FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION"

Transkript

1 CFO CONTENT Vol FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION SIDE 3 KRIG MOD KOMPLEKSITETEN DER ER PENGE TIL BUNDLINJEN Omfanget af kompleksitet i virksomhederne er støt stigende også i finansfunktionen. En betydelig del heraf er ofte ikke-værdiskabende. SIDE 10 DER ER REEL VÆRDI AT HENTE I BENCHMARKING Praktiske erfaringer fra fire store danske koncerner. SIDE 6 SIDE 12 A.P. MØLLER - MÆRSK RETTER BLIKKET FREMAD APMM går i disse år igennem en stor kulturforandringsproces, der bevæger sig i retning mod større åbenhed. BASICO CFO SERVICES: RÅDGIVNING Basicos mission er at hjælpe økonomifolk med at få succes, bl.a gennem faglig, personlig og professionel sparring. SIDE 9 FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION Vi mødtes i sidste måned med Volvos CFO Jan Gurander til en snak om, hvorledes han og selskabets økonomifunktion møder de nye tider. Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 1

2 AF ANDERS OLESEN LEDER OPFORDRING TIL CFO EN: TIL KAMP MOD KOMPLEKSITETEN CFO Content indeholder denne gang to spændende interviews: Det ene med Volvo Car Corporations CFO, Jan Gurander, og det andet med Jesper Cramon, Senior Vice President fra A.P. Møller - Mærsk. Begge virksomheder mærker tydeligt konjunkturerne og de hastigt stigende forandringer (målt i frekvens og omfang) og har derfor behov for både at kunne forudse og at agere hurtigt på væsentligt ændrede vilkår og forudsætninger. Der er behov for at gøre noget ved den omfattende kompleksitet, som præger de fleste større virksomheder; dels for at kunne agere hurtigere, dels fordi kompleksitet er kostbar og desværre langt fra altid værdiskabende. I såvel Volvo Car Corporation som hos A.P. Møller - Mærsk, er der derfor en udbredt fokus på forenkling. Basicos interview med begge virksomheder tager naturligt udgangspunkt i økonomistyring og planlægning; områder, som undergår stor forandring, da begge virksomheder netop gør op med tidligere tiders komplekse rapportering og styring. I begge tilfælde fik vi så meget ud af interviewet, at vi har lavet en separat case story om hver af de to virksomheder. Hvis du ønsker at modtage en eller begge case stories, så send en mail til: CFO CONTENT ANSV. REDAKTØR: ANDERS OLESEN OPLAG: CFO CONTENT ER ET KVART- ÅRLIGT NYHEDSBREV, SOM OMHANDLER ALLE TÆNKELIGE PROBLEMSTILLINGER INDEN FOR ØKONOMIFUNKTIONEN. FORSIDEFOTO: VOLVO CAR CORPORATION UDGIVES AF: BASICO STORE KONGENSGADE 59 D 1264 KØBENHAVN K SØREN FRICHS VEJ 42B 8230 ÅBYHØJ TLF: CFO Content indeholder også en artikel, som netop er dedikeret til CFO ens kamp mod kompleksitet ; en kamp, som vi hermed opfordrer alle CFO er til at tage op. Artiklen indeholder betragtninger om god og dårlig kompleksitet samt råd og anbefalinger i kampen mod den dårlige det vil sige ikke-værdiskabende kompleksitet. Tidligere på året inviterede vi til deltagelse i et APQC-benchmarkingstudie med efterfølgende workshop inden for Accounts Payable området. Atea, DONG Energy, LEO Pharma og NCC deltog i dette specifikke forløb, mens andre virksomheder valgte at gennemføre benchmarkingstudier inden for andre områder. Mere herom og om hvordan benchmarking også kan bruges i kampen mod kompleksitet i artiklen på side 10. Basicos mål er at hjælpe økonomifolk med at få succes, så lad os endelig høre fra dig, hvis du ønsker vores hjælp med videreudvikling af din økonomifunktion. God læselyst! 2 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

3 AF HENRIK DAHLGAARD CFO AGENDA: KRIG MOD KOMPLEKSITETEN DER ER BUNDLINJEKRONER OG DERMED VÆRDI TIL VIRKSOMHEDEN I AT SÆTTE KRIG MOD KOMPLEKSITET PÅ AGENDAEN. Omfanget af kompleksitet i virksomhederne er støt stigende også i finansfunktionen. En betydelig del heraf er ofte ikke-værdiskabende (tværtimod), hvorfor CFO en ofte med fordel kan erklære krig mod kompleksitet. Fokus skal være på at få den unødvendige kompleksitet helt ud af virksomheden og gøre virksomheden world class i at håndtere den nødvendige kompleksitet via forenkling. Der er bundlinjekroner og dermed værdi til virksomheden i at sætte krig mod kompleksitet på agendaen. HVORFOR BLIVER TING KOMPLEKSE? For langt de fleste virksomheder har kompleksiteten udviklet sig markant og accelererende over tid. En tendens, som hovedsagligt skyldes en lang række positive tiltag og intentioner om at skabe værdi til virksomheden, men som ofte ender med en øget kompleksitet og uden den ønskede merværdi. Årsagerne til stigende kompleksitet er mange, fx: Hvis virksomhedens strategi er for omfattende man vil alt på én gang, eller man vil være alt for alle vil fokus mangle, og virksomheden kan ende med at stresse sig selv; dvs. medarbejderne. Nye tiltag bliver ikke tilstrækkelig forankret, og alt halter bagefter pga. manglende fokus. Antallet af services og produkter stiger, og der kommer nye til, uden at gamle fjernes. R&D hjælper med nye produkter, som salg også ønsker flere af. Resultatet bliver et komplekst salg til kunderne, en kompleks produktion samt en grundlæggende kompleks styring af virksomheden. Udfordringen er at få brudt denne negative cirkel. Det er en mental vanskelig men ofte nødvendig barriere at sige farvel til omsætning for at øge indtjeningen og få skabt en rentabel vækstbase. Processerne i virksomheden bliver til stadighed mere komplekse via knopskydninger frem for fokus på at reducere og standardisere. Vi måler og belønner på flere og flere ting, men ikke kompleksiteten. It giver os ingen begrænsning for at måle stort set alt, hvad vi gerne vil. It giver ofte i sig selv en kompleksitet lige fra en for ukritisk stillingtagen til, hvordan it skal bruges og sikre værdi til en kritisk stillingstagen til brugergrænsefladen, antal applikationer og integrationer, procesunderstøttelse etc. En organisation kan blive designet så komplekst, at der opstår usikkerhed om hvem, der er ansvarlig for hvad. Ansvaret falder mellem to stole. En virksomheds stakeholders kan også være med til at øge virksomhedens kompleksitet. Eksempelvis har finansielle kilder bidraget til nye, ekstra og komplekse processer for CFOen end dem, som fx var kendt før krisen. Ofte får vi talt om den eksterne kompleksitet frem for at sætte fokus på den kompleksitet, vi kan påvirke. Der er en tendens til, at kompleksiteten stiger i takt med, at virksomheden vokser der lægges konstant på, og i langt mindre grad bliver der afskaffet. Virksomheder med succes kan håndtere kompleksitet og har ofte opbygget deres forretningsmodel om simple processer, enkelt strategisk fokus etc. Kompleksitet betyder ekstra omkostninger fx i forbindelse med at få nye produkter på markedet, lagerhåndtering, logistik, marketing og salg, uddannelse, arbejdskapital, koordinering, økonomistyring, it-understøttelse etc. Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 3

4 FIGUR 1 ÅRSAGERNE TIL OG GRADEN AF DEN TILTAGENDE KOMPLEKSI- TET ER NUANCERET OG EN SAMMENHÆNG AF FORSKELLIGE KOMPLEKSITETER PROCES- KOMPLEKSITET PORTFOLIO/SERVICE- KOMPLEKSITET STRUKTUR- KOMPLEKSITET SYSTEM/IT- KOMPLEKSITET MENNESKE- KOMPLEKSITET Det er en stor, men spændende udfordring at erklære krig mod kompleksiteten. I alle organisationer er der en rigtig god forklaring på kompleksiteten, og det er denne gode forklaring, som skal udfordres. GOD OG DÅRLIG KOMPLEKSITET I enhver virksomhed er der god og dårlig kompleksitet. Den dårlige er eksempelvis den, som kunderne ikke vil betale for. Case studies dokumenterer, at op til 30 % * af en virksomheds omkostningsbase ikke er værdiskabende. Modsat er der den positive kompleksitet, som kunderne er villige til at betale for, og som er med til at give virksomheden en konkurrencemæssig fordel. Graden af kompleksitet kan således være afgørende for en virksomheds indtjening, og det er derfor naturligt for CFO en at sætte dette på dagsordenen og udfordre resten af ledelsen. Der er meget at tage fat på; det afgørende er en identifikation og tro på et potentiale og derigennem at fokusere på at forenkle forretningen. CFO ENS EGEN KOMPLEKSITET CFOens hverdag er kommet langt fra basis i regnskab og økonomi. I stedet ser vi, at CFO en drukner i håndtering af kompleks it-understøttelse, processer m.v., hvor virksomhedens reelle behov er, at CFO en fungerer som en stærk sparringspartner for direktionen med henblik på udvikling af forretningen. Rødderne til denne kompleksitet skal ofte findes i it: It-løsninger (ERP og BI) kan grundlæggende levere alt, og CFO en vil af natur efterkomme alt og se med interesse på detaljerne og transparens. Det kan være sundt at stille spørgsmål om, hvad der reelt er brug for af informationer til at træffe de rigtige beslutninger? ( need to have frem for nice to have ). Kvaliteten ligger ofte i forenkling. Implementering af it-løsninger (ERP, BI, subsystemer m.v.) bliver ofte implementeret 80 %, da de bliver styret af it, hvor der er et andet kriterium for 100 %-implementering. Fx kan der være mangler i brugergrænsefladen, procesdesign, udvikling og implementering, uddannelse etc. En 80 %-implementering vil altid give støj i og uden for finansfunktionen og øge kompleksiteten, ligesom der også vil komme støj i processerne qua svigtende kvalitet. Det er vigtigt, at det ikke er it-systemerne, som styrer Finance, men omvendt. Processerne bliver ofte personafhængige frem for processtyret. Virksomhedens styringsmodel kan blive kompleks og fremme en ikke-værdiskabende dialog som fx en debat om afvigelser i forhold til et forældet budget. Ofte får CFO en heller ikke tilpasset den traditionelle styring af virksomheden til virksomhedens strategi. Dette gøres ikke alene med nye konti, nyt cost center og et nyt omkostningsbudget. Der skal ofte noget helt andet til. 4 *) Kilde: Basico. Waging Indhold War må gengives on Complexity med kildeangivelse. Costs, Andrei Perumal & Stephen A Wilson, McGraw-Hill 2009

5 KONTAKT BASICO KONTAKT DIN SÆDVANLIGE CLIENT SERVICE DIRECTOR HOS BASICO ELLER HENRIK DAHLGAARD PÅ ELLER MOBIL HVIS DU VIL VIDE MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE DIG MED AT GÅ I KRIG MOD KOMPLEKSITETEN. Ad hoc-analyser behøver ikke at skulle it-understøttes det er her, Excel skal bruges, og ikke til den løbende rapportering etc., hvor Excel ofte bliver det foretrukne software. CFO ens output er samtidig stærkt afhængigt af end-toend-processerne, det vil sige, det, der foregår uden for Finance, hvor grunddata fødes. Det er derfor afgørende, at der bliver sat fokus på end-to-end, da der ikke findes en trylleformular i Finance til at løse basisproblemerne. Hvis Finance skal løse problemerne, kan det blive en kostbar løsning frem for at indarbejde kvalitet i processen fra endto-end med fokus på den gode aflevering (snitfladerne). Her i CFO Content har vi de seneste fire-fem år sat fokus på Beyond Budgetting, hvilket er et tilsvarende eksempel på forenkling og mindre kompleksitet, der giver større værdi. KOMPLEKSITET PÅ AGENDAEN Fra tid til anden bliver keep it simple nævnt, og den er alle med på. Vores erfaring viser, at det kræver mere fokus. For den proaktive og forretningsfokuserede CFO er der nok at tage fat på, såvel i virksomhedens kompleksitet som i CFO ens egne rækker. Vejen til at få omdannet virksomhedens kompleksitet til kroner på bundlinjen kan følge de seks trin beskrevet i figur 2. NEXT STEP Vores dialog med kunderne fokuserer på at gøre CFO ens organisation til en succes. Det giver mange interessante dialoger og opgaver, som direkte eller indirekte betyder mindre kompleksitet tilpasning af styringsmodeller, prioritering af opgaver/projekter, styrke Finance i forhold til it, når der skal implementeres ERP, BI eller optimeres, effektiviseres og standardiseres (forenkles) i processer, organisering af Finance, governance m.v. Vi tager gerne en uforpligtende dialog om mulighederne for succes i din virksomhed; lad os sammen erklære krig mod kompleksiteten. FIGUR 2 TRIN 1: ELIMINER KOMPLEKSITET VED AT GØRE DET TIL ET FOKUSOMRÅDE TRIN 2: TILTAGENE SKAL KOMME FRA TOPPEN AF ORGANISATIONEN TRIN 3: SÆT EN KLAR GOVERNANCE-STRUKTUR TRIN 4: IDENTIFICER POTENTIALE, SÆT MÅL ETC. TRIN 5: ACTIONS SKÆR DÅRLIG KOMPLEKSITET NED MED STORE HUG * TRIN 6: STANDARDISER OG OPTIMER DEN GODE KOMPLEKSITET *) DE STORE GEVINSTER KOMMER, NÅR IKKE-PROFITABLE PRODUKTER OG SERVICES LUKKES, AFTALER MED UPRO- DUKTIVE KUNDER OPSIGES, ANTALLET AF LEVERANDØRER SKÆRES NED, PROCESSER REDUCERES OG FORENKLES ETC. Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 5

6 AF ANDERS OLESEN A.P. MØLLER - MÆRSK RETTER BLIKKET FREMAD A.P. MØLLER - MÆRSK (APMM) GÅR I DISSE ÅR IGENNEM EN STOR KULTURFORANDRINGSPROCES, DER BEVÆGER SIG I RETNING MOD STØRRE ÅBENHED OG MERE DIREKTE FOKUS PÅ FORBEDRINGER AF FORRETNINGEN I DE ENKELTE FORRETNINGSENHEDER. DET HANDLER STADIG OG MÅSKE MERE END NOGENSINDE FØR OM RETTIDIG OMHU, MEN VÆRKTØJERNE OG HOLDNINGERNE HAR ÆNDRET SIG. Basicos Anders Olesen har mødt Jesper Cramon, Senior Vice President og Head of Group Accounting i APMM-gruppen, til en samtale om den kulturrejse, finansorganisationen har været og stadig er på. Fra at have været en organisation primært med fokus på historiske tal har finansorganisationen i APMM gennem et stykke tid arbejdet på at dreje fokus til det fremadrettede. Det er der kommet en spændende case story ud af (på engelsk), som du kan få tilsendt. Se hvordan nederst på siden. EN KULTURREJSE Med en medarbejderstab på næsten fordelt i 130 lande og med en række meget forskellige forretningsområder er det et stort skib, der skal drejes, når en ny forretningskultur skal implementeres. Selvom denne case story fokuserer på den finansielle del af organisationen, kan den nye kultur ikke undgå at påvirke hele virksomheden. Fra at have været centralt styret, er mange finansielle beslutninger nu lagt ud i de enkelte forretningsenheder, hvor CFO erne har fået en ny rolle som business partnere. NYE ROLLER Det er ikke kun CFO erne, som har fået nye roller CEO erne skal vænne sig til at bruge CFO erne på en ny måde, medarbejderne skal arbejde med nye værktøjer, og hovedkontoret og forretningsenhederne skal bruge hinanden på andre måder end tidligere. Men ens for alle er, at fokus skal være mere fremadrettet og handlingsorienteret. APMM er gradvist gået væk fra de traditionelle budgetter, og har i stedet indført rullende forecasting, der giver de enkelte forretninger et opdateret billede af den forventede finansielle udvikling baseret på de seneste oplysninger om markedet m.v. I stedet for at bruge det traditionelle og meget detaljerede budget som styringsværktøj er APMM også mere stringent begyndt at anvende interne og eksterne benchmarks og KPI s ved vurdering af såvel historisk som fremtidig performance. De nye værktøjer giver APMM en bedre mulighed for at agere hurtigt i de enkelte markeder, der alle er i konstant forandring. Basico har fungeret som rådgiver og sparringspartner i et tæt samarbejde med Jesper Cramon gennem denne forandringsproces, der også har krævet en gennemgang af værktøjskassen. Mange nye redskaber er blevet tilføjet og nogle er blevet justeret eller skiftet ud, hvilket igen har medført et behov for nye kompetencer og nye arbejdsrutiner. MED BLIKKET RETTET MOD FREMTIDEN I perioden frem til 2008 havde APMM-gruppen meget stærk fokus på vækst, siden kom nogle stramme år med fokus på besparelser og turn arounds. Siden 2010 er disse initiativer blevet suppleret med et forstærket fokus på markedspositionering og en holistisk tilgang til værdiskabelse afhængig af den enkelte forretningsenheds konkurrencesituation, samt rentabel ekspansion, ikke mindst i vækstmarkeder. Forandringsprocessen er ikke et projekt det vil sige, noget der afsluttes for som Jesper Cramon siger: Vi bliver aldrig færdige, man kan altid blive bedre. Men, det er klart mit indtryk, at den kommercielle del af organisationen efterspørger det, som vi er i gang med, og heldigvis vil finansfolkene det også. CASE STORY Hvis du er interesseret i at modtage Basicos case story om A.P. Møller-Mærsk, så kontakt Betina Bladt på tlf eller 6 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

7 INSPIRATION OG VIDENSDELING VED UDVIKLING OG IMPLEMENTERING AF NY PERFORMANCE MAN- AGEMENT PROCES, SOM DER ER TALE OM HER, ER DET VIGTIGT MED INSPIRATION UDEFRA. UNDERVEJS I A.P. MØLLER MÆRSKS PROJEKT HAR DER SÅLEDES VÆRET EN AKTIV VIDENSDELING MED ANDRE SKANDINAVISKE KONCERNER, BBRT-NETVÆRKET OG MED BASICO. KONTAKT ANDERS OLESEN PÅ ELLER TLF: , HVIS DU ØNSKER AT DRØFTE, HVORDAN VI KAN HJÆLPE DIG MED AT FÅ INSPIRATION UDEFRA. Foto: A.P. Møller - Mærsk Group Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 7

8 ØKONOMIFORUM DEDIKERET VIDEN TIL ØKONOMIFUNKTIONEN Økonomiforums Diplomkurser i Excel Undervisning af Certificeret Microsoft Specialist Udlevering af brugervenligt opslagsværk Udlevering af CD med programmering Kick Start Index PC stilles til rådighed KURSER EFTERÅR 2012 Excel til rapportering og konsolidering Controllerens Quick-guide til Dashboards med speedometre Næste hold 25. & 26. oktober 2012, Århus Avanceret Excel for økonomifunktionen Automatisering af rapporteringsopgaver Næste hold 10. & 11. oktober 2012, København Excel til Business Intelligence med PowerPivot Datawarehouse med Excel 2010 Næste hold 23. & 24. oktober 2012, København Læs mere på 8 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

9 AF ANDERS OLESEN FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION DA VOLVO CAR CORPORATION I 2010 BLEV KØBT AF KINESISKE GEELY HOLDING GROUP, VAR DET BEGYN- DELSEN PÅ EN NY ÆRA FOR SELSKABET, SOM I DAG ER SVERIGES FEMTESTØRSTE. Anders Olesen fra Basico mødtes i sidste måned med Volvo Car Corporations CFO, Jan Gurander, til en snak om, hvorledes han og selskabets økonomifunktion møder de nye tider. HISTORIE / BAGGRUND Fra stiftelsen i 1927 og frem til 1999 var Volvo Car Corporation en division i Volvo Gruppen, som ud over personbiler også producerer og sælger lastbiler, busser, bådmotorer m.v. I 1999 blev Volvo Car Corporation solgt til Ford Motor Company og blev således et datterselskab i en betydeligt større amerikansk koncern. Efter nogle turbulente år ikke mindst pga. finanskrisen blev Volvo Car Corporation i 2012 solgt til kinesiske Geely Holding Group, hvor selskabet indgår i og ledes som et stand-alone selskab. Ændringerne i ejerskab, herunder ikke mindst Volvo Car Corporations ændrede relative betydning i forhold til ejerne, har haft stor betydning for den måde, hvorpå selskabet er blevet ledet og styret i de forskellige perioder. ØKONOMISTYRING Som en del af Volvo Gruppen var selskabet frem til 1999 en del af en af Nordens største og mest beundrede virksomheder. Ledelsesmæssigt blev Volvo anset for at være meget langt fremme i skoene ; det var en virksomhed, som man var stolt af at være en del af. Dette var også tilfældet inden for økonomistyring, hvor Volvo blev anset for lidt af en pioner. Flere af de principper, som Volvo implementerede i 1990 erne, er først nu ved at finde indpas i andre industrikoncerner. Da selskabet blev en del af Ford Motor Company, skete der store ændringer ledelsesmæssigt, og det fik også betydning for selskabets økonomistyring. Ford indsatte mange af deres egne økonomifolk i Volvo Car Corporation og havde et udpræget fokus på kontrol og på volumen. Under finanskrisen led selskabet (ligesom hele branchen) meget af en svag efterspørgsel. Det medførte et benhårdt fokus på nedbringelse af omkostninger, som næsten satte selskabets udvikling helt i stå. Som stand-alone selskab under Geely Holding Group har selskabet med ny strategi og ny ledelse også mulighed for at vælge nye veje, også når det gælder økonomistyring. Der pågår således nu en gennemgribende Finance transformation i Volvo Car Corporation med henblik på at understøtte den nye ambitiøse vækststrategi i tråd med den kultur, som er undervejs i det nye Volvo Cars. Et væsentligt fokusområde er at gøre selskabet mere dynamisk, ved bl.a. at fjerne kompleksitet, således at de kan agere hurtigt på de mange uforudsigelige ændringer (muligheder og trusler), som uundgåeligt opstår i denne branche. Nogle af økonomistyringsprincipperne fra 1990 erne, som ikke overlevede Fords ejerskab, er velkendte af garvede økonomifolk i Volvo Car Corporations, så en række af disse bliver nu genindført; ligesom der suppleres med best practices udefra. CASE STORY Hvis du er interesseret i at modtage Basicos case story om Volvos Finance transformation, så kontakt Betina Bladt på tlf.: eller Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 9

10 BENCHMARKINGANALYSER BASICO TILBYDER BENCHMARKINGANALYSER INDEN FOR ALLE FINANS-, ØKONOMI- OG REGNSKABSPROCESSER VED HJÆLP AF AQPCS DATABASE OG DATAVALIDERINGSMETODIK. OLE BRØDSGAARD DER ER REEL VÆRDI AT HENTE I BENCHMARKING PRAKTISKE ERFARINGER FRA FIRE STORE DANSKE KONCERNER Benchmarking har været benyttet i flere årtier af virksomheder verden over. Det har givet mange virksomheder indblik i niveauet for deres egen formåen i forhold til andre virksomheder og givet inspiration til at lære, hvad og hvordan de bedste gør. Men ofte har benchmarkingen ikke ført til forbedringer og har derfor ikke givet reel værdi. Resultaterne er måske bare taget til efterretning uden at have skabt et momentum for forbedringer. Eller resultaterne er måske blevet genstand for en intern politisk diskussion, hvor tallenes validitet diskuteres: Er der tale om en reel sammenligning, eller er det æbler og pærer? Basico samarbejder med APQC, som er anerkendt for at have verdens største benchmarkingdatabase. Databasen giver mulighed for benchmarking globalt, efter branche, størrelse, region og inden for alle typer af forretningsprocesser. APQC s anerkendelse og succes skyldes blandt andet deres Process Classification Framework og detaljerede datavalideringsprocedurer, som sikrer sammenlignelighed og konsistent datakvalitet. Valide benchmarkingdata er en absolut forudsætning for, men sikrer ikke i sig selv, at der skabes værdi på baggrund af en benchmarkinganalyse. Derfor giver vi i Basico vores kunder mulighed for at kombinere data og analyse med dialog og vidensdeling på tværs af virksomheder og brancher, og øger hermed muligheden for værdiskabelse. DIALOG OG NETVÆRK SKABER GRUNDLAG FOR FORANDRING DONG Energy, LEO Pharma, NCC Construction Danmark og Atea Danmark har i foråret 2012 deltaget i Basicos benchmarkinganalyse af Accounts Payable & Expense Reimbursement-processen. Efterfølgende deltog de i vores netværksworkshop, hvor resultaterne blev diskuteret åbent, og der blev udvekslet erfaringer. Den valgte analysemetode var en såkaldt Rapid Performance Assessment. Analysemetoden sikrer et overblik inden for omkostningseffektivitet, procestider og procesefficiens for en udvalgt proces, uden at det er nødvendigt med et større dataindsamlingsarbejde. Med forholdsvis få ressourcer kan man altså få et billede af, om der er væsentlige forbedringspotentialer eller områder, som der bør kigges mere detaljeret på og prioriteres. Benchmarkinganalysen for den enkelte virksomhed blev fremsendt af Basico med en kommentering. Efterfølgende havde Basico en dialog med hver virksomhed om virksomhedens egne resultater. Ud over afklaring af hvad de enkelte resultat-nøgletal viser, og hvorledes de er beregnet, bruges dialogen til at forstå, hvad der ligger bag tallene. Gennem dialogen kommer idéerne til forbedringstiltag og prioritering af dem. Ligeledes blev ønsker til agendaen på den fælles netværksworkshop diskuteret. Jeg har været meget tilfreds med diskussionerne om tallene, både med Basico alene og på netværksmødet. Det var en meget åben diskussion om resultaterne og vores udfordringer hver især. En inspirerende og lærende dialog, som har givet flere nye idéer og udvidet mit netværk. Rune Pind Nielsen, Atea Danmark Erfaringsudveksling på tværs af brancheskel kan være inspirerende, men virksomheder er forskellige, har forskellig baggrund, kultur, organisering og historie, så ofte er det svært at få udmøntet samtalerne i konkrete idéer til forbedring selv inden for en rimelig ensartet proces som kreditorprocessen. Med udgangspunkt i benchmarkinganalysen lykkedes det at skabe en frugtbar diskussion trods det, at tallene for virksomhederne og de forskellige brancher var vidt forskellige. 10 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

11 APQC & BASICO APQC ER ANERKENDT FOR AT HAVE VERDENS STØRSTE BENCHMARKING- DATABASE OG FLERE END BEST PRACTICE-ANALYSER OG RAPPOR- TER. APQC GIVER MULIGHED FOR BENCHMARKING PÅ FLERE END MÅLEPUNKTER OG MERE END PERFORMANCE METRICS. APQC SIKRER KONSISTENS I BENCHMARKINGTALLENE GENNEM GRUNDIG VALIDERING AF TALLENE OG ET STANDARDISERET PROCESS CLASSIFICA- TION FRAMEWORK, SOM SIKRER SAMMENLIGNELIGE TAL PÅ TVÆRS AF VIRKSOMHEDER OG BRANCHER. ALENE INDEN FOR FINANS OG ØKONOMI KAN EFFEKTIVITETEN INDEN FOR SYV PROCESOMRÅDER BENCHMARKES. BASICO ER PROFESSIONAL SERVICES FIRM MEMBER HOS APQC, HVILKET GIVER OS OG DERMED VORES KUNDER UBEGRÆNSET ADGANG TIL ALLE APQC S RESSOURCER. Vi vidste godt, hvor skoen trykkede, og vi fik det bekræftet i tallene. Tallene viste også, at vi ligger meget pænt i forhold til andre i medicinalbranchen, men at der er et stort potentiale i forhold til andre brancher og andre store virksomheder. Dialogen med Basico og på netværksworkshoppen gav god inspiration til, hvordan vi kan hente det potentiale. Lene Rhein Larsen, LEO Pharma Omfattende benchmarkingstudier har vist, at de mest effektive kreditorprocesser har følgende karakteristika: Processer: Standardisering og automatisering, fx gennem workflow samt elektronisk fakturering og betaling Systemer: AP-værktøjer (vendor management, fakturascanning, workflow m.v.) er fuldt integrerede med ERP-systemer Politiker og procedurer: Præcise og standardiserede Organisering: Central funktion med indgående samarbejde på tværs med indkøb, forretningsenheder, it, supply chain og leverandører Vi kan ikke alle være verdensmestre, og der er altid en årsag og en historie bag, hvorfor ting er som de er, men vi kan stræbe efter at blive bedre og lære af andre. Dette er udgangspunktet for Basicos erfaringsudveksling. Workshoppen var yderst interessant og godt faciliteret. Vi fik en overraskende stor fortrolighed deltagerne imellem, som sikrede nogle gode diskussioner og ny indsigt. Blandt andet var det værdifuldt for mig at høre indlægget om, hvordan det er at være intern kunde hos et koncernservicecenter uden for landets grænser. Kim Japp, DONG Energy NCC Construction Danmark deltog i netværksworkshoppen som repræsentant for hele NCC-koncernen og har foranlediget, at det var hele NCC koncernens koncernservicecenter i Stockholm, der var genstand for benchmarkingen. Vi overflyttede mange af vores finansfunktioner til NCC s Shared Service Center for tre år siden. Vi arbejder fortsat på at optimere dette samarbejde i dialog med den svenske organisation. Vor deltagelse i AP benchmark havde primært til formål at hente inspiration til dette arbejde. Det har været lærerigt, ikke mindst at høre synspunkter fra de øvrige virksomheder og efterfølgende erfaringsudveksle. Anders Lyndrup, NCC Construction Danmark BENEFITS VED BENCHMARKING Benchmarking kan give reel værdi, som ovennævnte beskrivelse forhåbentlig også belyser. En forudsætning er valide og sammenlignelige data, egne såvel som eksterne. En åben dialog om resultaterne og baggrunden herfor er værdifuld. Det er tilsvarende værdifuldt med en indsigtsfuld og realistisk diskussion af alternative muligheder, herunder prioritering af initiativer, med henblik på at lukke hullet op til de bedste. Benchmarking kan konkret bruges til: Identificere områder med forbedringspotentiale Sætte mål for omkostninger, procestid og produktivitet Ved udarbejdelse af og opfølgning på business cases Etablering af baseline før og efter implementering Fastlæggelse og vurdering af performance i Service Level Agreements HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan du kan bruge benchmarking og hvad det koster, så kontakt Ole Brødsgaard på eller tlf Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 11

12 KONTAKT OS KONTAKT DIN SÆDVANLIGE CLIENT SERVICE DIRECTOR HOS BASICO ELLER VORES DIREKTØR ANDERS OLESEN PÅ EL- LER MOBIL , HVIS DU VIL VIDE MERE OM, HVORDAN DU KAN FÅ GLÆDE AF ET RÅDGIVNINGSFORLØB. Rådgivning Interimsløsninger Basico CFO Services Projekter Rekruttering RÅDGIVNING BASICO GIVER DIG FAGLIG, PERSONLIG OG PROFESSIONEL SPARRING Uddannelse Netværk Basicos mission er at hjælpe økonomifolk med at få succes. Når du som CFO er i udvikling eller skal udvikle virksomhedens økonomifunktion, kan vi gennem en konstruktiv dialog yde sparring og rådgivning med det mål at hjælpe dig med at få succes. Måske er du helt afklaret med, hvor din udfordring ligger, eller måske har du brug for at få konkretiseret din udfordring uanset udgangspunktet er vores rådgivning fokuseret på at hjælpe dig med at få succes. FORLØBET AFHÆNGER AF UDFORDRINGEN Et rådgivningsforløb med en Client Service Director hos Basico giver dig resultater på både kort og lang sigt. Nogle gange kan din udfordring løses gennem et kort, intensivt forløb med få samtaler, mens du andre gange kan have brug for flere møder over en længere periode. Det kommer an på din udfordring. Skal du udvikle din økonomifunktion og skabe en ny struktur? Skal du (re)designe din controllerafdeling? Skal du håndtere en virkelig svær ansættelse/ afskedigelse? Har du så mange arbejdsopgaver, at du har brug for at diskutere prioriteringen? Er du i tvivl om dit næste karriereskridt? Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i dit behov. PERSONLIGT OG FORTROLIGT Rådgivning og sparring kan handle om mange forskellige emner, men det er altid fortrolige én-til-én-møder. Fortroligheden i møderne gør, at du kan vende dine skæve idéer, diskutere din karriereudvikling, få et tjek af din hverdag eller få inspiration til en konkret udfordring. Alt sammen i samtale med én, som er på samme niveau som dig, og som har konkret erfaring, som du kan gøre brug af. Du får et forum, hvor du kan tænke højt uden konsekvenser. Vi planlægger selvfølgelig møderne efter, hvornår du har brug for det, og vi mødes der, hvor du ønsker at mødes. Det kan være kaffemøder, morgenmøder, workshops, brainstorms rådgivningen kan have mange forskellige former, men det centrale er, at det er personligt og fortroligt. LØSNING AF DINE UDFORDRINGER Vi lytter til dine udfordringer, og gennem en konstruktiv dialog kommer vi med vores bud på, hvordan løsningen kan se ud for dig. Vi bruger vores erfaringer fra lignende udfordringer, og hvordan vi har set det løst i andre situationer. Ved løbende at indgå i et professionelt sparringsforløb tager du selv styringen: med dit karriereforløb, med at undgå at søsætte et forkert projekt, prioritere forkert eller ansætte den forkerte medarbejder, fordi du får vendt overvejelserne og mulighederne, inden du træffer din endelige beslutning. CFO DIALOGUE Hos Basico har vi udviklet et rammeværktøj, vi kalder CFO Dialogue, som vi bruger som inspiration, specielt når vi skal rådgive dig i forbindelse med en udfordring, der endnu ikke er konkret. Gennem CFO Dialogue hjælper vi dig med at præcisere din udfordring ved at se på de mange forskellige facetter af jobbet som CFO. DIT BEHOV Dine behov er forskellige alt efter, hvilken udfordring du har, om den er konkret eller en idé. Med et rådgivningsforløb hos Basico får du et fortroligt forum, hvor du får sparring med én på samme niveau som dig, og som også har den nødvendige erfaring til at kunne udfordre og rådgive. Basico leverer en række CFO Services inden for økonomistyring, regnskab, controlling og rådgivning. Kernen i Basico er vores konsulenters store erfaring med drift og ledelse af økonomifunktioner i både Danmark og udlandet. Vi har kontorer i København og Aarhus, hvor vores erfarne konsulenter er parate til at hjælpe dig. Står din virksomhed i en situation, der kalder på rådgivning, interims- eller projektløsninger, rekruttering, uddannelse eller erfaringsudveksling gennem netværk, så læs mere på basico.dk eller ring Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

Content. Finance transformation. Vol. 2-2013. Benchmarking af debitorprocessen. i Grundfos Koncernen

Content. Finance transformation. Vol. 2-2013. Benchmarking af debitorprocessen. i Grundfos Koncernen CFO Content Vol. 2-2013 Finance transformation i Grundfos Koncernen Side 3 Finance transformation i Grundfos Koncernen Grundfos har i de seneste år været i gang med et omfattende Finance Transformation-projekt.

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC Succeshistorie Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC» Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme?

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? FREMTIDENS CFO Netværk. Hvorfor? SIDE 8 Fra strategisk sparringspartner til driftsmester SIDE 3 Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? SIDE 6 1 NETWORK DIRECTOR PER NIKOLAJ BUKH Per

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

CONTENT BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE CFO. Vol. 2-2014 BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE NYT TEMA: MAKE-AND-BUY

CONTENT BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE CFO. Vol. 2-2014 BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE NYT TEMA: MAKE-AND-BUY CFO CONTENT Vol. 2-2014 BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE SIDE 3 NYT TEMA: MAKE-AND-BUY En ny tendens, Make-and-Buy, er ved at vinde indpas i udlandet. Det sker som en reaktion på virksomhedernes

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Den effektfulde økonomifunktion

Den effektfulde økonomifunktion EKSTRA Tilmeld inden 1. september og modtag Børsens Ledelseshåndbog CONTROLLEREN Ekspertseminar I Controllerforum Business Controlling for den resultatskabende økonom Den effektfulde økonomifunktion Mandag

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Velkommen SAS Forum 2010

Velkommen SAS Forum 2010 Velkommen SAS Forum 2010 Bent Sørensen Country manager Velkommen til SAS Forum 2010 Faglighed og netværk Velkommen til SAS Forum 2010 en institution gennem 25 år Velkommen til SAS Forum 2010 en institution

Læs mere

Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser

Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser 1 Introduktion til forbrugsanalyse Hvad er en forbrugsanalyse, og hvad leverer den? Hvad er en forbrugsanalyse?

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Content. CFO en som Business Partner. den kompetente rådgiver. Vol. 1-2013. hvem bliver tilbage i den gamle finansfunktion?

Content. CFO en som Business Partner. den kompetente rådgiver. Vol. 1-2013. hvem bliver tilbage i den gamle finansfunktion? CFO Content Vol. 1-2013 CFO en som Business Partner den kompetente rådgiver Side 3 hvem bliver tilbage i den gamle finansfunktion? Mange grundprocesser er blevet outsourcet i finance flere vil følge. Fra

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Microsoft Dynamics AX 360º Health Check

Microsoft Dynamics AX 360º Health Check Microsoft Dynamics AX 360º Health Check Præsentation oktober 2013 Henrik Nordvig & Allan Mik Bjørnsfort YouTube intro: http://www.youtube.com/watch?v=uiw6znimg5e Baggrundsinformation +5 mandårs investering

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Sådan holder TDC styr på økonomien og finanserne

Sådan holder TDC styr på økonomien og finanserne Sådan holder TDC styr på økonomien og finanserne Mobiltelefoner, internetforbindelser og TV-pakker er blot nogle af de mange ydelser, som TDC tilbyder sine kunder. Med hjælp fra Solitworks økonomi- og

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter

Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter Med en business intelligence løsning udviklet af Solitwork har Xergi fået en mere fleksibel platform til at styre virksomheden. Løsningen

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Styring af udenlandske

Styring af udenlandske K O N F E R E N C E Tilmeld dig på: www.ibceuroforum.dk/udl K O N F E R E N C E 23. - 24. september W O R K S H O P 24. september 2008 SPAR KR. 2.000,- ved tilmelding senest 1. august Styring af udenlandske

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Lean IT. 20 pct. værktøjer 80 pct. adfærd. Dato: 10. maj 2007 SAS CIO Networking

Lean IT. 20 pct. værktøjer 80 pct. adfærd. Dato: 10. maj 2007 SAS CIO Networking Lean IT 20 pct. værktøjer 80 pct. adfærd Dato: 10. maj 2007 SAS CIO Networking Hvad er Lean? PA Knowledge Limited 2007. All rights reserved. - Schackenfeldt - Lean IT 2 Lean IT grundprincipper Afdelinger

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

INTERVIEW: FRA DAKO TIL AGILENT TECHNOLOGIES

INTERVIEW: FRA DAKO TIL AGILENT TECHNOLOGIES CFO CONTENT Vol. 1-2014 INTERVIEW: FRA DAKO TIL AGILENT TECHNOLOGIES SIDE 3 FINANCE BUSINESS PARTNERING Finance business partnering er for alvor kommet på CFO ens agenda. I en nylig CFO-analyse svarer

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT. Det gode spørgsmål er: HVOR KAN VI HJÆLPE JER I ARBEJDET MED KUNDERNE?

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT. Det gode spørgsmål er: HVOR KAN VI HJÆLPE JER I ARBEJDET MED KUNDERNE? CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT Det gode spørgsmål er: HVOR KAN VI HJÆLPE JER I ARBEJDET MED KUNDERNE? ANALYSE Når 99,999 % ikke er godt nok! MÅLING 2 ipads eller 20.000 digitale spørgeskemaer? LØSNINGER

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst Customer Business Planning Profitabel vækst med dine kunder DLF Netværkstræf Comwell, Kolding Dato: 14. Juni 2012 EffectMakers: Henrik

Læs mere

Forretningssystemer - Trends og tendenser

Forretningssystemer - Trends og tendenser Forretningssystemer - Trends og tendenser 7. april 2011 Herbert Nathan Hvad jeg vil forsøge at besvare Hvordan har virksomhederne investeret i forretningssystemer over de seneste par år? Hvilke er de væsentligste

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Er du på ret kurs? - Lad os hjælpe dig sikkert i mål. Dit valg af konsulenter er afgørende for succes. Kort & Godt. April 2013. 4.

Er du på ret kurs? - Lad os hjælpe dig sikkert i mål. Dit valg af konsulenter er afgørende for succes. Kort & Godt. April 2013. 4. April 2013 4. årgang, nummer 4 Er du på ret kurs? - Lad os hjælpe dig sikkert i mål Dit valg af konsulenter er afgørende for succes Hovedfokus i Saphira Consulting er, at vores kunder skal lykkes med SAP.

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Mobility Politik og procedure Virksomhedens modenhed Hvad bør

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt.

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Case Nikosax Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Illumis IT-platform henter pengene hjem Når

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere