Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november."

Transkript

1 Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. STED: Forsøgsstationen, Sdr. Boulevard 81, Kbh. V. Fremmødte: 14 medlemmer, 1 medlem kom 1 time forsinket Bestyrelsesmedlemmer: Jens, Nina, Deborah, Line, Stine Eva, Majbritt, Tina kom 5 min. senere Afbud fra Petra, Annete Asp Dagsorden 1. Valg af dirigent: Majbrit, og referent: Deborah 2. Godkendelse af referatet fra sidste GF. Da printeren er gået ned og vi ikke kan uddele referatet til de fremmødte, besluttes det, at referatet bliver sendt rundt pr. mail og godkendes herefter. 3. Ledelsesberetning. Nina Larissa Basset fortæller: Bestyrelsen har haft et travlt år i vores arbejde for at fremme og forbedre vilkårene for det uafhængige felt i Danmark. Første opgave var at få overleveret af de mange vigtige opgaver og sager, som tidligere ordførende CF havde på sit bord. Den første konkrete opgave var der næste at indsamle og redigere tekster fra US fine konference fra 2009 Creating Conditions. Materialesamlingen hedder Rå Hvidbog og blev lanceret til en reception i Dansehallerne i marts Bestyrelsen skulle desuden bruge tid på at omstrukturere sig. Det er jo ingen hemmelighed at bestyrelsens arbejde er gratis og at vi alle er travle folk, med stor dedikation, men begrænset tid til at tage sig af alle de mange vigtige opgaver der ligger for dagen i dette felt. For at udnytte kræfterne så effektivt som muligt har bestyrelsen inddelt sig i under udvalg der arbejder selvstændigt indenfor fokusområdet og opdaterer resten af bestyrelsen til bestyrelsesmøderne og via vores blog. Hermed kommer en kort introduktion af udvalgene og hvad der sker på områderne. Ønsker I en mere detaljeret snak om udvalgenes arbejde svarer vi gerne på spørgsmål senere. Det er klar at de kulturpolitiske vinde er med til at diktere at aktiviteterne i nogle udvalg er større end i andre. Og de kulturpolitiske vinde har blæst med orkanstyrke det forløbne år. Udvalg for politisk viden og strategi: I udvalget: (Anette og Nina) Udvalget holder sig ajour med de kulturpolitiske forslag, beslutninger og strategier. Udvalget

2 vælger så at komme med eller opfordre andre til at komme med en respons på vigtige politiske dagordener fra US perspektiv. Teaterrapporten hører under dette udvalgs områder. US deltog til udvalgets præsentation af rapporten, samt de efterfølgende konference på KUA. Et læserbrev, der udtrykte US begejstring for en langt større anerkendelse af vores felt, men en skepsis overfor at når man fundamentalt ikke kan pillet ved økonomien vil de virkelige forandringer være minimale. Dernæst afleverede vi et fyldestgørende høringssvar til Kulturministeriet og senest, da tegnene stod i sol og måne, at forandringerne igen udsættes opfordrede US til en række aktioner, der både minder politikere og branchen om at forandring er muligt og at vi kan stå sammen selvom vi ikke er enige. Fordi vi siger: Scenekunst? Ja tak! Udvalget deltager til kulturpolitiske og netværksmøder i så stort et omfang som muligt. US er medlem af Dansk ITI, som pt. skal omstruktureres, da økonomien er frataget dem. US er aktivt med i diskussionen om organisationen skal opdeles, som før i tiden i: ITI i Dansk Teaterunion. Det vigtigste for US er at støtte en styrket platform hvor fagfolk, lokalt og internationalt, kan mødes, dele være enige og uenige, men få en dybere indsigt i hinandens arbejde og baggrunde. Udvalg for nordisk/internationalt netværk: (I udvalget: Jens, Line, Tina, Nina) Vi har, i samarbejde med partnere fra Sverige, Norge, Finland og Island samlet op på vores medlemmers behov og ønsker indenfor det internordiske arbejde. Dette har vi sammenlignet med den information og de finansieringsmuligheder som findes hos Kulturkontakt Nord og Nordisk Kulturfond. Vores målsætning er at lave et samarbejde med Kulturkontakt Nord, så Uafhængige Scenekunstnere, i samarbejde med De Frie Koreografer, får mulighed for at holde en årlig informationsdag om Nordiske fonde, netværk og muligheder for at finde samarbejdspartnere. Udvalg for Uddannelse: (I udvalget: Asp) Uddannelser er et stort emne for US, da mange har baggrunde der rækker udover de statsanerkende institutioner i Danmark. Asp, Jette, CF deltog på den store Uddannelseskonference i Århus, der husede debatter mellem repræsentanter fra de Statslige Uddannelser og alternativerne. US har fået midler fra Aktualitetspuljen til at lave en materialesamling af scenekunstneres uddannelses baggrunde i Danmark. Dette ledes af Jette Lund, Christine Fentz og Annette Asp Christiansen. Udvalg for statistik og tørre tal: (I udvalget: Tina, Jens) US har arbejdet for at gøre uafhængige scenekunstnere offentligt synlige. Første led er at gå igennem Danmarks Statistik, så længe uafhængige produktioner ikke fremgår i offentlige

3 statistiker eksisterer de ikke! Derfor har US begyndt at samle data ind fra medlemmerne som siden skal overgives til DS og behandles. Desuden lavede Jette Lund et stort stykke arbejde for at indsamle og opdatere informationer fra samtlige 100 US medlemmer til Medlemsbogen (DSF), som vi nu er med i for første gang. Bogen skal distribueres til medlemmerne, men vores økonomi dækker ikke en individuel udsending. Kommunikationsudvalg: (I udvalget: Deborah, Nina, Stine, Jens) Kommunikationsudvalget har til opgave at sikre en flydende kommunikation om US og vores aktiviteter. Første opgave er at streamline foreningens profil og udtryk. Det første tiltag var at skabe en message map, som skal gøre det lettere for os selv, nye bestyrelses medlemmer og andre at identificere hvad US står for, arbejder med og vil opnå. Fagforbundsudvalg: (I udvalget: Nina) US har indgået et fællesskab med Sceneinstruktører, Danske Dramatikere, Dansk Skuespiller Forbund, De Danske Dramaturger, Sammenslutningen af Danske Scenografer (og Teknikere, på sidelinjen) der startede med blot at skabe en dialog mellem de forskellige faggrupper og få en større indsigt i hinandens arbejdsområder. Vi kalder os Scenekunstens Fagforbund og lagde ud med at sende en fælles buket til den nye Kulturminister Per Stig Møller med et håb om et fremtidigt samarbejde. SKFF har siden talt sammen om Teaterrapport og delt vores høringssvar. SKFF er siden blevet enige om at arbejde mere målrettet sammen om at finde fem punkter vi kan blive enige om på tværs af fagene. Fem punkter som vi gennemarbejder og kan fremstille for fremtidige regeringer, kulturministre osv. Vi har desuden valgt at støtte hinanden i offentlige diskussioner, så vidt det er muligt og trække på hinanden. Vi har desuden talt om at lave fælles medlemsmøder. Herudover har US en løbende informationsudvekslingsaftale med De Frie Koreografer. Åben scene udvalg (kontakt til SUS): (I udvalget: Line, Tina, Majbritt) SUS arbejder for fortsat at skabe synlighed og opmærksomhed omkring Åben Scene problematikken. Bl.a. ved at holde et brugermøde, hvor der blev valgt et kunstnerisk råd der i denne sæson huserer på NyAveny. Alt sammen går under betegnelsen selvbestaltede eftersom vi opererer på forsøgsbasis. SUS rapport fremlagde en ledelsesmodel med to ben. Den daglige leder, som er valgt og ansat af en bestyrelse, til at varetage husets drift og have det langsigtede overblik, og et

4 brugervalgt kunstnerisk råd valgt i 4 år, bestående af 4 repræsentanter af brugerne af huset, der er ansvarlige for den kunstneriske profil af huset. Denne modeler uvant og mødte derfor en del kritik på høringen i sommers på NYAVENY. SUS har derfor nu lavet en minimodel af dette og Majbritt Mathisen fra US bestyrelse er valgt ind i dette kunstneriske råd. Konkret er der lagt op til at rådet organiserer en festival i maj måned 2011 på Ny Aveny. Majbrit supplerer omkring SUS festivalen. Det er den sidste måned hvor vi reelt set har en Åben Scene og forhåbentlig får vi en masse opbakning fra miljøet til at få denne festival på benene. SUS har fået støtte fra aktualitetspulje til festivalen. SUS har valgt at lægge vægt på en plan B ift. den manglende åbne scene. Plan B er at få tilsagn om anvendelse af midlertidige lokaler fra Københavns Kommune. Et prøvelokaler/kontor der kan fungere som samlingssted for miljøet. Her huses flere af de ting som den åbne scene gerne skulle kunne rumme: research, prøve faciliteter, og et info og produktions center. Ting der ikke nødvendigvis kræver en stor scene, men som er med til at skabe bedre arbejdsvilkår og den nødvendige synergi og synlighed for vores medlemmer. Tina supplerer omkring SUS' plan B.: arbejde på at få Kommunes støtte til prøvelokaler - iværksætte projektkontor, service organ, frem for alt at skabe et samlingssted for miljøet. Lidt fra Århus Gruppen: Der er nu mere konkretisering omkring Godsbanen, men ingen ved hvem der kommer til at flytte ind. Da både Katapult og Entre Scenen er inviterede findes der platforme for det uafhængige felt, men spørgsmålet er om der findes muligheder for at tænke tværfagligt? US opfordres til at være spørgende opbakkende. Der er varslet besparelser om det går ud over Kulturby 2017 vides ikke. Sammenlægninger betyder at der kommer et Dansens Hus Århus. Kulturhus Århus lukker og dermed projektkontorer for en del uafhængige scenekunstnere. US har desuden søsterskab med Tværkunstnerisk Netværks og Aktionsgruppe Århus. Pege fremad Udvalgene har hænderne fulde og arbejdet består i at styrke og forsætte retningerne. I den kommende tid kommer der særligt fokus på: * Uddannelsespapiret * Faggrupperne styrket samarbejde omkring en fælles scenekunstnerisk kulturpolitik * Og det forsatte arbejde for en Åben Scene i København og opbakning om festivalen til maj. Bestyrelsen kan vælge at kontakte et medlem til at deltage på et relevant møde eller seminar. US er en mangfoldig forening og vi har intet problem med at foreningen associeres

5 med forskellige ansigter fra forskellige fag. Det er dog vigtigt at de kontaktede medlemmer er fuld indført i at repræsentere US formål og strategier og ikke personlige mål. Vi har ikke afholdt medlemsmøder i det forgange år, da det kulturpolitiske og strategiske har fyldt meget. Det vil vi gør bod for til april, hvor vi afholder et tredages arbejdsseminar der hedder Performing Places. Her vil US medlemmer få mulighed for at arbejde sammen med internationale uafhængige scenekunstnere om at undersøge og diskutere alternative strategier og spillesteder for fremtidens scenekunstnere. Seminaret laves i samarbejde med network, der præsenterer bl.a. UKs første genbrugs teater The Jellyfish Theatre og en ny scenekunst udviklingssted midt i den svenske skov - Quatrohelixmachine. 4. Forelæggelse af regnskab. Jens B. læser Annette Asp s beretning højt: Det ser sådan set fint ud. Vi har et pænt overskud, hvilket er blevet akkumuleret over flere år. Under indtægter i årsregnskabet kan I se, at vi har et overført indestående fra 2008 på 9453,51 kr. Lægger man alle indtægterne og udgifterne sammen hver for sig og trækker dem fra hinanden giver det et årsoverskud for 2009 på Heraf er 5732,46 kr. et overskud fra Creating Conditions og de bliver i 2010 brugt til Rå Hvidbog. Altså er der en egenkapital på kr. I selve driftsregnskabet er der ikke de store udsving: Note 1: Udgifterne til transport er steget i forhold til 2008, hvilket hænger sammen med at 2 stks. togklippekort til vores tidligere pendlerformand Christine Fentz først blev afregnet i 2009, selvom en del klip belv brugt i Desuden har vi haft øget rejseaktivitet i forbindelse med udviklingen af vores relation til det nordiske netværk. Et hotelophold på ca. 750 kr. er placeret under Andetposten. Til næste årsregnskab vil jeg anbefale en post, der dækker rejseomkostninger - dvs. både transport og logi. US' rejseaktivitet i forbindelse med netværksmøder vil efter al sandsynlighed ikke falde. Note 2 - Udgiften til ITI og Dansk Teaterunion er steget med et par hundrede kroner. Flere penge - til hvad? Mine anbefalinger Altså - der er flere penge at bruge af næste år, og det er relevant at tale om, hvad de skal bruges til. Også alene det voksende antal af medlemmer gør, at vi har flere penge. Som kasserer gennem flere år kan jeg se, at opgaven med regnskabet og herunder også bogføring, status på kontingentindbetaling, udsendelse af rykkere, samt almindelig kontovirksomhed vokser og efterhånden er blevet en meget tidskrævende opgave for en frivillig, der med meget stor sandsynlighed sidder med egne regnskaber, der også skal laves frivilligt. Jeg anbefaler, at US fremover afsætter penge til en bogfører, der evt. også og selvfølgelig i samarbejde med kasseren kan tage sig af den opgave. Det vil frigøre væsentlig tid til US' politiske arbejde, som altid er truet af at drukne i praktiske formaliteter - det må kunne lade sig gøre at finde en bogfører el. lign. til nogle tusinde kroner?? Jeg mener, at vi har råd til det.

6 Jeg anbefaler også, at den nye bestyrelse forbereder en ændring af regnskabsåret til næste GF i US regnskabsår går i øjeblikket fra årsskifte til årsskifte. Det er uhensigtsmæssigt idet generalforsamlingen ligger 3/4 år efter regnskabets afslutning. Endelig vil jeg opfordre medlemmerne til at betale deres kontingent til tiden. I 2010 har vi haft et efterslæb på dette punkt og brugt mange ressourcer på at lave status over betalende medlemmer, samt sende rykkere ud. Det har gjort det vanskeligt at afsætte penge til opgaver i bestyrelsen, fordi en stor del af US' pengekasse stadig lå ude i medlemmernes lommer! Hermed mine kommentarer i forbindelse med GF! Jeg ønsker jer en rigtig god aften. Tak for nu - tak for godt samarbejde. Det har været en fornøjelse at være medlem af US' bestyrelse - lærerigt. Jeg kan kun anbefale det. Det giver helt vigtige informationer om den kontekst, som man som scenekunstner selv er indskrevet i! Og sætter dermed ens eget kunstneriske arbejde i et samfundsmæssigt og politisk perspektiv. Helt nødvendigt efter min mening. Kommentarer: Jens: Vi skal have tilføjet kontingentsændring i vedtægter. Majbrit tilføjer punktet i dagsorden. Henrik V. mener med baggrund i sine erfaringer, at kassererarbejdet godt kan overskues. Det største arbejde ligger i, at sætte sig ind i det finde et godt system. Engang man er ind i det er det overkommelig. På den måde behøver US ikke en bogholder. Det kan spare os en del penge. Helene K.: Gør opmærksom på at kassererarbejdet er blevet mere omfangsrig da der blevet holdt konferencer osv. derfor masse ekstra arbejde. Også tilskud fra puljer. Tina T.: Mener det er en god idé med bogføring - der er også flere penge nu med tilskud osv. lad os tage det op til afstemming om vi finder en bogholder. MM: Kan det være et medlem som får et honorar? Henrik V.: Så er det nok bedre med bogholder så det er helt klart i forhold til honoraret. Alle: Vi må finde en bogholder gennem vores netværk og sætte en maksimums grænse for hvor meget det må koste. Der stemmes om bestyrelsen skal finde en bogholder til US regnskab og bogføring: Enstemmigt vedtæget. omkring ændringen af regnskabsåret: Erik P.: kan vi i stedet for rykke GF? Anika B.: Det har vi prøvet andre gange men det var svært at få folk til at møde op. Henrik V.: vi mangler at se hvor mange medlemmer har betalt? hvor mange er medlem? Jens B. svarer: vi har 100 medlemmer ca. 5 personer har stadig ikke betalt og har ikke givet lyd fra sig. De bliver i sidste ende meldt ud af US. Kan vi flytte GF til februar? Det vil sige at vi laver en ekstra ordinær GF i Februar og der stemmer om ændringen. Afstemning: enstemmig vedtaget Regnskabet bliver enstemmigt godkendt. 5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer Vedtægtsændring om optagelse, formulering udsendt til medlemmerne. Det præciseres,

7 at det vigtige er, at man arbejder under de produktionsvilkår, der gælder for vores område. At man er aktiv og risikovillig. - Der stemmes om formuleringsforslaget i tre dele: -...et af bestyrelsen anerkendt uddannelsesforløb - Forslag om ny formulering: at fjerne...3 år - Der stemmes om at...og/ eller... ændres til...og.... Diskussion: nogle synes ikke om det. Hvad med at vi udelader det med uddannelse helt? det handler om professionel erfaring? Andre synes at vi SKAL beholde det med uddannelse så vi ikke udelukker dem der har professionelle baggrund. Stine forklarer hvorfor dette punkt er på dagsorden: Det kommer af, at vi i bestyrelsen diskuterer paragraffen gang på gang igen til hver ny ansøgning US får. Derfor vil vi se på om vi kan ændre paragraffen så det er mere entydig. Diskussion fortsætter om enten at have uddannelse og ikke have arbejdet. Hvad betyder risikovilligt? hvis ikke ansøgere kan bevise de har noget erfaring kan vi så udelukke dem? Erik P.: Ansøgere skal skrive en motiverende ansøgning, ikke? Svar: ja, og tit spørger bestyrelsen ind til det uddybende oplysninger. Paragraffen: Det har været godt med det krav om 3 års erfaring, så det er muligt at kunne afvise på baggrund af lidt erfaring med skabende arbejde. medlem: Skal vi altid tage diskussionen igen for hver GF? handler det ikke om give bestyrelsen tillid - det må være dem der tager diskussionen for hver ansøgning. Uddannelse: som god kriterie - lagt ind "en af bestyrelsen godkendt. professionel virksomhed ikke amatør Sarah: måske er det så bedre at skrive: "uddannelsesforløb" i stedet for "uddannelse" Henrik: paragraffen er altid mangelfuld - er ikke perfekt. Vi skal ikke altid omskrive den, med mindre der virkelig dukker et ordentlig argument oppe for at skrive den om. Det er ikke sket endnu. Poul: Synes ikke om uddannelses-forløb, det devaluerer hvad en uddannelse er. Der stemmes om at US beholder den oprindelige formulering: hvem synes vi skal beholde den gamle? Enstemmigt vedtæget. 6. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Der har været 7 medlemmer og 2 suppleanter. Nina, Deborah og Tina bliver siddende, Majbritt også (som suppleant) Medlem: hvor mange gange mødes bestyrelsen? Hvor meget arbejde betyder det, at sidde i bestyrelsen? 1 gang om måneden - frem for alt ligger der et ansvar i det - arbejdet fordeles efter ønske og prioriteringer. Forventningsafstemming er nødvendigt internt i bestyrelsen. Nina: Derfor har vi også lavet forskellige udvalg. Så vi ikke behøver vide alt om alt. Nogle tidligere bestyrelsesmedlemmer laver US'gerning i andre netværk og fortsætter med det.

8 Hvem har lyst til at stille op? Tina har et medlem med på skrift som ønsker at stille op: Sille Dons Heltoft Tea Rønne stiller op Sarah Cederstrand stiller op Efter deres præsentation bliver de enstemmig stemt ind! Bestyrelsen består af: Nina Larissa Basset, Tina Tarpgaard, Deborah Vlaeymans, Sille Dons Heltoft, Tea Rønne, Sarah Cederstrand, Majbrit Mathiesen. Bestyrelsen konstituerer sig på næste møde. 7. Kontingentfastsættelse fra 200 til 300 kr. Det skyldes bl.a. forøget netværksrejseaktivitet og kommende bogholderudgifter, ny logo - tryk af materiale, produktion af en lille introduktion til US - en lille folder. Enstemmigt vedtaget. 8. Evt. Henrik V.: Er glad for den gode stemning her på GF og tænker om det skyldes tanken om efterfølgende julefrokost. Henrik stemmer imod julefrokost... kan ikke deltage og synes det var for alt for sent medlemmerne fik besked om julefrokosten og festen. Mindst 3 måneder før skal det ud. Det er for sent med 1 måned. Anika: Takker den siddende bestyrelse og alle som er med i udvælgene for det fantastiske arbejde der er lavet det sidste år. Der sker noget og US får nu virkelig en historie bagved sig. Lotte F.: taler pva. Forsøgsstationen, som gerne vil samarbejde mere med US også ift. SUS. Der er også opstartet et samarbejde med universitetet og Efteruddannelse. I november 2011 er der seminar mm. om kunstnerisk forskning. Er interesseret i denne sammenhæng om at samarbejde med US. US er glad for at høre dette og samarbejder mere end gerne. Tina T.: oplyser om julekortet som er lavet på baggrund af scenekunst ja tak fotoet, som skal sendes til ministeriet. Erik: opfordring at det også sendes til oppositionen. Anika: Uffe Elbæk starter op for rad. venstre: stiller forslag til US om at lave et møde med ham. Han er god talskraft for kultur. god idé at være i dialog med ham. Majbritt: opfordre medlemmer at komme med forslag til kunstnere fra udlandet. Til at lave kurser. M. sidder i kursusudvalget for skuespillerforbundet. De har fået 4 mill. til at lave kurser for i DK med udenlandske gæster. Sarah: sidder i kursusudvalget for scenografiforbundet her er forslag også velkomne. Annika: Ørkenfortet er flyttet til Remiserne - der er god lokale plads så det er også mulighed for booke lokaler i længere perioder.der er en kæmpehal og gode ideer er meget velkomne! Leje lokaler er gratis 400 kr. til medlemsskab. 24 timers booking mulighed. Der er også biografer man kan booke. GF sluttede kl i god ro og orden.

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET KRIG OM KONGELIGE TAL Det Kgl. Teater og Kulturministeriet diskuterer i medierne hvorvidt teatret har fået de penge, som politikerne har lovet. Nu skal økonomien undersøges forud for den kommende fireårs-aftale.

Læs mere