Sted: Forsøgsstationen, Sønder Boulevard 81, 1720 København V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sted: Forsøgsstationen, Sønder Boulevard 81, 1720 København V"

Transkript

1 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING FOR UAFHÆNGIGE SCENEKUNSTNERE Tid: Søndag d. 17. marts 2013 kl Sted: Forsøgsstationen, Sønder Boulevard 81, 1720 København V DAGSORDEN: Tilstede: Deborah Vlaeymans, Ole Kristensen, Sara Hamming, Sille Dons Heltoft, Daniel Norback, Gritt Ulldal-Jessen, Stine Worm Sørensen, Maj- Britt Mathiesen, Jette Lund, Sarah Cederstrand Fuldmagter fra: Tea Rønne 1) Valg af dirigent og referent Gritt valgt som dirigent og Stine som referent 2) Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling Referatet fra generalforsamlingen 2012 og fra EO-generalforsamlingerne blev læst højt af Daniel, Maj-Britt, Sara og godkendt 3) Ordførerens og repræsentanternes beretning samt godkendelse af beretningen/-erne Beretningerne blev læst af Sille, er copypastet ind nedenfor. Der var dialog omkring især punktet med uddannelses udvalget. Beretningen blev mødet med stor applaus, for det store stykke arbejde. Og blev godkendt. Årsberetning til US generalforsamling 2013 Det seneste år har været et usædvanligt aktivt år for bestyrelsen. Der har været enkelte store temaer, som fx Åben Scene og Udvalg for Udredning af Scenekunstuddannelserne, der især har krævet bestyrelsens opmærksomhed, men vi har også arbejdet med høringssvar, arbejdsstrukturering og synlighed.

2 Vi har fortsat arbejdsstrukturen med forskellige underudvalg og ansvarsområder fra forrige år. De er som følger: - Åben Scene og SUS samarbejde - Udvalget for udredning af scenekunstuddannelserne - Dansk ITI - US hjemmeside - Medlemsmøder - Hvervekampagne - Faggrupperne - DFK - Brancherådet for dans og Kultursamvirket (Aarhus) - Samarbejde med Forsøgsstationen om forskningsudredningsprojekt - EON - Medlemsskabshåndtering og administration - Nyhedsbrevet Vi har ikke i samme omfang som tidligere gjort brug af eksterne US-hatte. Anette Asp som før var ekstern US-hat i ITI s bestyrelse er nu også medlem af US-bestyrelsen. Katrine Karlsen sidder ikke længere i ASSITEJ og kontakten til vores nordiske søsterorganisationer er nu overtaget af bestyrelsen selv og centreret om EONsamarbejdet. Af hatte er der pt: Hanne Trap Friis, der er udpeget af US til bestyrelsen for Aarhus Scenekunstcenter. Christine Fentz, der er udpeget til at sidde i Statens Kunstfonds Repræsentantskab af en række af faggrupper, men som også har en lille US-hat på. - Åben Scene og SUS samarbejde: Åben Scene København er en af de sager der har genereret hyppig mødeaktivitet. Både internt i US, mellem SUS og US, mellem SUS, US og Kulturministeriet (KUM), samt med eksterne aktører som fx. Kulturordførere, TIO, faggrupperne og Københavns Scenekunstudvalg. Før sommer havde vi en fortættet proces i samarbejde med SUS og departementet i KUM omkring udredning af mulighederne for at lægge Åben Scene i regi af KT. Den 1. april holdt vi et informationsmøde omkring denne proces for medlemmer og andre interesserede på Forsøgsstationen. Den 18. april havde vi sammen med SUS foretræde for Kulturudvalget, hvor Åben Scene projektet blev uddybet og begrundet. Processen mundede ud i, at Kulturudvalget via ministeriet spurgte om US og SUS ville takke nej, hvis det blev besluttet at pege på Frederiksbergscenen (Rialto) som løsningen på Åben Scene. Vi indkaldte derfor til fælles ekstraordinær generalforsamling for begge foreninger d. 12. juni, hvor der blev stemt om forslaget. Blandt US medlemmer stemte et flertal for at sige ja tak til at arbejde videre med en løsning på Frederiksbergscenen, mens der blandt SUS medlemmer var et flertal for nej tak. Dette førte til at ministeriet valgte at skrinlægge arbejdet med at finde en løsning i regi af KT. Efter sommer har ministeriet opfordret US og SUS til at forelægge andre mulige løsningsforslag, og vi har, efter at have undersøgt og besøgt at stort antal steder, forelagt forslaget om at arbejde på en løsning på Carlsberggrunden. Sideløbende med dette har vi foreslået, at der laves en årlig Åben Scene Festival for de midler der er tilsidesat til Åben

3 Scene fra KT s administration, for at kunne starte med at skabe noget af den samling af feltet og synlighed som Åben Scene gerne skulle generere. Arbejdet har siden koncentreret sig om konkretisering af forslaget samt at konferere med resten af fagmiljøet, hvilket har resulteret i at der nu er bred opbakning til forslaget fra de faglige organisationer. I relation til Åben Scene projektet har vi fået bragt debatindlægget Skal vi spille Sorteper? i Berlinske d. 13. april., blevet interviewet til Politiken, Teater1 og Sceneliv, samt fået bragt artiklen Et nyt scenekunsthus i Teater1 No 160 i oktober. Vi har også skrevet debatindlægget Åben Scene med mange muligheder som ikke blev bragt, men som vi offentliggjorde via hjemmesiden og Facebook. Til information har vi medbragt det materiale, som tidligere har været udsendt i forbindelse med processen. Det meste kan også findes på hjemmesiden. Senest er arbejdet med Åben Scene Festival blevet lidt komplekst på grund af den netop annoncerede CPH:STAGE festival. Gritt giver en dugfrisk opdatering af den aktuelle status af projektet. Gritt: Vi deltog i et møde med festivalleder Morten Krog fra Cph:Stage. Han var åben over for at det frie felt også kunne være repræsenteret på festivalen. Det førte til at US+SUS kontaktede Dansehallerne for at høre om muligheden for at præsentere det frie felt der. Spørgsmål fra DH s side om kuratering af festivalen i 13. Vi lavede i US + SUS et Open Call. Der kom i alt 3 projekter ind. SUS+US møde: SUS mente at det var for lille et antal indkomne projekter til, at det kunne udgøre en dummy for en kommende Åben Scene-festival. De mente, at det ikke var gunstigt i forhold til de kommende forhandlinger i KUM, da det ville udgøre et referencepunkt for det videre arbejde med Åben Scene. US var enige i beslutningen. Derfor blev det alligevel ikke til noget med Åben Scene-projekter i Cph: Stage i Ansøgningen til Kulturministeriet ang. en årlig Åben Scene Festival henimod, at Åben Scene er en realitet, afleveres utimo april 13. US+SUS står bag ansøgningen - Uddannelsesudvalget: Udvalget for udredning af scenekunstuddannelserne i Danmark blev nedsat i februar sidste år (2012), med det formål at udarbejde et fremadrettet forslag til de kompetencer og scenekunstneriske udtryk, som de statslige uddannelser skal uddanne til. Udvalget skal udarbejde et konkret forslag til en samlet struktur som dækker scenekunstuddannelser i Kulturministeriets regi. Rammen for dette arbejde er at struktur og indholdsmæssige justeringer skal holde sig indenfor den nuværende dimensionering og økonomiske ramme. Da udvalgsarbejdet stadig er i gang, er det begrænset hvor meget vi kan berette fra arbejdet. I arbejdsgruppen for Uddannelsesudvalget har vi indraget redaktionen af Overvejelser - Anette Asp, Christine Fentz og Jette Lund - og dermed skabt et stærkt hold. Overordnet arbejder vi for en større diversitet i de scenekunstneriske udtryk, metoder og processer som udbydes indenfor de statslige uddannelser. Vores arbejde har derfor især fokuseret sig omkring det at skabe grundlaget for scenekunstuddannelse af markant anden karakter end den der pt udbydes på de statslige institutioner, først og fremmest i form af oprettelsen af en grunduddannelse i performancekunst.

4 Udvalgsarbejdet er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan men forventes afsluttet i april. - Dansk ITI: Dansk ITI har i øjeblikket flere projekter i støbeskeen. Der arbejdes intensivt på en international vidensdatabase for dansk scenekunst. Den første version er allerede online på: US har haft nogle indvendinger, dels i forhold til målgruppe og grafik, dels i forhold til opdateringen af siden med data for USmedlemmer og inkluderingen af det frie felt. Efter Kunstrådets Scenekunstudvalg har besluttet at støtte Dansk ITI, har ITI valgt at ansætte en sekretariatsleder, som nu bl.a. arbejder på udviklingen af en version 2 af databasen. Dette sker i løbende dialog med repræsentanter for TIO, ASSITEJ og Teatercentrum, og vi arbejder på at også US høres. I forbindelse med Verdensteaterdagen d. 27. marts arbejder ITI på en fejring som sætter fokus på guerillateater og aktivistisk scenekunst. Et andet større projekt er Nordiske Scenekunstdage, som skal løbe af stablen i juni Der arbejdes med en form for karavane-struktur, hvor scenekunstdagene bevæger sig fra København over Odense og Aarhus til Aalborg. US overvejer hvordan det frie felt kan inkluderes, og om, eller hvordan, vores samarbejdspartnere fra EON-netværket kan involveres. - Høringssvar: Vi har indsendt høringssvar til bekendtgørelsen for Statens Scenekunstskole og til forslag til lov om Statens Kunstfond. Lovforslaget om Statens Kunstfond har vi fundet problematisk af flere grunde, bl.a. fordi det begrænser vejene til kunststøtten, og fordi det kan risikere at resultere i en øget magt til embedsværket. Vi har i den forbindelse fået bragt debatindlægget En skjult besparelse i Information d. 23. oktober. - US hjemmeside: Den nye hjemmeside er langt om længe ved at være på plads. Den har krævet et længerevarende stykke koordineringsarbejde mellem US, programmør og designer, men nu mangler der bare de sidste grafiske finjusteringer. Vi har arbejdet med at lave et brugervenligt design, som giver let tilgang til information, arkiv, medlemsoversigt og US udgivelser. Der kommer også til at være en ny smart medlemsfunktion, med adgang til udvidet kontaktinfo, referater samt kalender. US nye logo og grafiske identitet er designet af Søren Meisner, og vi håber den vil være medvirkende til at skærpe US profil udadtil. Programmeringen har Jørgen Callesen stået for. Sideløbende med hjemmesiden har vi i samarbejde med Jørgen udviklet ny version af bestyrelsens interne blog, så den er optimeret som arbejdsinstrument. Vi vil i denne forbindelse gerne takke Jørgen for det store arbejde han har lagt, og stadig ligger, i arbejdet med at programmere hjemmeside og blog. - Medlemsmøder og hvervekampagne:

5 Vi har i år gjort vores første erfaringer med at lave støtte-/netværksfest. Den blev afholdt af Uafhængige Scenekunstnere d. 15. september på Warehouse 9. Det økonomiske overskud blev desværre ikke som håbet, men stemningen og dansen var god, og synligheden det genererede taget i betragtning, så mener vi der er god grund til en videreudvikling af konceptet. Årets andet medlems-/netværksmøde afholdes umiddelbart efter denne generalforsamling i samarbejde med De Frie Koreografer, og består af en fælles frokost efterfulgt af et fagligt møde med oplæg om dagpenge og foreningsdrift. - Faggrupperne: Kontakten med faggrupperne har været sporadisk og mødeaktiviteten faggrupperne imellem har ikke været så regelmæssig som forrige år. Dette skyldes især at der har være udskiftning i ledelsen i tre af de andre faggrupper (Instruktørerne, scenograferne og dramaturgerne), og så en generel travlhed i alle foreninger. US har især brugt netværket til at konferere og informere om udviklingen af Åben Scene projektet. - DFK: Vi har haft et fælles bestyrelsesmøde med DFK, med gensidig orientering om aktuelle sager, og drøftelse af mulige samarbejder. Vi har konfereret vedrørende Åben Scene og høringssvar, og har iværksat fælles organisering af medlemsevents. Det første fælles medlemsmøde er arrangementet i dag, og så arbejdes der på en branchefest senere på året, efter initiativ fra DFK. - Samarbejde med Forsøgsstationen om forskningsudredningsprojekt Projektet med udredning af forsknings-, udviklings- og laboratorieaktiviteter indenfor scenekunst i Danmark har mest af alt ligget stille. Dette har skyldtes travlhed fra begge sider. Der skal arbejdes på at søge flere midler til videreudvikling af projektet, og vi har snakket om at inddrage medlemmer i arbejdet. - EON: Vi har fået genetableret kontakten til European Off Network (EON). En initiativgruppe båret af Teatercentrum i Sverige arbejder på at rejse midler til en stor festival og netværksmøde i Umeå i 2014, som skal indbefatte forestillinger, samarbejder og workshops med scenekunstnere fra det frie felt i hele Europa. Dette arbejde er vi nu involveret i, og håber at kunne involvere flere US-medlemmer også. Pt. arbejdes der på at få aktørerne i initiativgruppen inviteret til København i juni til kunstner- og netværksmøde. - Medlemsskabshåndtering og administration: Udover de generelle drift-opgaver med mødeaktivitet og -strukturering, nyhedsbreve, kontingent- og økonomistyring mv., som er varetaget af bestyrelsen, har en del af foreningens administrative opgaver, så som medlemsadministration, styring, hjemmesideopdateringer, arkivering mv., længe været varetaget af Jette Lund i funktion af foreningens sekretær. Dette efterår valgte Jette at trække sig fra US-arbejdet for at fokusere energien på to bøger hun arbejder med. Jette har været en stor ressource i kraft af sin indsats, det

6 administrative overblik og foreningsmæssige know-how hun har, og det har været et stort arbejde at omlægge administrationen til bestyrelsen. Mange af disse opgaver er nu overtaget af bestyrelsens kasserer. - Andet: I december sendte vi et velkomstbrev til Marianne Jelved ved hendes indtrædelse som kulturminister, og har fået et positivt svar fra ministeriet om, at kulturministeren værdsætter den indsats som US yder inden for den frie danske scenekunst. På sidste generalforsamling blev det foreslået at udvide medlemsordningerne, fx ved at lave hvilende medlemsordninger og støttemedlemsskab. Bestyrelsen har drøftet dette samt muligheden for rabat ved medlemsskab af både US og DFK eller Brancherådet for Scenedans, men er igen endt ved den øgede administrative byrde, samt uklarheden i forskellene i rettigheder og fordele ved de forskellige medlemsskaber. Det er ikke lykkes at finde en optimal løsning, og vi har derfor valgt at fokusere arbejdet på at udvide antallet af ordinære medlemmer. Vi har haft en lille medlemsfremgang, og tæller d.d. 105 medlemmer. I forlængelse af dette har vi fremsat et forslag til vedtægtsændring, som er tiltænkt dels at rette op på et misforhold mellem hvem som kan optages på uddannelsesbaggrund og hvem som kan på erfaringsgrundlag, samt skabe et bredere optagelsesgrundlag, hvilket vi finder gavnligt for både netværksdannelse, økonomi og foreningens tyngde. Note: Kasper Daugaard har arbejdet på at fremsende en opdatering fra arbejdet i Aarhus og Kultursamvirket. Det nåede ikke at komme med på generalforsamlingen, men er vedhæftet som bilag. - Opdateringer fra US-hatte: Det er ikke lykkes at nå at få en opdatering fra Hanne Trap Friis om arbejdet i Aarhus Scenekunstcenter. Der er heller ikke lykkes at få en opdatering fra Christine Fentz. Note: Til information er Christines afrapportering til FDS og DfK vedlagt som bilag. Det er bestyrelsens oplevelse at arbejdet det seneste år især har været styret af udefra kommende sager, og oplevelsen internt er derfor at der har været politiske sager, som det har været ønskeligt at kommentere på eller markere US stærkere i, men hvor det ikke har været muligt. Bestyrelsen har derfor på det sidste snakket om, at der er behov for en mere bevidst prioritering af bestyrelsesarbejdet i forhold til formål og afkast. Det er også aftalt at kigge på muligheden for at få en virksomhedspraktikant, eller ansøge om midler til en medarbejder. 4) Forelæggelse af regnskab, samt godkendelse af kassererens beretning Regnskabet blev forelagt af Maj-Britt Mathiesen. Der er udgifter for ca kr og indtægter for ca kr.

7 Kontingentet til ITI er steget 500 kr. Der bruges 3000 kr på medlemslisten (den trykte udgave) - der var dialog om vi skulle fortsætte med det, men generelt var der stemning (der kan være et politisk incitament for at stå der, plus hjælpe medlemmer som ikke er medlem af andre organisationer). Regnskab 2010 er pt hos revisor og skal godkendes på generalforsamling Regnskab 2011 og 2012 er revideret og kan godkendes nu. Begge regnskaber godkendes. 5) Valg af bestyrelse og suppleanter Siddende medlemmer valgt ikke på valg: Christian Adelhorst-Rossil, Sara Hamming, Kasper Daugaard Poulsen, Maj-Britt Mathiesen, Anette Asp og Gritt Uldall-Jessen (de to sidstnævnte valgt som suppleanter). Medlemmer på valg som genopstiller: Tea Rønne og Sille Dons Heltoft. Tina Tarpgaard er gået på barsel og har derfor valgt at trække sig fra bestyrelsen. Der er mulighed for at stille op til bestyrelsen. Du kan stille dit kandidatur ved fremmøde eller pr brev. Der kan jf 8 vælges mellem 5-7 medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter. Der kan derfor vælges op til 3 medlemmer ind. Det skal dog fremhæves at der i det daglige arbejde i den siddende bestyrelse ikke er blevet skelnet mellem medlemmer og suppleanter. Alle har deltaget i bestyrelsesarbejdet på lige vilkår. Ændring da Tina alligevel ikke udgår af bestyrelsen. Hun vil gerne sidde perioden ud og koordinerer barsel med bestyrelsen. Tea og Sille genopstiller og blev valgt. 6) Valg af revisor Et medlem af foreningen som ikke er medlem af bestyrelsen, skal være reviderende revisor. Sarah Cederstrand er valgt. 7) Kontingentfastsættelse

8 Kontingent er uforandret 300 kr årligt. 8) 2. afstemning vedr. det af bestyrelsen udsendte forslag til vedtægtsændring Første afstemning vedr. vedtægtsændringen var 17. februar Her var der 14 stemmer for, ingen imod. Foreningens medlemmer kan stemme via en skriftlig fuldmagt. Stemmeret har alle medlemmer som er indmeldt senest én måned før indkaldelse og som har betalt kontingent for Bestyrelsen foreslår at vedtægternes 5 stk 2 ændres fra: Medlemsskab opnås, når man som professionel scenekunstner og kunstnerisk ansvarlig har arbejdet med selvstændige scenekunstneriske tiltag gennem 3 år, alene eller sammen med andre ligestillede og/eller har gennemført en af bestyrelsen anerkendt scenekunstuddannelse. til: "Medlemsskab opnås, når man som professionel har arbejdet i det ikkeinstitutionelle scenekunstfelt igennem 3 år, eller som kunstnerisk ansvarlig har arbejdet med professionelle, selvstændige scenekunstneriske tiltag, alene eller sammen med andre ligestillede og/ eller har gennemført en af bestyrelsen anerkendt scenekunstuddannelse." 10 fremmødte og 1 fuldmagt stemte for vedtægtsændringen. 9) Indkomne forslag Jette har en kommentar, vi har ikke nogen paragraf for hvordan vi ekskludere medlemmer, hvis det bliver aktuelt. Der vil blive lavet et forslag til næste generalforsamling. Formulerings forslag fra Jette bliver givet til bestyrelsen, som de kan diskutere.

9 10) Evt. Stine vil gerne tage noget infomateriale om US med på børneteaterfestivalen, for der er mange uafhængige scenekunstnere som er det uden at vide det, især i børneteatermiljøet. Mødet blev afsluttet i god ro og orden.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Foreningen for tosprogede småbørns vilkår.

Foreningen for tosprogede småbørns vilkår. Foreningen for tosprogede småbørns vilkår. www.tosprog.dk Referat fra Generalforsamling: Torsdag d. 20.3.2014 kl. 17.30-18.30 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Dagsorden: 1.Valg af dirigent og

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november.

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. STED: Forsøgsstationen, Sdr. Boulevard 81, Kbh. V. Fremmødte: 14 medlemmer, 1 medlem kom 1 time forsinket Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark 12. februar 2012 Politisk udgangspunkt Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Musikhuset Elværket

Vedtægter for Foreningen Musikhuset Elværket Vedtægter for Foreningen Musikhuset Elværket Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Musikhuset Elværket, og dens hjemsted er Helsingør kommune. Foreningens formål. 1. Administration af det af

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING FOR UAFHÆNGIGE SCENEKUNSTNERE. Sted: Forsøgsstationen, Sønder Boulevard 81, 1720 København V

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING FOR UAFHÆNGIGE SCENEKUNSTNERE. Sted: Forsøgsstationen, Sønder Boulevard 81, 1720 København V REFERAT FRA GENERALFORSAMLING FOR UAFHÆNGIGE SCENEKUNSTNERE Tid: Søndag 27/4-2014 kl. 13-15 Sted: Forsøgsstationen, Sønder Boulevard 81, 1720 København V Dagsorden Tilstede: Sara Hamming, Gritt Uldall-Jessen,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 Rønde Karateklub Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Rønde Karateklub. Klubben er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. 2 Klubbens formål Klubben har til formål

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Kl. 14.45: Gruppedialog med Lene Bak vedr. evaluering af Garantiordning og Turnénetværket REFERAT

Kl. 14.45: Gruppedialog med Lene Bak vedr. evaluering af Garantiordning og Turnénetværket REFERAT 28. januar 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 28 22. januar 2016 Tidspunkt: Kl. 8.30 18.00 Sted: Mødelokale 8, stuen Kl. 13.00-14.30: Møde med Lene og Nicole om 7 egnsteaterevalueringer

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014.

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag fremsat af den siddende bestyrelse v/ Erling Klysner. Forslag 1: Ændringer af DBSs vedtægter Begrundelse: I 2013

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for S.A.S. Entertainment

Vedtægter for S.A.S. Entertainment 1 NAVN Foreningens navn er Stige Amatør Scene, Stige, Odense N, i daglig tale kaldet S.A.S Entertainment. Foreningen er stiftet den 12/10 1982 2 FORMÅL Foreningens formål er at samle teaterinteresserede

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere