10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17."

Transkript

1 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010

2 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer af Flid & Fakta der ellers udkommer 4 gange årligt og er Foreningen af Lystbådehavne i Danmarks officielle medlemsblad. Oplaget af dette særnummer: eksemplarer. Gengivelse af bladets indhold er tilladt med behørig kildeangivelse. Til bladets normaludgaver er debatindlæg, faglige oplysninger, spørgsmål til juristen, gratis køb/salg/bytteannoncer for medlemshavne, oplysninger om arrangementer m.m. meget velkomne og sendes til: Redaktør: Bent Kofoed-Hansen. Tlf.: Postadresse: FLID, Idrættens Hus, 2605 Brøndby. Deadlines for FLID & FAKTA i 2010: Nr aug Nr nov Annoncer: Pris pr. blad: 1/1 side: kr ½ side: kr ¼ side: kr. 975 Til medlemmer af FLIDs forhandlernetværk ydes der 10% rabat på de anførte priser ved samtidig tegning af 4 udgivelser. Pris for reklameindstik er kr. 975 pr. A5-side. Alle priser tillægges gældende moms. Salg af annoncer: Jesper Højenvang, FLIDs sekretariat. Tlf Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Idrættens Hus, 2605 Brøndby Tlf (onsdag ) Bestyrelsen: John Hakmann, Kerteminde (Formand) Tlf Flemming Juel, Faxe Ladeplads (Næstformand) Tlf Birger Isaksen, Sæby (Sekretær) Tlf Benny Carlsen, Helsingør Nordhavn (Kasserer) Tlf Kurt Sjøgreen, Ishøj (best. medlem) Tlf Christian Muff Jensen, Frederikshavn (best. medlem) Tlf Layout & tryk: Formegon ApS FLIDs formand havnefoged John Hakmann, Kerteminde. Da Foreningen af Lystbådehavne I Danmark blev stiftet den 17. maj 2000 var Kerteminde Marine ikke blandt medlemmerne. Efter min opfattelse gav det materiale som var blevet udsendt forud for den stiftende generalforsamling udtryk for, at en af foreningens opgaver var at arbejde for en eller anden form for mærkeordning. Med stjerner eller ankre eller lignende. I Kerteminde kan man selv, og både jeg, og også politikerne som her ejer marinaen, var bange for at en mærkeordning ville komme til at bestemme den fremtidige udvikling. Gud ske lov tænkte ikke alle som os, og foreningen blev stiftet. Det med mærkeordningen blev korrigeret, og i foråret 2001 kom også Kerteminde ind i folden. Forside: Søværnets patruljefartøj SØLØVEN sætter flag. Foto Ole Thomsen Gennem år frem til foreningens stiftelse blev der anlagt rigtigt mange nye lystbådehavne rundt om i landet, ligesom mange af de mindre trafikhavne helt eller delvist blev ombygget til også at betjene lystbåde. Tidligere havde det været mere almindeligt, at lystbådene var en del af trafikhavnene, og at det var de gamle regler og rutiner her som også var gældende i lystbåde-afsnittene. Efterhånden som lystbådehavnene således blev mere og mere selvstændige enheder, blev det også åbenlyst, at der trængtes til en organisation som kunne varetage disses interesser. Der var nok at tage fat på for den nye forening, som hurtigt viste sit værd, og derfor støt voksede i medlemstal, for i skrivende stund at udgøre 161 havne. Det er min overbevisning, at noget af FLID s store succes som brancheorganisation er begrundet i at kunne magte de mange opgaver, som den enkelte havn har vanskeligt ved selv at overskue. Her tænkes blandt andet på uddannelse af personale, juridisk støtte, som havnenes repræsentant overfor myndighederne, ligesom vidensformidling på tværs af havnene er sat i system via hjemmeside, FLID & FAKTA og Vinterseminar m.v. Den organisatoriske opbygning man har valgt i FLID har også vist sit værd. Lige fra den geografisk ligelige fordeling af bestyrelsesmedlemmer til at bestyrelsen skal bestå ligeligt af havneejere og havnefogeder, nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper til udvikling af uddannelse m.v. samt et effektivt sekretariat som løbende udbygges efterhånden som opgavemængden stiger. I 2005 stod et bestyrelsesmedlem fra Fyn for at trække sig. I henhold til vedtægternes bestemmelse om en geografisk lige fordeling på landsplan var det nærliggende at se sig om efter et nyt medlem på Fyn. Af endnu ukendte årsager besluttede bestyrelsen at opfordre undertegnede til at stille op til valg til bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling i I mine, indtil nu, 5 år i bestyrelsen har jeg, udover at deltage i bestyrelsesmøderne, et par år henholdsvis redigeret FLID & FAKTA og senest varetaget tjansen som sekretær, for her i 2010 at blive valgt til formandsposten. Arbejdet i bestyrelsen er, selv med mine nu 18 års erfaring, meget lærerigt. Den kontakt der, gennem bestyrelsen, er til andre havne og deres måde at gøre tingene på, samt til problemstillinger man måske aldrig ellers ville høre om, er meget lærerigt og til stor gavn i det daglige arbejde i egen havn. Den energi man, som bestyrelsesmedlem, lægger i arbejdet er absolut givet godt ud og kan kun anbefales alle som måtte have den mindste lyst og overskud. Med venlig hilsen og et stort TILLYKKE til os alle sammen John Hakmann, Formand 2 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj

3 Ny betalingsautomat Tag imod havnebetaling 24 timer i døgnet Bedre service for sejlerne Betaling med kreditkort og VISA Dankort 100% selvbetjening = besparelse af løntimer Brugervenlig med trykfølsom skærm Flere billettyper Flere sprog Vil du vide mere, så kontakt BEAS på telefon eller via mail BEAS A/S Brørupvænget 10 DK-7650 Bøvlingbjerg Tlf Fax CVR-nr.: DK Vestjysk Bank konto: Flid og Dansk Sejlunion i ti år Af Steen Wintlev-Jensen, Dansk Sejlunion Dansk Sejlunion har og har haft stor betydning for FLIDs daglige drift og tilblivelse. Vi har derfor bedt souschefen i unionen, Steen Wintlev om at fortælle lidt om hvorfor Dansk Sejlunion har været så aktiv og positiv overfor FLID og hvorledes han har oplevet samarbejdet med FLID i opstartsfasen og de forløbne 10 år. Tænk - er det kun ti år siden at FLID blev stiftet? Tiden går hurtigt i godt selskab. FLID og Dansk Sejlunion er godt selskab. Tanken om at starte en forening for lystbådehavne opstod i Dansk Sejlunion, mens bundmalingskrigen var på sit højeste. Ved 10-årsdagen er det på tide at dokumentere historien. Når Dansk Sejlunion før i tiden forhandlede med Miljøstyrelsen, måtte vi i nogle tilfælde tale på vegne af både sejlere og lystbådehavnene. I andre situationer var det Foreningen af Danske Havne (senere omdøbt til blot Danske Havne), som blev indkaldt som lystbådehavnenes repræsentant, når der skulle tales om bundmaling, afrensning af bundmaling eller lignende sager. Foreningen af Danske Havne var på det pågældende tidspunkt kun marginalt interesseret i lystbådehavne og derfor ikke en særlig engageret samarbejdspartner for Dansk Sejlunion. at hvis lystbådehavnene havde deres egen forening ville Dansk Sejlunion få en mere troværdig samarbejdspartner og det ville være mere reelt, at en forening af lystbådehavne talte for havnene frem for at det skulle være Dansk Sejlunion eller Foreningen af Havne i Danmark. Fra idé til realitet Der var ikke langt fra tanke til handling. Dansk Sejlunion indkaldte havnene til et orienteringsmøde i Odense, hvor de fremmødte havne nedsatte en arbejdsgruppe, som lavede det nødvendige grundlag for dannelsen af en egentlig forening og på en stiftende generalforsamling i Kolding så FLID dagens lys. Meget hurtigt indså den første bestyrelse, at man havde behov for en ankermand på foreningens sekretariat. Af praktisk og økonomiske grunde valgte man også her at gå i samarbejde med Dansk Sejlunion. Sekretariatet fik samme adresse som Dansk Sejlunion og den daglige leder blev Dansk Sejlunions miljøkonsulent. Denne lidt hurtige løsning viste sig at blive til glæde for begge foreninger, idet der er skabt en synergi og vidensdeling som er uden lige. Den fælles historie og det fælles sekretariat er måske også en del af hemmeligheden bag ti års utroligt godt samarbejde, hvor man samtidig respekterer hinandens synspunkter. Tillykke med fødselsdagen og Dansk Sejlunion håber, at de næste 10 år må blive kendetegnet ved lige så godt et samarbejde, som i de ti første år. Sejlerhilsen, Dansk Sejlunion Steen Wintlev-Jensen BEAS A/S Brørupvænget 10 Undervejs i forhandlingerne med Svend DK-7650 Bøvlingbjerg På kan du se Aukens Miljøstyrelse opstod tanken om, Tlf yderligere oplysninger om Fax vores øvrige betalingsautomater. FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj

4 Hvad er FLID, og hvordan blev FLID til? Af Peder Dahl, Augustenborg Yachthavn Ved FLIDs stiftelse den 17. maj 2000 blev Lars Dinesen fra Rungsted valgt som formand og Peder Dahl fra Augustenborg blev næstformand. Kun kort tid efter foreningens start måtte Lars imidlertid meddele os, at han blev nødt til at trække sig fra bestyrelsen på grund af helbredsmæssige problemer. Peder Dahl blev så konstitueret som formand indtil næste generalforsamling. Peder blev siddende på formandsposten i 8 år og har derfor stået i spidsen for en væsentlig del af FLIDs udvikling. Vi har bedt Peder Dahl om at fortælle lidt om denne spændende tid. Peder Dahl, FLIDS formand fra 2000 til Den gamle redaktør og min gamle kampfælle Bent Kofoed har bedt mig om at skrive lidt om FLID. FLID blev startet den 17. maj 2000 i Kolding ved den stiftende generalforsamling efter ca. 8-9 års tilløb. Fortsættelsen af FLID s historik, som jeg nu vil forsøge at beskrive, kan måske indeholde lidt unøjagtigheder, idet min hukommelse ikke er, som den har været. Jeg er jo ikke født i går, og de af jer som måske ved bedre, må bære over med mig. Inden den endelige beslutning om FLIDs stiftelse blev taget på den stiftende generalforsamling, var der gået en meget lang periode med forskellige tilløb til at lave en forening for lystbådehavnene. Vel nok blev årene 1990 til 2000 alle brugt på disse tilløb. Jeg kan huske, at der var nogle, der i det gule pakhus i Svendborg forsøgte at lave noget i og omkring Fyn for havnene. Ligeledes var der tilløb til at lave noget for Lillebæltsområdet m.v. Senere kom der alvorligt skub i det, da Danske Havne, som jo er et kommunalt borgmesterledet foretagende, afsatte ca. 1,5 mio.kr. til at lave en underafdeling kun med deltagelse af lystbådehavnene. Danske Havne havde en dygtig medarbejder ansat, der arbejdede hårdt for sagen, men deres mål var mindst 50 havne som medlemmer, ellers ville det ikke kunne lønne sig, dels ikke være værd at røre ved. Efter et par års kampe var pengene ved at slippe op, og så skete katastrofen. Et firma havde fået øje på den dygtige medarbejder i Danske Havne - måske fik han mere i løn, jeg ved det ikke, men resultatet blev, at han sagde op, og så døde det projekt. Men ideen den var født, og der var en del ildsjæle, som syntes, at ideen var så god, at der måtte gøres noget ved sagen. FLID lystbådehavnenes organisation Enden på historien blev, at en arbejdsgruppe, der skulle forberede en stiftende generalforsamling, indkaldte til møde i Kolding Sejlklub den 17. maj 2000, og til mødet kom der ca. 50 deltagere bl.a. en meget entusiastisk havnefoged fra Bornholm. Rejse 1 dag til Kolding, møde 1 dag og 1 dags rejse hjem - det kalder jeg en ildsjæl. I fortsættelse heraf kan jeg nævne, at gruppen af ildsjæle bestod af ca. 11 personer, herunder også 2 fra Dansk Sejlunion, som i grunden var gruppens sekretariat og promotor. > 6 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj

5 ændre afgørende på miljølovgivningen. Derudover advarede de mod københavneri, hvorefter flere fra arbejdsgruppen bosiddende på Sjælland straks bekendte, at de oprindelig var jyder. Mødet i Odense blev indkaldt af Steen Wintlev, der bød velkommen, hvorefter senere formand Lars Dinesen og endnu senere formand Peder Dahl, som havneejere præsenterede deres ideer og visioner for en fremtidig forening. Finn Rossdahl kom derefter med et indlæg om alle de love og bekendtgørelser m.v., som lystbådehavnene igennem årene ikke havde haft mulighed for at sætte deres fingeraftryk på. Kofoed bød velkommen, og begyndte med at beskrive baggrunden for at starte en evt. forening, som kunne varetage lystbådehavnenes interesser, bygget på ruinerne af et eller flere tidligere forsøg på at etablere et maritimt netværk i Danmark. Bent takkede også Dansk Sejlunion for hjælpen indtil nu med at starte foreningen. Herefter forklarede Steen Wintlev fra Dansk Sejlunion, at DS havde hjulpet foreningen i gang, idet DS og FLID i mange henseender har samme interesser, så det var hjælp til selvhjælp. Peder Dahl for bordenden under bestyrelsesmøde i Inden mødet i Kolding var der holdt en serie arbejdsgruppemøder i Dansk Sejlunion i december 1999 og hele foråret 2000 med i alt ca. 5 arbejdsgruppemøder med deltagelse af den samme arbejdsgruppe, der bestod af: Lars Dinesen, Rungsted Havn Børge Pedersen, Bogense Morten Kjær-Andersen, Rønne Sven Erik Hauberg, Nysted Benny Andersen, Grenå Peder Dahl, Augustenborg Yachthavn Bent Kofoed-Hansen, Dragør Finn Rossdahl, Rungsted Steen Wintlev, Dansk Sejlunion Jesper Højenvang, Dansk Sejlunion Flemming Bram, Lynetten Tiden forud for stiftelsen Arbejdsgruppens møder gik i grunden stort set ud på at diskutere følgende: Kontingentmodellerne Økonomi, samt den praktiske start på foreningen Markedsføring, nyhedsbreve og salgskompendium Stiftende generalforsamling Midtvejs i arbejdsgruppemøderne blev der indkaldt til stormøde i Odense på Hotel H C Andersen. Der kom 58 personer, heraf var der 38 havnerepræsentanter. På dette møde blev Visioner og ideer bag oprettelsen af foreningen diskuteret livligt. Citat fra debatten er: Virksund var generelt positive overfor foreningen, men havde ringe tiltro til at havne skulle kunne Andre indlægsholdere mente, at de små havne havde behov for at uddanne havnefogeder, en uddannelse man ingen andre steder kunne få, så man havde indtil nu måttet nøjes med learning by doing. Enden på mødet i Odense blev, at en evt. stiftende generalforsamling skulle afholdes i marts Endnu et par arbejdsgruppemøder blev afholdt, her blev bl.a. navnet FLID endelig vedtaget af arbejdsgruppen. I begyndelsen skulle vi ligesom vænne os til det navn, selvom det i grunden er logisk opbygget af foreningens navn: Foreningen af Lystbådehavne I Danmark. Den stiftende generalforsamling Så tog tingene fart og en evt. stiftende generalforsamling blev fremrykket til 17. maj På mødet i Kolding var tilmeldt 35 havne med 37 tilmeldte deltagere, hvor Bent Der var herefter en mange timers diskussion, herunder specielt om kontingentet, samt om vedtægterne i øvrigt. Kontingent = penge har altid interesseret lystbådehavnsfolket meget. Under vedtægtsdiskussionen blev også københavneriet diskuteret igen, og enden herpå blev, at bestyrelsens sammensætning skal være ligeligt fordelt over hele Danmark, en salomonisk afgørelse. Sluttelig kom vi til det afgørende punkt, hvor vi skulle beslutte, om vi overhovedet skulle starte FLID, for 35 havne var alt for lidt, specielt da Danske Havne jo ville have mindst 50 havne med. Vi blev dog enige om, at det var nu eller aldrig, og 33 af de 35 fremmødte havne stiftede FLID ved håndsoprækning. Generalforsamlingen valgte Lars Dinesen som formand og undertegnede som næstformand, samt en bestyrelse bestående af Bent Kofoed, Vagn Hansen, Finn Rossdahl og Benny Andersen. > 8 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj

6 En arbejdende bestyrelse FLID var nu dannet, men vi havde absolut intet at have det i, intet sekretariat, ingen penge, intet overhovedet. Bestyrelsen besluttede så at lave det hele selv, og opkræve kontingent, indtil vi havde en kassebeholdning på kr ,- Ved det første efterfølgende møde fik vi brev fra Lars Dinesen om, at han var blevet syg, og sandsynligvis ikke ville komme mere, hvorefter næstformanden blev konstitueret som formand og Vagn Hansen blev næstformand. Jeg havde regnet med, at den hellige grav var velforvaret for mig som næstformand, men jeg fik fingrene i maskinen. Det var nogle hårde år til at begynde med. Heldigvis var hele bestyrelsen enige om, at nu skulle der arbejdes og det blev der. Efter nogle år fik vi råd til at købe Jesper Højenvang fri fra DS en gang om ugen, og så fik vi lidt mere fart på. FLID bliver officielt godkendt Et meget vigtigt mål blev nået, da vi, efter vores henvendelse til ministerier m.fl., blev anerkendt som høringsberettiget part i sager vedr. havne og søterritoriet. En af vore vigtigste landvindinger var også vort samarbejde med Miljøministeriet om klaptilladelserne, som vi fik stor indflydelse på i den efterfølgende tid. Klapreglerne var vigtige for os, og er det stadig. Jeg husker tydeligt, al den snak, der var i aviserne, om forurening af havmiljøet bl.a. døde hummere ved Læsø. Forsøg i bl.a. Marstal Havn med at støvsuge TBT op fra havbunden ved hjælp af dykkere for at få lov til at uddybe, efter at TBT en var støvsuget op - helt sindsygt. I min egen havn sad sejlerne fast, også gæstesejlere, når der var ca. 50 cm. lavvande, men klaptilladelser var det umuligt at få. Det tog 8 år at få klapsagen igennem, så der kunne foretages oprensninger i de tilsandede havne. FLIDs fingeraftryk på vigtige sager I de år blev også Standardreglement for danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne og f.eks. Regulativ for affaldshåndtering vedtaget, ligesom Danmarks indtræden i Schengen-samarbejdet krævede særlige regler for anløb af lystbåde, der kom fra udlandet. Den endelige udformning af alle disse regulativer havde FLID meget stor indflydelse på til stor glæde for lystbådehavnene, som skulle leve med dem i hverdagen. I forbindelse med udarbejdelse af Affaldsregulativer kan jeg nævne et lille kuriosum. Her var 2 fra bestyrelsen til møde med det rådgivende firma, som var hyret af Miljøministeriet. Firmaet fik at vide at deres udkast til affaldsregulativet, var alt for omfangsrigt og skrivebordsagtigt. De gik grædende bort for at lave et nyt, som en havnemester i en lille havn kunne lave uden dyre konsulenttimer. Problemerne med klaptilladelser og klappladser var en stor opgave i Peder Dahls tid som formand. Bestyrelsesarbejdet i de første år Bestyrelsens arbejde foregik ved, at vi holdt ca. 5 heldagsmøder om året, som var deciderede arbejdsmøder, hvor vi delte arbejdet imellem os. Ind imellem møderne udførte bestyrelsesmedlemmerne det aftalte arbejde, så vi til næste møde var klar til nye arbejdsopgaver. Sådan kørte arbejdet, indtil vi havde de kr ,- og vi fik råd til Jesper, som sekretariatschef, og det har vi aldrig fortrudt. Da Jesper så kom til, blev der lidt mere tid i bestyrelsen til planlægning og udførelse af alle de visioner bestyrelsen havde. Visionerne blev til ved et par brainstormings heldagsmøder de første 4 år. Resultatet ses af de mange tiltag, vi har lavet til gavn og brug for havnene og deres medarbejdere herunder vort nuværende årligt udgivne uddannelseskatalog m.v., vort årlige vinterseminar sammen med HAFO, samt vor juridiske eksperts hjælpebrevkasse m.v., samt formødet til generalforsamlingen. Efter 8 år som formand følte jeg, at jeg i en alder af 73 år fortjente at få en afløser, som jo blev den daværende næstformand Mogens G. Larsen fra Marselisborg. Samtidig med mig gik også vor mangeårige sekretær Bent Kofoed, idet han gik på pension på samme tidspunkt. Bent er nu den gamle redaktør af FLID & FAKTA, og det er han ganske god til. Jeg vil slutte min odysse af med at ønske FLID al mulig god vind fremover, og jeg tror, at vi har vundet respekt for vort virke i det offentlige rum og i de relevante ministerielle kontorer m.v. Peder Dahl, fhv. formand 10 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj

7 Af Vagn R. Hansen, Uddannelsesaktiviteterne gennem det første 10-år Vagn Hansen var FLIDs første formand for Uddannelsesudvalget. Her ses han ved tavlen. Uddannelse har altid været en hjertesag for FLID ja faktisk en af grundene til at foreningen blev oprettet. Gennem de forgangne 10 år har mange af foreningens medlemshavne haft folk på kursus hos FLID. Der ligger et stort arbejde i udviklingen og afholdelsen af de mange kurser, og vi har derfor bedt den første formand for FLIDs uddannelsesudvalg Vagn Hansen om at fortælle lidt om, hvorledes man kom i gang med den omfattende opgave. Som den første og eneste forening for lystbådehavne i Danmark fik FLID en flot start ved den stiftende generalforsamling i Kolding i maj måned år Bestyrelsen for den nystartede forening erkendte imidlertid, at graden af succes og fremgang for den nystiftede forening dels ville afhænge af, om foreningen kunne gøre sig synlig i offentligheden som talerør for lystbådehavnene i Danmark og dels, om foreningen kunne indfri medlemshavnenes forventninger til de servicetilbud, som er indbygget i FLID s formålsparagraf - eksempelvis på videnformidlings- og uddannelsesområdet. Med fokus på uddannelsesforpligtelsen udarbejdede bestyrelsen en uddannelsespolitik, hvis formål primært var at opfylde medlemshavnenes behov for uddannelse i havnerelaterede forhold. Uddannelsesudvalget og hvad ønsker medlemmerne På FLID s generalforsamling i 2002 besluttede man sig til at håndtere uddannelsesspørgsmålet ved at nedsætte et uddannelsesudvalg. Dette første uddannelsesudvalg kom til at bestå af: Per Schøttz fra Skovshoved/Hellerup, Niels Arendal Jensen fra Korsør samt Vagn R. Hansen fra Fredericia med sidstnævnte som tovholder. Desuden en havnefoged fra Lynetten, der desværre aldrig mødte frem. For at lodde uddannelsesbehov, interesseområder og ønsker til rammerne for en egentlig uddannelsesfunktion foretog udvalget i sommeren 2002 en spørgeskemaundersøgelse blandt de daværende 64 medlemshavne. Der blev returneret besvarelser fra 29 af havnene. De ønskede temaområder for uddannelse kunne efterfølgende kategoriseres i følgende fem grupper, opsat i prioriteringsrækkefølge: 1. Miljøforhold 2. Havneindretningsforhold 3. Reglementer 4. Ledelses- og personaleforhold 5. Havneadministration Prioriteret kursusform: 1. Foredrag/indlæg med diskussioner 2. Konference med gruppearbejde 3. Workshops Kursusvarighed: 1. Endags 2. Todages 3. Tredages Ingen interesse herudover for længerevarende kursusforløb. Kurset Brand, Redning og Førstehjælp har været en stor succes og er gennemført mange gange. Det er præget af mange realistiske øvelser. Til analyseresultaterne tillagde udvalget følgende kriterier: Indlægs-/foredragsholdere bør om muligt skaffes fra egen organisation. Alternativt må foredragsholdere findes/købes eksternt. Afviklingen af kurser skal forgå på centralt placerede steder i landet. Omkostningerne for kursisterne skal holdes på et overkommeligt niveau. De gunstigste kursusperioder for medlemshavnene er først eller sidst i kalenderåret. De første kurser De første to kurser, der blev udbudt i FLID-regi blev afholdt i februar og marts i Kurserne blev gennemført med hhv. 14 og 13 deltagere. Kurserne var endags kursus i Brand, Redning og Førstehjælp og todages kursus i Lystbådehavnes miljøforhold. I den efterfølgende evaluering fra kursisterne fik kurserne betegnelsen fremragende. De efterfølgende mange kurser i FLIDregi, der har været afholdt siden 2003, har stort set alle bevæget sig om den platform for undervisning, tilrettelæggelse og afholdelse, som blev fastlagt i undervisningsudvalget efter spørgeskemaundersøgelsen i Arbejdet i det første uddannelsesudvalg var for størstedelens vedkommende baseret på udvalgets egne ressourcer med tilkøb af nogen assistance, fortrinsvis ved deltagelse af Jesper Højenvang fra Dansk Sejlunion samt fra Brandskolen i Korsør. Efter afholdelsen af et seminar om bestyrelsesvisioner i juni 2003 blev der med > 12 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj

8 Da formanden blev snydt Dansk Sejlunion indgået en udvidet samarbejdsaftale med en mere vidtgående sekretariatsassistance. Samarbejdet med Jesper Højenvang har siden hen betydet en betydelig styrkelse af foreningens uddannelsesaktiviteter. Kursusudbudene har fået et mere professionelt tilsnit. Håndtering af aftaler - med kursister såvel som med indlægsholdere - er forbedret. Det samme gælder reservationer og aftaler med de anvendte kursussteder. Forandringer stiller større krav Som følge af den stadige mere foranderlige verden, som vi lever i, er vilkårene for drift af lystbådehavne siden foreningens stiftelse blevet betydeligt skærpede. Eksempler herpå er: Bundmalingsproblematikken og de heraf afledte miljøkrav. Sikker Havn -konceptet og Arbejdstilsynets krav til bådhåndtering, hejseredskaber og andet udstyr på lystbådehavnene. Uddybning og klapning. Schengen-aftalen og Maritim sikring. Juridiske- og forsikringsmæssige forhold. FLID skal til stadighed ajourføre de skærpede vilkår i sine forskellige kursusudbud til medlemshavnene. Et væsentligt bidrag til vidensformidling til en større kreds af medlemshavne er i øvrigt de årlige endags seminarer, der afholdes i FLID/HAFO-regi. Mange forskelligartede og nyttige temaer er gennem årene blevet belyst ved indlæg fra forskellige forekommende eksperter på de specifikke temaer. Med denne gennemgang og belysning af foreningens uddannelsestiltag gennem første dekade, ønskes FLID og medlemshavnene hjertelig til lykke. Vagn R. Hansen beton flydebroer - fortøjningsbomme - komplette anlæg Af Bent Kofoed-Hansen I tiden op til FLIDs generalforsamling i marts 2005 var der stor spænding i bestyrelsen. Medlemstallet var 99 og vi syntes jo alle, at det havde været morsomt, hvis formanden på generalforsamlingen kunne meddele, at vi havde rundet de 100 medlemmer. Peder Dahl, vores daværende formand, pukkede på os og spurgte hele tiden, om vi dog ikke kunne skaffe bare et medlem mere inden generalforsamlingen. Og det lykkedes! MEN! Selvom FLIDs stiftende generalforsamling i 2000 var foregået i Kolding, havde Kolding Lystbådehavn haft lidt svært ved at bestemme sig til at gå med i FLID. Det havde selvfølgelig ærgret den daværende bestyrelse, men det var jo havnens frie valg. I februar 2005 havde Kolding imidlertid besluttet sig til at gå med. De kontaktede sekretariatet, og da jeg hørte det orienterede jeg de øvrige bestyrelsesmedlemmer men ikke formanden. Vi besluttede os nemlig for at spille ham et pus. Vi aftalte med Koldings delegerede til generalforsamlingen, at han under selve generalforsamlingen skulle aflevere Koldings indmeldelse til formanden. Dagen for generalforsamlingen oprandt, og i bestyrelsen var vi enige med formand Peder Dahl om, at det var da også ærgerligt, at vi ikke havde nået de 100 medlemmer. medlemmer, men at vi desværre stadig kun var 99. Fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer lød det som med én mund 100 medlemmer. Nej sagde Peder vi er desværre kun lød det igen fra bestyrelsen. Og nu rejste Koldings delegerede sig op og gik gennem salen op til Peder og afleverede havnens indmeldelse til stor overraskelse for Peder. Vi havde i mellemtiden sørget for at der var blevet skænket en gammel dansk til alle, så vi kunne fejre på behørig vis, at FLID nu havde rundet det magiske tal. Det havde været svært for den øvrige bestyrelse at holde det hemmeligt i de sidste 14 dage op til generalforsamlingen, men det lykkedes og det skal siges til Peder Dahls ros, at han tog det flot og selv var den der grinede allermest. Koldings delegerede afleverer indmeldelsen til FLIDs formand Peder Dahl. Under punktet Bestyrelsens beretning gik Peder på talerstolen og begyndte sin beretning. Da han nåede til omtalen af medlemstallet meddelte han forsamlingen, at vi havde håbet at runde de 100 Formanden selv var den der morede sig mest over at være blevet snydt. tlf FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj

9 Fra Nyhedsbrev til FLID & FAKTA Af Bent Kofoed-Hansen FLID & FAKTA er faktisk nogle måneder ældre en FLID. Hvordan kan det nu være? Det er der en god forklaring på. Læs den her. Allerede inden FLID var startet stod det klart, at kommunikationen til medlemmerne ville være essentiel for vor forenings etablering og virke. Det blev i begyndelsen til Nyhedsbrev hvoraf det første blev udsendt som optakt til orienteringsmødet i Odense den 29 marts Det var en enkel fotokopieret sag uden billeder, men selvfølgelig med vigtige oplysninger om forslag til foreningen og tankerne omkring organisation, opgaver og økonomi. Umiddelbart efter mødet i Odense i april 2000 udsendtes Nyhedsbrev nr. 2, hvori vi meddelte, at det var besluttet at danne en forening af lystbådehavne. Mødet i Odense havde vist, at der var et stort behov for en sådan forening, og som formanden for Rungsted Havn, Lars Dinesen (der senere blev valgt til FLIDs første formand) udtalte: Det er mig uforståeligt, at der ikke tidligere er nogen der har dannet en forening for lystbådehavne. I Nyhedsbrevet blev der samtidig indkaldt til stiftende generalforsamling i Kolding den 17. maj Nyhedsbrev nr. 2 var i farver og forsynet med billeder som det ses af genoptrykket her. Navneændring til FLID & FAKTA udvidet og forbedret i kvalitet hele tiden. I sommeren 2006 syntes bestyrelsen at betegnelsen nyhedsbrev var et misvisende navn på den efterhånden helt pæne tryksag, som foreningen udsendte, og man udskrev derfor en konkurrence om et nyt navn til bladet. Det nye navn blev FLID & FAKTA. Det blev foreslået af havnemesteren og overfartslederen fra Årøsund, der fik en flot boremaskine i præmie for sin idè. Først var Niels R. Christensen fra Grenå redaktør og derefter varetog John Hakmann i mange år jobbet som redaktør af FLID & FAKTA, men da jeg i 2008 udtrådte af bestyrelsen på grund af min pensionering som havnefoged i Dragør, spurgte man mig, om jeg kunne tænke mig at overtage redaktørposten, hvilket jeg gjorde med stor glæde. Og siden har jeg stået for tilrettelæggelsen og redigering af bl. a. vort lille tidsskrift. Men både Niels, John og jeg har og har haft stor hjælp af sekretariatet med Jesper Højenvang i spidsen. FLID & FAKTA er resultatet af et teamwork. Men intet blad uden annoncer. FLID har været så heldig, at mange af vore gode leverandører af materiel til havnene har ønsket at benytte denne kanal til kontakt med deres kunder havnene. De har massivt og i stigende omfang bakket op omkring FLID & FAKTA, hvilket giver et velkomment tilskud til bladets drift. Samtidig har vi et meget fint samarbejde med annoncørerne og det vil vi gerne sige dem tak for. Også fra FLID & FAKTA skal der lyde et stort tillykke med de 10 år til Foreningen af Lystbåde I Danmark. På initiativgruppens andet møde i Odense var der stor opbakning til, at man hurtigst muligt fik stiftet en forening for lystbådehavne. Den 29. Marts var 57 repræsentanter fra lystbådehavne i Danmark samlet i Odense for at diskutere arbejdsgruppens oplæg til love og arbejdsområder for en kommende forening for lystbådehavne. På mødet var der stor opbakning og kun få knubbede ord til det oplæg, som Kontingent er altid et vigtigt punkt på foreningers generalforsamling. Arbejdsgruppen var derfor også spændt på, hvorledes man ville modtage forslaget til kontingent struktur. Arbejdsgruppen havde, ud fra den filosofi, at havnenes største indkomster skabes af havnepladser og gæstepladser foreslået, at kontingentet blev sammensat Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Årgang 1, Nummer 2 Nyhedsbrev April 2000 nr. 2 Nu startes Foreningen af Lystbådehavne I Danmark. blev præsenteret af arbejdsgruppen. Efter en debat med gode konstruktive indlæg, var det deltagernes ønske, at foreningen skulle startes så hurtigt som muligt. Man ønskede havnene snarest kunne få indflydelse på den lovgivning og de bekendtgørelser, som i en lind strøm flyder til havnene for øjeblikket. Da Dansk Sejlunion kunne give tilsagn om at være fødsels- af et grundgebyr på 700 kr. + et gebyr på 8 kr. pr. fastligger + 0,5 kr. Pr. gæstesejler i juni, juli og august. Denne struktur, mente arbejdsgruppen tog hensyn til både de små havne med mange gæster de store havne med få gæster og alle andre kombinationer. Debatten viste, at der var enighed om at foreningen skulle have en hjælper for foreningen, var der ikke nogen grund til at udsætte en stiftelse af Danmarks første og eneste forening for lystbådehavne. Der var stor enighed om kontingent! ordentlig kontingentmasse at arbejde med. På grundlag af debatten vil arbejdsgruppen fremlægge yderligere to forslag til kontingent struktur. Et hvor vægten er lagt mere over på de faste pladser og et som tager udgangspunkt i havnens indtægter på faste- og gæstepladser. Hvornår sker det? FL D & FAKTA Log ind på Brugernavn: flid Password: 2000 I bestyrelsen tales der også om...2 Formandens ord...3 Ballen Havn...7 FLIDs generalforsamling...13 Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring...15 Biodiesel i bådmotorer...17 FLID har jubilæum...19 Sejlerens den populære havneguide...23 HAFO nedlægges Netværket HAVN opstår...25 Hjertestarter redder liv...26 Vinterseminar...27 Kan Blå Flag gøres mere spiselige?...30 Kommende uddannelsestilbud...32 Arbejdsgruppen skal have din havns tilmelding senest den 8. maj. Marts Årgang 11, nr. 1 Husk at meddele arbejdsgruppen om din havn stiller op til bestyrelsen. Din tilmelding er gældende, når mødegebyr 50 kr. pr. person er betalt. Den stiftende generalforsamling foregår i Kolding Sejlklub Klubhus, Dokvej 1, 6000 Kolding den 17. maj 2000 kl. 13. Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Siden fortsatte Nyhedsbrev og blev Bent Kofoed-Hansen, Redaktør 16 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj

10 Fra ad hoc opgaver til sekretariat Af sekretariatschef Jesper Højenvang Har forenklet havnens bådhåndtering. Standardisering af sikre bådstativer, bådeløft, let transport til og fra vaskeplads / vinteropbevaring, enkel og sikker optagning og isætning. Stativerne stables i sejlsæsonen -flyt båden med en hånd! Sekretariatschef Jesper Højenvang (forrest til højre) er en flittig deltager i alle FLIDs arrangementer. Wester-marina har standardiseret et nyt system til bådhåndtering, -vi har samlet de bedste ideer og fremstiller systemet, så det passer til de fleste lystbådehavne. Samme system til 5,-10 og 20 tons både. - en sikker mangeårig investering, kend prisen for bådhåndtering mange år frem. - nu også med mulighed for leasing. Wester-marina s Mobilsystem giver 8% rabat på gældende prisliste til medlemmer af FLID Se systemet i Roskilde, Nykøbing Sj., Rungsted og Bogense eller på og ring til Ole B. Petersen eller Af formålsparagraffen i FLIDs vedtægter har det siden foreningens etablering fremgået, at foreningen på sigt skal arbejde på at udvikle et sekretariat, der kan assistere medlemshavnene i forskellige situationer. Og siden foreningens etablering har bestyrelsen i takt med et voksende antal medlemmer, og dermed bedre økonomi, gradvist udvidet sekretariatet. Jeg har haft fornøjelsen af at være med helt fra de første spæde forsøg på at etablere foreningen og frem til i dag. Ved de første arbejdsgruppemøder og op til den stiftende generalforsamling i maj 2000, blev mange spørgsmål vendt. Hvad skal barnet hedde, hvordan skal kontingentmodellen skrues sammen og hvem skal udover bestyrelsen være med til at føre foreningens visioner og formålsparagraf ud i livet? Til at supplere bestyrelsen blev der umiddelbart efter foreningens stiftelse, indgået en aftale med Dansk Sejlunion, hvor jeg som ansat miljøkonsulent, blev hyret til at løse forskellige opgaver for foreningen på timebasis. Bestyrelsen ønskede bl.a. en oversigt over relevante myndigheder, med henblik på at blive høringsberettiget. Ligeledes fik jeg ansvaret for foreningens nyhedsbrev (senere omdøbt til FLID & FAKTA). FLID fik endvidere officiel adresse hos Dansk Sejlunion i Brøndby og dermed var sekretariatet i et vist omfang en realitet. I 2005 blev aftalen med Dansk Sejlunion udvidet til at omfatte én dag om ugen, med fast telefontid. Dermed fik sekretariatet eget telefon- og faxnummer samt . Opgaverne blev udvidet til bl.a. at omfatte mundtlig rådgivning og hjælp til medlemshavne i konkrete situationer - særligt inden for miljørelaterede sager, at skaffe fordelagtige medlemstilbud / > FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj

11 medlemsrabatter, interessevaretagelse i forhold til myndigheder samt kursusplanlægning og -afholdelse i samarbejde med uddannelsesudvalget. Allerede i 2006 blev sekretariatet imidlertid udvidet med kontorassistent Malene Henriksen som kom på sekretariatet 3-4 timer om ugen for at varetage en stor del af de administrative opgaver. Samtidig blev bogholderifunktionen flyttet fra kassereren og en freelance bogholder til sekretariatet. Dermed var alle relevante kerneområder samlet ét sted. I 2008 tog bestyrelsen endnu et skridt for at udvikle sekretariatet ved at tilknytte Bent Kofoed-Hansen som redaktør af FLID & FAKTA og foreningens andre tryksager. Endvidere blev samarbejdet med sekretariatets kontorassistent Malene Henriksen udvidet. Baggrunden var, at presset på sekretariatet voksede i takt med tilgangen af medlemmer. Det har derfor været helt naturligt og nødvendigt at udvide sekretariatet og lave en ny arbejdsdeling for fortsat at kunne levere en god service overfor medlemmerne og have en ordentlig administration af FLIDs efterhånden mange aktiviteter. Jeg skulle fortsat lede sekretariatet, men nu primært koncentrere mig om medlemsbetjening, interessevaretagelse, kontakter til myndigheder, projekter, og sagsbehandling herunder konsulentopgaver for havnene. I 2009 blev aftalen med Dansk Sejlunion udvidet således at der nu var to dage om ugen til rådighed herfor. Det har været en spændende tid præget af mange og meget forskelligartede opgaver. Tid tider kan man sammenligne jobbet med en jonglør, der forsøger at holde mange bolde i luften. Jeg tror det er meget karakteristisk for det at være en lille organisation og er bestemt ikke kedeligt. Lad os håbe, at foreningen og sekretariatet fortsat vil vokse og i fremtiden være i stand til at jonglere med endnu flere bolde i form af bedre service, tilbud og rådgivning til gavn og glæde for FLIDs medlemshavne. FLID Pris kr ,- ekskl. moms (Normalpris kr ,-) Kommunernes kreative forslag til alternativt brug af havnearealerne har givet travlhed i sekretariatet.. 20 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 hjertevagt er en del af medidane 21

12 Hilsen fra Kystdirektoratet Næsten alle vore medlemshavne er jævnligt i kontakt med Kystdirektoratet. Fra vores kontaktmand Jørn Bisgaard har vi modtaget nedenstående hilsen i anledning af FLIDs 10 års jubilæum samt en lille løftet pegefinger. Side 2 Foreningen af Lystbådehavne I Danmark c/o Dansk Sejlunion Idrættens Hus 2605 Brøndby Att.: Bent Kofoed-Hansen Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) - 10 års jubilæum Kære FLID; tillykke med jubilæet. Tak for samarbejdet i din hidtidige levetid. Da Kystdirektoratet for 10 år siden blev kontaktet af en af initiativtagerne til interesseorganisationen, FLID, Peder Dahl, forekom det som et indlysende projekt, der for længst burde være realiseret: Som bekendt er Kystdirektoratet myndighed for anlæg på søterritoriet, herunder ikke mindst for udvidelse af lystbådehavne. Det var derfor naturligt og nærliggende, at disse havne danner en fælles organisation til varetagelse af havnenes erhvervsmæssige og faglige interesser også i relation til offentlige myndigheder. Vi har gennem årene haft et frugtbart samarbejde med FLID via foreningens sekretariat et samarbejde til gavn for såvel FLID som Kystdirektoratet. Vi har endvidere løbende kontakt med rigtig mange af foreningens enkelte medlemmer i forbindelse med ændringer af lystbådehavnenes ordensreglementer (husk venligst at benytte ordet Ordensreglement, da dette er den korrekte betegnelsen i havneloven). Det er nødvendigt, at Kystdirektoratet godkender et ordensreglement for den enkelte havn, da det ikke er tilstrækkeligt, at havnen blot henviser til standardreglementet, bekendtgørelse nr af 15. april 2002 om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Den enkelte havn skal således have sit eget ordensreglement, hvoraf det i det mindste fremgår for hvilket sø- og landområde, ordensreglerne gælder; et ordensreglement indeholder bestem- Dato: Dokumentnr. 06/ Sagsbehandler: Jørn Bisgaard Direkte tlf.nr.: Deres reference: melser, som er sanktioneret med bødestraf, hvis de overtrædes. Endvidere kan ordensreglementet indeholde bestemmelser, der tillægger havneledelsen særlige myndighedsbeføjelser. HUSK: Uden Kystdirektoratets godkendelse af ordensreglementet har lystbådehavnen ikke den nødvendige hjemmel for sin myndighedsudøvelse. Hvis Kystdirektoratet har givet en tilladelse til en udvidelse af havnens areal, skal der indsendes udkast til et nyt ordensreglement for havnen senest samtidig med anlægsarbejdets afslutning. Ordensreglementet skal vedhæftes en grafisk plan (havneplan) over havnens søområde og med tilhørende koordinater (en beskrivelse af området som en lige linje gennem en række geografiske positioner angivet i længde / bredde i WGS datum grader, minutter og decimaler af minutter). Efterleves dette, vil det lette sagsgangen for både lystbådehavnen og Kystdirektoratet. Vi ønsker FLID held og lykke i årene fremover. Med venlig hilsen Jørn Bisgaard Kystdirektoratet FLID Jubilæumsskrift 17. maj

13 En hilsen fra FLIDs første formand Sikker Havn! Miljøkit til olie og kemikalieuheld Af Lars Dinesen Ved den stiftende generalforsamling den 17. maj 2000 i Kolding blev Lars Dinesen valgt som foreningens første formand. Lars var formand for Rungsted Havn og et meget aktivt medlem i initiativgruppen. Det virkede derfor helt naturligt at vælge ham som formand for FLID. Desværre gik han hen og blev syg efter kort tids virke og blev nødt til at fratræde sin post. Interessen for lystbådehavnenes sag har dog været usvækket hos ham, hvilket også tydeligt fremgår af denne hilsen til den jubilerende forening fra dens første formand. Rart at konstatere at de dengang årvågne havnefogeder for lystbådehavnene Rønne, Nysted, Dragør, Lynetten, Rungsted, Helsingør, Grenå og Augustenborg - intuitivt handlede rigtigt ved at intervenere i beslutningsprocessen i 1999, da Danske Havne trak sig ud af det såkaldte netværkssamarbejde. Den nævnte årvågne - og nu også stædige - gruppe indså hurtigt, at lystbådehavnene nødvendigvis måtte have et selvstændigt talerør bl.a. som høringspart i forbindelse med den byge af lovforslag, vi måtte forudse ville blive fremtiden: logiske, men strenge miljøkrav var ventet som første udfordring. En initiativgruppe fra nævnte lystbådehavne blev etableret, støttet af Dansk Sejlunion, og efter et halvt års forberedelse blev FLID en realitet d. 17. maj Der var ca. 40 havne med ved den lidt spæde start, - men ret omgående fik vi status som lystbådehavnenes officielle repræsentant ved myndighedernes indhentelse af høringssvar, - og i det mere lange perspektiv var det FLID s ambition at opsamle viden til brug for udviklingen af fremtidens havne for fritidsbåde. Projektet FLID er lykkedes - dygtigt og fremsynet organisationsarbejde har mere end firedoblet medlemskredsen, og hos alle relevante myndigheder, organisationer og sejlklubber fremstår FLID som respekteret og seriøs. Til lykke til FLID, med de første 10 år, fra alle os sejlere og taknemmelige havnebrugere. Lars Dinesen Opsugning på land og i vand Olieabsorberende pølse m. Specielle olieabsorberende klude Spærre til land og vand Og meget mere Anbefales af I Sikker Havn Leveres i smart palle container med ovennævnte indhold tilpasset havnens behov. Kontakt os og få gratis prøve og et godt tilbud. Telefon: Mail 24 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj

14 Hvor ville vi være uden FLID? Af Frank Jørgensen, Kulhuse Havn Hvorledes oplever havnene deres medlemskab af FLID. Vi har taget kontakt til formanden for Foreningen Kulhuse Havn, der her fortæller om sin oplevelse af de fordele hans havn har og har haft af medlemskabet. Fakta om flid er dette indlæg næppe! Nej, dette er et summarisk indlæg om den glæde og det udbytte, Kulhuse Havn gennem en årrække har haft ved et udstrakt samarbejde med FLIDs sekretariat og Jesper Højenvang. Kulhuse Havn var oprindelig grundlagt og drevet af lokale fiskere. Senere oprettede disse sammen med ejeren af færgen Columbus et interessantselskab, som på god vis drev havnen i mange år. I firserne begyndte indtægterne fra ålefiskeriet imidlertid at falde markant, og antallet af fiskere og indtægtsgrundlaget for havnen svandt i takt hermed. Interessenterne måtte indse, at der ikke længere var midler til bare at vedligeholde havnen, og valgte i 2002 at overdrage den til dens brugere, jægere, fritids- og bierhvervsfiskere samt lystsejlere. Disse organiserede sig i Foreningen Kulhuse Havn, som overlod det til en generalforsamlingsvalgt bestyrelse at forvalte de nye pligter og rettigheder samt at drive og udvikle en attraktiv havn. Formanden for Kulhuse Havn Frank Jørgensen. Vi gjorde os i bestyrelsen allerede fra start af store bestræbelser på at indfri de store ambitioner og udarbejdede tillige en idé- og visionsliste. På bar bund og en positiv overraskelse Det stod dog særdeles hurtigt klart for os, at selv om vi havde mængder af erfaring i at tage vare på vores både og at sejle, og til trods for, at vi havde besøgt et meget stort antal havne, vidste vi intet om, hvordan man driver og forbedrer en havn. Det var næsten, som da jeg for mange år siden anløb den første åbne tidevandshavn. Da vi havde fortøjet, iøvrigt efter forholdene håbløst forkert, var vi meget fornøjede med egen formåen; men efter 6 timer stod vi - ja på bar bund! Lidt tilfældigt havde et af bestyrelsens medlemmer læst om FLID og mente, at vi måske kunne finde lidt tiltrængt assistance i denne forening. Personligt havde jeg ikke de mest voldsomme forventninger til medlemskabet, men kunne vi bare af og til modtage lidt oplysninger og et par gode råd til gengæld for det ikke afskrækkende kontingent, var det værd at prøve. Men hvilken positiv overraskelse! Da vi først havde rundet pynten til medlemskabet, befandt vi os i et nyt farvand, hvor vi kunne øse af informationer og gedigen rådgivning. Og blev vi undervejs i en indviklet proces i tvivl om, hvor vi egentlig befandt os, kunne vi hurtigt få oplyst en sikker position og nogle værdifulde pejlemærker. Det ville være fristende, men næppe på sin plads, her at berette om de mange situationer, hvor Kulhuse Havn har nydt godt af FLIDs mangesidede og omfattende viden og udstrakte parathed. Jeg vil begrænse en omtale til to for os helt afgørende, centrale områder: Opnåelse af klaptilladelser og udviklingen af en sikker og tryg havn. Myndighedskravene overraskede Da vi i 2003 for første gang tog kontakt til de relevante myndigheder for at få tilladelse til oprensning og klapning, var vi fuldstændig uforberedte på, hvilke vanskeligheder en sådan proces kunne indebære. Selvom det dengang handlede om oprensning af den vitale indsejling til havnen, hvor materialet hovedsagelig bestod af groft, uforurenet sand, gik Frederiksborg Amt fuldstændig i baglås og forsøgte at blokere for brug af den daværende klapplads i Isefjorden. Jægerspris Kommune prøvede at støtte os, men først ved FLIDs mellemkomst lykkedes det at få tingene til at falde på plads, så oprensningen kunne gennemføres i Efter amternes nedlæggelse og etableringen af miljøcentrene samt udsendelse af ny klapvejledning i oktober 2005 befandt vi os igen i ukendt farvand med mange forhindringer. Men med Jesper Højenvang som kendt mand blev vi lodset sikkert gennem de lumske passager og kunne oprense den yderste del af selve havnen i Samtidig havde FLID også medvirket til en åbenhed for et direkte, smidigt samarbejde mellem miljøcentrene og havnene, således at Kulhuse Havn i marts måned dette år efter et forbilledligt samarbejde med Miljøcenter Roskilde kunne foretage oprensning og klapning af materiale af den sidste del af havnen. Fra den store aktivitetsdag i forbindelse med Sikker Havn-projektet. 26 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj

15 Færgen fra Sølager på vej ind i Kulhuse Havn. Sikkerhed frem for alt Allerede fra Foreningen Kulhuse Havns spæde start var vi optaget af en overordnet dimension i havnens udvikling, som vi kaldte Sikkerhed og tryghed. I begyndelsen skabte vi mere sikre tilkørsels- og parkeringsforhold, men først med den begyndende omtale af Projekt sikker havn i Korsør begyndte vi at tænke konkret på en forbedring af rednings- og sikkerhedsforholdene vedrørende søsiden af vores havn. Derefter gik det til gengæld stærkt! Vi fulgte stort set samtlige anbefalinger fra Korsør, tog imod Codans tilbud om gratis redningskranse, købte udstyr med FLIDs rabatter og fik en lokal smed til at fremstille faste redningslejdere, som passede nøjagtigt til vores kajer. For at gøre såvel medlemmer som gæster fortrolige med brugen af alt det nye grej afholdt vi i sommeren 2008 en stor Aktivitetsdag, hvor de i alt flere hundrede skiftende tilstedeværende under ledelse af medvirkende fra Falck, Jægerspris og Frederikssund Brandvæsen og Beredskabsforbundet kunne løse en hel række af relevante og realistiske sluknings- og redningsopgaver. Så sent som i januar i år købte vi under henvisning til vores medlemskab af FLID med rabat en hjertestarter, som udgjorde en del af grundlaget for indholdet af to kurser i Førstehjælp til søs, som vi gennemførte i slutningen af januar måned. Kvaliteten af disse kurser var overraskende god, og de to instruktører fra Beredskabsforbundet var sprudlende engagerede og udstrålede en topprofessionel baggrund! Tak til FLID Vi har som antydet, og til dels beskrevet, som medlemshavn meget at takke jubilaren for! Vi er bevidste om og taknemmelige for, at mange personer i foreningens ledelse har ydet og yder en helt uvurderlig indsats både på det organisations- og kursusmæssige plan og i arbejdet med at blive accepteret som en etableret og selvfølgelig forhandlingspart hos en betydningsfuld række af myndigheder og organisationer. Bestræbelserne er i høj grad lykkedes, og frugterne af indsatsen og det hårde arbejde kan nu successivt plukkes af alle medlemshavne. I Kulhuse Havn nyder vi også gerne af foreningens beholdning af gode resultater, men den mere umiddelbare glæde og gavn har vi primært fundet i den hyppigt forekommende dialog, vi har haft med FLIDs sekretariat. Næsten ligegyldigt, hvilke gryende tanker, projektformuleringer eller akutte problemstillinger, vi har forelagt Jesper Højenvang, har svaret næsten altid været, at man rent faktisk var i gang med at bearbejde denne problematik, eller, at en af medlemshavnene allerede havde høstet gode erfaringer med en bestemt løsning på området. På denne måde er det gang på gang lykkedes Jesper at kvalificere vores ret vage forestillinger til nogle forholdsvis konkrete og anvendelige fremgangsmåder. Kulhuse Havn har haft stor glæde af FLIDs hjælp i forbindelse med oprensning og klapning. Jeg har derfor heller aldrig tænkt på Jesper som en administrativ leder af et sekretariat. For mig er han den gode konsulent, der lytter og opsamler nye, gode tiltag, som han bearbejder, forædler og formidler videre, hvor der er grobund for, at de kan trives. Den rigdom og mangfoldighed, der indtil nu har præget samarbejdet mellem sekretariatet og medlemshavnene, har kun kunnet blomstre, fordi den også er blevet gødet ved forstandighed og fremsynethed hos foreningens skiftende bestyrelser og formænd. Måtte dette udsyn og vidsyn bevares selv ved udsigt til et større sekretariat og til endnu flere medlemshavne! Tak for og til lykke med 10 formidable år! Frank Jørgensen, Bestyrelsesformand siden 2003 i Foreningen Kulhuse Havn 28 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj

16 Hvad vej skal vi - bestyrelsens visioner Bestyrelsen har ved flere lejligheder søgt medlemmerne inddraget i arbejdet med visionerne for FLID. konkrete underpunkter til formålsparagraffens punkter Støtte til medlemmerne i konkrete situationer Kontakt til myndigheder Vidensformidling Uddannelse og videreuddannelse af medlemmerne På sigt, udvikling af et sekretariat samt en prioritering. Samtidig spurgte bestyrelsen sig selv om formålsparagraffen forsat levede op til dagens behov, hvilket man blev enige om at den gør. Den favner jo vidt. Der blev udarbejdet lister med op til 9 underpunkter for hvert hovedpunkt. Efterfølgende er både hovedpunkterne og underpunkterne blevet prioriteret, så rækkefølgen i prioriteret orden med prioriterede underpunkter (yderligere underpunkter er indtil videre sparket til hjørne) er blevet Støtte til medlemmerne i konkrete situationer Klaptilladelser. Standardreglementer. Videnformidling FLID&FAKTA. Havnenes 10-års planer. Videngenerering. Uddannelse og videreuddannelse af medlemmerne Havneadministration for småhavne. Uddannelse af havneledelse/ bestyrelse. IT-viden og kunnen. Arbejdet med visioner er en løbende proces, og prioriteringerne kan ændres løbende. At noget er prioriteret højere end andet, betyder heller ikke andre prioriteter overhovedet ikke vil blive berørt, kun at bestyrelsen har forsøgt at vægte vigtigheden. Som eksempel kan nævnes at når Uddannelse og videreuddannelse af medlemmerne er lavest prioriteret netop nu, skyldes det bestyrelsens opfattelse af at netop uddannelse kører helt godt for tiden. Kommer det af den ene eller anden årsag til at knibe, vil det igen blive prioriteret højere, så det igen for fornyet opmærksomhed. John Hakmann, Formand Hugo s Hvor ska vi hen, du? kunne sagtens være titlen på bestyrelsens arbejde med visioner. Det er, og har aldrig været et problem hvad FLID s bestyrelse skal arbejde med. Forstået på den måde, at sager og projekter kommer helt af sig selv. Det er et større problem at begrænse bestyrelsesmødernes dagsorden end at få den udfyldt. Netop derfor er det også meget nemt at drukne i dagligdagen. Bestyrelsen har derfor fundet det vigtigt at definere nogle mål, nogle visioner for foreningens fremtid. I og med dagsordenen, som tidligere nævnt, næsten altid er overfyldt afholder bestyrelsen en gang årlig i december måned, et seminar øremærket visioner. Et af hovedpunkterne bliver så løbende behandlet det kommende år på bestyrelsesmøderne i det omfang det kan indpasses. Projektet startede december 2008 med (og her er der måske nogen som vil sætte spørgsmålstegn ved om det kan lade sig gøre) en brainstorming med udgangspunkt i FLID s formålsparagraf. Formålet var, at få formuleret Kontakt til myndigheder Lobbyisme i forhold til Miljøcentre, offentlige styrelser, ministerier og faglige organisationer. På sigt, udvikling af et sekretariat Sekretariatets tilhørsforhold (f.eks. lokalisering). Udvikling af arbejdsopgaver. Arbejdsmæssig balance mellem bestyrelse og sekretariat. 30 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj

17 FLID har i dag 161 medlemshavne fordelt over hele Danmark

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Dragør Kommune Brugerbestyrelsen for Dragør Havn Tirsdag 23 januar 2007.

Dragør Kommune Brugerbestyrelsen for Dragør Havn Tirsdag 23 januar 2007. Dragør Kommune Møde dato Brugerbestyrelsen for Dragør Havn Tirsdag 23 januar 2007. Blad nr. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Arne Holten (AH), Jess Brønden (JB), Carl Larsen

Læs mere

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde onsdag den 16. marts 2005, kl. 18.30 i Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 i Holstebro hvor

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben.

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Vedtægter/Formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Formål E-klubbens formål er: at skabe et netværk for

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Terre des Hommes Danmark. CVR-nr NAVN FORMÅL

Vedtægter for foreningen. Terre des Hommes Danmark. CVR-nr NAVN FORMÅL Vedtægter for foreningen Terre des Hommes Danmark CVR-nr. 29076553 NAVN 1 Organisationen har navnet Terre des Hommes Danmark (TDH Danmark) med undertitlen Hjælp til nødstedte børn og HJÆLP til SELVHJÆLP.

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Sidste generalforsamling o Vinsmagning og oste-pølsebord Sidste generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke. Dette kunne selvfølgelig skyldes de spændende emner, der var på

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts PG-Nord Nyhedsbrev 2001 Marts Bestyrelsen for PG-Nord Formand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv 9220 Aalborg Øst tlf: 98154883 mail: tech@eskon.dk Chefinst.: Palle Bach Jensen Langelandsgade 28, 1 th

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1)

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) Nuværende vedtægter. 1. Navn og virkefelt. Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening og dens virkefelt omfatter hele den tidligere Aaby Kommune

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Beretning Generalforsamling 2015.

Beretning Generalforsamling 2015. Beretning Generalforsamling 2015. Ved generalforsamlingen i 2014 blev der skiftet lidt ud i bestyrelsen, således at Susanne Steffensen nu er næstformand og Anita Jensen er valgt som repræsentant for havnens

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere