Orientering fra formanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra formanden"

Transkript

1 Juli /10 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Årsberetning... 6 Fornyelse af medlemskab Millon seminar: Professor Stephen Strack... 8 Introduktionskursus i brugen af MCMI III... 9 Mentalisering, Metacognition & Mindfulness - in theory and practice Highly recommended Kalender Kontaktpersoner/bestyrelse IPTP, Smedehus Zealand Region, Psychiatric Research Unit Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45)

2 Orientering fra formanden I foråret blev Modul I i kursus om personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori gentaget. Kurserne er godkendt af Dansk Psykologforening som led i specialistuddannelsen, og bestyrelsen holder på med at justere programmet og afholde kurserne i en kadence, så de nogenlunde kommer til at dække behovet uden ventelister - eller for få tilmeldinger. Kurset fik en fin evaluering. Næste kursus i kursusrækken bliver Modul II, som vil blive afholdt i foråret 2011 arrangeret af Per Sørensen og Sebastian Simonsen. Vi havde et fornøjeligt seminar om psykopati med den canadiske psykolog Robert Hare, som er fadder til PCL-instrumenterne. Robert Hare besidder en meget stor viden om psykopatibegrebet og dets udvikling og i de senere år har han også interesseret sig for de neurobiologiske aspekter ved psykopati. Robert Hare lagde ikke skjul på, at han var meget uenig med den skotske psykolog David Cooke og medarbejdere, som har en anden opfattelse af psykopatibegrebet, men han gav en redelig fremstilling af, hvori uenigheden bestod. Hare har ikke den store erfaring med behandling, idet han helt overvejende har været forsker og psykometriker, så kurset gav ideer til et mere behandlingsrettet seminar. Bestyrelsen vil derfor arrangere nye kurser omkring psykopati som optakt til verdenskongressen i 2013 i København. I foråret har vi atter gennemført kursus i SCID-II, arrangeret af Per Sørensen, og også disse kurser vil blive gentaget. Vi tænker os, dette bliver en fast institution i IPTP, således som MCMI-III kurserne er det. Vi genoptager nu afholdelse af intro- og certificeringskurserne i MCMI III. Pearson har udarbejdet nyt scoringsprogram, som er en klar forbedring i forhold til det tidligere. For yderligere information, se Her ved slutningen af semestret har vi haft et meget velbesøgt og spændende symposium med Anthony Bateman, Giancarlo Dimaggio og Alan E. Fruzetti (se referat senere i dette Newsletter). Det 7. Millon seminar afholdes august 2010 med den amerikanske psykolog Stephen Strack, der i sin bog Normal and Abnormal Personality har givet en god oversigt over de mest anvendte instrumenter til personlighedsvurdering. Kurset vil således ikke alene omhandle MCMI III, men også være en introduktion til de øvrige instrumenter. NEWSLETTER 3 IPTP

3 Vi har fået en aftale på plads med den norske psykiater Benjamin Hummelen, som vil indvi os i de vanskelige differentialdiagnostiske problemer omkring borderline versus bipolær type II, og endvidere vil han fortælle om sit forskningsprojekt om dette emne. Seminaret er primært for ansatte i Psykiatrien Region Sjælland, men også åbent for andre (se hjemmesiden). I foråret 2011 venter nyt møde med Glen O. Gabbard i dagene april. Denne gang vil vi ud over indlæg omkring teori på formiddagene også give plads til supervision. Gabbard har netop på APA s årskongres i New Orleans modtaget en pris for sine særlige pædagogiske evner, således som de ytrer sig både ved foredrag og under supervision. Vi håber, at seminaret bliver velbesøgt. Har man ikke tidligere haft lejlighed til at opleve Glen Gabbard, bør man sætte kryds i kalenderen allerede nu. Bestyrelsen har atter i år haft en weekend sammen, hvor vi har arbejdet med nye ideer og med planlægning af verdenskongressen i København i Mere om dette i næste Newsletter. Vi vil uddybe de neuropsykologiske aspekter ved personlighedsforstyrrelser (Birgit Bork Mathiesen) og relativt snart ved et seminar sætte gang i debat om DSM-V og ICD-11; ligeledes planlægges et seminar om personligheden ved psykoser. Ha en rigtig god sommer! Erik Simonsen NEWSLETTER 4 IPTP

4 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling Generalforsamling afholdt den 7. april 2010 i Smedehus, Roskilde: Ad 1) Valg af dirigent og referent Ordstyrer Sebastian Simonsen, referent Per Sørensen Ad 2) Godkendelse af dagsorden Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Dagsorden godkendes. Ad 3) Bestyrelsens beretning Se årsberetning. Ad 4) Fremlæggelse af regnskab Regnskabet godkendes. Der er et mindre underskud, som er problematisk. Man diskuterer forskellige tiltag. Ad 5) Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år En række forslag for de næste år diskuteres på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Ad 6) Behandling af indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag. Ad 7) Fastlæggelse af budget og kontingent Budgettet fastlægges. Det besluttes at forhøje kontingent til 400 kr. Ad 8) Valg af bestyrelse og suppleanter Bo Jensen Hou vælges til bestyrelsen (tidligere suppleant). Morten Hesse vælges som suppleant, og Mickey Kongerslev fortsætter som suppleant. Ad 9) Valg af revisorer Revisorerne Anne Dahl og Frank Hansen genvælges. Ad 10) Valg af medlemmer til faste udvalg Der er ingen faste udvalg p.t. Ad 11) Evt. Intet til evt. Per Sørensen NEWSLETTER 5 IPTP

5 Årsberetning Bestyrelsen konstituerede sig i det forløbne år med Erik Simonsen som formand, Birgit Bork Mathiesen som næstformand, Ulrik Haahr som sekretær og kasserer, Sebastian Simonsen som redaktør af Newsletter. Der er i 2009 afholdt tre bestyrelsesmøder, hhv. 19. januar, 24. september og 10. november samt et bestyrelsesseminar juni. Ved årsskiftet havde Instituttet knapt 250 medlemmer. Kurser om personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori Instituttet gennemførte i foråret 2009 Modul II om behandling efter Modul I, hvor der er mere fokus på teori og assessment. Kurset fik en fin evaluering, og det er godkendt af Dansk Psykologforening som pointgivende i specialistuddannelsen. Kurset rummer en fin bredde med beskrivelse af de rigt facetterede muligheder, vi råder over i dag på specialafsnit mv. med terapiformer, som specifikt har fokus på personlighedsforstyrrelser. Millon seminar og MCMI III Det 6. Millon seminar blev afviklet med professor James P. Choca fra University of Chicago. Seminaret var rimeligt velbesøgt. James Choca er forfatter til den eneste bog, som går i dybden og i bredden gennem vurdering af MCMI s kliniske anvendelsesmuligheder i behandling og i forskning. Som opfølgning på seminaret fik Ask Elklit og den belgiske psykolog Gina Rossi, undertegnede og James Choca udarbejdet analyser af MCMI-profiler i forskellige aldersgrupper. Disse analyser vil blive præsenteret ved det amerikanske psykologiske selskabs årsmøde i San Diego i I 2009 overdrog Dansk Psykologisk Forlag rettighederne til MCMI III i Danmark til det amerikanske firma Pearson, som har den oprindelige copyright, og som i 2008 etablerede et filialkontor i Danmark. Atter i 2009 blev der afholdt intro- og certificeringskurser i MCMI III, men det blev besluttet, at kurserne blev indstillet indtil videre, indtil MCMI III relanceres i foråret 2010 af Pearson. Kursus i Metakognitiv interpersonel terapi Den kreative og produktive italienske psykiater Giancarlo Dimaggio tilbød sig med et kursus i metakognitiv interpersonel terapi i foråret 2009, men kurset måtte desværre afbrydes pga. sygdom. Kursusdeltagerne fik dog en forsmag på Dimaggios forskning, og det blev besluttet evt. at følge op med et nyt kursus i 2010, evt. i samarbejde med andre med interesse i metakognition og mentalisering. NEWSLETTER 6 IPTP

6 Anbefalinger af litteratur I 2009 introducerede bestyrelsen en ny ting til Newsletter, nemlig en kort gennemgang af relevant litteratur inden for personlighedsforstyrrelser. Mickey Kongerslev fra bestyrelsen har påtaget sig opgaven som redaktør, og han gennemgik i 2009 en række artikler. Medlemmer har udtrykt glæde for på denne måde at blive hjulpet til at have fokus på den ny litteratur, og bestyrelsen agter at fortsætte med denne aktivitet. ISSPD Under ledelse af professor Harold Koenigsberg og professor Larry Siever blev den 11. internationale ISSPD kongres afholdt i New York. Kongressen havde særlig fokus på neurobiologiske aspekter, jf. den seneste teknologiske udvikling, der har muliggjort nye metoder til at lokalisere og pinpointe underliggende biologiske mekanismer for træk og adfærd. Der var også meget fokus på mentalisering og naturligvis indledende drøftelser om de revisioner, der skal ske i forbindelse med DSM-V, som forventes lanceret i Næste kongres afholdes i 2011 i Melbourne, Australien. Erik Simonsen Fornyelse af medlemskab Har du husket at betale kontingent? Som medlem får du tilsendt Newsletter og har mulighed for at deltage i Instituttets arrangementer til nedsat pris. Kontakt mig, hvis du er i tvivl, om du har betalt for 2010: Kontingentet er for 2010 fortsat 300,00 kr. Beløbet bedes indbetalt til Danske Bank, reg.nr kontonr Dorit Mortensen NEWSLETTER 7 IPTP

7 7. Millon seminar: Professor Stephen Strack Stephen Strack blev uddannet ved University of Miami, hvor han gennem flere år arbejdede tæt sammen med Ted Millon. Han har skrevet en lang række bøger og artikler om personlighedsteorier og personlighedsvurdering. Bedst kendt er hans redaktion af bogen Differentiating normal and abnomal personality, Springer Publishing Company, I bogen gennemgås teorierne bag de mest betydende assessmentinstrumenter i dag (MCMI, NEO-PI-R, TCI, SNAP, DAPP, PAI, Interpersonal circumplex), men desuden er der vigtige kapitler om latent variabel modelling, taxometri og faktoranalyse. Stephen Strack vil på kurset dels beskrive sine 25 års erfaringer med Millons personlighedsteori og MCMI (1. dag), dels give en oversigt over de øvrige instrumenter (2. dag). Titlen Contemporary Models inkluderer bl.a. omtale af DSM-IV, FFM og arbejder af Livesley, Lee Anna Clark, Cloninger mv. Tid: Torsdag 26. og fredag 27. august 2010, begge dage kl Sted: Store mødelokale, Aktivitetshuset, 1. sal, Psykiatrien Roskilde, Smedegade 10-16, Roskilde Foreløbigt program 1. dag: Kl Kl dag: Kl Kl Millon s Model of Normal Personality Differentiating Normal and Abnormal Personality using the MCMI-III and other Millon instruments Contemporary Models of Normal and Abnormal Personality Assessing Normal and Abnormal Personality with NEO- PI-R, DAPP, SNAP, and other instruments Kursusafgift: kr. for medlemmer af IPTP kr. for andre Tilmelding senest 16. august til med oplysning om navn, adresse og evt. EAN-nummer. NEWSLETTER 8 IPTP

8 Introduktionskursus i brugen af MCMI III (Millon Clinical Multiaxial Inventory III) MCMI III er oversat til dansk, og der foreligger en dansk manual. Programmet kan nu købes hos Pearson (www.pearsonassessment.dk). Kurset henvender sig til kliniske psykologer og psykiatere, der ønsker at anvende spørgeskemaet MCMI som personlighedstest som led i en diagnostisk evaluering. Program o Kort gennemgang af personlighedsforstyrrelser o Kort introduktion til Millons teorier og publikationer o Introduktion til spørgeskemametoden og alternativer til MCMI o MCMI III s konstruktion, administration og anvendelsesmuligheder o Fortolkning af MCMI III profiler Kurset søges godkendt af Dansk Psykolog Forening. Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Deltagerantal Max. 20 Tid Fredag 26. november 2010 kl Underviser Professor, forskningschef, overlæge Erik Simonsen Tilmelding senest 8. november til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer. NEWSLETTER 9 IPTP

9 Mentalisering, Metacognition & Mindfulness - in theory and practice Indtryk fra to intensive dage i selskab med Anthony Bateman, Giancarlo Dimaggio og Alan E. Fruzzetti Per Sørensen, Sebastian Simonsen og Mickey Kongerslev fra IPTP's bestyrelse havde sat de ovenstående tre berømtheder stævne til et todages symposium den juni 2010 i hjertet af København. Jeg kom med på en badebillet - mod at skrive et referat af dagene. Men hvordan i alverden gør man det? Tre vise mænds teoretiske livsværk og terapeutiske praksis formidlet over to dage og siden kogt ned til et par sider? Phew! Da jeg cyklede hjem fredag eftermiddag med 16 siders laptopnotater i tasken fik jeg Bob Dylans "Don t think twice it s allright" i hovedet - den kværnede videre weekenden over. Så her kommer det - frit fra leveren - sådan bliver det! Torsdag var viet til præsentation af de forskellige teoretiske konstruktioner, de tre forskere har udviklet og trækker på, mens fredagen var helliget teknik og psykoterapeutisk praksis. Begge dage blev afsluttet af en paneldiskussion, hvor konferencedeltagerne og de tre oplægsholdere kunne komme i dialog med hinanden på kryds og tværs. Anthony Bateman lagde ud dag 1 med titlen A developmental psychopathology perspective on mentalizing and BPD, hvor mentaliseringsbegrebets oprindelse og definition blev opridset som: Implicitly and explicitly interpreting the actions of oneself and others as meaningful on the basis of intentional mental states (e.g., desires, needs, feelings, beliefs & reasons). Det er jo et imponerende stykke teoriudviklingsarbejde med systematiske empiriske undersøgelser som støtte, forskergruppen omkring Bateman og Fonagy har præsteret, og vi fik smagsprøver fra den udviklingspsykopatologiske forståelse af borderlineproblematikken og de mange forsøg, der er gennemført, fx vedrørende borderline og social interaktion: I en investerings-leg med borderlinepatienter som bankinvesteringsfolk (sammenlignet med normale kontroller) bliver patienterne grådige og nærige. Hjerneskanninger af grupperne viser, at der er aktivitet i insula bilateralt hos normale, mens aktiviteten er diffus hos borderline. Insulas rolle tolkes her som retfærdighedssans - der er kompromitteret hos borderlinepatienter! Denne viden førte Bateman og os videre til en undersøgelse af utrygt tilknyttede mødres reaktionsmønstre over for deres spædbørn i hhv. godt, dårligt eller neutralt humør. Det viser sig, at når spædbarnet er ulykkeligt, tolkes det af de utrygt tilknyttede mødre som barnet er uretfærdigt over for mig - igen afspejlet i anormal insula-aktivitet hos patientgruppen. Negativ affekt udløser NEWSLETTER 10 IPTP

10 denne respons både når mødrene så ulykkelige fotos af deres egne babyer og andres babyer. Så kom vi til, hvad det gør ved spædbørn, når de ikke bliver mødt på en velafstemt, mentaliseret, men non-mentalizing (unmarked - noncontingent) måde af deres mødre - deres mentalizing goes awry, og grunden bliver lagt for en personlighedsforstyrrelse. Omsorgssvigt og overgreb giver utrygt tilknyttede børn, hvor der udvikles den hyperactivation af tilknytningssystemet, der konstant sker i både terapien og hverdagslivet for patienterne: We assume that the attachment system in BPD is hypersensitive (triggered too readily), som Bateman formulerede det. Herefter refererede han til de seneste empiriske undersøgelser (herunder hjerneaktivitetsstudier), der er udkommet eller er i trykken, men det vil føre for vidt at gå mere i dybden her. Han konkluderede: Der ser ud til at være dysfunktioner i mediale præfrontale og temporoparietale områder, der hos normale understøtter mentaliseringsfunktioner. Borderlinepatienter har svært ved at adskille deres forestillinger om andre personers oplevelser fra deres selv-repræsentationer. De trækker på langt mere implicitte, automatiske, mere ydre-fokuserede og mere affektive selv-repræsentationer og lader sig styre af det mere automatiske, imitative frontoparietale spejlneuronsystem. Sådan! Giancarlo Dimaggio må have følt sig en anelse skræmt ved at skulle følge efter den selvsikre Anthony Bateman. I alt fald lagde han ud med at beskylde arrangørerne for at have lavet en lusket aftale om at hælde en masse midsommerøl af bedste minibryggerikvalitet i ham aftenen før, hvor vi fejrede Sankt Hans. Nå - han fik dog defineret sit begreb Metakognition som følger: A person's general capacity to think about thinking, both their own thinking and the thinking of others, or to form cognitions about cognitions and affects. Hans teori trækker på bl.a. theory-of-mind begrebet og mentaliseringsbegrebet samt teorier om social kognition - begreber han mener ofte kan bruges synonymt. Min gode kollega Susanne Harder gjorde mig senere samme dag opmærksom på, at hans foredrag principielt afspejlede hans Metacognition Assessment Scale (MAS), og hun sendte mig straks artiklen, hvor den blev præsenteret: A. Semerari et al. (2003). How to evaluate metacognitive functioning in psychotherapy? The Metacognition Assessment Scale and its applications. Clinical Psychology and Psychotherapy 10, Med metakognition er der tale om en generel færdighed, der trækker på en bred vifte af semi-uafhængige evner såsom at afkode ansigtsudtryk, overveje baggrundsinformation, der bidrager til at forstå, om andre lyver eller taler sandt, fx, og til at udlede hvad der driver andres handlinger og at stræbe efter relevante mål ud fra denne information. Desuden at forstå indre signaler, der fortæller os, om vi er trætte, anspændte eller fulde af energi. Alt i alt er der tale om summen NEWSLETTER 11 IPTP

11 af meget komplekse kognitive delprocesser, relaterede men forskellige, der sætter os i stand til at forstå hvad vi selv og andre tænker. (Man kan læse mere i artiklen Impaired self-reflection in psychiatric disorders among adults: A proposal for the existence of a network of semi independent functions af Dimaggio et al. (2009), Consciousness and Cognition 19, ) Det er samtidig en meget nyttig færdighed, der tillader mennesker at (jeg citerer) - understand one another's intentions - make meaning of their dilemmas - adapt to living together in social groups - adapt to a changing environment - solve relational or affective problems - change a course of action - satisfy needs - regulate emotions Med moderat entusiasme gengav Dimaggio forskningsresultater vedrørende de hjerneområder, der er aktiverede under mentalisering (mediale præfrontale cortex og præcuneus) og selv-relaterede tanker (ventromediale præfrontale cortex samt bilateralt i temporo-parietale associationscortex). Førstepersonsmentalisering aktiverer andre områder end tredjepersons-mentalisering. Ved forskellige typer psykopatologier ser man således også forskellige mønstre af forringede delfunktioner ved metakognition - han kom med følgende eksempler: Aspergers syndom: Dårlig evne til at forstå andres mentale tilstande, egocentri samt alexitymi. Borderline personlighedsforstyrrelse: Forringede selv-refleksive evner, forringede evner til at identificere andres følelser ud fra ansigtsudtryk og talesprog. Skizofreni: Her smuttede min notetagning, men han refererede til arbejder af Lysaker et al., 2005 og 2007! Alan Fruzzetti kom på efter frokost med titlen Toward an Understanding of Mindfulness - og han var en virkelig veloplagt foredragsholder, der tog kampen op med mætheds-trætheden, der har det med at indfinde sig. Han kunne fortælle, at spirituel praksis har fundet sted allerede for 3000 år siden, og udover den østlige meditationspraksis er der vestlige pendanter såsom contemplative practice og eksistentiel væren-i-verden. Her bagefter har jeg grublet lidt over, hvad man kunne oversætte mindfulness til på dansk, men jeg har selvfølgelig ikke kunnet finde et godt ord, der ikke i forvejen betyder en masse andre ting (fokuseret opmærksomhed fx). I praksis handler det dog om, at når jeg drikker te, drikker jeg te ', som min Qi Gong-lærer siger. NEWSLETTER 12 IPTP

12 Mindfulness som psykologisk aktivitet er - fastslår Fruzzetti flere gange i løbet af dagene - en færdighed (skill), man skal lære, og den er især knyttet til kognitiv og dialektisk adfærdsterapi (DBT). Meditation bliver brugt til at iværksætte mindfulness i en række behandlingssammenhænge, og i DBT er det én af mange måder, hvorpå man kan udøve mindfulness. Men mindfulness er kernefærdigheden, der tillader én at lære andre færdigheder, åbner op for at ny viden kan opstå. Mindfulness kan lede til wise self og wise mind, hvilket vil sige at få et integreret perspektiv der omfatter observatøren, objektet og self-awareness (hvad vi så vil kalde det på dansk). I kraft af denne færdighed vil man også få styrket følelsen af agency, hvilket måske på godt dansk hedder at være i locus of control altså have ejerskab over sine handlinger. Et Mindful/behavioral Self indlejret i context, perspective, actor, observed object, process baner vejen for A consistent I - et velintegreret jeg eller selv - hvilket måske svarer lidt til at have sin personlige integritet. Teknikken er at lære at være opmærksom på en særlig måde, med vilje, i det nuværende øjeblik og uden at dømme, fortæller Fruzzetti med henvisning til Kabat-Zin, (1978, 1994). Det kan præciseres på den måde, at det handler om: - Stimulus kontrol strategi eller adfærd: Frem for at manipulere selve indtrykkene (stimuli) manipulerer man opmærksomheden på dem (manipulere er måske et dumt ord - bearbejde er måske bedre?) - At være intentional hvilket måske betyder at fokusere sin vilje og intention? - At have en fleksibel/skiftende opmærksomhed mellem stimulus og kontekst (og være opmærksom på at stimulus kan være kontekst for andre stimuli og vice versa) - At undgå at dømme eller evaluere (i stedet: allow, notice ). - at målet er effektivitet - at være opmærksom på de aktuelle muligheder og omkostninger ( dialectics or balance ) Så er der bare følgende 'tricky parts': Awareness requires the ability to be aware (awareness is a skill, mindfulness is a skill), awareness implies no escape or avoidance, no judgment, nothing is better, preferred maybe, but not better, awareness is in the present. Awarenss is of reality - not reifying concepts. (Lazaraus, Coyne & Folman Greenberg & Safran, Rachman, 1981). I stedet for at gå mere ind i hvad mindfulness ER, citerer jeg hvad mindfulness IKKE er: - Escape- or avoidance-oriented, with respect to experience - right/wrong appraisals (judgments) - automatic - stuck at one level of awareness or one speed NEWSLETTER 13 IPTP

13 - thinking or limited to cognition or language - especially cortical activity Fruzzetti konkluderer: Mindfulness er ikke en mystisk proces eller meditation, det er adfærd, en færdighed. Mindfulness genererer testable hypotheses, er tæt på virkeligheden, skaber bedre affektregulering og er nøglen til at lære, hvorfor mindfulness er oplagt i forbindelse med psykoterapi. Under paneldiskussionen første dag var der ret stor enighed blandt foredragsholderne om, at der er massive overlap de tre tilgange imellem. Samtidig gjorde Dimaggio opmærksom på forskellen i måden, man lærer mindfulness og udvikler sig i metakognitiv psykoterapi. I selve terapiprocessen og interaktionen er der andet på spil end i en mere klassisk lærer-elev-relation, som der på sin vis lægges op til i dagens oplæg om mindfulness. Fruzzetti fortæller til dette, at i DBT vil man ikke bede en gruppe om at samarbejde som et team, før de går i gang med en fælles opgave: Det vil i stedet være ved at gå i gang med en fælles opgave, der kommer team-følelse - i løbet af processen. Som svar på dette - i mentaliseringsbaseret psykoterapi (MBT) - vil man i samme kontekst ifølge Bateman mene, at man vil forringe patienternes tilstand, hvis man blot direkte opfordrer dem til at blive et team. Fra salen blev MBTs styrke fremhævet som en model både for normale og psykopatologiske udviklingsstier, og der blev spurgt til, om der vil kunne siges at være en lige så omfattende model i Metacognition og DBT/mindfulness. Dimaggio svarer, at han sætter stor pris på, at Bateman og kolleger har foretaget den nødvendige forskning i psykopatologisk ætiologi og normalpsykologi, så han ikke behøver at gøre det kæmpe stykke arbejde. Samtidig trækker Metakognitiv terapi fx også på Theory of Mind-teorierne og udviklingen af autobiografisk hukommelse i forståelsen af normal- og psykopatologi-udviklinger, selvom ætiologispørgsmål ikke har været hovedfokus. Fruzetti taler om socialisation og emotionel udvikling/affektregulerings-udvikling i mor-barn-interaktionen ud fra et transaktionsperspektiv, som kernen i DBT/mindfulness-udviklingsteorierne. Derefter diskuteres problemet med at have for generelle eller for specifikke teorier, og samtidig er der enighed om, at selv de mest komplekse modeller kun fanger en brøkdel af den komplekse verden, vi reelt forsøger at udforske. Fra salen bliver der spurgt til, om man i DBT/mindfulness i virkeligheden - modsat i MBT hvor man ideelt arbejder i en tilknytningsrelation - forsøger at sætte en udvikling i gang via detachment. Fruzzetti understreger, at det nærmere er evnen til at skifte fokus fra detalje til helhed, fra ønske til virkelighed, fra emne til kontekst, end det er systematisk at detache fra problem eller virkelighed fx Bateman svarer, at in order to be mindful, you need to be able to mentalize. Fruzzetti svarer igen, at patienter i stedet for at være mindful er reactive over for påtrængende følelser - så det der kræves bliver en slags meta- NEWSLETTER 14 IPTP

14 mindfulness (sagt med et smil). Bateman tager til genmæle, at når borderlinepatienter drukner i deres følelser, er de ikke mindful over for deres følelser - de projicerer dem og anklager andre for at have skabt deres ulykke - de har ikke andre strategier. I det aktiverede tilknytningssystem, det er dér - i den kontekst - hvor man skal lære at blive i stand til at mentalisere og derigennem håndtere traumer og stress. Færdigheder som borderlinepatienter fx ikke har udviklet. Dimaggio udbygger med at fortælle, at narcissistisk personlighedsforstyrrede patienter vil forlade terapien på sekundet, hvis man udløser tilknytningssystemet (viser omsorg el.lign.), fordi det trigger konkurrencen med narcissisten om, hvem der er den bedste. Her var tiden så gået for en intens første dag. Fredag den 25. juni handlede om PRAKSIS, dvs. hvordan man udøver psykoterapi med afsæt i de tre forskellige teorier. En interessant forskel ud over den teoretiske er i øvrigt, at Anthony Bateman (AB) brænder for borderlinebehandling, Giancarlo Dimaggio (GD) brænder for behandling af Cluster C (de ængstelige, paranoide, obsessiv-compulsive og narcissistiske) personlighedsforstyrrelser, og Allan Fruzzetti (AF) - han brænder vist for det hele! Her har jeg otte siders noter men ærlig talt: Man skulle have været der selv, for det var inspirerende, konkrete og case-illustrerede præsentationer fra tre garvede forskere med fingrende dybt begravet i klinikken - hvilket i sig selv er en præstation! Jeg vil derfor tillade mig at springe til den allersidste paneldiskussion, som der var sat fem kvarter af til, og jeg gengiver det, som jeg skrev det, mens det skete - i en slags dialogform: Spørgsmål (Sp.): Hvad synes I tre, I har lært af hinanden - hvad ville I gerne have gjort, som jeres kolleger har gjort? AF mener, der er elementer af MBT, han vil kunne have glæde af at bruge i sin mindfulness teknik. Måske ikke mindst kan elementer fra Metakognitionteknikken direkte bruges til at udvide repertoiret i DBT. AB: På mange måder er rammer og sprog helt forskellige - men når man går i dybden forsøger vi alle tre at håndtere de samme problemer. Han mener, MBTs komplekse model kan være svær, men at virkeligheden jo faktisk er meget mere kompleks. Kognitive modeller bliver kritiseret for at være for simplificerende, men til gengæld er de konkret meget anvendelige. AF: MBT har jo kolossal glæde af at have tilknytningsteori som grundlag - hele terapi-delen bygger jo på den. GD: Vi har faktisk lige nu i nogle behandlingsgrupper sat skills training og mindfulness i gang. Jeg mener, jeg må indrette mine teorier og mine interventioner efter mit praksisfelt - det har jeg gjort hele livet, derfor er min terapi i dag en anden end den var for år siden. NEWSLETTER 15 IPTP

15 AF: Jeg skal ikke regulere min patient. Jeg forsøger at få hende i stand til at regulere sig selv. (Her nikker hele panelet). Per S. spørger AB, om man ville lave sko-øvelsen (AF fik tidligere en fra publikum til at agere ophidset patient og fik hende til at fokusere mindfuldt på, hvordan hun havde det - og hendes fødder gjorde ondt i højhælede sko) i MBT, hvortil AB svarer, at det står ikke i manualen, men det kunne sagtens være en intervention, man kunne bruge, hvis det faktisk hjælper klienten med at bevæge sig lidt væk fra sin stærke affekt, der blokerer for mentaliseringsevnen. På den måde er MBT åben for et væld af teknikker. Men i denne konkrete terapi som i andre er MBT-opgaven også samtidig at få fokus på affekten, der er i spil, AF: Øvelsen går ud på at få klienten til at komme i kontakt med den dysregulerede affekt, så hun, næste gang affekten dukker op, kan registrere den uden at den tager over, dvs. så det bliver en mere reguleret affekt. Sp.: Alle tre fokuserer I på her-og-nu og relationen. I klassisk psykoanalyse vil man også se på fortiden. Fx tidlige oplevelser der ikke er tilgængelige gennem sprog. Det er I ikke inde på. GD: Man må her arbejde med kroppen - men man kan kun arbejde igennem det, der sker her og nu. AF: Alle har traumer, men ikke alle har problemer. Vi bliver nødt til at arbejde med de problemer, der er her og nu. Per S.: Psykoanalyse arbejder i overføringen - ikke i fortiden. AF: Hvis alt der tales om er noget, der skete for 20 år siden, når vi ingen steder. AB: MBT har problemer med overføring - fordi den antyder, at her-og-nu forvrænges af fortiden. Det er reelt umuligt at afgøre - i vores terapi bliver vi nødt til at forholde os til realiteten - her og nu. Sp.: Vil nogle og i så fald hvilke patienter få mest ud af MBT, andre af DBT? AF: Ja! Men jeg aner ikke hvilke (med et smil). AB: Det er et ufrugtbart spørgsmål - ment på den måde at historien er mættet med terapeuter, der mener, de er fremragende, hvilket de faktisk ikke er. Det vi slet ikke har nok viden om er, hvilke klienter, der sammen med hvilke terapeuter, vil få glæde af hvilken terapi - det er så komplekst det er. Sp.: Det jeg mente var, om det måske er sådan, at én slags terapi vil være bedre i starten af et forløb, mens det senere så vil være en anden, der er bedre. Vi har en patient der hele tiden ødelægger ( disturb ) terapien. GD: Så er det jo dét, der bør være fokus for terapien. AB: Netop. Her er AF enig. Fokuser på det frem for at skifte terapi. Sp.: Hvad er forskellen på MBT og Metakognitiv terapi? Det virker som om der er flere niveauer i den sidstnævnte? GD: Jeg tror, vi er mere ens, end det lyder. Jeg arbejder mest med Cluster C patienter - og der er forskel på dem og borderlinepatienter. Det handler om forskelle i patienternes mønster af deficit - fx alexitymi og evne til at få en helhedsfor- NEWSLETTER 16 IPTP

16 ståelse. Vi prøver at lave skematisk forståelse af individet, og ser på hvordan dette udspilles i relationen. Og det formidler vi til patienten. AB: Vi vil nok identificere en del af de delelementer af skemaet, Giancarlo taler om, men vi vil måske kun nævne nogle af dem i situationen, og kun når de er relevante. Og tænk - så var de fem kvarter og dermed også de to dage gået! Tak til Per, Sebastian og Mickey for det spændende arrangement, der blev afsluttet med en rigtig lang klapsalve. Birgit Bork Mathiesen Highly recommended Siden sidste Newsletter er der blevet udgivet flere spædende og anbefalelsesværdige bøger, der fokuserer på personlighedsteori og psykopatologi. Da det vurderes, at disse kan have interesse for Instituttets medlemmer, vil Highly Recommended denne gang være viet til en kort præsentation af disse bøger. De fire bøger er omfattende, hvorfor de både kan læses fra ende til anden såvel som bruges som opslagsværker. T. Millon T, R.F. Krueger, & E. Simonsen (Eds.) (2010). Contemporary Directions in Psychopathology: Scientific foundations of the DSM-V and ICD-11. New York: Guilford Press (622 sider). Denne bog omhandler de nyeste tilgange til og forståelser af psykopatologi med fokus på såvel ætiologiske mekanismer som klassifikation. Bogens editors har samlet en perlerække af internationale eksperter, hvoraf mange er aktivt involverede i udviklingen af DSM-V og ICD-11, til at afhandle dens emneområder. Bogen favner og søger at integrere både biologiske og psykologiske tilgange. I Del I præsenteres den historiske baggrund for og udvikling af de aktuelle tilgange til psykopatologi og klassifikation heraf. Del II omhandler klassifikation, og afhandler emner og problemområder i relation hertil. Del III fokuserer på metodiske tilgange til kategorial, dimensional og prototypisk klassifikation af psykopatologi. I Del IV, der er bogens sidste, præsenteres innovative nye teoretiske og empiriske forslag til forståelse og klassifikation af psykopatologi. Bogen giver også indblik i nye måder at forstå og integrere neurobiologisk og psykologisk NEWSLETTER 17 IPTP

17 forskning. Læseren får endvidere indblik i de nyeste diagnostiske instrumenter og innovative forslag til rekonceptualiseringer af eksempelvis personlighedsforstyrrelser, psykoser og autismespektrum forstyrrelser. S. Karterud, T. Wilberg & Ø. Urnes (2010). Personlighedspsykiatri. Oslo: Gyldendal Akademisk (538 sider). I bogen beskriver de tre norske forfattere personlighedspsykiatri, der beskrives som værende et nyt fagfelt. Bogen sammenfatter den nyeste bio-psyko-sociale viden om personlighedsudvikling og personlighedsforstyrrelser, ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Bogen såvel gennemgår som problematiserer de nuværende DSM-IV og ICD-10 konceptualiseringer af personlighedsforstyrrelser. Dernæst afhandler den personlighedspatologi, der optræder samtidigt med andre former psykisk lidelse (fx Asperger og ADHD). Hernæst gennemgås principper for klinisk udredning af personlighed og personlighedsforstyrrelser, og slutteligt følger en spændende beskrivelse af hvorledes personlighedsforstyrrelser kan behandles. E. Simonsen & B. Møhl (Red.) (2010). Grundbog i psykiatri. København: Hans Reitzels Forlag (959 sider). En ny og moderne dansk grundbog i psykiatri, som fremstiller samfulde lidelser, der opregnes i ICD-10. Udover at beskrive de enkelte sygdomme, gennemgår bogen også de nyeste retningslinjer for behandling og kliniske beslutningsprocesser. Bogen i sin helhed anlægger et sårbarheds-personligheds-stressperspektiv på psykisk sygdom, der synes at være i tråd med Karterud og medforfatteres perspektiv i deres bog, og hvor mennesket er i centrum, og der fokuseres på individets relation til omgivelserne. Bogen består af 51 kapitler, forfattet af de to redaktører og en lang række andre nationale kapaciteter inden for dansk psykiatri. Kapitlerne er godt forsynet med case-materiale, oversigtsbokse og resume, hvilket gør bogen egnet til undervisningsbrug for fx medicin- og psykologistuderende om end erfarne fagfolk også vil kunne finde megen inspiration i denne bog. Mickey Kongerslev NEWSLETTER 18 IPTP

18 Kalender XII International ISSPD Congress Melbourne, Australia, 1-4 March 2011 Personality Disorders: Bridging Research & Practice NEWSLETTER 19 IPTP

19 Kontaktpersoner/bestyrelse Professor, forskningschef, overlæge Erik Simonsen (formand for bestyrelsen) Psykiatrisk Forskningsenhed, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Cand.psych., lektor, ph.d. Birgit Bork Mathiesen (næstformand) Universitetsklinikken, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K tlf Overlæge, forskningslektor Ulrik Haahr Kompetencecenter for debuterende psykose, Psykiatrien Roskilde, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Overlæge, ph.d. Per Sørensen Psykoterapeutisk Klinik, Psykiatrisk Center København, Nannasgade 28, 2200 København N tlf Cand.psych., ph.d. Sebastian Simonsen (ansv. Newsletter og hjemmeside) Psykiatrisk Klinik, Havnevej 5, 4000 Roskilde tlf Overlæge Bo Jensen Hou Anstalten ved Herstedvester, Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund tlf Cand.psych. Mickey Kongerslev Psykiatrisk Forskningsenhed, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Psykolog, ph.d. Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning Sekretær Dorit Mortensen Psykiatrisk Forskningsenhed, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf el NEWSLETTER 20 IPTP

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2014 47/14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz...

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2011 41/11 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Seminar med Professor Glen O. Gabbard... 6 Seminar med Professor Paul Lysaker... 7 Masterclass med

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2010 39/10 Orientering fra formanden 3 Ordinær generalforsamling i IPTP 6 Kontingent 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori 7 2-dages seminar om psykopati med Robert D. Hare

Læs mere

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2013 45/13 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Ordinær generalforsamling... 5 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 6 Masterclass med Nancy McWilliams... 8 Introduktionskursus

Læs mere

IPTP s 25 års jubilæum. Erik Simonsen Professor i klinisk psykiatri

IPTP s 25 års jubilæum. Erik Simonsen Professor i klinisk psykiatri IPTP s 25 års jubilæum Erik Simonsen Professor i klinisk psykiatri 10 års jubilæet! Børsen 1999 Morten Birket-Smith, Ulrik Haahr, Robert Weinryb, Glen Gabbard, John Gunderson, Peter Tyrer, Erik Simonsen

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte S. Sørensen psykolog BRAINSTORM den første mistanke Hvad skal vi nå? Mistanke om personlighedsforstyrrelse De

Læs mere

44/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

44/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2012 44/12 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Årsberetning... 6 Fornyelse af medlemskab... 8 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 9 Certificeringskursus

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2009 38/09 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 22. april 2009... 4 Årsberetning... 5 Kontingent... 7 6. Millon seminar: Professor James P. Choca... 8 Kurser

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2008 36/08 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 6 Årsberetning... 7 Seminarer og kurser... 9 5. Millon seminar... 9 Kursus om Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2012 43/12 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 6 Seminar med professor Paul Moran... 7 Refleksioner over den pågående revision

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2006 32/06 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 19. april 2006... 5 Årsberetning... 6 DBT og mentaliseringsbaseret terapi (MBT) af borderline patienter... 10

Læs mere

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G)

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) IGA og Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) 017-18 Indhold Mentalisering forstås som en både implicit og eksplicit evne til at se sig selv udefra og andre indefra i interpersonelle sammenhænge.

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis. Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog

Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis. Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog Hvad skal vi nå? Mistanke om forstyrret personlighedsstruktur De reelle kriterier i

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

At forstå livet og tillægge symptomer betydning - om mentalisering Risskov 13. marts 2012

At forstå livet og tillægge symptomer betydning - om mentalisering Risskov 13. marts 2012 At forstå livet og tillægge symptomer betydning - om mentalisering Risskov 13. marts 2012 Morten Kjølbye Ledende overlæge Brønderslev Psykiatriske Sygehus Psykiatrien i Region Nordjylland At forstå? Opfatte

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

48/14 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

48/14 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2014 48/14 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 7. april 2014... 5 Årsberetning... 6 2. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 8 Skriveworkshop

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2009 37/09 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi... 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser... 7 Introduktionskursus

Læs mere

ADHD Konferencen 2016

ADHD Konferencen 2016 ADHD Konferencen 2016 Temaspor 4: Voksne med ADHD at håndtere livet med diagnosen. Autoriseret psykolog Tina Gents, Ekkenberg & Larsen Netværk København, Ekkenberg Netværk Slagelse Neuro biologisk / psykologisk

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

51/16 Tel (+45) 2628 2916 iptp.dk@gmail.com www.iptp.dk CVR 29579946

51/16 Tel (+45) 2628 2916 iptp.dk@gmail.com www.iptp.dk CVR 29579946 Januar 2016 51/16 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling... 5 Kursus i diagnostisk udredning af personlighedsforstyrrelser... 6 Jubilæum i IPTP... 7 Certificeringskursus i MCMI III...

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Psykiatrisk Dialogforum Tirsdag d 15. maj 2013 Mette Outtrup Braad Cand psyk, Aut. Specialist og supervisor i psykoterapi Lokalpsykiatrien i Haderslev Dialektisk adfærdsterapi:

Læs mere

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Opholdsstedet Aabyhus arbejder det kommende år med at omsætte mentalisering til hverdagen Af Maja Nørgård Jacobsen, psykolog I arbejdet med traumatiserede

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. SSP samrådets årsmøde Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. SSP samrådets årsmøde Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD SSP samrådets årsmøde 2016. Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET De udsatte og sårbare unge

Læs mere

Åse Lading, ph.d. Roskilde universitet. Grupper som ramme for fælles og individuel udvikling

Åse Lading, ph.d. Roskilde universitet. Grupper som ramme for fælles og individuel udvikling Åse Lading, ph.d. Roskilde universitet Grupper som ramme for fælles og individuel udvikling Forskellighed og enshed 150.000 er i dag ramt af depression ifølge Sundhedsstyrelsen og endnu flere oplever symptomer

Læs mere

50/15. Tel (+45) 2628 2916 info@iptp.dk www.iptp.dk

50/15. Tel (+45) 2628 2916 info@iptp.dk www.iptp.dk 2015 50/15 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 7 NKR Borderline... 8 Kursus i diagnostisk udredning af personlighedsforstyrrelser...

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer TUBA-konferencen 2017 Terapi, rådgivning og hverdagsmirakler - At hjælpe og forstå unge med problemer DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE Scott D. Miller, (US) Ph.D., ophavsmand til FIT (Feedback-Informed Treatment),

Læs mere

35/08 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

35/08 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2008 35/08 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori... 6 Seminar med Professor Glen

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Morten Kjølbye Kbh 2017

Morten Kjølbye Kbh 2017 Mentaliseringsbaseret forståelsen af borderline personlighedsforstyrrelse - at forstå psykopatologisk adfærd og reaktionsmønstre Konference om borderline København 7. februar 2017 Psykiatrien i Nordjylland

Læs mere

Observation af spæd- og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt (2 dg)

Observation af spæd- og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt (2 dg) Anna Rosenbeck cand.psych.klinisk psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision Gl. Hareskovvej 329,3500 Værløse Tlf. (+45) 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk En tidlig

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Konference om borderline København 7. februar 2017 Psykiatrien i Nordjylland Morten Kjølbye Uddannelseskoordinerende overlæge Psykiatrien i Region Nordjylland

Læs mere

Psykoterapi og erkendelse

Psykoterapi og erkendelse Psykoterapi og erkendelse Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere og klinikere. Foreløbig er udkommet:

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

49/15. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

49/15. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2015 49/15 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Kursus i Child Attachment Interview (CAI)... 8 Referat fra 2. nationale seminar om

Læs mere

Mentalisering og inklusion - Hvorfor bør en mentaliseringsbaseret tilgang bruges i arbejdet med inklusion i folkeskolen?

Mentalisering og inklusion - Hvorfor bør en mentaliseringsbaseret tilgang bruges i arbejdet med inklusion i folkeskolen? Mentalisering og inklusion - Hvorfor bør en mentaliseringsbaseret tilgang bruges i arbejdet med inklusion i folkeskolen? Af psykolog Maja Nørgård Jacobsen Jeg vil i denne artikel kort skitsere, hvorfor

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose. Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d.

Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose. Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d. Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d. 70-80% stor belastning Familie klima angst, tristhed, sorg, vrede, skyld, økonomisk belastning 1/3 Depression

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Undervisere Christina Mette Christina Schacht-Magnussen, cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Christina Schacht-Magnussen har lang

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

OMSORGSSVIGT, TILKNYTNINGSRELATIONER OG MENTALISERING I PLEJEFAMILIER. Anne Blom Corlin Cand.psych.aut

OMSORGSSVIGT, TILKNYTNINGSRELATIONER OG MENTALISERING I PLEJEFAMILIER. Anne Blom Corlin Cand.psych.aut 3/26/15 OMSORGSSVIGT, TILKNYTNINGSRELATIONER OG MENTALISERING I PLEJEFAMILIER Anne Blom Corlin Cand.psych.aut PRÆSENTATION! Psykolog, autoriseret, snart færdigjort specialistuddannelse i psykoterapi! Specialeafhandling

Læs mere

Mentalisering og Mentaliseringsbaseret psykoterapi. Hvad er mentalisering? Mentalisering og MBT. Morten Kjølbye 1. Hvad tænker han dog på?

Mentalisering og Mentaliseringsbaseret psykoterapi. Hvad er mentalisering? Mentalisering og MBT. Morten Kjølbye 1. Hvad tænker han dog på? Mentalisering og Mentaliseringsbaseret psykoterapi Odense kommune 25. november 2011 Morten Kjølbye Ledende overlæge Brønderslev Psykiatriske Sygehus Psykiatrien i Region Nordjylland Hvad er mentalisering?

Læs mere

42/11 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

42/11 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2011 42/11 Orientering fra formanden... 2 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 3 Årsberetning... 5 Fornyelse af medlemskab... 6 Behandling af personlighedsforstyrrelse... 7 Introduktionskursus

Læs mere

Omsorgssvigt, tilknytningsrelationer og mentalisering i plejefamilier. FABU 25. oktober 2011

Omsorgssvigt, tilknytningsrelationer og mentalisering i plejefamilier. FABU 25. oktober 2011 Omsorgssvigt, tilknytningsrelationer og mentalisering i plejefamilier FABU 25. oktober 2011 Anne Blom Corlin Cand.psych.aut Program! 18.30 20.00: Tilknytningsrelationer og tilknytningsmønstre! 20.00-21.30

Læs mere

Samarbejde om og i psykoterapi

Samarbejde om og i psykoterapi Samarbejde om og i psykoterapi Konstitueret centerchef Peter Koefoed og brugere af PC Stolpegård 26.10.12 Disposition Hvad er psykoterapi? Hvad er recovery? Samarbejde om psykoterapi.. Mellem interessenter

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

KOGNITIV TERAPI SKALA

KOGNITIV TERAPI SKALA KOGNITIV TERAPI SKALA (copyright 198 J.E Young & A.T Beck) Terapeut: Dato for Session: Rater: Patient: Tape ID#: Dato for rating: Session# ( ) Videotape ( ) Audiotape ( ) Live Observation Instruktion:

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Angst og særlig sensitive mennesker

Angst og særlig sensitive mennesker Angst og særlig sensitive mennesker Psykiatridage i Aalborg september 2013 Psykiatrifonden Morten Kjølbye Cheflæge Psykiatrien i Region Nordjylland Klinisk lektor i psykiatri ved Institut for Medicin og

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Personlighed. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling. PsykInfo Horsens 1. Personlighedsforstyrrelser og psykiatri. Horsens 18.

Personlighed. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling. PsykInfo Horsens 1. Personlighedsforstyrrelser og psykiatri. Horsens 18. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling Horsens 18. marts 2010 Morten Kjølbye Specialeansvarlig overlæge i psykoterapi De Psykiatriske Specialklinikker Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2007 33/07 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Seminarer... 6 Substance abuse and personality disorders... 6 Seminar med Lorna Smith Benjamin

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi () 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi med

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning

Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning Psykiatrifonden 25. september 2013 Henning Jordet Ledende psykolog Daglig leder Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Kompetencecenter for Psykoterapi Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Indhold Uddannelsen giver en grundig indføring i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med henblik på at opnå specialisering. Der undervises

Læs mere

PeakStates k l i n i k k e n

PeakStates k l i n i k k e n PeakStates k l i n i k k e n Methods for Fundamental Change in the Human Psyche 99% af alle traumer starter før fødslen Nye veje til et liv i balance med PeakStates Harmoni, balance og momentvis lykkefølelse

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Lene Tanggaard, Cand.psych. Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Cand.psych. Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Cand.psych. Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Aktuelle krav Uddannelse skal være et sikkert, stærkt og forudsigeligt projekt. Formål: Effektiv produktion

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Mentalisering og misbrug hvorfor?

Mentalisering og misbrug hvorfor? STOF nr. 23, 2014 Mentalisering og misbrug hvorfor? - Blandt andet, fordi skrøbelig mentaliseringsevne kan være medvirkende til at udvikle misbrug, og fordi rus og påvirkethed hæmmer mentalisering. AF

Læs mere

At genopbygge psyken - når "genoptræning" er fast arbejde

At genopbygge psyken - når genoptræning er fast arbejde At genopbygge psyken - når "genoptræning" er fast arbejde Hvordan psykiske sygdomme påvirker vores færdigheder, og hvordan vi finder vej til at forstå og håndtere reaktionerne Rask - syg Rask syg behandling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Behandlerreaktioner. Psykolog Anne Lerfors 1

Behandlerreaktioner. Psykolog Anne Lerfors 1 Behandlerreaktioner Præsentation Dagens program - Mentalisering - Behandlerreaktioner stress, modoverføring, sekundær traumatisering, kontakttræthed og udbrændthed - Hvordan vi passer på os selv Hent dagens

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 554 Offentligt Behandling af selvskade Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Behandling af selvskade Selvskade er ingen diagnose Ingen behandling

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere