Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ"

Transkript

1 NOTAT Dato: 18/ Kontor: EJD Sagsbeh: DKS Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ DANMARKSADRESSER.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Opgavelister Ikke en facitliste Download opgavelister Beskrivelse af statusværdier, opgavetyper og kilder Udpegning af kolonihaveområder Kontaktoplysninger til kolonihaveområderne Udpegning af feriecentre Kontaktoplysninger til feriecentre Ukendte adresser i DAR (erhvervsejendomme) Beregnede koordinater Kontaktoplysninger Udpegning af havneområder Kontaktoplysninger Udpegning af butikscentre Kontaktoplysninger... 17

2 1. INDLEDNING Denne brugervejledning sætter fokus på opgavelisterne, som ligger på i forbindelse med den kommunale suppleringsopgave. Brugervejledningen skal ses i sammenhæng med det øvrige materiale, som består af kogebog, vejledning m.m. og, som også er tilgængelig på Danmarksadresser.dk bliver indtil videre den opslagstavle, hvor kommunerne finder deres opgavelister for de forskellige områder, hvor der evt. skal suppleres med nye adresser, og det er her kommunen kan holde styr på, hvor langt kommunen er nået med de forskellige opgavelister. Kommunens adressekontaktperson har fået udleveret brugernavn og en adgangskode, som skal anvendes, når der skal arbejdes med opgavelisterne. Hvis brugernavn eller adgangskode mistes, kan der skrives til og det vil blive genfremsendt. 2. OPGAVELISTER Der vil være to typer af opgavelister for suppleringsopgaven: - Adresser ( Ukendte adresser i DAR ) - Geografiske områder hvor der mangler adresser (f.eks. kolonihaveområder, hospitaler m.m.) Når en opgaveliste er valgt fra dropdown i menuen, og der trykkes vis liste, vil der blive generet en liste med en eller flere rækker. Hvis listen viser ingen resultater, betyder det, at kommunen ikke har nogen opgave indenfor denne kategori/liste. Hver række er enten et geografisk område eller en ukendt adresse, som kommunen skal tage stilling til i forhold til suppleringsopgaven. For hver række kan man klikke på Mere information. Listen vil folde sig ud og i detaljevisningen vises flere informationer om det pågældende område eller adresse. Det kan f.eks. være information med kontaktoplysninger på dem, der bruger adressen m.m. I detaljevisningen vil der også være et link til et lille kort. Ønsker man et bedre overblik, er det muligt at trykke på stort kort, som medfører, at kortet fylder det meste at skærmen. Alt efter hvilken type af opgaveliste der er valgt, vil der være forskellige dropdown-menuer synlige. På figur 1 er opgavelisten Ukendte adresser i DAR valgt og dropdown-menuerne vælg status, vælg kilde og vælg opgavetype er synlig. På Figur 2 er et geografisk område valgt (Kolonihaveområder) og dropdown-menuen vælg status er nu synlig. Figur 1: Opgavelisten med Ukendte adresser i DAR er valgt 2 af 17

3 Figur 2: Opgavelisten med et geografisk område er valgt (Kolonihaveområder) 2.1 IKKE EN FACITLISTE Opgavelisterne er ikke en facitliste. Adresserne der gennem årene er oprettet i de forskellige registre (f.eks. CVR m.m.), er nødvendigvis ikke alle korrekte, og måske burde nogle af dem være sat til ophør for flere år siden. Derfor er det vigtigt at understrege, at adresserne ikke bare kan godkendes. Det er nødvendigt, at adressemyndigheden forholder sig til hver enkelt opgave. 2.2 DOWNLOAD OPGAVELISTER Der er mulighed for at downloade alle opgavelisterne ved at trykke på download alle opgavelister til supplerende adresser. Funktionen befinder sig nederst på opgavelisten, når der er trykket på vis liste. I den downloadede zip-fil er der et Excel dokument med tre faner, samt de geografiske filer til GIS-software. 2.3 BESKRIVELSE AF STATUSVÆRDIER, OPGAVETYPER OG KILDER Der er mulighed for at arbejde med de enkelte rækker, f.eks. kan der gives en statusværdi til rækkerne Statusværdier Når en opgaveliste er valgt, vil der ud fra hver række være mulighed for at vælge en statusværdi til den pågældende række, se Figur 3. Som udgangspunkt har alle rækker statusværdien Til vurdering, hvilket betyder at denne række skal vurderes af adressemedarbejderen. Når adressemedarbejderen har sagsbehandlet og vurderet, hvordan opgaven håndteres, skal adressemedarbejderen skift status på opgaven. Der er mulighed for følgende statusværdier: I dialog Afvist - CPR Afvist CVR Afvist PostDK Afvist Smiley Afvist - Forsyning Afvist ej behov Afvist anden årsag Suppleret (Kan kun vælges ved geografiske områder, se mere nedenfor) Udgået 3 af 17

4 Figur 3: Til hver række kan der vælges mellem flere statusværdier. I dialog betyder, at adressemedarbejderen er påbegyndt den første dialog med ejeren eller administrator af ejendommen. I kogebogen for supplerende adresser er det beskrevet, hvordan en dialog med ejer eller administrator kan forløbe. Afvist CPR, Afvist CVR, Afvist PostDK, afvist Smiley, Afvist - Forsyning kan kun anvendes, når opgavelisten Ukendte adresser i DAR er valgt. Statusværdierne betyder, at adressen afvises, når adressemedarbejderen vurderer, at fejlen med adressen, ligger hos nogle af de kilder, som er nævnt. I kapitel fem kan der læses mere om de forskellige kilder og opgavelisten Ukendte adresser i DAR. Afvist ej behov anvendes, hvis det vurderes, at der ikke er behov for at supplerer med flere adresser. Det kan f.eks. være ved kolonihaveområder, hvor det vurderes, at der er nok adresser, både til havelodder og til fællesfunktioner, som beskrevet i vejledningen. Afvist anden årsag kan anvendes, hvis man ønsker at afvise et område eller en adresse, på baggrund af andre årsager end CPR, CVR eller, hvis der ikke er behov for flere adresser. Suppleret fastsættes maskinelt for opgavelisten Ukendte adresser i DAR. Listen bliver opdateret dagligt, hvilket betyder at adresser, der oprettes i DAR, tjekkes med opgavelisten, og hvis der er match, bliver adressen på opgavelisten sat til at være suppleret. For opgavelisterne der beskæftiger sig med områder, skal der manuelt rettes statusværdi. Når adressemyndigheden har fastsat adresser til et område, skal statusværdien ændres til suppleret. Udgået fastsættes maskinelt, og vil forekomme, hvis en adresse ikke længere anvendes hos en af vores kilder. En udgået adresse vil f.eks. optræde, hvis en virksomhedsadresse fra CVR ikke længere optræder i CVR-registeret, da virksomheden er lukkede. Adressen kan dog forsat være interessant for adressemyndigheden i forbindelse ved fastsættelsen af adresser til erhvervsejendomme med flere virksomheder. 4 af 17

5 Når man er kommet godt i gang, med de forskellige opgavelister, vil man hurtigt kunne finde de rækker frem, fra de forskellige opgavelister, med en bestemt status. Det gøres ved at benytte dropdown-menuen Vælg status, efter at der er valgt opgaveliste. Når der trykkes på Vis liste vil rækkerne, med den valgte status, være synlige, se figur 4. Hvis Vælg status stå urørt vil alle rækker fra opgavelisten vises, uanset statusværdi. Figur 4: Fra dropdown menuen Vælg status kan der filtreres, så det er muligt at finde rækker med en bestemt statusværdi Kilder Når opgavelisten Ukendte adresser i DAR er valgt, vil der i menuen være mulighed for at kunne vælge, hvilken kilde der anvender den ukendte adresse. De ukendte adresser i DAR anvendes i f.eks. CVR-registeret, CPR-registeret, PostDanmark m.m. Dermed er det muligt i opgaveløsningen at tage udgangspunkt i en specifik kilde. Når kilden er valgt, er det stadigvæk muligt for at vælge status og opgavetype Der er forskellige opgavetyper under Ukendte adresser i DAR Der er forskellige opgavetyper under Ukendte adresser i DAR. Når denne opgaveliste vælges og punktet opgavetype er valgt, vil medarbejderen i detaljevisningen kunne se, hvad adressen fejler, se også Figur 5. Der kan være tale om følgende fejlkategorier; Ukendt adresse i DAR Ukorrekt etagebetegnelse Uoverensstemmelse i etagebetegnelsen i BOB (Bygnings- og Boligregisteret) Uoverensstemmelse i side/dør betegnelsen i BOB (Bygnings- og Boligregisteret) 5 af 17

6 Figur 5: Opgavetypen viser hvad adressen fejler og kan ses i anden nederst række i detaljevisningen. Ukendt adresse i DAR betyder, at det er hele husnummeret, der ikke findes i DAR, og det skal vurderes, om denne adresse skal oprettes. Ukorrekt etagebetegnelse betyder, at husnummeret findes i DAR, men der bliver anvendt en etagebetegnelse, som ikke er genkendelig i DAR. Uoverensstemmelse i etagebetegnelsen i BOB betyder, at den angivne adresse vil have en etagebetegnelse, der er højere end den etagehøjde, der er angivet i BOB. Her skal der tages stilling til om denne etage, rent faktisk findes, og derfor skal oprettes. Uoverensstemmelse i side/dør betegnelsen i BOB, betyder, at der f.eks. er en virksomhed, som har registreret sig med en side/dør betegnelse, som ikke findes i BOB. Ligesom ved status og kilder vil der være mulighed for at søge på en bestemt opgavetype, ved hjælp af dropdown menuen. 3. UDPEGNING AF KOLONIHAVEOMRÅDER Udpegningen af kolonihaveområder til opgavelisterne er sket på baggrund af oplysninger fra Naturstyrelsen, som er den overordnede myndighed for kolonihaver i Danmark. Naturstyrelsens opgørelse er dog ikke udtømmende, og derfor har det været nødvendigt at anvende en række andre kilder for at kunne udarbejde en mere fyldestgørende liste over kolonihaveområder. De andre anvendte kilder er Alarm 112, BaneDanmark, Kolonihaveforbundet og Bygning- og boligregisteret (BBR). Udpegningen er sket ved at krydstjekke de fem forskellige registrere. De udpegede kolonihaveområder er taget med i opgavelisten, hvis en eller flere af kilderne peger på dette område. Alarm 112 har udarbejdet deres eget register over kolonihaver i Danmark, hvilket er sket på baggrund af indberetninger fra folk i marken ambulancefolk, brandvæsnet m.m. 6 af 17

7 BaneDanmark er jordejer af en række kolonihaveområder, ofte beliggende langs en banestrækning eller en station. BaneDanmark kan vælge at udleje jorden til f.eks. kommunen hvor jorden er beliggende på, som så udlejer den videre til kolonihaveformål. Kolonihaveforbundet er en sammenslutning af omkring 400 kolonihaveforeninger og medlemmerne udgør tilsammen godt 2/3 af Danmarks kolonihavefolk. I BBR registreres kolonihavehuse under anvendelseskoden 540, og i Danmark er der registreret ca kolonihavehuse. 3.1 KONTAKTOPLYSNINGER TIL KOLONIHAVEOMRÅDERNE Mange kolonihaveområder har organiseret sig i en forening, med en bestyrelse, formand, vedtægter m.m. De enkelte havelodder udlejes igennem foreningen eller de kan anskaffes ved at købe en andel af foreningen. Det er dog ikke alle kolonihaveområder der har dannet en forening og disse havelodder tildeles oftest gennem forvaltningen i kommunen. Haverne kan ofte være forbeholdt pensionister eller skoler i kommunen, men behøver ikke nødvendigvis at være det. Kontaktoplysningerne til kolonihaveområder med en forening er baseret på oplysninger fra Kolonihaveforbundet. Oplysningerne består af formandens navn, telefonnummer, m.m. Der skal dog gøres opmærksom på, at de enkelte kolonihaveforeninger afholder generelforsamling én gang årligt, hvor en ny formand kan blive valgt. Oplysningerne fra kolonihaveforbundet er de nyeste, men hvis en forening ikke har indmeldt ny formand til forbundet, vil kontaktoplysningerne være til den afgående formand. De resterende kolonihaveforeningers kontaktoplysninger bliver enten oplyst på deres hjemmeside, eller findes i de aftaler, som kommunen har indgået med foreningen. Det er ikke alle foreninger, som har egen hjemmesider derfor har det heller ikke været muligt at finde kontaktoplysninger til alle foreningerne. Figur 6 viser detaljevisningen for kolonihaver, og i tabellen nedenfor, ses de forskellige kilder og hvad de bidrager med af information. Naturstyrelsen: Foreningens navn, Adresse, ejer, oprettelsesår, antallet af haver BaneDanmark: Foreningens navn Kolonihaveforbundet: Foreningens navn, Formand, tlf, , adresse til formanden 7 af 17

8 Figur 6: Detaljevisningen for kolonihaveområder Hvis der findes virksomhederne, der er registreret på en adresse, indenfor kolonihaveområdet og hvor adressen ikke findes i DAR, vil de optræde på fanen med Virk. Opl, som det kan ses i nedenstående figur. Disse adresser vil også optræde på opgavelisen Ukendte adresser i DAR. Figur 7: Virksomheder der er registreret på en adresse, som er ukendt i DAR og ligger indenfor kolonihaveområdet, vil optræde på fanen Virk. Opl.. 4. UDPEGNING AF FERIECENTRE Udpegningen af feriecentre, til opgaven for supplerende adresser, er sket på baggrund af oplysninger fra VisitDenmark, som er den overordnede landsturistorganisation for de lokale turistbureauer i kommunerne. Det vil sige, det er de lokale turistbureauer, der indberetter til VisitDenmark, hvis der 8 af 17

9 ligger et feriecenter i deres område. Endvidere er der blevet suppleret med oplysninger fra Geodatastyrelsens stednavneregister, som indeholder en kategori med feriecentre. 4.1 KONTAKTOPLYSNINGER TIL FERIECENTRE Når I skal i kontakt med feriecentrene kan I under detaljevisningen på danmarksadresser.dk finde forskellige kontaktoplysninger. Oplysningerne fra VisitDenmark viser adressen på feriecenteret, det direkte telefonnummer, hjemmeside m.m. Feriecentre kan i sin ejerstruktur være forskellig: de kan f.eks. bestå af en ejerforening som udlejer/sælger de enkelte feriehuse, eller ejes af en enkel person eller et firma, som igennem et udlejningsfirma udlejer feriehusene. I detaljevisningen på danmarksadresser.dk vil det være muligt at se, hvilken ejerform de enkelte feriecentre har. Hvis der er tilknyttet en administrator til ejendommen, udover ejeren, vil det også fremgå. Til kommunikation kan der anvendes telefonnummer eller , hvis det har været muligt at fremskaffe, ellers kan den digitale postkasse anvendes via CVR-nummeret. Ligesom ved kolonihaveområder, kan er ligge adresser indenfor et feriecenter, hvor der er registreret en virksomhed, hvor adressen er ukendt i DAR. Disse virksomheder vil være synlige i fanen Virk. Opl.. Disse adresser vil også optræde på opgavelisen Ukendte adresser i DAR. 5. UKENDTE ADRESSER I DAR (ERHVERVSEJENDOMME) Opgavelisten Ukendte adresser i DAR (Erhvervsejendomme) indeholder adresser som bruges i andre registrere, men som ikke er kendt i det nye adresseregister (DAR). Det er også i denne opgaveliste, du finder erhvervsejendomme, der evt. skal suppleres med flere adresser. I forbindelse med at DAR bliver et autoritativt register, er det vigtigt, at DAR bliver suppleret med adresser, som allerede er i anvendelse. De primære registre der er anvendt i udpegningen er: CVR (Virksomheder), CPR (Personer), PostDanmark, Forsyningsvirksomheder, Tilsynsmyndighed (Smiley). I CVR registeret findes der adresser, som virksomhederne har registreret sig på, men som ikke findes i DAR. CPR (Personer) adresser som ikke findes i DAR, f.eks. manglede etageangivelse. PostDanmark har oprettet en modtagerdatabase, som indeholder de adresser, som de lokale postområder har registreret som ikke findes i DAR. Adresserne kan være registreret hos PostDanmark for mange år siden og burde måske have været sat til ophør flere år siden. Derfor skal der tages forbehold for rigtigheden af adresserne og deres placering. Forsyningsvirksomheder som varme- og elforsyning registrerer adresser i deres betalingssystem. På opgavelisten vises de adresser som ikke findes i DAR. På sammenmåde ved PostDanmark adresser skal der tages et forbehold for rigtigheden af adresserne og må ikke i alle tilfælde tages for pålydende. Tilsynsmyndigheder (Smiley) registrer deres tilsynsobjekter (f.eks. butikker, cafeer, restauranter m.m.) med adresser. Hvis adresserne ikke findes i DAR, vil de optræde på opgavelisten. 9 af 17

10 I detaljevisningen er der mulighed for at se hvilken kilde, som anvender en bestemt adresse. Der kan være adresser, hvor flere kilder peger på at den anvendes. Hvis det er tilfældet, vil det kunne ses i detaljevisningen. I detaljevisningen vil der være en fane, der hedder Kilder, som indeholder oplysninger om ovennævnte brugere, som anvender adressen. Figur 8: I detaljevisning kan det ses, hvilke kilder, der peger på en adresse. 5.1 BEREGNEDE KOORDINATER I detaljevisningen er der mulighed for at se på et kort, hvor en ukendt adresse er placeret. Placeringen er beregnet ud fra den kendte husnummer rækkefølge, og adressen bliver placeret mellem to kendte adresser. Det vil sige, at det kun er en beregnet placering og ikke faktiske placering af adressen. Men det skulle gerne give en bedre forståelse for adressen, og hvilket geografisk område adressen er placeret i. En beregnet adresse kan f.eks. ligge mellem to bygninger, og opgaven bliver dermed at finde ud af, hvilken bygning adressen tilhører, se nedenstående figurer. Figur 9: Adressen Pile Alle 6B er på listen over Ukendte adresser i DAR og er beregnet til at ligge mellem nr. 6 og nr af 17

11 Figur 10: Et eksempel på en beregnet adresse som er placeret i mellem nr. 3 og 4, men højst sandsynlig hører til ved 8A 8C. 5.2 KONTAKTOPLYSNINGER Disse informationer er hentet fra CVR, og rummer de oplysninger, som virksomhederne selv har ladet sig registrere med i CVR. Det kan være navnet på virksomheden, CVR-nummer og P-nummer, telefonnummer og adresse. Hvis der optræder et tilsynsobjekt på adressen (f.eks. butikker, cafeer, restauranter m.m), kan de være registreret med f.eks. navn, adresse, telefonnummer, CVR, branchekode og branchenavn m.m. Hvis et forsyningsselskab har registreret en adresse, som ikke findes i DAR, vil adressen optræde på listen med oplysninger om, hvilket selskab der levere til adressen. 11 af 17

12 Figur 11: Fanen med Kilder, viser hvilke brugere som anvender adressen. 6. UDPEGNING AF HAVNEOMRÅDER Udpegningen af havneområder er baseret på gennem havnelodsens database fra Geodatastyrelsen. Havnelodsen indeholder oplysninger om danske havne, deres geografiske placering, ejer, administrator og adresse. Når der trykkes på vis lille/stort kort, vil havnenes placering blive vist. Der skal gøres opmærksom på, at havnen kun bliver vist med en lille cirkel, se Figur 12. Derfor er det ikke havnens præcise afgrænsning, der bliver vist. 12 af 17

13 Figur 12: Ebeltoft havn er markeret med en cirkel, men havnen spreder sig udover markeringen. 6.1 KONTAKTOPLYSNINGER Når der skal tages kontakt til havnemyndigheden, vil der under detaljeoplysninger være oplysninger om administrator af ejer af havnen. Det kan godt ske, at både administrator og ejer er den samme. Oplysninger og ændringer af kontaktoplysninger sker via havnemyndigheden, der selv retter henvendelse til havnelodsen. Der skal derfor tages højde for at ejer/administrator oplysningerne godt kan være ændret, og ikke altid er blevet ajourført i havnedatabasen.. Figur 13: Under detaljevisningen står kontaktoplysninger til administrator og ejer 13 af 17

14 7. UDPEGNING AF BUTIKSCENTRE Da der ikke findes et officielt register over butikscentre i Danmark, er udpegningen sket manuelt via en oversigt udarbejdet af analyseinstituttet Geomatic. Det karakteristiske for et butikscenter er, at der ligger flere afgrænsede butiksenheder omkring et fælles adgangsareal og for at kunne betegnes som butik i et butikscenter i planlovens forstand, skal hver butiksenhed afgrænses som en selvstændig butik med fast fysisk adskillelse og have direkte adgang fra enten det fri eller det fælles offentlige adgangsareal. Den enkelte butiks afgrænsning mod det fælles areal skal placeres således, at den enkelte butiks samlede salgsareal ligger inden for denne afgrænsning. Det indebærer, at kasselinjer og det areal, som kunderne anvender til betaling, pakning af varer, mv., skal placeres inden for den enkelte butiks afgrænsning således indgå ved beregningen af butikkens bruttoetageareal til butiksformål. I kortvisningen kan centerets geografiske placering ses, og er afgrænset ved hjælp af matrikelskellet. Der kan derfor godt være bygninger i umiddelbar nærhed, som også er en del af centeret, men som ikke er indtegnet som en del af centeret. Hvis der optræder adresser fra opgavelisten Ukendte adresser i DAR, vil de blive vist på kortet med en rød farve, der angiver hvilket husnummer, der er tale om, se Figur 14. Ved at vælge fanen Virk. Opl., kan man se, hvilke virksomheder der ligger indenfor området, se Figur af 17

15 Figur 14: Ukendte adresser i DAR vises med en rød farve 15 af 17

16 Figur 15: Når man har valgt et indkøbscenter, er der mulighed for at se, hvilke virksomheder der ligger inden for området, som anvender en adresse som er ukendt i DAR. 16 af 17

17 7.1 KONTAKTOPLYSNINGER I detaljevisningen under hvert center, vises kontaktoplysninger, som kan anvendes, når kommunen skal i kontakt med indkøbscenteret, det kan f.eks. være centerlederen. Hertil er der telefonoplysninger samt link til hjemmeside. Figur 16: I detaljevisningen for butikscentre vil der være oplysninger til centerleder. 17 af 17

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.2 (Kapitel 1-5) 11. august 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Startside www.fpsikring.dk

Startside www.fpsikring.dk Startside www.fpsikring.dk Indholdsfortegnelse Startside Side 1 Opret virksomhed Side 2 Rediger virksomhed Side 3 Opret produkt Side 4-6 Eksisterende produkter Side 7 Rediger produkt Side 8 Opret fagområde

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forud oprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Vejledning i brug af D6USU

Vejledning i brug af D6USU Vejledning i brug af D6USU Uddannelsesinstitution EASY-A v. 1.1. 1 1. Introduktion til D6USU... 3 2. Uddannelsesinstitutionens sagsbehandling af tilmeldinger... 3 A. Klargøring til modtagelse af ansøgninger

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Brugervejledning Partnerorganisationsbruger

Brugervejledning Partnerorganisationsbruger Brugervejledning Partnerorganisationsbruger Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledningen tager udgangspunkt i Saldo_nov12_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/saldopp/default.aspx

Vejledningen tager udgangspunkt i Saldo_nov12_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/saldopp/default.aspx Saldo vist i Excel 2010 med PowerPivot. Vejledningen tager udgangspunkt i Saldo_nov12_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/saldopp/default.aspx Eksempel arket er bearbejdet,

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Brugervejledning for Partneradministratorer

Brugervejledning for Partneradministratorer Brugervejledning for Partneradministratorer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKSTEDER -

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKSTEDER - EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKSTEDER - INTRODUKTION TIL PRAKTIKPORTALEN Praktikportalen er en landsdækkende portal, der bruges til alle uddannelser, der hører ind under De

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0 .0.0 Introduktion 3 Almindelige funktioner 4 Log ind 4 Menulinjen 6 Navigation 9 Lister 11 Administration af brugere 18 Opret en bruger 19 Se og søge efter brugere 21 Redigér en bruger 22 Brugerens adgange

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 5. oktober 2006 J.nr.: NKN-33-00559 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Agentregister brugervejledning

Agentregister brugervejledning Agentregister brugervejledning Vejledningen er udarbejdet til forsikringsselskaber, som skal registrere agenter i Forsikring & Pensions nye agentregister. Det er selskaberne, som har pligt til at registrere

Læs mere

Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk

Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk Dig, dit hus og hjemmesiden Dit brugernavn er allerede sat op og kan ikke ændres. Brugernavnet er hus000 hvor 000 er dit husnummer. F.eks. er vores husnummer 118 så vores

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Formål og målgruppe Denne vejledning henvender sig til personer på ungdomsuddannelser, som har fået adgang til Uno Brobygning med det formål at deltage i arbejdet

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra.

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. Få et kodeord og log ind Adgang til Intra kræver et kodeord. For at få det, skal du være oprettet i Intra, og have oplyst

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Børne Intra Kvik-start-guide til forældre www.dagtilbud-aarhus.dk

Børne Intra Kvik-start-guide til forældre www.dagtilbud-aarhus.dk Dit brugernavn som skal bruges til log in Hvordan kommer jeg på? 1. Åbn din browser til internettet (f.eks. Internet Explorer), i adressefeltet øverst skriver du: 2. Du er nu på Dagtilbud Aarhus hjemmeside.

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere