Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WinPoint IT (730) Indehaver: Ezenture-IT v/ Steffen Bloch, Skovdammen 1, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TECHNOFLEX ApS, Industrivej 21, Knudlund, 8653 Them, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (591) Farvetekst: blå (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PANEROMA (730) Indehaver: Lantmännen Unibake Denmark A/S, Oensvej 28, Hatting, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 30: Brød, konditori- og konfekturevarer, herunder croissanter med og uden sødt eller saltet fyld; mel og næringsmidler af korn, gær og bagepulver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BÅDMAGASINET ApS, Rungsted Havn 1 D 1, 2960 Rungsted Kyst, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske, downloade publikationer (511) Klasse 16: Trykte publikationer (511) Klasse 41: Udgivelse af publikationer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S KNUD JEPSEN, Damsbrovej 53, 8382 Hinnerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 31: Levende planter, herunder rosenplanter, naturlige planter, tørrede planter til dekoration, plantefrø, frø til såning, frøplanter, naturlige blomster, tørrede blomster til dekoration, blomsterløg, kranse af naturlige blomster. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med levende planter. (511) Klasse 42: Videnskabelig forskning i udvikling af levende planter. (511) Klasse 44: Forædling af levende planter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og guld (730) Indehaver: Thomas Cook Northern Europe Aktiebolag, Rålambsvägen 17, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns.Zacco AB, Valhallavägen 117, Box 5581, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gult, sort og rødt. 391

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DEFCO A/S, Helsingforsgade 4, 8200 Århus N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRAVO (730) Indehaver: Rauch Fruchtsäfte Ges.m.b.H, Langgasse 1, A-6830 Rankweil, Østrig (740/750) Fuldmægtig: Dr Michael KONZETT, Rechtsanwalt, 4, Fohrenburgstrasse, A-6700 BLUDENZ, Østrig (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PETER BYSTED DESIGN A/S, Frederikslundsvej 28, 2840 Holte, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mæret er udført i orangerød. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fyens Stiftstidende A/S, Banegårdspladsen 1, 5100 Odense C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Det Gule Pakhus I/S, Havnepladsen 3A, 1., 5700 Svendborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 40: Trykkerivirksomhed. (511) Klasse 41: Nyhedsformidling. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørk blå og orange. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 29: Fjerkræ, næringsmidler fremstillet på basis af fjerkræ. (730) Indehaver: Jøtul AS, Langøyveien, N-1678 Kråkerøy, Norge (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; salg af apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; programmering af computersoftware. 392

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Avolon (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til hæmostasebehandling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Atere (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til hæmostasebehandling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATS (730) Indehaver: General Motors LLC, 300 Renaissance Center, Detroit mi, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 12: Befordringsmidler til brug på land. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Body Shaver (730) Indehaver: Ronald A/S, Bomhusvej 20, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 21: Husholdningsredskaber. (511) Klasse 28: Sportsartikler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Amiate (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til hæmostasebehandling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Alefa (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til hæmostasebehandling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Annovate (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til hæmostasebehandling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Viiivo (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Manshaver (730) Indehaver: Ronald A/S, Bomhusvej 20, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 21: Husholdningsredskaber. (511) Klasse 28: Sportsartikler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KongebroGaarden (730) Indehaver: HOTEL KONGEBROGAARDEN A/S, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart, Danmark (511) Klasse 41: Kursusvirksomhed. (511) Klasse 43: Hoteller; restaurationsvirksomhed; catering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STYROPLUS (730) Indehaver: STYROPACK A/S, Tvilhovej 8, Tvilho, 6752 Glejbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation; tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, herunder isolerende materiale til isolering af bygninger; bøjelige slanger, ikke af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder fundamentblokke; stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt; beg; tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til hæmostasebehandling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Novoate (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til hæmostasebehandling. 393

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Troldtekt (730) Indehaver: TROLDTEKT A/S, Sletvej 2A, 8310 Tranbjerg J, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TEXAS Andreas Petersen A/S, Knullen 22, Højby, 5260 Odense S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: FOCUS Advokater I/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 07: Motorer (benzindrevne og elektriske) til nødstrømsgeneratorer, vandpumper, motorer (ikke indeholdt i andre klasser), maskiner; motorer til elektriske akkumulatorer; motorer til have- og park-brugsredskaber. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Power Bass (730) Indehaver: AM3D A/S, Riihimækivej 6, 9200 Aalborg SV, Danmark (511) Klasse 09: Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, kontrol, og livredning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse eller billede, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BY MIA KOED A/S, Søndergårdsalle 9, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler; sæber, olier til toiletbrug eller rensningsformål. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning; stearinlys og duftlys. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner; bestik. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; elektriske lamper. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (und-tagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser, herunder figurer, ornamenter; vaser, urtepotteskjulere (ikke af papir), dåser og krukker, fade og skåle. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper; borddækningstekstiler, sengetekstiler, puder, plaider, herunder tæpper; badetekstiler, køkkentekstiler. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Jensen Parket (730) Indehaver: Timberman Denmark A/S, Havnevej 17, 9560 Hadsund, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. 394

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Specialklassen (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Specialklassen v/rasmus Søndergaard, Dronningensgade 40, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder tv-underholdning, teaterunderholdning, musikunderholdning; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ØENS MURERFIRMA A/S, Lindgreens Allé 12, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Jan Elving, Skipper Clements Alle 14, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, herunder entreprenørvirksomhed, murerarbejde, kloakarbejde, tømrerarbejde, samt betonarbejde; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå farvekode Pantone 5405 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TROLDTEKT A/S, Sletvej 2A, 8310 Tranbjerg J, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: Mærket er udført i hvidt, sort og orange. (730) Indehaver: Hangzhou Beiqu Technology Corporation Co., Ltd., Company, Changming Village, Pingyao Town, Yuhang district, Hangzhou, Zhejiang province, CN Changming Village, Kina (740/750) Fuldmægtig: CPH Law Firm I/S v/ Jens-Christian Jensen og Karsten Duch Lynggaard, Vester Voldgade sal, 1552 København V, Danmark (511) Klasse 20: Puder, hynder, møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (591) Farvetekst: Lysegrøn og grøn tekst på gul baggrund. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ballonevent (730) Indehaver: Nick Caraway, Tycho Brahes Allé 8, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed. 395

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ClimateCollect (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Flemming Jørgensen, Vinterslevvej 48, 8370 Hadsten, Danmark; Palle Laugesen, Hjortevej 52, 8900 Randers C, Danmark (511) Klasse 35: Systematisering af informationer i computerdatabaser, herunder registrering af energibesparelser hos virksomheder og private. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bo Bech-Nielsen, Erik Dahlbergsgatan 6, SE Malmö, Sverige (511) Klasse 14: Smykker. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer; tasker og punge. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LOVE FORCE (730) Indehaver: John Ruben Kohlhoff, Haneborgvej 2, 4800 Nykøbing F, Danmark (511) Klasse 09: Musikvideoer, musikcder og -DVDer. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed tilvejebragt af et musikalsk poprock pigeband, herunder koncerter, live-shows og musik arrangementer/optrædener. (730) Indehaver: Danish Art Design v/suzanne Eis Benzon, Lindevej 5, 3480 Fredensborg, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, kunstgenstande af uædle metaller og varer af rustfrit stål, ikke indeholdt i andre klasse. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, smykkeskulpturer (smykkeholdere) af ædle metaller eller overtrukket hermed, smykkeskrin. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, fotografier, papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, postkort. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork eller af plastic, kunstværker af træ, voks, gips eller plastik, dekorationsskulptur af plast, træ, voks eller plastik. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, tørklæder, badetøj. (591) Farvetekst: mærket er udført i sort og rødt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S Solo, Postboks 7152 Majorstuen, N-0307 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Jøtul AS, Langøyveien, N-1678 Kråkerøy, Norge (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engros- og detailhandel med apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; programmering af computersoftware. 396

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Røget Læsø (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Røget Læsø Fjæsing /FN 322 Syrodde v/bent Rulle, Englandsvej 14, 9940 Læsø, Danmark (511) Klasse 29: Kødekstrakter, æg, konserverede, tørrede og kogte frugter; geléer, syltetøj, kompotter, mælk; spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Contentgate (730) Indehaver: FEILBERG HOLDING ApS, Klintebakken 5, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 09: Videoer. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig formidling mellem køber og sælger via en markedsplads på internettet for levering af videoindhold. (511) Klasse 38: Udsendelse af videoklip fra en platform, herunder internettet, til levering på alle typer af platforme, herunder internet, mobil og outdoor skærme. (511) Klasse 41: Nyhedsformidling; underholdningsvirksomhed i form af udsendelse af videoklip. (511) Klasse 42: Stillen software og servere til rådighed for andre til brug for visning og levering af videoklip. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hansen's Tagdækning/Deres tagdækker v/michael Leif Hansen, Vester Alle 72, 6600 Vejen, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed og reparationsvirksomhed herunder anlæg af tage (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TigerCMS (730) Indehaver: TIGER MEDIA A/S, Hjulmagervej 34, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 42: Design og udvikling af computersoftware, vedligeholdelse af computersoftware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KØGE FONDEN, c/o Køge Byhistoriske Arkiv, Vestergade 26, 4600 Køge, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PARTNER ADVOKATER RET&RÅD KØGE ADVOKAT- AKTIESELSKAB, Nørregade 54, 4600 Køge, Danmark (511) Klasse 35: Indføring og systematisering af arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data af ikke-statslig oprindelse og med tilknytning til Køge kommune, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, uanset medium, i databaser; administration af datastyrede arkiver. (511) Klasse 39: Opbevaring af fysiske dataarkiver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; opbevaring af elektroniske dataarkiver. (511) Klasse 45: Tilvejebringelse af historiske informationer af ikke-statslig oprindelse, nemlig arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium, til brug for studier om Køge kommune, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid. (591) Farvetekst: Teksten er sort 100% og logoet er pantone 871/cmyk:20C 25M 60Y 25K. (730) Indehaver: INDEKS RETAIL A/S, Lundagervej 21, 8722 Hedensted, Danmark (511) Klasse 09: USB tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser); pc tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), elektroniske spil (computerspil). (511) Klasse 16: Papirhandlervarer, gaveartikler af papir eller pap (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 25: Forklæder, strømper, sokker, undertøj. (511) Klasse 28: Spil; elektroniske spil, andre end sådanne til brug med ekstern skærm eller monitorer. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med gaveartikler, legetøj samt papirehandlervarer. 397

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rent - vi hedder det vi gør (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: RENT A/S, Midtager 26A, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 37: Rengøringsvirksomhed, herunder indendørs rengøring af bygninger, vask, vinduespolering, rensning af tekstiler, rengøring af bygninger, ejendomme og udendørs arealer; ejendomsudvikling, nemlig vedligeholdelse af ejendomme og disses inden- og udendørs anlæg. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. Kantiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Easy Tube (730) Indehaver: Miller & Co. Dispensers, Birkildvej 15, Asp, 7600 Struer, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Copenhagen Homes (730) Indehaver: COPENHAGEN HOMES ApS, Tuborg Havnepark 11, 2900 (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GET THROUGH POWER ApS, Rønvangen 312, 8382 Hinnerup, Danmark (511) Klasse 35: Auktionsvirksomhed. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software, herunder software til brug ved internet-auktioner. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tamigo (730) Indehaver: TAMIGO ApS, Diplomvej 373, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SafetyNet (730) Indehaver: Front Avenue A/S, Hesseløgade 16, 1., 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GET THROUGH POWER ApS, Rønvangen 312, 8382 Hinnerup, Danmark (511) Klasse 35: Auktionsvirksomhed. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computersoftware, herunder software til brug ved internet-auktioner. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (730) Indehaver: HAPPY HEART ApS, Saunte Bygade 42B, 3100 Hornbæk, Danmark (511) Klasse 03: Æteriske olier, hårprodukter, kosmetiske præparater, herunder krops- og massageolier, deodoranter, skrubbeprodukter til ansigt og krop, krops- og ansigtsplejeprodukter, ansigts- og kropsvask, skin tonic, læbepomader, håndcreme, ansigts-, øjen- og kropscreme, plejeprodukter til babyer samt make-up. (511) Klasse 35: Engros og detailhandel med æteriske olier, kosmetiske præparater, hårprodukter, krops- og massageolier, deodoranter, skrubbeprodukter til ansigt og krop, krops- og ansigts plejeprodukter, an-sigts- og kropsvask, skin tonic, rum spray, læbepomader, håndcreme, ansigts-, øjen- og kropscreme, plejeprodukter til babyer, make-up. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grå, mørk vin-rød, lyserød og orange. 398

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Anette Prehn, 7 Gaialands Crescent, WS13 7UL Lichfield, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: KIRK ADVOKATER ApS, Hammerensgade 1, 2., 1267 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, og alle former for computerprogrammer og software uagtet optagermedie eller måden disse udbredes på dvs. software lagret på magnetisk medier eller nedtaget fra et fjernecomputernetværk. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, forretningsmæssig bistand til de kommercielle funktioner i industrielle handelsvirksomheder. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, ydet af personer og/eller institutioner vedrørende den intellektuelle udvikling af mennesker og dyr, såvel som ovennævnte tjenesteydelser, der har til formål at adsprede og underholde og rekreere mennesker; udstilling med ikke kommercielle formål for offentligheden af visuel kunst eller litteratur med henblik på kulturelle eller uddannelsesmæssige formål. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grå og orange. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KPItraining (730) Indehaver: KUNDESERVICE GRUPPEN A/S, Kildeparken 12, 8722 Hedensted, Danmark (511) Klasse 09: Software. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (730) Indehaver: GEA PROCESS ENGINEERING A/S, Gladsaxevej 305, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 06: Dyser af metal; sliddele af metal og legeringer heraf, ikke indeholdt i andre klasser; alle forannævnte varer til brug i mejeriindustrien, levnedsmiddelindustrien, drikkevareindustrien, den kemiske industri, den farmaceutiske industri og energiindustrien. (511) Klasse 07: Roterende forstøvere; reservedele, ikke indeholdt i andre klasser, til roterende forstøvere, sluser og pumper; reservedele til industrielle tørremaskiner, fluid bed maskiner og pakkelinier, ikke indeholdt i andre klasser; alle forannævnte varer til brug i mejeriindustrien, levnedsmiddelindustrien, drikkevareindustrien, den kemiske industri, den farmaceutiske industri og energiindustrien. (511) Klasse 11: Filtre og ventiler som dele i industrielle anlæg; reservedele eller sliddele til industrielle anlæg, ikke indeholdt i andre klasser; alle forannævnte varer til brug i mejeriindustrien, levnedsmiddelindustrien, drikkevareindustrien, den kemiske industri, den farmaceutiske industri og energiindustrien. (511) Klasse 37: Installation, eftersyn, vedligeholdelse og reparation af maskiner og udstyr i procesindustrien, nemlig mejeriindustrien, levnedsmiddelindustrien, drikkevareindustrien, den kemiske industri, den farmaceutiske industri og energiindustrien. (511) Klasse 42: Evaluering, optimering, ingeniørarbejde og teknologiske tjenestydelser i forbindelse med maskineri og udstyr i procesindustrien, nemlig mejeriindustrien, levnedsmiddelindustrien, drikkevareindustrien, den kemiske industri, den farmaceutiske industri og energiindustrien. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STOLI GALA APPLIK (730) Indehaver: Spirits International B.V., 7, Rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 32: Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), vodka, spiritus. (730) Indehaver: NOWACO A/S, Prinsensgade 15, 9000 Aalborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bullseye (730) Indehaver: NoBoardDiceGames, Unit 23, City Business Center, St. Olav's Square, Lower Road, SE162XB London, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Bender von Haller Dragsted, Pakhus 4, Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 28: Brætspil 399

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CURACALC (730) Indehaver: CURA MANAGEMENT A/S, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Software, herunder software til beregning af værdien af investeringsejendomme og porteføljer af investeringsejendomme ved brug af DCF (discounted cash flow)-metoden. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, revisionsvirksomhed, vurdering i forretningsanliggender, økonomiske prognoser, regnskabsførelse, udarbejdelse af budgetter. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, udarbejdelse af investeringsstrategier, investering af kapital, rådgivning vedrørende investering, finansiel rådgivning, finansiel information, finansielle vurderinger, værdiansættelse i forbindelse med køb og salg, finansiel due diligence, porteføljestyring, forvaltning af fast ejendom. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Danmarks Bio & MedTech Accelerator (730) Indehaver: Fonden Mtic, Medtech Innovation Center, c/o Unisense, Brendstrupgårdsvej 21C, 8200 Århus N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og industriel virksomhed; bistand ved forretningsadministration; Kommerciel adminstration ved licensering af andres varer og tjenesteydelser, markedsanalyser, for-retningsmæssig rådgivning vedrørende kommercialisering og licensering af produkter, forretnings-mæssig rådgivning i forbindelse med etablering af netværksgrupper. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed;coaching og vejledning (undervisning), tilveje-bringelse af træningsprogrammer for ledere; arrangement og ledelse af træningskurser og netværks-møder, seminarer, konferencer, udstillinger, symposier og workshops. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ASTMA-ALLERGI FORBUNDET, Universitetsparken 4, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført med blå figur og sort tekst (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UCH (730) Indehaver: Uddannelsescenter Hilltop, Arvikavej 4, 7800 Skive, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: Fonden Wonderful Copenhagen, Gammel Kongevej 1, 1610 København V, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DanGenetic (730) Indehaver: Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sæd til insemination; sanitære præparater til medicinske formål; desinfektionsmidler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske og veterinære apparater og instrumenter. (511) Klasse 31: Landbrugsprodukter og levende dyr, avlsdyr. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning, industriel analyse og forskning, kemisk og biologisk forskning og kemiske og biologiske undersøgelser, forskning i forbindelse med opdræt og avl af dyr. (511) Klasse 44: Læge- og veterinærvirksomhed samt landbrugsvirksomhed, dyrlæge- og veterinærbistand og rådgivning, dyreavl, opdræt af dyr, befrugtning via reagensglas. 400

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KONCERTHUSET (730) Indehaver: DR, Emil Holms Kanal 20, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DR Juridisk Politisk Sekretariat, DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: PC-spil, TV-spil, elektroniske spil, kun til brug med fjernsynsapparater; samt software dertil herunder videospil. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, papirhandlervarer, kontorartikler (dog ikke møbler). (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, kufferter og rejsetasker, rygsække, paraplyer, parasoller og spadsererstokke. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- & TV-udsendelser samt kabel TV-udsendelser og udsendelser via internet. (511) Klasse 41: Sportsarrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennekser, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MILDH PRESS (730) Indehaver: Mildh Press Aktiebolag, Repslagargatan 15 B, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Udarbejdelse af reklametekster; tjenesteydelser i form af layout til reklamemæssige formål; bloging i forbindelse med reklamemæssige formål; produktion af reklamefilm; organisering af modeshows til kommercielle eller reklamemæssige formål; udarbejdelse af annonce- og reklamemateriale; udarbejdelse af reklametekster; direct marketing; opdatering af annonce- og reklamemateriale; udlejning af annonce- og reklamemateriale; publicering af reklametekster; databehandling af erhvervsreklamer; produktion af biografreklamer; produktion af lydindspilninger til reklameformål; produktion af videoindspilninger til reklameformål; on-line publicering af annonce- og reklamemateriale; reproduktion af reklamemateriale; reklame; produktion af radioreklamer; radioreklamevirksomhed; produktion af tv-reklamer; tv-reklamevirksomhed; reklamebureauer; arrangering af udstillinger til kommercielle eller reklamemæssige formål; arrangering af messer til kommercielle eller reklamemæssige formål; on-line annonce- og reklamevirksomhed; arrangering af konkurrencer til reklame- eller salgsfremmende formål; arrangering af distribution af reklamemateriale; arrangering af konkurrencer til reklamemæssige formål; annonceog reklamevirksomhed; PR-orienterede konsulenttjenester med henblik på bearbejdning af internationale massemedier; præsentation af varer i kommercielle medier til salgsfremmende formål; arrangering af messer og udstillinger via globale netværk til kommercielle formål. (511) Klasse 41: Festarrangementer; arrangering af konkurrencer i underholdningsøjemed; underholdning; forlystelses- og underholdningsinformation; forlystelser; artistydelser; organisering af konkurrencer (uddannelse eller underholdning); produktion af underholdning; klubvirksomhed (underholdning, forlystelser, undervisning, uddannelse); tekstforfatterydelser (andet end reklametekster); layoutydelser (andet end til reklamemæssige formål); publicering af tekster (andet end reklametekster); undervisning; uddannelse; formidling af undervisning og instruktion; underholdning; sport- og fritidsaktiviteter, kulturvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AURA (730) Indehaver: Neye-Fonden, stiftet af Knud og Agathe Neye, Klosterstræde 1, 1157 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 18: Kufferter, håndkufferter, tasker, håndtasker, rejsetasker, toilettasker (ikke indbyggede), toiletsæt til rejsebrug (lædervarer), samt stel til foranstående varer, punge, læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind, huder, paraplyer, parasoller, spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande herunder bælter, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed med kufferter, håndkufferter, tasker, håndtasker, rejsetasker, toilettasker (ikke indbyggede), toiletsæt til rejsebrug (lædervarer), samt stel til foranstående varer, punge, læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind, huder, paraplyer, parasoller, spadserestokke, piske og sadelmagervarer, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mildh Press Aktiebolag, Repslagargatan 15 B, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Udarbejdelse af reklametekster; tjenesteydelser i form af layout til reklamemæssige formål; bloging i forbindelse med reklamemæssige formål; produktion af reklamefilm; organisering af modeshows til kommercielle eller reklamemæssige formål; udarbejdelse af annonce- og reklamemateriale; udarbejdelse af reklametekster; direct marketing; opdatering af annonce- og reklamemateriale; udlejning af annonce- og reklamemateriale; publicering af reklametekster; databehandling af erhvervsreklamer; produktion af biografreklamer; produktion af lydindspilninger til reklameformål; produktion af videoindspilninger til reklameformål; on-line publicering af annonce- og reklamemateriale; reproduktion af reklamemateriale; reklame; produktion af radioreklamer; radioreklamevirksomhed; produktion af tv-reklamer; tv-reklamevirksomhed; reklamebureauer; arrangering af udstillinger til kommercielle eller reklamemæssige formål; arrangering af messer til kommercielle eller reklamemæssige formål; on-line annonce- og reklamevirksomhed; arrangering af konkurrencer til reklame- eller salgsfremmende formål; arrangering af distribution af reklamemateriale; arrangering af konkurrencer til reklamemæssige formål; annonceog reklamevirksomhed; PR-orienterede konsulenttjenester med henblik på bearbejdning af internationale massemedier; præsentation af varer i kommercielle medier til salgsfremmende formål; arrangering af messer og udstillinger via globale netværk til kommercielle formål. (511) Klasse 41: Festarrangementer; arrangering af konkurrencer i underholdningsøjemed; underholdning; forlystelses- og underholdningsinformation; forlystelser; artistydelser; organisering af konkurrencer (uddannelse eller underholdning); produktion af underholdning; klubvirksomhed (underholdning, forlystelser, undervisning, uddannelse); tekstforfatterydelser (andet end reklametekster); layoutydelser (andet end til reklamemæssige formål); publicering af tekster (andet end reklametekster); undervisning; uddannelse; formidling af undervisning og instruktion; underholdning; sport- og fritidsaktiviteter, kulturvirksomhed. 401

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TERRASSEURTER (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Rosborg Krydderurter A/S, Brændekildevej 43, 5250 Odense SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: GPL International as, Grønnegyden 105, 5270 Odense N, Danmark (511) Klasse 31: Friske frugter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REGAL RAPTOR (730) Indehaver: Lifeng Group Co., Ltd., No. 1, Li'ao Industry District, Ouhai District, Wenzhou, Zhejiang, Kina (511) Klasse 12: Motorcykler. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj, beklædning til bilister og motorcyklister, vandtæt beklædning, fodboldsko og fodboldstøvler, babytøj, hatte, trikotagevarer (beklædning), handsker (beklædning), slips. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: QUICK INFO (730) Indehaver: HOME ENERGICENTER ApS, Østerbrogade 40, 7500 Holstebro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Tilsted Communication ApS, Naurvej 35, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 04: Biobrændselsprodukter, nemlig træpiller til opvarmning. (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, herunder pillefyr og pilleovne. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange, rødt og gråt. (730) Indehaver: Quick Info ApS, Søren Frichs Vej 40A, 8230 Åbyhøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, herunder reklame i alle medier, reklame på søgemaskiner, optimering af reklame på søgemaskiner, reklame på internettet, især formidling af lagerplads på web-sider til reklame for varer og tjenesteydelser, interaktiv markedsføring, interaktiv reklame, multimediereklame, reklame på internettet for tredjemand, reklame via multimediebærere og internettet og formidling af reklameplads på kommunikationsmedier; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; marketingvirksomhed, detailhandel med computersoftware til brug ved reklame for andres varer og tjenesteydelser gennem reklamer, der er blevet downloadet til computere og bærbart elektronisk udstyr. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; formidling af lagringsplads på websider med henblik på reklame for varer og tjenesteydelser; udbydelse af plads på websider til brug for reklame for varer og tjenesteydelser; fremstilling og ajourføring (programmering) af websider til reklame på internettet; udbydelse af elektronisk lagringsplads på internettet med henblik på reklame for varer og tjenesteydelser; fremstilling af software til brug i forbindelse med virtuelle messer og reklame på computernet; Udbydelse af elektronisk lagringsplads (webspace) på internettet til brug for reklame for varer og tjenesteydelser; fremstilling, installation, drift, ajourføring og vedligeholdelse af computersoftware, særlig til reklame på elektroniske medier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NICOTINELL VÆLG ET LIV UDEN CIGARETTER (730) Indehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til brug ved rygestop. 402

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SMILE CONTENT A/S, True Møllevej 9, 8381 Tilst, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware, computerhardware, apparater og instrumenter til tele- og datakommunikation; elektroniske spil (software); computersoftware, computerhardware, apparater og instrumenter til brug for tilvejebringelse af digitale indholdstjenester, tv, radio, internet og telefoni trådløst, via satellit, via jordbaserede sendenet eller via kabelnetværk, herunder via optiske fiberkabelnetværk. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; elektroniske spil (andre end sådanne til brug med eksterne monitorer eller skærme), apparater til elektroniske spil (andre end sådanne til brug med eksterne monitorer eller skærme), håndholdte anordninger til afspilning af elektroniske computer- eller videospil (ikke til brug med eksterne skærme eller monitorer); interaktive uddannelses- eller underholdningsspil (ikke software). (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med IT-, kommunikations- og underholdningsrelaterede produkter, herunder via globale netværk; kommerciel administration af licenser på andres varer og tjenesteydelser, herunder af licenser på indholdstjenester, radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, film, biograffilm, lydmateriale og/eller billedmateriale samt software. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder via bredbåndskommunikation og mobilt bredbånd, nævnte tjenesteydelser også til brug ved internet, telefoni, radio, TV og HDTV, herunder film-, radio- og tv-udsendelser samt udsendelse af interaktiv underholdning; tilvejebringelse af internetydelser, nemlig tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk, herunder tilvejebringelse af adgang til hjemmesider, portaler og interaktive brugerflader; udlejning af tele- og datakommunikationsudstyr; tilvejebringelse af brugeradgang til digitale indholdstjenester, tv, radio, internet og telefoni trådløst, via satellit, via jordbaserede sendenet eller via kabelnetværk, herunder via optiske fiberkabelnetværk; rådgivning og information om ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 41: Underholdnings- og undervisningsvirksomhed, nemlig tilvejebringelse, herunder udlejning, af musik, film, bøger og interaktive spil (computer- og videospil) online i digital form trådløst, via satellit, via jordbaserede sendenet eller via kabelnetværk, herunder via optiske fiberkabelnetværk. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computersoftware, computerhardware, apparater og instrumenter til tele- og datakommunikation samt til brug for tilvejebringelse af digitale indholdstjenester, tv, radio, internet og telefoni; teknisk support og overvågning vedrørende computerhardware, computersoftware, bredbåndsnet, fællesantennenet, internettilslutning og set-top-bokse samt rådgivning og information i relation hertil, udlejning af computerhardware og computersoftware, herunder telekommunikationsprogrammer (software), vedligeholdelse af software. (511) Klasse 45: Licensering af radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, film, biograffilm, lydmateriale og/eller billedmateriale (ikke kommerciel administration for andre) [juridisk bistand]; licensgivning til computersoftware [juridisk bistand], licensiering af immaterielle rettigheder. (730) Indehaver: C2 GROUP HOLDING ApS, Gyngemose Parkvej 25, 3.th., 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Designwerk A/S, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BeeFood (730) Indehaver: Bjarne Grav Elling, Sjølund Landevej 28, 6093 Sjølund, Danmark (511) Klasse 31: Korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, malt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TOYS TO KIDS v/marc Clemmensen, Morsingvej 2, Tæbring, 7900 Nykøbing M, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, blåt og sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Liposinol (730) Indehaver: INQPHARM EUROPE LIMITED, Invision House, Wilbury Way Hitchin, SG4 0TY Reino Unido, Storbritannien (511) Klasse 05: Medicinske præparater til vægtstyring og behandling af overvægt. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU FR Frankrig 403

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MR (730) Indehaver: Danogips A/S, Kløvermarksvej 4-6, 9500 Hobro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal, herunder stålprofiler; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd af metal; klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; varer af metal ikke indeholdt i andre klasser; malm. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; plastik i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation; tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; bøjelige slanger, ikke af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: cyberlight (730) Indehaver: SUMMIT GRUPPEN ApS, Nørholmsvej 147B, 9000 Aalborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KORNER (730) Indehaver: Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; farvestoffer; bejdsemidler; naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ON Art and Home (730) Indehaver: BESTHOUSE EUROPE A/S, Esbjergvej 101, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. 404

17 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: WeWear (730) Indehaver: Brian Warming, Følfodvænget 2, 4800 Nykøbing F, Danmark (511) Klasse 14: Armbåndsurer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28. Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. 405

18 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

19 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: X-YACHTS HOLDING ApS, Fjordagervej 21, 6100 Haderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: X-YACHTS HOLDING ApS, Fjordagervej 21, 6100 Haderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DKGEMMA ApS, Langelinie 33, 5230 Odense M, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Yohji Yamamoto Inc., 2-43, Higashishinagawa 2-Chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Yohji Yamamoto Inc., 2-43, Higashishinagawa 2-Chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Oy Panda Ab, Asematie 2, FIN Vaajakoski, Finland (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Medicines Company, 8 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: National Geographic Society, 17th and M Streets, N.W., Washington, D.C , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kwang Yang Motor Co., Ltd., 35, Wan Hsing Street, San Min District, Kaohsiung City, Taiwan, Taiwan (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Remel Inc., a corporation of the State of Wisconsin, Santa Fe Drive, Lenexa, Kansas 66215, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Martell & Co, société anonyme, Place Edouard Martell, F Cognac, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MAGNETI MARELLI S.p.A., Viale Aldo Borletti, 61/63, Corbetta (Milano), Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tenneco Automotive Operating Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, IL 60045, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L-Fashion Group Oy, Linjakatu 5 /P.O. Box 55, FI Lahti, Finland (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KRAFT FOODS NORGE AS, Johan Throne-Holstsplass 1, N-0566 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KRAFT FOODS NORGE AS, Johan Throne-Holstsplass 1, N-0566 Oslo, Norge (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KRAFT FOODS NORGE AS, Johan Throne-Holstsplass 1, N-0566 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KRAFT FOODS NORGE AS, Johan Throne-Holstsplass 1, N-0566 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KOHLER FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 3, Rue de Brennus, F Saint-Denis La Plaine, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige 407

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, c/o Kraft Foods Sverige AB, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark 408

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 131. årgang. 2010-02-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 131. årgang. 2010-02-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 131. årgang. 2010-02-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 135 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1693 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere