Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært for at fremlægge informationer. Beslutning: På dette punkt er det primære at der træffes en beslutning. Til stede: KSO, KDP, MKP, ACP, PTX, PMJ, EJ, HN, KG, CA, SBS Afbud fra: NBG, SK Gæster: Ayo og Eva Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: KSO, Referent: SBS 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3. Godkendelse af referat fra AB-møde d. 6. april 2015, ekstraordinært AB-møde d. 15. april 2015 og ekstraordinært AB-møde d. 30. april Referat fra AB-mødet d. 6. april 2015: Godkendt. Referat fra ekstraordinært AB-møde d. 15. april 2015: Godkendt. Referat fra ekstraordinært AB-møde d. 30. april 2015: Rykkes til næste møde. 4. Opfølgning fra sidste møde Orientering a. G4S Tyverialarmer, noget nyt? Beboerne vil blive informeret om det, bl.a. gennem Det Sædvanlige Fis. Derefter er det op til dem selv, om de vil tage i mod tilbuddet. Det foreslås, at der noteres noget på forsiden af Det Sædvanlige Fis eller lign., så beboerne opdager det. KSO bringer idéen videre til Jimmi. 5. Nyt fra: Orientering/Beslutning a. Inspektøren Har sendt mail med spørgsmål og information: Side 1 af 6

2 TBG skal have et OK til at sætte prisen på tørretumblerne op til 65 øre pr. minut. AB synes det er OK. Derudover skal det lige besluttes, hvor lang tid man skal have fra man åbner døren til ens tid bliver stoppet. Dette skyldes, at der har været et tilfælde, hvor en beboer nåede at putte sit tøj hurtigt ind i maskinen og vaske tøjet på den anden persons regning. Der foreslås 0 sekunder og 30 sekunder. Afstemning om 0 sekunder: Nedstemt. Afstemning om 30 sek.: Vedtaget. 9 for, 1 blank. Skal vi tegne et serviceabonnement til maskinerne i vaskerierne? AB vil gerne have mere fakta, før de kan tage beslutningen. EJ sørger for at spørge Torben om, hvor meget vores maskinerne går i stykker, og om det vil kunne betale sig. KG vil derudover gerne gøre opmærksom på, at der stadig er problemer med vaskemaskinerne i center 2. Sæbedispenseren har ikke virket i et stykke tid. Vil meget gerne have at kontoret drøfter dette, og finder ud af, hvordan vi undgår sådan noget en anden gang. Anden information: Pr. 1. juli skal der gås over til at lave indflytningssyn. Dvs. at vi går ned og syner lejligheden samtidig med at nøglerne udleveres. AB synes det er en god idé, og foreslår derudover, at der laves en liste til indflyttere om, hvad de skal være særligt opmærksomme på, når de flytter ind i en ny lejlighed. KG gør derudover opmærksom på, at rengøringen ikke er god nok. Vil gerne have administrationen undersøger, om det ikke er på tide vi skal have et andet rengøringsselskab. b. AUB Der har været repræsentantskabsmøde. Her blev regnskaberne gennemgået, og de er nu også blevet delt ud med Det Sædvanlige Fis. KSO og PMJ blev Side 2 af 6

3 suppleanter til AUB. Nogen har tænkt sig at indhente tilbud på en ny revisor, da det har gået for langsomt med den gamle. Når det er sket, vil der blive informeret nærmere. c. Kassereren/Kontorudvalget: Beboerforeningens regnskaber skulle gerne ligge hos revisoren. Processen er forsinket pga. lang ventetid hos Danske Bank, hvor vi har afventet fuldmagter, så bogholderen kan få nogle kontoudskrifter og komme videre i processen. Målet er at få det godkendt til juni-fællesmødet. d. Udvalg Intet nyt. 6. Post og meddelelser Orientering KSO har taget i mod Robins nøgle. KSO stiller spørgsmålstegn ved festkontrollantens løn. EJ forklarer, at han får løn for at kontrollere lokalet, og ekstra for at gøre rent. Mener at det er problematisk, at det ikke står helt konkret, at rengøring af et toilet kan koste op til 200 kr., hvis det er rigtig slemt. Det foreslås, at festkontrollanten skal tage billeder af tilstandene deroppe, så han kan dokumentere, når det har været ekstra slemt. Det fremhæves, at det kan være problematisk at festkontrollanten både har timeløn og akkordordning. Kontorudvalget bør måske spørge ham om, hvad han helst vil. 7. Evaluering af sidste fællesmøde d. 16. april 2015 Orientering Det var en påmindelse om, at vi skal til at kigge på vores procedure, fx ved mistillidsvotum, som vi ikke er forberedt på. KG foreslår, at vi kan få Albertslund Social Center eller Landsbyggefonden til at hjælpe os med, hvordan vi får lidt mere styr på tingene, bl.a. i forbindelse med hvordan tingene og vedtægter skal forstås i bestyrelsen. Kunne også bruge BL, Almen Boligers Landsorganisation. 8. Ansøgning om aktindsigt Beslutning Side 3 af 6

4 Lukket punkt. 9. Rettelse af fejl i referatet d. 19. marts 2015 (CA) Beslutning Lukket punkt. 10. Den kommende ekstraordinære generalforsamling Orientering KG spørger om, hvorfor der ikke er sat et punkt på dagsordenen angående køkkenerne? Mener at dette punkt burde have været med, da folk skal leve med disse kogeplader i meget lang tid. Beboerne bør få mulighed for at beslutte, om de vil have en yderligere huslejestigning med nye kogeplader, eller om de vil vente indtil renoveringen. Det foreslås, at der kan laves en ny dagsorden med et punkt om køkkenerne på. KDP påpeger, at hun sendte dagsordenen ud til godkendelse, hvori hun skrev i mailen, at den der tiede ville samtykke. Der kom ingen indvendinger til dagsordenen. EJ: Hvis der skal laves en ny dagsorden skal den være beboerne i hænde om senest en uge. PTX foreslår, at punktet kan klares som en orientering til mødet, så beboerne kan se hvad vi har nået indtil videre. Flere i AB mener, at vi på nuværende tidspunkt ikke er klar til at tage en afstemning om det. Afstemning: Skal der laves en ny dagsorden? For: 2, I mod: 5, Blank: 3. Nedstemt. Beboerne vil dog blive orienteret om, hvor langt vi er kommet med indhentning af tilbud, under punktet eventuelt. PMJ melder sig til dette. KG står ikke for indkøb. 11. Lukket punkt Beslutning 12. Indhentning af tilbud om flere online/offline nøgler specielt nede til Musiklokalet (PMJ) Orientering Grunden er, at vi har problemer med, at der florerer fysiske nøgler rundt uden om nøgleudvalget. Vi har ikke styr på hvem det er, der har adgang til lokalet. AB mener, at det er en god idé, og vil gerne høre mere fra PMJ, når han har fået indhentet tilbuddene. KSO og KG påpeger, at det måske var på tide, at musikgruppen fik nogle konsekvenser. Side 4 af 6

5 Det er ikke længe siden vi havde krisemøde med dem. Det foreslås at AB indkalder nøglepersonerne i musikgruppen til næste AB-møde. Enighed om dette i AB. KSO sørger for at få dem indkaldt. 13. Budgettering af indkøb af underskrift udstyr til administration og beboerkontoret (PMJ) Beslutning Da tingene ikke blev indkøbt i tide af 2014 budget. Vi ønsker at foresætte med at udbygge vor beboersystem. Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 14. Opstramning af proces i henhold til brikker og fysiske nøgler. Og indfasning af digitalt system (PMJ) Orientering Dette gøres pga. der er en let omgang blandt visse grupper og deres nøgler bare bliver videregivet uden vor gehør. Er allerede taget under punkt Proces for AB medlemmer som indtræder/udtræder. I henhold til bevillingen for Den våde Høne (PMJ) Beslutning Tages til næste møde. MKP og PMJ udarbejder i samarbejde noget konkret. 16. Behandling af Eva's mistillid som blev stillet til sidste fællesmøde med krav at det blev behandlet på AB møde (PMJ) Debat/Beslutning På sidste fællesmøde ville Eva gerne stille et mistillidsvotum til bestyrelsen på Den Våde Høne. Hun kan ikke stille mistillid til Hønens bestyrelse, da Hønen ikke er tillidsvalgte af beboerne i Morbærhaven. Beboernes mulighed for at klage over Hønens bestyrelse, vil være ved at klage til AB, der derefter kan tage sagen op med Hønen eller stille mistillid til bestyreren. Som nævnt på sidste møde vil AB også fremover have mulighed for at se referaterne fra Hønens møder, på denne måde vil de nemmere kunne føre kontrol. KG vil gerne have punktet ført videre til næste møde. 17. Stemmeoptælling til fællesmødet d. 16. april 2015 (Ayo) Debat/Beslutning Krav om forklaring på stemmeoptællingen og redegørelse for antallet af stemmeberettigede deltagere da dette antal ikke stemmer. Der kan være tale om grov Side 5 af 6

6 nepotisme. Det er differencen mellem mistillidsafstemningen og den efterfølgende afstemning der hentydes til. AB forklarer, at dette ofte sker, og normalt blot er udtryk for, at folk går ind og ud af lokalet undervejs i mødet, som det passer dem. Ayo påpeger dog, at det undrer hende, at Annika kan være stemmetæller i en mistillidssag mod Den Våde Hønes bestyrelse, da Annika er med i Hønens bestyrelse. AB er enige om, at der skal være styr på sådan noget fremover, og sætter et punkt om inhabilitet hos stemmetællere på til næste AB-møde. 18. Debat om bedre kommunikation i AB (NBG) og (HN) Debat Et debat-punkt om problemet med at indkaldelser ikke kommer ud og at kommunikationen kunne fungere bedre generelt. Punktet tages til næste møde. 19. Videregivelse af informationer i AB (ACP) Debat/Orientering/Beslutning Punktet tages til næste møde. 20. Næste møde Næste møde er 21. maj 2015 klokken 19:00. Deadline for punkter til mødet er 14. maj Eventuelt EJ: påpeger endnu engang, at der i forbindelse med beslutningspunkter fremover skal være en uddybende tekst til punktet, så folk har mulighed for at kunne forberede sig til punktet. Motionsgruppen er blevet tildelt et kamera til, men det er ikke sat op endnu. Motionsgruppen vil gerne ansøge politiet om, at få lov til at sætte kamera op inde i lokalet. 22. Evaluering Der skal være mere respekt for ordstyreren, specielt når han beder folk om at stoppe med at tale. Side 6 af 6

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat GF 2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat GF 2012 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og 2 referent Ordstyrer Poul H. Sørensen. 1. referent Martin 8-41, 2. referent Kate 3-28 2. Valg af 4 personer til stemmeudvalg Bille 6-31, Connie 4-43, Emilie 16-80, Tonny

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Eva 17-36 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere

Læs mere

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM 2) Valg af referent KLM 3) Valg af to stemmetællere Kate og Kathrine 4) Godkendelse af dagsorden Vedtægtsændringer

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård 03-10-2013 Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Rådsmøde den 09/12 2010 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 09/12 2010 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 09/12 2010 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Claus Bang (CBG), 11B Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Jacob H. S. Rasmussen (JSR), 8C Jesper Bøgsted (JAB), 16A Kristian Fredslund

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Morten 12-5 2) Valg af referent Referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Martha 5-79, Kristian

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 01-07-2010

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 01-07-2010 Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. juli 2010 klokken 19:15 på beboerkontoret. Kategorier for dagsordenpunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David 16-90 2) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere