Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november."

Transkript

1 Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. STED: Forsøgsstationen, Sdr. Boulevard 81, Kbh. V. Fremmødte: 14 medlemmer, 1 medlem kom 1 time forsinket Bestyrelsesmedlemmer: Jens, Nina, Deborah, Line, Stine Eva, Majbritt, Tina kom 5 min. senere Afbud fra Petra, Annete Asp Dagsorden 1. Valg af dirigent: Majbrit, og referent: Deborah 2. Godkendelse af referatet fra sidste GF. Da printeren er gået ned og vi ikke kan uddele referatet til de fremmødte, besluttes det, at referatet bliver sendt rundt pr. mail og godkendes herefter. 3. Ledelsesberetning. Nina Larissa Basset fortæller: Bestyrelsen har haft et travlt år i vores arbejde for at fremme og forbedre vilkårene for det uafhængige felt i Danmark. Første opgave var at få overleveret af de mange vigtige opgaver og sager, som tidligere ordførende CF havde på sit bord. Den første konkrete opgave var der næste at indsamle og redigere tekster fra US fine konference fra 2009 Creating Conditions. Materialesamlingen hedder Rå Hvidbog og blev lanceret til en reception i Dansehallerne i marts Bestyrelsen skulle desuden bruge tid på at omstrukturere sig. Det er jo ingen hemmelighed at bestyrelsens arbejde er gratis og at vi alle er travle folk, med stor dedikation, men begrænset tid til at tage sig af alle de mange vigtige opgaver der ligger for dagen i dette felt. For at udnytte kræfterne så effektivt som muligt har bestyrelsen inddelt sig i under udvalg der arbejder selvstændigt indenfor fokusområdet og opdaterer resten af bestyrelsen til bestyrelsesmøderne og via vores blog. Hermed kommer en kort introduktion af udvalgene og hvad der sker på områderne. Ønsker I en mere detaljeret snak om udvalgenes arbejde svarer vi gerne på spørgsmål senere. Det er klar at de kulturpolitiske vinde er med til at diktere at aktiviteterne i nogle udvalg er større end i andre. Og de kulturpolitiske vinde har blæst med orkanstyrke det forløbne år. Udvalg for politisk viden og strategi: I udvalget: (Anette og Nina) Udvalget holder sig ajour med de kulturpolitiske forslag, beslutninger og strategier. Udvalget

2 vælger så at komme med eller opfordre andre til at komme med en respons på vigtige politiske dagordener fra US perspektiv. Teaterrapporten hører under dette udvalgs områder. US deltog til udvalgets præsentation af rapporten, samt de efterfølgende konference på KUA. Et læserbrev, der udtrykte US begejstring for en langt større anerkendelse af vores felt, men en skepsis overfor at når man fundamentalt ikke kan pillet ved økonomien vil de virkelige forandringer være minimale. Dernæst afleverede vi et fyldestgørende høringssvar til Kulturministeriet og senest, da tegnene stod i sol og måne, at forandringerne igen udsættes opfordrede US til en række aktioner, der både minder politikere og branchen om at forandring er muligt og at vi kan stå sammen selvom vi ikke er enige. Fordi vi siger: Scenekunst? Ja tak! Udvalget deltager til kulturpolitiske og netværksmøder i så stort et omfang som muligt. US er medlem af Dansk ITI, som pt. skal omstruktureres, da økonomien er frataget dem. US er aktivt med i diskussionen om organisationen skal opdeles, som før i tiden i: ITI i Dansk Teaterunion. Det vigtigste for US er at støtte en styrket platform hvor fagfolk, lokalt og internationalt, kan mødes, dele være enige og uenige, men få en dybere indsigt i hinandens arbejde og baggrunde. Udvalg for nordisk/internationalt netværk: (I udvalget: Jens, Line, Tina, Nina) Vi har, i samarbejde med partnere fra Sverige, Norge, Finland og Island samlet op på vores medlemmers behov og ønsker indenfor det internordiske arbejde. Dette har vi sammenlignet med den information og de finansieringsmuligheder som findes hos Kulturkontakt Nord og Nordisk Kulturfond. Vores målsætning er at lave et samarbejde med Kulturkontakt Nord, så Uafhængige Scenekunstnere, i samarbejde med De Frie Koreografer, får mulighed for at holde en årlig informationsdag om Nordiske fonde, netværk og muligheder for at finde samarbejdspartnere. Udvalg for Uddannelse: (I udvalget: Asp) Uddannelser er et stort emne for US, da mange har baggrunde der rækker udover de statsanerkende institutioner i Danmark. Asp, Jette, CF deltog på den store Uddannelseskonference i Århus, der husede debatter mellem repræsentanter fra de Statslige Uddannelser og alternativerne. US har fået midler fra Aktualitetspuljen til at lave en materialesamling af scenekunstneres uddannelses baggrunde i Danmark. Dette ledes af Jette Lund, Christine Fentz og Annette Asp Christiansen. Udvalg for statistik og tørre tal: (I udvalget: Tina, Jens) US har arbejdet for at gøre uafhængige scenekunstnere offentligt synlige. Første led er at gå igennem Danmarks Statistik, så længe uafhængige produktioner ikke fremgår i offentlige

3 statistiker eksisterer de ikke! Derfor har US begyndt at samle data ind fra medlemmerne som siden skal overgives til DS og behandles. Desuden lavede Jette Lund et stort stykke arbejde for at indsamle og opdatere informationer fra samtlige 100 US medlemmer til Medlemsbogen (DSF), som vi nu er med i for første gang. Bogen skal distribueres til medlemmerne, men vores økonomi dækker ikke en individuel udsending. Kommunikationsudvalg: (I udvalget: Deborah, Nina, Stine, Jens) Kommunikationsudvalget har til opgave at sikre en flydende kommunikation om US og vores aktiviteter. Første opgave er at streamline foreningens profil og udtryk. Det første tiltag var at skabe en message map, som skal gøre det lettere for os selv, nye bestyrelses medlemmer og andre at identificere hvad US står for, arbejder med og vil opnå. Fagforbundsudvalg: (I udvalget: Nina) US har indgået et fællesskab med Sceneinstruktører, Danske Dramatikere, Dansk Skuespiller Forbund, De Danske Dramaturger, Sammenslutningen af Danske Scenografer (og Teknikere, på sidelinjen) der startede med blot at skabe en dialog mellem de forskellige faggrupper og få en større indsigt i hinandens arbejdsområder. Vi kalder os Scenekunstens Fagforbund og lagde ud med at sende en fælles buket til den nye Kulturminister Per Stig Møller med et håb om et fremtidigt samarbejde. SKFF har siden talt sammen om Teaterrapport og delt vores høringssvar. SKFF er siden blevet enige om at arbejde mere målrettet sammen om at finde fem punkter vi kan blive enige om på tværs af fagene. Fem punkter som vi gennemarbejder og kan fremstille for fremtidige regeringer, kulturministre osv. Vi har desuden valgt at støtte hinanden i offentlige diskussioner, så vidt det er muligt og trække på hinanden. Vi har desuden talt om at lave fælles medlemsmøder. Herudover har US en løbende informationsudvekslingsaftale med De Frie Koreografer. Åben scene udvalg (kontakt til SUS): (I udvalget: Line, Tina, Majbritt) SUS arbejder for fortsat at skabe synlighed og opmærksomhed omkring Åben Scene problematikken. Bl.a. ved at holde et brugermøde, hvor der blev valgt et kunstnerisk råd der i denne sæson huserer på NyAveny. Alt sammen går under betegnelsen selvbestaltede eftersom vi opererer på forsøgsbasis. SUS rapport fremlagde en ledelsesmodel med to ben. Den daglige leder, som er valgt og ansat af en bestyrelse, til at varetage husets drift og have det langsigtede overblik, og et

4 brugervalgt kunstnerisk råd valgt i 4 år, bestående af 4 repræsentanter af brugerne af huset, der er ansvarlige for den kunstneriske profil af huset. Denne modeler uvant og mødte derfor en del kritik på høringen i sommers på NYAVENY. SUS har derfor nu lavet en minimodel af dette og Majbritt Mathisen fra US bestyrelse er valgt ind i dette kunstneriske råd. Konkret er der lagt op til at rådet organiserer en festival i maj måned 2011 på Ny Aveny. Majbrit supplerer omkring SUS festivalen. Det er den sidste måned hvor vi reelt set har en Åben Scene og forhåbentlig får vi en masse opbakning fra miljøet til at få denne festival på benene. SUS har fået støtte fra aktualitetspulje til festivalen. SUS har valgt at lægge vægt på en plan B ift. den manglende åbne scene. Plan B er at få tilsagn om anvendelse af midlertidige lokaler fra Københavns Kommune. Et prøvelokaler/kontor der kan fungere som samlingssted for miljøet. Her huses flere af de ting som den åbne scene gerne skulle kunne rumme: research, prøve faciliteter, og et info og produktions center. Ting der ikke nødvendigvis kræver en stor scene, men som er med til at skabe bedre arbejdsvilkår og den nødvendige synergi og synlighed for vores medlemmer. Tina supplerer omkring SUS' plan B.: arbejde på at få Kommunes støtte til prøvelokaler - iværksætte projektkontor, service organ, frem for alt at skabe et samlingssted for miljøet. Lidt fra Århus Gruppen: Der er nu mere konkretisering omkring Godsbanen, men ingen ved hvem der kommer til at flytte ind. Da både Katapult og Entre Scenen er inviterede findes der platforme for det uafhængige felt, men spørgsmålet er om der findes muligheder for at tænke tværfagligt? US opfordres til at være spørgende opbakkende. Der er varslet besparelser om det går ud over Kulturby 2017 vides ikke. Sammenlægninger betyder at der kommer et Dansens Hus Århus. Kulturhus Århus lukker og dermed projektkontorer for en del uafhængige scenekunstnere. US har desuden søsterskab med Tværkunstnerisk Netværks og Aktionsgruppe Århus. Pege fremad Udvalgene har hænderne fulde og arbejdet består i at styrke og forsætte retningerne. I den kommende tid kommer der særligt fokus på: * Uddannelsespapiret * Faggrupperne styrket samarbejde omkring en fælles scenekunstnerisk kulturpolitik * Og det forsatte arbejde for en Åben Scene i København og opbakning om festivalen til maj. Bestyrelsen kan vælge at kontakte et medlem til at deltage på et relevant møde eller seminar. US er en mangfoldig forening og vi har intet problem med at foreningen associeres

5 med forskellige ansigter fra forskellige fag. Det er dog vigtigt at de kontaktede medlemmer er fuld indført i at repræsentere US formål og strategier og ikke personlige mål. Vi har ikke afholdt medlemsmøder i det forgange år, da det kulturpolitiske og strategiske har fyldt meget. Det vil vi gør bod for til april, hvor vi afholder et tredages arbejdsseminar der hedder Performing Places. Her vil US medlemmer få mulighed for at arbejde sammen med internationale uafhængige scenekunstnere om at undersøge og diskutere alternative strategier og spillesteder for fremtidens scenekunstnere. Seminaret laves i samarbejde med network, der præsenterer bl.a. UKs første genbrugs teater The Jellyfish Theatre og en ny scenekunst udviklingssted midt i den svenske skov - Quatrohelixmachine. 4. Forelæggelse af regnskab. Jens B. læser Annette Asp s beretning højt: Det ser sådan set fint ud. Vi har et pænt overskud, hvilket er blevet akkumuleret over flere år. Under indtægter i årsregnskabet kan I se, at vi har et overført indestående fra 2008 på 9453,51 kr. Lægger man alle indtægterne og udgifterne sammen hver for sig og trækker dem fra hinanden giver det et årsoverskud for 2009 på Heraf er 5732,46 kr. et overskud fra Creating Conditions og de bliver i 2010 brugt til Rå Hvidbog. Altså er der en egenkapital på kr. I selve driftsregnskabet er der ikke de store udsving: Note 1: Udgifterne til transport er steget i forhold til 2008, hvilket hænger sammen med at 2 stks. togklippekort til vores tidligere pendlerformand Christine Fentz først blev afregnet i 2009, selvom en del klip belv brugt i Desuden har vi haft øget rejseaktivitet i forbindelse med udviklingen af vores relation til det nordiske netværk. Et hotelophold på ca. 750 kr. er placeret under Andetposten. Til næste årsregnskab vil jeg anbefale en post, der dækker rejseomkostninger - dvs. både transport og logi. US' rejseaktivitet i forbindelse med netværksmøder vil efter al sandsynlighed ikke falde. Note 2 - Udgiften til ITI og Dansk Teaterunion er steget med et par hundrede kroner. Flere penge - til hvad? Mine anbefalinger Altså - der er flere penge at bruge af næste år, og det er relevant at tale om, hvad de skal bruges til. Også alene det voksende antal af medlemmer gør, at vi har flere penge. Som kasserer gennem flere år kan jeg se, at opgaven med regnskabet og herunder også bogføring, status på kontingentindbetaling, udsendelse af rykkere, samt almindelig kontovirksomhed vokser og efterhånden er blevet en meget tidskrævende opgave for en frivillig, der med meget stor sandsynlighed sidder med egne regnskaber, der også skal laves frivilligt. Jeg anbefaler, at US fremover afsætter penge til en bogfører, der evt. også og selvfølgelig i samarbejde med kasseren kan tage sig af den opgave. Det vil frigøre væsentlig tid til US' politiske arbejde, som altid er truet af at drukne i praktiske formaliteter - det må kunne lade sig gøre at finde en bogfører el. lign. til nogle tusinde kroner?? Jeg mener, at vi har råd til det.

6 Jeg anbefaler også, at den nye bestyrelse forbereder en ændring af regnskabsåret til næste GF i US regnskabsår går i øjeblikket fra årsskifte til årsskifte. Det er uhensigtsmæssigt idet generalforsamlingen ligger 3/4 år efter regnskabets afslutning. Endelig vil jeg opfordre medlemmerne til at betale deres kontingent til tiden. I 2010 har vi haft et efterslæb på dette punkt og brugt mange ressourcer på at lave status over betalende medlemmer, samt sende rykkere ud. Det har gjort det vanskeligt at afsætte penge til opgaver i bestyrelsen, fordi en stor del af US' pengekasse stadig lå ude i medlemmernes lommer! Hermed mine kommentarer i forbindelse med GF! Jeg ønsker jer en rigtig god aften. Tak for nu - tak for godt samarbejde. Det har været en fornøjelse at være medlem af US' bestyrelse - lærerigt. Jeg kan kun anbefale det. Det giver helt vigtige informationer om den kontekst, som man som scenekunstner selv er indskrevet i! Og sætter dermed ens eget kunstneriske arbejde i et samfundsmæssigt og politisk perspektiv. Helt nødvendigt efter min mening. Kommentarer: Jens: Vi skal have tilføjet kontingentsændring i vedtægter. Majbrit tilføjer punktet i dagsorden. Henrik V. mener med baggrund i sine erfaringer, at kassererarbejdet godt kan overskues. Det største arbejde ligger i, at sætte sig ind i det finde et godt system. Engang man er ind i det er det overkommelig. På den måde behøver US ikke en bogholder. Det kan spare os en del penge. Helene K.: Gør opmærksom på at kassererarbejdet er blevet mere omfangsrig da der blevet holdt konferencer osv. derfor masse ekstra arbejde. Også tilskud fra puljer. Tina T.: Mener det er en god idé med bogføring - der er også flere penge nu med tilskud osv. lad os tage det op til afstemming om vi finder en bogholder. MM: Kan det være et medlem som får et honorar? Henrik V.: Så er det nok bedre med bogholder så det er helt klart i forhold til honoraret. Alle: Vi må finde en bogholder gennem vores netværk og sætte en maksimums grænse for hvor meget det må koste. Der stemmes om bestyrelsen skal finde en bogholder til US regnskab og bogføring: Enstemmigt vedtæget. omkring ændringen af regnskabsåret: Erik P.: kan vi i stedet for rykke GF? Anika B.: Det har vi prøvet andre gange men det var svært at få folk til at møde op. Henrik V.: vi mangler at se hvor mange medlemmer har betalt? hvor mange er medlem? Jens B. svarer: vi har 100 medlemmer ca. 5 personer har stadig ikke betalt og har ikke givet lyd fra sig. De bliver i sidste ende meldt ud af US. Kan vi flytte GF til februar? Det vil sige at vi laver en ekstra ordinær GF i Februar og der stemmer om ændringen. Afstemning: enstemmig vedtaget Regnskabet bliver enstemmigt godkendt. 5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer Vedtægtsændring om optagelse, formulering udsendt til medlemmerne. Det præciseres,

7 at det vigtige er, at man arbejder under de produktionsvilkår, der gælder for vores område. At man er aktiv og risikovillig. - Der stemmes om formuleringsforslaget i tre dele: -...et af bestyrelsen anerkendt uddannelsesforløb - Forslag om ny formulering: at fjerne...3 år - Der stemmes om at...og/ eller... ændres til...og.... Diskussion: nogle synes ikke om det. Hvad med at vi udelader det med uddannelse helt? det handler om professionel erfaring? Andre synes at vi SKAL beholde det med uddannelse så vi ikke udelukker dem der har professionelle baggrund. Stine forklarer hvorfor dette punkt er på dagsorden: Det kommer af, at vi i bestyrelsen diskuterer paragraffen gang på gang igen til hver ny ansøgning US får. Derfor vil vi se på om vi kan ændre paragraffen så det er mere entydig. Diskussion fortsætter om enten at have uddannelse og ikke have arbejdet. Hvad betyder risikovilligt? hvis ikke ansøgere kan bevise de har noget erfaring kan vi så udelukke dem? Erik P.: Ansøgere skal skrive en motiverende ansøgning, ikke? Svar: ja, og tit spørger bestyrelsen ind til det uddybende oplysninger. Paragraffen: Det har været godt med det krav om 3 års erfaring, så det er muligt at kunne afvise på baggrund af lidt erfaring med skabende arbejde. medlem: Skal vi altid tage diskussionen igen for hver GF? handler det ikke om give bestyrelsen tillid - det må være dem der tager diskussionen for hver ansøgning. Uddannelse: som god kriterie - lagt ind "en af bestyrelsen godkendt. professionel virksomhed ikke amatør Sarah: måske er det så bedre at skrive: "uddannelsesforløb" i stedet for "uddannelse" Henrik: paragraffen er altid mangelfuld - er ikke perfekt. Vi skal ikke altid omskrive den, med mindre der virkelig dukker et ordentlig argument oppe for at skrive den om. Det er ikke sket endnu. Poul: Synes ikke om uddannelses-forløb, det devaluerer hvad en uddannelse er. Der stemmes om at US beholder den oprindelige formulering: hvem synes vi skal beholde den gamle? Enstemmigt vedtæget. 6. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Der har været 7 medlemmer og 2 suppleanter. Nina, Deborah og Tina bliver siddende, Majbritt også (som suppleant) Medlem: hvor mange gange mødes bestyrelsen? Hvor meget arbejde betyder det, at sidde i bestyrelsen? 1 gang om måneden - frem for alt ligger der et ansvar i det - arbejdet fordeles efter ønske og prioriteringer. Forventningsafstemming er nødvendigt internt i bestyrelsen. Nina: Derfor har vi også lavet forskellige udvalg. Så vi ikke behøver vide alt om alt. Nogle tidligere bestyrelsesmedlemmer laver US'gerning i andre netværk og fortsætter med det.

8 Hvem har lyst til at stille op? Tina har et medlem med på skrift som ønsker at stille op: Sille Dons Heltoft Tea Rønne stiller op Sarah Cederstrand stiller op Efter deres præsentation bliver de enstemmig stemt ind! Bestyrelsen består af: Nina Larissa Basset, Tina Tarpgaard, Deborah Vlaeymans, Sille Dons Heltoft, Tea Rønne, Sarah Cederstrand, Majbrit Mathiesen. Bestyrelsen konstituerer sig på næste møde. 7. Kontingentfastsættelse fra 200 til 300 kr. Det skyldes bl.a. forøget netværksrejseaktivitet og kommende bogholderudgifter, ny logo - tryk af materiale, produktion af en lille introduktion til US - en lille folder. Enstemmigt vedtaget. 8. Evt. Henrik V.: Er glad for den gode stemning her på GF og tænker om det skyldes tanken om efterfølgende julefrokost. Henrik stemmer imod julefrokost... kan ikke deltage og synes det var for alt for sent medlemmerne fik besked om julefrokosten og festen. Mindst 3 måneder før skal det ud. Det er for sent med 1 måned. Anika: Takker den siddende bestyrelse og alle som er med i udvælgene for det fantastiske arbejde der er lavet det sidste år. Der sker noget og US får nu virkelig en historie bagved sig. Lotte F.: taler pva. Forsøgsstationen, som gerne vil samarbejde mere med US også ift. SUS. Der er også opstartet et samarbejde med universitetet og Efteruddannelse. I november 2011 er der seminar mm. om kunstnerisk forskning. Er interesseret i denne sammenhæng om at samarbejde med US. US er glad for at høre dette og samarbejder mere end gerne. Tina T.: oplyser om julekortet som er lavet på baggrund af scenekunst ja tak fotoet, som skal sendes til ministeriet. Erik: opfordring at det også sendes til oppositionen. Anika: Uffe Elbæk starter op for rad. venstre: stiller forslag til US om at lave et møde med ham. Han er god talskraft for kultur. god idé at være i dialog med ham. Majbritt: opfordre medlemmer at komme med forslag til kunstnere fra udlandet. Til at lave kurser. M. sidder i kursusudvalget for skuespillerforbundet. De har fået 4 mill. til at lave kurser for i DK med udenlandske gæster. Sarah: sidder i kursusudvalget for scenografiforbundet her er forslag også velkomne. Annika: Ørkenfortet er flyttet til Remiserne - der er god lokale plads så det er også mulighed for booke lokaler i længere perioder.der er en kæmpehal og gode ideer er meget velkomne! Leje lokaler er gratis 400 kr. til medlemsskab. 24 timers booking mulighed. Der er også biografer man kan booke. GF sluttede kl i god ro og orden.

Sted: Forsøgsstationen, Sønder Boulevard 81, 1720 København V

Sted: Forsøgsstationen, Sønder Boulevard 81, 1720 København V REFERAT FRA GENERALFORSAMLING FOR UAFHÆNGIGE SCENEKUNSTNERE Tid: Søndag d. 17. marts 2013 kl. 12.00-14.00. Sted: Forsøgsstationen, Sønder Boulevard 81, 1720 København V DAGSORDEN: Tilstede: Deborah Vlaeymans,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Vedtægter for Brandteknisk Selskab

Vedtægter for Brandteknisk Selskab Vedtægter for Brandteknisk Selskab 1. Navn og område Stk. 1. Selskabets navn er Brandteknisk Selskab. Stk. 2. Brandteknisk Selskab er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA.

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer.

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer. Referat fra Generalforsamling i Integrationsfaggruppen 13.marts 2014 på Frederiksberg C 1. Valg af dirigent og referent Karina Nørager 2. Formandens beretning Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet

Læs mere

Generalforsamling i VRK

Generalforsamling i VRK Generalforsamling i VRK 09.02.16 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Vedtægt for IDA Kemi

Vedtægt for IDA Kemi INGENIØRFORENINGEN I DANMARK Vedtægt for IDA Kemi 1. Navn og område Selskabets navn er IDA Kemi. IDA Kemi er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA. Selskabets arbejdsområde

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Vedtægter for Flyveteknisk Selskab

Vedtægter for Flyveteknisk Selskab Vedtægter for Flyveteknisk Selskab 1. Navn og område Stk. 1. Selskabets navn er Flyveteknisk Selskab (FLY). Stk. 2. Flyveteknisk Selskab er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling den 16. januar2014

Referat af DFUNKs generalforsamling den 16. januar2014 Referat af DFUNKs generalforsamling den 16. januar2014 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Lars Feldvoss Referent: Aja Heinze Stemmetællere: Ella Samberg og August Olrik 2. Godkendelse

Læs mere

NORDISK FOND FOR BYTRÆER

NORDISK FOND FOR BYTRÆER Referat fra årsmøde i fonden fredag den 25. april 2014, kl. 11.00 14.00 Mødet afholdt hos: Danske Anlægsgartnere Islands Brygge 26 2300 København S Deltagere: Thomas B. Randrup, Karsten Klintø, Palle Kristoffersen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CENTER FOR MINDFULNESS I SKOLEN (CMIS)

VEDTÆGTER FOR CENTER FOR MINDFULNESS I SKOLEN (CMIS) VEDTÆGTER FOR CENTER FOR MINDFULNESS I SKOLEN (CMIS) 1 Navn, stiftelse og hjemsted 1.1: Foreningens navn er Center for Mindfulness i Skolen (CMIS) og er stiftet den 13. juni 2016. Foreningens engelske

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er Århus Internationale Gospelkor 1.2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for scenekunst Møde 2 Mødedato: 23. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 16.30 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 d. 12/4-2014 Tid Program: 15.00 - Velkomst snacks og velkomstdrinks 15.15 15.45 Oplæg ved Jakob (læge i uddannelse som akutmediciner i Herning) - livet som akutlæge 15.45-16.00

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne 2016 14. apr. 2016 kl. 20.04 Generalforsamlingen afholdes den 18. april 2016 kl. 14.00 på First Hotel i Sydhavnen i København på adressen Molestien 11,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere