QUARTERLY ANALYTICS Hentet af admin - September 15, contract management. del 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2"

Transkript

1 6 QUARTERLY ANALYTICS contract management del 2

2 QUARTERLY ANALYTICS Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe omkostninger og risiko. I første kapitel af vores Contract Management-tutorial så vi på de enkelte delelementer i Contract Management-arbejdet. I dette værktøjsorientrede andet afsnit fokuserer vi på rejsen mod implementering af en Contract Management-funktion og begynder med det allerførste skridt: Overblik og forankring. Hvor starter arbejdet, når man skal opbygge en Contract Management-organisation? Genbesøger vi Contract Management-hjulet (figur 1) står det klart, at implementeringen af Contract Management er en tværgående øvelse, hvor Contract Management-arbejdet blandt andet skal indlejres i en lang række allerede eksisterende processer og roller. Implementeringen skal tage hensyn til, hvordan organisationen i øvrigt arbejder. Contract Management kan samles centralt, hvis organisationen arbejder centralt. Er organisationen mere decentralt organiseret, kan Contract Management implementeres efter en decentral model. Det afgørende er, arbejdsmetoderne følger Contract Management-hjulet, inkluderer alle elementer, og at der arbejdes ensartet. Det leder frem til svaret på spørgsmålet om, hvor arbejdet med at opbygge Contract Management starter. Svaret er: Arbejdet starter med at fange ledelsens opmærksomhed, for uden en stærk ledelsesmæssig forankring er det typisk ikke muligt at få implementeret Contract Management inertien i de fleste organisationer er simpelthen for stor. Forankringen skal starte med en samtale i ledelsesgruppen om den nuværende status og om, hvor man gerne vil være. Vi giver her hjælpemidler til at danne sig overblikket og til at starte den samtale. De tre hjælpemidler er: Faktureringsanalyse Overbliksevaluering Modenhedsvurdering Proof of Contract Management (PoCM) FAKTURERINGSANALYSE Vores analyser har vist, at netop virksomhedernes fakturakontrol ofte er et centralt problem i forhold til Contract Management. Analysen slår ned på de væsentligste uoverensstemmelser mellem kontrakt og fakturering et af de områder, hvor langt de fleste virksomheder vil kunne finde reelle økonomiske besparelser. Analysen kan i princippet gøres så begrænset eller omfattende, som der er kapacitet til, men for at sikre størst værdi i forhold til indsats anbefaler vi følgende afgrænsning: 1. Start med at identificere organisationens en til to største leverandør/er. Det vil sige den eller de leverandør/er, hvis leverancer udgør en signifikant Fig. 1. Contract Management-hjulet del af det samlede it-budget.

3 8 QUARTERLY ANALYTICS Saml alle kontrakter fra den eller de pågældende leverandør/er og alle de fakturaer, der er kommet ind det foregående år. 3. Match faktura med kontrakterne. Når fakturaer og kontrakter matches, skal man se efter hullerne eller det uklare, herunder: Faktura for ydelser, der ikke er blevet leveret. Faktura for ydelser, der ikke er aftalebelagt, og ydelser, der ikke entydigt kan henvises til et aftalepunkt. Ydelser, der bliver leveret, men ikke faktureres Ydelser der leveres dobbelt. Eksempelvis samme type leverance fra to forskellige leverandører - her går du potentielt glip af volumenrabatter. Over-licensiering i forhold til reelt forbrug. Overbetaling for oppetider. Analysen vil dels give dig et overblik over mulige kortsigtede økonomiske gevinster, dels over, hvor Contract Management-arbejde vil kunne forbedre de økonomiske kontraktvilkår på længere sigt. OVERBLIKSEVALUERING Sammen med faktureringsanalysen er det en god idé at tage et kig på organisationens samlede overblik over følgende: Samlet økonomi i kontrakterne Antal kontrakter Antal leverandører Overbliksevalueringen er en selvevaluering, og det giver sig selv, at jo mere ærlig besvarelserne er, jo bedre bliver overblikket. Implementering af Contract Management behøver ikke nødvendigvis være et Big Bang-projekt, hvor man ser på alle problemstillinger i alle områder simultant. Arbejdet kan udrulles gradvist, og overbliksevalueringen kan understøtte dialogen i ledelsesgruppen om, hvor man skal starte indsatsen. Nedenstående skema, figur 2, er en udfyldt overbliksevaluering fra en virksomhed med lange driftsoutsourcingkontrakter. Over tid er der blevet tilføjet en lang række tillægskontrakter, og der er behov for en gennemgang af området i forhold til økonomien i kontrakterne og antallet af kontrakterne. HAR DU OVERBLIK? Vi har intet overblik Vi har delvist overblik Vi har fuldt overblik Den samlede økonomi Drift Udvikling Vedligehold Licenser Andet Antal af kontrakter Drift Udvikling Vedligehold Licenser Andet Antal af leverandører Drift Udvikling Vedligehold Licenser Andet Fig 2. Eksempel på overbliksevaluering

4 QUARTERLY ANALYTICS PROOF OF CONTRACT MANAGEMENT MODENHEDSEVALUERING Proof of Contract Management-værktøjet, eller modenhedsevalueringen, er også et selvevalueringsværktøj, der kan bruges i de indledende samtaler i ledelsesgruppen. Proof of Contract Management (PoCM) går et spadestik dybere end overbliksevalueringen og ser på centrale processer i Contract Management-arbejdet under tre primære kategorier: Direkte økonomiske gevinster Merværdi Risikovurdering Proof of Contract Management-skemaet består af en række tjek-spørgsmål inden for hver kategori og udfyldes med en enten grøn eller rød markering, som indikerer, om der er fungerende processer på plads/ styr på området eller det modsatte. Nedenstående skemaer er udfyldte eksempler på en PoCM-gennemgang. DIREKTE ØKONOMISKE KONSEKVENSER I figur 3 er skemaet med tjek-spørgsmål fokuseret ind på de områder, hvor implementerede Contract Management-processer kan have stor økonomisk betydning for organisationen: Fejlfakturering, priser over markedspris, autoforlængelser, misligholdsbestemmelser, volumenrabatter og prisreguleringsmekanismer. Best practice foreskriver, at aftaler vurderes i forhold til disse elementer en gang om året. Det er samtidig værd at være opmærksom på antallet af aftaler, der er mere end fire år gamle. Har man ORGANISATIONENS EVNE TIL AT INDFRI DIREKTE ØKONOMISKE GEVINSTER Fejlfakturering Er fakturakontrolprocesserne på plads beskrevet og implementeret? Er der overensstemmelse mellem aftale, rapportering og fakturering? Priser over markedspris aftalerne hvert år i forhold til markedspriserne? Er de fleste aftaler 4-årige eller kortere? Vurderes markedspriser i forhold til eksterne benchmark/ nøgletal? Aftaler der ikke opsiges (autoforlængelser) Ingen eller ganske få aftaler autoforlænges. Ikke udnyttede misligeholdelsesbestemmelser Opkræves der bod i alle de situationer hvor det er muligt? Udnyttes mulighederne for at hæve aftaler ved misligeholdelse? Er der typisk tale om velfungerende leverandørrelationer? Volumenrabatter Er der indregnet volumenrabatter i aftalerne? Følges der op på volumenrabatter? Udnyttelse af prisreguleringsmekanismer Er der som hovedregel indarbejdet prisreguleringsmekanismer i aftalerne der følger de faktiske makedspriser? Følges der op på prisreguleringsmekanismer? Fig. 3. Eksempel på udfyldt PoCM-skema: Direkte økonomiske gevinster

5 10 QUARTERLY ANALYTICS en betydelig del af aftaler, som er over fire år gamle, bør dette være et særskilt indsatsområde i kontraktgennemgangen, da du typisk her vil finde kontrakter markant over markedsprisen. Et stort antal kontrakter med autoforlængelse bør også ses som en indikation på et område, der skal have særskilt opmærksomhed, da autoforlængelser kan resultere i manglende opmærksomhed ( de kører bare ) og dermed en overprissætning i forhold til markedet. Hvad angår udnyttelsen af misligholdsbestemmelser, er der i skemaet medtaget en vurdering af det generelle forhold til organisationens leverandører. Der kan være tilfælde, hvor man undgår at gå efter realisering af bod ved misligholdelse som en del af en anden aftale med den pågældende leverandør, men det skal selvsagt ske bevidst. MERVÆRDI Udnyttelse af aftalernes vilkår, forretningstilpasning og sikring af rette kvalitet er alle områder, hvor Contract Management kan være med til at give en merværdi for forretningen, der ligger ud over de direkte økonomiske konsekvenser. Merværdien opstår ved at sikre, at kontrakterne til enhver tid afspejler forretningens reelle behov, at kontrakterne kan og bliver ændret i takt med, at forretningens behov ændres, og at der til hver en tid er et samlet overblik over kvaliteten af de ydelser, man aftager. Sidstnævnte er centralt dels for at kunne vurdere, om der skal foretages en evaluering af leverandørstyringen i virksomheden, dels for at fastslå, om der i organisationen er et reelt behov for den kvalitet, der aftages, hvilket er interessant for eksempel i forhold til SLA-regimer. RISIKOVURDERING I figur 5 er skemaet med tjek-spørgsmål fokuseret på de områder, hvor implementerede Contract Management-processer kan være med til dels at minimere organisationens risikoprofil, dels at sikre, at de ydelser, der aftages, er tilpasset organisationens behov. Sidstnævnte er blandt andet aktuelt i forhold til et område som bod. Her kan det føles som en risikominimering at skrue helt op for boden i kontrakterne, men det er en risikominimering, som leverandøren tager sig betalt for (læs artiklen: Vilkår, der koster på vores hjemmeside quarterlyanalytics.dk), og som der måske reelt ikke er behov for. I hvilket omfang, der aftales standardydelser, er også et centralt område i risikovurderingen. Jo mindre standardisering, jo større risiko i forhold til fejl leverancer og projekter, der går over tiden. Offentlige organisationer bør samtidig bruge ekstra tid på gennemgangen af processerne for identificering af aftaler, der understøtter forretningskritiske arbejdsom råder. Der er stor ekstern opmærksomhed på offentlige it-systemer, og i forhold til omdømmehåndtering kan det nødvendiggøre særlige processer for denne type kontrakter. ER ORGANISATIONEN I STAND TIL GENNEM CONTRACT MANAGEMENT AT GIVE DIN FORRETNING MERVÆRDI? Fuld udnyttelse af aftalernes vilkår Er der et fuldt overblik over aftalens ydelser og muligheder? Følges der op på udnyttelsen af aftalernes ydelser? Opdateres/ændres aftalerne i forhold til ændrede behov? Forretningstilpassede vilkår gang om året? Er der overblik over forhold mellem vilkår og prisen for vilkår? Indeholder aftalerne relevante og operationelle ændringsvilkår? Kvaliteten af de modtagne ydelser Leveres de aftalte ydelser til aftalt kvalitet? Leveres de relevante ydelser i kvalitet der afspejler reelt behov? Fig. 4. Eksempel på udfyldt PoCM-skema: Merværdi

6 QUARTERLY ANALYTICS RISIKOMINIMERING: FORETAGER ORGANISATIONEN EN REEL VURDERING AF RISIKO? Vilkår der passer til behov og risikoprofil Er der overblik over, hvor man aftager ikke-standardiserede ydelser? Er der en løbende vurdering af vilkår ift. behov samt risikoprofil? Omdømmehåndtering Er der identificeret aftaler, der understøtter kritiske forretningsprocesser med stor ekstern bevågenhed? Er der særlige processer/ vilkår for disse aftaler? Standardisering af vilkår og ydelser Er der overblik over, hvor man aftager ikke-standardiserede ydelser? Er aftalernes vilkår standardiseret så meget som muligt? Er ydelsesdefinitioner standardiseret så meget som muligt? Sammenhæng mellem aftaler Er der overblik over sammenhænge og afhængigheder mellem aftaler? Følges der op på disse sammenhænge og afhængigheder i det løbende arbejde med leverandørerne? Følges der op på disse sammenhænge og afhængigheder, når aftaler genforhandles? Samlet risikostyring og kapitalisering af risiko Indgår aftalerne i den samlede risikostyringsmodel? Kapitaliseres risici knyttet til virksomhedens aftaler? Fig. 5. Eksempel på udfyldt PoCM-skema: Risikovurdering Alle ovenstående skemaer til PoCM og overbliksevaluering finder du i Excel-format på Quarterly Analytics hjemmeside, så du kan bruge dem i dit eget Contract Management-arbejde. De er placeret under menupunktet værktøjer. På hjemmesiden kan du også hente det første kapitel af Contract Management-tutorial en. Den finder du under menupunktet Rapporter > Tutorials. I tredje del af vores Contract Management-tutorial fortsætter vi beskrivelsen af, hvordan man forankrer Contract Management-arbejdet i organisationen, med et kig på, hvordan man bygger en Contract Management-funktion, og hvem den skal bestå af. Quarterly Analytics tutorial-serie om Contract Management er udarbejdet i samarbejde med FalckEkdahl. FalckEkdahl leverer specialiseret juridisk og kommerciel rådgivning til både offentlige og private virksomheder og arbejder primært med opgaver inden for IT-området. Virksomheden kan bistå i hele anskaffelsens livscyklus - det vil sige fra fasen med udbud og kontraktkoncipering til opfølgning af kontrakten og frem til terminering eller genforhandling. FalckEkdahls specialistområder er udbud, kontraktkoncipering, Contract Management og kontraktforhandling.

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management 6 Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 contract management Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 1: Introduktion til elementerne i Contract

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer KL 1. udgave, 1. oplag 2012 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Startpakke til programledelsen. - Vejledning til fasen identificering af program

Startpakke til programledelsen. - Vejledning til fasen identificering af program Startpakke til programledelsen - Vejledning til fasen identificering af program Januar 2014 Indhold LÆSEVEJLEDNING... 3 1. OVERBLIK OVER STARTPAKKEN... 5 2. INTRODUKTION TIL STARTPAKKEN... 8 2.1 HVORNÅR

Læs mere

Statens it-driftsomkostninger

Statens it-driftsomkostninger Statens it-driftsomkostninger Baggrund I flere lande er der i de senere år igangsat en række nye tiltag, der har til formål at omstrukturere centraladministrationens arbejde med drift af de statslige itsystemer

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere