BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ INDHOLDSFORTEGNELSE DANMARKSADRESSER.DK NOTAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ INDHOLDSFORTEGNELSE DANMARKSADRESSER.DK NOTAT"

Transkript

1 NOTAT Dato: 26/ Kontor: EJD Sagsbeh: DKS Dok id: 0.6 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ DANMARKSADRESSER.DK INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning til opgavelisterne på danmarksadresser.dk Indledning Opgavelister Ikke en facitliste Download opgavelister Beskrivelse af statusværdier, opgavetyper og kilder Notatfelt Udpegning af kolonihaveområder Kontaktoplysninger til kolonihaveområderne Udpegning af feriecentre Kontaktoplysninger til feriecentre Ukendte adresser i DAR (erhvervsejendomme) Beregnede koordinater Kontaktoplysninger Udpegning af havneområder Kontaktoplysninger Udpegning af butikscentre Kontaktoplysninger Udpegning af Øvrige institutioner kontaktoplysninger udpegning af professionshøjskoler, Universiteter og Hospitaler... 19

2 9.1 kontaktoplysninger udpegning af tekniske anlæg INDLEDNING Denne brugervejledning sætter fokus på opgavelisterne, som ligger på Brugervejledningen skal ses i sammenhæng med det øvrige materiale, såsom kogebøger, vejledninger m.m. som også er tilgængelig på På danmarkadresser.dk er der etableret et lukket rum, hvor kommunen kan finde deres opgavelister. Kommunens adressekontaktperson har fået udleveret brugernavn og en adgangskode, som skal anvendes, når der skal arbejdes med opgavelisterne. Hvis brugernavn eller adgangskode mistes, kan der skrives til og det vil blive genfremsendt. 2. OPGAVELISTER Der findes to typer af opgavelister: - Adresser ( Ukendte adresser i DAR ) - Geografiske områder hvor der mangler adresser (f.eks. kolonihaveområder, hospitaler m.m.) Når en opgaveliste er valgt fra dropdown i menuen, og der trykkes vis liste, vises en liste med en eller flere rækker. Hvis listen viser ingen resultater, betyder det, at der ikke er udpeget noget indenfor denne kategori/liste. Der kan stadigvæk Hver række er enten et geografisk område eller en ukendt adresse, som kommunen skal tage stilling til i forhold til suppleringsopgaven. For hver række kan man klikke på Mere information. Listen vil folde sig ud og i detaljevisningen vises flere informationer om det pågældende område eller adresse. Det kan f.eks. være information med kontaktoplysninger på dem, der bruger adressen m.m. I detaljevisningen vil der også være et link til et lille kort. Ønsker man et bedre overblik, er det muligt at trykke på stort kort, som medfører, at kortet fylder det meste at skærmen. Alt efter hvilken type af opgaveliste der er valgt, vil der være forskellige dropdown-menuer synlige. På Figur 1 er opgavelisten Ukendte adresser i DAR valgt og dropdown-menuerne vælg status, vælg kilde og vælg opgavetype er synlig. På Figur 2 er et geografisk område valgt (Kolonihaveområder) og dropdown-menuen vælg status er nu synlig. 2 af 21

3 Figur 1: Opgavelisten med Ukendte adresser i DAR er valgt Figur 2: Opgavelisten med et geografisk område er valgt (Kolonihaveområder) 2.1 IKKE EN FACITLISTE Opgavelisterne er ikke en facitliste. Adresserne der gennem årene er oprettet i de forskellige registre (f.eks. CVR m.m.), er nødvendigvis ikke alle korrekte, og måske burde nogle af dem være sat til ophør for flere år siden. Derfor er det vigtigt at understrege, at adresserne ikke bare kan godkendes. Det er nødvendigt, at adressemyndigheden forholder sig til hver enkelt opgave. 2.2 DOWNLOAD OPGAVELISTER Der er mulighed for at downloade alle opgavelisterne ved at trykke på download alle opgavelister til supplerende adresser. Funktionen befinder sig nederst på opgavelisten, når der er trykket på vis liste. I den downloadede zip-fil er der et Excel dokument med tre faner, samt de geografiske filer til GIS-software. 2.3 BESKRIVELSE AF STATUSVÆRDIER, OPGAVETYPER OG KILDER Der er mulighed for at arbejde med de enkelte rækker, f.eks. kan der gives en statusværdi til rækkerne Statusværdier Når en opgaveliste er valgt, vil der ud fra hver række være mulighed for at vælge en statusværdi til den pågældende række, se Figur 3. Som udgangspunkt har alle rækker statusværdien Til vurdering, hvilket betyder at denne række skal vurderes af adressemedarbejderen. Når adressemedarbejderen har sagsbehandlet og vurderet, hvordan opgaven håndteres, skal adressemedarbejderen skift status på opgaven. Der er mulighed for følgende statusværdier: I dialog Afvist - CPR Afvist CVR Afvist PostDK Afvist Smiley 3 af 21

4 Afvist - Forsyning Afvist ej behov Afvist anden årsag Suppleret (Kan kun vælges ved geografiske områder, se mere nedenfor) Udgået Figur 3: Til hver række kan der vælges mellem flere statusværdier. I dialog betyder, at adressemedarbejderen er påbegyndt den første dialog med ejeren eller administrator af ejendommen. I kogebogen for supplerende adresser er det beskrevet, hvordan en dialog med ejer eller administrator kan forløbe. Afvist CPR, Afvist CVR, Afvist PostDK, afvist Smiley, Afvist - Forsyning kan kun anvendes, når opgavelisten Ukendte adresser i DAR er valgt. Statusværdierne betyder, at adressen afvises, når adressemedarbejderen vurderer, at fejlen med adressen, ligger hos nogle af de kilder, som er nævnt. I kapitel fem kan der læses mere om de forskellige kilder og opgavelisten Ukendte adresser i DAR. Afvist ej behov anvendes, hvis det vurderes, at der ikke er behov for at supplerer med flere adresser. Det kan f.eks. være ved kolonihaveområder, hvor det vurderes, at der er nok adresser, både til havelodder og fællesfunktioner, som beskrevet i vejledningen. Afvist anden årsag kan anvendes, hvis man ønsker at afvise et område eller en adresse, på baggrund af andre årsager end CPR, CVR eller, hvis der ikke er behov for flere adresser. Suppleret fastsættes maskinelt for opgavelisten Ukendte adresser i DAR. Listen bliver opdateret dagligt, hvilket betyder at adresser, der oprettes i DAR, tjekkes med opgavelisten, og hvis der er match, bliver adressen på opgavelisten sat til at være suppleret. For opgavelisterne der beskæftiger sig med områder, skal der manuelt rettes statusværdi. Når 4 af 21

5 adressemyndigheden har fastsat adresser til et område, skal statusværdien ændres til suppleret. Udgået fastsættes maskinelt, og vil forekomme, hvis en adresse ikke længere anvendes hos en af vores kilder. En udgået adresse vil f.eks. optræde, hvis en virksomhedsadresse fra CVR ikke længere optræder i CVR-registeret, da virksomheden er lukkede. Adressen kan dog forsat være interessant for adressemyndigheden i forbindelse ved fastsættelsen af adresser til erhvervsejendomme med flere virksomheder. Når man er kommet godt i gang, med de forskellige opgavelister, vil man hurtigt kunne finde de rækker frem, fra de forskellige opgavelister, med en bestemt status. Det gøres ved at benytte dropdown-menuen Vælg status, efter at der er valgt opgaveliste. Når der trykkes på Vis liste vil rækkerne, med den valgte status, være synlige, se Figur 4. Hvis Vælg status stå urørt vil alle rækker fra opgavelisten vises, uanset statusværdi. Figur 4: Fra dropdown menuen Vælg status kan der filtreres, så det er muligt at finde rækker med en bestemt statusværdi Kilder Når opgavelisten Ukendte adresser i DAR er valgt, vil der i menuen være mulighed for at kunne vælge, hvilken kilde der anvender den ukendte adresse. De ukendte adresser i DAR anvendes i f.eks. CVR-registeret, CPR-registeret, PostDanmark m.m. Dermed er det muligt i opgaveløsningen at tage udgangspunkt i en specifik kilde. Når kilden er valgt, er det stadigvæk muligt for at vælge status og opgavetype Der er forskellige opgavetyper under Ukendte adresser i DAR Der er forskellige opgavetyper under Ukendte adresser i DAR. Når denne opgaveliste vælges og punktet opgavetype er valgt, vil medarbejderen i detaljevisningen kunne se, hvad adressen fejler, se også Figur 5. Der kan være tale om følgende fejlkategorier; Ukendt adresse i DAR Ukorrekt etagebetegnelse Uoverensstemmelse i etagebetegnelsen i BOB (Bygnings- og Boligregisteret) 5 af 21

6 Uoverensstemmelse i side/dør betegnelsen i BOB (Bygnings- og Boligregisteret) Ukendt dør/etagebetegnelse i DAR Figur 5: Opgavetypen viser hvad adressen fejler og kan ses i anden nederst række i detaljevisningen. Ukendt adresse i DAR betyder, at det er hele husnummeret, der ikke findes i DAR, og det skal vurderes, om denne adresse skal oprettes. Ukorrekt etagebetegnelse betyder, at husnummeret findes i DAR, men der bliver anvendt en etagebetegnelse, som ikke er genkendelig i DAR. Uoverensstemmelse i etagebetegnelsen i BOB betyder, at den angivne adresse vil have en etagebetegnelse, der er højere end den etagehøjde, der er angivet i BOB. Her skal der tages stilling til om denne etage, rent faktisk findes, og derfor skal oprettes. Uoverensstemmelse i side/dør betegnelsen i BOB, betyder, at der f.eks. er en virksomhed, som har registreret sig med en side/dør betegnelse, som ikke findes i BOB. Ukendt dør/etagebetegnelse i DAR, betyder at husnummeret ikke har tilknytning til en bygning i BOB og dør- og eller etagebetegnelsen heller ikke findes i DAR. Ligesom ved status og kilder vil der være mulighed for at søge på en bestemt opgavetype, ved hjælp af dropdown menuen. 2.4 NOTATFELT I fanen Egne noter er der mulighed for at tilføje egne noter til opgavelisterne. Noterne kan anvendes til internt brug i kommunens sagsbehandling. Noterne kan downloades, som beskrevet i kapitel af 21

7 3. UDPEGNING AF KOLONIHAVEOMRÅDER Udpegningen af kolonihaveområder til opgavelisterne er sket på baggrund af oplysninger fra Naturstyrelsen, som er den overordnede myndighed for kolonihaver i Danmark. Naturstyrelsens opgørelse er dog ikke udtømmende, og derfor har det været nødvendigt at anvende en række andre kilder for at kunne udarbejde en mere fyldestgørende liste over kolonihaveområder. De andre anvendte kilder er Alarm 112, BaneDanmark, Kolonihaveforbundet og Bygning- og boligregisteret (BBR). Udpegningen er sket ved at krydstjekke de fem forskellige registrere. De udpegede kolonihaveområder er taget med i opgavelisten, hvis en eller flere af kilderne peger på dette område. Alarm 112 har udarbejdet deres eget register over kolonihaver i Danmark, hvilket er sket på baggrund af indberetninger fra folk i marken ambulancefolk, brandvæsnet m.m. BaneDanmark er jordejer af en række kolonihaveområder, ofte beliggende langs en banestrækning eller en station. BaneDanmark kan vælge at udleje jorden til f.eks. kommunen hvor jorden er beliggende på, som så udlejer den videre til kolonihaveformål. Kolonihaveforbundet er en sammenslutning af omkring 400 kolonihaveforeninger og medlemmerne udgør tilsammen godt 2/3 af Danmarks kolonihavefolk. I BBR registreres kolonihavehuse under anvendelseskoden 540, og i Danmark er der registreret ca kolonihavehuse. 3.1 KONTAKTOPLYSNINGER TIL KOLONIHAVEOMRÅDERNE Mange kolonihaveområder har organiseret sig i en forening, med en bestyrelse, formand, vedtægter m.m. De enkelte havelodder udlejes igennem foreningen eller de kan anskaffes ved at købe en andel af foreningen. Det er dog ikke alle kolonihaveområder der har dannet en forening og disse havelodder 7 af 21

8 tildeles oftest gennem forvaltningen i kommunen. Haverne kan ofte være forbeholdt pensionister eller skoler i kommunen, men behøver ikke nødvendigvis at være det. Kontaktoplysningerne til kolonihaveområder med en forening er baseret på oplysninger fra Kolonihaveforbundet. Oplysningerne består af formandens navn, telefonnummer, m.m. Der skal dog gøres opmærksom på, at de enkelte kolonihaveforeninger afholder generelforsamling én gang årligt, hvor en ny formand kan blive valgt. Oplysningerne fra kolonihaveforbundet er de nyeste, men hvis en forening ikke har indmeldt ny formand til forbundet, vil kontaktoplysningerne være til den afgående formand. De resterende kolonihaveforeningers kontaktoplysninger bliver enten oplyst på deres hjemmeside, eller findes i de aftaler, som kommunen har indgået med foreningen. Det er ikke alle foreninger, som har egen hjemmesider derfor har det heller ikke været muligt at finde kontaktoplysninger til alle foreningerne. Figur 6 viser detaljevisningen for kolonihaver, og i tabellen nedenfor, ses de forskellige kilder og hvad de bidrager med af information. Naturstyrelsen: Foreningens navn, Adresse, ejer, oprettelsesår, antallet af haver BaneDanmark: Foreningens navn Kolonihaveforbundet: Foreningens navn, Formand, tlf, , adresse til formanden Figur 6: Detaljevisningen for kolonihaveområder Hvis der findes virksomhederne, der er registreret på en adresse, indenfor kolonihaveområdet og hvor adressen ikke findes i DAR, vil de optræde på fanen med Virk. Opl, som det kan ses i nedenstående figur. Disse adresser vil også optræde på opgavelisen Ukendte adresser i DAR. 8 af 21

9 Figur 7: Virksomheder der er registreret på en adresse, som er ukendt i DAR og ligger indenfor kolonihaveområdet, vil optræde på fanen Virk. Opl.. 4. UDPEGNING AF FERIECENTRE Udpegningen af feriecentre, til opgaven for supplerende adresser, er sket på baggrund af oplysninger fra VisitDenmark, som er den overordnede landsturistorganisation for de lokale turistbureauer i kommunerne. Det vil sige, det er de lokale turistbureauer, der indberetter til VisitDenmark, hvis der ligger et feriecenter i deres område. Endvidere er der blevet suppleret med oplysninger fra Geodatastyrelsens stednavneregister, som indeholder en kategori med feriecentre. 4.1 KONTAKTOPLYSNINGER TIL FERIECENTRE Når I skal i kontakt med feriecentrene kan I under detaljevisningen på danmarksadresser.dk finde forskellige kontaktoplysninger. Oplysningerne fra VisitDenmark viser adressen på feriecenteret, det direkte telefonnummer, hjemmeside m.m. Feriecentre kan i sin ejerstruktur være forskellig: de kan f.eks. bestå af en ejerforening som udlejer/sælger de enkelte feriehuse, eller ejes af en enkel person eller et firma, som igennem et udlejningsfirma udlejer feriehusene. I detaljevisningen på danmarksadresser.dk vil det være muligt at se, hvilken ejerform de enkelte feriecentre har. Hvis der er tilknyttet en administrator til ejendommen, udover ejeren, vil det også fremgå. Til kommunikation kan der anvendes telefonnummer eller , hvis det har været muligt at fremskaffe, ellers kan den digitale postkasse anvendes via CVR-nummeret. Ligesom ved kolonihaveområder, kan er ligge adresser indenfor et feriecenter, hvor der er registreret en virksomhed, hvor adressen er ukendt i DAR. Disse virksomheder vil være synlige i fanen Virk. Opl.. Disse adresser vil også optræde på opgavelisen Ukendte adresser i DAR. 5. UKENDTE ADRESSER I DAR (ERHVERVSEJENDOMME) Opgavelisten Ukendte adresser i DAR (Erhvervsejendomme) indeholder adresser som bruges i andre registrere, men som ikke er kendt i det adresseregister. Det er i denne opgaveliste, du finder erhvervsejendomme, der evt. skal suppleres med flere adresser. 9 af 21

10 I forbindelse med at DAR bliver et autoritativt register, er det vigtigt, at DAR bliver suppleret med adresser, som allerede er i anvendelse. De primære registre der er anvendt i udpegningen er: CVR (Virksomheder), CPR (Personer), PostDanmark, Forsyningsvirksomheder, Tilsynsmyndighed (Smiley). I CVR registeret findes der adresser, som virksomhederne har registreret sig på, men som ikke findes i DAR. CPR (Personer) adresser som ikke findes i DAR, f.eks. manglede etageangivelse. PostDanmark har oprettet en modtagerdatabase, som indeholder de adresser, som de lokale postområder har registreret som ikke findes i DAR. Adresserne kan være registreret hos PostDanmark for mange år siden og burde måske have været sat til ophør flere år siden. Derfor skal der tages forbehold for rigtigheden af adresserne og deres placering. Forsyningsvirksomheder som varmeforsyning registrerer adresser i deres betalingssystem. På opgavelisten vises de adresser som ikke findes i DAR. På sammenmåde ved PostDanmark adresser skal der tages et forbehold for rigtigheden af adresserne og må ikke i alle tilfælde tages for pålydende. Tilsynsmyndigheder (Smiley) registrer deres tilsynsobjekter (f.eks. butikker, cafeer, restauranter m.m.) med adresser. Hvis adresserne ikke findes i DAR, vil de optræde på opgavelisten. I detaljevisningen er der mulighed for at se hvilken kilde, som anvender en bestemt adresse. Der kan være adresser, hvor flere kilder peger på at adressen anvendes. Hvis det er tilfældet, vil det kunne ses i detaljevisningen. I detaljevisningen vil der være en fane, der hedder Kilder, som indeholder oplysninger om ovennævnte brugere, som anvender adressen. Figur 8: I detaljevisning kan det ses, hvilke kilder, der peger på en adresse. Hvis adressemyndigheden ønsker at give en bestemt status-værdi til mange adresser på opgavelisten, kan der rettes henvendelse til Adresse Taskforcn på Det kan f.eks. være i den situation, hvor der optræder mange adresser fra samme kilde indenfor et lille geografisk område eller en bestemt vejstrækning. 10 af 21

11 Figur 9: Mange Ukendte adresser i DAR i et kolonihaveområde. Der kan optræde mange adresser fra samme kilde indenfor et lille geografisk område eller en vejstrækning. Det kan f.eks. være, hvis PostDanmark har registreret adresser i et kolonihaveområde, hvor adresserne ikke er kendt i DAR. 5.1 BEREGNEDE KOORDINATER I detaljevisningen er der mulighed for at se på et kort, hvor en ukendt adresse er placeret. Placeringen er beregnet ud fra den kendte husnummer rækkefølge, og adressen bliver placeret mellem to kendte adresser. Det vil sige, at det kun er en beregnet placering og ikke faktiske placering af adressen. Men det skulle gerne give en bedre forståelse for adressen, og hvilket geografisk område adressen er placeret i. En beregnet adresse kan f.eks. ligge mellem to bygninger, og opgaven bliver dermed at finde ud af, hvilken bygning adressen tilhører, se nedenstående figurer. 11 af 21

12 Figur 10: Adressen Pile Alle 6B er på listen over Ukendte adresser i DAR og er beregnet til at ligge mellem nr. 6 og nr. 8. Figur 11: Et eksempel på en beregnet adresse som er placeret i mellem nr. 3 og 4, men højst sandsynlig hører til ved 8A 8C. 5.2 KONTAKTOPLYSNINGER Disse informationer er hentet fra CVR, og rummer de oplysninger, som virksomhederne selv har ladet sig registrere med i CVR. Det kan være navnet på virksomheden, CVR-nummer og P-nummer, telefonnummer og adresse. Hvis der optræder et tilsynsobjekt på adressen (f.eks. butikker, cafeer, restauranter m.m), kan de være registreret med f.eks. navn, adresse, telefonnummer, CVR, branchekode og branchenavn m.m. Hvis et forsyningsselskab har registreret en adresse, som ikke 12 af 21

13 findes i DAR, vil adressen optræde på listen med oplysninger om, hvilket selskab der levere til adressen. Figur 12: Fanen med Kilder, viser hvilke brugere som anvender adressen. 6. UDPEGNING AF HAVNEOMRÅDER Udpegningen af havneområder er baseret på gennem havnelodsens database fra Geodatastyrelsen. Havnelodsen indeholder oplysninger om danske havne, deres geografiske placering, ejer, administrator og adresse. Når der trykkes på vis lille/stort kort, vil havnenes placering blive vist. Der skal gøres opmærksom på, at havnen kun bliver vist med en lille cirkel, se Figur 13. Derfor er det ikke havnens præcise afgrænsning, der bliver vist. 13 af 21

14 Figur 13: Ebeltoft havn er markeret med en cirkel, men havnen spreder sig udover markeringen. 6.1 KONTAKTOPLYSNINGER Når der skal tages kontakt til havnemyndigheden, vil der under detaljeoplysninger være oplysninger om administrator af ejer af havnen. Det kan godt ske, at både administrator og ejer er den samme. Oplysninger og ændringer af kontaktoplysninger sker via havnemyndigheden, der selv retter henvendelse til havnelodsen. Der skal derfor tages højde for at ejer/administrator oplysningerne godt kan være ændret, og ikke altid er blevet ajourført i havnedatabasen.. Figur 14: Under detaljevisningen står kontaktoplysninger til administrator og ejer 14 af 21

15 7. UDPEGNING AF BUTIKSCENTRE Da der ikke findes et officielt register over butikscentre i Danmark, er udpegningen sket manuelt via en oversigt udarbejdet af analyseinstituttet Geomatic. Det karakteristiske for et butikscenter er, at der ligger flere afgrænsede butiksenheder omkring et fælles adgangsareal og for at kunne betegnes som butik i et butikscenter i planlovens forstand, skal hver butiksenhed afgrænses som en selvstændig butik med fast fysisk adskillelse og have direkte adgang fra enten det fri eller det fælles offentlige adgangsareal. Den enkelte butiks afgrænsning mod det fælles areal skal placeres således, at den enkelte butiks samlede salgsareal ligger inden for denne afgrænsning. Det indebærer, at kasselinjer og det areal, som kunderne anvender til betaling, pakning af varer, mv., skal placeres inden for den enkelte butiks afgrænsning således indgå ved beregningen af butikkens bruttoetageareal til butiksformål. I kortvisningen kan centerets geografiske placering ses, og er afgrænset ved hjælp af matrikelskellet. Der kan derfor godt være bygninger i umiddelbar nærhed, som også er en del af centeret, men som ikke er indtegnet som en del af centeret. Hvis der optræder adresser fra opgavelisten Ukendte adresser i DAR, vil de blive vist på kortet med en rød farve, der angiver hvilket husnummer, der er tale om, se Figur 15. Ved at vælge fanen Virk. Opl., kan man se, hvilke virksomheder der ligger indenfor området, se Figur af 21

16 Figur 15: Ukendte adresser i DAR vises med en rød farve 16 af 21

17 Figur 16: Når man har valgt et indkøbscenter, er der mulighed for at se, hvilke virksomheder der ligger inden for området, som anvender en adresse som er ukendt i DAR. 17 af 21

18 7.1 KONTAKTOPLYSNINGER I detaljevisningen under hvert center, vises kontaktoplysninger, som kan anvendes, når kommunen skal i kontakt med indkøbscenteret, det kan f.eks. være centerlederen. Hertil er der telefonoplysninger samt link til hjemmeside. Figur 17: I detaljevisningen for butikscentre vil der være oplysninger til centerleder. 8. UDPEGNING AF ØVRIGE INSTITUTIONER Udpegningen af øvrige institutioner er sket på baggrund af udtræk fra CVR- og institutionsregisteret. Fra CVR-registeret er institutionernes P-nummer anvendt, som er en unik kode for hver enkelt produktionsenhed. For børnehaver er det f.eks. typisk, at alle kommunes børnehaver har samme CVR-nummer, men hver deres p-numre. I CVR registeret er der taget udgangspunkt i hovedbrancherne som omhandler institutioner, som ikke er universiteter og professionshøjskoler. Hovedbrancherne kan f.eks. være børnehaver, vuggestuer, plejehjem, folkeskoler, tekniske skoler m.m. Institutionsregisteret er undervisningsministeriets register over uddannelsesinstitutioner af deres afdelinger. I forbindelse med udpegningen er institutionsregisteret blevet beriget med CVR- og P- numre fra CVR, der med optræder der også institutioner, som fejlagtigt ikke er registreret i CVR. For at udpege ejendomme med flere institutioner er der taget udgangspunkt i institutionernes adressenøgle (KVH). Institutionerne kommer med på opgavelisten, hvis der findes flere institutioner med samme adresse, f.eks. en skole og en SFO. Derfor kan der stadigvæk være ejendomme, som ikke er med på opgavelisten, men stadigvæk er omfattet af adressebekendtgørelsens 28 (Øvrige institutioner m.v.). Det kan være ejendomme hvor der er flere institutioner, men institutioner benytter forskellige adresser. Ud fra hver adresse på opgavelisten, er der mulighed for at se den geografiske udpegning, ved at trykke på vis på kort. Denne geografiske udpegning er sket ved at benytte matriklen, hvor på adressen ligger. Ejendommen kan godt tilhøre flere matriklen, derfor skal man være opmærksom på dette, når der vurderes om institutionerne skal have flere adresser. 18 af 21

19 8.1 KONTAKTOPLYSNINGER I detaljevisningen for hver udpegning er der indhentet informationer ind fra CVR registeret. Her kan man se hvilke institutioner som er blevet udpeget. Der vil altid være mindst to institutioner udpeget, men der kan godt være flere institutioner som benytter samme adresse. Til hver institution er der oplysninger om CVR-nummer og P-nummer, som kan benyttes til kontakten med institutionerne. Figur 18: I detaljevisningen for opgavelisten Øvrige institutioner optræder navne på de institutioner, som benytter samme adresse. Hvis der ligger adresser inden for området, som optræder på opgavelisten Ukendte adresser i DAR, vil de optræde i fanen Virk. Opl., som ligger under detaljevisningen. Det kan f.eks. være en virksomhed, som er registreret på en adresse i CPR-registeret, hvor adressen ikke er kendt i DAR eller en adresse som fødevaretilsynet, fører tilsyn med, hvor danne adresse heller ikke er kendt i DAR. 9. UDPEGNING AF PROFESSIONSHØJSKOLER, UNIVERSITETER OG HOSPITALER De tre ovennævnte institutionstyper er oftest karakteriseret ved at have en kompleks bygningsstruktur, med spredt bebyggelse og afdelinger spredt over flere kommuner. For at udpege professionshøjskoler og universiteter, er der taget udgangspunkt i institutionsregisteret og CVR-registeret. Til udpegningen af hospitaler er der taget udgangspunkt i sundhedsvæsnets organisationsregister og CVR-registeret. For alle tre institutionstyper har det været nødvendigt at fortage søgninger på institutionernes hjemmesider, for at få en mere nøjagtig udpegning. Udpegningerne kan variere fra store komplekse campusbyggeri til enkelte bygninger. De store institutioner er ofte påvirket af omstruktureringer og etableringen af nye fokusområder, hvilket kan have en påvirkning på bygningsmassen for de enkelte institutioner. Lokaliteter kan skifte navn og nye enheder kan flytte til nye adresser, derfor er det svært at få et nøjagtig og en komplet overblik over institutionernes fysiske placering. På opgavelisterne fra de tre institutionstyper, er deres geografiske placering vist ved hjælp af en polygon, som kan ses ved at trykke vis kort under detaljevisningen for hvert område. Den 19 af 21

20 geografiske udpegning kan omfatte bygninger, som ikke har noget at gøre med institutionerne, hvilket man skal være opmærksom på. På samme måde, kan der være bygninger som ligger ud fra polygonen, men som stadigvæk er en del af institutionen, og derfor stadigvæk skal vurderes. Figur 19: Eksempel på udpegning af et universitet. Man skal være opmærksom at der kan ligge bygninger ud fra polygonen, som stadigvæk er en del af institutionen, og derfor også skal vurderes. Der kan være hospitaler som er udpegnet, men som ikke omfattet af 27. Disse bygninger er såkaldte sundhedscentre, hvor de i visse tilfælde, har mere karakter en klinik. Hvis I støder på disse typer af bygninger og vurderer, at de har mere karakter af en klink, kan de være omfattet af 25, ejendomme med mere end én virksomhed, og skal behandles derefter. Mange af de udpegede sundhedscentre er dog større byggeri med mange forskellige funktioner, som skal suppleres med adresser efter 27. Der vil være udpeget områder, hvor der i fremtiden kommer til ligge hospitaler. De områder er typisk en bar mark, med ca. placeringen af de kommende hospitaler. På hjemmesiden kan man få en mere detaljeret tidsplan for de enkelte sygehusbyggerier. Der kan man også se om der er planlagt udvidelser for allerede eksisterende hospitaler. 9.1 KONTAKTOPLYSNINGER Taskforcen har været i dialog med alle professionshøjskoler, universiteter og hospitaler som er omfattet af udpegningen, for at få de rette kontaktpersoner. I detaljevisningen ud fra hver institution kan der ses oplysninger om kontaktpersonerne, deres navn, mail, telefonnummer m.m. I flere tilfælde kan der være flere kontaktpersoner til samme institution. Hvis der ligger adresser inden for området, som optræder på opgavelisten Ukendte adresser i DAR, vil de optræde i fanen Virk. Opl., som ligger under detaljevisningen. Det kan f.eks. være en virksomhed, som er registreret på en adresse i CPR-registeret, hvor adressen ikke er kendt i DAR eller en adresse som fødevaretilsynet, fører tilsyn med, hvor danne adresse heller ikke er kendt i DAR. Men skal være opmærksom på at der kan ligge adresser som er ukendte i DAR, inden for polygonerne af hospitaler, universiteter og professionshøjskoler, som ikke har noget at gøre med institutionerne. Det kan bl.a. skyldes at de ukendte adresser i DAR er beregnet ud fra allerede kendte adresser, som beskrevet i afsnit af 21

21 12. UDPEGNING AF TEKNISKE ANLÆG Opgavelisten tekniske anlæg består af en række forskellige anlægstyper. Alle anlæggende er på samme liste og står i alfabetisk rækkefølge ud fra anlægstype. Nedenstående er de anlægstyper som i øjeblikket er på listen, med angivelse af kilden i parentes. Antenner (Mastedatabasen) Busstationer (rejseplanen.dk) Forsyningsselskaber (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) Rensningsanlæg (BBR) Sirener (Beredskabsstyrelsen) Solcelleanlæg (BBR) Togstationer (rejseplanen.dk) Udendørs døgnpostbokse (PostDanmark) Vandværker (GEUS) Vindmøller (Energistyrelsen) Den konkrete udpegning varierer fra anlægstype til anlægstype: - Fra Mastedatabasen er alle antenner udpeget ved at anvende vejkode, husnummer, postnr. Og hvis de sidder på et tag, er de frasorteret ved hjælp af FOTs bygningstema. Indberetningen til Mastedatabasen sker gennem kommunerne, når der gives tilladelse til opsætningen af masterne. - Fra rejseplanen er alle busstationer udpeget, hvis der i deres navn indgår terminal eller Rutebilstation, så det kun er større busanlæg som er udpeget. - Forsyningsselskaber er udpeget ved hjælp af en oversigt fra konkurrence- og forbrugerstyrelsen. - Sirener fra Beredskabsstyrelsen er medtaget ved hjælp fra adressen og hvis de ikke er monteret på et tag. - Solceller er hentet ind fra BBR og udpeget ved at kigge på afstanden mellem beliggenhedspunktet og adgangsadressen. Hvis der er en større afstand mellem disse er de udpeget. - Alle togstationer fra rejseplanen er medtaget i udpegningen. - Døgnpostbokse er udpeget fra en liste udarbejdet af PostDanmark. - Vandværker er udpeget ved at anvende XY-koordinater fra GEUS databasen. - Fra energistyrelsens vindmølleregister er XY-koordinaterne anvendt til udpegningen af vindmøller. Hvis XY-koordinaterne ligger tæt ved en adgangsadresse i BBR bliver de ikke medtaget. Som der er nævnt i kogebogen har det været en udfordring at indsamle fyldestgørende oplysninger til opgavelisten. Hvilket også gør sig gældende for kontaktoplysningerne. 21 af 21

Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ

Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ NOTAT Dato: 18/7-2014 Kontor: EJD Sagsbeh: DKS Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ DANMARKSADRESSER.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Opgavelister... 2 2.1 Ikke en facitliste...

Læs mere

Kogebog 2 Supplerende adresser

Kogebog 2 Supplerende adresser Kogebog 2 Supplerende adresser Erhvervsejendomme med mere end én virksomhed Butikscentre Havneområder Kogebog 2 Supplerende adresser Erhvervsejendomme med mere end én virksomhed Butikscentre Havneområder

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Høringssvar adressebekendtgørelse

Høringssvar adressebekendtgørelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. adresser@mbbl.dk Høringssvar adressebekendtgørelse KL s sekretariat har med interesse læst ministeriets udkast til ny bekendtgørelse

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c, stk. 3, 3f og 4, stk. 1 i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 1080 af 5. september 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser BEK nr 436 af 02/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-754 Senere

Læs mere

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Side 1 af 8 Indledning Dette skriv er tænkt, som et hjælpeværktøj til at gå i gang med opgaven geokodning af kommunens bygninger. Hjælpeværktøjet

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017

Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017 Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017 Indhold Fremsøgning af ejendom... 2 Hvad betyder farven på bygningspolygonen og på BBR-punktet... 2 Forklaring af lister og BBR-ikoner... 5 Sådan gemmer du

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater.

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater. Vejledning til Søgning på oplysning om en matrikel er forurenet Region Sjællands har et Jordforureningskort, hvor du kan søge oplysninger om en grund er forurenet eller muligt forurenet. Søgning på oplysninger

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

finansielle virksomheder mv.), der ikke er momsregistreret i særlig stor grad, men som i stedet afregner lønsumsafgift.

finansielle virksomheder mv.), der ikke er momsregistreret i særlig stor grad, men som i stedet afregner lønsumsafgift. Notat Jord & Affald J.nr. MST-779-00115 Ref. RH 11. maj 2010 Oversigt over virksomheder med omsætning under 50.000 kr. i 2008 Oversigten er et hjælpemiddel, som kommunerne kan benytte sig af i forbindelse

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har behov for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.2 (Kapitel 1-5) 11. august 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking 1) Oversigt over indhold af denne vejledning 2) Gå ind på Fritidsportalen i Silkeborg Kommune 3) Klik på en genvej 4) Søg dig frem til en facilitet

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Se eventuelt også

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning til NemLog-in

Vejledning til NemLog-in Vejledning til NemLog-in Marts 2016 SIDE 1 MARTS 2016 Vejledning til NemLog-in Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2016

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2016 Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2016 Indledning Med Navne & Numre Erhverv Webservice til Microsoft Dynamics NAV kan du oprette og vedligeholde data

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser. Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Fastsættelse af vejnavne og adresser. Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.1 Kapitel 1-4 (FORELØBIGT TRYK) 13. maj 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

GADEPROJEKTET Danish Family Search

GADEPROJEKTET Danish Family Search GADEPROJEKTET Danish Family Search Kompendium til en Workshop på Slægtshistorisk weekend arrangeret af Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF) i samarbejde med DIS Danmark Slægtshistorisk

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere

Vejledning til OLO Organisation

Vejledning til OLO Organisation Vejledning til OLO Organisation Indhold OLO Organisation er... 2 Ansøge om medlemskab via foreningens hjemmeside... 3 Opret et nyt medlem, der har ansøgt om medlemskab via hjemmesiden... 9 Afvis en ansøger...

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Ejendomsforeningen Danmark 1 Baggrund Markedsstatistikken er baseret på indberetninger fra Ejendomsforeningen Danmarks deltagende medlemmer. Statistikken

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning til søgning af naturdata

Vejledning til søgning af naturdata Vejledning til søgning af naturdata Søgning via Naturdata og Danmarks Arealinformation Fotograf: Kaare Thyregod Madsen Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til, hvordan

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information er ikke en udtømmende opregning af regler og bestemmelser på området for handel med kolonihavehuse og kan derfor ikke

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Januar 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forud oprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Vejledning Statistik

Vejledning Statistik Vejledning Statistik Opdateret 3. september 2014 Indhold Indledning... 3 Andre overenskomster!... 4 Timebudget eller Aktiviteter... 4 1. Timebudget:... 5 2. Lærerens aktiviteter:... 5 Hold... 7 Elever...

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Arbejdssteds niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

Vejledning til NemLog-in for kommuner

Vejledning til NemLog-in for kommuner Vejledning til NemLog-in for kommuner Januar 2017 SIDE 1 JANUAR 2017 Vejledning til NemLog-in for kommuner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning 1. Indledning 2. Abonnement og enkeltudtræk 2.1 Valg af udtrækstype 2.2 Indhold af dit udtræk 2.3 Filtre - Filtrering af dit udtræk 2.3.1 Anvend filtrene på 2.3.2

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Samaritan ruteplanlægning

Samaritan ruteplanlægning Samaritan ruteplanlægning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kort om Samaritan 3 Sådan logger du på Samaritan 3 Hjælp 5 Planlægning af ruter 5 Ret tekster 6 Import af ruter

Læs mere

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for registrant Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter kunstgenstande Alle

Læs mere

Vejledning til nøgletalsberegner på det kommunale ejendomsadministrationsområde

Vejledning til nøgletalsberegner på det kommunale ejendomsadministrationsområde Vejledning til nøgletalsberegner på det kommunale ejendomsadministrationsområde Introduktion Formålet med nøgletalsberegneren Formålet med nøgletalsberegneren på det kommunale ejendomsadministrationsområde

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister

Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister 1 Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister Centralt BigårdsRegister, også kaldet CBR, er udviklet som led i arbejdet med at overvåge spredningen af alvorlige skadedyr og sygdomme hos honningbier.

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3:

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3: Internt notatark Teknisk Forvaltning Dato 21. november 2005 Sagsbehandler Anne Christensen Direkte telefon 79 30 13 91 E-mail acac@kolding.dk Emne: Ejendom Decentral Opgave nr. 1: Søg på en adresse og

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

De videregående uddannelser

De videregående uddannelser De videregående uddannelser Denne vejledning gennemgår brugen af det nye optagelse.dk for de videregående uddannelser. Vejledningen er andet udkast og forslag til forbedringer modtages gerne. Kontaktpersoner

Læs mere

Hyppige brugsscenarier

Hyppige brugsscenarier Hyppige brugsscenarier Indhold 1. Virksomhed som ønsker at henvende sig til nye potentielle kunder 2. Bruger som ønsker at abonnere på hele CVR databasen og modtage opdateringer 3. Bruger som kun er interesseret

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Den 16-02-2016, kl. 11:38 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Schultz lovportaler. Kvikguide

Schultz lovportaler. Kvikguide Version: 1.4 Forfatter: MRN Dato: 01.09.2014 Indhold 1 FORSIDE ET OVERBLIK... 3 2 SØGEFUNKTION... 4 2.1 GENERELLE SØGEPRINCIPPER... 4 2.1.1 SØGEFELT... 4 2.1.2 SØG VIDERE... 4 2.1.3 BEDSTE MATCH... 4 2.1.4

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere