FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION"

Transkript

1 CFO CONTENT Vol FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION SIDE 3 KRIG MOD KOMPLEKSITETEN DER ER PENGE TIL BUNDLINJEN Omfanget af kompleksitet i virksomhederne er støt stigende også i finansfunktionen. En betydelig del heraf er ofte ikke-værdiskabende. SIDE 10 DER ER REEL VÆRDI AT HENTE I BENCHMARKING Praktiske erfaringer fra fire store danske koncerner. SIDE 6 SIDE 12 A.P. MØLLER - MÆRSK RETTER BLIKKET FREMAD APMM går i disse år igennem en stor kulturforandringsproces, der bevæger sig i retning mod større åbenhed. BASICO CFO SERVICES: RÅDGIVNING Basicos mission er at hjælpe økonomifolk med at få succes, bl.a gennem faglig, personlig og professionel sparring. SIDE 9 FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION Vi mødtes i sidste måned med Volvos CFO Jan Gurander til en snak om, hvorledes han og selskabets økonomifunktion møder de nye tider. Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 1

2 AF ANDERS OLESEN LEDER OPFORDRING TIL CFO EN: TIL KAMP MOD KOMPLEKSITETEN CFO Content indeholder denne gang to spændende interviews: Det ene med Volvo Car Corporations CFO, Jan Gurander, og det andet med Jesper Cramon, Senior Vice President fra A.P. Møller - Mærsk. Begge virksomheder mærker tydeligt konjunkturerne og de hastigt stigende forandringer (målt i frekvens og omfang) og har derfor behov for både at kunne forudse og at agere hurtigt på væsentligt ændrede vilkår og forudsætninger. Der er behov for at gøre noget ved den omfattende kompleksitet, som præger de fleste større virksomheder; dels for at kunne agere hurtigere, dels fordi kompleksitet er kostbar og desværre langt fra altid værdiskabende. I såvel Volvo Car Corporation som hos A.P. Møller - Mærsk, er der derfor en udbredt fokus på forenkling. Basicos interview med begge virksomheder tager naturligt udgangspunkt i økonomistyring og planlægning; områder, som undergår stor forandring, da begge virksomheder netop gør op med tidligere tiders komplekse rapportering og styring. I begge tilfælde fik vi så meget ud af interviewet, at vi har lavet en separat case story om hver af de to virksomheder. Hvis du ønsker at modtage en eller begge case stories, så send en mail til: CFO CONTENT ANSV. REDAKTØR: ANDERS OLESEN OPLAG: CFO CONTENT ER ET KVART- ÅRLIGT NYHEDSBREV, SOM OMHANDLER ALLE TÆNKELIGE PROBLEMSTILLINGER INDEN FOR ØKONOMIFUNKTIONEN. FORSIDEFOTO: VOLVO CAR CORPORATION UDGIVES AF: BASICO STORE KONGENSGADE 59 D 1264 KØBENHAVN K SØREN FRICHS VEJ 42B 8230 ÅBYHØJ TLF: CFO Content indeholder også en artikel, som netop er dedikeret til CFO ens kamp mod kompleksitet ; en kamp, som vi hermed opfordrer alle CFO er til at tage op. Artiklen indeholder betragtninger om god og dårlig kompleksitet samt råd og anbefalinger i kampen mod den dårlige det vil sige ikke-værdiskabende kompleksitet. Tidligere på året inviterede vi til deltagelse i et APQC-benchmarkingstudie med efterfølgende workshop inden for Accounts Payable området. Atea, DONG Energy, LEO Pharma og NCC deltog i dette specifikke forløb, mens andre virksomheder valgte at gennemføre benchmarkingstudier inden for andre områder. Mere herom og om hvordan benchmarking også kan bruges i kampen mod kompleksitet i artiklen på side 10. Basicos mål er at hjælpe økonomifolk med at få succes, så lad os endelig høre fra dig, hvis du ønsker vores hjælp med videreudvikling af din økonomifunktion. God læselyst! 2 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

3 AF HENRIK DAHLGAARD CFO AGENDA: KRIG MOD KOMPLEKSITETEN DER ER BUNDLINJEKRONER OG DERMED VÆRDI TIL VIRKSOMHEDEN I AT SÆTTE KRIG MOD KOMPLEKSITET PÅ AGENDAEN. Omfanget af kompleksitet i virksomhederne er støt stigende også i finansfunktionen. En betydelig del heraf er ofte ikke-værdiskabende (tværtimod), hvorfor CFO en ofte med fordel kan erklære krig mod kompleksitet. Fokus skal være på at få den unødvendige kompleksitet helt ud af virksomheden og gøre virksomheden world class i at håndtere den nødvendige kompleksitet via forenkling. Der er bundlinjekroner og dermed værdi til virksomheden i at sætte krig mod kompleksitet på agendaen. HVORFOR BLIVER TING KOMPLEKSE? For langt de fleste virksomheder har kompleksiteten udviklet sig markant og accelererende over tid. En tendens, som hovedsagligt skyldes en lang række positive tiltag og intentioner om at skabe værdi til virksomheden, men som ofte ender med en øget kompleksitet og uden den ønskede merværdi. Årsagerne til stigende kompleksitet er mange, fx: Hvis virksomhedens strategi er for omfattende man vil alt på én gang, eller man vil være alt for alle vil fokus mangle, og virksomheden kan ende med at stresse sig selv; dvs. medarbejderne. Nye tiltag bliver ikke tilstrækkelig forankret, og alt halter bagefter pga. manglende fokus. Antallet af services og produkter stiger, og der kommer nye til, uden at gamle fjernes. R&D hjælper med nye produkter, som salg også ønsker flere af. Resultatet bliver et komplekst salg til kunderne, en kompleks produktion samt en grundlæggende kompleks styring af virksomheden. Udfordringen er at få brudt denne negative cirkel. Det er en mental vanskelig men ofte nødvendig barriere at sige farvel til omsætning for at øge indtjeningen og få skabt en rentabel vækstbase. Processerne i virksomheden bliver til stadighed mere komplekse via knopskydninger frem for fokus på at reducere og standardisere. Vi måler og belønner på flere og flere ting, men ikke kompleksiteten. It giver os ingen begrænsning for at måle stort set alt, hvad vi gerne vil. It giver ofte i sig selv en kompleksitet lige fra en for ukritisk stillingtagen til, hvordan it skal bruges og sikre værdi til en kritisk stillingstagen til brugergrænsefladen, antal applikationer og integrationer, procesunderstøttelse etc. En organisation kan blive designet så komplekst, at der opstår usikkerhed om hvem, der er ansvarlig for hvad. Ansvaret falder mellem to stole. En virksomheds stakeholders kan også være med til at øge virksomhedens kompleksitet. Eksempelvis har finansielle kilder bidraget til nye, ekstra og komplekse processer for CFOen end dem, som fx var kendt før krisen. Ofte får vi talt om den eksterne kompleksitet frem for at sætte fokus på den kompleksitet, vi kan påvirke. Der er en tendens til, at kompleksiteten stiger i takt med, at virksomheden vokser der lægges konstant på, og i langt mindre grad bliver der afskaffet. Virksomheder med succes kan håndtere kompleksitet og har ofte opbygget deres forretningsmodel om simple processer, enkelt strategisk fokus etc. Kompleksitet betyder ekstra omkostninger fx i forbindelse med at få nye produkter på markedet, lagerhåndtering, logistik, marketing og salg, uddannelse, arbejdskapital, koordinering, økonomistyring, it-understøttelse etc. Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 3

4 FIGUR 1 ÅRSAGERNE TIL OG GRADEN AF DEN TILTAGENDE KOMPLEKSI- TET ER NUANCERET OG EN SAMMENHÆNG AF FORSKELLIGE KOMPLEKSITETER PROCES- KOMPLEKSITET PORTFOLIO/SERVICE- KOMPLEKSITET STRUKTUR- KOMPLEKSITET SYSTEM/IT- KOMPLEKSITET MENNESKE- KOMPLEKSITET Det er en stor, men spændende udfordring at erklære krig mod kompleksiteten. I alle organisationer er der en rigtig god forklaring på kompleksiteten, og det er denne gode forklaring, som skal udfordres. GOD OG DÅRLIG KOMPLEKSITET I enhver virksomhed er der god og dårlig kompleksitet. Den dårlige er eksempelvis den, som kunderne ikke vil betale for. Case studies dokumenterer, at op til 30 % * af en virksomheds omkostningsbase ikke er værdiskabende. Modsat er der den positive kompleksitet, som kunderne er villige til at betale for, og som er med til at give virksomheden en konkurrencemæssig fordel. Graden af kompleksitet kan således være afgørende for en virksomheds indtjening, og det er derfor naturligt for CFO en at sætte dette på dagsordenen og udfordre resten af ledelsen. Der er meget at tage fat på; det afgørende er en identifikation og tro på et potentiale og derigennem at fokusere på at forenkle forretningen. CFO ENS EGEN KOMPLEKSITET CFOens hverdag er kommet langt fra basis i regnskab og økonomi. I stedet ser vi, at CFO en drukner i håndtering af kompleks it-understøttelse, processer m.v., hvor virksomhedens reelle behov er, at CFO en fungerer som en stærk sparringspartner for direktionen med henblik på udvikling af forretningen. Rødderne til denne kompleksitet skal ofte findes i it: It-løsninger (ERP og BI) kan grundlæggende levere alt, og CFO en vil af natur efterkomme alt og se med interesse på detaljerne og transparens. Det kan være sundt at stille spørgsmål om, hvad der reelt er brug for af informationer til at træffe de rigtige beslutninger? ( need to have frem for nice to have ). Kvaliteten ligger ofte i forenkling. Implementering af it-løsninger (ERP, BI, subsystemer m.v.) bliver ofte implementeret 80 %, da de bliver styret af it, hvor der er et andet kriterium for 100 %-implementering. Fx kan der være mangler i brugergrænsefladen, procesdesign, udvikling og implementering, uddannelse etc. En 80 %-implementering vil altid give støj i og uden for finansfunktionen og øge kompleksiteten, ligesom der også vil komme støj i processerne qua svigtende kvalitet. Det er vigtigt, at det ikke er it-systemerne, som styrer Finance, men omvendt. Processerne bliver ofte personafhængige frem for processtyret. Virksomhedens styringsmodel kan blive kompleks og fremme en ikke-værdiskabende dialog som fx en debat om afvigelser i forhold til et forældet budget. Ofte får CFO en heller ikke tilpasset den traditionelle styring af virksomheden til virksomhedens strategi. Dette gøres ikke alene med nye konti, nyt cost center og et nyt omkostningsbudget. Der skal ofte noget helt andet til. 4 *) Kilde: Basico. Waging Indhold War må gengives on Complexity med kildeangivelse. Costs, Andrei Perumal & Stephen A Wilson, McGraw-Hill 2009

5 KONTAKT BASICO KONTAKT DIN SÆDVANLIGE CLIENT SERVICE DIRECTOR HOS BASICO ELLER HENRIK DAHLGAARD PÅ ELLER MOBIL HVIS DU VIL VIDE MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE DIG MED AT GÅ I KRIG MOD KOMPLEKSITETEN. Ad hoc-analyser behøver ikke at skulle it-understøttes det er her, Excel skal bruges, og ikke til den løbende rapportering etc., hvor Excel ofte bliver det foretrukne software. CFO ens output er samtidig stærkt afhængigt af end-toend-processerne, det vil sige, det, der foregår uden for Finance, hvor grunddata fødes. Det er derfor afgørende, at der bliver sat fokus på end-to-end, da der ikke findes en trylleformular i Finance til at løse basisproblemerne. Hvis Finance skal løse problemerne, kan det blive en kostbar løsning frem for at indarbejde kvalitet i processen fra endto-end med fokus på den gode aflevering (snitfladerne). Her i CFO Content har vi de seneste fire-fem år sat fokus på Beyond Budgetting, hvilket er et tilsvarende eksempel på forenkling og mindre kompleksitet, der giver større værdi. KOMPLEKSITET PÅ AGENDAEN Fra tid til anden bliver keep it simple nævnt, og den er alle med på. Vores erfaring viser, at det kræver mere fokus. For den proaktive og forretningsfokuserede CFO er der nok at tage fat på, såvel i virksomhedens kompleksitet som i CFO ens egne rækker. Vejen til at få omdannet virksomhedens kompleksitet til kroner på bundlinjen kan følge de seks trin beskrevet i figur 2. NEXT STEP Vores dialog med kunderne fokuserer på at gøre CFO ens organisation til en succes. Det giver mange interessante dialoger og opgaver, som direkte eller indirekte betyder mindre kompleksitet tilpasning af styringsmodeller, prioritering af opgaver/projekter, styrke Finance i forhold til it, når der skal implementeres ERP, BI eller optimeres, effektiviseres og standardiseres (forenkles) i processer, organisering af Finance, governance m.v. Vi tager gerne en uforpligtende dialog om mulighederne for succes i din virksomhed; lad os sammen erklære krig mod kompleksiteten. FIGUR 2 TRIN 1: ELIMINER KOMPLEKSITET VED AT GØRE DET TIL ET FOKUSOMRÅDE TRIN 2: TILTAGENE SKAL KOMME FRA TOPPEN AF ORGANISATIONEN TRIN 3: SÆT EN KLAR GOVERNANCE-STRUKTUR TRIN 4: IDENTIFICER POTENTIALE, SÆT MÅL ETC. TRIN 5: ACTIONS SKÆR DÅRLIG KOMPLEKSITET NED MED STORE HUG * TRIN 6: STANDARDISER OG OPTIMER DEN GODE KOMPLEKSITET *) DE STORE GEVINSTER KOMMER, NÅR IKKE-PROFITABLE PRODUKTER OG SERVICES LUKKES, AFTALER MED UPRO- DUKTIVE KUNDER OPSIGES, ANTALLET AF LEVERANDØRER SKÆRES NED, PROCESSER REDUCERES OG FORENKLES ETC. Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 5

6 AF ANDERS OLESEN A.P. MØLLER - MÆRSK RETTER BLIKKET FREMAD A.P. MØLLER - MÆRSK (APMM) GÅR I DISSE ÅR IGENNEM EN STOR KULTURFORANDRINGSPROCES, DER BEVÆGER SIG I RETNING MOD STØRRE ÅBENHED OG MERE DIREKTE FOKUS PÅ FORBEDRINGER AF FORRETNINGEN I DE ENKELTE FORRETNINGSENHEDER. DET HANDLER STADIG OG MÅSKE MERE END NOGENSINDE FØR OM RETTIDIG OMHU, MEN VÆRKTØJERNE OG HOLDNINGERNE HAR ÆNDRET SIG. Basicos Anders Olesen har mødt Jesper Cramon, Senior Vice President og Head of Group Accounting i APMM-gruppen, til en samtale om den kulturrejse, finansorganisationen har været og stadig er på. Fra at have været en organisation primært med fokus på historiske tal har finansorganisationen i APMM gennem et stykke tid arbejdet på at dreje fokus til det fremadrettede. Det er der kommet en spændende case story ud af (på engelsk), som du kan få tilsendt. Se hvordan nederst på siden. EN KULTURREJSE Med en medarbejderstab på næsten fordelt i 130 lande og med en række meget forskellige forretningsområder er det et stort skib, der skal drejes, når en ny forretningskultur skal implementeres. Selvom denne case story fokuserer på den finansielle del af organisationen, kan den nye kultur ikke undgå at påvirke hele virksomheden. Fra at have været centralt styret, er mange finansielle beslutninger nu lagt ud i de enkelte forretningsenheder, hvor CFO erne har fået en ny rolle som business partnere. NYE ROLLER Det er ikke kun CFO erne, som har fået nye roller CEO erne skal vænne sig til at bruge CFO erne på en ny måde, medarbejderne skal arbejde med nye værktøjer, og hovedkontoret og forretningsenhederne skal bruge hinanden på andre måder end tidligere. Men ens for alle er, at fokus skal være mere fremadrettet og handlingsorienteret. APMM er gradvist gået væk fra de traditionelle budgetter, og har i stedet indført rullende forecasting, der giver de enkelte forretninger et opdateret billede af den forventede finansielle udvikling baseret på de seneste oplysninger om markedet m.v. I stedet for at bruge det traditionelle og meget detaljerede budget som styringsværktøj er APMM også mere stringent begyndt at anvende interne og eksterne benchmarks og KPI s ved vurdering af såvel historisk som fremtidig performance. De nye værktøjer giver APMM en bedre mulighed for at agere hurtigt i de enkelte markeder, der alle er i konstant forandring. Basico har fungeret som rådgiver og sparringspartner i et tæt samarbejde med Jesper Cramon gennem denne forandringsproces, der også har krævet en gennemgang af værktøjskassen. Mange nye redskaber er blevet tilføjet og nogle er blevet justeret eller skiftet ud, hvilket igen har medført et behov for nye kompetencer og nye arbejdsrutiner. MED BLIKKET RETTET MOD FREMTIDEN I perioden frem til 2008 havde APMM-gruppen meget stærk fokus på vækst, siden kom nogle stramme år med fokus på besparelser og turn arounds. Siden 2010 er disse initiativer blevet suppleret med et forstærket fokus på markedspositionering og en holistisk tilgang til værdiskabelse afhængig af den enkelte forretningsenheds konkurrencesituation, samt rentabel ekspansion, ikke mindst i vækstmarkeder. Forandringsprocessen er ikke et projekt det vil sige, noget der afsluttes for som Jesper Cramon siger: Vi bliver aldrig færdige, man kan altid blive bedre. Men, det er klart mit indtryk, at den kommercielle del af organisationen efterspørger det, som vi er i gang med, og heldigvis vil finansfolkene det også. CASE STORY Hvis du er interesseret i at modtage Basicos case story om A.P. Møller-Mærsk, så kontakt Betina Bladt på tlf eller 6 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

7 INSPIRATION OG VIDENSDELING VED UDVIKLING OG IMPLEMENTERING AF NY PERFORMANCE MAN- AGEMENT PROCES, SOM DER ER TALE OM HER, ER DET VIGTIGT MED INSPIRATION UDEFRA. UNDERVEJS I A.P. MØLLER MÆRSKS PROJEKT HAR DER SÅLEDES VÆRET EN AKTIV VIDENSDELING MED ANDRE SKANDINAVISKE KONCERNER, BBRT-NETVÆRKET OG MED BASICO. KONTAKT ANDERS OLESEN PÅ ELLER TLF: , HVIS DU ØNSKER AT DRØFTE, HVORDAN VI KAN HJÆLPE DIG MED AT FÅ INSPIRATION UDEFRA. Foto: A.P. Møller - Mærsk Group Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 7

8 ØKONOMIFORUM DEDIKERET VIDEN TIL ØKONOMIFUNKTIONEN Økonomiforums Diplomkurser i Excel Undervisning af Certificeret Microsoft Specialist Udlevering af brugervenligt opslagsværk Udlevering af CD med programmering Kick Start Index PC stilles til rådighed KURSER EFTERÅR 2012 Excel til rapportering og konsolidering Controllerens Quick-guide til Dashboards med speedometre Næste hold 25. & 26. oktober 2012, Århus Avanceret Excel for økonomifunktionen Automatisering af rapporteringsopgaver Næste hold 10. & 11. oktober 2012, København Excel til Business Intelligence med PowerPivot Datawarehouse med Excel 2010 Næste hold 23. & 24. oktober 2012, København Læs mere på 8 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

9 AF ANDERS OLESEN FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION DA VOLVO CAR CORPORATION I 2010 BLEV KØBT AF KINESISKE GEELY HOLDING GROUP, VAR DET BEGYN- DELSEN PÅ EN NY ÆRA FOR SELSKABET, SOM I DAG ER SVERIGES FEMTESTØRSTE. Anders Olesen fra Basico mødtes i sidste måned med Volvo Car Corporations CFO, Jan Gurander, til en snak om, hvorledes han og selskabets økonomifunktion møder de nye tider. HISTORIE / BAGGRUND Fra stiftelsen i 1927 og frem til 1999 var Volvo Car Corporation en division i Volvo Gruppen, som ud over personbiler også producerer og sælger lastbiler, busser, bådmotorer m.v. I 1999 blev Volvo Car Corporation solgt til Ford Motor Company og blev således et datterselskab i en betydeligt større amerikansk koncern. Efter nogle turbulente år ikke mindst pga. finanskrisen blev Volvo Car Corporation i 2012 solgt til kinesiske Geely Holding Group, hvor selskabet indgår i og ledes som et stand-alone selskab. Ændringerne i ejerskab, herunder ikke mindst Volvo Car Corporations ændrede relative betydning i forhold til ejerne, har haft stor betydning for den måde, hvorpå selskabet er blevet ledet og styret i de forskellige perioder. ØKONOMISTYRING Som en del af Volvo Gruppen var selskabet frem til 1999 en del af en af Nordens største og mest beundrede virksomheder. Ledelsesmæssigt blev Volvo anset for at være meget langt fremme i skoene ; det var en virksomhed, som man var stolt af at være en del af. Dette var også tilfældet inden for økonomistyring, hvor Volvo blev anset for lidt af en pioner. Flere af de principper, som Volvo implementerede i 1990 erne, er først nu ved at finde indpas i andre industrikoncerner. Da selskabet blev en del af Ford Motor Company, skete der store ændringer ledelsesmæssigt, og det fik også betydning for selskabets økonomistyring. Ford indsatte mange af deres egne økonomifolk i Volvo Car Corporation og havde et udpræget fokus på kontrol og på volumen. Under finanskrisen led selskabet (ligesom hele branchen) meget af en svag efterspørgsel. Det medførte et benhårdt fokus på nedbringelse af omkostninger, som næsten satte selskabets udvikling helt i stå. Som stand-alone selskab under Geely Holding Group har selskabet med ny strategi og ny ledelse også mulighed for at vælge nye veje, også når det gælder økonomistyring. Der pågår således nu en gennemgribende Finance transformation i Volvo Car Corporation med henblik på at understøtte den nye ambitiøse vækststrategi i tråd med den kultur, som er undervejs i det nye Volvo Cars. Et væsentligt fokusområde er at gøre selskabet mere dynamisk, ved bl.a. at fjerne kompleksitet, således at de kan agere hurtigt på de mange uforudsigelige ændringer (muligheder og trusler), som uundgåeligt opstår i denne branche. Nogle af økonomistyringsprincipperne fra 1990 erne, som ikke overlevede Fords ejerskab, er velkendte af garvede økonomifolk i Volvo Car Corporations, så en række af disse bliver nu genindført; ligesom der suppleres med best practices udefra. CASE STORY Hvis du er interesseret i at modtage Basicos case story om Volvos Finance transformation, så kontakt Betina Bladt på tlf.: eller Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 9

10 BENCHMARKINGANALYSER BASICO TILBYDER BENCHMARKINGANALYSER INDEN FOR ALLE FINANS-, ØKONOMI- OG REGNSKABSPROCESSER VED HJÆLP AF AQPCS DATABASE OG DATAVALIDERINGSMETODIK. OLE BRØDSGAARD DER ER REEL VÆRDI AT HENTE I BENCHMARKING PRAKTISKE ERFARINGER FRA FIRE STORE DANSKE KONCERNER Benchmarking har været benyttet i flere årtier af virksomheder verden over. Det har givet mange virksomheder indblik i niveauet for deres egen formåen i forhold til andre virksomheder og givet inspiration til at lære, hvad og hvordan de bedste gør. Men ofte har benchmarkingen ikke ført til forbedringer og har derfor ikke givet reel værdi. Resultaterne er måske bare taget til efterretning uden at have skabt et momentum for forbedringer. Eller resultaterne er måske blevet genstand for en intern politisk diskussion, hvor tallenes validitet diskuteres: Er der tale om en reel sammenligning, eller er det æbler og pærer? Basico samarbejder med APQC, som er anerkendt for at have verdens største benchmarkingdatabase. Databasen giver mulighed for benchmarking globalt, efter branche, størrelse, region og inden for alle typer af forretningsprocesser. APQC s anerkendelse og succes skyldes blandt andet deres Process Classification Framework og detaljerede datavalideringsprocedurer, som sikrer sammenlignelighed og konsistent datakvalitet. Valide benchmarkingdata er en absolut forudsætning for, men sikrer ikke i sig selv, at der skabes værdi på baggrund af en benchmarkinganalyse. Derfor giver vi i Basico vores kunder mulighed for at kombinere data og analyse med dialog og vidensdeling på tværs af virksomheder og brancher, og øger hermed muligheden for værdiskabelse. DIALOG OG NETVÆRK SKABER GRUNDLAG FOR FORANDRING DONG Energy, LEO Pharma, NCC Construction Danmark og Atea Danmark har i foråret 2012 deltaget i Basicos benchmarkinganalyse af Accounts Payable & Expense Reimbursement-processen. Efterfølgende deltog de i vores netværksworkshop, hvor resultaterne blev diskuteret åbent, og der blev udvekslet erfaringer. Den valgte analysemetode var en såkaldt Rapid Performance Assessment. Analysemetoden sikrer et overblik inden for omkostningseffektivitet, procestider og procesefficiens for en udvalgt proces, uden at det er nødvendigt med et større dataindsamlingsarbejde. Med forholdsvis få ressourcer kan man altså få et billede af, om der er væsentlige forbedringspotentialer eller områder, som der bør kigges mere detaljeret på og prioriteres. Benchmarkinganalysen for den enkelte virksomhed blev fremsendt af Basico med en kommentering. Efterfølgende havde Basico en dialog med hver virksomhed om virksomhedens egne resultater. Ud over afklaring af hvad de enkelte resultat-nøgletal viser, og hvorledes de er beregnet, bruges dialogen til at forstå, hvad der ligger bag tallene. Gennem dialogen kommer idéerne til forbedringstiltag og prioritering af dem. Ligeledes blev ønsker til agendaen på den fælles netværksworkshop diskuteret. Jeg har været meget tilfreds med diskussionerne om tallene, både med Basico alene og på netværksmødet. Det var en meget åben diskussion om resultaterne og vores udfordringer hver især. En inspirerende og lærende dialog, som har givet flere nye idéer og udvidet mit netværk. Rune Pind Nielsen, Atea Danmark Erfaringsudveksling på tværs af brancheskel kan være inspirerende, men virksomheder er forskellige, har forskellig baggrund, kultur, organisering og historie, så ofte er det svært at få udmøntet samtalerne i konkrete idéer til forbedring selv inden for en rimelig ensartet proces som kreditorprocessen. Med udgangspunkt i benchmarkinganalysen lykkedes det at skabe en frugtbar diskussion trods det, at tallene for virksomhederne og de forskellige brancher var vidt forskellige. 10 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

11 APQC & BASICO APQC ER ANERKENDT FOR AT HAVE VERDENS STØRSTE BENCHMARKING- DATABASE OG FLERE END BEST PRACTICE-ANALYSER OG RAPPOR- TER. APQC GIVER MULIGHED FOR BENCHMARKING PÅ FLERE END MÅLEPUNKTER OG MERE END PERFORMANCE METRICS. APQC SIKRER KONSISTENS I BENCHMARKINGTALLENE GENNEM GRUNDIG VALIDERING AF TALLENE OG ET STANDARDISERET PROCESS CLASSIFICA- TION FRAMEWORK, SOM SIKRER SAMMENLIGNELIGE TAL PÅ TVÆRS AF VIRKSOMHEDER OG BRANCHER. ALENE INDEN FOR FINANS OG ØKONOMI KAN EFFEKTIVITETEN INDEN FOR SYV PROCESOMRÅDER BENCHMARKES. BASICO ER PROFESSIONAL SERVICES FIRM MEMBER HOS APQC, HVILKET GIVER OS OG DERMED VORES KUNDER UBEGRÆNSET ADGANG TIL ALLE APQC S RESSOURCER. Vi vidste godt, hvor skoen trykkede, og vi fik det bekræftet i tallene. Tallene viste også, at vi ligger meget pænt i forhold til andre i medicinalbranchen, men at der er et stort potentiale i forhold til andre brancher og andre store virksomheder. Dialogen med Basico og på netværksworkshoppen gav god inspiration til, hvordan vi kan hente det potentiale. Lene Rhein Larsen, LEO Pharma Omfattende benchmarkingstudier har vist, at de mest effektive kreditorprocesser har følgende karakteristika: Processer: Standardisering og automatisering, fx gennem workflow samt elektronisk fakturering og betaling Systemer: AP-værktøjer (vendor management, fakturascanning, workflow m.v.) er fuldt integrerede med ERP-systemer Politiker og procedurer: Præcise og standardiserede Organisering: Central funktion med indgående samarbejde på tværs med indkøb, forretningsenheder, it, supply chain og leverandører Vi kan ikke alle være verdensmestre, og der er altid en årsag og en historie bag, hvorfor ting er som de er, men vi kan stræbe efter at blive bedre og lære af andre. Dette er udgangspunktet for Basicos erfaringsudveksling. Workshoppen var yderst interessant og godt faciliteret. Vi fik en overraskende stor fortrolighed deltagerne imellem, som sikrede nogle gode diskussioner og ny indsigt. Blandt andet var det værdifuldt for mig at høre indlægget om, hvordan det er at være intern kunde hos et koncernservicecenter uden for landets grænser. Kim Japp, DONG Energy NCC Construction Danmark deltog i netværksworkshoppen som repræsentant for hele NCC-koncernen og har foranlediget, at det var hele NCC koncernens koncernservicecenter i Stockholm, der var genstand for benchmarkingen. Vi overflyttede mange af vores finansfunktioner til NCC s Shared Service Center for tre år siden. Vi arbejder fortsat på at optimere dette samarbejde i dialog med den svenske organisation. Vor deltagelse i AP benchmark havde primært til formål at hente inspiration til dette arbejde. Det har været lærerigt, ikke mindst at høre synspunkter fra de øvrige virksomheder og efterfølgende erfaringsudveksle. Anders Lyndrup, NCC Construction Danmark BENEFITS VED BENCHMARKING Benchmarking kan give reel værdi, som ovennævnte beskrivelse forhåbentlig også belyser. En forudsætning er valide og sammenlignelige data, egne såvel som eksterne. En åben dialog om resultaterne og baggrunden herfor er værdifuld. Det er tilsvarende værdifuldt med en indsigtsfuld og realistisk diskussion af alternative muligheder, herunder prioritering af initiativer, med henblik på at lukke hullet op til de bedste. Benchmarking kan konkret bruges til: Identificere områder med forbedringspotentiale Sætte mål for omkostninger, procestid og produktivitet Ved udarbejdelse af og opfølgning på business cases Etablering af baseline før og efter implementering Fastlæggelse og vurdering af performance i Service Level Agreements HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan du kan bruge benchmarking og hvad det koster, så kontakt Ole Brødsgaard på eller tlf Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 11

12 KONTAKT OS KONTAKT DIN SÆDVANLIGE CLIENT SERVICE DIRECTOR HOS BASICO ELLER VORES DIREKTØR ANDERS OLESEN PÅ EL- LER MOBIL , HVIS DU VIL VIDE MERE OM, HVORDAN DU KAN FÅ GLÆDE AF ET RÅDGIVNINGSFORLØB. Rådgivning Interimsløsninger Basico CFO Services Projekter Rekruttering RÅDGIVNING BASICO GIVER DIG FAGLIG, PERSONLIG OG PROFESSIONEL SPARRING Uddannelse Netværk Basicos mission er at hjælpe økonomifolk med at få succes. Når du som CFO er i udvikling eller skal udvikle virksomhedens økonomifunktion, kan vi gennem en konstruktiv dialog yde sparring og rådgivning med det mål at hjælpe dig med at få succes. Måske er du helt afklaret med, hvor din udfordring ligger, eller måske har du brug for at få konkretiseret din udfordring uanset udgangspunktet er vores rådgivning fokuseret på at hjælpe dig med at få succes. FORLØBET AFHÆNGER AF UDFORDRINGEN Et rådgivningsforløb med en Client Service Director hos Basico giver dig resultater på både kort og lang sigt. Nogle gange kan din udfordring løses gennem et kort, intensivt forløb med få samtaler, mens du andre gange kan have brug for flere møder over en længere periode. Det kommer an på din udfordring. Skal du udvikle din økonomifunktion og skabe en ny struktur? Skal du (re)designe din controllerafdeling? Skal du håndtere en virkelig svær ansættelse/ afskedigelse? Har du så mange arbejdsopgaver, at du har brug for at diskutere prioriteringen? Er du i tvivl om dit næste karriereskridt? Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i dit behov. PERSONLIGT OG FORTROLIGT Rådgivning og sparring kan handle om mange forskellige emner, men det er altid fortrolige én-til-én-møder. Fortroligheden i møderne gør, at du kan vende dine skæve idéer, diskutere din karriereudvikling, få et tjek af din hverdag eller få inspiration til en konkret udfordring. Alt sammen i samtale med én, som er på samme niveau som dig, og som har konkret erfaring, som du kan gøre brug af. Du får et forum, hvor du kan tænke højt uden konsekvenser. Vi planlægger selvfølgelig møderne efter, hvornår du har brug for det, og vi mødes der, hvor du ønsker at mødes. Det kan være kaffemøder, morgenmøder, workshops, brainstorms rådgivningen kan have mange forskellige former, men det centrale er, at det er personligt og fortroligt. LØSNING AF DINE UDFORDRINGER Vi lytter til dine udfordringer, og gennem en konstruktiv dialog kommer vi med vores bud på, hvordan løsningen kan se ud for dig. Vi bruger vores erfaringer fra lignende udfordringer, og hvordan vi har set det løst i andre situationer. Ved løbende at indgå i et professionelt sparringsforløb tager du selv styringen: med dit karriereforløb, med at undgå at søsætte et forkert projekt, prioritere forkert eller ansætte den forkerte medarbejder, fordi du får vendt overvejelserne og mulighederne, inden du træffer din endelige beslutning. CFO DIALOGUE Hos Basico har vi udviklet et rammeværktøj, vi kalder CFO Dialogue, som vi bruger som inspiration, specielt når vi skal rådgive dig i forbindelse med en udfordring, der endnu ikke er konkret. Gennem CFO Dialogue hjælper vi dig med at præcisere din udfordring ved at se på de mange forskellige facetter af jobbet som CFO. DIT BEHOV Dine behov er forskellige alt efter, hvilken udfordring du har, om den er konkret eller en idé. Med et rådgivningsforløb hos Basico får du et fortroligt forum, hvor du får sparring med én på samme niveau som dig, og som også har den nødvendige erfaring til at kunne udfordre og rådgive. Basico leverer en række CFO Services inden for økonomistyring, regnskab, controlling og rådgivning. Kernen i Basico er vores konsulenters store erfaring med drift og ledelse af økonomifunktioner i både Danmark og udlandet. Vi har kontorer i København og Aarhus, hvor vores erfarne konsulenter er parate til at hjælpe dig. Står din virksomhed i en situation, der kalder på rådgivning, interims- eller projektløsninger, rekruttering, uddannelse eller erfaringsudveksling gennem netværk, så læs mere på basico.dk eller ring Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Proaktiv og analytisk økonomifunktion

Proaktiv og analytisk økonomifunktion CFO konference 17. marts 2009: CFO ens nye rolle Proaktiv og analytisk økonomifunktion V/ Anne Broeng, direktør og CFO, PFA Pension Målet er at ændre Økonomiafdelingen fra passiv registreringsenhed til

Læs mere

Content. Finance transformation. Vol. 2-2013. Benchmarking af debitorprocessen. i Grundfos Koncernen

Content. Finance transformation. Vol. 2-2013. Benchmarking af debitorprocessen. i Grundfos Koncernen CFO Content Vol. 2-2013 Finance transformation i Grundfos Koncernen Side 3 Finance transformation i Grundfos Koncernen Grundfos har i de seneste år været i gang med et omfattende Finance Transformation-projekt.

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Sammendrag af seminaret

Sammendrag af seminaret Sammendrag af seminaret Metier inviterede til seminar om innovation og porteføljestyring 3 centrale statements fra seminaret: Poor Coordination and control of multiple initiatives in organisation er en

Læs mere

Det rette fundament for procesforbedringer

Det rette fundament for procesforbedringer Whitepaper Det rette fundament for procesforbedringer En beskrivelse af TIPA modenhedsmålinger Af Jørgen Letager Hansen Introduktion Danske IT organisationer har udviklet og implementeret IT Service Management

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter

Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter Med en business intelligence løsning udviklet af Solitwork har Xergi fået en mere fleksibel platform til at styre virksomheden. Løsningen

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Forretningsdrevet HR Roadmap

Forretningsdrevet HR Roadmap Forretningsdrevet HR Roadmap Hvorfor? Hvad? Hvordan? Virksomhedens mål & strategiske fokusområder xxx Strategi for organisationen Strategiske HR initiativer HR Roadmap Hvad skal organisationen være i stand

Læs mere

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC Succeshistorie Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC» Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Kelly Financial Resources

Kelly Financial Resources Kelly Financial Resources Talent News Controllere Marts 2012 Kelly Services telefon 33 11 70 70 kfr@kellyservices.dk www.kellyfinance.dk Vi har talenterne! Vidste du at 85% af de potentielle kandidater

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen Seminar om finanskrisen Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen På vores seminar får du viden om konkrete værktøjer og initiativer, der kan optimere og beskytte værdierne i din virksomhed. Kriser er

Læs mere

Lønsomhed og forretningsudvikling gennem ABC-analyser

Lønsomhed og forretningsudvikling gennem ABC-analyser Lønsomhed og forretningsudvikling gennem ABC-analyser Skab større lønsomhed på den korte bane og solidt grundlag for udvikling af forretningen A B C Intensivt netværksbaseret udviklingsprogram mellem Plastindustrien

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Indlæg ved: Michael Schad, økonom, Rambøll dir.support RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Management

Læs mere

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1 ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME Rune Reid Thranegaard 1 Certificering eller arbejdsværktøj? 1. Hvad er grundelementerne i Asset Management? 2. Går vejen til god asset management via certificering

Læs mere

Sådan holder TDC styr på økonomien og finanserne

Sådan holder TDC styr på økonomien og finanserne Sådan holder TDC styr på økonomien og finanserne Mobiltelefoner, internetforbindelser og TV-pakker er blot nogle af de mange ydelser, som TDC tilbyder sine kunder. Med hjælp fra Solitworks økonomi- og

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Humanconsult. powered by. hartmanns

Humanconsult. powered by. hartmanns Humanconsult powered by hartmanns humanconsult powerd by Hartmanns medlemskaber Medlemskaber Medlemskabet giver dig et attraktivt fagligt inspirationsforum til en dialog blandt ligesindede. Vi finder det

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Tæt på forretningen LEGO Koncernen Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Agenda Risk management som et centralt instrument i virksomhedsstyringen og udviklingen Optimering af processer og intern kontrol som

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Indledning en del af PLUS Erfarne ledere i staten er en del af det samlede Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS), der har som mål at øge ledelseskvaliteten

Læs mere

Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk

Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk Kære kommende netværksdeltager Hvad enten du arbejder som leder, topchef eller med HR, starter

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Cognos. Charlotte Dreyer Nielsen Corporate Business Controlling Manager

Cognos. Charlotte Dreyer Nielsen Corporate Business Controlling Manager Cognos Charlotte Dreyer Nielsen Corporate Business Controlling Manager Agenda Om NNE Pharmaplan Vores udfordringer Performance Management Visionen Disciplinerne Cognos landskabet i NP Hvordan benyttes

Læs mere

Den effektive og værdiskabende budgetproces

Den effektive og værdiskabende budgetproces Den effektive og værdiskabende budgetproces August 2016 DANMARK A-2 A/S - Sjælland Lyngbyvej 28, 2. 2100 København Ø A-2 A/S - Fyn og Jylland Vesterballevej 5 7000 Fredericia NORGE A-2 Norge A/S Drammensveien

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Bestyrelseskandidatur

Bestyrelseskandidatur KONTAKT Ditte Keinicke Stabelhøjen 4 8400 Ebeltoft e-mail: dk@keinicke.com mobil: 2426 2079 BESTYRELSESPROFIL Jeg ønsker at skabe værdi i bestyrelsen gennem engagement og aktivt brug af mine kernekompetencer.

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

IKT Forum Optimering af R&D-indsatsen januar 2009

IKT Forum Optimering af R&D-indsatsen januar 2009 IKT Forum Optimering af R&D-indsatsen januar 2009 Optimering af it-virksomheders bundlinie og værdi gennem styring af værdiskabelsen i R&D For at styrke innovationen i it-virksomheder er det vigtigt, at

Læs mere

Anskaffelse og implementering. 7. april 2011

Anskaffelse og implementering. 7. april 2011 Anskaffelse og implementering 7. april 2011 Anskaffelse og implementering - hvordan kan implementering tænkes ind i anskaffelsesprocessen? Hvilken erfaring har Region Hovedstaden gjort i forbindelse med

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

LEGAL RISK MANAGEMENT

LEGAL RISK MANAGEMENT LEGAL RISK MANAGEMENT GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER September 2017 Jens Blomgren-Hansen Partner Mobil: +45 24 86 00 76 Direkte: +45 38 77 43 09 jbh@kromannreumert.com Do you have a proactive approach

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Årsmøde for svineproducenter på Gefion. 25. februar 2015 F R I I S & P A R T N E R S ApS Virksomhedsrådgivning. Forretningsudvikling. Turnaround. Turn

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Modenhedsvurderinger. Mål hvad kan I tage med hjem?

Modenhedsvurderinger. Mål hvad kan I tage med hjem? Modenhedsvurderinger Mål hvad kan I tage med hjem? Hvorfor skal man overveje at lave en modenhedsvurdering? Hvordan kan man gribe processen an? Hvad skal man være opmærksom på? 1 Hvem er jeg? Ole Boulund

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Microsoft Office Inspirationsseminar

Microsoft Office Inspirationsseminar Microsoft Office Inspirationsseminar Forandringsledelse med Business Intelligence Kim Kristiansen VP, Sales & Partners - Nordic timextender Agenda Udfordringen for ByrumLabflex Forandringsprojektet - processen

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere