Mødeindkaldelse. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeindkaldelse. Referat"

Transkript

1 Mødeindkaldelse 18. september kl Hos: Ditte, Dronning Margrethes Vej 23, st. tv. Afbud/senere ankomst: Pernille M., Referat Deltagende: Leonie, Emil, Anne-Mette, Aleksander, Pernille M, Pernille S, Ditte, Sophia, Mikkel & Amalie 1) Valg af dirigent - Amalie 2) Valg af referent - Sophia 3) Godkendelse af referat for sidste bestyrelsesmøde Godkendt 4) Opsamling af to-do-liste - Gjort 5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden - Indkøb af phonostik (stik til højtaler) - Vedtægtsændring til generelforsamling 6) Status a. Formanden (Pernille M. T.) - Psykologgruppen er interesserede i at tilbyde post- og pre interventionsmetode. - CA A-kasse arrangement. Praksis er ordnet, men der skal laves PR (måske plakater) på arrangementet og oprettes et Facebook event. Der mangler stadig underskrivning på mange rammeaftaler - det skal gøres. b. Kassererne (Aleksander & Leonie) Kasserene har en del hængepartier der klares i løbet af ugen. De mails der kommer til kasserne skal fremover sendes direkte til Leonie. Regninger SKAL ligges i skuffen, ikke dueslag! c. Psykrådssekretæren (Amalie) - Intet d. Kontoret i. Kontor (Pernille S.J.) Pernille sammenfatter nogle retningslinjer for kontorvagterne. Kommunikationen skal være bedre, evt. ved hjælp af et whiteboard eller individuelle dueslag. Pernille ønsker lukkede dueslag, så ting ikke forsvinder og der skal findes en løsning på at der altid mangler kuglepenne. Det aftales at begge ting bestilles hjem af Pernille S.

2 Fapia-kontoret skal ikke bruges som garderobe til venner. Med nød til egne ting. ii. Massage (Anne Mette) - Intet iii. Egenterapi (Anne Mette) - Intet iv. Specialepladser (Anne Mette) Der er tryk på specialepladserne. Der skal laves retningslinjer for hvordan det fungerer og hvordan man opfører sig. Dette skal meldes tydeligt ud til specialpladsstuderende og ansøgere på Facebook. Sedler med regelsæt skal sættes op ved specialpladserne. Især til orientering til kontorvagterne: Specialepladsstuderende fordeles efter kontraktdato, ikke underskrevet Fapia aftale. Der diskuteres hvorfor Fapia sidder med opgaven og om vi få Universitet til at tage sig af det i stedet. Der bliver argumenteret for, at det ikke skal være universitetet der skal sørge for det, da det er det eneste Fapia tilbyder de ældre studerende og at det er god service. På den anden side bliver der argumenteret for, at der alligevel ingen ved det er Fapia der administrerer specialepladserne og der ingen medlemmer at hente. e. Kompendier (Ditte & Sophia) - Intet f. PR (Pernille S.J., Thorsten, Emil) - Intet i. Hjemmesiden (Mikkel) Man kan kun bruge computeren på Fapia-kontoret for at komme på hjemmesiden (pga. hackerforsøg). Det er dog ordnet således at hvis computeren skulle gå i stykker, kan vi stadig få adgang på andre måder. Derudover mangler mange udvalg at opdatere sin side på hjemmesiden. ii. Indlæg til Psyklen g. Udvalg i. Kursusgruppen (Aleksander & Leonie) - Intet ii. Festudvalget (Aleksander & Leonie) - Intet iii. Psyklen (Pernille M) - Intet iv. Hyggocampus (Amalie) - Intet v. Fapia Skitur (Thorsten) - Intet vi. Psykologisk Revy (Pernille S) Pernille har ikke snakket yderligere med Michelle og Anne.

3 Der skal dog tages stilling til om vi skal behandle revyløn og rammeaftale hver for sig eller sammen? Der argumenteres for at det skal behandles sammen, da vi bliver nød til at forholde os til begge ting, dog at vi skal stemme om tingene hver for sig. Der argumenteres også for at det behandles hver for sig, da rammeaftalen i høj grad viser vores ideer bag de penge revyen får og at den kan trækkes frem, både af revy og Fapia, når der skal genforhandles rammeaftale næste år. vii. Psykologisk Sommerlejr (Emil) - Intet h. Eksterne udvalg i. Baren (Mikkel & Aleksander) - Intet ii. Smøringsudvalget (Sophia) - Intet iii. Studienævnet (Thorsten) - Intet iv. Kapsejlads (Mikkel) - Intet v. Psykologisk Idrætsklub (Emil) PIF skal have egen side på hjemmesiden ligesom alle andre udvalg. vi. Andet - Intet i. Teknik (Mikkel & Sophia) - Intet 7) Fastsættelse af næste møde Mandag. d. 21/10-13, kl hos Mikkel Nielsen. Norsgade 26, st tv. 8) Ansøgninger a. Ad hoc ansøgninger: - Intet b. Fapia Fonden: Se Ansøgning (Kirkegaard foredrag). Der stemmes for ansøgningen som den er: Ansøgningen afvises med stemmerne: 1 stemme for og 9 stemmer imod. Bestyrelsen er generelt enige om at ideen er god, men at der ønskes et indblik i det kan lade sig gøre at lave en sammenhængende dag.. Der stilles til forslag: 1. Bestyrelsen vil gerne støtte op om initiativet, men at der skal fremvises bevis på at foredragsholdere kan nå bookes, og at dagen bliver en sammenhængende oplevelse. Der stemmes: 5 stemmer for, 4 imod, 1 blank 2. Bestyrelsen vil gerne støtte op om initiativet, men med maks 3000 kr. Bestyrelsen ønsker stadig at se et realistisk oplæg over dagen og foredragsholdere. Der stemmes: 9 for, 1 blank. Der stemmes igen for at afgøre hvilket af forslagene der skal være gældende:

4 Forslag uden begrænsning: 2 for. Forslag med 3000 kr. Som max beløb: 7 for. Blankt: 1 stemme Forslag nummer 2 er vedtaget. Leonie svarer Joachim hvad vores beslutning er og forslår ham evt. At snakke med kursusgruppen om udførelse. 9) Bestyrelsesånd Når man som bestyrelses medlem melder ting ud omkring Fapia, f.eks. på facebook, er det vigtig at huske at man udtaler sig som bestyrelse medlem og på vegne af foreningen Fapia. Derfor er det vigtig, at man udtaler sig i overensstemmelse med vedtagne regler og procedurer i bestyrelsen. Det er vigtig vi officielt er enige om de store linjer, både for at opretholde vores integritet, men også for at mindske forvirring. Dog skal der være plads til hjælpsomhed (f.eks. under kompendiesalg), det handler bare om timing. Derudover er det vigtig at vennetjenester IKKE sker, da det skal være lige for alle vores medlemmer og man skal ikke kunne drage fordel af at kende folk i bestyrelsen. Der skal udvises respekt for hinanden i bestyrelsen, forstået på den måde, at man ikke udleverer nogen eller indikerer at man er uenig i bestyrelsens beslutninger. Er man uenig, kan man få det ført til referat og ellers tager man bestyrelsens holdning hvis man bliver spurgt officielt til Fapia. Man skal selvfølgelig kunne stå ved sig selv, men det bør være muligt at have sig selv med, selv om man holder sig til bestyrelsens beslutninger. Intern og offentlig Kommunikation Der diskuteres hvordan vi skal kommunikere i bestyrelsen. Skal Facebook være kommunikationsmiddel, er det f.eks. okay, at informationer kun kommer derinde? Størstedelen af bestyrelsen finder det nemmest at kommunikationen foregår på Facebook, både fordi det er et medie der ofte tjekkes, men også fordi det er her vi er i kontakt med vores medlemmer. For at officielle beskeder på Facebook ikke skal komme fra enkelte personer i bestyrelsen, skabes der en fælles Facebook bruger for betyrelsen, som alle kan bruge og svare fra. 10) Revylån Revyen ansøger om De ønsker et lån til basale ting, der kan gå igen år efter år. Ideen er at Fapia investerer i f.eks. symaskiner og en værktøjskasse til alle PI s udvalg, hvor revyen så kan låne disse i revyperioden. Der ønskes dog også enkelte ting til Revyen alene, Især diverse mapper, kontor artikler, nodelys mm.

5 Betsyrelsen bliver enige om at reyenlånet deles i to En start pulje til revy-eje: Kontorartikler, lås og diverse som Pernille S er med til at adm. Fællespulje til Fapia-eje: (revyen har dog førsteret til tingene i revyperioden october, november): Symaskiner, værktøj, bokse til opbevaring, lås. Der stilles herefter til forslag om hvorvidt vi skal bruge , eller kr. 1. At vi bruger Der stemmes 5 for, 2 imod og 3 blank 2. At vi bruger Der stemmes 6, 3 imod og 1 blank 3. At vi bruger Der stemmes 1 for, 8 imod og 1 blank Der stemmes igen om enten eller For at bruge : 6 stemmer For at bruge : 3 stemmer Blank: 1 stemme Det vedtages at der må bruges op til kr. Herefter stemmes der for hvordan pengene skal tages fra Fapia-kassen. Der stilles til forslag: 1. At der tages 5000 fra Ad-hoc puljen, og resterende fra kistebunden : 4 stemmer for 2. startpulje fra AD-hoc, resterende fra kistebunden : 3 stemmer for Blankt: 3 stemmer Forslag 1 vedtages. Rammeaftale revy: Der står lige nu deres rammeaftale, at de kan optjene en buffer på Har de mere i overskud skal det betales tilbage til Fapia, dog maks , som er det samme beløb som vi giver dem. Der stemmes om vi holder fast ved dette krav. Enstemmigt vedtaget. 10 stemmer for at rammeaftalen forbliver som den er. 11) Aflønninger Rådighedsbeløbet til aflønning af fapiabestyrelsen var ikke kendt, så fordelingen blev bestemt

6 relativt. Kontorvagterne aflønnes, ligesom hidtil, for en time pr. kontorvagt. Af det resterende beløb, som årligt tildeles fapia til aflønning af bestyrelsen, blev fordelingen som følger: Formand: 14,6 % Kasser: 23,1% Psykrådssekretær: 20,8 % Kontoransvarlig: 6,2 % Kompendieansvarlig: 6,2 % Clearing af copyright og kopi: 22,9 % Specialepladser: 6,2 % Fordelingen blev lavet hovedsageligt ud fra de enkeltes estimater af eget årligt tidsforbrug, og er kun gældende for indeværende bestyrelsesår, hvorfor den efterfølgende bestyrelse forventes at bestemme en ny fordeling. 12) Fremtidig kompendiefremstilling - Intet 13) Kompendiesalg og eksistensgrundlag Hvis der sker det at kompendiefremstilling ikke kan lade sig gøre, så foreslår Mikkel at vi opretter en bogformidling, hvor vi køber bøger ind i store mængder og sælger dem billigere. 14) Eventuelt 1. Indkøb af phonostik (stik til højtaler) Aleksander får tilladelse til at indkøbe phonostik 2. Vedtægtsændring til generelforsamling 15) Mødeevaluering Godt God lasagne Ditte.

Referat Dato: 14. maj 2014 kl. 16.00 Fremmødte: alle

Referat Dato: 14. maj 2014 kl. 16.00 Fremmødte: alle Referat Dato: 14. maj 2014 kl. 16.00 Fremmødte: alle 1) Valg af dirigent Ditte 2) Valg af referent Mathilde 3) Godkendelse af referat fra sidste møde Tjek 4) Opsamling af to-do-liste: Opdateret 5) Punkter

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Baren: Tager imod lånet, og betaler det tilbage i rater (som vi har foreslået)

Baren: Tager imod lånet, og betaler det tilbage i rater (som vi har foreslået) Referat af FAPIA-bestyrelsesmøde 20.5 Ordstyrer: Pernille S Referent: Thorsten Rettelser eller kommentarer til sidste referat? Nej To-do listen pr. slut marts er gennemgået Ny to-do er oprettet Status:

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Hedehusene 12. februar 2014 Sted: Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden 371-2640 Hedehusene Adgang, stemmeret og

Læs mere