du undgår at stresse dig selv og dine omgivelser" "dig som oplever, at arbejdspresset og tidspresset er blevet en belastning i dagligdagen - og nu gerne vil finde metoder til at gøre dig fri af den negative stress, der ødelægger helbredet. Om du er leder eller medarbejder, spiller ingen rolle. Coaching kræver både indsigt, nerve og masser af øvelse. Den jobrelaterede coaching er et unikt værktøj oplevelse for begge parter. Med win-win "Den succesfulde forhandling er en positiv citat fra til udvikling af både dig og din forhandling opnår du både respekt og medarbejdere i DIEU virksomhed. resultater på bundlinjen." Få et DIEU kursus hjem i din virksomhed ersonale.dk/ Problemløsning Hvorfor skal vi udvikle os? Forstå dig selv og andre Bliv bedre til at opstille og gennemføre målsætninger Evnen til at kommunikere Metamanagement Metamanagement Effektiv kommunikation 1 - med NLP "Et firmakursus eller internt udviklingsforløb gavner samarbejdet og relationerne i virksomheden og kan være med til at få gjort op med uhensigtsmæssige vaner og adfærd. Det skaber desuden et fælles udtryk, sprog og arbejdsmåde, som I kan arbejde videre med efter kurset og vi hjælper jer selvfølgelig med at få det lærte effektivt implementeret og " I får altså ( ) opgraderet medarbejdernes forankret. kompetencer på samme tid" "Udfordringen ligger i at kunne løse problemer med eksisterende Hvis medarbejdere og ledere i din ressourcer. De eksisterende resurser er de medarbejdere der udgør virksomheden eller organisationen i dag. organisation er i stand til at tænke konstruktivt og innovativt, er I optimalt rustet til at klare stigende konkurrence og forandringer" Uanset hvilken tilstand vores liv eller For at realisere vores potentiale, hvad organisation er i, er der altid mulighed for enten det er personligt eller forbedringer. ( ) Der er ikke for få organisatorisk, er det nødvendigt, at vi ressourcer, men måske er der for lidt udvikler os" genialitet" "For at kunne yde det optimale, både privat og i erhvervslivet, er ethvert menneske nødt til at kende sine styrker "Den øgede forståelse for dit potentiale og og sine svagheder. Når du forstår dig dine grænser vil også gavne ethvert selv, bliver du både mere tolerant samarbejde du indgår i. Det er faktisk en overfor andre og bedre til at få øje på betingelse for at kunne få et samarbejde til egne og andres udviklingsmuligheder." at fungere perfekt." "Jeg anser den person, der kan overvinde egne svagheder for større end den person, der har overvundet sine fjender" "Sokrates var den første, der virkeligt demonstrerede kunsten at bruge spørgsmål til at afdække en given problematik. Sokrates talte om, at alle mennesker har ressourcer til at løse deres problemer. Disse ressourcer skulle blot hentes frem via de rigtige spørgsmål arbejder med Metamanagement, som betyder overordnet styring, og beskriver centrale begreber ved organiseringen af arbejde såvel på jobniveau som på organisationsniveau. "Personlig power er et udtryk, bruger om evnen til at opstille og gennemføre målsætninger. Personlig power forstås som menneskets evne til at klare sig ved at skabe nyt. I denne sammenhæng er handlingscirklen det grundlæggende element." "Vi planlægger at fortsætte med et nyt udviklingstema hvert år, idet livslang læring ikke blot må være et 'statement' men skal gennemføres som praktisk medarbejderpolitik. " Metamanagement skaber en fælles virkelighed og forståelsesramme for, hvordan hverdagens jobs skal tackles. Det er også et effektivt redskab til at styre den konkrete medarbejdersamtale" "Tydeliggør virksomhedens visioner og mål. Coaching i at få medarbejderne til at "Udbytte: Fælles virkelighed for ledere opstille egne mål og ansvarsområder. og medarbejdere, ( ) større Afklarer hvilket produkt, den enkelte ansvarlighed og arbejdsglæde. ( ) medarbejder og arbejdsgruppe leverer i Mål og ressourcer. virksomheden." "Få plus på følelseskontoen, lær at håndtere følelsesladede situationer. Sådan motiverer du til handling, lær at lave bindende aftaler. Bliv bedre til at få dine meddelelser igennem. "Giv plads til hjerte og hjerne, når du formidler dit budskab. Det giver troværdighed." "forudsætninger for at skabe resultater: ( )Den enkeltes evne til at forstå sig selv og andre, den enkeltes evne til at opstille og gennemføre målsætninger." ( ) 9 grundlæggende egenskaber ved mennesket. Oversat til nutidig sprogbrug dækker de 9 egenskaber over følgende værdier: Kvalitet, service, effektivitet, originalitet, kompetence, samarbejde, entusiasme, levedygtighed, harmoni" "Gennem s NLPtræning lærer du at gennemskue og håndtere kommunikation. Derigennem øger du forståelsen for dine medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere.

6 Personlig Power 2 Personlig power 1 Enneagrammet "du vil blive i stand til at fokusere på dine personlige ressourcer frem for på dine begrænsninger. På kurset lærer du at identificere gamle overbevisninger, som begrænser din nuværende kreativitet og livskraft. Du vil få styrket din evne til at gøre positive forandringer og håndtere dine skyggeside" "Du lærer at tænke positivt i vanskelige situationer, at identificere egne svagheder i en problematisk situation og bedre at aflæse andres adfærd. Du vil desuden få værktøjer til konkret at arbejde med målsætninger og vil stifte bekendtskab med mental træning. Du lærer også at undgå at havne i en offerrolle og opstille din egen personlige grundlov for hvordan du vil få mere power i hverdagen." "Dette kursus giver dig en gennemgribende indføring i de 9 grundlæggende persontyper og deres udviklingsveje. Du lærer at forstå din egen enneagramprofil og får et klart bud på, i hvilken retning du bør gå for at undgå faldgruber og udvikle dig optimalt" Psykologisk salg giver dig det optimale udgangspunkt for personlig og forretningsmæssig succes Enneagrammet Salgsmateriale, CD'er Personlig power "På dette kursus får du kortlagt din personprofil og finder hermed din personlige sælgerstil." "Medarbejdere i vækst skaber virksomheder i vækst. Enneagrammet betyder 9-kant og dækker over 9 grundlæggende værdier, som styrer vores adfærd, motivation og udfordringer. Enneagrammet kan anvendes til medarbejderudvikling samt optimal kommunikation og samarbejde. Modellen er et enkelt og virkningsfuldt værktøj i arbejdet med human ressources i enhver virksomhed eller organisation" Personlig power dækker over de teknikker, der i dag findes til at optimere egne personlige ressourcer. Disse teknikker er her overført i et format, der egner sig til selvudvikling. På denne cd vil du lære at forholde dig til såvel din fortid, din nutid som din fremtid. Du vil træne din underbevidsthed i at opløse fortidige vanskeligheder, for derefter at bruge den frigjorte energi til at opstille nye mål og tage nye beslutninger." Præsentationen: Ved et salg taler og lytter såvel bevidsthed som underbevidsthed. På dette modul lærer du teknikker til at påvirke den vigtigste "Ressourcerne: Her lærer du at beslutningstager - programmere din hjerne med positive underbevidstheden. billeder så du kan håndtere negative Salget: Her lærer du at fænomener som vrede, frygt og afvisninger. bruge NLP til at afgrænse Du lærer at opretholde din følelse af kontrol indvendinger og skabe og at bruge et effektivt tidsstyringsværktøj" vind-vind situationer. " De ni grundtyper i Enneagrammet: Idealisten, hjælperen, udretteren, individualisten, tænkeren, loyalisten, generalisten, udfordreren, mægleren. "Nye veje med enneagrammet: Dette kursus giver en dybere forståelse for enneagrammets rødder, og hvordan det kan bruges såvel til personlig udvikling som i coaching af andre. Du får et nyt perspektiv på de 9 typers grundlæggende forhindringer, og på hvordan du kommer dine begrænsende overbevisninger til livs." Inner winner: På denne cd træner du din forestillingsevne. Forestillingsevnen er forudsætningen for resultater i hverdagen. Jo bedre du kan visualisere et ønske eller en god kontakt med andre mennesker, desto større er sandsynligheden for at det lykkes "Du lærer at genkende og forbedre din kommunikationsmåde og kunsten at gennemføre vanskelige samtaler. På kurset arbejdes med at afdække et teams profil, med udgangspunkt i de typer som indgår i teamet. Endvidere lærer deltagerne at opstille værdisæt for teams, organisationer og virksomheder. Enneagrammet bruges til at afdække konflikter imellem fællesværdier og den enkeltes personlige værdier." Reframing handler overordnet om din måde at forvalte din energi på. Med denne cd får du en guided hjælp til arbejde med din evne til at forandre uhensigtsmæssig adfærd, til smertekontrol og til at formindske allergiske og astmatiske reaktioner." 57 Artikler fra hjemmeside Konflikter - viden og mod til at løse dem. Forandring gennem konflikthåndtering "Lær at forebygge konflikter - lær at turde konflikter - lær at håndtere konflikter - lær værktøjerne til konfliktløsning - lær at bruge dem rigtigt. Find ud af hvorfor du reagerer som du gør i en konfliktsituation og få ændret dit reaktionsmønster. ( ) du bliver i stand til at forebygge og håndtere konflikter og til at opdage og turde gå ind i konflikterne - både dine egne og andres. På kurset lærer du at: At styrke din evne til at opfange og reagere på konfliktsignaler. Blive bedre til at forebygge og håndtere konflikter. Tackle følelsesmæssige reaktioner - også dine egne! ( ) Konflikt opstår som følge af forandring - en relation, en arbejdsgang eller en struktur. (...) Når du håndterer konflikter konstruktivt, frigives fastlåst energi, og der skabes rum for forandring. Derfor giver løsning af konflikter personlig tilfredsstillelse, engagement og arbejdsglæde og åbner for nye muligheder for udvikling og samarbejde. " "På kurset starter du en lærings- og udviklingsproces. Flere og flere deltagere vælger at fastholde det lærte ved at følge kurset op med personlige Coachingsessioner med én af underviserne, de har mødt på kurset."

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig DIT INDRE LANDKORT Identity Blueprint kortlægger dig Identity Blueprint er et af markedets mest dybdegående og nuancerede identitetsprofiler. Profilen kortlægger meget præcist alle de facetter, din person

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Zenius Academy. Hvornår er du den, du er, når du er den, du gerne vil være lige nu? Uddannelseskatalog

Zenius Academy. Hvornår er du den, du er, når du er den, du gerne vil være lige nu? Uddannelseskatalog Zenius Academy NLP HYPNOSE COACHING Hvornår er du den, du er, når du er den, du gerne vil være lige nu? Uddannelseskatalog Om Zenius Academy Zenius Academy tilbyder det bedste indenfor personlig udvikling.

Læs mere

Kurser med fokus på relationer

Kurser med fokus på relationer 1 Kurser med fokus på relationer Kursuskatalog fra Sally Kommunikation Sally Kommunikation - www.sallykommunikation.dk - Telefon: 26 14 20 29 - info@sallykommunikation.dk 2 INDHOLD Kursuskatalog Forord

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere