II Tvis Skole Ledelsen. SFO - SFH. Kontoret. Serviceassistance. IT. Bibliotek - Læringscenter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "II Tvis Skole 1964-2014. Ledelsen. SFO - SFH. Kontoret. Serviceassistance. IT. Bibliotek - Læringscenter."

Transkript

1 II Tvis Skole Ledelsen. SFO - SFH. Kontoret. Serviceassistance. IT. Bibliotek - Læringscenter.

2 Indhold Skolens ledere Helge Jensen Jensens 25 års jubilæum i Knud Andreasens tale til Helge ved 25 års dagen... 6 Jensens farvel i Stella og Steen Busk Lars Rudolf Agner Lund Agner Lund: Tvis Skole, hvad bringer fremtiden?? Kontoret SFO (SFH1 og 2) - Tvis skole Historik: Nogle af traditionerne i Lærkereden Børne Grand Prix Kolonitur til Venø Alle Helgeners fest Markedsfester og cirkusforestillinger Fødselsdag i SFO Samarbejdspartnere: Personalet: Fuglsang = SFH2 fra Service: Klara og Gerhard Poulsen / Bo Christiansen IT på skolen Bibliotek - medieværksted Fra skolebibliotek til læringscenter. - Aase Lauridsen Kilder

3 1 Skolen har kun haft 3 ledere gennem de 50 år. Helge Jensen: Lars Rudolf: Agner Lund: SKOLENS LEDERE. HELGE JENSEN. Kom til Tvis i Han startede ved Hingebjerg Skole som førstelærer. Han kom fra en stilling ved Lindknud Skole, er uddannet på Gedved Seminarium. De landlige forhold i Tvis var ikke ukendt for Helge Jensen, idet han selv var landmandssøn fra Mejls ved Varde. Han kom med sin kone Else og sine to børn til Tvis 33 år gammel. I sine første år blev han sat i spidsen for den store omvæltning i Tvis Kommunes skolevæsen med nedlæggelse af 3 skoler og deres samling i den nye Tvis Centralskole. Det betød store forandringer, mange flyt af elever og inddragelse af Sognegården for at få det hele til at gå op. Store logistiske problemer blev løst af Helge Jensen, som blev udnævnt til skoleinspektør i forbindelse med ibrugtagen af den nye Tvis Centralskole. Centralskole var navnet indtil 1982, hvor central foran skole blev slettet.

4 2 Helge har selv fortalt om tiden på Hingebjerg og starten på Tvis Skole. (Se dette afsnit i Tvis Skole I på side 8). Tvis Centralskole var en 7. klasse grundskole indtil Hvis eleverne ville fortsætte efter 7. klasse måtte de tage til Holstebro. Den næste store udfordring kom, da man i Holstebro Kommune skulle placere overbygningen på kommunens skoler i Helge Jensen var en markant skoleleder på dette tidspunkt. Skolen i Tvis havde et godt ry ikke bare blandt forældrene men langt ind i det kommunale system. Helge Jensen var nok en stærk medvirkende årsag til at overbygningen fra Nr. Felding og Halgaard blev placeret i Tvis fra 1979 at regne. (Se Tvis Skole I s. 17). Det gav nye store udfordringer til Jensen. Skolen skulle udvides, og mange nye lærere ansættes. Igen store logistiske opgaver for at få det hele til at glide. Blandt andet måtte gymnastiksalen bruges som klasselokale til almindelig undervisning. Men integrationen lykkedes til fulde. Overbygningen i Tvis blev en stor succes. Samtidig med at overbygningen kom til Tvis, blev hallen bygget. Helge Jensen var foregangsmand ved skelsættende ændringer i Tvis' historie : Ny Centralskole og anlæggelse af Tvis Stadion : Udvidelsen af Tvis Skole til overbygningsskole og bygning af Tvis Hallen. 1988: Etablering af skolen som lokalt kulturcenter.

5 JENSENS 25 ÅRS JUBILÆUM I

6 4

7 5

8 6 KNUD ANDREASENS TALE TIL HELGE VED 25 ÅRS DAGEN Læg mærke til at talen er gennemført med ord som starter med f.

9 7

10 JENSENS FARVEL I

11 9

12 10

13 11

14 12 STELLA OG STEEN BUSK Steen Busk viceinspektør fra Stella Jespersen skolens mangeårige sekretær. I mange af skolens år dannede Helge Jensen, Steen Busk og Stella Busk en fasttømret enhed på kontoret med et rigtigt godt samarbejde

15 LARS RUDOLF

16 14

17 15

18 16

19 17 AGNER LUND Skolelærer 1980 Viceskoleinspektør 1998 Skoleleder 2002 Håndboldformand Speaker Trommeslager Årets Tvis borger. Og meget mere.

20 Agner Lund viceinspektør fra Skoleleder fra

21 19

22 AGNER LUND: TVIS SKOLE, HVAD BRINGER FREMTIDEN?? I forbindelse med historieskrivningen i anledning af skolens 50 års jubilæum er det naturligvis også interessant at forsøge at give et bud på, hvad fremtiden vil bringe. Lad mig starte med at slå fast, at vi har en bundsolid og velfungerende skole, der er velforankret i lokalsamfundet og har et fantastisk godt ry også i udadtil. Vi har formået at fastholde en god udvikling og undgået at få store skrammer af fx omlægninger i skolestrukturen i Holstebro Kommune. Modsat mange andre skoler med faldende elevtal, så har vi nu en udvikling, hvor de mange nyankomne børnefamilier i Tvis samt primært udbygningen af Halgård området betyder et stigende elevtal over de næste år, så fundamentet for fortsat at kunne drive en god skole er der absolut. Vi er samtidig en skole, der har meget nemt ved at skaffe velkvalificerede og dygtige nye medarbejdere. Tvis Skole er kendt for at være en skole med et godt arbejdsmiljø og dette er også med til at sikre en fortsat positiv udvikling. Og så har vi ikke mindst en tradition for en fantastisk stor forældreopbakning til skolen, en opbakning der er utrolig vigtigt for skolens arbejde i det daglige. Skolens jubilæum falder jo sammen med indførelsen af den nye folkeskolereform, og dette vil naturligvis sætte sit præg på skolens udvikling i de kommende år. Det vil jeg vende tilbage til! Inden da er der god grund til at fremhæve et par af de store ændringer vi har været igennem i den sidste tid, ændringer der helt sikkert er et godt fundament for fremtiden! For det første er vi på skolen blevet meget mere bevidste om de værdier, vi bygger vores hverdag på for både børn og voksne. Som værdigrundlag for skolens mange andre målsætninger, vedtog vi i 2010 at dagligdagen skulle bygge på Trivsel, Viden, Initiativ og Samvær. De fire ord der jo tilsammen danner bynavnet TVIS, er blevet helt grundlæggende i den måde vi arbejder på i vores dagligdag på skolen. En stærk prioritering af samvær og fællesskabet på skolen har været helt grundlæggende for, at vi kan skabe den gode trivsel for alle elever. Vi har altid brugt mange resurser på fælles oplevelser som forårskoncerter, spil-dansk-dage, aktivitets/idrætsdage og skolefester. At kunne tage initiativer (både børn og voksne) og gennemføre nye ideer har også altid været hjørnestene i skolens liv, og vi har haft tradition for at have meget aktive elevråd. Og med disse tre værdier som grundlag, har vi skabt fundamentet for den sidste: VIDEN. Vi går i skole for at lære noget, og vi er stolte af de resultater som skolen kan fremvise på såvel landsgennemsnit i afgangskarakterer samt lokale og nationale test på de forskellige årgange. Det er endvidere glædeligt at vi har været i stand til at skabe en god skole for de svageste elever. Tvis Skole inkluderer langt flere børn end gennemsnittet på såvel kommune- som på landsplan!

23 21 Ud fra vores værdigrundlag besluttede vi i 2011 at starte arbejdet med det skoleomfattende udviklingsprogram. PALS. Bogstaverne står for Positiv Adfærd i Samspil og Læring, og det er efter 3-4 års arbejde blevet et fantastisk godt fundament og redskab til sikre et godt undervisningsmiljø. Programmet bygger på en anerkendende tilgang til eleverne og med positiv involvering og ros/opmuntring som grundstene, prøver vi at holde fokus på alt det børn gør rigtigt i stedet for at være fejlfindere. Samtidig har vi som voksne (lærere og pædagoger) været igennem en fælles proces, hvor vi er blevet enige om, hvilke grundlæggende forventninger vi har til børnenes adfærd, og disse forventninger har tre klare grundregler som overbygning: Alle børn på Tvis Skole skal udvise ANSVAR, OMSORG og RESPEKT i dagligdagen, og vi lærer dem helt præcist, hvordan man kan gøre dette. Udbyttet af denne udviklingsproces har gjort et i forvejen godt undervisningsmiljø endnu bedre, og vi har endvidere fået en række gode redskaber til at arbejde med de børn og situationer, hvor der opstår problemer. Med et godt og kendt værdigrundlag og PALS i baghånden så føler vi os godt rustede til fremtiden og arbejdet med skolereformens hovedindhold. Lad mig nævne nogle eksempler på dette: Reformen har nogle overordnede mål: Alle børn skal blive dygtigere, altså lære mere. Det kræver ikke bare flere timer, men det kræver i høj grad også et godt undervisningsmiljø og tydelige voksne, der kan lede, danne og undervise klasser eller grupper af børn. Her har vi helt klart - bl.a. med PALS - et rigtigt godt udgangspunkt at arbejde ud fra! Vi skal mindske de sociale uligheder. Ja, selvom vi har en ret homogen og velfungerende forældreog dermed også elevgruppe, så har vi også her udfordringer, men vi har i PALS også her gode redskaber at arbejde ud fra. På dette område kommer også den anden måde, vi nu organiserer undervisningen på, ind i billedet. Vi har udbygget de allerede eksisterende lektiecafeer og indført understøttende undervisning, hvor vi netop kan arbejde specielt med de socialt dårligt stillede. Trivslen i folkeskolen skal øges. Dette tredje overordnede mål for den nye folkeskole falder som ovenfor nævnt fint i tråd med skolens værdigrundlag. Trivselsmålinger på skolen viser heldigvis allerede, at langt de fleste elever trives rigtig godt på skolen, men så længe der bare er nogle få børn, der oplever problemer med deres trivsel, så er det rigtig vigtigt, at vi fremover har et øget fokus på at arbejde på, hvordan vi kan øge deres trivsel. Derfor har Tvis Skole tilmeldt sig et udviklingsprojekt støttet af midler fra Social- og sundhedsstyrelsen. Projektet hedder PALS mental sundhed, og her vil vi over en 3 årig periode arbejde med nogle redskaber for at gøre trivslen bedre for sårbare børn og unge. Det er specielt de indad reagerende børn, vi her har i målgruppen, fx børn med angstsymptomer. Vi skal have mere bevægelse og idræt ind i undervisningen. Her har vi gode rammer og allerede mange gode erfaringer.. Vi har altid haft dygtige og veluddannede idrætslærere og pædagoger, og vi vil nu yderligere udbygge dette område, så vi får bevægelse ind i alle fag og timer som en naturlig del af undervisningen. Dette er blot en cementering af vores viden om, at børn lærer forskelligt og at hjerneforskningen viser, at arbejdet med vore grundlæggende bevægelsessanser hænger sammen med udbyttet af indlæringen.

24 22 Skolen skal åbne sig mere mod samfundet. Også her er vi allerede godt på vej forud for reformen. Vi har et rigtigt godt samarbejde med det lokale foreningsliv, vi har Tvis Kulturelle Samvirkes værksteder på skolen, og vi har ikke mindst et godt samarbejde med de lokale virksomheder. Alt dette skal vi nu i de kommende år til at udbygge. Alt i alt er jeg ikke i tvivl om, at Tvis Skole her ved 50 års milepælen er rigtig godt rustet til fremtiden. Kun ydre fra, uheldige faktorer vil efter min mening kunne spænde ben for en fortsat meget positiv udvikling. Lad mig nævne et par stykker: I 1979 blev Tvis Skole overbygningsskole også for Nr. Felding og Halgård skoler. Dette kom selvsagt til at betyde rigtig meget for skolens udvikling. Men det er jo ikke givet, at Tvis Skole vil forblive overbygningsskole for de tre skoledistrikter. Skolestrukturændringer har før flyttet overbygninger i Holstebro Kommune, men da der er store anlægsudgifter ved at etablere en ny overbygning, så er det ikke et særligt sandsynligt scenarie i nærmeste fremtid. Et evt. pludseligt fald i børnetallet i Tvis by kan også blive et fremtidigt problem. I disse år oplever vi jo det helt modsatte, men hvis de mange nye børnefamilier i Tvis bliver så glade for vores lokalsamfund, at de vælger at blive boende i mange år fremover, så vil vi kunne risikere et pludseligt fald i børnetallet. Dette oplevede man fx i Mejdal området for 10 år siden. Lad os håbe at bl.a. den nye motorvej og sygehusbyggeriet i Gødstrup vil trække nye børnefamilier til byen og forhåbentligt også sætte mere gang i nybyggeriet her i Tvis! Som den sidste truende sky for vores skole i Tvis, vil jeg nævne den økonomi, som vi bliver tildelt fra Holstebro Kommune. Det koster selvfølgelig penge at drive en god folkeskole, og generelt set er resursetildelingen pr. elev i Holstebro Kommune et pænt stykke under landsgennemsnittet. Dette er naturligvis en politisk prioritering, og her spiller den vedtagne skolestruktur en stor rolle. Så lang tid man prioriterer driften af mange små skoler, så bliver der en forholdsvis mindre del af budgettet til de større skoler, og denne kendsgerning sammenholdt med de øgede krav skolereformen stiller, gør det meget vanskeligt at sikre kvaliteten i undervisningen på vores skole. Lad os alle håbe, at vi i fremtiden må have en positiv økonomiske udvikling i Holstebro Kommune og nogle politikere der forstår, at børn og unge trivsel og uddannelse er fundamentet for vores fremtid!

25 23 KONTORET Kontoret ca Stella Busk - sekretær, medhjælper, Steen Busk - viceskoleleder, Lars Rudolf - skoleleder. Kontoret 2014.

26 24 Jens Lykkegård - viceskoleleder og Jeanette Løftgård - sekretær. Styringsrummet - Tvis Skole.

27 25 Sekretær Jeanette Løftgård. Jens Lykkegård - viceskoleleder.

28 26 Agner Lund - skoleleder. Grethe Sahl - SFH - leder

29 Lærerværelset

30 28 SFO (SFH1 OG 2) - TVIS SKOLE Fortællingen om SFO er skrevet af lederen Grethe Sahl og tidligere pædagog på SFO Margit Klausen. Grethe Sahl Margit Klausen HISTORIK: I 1980 blev der oprettet en børnehave i Tvis, til 20 børn. De havde til huse, i bygningen på det gamle plejehjem. Med tiden blev det for småt, og børnehaven blev udvidet til 40 børn. Senere i 80'erne, kan alle se, at der må bygges en ny daginstitution, der kan dække behovet for pasning af de 0-6 årige, selv om der er en stor dagpleje. I slut 80'erne står Grøftekanten færdig, og kan modtage 40 aldersintegrerede børn og 12 vuggestuebørn. Skolebørnene er i starten en del af Grøftekanten, da Fuglsang ikke havde mulighed for at tage det nødvendige antal børn. Man finder ud af, at man ikke har en holdbar fremtidssikret løsning. Forhenværende skoleinspektør, Helge Jensen, bliver den mand, der sætter gang i, at vi nu skal have en SFO i Tvis. Den 15.februar 1992, står den klar til at modtage 20 børn, og der er ansat 3 personaler. SFO'en indrettes i det gamle lærerværelse, det gamle inspektør kontor, lærernes te køkken og

31 29 håndarbejdsrum, alt sammen ovenfor trappen. SFOen, kommer til at hedde Lærkereden, et bevidst valg, da der skulle være en rød tråd de tre institutioner imellem, Grøftekanten, Lærkereden og Fuglsang Det viser sig hurtigt, at normeringen på 20 børn ikke holder, og Lærkereden bliver opnormeret. I 2014 er der 85 indskrevne børn. Da man nedlagde de gamle 69 institutioner, blev SFO døbt om til SFH. Det sker i april Det betød, at Fuglsang også kom under skolen. SFH 1 SFH 2 Lærkereden Fra 0-2. kl. Plads til 72 børn Fra 3-4. kl. Plads til ca. 40 børn. NOGLE AF TRADITIONERNE I LÆRKEREDEN BØRNE GRAND PRIX. Børne Grand Prix deltagelse, vi har været med 6 gange.

32 30 KOLONITUR TIL VENØ. Den årlige kolonitur, hvor alle deltager i 0-1 og 2 klasse, vi har været af sted over 20 gange på Venø, og der er gensyns glæde hvert år. ALLE HELGENERS FEST. Alle Helgeners fest blev afholdt i oktober, gennem mange år, til stor gys og fryd for børn, personale og forældre.

33 31 MARKEDSFESTER OG CIRKUSFORESTILLINGER. I løbet af de 20 år, Lærkereden har eksisteret, er der blevet afholdt en del Markedsfester, foruden lavet flotte Cirkus forestillinger i sommerferien. I 2002 var markedsfesten et samarbejde mellem de 3 institutioner. til fordel for den nye multibane. FØDSELSDAG I SFO. 10 års SFO fest:

34 32 20 års SFO(SFH1) fest 2012 SAMARBEJDSPARTNERE: Skole, Grøftekanten, Fuglsang og foreningerne. Siden Lærkereden startede, har personalet deltaget aktivt i bl.a. temauger på skolen. Der bliver sendt børn til eks.vis gymnastik, fodbold og håndbold. Der bliver samarbejdet på tværs af institutionerne, i ferier, ved overlevering af børn og andet. I et stort samarbejde mellem Tvis Skole, Lærkereden, Fuglsang og Grøftekanten, blev der lavet en folder, til uddeling til forældre ved institution start. Så kan man læse om de forskellige tilbud, og se der er en rød tråd gennem samarbejdet. Til maj kommer hold 1(de store børn) fra Grøftekanten. De får derved en mild start på deres skoleliv, da de ikke starte to nye ting op på en gang. PERSONALET: Gennem alle årene har der været ansat pædagoger og pædagogmedhjælpere. Mange unge har arbejdet i Lærkereden, med øje for, de skulle videre i deres uddannelse. I løbet af 22 år, har der været en del ansatte, som hver på sin måde, har sat spor i mange børns liv.

35 33 Blandt personalet - tidligere i SFO: En kendt håndboldtræner og to kendte håndboldspillere. Claus Uhrenholt Jacob Thoustrup Jesper Nødesbo Afsked med Kenneth og Jesper juni 2013 ved trappen op til SFH. Op ad trappen og ind til Lærkereden i 2014.

36 34 FUGLSANG = SFH2 FRA Udeliv på Fuglsang: Værksteder på Fuglsang:

37 35 SERVICE: KLARA OG GERHARD POULSEN /2014. Et velkendt og værdsat pedelpar på skolen gennem mange år. Den nye skoles nyansatte pedelpar - Klara og Gerhard Poulsen. De blev ansat et par måneder før starten på den nye skole i september Klara Poulsen fortæller, at 3 par var indkaldt til ansættelsessamtale med sognerådet i Sognegården i juni Klara husker levende den kjole hun havde på til samtalen, for Gerhard mente ikke den var passende. Men garderoben var sparsom dengang, og Klara beholdt kjolen på og parret fik jobbet. Derfor flyttede de fra deres lille landbrug Lillelund på Gedbovej og flyttede midlertidigt ind på Fuglsang, som skulle gøres klar som lærerbolig. Imens blev deres eget hus på Hingebjergvej bygget. Gerhard sluttede som pedel i 1998, efter næsten 35 år på posten. I de mange år var Gerhard en særdeles vigtig person på skolen med en lang arbejdsdag som begyndte med, at skolen blev låst op kl måske allerede kl for at tage skolemælken ind. Skolen blev så igen låst og tilset kl om aftenen. Han tillod sig dog en kort middagspause på 3 kvarter inklusive en lille lur i hjemmet på Hingebjergvej. Gerhard kunne som regel også findes på skolen til sent om eftermiddagen for at tage imod en fortravlet chauffør med varer og elever som var sendt tilbage til skolen efter glemte huer og vanter mm. Som for en husmoder er der altid noget for en pedel at gøre. Helge Jensen fortæller at triumviratet Gerhard Poulsen (pedellen), Steen Busk (viceinspektøren) og Helge Jensen (inspektøren) i mange år mødte i god tid før alle andre på skolen og i ro og mag over en kop kaffe (lavet af pedellen) fik ordnet mange af de aktuelle spørgsmål på skolen. Ved afskeden omkring nytår 1998 fremhævede daværende skoleinspektør Lars Rudolf nogle af Gerhards mange kvaliteter og store betydning for skolen. Hverken betegnelsen, pedel, skolebetjent eller teknisk servicemedarbejder passer på Gerhard. Men det engelske ord "caretaker" passer meget bedre. En som tager vare på noget og har omsorg for noget, ikke kun bygninger og inventar, men også for de mennesker der har haft deres daglige gang og virke på skolen. Gerhard startede med at være ansat af sognerådet i Tvis, men ved kommunesammenlægningen i 1970 blev ansættelsen under Holstebro Kommune. Jobbet blev kraftig udfordret ved skolens store udvidelse o. 1980, da overbygningen blev flyttet til skolen, og rengøringsstaben af kvinder under pedellen kom

38 36 op på 5 stk. Rengøringen og de ansatte damer sorterede nemlig under pedellen. Kommunen valgte imidlertid at privatisere rengøringen på skolerne fra ISS med faste rengøringsnormer og arbejde efter overenskomst overtog arbejdet. Det var en stor omvæltning, og Gerhard mistede kontrollen med rengøringen på skolen, men bevarede dog sin egen selvstændighed som pedel. Som billedet viser har Gerhard også altid haft en stor plads i elevernes hjerter. De vidste altid, hvor de havde Gerhard. Da han holdt var der et rend af elever på kontoret, som lige skulle bruge Gerhard. For at videreføre kvaliteten i pedeljobbet og få en smertefri overgang for skolen fik Gerhard 2 år før han stoppede en "lærling" ansat i Lærlingen var den kommende pedel Bo. Klara fortsatte sit virke på skolen. I dag 50 år efter ansættelsen kommer Klara stadig på skolen hver tirsdag og torsdag. Sammen med Helge Jensen er hun den som har været med alle 50 år siden 1964 og har jubilæum sammen med skolen.. Klara kommer stadig på skolen her 50 år efter ansættelsen 2 gange om ugen. Hun rydder stadig op efter lærerne i køkkenet, har et par andre småjob og får sig en snak og en kop kaffe. Ved starten af den nye skole i 1964 var Klara den eneste rengøringsdame, men det var for stor og en umulig opgave for en person. Hun fik efterhånden assistance og staben var oppe på ca. 5 efter udvidelsen af skolen i gennem de 50 år. Opgaven var ikke bare rengøring men også kaffebrygning og kagebagning. Klara en nok den person i Tvis som suverænt har brygget flest kopper kaffe. Der er et stort aftræk af kaffe på et lærerværelse, men de mange møder og forældresamtaler kræver også kaffe. Kaffen blev i starten lavet på madam blå, men efterhånden blev brygningen lettet med større beholdere og kaffemaskiner. Talrige kringler og andet brød har Klara også sørget for

39 37 Klara var indtil 1990 ansat under sin mand. Det kunne umiddelbart lyde lidt problematisk, men problematikken blev noget større, da ISS blev arbejdsgiver for Klara. Klara var vandt til kvalitetsrengøring og selvstændighed i arbejdsprocessen og med stor erfaring i, hvordan tingene bedst klares. Så det slog gnister i starten, og det var meget tæt på at ISS uniformen var blevet smidt. For som Klara selv siger: jeg har min mening, og en god portion stædighed. Det var svært at skulle undervises i, hvordan man pudser et håndtag og tørrer en tavle. Efter sin formelle ansættelse fortsatte Klara med at lave kaffe, hygge om personalet med blomster, duge og lys. Der blev ryddet op i køkkenet og lærernes krus sat på de rette kroge. BO CHRISTIANSEN Bo startede med jobbet på Tvis Skole i 1996 delt mellem Tvis og et par andre skole. De første 2 år var Gerhard Poulsen nemlig stadig på skolen. I 1998 blev Bo fuldtidsansat. Jobbet har i den korte periode fra 1996 til 2014 helt skiftet karakter. Nu er det ikke kost, hammer og søm, men det tekniske som optager det meste af pedellens tid. Jobbetegnelsen er derfor nu: teknisk serviceleder. Billederne nedenfor illustrerer meget godt arbejdsområdet i dag. Computerstyret teknisk overvågning af skolens installationer og teknisk support til lærere og elever er blevet en stor del af arbejdet.

40 38 Overvågning af ventilation og varme. Styring af temperaturen i den Gl. Bygning.

41 39 Holder el forbruget sig indenfor det budgetterede?? Det gamle ur til ringetider. I dag er ringetiderne styret af et ur fra Frankfurt.

42 40 Teknisk hjælp ved elevkoncert. Automatiske dørlåse. De nye smartboard tavler som hænger i alle klasseværelser kræver megen vedligeholdelse. Filtre skal bl.a. renses og justeres. Men foruden at klare det tekniske har skolen også haft brug af Bo som handyman og underviser i motorlære.

43 41 Den populære pedel/teknisk serviceleder udnævnt til årets Tvis Borger i Kaj Hansen - teknisk serviceassistent. Bo's faste assistance gennem flere år.

44 42 IT PÅ SKOLEN Fra kilobyte til gigabyte - fra kridt til elektroniske tavler. Af: Leo Foged Jens Lykkegaard. Jens Lykkegaard lærer på Tvis Skole fra Nuværende viceskoleleder fra Leo Foged underviser gennem mange år i matematik, it, bibliotek og orientering. En forrygende udvikling i anvendelse af it fra 1980 til 2014 Da det hele begyndte: I skoleåret skulle der uddannet lærere til at varetage undervisning i edb ved skoler med klasser. Undervisningen bestod af 2 årskurser, hvor der blev undervist i programmering. Programmeringssproget var comal 80, et program der blev anset for at være både et pædagogisk og et effektiv redskab til udvikling af undervisningsprogrammer. På skolerne blev der givet tilbud om valgfagsundervisning i edb, og håbet var, at eleverne kunne lære så meget programmering, at de kunne fremstille små undervisningsprogrammer. Samtidig skulle de få indblik i, hvordan en datamaskine fungerede.

45 43 Til brug for undervisningen blev der indkøbt to datamaskiner piccolo fremstillet på Regnecentralen i Århus. En maskine kostede dengang ca kr. Maskinens lager var en floppydisk på 5 1/4 tommer, der kunne lagre 360 kb. Læseog skrivefeltet var ubeskyttet, hvilket kunne give tab af data. Otte elever og to maskiner gjorde, at undervisningen ikke altid var lige effektiv. I 1983 blev der indkøbt maskiner af mærket piccoline. Leo Foged i samtale over en kop kaffe. Ca

46 44 Maskinens lager var en floppydisk på 3½ tommer, der kunne lagre 720 kb. Læse- og skrivefeltet var nu beskyttet, så man undgik tab af data. Amtscentralen i Herning begyndte at fremstille små undervisningsprogrammer. Et af de første programmer var tekstbehandlingsprogrammet Skriv, som blev en ret stor succes. Desuden kom der små træningsprogrammer til de forskellige fag. Endvidere blev regnearket Regn anvendt. I begyndelsen af 90`erne blev der indkøbt 8 maskiner (Pc er) med 20 mb harddisk, hvilket gav eleverne gode muligheder for at gemme deres skriftlige materialer.

47 45 Desuden blev der indkøbt en maskine med en harddisk på hele 40 mb. Ved hjælp af denne maskine og et modem kunne vi komme ud på internettet. Fantastisk - skolen var helt sikker på, at være på forkant med udviklingen. Sidst i 90 erne blev der oprettet netværk på hele skolen, og ved hjælp af en server på skolen, kunne eleverne få adgang til internettet fra alle computere. I begyndelsen af 2000 blev noget af administrationen af specielt det tekniske centraliseret. En kommunal server til skoleafdelingen blev oprettet, og på skolerne kunne man bruge tiden på den pædagogiske anvendelse af IT.

48 46 I 2005 blev der etableret trådløs netværk på hele skolen, og skolen fik suppleret de stationære computere med bærbare. Ligeledes kunne eleverne nu medbringe deres egne computere og anvende skolens netværk. Dette dog ikke helt uden problemer. Det trådløse netværk var ikke helt stabilt og gav anledning til nogle udfordringer. I dag (skoleår ) er det trådløse netværk udskiftet til et mere stabilt netværk, og både bærbare og stationære computere er forholdsvis nye og velfungerende. Skolen råder over ca. 100 computere, og da de fleste elever i 7-9 kl. medbringer egne computere, er det sjældent, der mangler computerkapacitet. I 2013 blev alle de gamle grønne og sorte skrivetavler udskiftet med elektroniske tavler - interaktive whiteboards. Nu var det slut med at bruge kridt på tavler - alt foregår elektronisk. En udskiftning mange var spændte på - kunne vi nu vænne os til dette? Men efter få måneders brug var der ingen, der ønskede de gamle tavler tilbage. Jens Lykkegaard/ Leo Foged

49 47 BIBLIOTEK - MEDIEVÆRKSTED. FRA SKOLEBIBLIOTEK TIL LÆRINGSCENTER. - AASE LAURIDSEN. Fra skolens start lå skolebiblioteket, hvor 0. klasse i dag har lokale. Efter udvidelsen af skolen i perioden , hvor Tvis skole blev overbygningsskole, fik skolebiblioteket sin nuværende placering. Det var et såkaldt åbent bibliotek, hvor der var adgang hele skoledagen. Det var en fantastisk placering lige midt i overbygningsgruppen. Her satte Asta og Leo Foged i mange år deres præg. Arbejdet på skolebiblioteket bestod i at låne bøger ud til eleverne. Her havde hver klasse en fast ugentlig time, hvor de kom på biblioteket. Det var vigtigt, at bøgerne blev stemplet ind, så man kunne se, hvem der havde lånt og rykke for bøgerne, hvis de ikke blev afleveret til tiden. Der blev lånt en masse bøger ud. Der blev samlet emnesæt, når klasserne havde emneuger. Der blev samlet kasser af bøger til læsekurser, så der var bøger med forskellig lixniveau, så der noget at læse af forskellig sværhedsgrad. Skolebibliotekaren vejledte også om materialer, man kunne låne fra Amtscentralen.

50 48 Den helt store revolution på biblioteksområdet skete, da Tvis Skole fik computere. Fagre nye verden viste sig hurtigere for nogle lærere end for andre. En af de lærere, som hurtigt så lyset, var Leo Foged. Han var foregangsmand på dette område inden for de digitale medier, så det varede ikke længe, inden de første digitale kameraer var indkøbt til skolebiblioteket. Tidligere havde man en del fotoapparater, og man måtte så have fremkaldt billeder til at lime ind, når der skulle laves opgaver. Der var også en del diktafoner, hvor eleverne kunne optage et interview og så afspille det, når de kom hjem på skolen. Det var en meget spændende tid, og det var på dette tidspunkt biblioteket udviklede sig til også at blive et læringscenter. Ofte sad eleverne på biblioteket, når de havde gruppearbejde. Her kunne de hurtigt google oplysninger, så nu fik man viden ikke blot fra bøgerne, men også via nettet. Det var på det tidspunkt vigtigt at give eleverne nogle gode vaner, når de søgte på nettet, så nu skulle der vejledes i at finde seriøse links og i god adfærd på internettet. Efterhånden som hele den digitale del kom ind på biblioteksområdet, ændrede hele begrebet skolebiblioteket sig til et læringscenter, og læringsbegrebet blev nu at stimulere den enkelte elev så meget som muligt. Der arbejdedes således med at pirre nysgerrigheden, og mange forskellige udstillinger og konkurrencer blev skabt. Der kan i flæng nævnes udstillingsskabet med morskab, ondskab, selskab osv. Der blev lavet sanseopgaver, ugens opgave, sat kamera op, så man kunne følge et fuglepar, fra der blev bygget rede, til ungerne fløj fra reden. Der var ugens opgave, dagens ord, digital julekalender. Der blev anskaffet storskærm, så man kunne følge vigtige begivenheder eller vise

51 49 billeder eller dvd er, elever selv havde produceret. I dag er der i biblioteket indrettet et område, hvor en hel klasse kan arbejde med computere. En del af de oprindelige reoler er smidt ud, da der jævnligt bliver kasseret bøger. Det har gjort, at biblioteket fremstår mere tidssvarende let og luftig. For ca. 8 år siden byggede et valghold i sløjd en fortælletrappe, hvor eleverne kunne få læst en historie eller fortalt en historie. Den fortælletrappe er i dag lavet om til bogkrybber, så de fleste billedbøger er blevet meget lettere at se.

52 50 Samtidig med at man på skolebiblioteket fik håndscanner, blev eleverne selv i stand til at indlåne bøger, så bibliotekaren fik mere tid til at introducere nye bøger og vejlede den enkelte i at finde bøger med det rette indhold og passende sværhedsgrad. Nu til dags lægges hovedvægten på det digitale område, og man har i dag en digital tavle på biblioteket. Det ses tydeligt på personalesiden, hvor Miriam Sielemann er den eneste bogbibliotekar, og Jørn Breinhild og Jesper Rasmussen tager sig af hele den digitale side af læringscenteret. Jørgen Breinhild i læringscentret. KILDER. 1. Holstebro Dagblad. 2. Indlæg af Grethe Sahl, Jens Lykkegaard, Leo Foged, Aase Lauridsen. 3. Fotos fra Skolens hjemmeside, Bent Bak, Jørgen Breinhild.

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Læringsmiljø og fællesskab

Læringsmiljø og fællesskab Læringsmiljø og fællesskab Læringsmiljøet skal sikre, at målet om at give børn og unge de bedst mulige faglige og sociale færdigheder kan nås. Det handler om både de fysiske og de psykiske/sociale rammer.

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

50 års jubilæum. Hårup Skole 1960 2010. Hårup Skole 1964

50 års jubilæum. Hårup Skole 1960 2010. Hårup Skole 1964 50 års jubilæum Hårup Skole 1960 2010 Hårup Skole 1964 Hårup Skole 2010 Hårup skole anno 2010 Hårup skole er, som den altid har været, en skole, der sætter fællesskabet højt. Vi satser lige som før i

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Hovslund Børneunivers er en fællesinstitution bestående af en dagplejeafdeling for de 0 3 årige, Børnehuset for de 3 6 årige og en SFO for de 6 10 årige. Udover dette består Hovslund

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Velkommen til Christiansfeld Skole. Inspirationsfolder fra forældre til forældre om den gode skolegang på Christiansfeld Skole

Velkommen til Christiansfeld Skole. Inspirationsfolder fra forældre til forældre om den gode skolegang på Christiansfeld Skole Velkommen til Christiansfeld Skole Inspirationsfolder fra forældre til forældre om den gode skolegang på Christiansfeld Skole 1 Velkommen til Christiansfeld Skole Vi ønsker alle den bedste skolegang for

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015

Nyhedsbrev juni 2015 Nyhedsbrev juni 2015 Skolebestyrelsens nyhedsbrev vil denne gang omhandle nyt fra bestyrelsesmøderne i april og maj. Sidst, men ikke mindst, vil I kunne læse skolebestyrelsens behandling af evalueringen

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Ledelsesberetning 2016

Ledelsesberetning 2016 1 Ledelsesberetning 2016 De sidste 8 år har vi haft et positivt resultat og 2016 er ingen undtagelse, det er det bedste resultat nogensinde. Elevtallet har været stadigt stigende og endnu et år kan jeg

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Dette er årsberetningen fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole, hvor vi redegør for de væsentligste opgaver, bestyrelsen har varetaget

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Til BFU s møde d og byrådsmødet d

Til BFU s møde d og byrådsmødet d Haslev d. 6. dec.2016 Høringssvar fra bestyrelsen i Humlebo Børnehave Til BFU s møde d. 13.12.16 og byrådsmødet d. 15.12.16 I Humlebo Børnehaves bestyrelse har vi læst MED-udvalgets høringssvar, og kan

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Anders Matzen. Barn i 2.b og 0. klasse. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen, fordi:

Anders Matzen. Barn i 2.b og 0. klasse. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen, fordi: Anders Matzen Barn i 2.b og 0. klasse Jeg er super optaget af, at Hareskov Skole fastholder og udvikler sit fokus på et stærkt fagligt miljø. Det er afgørende for at skolen kan forsætte med at være byens

Læs mere

Forældreguide til den nye folkeskolereform

Forældreguide til den nye folkeskolereform Forældreguide til den nye folkeskolereform Kære forældre på Vamdrup Skole. Efter sommerferien træder den meget omtalte skolereform i kraft. Så er det ikke længere et fatamorgana, som befinder sig et sted

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Naturfaglig dag. Nye elever 0.årgang

Naturfaglig dag. Nye elever 0.årgang Kære læser Du sidder med version 2.0 af det nyhedsbrev/yoyo jeg startede op for 1½ år siden. Det nye i YoYo en, er at arbejdet omkring indholdet er blevet delt ud på mange. Ledelse, personale, elever,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08.

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08. Mellemtrinnet på Vinderød Skole (08/09). På Vinderød skole går man på Mellemtrinnet i 4. 5. og 6. klasse (fra skoleåret 09/10: 3. 6. kl.) Man har hjemklasse i den årgang, man hører til, men en del aktiviteter

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Velkommen til Hellig Kors Skole Hellig Kors Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi har en blandet børne- og forældregruppe, hvor alle miljøer er repræsenteret.

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN

VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN Førskolegruppen 2016 Førskolegruppen 2016 Fælles om en god Indre styrke Faglig udvikling Omsorg Inklusion Glæde skolestart Læring og trivsel Distrikt Dagnæs Tryghed Kompetencer

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Skjoldhøjskolen den. 26.10.2015

Skjoldhøjskolen den. 26.10.2015 Skjoldhøjskolen den. 26.10.2015 Kære forældre Så nærmer sig tiden hvor jeres børn skal indskrives i skole. Vi vil derfor invitere jer til informationsmøde om indskrivning og om Skjoldhøjskolen mandag den

Læs mere

Hvorfor peger vi i den rigtige retning?

Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Vi er overlegne hvad angår IT... Stauning Skole er overlegne hvad angår IT. Vi har interaktive whiteboards i alle klasselokaler, flest computere pr. elev i hele

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen?

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? 1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? Vores børn skal gå på den skole, som giver det bedste og det mest spændende undervisningsforløb. På Frisholm

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 Juleferie Så blev det lige pludselig juleferie igen efter en meget hyggelig og god december måned på friskolen. Vi har som sædvanligt været i kirke her til morgen, så vi

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere