Orientering fra formanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra formanden"

Transkript

1 Januar /10 Orientering fra formanden 3 Ordinær generalforsamling i IPTP 6 Kontingent 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori 7 2-dages seminar om psykopati med Robert D. Hare 9 Mentalisering, mindfulness og metakognition 10 Certificeringskursus i MCMI III 11 Kursus i brug af SCID-II 12 Higly Recommended 13 ISSPD verdenskonference i New York 15 Kalender 17 Kontaktpersoner/bestyrelse 18 IPTP, Smedehus Region Zealand Psychiatry Roskilde Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45)

2 Orientering fra formanden Det 6. Millon-seminar blev afviklet i september med professor James P. Choca fra University of Chicago. James Choca har selv udviklet instrumenter til vurdering af psykopatologi og har generelt en ret nøgtern vurdering af MCMI, således som det også kommer til udtryk i de bøger, han har redigeret om erfaringer med testen. Det stod klart efter seminaret, at han, trods MCMI s klare mangler, stadig finder, at det er et af de bedste instrumenter vi har til vurdering af dynamikken mellem personlighed og psykopatologi og beskrivelse af de personlighedsmønstre, der er beskrevet i DSM-IV systemet. James Choca fik indblik i den MCMIforskning, der er foregået gennem årene i Danmark og indbød til et fremtidigt forskningssamarbejde. Det har efterfølgende ført til, at der ved næste APA kongres bliver et internationalt symposium om MCMI and ageing, hvor professor Ask Elklit fra Danmark vil deltage sammen med forskere fra Belgien, Spanien og USA til belysning af alderens indflydelse på svarmønstret i MCMI. Det har væsentlig betydning for Instituttet, at vi fortsætter med at have dette internationale samarbejde omkring forskning i MCMI, og måske kan vi i Instituttet på sigt tage det første initiativ til et europæisk seminar og workshop om MCMI. Formanden har afholdt møde med repræsentanter for Pearson, der har åbnet kontor i København. Projektleder for testudvikling, psykolog Camilla Ørskov kunne oplyse, at man forventer at have en ny dansk version af scoringsprogrammet klar i slutningen af foråret 2010, herunder med genudsendelse af en manual svarende til den, som Dansk Psykologisk Forlag i sin tid udgav. Det bliver fint at få en afklaring på den fremtidige administration af scoring af MCMI i Danmark. Vi har i Instituttet erfaret, at mange desværre er ophørt med brugen, da der ikke længere er mulighed for at få scoret testen udover ved håndscoring samt i de forskningsprojekter, hvori MCMI efter aftale indgår. Formentlig vil der fremover ikke blive tale om internetscoring, men om et scoringssystem, hvor man køber sig et antal scoringer, fx på en cdrom. Vi afventer i spænding det nye program og ser frem til samarbejdet med Pearson i Danmark. Vi har valgt indtil videre at indstille introduktionskurserne til MCMI, men fortsætter med certificeringskurser for de, der allerede har været på introduktionskurset (se annoncering side 11). Genoptagelse af introduktionskurserne afventer, at det på ny bliver muligt at få foretaget scoring af MCMI-testen. Vi arbejder i Instituttet med ungdomsudgaven af MCMI, idet analyser af MACI indgår i Mickey Kongerslevs ph.d.-studium. Mickey har kontakt med flere institutioner rundt om i landet. NEWSLETTER 3 IPTP

3 I 2010 vil vi udvikle Millon-testen til brug for vurdering af psykopatologi og copingstil hos somatiske patienter med psykiske problemer (MBMD). Arbejdet med udviklingen af MACI og MBMD har krævet en hel del ressourcer, men vi håber, det på lang sigt kan bære samme frugt som omkring MCMI, herunder håber vi at få en fornuftig aftale med Pearson, når forskningsresultaterne ligger klar. Vi vil i foråret på ny tilbyde kursus i SCID-II, men indstiller indtil videre kurserne i NEO-PI-R, som de seneste gange har haft få tilmeldinger, og som i øvrigt udbydes andet steds. ISSPD s 11. internationale kongres blev afholdt i New York (se referat side 15). Rent fagligt var det en spændende kongres, specielt var kongressen informativ omkring det neurobiologiske grundlag for personlighedsforstyrrelser og de nye perspektiver ved anvendelse af billeddannende teknikker. Vi fik også afprøvet nogle af de første forslag til revision af diagnosesystemet DSM IV akse 2, ligesom kongressen også fik illustreret, at der er nu flere validerede psykoterapiformer med specifikke ligeværdige behandlingsprogrammer for personlighedsforstyrrelser. Arbejdet med den 12. internationale ISSPD kongres er i fuld gang, og kongressen er fastlagt til at blive afholdt i Melbourne, Australien marts 2011 under ledelse af Andrew Chanen og Henry Jackson. Formanden indgår i den videnskabelige komité, og arbejdet med Melbourne kongressen får naturligvis betydning for vores planlægning af 25 års jubilæumskongres i København i Arbejdet med denne kongres er sat i gang, og bestyrelsen vil i begyndelsen af 2010 beslutte hvilket bureau, vi skal samarbejde med omkring planlægning og gennemførelse af kongressen. I løbet af foråret vil datoen for kongressen blev lagt ud på hjemmesiden. Mickey Kongerslev har lagt et fint stykke arbejde for Newsletter med sine anbefalinger af litteratur (se side 13). Den nøjere overvågning af ny litteratur inden for personlighedsforstyrrelser giver os mange ideer til emner for den forestående kongres. Formanden har fået en henvendelse fra professor Norman Sartorius, WHO i Geneve, med indbydelse til at indgå i field trials for ICD-11. På nuværende tidspunkt er der ikke noget konkret om, hvori arbejdet vil bestå. I en kommende artikel til World Psychiatry med titlen Report from the Section of Personality Disorders: Personality Disorder: a new global perspective har Peter Tyrer sammen med en international gruppe forsigtigt taget hul på perspektiverne. I skrivende stund er der meget usikkerhed med hensyn til hvilken drejning beskrivelse af personlighedsforstyrrelser vil tage i DSM-IV (2012), og i hvor høj grad NEWSLETTER 4 IPTP

4 ICD-11 (2014) vil blive rettet ind efter DSM-V. Ligesom det var vanskeligt at blive enige om noget som helst på det netop afsluttede klimatopmøde, ser situationen tilsvarende ret så kaotisk ud inden for psykiatrisk klassifikation. WHO har samme rolle som FN, og USA vil gerne have positionen som eneste stormagt i psykiatrien med DSM-systemet. Der er nu udkommet to bøger fra NICE-programmets guidelines i England om diagnostik og behandling af hhv. antisocial personality disorder og borderline personality disorder. Begge kan downloades på Disse bøger er vigtige, idet de repræsenterer første forsøg på konsensusrettet evidensbaseret målrettet behandling inden for området. Med hensyn til det forestående forårssemester har bestyrelsen fået en række spændende arrangementer i hus. Først og fremmest er det os en glæde at kunne gense den canadiske psykiater Robert Hare, som var med ved Instituttets psykopatisymposium i Mickey Kongerslev er i færd med at oversætte ungdomsudgaven af Hares Psychopathy Checklist. Det er aftalt med Robert Hare kun udbydes til medlemmer af Instituttet (se annonce side 9). Bestyrelsen har valgt at arrangere et møde efter samme model, som vi tidligere har haft succes med, nemlig at sætte udenlandske forskere sammen i samme seminar for at levere kvalificeret debat. Forårets program indeholder et gensyn med den engelske psykiater Anthony Bateman samt den italienske psykiater Giancarlo Dimaggio (side 10). Rigtigt godt IPTP nytår! Erik Simonsen NEWSLETTER 5 IPTP

5 Ordinær generalforsamling i IPTP Onsdag 7. april 2010 kl Psykiatrien Roskilde, Smedehus, Smedegade 10-16, Roskilde Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens beretning om Instituttets virksomhed i det forløbne år, herunder evt. ad hoc udvalgs aktiviteter 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år, herunder godkendelse af evt. ad hoc udvalg 6. Behandling af indkomne forslag 7. Fastlæggelse af budget og kontingent 8. Valg af bestyrelse samt suppleanter 9. Valg af to revisorer 10. Valg af medlemmer til faste udvalg 11. Eventuelt Forslag til dagsorden ud over de faste punkter samt forslag til nye bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts. Der vil ikke blive udsendt yderligere indkaldelse. Bestyrelsen Kontingent I dette Newsletter er indlagt girokort til betaling af kontingent for Årskontingentet er fortsat 300,00 kr. Kontingent bedes betalt senest 1. april Betaler du via netbank, bedes du tydeligt angive navn og evt. medlemsnummer ved betalingen. Kontonummeret i Danske Bank er: Opmærksomheden henledes på, at man er medlem som privatperson, hvorfor kontingent ikke betales/opkræves via EAN-nummer. Dorit Mortensen NEWSLETTER 6 IPTP

6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori Modul I - Teori Kurset henvender sig til psykologer, som er i gang med specialistuddannelse samt speciallæger i psykiatri og yngre læger under specialisering i psykiatri. Kurset består af tre hele kursusdage med 6 timers undervisning pr. dag, i alt 18 timers undervisning. Formålet er at give deltagerne en sammenhængende viden om personlighedsforstyrrelser og psykopatologi i et udviklingspsykologisk perspektiv. Der vil blive undervist i biologiske, psykologiske og sociale forholds betydning for personlighedsdannelse og patologi. Grænseområder (differentialdiagnostik) til alvorligere psykopatologiske tilstande medinddrages. Kurset søges godkendt af Dansk Psykolog Forening. Tid marts 2010 kl Sted Psykiatrien Roskilde, Store Mødelokale, Aktivitetshuset 1. sal, Smedegade 10-16, Roskilde Program Onsdag den 24. marts kl Klassiske og moderne bidrag til en relationel forståelse af personlighedsforstyrrelser, herunder betydningen af sociale og kulturelle faktorer Carsten René Jørgensen, cand.psych., ph.d., professor ved Århus Universitet, klinisk psykolog ved Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Risskov kl Frokost kl Assessmentmetoder Erik Simonsen, forskningschef, Psykiatrien Region Sjælland, formand for IPTP Torsdag den 25. marts kl Gennemgang af personlighedsforstyrrelserne iht. ICD-10 og DSM-IV Per Sørensen, overlæge, ph.d., Psykiatrisk Center Bispebjerg kl Frokost kl Differentialdiagnostik NEWSLETTER 7 IPTP

7 Bo Jensen Hou, speciallæge i psykiatri, kandidat i Dansk Psykoanalytisk Selskab kl Om narcissisme, fra Freud til DSM-IV Bo Jensen Hou Fredag den 26. marts kl Udviklingspsykologiske perspektiver. Selvforstyrrelser i de skizotypiske tilstande i et fænomenologisk og udviklingspsykopatologisk perspektiv Mette Væver, cand.psych., ph.d., adjunkt ved Københavns Universitet kl Frokost kl Udviklingspsykologiske perspektiver. Selvudvikling i tilknytningsteoretisk perspektiv illustreret ved spejladfærd Bernadette Buhl Nielsen, børne- og ungdomspsykiater, overlæge, psykoanalytiker, medlem af International Psychoanalytic Association Deltagerantal Max. 24 Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Tilmelding senest 1. marts til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer. NEWSLETTER 8 IPTP

8 2-dages seminar om psykopati med Robert D. Hare IPTP har nu æren og fornøjelsen at kunne tilbyde sine medlemmer et spændende 2-dages seminar med den canadiske professor emeritus og ph.d. Robert D. Hare. Hare regnes for at være en af verdens absolut førende forskere og eksperter inden for emnet psykopati og har forsket i dette i mere end 35 år. Han er bl.a. rådgiver for FBI s Child Abduction and Serial Murder Investigative Resources Center og har modtaget mange akademiske priser og anerkendelser for sin psykopatiforskning. Bedst kendt er Hare måske for at have udviklet assessmentinstrumentet Hare Psychopathy Checklist (PCL), der regnes for at være goldstandard til vurdering af psykopati. Dette instrument og dets derivater (PCL:YV, PCL:SV, APSD) har vist sig at være egnede, ikke bare til vurdering af psykopati, men også som risikoinstrumenter, da de er prædiktive i forhold til eksempelvis kriminel recidiv og behandlingsrespons. Hare har forfattet mange videnskabelige artikler og bøger om psykopati. Se evt. Hares hjemmeside for yderligere oplysninger: På dette 2-dages seminar vil Hare give et overblik over den nyeste forskning i og viden om psykopati. Emnerne vil bl.a. være: assessment (PCL-instrumenter), begrebets faktor-struktur, behandling, neurobiologiske, kognitive og udviklingspsykologiske aspekter. Tid Sted Torsdag 15. april og fredag 16. april 2010, begge dage kl FUHU, Fiolstræde 44, 1171 København K Deltagerantal Max. 30 Deltagergebyr kr. Tilmelding senest 19. marts til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer. Obs. seminaret er forbeholdt medlemmer af IPTP NEWSLETTER 9 IPTP

9 Mentalisering, mindfulness og metakognition Symposium med Anthony Bateman og Giancarlo Dimaggio De senere år har man inden for forskellige terapeutiske retninger for borderline tilstande udviklet begreber om patientens måde at forholde sig til sit psykiske liv eller en forståelse af det rum, hvor det psykiske liv udspilles. Formodentlig fordi det er en refleksionsform, som specielt er læderet ved en borderline problematik. Disse teoretiske og terapeutiske erkendelser har en bredere og mere afgørende betydning end blot at være en behandlingsform til borderline personlighedsforstyrrelse, men handler om grundlæggende mekanismer i udvikling af forskellige former for psykopatologiske udtryk og mental væren. Vi har derfor valgt at afholde et 2-dages symposium med fokus på mentalisering, mindfulness og metakognition. Vi er så heldige at have fået tilsagn fra både Anthony Bateman og Giancarlo Dimaggio, som har været involveret i udvikling af henholdsvis mentaliseringsbaseret terapi og metakognition. På symposiet undersøges forskelle og ligheder både teoretisk og praktisk. Vi vil samtidig indbyde endnu en udenlandsk foredragsholder til at repræsentere mindfulness i dialektisk adfærdsterapi, som kan matche disse to fremragende teoretikere og klinikere. Tid Torsdag 24. og fredag 25. juni 2010, begge dage kl Sted FUHU, Fiolstræde 44, 1171 København K Deltagergebyr kr. for medlemmer af IPTP, kr. for ikkemedlemmer Tilmelding senest 31. maj til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer. NEWSLETTER 10 IPTP

10 Certificeringskursus i MCMI III Kurset henvender sig kun til kursister, der tidligere har deltaget i introduktionskursus i MCMI III Opfølgnings-/certificeringskursuset vil indeholde en valgfri mulighed for at få testet sin viden om prøven og sine evner til at lave en fortolkning af profiler. Det er en god idé før kurset at repetere noterne fra det første kursus. Mål Metode Prøve At sætte deltagerne i stand til at lave fortolkninger af MCMIprofiler med særlig opmærksomhed på mulige fejlkilder og undersøgelsessituationens betydning. Workshop hvor hver deltager medbringer to profiler inkl. spørgeskema. Disse diskuteres parvist; analyserne fremlægges i plenum. Generelle problemstillinger omkring brugen af MCMI-testen diskuteres i fællesskab. Profilerne bedes fremsendt til underviseren en uge inden kurset. Dagen afsluttes med en prøve, der tester baggrundsviden om testen. Er resultatet af prøverne (fortolkning af profiler og MC) tilfredsstillende, tilsendes deltagerne efterfølgende et certifikat. Tid Torsdag 20. maj og fredag 21. maj 2010, begge dage kl Sted Psykiatrien Roskilde Underviser Forskningschef, overlæge Erik Simonsen Deltagerantal Max. 8 Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Tilmelding senest 3. maj til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer. NEWSLETTER 11 IPTP

11 Kursus i brug af SCID-II I Danmark foreligger efterhånden en række behandlingsprogrammer i den offentlige sektor for personlighedsforstyrrede patienter. Samtidig foregår et stor terapeutisk arbejde hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere for den samme patientgruppe. Der er derfor et behov for en mere præcis diagnostik af disse patienter ud fra de gældende diagnostiske kriterier. Der foreligger forskellige semistrukturerede interview til diagnosticering af personlighed og personlighedsforstyrrelser. Det mest brugte er SCID-II, som benytter den diagnostiske begrebsliggørelse fra det amerikanske diagnosesystem DSM. SCID-II findes i dansk oversættelse og udgives af Syddansk Universitetsforlag. SCID-II er et instrument, der egner sig til både forskning og den kliniske hverdag. Internationalt er der publiceret flere artikler, hvor der er demonstreret en rimelig validitet og reliabilitet af instrumentet. I dansk sammenhæng bruges instrumentet i flere igangværende forskningsprojekter, og det benyttes på enkelte kliniske enheder. På kurset fremlægges den forståelse som er baggrunden for SCID-II. Der foretages en gennemgang af interviewets opbygning og manual, som er en integreret del af instrumentet. De enkelte personlighedsforstyrrelser fremlægges, som de er konceptualiseret i SCID-II med diskussion af afgørende diagnostiske kriterier. På kurset lægges vægt på at relatere forståelse klinisk, hvor forskellige metoder tages i brug. Da kurset strækker sig over 2 dage vil der være mulighed for at afprøve instrumentet på videointerview med diskussion i plenum. Tid Mandag 3. maj og tirsdag 4. maj 2010, begge dage kl Sted Bispebjerg Hospital Kursusleder overlæge, ph.d. Per Sørensen, Psykiatrisk Center Bispebjerg Deltagerantal max. 20 Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Tilmelding senest 12. april til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer. NEWSLETTER 12 IPTP

12 Higly Recommended Nedenfor bringes et lille udpluk af publicerede videnskabelige artikler: Psykopatologi Fertuck et al. (2009). Enhanced 'Reading the Mind in the Eyes' in borderline personality disorder compared to healthy controls. Psychological Medicine 2009; 39(12): Noget af det karakteristiske ved Borderline personlighedsforstyrrelse (BPF) synes at være interpersonelle problematikker. Slige interpersonelle problematikker har vidtrækkende betydning for BPF-patienters livskvalitet og anden symptomatologi, såvel som for deres forudsætninger for at indgå i psykoterapeutisk behandling. Nærværende undersøgelse viser, at patienter med BPF sammenlignet med en kontrolgruppe af raske personer er bedre til at aflæse følelser i Reading the Mind in the Eyes prøven dvs. at aflæse følelser baseret på billeder af øjenområdet på ansigter. Forfatterne hypostaserer, at dette kunne tyde på, at det er en hypersensitivitet (eller måske over-følsomhed) for andre menneskers mentale tilstande, der ligger til grund for BPF-patienters interpersonelle problematikker. * Assessment Simonsen & Simonsen (2009). The Danish DAPP-BQ: Reliability, factor structure, and convergence with SCID-II and IIP-C. Journal of Personality Disorders 2009; 23(6): Sebastian Simonsen har sammen med Erik Simonsen oversat Livesleys DAPP- BQ, der er et spørgeskema, som vurderer fire overordnede dimensioner i personlighedspatologi, og dertilhørende underskalaer. Den danske udgave af DAPP- BQ forventes at blive udgivet på Dansk Psykologisk Forlag senere. I artiklen præsenteres de psykometriske data for den danske udgave af DAPP-BQ, der samlet viser, at den danske oversættelse er god. Endvidere rejser artiklen nye interessante spørgsmål med hensyn til sammenhængen mellem personlighedspatologi og interpersonelle problemer. For det første tyder undersøgelsen på, at betegnelsen Emotionel Dysregulering (navnet på den første overordnede faktor) er delvis misvisende, da den ej blot afspejler emotionelle vanskeligheder men også interpersonelle problemer. For det andet rejser artiklen problemer omkring de unipolære skalaer i DAPP-BQ og sætter dette i relation til opfattelser af, hvad der overhovedet er patologisk. * NEWSLETTER 13 IPTP

13 Diagnostik Arbejdet med DSM-V rejser nye og spændende spørgsmål angående diagnostik og klassifikation. Med hensyn til diagnostik og klassifikation af personlighedsforstyrrelser tyder meget på, at man vil indarbejde en form for dimensionel tilgang. Endskønt en dimensionel tilgang synes at have god validitet (i hvert fald bedre end den kategorielle tilgang), så står der stadig mange uafklarede spørgsmål tilbage, såsom hvilken dimensionel tilgang er bedst egnet? og hvorledes finder man et klassifikationssystem, der sikrer kontinuitet med det forudgående, og som såvel forskere som klinikere kan anvende? Disse spørgsmål og mange andre, har affødt såvel megen forskning som debat. For dem, der ønsker at holde sig orienteret om disse debatter og den forskning, der knytter an hertil, anbefales det at se Journal of Psychological Assessment 2009;21(3), som har en special section om videnskabelige fremskridt i diagnostik af psykopatologi med fokus på DSM-V. Endvidere henvises til British Journal of Psychiatry 2009; 195(5), hvor der er en Editorial om DSM-V og ICD-11, som kommenteres af A. J. Frances. * Psykoterapi Bateman & Fonagy. Randomized controlled trial of outpatient mentalizationbased treatment versus structured clinical management for borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry 2009;166: I deres seneste artikel finder Bateman & Fonagy, at såvel struktureret klinisk behandling som mentaliserings-baseret behandling har effekt i behandlingen af patienter med BPF (reduktion af symptomer, mindre suicidalitet, selvskade og hospitaliseringer). Endvidere viser undersøgelsen, at mentaliserings-baseret behandling er mere effektiv end struktureret klinisk behandling. Dette kunne tyde på, at et eksplicit og målrettet fokus på kernepatologiske psykiske processer (mentaliseringsevnen) øger den psykoterapeutiske effekt ved behandling af patienter med BPF. Mickey Kongerslev NEWSLETTER 14 IPTP

14 ISSPD verdenskonference i New York Forventningerne var store, da den 11. verdenskonference for the International Society for the Study of Personality Disorders løb af stablen i New York fra den 21. til den 23. august Da terrorangrebet i 2001 lagde World Trade Center i ruiner, og resten af verden i chok blev New York snydt for verdenskonferencen, men 2009 blev året hvor the big apple dannede rammerne for den 11. verdenskonference. Forud for konferencen, havde arrangørerne været sparsomme med at viderekommunikere info om arrangementet, og det var først to måneder inden konferencen, at det samlede program blev sendt rundt. Lidt ærgerligt, taget i betragtning hvor stor en begivenhed verdenskonferencen er, hvilket også var tydeligt at bemærke i et væsentlig færre antal fremmødte end de tidligere år. Men rammerne var fantastiske, byen der aldrig sover med en skyline og setting uden mage gjorde alt for at de mange deltagere fik en stor oplevelse. Overskriften for verdenskonferencen var denne gang Resilience and change: interpersonal and neuroscience perspectives on the personality disorders. Mange af præsentationerne havde således også foci på de neurobiologiske aspekter i og ved personligheden i al almindelighed og personlighedsforstyrrelse i særdeleshed. Den teknologiske udvikling har muliggjort, at vi med nye metoder (PET, FMRI etc.) kan lokalisere og pinpointe underliggende biologiske systemer for adfærd og træk, der knytter sig til forstyrrelser i personligheden. En udvikling der stadig er i sin vorden og med drømmen om en dag at kunne lokalisere psykisk aktivitet, herunder forstyrrelser, i et biologisk koordinatsystem. Den kognitive bølge, som for år tilbage syntes at fylde meget i behandlingen af psykiske forstyrrelser, ser nu ud til at have lagt sig, men til gengæld har en ny rejst sig mentaliseringsbølgen. New York havde da også skænket megen plads til præsentationer, der omhandlede mentaliseringsbaseret terapi og behandling af personlighedsforstyrrelse. Her blev det (endnu engang) dokumenteret, at personlighedsforstyrrelse ikke er uforanderlig, men med rette tilgang og indstilling kan behandles. Specifikt fremstår et oplæg fra en hollandsk gruppe, som har systematiseret Borderline-behandlingen ud fra mentaliseringsteoriens principper, hvor over 45 psykologer arbejder systematiseret ud fra de Bateman & Fonagys behandlingsprogram. Vi nærmer os som bekendt - og med længsel vil nogen fremhæve - tiden hvor DSM nr. IV skal erstattes af nr. V fastsatte chefen for DSM s task-force, Andrew Skodol som datoen hvor DSM-V lanceres. Længe har diskussioner i det faglige miljø huseret. Skal vi bibeholde det nuværende kategorielle system? eller skal det erstattes af et nyt nosologisk system, hvor der gives plads til dimensionelle aspekter i og ved personligheden? Skal personlighedsforstyrrelsernes sær- NEWSLETTER 15 IPTP

15 status på akse-ii kollapse og indgå som en del af akse-i lidelserne? Spørgsmålene var mange, og der blev initieret forsøg på at opstille alternativer til det eksisterende. En spændende faglig debat som ikke afsluttes foreløbig og ej heller fik et facit i New York. Der blev desuden kastet nyt lys på emner som udviklingsfaktorer, genetik, comorbiditet, gen-miljøinteraktion, psykotearapi, forandringsmekanismer, epigenetik, traumer samt nye farmakologiske tiltag i relation til personlighedsforstyrrelser. Denne gang var der ligesom ved tidligere konferencer lagt stor vægt på de mange workshops og mindre parallel- sessions, som i år nærmest bar et dansk præg. Ikke mindre end fire danske oplæg, heriblandt fra IPTP s formand Erik Simonsen og bestyrelsesmedlem Per Sørensen. Desforuden var der danske posterpræsentationer. I det hele taget enormt positivt med en så stor dansk delegation, som vidner om IPTP s store arbejde for at udbrede kendskab til og skærpe interessen for personlighed og personlighedsforstyrrelser i Danmark. Præsidenten for ISSPD, Elsa Ronningstam, understregede da også i sin indledningstale at cirklen sluttes, idet konferencen i 2013 huses af Købehavn og markerer 25 års jubilæet for ISSPD, som netop for 25 år siden blev initieret af Erik Simonsen sammen med Theodore Millon. Til information kan nævnes, at konferencen i 2011 afholdes i Melbourne, Australien. Konferencen dannede desuden ramme for god networking og muligheden for at møde nye kollegaer samt udveksle erfaringer både behandlingsrelaterede og forskningsmæssige. Under konferencen var der således arrangeret en galla-aften, hvor deltagerne blev sejlet ud på en cruise-båd og så Manhattan og den imponerende skyline. God middag og godt selskab, der varede til vi anduvede havnen igen. Alt i alt en fin konference, der blot må minde om, at vi når København er vært, er ude i god tid med programmet og får sat Danmark på verdenskortet, så vi forhåbentlig kan få flere fremmødte end New York. 4 æbler ud af 6 mulige! Sune Bo Hansen NEWSLETTER 16 IPTP

16 Kalender BIGSPD - The British and Irish Group for the Study of Personality Disorders, 10 th Annual Conference, March 2010, 1 st International Congress on Borderline Personality Disorders, 1-3 July 2010, Berlin, Germany, XII International ISSPD Congress Melbourne, Australia, 1-4 March 2011 NEWSLETTER 17 IPTP

17 Kontaktpersoner/bestyrelse Forskningschef Erik Simonsen (formand for bestyrelsen) Psykiatrisk Forskningsenhed, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Speciallæge i psykiatri Ulrik Haahr Psykiatrien Roskilde, Kompetencecenter for Debuterende Psykoser, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Cand.psych., ph.d. Birgit Bork Mathiesen Universitetsklinikken, Øster Farimagsgade 2 A, 1353 København K tlf Overlæge, ph.d. Per Sørensen Psykiatrisk Center Bispebjerg, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV Cand.psych., ph.d. Sebastian Simonsen (ansv. Newsletter og hjemmeside) Psykiatrien Roskilde, Dagklinikken, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Cand.psych., ph.d. Per Nielsen Ringgården, Afdeling for forskning og formidling, Strandvejen 1, 5500 Middelfart tlf Overlæge Bo Jensen Hou, Nobisvej 46, 3460 Birkerød Cand.psych. Mickey Kongerslev Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, 4000 Roskilde tlf Sekretær Dorit Mortensen Psykiatrisk Forskningsenhed, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf el NEWSLETTER 18 IPTP

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2014 47/14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz...

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2008 36/08 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 6 Årsberetning... 7 Seminarer og kurser... 9 5. Millon seminar... 9 Kursus om Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2011 41/11 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Seminar med Professor Glen O. Gabbard... 6 Seminar med Professor Paul Lysaker... 7 Masterclass med

Læs mere

44/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

44/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2012 44/12 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Årsberetning... 6 Fornyelse af medlemskab... 8 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 9 Certificeringskursus

Læs mere

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2013 45/13 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Ordinær generalforsamling... 5 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 6 Masterclass med Nancy McWilliams... 8 Introduktionskursus

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2009 38/09 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 22. april 2009... 4 Årsberetning... 5 Kontingent... 7 6. Millon seminar: Professor James P. Choca... 8 Kurser

Læs mere

IPTP s 25 års jubilæum. Erik Simonsen Professor i klinisk psykiatri

IPTP s 25 års jubilæum. Erik Simonsen Professor i klinisk psykiatri IPTP s 25 års jubilæum Erik Simonsen Professor i klinisk psykiatri 10 års jubilæet! Børsen 1999 Morten Birket-Smith, Ulrik Haahr, Robert Weinryb, Glen Gabbard, John Gunderson, Peter Tyrer, Erik Simonsen

Læs mere

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2012 43/12 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 6 Seminar med professor Paul Moran... 7 Refleksioner over den pågående revision

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Undervisere Christina Mette Christina Schacht-Magnussen, cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Christina Schacht-Magnussen har lang

Læs mere

48/14 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

48/14 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2014 48/14 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 7. april 2014... 5 Årsberetning... 6 2. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 8 Skriveworkshop

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2009 37/09 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi... 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser... 7 Introduktionskursus

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte S. Sørensen psykolog BRAINSTORM den første mistanke Hvad skal vi nå? Mistanke om personlighedsforstyrrelse De

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2006 32/06 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 19. april 2006... 5 Årsberetning... 6 DBT og mentaliseringsbaseret terapi (MBT) af borderline patienter... 10

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

51/16 Tel (+45) 2628 2916 iptp.dk@gmail.com www.iptp.dk CVR 29579946

51/16 Tel (+45) 2628 2916 iptp.dk@gmail.com www.iptp.dk CVR 29579946 Januar 2016 51/16 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling... 5 Kursus i diagnostisk udredning af personlighedsforstyrrelser... 6 Jubilæum i IPTP... 7 Certificeringskursus i MCMI III...

Læs mere

Nordisk konference 2012

Nordisk konference 2012 Nordisk konference 2012 Fremtiden inden for børneog ungdomspsykiatri Betydningen af DSM-5 og guidelines for udredning og behandling 13. og 14. juni 2012 Aalborg Velkommen til Aalborg Begreberne inden for

Læs mere

50/15. Tel (+45) 2628 2916 info@iptp.dk www.iptp.dk

50/15. Tel (+45) 2628 2916 info@iptp.dk www.iptp.dk 2015 50/15 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 7 NKR Borderline... 8 Kursus i diagnostisk udredning af personlighedsforstyrrelser...

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis. Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog

Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis. Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog Hvad skal vi nå? Mistanke om forstyrret personlighedsstruktur De reelle kriterier i

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

35/08 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

35/08 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2008 35/08 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori... 6 Seminar med Professor Glen

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2010 40/10 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Årsberetning... 6 Fornyelse af medlemskab... 7 7. Millon seminar: Professor Stephen Strack... 8 Introduktionskursus

Læs mere

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge Selskab for Psykopatologi hos børn og unge Et selskab i Dansk Psykolog Forening Normalvedtægter Navn og afgrænsning 1. Selskabets navn er Psykopatologi hos børn og unge, et selskab i Dansk Psykolog Forening.

Læs mere

Formandsberetning - SPBU Generalforsamlingen november 2007

Formandsberetning - SPBU Generalforsamlingen november 2007 Formandsberetning - SPBU Generalforsamlingen november 2007 Selskab for psykopatologi hos børn og unge har eksisteret 1½ år, siden stiftende generalforsamling maj 2006, og har nu haft sin første hele periode

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

The cultural interview

The cultural interview The cultural interview Til Videnscenterets internationale symposium blev der sat fokus på dilemmaer knyttet til diagnosticering på tværs af kulturer. Indlæg fra Danmark, Holland og USA bragte forskellige

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Konference om borderline København 7. februar 2017 Psykiatrien i Nordjylland Morten Kjølbye Uddannelseskoordinerende overlæge Psykiatrien i Region Nordjylland

Læs mere

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2007 33/07 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Seminarer... 6 Substance abuse and personality disorders... 6 Seminar med Lorna Smith Benjamin

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G)

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) IGA og Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) 017-18 Indhold Mentalisering forstås som en både implicit og eksplicit evne til at se sig selv udefra og andre indefra i interpersonelle sammenhænge.

Læs mere

Psykoterapi og erkendelse

Psykoterapi og erkendelse Psykoterapi og erkendelse Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere og klinikere. Foreløbig er udkommet:

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

PSFS Psykologfagligt Selskab for Supervision The Danish Psychological Society for Supervision

PSFS Psykologfagligt Selskab for Supervision The Danish Psychological Society for Supervision PSFS Psykologfagligt Selskab for Supervision The Danish Psychological Society for Supervision Vedtægter for Psykologfagligt Selskab for Supervision Besluttet på Konstituerende Generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Kompetencecenter for Psykoterapi Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Indhold Uddannelsen giver en grundig indføring i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med henblik på at opnå specialisering. Der undervises

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (-KBH), er en

Læs mere

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser RAPPORT 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser 2012 Arbejdsgruppe Seniorforsker, ph.d. Rune Andersen, psykolog Mickey Kongerslev, overlæge Kirsten Aaskov Larsen,

Læs mere

Diagnosebegrebet - hvad er det? Hvad er det?

Diagnosebegrebet - hvad er det? Hvad er det? Diagnosebegrebet - hvad er det? Hvad er det? Spørgsmål, der søges besvaret. Hvad betyder diagnose? Hvorfor har vi diagnoser? Hvilke funktioner har diagnoser i dagens samfund? Afgrænsning Lidt historie

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Psykiatrisk Dialogforum Tirsdag d 15. maj 2013 Mette Outtrup Braad Cand psyk, Aut. Specialist og supervisor i psykoterapi Lokalpsykiatrien i Haderslev Dialektisk adfærdsterapi:

Læs mere

Kursusrækkens indhold fremgår af beskrivelserne for de enkelte delkurser.

Kursusrækkens indhold fremgår af beskrivelserne for de enkelte delkurser. DELKURSERNE I PSYKIATRI 7.3 INDHOLD Kursusrækkens indhold fremgår af beskrivelserne for de enkelte delkurser. Kursusrækkens delkurser er samlet i nedenstående 13 moduler for at sikre en koncentreret tilegnelse

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 554 Offentligt Behandling af selvskade Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Behandling af selvskade Selvskade er ingen diagnose Ingen behandling

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer TUBA-konferencen 2017 Terapi, rådgivning og hverdagsmirakler - At hjælpe og forstå unge med problemer DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE Scott D. Miller, (US) Ph.D., ophavsmand til FIT (Feedback-Informed Treatment),

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

Screening spørgsmål Eksempler

Screening spørgsmål Eksempler Diagnostik - screening Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk Lederkursus,

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere