LIVET MED SKIZOFRENI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIVET MED SKIZOFRENI"

Transkript

1 LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK

2 UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt mennesker med skizofreni. Spørgeskema-undersøgelsen er den første store danske undersøgelse af sin art og er en del af Landsindsatsen om Skizofreni og kampagnen skizofre9til5.dk 42 mennesker fuldførte spørgeskemaet, som lå tilgængeligt på Psykiatrifondens hjemmeside Vores ønske med undersøgelsen var at finde ud af, hvordan mennesker med skizofreni de seneste cirka 1 år har oplevet behandlingen og livet med sygdommen hvilke tilbud, der har virket, hvilke tilbud, der efterlyses og hvilke elementer, der spænder ben for fx recovery-processen. Samtlige tal kan ses i denne rapport (respondenterne måtte sætte flere krydser). God læselyst! 2

3 UNDERSØGELSENS SVAR Dit køn 39% 61% Mand (198) Kvinde (316) Hvilken region bor du i? Region Hovedstaden (221) 15% 4 Region Sjælland (85) Region Syd (93) Region Midt (74) Region Nord (36) 18% 1 3

4 Hvilke af følgende tilbud har du personlig erfaring med? Sæt gerne flere krydser Hospitalsindlæggelse med tvang (168) 36 % Hospitalsindlæggelse uden tvang (327) 69% 62% Psykiatriske skadestuer (294) Tidlig indsats-teams () 5% OPUS (132) 28% Opsøgende psykoseteams (77) Distriktspsykiatri/lokalpsykiatri (31) 66% Daghospital (77) Væresteder/aktivitetscentre (179) 38% Beskæftigelsestilbud (14) 22% 18% Bofællesskab (86) 24% Botilbud (111) Bostøtte i eget hjem (143) Telefonlinjer (f.eks. Psykiatrifondens telefonrådgivning, Livslinjen m.fl.) (84) 18% 12% Hjemmesygepleje (58) 19% Dagtilbud (91) 5% Opgangsfællesskaber (22) 1% Ved ikke (7) Ønsker ikke at besvare spørgsmålet (9) 2% Andet (39) 8% 4

5 Hvilke af følgende behandlere og støttepersoner har du været i kontakt med? Sæt gerne flere krydser Distriktssygeplejersker (32) 66 % 69% Hospitalssygeplejersker (288) 62% Praktiserende læger (3) % Ergoterapeuter (232) Psykiatere (413) 9% % Psykologer (344) 4 SOSU'er (217) Socialrådgivere (34) 74% 24% Aktivitets- og værestedsmedarbejdere (181) 39% Bo- og hjemmestøtter (18) 39% Fysioterapeuter (181) 39% Ved ikke (6) 1% Ønsker ikke at besvare spørgsmålet (6) 1% 4% 8% Andet (18) 5

6 Hvilke af følgende tilbud har i dit sygdomsforløb hjulpet dig bedst? Sæt gerne flere krydser Hospitalsindlæggelse med tvang (4) 9% Hospitalsindlæggelse uden tvang (163) 36% Psykiatriske skadestuer (6) 1 Tidlig indsats-teams (14) OPUS (18) 24% Opsøgende psykoseteams (37) 8% Praktiserende læger (68) 15% Distriktspsykiatri/lokalpsykiatri (122) 2 Daghospital (24) 5% Væresteder/aktivitetscentre (59) 1 Beskæftigelsestilbud (3) Bofællesskab (38) 8% Botilbud (62) 14% Bostøtte i eget hjem (83) 18% Telefonlinjer (f.eks. Psykiatrifondens telefonrådgivning, Livslinjen m.fl.) (3) Hjemmesygepleje (13) Opgangsfællesskaber (12) 4% Dagtilbud (2) 29% Psykologer (131) 4% Ved ikke (16) 1% Ønsker ikke at besvare spørgsmålet (5) 14% Andet (61) 6

7 Har du oplevet at et eller flere af følgende tilbud i dit sygdomsforløb ikke har givet dig den hjælp, som du har haft brug for? Sæt gerne flere krydser Hospitalsindlæggelse med tvang (72) 1 Hospitalsindlæggelse uden tvang (84) 2% Psykiatriske skadestuer (126) Tidlig indsats-teams (11) OPUS (19) 5% Opsøgende psykoseteams (12) Praktiserende læger (83) 2% Distriktspsykiatri/lokalpsykiatri (98) 2 Daghospital (2) 5% Væresteder/aktivitetscentre (43) 1% Beskæftigelsestilbud (48) 11% Bofællesskab (27) 6% Botilbud (36) 9% Bostøtte i eget hjem (31) Telefonlinjer (f.eks. Psykiatrifondens telefonrådgivning, Livslinjen m.fl.) (22) 5% Hjemmesygepleje (14) 1% Opgangsfællesskaber (6) 4% Dagtilbud (16) 1 Psykologer (7) 11% Ved ikke (47) Ønsker ikke at besvare spørgsmålet (3) 9% Andet (36) 7

8 Hvilke af de følgende behandlingsformer eller behandlingstilbud har du personlig erfaring med? Sæt gerne flere krydser Medicin (383) 89% Kognitiv adfærdsterapi (215) % Anden psykoterapi (127) 29% Bruger-til-bruger støtte (7) Familieterapi (52) 12% Psykoedukation (undervisning i skizofreni) (248) 5 39% Social færdighedstræning (169) Musikterapi (71) Alternativ behandling (f.eks. massage, særlig diæt, yoga) (117) 2 Selvhjælpsstrategier (f.eks. bøger, websider og kurser) (179) 41% Motion (f.eks. adgang til motionscenter m. v.) (247) 5 Fysisk helbredstjek (146) 34% Ved ikke (3) 1% 1 2% Ønsker ikke at besvare spørgsmålet (7) 8% Andet (34) 8

9 Hvilke af de følgende behandlingsformer eller behandlingstilbud har hjulpet dig bedst? Sæt gerne flere krydser Medicin (267) 61% Kognitiv adfærdsterapi (126) 29% Anden psykoterapi (56) 1 Bruger-til-bruger støtte (32) Familieterapi (7) 2%12% Psykoedukation (undervisning i skizofreni) (121) 28% Social færdighedstræning (68) Musikterapi (32) Alternativ behandling (f.eks. massage, særlig diæt, yoga) (45) 1% Selvhjælpsstrategier (f.eks. bøger, websider og kurser) (91) 21% Motion (f.eks. adgang til motionscenter m. v.) (164) 38% Fysisk helbredstjek (2) 5% Ved ikke (28) 6% Ønsker ikke at besvare spørgsmålet (13) 1 Andet (55) 9

10 Hvad har udgjort de største problemer i forhold til din behandling? Sæt gerne flere krydser Mangel på kognitiv adfærdsterapi (9) 21% Bivirkninger ift. medicin (286) 66% For ensidigt fokus på medicin (29) 48% Ringe udbud af andre terapier, f.eks. anden psykoterapi, familieterapi, mindfulness eller musikterapi (139) 32% At mine pårørende ikke i højere grad er blevet inddraget (78) 18% 15% Mangel på fysiske helbredstjek (66) Manglende fokus på motion som en del af behandlingen (13) 24% Jeg har oplevet for mange skift mellem behandlere pga. tidsbegrænsede behandlingstilbud (138) 32% At min behandler ikke har lyttet til mig (131) Mit behandlingsforløb blev afsluttet inden jeg fik den hjælp jeg havde behov for (15) 24% Ved ikke (24) 6% Ønsker ikke at besvare spørgsmålet (14) Andet (54) 12% 1

11 Hvilken behandler eller kontaktperson/støtteperson har hjulpet dig bedst? Sæt gerne flere krydser Distriktssygeplejersker (114) 26% 15% Hospitalssygeplejersker (64) 14% Praktiserende læger (6) Ergoterapeuter (69) 34% Psykiatere (145) 32% Psykologer (137) 12% SOSU'er (53) 2% Socialrådgivere (86) 11% Aktivitets- og værestedsmedarbejdere (46) 6% Fysioterapeuter (27) 1 Bo- og hjemmestøtter (73) 5% Ved ikke (2) 2% Ønsker ikke at besvare spørgsmålet (9) 19% Andet (83) 11

12 Er der nogle af følgende faggrupper du gentagne gange har haft dårlige oplevelser med? (altså ikke enkeltstående oplevelser) Sæt gerne flere krydser Distriktssygeplejersker (38) 9% Hospitalssygeplejersker (72) 1 Praktiserende læger (57) 1 Ergoterapeuter (6) 1% 32% Psykiatere (139) Psykologer (49) 11% 1% SOSU'er (43) 15% Socialrådgivere (65) 4% Aktivitets- og værestedsmedarbejdere (19) Fysioterapeuter (4) 1% Bo- og hjemmestøtter (35) 8% Privatpraktiserende psykiater (35) 8% Privatpraktiserende psykolog (31) 19% Ved ikke (8) 14% Ønsker ikke at besvare spørgsmålet (58) 1% Andet (41) 12

13 Når man ser på psykiatrien som helhed, hvor ser du så de største problemer i forhold til de tilbud der er i dag? Sæt gerne flere krydser Manglende viden om skizofreni blandt ansatte i socialpsykiatrien (kommunalt) (18) 26% Manglende viden om skizofreni blandt ansatte i behandlingspsykiatrien (regionalt) (86) 2% Det er et problem at jeg ikke får uddannelse i min sygdom (psykoedukation) (66) Dårlig koordination mellem psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling (52) 12% Manglende adgang til hjælp når man har brug for den (153) 36% At jeg ikke har noget at skulle have sagt i forhold til min behandling (91) 22% Manglende fokus på recovery (den personlige udviklingsproces mod at komme sig) (158) 38% Manglende hjælp til at håndtere overgange, f.eks. fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien (55) 1 Manglende kontinuitet ift. behandlere man møder for mange forskellige behandlere (131) 31% Manglende anerkendelse af mine pårørendes rolle i min recovery (den personlige udviklingsproces mod... (69) Begrænset antal aktivitetstilbud under indlæggelse (f.eks. motion, tegning m.v.) (143) 34% Gamle og nedslidte afdelinger (fysiske omgivelser) (122) 29% 21% Manglende social færdighedstræning (88) 26% Manglende fokus på og støtte til at klare sig selv (18) Manglende sammenhæng mellem behandlingsog socialpsykiatri (14) % 19% Manglende inddragelse af mine pårørende (82) 29% Manglende forståelse for min diagnose (121) Det er for svært at skifte behandler hvis kemien ikke er god (13) 31% At der pga. tidsbegrænsede behandlingstilbud er mange skift mellem behandlere (127) Det er et problem, at der ikke stilles større krav til mig (59) 14% Ved ikke (29) Ønsker ikke at besvare spørgsmålet (1) 2% Andet (59) 14% 13

14 Hvad er afgørende for din recovery-proces? (den personlige udviklingsproces mod at komme sig) Sæt gerne flere krydser 3 At psykiatrien inddrager mine pårørende (153) At de ansatte i psykiatrien giver mig håb om at jeg vil få det bedre (216) 52% At jeg har indflydelse på min behandling (246) 59% 6 At jeg har en stabil boligsituation (282) At opleve at andre mennesker med skizofreni er kommet sig og lever et godt liv (184) 44% 32% At jeg er en del af arbejdsmarkedet (132) At jeg har adgang til flere uddannelsesmuligheder (129) 31% At jeg laver frivilligt arbejde (65) Bruger-til-bruger støtte (86) 21% Deltagelse i relevant kampagnearbejdef.eks. i Psykiatrifondens Landsindsatsen om Skizofreni eller i En Af Os-kampagnen (47) 11% At jeg får støtte fra mine pårørende (223) 5 Støtte fra venner/netværk (24) 5 Støtte fra socialpsykiatrien (145) 35% Støtte fra bruger- og pårørendeorganisationer (42) 1% Træning i at klare mig selv (199) 48% At jeg får uddannelse i min sygdom (psykoedukation) (154) 3 Ved ikke (14) Ønsker ikke at besvare spørgsmålet (7) 2% Andet (43) 1% 14

15 Hvilke af følgende faktorer mener du er de største barrierer i forhold til din recovery? (den personlige udviklingsproces mod at komme sig) Sæt gerne flere krydser Økonomiske bekymringer (226) 54% Manglende støtte til at finde et godt sted at bo (95) 2 Manglende støtte til at finde/fastholde et arbejde (95) 2 Manglende forståelse for skizofreni i jobcentrene (123) Personalet i psykiatrien har ikke en tro på at man kan komme sig (123) 38% Ventetid (159) Usikkerhed omkring min situation som følge af førtidspension- og fleksjobreform () 24% 18% Manglende uddannelse i min sygdom (psykoedukation) (73) 9% Ved ikke (39) 4% Ønsker ikke at besvare spørgsmålet (17) 1 Andet (55) 15

16 Samlet status 39% Ny () 22% Distribueret () Nogen svar (112) Gennemført (42) 78% Frafaldet () 16

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Patient- og pårørendepolitik Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Del 1 Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Åben dialog... 5

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI Februar 2007 SAMSPIL PÅ TVÆRS - Med udgangspunkt i forløb med behandling og støtte, svarer brugere og medarbejdere på hvor det virker og hvor det knirker i samspillet mellem

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 996-27 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne BRUGER INDFLYDELSE DK Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne Spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når sociale tilbud arbejder med Om spørgeskemaet Mange bo- og dagtilbud arbejder

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Er dit barn anbragt uden for hjemmet?

Er dit barn anbragt uden for hjemmet? Når jeg går ud herfra efter et møde med min støtteperson, så svæver jeg. Det her sted er guld værd. ForældreStøtten Klerkegade 19, st. tv. 1308 København K Telefon: 70 26 24 70 E-mail: foraeldrestoetten@sof.kk.dk

Læs mere