Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november."

Transkript

1 Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. STED: Forsøgsstationen, Sdr. Boulevard 81, Kbh. V. Fremmødte: 14 medlemmer, 1 medlem kom 1 time forsinket Bestyrelsesmedlemmer: Jens, Nina, Deborah, Line, Stine Eva, Majbritt, Tina kom 5 min. senere Afbud fra Petra, Annete Asp Dagsorden 1. Valg af dirigent: Majbrit, og referent: Deborah 2. Godkendelse af referatet fra sidste GF. Da printeren er gået ned og vi ikke kan uddele referatet til de fremmødte, besluttes det, at referatet bliver sendt rundt pr. mail og godkendes herefter. 3. Ledelsesberetning. Nina Larissa Basset fortæller: Bestyrelsen har haft et travlt år i vores arbejde for at fremme og forbedre vilkårene for det uafhængige felt i Danmark. Første opgave var at få overleveret af de mange vigtige opgaver og sager, som tidligere ordførende CF havde på sit bord. Den første konkrete opgave var der næste at indsamle og redigere tekster fra US fine konference fra 2009 Creating Conditions. Materialesamlingen hedder Rå Hvidbog og blev lanceret til en reception i Dansehallerne i marts Bestyrelsen skulle desuden bruge tid på at omstrukturere sig. Det er jo ingen hemmelighed at bestyrelsens arbejde er gratis og at vi alle er travle folk, med stor dedikation, men begrænset tid til at tage sig af alle de mange vigtige opgaver der ligger for dagen i dette felt. For at udnytte kræfterne så effektivt som muligt har bestyrelsen inddelt sig i under udvalg der arbejder selvstændigt indenfor fokusområdet og opdaterer resten af bestyrelsen til bestyrelsesmøderne og via vores blog. Hermed kommer en kort introduktion af udvalgene og hvad der sker på områderne. Ønsker I en mere detaljeret snak om udvalgenes arbejde svarer vi gerne på spørgsmål senere. Det er klar at de kulturpolitiske vinde er med til at diktere at aktiviteterne i nogle udvalg er større end i andre. Og de kulturpolitiske vinde har blæst med orkanstyrke det forløbne år. Udvalg for politisk viden og strategi: I udvalget: (Anette og Nina) Udvalget holder sig ajour med de kulturpolitiske forslag, beslutninger og strategier. Udvalget

2 vælger så at komme med eller opfordre andre til at komme med en respons på vigtige politiske dagordener fra US perspektiv. Teaterrapporten hører under dette udvalgs områder. US deltog til udvalgets præsentation af rapporten, samt de efterfølgende konference på KUA. Et læserbrev, der udtrykte US begejstring for en langt større anerkendelse af vores felt, men en skepsis overfor at når man fundamentalt ikke kan pillet ved økonomien vil de virkelige forandringer være minimale. Dernæst afleverede vi et fyldestgørende høringssvar til Kulturministeriet og senest, da tegnene stod i sol og måne, at forandringerne igen udsættes opfordrede US til en række aktioner, der både minder politikere og branchen om at forandring er muligt og at vi kan stå sammen selvom vi ikke er enige. Fordi vi siger: Scenekunst? Ja tak! Udvalget deltager til kulturpolitiske og netværksmøder i så stort et omfang som muligt. US er medlem af Dansk ITI, som pt. skal omstruktureres, da økonomien er frataget dem. US er aktivt med i diskussionen om organisationen skal opdeles, som før i tiden i: ITI i Dansk Teaterunion. Det vigtigste for US er at støtte en styrket platform hvor fagfolk, lokalt og internationalt, kan mødes, dele være enige og uenige, men få en dybere indsigt i hinandens arbejde og baggrunde. Udvalg for nordisk/internationalt netværk: (I udvalget: Jens, Line, Tina, Nina) Vi har, i samarbejde med partnere fra Sverige, Norge, Finland og Island samlet op på vores medlemmers behov og ønsker indenfor det internordiske arbejde. Dette har vi sammenlignet med den information og de finansieringsmuligheder som findes hos Kulturkontakt Nord og Nordisk Kulturfond. Vores målsætning er at lave et samarbejde med Kulturkontakt Nord, så Uafhængige Scenekunstnere, i samarbejde med De Frie Koreografer, får mulighed for at holde en årlig informationsdag om Nordiske fonde, netværk og muligheder for at finde samarbejdspartnere. Udvalg for Uddannelse: (I udvalget: Asp) Uddannelser er et stort emne for US, da mange har baggrunde der rækker udover de statsanerkende institutioner i Danmark. Asp, Jette, CF deltog på den store Uddannelseskonference i Århus, der husede debatter mellem repræsentanter fra de Statslige Uddannelser og alternativerne. US har fået midler fra Aktualitetspuljen til at lave en materialesamling af scenekunstneres uddannelses baggrunde i Danmark. Dette ledes af Jette Lund, Christine Fentz og Annette Asp Christiansen. Udvalg for statistik og tørre tal: (I udvalget: Tina, Jens) US har arbejdet for at gøre uafhængige scenekunstnere offentligt synlige. Første led er at gå igennem Danmarks Statistik, så længe uafhængige produktioner ikke fremgår i offentlige

3 statistiker eksisterer de ikke! Derfor har US begyndt at samle data ind fra medlemmerne som siden skal overgives til DS og behandles. Desuden lavede Jette Lund et stort stykke arbejde for at indsamle og opdatere informationer fra samtlige 100 US medlemmer til Medlemsbogen (DSF), som vi nu er med i for første gang. Bogen skal distribueres til medlemmerne, men vores økonomi dækker ikke en individuel udsending. Kommunikationsudvalg: (I udvalget: Deborah, Nina, Stine, Jens) Kommunikationsudvalget har til opgave at sikre en flydende kommunikation om US og vores aktiviteter. Første opgave er at streamline foreningens profil og udtryk. Det første tiltag var at skabe en message map, som skal gøre det lettere for os selv, nye bestyrelses medlemmer og andre at identificere hvad US står for, arbejder med og vil opnå. Fagforbundsudvalg: (I udvalget: Nina) US har indgået et fællesskab med Sceneinstruktører, Danske Dramatikere, Dansk Skuespiller Forbund, De Danske Dramaturger, Sammenslutningen af Danske Scenografer (og Teknikere, på sidelinjen) der startede med blot at skabe en dialog mellem de forskellige faggrupper og få en større indsigt i hinandens arbejdsområder. Vi kalder os Scenekunstens Fagforbund og lagde ud med at sende en fælles buket til den nye Kulturminister Per Stig Møller med et håb om et fremtidigt samarbejde. SKFF har siden talt sammen om Teaterrapport og delt vores høringssvar. SKFF er siden blevet enige om at arbejde mere målrettet sammen om at finde fem punkter vi kan blive enige om på tværs af fagene. Fem punkter som vi gennemarbejder og kan fremstille for fremtidige regeringer, kulturministre osv. Vi har desuden valgt at støtte hinanden i offentlige diskussioner, så vidt det er muligt og trække på hinanden. Vi har desuden talt om at lave fælles medlemsmøder. Herudover har US en løbende informationsudvekslingsaftale med De Frie Koreografer. Åben scene udvalg (kontakt til SUS): (I udvalget: Line, Tina, Majbritt) SUS arbejder for fortsat at skabe synlighed og opmærksomhed omkring Åben Scene problematikken. Bl.a. ved at holde et brugermøde, hvor der blev valgt et kunstnerisk råd der i denne sæson huserer på NyAveny. Alt sammen går under betegnelsen selvbestaltede eftersom vi opererer på forsøgsbasis. SUS rapport fremlagde en ledelsesmodel med to ben. Den daglige leder, som er valgt og ansat af en bestyrelse, til at varetage husets drift og have det langsigtede overblik, og et

4 brugervalgt kunstnerisk råd valgt i 4 år, bestående af 4 repræsentanter af brugerne af huset, der er ansvarlige for den kunstneriske profil af huset. Denne modeler uvant og mødte derfor en del kritik på høringen i sommers på NYAVENY. SUS har derfor nu lavet en minimodel af dette og Majbritt Mathisen fra US bestyrelse er valgt ind i dette kunstneriske råd. Konkret er der lagt op til at rådet organiserer en festival i maj måned 2011 på Ny Aveny. Majbrit supplerer omkring SUS festivalen. Det er den sidste måned hvor vi reelt set har en Åben Scene og forhåbentlig får vi en masse opbakning fra miljøet til at få denne festival på benene. SUS har fået støtte fra aktualitetspulje til festivalen. SUS har valgt at lægge vægt på en plan B ift. den manglende åbne scene. Plan B er at få tilsagn om anvendelse af midlertidige lokaler fra Københavns Kommune. Et prøvelokaler/kontor der kan fungere som samlingssted for miljøet. Her huses flere af de ting som den åbne scene gerne skulle kunne rumme: research, prøve faciliteter, og et info og produktions center. Ting der ikke nødvendigvis kræver en stor scene, men som er med til at skabe bedre arbejdsvilkår og den nødvendige synergi og synlighed for vores medlemmer. Tina supplerer omkring SUS' plan B.: arbejde på at få Kommunes støtte til prøvelokaler - iværksætte projektkontor, service organ, frem for alt at skabe et samlingssted for miljøet. Lidt fra Århus Gruppen: Der er nu mere konkretisering omkring Godsbanen, men ingen ved hvem der kommer til at flytte ind. Da både Katapult og Entre Scenen er inviterede findes der platforme for det uafhængige felt, men spørgsmålet er om der findes muligheder for at tænke tværfagligt? US opfordres til at være spørgende opbakkende. Der er varslet besparelser om det går ud over Kulturby 2017 vides ikke. Sammenlægninger betyder at der kommer et Dansens Hus Århus. Kulturhus Århus lukker og dermed projektkontorer for en del uafhængige scenekunstnere. US har desuden søsterskab med Tværkunstnerisk Netværks og Aktionsgruppe Århus. Pege fremad Udvalgene har hænderne fulde og arbejdet består i at styrke og forsætte retningerne. I den kommende tid kommer der særligt fokus på: * Uddannelsespapiret * Faggrupperne styrket samarbejde omkring en fælles scenekunstnerisk kulturpolitik * Og det forsatte arbejde for en Åben Scene i København og opbakning om festivalen til maj. Bestyrelsen kan vælge at kontakte et medlem til at deltage på et relevant møde eller seminar. US er en mangfoldig forening og vi har intet problem med at foreningen associeres

5 med forskellige ansigter fra forskellige fag. Det er dog vigtigt at de kontaktede medlemmer er fuld indført i at repræsentere US formål og strategier og ikke personlige mål. Vi har ikke afholdt medlemsmøder i det forgange år, da det kulturpolitiske og strategiske har fyldt meget. Det vil vi gør bod for til april, hvor vi afholder et tredages arbejdsseminar der hedder Performing Places. Her vil US medlemmer få mulighed for at arbejde sammen med internationale uafhængige scenekunstnere om at undersøge og diskutere alternative strategier og spillesteder for fremtidens scenekunstnere. Seminaret laves i samarbejde med network, der præsenterer bl.a. UKs første genbrugs teater The Jellyfish Theatre og en ny scenekunst udviklingssted midt i den svenske skov - Quatrohelixmachine. 4. Forelæggelse af regnskab. Jens B. læser Annette Asp s beretning højt: Det ser sådan set fint ud. Vi har et pænt overskud, hvilket er blevet akkumuleret over flere år. Under indtægter i årsregnskabet kan I se, at vi har et overført indestående fra 2008 på 9453,51 kr. Lægger man alle indtægterne og udgifterne sammen hver for sig og trækker dem fra hinanden giver det et årsoverskud for 2009 på Heraf er 5732,46 kr. et overskud fra Creating Conditions og de bliver i 2010 brugt til Rå Hvidbog. Altså er der en egenkapital på kr. I selve driftsregnskabet er der ikke de store udsving: Note 1: Udgifterne til transport er steget i forhold til 2008, hvilket hænger sammen med at 2 stks. togklippekort til vores tidligere pendlerformand Christine Fentz først blev afregnet i 2009, selvom en del klip belv brugt i Desuden har vi haft øget rejseaktivitet i forbindelse med udviklingen af vores relation til det nordiske netværk. Et hotelophold på ca. 750 kr. er placeret under Andetposten. Til næste årsregnskab vil jeg anbefale en post, der dækker rejseomkostninger - dvs. både transport og logi. US' rejseaktivitet i forbindelse med netværksmøder vil efter al sandsynlighed ikke falde. Note 2 - Udgiften til ITI og Dansk Teaterunion er steget med et par hundrede kroner. Flere penge - til hvad? Mine anbefalinger Altså - der er flere penge at bruge af næste år, og det er relevant at tale om, hvad de skal bruges til. Også alene det voksende antal af medlemmer gør, at vi har flere penge. Som kasserer gennem flere år kan jeg se, at opgaven med regnskabet og herunder også bogføring, status på kontingentindbetaling, udsendelse af rykkere, samt almindelig kontovirksomhed vokser og efterhånden er blevet en meget tidskrævende opgave for en frivillig, der med meget stor sandsynlighed sidder med egne regnskaber, der også skal laves frivilligt. Jeg anbefaler, at US fremover afsætter penge til en bogfører, der evt. også og selvfølgelig i samarbejde med kasseren kan tage sig af den opgave. Det vil frigøre væsentlig tid til US' politiske arbejde, som altid er truet af at drukne i praktiske formaliteter - det må kunne lade sig gøre at finde en bogfører el. lign. til nogle tusinde kroner?? Jeg mener, at vi har råd til det.

6 Jeg anbefaler også, at den nye bestyrelse forbereder en ændring af regnskabsåret til næste GF i US regnskabsår går i øjeblikket fra årsskifte til årsskifte. Det er uhensigtsmæssigt idet generalforsamlingen ligger 3/4 år efter regnskabets afslutning. Endelig vil jeg opfordre medlemmerne til at betale deres kontingent til tiden. I 2010 har vi haft et efterslæb på dette punkt og brugt mange ressourcer på at lave status over betalende medlemmer, samt sende rykkere ud. Det har gjort det vanskeligt at afsætte penge til opgaver i bestyrelsen, fordi en stor del af US' pengekasse stadig lå ude i medlemmernes lommer! Hermed mine kommentarer i forbindelse med GF! Jeg ønsker jer en rigtig god aften. Tak for nu - tak for godt samarbejde. Det har været en fornøjelse at være medlem af US' bestyrelse - lærerigt. Jeg kan kun anbefale det. Det giver helt vigtige informationer om den kontekst, som man som scenekunstner selv er indskrevet i! Og sætter dermed ens eget kunstneriske arbejde i et samfundsmæssigt og politisk perspektiv. Helt nødvendigt efter min mening. Kommentarer: Jens: Vi skal have tilføjet kontingentsændring i vedtægter. Majbrit tilføjer punktet i dagsorden. Henrik V. mener med baggrund i sine erfaringer, at kassererarbejdet godt kan overskues. Det største arbejde ligger i, at sætte sig ind i det finde et godt system. Engang man er ind i det er det overkommelig. På den måde behøver US ikke en bogholder. Det kan spare os en del penge. Helene K.: Gør opmærksom på at kassererarbejdet er blevet mere omfangsrig da der blevet holdt konferencer osv. derfor masse ekstra arbejde. Også tilskud fra puljer. Tina T.: Mener det er en god idé med bogføring - der er også flere penge nu med tilskud osv. lad os tage det op til afstemming om vi finder en bogholder. MM: Kan det være et medlem som får et honorar? Henrik V.: Så er det nok bedre med bogholder så det er helt klart i forhold til honoraret. Alle: Vi må finde en bogholder gennem vores netværk og sætte en maksimums grænse for hvor meget det må koste. Der stemmes om bestyrelsen skal finde en bogholder til US regnskab og bogføring: Enstemmigt vedtæget. omkring ændringen af regnskabsåret: Erik P.: kan vi i stedet for rykke GF? Anika B.: Det har vi prøvet andre gange men det var svært at få folk til at møde op. Henrik V.: vi mangler at se hvor mange medlemmer har betalt? hvor mange er medlem? Jens B. svarer: vi har 100 medlemmer ca. 5 personer har stadig ikke betalt og har ikke givet lyd fra sig. De bliver i sidste ende meldt ud af US. Kan vi flytte GF til februar? Det vil sige at vi laver en ekstra ordinær GF i Februar og der stemmer om ændringen. Afstemning: enstemmig vedtaget Regnskabet bliver enstemmigt godkendt. 5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer Vedtægtsændring om optagelse, formulering udsendt til medlemmerne. Det præciseres,

7 at det vigtige er, at man arbejder under de produktionsvilkår, der gælder for vores område. At man er aktiv og risikovillig. - Der stemmes om formuleringsforslaget i tre dele: -...et af bestyrelsen anerkendt uddannelsesforløb - Forslag om ny formulering: at fjerne...3 år - Der stemmes om at...og/ eller... ændres til...og.... Diskussion: nogle synes ikke om det. Hvad med at vi udelader det med uddannelse helt? det handler om professionel erfaring? Andre synes at vi SKAL beholde det med uddannelse så vi ikke udelukker dem der har professionelle baggrund. Stine forklarer hvorfor dette punkt er på dagsorden: Det kommer af, at vi i bestyrelsen diskuterer paragraffen gang på gang igen til hver ny ansøgning US får. Derfor vil vi se på om vi kan ændre paragraffen så det er mere entydig. Diskussion fortsætter om enten at have uddannelse og ikke have arbejdet. Hvad betyder risikovilligt? hvis ikke ansøgere kan bevise de har noget erfaring kan vi så udelukke dem? Erik P.: Ansøgere skal skrive en motiverende ansøgning, ikke? Svar: ja, og tit spørger bestyrelsen ind til det uddybende oplysninger. Paragraffen: Det har været godt med det krav om 3 års erfaring, så det er muligt at kunne afvise på baggrund af lidt erfaring med skabende arbejde. medlem: Skal vi altid tage diskussionen igen for hver GF? handler det ikke om give bestyrelsen tillid - det må være dem der tager diskussionen for hver ansøgning. Uddannelse: som god kriterie - lagt ind "en af bestyrelsen godkendt. professionel virksomhed ikke amatør Sarah: måske er det så bedre at skrive: "uddannelsesforløb" i stedet for "uddannelse" Henrik: paragraffen er altid mangelfuld - er ikke perfekt. Vi skal ikke altid omskrive den, med mindre der virkelig dukker et ordentlig argument oppe for at skrive den om. Det er ikke sket endnu. Poul: Synes ikke om uddannelses-forløb, det devaluerer hvad en uddannelse er. Der stemmes om at US beholder den oprindelige formulering: hvem synes vi skal beholde den gamle? Enstemmigt vedtæget. 6. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Der har været 7 medlemmer og 2 suppleanter. Nina, Deborah og Tina bliver siddende, Majbritt også (som suppleant) Medlem: hvor mange gange mødes bestyrelsen? Hvor meget arbejde betyder det, at sidde i bestyrelsen? 1 gang om måneden - frem for alt ligger der et ansvar i det - arbejdet fordeles efter ønske og prioriteringer. Forventningsafstemming er nødvendigt internt i bestyrelsen. Nina: Derfor har vi også lavet forskellige udvalg. Så vi ikke behøver vide alt om alt. Nogle tidligere bestyrelsesmedlemmer laver US'gerning i andre netværk og fortsætter med det.

8 Hvem har lyst til at stille op? Tina har et medlem med på skrift som ønsker at stille op: Sille Dons Heltoft Tea Rønne stiller op Sarah Cederstrand stiller op Efter deres præsentation bliver de enstemmig stemt ind! Bestyrelsen består af: Nina Larissa Basset, Tina Tarpgaard, Deborah Vlaeymans, Sille Dons Heltoft, Tea Rønne, Sarah Cederstrand, Majbrit Mathiesen. Bestyrelsen konstituerer sig på næste møde. 7. Kontingentfastsættelse fra 200 til 300 kr. Det skyldes bl.a. forøget netværksrejseaktivitet og kommende bogholderudgifter, ny logo - tryk af materiale, produktion af en lille introduktion til US - en lille folder. Enstemmigt vedtaget. 8. Evt. Henrik V.: Er glad for den gode stemning her på GF og tænker om det skyldes tanken om efterfølgende julefrokost. Henrik stemmer imod julefrokost... kan ikke deltage og synes det var for alt for sent medlemmerne fik besked om julefrokosten og festen. Mindst 3 måneder før skal det ud. Det er for sent med 1 måned. Anika: Takker den siddende bestyrelse og alle som er med i udvælgene for det fantastiske arbejde der er lavet det sidste år. Der sker noget og US får nu virkelig en historie bagved sig. Lotte F.: taler pva. Forsøgsstationen, som gerne vil samarbejde mere med US også ift. SUS. Der er også opstartet et samarbejde med universitetet og Efteruddannelse. I november 2011 er der seminar mm. om kunstnerisk forskning. Er interesseret i denne sammenhæng om at samarbejde med US. US er glad for at høre dette og samarbejder mere end gerne. Tina T.: oplyser om julekortet som er lavet på baggrund af scenekunst ja tak fotoet, som skal sendes til ministeriet. Erik: opfordring at det også sendes til oppositionen. Anika: Uffe Elbæk starter op for rad. venstre: stiller forslag til US om at lave et møde med ham. Han er god talskraft for kultur. god idé at være i dialog med ham. Majbritt: opfordre medlemmer at komme med forslag til kunstnere fra udlandet. Til at lave kurser. M. sidder i kursusudvalget for skuespillerforbundet. De har fået 4 mill. til at lave kurser for i DK med udenlandske gæster. Sarah: sidder i kursusudvalget for scenografiforbundet her er forslag også velkomne. Annika: Ørkenfortet er flyttet til Remiserne - der er god lokale plads så det er også mulighed for booke lokaler i længere perioder.der er en kæmpehal og gode ideer er meget velkomne! Leje lokaler er gratis 400 kr. til medlemsskab. 24 timers booking mulighed. Der er også biografer man kan booke. GF sluttede kl i god ro og orden.

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Scenekunsten er ikke lig med scenekunstens institutioner

Scenekunsten er ikke lig med scenekunstens institutioner Scenekunsten er ikke lig med scenekunstens institutioner TEATERRAPPORT Hvis scenekunsten skal forny sig, så er det ikke gjort med en rapport. Vil kulturpolitikerne fremtidssikre og skabe scenekunst med

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Lørdag den 6. april 2013 1. Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent: Line Valg af referent: Mette Valg af redaktionsudvalg: Sedsel og Mette Valg af stemmetællere:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1(5) Disse vedtægter er blevet vedtaget ved en interimistisk generalforsamling i Helsingfors den 10. oktober 2008. Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Foreningens firma er Föreningen Nordiska

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab. Tid: 3. marts kl. 19-21.30 Sted: Spillestedet Harders, Møllergade 36, 5700 Svendborg. Der var mødt ca. 25 medlemmer op. Aftenens dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere