PsykiatriNyt. Indhold. December Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PsykiatriNyt. Indhold. December 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh."

Transkript

1 December 2013 PsykiatriNyt Indhold Leder Rejsen er begyndt...side 2 Psykoedukation i pakkeforløb Et nyt netværk - en ny begyndelse...side 3 Pårørendeinddragelse Mor til ung med anoreksi: Familieterapi er en gave...side 5 PS Kort Nyt...Side 7 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Redaktionen kan kontaktes på eller Ill.: Philip Drago Jørgensen, Region Hovedstadens Psykiatri, mv. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på

2 Leder Rejsen er begyndt og alle skal med! I Region Hovedstadens Psykiatri har 2013 været et år rigt på udvikling, nye tanker og nye metoder. Der er blevet arbejdet hårdt på centre, tilbud og stabe for at tilbyde patienter, beboere og pårørende den bedst mulige psykiatri. En psykiatri, der i sandhed sætter patienten i centrum - og vi er rigtigt godt på vej. Forleden talte jeg med personalet på intensivt døgnafsnit på PC Frederiksberg. De fortalte bl.a. hvordan en patient, som ikke før syntes, at hun fik særlig meget ud af behandlingen, nu i høj grad kunne se meningen og var med, fordi hun nu var med til at drøfte og planlægge sin egen behandling, fordi der blev lagt vægt på hendes mål og ressourcer, fremfor sygdommens begrænsninger og fordi hun kunne se, at hendes mening vægtede tungt i tilrettelæggelsen. Personalet fortalte også om en anden patient, som havde fået ECT-behandling for første gang. Hun var ked af, at den umiddelbare bedring forsvandt efter et par dage. Her kunne en recoverymentor fortælle, at det samme var sket for ham og at der skulle flere behandlinger til, før den positive effekt blev varig. Hans støtte og personlige historie kunne hjælpe patienten på en anden måde, end lægens information om virkning og bivirkning uanset hvor grundig den var. Direktør Martin Lund...vi skal i de kommende år behandle endnu flere patienter. Det skal vi, fordi stadigt flere banker på vores dør, og der vil komme flere til, når udrednings- og behandlingsretten træder i kraft til september. Patientdeltagelse i behandlingsplanlægning og ansættelse af recoverymentorer er blot dele af den ambitiøse strategi for brugerdeltagelse, som klinikere, patienter og pårørende sammen har udarbejdet. Vi kan være stolte af den udvikling, vi har sat i gang. Vi ved, at effekten af behandlingen øges og anvendelsen af tvang reduceres i forløb, hvor patienter og pårørende inddrages reelt hele vejen. Vi ligger ikke inde med en færdig opskrift på, hvordan brugerdeltagelse skal se ud vi skal prøve os frem, sammen. Og det er vigtigt, at alle bidrager med viden og gode ideer til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. På flere centre er man allerede godt i gang med at udvikle arbejdsgange, der skal sikre, at alle medarbejdere har mulighed for at bidrage med viden og ideer og sikre løbende forbedringer. Indførelsen af forbedringskultur og lean-metoder har fyldt meget i det forgangne år og vil, i lighed med brugerdeltagelse, være et indsatsområde, der også i 2014 vil fylde meget for os alle. Det er afgørende for nuværende og kommende patienter, at behandlingen bliver så god og effektiv som muligt. For vi skal i de kommende år behandle endnu flere patienter. Det skal vi, fordi stadigt flere banker på vores dør, og der vil komme flere til, når udrednings- og behandlingsretten træder i kraft til september. Allerede nu må nogle patienter vente på at komme i behandling hos os, uden mulighed for at søge behandling andre steder. Det er for dem og deres pårørende, at vi i disse år laver forløbsbeskrivelser for patienter i ambulant behandling, tuner vores ambulante tilbud og hele tiden har fokus på at gøre vores arbejde bedre og mere effektivt så vi kan tilbyde behandling til alle dem, der har brug for den. Glædelig jul og godt nytår. Martin Lund 2

3 - Den medicinske behandling komplementerer psykoedukationen - og tilsammen udgør det et rigtigt godt behandlingstilbud, hvor man kan nå langt på forholdsvis kort tid. I gruppen kan patienterne løfte hinanden på en måde, som vi behandlere kan facilitere, men aldrig kunne gøre. - Ulla Knorr Overlæge, distriktspsykiatrisk center, PC København Psykoedukation i pakkeforløb Et nyt netværk en ny begyndelse Pakkeforløb til patienter med bipolar affektiv sindslidelse har været et tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri siden 2012 og både patienter, personale og videnskaben er enige om, at tilbuddet har stor gavnlig effekt. Af Ulf Joel Jensen, journalist - Well jeg havde egentlig besluttet mig for ikke at lave en thanksgiving-middag i år, for jeg kunne ikke finde noget at være taknemmelig for, indleder Millie, som oprindelig kommer fra New York, men nu bor i København. Hun ryster på hovedet og forklarer, at hun er inde i en dårlig periode lige nu men lyser så alligevel op i et smil: - Men så mindede min mand mig om min BIP er-gruppe, og den er virkelig en gave, så nu holder jeg thanksgiving for resten af tosserne, fortsætter hun med et skævt smil og slår ud mod gruppen rundt om bordet. Millie er ligesom resten af gruppen diagnosticeret med bipolar lidelse. Gruppen, som i alt tæller syv personer, har vidt forskellige baggrunde og indbyrdes forskellige sygdomsforløb, inden trådene blev samlet i dette forår, hvor de blev visiteret til Region Hovedstadens Psykiatris bipolare pakkeforløb. Og som en del af dette forløb får de psykoedukation to timer ugentligt i et tre måneders forløb. Tovholdere i løbet af forløbet er en læge, en psykolog og en socialrådgiver, ergoterapeut eller sygeplejerske, som bl.a. giver deltagerne en række værktøjer til at mestre deres sygdom og dens symptomer. - Korrekt medicinering af patienterne står helt centralt i pakkeforløbet. Ofte er vi nødt til at trappe dem ud af antidepressiv behandling, som de oftest ingen gavn har af og i stedet give dem stemningsstabiliserende medicin. Den medicinske behandling komplementerer psykoedukationen og tilsammen udgør det et rigtigt godt behandlingstilbud, hvor man kan nå langt på forholdsvis kort tid. I gruppen kan patienterne løfte hinanden på en måde, som vi behandlere kan facilitere, men aldrig kunne gøre, fortæller overlæge Ulla Knorr fra distriktspsykiatrisk center, Psykiatrisk Center Købehavn. Lavere risiko for genindlæggelse Selve psykoedukationen følger et fastlagt forløb, hvor Ulla Knorr og teamets to øvrige fagpersoner taler med patienterne om diagnoser, årsager, behandlingsmuligheder, risikosituationer og redskaber til at forebygge de store stemningsudsving. Gruppen mødes en gang ugentligt i to gange 45 minutter 14 gange i alt. Patienterne laver daglig stemningsregistrering, laver hjemmearbejde og sammen med det faglige personale lægger de detaljerede handlingsplaner for, hvad de skal gøre, hvis de fx mærker en lurende depression. Og pakkeforløbet virker: Professor og overlæge Lars Vedel Kessing fra Psykiatrisk Center København offentliggjorde tidligere i år en videnskabelig artikel i British Psychiatric Journal, som bl.a. påviser, at patienter, der modtager en lidt udvidet version af pakkeforløbet, bl.a. har en langt lavere risiko for at blive genindlagt selv to år efter behandlingsstart. Et nyt netværk - Der bliver ofte knyttet nogle stærke bånd i løbet af et gruppeforløb. I mange tilfælde giver gruppeundervisningen deltagerne et netværk, som de ellers ikke har. Bipolar lidelse er en sygdom, som kan have store personlige omkostninger for den enkelte og for de pårørende. Derfor er der mange, som ender med helt eller delvist at miste kontakt til deres familie og venner og derfor er den sociale dimension i behandlingen meget vigtigt, siger Ulla Knorr. 3

4 - Jeg plejer at sige, at den biologiske familie er stærkt overvurderet. Men samtidig er det vigtigt at have et godt bagland for at komme igennem de mørke perioder. Den her gruppe er blevet en væsentlig del af mit bagland, fordi man mødes med folk, som slås med de samme problemer som en selv. Vi kan spejle os i hinanden og hjælpe hinanden, lyder det fra Torben, som er en del af Millies gruppe. - I selve psykoedukationsforløbet blev vi undervist i forskellige ting omkring vores sygdom og dens symptomer. Det var rigtigt godt og et væsentligt skridt fremad, men det er alligevel den sociale dimension, der har vist sig som den største genvist. - Tanja gruppedeltager Det sociale er den største gevinst Selv samme gruppe burde egentlig allerede være et overstået kapitel: Det egentlige behandlingstilbud sluttede før sommerferien, men det stod med det samme klart, at gruppens medlemmer ikke var færdige med hinanden. Derfor mødes de nu privat en gang ugentligt på skift hos hinanden. Sådan har gruppen opretholdt sit eget liv i snart et halvt år, og til langt de fleste møder dukker alle syv stadigvæk op. - I selve psykoedukations-forløbet blev vi undervist i forskellige ting omkring vores sygdom og dens symptomer. Det var rigtigt godt og et væsentligt skridt fremad, men det er alligevel den sociale dimension, der har vist sig som den største gevinst: I dag har jeg det sådan, at onsdag aften, hvor vi mødes, er ugens absolutte højdepunkt, lyder det fra Tanja og Anders supplerer: - Det ville alligevel være fint, hvis vi som gruppe stadig kunne trække på personalet fra psykiatrien: Vi har holdt to opfølgningsmøde med Ulla Knorr og de andre fra vores psykoedukation, og det gør altså en forskel. Så hvis fx Ulla Knorr eller en anden fra psykiatrien kunne sidde med i vores gruppe på nogle af møderne måske en gang om måneden, så ville det være et stort løft, slutter han. Læs mere om behandling af biplar sygdom På kan du under Undersøgelse og behandling patientinformation læse mere om bipolar sygdom og hvordan den behandles i Region Hovedstadens Psykiatri. 4

5 Pårørendeinddragelse Mor til ung med anoreksi: Familieterapi er en gave Anoreksi er en uhyggelig sygdom, der som forældre er svær at håndtere, med mindre man er blevet trænet i det. I Porten på Bispebjerg Bakke, som hører under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden, ruster man hele familien til at kunne takle spiseforstyrrelsen i hverdagen. Eva Elle Dueholm, pårørende Af Sybille Hildebrandt, pressekonsulent I Porten, et ambulant tilbud til unge med spiseforstyrrelser, behandler man ikke børn og unge for deres spiseforstyrrelser hver for sig. Man inddrager hele familien. Mor, far, søster, bror bliver rustet til at kunne tage hånd om den syge igennem løbende undervisning og terapi. Den metode fungerer ikke bare i teorien, men også i praksis. Det er den 13-årige Ida Elle, der blev ramt af anoreksi for omkring to år siden, et levende bevis på. Hun og hendes forældre har fået så meget ud af behandlingen, at de gerne vil dele deres historie i håbet om at kunne hjælpe andre i samme situation. Droppede det sociale liv Da Eva Elle Dueholm opdagede sin datter Idas anoreksi i den spæde opstartsfase, var hun som forælder på bar bund. Hun var bekymret, fordi hun ikke vidste, hvad det var for kræfter, hendes familie var oppe i mod. Hun manglede sygdomsindsigt. Ida var ikke længere en livsglad ung pige med venner og masser af interesser hun blev mere og mere ked af det, isolerede sig, motionerede mere og mere, spiste mindre og mindre. Datterens adfærd smittede af på hele familien, der også trak sig fra omverdenen. Besøg og fester blev sat på stand by. Familiens måltider blev en kamp. Ida, som nu var faretruende undervægtig, blev af en psykiater beordret til at være under konstant opsyn 24 timer i døgnet. Forældrene var skilt, faderen boede på daværende tidspunkt i Tyskland og Ida boede hos sin mor. Men til sidst kunne Eva ikke længere tage ansvar for Ida, der blev indlagt på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center afd. Bispebjerg. Her blev der arbejdet målrettet på at få Ida op i vægt. Under indlæggelsen hjalp Eva Elle Dueholm til med måltiderne på hospitalet, og hun fik oplysninger om, hvordan det gik i behandlingen. Men hun syntes ikke, hun blev ikke klædt ordentligt på til selv at hjælpe Ida i dagligdagen. Porten tog hånd om hele familien Verden ændrede sig, da Ida efter endt døgnbehandling startede i det ambulante tilbud Porten. Her var det ikke det enkelte barn, der var i fokus her var det hele familien, der modtog behandling. De blev opfattet som brugere af psykiatrien og blev opfordret til at deltage. - Man kunne ikke gå i Porten uden at deltage som forælder. Det var helt afgørende, at både min eks-mand og jeg deltog rigtigt meget i vores barns behandlingsplan. Familier er selvfølgelig forskellige, men for os var brugerdeltagelse den rette strategi, siger Eva Elle Dueholm. Under behandlingsforløbet tjekkede Ida og de andre sygdomsramte unge ind i Porten klokken halv tolv hver dag. Forældrene mødte op mandag og torsdag for at deltage i aftensmåltidet, samt onsdag middag. Dels for at spise frokost 5

6 sammen med de unge, dels for at blive undervist i deres børns sygdomme af personalet. Forældre blev klædt på til at støtte Måltiderne gik ikke altid stille for sig. Der var hændelser, hvor de unge råbte og skreg, hvor der var mad, der blev smidt rundt eller gemt væk. Mens nogle var opfarende, sad andre apatiske hen og var ude af stand til at løfte armene nok til at kunne tage deres bestik. Da forældrene var blevet undervist og trænet i værktøjer til at kunne bekæmpe sygdommens mange psykologiske mekanismer, lærte familierne med tiden at få styr på måltiderne og gøre dem til en god oplevelse. De sygdomsramte unge blev også gode til at bruge hinanden. Dem, der havde været i behandling i nogle måneder var kommet sig så meget, at de havde overskud til at støtte op om de nytilkomne. De unge drog kærlig omsorg for hinanden. - I starten af Idas sygdomsforløb trak vi os fra omverdenen og holdt vores problemer for os selv. Vi var blevet overmandet af sygdommens stærke kræfter, og følte os fuldstændigt magtesløse. Det ændrede sig, da vi begyndte i Porten, hvor vi kunne spejle os i andre familier. Når man er sammen med andre i samme situation, kan man lige så godt fortælle det hele. Det er den eneste måde hvorpå man kan hjælpe sig selv og andre, siger Idas mor. Angsten lægges på hylden Eva Dueholm og hendes datter Ida begyndte at tro på, at de kunne komme videre. Troen, håbet og fællesskabet gav dem mod på at kæmpe. Til sidst var familien så selvkørende, at Ida kunne klare sig uden Porten. I dag er Ida næsten helt rask, går i skole, er sammen med sine venner og spiser sin mad. Og der går længere og længere tid mellem de rutinemæssige vægtkontroller på ambulatoriet. - Jeg er blevet så stærk nu, at jeg kan styre min egen sygdom. Når anoreksien kravler op på mine skuldre og siger, at jeg skal lade være med at spise, ved jeg, hvad jeg skal sige for at få monsteret til at holde mund eller skrubbe af, siger Ida Elle. Familien kender ikke fremtidsudsigterne for Ida endnu. Men det vigtigste lige nu er, at familien ved, hvad de skal gøre, hvis sygdommen blusser op igen. - I dag, hvor min datter er tæt på at være rask, kan jeg lægge angsten og frygten fra mig. Hvis min datter får et tilbagefald, er jeg langt bedre forberedt. Jeg ville kunne se alle faresignalerne meget tidligere, ville vide præcis, hvad jeg skulle gøre det takket være den fantastiske sparring familierne imellem og den undervisning og støtte, Portens personale har givet os, pointerer Eva Dueholm. Porten Porten er et ambulatorium, som varetager højt specialiseret behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser i aldersgruppen 7-17 år. En typisk dag i Porten: Børnene/de unge møder i Porten kl. 12. Der serveres varm mad, som spises under vejledning af personalet, uden forældrene. Efter frokosten samles gruppen med psykologen, sygeplejersken og fysioterapeuten. Bagefter er der et fælles mellemmåltid, som spises under vejledning af personalet. Kl er der familieterapi og samtaler hver familie har dette en gang om ugen. Når man ikke har familiesamtaler, bruges tiden til samvær med de andre unge i Porten, lektier eller andet. Kl kommer de forældre, der ikke har været til samtale, og der gøres klar til at spise det aftensmåltid, forældrene har medbragt. Der sluttes af med at evaluere måltidet. 6

7 PS Kort Nyt Besøg fra Region Hovedstadens surveyorkorps Den december havde PC Ballerup, PC Hvidovre, PC Frederiksberg, PC Glostup og BUC s afdeling i Glostrup besøg af repræsentanter fra Region Hovedstadens surveyorkorps. Besøget var en del af den løbende kvalitetsudvikling, der skal ske i perioden mod april 2015, hvor RHP igen får besøg af DDKM, når hospitalet for anden gang søger akkreditering. Surveyerne så på, hvordan der arbejdes med kvalitetsforbedringer. Der blev taget udgangspunkt i de patientsikkerhedskritiske standarder samt udvalgte nye standarder i DDKM. Indholdet i besøgene var traditionelle afdelingsbesøg kombineret med tracers. Surveyteamet havde overordnet et positiv fornemmelse af, at der bliver arbejdet bevidst med patientfokusering omsorg og indlevelse, og med mange spændende lokale initiativer. Teamet gav også udtryk for, at der er plads til forbedringer. Eksempelvis var flere CAVE ikke opdaterede og flere afsnit havde ikke kendskab til egne data og indsatsområder. Alt i alt var der indsatser, vi kan være stolte af, men også områder, hvor vi fortsat skal være opmærksomme på at arbejde med løbende forbedringer i vores arbejde for at skabe en god og sikker psykiatri. 1-årig kognitiv grunduddannelse for tværfagligt voksenpsykiatrisk personale (start til februar 2014!) Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi starter nu igen en 1-årig kognitiv uddannelse for tværfagligt, klinisk personale i voksenpsykiatrien med start til februar På uddannelsen vil du lære at arbejde målorienteret med de kognitive adfærdsterapeutiske grundprincipper, bl.a.: gennemføre adfærdsobservation indsamle og analysere data lægge behandlingsplaner samarbejde omkring behandlingsprogrammer gennemføre ændringer af tanker, følelser og adfærd Prisen er kr. ( for eksterne deltagere). Startdato: d. 03. februar Uddannelsen løber frem til december Mere information og tilmelding via plan2learn (søg efter 2014 ). Når du køber it og telefoner Alt it-, medico- og telefoniindkøb er nu organisatorisk samlet i Sektionen for Indkøb & Aftaler i IMT. Samlingen sker for at sikre en mere effektiv indkøbsproces. Har du spørgsmål vedrørende indkøb, brug for rådgivning eller en status på indkøb, skal du kontakte IMTs indkøber, på den mailadresse, der oplyses på Region Hovedstadens Psykiatris bestillingsside på Regi. Andre mailadresser besvares ikke. Før skulle man kontakte forskellige enkeltpersoner i IMT ved at samle henvendelserne på én adresse, vil IMT sikre, at bestillinger besvares hurtigere. Selv om indkøbsfunktionen er samlet, vil indkøberen som hidtil kunne træffes i den lokale on-site support 3-4 dage om ugen. Det vil stadig være det samme kendte ansigt som før, og du skal stadig bruge de samme bestillingsformularer og systemer. På bestillingssiderne på Regi kan du altid finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål, katalog over standardvarer og anden vejledning om indkøb m.m. Christine Padesky: to-dages workshop om depression og angst - med fokus på socialangst En af verdens mest populære undervisere inden for kognitiv adfærdsterapi gæster 7

8 igen Danmark, denne gang for at skærpe deltagernes arbejde med mennesker med angst og depression. Depressionsbehandling og behandling af de vigtigste angstlidelser gennemgås. Der vil særligt være fokus på socialangst, hvor Padesky har udviklet et effektivt terapeutisk redskab: Assertive Defense of the Self. Workshoppen er godkendt af Dansk Psykolog Forening under tværgående modul (Angst og depression). Pga. DPs regler for godkendelse skal 75 % af deltagerne være psykologer og psykiatere, samt andre akademikere, som arbejder psykoterapeutisk. Andre faggrupper er velkomne på de øvrige pladser, og kan også komme på venteliste kontakt dk Dato: 5. og 6. maj 2014 Få mere information om workshoppen, inkl. fuldt program via plan2learn (søg efter padesky ). Ny CITRIX bliver mere stabil og hurtigere Du vil snart opleve større driftsstabilitet og hurtigere svartider, når du arbejder via CITRIX. Ca af regionens it-brugere logger dagligt på deres pc og programmer via Citrix, heraf mange fra Region Hovedstadens Psykiatri. Flere har gennem lang tid oplevet, at de har haft forskellige vanskeligheder med bl.a. langsommelig opstart af programmer, ustabil afvikling af programmet og nogle helt konkrete problemer med at logge på systemerne. Det vil ændre sig i foråret 14. Der er lagt en omfattende plan for at forbedre brugernes oplevelser. Det betyder bl.a., at vi får nye servere med meget mere motorkraft samt en systemmæssig opgradering. IMT forventer, at dette alt i alt vil betyde en markant forbedret stabilitet og bedre svartider på Citrix-systemet i Region Hovedstaden. Forbedringen sker som en del af Driftshandlingsplanen og forventes at være gennemført omkring d. 1. maj Åben Dialog - årsmøde 2014 Den februar 2014 er der årsmøde om Åben Dialog. Årsmødet er relevant for alle inden for psykiatrien, der interesserer sig for åben dialog som metode og tilgang til direkte inddragelse af patienter og deres netværk i behandlingsarbejdet. Årsmødet afholdes på LO-skolens Konferencecenter i Helsingør. Årsmødet er det 6. af sin slags, og det er medarbejdere fra Orion og Distriktspsykiatrisk afsnit i Helsingør, der står for at planlægge og afholde årsmødet. Begge steder er man begyndt at arbejde med Åben Dialog. Tid: februar 2014 Sted: Konventum, LO-skolens Konferencecenter, Gl. Hellebækvej 70, Helsingør Målgruppe: Alle, som er nysgerrige på og gerne vil arbejde med (eller som allerede arbejder med) Åben Dialog, dvs. psykiatere, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter og andre inden for psykiatrien, der varetager behandling af patienterne. Pris: Kr pr. person, kr pr. person for selvbetalere (brugere og pårørende - der er kun 25 pladser til denne pris.) Tilmelding: Undgå at miste data, hvis din computer skal geninstalleres, eller hvis den går i stykker - gem dine arbejdsfiler det rigtige sted Husk altid at gemme dine arbejdsfiler og dokumenter på H-drevet eller din afdelings P-drev ikke på Skrivebordet eller C-drevet. Er uheldet ude, og din computer skal geninstalleres eller udskiftes, mister du alle data, der ikke ligger på regionens servere (H- og P-drev). Hvis du skal fejlmelde eller aflevere din computer til reparation, er det altid en god ide at fjerne alt, du har liggende lokalt på pc en dvs. på C-drev/Skrivebord. Hvis reparatøren har måttet geninstallere alt for at få maskinen til at køre igen, risikerer du, at alle dine data er væk. 8

9 Mette Lolk vinder 1. præmien i posterkonkurrencen Den 4. december 2013 blev Region Hovedstaden Psykiatris store forskningsdag afholdt på Rigshospitalet. Formålet med forskningsdagen er at udbrede kendskabet til de allernyeste forskningsresultater og give et indblik i fremtidige forskningsprojekter. Der var stor interesse for at deltage i forskningsdagen og mere end 80 posters var tilmeldt. Posterkomiteen kårede de tre bedste posters. Vinderen af 1. præmien blev reservelæge Mette Lolk fra Kompetencecenteret for Transkulturel Psykiatri på Psykiatrisk Center Ballerup. Mette Lolks poster omhandler hendes prægraduate forskningprojekt om forekomsten af somatisk komorbiditet hos traumatiserede flygtninge med PTSD og depression. Projektet er lavet i samarbejde med MESU. Kursusportalen Det fællesregionale kursus- og kompetencesystem, der udrulles i 2014, får navnet Kursusportalen. Navnet er valgt blandt 462 indsendte forslag. Kursusportalen kommer til at rumme mere end et kursuskatalog. Der bliver også mulighed for e-læring, videndeling, kursusevaluering samt dokumentation af uddannelse, kurser og certificeringer. Når Kursusportalen skal udrulles i Psykiatrien, vil der blive informeret nærmere. Har du fået et andet navn i Outlook? Navnet i den digitale medarbejdersignatur skal stemme overens med ejerens navn i CPR-registret. Hvis du pludselig har fået et nyt navn i Outlook, er det fordi det første fornavn og sidste efternavn på en ansat med en digital medarbejdersignatur af sikkerhedshensyn skal matche det navn, som står i CPR-registret. Det betyder, at sidste navn i den digitale medarbejdersignatur kan være et navn, som du almindeligvis ikke bruger. For at navnene i Outlooks adressekartotek og i den digitale medarbejdersignatur stemmer overens, er det fremover sådan, at Outlook-navnet retter sig ind efter medarbejdersignaturen. Dette sker både i selve mailadressen og i Outlooks adressekartotek i takt med tildeling af digitale medarbejdersignaturer. Hvis du vil have fjernet et mellem navn i Outlooks adressekartotek, så skriv til IMT ServicedeskPortal eller kontakt din CBAS-administrator. Bedre adgang til tv-klip i medieovervågningen Fremover vil du få vist tv-klip med både billede, søgeord og link, som leder dig direkte ind til indslaget i udsendelsen. Eksemplet her viser en række søgeord, som har optrådt i TV Avisen den 25. november klokken 21:30: I eksemplet er søgeordene valg, kommune, penge, krise og borgmester vist under billedstrimlen med hver sin farve. Fremover vil du kunne klikke på et af søgeordene og få vist, hvor i udsendelsen, søgeordet optræder. Du kan også klikke på Klik her for at afspille for at komme direkte til indslaget eller udsendelsen. Der kræves dog abonnement for at se indslag fra TV2s udsendelser. 9

10 Modtager du ikke presseklippene i din inbox kan du tilmelde dig på Regi > Kommunikation. Microsoft Office 2010 på ESA den 12. december En særlig kliniker-officepakke afløser LibreOffice på ESA et trin på vejen til, at alle brugere i Region Hovedstaden anvender de samme officesystemer. Kliniker- Officepakken er nu på ESA i alle afdelinger af RHP. HR & Uddannelse udbyder kurser i Microsoft Office 2010-systemerne, både på grundlæggende og avanceret niveau, se kursuskataloget på kursusportalen Plan2learn. Vejledninger, film og selvinstruktioner er klar på Regi, og i begyndelsen af 2014 vil der blive oprettet et særligt telefonnummer, hvor brugere mandag fredag kan få telefonisk support i dagtimerne i anvendelse af systemerne. Om kliniker-pakken: Indeholder systemerne Microsoft Office Outlook, Word, Excel og en PowerPoint-viewer i version De regionale skabeloner er en del af pakken. Eksisterende dokumenter, som er udarbejdet i LibreOffice, kan åbnes i Microsoft Office 2010 med forbehold for eventuelt tab af formatering. Tid til oprydning på dit personlige H-drev De personlige H-drev, som alle medarbejdere i Region Hovedstaden har adgang til, har alt for mange data, der enten er for gamle, unødvendige eller ligger forkert placeret. Og det kan give problemer. Både for den enkelte bruger, men også for den samlede skare af brugere, fordi H-drevene ligger fysisk samlet på én disk. IMT Servicedesk opfordrer derfor alle ansatte i Region Hovedstaden til at gøre rent på deres personlige H-drev og skille sig af med alt indhold, de godt kan undvære eller eventuelt kan flytte over i andre mapper. Eksisterer der store mængder af data på H-drevet, som man ikke ønsker at fjerne, har man mulighed for enten at flytte det over til en mappe under sin afdelings fællesdrev eller bede IMT Servicedesk om at oprette en lukket mappe, som kun kan ses af udvalgte brugere. Husk at H-drevet nok er privat, men reserveret til arbejdsmæssige relevante data. Der bør ikke ligge film, musik, backup af systemdata (de skal ligge på afdelingens fællesdrev) eller store datamængder i det hele taget. 10

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Adfærdsændrende behandling for patienter med BMI under 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Denne

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør Nr. 37 27. oktober 2014 INDHOLD: Tomas Joen Jakobsen konstitueret som vicedirektør To mio. kr. til motionstilbud til overvægtige børn Er du klar til Windows 7? Ny og forbedret kursusportal Ansættelsesstop

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Overvejelsesgruppe, intro En spiseforstyrrelse kan tilbyde både positive og

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ambulatorium for Mani og Depression er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind under,

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Hvad er LMS? Formål: at give støtte, rådgivning og information til personer, der

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7, 2880 Bagsværd Telefon: 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Når specialister GØR en forskel

Når specialister GØR en forskel TEAMARBEJDE Når specialister GØR en forskel Lene Baungaard Gode erfaringer med et forsøgsprojekt får Aalborg Kommune til at videreføre et børnepsykologisk team med tre psykologer. Specialistkompetencer,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

PsykiatriNyt TEMA: INDDRAGELSE AF PÅRØRENDE

PsykiatriNyt TEMA: INDDRAGELSE AF PÅRØRENDE PsykiatriNyt TEMA: INDDRAGELSE AF PÅRØRENDE Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe Cand. Psych.Aut og Lotte Sønderby Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov Hvad er Bedre liv programmet?.et gruppebaseret,

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Behandling af spiseforstyrrelser

Behandling af spiseforstyrrelser Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 15 Offentligt Behandling af spiseforstyrrelser Mette Waaddegaard, speciallæge i psykiatri, Ph.d., formand for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser Jeg undrer

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde Web-modul https://www.terapieffekt.dk/skema/ Dagsorden Indledning Erfaringer fra Norge Erfaringerne fra Københavns Amt Kliniske databaser og forskning WEB-modulet

Læs mere

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst Det handler om angst Børn og unge med angst - tirsdag d. 20 august kl. 19.00* Angstlidelser hos børn og unge er udbredte og udgør et seriøst problem. Er du forældre til et barn/en ung med angst, kan du

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Sclerosecentrene i Haslev og Ry

Sclerosecentrene i Haslev og Ry Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 36 46 36 46 info@scleroseforeningen.dk www.scleroseforeningen.dk Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende forening, som arbejder for indsamlede midler. Aktiviteterne

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark.

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Lad være med at blande dig udenom - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Hvem er jeg? Psykolog, Ansat i Region Sjælland. Også uddannet sygeplejerske. Har ikke privat klinik såjeg skal

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere