Referat 14. september 2011 kl Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine"

Transkript

1 Referat 14. september 2011 kl Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.: ) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent Trine 3) Formandsposten Rejser af sted d. 19. dec., betyder, at han ikke kan deltage i januar-mødet, februar-mødet og generalforsamlingen i marts, samt overdragelsen til nye formand i næste bestyrelses år. Ift. vedtægterne må det gerne foregå på denne måde, da der kun skal være 8 medlemmer. Hvorvidt vi skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling pga. Lines afgang og hvorvidt vi kan dække hendes opgaver bliver diskuteret mere under pkt. 4. Hvis der bliver afholdt ekstraordinær generalforsamling, skal alle ikke på valg. Anne kunne godt tænke sig, at overtage formandens opgaver, når han er taget af sted, evt. med en glidende overgang, så Anne er rustet til opgaverne. Fordelingen af midler som punkt omkring dette, bliver på dagsordenen til næste møde. 4) Studentersekretæren Skal der ændres i arbejdsbeskrivelsen for studentersekretæren, evt. droppe fordelingen af læsesalsskabene og specialepladserne og evt. fordele det til bestyrelsen, da det ville virke mere logisk ift. adgang til nøgler. Belæg for dette kunne være, at studentersekretær-posten ville være mere politisk i stedet for den slavepost der skal ordne alt det brok og besvær med læsesalsskabe og specialeplads fordeling. Vi står i en periode, hvor der sker meget forandring, og pga. den store sammenlægning, har vi brug for en der brænder for politik, og vores fremtid i studenterpolitikken. Diskussion om hvorvidt vi mener, at vi kan bære opgaven, eller om vi skal have valgt en ny. Der er stemning for, at det kunne være dejligt med nye kræfter udefra, som har lyst og overskud. Et lille sidespring: Anna stopper i foreningen, da hun snart afleverer sit speciale og ved ikke hvor hun ender, så derfor får vi brug for 2 til den måske forestående ekstraordinære generalforsamling. I den periode, hvor vi er uden sekretær, vil vi prøve at dække det sammen, på bedst mulige måde. Karen og Trine kigger på specialepladsfordeling, og Anne følger nøglerne til dørs. Afstemninger: Skal vi holde et ekstraordinært generalforsamling? For: 9 stk. Blank: 1 stk. (Fraværende 1 stk.)

2 Skal vi have studentersekretæren på valg? For: 9 stk. Blank: 1 stk. (Fraværende 1 stk.) Skal vi have formanden på valg? For: 0 stk. Blank: 1 stk. Imod: 9 stk. (Fraværende 1 stk.) Vi skal have 2 medlemmer ind på generalforsamlingen (i hvert fald så der fyldes op til 11 medlemmer) For: 10 stk. Blank: 0 stk. (Fraværende 1 stk.) Bestyrelse påtager sig de to opgaver: læsesalsskabs nøgle fordeling samt specialeplads fordeling, hvis vi må for psykrådet: For: 8 stk. Blank: 1 stk. Imod: 1 stk. (Fraværende 1 stk.) (Meimei og Emil laver en skriftlig henvendelse til psykrådet) 5) Skitur Skituren er her til møde i dag, pga. samarbejdet med FAPIA. De vil gerne snakke økonomi. De har en ansøgning, som vi bearbejder senere. De synes samarbejdet er lidt pakket, fra sidste års skitur, de ville lokke folk til, så alle fik 100 kr. rabat hvis de var medlemmer. De vil gerne have de penge, da der ikke var noget skriftligt omkring det, så kunne Emil ikke love det. De penge som aldrig er blevet afhentet, vil skituren gerne have kunne der være nogen indsigelser imod det? Skituren kunne godt tænke sig, at der var noget mere på skrift, så der var styr på tingene. Afstemning: Skal pengene, der ikke er blevet hentet, tilfalde skituren? For: 9 stk. Imod: 0 stk. Blank: 0 stk. (Fraværende: 2 stk.) Principielt spørgsmål omkring hvem der skal have pengene. Rammeaftale, de tror gerne de vil skrive under. Indsigelser omkring, at pengene som skal gå til arrangementer for deltagerne, må gerne komme fra deltagerne, så det ikke er alle medlemmer af FAPIA der betaler. Generel kommunikation lacker, de vil gerne have det på skrift. For fremtiden vil FAPIA stramme op. Vi vil meget gerne have feedback fra Skitursudvalget om, hvordan vi klarer det. Vi har fjernet diverse, og vi har sagt nej til deres ansøgning, så er de lidt trætte af det. De vil principielt gerne søge ad hoc, men da FAPIA kun har et møde om måneden, er der altid en lang arbejdsproces. Derudover er det svært at beskrive hvad man gerne vil lave, når man ikke helt ved det endnu. FAPIA har sat medlemsprisen ned, og derfor er pengene sat ned på rammeaftalerne. Man kunne forestille sig, er der kom flere ansøgninger, så de måske kan uddybe det mere. Grunden til FAPIA fjernede pengene før i tiden, var for at sikre alle medlemmernes penge bliver brugt mest velovervejet. Diskussion frem og tilbage omkring de ovenstående punkter. 6) Evaluering af kompendiesalg Salg af kompendier på FAPIA-kontoret; svært at vurdere hvor mange vi skal bestille. På næste semester har vi tal over salg fra sidste år, og dem kan vi gå ud fra. Meninger om, at bedre at bestille hvad vi egentlig tror vi sælger, så eventuelle pengeunderskud fra ekstra kompendier går på, at kompendierne er lidt dyrere. Problemet er, at instituttet ikke kan give os nogle tal for hvor mange studerende der er, så det er meget svært. Gennemsigtighed med antal af bestillinger.

3 Forslag om at nedsætte et udvalg, der finder ud af, hvordan der skal bestilles eller simpelthen finde én kompendieansvarlig, som er overordnet bestemmer. Onlinesalg; det fungerede overraskende godt, overstregningstusch var lidt besværligt, så kan der findes et smart system. Evt. finde en datalogistuderende, der kunne lave et program, hvor køber bliver slettet når de er registreret. Der har været god feedback, det er virkelig ærgerligt at vi ikke fik lagt fra. Kritik i køen evt. give en forklaring til Psyklen (offentlig evaluering) Samarbejde med Stakladen: fint med samarbejde, fungerer jo godt Vigtigt at de store kompendier er delt, og indholdsfortegnelse i begge dele! Noget snak frem og tilbage med institutledelsen, om kompendier til forelæsninger 7) Opsamling af to-do-liste Skal der købes en ny printer? 4 for, 1 imod, 4 blank (1 fraværende) 8) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden 9) Status: a) Formanden (Thorsten) Lidt forskelligt nyt b) Kassereren (Rasmus) Mange forskellige spændende ting, han har meget godt styr på det! c) Studentersekretæren (Line) Personlige årsager til tilbagetrækning, har ikke tid og overskud. Man skal være klar på, at der er mange der kontakter på alle tidspunkter af døgnet. Hun aftræder med øjeblikkelig virkning, så derfor skal Det lille Psykråd stå for det næste møde. Næste Psykådsmøde er d. 14. okt. d) Kontoret i. Kontor (Trine) Hold jer væk fra computeren når andre er på arbejde ii. Massage (Maria) Der er massage i gang nu, og der er hængt opslag op på Fysioterapeut skolen om ny massør, der er jobsamtaler snart spændende! iii. Egenterapi (Anne) Intet nyt under solen e) Kompendiesalg (Thorsten) Allerede diskuteret, se ad 6 f) PR (Anne) i. Hjemmeside Anne har styr på det, vi havde et lille Islamisk hack, men det er ovre nu! Der er nyt kodeord det står det hemmelige sted på kontoret (måske?! uhhhh). Der skal tit laves nye kodeord, Anne har haft møde med ham der har skabt vores hjemmeside, det var godt. ii. Indlæg til Psyklen iii. Facebook Der kommer et punkt senere Andet evt. nye tiltag som fx kuglepenne, evt. nye klistermærker for medlemmer,

4 større!!! g) Udvalgene i. Kursusgruppen (Anna) Gruppen har ifølge rammeaftalen en skarp opdeling mellem hvilke midler de har til foredrag og hvilke midler de har til kurser. De har ytret ønske om at få den opdeling mere flydende. Dette vil blive behandlet til foråret. Ved at ske noget ift. booking! Anna beholder kontakten med kursusgruppen indtil den ekstraordinære generalforsamling. ii. Fapia Fonden (Amalie) Ansøgning fra Nanna Tolstrup iii. Festudvalget (Meimei) Julefest 26. november i Klubben Fest m. medicin sidst oktober (PI?) Er i dialog med Julerevy Der kommer ny efter dette semester iv. Koret (Amalie) Det går godt med bandet v. Psyklen (Thorsten) Deadline d. 20. september Åbent redaktionsmøde d. 22. september vi. Hyggocampus (Anne) De har lidt penge, men det er bare et lille overskud. Har snakket om fastholdelse af BW-aftener. vii. Fapia Skitur (Emil) Har snakket om det, se tidligere pkt. viii. Julerevyen (Emil) Møde snart, der kommer vist mennesker. Der er en god proces i gang om det lige nu. Snakke om at lægge det på professionel teater, evt. Godsbanen, både gode og dårlige ting omkring det. Julerevyen bliver sandsynligvis d. 18. november 2011, sted endnu ukendt! Rammeaftalen er endnu ikke underskrevet, og derfor skal den forhandles færdig, de satser på ca. det samme som sidste år, så de finder ekstra penge fra andre steder. h) Eksterne udvalg i. Baren (Meimei) Lang bar d. 14. okt. Skiturstema d. 23. sep. ii. Smøringsudvalget (Maria) De optager snart nye medlemmer! Glæd jer til Valentines day <3 <3 iii. Studienævnet (SN) Møde i dag, snakket om eksamensform til 3. semester. Studienævnet har godkendt denne eksamensform i 2008, derfor er den godkendt! Feedback; studerende møder ikke godt nok op til møderne. SN vil gerne finde et bedre system. Evalueringer, gennemgået, der har været nogle ting der ikke helt fungerede.

5 iv. Kapsejlads Intet nyt v. Andet Ingenting i) Teknik (Meimei) Intet nyt j) Møder (Karen) 10) Ansøgninger * Nanna Tolstrup på vegne af Smøringsudvalget omkring dækning af pølsehorn i Rusugen, de søger om 1332 kr. Diskussionen frem og tilbage, FAPIA synes ikke, at det er dem der skal betale regningen for dette. Dog synes FAPIA at det er noget værre noget, at der er én der personligt skal lægge ud, derfor er vi villige til at låne jer de penge, så der ikke er nogen, der har penge ud, med et lån på ubestemt tid. For: 2 stk. Imod: 3 stk. Blank: 4 stk. (Fraværende: 2 stk.) Ny afstemning om de så må låne pengene: For: 8 stk. Imod: 0 stk. Blank: 1 stk. (Fraværende: 2 stk.) * Genansøgning fra Skitursudvalget omkring PR-event i Rusugen på 884 kr. Længere diskussion frem og tilbage, omkring indholdet og vores holdning til det. For: 9 stk. Imod: 0 stk. Blank: 0 stk. (Fraværende: 2 stk.) 11) Fapia Talentaften - Opgavefordeling Datoen er tirsdag d. 11. oktober, idé om at kombinere ekstraordinær generalforsamling. For at få flere deltagere, kunne det måske være godt at tage det i forårssemesteret. Afstemning om vi skal beholde talentaften dette efterår: For: 7 stk., imod: 1 stk., blanke: 2 stk. (fraværende: 1 stk.) Afstemning om dato: 11. okt. For: 5 stk., imod: 0 stk., blanke: 5 stk. (fraværende: 1 stk.) Afstemning om generalforsamling og talentaften samme aften For: 10 stk., imod: 0 stk., blanke: 0 stk. (fraværende: 1 stk.) Bestyrelsen mødes kl Start kl Generalforsamling (evt. find en lille sandwich til deltagere!?) Start kl Talentaften a) PR på forelæsninger (Meimei og Emil sem,, Anne og Rasmus , Maria og Trine 5. sem) Facebook (Amalie), i Psyklen (Thorsten og Amalie) og Flyers (Meimei) b) Bookning af lokaler (Meimei / evt. Amalie) c) Opsætning af scene + lyd + evt. hjælp udefra (Emil og Thorsten) d) Opsætning og oprydning (ALLE!) e) Indkøb af øl, vin og sodavand + aftale salgspriser (Maria og Meimei) f) Indkøb af snacks (Maria og Meimei evt. Karen og Amalie hvis de første frafalder) g) Bage kage (Anne, Anna, Amalie de søde piger bager hver 2 kager, giv dem lige et klap på

6 skulderen (og Anna modtager gerne knus for tiden!)) h) Sandwich (Karen Og Emil) i) Indkøb af præmier (1. (1000 kr. til Cityforeningen + vandrepokal), 2. (300 kr. til Cityforeningen) og 3. plads (2x 1 time gavekort til massage) ) (Meimei pokal, Trine resten af præmierne) j) Konferenciers (kontakte nogle funny guys fra Stand Up: Maria, hvis det ikke bliver udefra bliver der diskussion på face) k) Lave og printe stemmesedler (Amalie) l) Evt. åbningsindslag fra FAPIA s side (Meimei) m) Bestille nattepizza (Trine) 12) FAPIA-gruppen på Facebook Både indirekte og direkte klager over FAPIA-spam. Siden bliver lukket for andre end admins. Forslag om at lukke FAPIAs væg: For: 10 stk. (Fraværende: 1. stk.) Der bliver oprettet et ny like gruppe, som er studerende til studerende. 13) Ansættelse af ny massør Se status 14) Mentaline.dk Materiale sendt ud inden Skriv en reklame, som vi lægger på hjemmeside og face! 15) Eventuelt Dato for FAPIA julefrokost (forslag evt. d. 20. december - undersøges om det kan lade sig gøres på en hverdag Meimei og Maria) Evt. lave en doodle som sendes rundt med mulige datoer, max 3! (Anne) 16) Fastsættelse af næste møde/ Ekstraordinær generalforsamling Dagsorden sendes ud hurtigst muligt (Amalie) Ekstraordinær generalforsamling husk at lave separate Facebook event. Mini formandsberetning, Thorsten leder og fordeler arbejde på dagen, og hvad generalforsamlingen kommer til at indeholde. Beskrivelse af arbejdet og hvad man laver i FAPIA (Amalie og Trine) Næste møde: onsdag d. 12. okt. kl hos Thorsten. 17) Mødeevaluering (+ fotografering af den nye bestyrelse til Psyklen og hjemmesiden). Tak for god deltagelse, fedt at det har hjulpet! Der sker noget med det samme Vi skal være gode til at være eksplicitte og snakke om hvordan vi har det, og hvad vi forventer af hinanden! Kunne være nice at lave noget bestyrelseshygge! Langt, men fint møde. Tak for god ro og orden

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat generalforsamling 16-02-2013

Referat generalforsamling 16-02-2013 Referat generalforsamling 16-02-2013 Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Mathias valgt som ordstyrer, Peter var storsindet nok til

Læs mere

Referat af Absalon medlemsmøde 2011

Referat af Absalon medlemsmøde 2011 Referat af Absalon medlemsmøde 2011 1. Tegnstyrer 2 2. Referent 2 3. Årsberetning 2010 2 4. Regnskab 2010 2 5. Budget 2011 3 6. Nyt fra Absalon 4 6.a. Visitation 4 6.b Medlemmer 5 6.c Gæster 5 6.d Caféen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

KABS13 møde 28/2-2013

KABS13 møde 28/2-2013 KABS13 møde 28/2-2013 1. Formalia a. referent: Sissel b. ordstyrer: Christina c. tilstedeliste: i. Hammerbak ii. Gearstang iii. Vinge iv. Spritbrit v. Christina vi. Maag vii. Mike viii. Gugli ix. Boyshower

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere